Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE"

Transkript

1 Årsberetning 2009 ARRESØDAL HOSPICE

2

3 Forord 2009 har været et spændende og travlt år på Arresødal Hospice. Vi har fået mulighed for at lære mange patienter og deres familier at kende og vi oplever, at vi har gjort en positiv forskel i deres liv på trods af omstændighederne med alvorlig sygdom og dødsfald. Vi glæder os over de mange positive tilkendegivelser, vi modtager om vores indsats. Det er et privilegium at få lov. Tak for det. Som det fremgår af vores årsberetning er søgningen til et ophold på Arresødal Hospice stadigt stigende. Vi modtager flere ansøgninger og vi indlægger flere patienter fra det ene år til det andet. Vi oplever også, at patienternes almentilstand er ringere ved ansøgning og indlæggelse og indlæggelsestiden bliver jævnt kortere og kortere. Det er ikke kun gældende for vores hospice og kan nok tolkes som en følge af de stadigt flere muligheder for kræftbehandling. Den 1. marts 2009 åbnede en ny funktion på Arresødal Hospice vores Udgående Hospice Team (UHT). Det var virkelig dejligt, at der i Regionen var vilje til at efterkomme vores ansøgning om at åbne en udgående funktion, når vi nu ikke havde mulighed for at udvide med sengepladser. Det har i høj grad vist sig korrekt, at der var et behov for en sådan funktion i vores del af Regionen og vi ser frem til at udvide den. Vi bliver ofte bedt om at undervise i faglige sammenhænge og om at holde foredrag i forskellige organisationer. Det er en stor fornøjelse at få lov til at komme ud og fortælle om vores hus og vores opgaver med alle de små historier fra hverdagen som et krydderi på fortællingen. Vores personale er aktive i at holde sig á jour indenfor udviklingen i den palliative pleje og behandling og sikrer undervisning for alle i huset. 3

4 Patientdata Arresødal Hospice Hospice har en stadigt stigende søgning om plads. I 2009 modtog vi 403 ansøgninger om ophold mod 297 i ansøgninger I 2009 blev i alt 175 patienter indlagt på Hospice i de 8 stationære senge. Det var 31 flere end i 2008 (144 patienter i 2008). 146 patienter døde på Hospice i 2009 (i 2008 var dette tal 107) altså 39 dødsfald mere i patienter (=13%) blev i 2009 udskrevet til hjemmet efter ophold på Hospice i 2008 var det 33 patienter (=23%) indlæggelser dødsfald udskrivelser Grunden til, at færre blev udskrevet i 2009 må søges i effekten af vores Udgående Hospice Team, som betyder, at flere patienter er længere tid i eget hjem; derfor er de mere syge, når de lader sig indlægge og dermed er der færre muligheder for udskrivelse og flere dødsfald på Hospice. 125 patienter blev i 2009 afsluttet uden ophold på hospice. Denne gruppe udgøres af de, der ikke opfylder indlæggelseskriterierne og dermed afvises samt af de, som desværre dør inden der er plads på Hospice. 4

5 Vi havde i 2009 en belægning på 89%; med en gennemsnitlig indlæggelsestid på 14 dage. Der er en forskel på 2% i belægningen ift 2008 og den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet fra 18 dage til 14 dage belægning i procent indlæggelsestid i dage Data om henvisninger Køn Ansøgningerne om ophold fordeler sig således, at 40% kommer fra mandlige patienter og 60% fra kvinder. Alder Gennemsnitsalderen ved henvisning er 68 år. Den yngste ansøger, vi har haft var 29 år og den ældste 93 år. Regionsfordeling Ansøgningerne kommer i langt overvejende grad fra patienter med bopæl i Region Hovedstaden; nemlig 89% af alle. De resterende 11% kom fra borgere med bopæl i andre regioner; oftest i Region Sjælland; men også enkelte fra Fyn og Jylland. Region Hovedstaden Andre regioner 5

6 Kommunefordeling i Region Hovedstaden De patienter, der søger om plads og som bor i vores region fordeler sig som det ses af nedenstående diagram. Det er tydeligt, at vi er kendt og brugt af de nærmest liggende kommuner; men selvfølgelig har indbyggerantallet i kommunerne også noget at sige for antallet af ansøgere fra hver enkelt kommune Patienter Hvem henviser patienter til os? Det har i 2009 været som de foregående år, at 2/3 af patienterne henvises fra hospital og 1/3 via egen læge. Men det gælder jo alene de papirer, som lægen udfylder. Den primære kontakt kommer langt overvejende fra pårørende, som på patientens vegne skaber kontakten og undersøger mulighederne for hvor og hvordan man klan komme på Hospice Visitation Alle henvisninger registreres og samme dag, de modtages; undtagen i week-end. Efter registrering lægges sagen i kassen mærket nye henvisninger, som dagligt gennemgås af sygeplejerskerne i UHT. De aftaler dato for visitationsbesøg hos patienten, hvad enten patienten opholder sig hjemme eller på hospital. Det vil sige, at hovedparten af vores patienter allerede dagen efter vi har modtaget deres ansøgning, ved hvornår de får visitationsbesøg. Det er en klar kvalitetsforbedring, som udvidelsen af vores funktion med udgående Hospice team har medført. Stort set alle patienter er visiteret ved besøg indenfor 1 uge efter deres ansøgning er modtaget på Hospice og langt de fleste starter med en tilknytning til UHT. Enkelte er dog i en sådan almentilstand, at det er nødvendigt at indlægge på hospice med det samme forudsat, at der er plads. Hvor indlægges patienten fra? I 2009 var fordelingen næsten ligelig mellem at blive indlagt på hospice fra hjemmet og fra hospital. En del (38) af vores indlagte patienter har forud for indlæggelsen været tilknyttet vores udgående hospiceteam spændende at følge om andelen heraf vokser til næste år. 6

7 Hvad er grundsygdommen hos vores patienter? Antal patienter Hvor lang tid går der fra visitation til indlæggelse? Som vi ofte spørges om: Hvor lang er ventetiden på en hospiceplads? Det er et spørgsmål, der er svært at svare entydigt på. Men vi kan beskrive de forskellige forhold, der spiller ind: Er alle senge belagt? Hvilken af de ventende patienter har det dårligst? I hvor god tid har patienten ansøgt om plads? Nogle sender ansøgningen længe før de ønsker indlæggelse. Vores registreringssystem er således indrettet, at vores patienter tilknyttet UHT tildeles nyt registreringsnummer ved overgang til stationært hospice. De vil således figurere som indlagt samme dag som de er visiteret på det nye nummer. I 2009 var der 38 patienter, der blev indlagt fra UHT og derudover 8 andre, der blev indlagt samme dag som de blev visiteret. 1 blev indlagt 70 dage efter visitation (formentlig pga egne ønsker) og resten (129 patienter) blev indlagt efter 7 dages ventetid i gennemsnit. 7

8 Hvor lang tid er man indlagt på Hospice? Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2009 var 14 dage, hvilket er et fald på 4 dage fra året før (18 dage i 2008). Spændet var fra to til 99 dage. Vi forklarer reduktionen i den gennemsnitlige indlæggelsestid med, at vores patienter er længere tid i eget hjem, fordi de næsten alle er tilknyttet UHT før indlæggelsen og dermed kan være trygge i længere tid derhjemme med hjemmeplejen og vores bistand til dem. Derudover er der muligvis en forklaring i at behandlingstilbuddene til kræftpatienter er udvidet og at tiden fra patienterne ophører med aktiv kræftbehandling til de har behov for hospiceplads er kortere. De er med andre ord meget svagere og har kortere levetid tilbage når hører om dem første gang. Forløbslængde i UHT I 2009 har UHT fungeret i 10 måneder. Patienternes tilknytningstid har varieret fra 2 til 202 dage. Vi har haft 48 forløb hvor patienten har været indlagt til palliation på Hospice og derefter udskrevet til UHT og videre forløb i hjemmet. Det er en stor tryghed for patienten at vide, at dette er en mulighed og fagligt er det enormt tilfredsstillende at kunne følge patienten så tæt. Men det fremgår meget tydeligere af teamets egen beretning: Udgående Hospice Team (UHT) 2009 Arresødal Hospices udgående Hospiceteam er et mobilt tværfagligt palliativt team, der drives efter overenskomst med Region Hovedstaden UHT funktionen varetages af læge 8-10 timer pr. uge, samt 3 sygeplejersker på deltid, som tilsammen arbejder 80 timer pr uge i UHT og 16 timer pr uge i det stationære hospice. Vi etablerede vores UHT den 1. marts Vi brugte de første 14 dage til at diskutere holdninger og arbejdsgange samt udarbejde informationsmateriale om vores tilbud til den palliative indsats i hjemmet. Dette materiale blev distribueret til praktiserende læger, kommunernes visitation og til hospitalerne i vores område. Forløbslængde i UHT 8 I 2009 har UHT fungeret i 10 måneder. Patienternes tilknytningstid har varieret fra 2 til 202 dage. Vi har haft 48 forløb hvor patienten har været indlagt til palliation på Hospice og derefter udskrevet til UHT og videre forløb i hjemmet. Det er en stor tryghed for patienten at vide, at dette er en mulighed og fagligt er det enormt tilfredsstillende at kunne følge patienten så tæt. Men det fremgår meget tydeligere af teamets egen beretning: Udgående Hospice Team (UHT) 2009 Arresødal Hospices udgående Hospiceteam er et mobilt tværfagligt palliativt team, der drives efter overenskomst med Region Hovedstaden UHT funktionen varetages af læge 8-10 timer pr. uge, samt 3 sygeplejersker på deltid, som tilsammen arbejder 80 timer pr uge i UHT og 16 timer pr uge i det stationære hospice. Vi etablerede vores UHT den 1. marts Vi brugte de første 14 dage til at diskutere holdninger og arbejdsgange samt udarbejde informationsmateriale om vores tilbud til den palliative indsats i hjemmet. Dette materiale blev distribueret til praktiserende læger, kommunernes visitation og til hospitalerne i vores område. 8

9 Målsætning Det overordnede mål for den palliative indsats generelt er opnåelse af højest mulig livskvalitet for det uhelbredeligt syge menneske og dennes pårørende uanset hvor patienten ønsker at tilbringe sin sidste tid. Den palliative indsats i UHT planlægges i tæt samarbejde med den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger som langt overvejende varetager de praktiske ydelser i hjemmet ved deres sædvanlige respekt for og hensyntagen til den syges og de pårørendes ønsker og behov. Tilbuddet skal være for den, som ønsker at dø hjemme, for den, der udskrives fra Hospice og for den, der gerne vil være hjemme så længe som muligt for siden at afslutte livet på Hospice. Hensigten med at bringe den specialiserede palliative indsats fra Hospice i hjemmet er at skabe et mere sammenhængende og gnidningsfrit patientforløb for den uhelbredeligt syge borger. Der er således tale om et langt overvejende koordinerende og undervisende funktion. Ifølge vores driftsaftale med Region Hovedstaden forventes det, at vi har kontakt med gennemsnitlig 18 patienter ad gangen, og at man på årsbasis forventer at have tilknyttet patienter. Fælles ansvarsfølelse, nærhed, samt hurtig og naturlig vidensdeling mellem Hospice og Hospiceteamet har på mange måder styrket den palliative indsats for alle patienter tilknyttet Arresødal Hospice. Patientforløbene koordineres bedre og mere effektivt, hvorved vi oplever langt flere sammenhængende patientforløb. UHT visiterer alle ansøgninger om ophold på Hospice eller til UHT. De fleste visitationer foregår i direkte kontakt med patienten på hospitalet eller i hjemmet. Visitation af patienter med bopæl uden for Region Hovedstaden klares ved telefonisk kontakt. De fleste UHT besøg er planlagte. Det kan være første besøg visitationssamtalen hos en ny-henvist patient, dette besøg foretages af sygeplejerske. Her vurderes patientens behov for palliativ indsats, og indsatsen fra vores side aftales med patienten. Det er også ved denne lejlighed at vurderingen om en patient skal indlægges på Hospice eller være tilknyttet teamet foretages. Ved afslutningen af et besøg aftales altid, hvornår næste besøg skal foregå og hvem der evt skal være med fx familie/ hjemmeplejen. Andet besøg er med lægedeltagelse, fordi der på dette tidspunkt, når patienten er tilknyttet UHT, skal skrives journal og evt. foretages ordinationer. Imellem de planlagte besøg kan der opstå behov for akutte besøg eller kontakt pr telefon. Det kan dreje sig om forværring af kendte symptomer eller nyopståede problemer. Hvis det vurderes, at patienten hjælpes bedst ved besøg, prioriteres dette højt. Udover planlagte og akutte besøg hos allerede visiterede patienter, får vi undertiden henvendelser fra praktiserende læger eller sygehusafdelinger om hjælp til patienter, som er meget dårlige, og hvor hjælpen for at nå patienten - skal gives her og nu. Det kræver smidighed i forhold til planlagte opgaver, og ofte vilje til at påtage sig opgaver under andre betingelser end vanligt. Der skal handles hurtigt. På grund af disse patienters svære sygdom er disse kontakter ofte af kortere varighed, men det opleves ikke desto mindre vigtigt at kunne hjælpe, når behovet er meget stort. I 2009 modtog Hospice og UHT i alt 403 henvisninger, heraf blev de 105 tilknyttet UHT og vi har haft 14,1 samtidige patientforløb i gennemsnit. I alt har vi foretaget 378 besøg hos visiterede patienter i UHT og haft 551 telefonkontakter med patienter/familie/samarbejdspartnere til patienter tilknyttet UHT. Vi har afsluttet 78 forløb i er døde enten hjemme, på hospital eller på aflastningsplads/plejehjem med en jævn fordeling på de tre lokalisationer. De resterende 48 patienter blev indlagt på Hospice fra UHT, heraf døde 36 patienter på hospice, og 12 patienter blev udskrevet til genforløb i UHT. 9

10 Økonomi 2009 Vi sluttede 2009 med et overskud på driftsbudgettet på kr Vi har nu fungeret i 4 år og her i vores 5. år er der ting, der trænger til udskiftning og reparationerne melder sig. Derudover har vi allerede i 2010 behov for at udvide UHT, hvilket vil medføre et overforbrug inden det kan medregnes i budgettet for kommende år. Det er det, vi vil bruge overskuddet fra 2009 til at dække. Økonomi 2009 Vi sluttede 2009 med et overskud på driftsbudgettet på kr Vi har nu fungeret i 4 år og her i vores 5. år er der ting, der trænger til udskiftning og reparationerne melder sig. Derudover har vi allerede i 2010 behov for at udvide UHT, hvilket vil medføre et overforbrug inden det kan medregnes i budgettet for kommende år. Det er det, vi vil bruge overskuddet fra 2009 til at dække. Tak for donationer I 2009 har vi modtaget donationer fra private. Det er en stor glæde at nogen tænker på at forære Hospice penge, som kan gå til noget ekstra, som er en glæde for alle patienter, pårørende og personale i det daglige. Tusind tak til alle som betænkte os i Tak for donationer I 2009 har vi modtaget donationer fra private. Det er en stor glæde at nogen tænker på at forære Hospice penge, som kan gå til noget ekstra, som er en glæde for alle patienter, pårørende og personale i det daglige. Tusind tak til alle som betænkte os i

11 Frivillige på Hospice Hele personalet på Hospice er meget glade for vores korps af frivillige hjælpere, som vi beskriver som pynten på vores lagkage. De 17 aktive gør et stort stykke arbejde for at vi alle på Hospice synes der er ekstra hyggeligt at være. De præsenterer sig selv og deres opgaver i dette indlæg: Frivillig hjælper på Arresødal hospice Vi 17 frivillige møder med et fælles ønske om at yde vores lille bidrag til, at Arresødal Hospice skal være et sted, hvor enhver tid, også den sidste, kan blive fyldt af nærvær, gode oplevelser og måske endda glæde. Det er en gammel sandhed, at det man giver væk, kommer man aldrig til at savne, heller ikke den tid man giver til en frivillig opgave. Vi bedt fire af de frivillige at skrive nogle ord om deres oplevelse af at være frivillig på hospice. Jane: Når venner, familie og bekendte spørger mig, hvordan jeg har det med at være et sted, hvor døden hele tiden står for døren, kan jeg ikke lade være med at smile lidt. Jeg fortæller altid hvor dejligt en opgave det er, og at jeg får så meget igen ved samværet med pårørende og de patienter, som stadig er friske nok til at være oppegående. Når vi sidder og spiser middag sammen taler vi meget mere om livet end om døden. Jeg kan aldrig vide hvordan dagen forløber, men jeg synes, at de pårørende for det meste viser mig en stor tillid. Vi kan sidde og hyggesnakke, og helt naturligt kommer snakken ofte ind på, hvordan de selv har det, bekymringer, problemer i familien og om den syge. Jeg sidder mest og lytter, for mit dilemma kan godt være, om jeg siger og gør det rigtige, men jeg forsøger at handle og sige noget ud fra en rummelig menneskelighed. Heldigvis føler jeg altid en dejlig tryghed ved at få en snak med en af sygeplejerskerne. Alle er villige til at hjælpe mig igennem, når jeg står med et problem. Nogle få gange har jeg været der, når en patient lige er død, og pårørende er i stor sorg. Det synes jeg er det sværeste for mig, men jeg spørger, om der er noget jeg kan gøre, og så har jeg oplevet bare at stå og holde om personen, eller handlet ved at lave frisk kaffe og sætte kopper på bordet og tænde et lille lys! Jeg synes, at der bliver gjort meget for at ruste os frivillige så godt som muligt til vore opgaver, og det er jeg meget glad for. Alle er så positive - Det smitter så dejligt Jane Mange, som for første gang kommer til Arresødal hospice, giver udtryk for deres betagelse af de smukke omgivelser, som vi har både ude og inde. Haven med springvandet, pergolaen, de mange roser og flotte rododendron bringer på de forskellige årstider et farverigt syn. 11

12 Men også inden døre er der altid en hjemlig og hyggelig atmosfære med lys og blomster. Ved højtiderne er der pyntet særligt op. I den opgave at hjælpe til med at få skabt smukke og hyggelige omgivelser er vi frivillige medhjælpere også engageret. Her fortæller Liselotte om sit forhold til Arresødal Hospice: Jeg startede som frivillig i maj måned Min baggrund for at blive frivillig er til dels, at min mand var på Arresødal hospice sine sidste to uger af livet i starten af Efter at have oplevet hospitalsindlæggelser, hvor der ikke var tid til omsorg for hverken patient eller pårørende, var det rart at opleve den ro og omsorg og den dejlige stemning, der er på Arresødal Hospice. Jeg blev kort tid efter medlem af støtteforeningen på hospice og er siden blevet suppleant i bestyrelsen. Efter at være blevet alene fik jeg lyst til at blive frivillig. Jeg er blevet meget glad for at komme i huset og for den varme velkomst vi frivillige altid får når vi møder ind til en vagt. Jeg er her primært i weekenderne, da jeg har fuldtidsarbejde i hverdagene. Frivilliggruppen mødes jævnligt, og vi har for nylig etableret et antal grupper, som tager sig af bl.a. praktiske ting ude/inde, andagter, hygge, PR og kulturelle indslag. Jeg er med i gruppen der står for hyggen, hvilket vil sige oppyntning til højtider osv. Grupperne betyder, at man som frivillig får talt med nogle af de andre frivillige. For ud over vores møder for hele gruppen ca. hver 3. måned, så ses vi ikke så ofte, da vi møder ind på forskellige tidspunkter. Liselotte Blandt de initiativer, der har været taget for at gøre os bedre til vores opgaver som frivillige, kan nævnes, at tre frivillige har været af sted på et ugekursus om Sorg og livsfortælling på Løgumkloster højskole. De tre kom tilbage og fortalte begejstret om, hvad de havde fået ud af det. Vi har også haft en meget givende temaeftermiddag, hvor en sygeplejerske og hospicelæge holdt foredrag og vi fik inspiration og ny viden om samme emne. Ida: I slutningen af 2008 blev de frivillige medarbejdere på Arresødal kontaktet af Marianne Harbo og hendes mand Hans Dal, der begge er kunstnere og som havde en ide om at skabe oplevelser for patienterne på hospice med musik og sang, oplevelser som patienter og pårørende kunne samles om og skabe et fællesskab og en særlig stemning som kan gøre dagen lidt lysere og lettere. Mange frivillige på Arresødal meldte sig ind i foreningen som ved den stiftende generalforsamling i 2009 fik navnet Foreningen af frivillige ved hospice. Det er lykkes for Marianne og Hans at få tilsagn fra ca. 100 kunstnere, sangere og musikere om at optræde på hospice i hele landet ca. 3 til 4 gange årligt, og det gratis men mod at få dækket deres transport omkostninger. Transportomkostningerne vil blive dækket ved hjælp af penge søgt fra forskellige fonde. Der er i 2009 udkommet et katalog over hvilke kunstnere der er med. Kunstnerne har skrevet et lille cv med billede ved. Der har været afholdt to møder for kunstnerne, så de kunne høre om projektet et i Odd Fellow palæet i København, hvor der kom ca. 30 kunstnere og et i Jylland på Højkol gods Gl. Rye der også var velbesøgt. Ida 12

13 Leif: Vi er tre handy-men i frivilliggruppen, som løser praktiske opgaver som skrue, bore ordne vandhaner og afløb. Kort sagt alt forekommende arbejde, der måtte opstå på en institution hvor så mange mennesker færdes, arbejder og opholder sig. I efteråret trængte Hospice efter 4 års brug til at blive malet. Al den smukke kunst, som Hospice prydes af og alle andre ophængte ting skulle ned for at maleren kunne komme til. Alt dette successivt så arbejdet forstyrrede de indlagtes hverdag mindst muligt. Det lykkedes, Hospice er nu nymalet. Derudover afløses i haven ved ferier ligesom mændene også bliver brugt til at besøge Hospices mandlige patienter. Alt i alt et arbejde vi udfører med stor glæde. Leif Afslutningsvis har jeg lyst til at nævne den hjertelighed, som vi frivillige bliver modtaget med, når vi indfinder os på Arresødal Hospice. Vi får fra det professionelle personale gode ord og megen opmuntring, alt sammen noget, som ligger i direkte forlængelse af den ånd, der hersker i huset. Tak for det. Helge 13

14 Undervisningsgruppen blev endnu et år med udvikling og videre uddannelse for Arresødal Hospices personale. Uddannelsesgruppen, bestående af sygeplejersker Lone Holst, Lutte Olsen og Maren Lundgren med bidrag fra afdelingssygeplejerske Eva Kaaberbøl, havde planlagt årets undervisningsseancer med både interne og eksterne undervisere, fagligt forum en gang om måneden og tre temadage. Blandt hospices undervisningsemner var behandling af psykotiske/deliriøse patienter, sorg og livsmod og videreudvikling af hospices dokumentationssystem. Fagligt forum har en gang om måneden taget aktuelle emner op fra personalets hverdag, blandt andet sommerens mange korte patientforløb og hvordan det påvirkede personalet, og hospices statussamtaler, der bliver holdt ca 14 dage efter indlæggelsen og som nu er omdøbt til familiesamtaler. Hospice holdte en temadag i foråret, hvor sygeplejersker Lone Holst og Lutte Olsen holdte foredrag baseret på deres opgaver fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse på Professionshøjskolen Metropol. De to hovedtemaer var sygeplejerskens rolle i forhold til den uhelbredeligt syges eksistentielle lidelse og det senmoderne individ i samspil med sygeplejersken. Der blev holdt to temadage i efteråret, én der omhandlede eksistentiel angst, indre uro og den uværdige død. Den anden temadag bød først på en introduktion til hovedemnet af hospicesygeplejersken Lone Holst og derefter et foredrag af psykolog Lotte Frederiksen om, hvordan man kan fremme indre styrke, velbehag og ro hos mennesker med smerter og dødsangst. Derefter underviste hospicesygeplejerske Signe Fortuna og hospicefysioterapeut Inge Bloch Falck om basal stimulation for at øge vores patienters velvære. Sygeplejerskerne Lone Holst og Lutte Olsen blev desuden inviteret til at undervise i emnerne, de havde skrevet opgaver om på CVU Øresund i Herlev i september Dødskvalitet og indre uro samt Eksistentiel angst hos døende. 14

15 Videre- og efteruddannelse Et satsningsområde på Arresødal Hospice er at følge med i hvilke relevante muligheder for videre- og efterudddannelse, der er på området. Vi prioriterer deltagelse i kurser og uddannelse på et niveau. Det har i særlig grad været de sundhedsfaglige diplommoduler i palliation og diplomuddannelsen i ledelse, der er særligt relevante. Desuden har medarbejderne deltaget i diverse kurser og temadage med relevans for arbejdet og tilpasset de enkeltes behov ift til kompetencer. 15

16 ARRESØDAL HOSPICE ARRESØDAL HOSPICE Arresødalvej Frederiksværk Tel Fax

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Årsberetning 2011 ARRESØDAL HOSPICE

Årsberetning 2011 ARRESØDAL HOSPICE Årsberetning 2011 ARRESØDAL HOSPICE 1 INDHOLD Indledning... 3 Søgning, indlæggelser, dødsfald og udskrivelser... 4 Indlæggelsestid... 5 Udgående Hospice Team (UHT) og Visitation... 6-8 Belægningsprocent...10

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice Smukke og hjemlige omgivelser midt i storbyen Velkommen til Diakonissestiftelsens Hospice Diakonissestiftelsens Hospice, som er en selvejende institution under Diakonissestiftelsen,

Læs mere

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE

LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE LUKASHUSET AFLASTNING, LINDRING OG HOSPICE FOR BØRN OG UNGE SANKT LUKAS STIFTELSEN OM LUKASHUSET Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER I

KLINISKE RETNINGSLINIER I KLINISKE RETNINGSLINIER for henvisning og visitation til Arresødal Hospice juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef I ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland

En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve. hospice. Sjælland En dag skal vi dø, men ALLE de andre dage skal vi leve hospice Sjælland Lindring og omsorg På Hospice Sjælland har vi fokus vi på det, der gør livet værd at leve - selvom der kun er kort tid igen Beboere

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

FOR MERE INFORMATION:

FOR MERE INFORMATION: FOR MERE INFORMATION: Kræftforløbskoordinator Anne Marie Søndergaard Sundhedsstrategisk Enhed, Center for Social og Sundhed Stiager 2 3500 Værløse Tlf.: 7216 4815 tirsdag, torsdag og fredag, bedst mellem

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 August 2015 Indhold Indledning.....

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Udgivet: August 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra samt anden relevant

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Furesø Kommune DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for hjælp til den sidste tid i hjemmet - både fra Furesø Kommune samt anden

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Frustration. Sydvestjysk Sydvestjysk Sygehus. Sygehus. Esbjerg

Frustration. Sydvestjysk Sydvestjysk Sygehus. Sygehus. Esbjerg Livets afslutning på Intensiv SVS Et projekt, en undersøgelse og et resultat Årsmøde for Organdonation januar 2014 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Frustration Ingen accelererede

Læs mere

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune

Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM. Støttende tilbud i Struer Kommune Egne bemærkninger: ALVORLIG, UHELBREDELIG SYGDOM Sundhed og Omsorg Udvikling & Administration Østergade 11 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 Støttende tilbud i Struer Kommune 12 April 2016 Indhold Indledning.....

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT

DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT FOR MERE INFORMATION: Hjemmesygepleje DEN SIDSTE TID I HJEMMET MED UHELBREDELIG KRÆFT Stiager 2 3500 Værløse Udgivet: Aprilr 2016 12 Hensigten med denne pjece er at give et overblik over muligheder for

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder Dato 09-11-2017 Version 1. Godkendt 25.08.2017 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Indledning Som led i arbejdet i Lærings- og Kvalitetsteam

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

DEN PALLIATIVE INDSATS. Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR DEN PALLIATIVE INDSATS Struer Kommune 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.2 Styregruppe...3 2. Mål...3 3. Målgruppen for den palliative indsats...4 4. Definitioner

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Danskerne om livet med sygdom og død

Danskerne om livet med sygdom og død Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 370 Offentligt Danskerne om livet med sygdom og død Undersøgelse af danskernes viden om livstruende sygdomme og mulighederne for lindring, samt

Læs mere

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter

2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 2-aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark og Region Syddanmark i henhold til reglerne

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Ansøgning om ophold på Arresødal Hospice eller tilknytning til det Udgående HospiceTeam

Ansøgning om ophold på Arresødal Hospice eller tilknytning til det Udgående HospiceTeam Ansøgning om ophold på Arresødal Hospice eller tilknytning til det Udgående HospiceTeam Udfyldes af patient, pårørende, plejeperson eller anden Ansøgers navn Adresse Postnr & By CPR nr. Telefon Kommune

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten

2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 2 aftale om honorering af ydelser vedr. alvorligt syge og døende patienter, der ikke er omfattet af landsoverenskomsten 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Syddanmark

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 20 0. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 20 0 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team Det palliative team har i 2010 fortsat arbejdet med lindring til alvorligt syge og deres pårørende, i tråd

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Overgang fra kurativt til palliativt forløb

Overgang fra kurativt til palliativt forløb Overgang fra kurativt til palliativt forløb FSK Landskursus 2013 Hans von der Maase Klinikchef, professor Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Overgang fra kurativt til palliativt forløb fra - forløb hvor

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Terminal Palliativ indsats

Terminal Palliativ indsats Terminal Palliativ indsats Connie Engelund Direktør Holmegårdsparken Kort om Holmegårdsparken En selvejende institution Driftsoverenskomst Ge. kommune 6 plejeafdelinger danner rammen om 145 beboeres liv

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Samarbejdsaftale den terminale patient

Samarbejdsaftale den terminale patient Samarbejdsaftale om den terminale patient Samarbejde mellem almen praksis, hjemmeplejen og palliativt team Horsens om den terminale patient Almen praksis varetager som udgangspunkt palliativ behandling

Læs mere

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark

Notat Orientering om den palliative indsats mv. i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 14. oktober 2009 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat Orientering

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Frivillig på Hospice Søholm

Frivillig på Hospice Søholm Frivillig på Hospice Søholm -kunne det være noget for dig? Har du lyst til at blive en del af Hospice Søholm s team af frivillige? Lidt om Hospice Søholm: På Hospice Søholm kan mennesker, med en uhelbredelig

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Samordnet Pleje og Omsorg

Samordnet Pleje og Omsorg Information til patienter og pårørende Samordnet Pleje og Omsorg Kvalitet Døgnet Rundt Samordnet Pleje og Omsorg Formålet med samordnet pleje og omsorg Samordnet pleje og omsorg er et tilbud til alvorligt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk I? HEDENSTED ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN INDGÅET Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Sct. Maria Hospice Gunvor Dons Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø 9944 0957 Hedensted

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet

Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient. Masterafhandling ved Masteruddannelsen i Sexologi, Aalborg Universitet Forfatter: Susanne Duus Studienummer 20131891 Hovedvejleder: Birgitte Schantz Laursen Nærmeste vejleder: Mette Grønkjær Bilag til Samtalen om samliv og seksualitet med den palliative patient Masterafhandling

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne?

De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? De gamle og valgene: Hvad svarer kandidaterne? Af Knud Ramian, Foreningen till Udvikling af Alderdommens muligheder Der er valg til ældreråd og kommunalbestyrelser. Befolkningen giver en bedre indsats

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere