Digital post CVIEW. Klar, parat, start: Læs om digital post.. side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post CVIEW. Klar, parat, start: Læs om digital post.. side 2"

Transkript

1 CVIEW Digitale relationer: CRM, cbrain, SKI Side 4 Mød Thomas Qvist: cbrains CTO.....Side 6 Seneste nyt fra cbrain...side 8 Klar, parat, start: Digital post Kravet om digital post udfordrer. Kanalskiftet fra papirbreve til digitale breve kræver overvejelser og handling. F2 er klar til at hjælpe myndigheder både med fjernprint og aflevering til eboks Læs om digital post.. side 2 Illustration: Julien Eichinger - Fotolia.com cview udgives af cbrain A/S. Ansvarlig udgiver: Robert Lentz, direktør, cbrain A/S Redaktør: Jan Horsager, research manager, cbrain A/S, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø,

2 F2 Digital Post Standardmodulet F2 Digital Post giver mulighed for at aflevere post direkte i borgeres og virksomheders digitale postkasser via eboks, der er digital postmester for det offentlige Danmark. Når brevet er produceret i F2, vælger sagsbehandleren Digital Post i menuen. Nu leveres brevet til brugerens digitale postkasse, og myndigheden kan i F2 se og dermed dokumentere, at brugeren har modtaget brevet som digital post. Hvis modtageren er fritaget fra kravet om en digital postkasse, får sagsbehandleren nu besked om, at brevet skal leveres med postvæsnet via fjernprint. Yderligere oplysninger om F2 Digital Post hos Klar, parat, start: Digital post othernames - Fotolia.com CPR og CVR-integration Når myndigheder skal aflevere post til borgere og virksomheder i eboks eller via fjernprint, kan de anvende CPR- eller CVR-nummer til for eksempel at identificere modtageren og få den rigtige adresse eller fysisk adresse. cbrain har udviklet standardmoduler som via webservices integrerer opslag i cpr eller cvrregistret med sagsbehandlingen i F2. Modulerne kan også bruges til andre relationsopgaver i sagsbehandlingen. Yderligere oplysninger om CPR og CVR-modulerne hos 2 cview F2 er klar til at hjælpe myndighederne med digital post. Afleveringen af post til borgere og virksomheder kan nu integreres i den digitale sagsbehandling med de to moduler F2 Digital Post og F2 Fjernprint. F2 Fjernprint er første fuldt integrerede løsning med Strålfors Connect. Af Jan Horsager I de kommende måneder sætter Digitaliseringsstyrelsen en massiv markedsføringskampagne i værk: Den skal informere borgerne om, at det fra 1. november er obligatorisk at have en digital postkasse til at modtage og sende post til offentlige myndigheder. Men det er ikke kun virksomheder og borgere, der er udfordret af kravet om digital post. For myndighederne kræver kanalskiftet også overvejelser og handlinger. cbrain har udviklet to standardmoduler F2 Digital Post og F2 Fjernprint til at hjælpe med at integrere opfyldelsen af kravet om digital post direkte i sagsbehandlingen med F2. F2 Fjernprint er den første it-løsning på markedet, som via web-services afleverer breve til fjernprint hos Strålfors Connect som en integreret del af sagsbehandlingen i F2. Med modulet F2 Fjernprint kan medarbejdere hos offentlige myndigheder, der anvender F2 til sagsbehandling, blot vælge fjernprint, når dokumentet er færdigt, og så er brevet på vej til borgeren uanset om det skal leveres digitalt i eboks eller printes, pakkes og sendes med fysisk post (se boksen om F2 Fjernprint). Med modulet F2 Digital Post bliver brevet afleveret direkte til borgerens eller virksomhedens digitale postkasse i eboks, som i dag er digital postmester for det offentliges digitale post. Når posten er sendt kan sagsbehandleren i F2 se, hvornår posten er afleveret som digital post hos eboks (se boksen om F2 Digital Post). Digitaliseringen af posten mellem borgere og myndigheder er en del af Digitaliseringsstrategien Kommunikationen mellem virksomheder og myndigheder blev gennemført i Dermed vil en vigtig milepæl i digitaliseringsstrategi-

3 en være nået ved årsskiftet. Myndighederne i Danmark sender årligt mere end 140 millioner breve med dokumenter til borgere og virksomheder. I 2012 vandt Strålfors Information Logistics A/S en rammeaftale om en fjernprintløsning til offentlige myndigheder i Danmark, så alle dokumenter, der skal sendes med fysisk post, sendes digitalt til Strålfors, der printer, pakker og sender posten. Den digitale post skal afleveres til borgere og virksomheder via eboks, der er digital postmester for det offentlige. CVR- og CPR-registre I forbindelse med digital kommunikation er information i CVR og CPR registrer også relevant. cbrain har i den forbindelse introduceret nye moduler, som sikrer en integration mellem F2 og registrene. Den obligatoriske digitale post ventes ifølge Digitaliseringsstyrelsen at indbringe en samlet offentlig besparelse på en mia. kroner om året. Det kan Morten Joon Sørensen tale med om. Han er web- og kommunikationskonsulent i ledelsessekretariatet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med ansvar for digitaliseringen af styrelsens post. Styrelsen opstod efter fusion af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering den 1. januar Morten Joon Sørensen var allerede i gang med digitaliseringsarbejdet i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og arbejdede tæt sammen med cbrain og Strålfors om at implementere fjernprintmodulet til F2. Vi var allerede i gang med at tale om og overveje løsninger, da udbuddet, som Strålfors vandt, var i gang. Med årlige breve var der udsigten til en besparelse på 1,4 millioner kroner om året, fortæller Morten Joon Sørensen. To tredjedele af besparelserne er porto, print og pakning. Men hertil kommer naturligvis også, at sagsbehandlerne ikke skal bruge tid på at håndtere breve, siger han. Det er netop i medarbejdernes tidsbesparelser, at en stor gevinst ligger i F2 Fjernprintmodulet. For med postfunktionen fuldt integreret med sagsbehandlingen i F2, så bliver det færdige brev med navn og adresse leveret til borgere og virksomheder med fjernprintmodulet, der så også leverer dokumentation til afsenderen for leverancen. Det betyder frigjort tid, hvis effektiviseringen bliver brugt som en del af procesarbejdet. For som Morten Joon Sørensen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering understreger, så betyder det en stor forandring i arbejdsdagen. Stor forandring i arbejdsdagen Sagsbehandlere er vant til at have de breve og dokumenter i hånden, som skal sendes ud til borgerne. Derfor er det helt afgørende, at brugerne har været med i arbejdet med at tilrettelægge overgangen og implementeringen af Fjernprintmodulet, siger Morten Joon Sørensen. Nu er vi er i gang med F2 Fjernprint modulet og kan arbejde med og forholde os til de spørgsmål, som hele indførelsen af digital post fører med sig til en start. Spørgsmål om for eksempel kommunikation med borgerne, om at tage løsningen i brug, eller om daglige rutiner for tidspunkterne for afsendelse af post for at Strålfors kan printe og sende til rette tid etc. kreizihorse - Fotolia.com Men det er jo de samme udfordringer, som man kender fra den analoge verden, siger Morten Joon Sørensen. Han mærker samtidig stor interesse for løsningen med integration af fjernprint i sagsbehandlingen. Andre myndigheder med F2 Digitaliseringsplatformen har allerede haft fat i ham for at diskutere mulige løsninger for ikke bare at være klar, men gerne et skridt foran kravene til digital post. F2 Fjernprint Standardmodulet F2 Fjernprint giver mulighed for, som en integreret del af sagsbehandlingen i F2 at sende post til borgere og virksomheder via Strålfors Connect, der enten leverer post til eboks eller printer, kuverterer og sørger for automatisk omdeling via Post Danmark. Hvis modtageren af posten er tilmeldt eboks og har accepteret at modtage henvendelser fra myndigheden, så afleverer Strålfors Connect brevet og de tilhørende dokumenter i modtagerens digitale postkasse. Er modtageren ikke tilmeldt eboks eller bliver fritaget for at skulle have en digital postkasse inden 1. november, så printer og pakker Strålfors Connect papirbrevet og sender det via Post Danmark med myndigheden som afsender. I F2 kan medarbejderen følge leverancen og har dermed dokumentation for afsendelse, tidspunkt for afsendelse etc. Yderligere oplysninger om F2 Fjernprint hos cview

4 tashatuvango - Fotolia.com Derfor er cbrain med på SKI Relationsstyringssløsninger (CRM): Digitale relationer er et omdrejningspunkt for den gode service SKI 02.18: CRM Følgende er SKIs definition på relationsstyringsløsninger i Rammeaftale Bruttoløsninger og vedligehold, Delaftale 6: Relationsstyringsløsninger (CRM): Relationsstyringsløsninger, også kaldet Customer Relationship Management (CRM) løsninger, omfatter bruttoløsninger, hvis formål er at understøtte og udbygge relationen mellem kunden og dennes kunder (klienter, borgere o.l.) ved bl.a. at konsolidere transaktioner og kommunikation fra forskellige kanaler således, at kunden, på et oplyst og analyseret grundlag, kan levere bedre beslutninger, service eller produkter. I delaftalen om CRM fokuserer SKI blandt andet på: Tilgængeligheden og brugen af tværgående data. Procesunderstøttelse af de forretningsområder CRMimplementeringen omfatter. Aktivitetskonsolidering gennem adgang til grundlæggende data, der relateres til kundens relationer. Adgang til organisationens tværgående data reltateret til håndtering af eksterne kunder eller klienter. Yderligere information om rammeaftalen findes på hjemmesiderne hos cbrain eller SKI. 4 cview Håndtering af relationer skal integreres i den digitale sagsbehandling; jo bedre digital understøttelse af relationer desto højere effektivitet og mulighed for at tilpasse salg og service. Af Jan Horsager Fra at være et selvstændigt computerprogram til håndtering af kunder eller relationer er relationsstyring godt på vej til at blive moduler i organisationens it-løsning. På den måde bliver relationsstyring en integreret del af den digitale sagsbehandling og dermed fundamentet under den service eller det salg, som er organisationens formål. Som redaktør og analytiker har jeg været med til at beskrive meget om CRMsoftware fra den ene yderlighed i form af en lidt avanceret adressebog til store callcenter løsninger med mulighed for kundehistorik, ordreafgivelse, fakturering og så videre. Karakteristisk for udviklingen fra den spæde start og frem til nu, er ønsket om overskuelig adgang til alle de tilgængelige data for hurtigt at gennemføre et nyt salg eller yde den mest optimale service. Målet er naturligvis effektivisering i form af lavest mulige omkostninger for salg eller service. Og i takt med internettets udvikling er selv- og medbetjening blevet et vigtigt element i relationsstyring, både i den private e-handel og i særdeleshed i myndighedernes borgerbetjening og medlemsorganisationers administration. Derfor har det med en analytikerdagsorden været særdeles interessant at betragte vores indsats hos cbrain for at blive valgt som leverandør til delaftalen om Relationsstyringsløsninger (CRM) under SKI-rammeaftalen For cbrains bruttoløsning (se boksen om cbrain, CRM og SKI 02.18) gør den digitale relation til omdrejningspunktet for service og underbygger dermed den tendens, der får analysehuset Gartner til at beskrive de moderne CRM-teknologier som en afgørende drivkraft for kundeoplevelsen af digitalisering. Her skal man så holde tungen lige i munden, for kundeoplevelsen betyder for eksempel borgerens eller et medlems oplevelse af digitaliseringen. Men det er også formålet med at lave delaftalen om CRM under SKI rammeaftalen 02.18; at understøtte og udbygge relationen mellem organisationen og dennes interessenter altså borgere, medlemmer, virksomheder, medarbejdere, partnere, studerende etc. cbrains tilgang til relationsstyring er netop en kompleks organisering af relationer mellem bruger, organisation og rolle. Det betyder, at der til bruger, organisation og rolle kan knyttes en lang række metadata, som enten er konstante eller som tilføjes via de processer, som brugeren indgår i eller via integration til andre systemer. CRM-inspiration fra cbrain I juristernes og økonomernes organisation Djøf er implementeringen af cbrains digitaliseringsplatform med produkterne M4 og F2 blevet kernen i en strategisk digitalisering med det formål at skabe større medlemstilfredshed. Organisationen besluttede en fuldstændig udskiftning og erstatning af foreningens mange forskellige systemer med en ny sammenhængende og fuldt integreret digital platform. Med cbrain M4 bliver alle medlemsinformationer samlet i ét vindue kaldet cockpittet, herunder stamoplysninger, økonomi, sager, kurser, tillidshverv, medlemshistorik, telefonnotater og kommunikation. Det sparer tid og giver en højere kvalitet i arbejdet, fordi medarbejderne altid har korrekte og alle relevante informationer til rådighed samt en hurtig adgang til mere detaljerede informationer. Via selvbetjeningsportalen Mit Djøf kan medlemmerne se og vedligeholde egne informationer samt varetage selvbetjeningsopgaver som blandt andet at udfylde digitale blanketter og andre processer som for eksempel ændring af arbejdstid. Mange henvendelser behøver nu ikke længere en medarbejders tid for at blive løst.

5 kotoyamagami - Fotolia.com Integrationen af data har medført, at 60 til 80 procent af registreringsarbejdet er blevet automatiseret i Djøf. cbooking er et andet eksempel på relationsstyringsløsninger fra cbrain. Løsningen er blandt andet i drift hos cirka 20 a-kasser i en privat cloud hos AK Samvirke og er baseret på cbrain M4 med understøttelse af en fagproces for booking. Ledige medlemmer af a-kasserne kan via selvbetjening på nettet booke de rådighedssamtaler, som loven kræver, at de har med en sagsbehandler hos a-kassen. Bag denne service ligger en kompleks proces, der relaterer medlemmernes ønsker om mødetid til ledige tider hos sagsbehandler og a-kassens lokaler samt medlemmets sag i fagsystemet. Den enkelte a-kasses mødeplanlægger kan se sagsbehandlernes kalendere og lokaleallokeringen og på den måde frigøre en række møder, som medlemmerne kan booke via selvbetjeningen på nettet. Der kan gives mulighed for, at medlemmerne kan vælge mellem forskellige længder på møderne, hvis der for eksempel er tale om coaching. A-kasserne tilbyder typisk en række forskellig typer af samtaler til deres medlemmer afhængig af ledighedslængde, uddannelse, etc. cbooking understøtter fagprocesserne i forbindelse med samtalerne. Når møderne er booket bliver sagsbehandlernes kalender i Outlook direkte opdateret. Så når jeg med analytikerkasketten trækker en streg under disse mellemregninger og kigger på facit for relationsstyring eller CRM, er der en klar konklusion: Håndtering af relationer er afgørende for effekten af digitalisering i alle organisationer. Og relationsstyring kræver effektiv software og integration. Jo bedre digital understøttelse desto højere effektivitet og derfor alt andet lige større råderum til forretningsudvikling. CRM i verdens største biogasanlæg Et helt andet eksempel på relationsstyringsløsninger er BioLink, som cbrain har leveret til Maabjerg Bioenergy i Holstebro. Her er det relationer mellem verdens største biogasanlæg Maabjerg BioEnergy og landmændene, som understøttes i forbindelse med forskellige fagprocesser. Maabjerg Bioenergy producerer biogas og råvaren er rågylle fra de lokale landmænd. BioLink danner automatisk daglige køreplaner for flåden af tankvogne, der kører mellem landmændene og biogasanlægget og giver landmændene adgang til selvbetjening med informationer om kvalitet, leverancer og økonomi. Dermed er CRMløsningen også cbrains indgang til cleantech og cbrains bidrag til ren energi. cbrain, CRM og SKI cbrain er en af de otte leverandører, der kan sælge relationsstyringsløsninger eller CRMløsninger på delaftale 6 under SKI Rammeaftale Under denne aftale tilbydes hele cbrains Digitaliseringsplatform, der kan leveres dels i form af kundetilpassede løsninger og dels i form af standardsystemer. Mødebooking, kursusadministration, HR-systemer, tilskudsadministration, selvbetjening, portaler og en lang række øvrige fagprocesser kan anskaffes under delaftale 6 i SKI Yderligere information om relationsstyringsløsninger hos cview

6 Intet er umuligt i cbrains maskinrum Thomas Qvist er CTO hos cbrain og daglig ansvarlig for udvikling og drift af cbrains software. Her fortæller han om ingeniører, åbne standarder, serviceorientering og masser af dialog i maskinrummet. Af Jan Horsager Teknologisk har vi helt fra starten baseret udviklingsarbejdet på webservice tilgangen. Thomas Qvist, CTO, cbrain 6 cview Thomas Qvist undrer sig. Undrer sig over, hvor lidt software, der i dag reelt er standard-software og service-orienteret. For netop standarder og service-tilgangen er efter hans opfattelse et par af de fundamentale forudsætninger for at udvikle software, der kan efterleve høje krav til robusthed, hastighed, funktionalitet og betjening. Kvalitetskrav som hos cbrain er afgørende for software, der skal understøtte digitaliseringen af forretningskritiske processer i videnstunge organisationer. Thomas Qvist er chief technology officer eller CTO hos cbrain og har været med fra virksomhedens start i Som CTO har han ansvaret for udviklingsarbejdet og driften af cbrains produkter. Han er civilingeniør med speciale i parallelprogrammering. Den faglige stolthed fylder meget hos cbrains CTO, og det gennemsyrer også softwarehusets organisation: cbrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. For Thomas Qvist betyder det, at intet er umuligt. Når spørgsmålet lyder, hvorfor digitaliseringsplatformen F2 er blevet en succes i den danske centraladministration, så starter hans svar bogstavelig talt fra midten: Den helt overordnede overskrift er, at vi har minimeret middlewaren ganske alvorligt. Både teknologisk og organisatorisk. Teknologisk ved at sikre, at hele stacken er et fuldt integreret system, men bygget på teknologier baseret på åbne standarder, så løsningen ikke er låst. Organisatorisk ved at alle udviklere har kompetencerne til at forstå hele løsningen både teknologien og de opgaver, som kunderne skal bruge softwaren til at løse. Vi har ikke den lagdeling, som i mange andre softwarehuse gør det muligt at udvikle software uden at udviklerne behøver at arbejde sammen og dermed åbner for outsourcing. cbrains udviklere skal være helhedsorienterede, det vil sige forstå domænet, de udvikler til samtidig med, at de skal være sindssygt dygtige.

7 Teknologisk har vi helt fra starten baseret udviklingsarbejdet på webservicetilgangen. Dengang var det helt nyt i.net 1.1 og måske et lidt modigt valg for en ny virksomhed. Men det har jo netop vist sig at fungere helt optimalt og givet os mulighed for at skalere fra starten, fortæller Thomas Qvist og fortsætter: Åbne standarder Vi udvikler masser af teknologier, men gør det baseret på åbne standarder. Så i stedet for at sætte alt ind på at kunne finde én leverandør med en enterprise service bus og lægge alt vores data ind på den, så vælger vi at udstille alle vores data via et REST-interface; så kan du vælge en vilkårlig leverandør. Det tror vi meget mere på Det var et bevidst valg fra starten at arbejde med en serviceorienteret eller rettere komponentbaseret strategi og arbejde med teknologier som XML. Og der var næsten en én til én sammenhæng med den vision, som Microsoft havde lagt frem dengang og så vores strategi for cbrain. Og den satsning har virket. Thomas Qvist peger på, at det også betyder, at cbrains produkter udvikler sig løbende sammen med for eksempel.netframeworket. En del af forklaring på F2-succesen ser Thomas Qvist i, hvor lidt der skal til for at lave en standard implementering og drive løsningen. Kunderne bliver typisk overrasket fordi F2-driften nærmest er en del af den almindelige serverdrift og i dagligdagen ikke kræver andet end backup. Når en løsning bygger på Microsoft standarder og middlewaren er væk, så er kravene til drift meget små. cbrain drifter selv en række kunder, og det giver os hele tiden ny viden om optimal drift af vores produkter, siger han. Lynhurtig datakommunikation Et anden vigtig ingrediens i cbrains maskinrum er arbejdet med at sikre lynhurtig datakommunikation, selv når data skal flyttes over små linjer og store afstande. I mange organisationer er der blevet opbygget mange særlige rutiner for at flytte data frem og tilbage, som vi med komprimeringen af data og kommunikationsprotokollerne i F2 gør helt overflødige. På den måde trækker vi kompleksiteten ud af opgaven. Så er vi tilbage ved, at intet er umuligt. Heller ikke selvom man laver et standardprodukt som F2, hvor der ikke bliver kodet tilpasninger til enkelte kunder. Til gengæld bliver der udviklet nye standardmoduler med input fra kunderne og det er netop også en del af succesen ifølge CTOen. Det kan lade sig gøre fordi vi ønsker at involvere kunderne som stakeholdere. Det gør vi på forretningssiden i arbejdet med digitalisering af arbejdsgange og processer. Og det gør vi på teknologisiden sammen med it-afdelingen. Spiller med kundens CIO Thomas Qvist ser sig selv som træneren på cbrain-holdet, som udfordrer kunden på løsningen af en opgave. Og han ser i kundens it-chef eller digitaliseringschef en anden træner, som kan gribe bolden og være afgørende i implementeringen og udviklingen. Et af de helt store emner på cbrain CTO-ens dagsorden lige nu er håndtering af store datamængder. Det er en afgørende konkurrenceparameter for software at kunne håndtere store mængder data i forhold til blandt andet adgang, sikkerhed, fremfinding og manipulation. Der må vi bare sige, at vi har rigtig stor erfaring fordi vi længe har arbejdet med data lifecycle management. Deduplikering af data er et godt eksempel på, hvordan vi anvender vores erfaring med store datamængder i cbrain F2 siger Thomas Qvist og fortsætter: Når der ikke er dubletter af dokumenter, så sparer du ikke alene plads; du sikrer også, at de dokumenter, der rent faktisk er aktive, hurtigere kan findes frem, fordi SQL-serveren og cachen kun skal finde ét dokument. Fokus på sikkerhed og adgang er et andet af de store emner lige nu og i al fremtid velsagtens? Forretningskritisk software skal kunne understøtte komplekse sikkerhedsstrukturer i en verden, hvor viden i form af data skal deles både internt og eksternt; men alligevel kun med dem, der nu engang skal have adgang, siger Thomas Qvist og fortsætter: Det hjælper ikke noget, at softwaren kan fremsøge en million dokumenter hurtigt, hvis den så skal bruge 0,3 sekunder pr. dokument for at finde ud af, hvilke af dokumenterne brugeren har adgang til. Det er et af vores kerneområder at håndtere. Teknologierne fylder naturligvis meget i Thomas Qvist arbejde. Men ligeså vigtig for et velfungerende maskinrum er kvalitetssikringen. Ingeniører og kvalitetssikring Teknologierne fylder naturligvis meget i Thomas Qvist arbejde. Men ligeså vigtig for et velfungerende maskinrum er kvalitetssikringen. Thomas Qvist understreger, at cbrains ingeniør-fokus er med til at gøre kvalitetssikring til en del af dagligdagen i udviklingen og implementeringen af cbrains produkter. Ingeniørtilgangen sikrer få fejl og dermed en høj kvalitet af produktet. Men lige så vigtigt er vores ingeniørfokus med til, at løsningen også løser brugerens behov, når den er implementeret, siger Thomas Qvist. Digital inspiration Rekvirer brochurer : cview

8 Partneraftale i Mecklenburg-Vorpommern svort - Fotolia.com Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg- Vorpommern GmbH (DVZ) har indgået en F2 Cloud Partneraftale med cbrain. Aftalen betyder, at DVZ kan tilbyde F2 til sine kunder som en cloud service ("Software-As-A- Service"). F2 software cloud'en kommer til at køre hos DVZ i Schwerin, hvor den bliver installeret i et sikkert miljø. DVZ er full service it-leverandør til statsadministrationen i den tyske delstat Mecklenburg- Vorpommern. DVZ er full service ITleverandør til statsadministrationen i Mecklenburg-Vorpommern med 400 medarbejdere hovedkontor i Schwerin. Leverer ny digital platform til Lægeforeningen Lægeforeningen har valgt cbrain som leverandør af en ny digital platform, herunder cbrains F2 sagsbehandlingsløsning og cbrains M4 CRM og medlemssystem. Den nye digitale platform til Lægeforeningen skal bl.a. understøtte medlemsadministration, sagsbehandling samt selvbetjening for medlemmer, og svarer dermed til de løsninger, som cbrain tidligere har leveret til bl.a. Djøf, Danmarks Lærerforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Leverandør til den nationale engelske CloudStore cbrain er i forbindelse med et offentligt udbud hos The Crown Commercial Service i Storbritannien kommet med i rammeprogrammet G-Cloud. Det betyder, at cbrains F2-produkt nu tilbydes som software-as-aservice på den nationale engelske Cloud Store, sammen med F2- implementeringsydelser og -support. Mere end offentlige myndigheder, inklusive ministerier, forvaltninger og lokale myndigheder i Storbritannien, kan indkøbe itløsninger via den nationale engelske Cloud- Store uden at skulle i udbud. Idet cbrains internationale vækstplan er baseret på at levere cbrains F2-produkt som en cloudservice, er det derfor et vigtigt internationalt skridt for cbrain, at F2 nu udbydes på den nationale engelske CloudStore. Aftale med Statsforvaltningen om F2-leverance Kontakt cview Har du spørgsmål om cbrains produkter og aktiviteter eller indholdet i cview, så send en mail til Statsforvaltningen har indgået kontrakt med cbrain som leverandør af Statsforvaltningens nye sags- og dokumenthåndteringssystem med ca. 600 brugere. Digitalisering af den offentlige sektor skaber et stort marked for cbrains F2-produkt. Det er derfor med stor tilfredshed, at cbrain kan annoncere kontrakten med Statsforvaltningen kun kort tid efter at cbrain fik en tilsvarende aftale med Erhvervsstyrelsen. cbrain har i dag leveret F2 til departementerne i ni ministerier. De nye aftaler styrker cbrains position som leverandør til ministeriernes styrelser og dermed til hele centraladministrationen. F2 bliver i dag brugt som digitaliseringsplatform i offentlige institutioner som blandt andet det meteorologiske institut DMI og universitet RUC i Roskilde. cbrain - The Process Company cbrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster gennem digitalisering af forretnings- og videnprocesser. cbrain har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet det innovative rum, hvor vi designer løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed og reducerer omkostninger til implementering. cbrain er noteret på Nasdaq-OMX i København.

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

F2 til styrelser CVIEW. Interview: Rasmus Kruse, IT og adm. chef i Statsforvaltningen.Side 2

F2 til styrelser CVIEW. Interview: Rasmus Kruse, IT og adm. chef i Statsforvaltningen.Side 2 CVIEW 04 2014 Interview: Rasmus Kruse, IT og adm. chef i Statsforvaltningen.Side 2 Marianne Thyrring om digital ledelse: Et nationalt forandringsprojekt...side 6 cbrain F2 hjælper med digitaliseringen

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Kunsten at digitalisere en styrelse på 6 måneder

Kunsten at digitalisere en styrelse på 6 måneder CVIEW 01 2015 Sådan digitaliserer Statsforvaltningen arbejdsopgaverne...side 6 It er rykket i en ny central position i Statsforvaltningen...Side 8 Kunsten at digitalisere en styrelse på 6 måneder Den digitale

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digital forvaltning som en service

Digital forvaltning som en service CVIEW F2 Cloud: 02 2014 Det nye F2 Side 4 Erfaringer fra Miljøministeriet: Na r ledelsen ga r forrest.. Side 6 Nye standarder for samarbejde med integreret chat Side 8 Digital forvaltning som en service

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Tilfredsstillende vækst og indtjening

Tilfredsstillende vækst og indtjening FONDSBØRSMEDDELELSE 17 - DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2006 Tilfredsstillende vækst og indtjening Hellerup, 22. august 2006. Første halvår 2006 viser en omsætning på 6,5 mio. kroner, svarende til en omsætningsvækst

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN Ø TELEFON CVR: Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN Ø TELEFON CVR: Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA Ledelsesberetning RESUMÉ cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Adhockrati CVIEW. Erfaringer med F2 Manager i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold..side 4

Adhockrati CVIEW. Erfaringer med F2 Manager i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold..side 4 CVIEW 01 2014 Erfaringer med F2 Manager i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold..side 4 Første kunder er i drift pa ny F2 Cloud hos Statens It...side 6 Adhockrati Hierarkisk

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Digital forvaltning i Indenrigs- og Socialministeriet

Digital forvaltning i Indenrigs- og Socialministeriet Digital forvaltning i har udskiftet departementets hidtidige ESDHløsning og i stedet indført cbrain F2. Målet har været at slippe papiret og overgå til en ren digital sagsgang. Med den nye løsning har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde

Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst. Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Municipal Skabt til værdiskabelse i en kommunal kontekst Automatic Skabt til automatisering af gentagelsespræget arbejde Robot Skabt som softwarerobot til at arbejde på brugerflader Caseworker Skabt til

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BAC Nyt. BAC s næste skridt

BAC Nyt. BAC s næste skridt BAC Nyt November 2005 BAC s næste skridt Udviklingsopgaver i 2006 Kort nyt Andre om BAC Der er nu formuleret en strategi og handlingsplan for videreudviklingen af BAC i de næste 2-3 år. Første udfordring

Læs mere

PostNord Strålfors vi gør det muligt

PostNord Strålfors vi gør det muligt PostNord Strålfors vi gør det muligt Sæt strøm til dine papirer og få øget salg og gladere kunder postnordstralfors.dk 2 Kort om PostNord Strålfors PostNord Strålfors Nettoomsætning: 2.335 MSEK Antal medarbejdere

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post Tillægsmodul til IMS produkter White paper IMS Digital Post IMSoft A/S Januar, 2015 Ansvarlig Henrik Rabæk Poulsen hp@imsoft.dk IMSoft A/S Klamsagervej 31 8230 Åbyhøj Tlf.:

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

CVIEW. Statens It og SKI 02.19 Cloud. F2 er nem og hurtig esdh: F2-modulerne...Side 4. Tjeklister kan revolutionere procesunderstøttelse...

CVIEW. Statens It og SKI 02.19 Cloud. F2 er nem og hurtig esdh: F2-modulerne...Side 4. Tjeklister kan revolutionere procesunderstøttelse... CVIEW 02 2015 F2-modulerne...Side 4 Tjeklister kan revolutionere procesunderstøttelse....side 6 F2 er nem og hurtig esdh: Statens It og SKI 02.19 Cloud Illustration: @ daboost - Fotolia.com F2 kan købes

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING

Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Temamøde i netværket Digital post til virksomheder Mandag den 26. marts 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.10 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.10-10.50 Præsentationsrunde

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation

Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indhold Flyt borgerne - fra skranke til pc Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi for mere effektiv og fleksibel borgerkommunikation Indledning s. 2 Visionen for Lyngby-Taarbæk Kommunes betjening af borgere

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Succes med digitalisering i Transportministeriet

Succes med digitalisering i Transportministeriet Succes med digitalisering i Transportministeriet Brugerundersøgelse "Man skulle tro det var løgn, men medarbejderne siger, at de faktisk er blevet gladere for at arbejde efter indførelsen af det nye IT-system".

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ

GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ CBRAIN TECHNOLOGY DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Delårsrapport 2015 GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ 32% Ledelsesberetning

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere