23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD"

Transkript

1 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner eller tte principper med tte underpunkter, sm du skal lære udenad. Det er langt enklere end sm så. Vi vil have, at Ottekanten skal minde dig m at dele de gde nyheder, den eneste pgave, sm Jesus har efterladt s. Og der er et hvedbudskab i Ottekanten: Find Persn. Vres udadrettede relatiner skal ikke bare være lejlighedsvise utreach-prjekter eller evangelisatinsprgrammer. Vi skal leve med missin, evangelisatin g tjeneste sm en livsstil. Jesus frklarede sin missin fr sine disciple med rdene: "det er derfr, jeg er draget ud" (Mark 1,38). Han talte m at udsende sine efterfølgere, ligesm Faderen havde udsendt ham (Jh 20,21). Han udsendte dem sm discipelskabere (Matt 28,19). Han beskrev dem sm sine vidner i i stadigt større mråder, indtil deres budskab nåede jrdens ender (ApG 1,8). Denne bibelske strategi fr evangelisatin er Ottekantens fkus. Vi føler s tit ttalt udbmbede af den evangelisatinsstrategi, vi har påtaget s. Ngle gange prøver vi alt fr ivrigt at hive flk ind, frem fr at række dem en hjælpende hånd. Jesus lærte sine disciple 199

2 Q;) :> r (/J Q..) Cl) b.o! : ls>. --.J en evangelisatinsstrategi, der ikke var afhængig af prgrammer eller budgetter e1ler bygninger eller af at kunne tiltrække en str Bk mennesker. Da Jesus udsendte de 72 disciple til at gå i frvejen fr ham g t(jrkynde de gde nyheder m Guds rige, gav han dem retningslinjer tr, hvrdan de sku1le bære sig ad: Ndr [ kmmer ind i et hus, skal ljørst sige: Fred være med dette huslog br der etji'edem barn der, skal jeresji'ed hvile 'uer det, men h-vis ikke, skill den -vende tilbage tiljer, (Luk 10,5-6) - w I:: C.S2 b.o"""""" Q)...D U') "'- - f= Tal rdet Jesus siger til sine disciple - g således gså til s i dag - at når vi går gennem livet i denne verden, skal vi være på udkig efter en Persn. Hvem er denne Persn, g hvrdan genkender vi Persn? J'vleget enkelt: En Persn er en, sm er parat til at høre budskabet m Guds rige g m Kngen. er rede til at tagc imd det, Gud vil give dig at sige i det øjeblik. Det bør være vres bøn, når vi begiver s på vej hver dag: "Herre, lad en Persn krydse min vej i dag, g giv mig nåde g md til at tale dine rd til dette menneske." Et menneske, der ikke er en Persn, vil ikke tage imd det, du har at sige. I sådan en situatin skal du ikke føle dig frpligtet ti] at tærske langhalm på emnet. Jesus siger, at vi skal ryste støvet af fødderne g gå videre. a;1 (YQ :::J (YQ C :::J r Du kan studere alle de indvendinger, flk har, g hvrdan man kan besvare dem. Du kan stå klar med punkt 1, 2 g 3. Du kan være vedhldende, frdi du virkelig trr, at dette menneske har brug fr at kende Jesus. Men i sidste ende kan selv ikke nk så meget pres fra din side få ngen til at blive en Persn. Det er Helligåndens pgave; han alene kan frberede et hjerte til at høre evangeliet. Vres pgave er at hlde vres åndelige øjne åbne g være på udkig efter en Persn, der krydser vres vej. Der er fem ting, vi skal huske, når vi leder efter fredens i vres liv. Tid Før Jesus udsender disciplene, giver han dem en frmaning m, at der er særlige tidspunkter g steder, hvr høsten er mden. Han frmaner dem samtidig til at være pmærksmme: Løft jeres øjne. Ikke enhver del af samfundet eller enhver subkultur er lige rede g åben ver fr evangeliet. I ngle sammenhænge må vi så, mens vi i andre sammenhænge må være parat til at høste. En del af vres missin er at have Guds perspektiv til at vise s, hvr der er åndelig åbenhed (Jh 4,34-38). Høsten er kun en af flere årstider, der abøser hinanden i årets løb. Man kan ikke høste i såtiden eller i vækstsæsnen. Man må vente på det rette tidspunkt til at bringe høsten i hus. At undersøge krnet hver dag fr at se, m det er blevet højere, får ikke høsten til at kmme tidligere. Jesus siger, at høsten er str. Der er altid en mulighed fr at se mennesker kmme til Kristus, når det er det rette tidspunkt fr de pågældende. Fr eksempel har du måske en bedre høst blandt dine naber end blandt dine klleger. Så kncentrer dig m at få høsten i dit nablag i hus, mens du venter på, at vækstsæsnen skal være til ende på dit arbejde. I tidens løb har mange disciple begået den fejl at tr, at hvis de bare arbejdede hårdere, ville høsten kmme tidligere. Det er ikke, hvad Jesus siger. I Jh 4 siger han: "Luk jeres øjne p, se ud ver markerne, de er hvide til høst" (Jh 4,35). Med andre rd: Gå tilbage tillæringens Cirkel, g gennemgå skridtene Observatin, Refleksin g Drøftelse med henblik på at finde ud af, hvr høsten

3 Q) :> (/) C'O gf a.> V') 03 c.! I OJ V'J -....::J er. Hvr er der størst mdtagelighed i denne fase af dit liv g på de steder, hvr du tilbringer din tid? Da jeg (Mike) var præst i Brixtn, bestd vres arbejde i hjertet af Lndns midtby i at gå rundt g spørge flk, hvad de syntes, vi skulle gøre. Vi bankede på flks døre g stillede dem spørgsmål. Vi ønskede at finde ud af, hvad der fregik. Så vi spurgte, hvad kirken burde fretage sig i lkalsamfundet, g hvilke stre prblemstillinger kirken kunne engagere sig i. Vi havde ingen skjult dagsrden. Det var ikke et trick fr at frsøge at få indsneget en præsentatin af evangeliet. Det var et simpelt spørgeskema, der hjalp s til at bservere mdtageligheden hs flk i vres nablag. Vi mødte mennesker, der sagde: "Det er børnene g de unge." Andre sagde: "Det stre prblem er affaldet på gaderne." Så gik vi tilbage g bad. Det var i 1980'erne, g mkring det tidspunkt startede Graham Kendrick "March fr Jesus"-bevægelsen. Så vi startede en lvsangs- g affaldsmarch gennem vres lkalmråde en gang m måneden. En masse mennesker km til tr, frdi de så en metafr fr Guds rige lige fran sig. De så kirken i arbejde. Team Når Jesus sendte sine disciple i frvejen på missin, var det altid t g t. Et team bestd altid af mindst t mennesker. Vi ser gså dette princip i Paulus' tjeneste. Han refererer hele tiden til sine teamkammerater: Barnabas, Silas, Timtheus, Titus, Lukas. Vres indadrettede relatiner fører til udadrettet tjeneste. Vi er ikke kaldet til at gå alene. (Læs mere m Ind-relatinen under Trekanten i kapitel 10.) Hvrfr teams? Det er i virkeligheden ganske enkelt. I Præ d 4,9 står der: "Hellere t end en, de får gd løn fr deres slid." Så hvis du mærker Åndens skub til at vidne fr dine venner, så se dig mkring. Hvem er med på dit hld? Hvem kan være sammen med dig i en scial sammenhæng, hvr det ville være passende at dele de gde nyheder? Hvem kan lve at bede trfast fr dig, mens du adlyder dette kald? Hvem kan hjælpe dig med at afgøre, hvrnår tiden er inde til at tale? Mål Jesus er strategisk, når han henvender sig til mennesker. Han ved, at han ikke kunne være alle steder på en gang, g det kunne hans disciple heller ikke. Han besluttede, at de først g fremmest skulle rette deres tjeneste md de frtabte får afisraels hus (Matt 10,6), g advarede dem imd at lade sig distrahere af flk, der ikke var rede til at mdtage deres budskab (Luk 9,5 g 10,4). Jesus siger ikke til sine disciple, at de skal stille sig p på en kasse på gadehjørnet g begynde at prædike. Derimd siger han til dem, at de skallede efter Persn. Lede efter det menneske, sm er mdtagelig ver fr dig sm ; det menneske, fr hvem det er høsttid lige nu. Når du leder efter muligheder fr at dele de gde nyheder m Himmerriget, så se efter mennesker, sm er åbne ver fr dig g dit budskab. Kncentrer dig m disse mdtagelige fredens er, g undlad at fremtvinge en samtale eller en relatin, hvr det ikke flyder naturligt. Det er et befriende princip, frdi det betyder, at vi er på udkig efter mennesker, der kan lide s! Hvr svært er det? Du kender mennesker, der kan lide dig, g mennesker, der ikke kan. Lad være med at bruge din tid på at frsøge at få flk til at synes m dig. De vil bare synes, at du er endnu mere mærkelig. Find i stedet en, der kan lide dig, g begynd der. Når flk endelig frstår dette princip, tændes lyset pludselig. De begynder at sige: "Jeg har en Persn på mit arbejde," eller: "Min nab er en Persn." Evangelisatin handler ikke m, hvr mange du kan vidne fr - du behøver ikke at nå hundreder eller tusinder eller hundredtusinder fr at være en succes. Jesus vil have dig til at nå den ene, sm han har anbragt på din vej i dag, g det kan være, at det er det lille barn, der smiler til dig på frtvet g vil vide, hvad du hedder. Begynd der! Opgave Disciplenes pgave er at dele de gde nyheder m Guds rige med Persn, når sm helst g hvr sm helst den findes. Hvrdan genkender vi Persn? Ifølge de instrukser, sm Jesus gav sine disciple i Matt 10 g Luk 10, vil Persn:

4 l! : r (/) Q3 DD! VJ '&...:J. Tage imd jer. Hvis han ikke gør det, så "ryst støvet af jeres fødder", når I frlader hans hjem (Matt 10,14).. Lytte til jer. De, der lytter til jer, lytter tiljesus (Luk 10,16). Tjene eller støtte jer. Vi må give en Prblemer Persn lv til at betjene s (Matt 10,10). Hvis læreren ikke bliver mdtaget, sagde Jesus, skal eleverne heller ikke frvente en varm velkmst. Når I går ud i verden g leder efter Persn g deler de gde nyheder m Guds rige, skal I frvente prblemer. Mange er endnu ikke parat til at høre budskabet, g de vil reagere stærkt imd det, de pfatter sm intlerance eller ufølsmhed fra jeres side. I skal vide, at det ikke er et spørgsmål, m det sker, men hvrnår det sker. Hvad kan vi stille p med mennesker, der er fuld af åndelig mdstand? Det ligger tit i vres natur at prøve at finde den vanskeligste i en gruppe g frsøge at lede vedkmmende til Kristus, især hvis det er en, vi står i en nær relatin til. Men medmindre Jesus har frberedt dem på at mdtage hans kærlighed, vil det være ufrugtbart, ja, måske endda skadeligt, at udfrdre dette menneske. Brug denne tid sm en mulighed fr at trække dig væk fra balladen. Frpligt dig på at bede fr denne, g vær et frbillede i kærlighed ver fr dem. Med Frans af Assisis rd: "Frkynd evangeliet; brug rd m nødvendigt." Når vi lever i kærlighed g bøn, vil Gud tage vres handlinger g berede jrden fr de frø, der skal sås, når tiden er inde..jeg spillede fdbld på universitetets hld. Under træningen spillede jeg fte ver fr en fyr, der hed Dave. Vi lærte hinanden at kende, g jeg nød at spille md ham, frdi han altid var pmuntrende. Han bandede aldrig g var altid rigtig venlig. De fleste af mine erfaringer med fdbldspillere i sklen havde verbevist mig m, at disse fyre havde en beskidt kæft g et ndt temperament, så Dave var afgjrt anderledes. Vi blev venner, talte m frskellige ting, mødtes ver en kp kaffe g den slags. Han virkede prigtigt inte- resseret i mig. Ved juletid kunne man købe billetter til en middag, sm var arrangeret af en kristen idrætsfrening. Jeg købte en af Dave, frdi det så ud til at være et gdt måltid mad til en billig penge, g gså frdi jeg gdt kunne lide de gutter, der skulle med. Jeg fandt senere ud af, at de tre fyre, der skulle med, alle sammen var kristne. Jeg havde hidtil aldrig rigtig haft ngen dybe åndelige spørgsmål, men jeg gik med, g jeg nød det. Der var en sprtsmand, der rejste sig g aflagde sit vidnesbyrd ver fr de mkring 200 tilstedeværende. frtalte, hvrdan han havde lært Gud at kende inden fr det seneste år. Det slg mig virkelig. Jeg kendte denne fyr g kunne gdt lide ham. Det var utrlig Han ærligt g mdigt af ham at frtælle disse ting. Det, han sagde, g den måde, han levede på, gav lige pludselig mening. Han så ud til at have en fred g en glæde, "Det her er rig- sm jeg gerne ville have. Jeg tænkte: tigt. Sådan skulle jeg leve." Da det hele var slut, fandt jeg Dave g frtalte ham, at jeg gerne ville vide mere. Han freslg, at jeg skulle kmme hjem til ham g få en snak. De næste seks ugers tid tg jeg g en anden fyr jævnligt hen g spiste sammen med Dave g Jim (hans samb). Vi så Alphavideen g talte m de spørgsmål, vi havde. Det var meget afslappet. Dave g Jim ld s spørge m alt muligt fra de helt grundlæggende til de dybsindige spørgsmål. Dave gav mig en bibel, g jeg begyndte at læse lidt i den. Disse t måneder gav mig en viden m Gud, g da de var gået, trede jeg på Jesus g Gud i mit hved. Dave inviterede mig til at kmme med i kirke, så jeg gik med. Det var vervældende, men gså underligt tiltrækkende, g jeg blev ved med at gå derhen sammen med Dave

5 -- Q..) :> : r Cl. gf Q) V'J! b..o 13 Q..)!::: 206 Efteratjeghavde kmmet der i mkring tre måneder, sad jeg en søndag mrgen i min bilag begyndte helt tilfældigt så hurtigt, at nynne "Amazing Grace". Øjeblikket gik lige sm det var kmmet. Samme aften gik jeg til en gudstjeneste. Ved afslutningen af gudstjenesten var der en saxfnspiller, der km ind midt på scenen g begyndte at spille "Amazing Grace." Jeg vidste, at han spillede den fr mig. Det var i det øjeblik, Gud greb mit hjerte. Den Jesus, sm jeg havde lært m i mit hved g trede på, var ægte, g han kendte mig. Han havde været der m mrgenen, da jeg havde nynnet, g han var der m aftenen, da saxfnen spillede. Han ville have både mit hjerte g mit hved. Det blæste mig ttalt mkuld. Jeg gik p frrest i kirken g gav mit liv til Jesus. Næste uge hørte jeg en præsentatin af en børneklub. Jeg gik ned g meldte mig til at hjælpe til. Den nyfundne kærlighed, jeg havde til Gud, tvang mig til handling. Jeg ønskede at takke ham med den måde, jeg levede på. Nu har jeg været invlveret i børnearbejde i seks år. Det vil jeg blive ved med, indtil Gud beder mig m nget andet. Dave var frlver ved mit bryllup, g min kne g jeg ledte frbønnen ved hans bryllup. Han er en knstant kilde til kærlighed g pmuntring fr mig. Jeg prøver at være ver fr mine ikke-kristne Dave var ver fr mig. venner, sådan sm Rich Guds Ånd vil sætte mennesker på din vej, sm har brug fr at høre de gde nyheder. Du behøver ikke kigge særlig langt. Men du er nødt til at have øjnene åbne g være villig til at se dig til alle sider. Du er nødt til at være åben ver fr, at din dag kmmer til at tage en mvej, hvis lejligheden byder sig til at dele de gde nyheder m Guds rige. 24. HVOR ER FREDENS PERSON? Fr det tilfældes skyld, at en ttesidet figur stadig virker lidt skræmmende, har vi sørget fr, at alle siderne begynder med det samme bgstav: T. Alle disse T-rd vil hjælpe dig til at frstå de principper, der er i spil, når du har øjnene åbne fr anledninger til at dele de gde nyheder m Guds rige med din Persn. Disse principper har ikke ngen fast rækkefølge. Enhver af disse anledninger kan indtræffe på et hvilket sm helst tidspunkt - hvis du er på udkig efter dem g bemærker dem. At finde din fredens Ti Istedeværelse Det at dele evangeliet kan tage udgangspunkt i din bltte tilstedeværelse i en situatin sammen med en eller en gruppe. Det er i virkeligheden ganske indlysende. Det sted, hvr du befinder dig netp nu, er en anledning til at pege på Jesus ved at handle, sm han ville have handlet, g tale, sm han ville have talt. Når du viser venlighed g taler pmuntrende rd, kan det ske, at dine øjne bliver åbnet fr en Persn, sm netp nu er sammen med dig. Måske sidder du til et udvalgsmøde, g du taler psitivt, når andre brkker sig. Efter mødet er der et andet medlem af udvalget, der kmmer hen til dig g takker dig, frdi du var psitiv. Det kunne være en Persn, der gav sig til kende. Du har en anledning til at dele grundlaget fr dit psitive livssyn, blt frdi du er til stede 207

6 i den situatin. Sm en klg mand har sagt: "Lige meget hvr du går hen, er du der." Og det sted, hvr du er, kan være en anledning til at møde en Persn. Tal rdet.da vres nab mistede sin mand, ønskede jeg at vise hende kærlighed g støtte. Jeg stillede mig til rådighed fr hende g pdagede snart, at Jeg havde fundet en ny ven. Sm et resultat af min tilstedeværelse i denne kvindes liv blev hun mere mdtagelig ver fr budska- "1::1 Cc.2 b.(j +-' Q)...a ti) l- -c f= C7Q =:J ()'q : ::J - r bet m Jesus Kristus. Jeg begyndte at plære min nye ven, g hun begyndte at gå i kirke. Fr nylig sendte hun mig et brev, hvr hun takkede mig g min mand fr at have hjulpet hende til at vkse i sin tr. Hvis jeg havde hldt mig til min egen lille gruppe af venner, ville jeg være gået glip af at få en ny kær ven g at hjælpe til med at byde en ny søster i Kristus velkm- men i Guds familie. Mary Cl) :::> (ij Cl) (/) 0.0 I13 Q.J V')...::i 208 Fr ngle år siden kørte min kne Sally g jeg (Mike) rundt i vres gamle bil i Cambridge, da hun fik øje på en på frtvet. Hun var ret sikker på, at det var en hun kendte, så vi kiggede nærmere efter. Ganske rigtigt, det var Helen, en kvinde, sm hun havde kendt fr flere år siden. Jeg pfrdrede Sally til at stige ud g tale med Helen. I begyndelsen tøvede hun. Det var længe siden, de havde set hinanden, g måske ville det virke fr akavet. "Man ved aldrig, måske er det Herren," sagde jeg til Sally g hldt ind til kantstenen. Jeg gav hende i virkeligheden ikke rigtig nget valg. Sally steg ud g sagde hej til Helen - der hilste hende sm en længe savnet helt, med langt større entusiasme g mdtagelighed, end Sally havde frventet. Helen var lige ankmmet til Cambridge fr at begynde at arbejde sm sygeplejerske. Hun var meget glad fr at se et kendt ansigt, selvm bekendtskabet lå langt tilbage. Sally frklarede, at vi var i Cambridge på grund af mit arbejde sm præst. Helen kendte ikke ngen i byen. Hun km i kirke ugen efter. Krt tid efter km Billy Graham til byen fr at prædike. Helen tg med s til mødet g blev kristen sm et resultat af det. Sally var meget glad fr, at hun var steget ud af bilen den dag. Tidsbegrænsede relatiner - Q):... (/)Q).2.-+-' Q) D: c.l)1- - f= Q..) Tal rdet rr;-i CTCI :::J Cl crq : =:J c.. r Vi har tidsbegrænsede relatiner til mennesker, vi kun øder en en kelt gang e Iler t. Ekspedienten P å benzintanken. En fremmed,. d " -. ' k b. nken Den du kmmer til at sidde ved siden af I flyet. Pstbudet. Sandsynligvis er det sådan, at selv hvis det star er star I ø I a., '- klart, at der i det øjeblik er tale m en Persn, kmmer 209

7 du sandsynligvis ikke til at lede det menneske ind i et ligt frhld til Kristus gennem den krtvarige kntakt. Men Gud kan bruge dig til at føre vedkmmende tættere på det punkt. Paulus skrev, at ngle mennesker planter, ngle mennesker vander, g Guds giver væksten. I en tidsbegrænset relatin kan det være, at du er kaldet til at plante et frø eller til at vande nget, der allerede er blevet plantet. Blt frdi du ikke ser slutresultatet, betyder det ikke, at du ikke er en vigtig del af prcessen. Tætte relatiner Du har tætte, vedvarende relatiner til din familie g dine nære venner. Hvis en tidsbegrænset relatin er sm en spurt, er en tæt relatin sm et maratnløb. Du er sammen med disse mennesker tit g i længere tidsrum. Det er vigtigt, at du ikke presser evangeliet ned ver disse mennesker på et tidspunkt, hvr de ikke er parat. Det kan være, at du bliver nødt til at vente længe, før han eller hun bliver en Persn fr dig. Indtil det tidspunkt kmmer, er vedkmmendes hjerte måske ikke parat til at lytte til dig. Tal rdet frelsen, før Gud har gjrt dem klar til at høre på s. Bed, vent, g vær pmærksm. Guds har aldrig travlt, g han kmmer aldrig fr sent. Tal rdet Du behøver ikke at være ngen str taler - frkyndelse er ikke kun fr prædikanter. Du behøver ikke at være en prduktiv skribent - frkyndelse er ikke kun fr frfattere. Din tilhørerskare behøver ikke være str, g der er ingen, der beder dig m at stå på et gadehjørne med en plakat. At tale rdet vil i denne sammenhæng sige at give en ydre indikatin af nget - at vise andre livet i Guds rige på en åben g ffentlig måde. Q..) ""O Q) U? I- s::: c.!2 b.o Q..) +-'...a ti) "- ""O F Tal rdet r;i (Tq :::::s crq c :::::s r ""t::i Q) U? I-!::s:::.!2 b.o +-'...a Cl') I- ""C F C1CI :::::s (]Q s::: :::::s r Cl.) ::> g VI (ij 0.0!>== I Cl.) C/) C '&..::J 210 Vi har tit vanskeligst ved at dele vres tr med dem, der står s nærmest. Måske skyldes det til dels vres utålmdighed. Vi ønsker så brændende fr dem, at de skal leve det fantastiske liv i Guds rige, sm vi selv plever, så at vi presser dem alt fr hurtigt md Vi bør alle sammen være på udkig efter anledninger til at frkynde evangeliet fr dem, sm ikke er trende. Det vil ganske enkelt sige at prklamere det budskab, sm Jesus frkyndte: Omvend jer, g tr. Det kan endda være, at det kun er en enkelt, du taler med. Ved at tale et mildt rd, sm vidner m Kristi gerning i dit liv, kan du identificere en Persn gennem at tale rdet. Virker det, sm m vedkmmende reagerer på det, du siger? Engager dig i en relatin til dette menneske, eller sæt vedkmmende i frbindelse med andre, sm kan følges med ham eller hende gennem discipelskabets første faser. Det er, hvad evangelisatin i virkeligheden 211

8 Q) > D Cl) (/) Q) b.o 2; IQ) f/)! handler m: at invitere et menneske til at vandre trens vandring, ikke blt bede Tilsåning en bøn. Frberedelsen af et menneskes hjerte minder m prcessen med at kultivere g tilså jrden frud fr høsten. Med dine rd vil et menneskes jrd blive vendt første gang. En anden kmmer frbi, frnemmer en anledning med en Persn g vender jrden endnu en gang. Så kmmer der en tredje trende g sår et frø. Der kmmer yderligere et par stykker g vander frøet. Ingen af disse arbejdere ser, hvad de andre har gjrt, g måske kmmer ingen af dem til at være der til høsten. Men de har alle sammen bidraget til at gøre denne til en discipel. (';Ja; 0.0 t:: Cl L..J Tal rdet cr;1 C1Q ::::I ()Q Chris var engageret i et team, der lavede ungdmsarbejde, g han spekulerede ver, hvrdan han kunne udruste de unge kristne, han arbejdede med, til at række ud til deres ikke-kristne venner. De startede et ufrmelt fællesskab, hvr de spillede fdbld. De drønede bare rundt efter skletid, sparkede lidt til blden g mrede sig sammen. De kristne unge begyndte at invitere deres ikke-kristne venner, g snart var der mkring 30 drenge, der samledes hver uge efter skletid fr at spille fdbld. Det var en behagelig måde fr de kristne drenge at gøre et arbejde t:: ::::I r blandt ikke-kristne unge på. De prædikede ikke, de spillede fdbld. Men de pbyggede gså venskaber g skabte et klima, hvr det var trygt fr de ikke-kristne unge at stille spørgsmål. Og der blev stillet spørgsmål. Der var en af drengene, der blev så nysgerrig, at han km i kirke g snart blev kristen. Chris g de andre ledere besluttede at lave et frløb, der ville give de unge mulighed fr at udfrske deres spørgsmål m tren g lære, hvem Jesus er. De inviterede alle de drenge, der havde spillet fdbld, g de tg gså deres venner med. Der var mkring 40 teenagere, der km med i dette prgram. I løbet af de næste uger blev 12 af dem kristne. Ngle få måneder senere startede Chris et rigtigt klubfdbldhld bestående afkristne g ikke-kristne venner. De km med i en lkal liga. Nu har dette fdbldhld startet en cellegruppe, hvr teenagere kan tale m, hvad det vil sige at følge Kristus. Chris kultiverede jrden, indtil den var klar til tilsåning, g derefter vandede han tålmdigt, mens planten vksede. Til sidst km høsten endelig!.jeg mødte Kemi, da vi begge var mkring 18 år gamle. Jeg var kristen, men var ikke særlig tæt på Gud på det tidspunkt i mit liv. Da jeg på ny blev meget engageret i min tr, trede Kemi, at det havde slået klik fr mig. Vi var bedste venner; vi talte m mænd, arbejde, familier, livet i almindelighed, men Gud var et mråde, sm vi ikke kunne tale m. Alligevel frblev Kemi g jeg nære venner gennem de næste fem års tid, selv mens vi bede i hver sin by. Gud være lvet fr telefner g e- mail! Sm årene gik, blev jeg bare ved med at være mig selv, når jeg var sammen med Kemi. Jeg hldt af hende g nød vres venskab. En dag ringede Kemi til mig g sagde: "Frtæl mig det hele, jeg har brug fr at vide det hele lige nu." Kemi havde mødt ngle andre kristne, hvis liv var blevet radikalt frandret af deres tr, g hun var blevet blæst mkuld. Hun sagde: "Det

9 Tegn er, sm m jeg går ned ad gaden g hører ngen kalde mit navn. Jeg er ikke det sted, hvr jeg skal være, men jeg ønsker ikke at være, der hvr jeg har var før." Jeg var verlykkelig. Efter al denne tid var frøet vkset, g Kemi var rede. g undere Katie Jesus brugte fte Guds kraft i tegn g undere til at pdage Persn. At bede fr de syge g se en mirakuløs helbredelse kan vise, hvem der er en Persn. Det kan være det menneske, der er blevet bedt fr, eller det kan endda være en, der har stået på sidelinjen g set på. Det er en mægtig Gud, vi har. Han vil gøre ting, der indgyder ærefrygt i dem, sm endnu ikke har vergivet deres hjerte til ham. Tal rdet trede, at hun var kristen, regnede hun sig selv fr en agnstiker. Hun vidste virkelig ikke, hvad hun trede m Gud. Marlene talte med hende, g kvinden tg imd g bad m Guds tilgivelse. Da de var blevet færdige med at bede sammen, var kvindens smerter frsvundet - simpelt hen frsvundet! Hun var blevet mirakuløst helbredt i tilgiveisens øjeblik. Hun var kmmet til det møde frtabt g i smerte, g hun frld det fundet g helbredt. Det er ikke s, der skaber disse mirakler, g vi kan heller ikke putte Gud i en kasse g styre, hvrnår g hvr der vil ske mirakler. Alt, hvad vi kan gøre, er at være parat, når det sker. Persn kan blive åbenbaret, hvrnår det skal være, g det er vigtigt, at vi er klar, når øjeblikket kmmer. Temperatur Talrdet Q) "'C w!::c [1:!!2 OD +-' w.!s?..c en l.- -a F crq ::s crq : :::s r -c B5Q:)!::: [1:!g bd +-' 0)...:2.J::::! ",I- -c F crq :::::::i Cl O"Q t:: :::> ::L 9; r <1.J :> a Frestil dig, at du spiller glf sammen med tre andre, sm du lige har en Marlene hjalp til ved et evangeliserende møde en lørdag aften. Det C'O mødt ved det første tee-sted, g at du bruger din "Tilstedeværelse" g,n var første gang, hun havde gjrt det, g hun var nervøs. Hun havde Q..J sm udganspunkt fr at dele evangeliet. Efter at I er blevet færdige V') CG Cl) aldrig ledt ngen til tr før. Der var en kvinde, der km frem g med jeres runde, g I giver hinanden hånden efter 18. hul, spørger bad m frbøn fr sine svære gigtsmerter. Da l\larlene bad sammen! du dig selv: "Hvad er 'jrdbundens' temperatur? Er den helt eller E med hende, m at hun måtte blive sat fri fra smerten, så kvinden p a delvis varm, eller er den kld?" Hvis temperaturen er kld - ingen I ru g sagde: "Jeg har en tilståelse." Marlene var ikke sikker på, hvad af de andre viser ngen tegn på at være åbne ver fr, at du deler de VJ : G hun skulle mene, så hun ld kvinden frtsætte. Hun havde tydeligvis nget på hjerte, sm hun gerne ville sige. Selvm hendes flinilie gde nyheder med dem - så gå videre. Ryst støvet af dig, så at sige, -=:J g ønsk dem alt gdt..men hvis du frnemmer ngen varme i jrd

10 bunden, så prøv at få en nærmere relatin til den. :Måske er han eller hun en Persn fr dig. Dit indtryk kan være falsk g vildledende. Det er derfr, du har brug fr at være i knstant kntakt med Helligånden, når du frsøger at finde frem til en Persn. Frmålet med dette princip er at åbne dig fr iagttagelser, at blive stadig mere pmærksm på, når Helligånden leder dig, g at frstå, hvrdan du skal frhlde dig, når du bliver pmærksm på det. Den største evangelist ngensinde Vi har sagt mere end en gang, at Jesus var den viseste mand, der ngensinde har levet, ligesm han var den bedste leder g den bedste lærer. Det giver gd mening, at han gså skulle være den bedste til evangelisatin. I sin bg Permissin Evangelism ser Michael Simpsn på Jesu måde at mgås den rige unge mand på (Mark 10), g han psummerer på denne måde: Hvis det er den måde, Jesus delte evangeliet på, hvrfr skulle vi så gøre det på ngen anden måde? Persn er en, sm Gud har frberedt til det særlige tidspunkt g de særlige mstændigheder, hvr du møder vedkmmende. Det nytter ikke nget at frsøge at tvinge døre p, sm Gud ikke har åbnet, g vi må ikke lade s distrahere, så vi verser de døre, sm han har åbnet. Det er virkelig spændende nyheder. Selv i den ene pgave, sm vi har fået - at gå ud g gøre flk til disciple - er det Gud, der gør det meste af arbejdet. Vres vigtigste jb er at vandre igennem livet med åbne øjne g med ører, der lytter til Anden, når han viser s Persn. jejus evangeliserede, men det ligner så sandelig ikke den måde, defleste mennesker gør det på i dag. Selvm der står, at jesus fattede kærlighed til ham, ble' han stående g ld manden gå brt. HvifOr fulgtejesus ikke Q) :> a C'O CL <1.J VJ QJ 01) efter ham, da han gik brt? Hv iforfrsøgte han ikke nget mere, når nu denne mand 'virkede så ivrig? HvifOr sørgede jesus ikke fr at 'få ham frelst', før han tgftt rigdm)? på dette.vanskelige mråde af hans liv [hans jejus løb ikke ifter den rige unge mand, frdi han vidste, at den unge mands hjerte ikke Jarparat. jejus 'vidste det g ld ham gå. jejus løb aldrig fter ngen. I stedet stillede han sig til rådighed fr villige til afhele deres hjerte at søge Vejen til Gud, Sandheden dem, der var m Gud g Livet, sm findes i Gud. (J\ilichael Simpsn: Permissin Evangelism, Clrad Springs: Ck Cmmunicatins Ministries 2003, s. 51.) LivslVlønstre handler m at lære, hvad Jesus gør, g så gøre det! 2; samme i vres liv. Jesus frsøgte ikke at tvinge dørene p - han Q) ledte efter mennesker, hvis døre var åbne, g så gik han ind i deres VJ verden med sit radikale g livsfrvandlende kald til at følge ham....::j

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET)

Festpladsen ved Pinen Ida~ til Skt.Hans. vesterhavsfisk ESBJERG. BEMÆRK TIDERNE: FISKEBILEN HOLDER HVER FREDAG KL.1 O -1 Tj(J VED FAKTA (OM HJØRNET) 20 juni 1996 4 årgang nr 11 Artillerivej mtrvej? Trafikminister Jan Trøjbrg har på det seneste fremkmmet med nye visiner til løsning af trafikprblemerne der vil pstå i det indre København når Øresundsbr

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere