23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD"

Transkript

1 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner eller tte principper med tte underpunkter, sm du skal lære udenad. Det er langt enklere end sm så. Vi vil have, at Ottekanten skal minde dig m at dele de gde nyheder, den eneste pgave, sm Jesus har efterladt s. Og der er et hvedbudskab i Ottekanten: Find Persn. Vres udadrettede relatiner skal ikke bare være lejlighedsvise utreach-prjekter eller evangelisatinsprgrammer. Vi skal leve med missin, evangelisatin g tjeneste sm en livsstil. Jesus frklarede sin missin fr sine disciple med rdene: "det er derfr, jeg er draget ud" (Mark 1,38). Han talte m at udsende sine efterfølgere, ligesm Faderen havde udsendt ham (Jh 20,21). Han udsendte dem sm discipelskabere (Matt 28,19). Han beskrev dem sm sine vidner i i stadigt større mråder, indtil deres budskab nåede jrdens ender (ApG 1,8). Denne bibelske strategi fr evangelisatin er Ottekantens fkus. Vi føler s tit ttalt udbmbede af den evangelisatinsstrategi, vi har påtaget s. Ngle gange prøver vi alt fr ivrigt at hive flk ind, frem fr at række dem en hjælpende hånd. Jesus lærte sine disciple 199

2 Q;) :> r (/J Q..) Cl) b.o! : ls>. --.J en evangelisatinsstrategi, der ikke var afhængig af prgrammer eller budgetter e1ler bygninger eller af at kunne tiltrække en str Bk mennesker. Da Jesus udsendte de 72 disciple til at gå i frvejen fr ham g t(jrkynde de gde nyheder m Guds rige, gav han dem retningslinjer tr, hvrdan de sku1le bære sig ad: Ndr [ kmmer ind i et hus, skal ljørst sige: Fred være med dette huslog br der etji'edem barn der, skal jeresji'ed hvile 'uer det, men h-vis ikke, skill den -vende tilbage tiljer, (Luk 10,5-6) - w I:: C.S2 b.o"""""" Q)...D U') "'- - f= Tal rdet Jesus siger til sine disciple - g således gså til s i dag - at når vi går gennem livet i denne verden, skal vi være på udkig efter en Persn. Hvem er denne Persn, g hvrdan genkender vi Persn? J'vleget enkelt: En Persn er en, sm er parat til at høre budskabet m Guds rige g m Kngen. er rede til at tagc imd det, Gud vil give dig at sige i det øjeblik. Det bør være vres bøn, når vi begiver s på vej hver dag: "Herre, lad en Persn krydse min vej i dag, g giv mig nåde g md til at tale dine rd til dette menneske." Et menneske, der ikke er en Persn, vil ikke tage imd det, du har at sige. I sådan en situatin skal du ikke føle dig frpligtet ti] at tærske langhalm på emnet. Jesus siger, at vi skal ryste støvet af fødderne g gå videre. a;1 (YQ :::J (YQ C :::J r Du kan studere alle de indvendinger, flk har, g hvrdan man kan besvare dem. Du kan stå klar med punkt 1, 2 g 3. Du kan være vedhldende, frdi du virkelig trr, at dette menneske har brug fr at kende Jesus. Men i sidste ende kan selv ikke nk så meget pres fra din side få ngen til at blive en Persn. Det er Helligåndens pgave; han alene kan frberede et hjerte til at høre evangeliet. Vres pgave er at hlde vres åndelige øjne åbne g være på udkig efter en Persn, der krydser vres vej. Der er fem ting, vi skal huske, når vi leder efter fredens i vres liv. Tid Før Jesus udsender disciplene, giver han dem en frmaning m, at der er særlige tidspunkter g steder, hvr høsten er mden. Han frmaner dem samtidig til at være pmærksmme: Løft jeres øjne. Ikke enhver del af samfundet eller enhver subkultur er lige rede g åben ver fr evangeliet. I ngle sammenhænge må vi så, mens vi i andre sammenhænge må være parat til at høste. En del af vres missin er at have Guds perspektiv til at vise s, hvr der er åndelig åbenhed (Jh 4,34-38). Høsten er kun en af flere årstider, der abøser hinanden i årets løb. Man kan ikke høste i såtiden eller i vækstsæsnen. Man må vente på det rette tidspunkt til at bringe høsten i hus. At undersøge krnet hver dag fr at se, m det er blevet højere, får ikke høsten til at kmme tidligere. Jesus siger, at høsten er str. Der er altid en mulighed fr at se mennesker kmme til Kristus, når det er det rette tidspunkt fr de pågældende. Fr eksempel har du måske en bedre høst blandt dine naber end blandt dine klleger. Så kncentrer dig m at få høsten i dit nablag i hus, mens du venter på, at vækstsæsnen skal være til ende på dit arbejde. I tidens løb har mange disciple begået den fejl at tr, at hvis de bare arbejdede hårdere, ville høsten kmme tidligere. Det er ikke, hvad Jesus siger. I Jh 4 siger han: "Luk jeres øjne p, se ud ver markerne, de er hvide til høst" (Jh 4,35). Med andre rd: Gå tilbage tillæringens Cirkel, g gennemgå skridtene Observatin, Refleksin g Drøftelse med henblik på at finde ud af, hvr høsten

3 Q) :> (/) C'O gf a.> V') 03 c.! I OJ V'J -....::J er. Hvr er der størst mdtagelighed i denne fase af dit liv g på de steder, hvr du tilbringer din tid? Da jeg (Mike) var præst i Brixtn, bestd vres arbejde i hjertet af Lndns midtby i at gå rundt g spørge flk, hvad de syntes, vi skulle gøre. Vi bankede på flks døre g stillede dem spørgsmål. Vi ønskede at finde ud af, hvad der fregik. Så vi spurgte, hvad kirken burde fretage sig i lkalsamfundet, g hvilke stre prblemstillinger kirken kunne engagere sig i. Vi havde ingen skjult dagsrden. Det var ikke et trick fr at frsøge at få indsneget en præsentatin af evangeliet. Det var et simpelt spørgeskema, der hjalp s til at bservere mdtageligheden hs flk i vres nablag. Vi mødte mennesker, der sagde: "Det er børnene g de unge." Andre sagde: "Det stre prblem er affaldet på gaderne." Så gik vi tilbage g bad. Det var i 1980'erne, g mkring det tidspunkt startede Graham Kendrick "March fr Jesus"-bevægelsen. Så vi startede en lvsangs- g affaldsmarch gennem vres lkalmråde en gang m måneden. En masse mennesker km til tr, frdi de så en metafr fr Guds rige lige fran sig. De så kirken i arbejde. Team Når Jesus sendte sine disciple i frvejen på missin, var det altid t g t. Et team bestd altid af mindst t mennesker. Vi ser gså dette princip i Paulus' tjeneste. Han refererer hele tiden til sine teamkammerater: Barnabas, Silas, Timtheus, Titus, Lukas. Vres indadrettede relatiner fører til udadrettet tjeneste. Vi er ikke kaldet til at gå alene. (Læs mere m Ind-relatinen under Trekanten i kapitel 10.) Hvrfr teams? Det er i virkeligheden ganske enkelt. I Præ d 4,9 står der: "Hellere t end en, de får gd løn fr deres slid." Så hvis du mærker Åndens skub til at vidne fr dine venner, så se dig mkring. Hvem er med på dit hld? Hvem kan være sammen med dig i en scial sammenhæng, hvr det ville være passende at dele de gde nyheder? Hvem kan lve at bede trfast fr dig, mens du adlyder dette kald? Hvem kan hjælpe dig med at afgøre, hvrnår tiden er inde til at tale? Mål Jesus er strategisk, når han henvender sig til mennesker. Han ved, at han ikke kunne være alle steder på en gang, g det kunne hans disciple heller ikke. Han besluttede, at de først g fremmest skulle rette deres tjeneste md de frtabte får afisraels hus (Matt 10,6), g advarede dem imd at lade sig distrahere af flk, der ikke var rede til at mdtage deres budskab (Luk 9,5 g 10,4). Jesus siger ikke til sine disciple, at de skal stille sig p på en kasse på gadehjørnet g begynde at prædike. Derimd siger han til dem, at de skallede efter Persn. Lede efter det menneske, sm er mdtagelig ver fr dig sm ; det menneske, fr hvem det er høsttid lige nu. Når du leder efter muligheder fr at dele de gde nyheder m Himmerriget, så se efter mennesker, sm er åbne ver fr dig g dit budskab. Kncentrer dig m disse mdtagelige fredens er, g undlad at fremtvinge en samtale eller en relatin, hvr det ikke flyder naturligt. Det er et befriende princip, frdi det betyder, at vi er på udkig efter mennesker, der kan lide s! Hvr svært er det? Du kender mennesker, der kan lide dig, g mennesker, der ikke kan. Lad være med at bruge din tid på at frsøge at få flk til at synes m dig. De vil bare synes, at du er endnu mere mærkelig. Find i stedet en, der kan lide dig, g begynd der. Når flk endelig frstår dette princip, tændes lyset pludselig. De begynder at sige: "Jeg har en Persn på mit arbejde," eller: "Min nab er en Persn." Evangelisatin handler ikke m, hvr mange du kan vidne fr - du behøver ikke at nå hundreder eller tusinder eller hundredtusinder fr at være en succes. Jesus vil have dig til at nå den ene, sm han har anbragt på din vej i dag, g det kan være, at det er det lille barn, der smiler til dig på frtvet g vil vide, hvad du hedder. Begynd der! Opgave Disciplenes pgave er at dele de gde nyheder m Guds rige med Persn, når sm helst g hvr sm helst den findes. Hvrdan genkender vi Persn? Ifølge de instrukser, sm Jesus gav sine disciple i Matt 10 g Luk 10, vil Persn:

4 l! : r (/) Q3 DD! VJ '&...:J. Tage imd jer. Hvis han ikke gør det, så "ryst støvet af jeres fødder", når I frlader hans hjem (Matt 10,14).. Lytte til jer. De, der lytter til jer, lytter tiljesus (Luk 10,16). Tjene eller støtte jer. Vi må give en Prblemer Persn lv til at betjene s (Matt 10,10). Hvis læreren ikke bliver mdtaget, sagde Jesus, skal eleverne heller ikke frvente en varm velkmst. Når I går ud i verden g leder efter Persn g deler de gde nyheder m Guds rige, skal I frvente prblemer. Mange er endnu ikke parat til at høre budskabet, g de vil reagere stærkt imd det, de pfatter sm intlerance eller ufølsmhed fra jeres side. I skal vide, at det ikke er et spørgsmål, m det sker, men hvrnår det sker. Hvad kan vi stille p med mennesker, der er fuld af åndelig mdstand? Det ligger tit i vres natur at prøve at finde den vanskeligste i en gruppe g frsøge at lede vedkmmende til Kristus, især hvis det er en, vi står i en nær relatin til. Men medmindre Jesus har frberedt dem på at mdtage hans kærlighed, vil det være ufrugtbart, ja, måske endda skadeligt, at udfrdre dette menneske. Brug denne tid sm en mulighed fr at trække dig væk fra balladen. Frpligt dig på at bede fr denne, g vær et frbillede i kærlighed ver fr dem. Med Frans af Assisis rd: "Frkynd evangeliet; brug rd m nødvendigt." Når vi lever i kærlighed g bøn, vil Gud tage vres handlinger g berede jrden fr de frø, der skal sås, når tiden er inde..jeg spillede fdbld på universitetets hld. Under træningen spillede jeg fte ver fr en fyr, der hed Dave. Vi lærte hinanden at kende, g jeg nød at spille md ham, frdi han altid var pmuntrende. Han bandede aldrig g var altid rigtig venlig. De fleste af mine erfaringer med fdbldspillere i sklen havde verbevist mig m, at disse fyre havde en beskidt kæft g et ndt temperament, så Dave var afgjrt anderledes. Vi blev venner, talte m frskellige ting, mødtes ver en kp kaffe g den slags. Han virkede prigtigt inte- resseret i mig. Ved juletid kunne man købe billetter til en middag, sm var arrangeret af en kristen idrætsfrening. Jeg købte en af Dave, frdi det så ud til at være et gdt måltid mad til en billig penge, g gså frdi jeg gdt kunne lide de gutter, der skulle med. Jeg fandt senere ud af, at de tre fyre, der skulle med, alle sammen var kristne. Jeg havde hidtil aldrig rigtig haft ngen dybe åndelige spørgsmål, men jeg gik med, g jeg nød det. Der var en sprtsmand, der rejste sig g aflagde sit vidnesbyrd ver fr de mkring 200 tilstedeværende. frtalte, hvrdan han havde lært Gud at kende inden fr det seneste år. Det slg mig virkelig. Jeg kendte denne fyr g kunne gdt lide ham. Det var utrlig Han ærligt g mdigt af ham at frtælle disse ting. Det, han sagde, g den måde, han levede på, gav lige pludselig mening. Han så ud til at have en fred g en glæde, "Det her er rig- sm jeg gerne ville have. Jeg tænkte: tigt. Sådan skulle jeg leve." Da det hele var slut, fandt jeg Dave g frtalte ham, at jeg gerne ville vide mere. Han freslg, at jeg skulle kmme hjem til ham g få en snak. De næste seks ugers tid tg jeg g en anden fyr jævnligt hen g spiste sammen med Dave g Jim (hans samb). Vi så Alphavideen g talte m de spørgsmål, vi havde. Det var meget afslappet. Dave g Jim ld s spørge m alt muligt fra de helt grundlæggende til de dybsindige spørgsmål. Dave gav mig en bibel, g jeg begyndte at læse lidt i den. Disse t måneder gav mig en viden m Gud, g da de var gået, trede jeg på Jesus g Gud i mit hved. Dave inviterede mig til at kmme med i kirke, så jeg gik med. Det var vervældende, men gså underligt tiltrækkende, g jeg blev ved med at gå derhen sammen med Dave

5 -- Q..) :> : r Cl. gf Q) V'J! b..o 13 Q..)!::: 206 Efteratjeghavde kmmet der i mkring tre måneder, sad jeg en søndag mrgen i min bilag begyndte helt tilfældigt så hurtigt, at nynne "Amazing Grace". Øjeblikket gik lige sm det var kmmet. Samme aften gik jeg til en gudstjeneste. Ved afslutningen af gudstjenesten var der en saxfnspiller, der km ind midt på scenen g begyndte at spille "Amazing Grace." Jeg vidste, at han spillede den fr mig. Det var i det øjeblik, Gud greb mit hjerte. Den Jesus, sm jeg havde lært m i mit hved g trede på, var ægte, g han kendte mig. Han havde været der m mrgenen, da jeg havde nynnet, g han var der m aftenen, da saxfnen spillede. Han ville have både mit hjerte g mit hved. Det blæste mig ttalt mkuld. Jeg gik p frrest i kirken g gav mit liv til Jesus. Næste uge hørte jeg en præsentatin af en børneklub. Jeg gik ned g meldte mig til at hjælpe til. Den nyfundne kærlighed, jeg havde til Gud, tvang mig til handling. Jeg ønskede at takke ham med den måde, jeg levede på. Nu har jeg været invlveret i børnearbejde i seks år. Det vil jeg blive ved med, indtil Gud beder mig m nget andet. Dave var frlver ved mit bryllup, g min kne g jeg ledte frbønnen ved hans bryllup. Han er en knstant kilde til kærlighed g pmuntring fr mig. Jeg prøver at være ver fr mine ikke-kristne Dave var ver fr mig. venner, sådan sm Rich Guds Ånd vil sætte mennesker på din vej, sm har brug fr at høre de gde nyheder. Du behøver ikke kigge særlig langt. Men du er nødt til at have øjnene åbne g være villig til at se dig til alle sider. Du er nødt til at være åben ver fr, at din dag kmmer til at tage en mvej, hvis lejligheden byder sig til at dele de gde nyheder m Guds rige. 24. HVOR ER FREDENS PERSON? Fr det tilfældes skyld, at en ttesidet figur stadig virker lidt skræmmende, har vi sørget fr, at alle siderne begynder med det samme bgstav: T. Alle disse T-rd vil hjælpe dig til at frstå de principper, der er i spil, når du har øjnene åbne fr anledninger til at dele de gde nyheder m Guds rige med din Persn. Disse principper har ikke ngen fast rækkefølge. Enhver af disse anledninger kan indtræffe på et hvilket sm helst tidspunkt - hvis du er på udkig efter dem g bemærker dem. At finde din fredens Ti Istedeværelse Det at dele evangeliet kan tage udgangspunkt i din bltte tilstedeværelse i en situatin sammen med en eller en gruppe. Det er i virkeligheden ganske indlysende. Det sted, hvr du befinder dig netp nu, er en anledning til at pege på Jesus ved at handle, sm han ville have handlet, g tale, sm han ville have talt. Når du viser venlighed g taler pmuntrende rd, kan det ske, at dine øjne bliver åbnet fr en Persn, sm netp nu er sammen med dig. Måske sidder du til et udvalgsmøde, g du taler psitivt, når andre brkker sig. Efter mødet er der et andet medlem af udvalget, der kmmer hen til dig g takker dig, frdi du var psitiv. Det kunne være en Persn, der gav sig til kende. Du har en anledning til at dele grundlaget fr dit psitive livssyn, blt frdi du er til stede 207

6 i den situatin. Sm en klg mand har sagt: "Lige meget hvr du går hen, er du der." Og det sted, hvr du er, kan være en anledning til at møde en Persn. Tal rdet.da vres nab mistede sin mand, ønskede jeg at vise hende kærlighed g støtte. Jeg stillede mig til rådighed fr hende g pdagede snart, at Jeg havde fundet en ny ven. Sm et resultat af min tilstedeværelse i denne kvindes liv blev hun mere mdtagelig ver fr budska- "1::1 Cc.2 b.(j +-' Q)...a ti) l- -c f= C7Q =:J ()'q : ::J - r bet m Jesus Kristus. Jeg begyndte at plære min nye ven, g hun begyndte at gå i kirke. Fr nylig sendte hun mig et brev, hvr hun takkede mig g min mand fr at have hjulpet hende til at vkse i sin tr. Hvis jeg havde hldt mig til min egen lille gruppe af venner, ville jeg være gået glip af at få en ny kær ven g at hjælpe til med at byde en ny søster i Kristus velkm- men i Guds familie. Mary Cl) :::> (ij Cl) (/) 0.0 I13 Q.J V')...::i 208 Fr ngle år siden kørte min kne Sally g jeg (Mike) rundt i vres gamle bil i Cambridge, da hun fik øje på en på frtvet. Hun var ret sikker på, at det var en hun kendte, så vi kiggede nærmere efter. Ganske rigtigt, det var Helen, en kvinde, sm hun havde kendt fr flere år siden. Jeg pfrdrede Sally til at stige ud g tale med Helen. I begyndelsen tøvede hun. Det var længe siden, de havde set hinanden, g måske ville det virke fr akavet. "Man ved aldrig, måske er det Herren," sagde jeg til Sally g hldt ind til kantstenen. Jeg gav hende i virkeligheden ikke rigtig nget valg. Sally steg ud g sagde hej til Helen - der hilste hende sm en længe savnet helt, med langt større entusiasme g mdtagelighed, end Sally havde frventet. Helen var lige ankmmet til Cambridge fr at begynde at arbejde sm sygeplejerske. Hun var meget glad fr at se et kendt ansigt, selvm bekendtskabet lå langt tilbage. Sally frklarede, at vi var i Cambridge på grund af mit arbejde sm præst. Helen kendte ikke ngen i byen. Hun km i kirke ugen efter. Krt tid efter km Billy Graham til byen fr at prædike. Helen tg med s til mødet g blev kristen sm et resultat af det. Sally var meget glad fr, at hun var steget ud af bilen den dag. Tidsbegrænsede relatiner - Q):... (/)Q).2.-+-' Q) D: c.l)1- - f= Q..) Tal rdet rr;-i CTCI :::J Cl crq : =:J c.. r Vi har tidsbegrænsede relatiner til mennesker, vi kun øder en en kelt gang e Iler t. Ekspedienten P å benzintanken. En fremmed,. d " -. ' k b. nken Den du kmmer til at sidde ved siden af I flyet. Pstbudet. Sandsynligvis er det sådan, at selv hvis det star er star I ø I a., '- klart, at der i det øjeblik er tale m en Persn, kmmer 209

7 du sandsynligvis ikke til at lede det menneske ind i et ligt frhld til Kristus gennem den krtvarige kntakt. Men Gud kan bruge dig til at føre vedkmmende tættere på det punkt. Paulus skrev, at ngle mennesker planter, ngle mennesker vander, g Guds giver væksten. I en tidsbegrænset relatin kan det være, at du er kaldet til at plante et frø eller til at vande nget, der allerede er blevet plantet. Blt frdi du ikke ser slutresultatet, betyder det ikke, at du ikke er en vigtig del af prcessen. Tætte relatiner Du har tætte, vedvarende relatiner til din familie g dine nære venner. Hvis en tidsbegrænset relatin er sm en spurt, er en tæt relatin sm et maratnløb. Du er sammen med disse mennesker tit g i længere tidsrum. Det er vigtigt, at du ikke presser evangeliet ned ver disse mennesker på et tidspunkt, hvr de ikke er parat. Det kan være, at du bliver nødt til at vente længe, før han eller hun bliver en Persn fr dig. Indtil det tidspunkt kmmer, er vedkmmendes hjerte måske ikke parat til at lytte til dig. Tal rdet frelsen, før Gud har gjrt dem klar til at høre på s. Bed, vent, g vær pmærksm. Guds har aldrig travlt, g han kmmer aldrig fr sent. Tal rdet Du behøver ikke at være ngen str taler - frkyndelse er ikke kun fr prædikanter. Du behøver ikke at være en prduktiv skribent - frkyndelse er ikke kun fr frfattere. Din tilhørerskare behøver ikke være str, g der er ingen, der beder dig m at stå på et gadehjørne med en plakat. At tale rdet vil i denne sammenhæng sige at give en ydre indikatin af nget - at vise andre livet i Guds rige på en åben g ffentlig måde. Q..) ""O Q) U? I- s::: c.!2 b.o Q..) +-'...a ti) "- ""O F Tal rdet r;i (Tq :::::s crq c :::::s r ""t::i Q) U? I-!::s:::.!2 b.o +-'...a Cl') I- ""C F C1CI :::::s (]Q s::: :::::s r Cl.) ::> g VI (ij 0.0!>== I Cl.) C/) C '&..::J 210 Vi har tit vanskeligst ved at dele vres tr med dem, der står s nærmest. Måske skyldes det til dels vres utålmdighed. Vi ønsker så brændende fr dem, at de skal leve det fantastiske liv i Guds rige, sm vi selv plever, så at vi presser dem alt fr hurtigt md Vi bør alle sammen være på udkig efter anledninger til at frkynde evangeliet fr dem, sm ikke er trende. Det vil ganske enkelt sige at prklamere det budskab, sm Jesus frkyndte: Omvend jer, g tr. Det kan endda være, at det kun er en enkelt, du taler med. Ved at tale et mildt rd, sm vidner m Kristi gerning i dit liv, kan du identificere en Persn gennem at tale rdet. Virker det, sm m vedkmmende reagerer på det, du siger? Engager dig i en relatin til dette menneske, eller sæt vedkmmende i frbindelse med andre, sm kan følges med ham eller hende gennem discipelskabets første faser. Det er, hvad evangelisatin i virkeligheden 211

8 Q) > D Cl) (/) Q) b.o 2; IQ) f/)! handler m: at invitere et menneske til at vandre trens vandring, ikke blt bede Tilsåning en bøn. Frberedelsen af et menneskes hjerte minder m prcessen med at kultivere g tilså jrden frud fr høsten. Med dine rd vil et menneskes jrd blive vendt første gang. En anden kmmer frbi, frnemmer en anledning med en Persn g vender jrden endnu en gang. Så kmmer der en tredje trende g sår et frø. Der kmmer yderligere et par stykker g vander frøet. Ingen af disse arbejdere ser, hvad de andre har gjrt, g måske kmmer ingen af dem til at være der til høsten. Men de har alle sammen bidraget til at gøre denne til en discipel. (';Ja; 0.0 t:: Cl L..J Tal rdet cr;1 C1Q ::::I ()Q Chris var engageret i et team, der lavede ungdmsarbejde, g han spekulerede ver, hvrdan han kunne udruste de unge kristne, han arbejdede med, til at række ud til deres ikke-kristne venner. De startede et ufrmelt fællesskab, hvr de spillede fdbld. De drønede bare rundt efter skletid, sparkede lidt til blden g mrede sig sammen. De kristne unge begyndte at invitere deres ikke-kristne venner, g snart var der mkring 30 drenge, der samledes hver uge efter skletid fr at spille fdbld. Det var en behagelig måde fr de kristne drenge at gøre et arbejde t:: ::::I r blandt ikke-kristne unge på. De prædikede ikke, de spillede fdbld. Men de pbyggede gså venskaber g skabte et klima, hvr det var trygt fr de ikke-kristne unge at stille spørgsmål. Og der blev stillet spørgsmål. Der var en af drengene, der blev så nysgerrig, at han km i kirke g snart blev kristen. Chris g de andre ledere besluttede at lave et frløb, der ville give de unge mulighed fr at udfrske deres spørgsmål m tren g lære, hvem Jesus er. De inviterede alle de drenge, der havde spillet fdbld, g de tg gså deres venner med. Der var mkring 40 teenagere, der km med i dette prgram. I løbet af de næste uger blev 12 af dem kristne. Ngle få måneder senere startede Chris et rigtigt klubfdbldhld bestående afkristne g ikke-kristne venner. De km med i en lkal liga. Nu har dette fdbldhld startet en cellegruppe, hvr teenagere kan tale m, hvad det vil sige at følge Kristus. Chris kultiverede jrden, indtil den var klar til tilsåning, g derefter vandede han tålmdigt, mens planten vksede. Til sidst km høsten endelig!.jeg mødte Kemi, da vi begge var mkring 18 år gamle. Jeg var kristen, men var ikke særlig tæt på Gud på det tidspunkt i mit liv. Da jeg på ny blev meget engageret i min tr, trede Kemi, at det havde slået klik fr mig. Vi var bedste venner; vi talte m mænd, arbejde, familier, livet i almindelighed, men Gud var et mråde, sm vi ikke kunne tale m. Alligevel frblev Kemi g jeg nære venner gennem de næste fem års tid, selv mens vi bede i hver sin by. Gud være lvet fr telefner g e- mail! Sm årene gik, blev jeg bare ved med at være mig selv, når jeg var sammen med Kemi. Jeg hldt af hende g nød vres venskab. En dag ringede Kemi til mig g sagde: "Frtæl mig det hele, jeg har brug fr at vide det hele lige nu." Kemi havde mødt ngle andre kristne, hvis liv var blevet radikalt frandret af deres tr, g hun var blevet blæst mkuld. Hun sagde: "Det

9 Tegn er, sm m jeg går ned ad gaden g hører ngen kalde mit navn. Jeg er ikke det sted, hvr jeg skal være, men jeg ønsker ikke at være, der hvr jeg har var før." Jeg var verlykkelig. Efter al denne tid var frøet vkset, g Kemi var rede. g undere Katie Jesus brugte fte Guds kraft i tegn g undere til at pdage Persn. At bede fr de syge g se en mirakuløs helbredelse kan vise, hvem der er en Persn. Det kan være det menneske, der er blevet bedt fr, eller det kan endda være en, der har stået på sidelinjen g set på. Det er en mægtig Gud, vi har. Han vil gøre ting, der indgyder ærefrygt i dem, sm endnu ikke har vergivet deres hjerte til ham. Tal rdet trede, at hun var kristen, regnede hun sig selv fr en agnstiker. Hun vidste virkelig ikke, hvad hun trede m Gud. Marlene talte med hende, g kvinden tg imd g bad m Guds tilgivelse. Da de var blevet færdige med at bede sammen, var kvindens smerter frsvundet - simpelt hen frsvundet! Hun var blevet mirakuløst helbredt i tilgiveisens øjeblik. Hun var kmmet til det møde frtabt g i smerte, g hun frld det fundet g helbredt. Det er ikke s, der skaber disse mirakler, g vi kan heller ikke putte Gud i en kasse g styre, hvrnår g hvr der vil ske mirakler. Alt, hvad vi kan gøre, er at være parat, når det sker. Persn kan blive åbenbaret, hvrnår det skal være, g det er vigtigt, at vi er klar, når øjeblikket kmmer. Temperatur Talrdet Q) "'C w!::c [1:!!2 OD +-' w.!s?..c en l.- -a F crq ::s crq : :::s r -c B5Q:)!::: [1:!g bd +-' 0)...:2.J::::! ",I- -c F crq :::::::i Cl O"Q t:: :::> ::L 9; r <1.J :> a Frestil dig, at du spiller glf sammen med tre andre, sm du lige har en Marlene hjalp til ved et evangeliserende møde en lørdag aften. Det C'O mødt ved det første tee-sted, g at du bruger din "Tilstedeværelse" g,n var første gang, hun havde gjrt det, g hun var nervøs. Hun havde Q..J sm udganspunkt fr at dele evangeliet. Efter at I er blevet færdige V') CG Cl) aldrig ledt ngen til tr før. Der var en kvinde, der km frem g med jeres runde, g I giver hinanden hånden efter 18. hul, spørger bad m frbøn fr sine svære gigtsmerter. Da l\larlene bad sammen! du dig selv: "Hvad er 'jrdbundens' temperatur? Er den helt eller E med hende, m at hun måtte blive sat fri fra smerten, så kvinden p a delvis varm, eller er den kld?" Hvis temperaturen er kld - ingen I ru g sagde: "Jeg har en tilståelse." Marlene var ikke sikker på, hvad af de andre viser ngen tegn på at være åbne ver fr, at du deler de VJ : G hun skulle mene, så hun ld kvinden frtsætte. Hun havde tydeligvis nget på hjerte, sm hun gerne ville sige. Selvm hendes flinilie gde nyheder med dem - så gå videre. Ryst støvet af dig, så at sige, -=:J g ønsk dem alt gdt..men hvis du frnemmer ngen varme i jrd

10 bunden, så prøv at få en nærmere relatin til den. :Måske er han eller hun en Persn fr dig. Dit indtryk kan være falsk g vildledende. Det er derfr, du har brug fr at være i knstant kntakt med Helligånden, når du frsøger at finde frem til en Persn. Frmålet med dette princip er at åbne dig fr iagttagelser, at blive stadig mere pmærksm på, når Helligånden leder dig, g at frstå, hvrdan du skal frhlde dig, når du bliver pmærksm på det. Den største evangelist ngensinde Vi har sagt mere end en gang, at Jesus var den viseste mand, der ngensinde har levet, ligesm han var den bedste leder g den bedste lærer. Det giver gd mening, at han gså skulle være den bedste til evangelisatin. I sin bg Permissin Evangelism ser Michael Simpsn på Jesu måde at mgås den rige unge mand på (Mark 10), g han psummerer på denne måde: Hvis det er den måde, Jesus delte evangeliet på, hvrfr skulle vi så gøre det på ngen anden måde? Persn er en, sm Gud har frberedt til det særlige tidspunkt g de særlige mstændigheder, hvr du møder vedkmmende. Det nytter ikke nget at frsøge at tvinge døre p, sm Gud ikke har åbnet, g vi må ikke lade s distrahere, så vi verser de døre, sm han har åbnet. Det er virkelig spændende nyheder. Selv i den ene pgave, sm vi har fået - at gå ud g gøre flk til disciple - er det Gud, der gør det meste af arbejdet. Vres vigtigste jb er at vandre igennem livet med åbne øjne g med ører, der lytter til Anden, når han viser s Persn. jejus evangeliserede, men det ligner så sandelig ikke den måde, defleste mennesker gør det på i dag. Selvm der står, at jesus fattede kærlighed til ham, ble' han stående g ld manden gå brt. HvifOr fulgtejesus ikke Q) :> a C'O CL <1.J VJ QJ 01) efter ham, da han gik brt? Hv iforfrsøgte han ikke nget mere, når nu denne mand 'virkede så ivrig? HvifOr sørgede jesus ikke fr at 'få ham frelst', før han tgftt rigdm)? på dette.vanskelige mråde af hans liv [hans jejus løb ikke ifter den rige unge mand, frdi han vidste, at den unge mands hjerte ikke Jarparat. jejus 'vidste det g ld ham gå. jejus løb aldrig fter ngen. I stedet stillede han sig til rådighed fr villige til afhele deres hjerte at søge Vejen til Gud, Sandheden dem, der var m Gud g Livet, sm findes i Gud. (J\ilichael Simpsn: Permissin Evangelism, Clrad Springs: Ck Cmmunicatins Ministries 2003, s. 51.) LivslVlønstre handler m at lære, hvad Jesus gør, g så gøre det! 2; samme i vres liv. Jesus frsøgte ikke at tvinge dørene p - han Q) ledte efter mennesker, hvis døre var åbne, g så gik han ind i deres VJ verden med sit radikale g livsfrvandlende kald til at følge ham....::j

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Generic Communication Framework

Generic Communication Framework Generic Cmmunicatin Framewrk B y S t e f a n L y k k e h ø j L u n d Stefan@stell.dk www.stell.dk -- C n t r l i s Y u r s Beskrivelse Generic Cmmunicatin Framewrk (GCF), er et system der muliggør fjernstyring

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere