23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. ENoLIVSSTIL, DER NAR UD"

Transkript

1 23. ENLIVSSTIL, DER NAR UD "Åh nej. Otte sider. De her figurer er ved at blive kmplicerede." Lad dig ikke afskrække af, at Ottekanten har tte sider. Vi vil ikke bebyrde dig med tte stre telgiske lektiner eller tte principper med tte underpunkter, sm du skal lære udenad. Det er langt enklere end sm så. Vi vil have, at Ottekanten skal minde dig m at dele de gde nyheder, den eneste pgave, sm Jesus har efterladt s. Og der er et hvedbudskab i Ottekanten: Find Persn. Vres udadrettede relatiner skal ikke bare være lejlighedsvise utreach-prjekter eller evangelisatinsprgrammer. Vi skal leve med missin, evangelisatin g tjeneste sm en livsstil. Jesus frklarede sin missin fr sine disciple med rdene: "det er derfr, jeg er draget ud" (Mark 1,38). Han talte m at udsende sine efterfølgere, ligesm Faderen havde udsendt ham (Jh 20,21). Han udsendte dem sm discipelskabere (Matt 28,19). Han beskrev dem sm sine vidner i i stadigt større mråder, indtil deres budskab nåede jrdens ender (ApG 1,8). Denne bibelske strategi fr evangelisatin er Ottekantens fkus. Vi føler s tit ttalt udbmbede af den evangelisatinsstrategi, vi har påtaget s. Ngle gange prøver vi alt fr ivrigt at hive flk ind, frem fr at række dem en hjælpende hånd. Jesus lærte sine disciple 199

2 Q;) :> r (/J Q..) Cl) b.o! : ls>. --.J en evangelisatinsstrategi, der ikke var afhængig af prgrammer eller budgetter e1ler bygninger eller af at kunne tiltrække en str Bk mennesker. Da Jesus udsendte de 72 disciple til at gå i frvejen fr ham g t(jrkynde de gde nyheder m Guds rige, gav han dem retningslinjer tr, hvrdan de sku1le bære sig ad: Ndr [ kmmer ind i et hus, skal ljørst sige: Fred være med dette huslog br der etji'edem barn der, skal jeresji'ed hvile 'uer det, men h-vis ikke, skill den -vende tilbage tiljer, (Luk 10,5-6) - w I:: C.S2 b.o"""""" Q)...D U') "'- - f= Tal rdet Jesus siger til sine disciple - g således gså til s i dag - at når vi går gennem livet i denne verden, skal vi være på udkig efter en Persn. Hvem er denne Persn, g hvrdan genkender vi Persn? J'vleget enkelt: En Persn er en, sm er parat til at høre budskabet m Guds rige g m Kngen. er rede til at tagc imd det, Gud vil give dig at sige i det øjeblik. Det bør være vres bøn, når vi begiver s på vej hver dag: "Herre, lad en Persn krydse min vej i dag, g giv mig nåde g md til at tale dine rd til dette menneske." Et menneske, der ikke er en Persn, vil ikke tage imd det, du har at sige. I sådan en situatin skal du ikke føle dig frpligtet ti] at tærske langhalm på emnet. Jesus siger, at vi skal ryste støvet af fødderne g gå videre. a;1 (YQ :::J (YQ C :::J r Du kan studere alle de indvendinger, flk har, g hvrdan man kan besvare dem. Du kan stå klar med punkt 1, 2 g 3. Du kan være vedhldende, frdi du virkelig trr, at dette menneske har brug fr at kende Jesus. Men i sidste ende kan selv ikke nk så meget pres fra din side få ngen til at blive en Persn. Det er Helligåndens pgave; han alene kan frberede et hjerte til at høre evangeliet. Vres pgave er at hlde vres åndelige øjne åbne g være på udkig efter en Persn, der krydser vres vej. Der er fem ting, vi skal huske, når vi leder efter fredens i vres liv. Tid Før Jesus udsender disciplene, giver han dem en frmaning m, at der er særlige tidspunkter g steder, hvr høsten er mden. Han frmaner dem samtidig til at være pmærksmme: Løft jeres øjne. Ikke enhver del af samfundet eller enhver subkultur er lige rede g åben ver fr evangeliet. I ngle sammenhænge må vi så, mens vi i andre sammenhænge må være parat til at høste. En del af vres missin er at have Guds perspektiv til at vise s, hvr der er åndelig åbenhed (Jh 4,34-38). Høsten er kun en af flere årstider, der abøser hinanden i årets løb. Man kan ikke høste i såtiden eller i vækstsæsnen. Man må vente på det rette tidspunkt til at bringe høsten i hus. At undersøge krnet hver dag fr at se, m det er blevet højere, får ikke høsten til at kmme tidligere. Jesus siger, at høsten er str. Der er altid en mulighed fr at se mennesker kmme til Kristus, når det er det rette tidspunkt fr de pågældende. Fr eksempel har du måske en bedre høst blandt dine naber end blandt dine klleger. Så kncentrer dig m at få høsten i dit nablag i hus, mens du venter på, at vækstsæsnen skal være til ende på dit arbejde. I tidens løb har mange disciple begået den fejl at tr, at hvis de bare arbejdede hårdere, ville høsten kmme tidligere. Det er ikke, hvad Jesus siger. I Jh 4 siger han: "Luk jeres øjne p, se ud ver markerne, de er hvide til høst" (Jh 4,35). Med andre rd: Gå tilbage tillæringens Cirkel, g gennemgå skridtene Observatin, Refleksin g Drøftelse med henblik på at finde ud af, hvr høsten

3 Q) :> (/) C'O gf a.> V') 03 c.! I OJ V'J -....::J er. Hvr er der størst mdtagelighed i denne fase af dit liv g på de steder, hvr du tilbringer din tid? Da jeg (Mike) var præst i Brixtn, bestd vres arbejde i hjertet af Lndns midtby i at gå rundt g spørge flk, hvad de syntes, vi skulle gøre. Vi bankede på flks døre g stillede dem spørgsmål. Vi ønskede at finde ud af, hvad der fregik. Så vi spurgte, hvad kirken burde fretage sig i lkalsamfundet, g hvilke stre prblemstillinger kirken kunne engagere sig i. Vi havde ingen skjult dagsrden. Det var ikke et trick fr at frsøge at få indsneget en præsentatin af evangeliet. Det var et simpelt spørgeskema, der hjalp s til at bservere mdtageligheden hs flk i vres nablag. Vi mødte mennesker, der sagde: "Det er børnene g de unge." Andre sagde: "Det stre prblem er affaldet på gaderne." Så gik vi tilbage g bad. Det var i 1980'erne, g mkring det tidspunkt startede Graham Kendrick "March fr Jesus"-bevægelsen. Så vi startede en lvsangs- g affaldsmarch gennem vres lkalmråde en gang m måneden. En masse mennesker km til tr, frdi de så en metafr fr Guds rige lige fran sig. De så kirken i arbejde. Team Når Jesus sendte sine disciple i frvejen på missin, var det altid t g t. Et team bestd altid af mindst t mennesker. Vi ser gså dette princip i Paulus' tjeneste. Han refererer hele tiden til sine teamkammerater: Barnabas, Silas, Timtheus, Titus, Lukas. Vres indadrettede relatiner fører til udadrettet tjeneste. Vi er ikke kaldet til at gå alene. (Læs mere m Ind-relatinen under Trekanten i kapitel 10.) Hvrfr teams? Det er i virkeligheden ganske enkelt. I Præ d 4,9 står der: "Hellere t end en, de får gd løn fr deres slid." Så hvis du mærker Åndens skub til at vidne fr dine venner, så se dig mkring. Hvem er med på dit hld? Hvem kan være sammen med dig i en scial sammenhæng, hvr det ville være passende at dele de gde nyheder? Hvem kan lve at bede trfast fr dig, mens du adlyder dette kald? Hvem kan hjælpe dig med at afgøre, hvrnår tiden er inde til at tale? Mål Jesus er strategisk, når han henvender sig til mennesker. Han ved, at han ikke kunne være alle steder på en gang, g det kunne hans disciple heller ikke. Han besluttede, at de først g fremmest skulle rette deres tjeneste md de frtabte får afisraels hus (Matt 10,6), g advarede dem imd at lade sig distrahere af flk, der ikke var rede til at mdtage deres budskab (Luk 9,5 g 10,4). Jesus siger ikke til sine disciple, at de skal stille sig p på en kasse på gadehjørnet g begynde at prædike. Derimd siger han til dem, at de skallede efter Persn. Lede efter det menneske, sm er mdtagelig ver fr dig sm ; det menneske, fr hvem det er høsttid lige nu. Når du leder efter muligheder fr at dele de gde nyheder m Himmerriget, så se efter mennesker, sm er åbne ver fr dig g dit budskab. Kncentrer dig m disse mdtagelige fredens er, g undlad at fremtvinge en samtale eller en relatin, hvr det ikke flyder naturligt. Det er et befriende princip, frdi det betyder, at vi er på udkig efter mennesker, der kan lide s! Hvr svært er det? Du kender mennesker, der kan lide dig, g mennesker, der ikke kan. Lad være med at bruge din tid på at frsøge at få flk til at synes m dig. De vil bare synes, at du er endnu mere mærkelig. Find i stedet en, der kan lide dig, g begynd der. Når flk endelig frstår dette princip, tændes lyset pludselig. De begynder at sige: "Jeg har en Persn på mit arbejde," eller: "Min nab er en Persn." Evangelisatin handler ikke m, hvr mange du kan vidne fr - du behøver ikke at nå hundreder eller tusinder eller hundredtusinder fr at være en succes. Jesus vil have dig til at nå den ene, sm han har anbragt på din vej i dag, g det kan være, at det er det lille barn, der smiler til dig på frtvet g vil vide, hvad du hedder. Begynd der! Opgave Disciplenes pgave er at dele de gde nyheder m Guds rige med Persn, når sm helst g hvr sm helst den findes. Hvrdan genkender vi Persn? Ifølge de instrukser, sm Jesus gav sine disciple i Matt 10 g Luk 10, vil Persn:

4 l! : r (/) Q3 DD! VJ '&...:J. Tage imd jer. Hvis han ikke gør det, så "ryst støvet af jeres fødder", når I frlader hans hjem (Matt 10,14).. Lytte til jer. De, der lytter til jer, lytter tiljesus (Luk 10,16). Tjene eller støtte jer. Vi må give en Prblemer Persn lv til at betjene s (Matt 10,10). Hvis læreren ikke bliver mdtaget, sagde Jesus, skal eleverne heller ikke frvente en varm velkmst. Når I går ud i verden g leder efter Persn g deler de gde nyheder m Guds rige, skal I frvente prblemer. Mange er endnu ikke parat til at høre budskabet, g de vil reagere stærkt imd det, de pfatter sm intlerance eller ufølsmhed fra jeres side. I skal vide, at det ikke er et spørgsmål, m det sker, men hvrnår det sker. Hvad kan vi stille p med mennesker, der er fuld af åndelig mdstand? Det ligger tit i vres natur at prøve at finde den vanskeligste i en gruppe g frsøge at lede vedkmmende til Kristus, især hvis det er en, vi står i en nær relatin til. Men medmindre Jesus har frberedt dem på at mdtage hans kærlighed, vil det være ufrugtbart, ja, måske endda skadeligt, at udfrdre dette menneske. Brug denne tid sm en mulighed fr at trække dig væk fra balladen. Frpligt dig på at bede fr denne, g vær et frbillede i kærlighed ver fr dem. Med Frans af Assisis rd: "Frkynd evangeliet; brug rd m nødvendigt." Når vi lever i kærlighed g bøn, vil Gud tage vres handlinger g berede jrden fr de frø, der skal sås, når tiden er inde..jeg spillede fdbld på universitetets hld. Under træningen spillede jeg fte ver fr en fyr, der hed Dave. Vi lærte hinanden at kende, g jeg nød at spille md ham, frdi han altid var pmuntrende. Han bandede aldrig g var altid rigtig venlig. De fleste af mine erfaringer med fdbldspillere i sklen havde verbevist mig m, at disse fyre havde en beskidt kæft g et ndt temperament, så Dave var afgjrt anderledes. Vi blev venner, talte m frskellige ting, mødtes ver en kp kaffe g den slags. Han virkede prigtigt inte- resseret i mig. Ved juletid kunne man købe billetter til en middag, sm var arrangeret af en kristen idrætsfrening. Jeg købte en af Dave, frdi det så ud til at være et gdt måltid mad til en billig penge, g gså frdi jeg gdt kunne lide de gutter, der skulle med. Jeg fandt senere ud af, at de tre fyre, der skulle med, alle sammen var kristne. Jeg havde hidtil aldrig rigtig haft ngen dybe åndelige spørgsmål, men jeg gik med, g jeg nød det. Der var en sprtsmand, der rejste sig g aflagde sit vidnesbyrd ver fr de mkring 200 tilstedeværende. frtalte, hvrdan han havde lært Gud at kende inden fr det seneste år. Det slg mig virkelig. Jeg kendte denne fyr g kunne gdt lide ham. Det var utrlig Han ærligt g mdigt af ham at frtælle disse ting. Det, han sagde, g den måde, han levede på, gav lige pludselig mening. Han så ud til at have en fred g en glæde, "Det her er rig- sm jeg gerne ville have. Jeg tænkte: tigt. Sådan skulle jeg leve." Da det hele var slut, fandt jeg Dave g frtalte ham, at jeg gerne ville vide mere. Han freslg, at jeg skulle kmme hjem til ham g få en snak. De næste seks ugers tid tg jeg g en anden fyr jævnligt hen g spiste sammen med Dave g Jim (hans samb). Vi så Alphavideen g talte m de spørgsmål, vi havde. Det var meget afslappet. Dave g Jim ld s spørge m alt muligt fra de helt grundlæggende til de dybsindige spørgsmål. Dave gav mig en bibel, g jeg begyndte at læse lidt i den. Disse t måneder gav mig en viden m Gud, g da de var gået, trede jeg på Jesus g Gud i mit hved. Dave inviterede mig til at kmme med i kirke, så jeg gik med. Det var vervældende, men gså underligt tiltrækkende, g jeg blev ved med at gå derhen sammen med Dave

5 -- Q..) :> : r Cl. gf Q) V'J! b..o 13 Q..)!::: 206 Efteratjeghavde kmmet der i mkring tre måneder, sad jeg en søndag mrgen i min bilag begyndte helt tilfældigt så hurtigt, at nynne "Amazing Grace". Øjeblikket gik lige sm det var kmmet. Samme aften gik jeg til en gudstjeneste. Ved afslutningen af gudstjenesten var der en saxfnspiller, der km ind midt på scenen g begyndte at spille "Amazing Grace." Jeg vidste, at han spillede den fr mig. Det var i det øjeblik, Gud greb mit hjerte. Den Jesus, sm jeg havde lært m i mit hved g trede på, var ægte, g han kendte mig. Han havde været der m mrgenen, da jeg havde nynnet, g han var der m aftenen, da saxfnen spillede. Han ville have både mit hjerte g mit hved. Det blæste mig ttalt mkuld. Jeg gik p frrest i kirken g gav mit liv til Jesus. Næste uge hørte jeg en præsentatin af en børneklub. Jeg gik ned g meldte mig til at hjælpe til. Den nyfundne kærlighed, jeg havde til Gud, tvang mig til handling. Jeg ønskede at takke ham med den måde, jeg levede på. Nu har jeg været invlveret i børnearbejde i seks år. Det vil jeg blive ved med, indtil Gud beder mig m nget andet. Dave var frlver ved mit bryllup, g min kne g jeg ledte frbønnen ved hans bryllup. Han er en knstant kilde til kærlighed g pmuntring fr mig. Jeg prøver at være ver fr mine ikke-kristne Dave var ver fr mig. venner, sådan sm Rich Guds Ånd vil sætte mennesker på din vej, sm har brug fr at høre de gde nyheder. Du behøver ikke kigge særlig langt. Men du er nødt til at have øjnene åbne g være villig til at se dig til alle sider. Du er nødt til at være åben ver fr, at din dag kmmer til at tage en mvej, hvis lejligheden byder sig til at dele de gde nyheder m Guds rige. 24. HVOR ER FREDENS PERSON? Fr det tilfældes skyld, at en ttesidet figur stadig virker lidt skræmmende, har vi sørget fr, at alle siderne begynder med det samme bgstav: T. Alle disse T-rd vil hjælpe dig til at frstå de principper, der er i spil, når du har øjnene åbne fr anledninger til at dele de gde nyheder m Guds rige med din Persn. Disse principper har ikke ngen fast rækkefølge. Enhver af disse anledninger kan indtræffe på et hvilket sm helst tidspunkt - hvis du er på udkig efter dem g bemærker dem. At finde din fredens Ti Istedeværelse Det at dele evangeliet kan tage udgangspunkt i din bltte tilstedeværelse i en situatin sammen med en eller en gruppe. Det er i virkeligheden ganske indlysende. Det sted, hvr du befinder dig netp nu, er en anledning til at pege på Jesus ved at handle, sm han ville have handlet, g tale, sm han ville have talt. Når du viser venlighed g taler pmuntrende rd, kan det ske, at dine øjne bliver åbnet fr en Persn, sm netp nu er sammen med dig. Måske sidder du til et udvalgsmøde, g du taler psitivt, når andre brkker sig. Efter mødet er der et andet medlem af udvalget, der kmmer hen til dig g takker dig, frdi du var psitiv. Det kunne være en Persn, der gav sig til kende. Du har en anledning til at dele grundlaget fr dit psitive livssyn, blt frdi du er til stede 207

6 i den situatin. Sm en klg mand har sagt: "Lige meget hvr du går hen, er du der." Og det sted, hvr du er, kan være en anledning til at møde en Persn. Tal rdet.da vres nab mistede sin mand, ønskede jeg at vise hende kærlighed g støtte. Jeg stillede mig til rådighed fr hende g pdagede snart, at Jeg havde fundet en ny ven. Sm et resultat af min tilstedeværelse i denne kvindes liv blev hun mere mdtagelig ver fr budska- "1::1 Cc.2 b.(j +-' Q)...a ti) l- -c f= C7Q =:J ()'q : ::J - r bet m Jesus Kristus. Jeg begyndte at plære min nye ven, g hun begyndte at gå i kirke. Fr nylig sendte hun mig et brev, hvr hun takkede mig g min mand fr at have hjulpet hende til at vkse i sin tr. Hvis jeg havde hldt mig til min egen lille gruppe af venner, ville jeg være gået glip af at få en ny kær ven g at hjælpe til med at byde en ny søster i Kristus velkm- men i Guds familie. Mary Cl) :::> (ij Cl) (/) 0.0 I13 Q.J V')...::i 208 Fr ngle år siden kørte min kne Sally g jeg (Mike) rundt i vres gamle bil i Cambridge, da hun fik øje på en på frtvet. Hun var ret sikker på, at det var en hun kendte, så vi kiggede nærmere efter. Ganske rigtigt, det var Helen, en kvinde, sm hun havde kendt fr flere år siden. Jeg pfrdrede Sally til at stige ud g tale med Helen. I begyndelsen tøvede hun. Det var længe siden, de havde set hinanden, g måske ville det virke fr akavet. "Man ved aldrig, måske er det Herren," sagde jeg til Sally g hldt ind til kantstenen. Jeg gav hende i virkeligheden ikke rigtig nget valg. Sally steg ud g sagde hej til Helen - der hilste hende sm en længe savnet helt, med langt større entusiasme g mdtagelighed, end Sally havde frventet. Helen var lige ankmmet til Cambridge fr at begynde at arbejde sm sygeplejerske. Hun var meget glad fr at se et kendt ansigt, selvm bekendtskabet lå langt tilbage. Sally frklarede, at vi var i Cambridge på grund af mit arbejde sm præst. Helen kendte ikke ngen i byen. Hun km i kirke ugen efter. Krt tid efter km Billy Graham til byen fr at prædike. Helen tg med s til mødet g blev kristen sm et resultat af det. Sally var meget glad fr, at hun var steget ud af bilen den dag. Tidsbegrænsede relatiner - Q):... (/)Q).2.-+-' Q) D: c.l)1- - f= Q..) Tal rdet rr;-i CTCI :::J Cl crq : =:J c.. r Vi har tidsbegrænsede relatiner til mennesker, vi kun øder en en kelt gang e Iler t. Ekspedienten P å benzintanken. En fremmed,. d " -. ' k b. nken Den du kmmer til at sidde ved siden af I flyet. Pstbudet. Sandsynligvis er det sådan, at selv hvis det star er star I ø I a., '- klart, at der i det øjeblik er tale m en Persn, kmmer 209

7 du sandsynligvis ikke til at lede det menneske ind i et ligt frhld til Kristus gennem den krtvarige kntakt. Men Gud kan bruge dig til at føre vedkmmende tættere på det punkt. Paulus skrev, at ngle mennesker planter, ngle mennesker vander, g Guds giver væksten. I en tidsbegrænset relatin kan det være, at du er kaldet til at plante et frø eller til at vande nget, der allerede er blevet plantet. Blt frdi du ikke ser slutresultatet, betyder det ikke, at du ikke er en vigtig del af prcessen. Tætte relatiner Du har tætte, vedvarende relatiner til din familie g dine nære venner. Hvis en tidsbegrænset relatin er sm en spurt, er en tæt relatin sm et maratnløb. Du er sammen med disse mennesker tit g i længere tidsrum. Det er vigtigt, at du ikke presser evangeliet ned ver disse mennesker på et tidspunkt, hvr de ikke er parat. Det kan være, at du bliver nødt til at vente længe, før han eller hun bliver en Persn fr dig. Indtil det tidspunkt kmmer, er vedkmmendes hjerte måske ikke parat til at lytte til dig. Tal rdet frelsen, før Gud har gjrt dem klar til at høre på s. Bed, vent, g vær pmærksm. Guds har aldrig travlt, g han kmmer aldrig fr sent. Tal rdet Du behøver ikke at være ngen str taler - frkyndelse er ikke kun fr prædikanter. Du behøver ikke at være en prduktiv skribent - frkyndelse er ikke kun fr frfattere. Din tilhørerskare behøver ikke være str, g der er ingen, der beder dig m at stå på et gadehjørne med en plakat. At tale rdet vil i denne sammenhæng sige at give en ydre indikatin af nget - at vise andre livet i Guds rige på en åben g ffentlig måde. Q..) ""O Q) U? I- s::: c.!2 b.o Q..) +-'...a ti) "- ""O F Tal rdet r;i (Tq :::::s crq c :::::s r ""t::i Q) U? I-!::s:::.!2 b.o +-'...a Cl') I- ""C F C1CI :::::s (]Q s::: :::::s r Cl.) ::> g VI (ij 0.0!>== I Cl.) C/) C '&..::J 210 Vi har tit vanskeligst ved at dele vres tr med dem, der står s nærmest. Måske skyldes det til dels vres utålmdighed. Vi ønsker så brændende fr dem, at de skal leve det fantastiske liv i Guds rige, sm vi selv plever, så at vi presser dem alt fr hurtigt md Vi bør alle sammen være på udkig efter anledninger til at frkynde evangeliet fr dem, sm ikke er trende. Det vil ganske enkelt sige at prklamere det budskab, sm Jesus frkyndte: Omvend jer, g tr. Det kan endda være, at det kun er en enkelt, du taler med. Ved at tale et mildt rd, sm vidner m Kristi gerning i dit liv, kan du identificere en Persn gennem at tale rdet. Virker det, sm m vedkmmende reagerer på det, du siger? Engager dig i en relatin til dette menneske, eller sæt vedkmmende i frbindelse med andre, sm kan følges med ham eller hende gennem discipelskabets første faser. Det er, hvad evangelisatin i virkeligheden 211

8 Q) > D Cl) (/) Q) b.o 2; IQ) f/)! handler m: at invitere et menneske til at vandre trens vandring, ikke blt bede Tilsåning en bøn. Frberedelsen af et menneskes hjerte minder m prcessen med at kultivere g tilså jrden frud fr høsten. Med dine rd vil et menneskes jrd blive vendt første gang. En anden kmmer frbi, frnemmer en anledning med en Persn g vender jrden endnu en gang. Så kmmer der en tredje trende g sår et frø. Der kmmer yderligere et par stykker g vander frøet. Ingen af disse arbejdere ser, hvad de andre har gjrt, g måske kmmer ingen af dem til at være der til høsten. Men de har alle sammen bidraget til at gøre denne til en discipel. (';Ja; 0.0 t:: Cl L..J Tal rdet cr;1 C1Q ::::I ()Q Chris var engageret i et team, der lavede ungdmsarbejde, g han spekulerede ver, hvrdan han kunne udruste de unge kristne, han arbejdede med, til at række ud til deres ikke-kristne venner. De startede et ufrmelt fællesskab, hvr de spillede fdbld. De drønede bare rundt efter skletid, sparkede lidt til blden g mrede sig sammen. De kristne unge begyndte at invitere deres ikke-kristne venner, g snart var der mkring 30 drenge, der samledes hver uge efter skletid fr at spille fdbld. Det var en behagelig måde fr de kristne drenge at gøre et arbejde t:: ::::I r blandt ikke-kristne unge på. De prædikede ikke, de spillede fdbld. Men de pbyggede gså venskaber g skabte et klima, hvr det var trygt fr de ikke-kristne unge at stille spørgsmål. Og der blev stillet spørgsmål. Der var en af drengene, der blev så nysgerrig, at han km i kirke g snart blev kristen. Chris g de andre ledere besluttede at lave et frløb, der ville give de unge mulighed fr at udfrske deres spørgsmål m tren g lære, hvem Jesus er. De inviterede alle de drenge, der havde spillet fdbld, g de tg gså deres venner med. Der var mkring 40 teenagere, der km med i dette prgram. I løbet af de næste uger blev 12 af dem kristne. Ngle få måneder senere startede Chris et rigtigt klubfdbldhld bestående afkristne g ikke-kristne venner. De km med i en lkal liga. Nu har dette fdbldhld startet en cellegruppe, hvr teenagere kan tale m, hvad det vil sige at følge Kristus. Chris kultiverede jrden, indtil den var klar til tilsåning, g derefter vandede han tålmdigt, mens planten vksede. Til sidst km høsten endelig!.jeg mødte Kemi, da vi begge var mkring 18 år gamle. Jeg var kristen, men var ikke særlig tæt på Gud på det tidspunkt i mit liv. Da jeg på ny blev meget engageret i min tr, trede Kemi, at det havde slået klik fr mig. Vi var bedste venner; vi talte m mænd, arbejde, familier, livet i almindelighed, men Gud var et mråde, sm vi ikke kunne tale m. Alligevel frblev Kemi g jeg nære venner gennem de næste fem års tid, selv mens vi bede i hver sin by. Gud være lvet fr telefner g e- mail! Sm årene gik, blev jeg bare ved med at være mig selv, når jeg var sammen med Kemi. Jeg hldt af hende g nød vres venskab. En dag ringede Kemi til mig g sagde: "Frtæl mig det hele, jeg har brug fr at vide det hele lige nu." Kemi havde mødt ngle andre kristne, hvis liv var blevet radikalt frandret af deres tr, g hun var blevet blæst mkuld. Hun sagde: "Det

9 Tegn er, sm m jeg går ned ad gaden g hører ngen kalde mit navn. Jeg er ikke det sted, hvr jeg skal være, men jeg ønsker ikke at være, der hvr jeg har var før." Jeg var verlykkelig. Efter al denne tid var frøet vkset, g Kemi var rede. g undere Katie Jesus brugte fte Guds kraft i tegn g undere til at pdage Persn. At bede fr de syge g se en mirakuløs helbredelse kan vise, hvem der er en Persn. Det kan være det menneske, der er blevet bedt fr, eller det kan endda være en, der har stået på sidelinjen g set på. Det er en mægtig Gud, vi har. Han vil gøre ting, der indgyder ærefrygt i dem, sm endnu ikke har vergivet deres hjerte til ham. Tal rdet trede, at hun var kristen, regnede hun sig selv fr en agnstiker. Hun vidste virkelig ikke, hvad hun trede m Gud. Marlene talte med hende, g kvinden tg imd g bad m Guds tilgivelse. Da de var blevet færdige med at bede sammen, var kvindens smerter frsvundet - simpelt hen frsvundet! Hun var blevet mirakuløst helbredt i tilgiveisens øjeblik. Hun var kmmet til det møde frtabt g i smerte, g hun frld det fundet g helbredt. Det er ikke s, der skaber disse mirakler, g vi kan heller ikke putte Gud i en kasse g styre, hvrnår g hvr der vil ske mirakler. Alt, hvad vi kan gøre, er at være parat, når det sker. Persn kan blive åbenbaret, hvrnår det skal være, g det er vigtigt, at vi er klar, når øjeblikket kmmer. Temperatur Talrdet Q) "'C w!::c [1:!!2 OD +-' w.!s?..c en l.- -a F crq ::s crq : :::s r -c B5Q:)!::: [1:!g bd +-' 0)...:2.J::::! ",I- -c F crq :::::::i Cl O"Q t:: :::> ::L 9; r <1.J :> a Frestil dig, at du spiller glf sammen med tre andre, sm du lige har en Marlene hjalp til ved et evangeliserende møde en lørdag aften. Det C'O mødt ved det første tee-sted, g at du bruger din "Tilstedeværelse" g,n var første gang, hun havde gjrt det, g hun var nervøs. Hun havde Q..J sm udganspunkt fr at dele evangeliet. Efter at I er blevet færdige V') CG Cl) aldrig ledt ngen til tr før. Der var en kvinde, der km frem g med jeres runde, g I giver hinanden hånden efter 18. hul, spørger bad m frbøn fr sine svære gigtsmerter. Da l\larlene bad sammen! du dig selv: "Hvad er 'jrdbundens' temperatur? Er den helt eller E med hende, m at hun måtte blive sat fri fra smerten, så kvinden p a delvis varm, eller er den kld?" Hvis temperaturen er kld - ingen I ru g sagde: "Jeg har en tilståelse." Marlene var ikke sikker på, hvad af de andre viser ngen tegn på at være åbne ver fr, at du deler de VJ : G hun skulle mene, så hun ld kvinden frtsætte. Hun havde tydeligvis nget på hjerte, sm hun gerne ville sige. Selvm hendes flinilie gde nyheder med dem - så gå videre. Ryst støvet af dig, så at sige, -=:J g ønsk dem alt gdt..men hvis du frnemmer ngen varme i jrd

10 bunden, så prøv at få en nærmere relatin til den. :Måske er han eller hun en Persn fr dig. Dit indtryk kan være falsk g vildledende. Det er derfr, du har brug fr at være i knstant kntakt med Helligånden, når du frsøger at finde frem til en Persn. Frmålet med dette princip er at åbne dig fr iagttagelser, at blive stadig mere pmærksm på, når Helligånden leder dig, g at frstå, hvrdan du skal frhlde dig, når du bliver pmærksm på det. Den største evangelist ngensinde Vi har sagt mere end en gang, at Jesus var den viseste mand, der ngensinde har levet, ligesm han var den bedste leder g den bedste lærer. Det giver gd mening, at han gså skulle være den bedste til evangelisatin. I sin bg Permissin Evangelism ser Michael Simpsn på Jesu måde at mgås den rige unge mand på (Mark 10), g han psummerer på denne måde: Hvis det er den måde, Jesus delte evangeliet på, hvrfr skulle vi så gøre det på ngen anden måde? Persn er en, sm Gud har frberedt til det særlige tidspunkt g de særlige mstændigheder, hvr du møder vedkmmende. Det nytter ikke nget at frsøge at tvinge døre p, sm Gud ikke har åbnet, g vi må ikke lade s distrahere, så vi verser de døre, sm han har åbnet. Det er virkelig spændende nyheder. Selv i den ene pgave, sm vi har fået - at gå ud g gøre flk til disciple - er det Gud, der gør det meste af arbejdet. Vres vigtigste jb er at vandre igennem livet med åbne øjne g med ører, der lytter til Anden, når han viser s Persn. jejus evangeliserede, men det ligner så sandelig ikke den måde, defleste mennesker gør det på i dag. Selvm der står, at jesus fattede kærlighed til ham, ble' han stående g ld manden gå brt. HvifOr fulgtejesus ikke Q) :> a C'O CL <1.J VJ QJ 01) efter ham, da han gik brt? Hv iforfrsøgte han ikke nget mere, når nu denne mand 'virkede så ivrig? HvifOr sørgede jesus ikke fr at 'få ham frelst', før han tgftt rigdm)? på dette.vanskelige mråde af hans liv [hans jejus løb ikke ifter den rige unge mand, frdi han vidste, at den unge mands hjerte ikke Jarparat. jejus 'vidste det g ld ham gå. jejus løb aldrig fter ngen. I stedet stillede han sig til rådighed fr villige til afhele deres hjerte at søge Vejen til Gud, Sandheden dem, der var m Gud g Livet, sm findes i Gud. (J\ilichael Simpsn: Permissin Evangelism, Clrad Springs: Ck Cmmunicatins Ministries 2003, s. 51.) LivslVlønstre handler m at lære, hvad Jesus gør, g så gøre det! 2; samme i vres liv. Jesus frsøgte ikke at tvinge dørene p - han Q) ledte efter mennesker, hvis døre var åbne, g så gik han ind i deres VJ verden med sit radikale g livsfrvandlende kald til at følge ham....::j

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 BØRNEHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utrligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Tema: Gud er underets Gud.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Sømandspræst Rasmus Andersen med sine konfirmander ca Rasmus Andersen var den præst som stiftede Sømandskirken i New York i 1878

Sømandspræst Rasmus Andersen med sine konfirmander ca Rasmus Andersen var den præst som stiftede Sømandskirken i New York i 1878 Sømandspræst Rasmus Andersen med sine knfirmander ca. 1880 Rasmus Andersen var den præst sm stiftede Sømandskirken i New Yrk i 1878 Kære knfirmand Så er du ved at være klar til at blive knfirmeret. Jeg

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16

Leder kursus. Modul 7. Udvikling af dit team. Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7 Udvikling af dit team Side 1 af 16 Leder kursus Mdul 7: Udvikling af dit team De bedste ledere lader sig ikke nøje med simpel selvudvikling; de gør en sag ud af at hjælpe deres team

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Et liv med Jesus hver dag

Et liv med Jesus hver dag Teenagebibeltimer Bibelcamping 2005 Ledervejledning Et liv med Jesus hver dag - Bibeltimeplæg ver Peters Første Brev Af Peter Kfed Herbst, Randers Teenagebibeltimer 2005 Et liv med Jesus hver dag - af

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011

Fibonacciprojekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skole i Skagen. Matematikken i bolde? December 2011 Fibnacciprjekt (Undersøgelsesbaseret matematik) 8.a på Ankermedets Skle i Skagen Matematikken i blde? December 2011 Klassen deltg fr første gang i Fibnacci Prjektet, g der var afsat ca. 10 timer i en enkelt

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup

Når ledelse gør forskellen - evaluering af tilgang og ledelse i Børneinstitution Hunderup Når ledelse gør frskellen - evaluering af tilgang g ledelse i Børneinstitutin Hunderup I Børneinstitutin Hunderup har man længe plevet, at der sker nget usædvanligt g særligt i de tilknyttede institutiner.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

Dokumentation: FB dialog om gentest

Dokumentation: FB dialog om gentest Dkumentatin: FB dialg m gentest Fra Twitter til Mette Breinhldts Facebk: Om gentest: Stre mængder usikker inf kan fremme bekymringskultur, g gøre mennesker til patienter, inden de er syge: http://t.c/ippsyrtg

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage

jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man dog til at flytte tilbage Flere jb i ydermråderne giver unge lyst til at flytte hjem Det er udsigten til et jb, der skal få fraflyttere fra Danmarks ydermråder til at verveje at flytte tilbage. Omkring tre ud af fire persner, sm

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025

DiEM25 Democracy in Europe Movement 2025 ROLLEKORT: Demnstratinsteamet Vi frbereder demnstratinerne i 1. g 2. sessin. De andre teams deltager naturligvis i demnstratinerne. I tredje sessin skriver vi en t minutter lang tale m DiEM25s visin fr

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009

Opdateret Lederskab. Det moderne arbejdslivs dilemmaer. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 4 2009 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse ISSN 1901- Nr. 4 2009 Tema: Det mderne arbejdslivs dilemmaer Det mderne arbejdslivs dilemmaer Værdier, selvstændighed, kmpetenceudvikling, teamwrk, selvledelse

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

Pave Frans Tale ved afslutningen af bispesynoden i oktober 2014

Pave Frans Tale ved afslutningen af bispesynoden i oktober 2014 Pave Frans Tale ved afslutningen af bispesynden i ktber 2014 Oversat fra italiensk af Hanne Gregersen g Erling Tiedemann Med hjertet fuldt af dyb taknemlighed vil jeg sammen med jer takke Herren, sm i

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

Fru MAReos VON RING. Kære Kirsten, i dag ved jeg, hvorfor lykke og penge aldrig har været en del af dit liv!

Fru MAReos VON RING. Kære Kirsten, i dag ved jeg, hvorfor lykke og penge aldrig har været en del af dit liv! Fru MARes VON RING Kære Kirsten, i dag ved jeg, hvrfr lykke g penge aldrig har været en del af dit liv! g jeg ved gså, hvad vi skal gøre, hvis vi vil have, at denne situatin skal ændres ALLEREDE I MORGEN!

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv Frløb 10 Idræt histrie Titel: Idræt med g md idrættens værdier i et histrisk perspektiv Fag: Idræt - histrie Klassetrin: 7. 10. klasse Årstid: Frår, smmer, efterår, vinter Krt m: Eleverne afprøver på egen

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere