Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING"

Transkript

1 Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

2 Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende anvisninger: Læs alle anvisninger, før du tager denne symaskine, der er til almindelig hjemmebrug, i anvendelse. Opbevar anvisningerne på et passende sted i nærheden af maskinen. Sørg for at videregive dem, hvis maskinen overdrages til en tredjepart. FARE MINIMER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD: En symaskine må aldrig efterlades uden opsyn, når strømmen er tilsluttet. Tag altid straks symaskinestikket ud af kontakten, når du er færdig med at bruge symaskinen, før den skal rengøres, og før du fjerner låg, smører delene, eller når du skal foretage andre af de servicejusteringer, der nævnes i betjeningsvejledningen. ADVARSEL MINIMER RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE: Symaskinen må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, hvis denne symaskine skal anvendes af eller i nærheden af børn. Denne symaskine må kun anvendes til det, den er beregnet til som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det af producenten anbefalede tilbehør som anført i denne vejledning. Anvend aldrig denne symaskine, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller er beskadiget, eller hvis den har været i vand. Returner symaskinen til nærmeste autoriserede forhandler eller servicecenter til eftersyn, reparation og elektrisk eller mekanisk justering. Symaskinen må ikke anvendes, hvis ventilationsåbningerne er blokerede. Sørg for, at ventilationsåbningerne på symaskinen og fodpedalen er fri for ophobninger af fnug, støv og løse stofstykker. Hold fingrene væk fra alle roterende dele. Der skal udvises særlig agtpågivenhed i området omkring symaskinenålen. Brug altid den rigtige stingplade. Brug af en forkert plade kan få nålen til at knække. Brug ikke bøjede nåle. Undgå at trække eller hive i stoffet under syning, da dette kan få nålen til at bøje, så den knækker. Brug sikkerhedsbriller. Sluk for symaskinen ("0"), når du foretager justeringer i nåleområdet som f.eks. trådning af nålen, udskiftning af nålen, ilægning af spolen eller udskiftning af trykfod osv. Du må ikke tabe eller indsætte genstande i åbningerne på maskinen. Symaskinen må ikke anvendes udendørs. Brug ikke maskinen i områder, hvor der sprayes med aerosolprodukter, eller hvor der bruges ilt. Når du skal afbryde strømmen, skal du sætte alle betjeningsknapper i slukket position ("0") og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

3 Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Træk altid i stikket og aldrig i ledningen, når du tager stikket ud. Fodpedalen bruges til betjening af maskinen. Undgå at placere andre genstande på fodpedalen. Maskinen må ikke bruges, hvis den er våd. Hvis LED-lampen er beskadiget eller ødelagt, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Hvis strømledningen til fodpedalen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgåfare. Denne symaskine er udstyret med dobbeltisolering. Anvend kun identiske reservedele. Se anvisningerne for service af dobbeltisolerede apparater. GEM DISSE ANVISNINGER. KUN I EUROPA: Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 70 db. Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen C-9002 som er fremstillet af CHIEN HUNG TAIWAN Ltd. UDEN FOR EUROPA: Denne symaskine er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af symaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med symaskinen. Under normale driftsbetingelser er lydniveauet under 70 db. Maskinen må kun bruges med en fodpedal af typen C-9002 som er fremstillet af CHIEN HUNG TAIWAN Ltd. SERVICE AF DOBBELTISOLEREDE APPARATER I apparater med dobbelt isolering bruges der to systemer med isolering i stedet for jord. Der findes ingen anordninger til jording på et apparat med dobbelt isolering, og produktet bør ikke udstyres med anordninger til jord. Service af et apparat med dobbelt isolering kræver stor omhu og kendskab til systemet og bør udelukkende udføres af kvalificeret servicepersonale. Reservedele til et apparat med dobbelt isolering skal være identiske med delene i produktet. Et apparat med dobbelt isolering er mærket med ordene "DOBBELT ISOLERING" eller "DOBBELTISOLERET".

4 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 5 Maskinoversigt...5 Forside...5 Nåleområde...6 Bagside...6 Opbevaringskasse...6 Tilbehørsæske...6 Tilbehør...7 Medfølgende tilbehør...7 Trykfødder...8 Sømoversigt...9 Nyttesømme...9 Quiltesømme Pyntesømme Klargøring Udpakning...12 Tilslutning af netledningen og fodpedalen...13 Sammenpakning efter syning...13 LED-lys...13 Friarm...14 Montering af maskinen i et sykabinet...14 Trådrulleholdere...14 Trådning af maskinen...15 Nåletråder Klipning af tråden Trådning af dobbeltnål Spoling af undertråd...18 Spoling fra vandret stilling Spoling af undertråd gennem nålen Isætning af spolen...19 Trådspænding...20 Sænkning af transportøren...20 Nåle...21 Vigtige oplysninger om nåle Udskiftning af nålen...22 Trykfodstryk...22 Trykfodsløfter...22 Udskiftning af trykfoden...22 Funktionsknapper...23 Nålestop oppe/nede med indikator STOP-funktion FIX-funktion Hastighed + og Start/Stop Tilbagesyning Sømvalgsknapper Stinglængde Stingbredde/nåleposition Vandret spejlvending Se den anbefalede trykfod Advarselsmeddelelser Syning Valg af søm...26 Sømindstillinger...26 Stinglængde/stingtæthed Stingbredde/nåleposition Vandret spejlvending Syguide...28 Valg af stof Syteknikker Grundlæggende syteknikker...30 Sammensyning Overkastning Sammensyning og overkastning Rining Usynlig oplægning Oplægning Syning af knaphuller Isyning af knapper Isyning af lynlåse Stopning og reparation Trense (manuel) Quiltning Vedligeholdelse Rengøring af maskinen...42 Rengøring af området omkring undertrådsspolen Rengøring af området under undertrådsspolen Udskiftning af stingpladen...43 Fejlfinding...43 Tekniske specifikationer...45 Indeks... 47

5 1 Introduktion Maskinoversigt Forside Låg med sømoversigt 2. Trådfører 3. Trådspændingsvælger 4. Trådspændingsskiver 5. Trådgiver 6. Drejeknap til indstilling af trykfodstryk 7. Knapper og LED-display 8. Trådkniv 9. LED-lys 10. Stingplade 12. Friarm 13. Trådfører til ekstra trådrulleholder 14. Trådfører til undertrådsspoling og spændingsskive 15. Trådrulleholder 16. Trådkniv til undertråd 17. Spolespindel, spolestop 18. Hul til ekstra trådrulleholder 19. Trådfører til undertrådsspoling via nålen 20. Håndhjul 21. TÆND/SLUK-knap, stik til netledning og fodpedal 11. Undertrådsdæksel 1 Introduktion 5

6 Nåleområde 1. Knaphulsarm 2. Nåletråder 3. Trykfodsfæste 4. Trykfod 5. Nålestang 6. Nåleholderskrue 7. Nåletrådsfører 8. Trykfodsløfter 9. Trykfodsstang Bagside 1. Håndtag 2. Knap til sænkning af transportør Opbevaringskasse Opbevaringskassen bruges til opbevaring af fodpedalen, netledningen og eventuelt tilbehør. Vedrørende anvisninger i, hvordan opbevaringskassen fjernes fra maskinen, henvises til Udpakning, side 12. Tilbehørsæske Opbevar tilbehøret i æsken, så det er let tilgængeligt. Lad tilbehørsæsken blive siddende på maskinen, så du får en større, flad arbejdsflade. Åbning af tilbehørsæsken Du får adgang til rummene i tilbehørsæsken ved at trække den ud og ind som vist. 6 1 Introduktion

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør 1. Trådnet 2. Kantlineal 3. Filtskive (2) 4. Undertrådsspoler (5 stk. den ene sidder i maskinen) 5. Skruetrækker 6. Ekstra trådrulleholder 7. Opsprætter 8. Børste Brug børstens skarpe kant til at rengøre området omkring transportøren. 9. Skruetrækker til stingplade 10. Trådrullekapsel, lille 11. Trådrullekapsel, stor Medfølgende tilbehør, som ikke er med på billedet Fodpedal Netledning Nåle 1 Introduktion 7

8 Trykfødder Nyttefod A Er monteret på maskinen ved levering. Denne fod bliver hovedsageligt brugt til ligesømme og zigzagsømme med en stinglængde på mere end 1,0. Pyntesømsfod B Denne trykfod er beregnet til syning af pyntesømme eller korte zigzagsømme og andre nyttesømme med en stinglængde på under 1,0 mm. Kanalen på undersiden af trykfoden er konstrueret, så sømmene fremføres ubesværet. Knaphulsfod C Denne trykfod bruges til trinvis syning af knaphuller. Placer stofkanten efter styrelinjerne på trykfodens tå. De to kanaler på undersiden af foden sikrer en jævn fremføring over knaphulsstolperne. Krogen bag på foden bruges til indlægstråden ved syning af forstærkede knaphuller. Fod til usynlig oplægning D Denne trykfod bruges til usynlige oplægningssømme. Trykfodens indvendige kant styrer stoffet. Den højre tå på trykfoden er konstrueret til at glide langs oplægningskanten. Lynlåsfod E Denne trykfod kan klikkes på enten til højre eller til venstre for nålen, hvilket gør det nemt at sy tæt på lynlåsens tænder. Flyt nålepositionen til højre eller venstre for at sy tæt på lynlåsens tænder eller for selv at sy tittekanter/paspoleringsbånd. Kantsyningsfod J Denne trykfod bruges til overkastning og overlockning. Stingene dannes over stiften, hvilket forhindrer rynkning ved stoffets kant. Knaphulsmåler C Denne fod har et mellemrum bagtil til placering af en knap, der bruges til at indstille knaphullets størrelse med. Maskinen syr et knaphul, som passer til den indstillede knapstørrelse. Anvendes til at sy knaphuller på op til 25 mm. Selvklæbende glidesål Ved syning i skum, vinyl, plast eller læder kan materialet klæbe til trykfoden og forhindre, at symaskinen fremfører materialet ordentligt. Når du skal bruge et af ovennævnte materialer, skal du sy på en stofrest for at kontrollere, at maskinen fremfører det jævnt. Hvis ikke, skal du fastgøre den selvklæbende glidesål til undersiden af trykfoden. 8 1 Introduktion

9 Sømoversigt Nyttesømme Søm Trykfod Nummer Trådspænding Navn Beskrivelse 0 Knaphulsmåler/C 3-4 Trenseknaphul Standardknaphul, der passer til de fleste stofkvaliteter. 1 A 4-5 Ligesøm, midterste nåleposition 2 A 3-5 Stræksøm, venstre nåleposition 3 A 3-4 Forstærket ligesøm, midterste nåleposition Til al slags syning. Til sømme i trikotstof og strækstof. Tredobbelt og elastisk, til forstærkede sømme. Til stikning skal du øge stinglængden. 4 J 3-5 Trestingszigzag Til overkastning, reparation og påsyning af lapper og elastik. Velegnet til let og mellemsvært stof. 5 A 3-4 Zigzag Til påsyning af blonder, kanter og applikationer. 6 B 4-5 Flatlocksøm Til dekorativ oplægning og overlappede sømme, bælter og bånd. Til mellemsvært/kraftigt strækstof. 7 J 4-5 Søm til sammensyning/ overkastning 8 B 4-5 Elastisk sammensyning/ overkastning Automatisk isyning af knap Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til tyndt elastisk eller uelastisk stof. Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til mellemsvært og kraftigt strækstof. Til isyning af knapper. 10 A 3-5 Tostingszigzag Til sammensyning af to stykker blondestof og til rynkning med elastik. 11 A 3-4 Forstærket zigzag Til sammensyning af stof kant mod kant eller til overlapning i læder. Til dekorationssyning. 12 B 4-5 Dobbelt overlocksøm Til sammensyning og overkastning i én arbejdsgang langs kanten eller tilklipning senere. Til kraftigt vævet eller elastisk stof. 13 D 2-4 Usynlig oplægningssøm vævet 14 D 3-4 Usynlig oplægningssøm elastisk Til usynlig oplægning i mellemsvært og kraftigt vævet stof. Usynlig oplægning i mellemsvært og kraftigt strækstof. 15 B 4-5 Trikotsøm Til overlappede sømme i trikot. Til syning af løbegang over smal elastik. 16 B 3-5 Vaffelsøm Pyntesøm til elastisk stof og oplægningssømme. Bruges også med elastisk tråd som undertråd. 17 B 2-4 Korsstingssøm Pyntesøm. 1 Introduktion 9

10 Søm Trykfod Nummer Trådspænding Navn Beskrivelse 18 B 2-4 Dobbelt korssting Pyntesøm. 19 B 3-4 Sildebensmønster Elastisk og dekorativ oplægningssøm til strækstoffer. 20 A mm-søm Syr en ligesøm 6 mm fra trykfod A's højre kant. 21 *P/A 6-8 Quiltesøm med håndsyet præg Efterligner en håndsyet quiltesøm. Tråd nålen med usynlig tråd, og spolen med en tynd og blød bomuldstråd i en farve, der passer til quilten. 22 B 3-5 Slangesøm Til reparation og elastiske applikationer. 23 B 3-4 Festonsøm med Skaber smukke rækker af kanalquiltning. ligesting 24 A 3-4 Applikationssøm Til applikationer. 25 B 3-4 Applikationssøm Til applikationer. 26 A 3-5 Applikationssøm Til applikationer. 27 B 2-3 Satin- /applikationssøm Til applikationer, afrundede kanter, påsyning af blonder og borter. 28 B 3-4 Stoppesøm Til stopning eller reparation af små huller i arbejdstøj, jeans, duge og linned. Sy hen over hullet, tryk på tilbagesyningsknappen for kontinuerlig stopning og automatisk stop. 29 B 3-4 Trense, manuel Til forstærkning af lommer, skjorteåbninger, bæltestropper samt nederste del af en lynlås. 30 Knaphulsmåler/C 3-4 Knaphul med Til skjortebluser og børnetøj. afrundet ende 31 Knaphulsmåler/C 3-4 Mellemkraftigt/ Til mellemsvært og kraftigt stof. kraftigt forstærket knaphul 32 Knaphulsmåler/C 3-4 Heirloom-knaphul Giver et håndsyet udseende i fine og sarte stoffer. Tip! Ved jeansknaphuller skal du øge knaphullets længde og bredde. Brug tykkere tråd. 33 Knaphulsmåler/C 3-4 Øjeknaphul Firkantet ende til skræddersyede jakker, frakker osv. *P: ¼ -patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer ) Introduktion

11 Quiltesømme Bemærk! Tallene under sømnummeret er den anbefalede trådspændingsindstilling for den pågældende søm. Tip: Søm nr skal sys med en wingnål for at opnå en speciel effekt. Pyntesømme Bemærk! Tallene under sømnummeret er den anbefalede trådspændingsindstilling for den pågældende søm. 1 Introduktion 11

12 2 Klargøring Udpakning 1. Placer kassen på en stabil, plan flade. Løft maskinen ud af kassen, og fjern al emballagen og plastposen. 2. For at fjerne opbevaringskassen skal du dreje låseanordningen, som sidder på bagsiden af kassen, mod venstre, og skubbe kassen fremad. 3. Aftør maskinen, specielt rundt om nålen og stingpladen, for at fjerne eventuel olie, før du begynder at sy. Bemærk! Din HUSQVARNA VIKING JADE 20 symaskine er indstillet til at give det bedst mulige syresultat ved almindelig stuetemperatur. Ekstreme varme og kolde temperaturer kan påvirke syresultatet. Bemærk! Visse stoffer indeholder overskudsfarve, der kan medføre misfarvning på andre stoffer eller på symaskinen. Denne misfarvning kan være meget vanskelig eller umulig at fjerne. Fleece og denimstof, især rødt og blåt, indeholder ofte overskudsfarve. Hvis du har mistanke om, at stoffet/tøjet indeholder meget overskudsfarve, skal du altid vaske det, inden du syr i det, for at forhindre, at farven smitter af på maskinen Klargøring

13 Tilslutning af netledningen og fodpedalen Blandt tilbehøret findes netledningen og fodpedalen. Bemærk! Spørg en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvordan maskinen sluttes til strømkilden. Træk stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. Til denne symaskine skal fodpedalmodel C-9002 som er fremstillet af CHIEN HUNG TAIWAN Ltd anvendes. 1. Sæt fodpedalens ledning i det forreste stik nederst på højre side af maskinen (A). 2. Sæt netledningen i det bageste stik nederst på højre side af maskinen (B). Sæt ledningen i stikkontakten på væggen. 3. Tryk på knappen ON/OFF (tænd/sluk) for at tænde for strømmen og symaskinelyset (C). Vedrørende USA og Canada Denne symaskine er forsynet med et polariseret stik (det ene stikben er bredere end det andet). For at reducere risikoen for elektrisk stød kan dette stik kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde. Vend stikket om, hvis det ikke passer i stikkontakten. Kontakt en elektriker, der kan montere en korrekt stikkontakt, hvis stikket stadig ikke passer. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Sammenpakning efter syning 1. Tryk på tænd/sluk-knappen, så den står på "O" (slukket). 2. Tag først ledningen ud af vægkontakten og derefter ud af maskinen. 3. Træk ledningen til fodpedalen ud af maskinen. Vikl ledningen rundt om fodpedalen, og læg den i opbevaringskassen. 4. Placer alt tilbehør i tilbehørsæsken. Skub æsken ind på maskinen omkring friarmen. 5. Placer opbevaringskassen på maskinen, og drej låseanordningen for at låse boksen fast. LED-lys Maskinen er forsynet med LED-lys, som fordeler lyset jævnt over syområdet, så der ikke kastes skygger. 2 Klargøring 13

14 Friarm For at kunne bruge friarmen skal du trække tilbehørsæsken af. Fjern æsken ved at trække den til venstre. Brug friarmen, når du skal lægge bukseben og ærmer op. Når du skal sætte tilbehørsæsken på igen, skal du skubbe den tilbage på maskinen, indtil den sidder helt rigtigt. Montering af maskinen i et sykabinet Der er to huller på undersiden af maskinen, som er konstrueret til at kunne montere maskinen i et sykabinet. Monter maskinen med M6-skruer. Trådrulleholdere Maskinen har to trådrulleholdere, en primær trådrulleholder og en ekstra trådrulleholder. Trådrulleholderne passer til alle slags tråde. Den primære trådrulleholder kan justeres og kan bruges både i vandret stilling (tråden trækkes af trådrullen) eller i lodret stilling (trådrullen roterer). Brug den vandrette stilling til normal tråd og den lodrette stilling til store trådruller eller specialtråd. Vandret stilling Placer en filtskive og trådrullen på trådrulleholderen. Sørg for, at tråden ruller af fra fronten af rullen (A), og sæt en trådrullekapsel på. Bemærk! Ikke alle trådruller fremstilles på samme måde. Hvis du får problemer med tråden, skal du vende rullen således, at tråden spoles af i modsat retning, eller anbringe trådrullen i lodret stilling. Afhængigt af trådrullens størrelse skal du vende trådrullekapslen om (B). Brug den lille kapsel, når du anvender krydsspolet tråd (C). Sæt trådnettet over spolen, hvis tråden ruller for let af (D) Klargøring

15 Lodret stilling Hæv trådrulleholderen til lodret stilling. Placer en filtskive under trådrullen. Dette forhindrer tråden i at rulle for hurtigt af. Du må ikke sætte en trådrullekapsel oven på trådrulleholderen, da dette vil bevirke, at trådrullen ikke kan dreje rundt. Ekstra trådrulleholder Den ekstra trådrulleholder bruges, når du skal spole undertråd fra en anden trådrulle, eller når du skal bruge en ekstra trådrulle ved syning med dobbeltnål. Sæt den ekstra trådrulleholder ind i hullet oven på maskinen (A). Placer en filtskive under trådrullen. Trådning af maskinen Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er i højeste position. 1. Sæt en filtskive og trådrullen på trådrulleholderen, og monter en trådrullekapsel i den rigtige størrelse og retning. Bemærk! Hold tråden med begge hænder for at undgå, at den bliver slap under trådningen. Dette sikrer, at tråden placeres korrekt i trådningsvejen. 2. Træk tråden ind under trådføreren (A) fra højre mod venstre. 3. Træk tråden fra højre mod venstre langs rillen. 4. Træk tråden ind mellem spændingsskiverne (B). 5. Før trådene ned gennem højre trådrille og derefter op gennem venstre trådrille. 6. Før tråden fra højre ind i trådgiveren (C) og ned i venstre trådrille til nåletrådsføreren (D). 7. Tråd nålen. 2 Klargøring 15

16 Nåletråder Med nåletråderen kan du tråde nålen automatisk. Nålen skal være i sin højeste position for at kunne bruge den indbyggede nåletråder. Tryk på knappen for nålestop oppe/ nede for at sikre, at nålen er helt hævet. Vi anbefaler også, at du sænker trykfoden. 1. Brug håndtaget (A) til at trække nåletråderen hele vejen ned. Metalflangerne omkranser nålen, og en lille krog går nu igennem nåleøjet. 2. Før tråden ind bagfra hen over trådføreren (B) og under den lille krog (C). 3. Lad nåletråderen svinge forsigtigt tilbage. Krogen trækker tråden gennem nåleøjet og danner en løkke bag ved nålen. Træk trådløkken ud bag ved nålen. 4. Hæv trykfoden, og læg tråden ind under den. Bemærk! Nåletråderen kan bruges til nåle i størrelse Du kan ikke bruge nåletråderen til nålestørrelse 60 eller derunder, til wingnåle eller til dobbeltnåle. Brug af visse typer ekstraudstyr kræver også manuel trådning af nålen. Når du tråder nålen manuelt, skal du sørge for, at den trådes forfra og bagud. Klipning af tråden Når du er færdig med at sy, skal du klippe trådene over ved at hæve trykfoden og trække trådene fra forsiden og om til bagsiden og ind i trådkniven på venstre side af maskinen Klargøring

17 Trådning af dobbeltnål Udskift synålen med en dobbeltnål. Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er i højeste position. 1. Tråd den første tråd som beskrevet i Trådning af maskinen, side Tråd nåleøjet med hånden forfra og bagud. 3. Sæt den ekstra trådrulleholder på, og sæt en trådrullekapsel på. Anbring den anden trådrulle på trådrulleholderen. 4. Før tråden mod venstre, og træk tråden ind i trådføreren (A) bagfra og forud. 5. Tråd den anden tråd på samme måde som den første. 6. Kontrollér, at den ene tråd er inde i nåletrådsføreren, og at den anden er uden for. 7. Tråd nåleøjet med hånden forfra og bagud. Bemærk! Der følger ikke nogen dobbeltnål med maskinen. Bemærk! Tykkelsen af og den ujævne overflade på specialtråde som f. eks. metaltråd kan øge spændingen på tråden. Ved at mindske spændingen kan man undgå, at nålen knækker. Bemærk! Ved brug af dobbeltnål kan det være nødvendigt at reducere stingbredden for at undgå at beskadige dobbeltnålen, stingpladen eller trykfoden. Hvor meget den skal reduceres afhænger af stingpositionen, stingbredden og/eller dobbeltnålens størrelse. Bemærk! Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle, da dette kan beskadige symaskinen. 2 Klargøring 17

18 Spoling af undertråd Spoling fra vandret stilling 1. Anbring filtskiven og trådrullen på trådrulleholderen i vandret stilling. Sæt en trådrullekapsel af den rette type på. Den skal vende rigtigt. 2. Sæt tråden ind under trådføreren (A) fra højre mod venstre. Træk tråden bagud og rundt om trådføreren (B) fra venstre mod højre, og derefter rundt om trådfører (C) og ind i indhakket (D). 3. Før tråden mod højre og derefter igennem trådføreren (E) bagfra og forud. Før tråden ind under spændingsskiven (F) i urets retning. Bemærk! Sørg for, at tråden er ført helt ind i spændingsskiven for at få den korrekte trådspænding. 4. Før tråden gennem hullet i den tomme undertrådsspole (G) indefra og ud. 5. Anbring undertrådsspolen på spolespindlen. 6. Skub spolespindlen mod højre for at spole. Bogstaverne "SP" vises på LED-displayet, hvilket betyder, at undertrådsspoling er aktiv. Træd på fodpedalen, eller tryk på start/stop-knappen for at begynde at spole undertråden. Hold godt fast i trådenden, når du begynder at spole. Når underspolen er fuld, skal du slippe fodpedalen eller trykke på start/stop-knappen igen for at standse. Skub spolespindlen til venstre. Fjern spolen, og klip tråden over med undertrådskniven (H). Bemærk! Når du spoler spolen fra den ekstra trådrulleholder, må du ikke føre tråden ind i trådføreren (C) og indhakket (D) Klargøring

19 Spoling af undertråd gennem nålen Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er i højeste position. Bemærk! Brug en trykfod i metal, når du spoler undertråd gennem nålen. Træk tråden fra nålen ind under trykfoden og til højre igennem trådføreren (A). Følg trin 4-6 under Spoling fra vandret stilling. Isætning af spolen Sørg for, at nålen er helt hævet, og at maskinen er slukket, inden underspolen ilægges eller fjernes. 1. Åbn rummet til spolen ved skubbe udløserknappen mod højre (A). Fjern dækslet (B). 2. Sæt spolen ned i spolekapslen, således at tråden løber mod uret. 3. Hold forsigtigt på spolen med en finger, og træk tråden ind i rillen (C). Ved pilemarkeringerne skal tråden derefter trækkes ind i stingpladens trådfører fra (C) til (D). Ved pilemarkeringerne skal tråden trækkes ind i stingpladens trådfører fra (D) til (E). For at klippe overskydende tråd af skal du trække tråden hen over bladet (E). 4. Sæt spoledækslet tilbage. 2 Klargøring 19

20 Trådspænding For at indstille trådspændingen skal du dreje på vælgeren oven på maskinen. Afhængigt af stoffet, pladevattet, tråden osv. kan det være nødvendigt at justere spændingen. Se Sømoversigt, side 9 vedrørende den anbefalede trådspænding. Hvis du vil have den pæneste og mest holdbare søm, skal du sørge for, at trådspændingen er indstillet korrekt, dvs. at trådene ved almindelig syning mødes jævnt imellem de to stoflag. Hvis undertråden er synlig på oversiden af stoffet, er overtrådsspændingen for stram. Reducer overtrådsspændingen. Hvis overtråden er synlig på undersiden af stoffet, er overtrådsspændingen for løs. Øg nåletrådsspændingen. Ved syning af pyntesømme og knaphuller skal overtråden være synlig på stoffets underside. Lav et par prøvesyninger på en rest af det stof, du skal sy i, og kontrollér trådspændingen. Korrekt trådspænding Trådspændingen er for stram Trådspændingen er for løs Sænkning af transportøren Transportøren sænkes ved at skubbe knappen på bagsiden af friarmen mod venstre. Skub knappen mod højre, hvis du vil hæve transportøren. Transportøren hæves, når du begynder at sy. Transportøren skal sænkes ved isyning af knapper og ved frihåndssyning Klargøring

21 Nåle Symaskinenålen er vigtig for at opnå gode syresultater. Brug kun kvalitetsnåle. Vi anbefaler nålene i system 130/705H. Den nålepakke, der følger med symaskinen, indeholder nåle i de størrelser, der ofte bruges. Universalnål Universalnåle har en let rundet spids og findes i mange forskellige størrelser. Til almindelig syning i mange forskellige stoftyper og -tykkelser. Universalnål Stretchnål Stretchnåle har en speciel udformning, der skal forhindre overspringning af sting, hvis stoffet er blødt og elastisk. Til strikstoffer, badetøj, fleece, syntetisk ruskind og læder. Stretchnål mærket med gul farve Denimnål Denimnålen har en skarp spids, så den kan sy igennem tætvævede stoffer, uden at nålen bøjer. Til kanvas, denim og mikrofibre. Denimnål mærket med blå farve Wingnål Wingnålen har brede vinger på siden af nålen, så der dannes huller i stoffet ved syning af entredeux-sømme og andre hulsømme i naturfiberstoffer. Bemærk! Til denne maskine skal du bruge en wingnål i størrelse 100. Wingnåle følger ikke med maskinen. Wingnål Vigtige oplysninger om nåle Udskift nålen ofte. Brug altid en lige nål med en skarp spids (A). En beskadiget nål (B) kan medføre, at der springes sting over, at nålen knækker, eller at tråden springer. Den kan også beskadige stingpladen. Brug aldrig asymmetriske dobbeltnåle (C), da de kan beskadige symaskinen. 2 Klargøring 21

22 Udskiftning af nålen Tryk på tænd/sluk-knappen, så den står på "O" (slukket). 1. Løsn nåleskruen med skruetrækkeren. 2. Fjern nålen. 3. Skub den nye nål opad, så den flade side vender væk fra dig, indtil den ikke kan komme længere. 4. Stram nåleskruen med skruetrækkeren. Trykfodstryk Trykfodstrykket er forudindstillet til standardværdien "N". I de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at justere trykfodstrykket. Ved syning med specialteknikker, eller når der sys i meget let eller tungt stof, kan resultatet forbedres ved at justere trykket. Ved syning i meget tyndt stof skal du dreje vælgeren hen på et lavere tal. Ved syning i meget kraftigt stof skal du dreje vælgeren hen på et højere tal. Trykfodsløfter Trykfoden hæves eller sænkes med trykfodsløfteren (A). Hvis du syr i kraftigt stof eller i flere stoflag, kan trykfoden hæves højere op (B) for at gøre det nemmere at placere stoffet under trykfoden. Bemærk! Maskinen starter ikke, når trykfoden er hævet (undtagen i forbindelse med spoling af undertråd). B A Udskiftning af trykfoden Tryk på tænd/sluk-knappen, så den står på "O" (slukket). 1. Kontrollér, at trykfoden er hævet, og at nålen er i højeste position. Træk trykfoden imod dig. 2. Ret tværstiften på foden ind efter åbningen i trykfodsfæstet. Skub trykfoden tilbage, indtil den klikker på plads Klargøring

23 Funktionsknapper Nålestop oppe/nede med indikator 2. STOP-funktion 3. FIX-funktion 4. Hastighed + og 5. Start/stop 6. Tilbagesyning 7. Sømvalgsknapper 8. Stinglængde 9. Stingbredde/nåleposition 10. Vandret spejlvending 11. Se den anbefalede trykfod Nålestop oppe/nede med indikator Tryk på Nålestop oppe/nede for at flytte nålen op eller ned. Indstillingen for nålens stopposition bliver samtidig ændret. LEDindikatorerne ved siden af knappen viser den valgte stopposition. Den øverste indikator lyser, når der er valgt nålestop oppe, og den nederste lyser, når der er valgt nålestop nede. Du kan også træde let på fodpedalen for at hæve eller sænke nålen. STOP-funktion STOP bruges til afslutning af en søm eller til syning af en enkelt sektion af sømmen. Symaskinen hæfter tråden og standser automatisk, når en sømsektion er afsluttet. Indikatoren ved siden af knappen lyser, når STOP er aktiveret. For at annullere skal du vælge STOP igen eller vælge en ny søm. Funktionen STOP annulleres, når sømmen er færdig. Tryk på knappen igen, hvis du vil aktivere den igen. STOP bruges også til at gentage en stoppesøm eller trense i samme størrelse. FIX-funktion FIX bruges til at hæfte en søm. FIX aktiveres automatisk, når du bruger STOP, mens du syr. Maskinen syr nogle få hæftesting i begyndelsen og fortsætter derefter med at sy den valgte søm. Hvis du trykker på FIX under syningen, syr maskinen nogle få hæftesting og standser automatisk. LED-indikatoren ved siden af knappen lyser, når FIX er aktiveret. Tryk på FIX for at deaktivere funktionen. Hastighed + og Alle sømme i din symaskine har en forudindstillet, anbefalet syhastighed. Tryk på Speed + eller Speed for at øge eller mindske hastigheden. Der er fem hastigheder. Når du trykker på Speed + eller Speed, inden du begynder at sy, viser displayet den aktuelle indstilling som "S1" til "S5". Hvis du trykker på Speed + eller Speed, når du syr, ændres hastigheden, men indstillingen vises ikke på displayet. Du kan ikke vælge en højere hastighed end den standardindstillede maksimumhastighed for den valgte søm. Hvis du forsøger at overskride minimum- eller maksimumhastigheden, hører du et bip. 2 Klargøring 23

24 Når du syr med metaltråd, eller hvis du syr i tyndt stof, kan det være nødvendigt at sænke hastigheden for at få det bedste resultat. Start/Stop Tryk på denne knap for at få maskinen til at starte eller stoppe med at sy, når du ikke bruger fodpedalen. Tryk på START/STOP for at begynde, og tryk på knappen igen for at standse. Tilbagesyning For at aktivere permanent tilbagesyning skal du trykke på knappen Tilbagesyning én gang, før du begynder at sy. Tilbagesyningsindikatoren lyser, og maskinen syr baglæns, indtil du trykker på knappen igen for at annullere. Hvis du trykker på tilbagesyningsknappen, mens du syr, syr maskinen baglæns, så længe knappen holdes inde. Tilbagesyningsindikatoren lyser, når tilbagesyningsknappen er trykket ind. Tilbagesyning bruges også ved syning af trenser og stoppesømme, når du skal gå frem og tilbage mellem de forskellige dele af sømmen. Sømvalgsknapper Når du trykker på en af knapperne fra 0 til 9, vælger du med det samme den søm, der er vist på den pågældende knap. Ved at trykke på to tal hurtigt efter hinanden kan du vælge en søm fra 10 og opefter. Hvis sømnummeret ikke findes, hører du et bip, og det seneste sømvalg bibeholdes. Stinglængde Du kan reducere eller øge stinglængden ved at trykke på eller +. Se Stinglængde/stingtæthed, side 26. Stingbredde/nåleposition Du kan justere stingbredden/nålepositionen ved at trykke på eller +. Se Stingbredde/nåleposition, side 27. Vandret spejlvending Når du trykker på dette ikon, spejlvendes den valgte søm vandret. Når du trykker på denne knap, mens nålen er i venstre nåleposition ved syning af en ligesøm, flyttes nålen fra venstre mod højre symmetrisk hen over midterpositionen. Indikatoren ved siden af knappen lyser, når denne funktion er aktiveret. Se den anbefalede trykfod Tryk på denne knap for at vist den anbefalede trykfod for den valgte søm på LED-displayet. A: Nyttefod A b: Pyntesømsfod B C: Knaphulsmåler C d: Fod til usynlig oplægning D J: Kantsyningsfod J -: Afmonter trykfoden. P: ¼ -patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer ) 24 2 Klargøring

25 Advarselsmeddelelser Position til spoling af undertråd Når spolespindlen skubbes mod højre, vises bogstaverne "SP" på LED-displayet. Hvis du trykker på en knap, angiver en biplyd, at du skal skubbe spolespindlen mod venstre, hvilket er "sypositionen". Bemærk! Det er ikke muligt at sy i positionen til spoling af undertråd. Knaphulsarmen er ikke sænket og nedtrykket Hvis knaphulsarmen ikke er sænket og nedtrykket ved syning af knaphuller, vises bogstaverne "E1" på LED-displayet. Se Syning af knaphuller, side 34. Hæv nålen Hvis nålen er sænket, når maskinen tændes, vises bogstaverne "UP" på LED-displayet. Drej håndhjulet med uret for at hæve nålen. Når nålen er helt hævet, foretager maskinen en kalibrering, og du kan begynde at sy. Motoren er overbelastet Maskinen kan blive overbelastet, når du syr i kraftigt stof, hvis tråden snor sig eller sætter sig fast, eller hvis håndhjulet ikke kan drejes. Bogstaverne "E2" vises på LED-displayet. Se afsnittet om fejlfinding for at finde den anbefalede løsning på problemet. Når problemet er løst, vil maskinen fortsætte med at sy. Bemærk! Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede HUSQVARNA VIKING -forhandler. 2 Klargøring 25

26 3 Syning Når maskinen tændes, er ligesøm nr. 1 valgt som standard. Valg af søm Søm 0-9 vises på sømvalgsknapperne. Hvis du trykker på en af sømvalgsknapperne én gang, vælges den søm, der vises på knappen. Søm fra nummer 10 og opefter vises med deres sømnumre på indersiden af låget. Ved at trykke på to tal hurtigt efter hinanden kan du vælge en søm fra 10 og opefter. Hvis sømnummeret ikke findes, hører du et bip, og det seneste sømvalg bibeholdes. Nummeret på den valgte søm vises på LED-displayet. Sømindstillinger Maskinen indstiller automatisk de bedste indstillinger for den valgte søm. Du kan foretage dine egne justeringer af den valgte søm. De ændrede indstillinger har kun betydning for den valgte søm. Dine ændrede indstillinger nulstilles til standardindstillingerne, når du vælger en anden søm. De ændrede indstillinger gemmes ikke, når du slukker maskinen. Bemærk! Hvis du overskrider minimum- eller maksimumindstillingerne, høres et bip. Stinglængde/stingtæthed For at se den aktuelle stinglængde skal du trykke én gang på " " eller "+" ved siden af ikonet for stinglængde. Stinglængden vises på displayet. Efter nogle få sekunder viser displayet igen sømnummeret. For at ændre stinglængden skal du hurtigt trykke på knappen " " eller "+", når stinglængden vises på displayet. Indikatorlyset ved siden af stinglængdeikonet lyser, hvilket viser, at den indstillede værdi ikke er standardværdien. I forbindelse med satinsømme (nummer 27 og 58-66) bruges stinglængdeknapperne til at indstille stingtætheden. For at se den aktuelle stingtæthed skal du trykke én gang på " " eller "+" ved siden af ikonet for stinglængde. Stingtætheden vises på displayet. Efter nogle få sekunder viser displayet igen sømnummeret. For at ændre stingtætheden skal du hurtigt trykke på knappen " " eller "+", når stingtætheden vises på displayet. Indikatorlyset ved siden af stinglængdeikonet lyser, hvilket viser, at den indstillede værdi ikke er standardværdien. Stinglængde /standardstinglængde/stinglængde + Stingtæthed /standardstingtæthed/stingtæthed Syning

27 Stingbredde/nåleposition For at se den aktuelle stingbredde skal du trykke én gang på " " eller "+" ved siden af ikonet for stingbredde. Stingbredden vises på displayet. Efter nogle få sekunder viser displayet igen sømnummeret. For at ændre stingbredden skal du hurtigt trykke på knappen " " eller "+", når stingbredden vises på displayet. Indikatorlyset ved siden af stingbreddeikonet lyser, hvilket viser, at den indstillede værdi ikke er standardværdien. Hvis der er valgt en ligesøm (nummer 1, 2, 3, 20, 21), justeres nålepositionen i stedet for stingbredden. Knapperne " " og "+" bruges til at flytte nålen til venstre eller højre i 29 forskellige positioner. Indstillingen "0.0" på displayet er midterste nåleposition. Når du trykker på knappen "+", flyttes nålen mod højre. Når du trykker på knappen " ", flyttes nålen mod venstre. Indstillingen "3.5" på displayet er yderste venstre eller højre position. Vandret spejlvending Når du trykker på knappen til vandret spejlvending, spejlvendes den valgte søm vandret. Hvis du trykker på knappen, når du har valgt en ligesøm med venstre nåleposition, skifter nålens position fra venstre til højre. Indikatoren ved siden af knappen lyser, når vandret spejlvending er aktiveret. Bemærk! Hvis en søm ikke kan spejlvendes, lyder der et bip, når du trykker på knappen for vandret spejlvending. Stingbredde /standardstingbredde/stingbredde + Standardsøm/spejlvendt søm 3 Syning 27

28 Syguide På syguiden i venstre side inde i låget kan du hurtigt og nemt vælge den optimale søm, stinglængde, stingbredde, trådspænding, trykfod og det optimale trykfodstryk til den valgte syteknik og det valgte stof. 1. Stof 2. Trykfodstryk 3. Syteknik 4. Sømnummer 5. Trykfod 6. Trådspænding 7. Stinglængde 8. Stingbredde Valg af stof Vævet stof eller strækstof (strikket) Forskellen mellem vævet og strikket stof ligger i den måde, som trådene er knyttet sammen på. Vævet stof er fremstillet med et system af to typer tråde, der krydses i rette vinkler. Skudtrådene går på tværs, og trenden går på langs ad stoffet. Strikket stof er fremstillet i et enkelttrådssystem, hvor tråden strikkes til et stykke stof. Strikket stof er normalt elastisk. Som en tommelfingerregel skal du indstille maskinen til Vævet, når du skal sy i stoffer, der ikke er elastiske, og Elastisk, når du skal sy i stoffer, der er elastiske. A. Vævet tyndt/mellemsvært: Chiffon, organza, batist, challis, crepe de chine osv. Kaliko, quiltestoffer, crepe, tætvævede stoffer, fløjl osv. B. Vævet kraftig: Denim, tweed, kanvas, frotté osv. C. Strækstof tyndt: Trikot, glatstrikket jersey osv. D. Elastisk mellemsvært/kraftigt: Sweaterstrik, dobbeltstrik, velour, badetøj, fleece osv. Vævet stof Strækstof (strikket) 28 3 Syning

29 Syteknikker 1. Sammensyning: Syr to stykker stof sammen. 2. Overskastning: Overkaster stofkanter for at forhindre, at de trævler, og for at få dem til at ligge fladt. 3. Sammensyning/overkastning: Syr sømmen og overkaster kanterne på én gang. 4. Rining: En midlertidig søm, der kan bruges til sammensyning af tøj, som skal prøves på, eller til rynkning og afmærkning. Brug maksimal stinglængde, og reducer trådspændingen, så trådene er nemme at fjerne eller trække sammen til rynker. Bemærk! Rining efterlader permanente huller i læder og vinyl. 5. Usynlig oplægning: Laver en usynlig oplægning på beklædning. Denne syteknik anbefales ikke til tyndt stof. 6. Oplægning: Syguiden anbefaler den bedste synlige oplægning eller stikning til den valgte stoftype og -tykkelse. 7. Knaphul: Syguiden anbefaler det bedst mulige knaphul til stoffet. 3 Syning 29

30 Grundlæggende syteknikker Sammensyning Syteknikken Sy sammen bruges til at sy to stykker stof sammen med et sømrum, der normalt skal presses åbent til hver side. I de fleste tilfælde afsluttes kanterne på sømrummet med en overkastningssøm, før sømmen sys. Sømme, der sys i strækstof, skal strække sig sammen med stoffet. Stretchsømmen giver en elastisk søm, der egner sig til sammensyning af tyndt, elastisk stof. Stof: Vævet tyndt/mellemsvært, klippet i to dele. Vælg: Ligesøm nr. 1. Brug: Trykfod A og en nål i størrelse 80. Indstilling: Trådspænding 4-6, stinglængde 2.5, nåleposition 0.0 og trykfodstryk N. Sy: Placer stofstykkerne ret mod ret. Læg stoffet på plads under trykfoden. Ret stofkanten ind efter sømmarkeringen på 15 mm. Sænk trykfoden. Sy en søm. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet. Tip: Ligesømmen kan også bruges til topstikning. Hvis du ønsker en mere synlig topstikning, skal du øge stinglængden og bruge en kraftigere tråd og en større nål. Ligesøm Stof: Elastisk tyndt, klippet i to stykker Vælg: Stræksøm nr. 2. Brug: Trykfod A og en stretchnål i størrelse 75. Indstilling: Trådspænding 4-5, stinglængde 2.5, nåleposition 3.5 og trykfodstryk 2. Sy: Placer stofstykkerne ret mod ret. Læg stoffet på plads under trykfoden. Ret stofkanten ind efter sømmarkeringen på 10 mm. Sænk trykfoden. Sy en søm. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet. Elastisk søm 30 3 Syning

31 Overkastning Overkast stofkanterne for at forhindre, at de trævler, og for at få dem til at ligge fladt. Det er nemmest at overkaste, før stoffet sys sammen. Trykfod J anbefales til tyndt og mellemsvært stof for at forhindre rynkning langs kanten. Trykfod B bruges til kraftigt stof. Stof: Vævet tyndt/mellemsvært. Vælg: Trestings zigzagsøm nr. 4 Brug: Trykfod J og en nål i størrelse 80. Indstilling: Trådspænding 3-5, stinglængde 4.5, stingvidde 5.0 og trykfodstryk N. Placer et enkelt lag stof under trykfod J, så stiften på kanten af trykfoden ligger langs med kanten af stoffet. Trestingszigzagsømmen sys hen over stiften, så stofkanten bliver lige. Sy: Sænk trykfoden. Sy for at overkaste kanten af stoffet. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet. Sammensyning og overkastning Sammensyning/overkastning syr stofstykkerne sammen og overkaster kanten på samme tid. Der er flere forskellige sømme til sammensyning og overkastning i din maskine. I syguiden kan du se, hvilken søm der er bedst til stoffet. Stof: Elastisk mellemsvært, klippet i to dele. Vælg: Søm nummer 8. Brug: Trykfod B og en stretchnål i størrelse 75. Indstilling: Trådspænding 4-5, stinglængde 3.0, stingvidde 5.0 og trykfodstryk 2. Sy: Placer stofstykkerne ret mod ret. Placer stoffet under trykfoden for sy det sammen langs med kanten. Sænk trykfoden. Sy sammen/overkast langs kanten. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet. Gentag teknikken med sammensyning/overkastning på kraftigt elastisk stof og på kraftigt vævet stof. I syguiden kan du se, hvilken søm, stinglængde, stingbredde og trådspænding du skal vælge til den enkelte stoftype. Vævet mellemsvært og sammensyning/overkastning Vævet kraftigt og sammensyning/overkastning. 3 Syning 31

32 Rining En midlertidig søm, der kan bruges til sammensyning af tøj, som skal prøves, eller til rynkning og afmærkning. Indstil maskinen til en lang stinglængde, og reducer trådspændingen, så trådene er nemme at fjerne eller trække sammen til rynker. Stof: Alle stoftyper. Vælg: Søm nummer 1. Brug: Trykfod A/B og en nål, der egner sig til stoffet. Indstilling: Det trykfodstryk, der anbefales til stoffet. Sy: Placer stofstykkerne ret mod ret. Placer stoffet under trykfoden, og giv plads til et sømrum på 15 mm. Sænk trykfoden. Sy langs med sømlinjen. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet. Træk i undertråden for at fjerne stingene. Usynlig oplægning Den usynlige oplægning laver en usynlig oplægningssøm i stoffet. Der findes to typer af usynlig oplægning: én til mellemsvært til kraftigt vævet stof, og en anden til elastisk stof. Stof: Elastisk medium/kraftigt eller vævet mellemsvært/ kraftigt. Vælg: Søm nr. 13 til vævet stof. Søm nr. 14 til elastisk stof. Brug: Trykfod D til usynlig oplægning og en nål, der egner sig til stoffet. Indstilling: Det trykfodstryk, der anbefales til stoffet. Sy: Fold stoffet som vist på billedet. Kontrollér, at den foldede kant på stoffet følger indersiden af højre "tå" på foden til usynlig oplægning D. Sænk trykfoden. Når nålen slår ud til venstre, skal den kun lige gribe fat i kanten af det foldede stof. Juster om nødvendigt stingbredden, så den kun lige "fanger" foldkanten. Sy den usynlige oplægning. Hæv trykfoden, klip trådene over, og fjern stoffet Syning

33 Oplægning I syguiden kan du se, hvilken synlig oplægning eller topstikning, der passer bedst til stoftykkelsen og stoftypen. Til vævet stof skal du vælge ligesøm nr. 1. Til elastisk stof skal du vælge søm nr. 6. Jeansoplægning Når du syr over sømme i ekstra kraftigt stof eller en jeansoplægning, kan trykfoden tippe, når den glider over sømmen. Brug afstandsholderen, som er ekstraudstyr (delnummer ) til at udligne trykfodshøjden, mens du syr. Stof: Denim. Vælg: Søm nummer 1. Brug: Trykfod B og en denimnål i størrelse 90. Indstilling: Trådspænding 4-6, stinglængde 3.0, nåleposition 0.0 og trykfodstryk N. Sy: Tryk på nålestop oppe/nede for at vælge nålen i nedeposition. Begynd at sy den nederste oplægning midt bag. Stands, når du når sidesømmen. Maskinen standser med nålen i stoffet. Hæv trykfoden. Sæt afstandsholderen ind bagfra. Begge sider af afstandsholderen er forhøjede. Brug den side, der passer bedst til sømmens tykkelse. Sænk trykfoden, og fortsæt med at sy langsomt hen over den tykke søm. Stands igen lige foran sømmen (læg mærke til, hvordan nålen sidder i stoffet). Fjern afstandsholderen, og sæt den ind under trykfoden igen, men forfra. Sy et par sting, indtil hele trykfoden har passeret sømmen og nu hviler på afstandsholderen. Stands igen. Hæv trykfoden, mens nålen er nede i stoffet. Fjern afstandsholderen. Fortsæt med at sy oplægningen. Oplægning i strækstof Vælg elastisk mellemsvært og flatlocksøm nr. 6. Følg de andre anbefalinger, der gives i syguiden. Brug en stretchnål i str. 75. Fold en oplægning mod vrangsiden, og sy med flatlock fra retsiden. Klip overskydende stof af. Brug også denne teknik til bæltestropper. Flatlocksøm til oplægning i elastisk stof og til bæltestropper. 3 Syning 33

34 Syning af knaphuller Knaphullerne i din symaskine er specielt justeret til forskellige typer stof og beklædningsgenstande. Du kan få mere at vide om de forskellige knaphuller og om, hvornår de skal anvendes, ved at studere sømtabellen i oversigtskapitlet. I syguiden kan du se, hvilket knaphul og hvilke sømindstillinger der er bedst til stoffet. Stoffet bør afstives og/eller stabiliseres de steder, hvor der sys knaphuller. Syning af et knaphul med knaphulsmåleren Bemærk! Sy altid en prøve på knaphullet på en rest af stoffet. 1. Markér knaphullets placering på stoffet. 2. Montér knaphulsmåler C, og træk knapholderpladen (A) ud. Sæt knappen i. Knappen bestemmer knaphullets længde. 3. Sørg for, at tråden trækkes igennem hullet i trykfoden og anbringes under trykfoden. 4. Placer stoffet under trykfoden, så markeringen på stoffet flugter med midten af knaphulsfoden. 5. Sænk knaphulsarmen (B) helt ned. Bemærk! Maskinen begynder ikke at sy, hvis knaphulsarmen ikke sænkes ordentligt, eller hvis rammen på knaphulsfoden ikke er placeret helt fremme. (Bogstaverne "E1" vises på displayet.) 6. Hold i enden af overtråden, og begynd at sy. Knaphullerne sys fra forreste ende af trykfoden og bagud. 7. Når maskinen har syet knaphullet, skal du hæve trykfoden. 8. Brug sømopsprætteren til forsigtigt at åbne knaphullet Syning

35 Manuelt knaphul Hvis du vil sy et knaphul, som er længere end 25 mm, skal du bruge den manuelle knaphulsfod C. 1. Sænk knaphulsarmen og trykfoden. Tryk på start/stopknappen eller fodpedalen for at begynde at sy, mens du skubber knaphulsarmen væk fra dig, indtil maskinen begynder at sy en ligesøm tilbage. Sy, indtil du har nået knaphullets ønskede længde. 2. Træk knaphulsarmen mod dig, indtil maskinen begynder at sy den første stolpe fremad. 3. Når stolpen har nået den ønskede længde, skal du skubbe armen væk fra dig, indtil maskinen begynder at sy en ligesøm tilbage. 4. Træk knaphulsarmen mod dig, indtil maskinen begynder at sy trensen og den anden stolpe fremad. 5. Når stolperne er lige lange, skal du skubbe knaphulsarmen væk fra dig, indtil maskinen begynder at sy trensen. Maskinen syr nogle få hæftesting og standser automatisk. 6. Brug sømopsprætteren til forsigtigt at åbne knaphullet. Syrækkefølgen varierer alt efter den valgte type knaphul. Se illustrationen Syrækkefølgen ved knaphulssøm 0 og Syning 35

36 Knaphul med indlægstråd (elastisk stof) Når du syr knaphuller i elastisk stof, anbefales det at sy knaphullet med indlægstråd for at gøre det mere stabilt og forhindre, at det forstrækker sig. 1. Læg et stykke kraftig tråd eller perlegarn hen over metalstangen, der rager ud fra midten af den bageste del af den manuelle knaphulsfod eller på plaststangen på knaphulsmåleren. Træk trådenderne ind under foden og mod fronten, og fastgør dem derefter rundt om fingeren forrest på trykfoden. 2. Sy et knaphul. Knaphulsstolperne med satinsøm sys hen over indlægstråden. 3. Når knaphullet er færdigt, skal du løfte indlægstråden af fingeren og trække i en trådende for at fjerne løkken bagerst. 4. Kryds indlægstråden foran nålen, og tråd indlægstrådens ender ind i en stor nål. Træk enderne ud på vrangen, og bind en knude på dem, inden overskydende tråd klippes af. 5. Brug sømopsprætteren til forsigtigt at åbne knaphullet Syning

37 Isyning af knapper Du kan hurtigt sy knapper og tryklåse i med symaskinen ved at bruge sømmen til isyning af knapper (nr. 9). 1. Afmonter trykfoden, og sænk transportøren. 2. Placer stoffet, afstandsholderen (ekstraudstyr, delnummer ) og knappen under trykfodsfæstet, således at hullerne i knappen er rettet ind efter nålens udslag. Kontrollér nålens sidejustering ved at trykke på knappen for vandret spejlvending, så du sikrer, at nålen ikke rammer knappen. Kør nålen ned i knaphullerne med håndhjulet for at tjekke efter. Tip: Når afstandsholderen bruges, sys knappen fast i stoffet med en trådhals. Hvis knappen sys på uden afstandsholderen, sys den fast til stoffet uden afstand. Tip: Du kan også bruge en trykfod til isyning af knapper (delnummer ), der kan købes som ekstraudstyr hos en autoriseret HUSQVARNA VIKING -forhandler. Bemærk! Den forudindstillede bredde på 3 mm anbefales til de fleste knapper. Når du syr meget små knapper eller meget store frakkeknapper i, skal du mindske eller øge stingbredden, indtil nålens udsving passer til hullerne i knappen. 3. Du kan øge eller mindske antallet af sting, som skal fastgøre knappen, med to sting ad gangen ved at bruge knapperne til indstilling af stinglængde. Det indstillede antal sting vises på displayet. 8 sting er standard. 4. Træd på fodpedalen. Symaskinen syr det antal sting, der er indstillet, hæfter og standser. 5. Hæv transportøren, når knappen er syet i. Tip: Placer den tynde ende af afstandsholderen under knappen, når du syr i tyndt stof. Brug den tykke ende til kraftigere stof. Hold den på plads på stoffet med gennemsigtig tape. 3 Syning 37

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer.

Lær din maskine at kende. Til sømme i trikotstoffer og elastiske stoffer. Til påsyning af blonde, bånd og applikationer. SØMME Søm Søm nr. 1, 2, 3 4, 5, 6 Lær din maskine at kende Sømnavn Trykfod nvendelse Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Stretchsøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning.

1.1.2 Tredobbelt ligesøm Forstærket søm. Til topstikning Baglæns ligesøm Til kontinuerlig tilbagesyning med stærk hæftning. Sømoversigt Nyttesømme Søm Sømnummer Navn Beskrivelse 1.1.1 Ligesøm Til syning af sømme og topstikninger. Vælg mellem 37 forskellige nålepositioner. Bemærk! Denne søm giver en stærkere hæftning end søm

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF

SMARTER BY PFAFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF rugervejledning 140s 160s SMRTER Y PFFF inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFFF Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj.

A Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Sømme Nyttesømme Sømme til syning og reparation af tøj. Søm Sømnavn/nvendelse Trykfod 1, 2, 3 Ligesøm, venstre, midterste og højere nåleposition Til alle typer syning. Tryk på stingbredde og vandret spejlvending

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING rugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

hobby 1132,1122 Brugsanvisning

hobby 1132,1122 Brugsanvisning hobby 1132,1122 Brugsanvisning 23 23 23 23 22 22 2 25 25 25 25 25 26 26 26 26 2 1 4 8 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 1 13 13 13 13 13 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 1 2 19 19 19 19 3

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen.

vælge imellem, er der rigelige muligheder for, at du kan udvide dine syfærdigheder og forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. Lad dig inspirere PFAFF passport 2.0-modellen leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring. Rejsen begynder nu! Forestil dig

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF

Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Forskellen ligger i detaljerne! Med den originale system kun fra PFAFF Oplev den nye PFAFF, og mærk selv forskellen, der gør disse symaskiner til noget helt specielt. PFAFF -designet er unikt og lige så

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design

Bare tryk og sy! Med de originale. Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design TM Bare tryk og sy! Med de originale P FAFF -funktioner TM Ultimativ brugervenlighed Høj kvalitet PFAFF design Kan du bare ikke lade være med at sy? Så er klar til at gå i gang! Den perfekte løsning til

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122

Sy med stil. med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Sy med stil med Emerald fra Husqvarna Viking MODEL 116 MODEL 118 MODEL 122 Med dit personlige præg. Syet med Emerald. Husqvarna Viking Emerald er en serie symaskiner, som er ideelle til alle typer syning,

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

B r u g e r m a n u a l

B r u g e r m a n u a l Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den netspænding,

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla

SØMME & SYTEKNIKKER. N/R Indstilling af stingtunge Angiver trådningsvejen til hver søm. Gu = gul, R = rød, Gr = grøn, B = blå, L = lilla 4 ME & SYTEKNIKKER OVERSIGT Nedenfor er der vist en oversigt over alle sømme i Huskylock s25. Når der vælges stoftype og søm, foretages indstillingerne af trådspænding, stinglængde, differentialtransport

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

NYSKABENDE. indvendigt

NYSKABENDE. indvendigt NYSKABENDE indvendigt Nyskabelser, der giver en ny overlockoplevelse. HUSKYLOCK maskinerne fra HUSQVARNA VIKING er nyskabende hele vejen igennem. De har nye funktioner, som er brugervenlige og giver professionelle

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G

K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Brugervejledning K E E P I N G T H E WO R L D S E W I N G Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING Brugsanvisning KEEPING THE WORLD SEWING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

god til suveræn syning

god til suveræn syning Skift fra god til suveræn syning Indbygget assistance, når du har brug for det Historien om den kreative mor Jeg hedder Sofie og er mor til to med en travl hverdag. For mig er en sydag en god dag. Jeg

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Instruktionsbok VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshedshenvisninger 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Brugervejledning KEEPING THE WORLD SEWING Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. TM Originale PFAFF 9-mm-sømme! expressiontm line Opdag dit potentiale Jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Opdag dit potentiale, og oplev en ny dimension inden for syning Søger du ny inspiration,

Læs mere

coverlocktm 4.0 Brugermanual

coverlocktm 4.0 Brugermanual coverlocktm 4.0 Brugermanual SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335--8. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse

Læs mere

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish.

overlock line Sy som en professionel! hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. Sy som en professionel! overlock line Opdag hemmeligheden bag den perfekte finish. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionel l hurtig l præcis 4.0 Sy som en professionel! Oplev den nye generation

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende

Læs mere

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2

Perfection starts here ṬM. Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 Perfection starts here ṬM Syning. Min lidenskab. per formance 5.2 per formance 5.2 Gennem min lidenskab for syning afslører jeg mit sande jeg. Smukke sømme inspirerer mig til at lade fantasien få frit

Læs mere

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER

Brugsanvisning LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER 5 6 LÆR DIN SYMASKINE AT KENDE LIGE SØMME OG ZIGZAGSØMME INDBYGGEDE SØMME SYNING AF KNAPHULLER OG ISYNING AF KNAPPER SÅDAN BRUGER DU TILBEHØR OG FUNKTIONER APPENDIKS Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

150 års ubegrænset kreativitet!

150 års ubegrænset kreativitet! 150 års ubegrænset kreativitet! jubilæumsudgave Symaskine med PFAFF jubilæumstrykfodssæt. Ønsker du dig ny inspiration, et højere niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alle disse ønsker opfyldt

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594.

Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN og UL1594. Brugervejledning Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28 og UL1594. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Ved anvendelse af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforskrifter................................................. 2 Lær din symaskine at kende........................................... 4 Leveringens indhold...........................................................

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Funktioner og fordele Simpelthen fantastisk! 2 AUTOMATISK AFSKÆRING AF TRÅDE VED HOPPESTING Broderier med tidsbesparelse: Din Designer SE Limited Edition skærer automatisk trådene af ved hoppesting. GÅ

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan undgår du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk

BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN. Norsk Dansk BRUGERVEJLEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKINE BRUKERVEILEDNING TIL COMPACT OVERLOCKMASKIN Norsk Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Du skal altid følge de almindelige sikkerhedsforskrifter, når du bruger

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser

Perfekt til. Små Steder & Store Oplevelser Perfekt til Små Steder & Store Oplevelser Lad dig inspirere PFAFF passport modellerne leveres med et kuffertlåg, der beskytter symaskinen. Det ergonomiske design sikrer behagelig transport og nem opbevaring.

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet.

VQ2 VQ2. Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. VQ2 VQ2 Nu er det kun din fantasi der sætter grænser for din kreativitet. 473 indbyggede sømme Stort arbejdsområde (28,5cm) AHA (automatisk højde justering af trykfoden) Pivot (nålen sænkes mens trykfoden

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedshenvisninger Ved brug af et elektrisk apparat skal det tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

140 år med. magiske nyskabelser

140 år med. magiske nyskabelser 140 år med magiske nyskabelser Engang for længe siden Kender du historien? Historien om vores mærke og verdensberømte symaskiner. Tag med os på en rejse, og hør historien om alle de innovative produkter

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke!

Forord 1. Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Forord 1 Kære BERNINA kunde, Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Forord. Kære BERNINA kunde

Forord. Kære BERNINA kunde Forord Kære BERNINA kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

1 fe & 1 tryllekunstner

1 fe & 1 tryllekunstner BERNINA 580 I 560 1 fe & 1 tryllekunstner mønstre og mange broderimotiver 1 gennemført maskine, som syr og broderer dage uden børnene 1 glas limonade 7 pandekager med syltetøj kostumer og mine børns uendelige

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP100-serien A, B type SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 885-X01/X11/X21 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 88-X0/X/X Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

Udvid din kreativitet. creative 1.5 1

Udvid din kreativitet. creative 1.5 1 Udvid din kreativitet creative 1.5 1 Udvid din kreativitet Gør indtryk og vær vovet! Du er unik. Hvorfor ikke udtrykke det på en måde, der virkelig afspejler din personlighed og får dig til at skille dig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere