Adfærdsændrende Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdsændrende Kommunikation"

Transkript

1 Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en positiv virkning på adfærden inden for en bestemt målgruppe. Opgaven omhandler Grønsted Kommune, der fokuserer på tre områder: udemiljø, affaldshåndtering og forsyningsforbrug. Vi har i vores opgaven valgt at arbejde med affaldshåndtering. Desuden skulle man vælge hvilket et af de tre følgende punkter man ville fokusere på i sin kommunikation: automatisering, formidling og kampagne. Vi arbejder i denne opgaven primært med formidling, men også lidt kampagne. Planlægning Forundersøgelse Information om affaldssortering: Til at starte vores opgave har vi undersøgt hvordan man sorterer affald: Først og fremmest skal der ikke lægges forskelligt slags affald sammen med hinanden, så som: haveaffald og elektronik, genbrugspapir og engangsemballage (f.eks. pizzabakker), kompost og hygiejne affald. Her er en oversigt af de almindelige affaldstyper som der, typisk bliver brugt i dagligdagen af hr. og fru. Danmark, der er: Metal, Papir og pap, Glas, Organisk affald, Farligt affald, Storskrald, El-skrot, Plast og gummi, Byggeaffald og Dagrenovation. Side 1 af 13

2 Mange er ikke helt klar over hvilke ting der indgår i de forskellige affaldstyper, her er en lille guide til hvilke ting der hører til hvad (det er selvfølgelig ikke alle ting men bare nogle almene ting der statuerer et eksempel). 1 Metal: I metal hører der mange ting til, og det er normalt noget som man ikke er i tvivl om, der er f.eks dåser, indkøbsvogne, sodavands- og ølkapsler. I metalaffaldet er dåser et kæmpestort problem og derfor er der også indført pant-maskinerne så når du afleverer dåserne, så får du penge igen. Hvis en metaldåse skal nedbrydes i naturen så tager det ca. 500 år. Papir og pap: I papir og pap er det genanvendelige materialer der smides der, det kan f.eks. være aviser/gratisaviser, papkasser, ugeblade, karton og reklamer, men ting som ispapir er ikke lavet af papir, selvom det hedder ispapir, meget er lavet er plast og endda folie. Papbakker som pizzaæsker hvor der er madrester på kan ikke ligges i papir og pap, da det ikke kan bruges til genanvendelse. Glas: Glasskår, glasflasker og almindelige drikkeglas skal lægges i glascontaineren. Glassene skal være tomme og helst skyllede. OBS: porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør er ikke tilladt at smide i glascontainerne. Organisk affald: En stor del af det organiske affald er dit haveaffald som f.eks. blade, jord og grene, hundelorte er organisk, ja, men kun hvis du ynder at samle dem op og smide dem ud med dine bare hænder, hvis de er blevet samlet op i en hundepose er det ikke organisk affald mere. Bananskræller skal du ikke smide i organisk affald, de er meget sandsynligt sprøjtet med diverse sprøjtegifte for ikke at rådne på vejen til Danmark. Farligt affald: Under farligt affald er der meget forskelligt affald, der er f.eks. fyrværkeri, medicin, sprayflasker og rengøringsmidler. Fyrværkeri er en ting for sig, hvis du falder over en større mængde fyrværkeri der ikke er affyret eller sprunget skal du hurtigt tilkalde politiet, og hvis du vil af med noget fyrværkeri som ikke er blevet fyret af (måske noget gammelt noget) skal du kontakte din kommune så de kan guide dig hvor du skal hen, da det ikke er alle genbrugspladser der tager imod fyrværkeri. 1 d. 03/05/2015 d. 11/05/2015 d. 11/05/2015 Side 2 af 13

3 Almindeligt afskudt fyrværkeri skal bare i skraldespanden så det kan køres til forbrænding. Medicin kan afleveres i farligt affald, men kan også afleveres på dit lokale apotek, men må aldrig smides i skraldespand eller skylles ud i hverken vask eller wc. Sprayflasker indeholder oftest kemikalier og er tit brænd- og eksplosionsfarlige, så derfor skal selv sprayflasker der føltes tomme i farligt affald. Rengøringsmidler indeholder oftest masser af stoffer som bestemt ikke må ende i naturen, også selvom at rengøringsmidlet er mærket med miljømærkerne f.eks. svanen eller blomsten, skal resterne af det afleveres i farligt affald. Storskrald: Storskrald er mere de større ting som der er blevet kasseret, det kan være møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper og mere af det der kommer fra det private. Cykler er inden for kategorien, men man kan overveje om det er bedre at sælge den videre eller give den væk til nogen der kan bruge den - så bliver der ikke købt nyt og derved sparet på mængder af affald og ressourcerne til produktionen af den nye cykel. Legetøj kan både sælges, gives videre, byttes og doneres, så det er ikke engang nødvendigt at smide ud, men hvis det er er alligevel så saml det i en stor kasse/klar pose og lig det til storskrald. Tøj skal ikke i skraldespanden, tænk over at mange organisationer har stillet containere op med det ene formål at samle tøj ind, så det er der du skal lægge dit aflagte tøj. Rigtigt mange helt fine og stadig brugbare møbler bliver hver dag smidt i containere til forbrænding, aflever dem i stedet til f.eks. spejderens loppemarkeder eller andre der kan få nytte af møblerne. Når møblerne bliver afleveret til storskrald bliver de sorteret og de mest intakte bliver sendt i byttecentre, tag-selv-containere eller i små genbrugsbutikker, hvor de sælges ekstremt billigt. De forskellige genbrugspladser har forskellige ordninger, så der kan evt. lige spørges hvis man vil have at de går til noget specielt. El-Skrot: Batterier og andet el-skrot må ikke komme i skraldespanden, da de indeholder stoffer der er skadelige, nogle af de stoffer kaldes tungmetaller f.eks. bly og kviksølv. Det er vigtigt at man er klar over hvor el-skrot bliver afleveret, undersøg om du kan aflevere det i dit lokale supermarked, på apoteket, hos den forhandler der solgte eller et helt andet sted. Der kan også altid ringes til kommunen, som nok skal hjælpe hvis det bliver et problem. Byggeaffald: I byggeaffald er der nogle ting man er nødt til at tage forhold til, f.eks. er der imprægneret træ som er træ der bliver behandlet med kemikalier så det ikke bliver udsat for svamp eller angrebet af insekter, Side 3 af 13

4 man må derfor ikke brænde det da det frigiver giftige gasser og skal derfor heller ikke i brændbart men i en container der er på genbrugsstationen særligt til imprægneret træ. Beton og grus afleverer man på genbrugsstationen til genanvendelse. Plast og gummi: Plastflasker afleveres i de pantautomater der f.eks. står i supermarkederne så de kan genbruges. Dæk skal afleveres specielle steder på genbrugsstationerne, man kan også aflevere dækkene hos det autoværksted du får nyt dæk fra. Plastikposer bliver der købt rigtigt mange af, så genbrug dem, eller smid dem til sammenpresning, der er nogle steder de har lavet bord-bænke af pressede plastikposer. Dagrenovation: Så som: hundeposer med indhold i, cigaretskodder, mælkekarton og engangsemballage. De skal allesammen bare i den normale skraldespand da det ikke kan klassificere sig i en enkelt kategori da de har både organisk og plastik i f.eks. hundeposerne og madrester fra engangsemballagen. Segmentering Til at hjælpe os med at identificere en målgruppe har vi undersøgt TNS Gallups Kompas 2. Vi har læst deres beskrivelse af hvert enkelt befolkningssegment, og har diskuteret hvilket der skal være vores primære målgruppe. Vi har bestemt at vi gerne vil fokusere på det segment der kaldes Det Fællesskabsorienterede Segment. Folk i dette segment er karakteriseret af nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed, og samtidig er de meget interesserede i miljø- og forureningsspørgsmål. Dette tror vi kan gøre det meget lettere at komme igennem til målgruppen og lade os bruge mere energi på at informere om hvordan man sorterer affald i stedet om hvorfor man skal gøre det. Segmentet er stærkest repræsenteret i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, hvilket er godt da Grønsted Kommune er meget lig Roskilde, som jo ligger i dette område. En stor del af personerne i dette segment er mellem 40 og 59 år gamle, og yderligere er kvinder stærkt repræsenteret i segmentet, og vi tænker at det kan hjælpe os med at ændre adfærden hos specielt (børne)-familier, da det nok hyppigt er kvinden der tager sig af en større del af affaldet. Selv hvis det er manden der tager sig af det store affald som haveaffald, brugte møbler/hvidevarer osv., tænker vi at kvinden også kan have indflydelse på at affaldet bliver smidt rigtigt ud. 2 d.14/04/2015 Side 4 af 13

5 Vi havde overvejet nøje om vi skulle prøve at overbevise folk, der ikke går meget op i social ansvarlighed og miljø, og som måske er skeptiske og/eller ikke har nogen form for lyst til at hjælpe. Dette synspunkt er lidt en del af Det Individorienterede Segment. Men det virkede som en meget unødig besværlig opgave og vi valgte at fokusere på dem der gerne vil bidrage. Vi sammenlignede det lidt med folk der ryger: Det kan godt være at man fortæller dem at de øger risikoen for at de får kræft, eller at de forkorter deres liv, men de fleste bliver ved alligevel. På samme måde tror vi måske ikke at det hjælper at fortælle folk der er skeptiske over for affald om hvordan miljøet kan tage skade hvis de ikke ændrer vaner. Persona Ud fra vores undersøgelser omkring det fællesskabsorienterede segment har vi opbygget en persona som kan repræsentere en typisk person herfra. Som skabelon/inspiration har vi brugt et persona værktøj 3 : Navn: Berta-Berit Holm Briansen Alder: 50 år Psyke: Forholdsvis udadvendt. Baggrund: Er mor til to børn og bor i et villakvarter sammen med sin mand. Deltager i arrangementer i nabolaget og snakker med naboerne når de mødes. Arbejder som sygeplejerske. Følelser omkring teknologi: Bruger ikke hele dagen foran computeren, men er fortrolig med hvordan teknologi bruges, og kan sagtens finde på at bruge en aften på sidde foran fjernsynet sammen med familien. Følelser omkring miljø og affald: Vil gerne sikre at verden fortsat er et godt sted at bo i. Derfor prøver hun at gøre ting miljørigtigt fx slukke lyset når hun forlader rum og tage kortere bade. Hun vil også gerne være med til at genbruge materialer ordentligt, men det kan godt være lidt svært at finde ud af hvordan affald skal sorteres korrekt, da der normalt ikke er så meget fokus på dette område. Personlighedstræk: Venlig, kærlig og empatisk. Prøver at sørge for at alle omkring hende har det godt. Case Berta-Berit og hendes familie har som alle børnefamilier en konstant strøm af affald der skal smides ud. Der er både tale om mad- og køkkenaffald, men også andre ting som haveaffald, elektronik og større objekter. Berta-Berit prøver at sortere affaldet på den rigtige måde, men det er svært at finde ud af hvordan dette gøres sådan helt konkret. Derfor ender hun og familien tit med bare at smide det ud i affaldscontaineren, for at få det af vejen. Dette er selvfølgelig ikke særlig smart mht. miljøet og genbrug, og Berta-Berit ville da også meget gerne gøre det rigtigt, men hun ved ikke hvor hun skal finde de nødvendige informationer. 3 d. 14/04/2015 Side 5 af 13

6 Kommunikationsplan Til at udarbejde vores kommunikationsplan bruger vi Laswells model: HVEM Siger HVAD Til HVEM Gennem HVILKEN KANAL Med HVILKEN EFFEKT Hvem/Afsender: Afsenderen er i denne sammenhæng Grønsted Kommune, som vi taler igennem. Altså skal vores produkt være lidt formelt da det repræsenterer kommunen. Hvad/Budskab: Det budskab som vi gerne vil ud med er, hvordan man skiller sig af med sit affald på den rigtige måde. Budskabet er altså informativt og skal gerne være let at forstå og derefter rette sin affaldssortering efter. Til hvem/modtager/målgruppe: Modtageren er i dette tilfælde kommunens borgere. Yderligere har vi valgt at den intenderede modtager, kaldet målgruppen, er dem der befinder sig i det fællesskabsorienterede befolkningssegment. Dette har vi, som nævnt tidligere, valgt at gøre fordi det er lettere at tilpasse kommunikation til en ensartet målgruppe, da man så ikke behøver at tage en masse hensyn til modstridende interesser. Til at repræsentere en gennemsnitlig person fra målgruppen har vi skabt Berta-Berit, som vi vil prøve at rette vores kommunikation mod. Hvilken kanal/medie: Vi havde først valgt at arbejde med to medier, nemlig en folder, som bliver sendt ud til kommunens borgere, og så en video, som denne folder henviser til. Dette gjorde vi fordi vi troede at det ville blive svært at få alle informationer med i en folder uden at det blev en mindre roman. Modsat havde vi brug for noget som skaber opmærksomhed omkring vores video, da det jo ikke hjælper så meget hvis der ikke er nogen som ser den. Derfor havde vi tænkt os at bruge folderen som en slags appetizer til vores video der skulle ligge på nettet. Desuden tænkte vi at folderen er en god måde at komme ud til familier i kommunen, da alle har en postkasse og tjekker den ofte. Vi har dog efterfølgende besluttet os for kun at lave folderen, da vi mener at den kan indeholde tilstrækkeligt med information. På den måde bringer det også informationen tættere på borgerne, da de ikke behøver at gå ind på en hjemmeside først, og gør det lettere hvis man ikke er særlig god til IT. Hvilken effekt: Det er klart at den ønskede effekt for vores produkt er, at folk får den nødvendige viden der skal til for at de kan sortere deres affald korrekt. Som en slags bi-effekt kan det også nævnes at en øget opmærksomhed/interesse for miljøet er en god ting. Side 6 af 13

7 Kravspecifikation De informationer som vi har indsamlet under planlægningen er projektet kan vi bruge til at formulere nogle krav til vores produkter: 1. Hele formålet med projektet er jo at vi skal ændre en adfærd hos kommunens borgere. Derfor er det første krav at borgerne bliver bedre til at sortere deres affald. Det er selvfølgeig svært at måle i praksis da det er et tænkt scenarie. Dog kan man antage at borgerne i vores kommune gerne vil gøre en indsats, men mangler den nødvendige information. Det vil nok også være det der er tilfældet med de fleste i det fællesskabsorienterede segment, da personer herfra ofte er meget miljøbevidste og søger at gøre en positiv forskel. 2. For at vi kan overholde krav #1 skal vi selvfølgelig have en måde hvorpå borgerne kan blive bedre til at sortere deres affald på. I vores tilfælde vil det være, at vores produkt skal give den nødvendige information der skal til for at borgerne kan skaffe sig af med deres affald på den rigtige måde. 3. For at vi kan få vores informationer ud til befolkningen skal vi selvfølgelig også have folk til rent faktisk at læse vores produkt. Derfor er næste krav at produktet skal virke indbydende og give folk fra vores målgruppe lyst til at få mere at vide omkring affaldssortering. Design Vi har som sagt tænkt os at lave en lille folder som er ideel til at lægge i folks postkasser, så når de går ud for at tømme postkassen dumper vores hæfte lige ind i armene på personerne der bor i husstanden. I hæftet er der en lille forklaring på hvad vi vil informere om og hvorfor det er vi vil informere om emnet affaldshåndtering, vi vil gerne have vores hæfte til at se interessant ud så det fanger de fleste der ser vores hæfte, og giver dem lyst til at åbne det og kigge mere. Informationsdesign Til at hjælpe os med at finde ud af hvad vores folder skal indeholde, har vi lavet et skema: Interessent Informationsbehov Løsning Forældre(Berta) Bekræftelse i at det er godt at sortere affald Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Kategorisk gennemgang af de forskellige typer af affald og hvordan de håndteres Side 7 af 13

8 Teenagebørn Motivation til at sortere Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Simpel gennemgang af affaldssortering De primære interessenter for vores folder er forældrene i det fællesskabsorienterede segment. De går typisk allerede ind for affaldssortering og miljøvenlighed. Derfor kan de dog stadig have et lille behov for at blive bekræftet i at det er en god ting at gøre, i hvert fald lige for at komme igang. Dette vil vi imødekomme ved at give nogle gode grunde til at man skal sortere sit affald - fx at det er godt for miljøet, og at man hjælper med at genbruge ressourcer. Forældrene har også et behov for viden omkring affaldssortering - det er jo derfor at vi laver denne her folder. For at imødekomme dette behov skal vores folder indeholde information omkring hvilke affaldskategorier der findes og hvad man skal gøre med dem. Når vores foldere når ud til børnefamilierne, er det også meget muligt, at de ældre børn (teenagere) tager et kig i folderen. Teenagere er måske typisk ikke lige så opsatte på genanvendelse som deres forældre, og derfor har de måske mere et behov for motivation til at sortere, i stedet for bekræftelse i at det er godt. Dette kan vi godt imødekomme samtidig med forældrenes behov - vores argumenter for affaldssortering skal bare være stærke nok til at teenagerne bliver overbevist om at det er en god ting at gøre. Hvis det lykkes for os at overbevise teenagerne om at sortere affald, har de selvfølgelig også et behov for at vide hvordan. De behøver måske ikke en lang kategorisk gennemgang, men de har brug for et overblik over hvad der skal gøres. For at løse dette har vi tænkt os at dedikere en side i folderen til en oversigt over de forskellige typer af affald samt et par linjer om hvor man skal gøre af dem. Hvis man vil vide mere efter det, kan man læse nærmere inde i folderen. Dette er også til nytte for forældrene hvis de på et tidspunkt bare har brug for en kort oversigt. Prioritering af information Det første vi skal imødekomme er behovet for at få bekræftet at affaldssortering er godt. Derfor vil vi starte første side med et afsnit om alle de fordele som sortering af affald har. Dette gør vi for at give læseren en grund til at læse videre og lære mere. På de følgende sider vil vi opstille de forskellige kategorier af affald samt en forklaring af hvad de indeholder. Vi vil starte med det mest hyppige kategorier som køkkenaffald og slutte af med de mere specielle kategorier som ikke er relevante for dagligdagen. Der kommer også til at være en enkelt side med en oversigt. Her skal bare være navnet på affaldskategorien, og hvad man skal gøre med den i en slags stikordsform. Side 8 af 13

9 For at fange læserens opmærksomhed og indikere hvad folderen handler om, laver vi en overskrift på forsiden at folderen. Vi har tænkt os at overskriften skal være: Sorter Dit Affald - Hvorfor og hvordan. På forsiden placerer vi også Grønsted Kommunes logo, fordi folderen jo sendes ud af dem. Desuden giver det også folderen et lidt officielt præg og kan måske være med til at hæve interessen fra modtagerens side. På bagsiden af folderen skal der være adressen på en genbrugsstation i Grønsted (repræsenteret af Roskilde Genbrugsstation), samt et kort der viser placeringen. Dette vil være nyttigt for borgerne, og hjælper måske til at flere folk benytter genbrugspladsen. I bunden vil vi igen placere Grønsteds logo, men her større end på forsiden. Visuelt Design 4 Farver: Vi har valgt at arbejde med farverne hvid, grøn og sort. Hvid kommer til at være baggrundsfarven for folderen. Dette er fordi det er let at læse sort skrift på hvid baggrund, og det er en meget neutral baggrundsfarve, så den stjæler ikke opmærksomheden fra budskabet. Grønsted Kommunes logo har en blød grøn farve som passer godt til temaet affaldssortering, da den grønne farve ofte er kædet sammen med miljø og bæredygtighed. Derfor vil vi også bruge denne grønne farve i forbindelse med den grafiske opsætning af folderen. Teksten bliver sort da det er lettest at læse. Skrifttype: Vi har kigget på forskellige fonte/skrifttyper til brug i vores folder. Det er vigtigt at den valgte font er let at læse og virker simpel. Vi har fundet et par som vi synes virker gode til en folder: Cambria Arial Trebuchet MS Det er sådan at serif fonte (bogstaver har fødder) generelt er lettere at læse på tryk, hvor sans-serif fonte (bogstaver har ikke fødder) er lettest at læse på en skærm. Da vi beskæftiger os med en tryksag vil vi prøve at se hvordan det kommer til at se ud med Cambria, da det er en serif font. Efter at vi testede folderen med Cambria blev vi enige om at det ikke så særligt godt ud, og besluttede os for at prøve skrifttypen Segoe UI Semilight, som er en sans-serif font. Denne skrifttype synes vi og vores testpersoner virker bedre end Cambria, på trods af at den ikke har fødder. Vores folder endte derfor med at blive sat med Segoe UI Semilight. Format: Folderen har form som et A4 ark der ligger ned og som er foldet tre steder. Sidernes bredde bliver således ⅓ af et A4 arks højde, mens højden af siderne bliver som et A4 arks bredde. Vi har også prøvet at kigge på nogle forskellige papirtyper. Vi vil gerne have noget papir som er stærkt og glat, så det let kan holde sin form, og så det er dejligt at holde på. Vi fandt papirstypen Amber Graphic 170 gm 2, som vi tror ville være god, dog kan vi ikke rigtig bestemme os uden at kunne prøve at mærke folderen printet på papiret. 4 Kompendium om grafisk design - d. 11/05/2015 Side 9 af 13

10 Seperatorer: I bunden af folderen vil vi lave en grøn linje, der evt giver plads til et lille fact i bunden af hver side. Vi vil udnytte denne linje til at skabe en slags dynamik/brud ved siden der indeholder oversigten: Linjen vil nemlig gå helt igennem folderen på alle siderne, men på siden med oversigten giver linjen et knæk, der indikerer at folderen kan åbnes endnu mere (se skitse i det følgende afsnit omkring opsætning for visualisering af dette). Interaktion med folderen Det er måske begrænset hvor meget man kan interagere med en folder, men vi har alligevel fået en god ide: Vi har tidligere beskrevet hvordan vi vil lave en side der indeholder en oversigt over de forskellige kategorier for affald og måden de behandles på. Vi folder folderen på en sådan måde at denne side vil være at finde lige når man åbner den (se igen skitse i følgende afsnit for visualisering). Hvis man så folder forsiden bagud har man kun oversigten, og kan let hænge denne op på fx et køleskab. Dette giver folderen en interaktionsmæssig værdi overfor brugeren. Opsætning af folder For at overskueliggøre vores folder i forhold til de tanker vi har beskrevet i de foregående afsnit har vi lavet en skitse i folderform: Venstre: Forsiden af folder. Højre: Folderen er åbnet. På venstre side er motivationen til at sortere affald, mens højre side indeholder oversigten. Bemærk linjen i bunden der knækker, og indikerer at man også kan åbne siden med oversigten. Side 10 af 13

11 Her er oversigten foldet væk. Man ser igen motivationen til venstre, og så er gennemgangen af kategorierne i midten og til højre. Her er motivationssiden foldet bagover (i forhold til billede 2), så man kun har oversigten. Denne kan man hænge op på et køleskab eller lignende. Side 11 af 13

12 Implementering Til at udarbejde vores folder har vi brugt programmet Microsoft Publisher. Vi har ikke rigtig arbejdet med Publisher før, men vi tænker at det kan det der skal til for at vi kan lave vores folder. Desuden bruger den samme brugerflade som resten af Office-programmerne, så vi tror at vi vil kunne få overblik over funktionerne i programmet nogenlunde let. Masterside Til at starte med oprettede vi en ny publikation i et liggende A4-format. For at give siderne struktur lavede vi en såkaldt masterside, der fungerer som skelet for vores to sider. Vi indsatte nogle hjælpelinjer så vi kunne se hvor den skulle foldes og kunne tilpasse indhold herefter. Da vi folder hver side i tre dele lavede vi to linjer i henholdsvis ⅓ og ⅔ af sidens længde. Desuden lavede vi linjer der skaber en margen på 1 cm til alle sider samt top og bund. Efter lidt afprøvning lavede vi også en hjælpelinje 2,5 cm fra toppen, der skal hjælpe med placeringer af overskrifter til siderne. Baggrundsgrafik Til at lave den grønne linje i bunden af folderen har vi brugt GIMP. Vi lavede et nyt billede med A4 størrelse og kopierede farven fra Grønsteds logo. Vi tilføjede en alfakanal til billedet og gjorde baggrunden gennemsigtig, og så tegnede vi en lige streg på tværs af billedet. Vi gemte dette billede som PNG (for at bevare gennemsigtighed), og så lavede vi en anden version med en bue i den ene ende. Dette gjorde vi ved at lave en grøn cirkel med samme linjetykkelse som den lige linje, og sætte den i det ene hjørne så toppen af den flugtede med den lige linje. Vi slettede så den del af cirklen som ikke passede, samt den del af den lige linje der gik helt ud til kanten. Da dette var gjort gemte vi også dette billede som PNG, og tilføjede vores to billeder som baggrund på de to sider i folderen. Indhold Vi har nu, ved hjælp af den information vi har samlet omkring affaldssortering, fyldt folderen op med overskrifter og tekst, som beskrevet i designfasen. Vi brugte de hjælpelinjer vi tidligere oprettede, så alt har samme bredde/højde osv. Vi har taget logoet 5 for Grønsted Kommune fra projektoplægget. Afprøvning Vi har printet vores prototype og foldet den som skulle foldes, dog har den ikke nogle farver pga. printerproblemer. Herefter har vi lavet en tænke-højt test, der nok har lidt meget kvalitativ undersøgelse omkring sig. Vi startede med lige at snakke om hvad vi gerne ville have ud af vores test: 1. Vi ville gerne vide hvad personen tænkte omkring vores skrifttype. 2. Feedback omkring opsætning af folderen, fx placering af oversigt. 3. Tanker omkring farverne i folderen. 5 Grønsted Kommunes logo - d. 11/05/2015 Side 12 af 13

13 4. Andre kommentarer. Vi fik fat i to personer som hver især gennemgik tænke-højt testen. Begge to var drenge og var henholdsvis 17 og 18 år.: Person 1 mente at vores skrifttype var for enkel, og at vi med fordel kunne ændre den. Han mente også at skrifttypen var ret svær at læse, da den var for utydelig. Han synes at det var en god opsætning, og at det virkede godt med måden vi havde lavet oversigten på. Han synes også at det var en god bagside, og at kortet fungerede godt. Person 2 synes det var en god opbygning, og at teksten var godt formuleret. Han synes at vi med fordel kunne gøre brug af nogle billeder, da folderen var lidt kedelig. Vi besluttede at prøve at ændre skrifttypen til en uden fødder, kaldet Segoe UI Semilight, og printe igen. Denne gang fik vi også farver med, men den ene side er dog spejlvendt. Vi snakkede nu med person 1 igen, og han sagde at han synes at skriften var meget bedre nu. Han sagde ordret: Den ville jeg have været glad for. Dog ville han gerne have en anden papirtype, hvilket jo også var meningen at vi ville bruge. Det ideelle ville have været hvis vi havde kunnet snakke med en der kunne repræsentere vores målgruppe. Dem er der dog ikke så mange af i klassen og vi nøjedes derfor med de to drenge. Desuden tænker vi at selve den grafiske opsætning virker ens på en lige meget hvilket segment man er fra, og at det derfor ikke betyder så meget lige i forhold til de spørgsmål som vi har stillet. Videreudvikling på baggrund af test Vi kan også godt se at folderen kan være lidt tør, da det egentlig bare er en masse tekst. Vi har derfor fået en ide der ville tilføje lidt mere til den visuelle side af folderen: Ud fra den grønne linje i bunden kunne der vokse fx et træ ud, som kunne have en lidt mere gennemsigtig grøn farve. Dette kunne så sno sig rundt på siderne, og på den måde bryde den store mur af tekst lidt, så det blev lidt mere interessant at kigge på. Dette er dog ikke noget som vi har tid til at arbejde på, så det bliver bare liggende som en overvejelse som vi ville have arbejdet videre på hvis vi havde chancen for at gennemarbejde faserne endnu engang med henblik på videreudvikling af produktet. Konklusion Vi har arbejdet med affaldssortering og har lavet noget målgruppeanalyse og opstillet nogle krav. Ud fra dette, har vi lavet et design til en folder som vi har implementeret ved hjælp af Publisher. Folderen skulle gerne give indblik hvordan man sorterer sit affald korrekt, og på den måde være med til at hjælpe miljøet og Grønsted Kommune. Vores test har vist, at vores folder godt kunne være mere spændende, som man kunne gøre ved hjælp af lidt ekstra visuelt, hvilket vi har diskuteret i foregående afsnit. Dog synes vi alt i alt at folderen er godt implementeret, hvis man ser bort fra dette, og det at man altid ville kunne arbejde videre med tingene. Side 13 af 13

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Kom/it afsluttende projekt

Kom/it afsluttende projekt Roskilde Tekniske Gymnasium Kom/it afsluttende projekt Udemiljø - affald i naturen Jonas Olesen, SeUn Takamoto og Theis Nielsen 2015 Indhold Formål og indledning... 2 Planlægning... 2 Tidsplan... 2 Problem...

Læs mere

Frederik S & Freja. Side 1 af 14

Frederik S & Freja. Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indledning: Dette er det afsluttende projekt i faget hvor vi har valgt at arbejde med vandforbrug hos borgerne. Vi vil kører dette projekt igennem en kampagne i form af en brochure, en plakat

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT. Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015

Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT. Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015 Grønnere Grønsted AFSLUTTENDE PROJEKT KOMMUNIKATION/IT Kristine Marie Løfgren Krighaar Kommunikation/IT 11. maj 2015 Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse: 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægningsprocessen...

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP

VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP VI VIL GERNE SKÆRE DET UD I PAP MEN DET ER SLET IKKE NØDVENDIGT...... når du har læst denne folder... Ingen ny ordning - og kun ét fif, til at gi dit affald højere værdi Papir, karton og pap består af

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Computerens - Anatomi

Computerens - Anatomi 2014 Computerens - Anatomi Rapporten er udarbejdet af Andreas og Ali Vejleder Karl G Bjarnason Indholdsfortegnelse Formål... 2 Indledning... 2 Case... 3 Design... 3 Skitser... 4 Planlægning... 5 Kravsspecifikation...

Læs mere

Kommunikation IT. Afsluttende opgave. Kampagne E-learing. Daniel Retsborg Nicolaj G. Moberg Jonas Munk-Klæsøe

Kommunikation IT. Afsluttende opgave. Kampagne E-learing. Daniel Retsborg Nicolaj G. Moberg Jonas Munk-Klæsøe Kommunikation IT Afsluttende opgave Kampagne E-learing Daniel Retsborg Nicolaj G. Moberg Jonas Munk-Klæsøe 1 Indhold Case.... 3 Kommunikationsplan... 3 Målgruppeanalyse.... 4 Målgruppe.... 4 Det Moderne

Læs mere

Afsluttende kommunikation og it opgave

Afsluttende kommunikation og it opgave Afsluttende kommunikation og it opgave Udarbejdet af Frederik Winther Andersen klasse 1.1 Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Test af antagelser... 3 Kommunikations model... 3 Design... 4 Informationsdesign...

Læs mere

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark

Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Computerens Anatomi Af Mathias og Mark Planlægning af projekt Case Størstedelen af nutidens unge har deres egen smartphone, computer og fjernsyn. Computere i alle afskygninger bliver fortsat en større

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Foto: Lars Feodor Frederiksen. 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017

Foto: Lars Feodor Frederiksen. 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017 Foto: Lars Feodor Frederiksen 23. April 2017 SPEJDERDAGEN 2017 spejderneslejr.dk Sønderborg 22.-30. juli VI SÆTTER SPOR... og tværs. spejderne 1 SPEJDERDAGEN AKTIVITETER Foto: Jon Kristensen Her er idé-materialet

Læs mere

11-05-2015 Afsluttende. Opgave. Kom/IT. Christian Pan HTX 1.1

11-05-2015 Afsluttende. Opgave. Kom/IT. Christian Pan HTX 1.1 11-05-2015 Afsluttende Opgave Kom/IT Christian Pan HTX 1.1 Indhold Indledning... 2 Foreløbigt er mine krav, som følgende... 2 Kommunikationsplan... 3 Undersøgelser... 3 Målgruppe/persona... 3 Persona:...

Læs mere

Afsluttende opgave Kommunikation/IT C

Afsluttende opgave Kommunikation/IT C Afsluttende opgave Kommunikation/IT C Roskilde Tekniske Gymnasium 2015 Skrevet af: Kathrine Vester- Bendtsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Planlægning...3 Kravspecifikation... 4 Lasswells kommunikationsmodel..4

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken. Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering

Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken. Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering Inspiration til indretning af affaldssortering i dit køkken Se her, hvordan en række affaldskunder i Fors A/S har indrettet deres sortering Sorteringssystem af genbrugsplast Fors A/S har i tæt samarbejde

Læs mere

Rapport på Kommunikation IT projekt

Rapport på Kommunikation IT projekt Rapport på Kommunikation IT projekt Dato: 06.05.2011 Skrevet af Martin Jensen Fag: Kommunikation IT Vejleder: Bartlomiej Rohard Warszawski Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.4 Studieretning: Matematik

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere