Adfærdsændrende Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdsændrende Kommunikation"

Transkript

1 Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en positiv virkning på adfærden inden for en bestemt målgruppe. Opgaven omhandler Grønsted Kommune, der fokuserer på tre områder: udemiljø, affaldshåndtering og forsyningsforbrug. Vi har i vores opgaven valgt at arbejde med affaldshåndtering. Desuden skulle man vælge hvilket et af de tre følgende punkter man ville fokusere på i sin kommunikation: automatisering, formidling og kampagne. Vi arbejder i denne opgaven primært med formidling, men også lidt kampagne. Planlægning Forundersøgelse Information om affaldssortering: Til at starte vores opgave har vi undersøgt hvordan man sorterer affald: Først og fremmest skal der ikke lægges forskelligt slags affald sammen med hinanden, så som: haveaffald og elektronik, genbrugspapir og engangsemballage (f.eks. pizzabakker), kompost og hygiejne affald. Her er en oversigt af de almindelige affaldstyper som der, typisk bliver brugt i dagligdagen af hr. og fru. Danmark, der er: Metal, Papir og pap, Glas, Organisk affald, Farligt affald, Storskrald, El-skrot, Plast og gummi, Byggeaffald og Dagrenovation. Side 1 af 13

2 Mange er ikke helt klar over hvilke ting der indgår i de forskellige affaldstyper, her er en lille guide til hvilke ting der hører til hvad (det er selvfølgelig ikke alle ting men bare nogle almene ting der statuerer et eksempel). 1 Metal: I metal hører der mange ting til, og det er normalt noget som man ikke er i tvivl om, der er f.eks dåser, indkøbsvogne, sodavands- og ølkapsler. I metalaffaldet er dåser et kæmpestort problem og derfor er der også indført pant-maskinerne så når du afleverer dåserne, så får du penge igen. Hvis en metaldåse skal nedbrydes i naturen så tager det ca. 500 år. Papir og pap: I papir og pap er det genanvendelige materialer der smides der, det kan f.eks. være aviser/gratisaviser, papkasser, ugeblade, karton og reklamer, men ting som ispapir er ikke lavet af papir, selvom det hedder ispapir, meget er lavet er plast og endda folie. Papbakker som pizzaæsker hvor der er madrester på kan ikke ligges i papir og pap, da det ikke kan bruges til genanvendelse. Glas: Glasskår, glasflasker og almindelige drikkeglas skal lægges i glascontaineren. Glassene skal være tomme og helst skyllede. OBS: porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør er ikke tilladt at smide i glascontainerne. Organisk affald: En stor del af det organiske affald er dit haveaffald som f.eks. blade, jord og grene, hundelorte er organisk, ja, men kun hvis du ynder at samle dem op og smide dem ud med dine bare hænder, hvis de er blevet samlet op i en hundepose er det ikke organisk affald mere. Bananskræller skal du ikke smide i organisk affald, de er meget sandsynligt sprøjtet med diverse sprøjtegifte for ikke at rådne på vejen til Danmark. Farligt affald: Under farligt affald er der meget forskelligt affald, der er f.eks. fyrværkeri, medicin, sprayflasker og rengøringsmidler. Fyrværkeri er en ting for sig, hvis du falder over en større mængde fyrværkeri der ikke er affyret eller sprunget skal du hurtigt tilkalde politiet, og hvis du vil af med noget fyrværkeri som ikke er blevet fyret af (måske noget gammelt noget) skal du kontakte din kommune så de kan guide dig hvor du skal hen, da det ikke er alle genbrugspladser der tager imod fyrværkeri. 1 d. 03/05/2015 d. 11/05/2015 d. 11/05/2015 Side 2 af 13

3 Almindeligt afskudt fyrværkeri skal bare i skraldespanden så det kan køres til forbrænding. Medicin kan afleveres i farligt affald, men kan også afleveres på dit lokale apotek, men må aldrig smides i skraldespand eller skylles ud i hverken vask eller wc. Sprayflasker indeholder oftest kemikalier og er tit brænd- og eksplosionsfarlige, så derfor skal selv sprayflasker der føltes tomme i farligt affald. Rengøringsmidler indeholder oftest masser af stoffer som bestemt ikke må ende i naturen, også selvom at rengøringsmidlet er mærket med miljømærkerne f.eks. svanen eller blomsten, skal resterne af det afleveres i farligt affald. Storskrald: Storskrald er mere de større ting som der er blevet kasseret, det kan være møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper og mere af det der kommer fra det private. Cykler er inden for kategorien, men man kan overveje om det er bedre at sælge den videre eller give den væk til nogen der kan bruge den - så bliver der ikke købt nyt og derved sparet på mængder af affald og ressourcerne til produktionen af den nye cykel. Legetøj kan både sælges, gives videre, byttes og doneres, så det er ikke engang nødvendigt at smide ud, men hvis det er er alligevel så saml det i en stor kasse/klar pose og lig det til storskrald. Tøj skal ikke i skraldespanden, tænk over at mange organisationer har stillet containere op med det ene formål at samle tøj ind, så det er der du skal lægge dit aflagte tøj. Rigtigt mange helt fine og stadig brugbare møbler bliver hver dag smidt i containere til forbrænding, aflever dem i stedet til f.eks. spejderens loppemarkeder eller andre der kan få nytte af møblerne. Når møblerne bliver afleveret til storskrald bliver de sorteret og de mest intakte bliver sendt i byttecentre, tag-selv-containere eller i små genbrugsbutikker, hvor de sælges ekstremt billigt. De forskellige genbrugspladser har forskellige ordninger, så der kan evt. lige spørges hvis man vil have at de går til noget specielt. El-Skrot: Batterier og andet el-skrot må ikke komme i skraldespanden, da de indeholder stoffer der er skadelige, nogle af de stoffer kaldes tungmetaller f.eks. bly og kviksølv. Det er vigtigt at man er klar over hvor el-skrot bliver afleveret, undersøg om du kan aflevere det i dit lokale supermarked, på apoteket, hos den forhandler der solgte eller et helt andet sted. Der kan også altid ringes til kommunen, som nok skal hjælpe hvis det bliver et problem. Byggeaffald: I byggeaffald er der nogle ting man er nødt til at tage forhold til, f.eks. er der imprægneret træ som er træ der bliver behandlet med kemikalier så det ikke bliver udsat for svamp eller angrebet af insekter, Side 3 af 13

4 man må derfor ikke brænde det da det frigiver giftige gasser og skal derfor heller ikke i brændbart men i en container der er på genbrugsstationen særligt til imprægneret træ. Beton og grus afleverer man på genbrugsstationen til genanvendelse. Plast og gummi: Plastflasker afleveres i de pantautomater der f.eks. står i supermarkederne så de kan genbruges. Dæk skal afleveres specielle steder på genbrugsstationerne, man kan også aflevere dækkene hos det autoværksted du får nyt dæk fra. Plastikposer bliver der købt rigtigt mange af, så genbrug dem, eller smid dem til sammenpresning, der er nogle steder de har lavet bord-bænke af pressede plastikposer. Dagrenovation: Så som: hundeposer med indhold i, cigaretskodder, mælkekarton og engangsemballage. De skal allesammen bare i den normale skraldespand da det ikke kan klassificere sig i en enkelt kategori da de har både organisk og plastik i f.eks. hundeposerne og madrester fra engangsemballagen. Segmentering Til at hjælpe os med at identificere en målgruppe har vi undersøgt TNS Gallups Kompas 2. Vi har læst deres beskrivelse af hvert enkelt befolkningssegment, og har diskuteret hvilket der skal være vores primære målgruppe. Vi har bestemt at vi gerne vil fokusere på det segment der kaldes Det Fællesskabsorienterede Segment. Folk i dette segment er karakteriseret af nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed, og samtidig er de meget interesserede i miljø- og forureningsspørgsmål. Dette tror vi kan gøre det meget lettere at komme igennem til målgruppen og lade os bruge mere energi på at informere om hvordan man sorterer affald i stedet om hvorfor man skal gøre det. Segmentet er stærkest repræsenteret i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, hvilket er godt da Grønsted Kommune er meget lig Roskilde, som jo ligger i dette område. En stor del af personerne i dette segment er mellem 40 og 59 år gamle, og yderligere er kvinder stærkt repræsenteret i segmentet, og vi tænker at det kan hjælpe os med at ændre adfærden hos specielt (børne)-familier, da det nok hyppigt er kvinden der tager sig af en større del af affaldet. Selv hvis det er manden der tager sig af det store affald som haveaffald, brugte møbler/hvidevarer osv., tænker vi at kvinden også kan have indflydelse på at affaldet bliver smidt rigtigt ud. 2 d.14/04/2015 Side 4 af 13

5 Vi havde overvejet nøje om vi skulle prøve at overbevise folk, der ikke går meget op i social ansvarlighed og miljø, og som måske er skeptiske og/eller ikke har nogen form for lyst til at hjælpe. Dette synspunkt er lidt en del af Det Individorienterede Segment. Men det virkede som en meget unødig besværlig opgave og vi valgte at fokusere på dem der gerne vil bidrage. Vi sammenlignede det lidt med folk der ryger: Det kan godt være at man fortæller dem at de øger risikoen for at de får kræft, eller at de forkorter deres liv, men de fleste bliver ved alligevel. På samme måde tror vi måske ikke at det hjælper at fortælle folk der er skeptiske over for affald om hvordan miljøet kan tage skade hvis de ikke ændrer vaner. Persona Ud fra vores undersøgelser omkring det fællesskabsorienterede segment har vi opbygget en persona som kan repræsentere en typisk person herfra. Som skabelon/inspiration har vi brugt et persona værktøj 3 : Navn: Berta-Berit Holm Briansen Alder: 50 år Psyke: Forholdsvis udadvendt. Baggrund: Er mor til to børn og bor i et villakvarter sammen med sin mand. Deltager i arrangementer i nabolaget og snakker med naboerne når de mødes. Arbejder som sygeplejerske. Følelser omkring teknologi: Bruger ikke hele dagen foran computeren, men er fortrolig med hvordan teknologi bruges, og kan sagtens finde på at bruge en aften på sidde foran fjernsynet sammen med familien. Følelser omkring miljø og affald: Vil gerne sikre at verden fortsat er et godt sted at bo i. Derfor prøver hun at gøre ting miljørigtigt fx slukke lyset når hun forlader rum og tage kortere bade. Hun vil også gerne være med til at genbruge materialer ordentligt, men det kan godt være lidt svært at finde ud af hvordan affald skal sorteres korrekt, da der normalt ikke er så meget fokus på dette område. Personlighedstræk: Venlig, kærlig og empatisk. Prøver at sørge for at alle omkring hende har det godt. Case Berta-Berit og hendes familie har som alle børnefamilier en konstant strøm af affald der skal smides ud. Der er både tale om mad- og køkkenaffald, men også andre ting som haveaffald, elektronik og større objekter. Berta-Berit prøver at sortere affaldet på den rigtige måde, men det er svært at finde ud af hvordan dette gøres sådan helt konkret. Derfor ender hun og familien tit med bare at smide det ud i affaldscontaineren, for at få det af vejen. Dette er selvfølgelig ikke særlig smart mht. miljøet og genbrug, og Berta-Berit ville da også meget gerne gøre det rigtigt, men hun ved ikke hvor hun skal finde de nødvendige informationer. 3 d. 14/04/2015 Side 5 af 13

6 Kommunikationsplan Til at udarbejde vores kommunikationsplan bruger vi Laswells model: HVEM Siger HVAD Til HVEM Gennem HVILKEN KANAL Med HVILKEN EFFEKT Hvem/Afsender: Afsenderen er i denne sammenhæng Grønsted Kommune, som vi taler igennem. Altså skal vores produkt være lidt formelt da det repræsenterer kommunen. Hvad/Budskab: Det budskab som vi gerne vil ud med er, hvordan man skiller sig af med sit affald på den rigtige måde. Budskabet er altså informativt og skal gerne være let at forstå og derefter rette sin affaldssortering efter. Til hvem/modtager/målgruppe: Modtageren er i dette tilfælde kommunens borgere. Yderligere har vi valgt at den intenderede modtager, kaldet målgruppen, er dem der befinder sig i det fællesskabsorienterede befolkningssegment. Dette har vi, som nævnt tidligere, valgt at gøre fordi det er lettere at tilpasse kommunikation til en ensartet målgruppe, da man så ikke behøver at tage en masse hensyn til modstridende interesser. Til at repræsentere en gennemsnitlig person fra målgruppen har vi skabt Berta-Berit, som vi vil prøve at rette vores kommunikation mod. Hvilken kanal/medie: Vi havde først valgt at arbejde med to medier, nemlig en folder, som bliver sendt ud til kommunens borgere, og så en video, som denne folder henviser til. Dette gjorde vi fordi vi troede at det ville blive svært at få alle informationer med i en folder uden at det blev en mindre roman. Modsat havde vi brug for noget som skaber opmærksomhed omkring vores video, da det jo ikke hjælper så meget hvis der ikke er nogen som ser den. Derfor havde vi tænkt os at bruge folderen som en slags appetizer til vores video der skulle ligge på nettet. Desuden tænkte vi at folderen er en god måde at komme ud til familier i kommunen, da alle har en postkasse og tjekker den ofte. Vi har dog efterfølgende besluttet os for kun at lave folderen, da vi mener at den kan indeholde tilstrækkeligt med information. På den måde bringer det også informationen tættere på borgerne, da de ikke behøver at gå ind på en hjemmeside først, og gør det lettere hvis man ikke er særlig god til IT. Hvilken effekt: Det er klart at den ønskede effekt for vores produkt er, at folk får den nødvendige viden der skal til for at de kan sortere deres affald korrekt. Som en slags bi-effekt kan det også nævnes at en øget opmærksomhed/interesse for miljøet er en god ting. Side 6 af 13

7 Kravspecifikation De informationer som vi har indsamlet under planlægningen er projektet kan vi bruge til at formulere nogle krav til vores produkter: 1. Hele formålet med projektet er jo at vi skal ændre en adfærd hos kommunens borgere. Derfor er det første krav at borgerne bliver bedre til at sortere deres affald. Det er selvfølgeig svært at måle i praksis da det er et tænkt scenarie. Dog kan man antage at borgerne i vores kommune gerne vil gøre en indsats, men mangler den nødvendige information. Det vil nok også være det der er tilfældet med de fleste i det fællesskabsorienterede segment, da personer herfra ofte er meget miljøbevidste og søger at gøre en positiv forskel. 2. For at vi kan overholde krav #1 skal vi selvfølgelig have en måde hvorpå borgerne kan blive bedre til at sortere deres affald på. I vores tilfælde vil det være, at vores produkt skal give den nødvendige information der skal til for at borgerne kan skaffe sig af med deres affald på den rigtige måde. 3. For at vi kan få vores informationer ud til befolkningen skal vi selvfølgelig også have folk til rent faktisk at læse vores produkt. Derfor er næste krav at produktet skal virke indbydende og give folk fra vores målgruppe lyst til at få mere at vide omkring affaldssortering. Design Vi har som sagt tænkt os at lave en lille folder som er ideel til at lægge i folks postkasser, så når de går ud for at tømme postkassen dumper vores hæfte lige ind i armene på personerne der bor i husstanden. I hæftet er der en lille forklaring på hvad vi vil informere om og hvorfor det er vi vil informere om emnet affaldshåndtering, vi vil gerne have vores hæfte til at se interessant ud så det fanger de fleste der ser vores hæfte, og giver dem lyst til at åbne det og kigge mere. Informationsdesign Til at hjælpe os med at finde ud af hvad vores folder skal indeholde, har vi lavet et skema: Interessent Informationsbehov Løsning Forældre(Berta) Bekræftelse i at det er godt at sortere affald Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Kategorisk gennemgang af de forskellige typer af affald og hvordan de håndteres Side 7 af 13

8 Teenagebørn Motivation til at sortere Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Simpel gennemgang af affaldssortering De primære interessenter for vores folder er forældrene i det fællesskabsorienterede segment. De går typisk allerede ind for affaldssortering og miljøvenlighed. Derfor kan de dog stadig have et lille behov for at blive bekræftet i at det er en god ting at gøre, i hvert fald lige for at komme igang. Dette vil vi imødekomme ved at give nogle gode grunde til at man skal sortere sit affald - fx at det er godt for miljøet, og at man hjælper med at genbruge ressourcer. Forældrene har også et behov for viden omkring affaldssortering - det er jo derfor at vi laver denne her folder. For at imødekomme dette behov skal vores folder indeholde information omkring hvilke affaldskategorier der findes og hvad man skal gøre med dem. Når vores foldere når ud til børnefamilierne, er det også meget muligt, at de ældre børn (teenagere) tager et kig i folderen. Teenagere er måske typisk ikke lige så opsatte på genanvendelse som deres forældre, og derfor har de måske mere et behov for motivation til at sortere, i stedet for bekræftelse i at det er godt. Dette kan vi godt imødekomme samtidig med forældrenes behov - vores argumenter for affaldssortering skal bare være stærke nok til at teenagerne bliver overbevist om at det er en god ting at gøre. Hvis det lykkes for os at overbevise teenagerne om at sortere affald, har de selvfølgelig også et behov for at vide hvordan. De behøver måske ikke en lang kategorisk gennemgang, men de har brug for et overblik over hvad der skal gøres. For at løse dette har vi tænkt os at dedikere en side i folderen til en oversigt over de forskellige typer af affald samt et par linjer om hvor man skal gøre af dem. Hvis man vil vide mere efter det, kan man læse nærmere inde i folderen. Dette er også til nytte for forældrene hvis de på et tidspunkt bare har brug for en kort oversigt. Prioritering af information Det første vi skal imødekomme er behovet for at få bekræftet at affaldssortering er godt. Derfor vil vi starte første side med et afsnit om alle de fordele som sortering af affald har. Dette gør vi for at give læseren en grund til at læse videre og lære mere. På de følgende sider vil vi opstille de forskellige kategorier af affald samt en forklaring af hvad de indeholder. Vi vil starte med det mest hyppige kategorier som køkkenaffald og slutte af med de mere specielle kategorier som ikke er relevante for dagligdagen. Der kommer også til at være en enkelt side med en oversigt. Her skal bare være navnet på affaldskategorien, og hvad man skal gøre med den i en slags stikordsform. Side 8 af 13

9 For at fange læserens opmærksomhed og indikere hvad folderen handler om, laver vi en overskrift på forsiden at folderen. Vi har tænkt os at overskriften skal være: Sorter Dit Affald - Hvorfor og hvordan. På forsiden placerer vi også Grønsted Kommunes logo, fordi folderen jo sendes ud af dem. Desuden giver det også folderen et lidt officielt præg og kan måske være med til at hæve interessen fra modtagerens side. På bagsiden af folderen skal der være adressen på en genbrugsstation i Grønsted (repræsenteret af Roskilde Genbrugsstation), samt et kort der viser placeringen. Dette vil være nyttigt for borgerne, og hjælper måske til at flere folk benytter genbrugspladsen. I bunden vil vi igen placere Grønsteds logo, men her større end på forsiden. Visuelt Design 4 Farver: Vi har valgt at arbejde med farverne hvid, grøn og sort. Hvid kommer til at være baggrundsfarven for folderen. Dette er fordi det er let at læse sort skrift på hvid baggrund, og det er en meget neutral baggrundsfarve, så den stjæler ikke opmærksomheden fra budskabet. Grønsted Kommunes logo har en blød grøn farve som passer godt til temaet affaldssortering, da den grønne farve ofte er kædet sammen med miljø og bæredygtighed. Derfor vil vi også bruge denne grønne farve i forbindelse med den grafiske opsætning af folderen. Teksten bliver sort da det er lettest at læse. Skrifttype: Vi har kigget på forskellige fonte/skrifttyper til brug i vores folder. Det er vigtigt at den valgte font er let at læse og virker simpel. Vi har fundet et par som vi synes virker gode til en folder: Cambria Arial Trebuchet MS Det er sådan at serif fonte (bogstaver har fødder) generelt er lettere at læse på tryk, hvor sans-serif fonte (bogstaver har ikke fødder) er lettest at læse på en skærm. Da vi beskæftiger os med en tryksag vil vi prøve at se hvordan det kommer til at se ud med Cambria, da det er en serif font. Efter at vi testede folderen med Cambria blev vi enige om at det ikke så særligt godt ud, og besluttede os for at prøve skrifttypen Segoe UI Semilight, som er en sans-serif font. Denne skrifttype synes vi og vores testpersoner virker bedre end Cambria, på trods af at den ikke har fødder. Vores folder endte derfor med at blive sat med Segoe UI Semilight. Format: Folderen har form som et A4 ark der ligger ned og som er foldet tre steder. Sidernes bredde bliver således ⅓ af et A4 arks højde, mens højden af siderne bliver som et A4 arks bredde. Vi har også prøvet at kigge på nogle forskellige papirtyper. Vi vil gerne have noget papir som er stærkt og glat, så det let kan holde sin form, og så det er dejligt at holde på. Vi fandt papirstypen Amber Graphic 170 gm 2, som vi tror ville være god, dog kan vi ikke rigtig bestemme os uden at kunne prøve at mærke folderen printet på papiret. 4 Kompendium om grafisk design - d. 11/05/2015 Side 9 af 13

10 Seperatorer: I bunden af folderen vil vi lave en grøn linje, der evt giver plads til et lille fact i bunden af hver side. Vi vil udnytte denne linje til at skabe en slags dynamik/brud ved siden der indeholder oversigten: Linjen vil nemlig gå helt igennem folderen på alle siderne, men på siden med oversigten giver linjen et knæk, der indikerer at folderen kan åbnes endnu mere (se skitse i det følgende afsnit omkring opsætning for visualisering af dette). Interaktion med folderen Det er måske begrænset hvor meget man kan interagere med en folder, men vi har alligevel fået en god ide: Vi har tidligere beskrevet hvordan vi vil lave en side der indeholder en oversigt over de forskellige kategorier for affald og måden de behandles på. Vi folder folderen på en sådan måde at denne side vil være at finde lige når man åbner den (se igen skitse i følgende afsnit for visualisering). Hvis man så folder forsiden bagud har man kun oversigten, og kan let hænge denne op på fx et køleskab. Dette giver folderen en interaktionsmæssig værdi overfor brugeren. Opsætning af folder For at overskueliggøre vores folder i forhold til de tanker vi har beskrevet i de foregående afsnit har vi lavet en skitse i folderform: Venstre: Forsiden af folder. Højre: Folderen er åbnet. På venstre side er motivationen til at sortere affald, mens højre side indeholder oversigten. Bemærk linjen i bunden der knækker, og indikerer at man også kan åbne siden med oversigten. Side 10 af 13

11 Her er oversigten foldet væk. Man ser igen motivationen til venstre, og så er gennemgangen af kategorierne i midten og til højre. Her er motivationssiden foldet bagover (i forhold til billede 2), så man kun har oversigten. Denne kan man hænge op på et køleskab eller lignende. Side 11 af 13

12 Implementering Til at udarbejde vores folder har vi brugt programmet Microsoft Publisher. Vi har ikke rigtig arbejdet med Publisher før, men vi tænker at det kan det der skal til for at vi kan lave vores folder. Desuden bruger den samme brugerflade som resten af Office-programmerne, så vi tror at vi vil kunne få overblik over funktionerne i programmet nogenlunde let. Masterside Til at starte med oprettede vi en ny publikation i et liggende A4-format. For at give siderne struktur lavede vi en såkaldt masterside, der fungerer som skelet for vores to sider. Vi indsatte nogle hjælpelinjer så vi kunne se hvor den skulle foldes og kunne tilpasse indhold herefter. Da vi folder hver side i tre dele lavede vi to linjer i henholdsvis ⅓ og ⅔ af sidens længde. Desuden lavede vi linjer der skaber en margen på 1 cm til alle sider samt top og bund. Efter lidt afprøvning lavede vi også en hjælpelinje 2,5 cm fra toppen, der skal hjælpe med placeringer af overskrifter til siderne. Baggrundsgrafik Til at lave den grønne linje i bunden af folderen har vi brugt GIMP. Vi lavede et nyt billede med A4 størrelse og kopierede farven fra Grønsteds logo. Vi tilføjede en alfakanal til billedet og gjorde baggrunden gennemsigtig, og så tegnede vi en lige streg på tværs af billedet. Vi gemte dette billede som PNG (for at bevare gennemsigtighed), og så lavede vi en anden version med en bue i den ene ende. Dette gjorde vi ved at lave en grøn cirkel med samme linjetykkelse som den lige linje, og sætte den i det ene hjørne så toppen af den flugtede med den lige linje. Vi slettede så den del af cirklen som ikke passede, samt den del af den lige linje der gik helt ud til kanten. Da dette var gjort gemte vi også dette billede som PNG, og tilføjede vores to billeder som baggrund på de to sider i folderen. Indhold Vi har nu, ved hjælp af den information vi har samlet omkring affaldssortering, fyldt folderen op med overskrifter og tekst, som beskrevet i designfasen. Vi brugte de hjælpelinjer vi tidligere oprettede, så alt har samme bredde/højde osv. Vi har taget logoet 5 for Grønsted Kommune fra projektoplægget. Afprøvning Vi har printet vores prototype og foldet den som skulle foldes, dog har den ikke nogle farver pga. printerproblemer. Herefter har vi lavet en tænke-højt test, der nok har lidt meget kvalitativ undersøgelse omkring sig. Vi startede med lige at snakke om hvad vi gerne ville have ud af vores test: 1. Vi ville gerne vide hvad personen tænkte omkring vores skrifttype. 2. Feedback omkring opsætning af folderen, fx placering af oversigt. 3. Tanker omkring farverne i folderen. 5 Grønsted Kommunes logo - d. 11/05/2015 Side 12 af 13

13 4. Andre kommentarer. Vi fik fat i to personer som hver især gennemgik tænke-højt testen. Begge to var drenge og var henholdsvis 17 og 18 år.: Person 1 mente at vores skrifttype var for enkel, og at vi med fordel kunne ændre den. Han mente også at skrifttypen var ret svær at læse, da den var for utydelig. Han synes at det var en god opsætning, og at det virkede godt med måden vi havde lavet oversigten på. Han synes også at det var en god bagside, og at kortet fungerede godt. Person 2 synes det var en god opbygning, og at teksten var godt formuleret. Han synes at vi med fordel kunne gøre brug af nogle billeder, da folderen var lidt kedelig. Vi besluttede at prøve at ændre skrifttypen til en uden fødder, kaldet Segoe UI Semilight, og printe igen. Denne gang fik vi også farver med, men den ene side er dog spejlvendt. Vi snakkede nu med person 1 igen, og han sagde at han synes at skriften var meget bedre nu. Han sagde ordret: Den ville jeg have været glad for. Dog ville han gerne have en anden papirtype, hvilket jo også var meningen at vi ville bruge. Det ideelle ville have været hvis vi havde kunnet snakke med en der kunne repræsentere vores målgruppe. Dem er der dog ikke så mange af i klassen og vi nøjedes derfor med de to drenge. Desuden tænker vi at selve den grafiske opsætning virker ens på en lige meget hvilket segment man er fra, og at det derfor ikke betyder så meget lige i forhold til de spørgsmål som vi har stillet. Videreudvikling på baggrund af test Vi kan også godt se at folderen kan være lidt tør, da det egentlig bare er en masse tekst. Vi har derfor fået en ide der ville tilføje lidt mere til den visuelle side af folderen: Ud fra den grønne linje i bunden kunne der vokse fx et træ ud, som kunne have en lidt mere gennemsigtig grøn farve. Dette kunne så sno sig rundt på siderne, og på den måde bryde den store mur af tekst lidt, så det blev lidt mere interessant at kigge på. Dette er dog ikke noget som vi har tid til at arbejde på, så det bliver bare liggende som en overvejelse som vi ville have arbejdet videre på hvis vi havde chancen for at gennemarbejde faserne endnu engang med henblik på videreudvikling af produktet. Konklusion Vi har arbejdet med affaldssortering og har lavet noget målgruppeanalyse og opstillet nogle krav. Ud fra dette, har vi lavet et design til en folder som vi har implementeret ved hjælp af Publisher. Folderen skulle gerne give indblik hvordan man sorterer sit affald korrekt, og på den måde være med til at hjælpe miljøet og Grønsted Kommune. Vores test har vist, at vores folder godt kunne være mere spændende, som man kunne gøre ved hjælp af lidt ekstra visuelt, hvilket vi har diskuteret i foregående afsnit. Dog synes vi alt i alt at folderen er godt implementeret, hvis man ser bort fra dette, og det at man altid ville kunne arbejde videre med tingene. Side 13 af 13

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes.

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes. Nyhedsbrev november 2012 Årets sidste nyhedsbrev Nyhedsbrevene i sin nuværende form udkom første gang i år 2010. De omdeles i dag til hver enkelt beboer samt opsættes i opgangene og i den store port. Der

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj

fra 1. oktober til og med 31. marts praktisk, lukket fodtøj I vinterhalvåret inviterer ARC folkeskolens mindste elever til leg og læring i samspil med affaldsudstillingen, i vores gamle kontrolrum. Ved besøget lærer eleverne at sortere affald i otte fraktioner,

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011

Afsluttende projekt. KOM/IT afsluttende projekt. Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Afsluttende projekt KOM/IT afsluttende projekt Kevin, Mads og Thor 6/5/2011 Indholdsfortegnelse Case... 2 Problemformulering... 3 Målgruppe analyse og defination... 3 Laswell kommunikationsmodel... 3 AIDA

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5

Design Ergonomi. Brainstorm på billede. 6. december 2011 ROSKILDE TEKNISKE ROSKILE HTX KLASSE 3.5 Design Ergonomi Indledning Ergonomi er endnu et projekt hvor vi for lov at arbejde med design, og opleve hvad der kan stå bag et design. Som nu i dette projekt, måden man bruger et produkt på, og hvor

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT

POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT CLAUS HANDBERG POWERPOINT FONTE HELT SIMPELT www.brydrammen.dk - ch@visuspublishing.dk VisusPublishing Hybenvænget 5 7480 Vildbjerg Tlf. 31458200 All Rights Reserved FONTE HELT SIMPELT PowerPoint fonte

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj Indskoling 1 Velkommen til Vejles store batterijagt AffaldGenbrug og Økolariet vil gerne sætte fokus på vigtigheden af, at batterier afleveres korrekt. Vi skyder derfor en batterijagt i gang i efteråret

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Det antropologiske dobbelt-blik

Det antropologiske dobbelt-blik Det antropologiske dobbelt-blik Trine Paludan (Antropologisk Rådgivning/Danmarks Designskole) Steffen Jöhnke Antropologisk Analyse Institut for Antropologi Københavns Universitet Dias 1 Goddag, jeg hedder...

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG

Afsluttende opgave, Kommunikation/IT C, 2009. Indholdsfortegnelse. Kulløse Miljømesse. Per Jensen og Tobias Bjerg, 1.1. RTG Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 3 Kommunikationsplan... 3 Ressourceplan:... 5 Design:... 6 Medieprodukt 1: Internetside... 6 Medieprodukt 2: Flyer... 8 Medieprodukt 3: Folder... 8 Implementering:...

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55-11:20 11:20-12:20 12:20-13:20 13:20-13:30 13:30-14:15 14:15-14:25 14:25-15:05 15:05-15:25 15:25-15:35 15:35-16:00 Velkomst og deltagerpræsentation

Læs mere