Adfærdsændrende Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærdsændrende Kommunikation"

Transkript

1 Adfærdsændrende Kommunikation Indledning AFFALDSHÅNDTERING I GRØNSTED KOMMUNE Vores afsluttende opgave i Kom/IT er at vi skal planlægge, designe og fremstille et kommunikationsprodukt der skal have en positiv virkning på adfærden inden for en bestemt målgruppe. Opgaven omhandler Grønsted Kommune, der fokuserer på tre områder: udemiljø, affaldshåndtering og forsyningsforbrug. Vi har i vores opgaven valgt at arbejde med affaldshåndtering. Desuden skulle man vælge hvilket et af de tre følgende punkter man ville fokusere på i sin kommunikation: automatisering, formidling og kampagne. Vi arbejder i denne opgaven primært med formidling, men også lidt kampagne. Planlægning Forundersøgelse Information om affaldssortering: Til at starte vores opgave har vi undersøgt hvordan man sorterer affald: Først og fremmest skal der ikke lægges forskelligt slags affald sammen med hinanden, så som: haveaffald og elektronik, genbrugspapir og engangsemballage (f.eks. pizzabakker), kompost og hygiejne affald. Her er en oversigt af de almindelige affaldstyper som der, typisk bliver brugt i dagligdagen af hr. og fru. Danmark, der er: Metal, Papir og pap, Glas, Organisk affald, Farligt affald, Storskrald, El-skrot, Plast og gummi, Byggeaffald og Dagrenovation. Side 1 af 13

2 Mange er ikke helt klar over hvilke ting der indgår i de forskellige affaldstyper, her er en lille guide til hvilke ting der hører til hvad (det er selvfølgelig ikke alle ting men bare nogle almene ting der statuerer et eksempel). 1 Metal: I metal hører der mange ting til, og det er normalt noget som man ikke er i tvivl om, der er f.eks dåser, indkøbsvogne, sodavands- og ølkapsler. I metalaffaldet er dåser et kæmpestort problem og derfor er der også indført pant-maskinerne så når du afleverer dåserne, så får du penge igen. Hvis en metaldåse skal nedbrydes i naturen så tager det ca. 500 år. Papir og pap: I papir og pap er det genanvendelige materialer der smides der, det kan f.eks. være aviser/gratisaviser, papkasser, ugeblade, karton og reklamer, men ting som ispapir er ikke lavet af papir, selvom det hedder ispapir, meget er lavet er plast og endda folie. Papbakker som pizzaæsker hvor der er madrester på kan ikke ligges i papir og pap, da det ikke kan bruges til genanvendelse. Glas: Glasskår, glasflasker og almindelige drikkeglas skal lægges i glascontaineren. Glassene skal være tomme og helst skyllede. OBS: porcelæn, keramik, vinduesglas, elpærer og lysstofrør er ikke tilladt at smide i glascontainerne. Organisk affald: En stor del af det organiske affald er dit haveaffald som f.eks. blade, jord og grene, hundelorte er organisk, ja, men kun hvis du ynder at samle dem op og smide dem ud med dine bare hænder, hvis de er blevet samlet op i en hundepose er det ikke organisk affald mere. Bananskræller skal du ikke smide i organisk affald, de er meget sandsynligt sprøjtet med diverse sprøjtegifte for ikke at rådne på vejen til Danmark. Farligt affald: Under farligt affald er der meget forskelligt affald, der er f.eks. fyrværkeri, medicin, sprayflasker og rengøringsmidler. Fyrværkeri er en ting for sig, hvis du falder over en større mængde fyrværkeri der ikke er affyret eller sprunget skal du hurtigt tilkalde politiet, og hvis du vil af med noget fyrværkeri som ikke er blevet fyret af (måske noget gammelt noget) skal du kontakte din kommune så de kan guide dig hvor du skal hen, da det ikke er alle genbrugspladser der tager imod fyrværkeri. 1 d. 03/05/2015 d. 11/05/2015 d. 11/05/2015 Side 2 af 13

3 Almindeligt afskudt fyrværkeri skal bare i skraldespanden så det kan køres til forbrænding. Medicin kan afleveres i farligt affald, men kan også afleveres på dit lokale apotek, men må aldrig smides i skraldespand eller skylles ud i hverken vask eller wc. Sprayflasker indeholder oftest kemikalier og er tit brænd- og eksplosionsfarlige, så derfor skal selv sprayflasker der føltes tomme i farligt affald. Rengøringsmidler indeholder oftest masser af stoffer som bestemt ikke må ende i naturen, også selvom at rengøringsmidlet er mærket med miljømærkerne f.eks. svanen eller blomsten, skal resterne af det afleveres i farligt affald. Storskrald: Storskrald er mere de større ting som der er blevet kasseret, det kan være møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper og mere af det der kommer fra det private. Cykler er inden for kategorien, men man kan overveje om det er bedre at sælge den videre eller give den væk til nogen der kan bruge den - så bliver der ikke købt nyt og derved sparet på mængder af affald og ressourcerne til produktionen af den nye cykel. Legetøj kan både sælges, gives videre, byttes og doneres, så det er ikke engang nødvendigt at smide ud, men hvis det er er alligevel så saml det i en stor kasse/klar pose og lig det til storskrald. Tøj skal ikke i skraldespanden, tænk over at mange organisationer har stillet containere op med det ene formål at samle tøj ind, så det er der du skal lægge dit aflagte tøj. Rigtigt mange helt fine og stadig brugbare møbler bliver hver dag smidt i containere til forbrænding, aflever dem i stedet til f.eks. spejderens loppemarkeder eller andre der kan få nytte af møblerne. Når møblerne bliver afleveret til storskrald bliver de sorteret og de mest intakte bliver sendt i byttecentre, tag-selv-containere eller i små genbrugsbutikker, hvor de sælges ekstremt billigt. De forskellige genbrugspladser har forskellige ordninger, så der kan evt. lige spørges hvis man vil have at de går til noget specielt. El-Skrot: Batterier og andet el-skrot må ikke komme i skraldespanden, da de indeholder stoffer der er skadelige, nogle af de stoffer kaldes tungmetaller f.eks. bly og kviksølv. Det er vigtigt at man er klar over hvor el-skrot bliver afleveret, undersøg om du kan aflevere det i dit lokale supermarked, på apoteket, hos den forhandler der solgte eller et helt andet sted. Der kan også altid ringes til kommunen, som nok skal hjælpe hvis det bliver et problem. Byggeaffald: I byggeaffald er der nogle ting man er nødt til at tage forhold til, f.eks. er der imprægneret træ som er træ der bliver behandlet med kemikalier så det ikke bliver udsat for svamp eller angrebet af insekter, Side 3 af 13

4 man må derfor ikke brænde det da det frigiver giftige gasser og skal derfor heller ikke i brændbart men i en container der er på genbrugsstationen særligt til imprægneret træ. Beton og grus afleverer man på genbrugsstationen til genanvendelse. Plast og gummi: Plastflasker afleveres i de pantautomater der f.eks. står i supermarkederne så de kan genbruges. Dæk skal afleveres specielle steder på genbrugsstationerne, man kan også aflevere dækkene hos det autoværksted du får nyt dæk fra. Plastikposer bliver der købt rigtigt mange af, så genbrug dem, eller smid dem til sammenpresning, der er nogle steder de har lavet bord-bænke af pressede plastikposer. Dagrenovation: Så som: hundeposer med indhold i, cigaretskodder, mælkekarton og engangsemballage. De skal allesammen bare i den normale skraldespand da det ikke kan klassificere sig i en enkelt kategori da de har både organisk og plastik i f.eks. hundeposerne og madrester fra engangsemballagen. Segmentering Til at hjælpe os med at identificere en målgruppe har vi undersøgt TNS Gallups Kompas 2. Vi har læst deres beskrivelse af hvert enkelt befolkningssegment, og har diskuteret hvilket der skal være vores primære målgruppe. Vi har bestemt at vi gerne vil fokusere på det segment der kaldes Det Fællesskabsorienterede Segment. Folk i dette segment er karakteriseret af nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed, og samtidig er de meget interesserede i miljø- og forureningsspørgsmål. Dette tror vi kan gøre det meget lettere at komme igennem til målgruppen og lade os bruge mere energi på at informere om hvordan man sorterer affald i stedet om hvorfor man skal gøre det. Segmentet er stærkest repræsenteret i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, hvilket er godt da Grønsted Kommune er meget lig Roskilde, som jo ligger i dette område. En stor del af personerne i dette segment er mellem 40 og 59 år gamle, og yderligere er kvinder stærkt repræsenteret i segmentet, og vi tænker at det kan hjælpe os med at ændre adfærden hos specielt (børne)-familier, da det nok hyppigt er kvinden der tager sig af en større del af affaldet. Selv hvis det er manden der tager sig af det store affald som haveaffald, brugte møbler/hvidevarer osv., tænker vi at kvinden også kan have indflydelse på at affaldet bliver smidt rigtigt ud. 2 d.14/04/2015 Side 4 af 13

5 Vi havde overvejet nøje om vi skulle prøve at overbevise folk, der ikke går meget op i social ansvarlighed og miljø, og som måske er skeptiske og/eller ikke har nogen form for lyst til at hjælpe. Dette synspunkt er lidt en del af Det Individorienterede Segment. Men det virkede som en meget unødig besværlig opgave og vi valgte at fokusere på dem der gerne vil bidrage. Vi sammenlignede det lidt med folk der ryger: Det kan godt være at man fortæller dem at de øger risikoen for at de får kræft, eller at de forkorter deres liv, men de fleste bliver ved alligevel. På samme måde tror vi måske ikke at det hjælper at fortælle folk der er skeptiske over for affald om hvordan miljøet kan tage skade hvis de ikke ændrer vaner. Persona Ud fra vores undersøgelser omkring det fællesskabsorienterede segment har vi opbygget en persona som kan repræsentere en typisk person herfra. Som skabelon/inspiration har vi brugt et persona værktøj 3 : Navn: Berta-Berit Holm Briansen Alder: 50 år Psyke: Forholdsvis udadvendt. Baggrund: Er mor til to børn og bor i et villakvarter sammen med sin mand. Deltager i arrangementer i nabolaget og snakker med naboerne når de mødes. Arbejder som sygeplejerske. Følelser omkring teknologi: Bruger ikke hele dagen foran computeren, men er fortrolig med hvordan teknologi bruges, og kan sagtens finde på at bruge en aften på sidde foran fjernsynet sammen med familien. Følelser omkring miljø og affald: Vil gerne sikre at verden fortsat er et godt sted at bo i. Derfor prøver hun at gøre ting miljørigtigt fx slukke lyset når hun forlader rum og tage kortere bade. Hun vil også gerne være med til at genbruge materialer ordentligt, men det kan godt være lidt svært at finde ud af hvordan affald skal sorteres korrekt, da der normalt ikke er så meget fokus på dette område. Personlighedstræk: Venlig, kærlig og empatisk. Prøver at sørge for at alle omkring hende har det godt. Case Berta-Berit og hendes familie har som alle børnefamilier en konstant strøm af affald der skal smides ud. Der er både tale om mad- og køkkenaffald, men også andre ting som haveaffald, elektronik og større objekter. Berta-Berit prøver at sortere affaldet på den rigtige måde, men det er svært at finde ud af hvordan dette gøres sådan helt konkret. Derfor ender hun og familien tit med bare at smide det ud i affaldscontaineren, for at få det af vejen. Dette er selvfølgelig ikke særlig smart mht. miljøet og genbrug, og Berta-Berit ville da også meget gerne gøre det rigtigt, men hun ved ikke hvor hun skal finde de nødvendige informationer. 3 d. 14/04/2015 Side 5 af 13

6 Kommunikationsplan Til at udarbejde vores kommunikationsplan bruger vi Laswells model: HVEM Siger HVAD Til HVEM Gennem HVILKEN KANAL Med HVILKEN EFFEKT Hvem/Afsender: Afsenderen er i denne sammenhæng Grønsted Kommune, som vi taler igennem. Altså skal vores produkt være lidt formelt da det repræsenterer kommunen. Hvad/Budskab: Det budskab som vi gerne vil ud med er, hvordan man skiller sig af med sit affald på den rigtige måde. Budskabet er altså informativt og skal gerne være let at forstå og derefter rette sin affaldssortering efter. Til hvem/modtager/målgruppe: Modtageren er i dette tilfælde kommunens borgere. Yderligere har vi valgt at den intenderede modtager, kaldet målgruppen, er dem der befinder sig i det fællesskabsorienterede befolkningssegment. Dette har vi, som nævnt tidligere, valgt at gøre fordi det er lettere at tilpasse kommunikation til en ensartet målgruppe, da man så ikke behøver at tage en masse hensyn til modstridende interesser. Til at repræsentere en gennemsnitlig person fra målgruppen har vi skabt Berta-Berit, som vi vil prøve at rette vores kommunikation mod. Hvilken kanal/medie: Vi havde først valgt at arbejde med to medier, nemlig en folder, som bliver sendt ud til kommunens borgere, og så en video, som denne folder henviser til. Dette gjorde vi fordi vi troede at det ville blive svært at få alle informationer med i en folder uden at det blev en mindre roman. Modsat havde vi brug for noget som skaber opmærksomhed omkring vores video, da det jo ikke hjælper så meget hvis der ikke er nogen som ser den. Derfor havde vi tænkt os at bruge folderen som en slags appetizer til vores video der skulle ligge på nettet. Desuden tænkte vi at folderen er en god måde at komme ud til familier i kommunen, da alle har en postkasse og tjekker den ofte. Vi har dog efterfølgende besluttet os for kun at lave folderen, da vi mener at den kan indeholde tilstrækkeligt med information. På den måde bringer det også informationen tættere på borgerne, da de ikke behøver at gå ind på en hjemmeside først, og gør det lettere hvis man ikke er særlig god til IT. Hvilken effekt: Det er klart at den ønskede effekt for vores produkt er, at folk får den nødvendige viden der skal til for at de kan sortere deres affald korrekt. Som en slags bi-effekt kan det også nævnes at en øget opmærksomhed/interesse for miljøet er en god ting. Side 6 af 13

7 Kravspecifikation De informationer som vi har indsamlet under planlægningen er projektet kan vi bruge til at formulere nogle krav til vores produkter: 1. Hele formålet med projektet er jo at vi skal ændre en adfærd hos kommunens borgere. Derfor er det første krav at borgerne bliver bedre til at sortere deres affald. Det er selvfølgeig svært at måle i praksis da det er et tænkt scenarie. Dog kan man antage at borgerne i vores kommune gerne vil gøre en indsats, men mangler den nødvendige information. Det vil nok også være det der er tilfældet med de fleste i det fællesskabsorienterede segment, da personer herfra ofte er meget miljøbevidste og søger at gøre en positiv forskel. 2. For at vi kan overholde krav #1 skal vi selvfølgelig have en måde hvorpå borgerne kan blive bedre til at sortere deres affald på. I vores tilfælde vil det være, at vores produkt skal give den nødvendige information der skal til for at borgerne kan skaffe sig af med deres affald på den rigtige måde. 3. For at vi kan få vores informationer ud til befolkningen skal vi selvfølgelig også have folk til rent faktisk at læse vores produkt. Derfor er næste krav at produktet skal virke indbydende og give folk fra vores målgruppe lyst til at få mere at vide omkring affaldssortering. Design Vi har som sagt tænkt os at lave en lille folder som er ideel til at lægge i folks postkasser, så når de går ud for at tømme postkassen dumper vores hæfte lige ind i armene på personerne der bor i husstanden. I hæftet er der en lille forklaring på hvad vi vil informere om og hvorfor det er vi vil informere om emnet affaldshåndtering, vi vil gerne have vores hæfte til at se interessant ud så det fanger de fleste der ser vores hæfte, og giver dem lyst til at åbne det og kigge mere. Informationsdesign Til at hjælpe os med at finde ud af hvad vores folder skal indeholde, har vi lavet et skema: Interessent Informationsbehov Løsning Forældre(Berta) Bekræftelse i at det er godt at sortere affald Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Kategorisk gennemgang af de forskellige typer af affald og hvordan de håndteres Side 7 af 13

8 Teenagebørn Motivation til at sortere Argumenter for at det er godt at sortere affald Information omkring affaldssortering Simpel gennemgang af affaldssortering De primære interessenter for vores folder er forældrene i det fællesskabsorienterede segment. De går typisk allerede ind for affaldssortering og miljøvenlighed. Derfor kan de dog stadig have et lille behov for at blive bekræftet i at det er en god ting at gøre, i hvert fald lige for at komme igang. Dette vil vi imødekomme ved at give nogle gode grunde til at man skal sortere sit affald - fx at det er godt for miljøet, og at man hjælper med at genbruge ressourcer. Forældrene har også et behov for viden omkring affaldssortering - det er jo derfor at vi laver denne her folder. For at imødekomme dette behov skal vores folder indeholde information omkring hvilke affaldskategorier der findes og hvad man skal gøre med dem. Når vores foldere når ud til børnefamilierne, er det også meget muligt, at de ældre børn (teenagere) tager et kig i folderen. Teenagere er måske typisk ikke lige så opsatte på genanvendelse som deres forældre, og derfor har de måske mere et behov for motivation til at sortere, i stedet for bekræftelse i at det er godt. Dette kan vi godt imødekomme samtidig med forældrenes behov - vores argumenter for affaldssortering skal bare være stærke nok til at teenagerne bliver overbevist om at det er en god ting at gøre. Hvis det lykkes for os at overbevise teenagerne om at sortere affald, har de selvfølgelig også et behov for at vide hvordan. De behøver måske ikke en lang kategorisk gennemgang, men de har brug for et overblik over hvad der skal gøres. For at løse dette har vi tænkt os at dedikere en side i folderen til en oversigt over de forskellige typer af affald samt et par linjer om hvor man skal gøre af dem. Hvis man vil vide mere efter det, kan man læse nærmere inde i folderen. Dette er også til nytte for forældrene hvis de på et tidspunkt bare har brug for en kort oversigt. Prioritering af information Det første vi skal imødekomme er behovet for at få bekræftet at affaldssortering er godt. Derfor vil vi starte første side med et afsnit om alle de fordele som sortering af affald har. Dette gør vi for at give læseren en grund til at læse videre og lære mere. På de følgende sider vil vi opstille de forskellige kategorier af affald samt en forklaring af hvad de indeholder. Vi vil starte med det mest hyppige kategorier som køkkenaffald og slutte af med de mere specielle kategorier som ikke er relevante for dagligdagen. Der kommer også til at være en enkelt side med en oversigt. Her skal bare være navnet på affaldskategorien, og hvad man skal gøre med den i en slags stikordsform. Side 8 af 13

9 For at fange læserens opmærksomhed og indikere hvad folderen handler om, laver vi en overskrift på forsiden at folderen. Vi har tænkt os at overskriften skal være: Sorter Dit Affald - Hvorfor og hvordan. På forsiden placerer vi også Grønsted Kommunes logo, fordi folderen jo sendes ud af dem. Desuden giver det også folderen et lidt officielt præg og kan måske være med til at hæve interessen fra modtagerens side. På bagsiden af folderen skal der være adressen på en genbrugsstation i Grønsted (repræsenteret af Roskilde Genbrugsstation), samt et kort der viser placeringen. Dette vil være nyttigt for borgerne, og hjælper måske til at flere folk benytter genbrugspladsen. I bunden vil vi igen placere Grønsteds logo, men her større end på forsiden. Visuelt Design 4 Farver: Vi har valgt at arbejde med farverne hvid, grøn og sort. Hvid kommer til at være baggrundsfarven for folderen. Dette er fordi det er let at læse sort skrift på hvid baggrund, og det er en meget neutral baggrundsfarve, så den stjæler ikke opmærksomheden fra budskabet. Grønsted Kommunes logo har en blød grøn farve som passer godt til temaet affaldssortering, da den grønne farve ofte er kædet sammen med miljø og bæredygtighed. Derfor vil vi også bruge denne grønne farve i forbindelse med den grafiske opsætning af folderen. Teksten bliver sort da det er lettest at læse. Skrifttype: Vi har kigget på forskellige fonte/skrifttyper til brug i vores folder. Det er vigtigt at den valgte font er let at læse og virker simpel. Vi har fundet et par som vi synes virker gode til en folder: Cambria Arial Trebuchet MS Det er sådan at serif fonte (bogstaver har fødder) generelt er lettere at læse på tryk, hvor sans-serif fonte (bogstaver har ikke fødder) er lettest at læse på en skærm. Da vi beskæftiger os med en tryksag vil vi prøve at se hvordan det kommer til at se ud med Cambria, da det er en serif font. Efter at vi testede folderen med Cambria blev vi enige om at det ikke så særligt godt ud, og besluttede os for at prøve skrifttypen Segoe UI Semilight, som er en sans-serif font. Denne skrifttype synes vi og vores testpersoner virker bedre end Cambria, på trods af at den ikke har fødder. Vores folder endte derfor med at blive sat med Segoe UI Semilight. Format: Folderen har form som et A4 ark der ligger ned og som er foldet tre steder. Sidernes bredde bliver således ⅓ af et A4 arks højde, mens højden af siderne bliver som et A4 arks bredde. Vi har også prøvet at kigge på nogle forskellige papirtyper. Vi vil gerne have noget papir som er stærkt og glat, så det let kan holde sin form, og så det er dejligt at holde på. Vi fandt papirstypen Amber Graphic 170 gm 2, som vi tror ville være god, dog kan vi ikke rigtig bestemme os uden at kunne prøve at mærke folderen printet på papiret. 4 Kompendium om grafisk design - d. 11/05/2015 Side 9 af 13

10 Seperatorer: I bunden af folderen vil vi lave en grøn linje, der evt giver plads til et lille fact i bunden af hver side. Vi vil udnytte denne linje til at skabe en slags dynamik/brud ved siden der indeholder oversigten: Linjen vil nemlig gå helt igennem folderen på alle siderne, men på siden med oversigten giver linjen et knæk, der indikerer at folderen kan åbnes endnu mere (se skitse i det følgende afsnit omkring opsætning for visualisering af dette). Interaktion med folderen Det er måske begrænset hvor meget man kan interagere med en folder, men vi har alligevel fået en god ide: Vi har tidligere beskrevet hvordan vi vil lave en side der indeholder en oversigt over de forskellige kategorier for affald og måden de behandles på. Vi folder folderen på en sådan måde at denne side vil være at finde lige når man åbner den (se igen skitse i følgende afsnit for visualisering). Hvis man så folder forsiden bagud har man kun oversigten, og kan let hænge denne op på fx et køleskab. Dette giver folderen en interaktionsmæssig værdi overfor brugeren. Opsætning af folder For at overskueliggøre vores folder i forhold til de tanker vi har beskrevet i de foregående afsnit har vi lavet en skitse i folderform: Venstre: Forsiden af folder. Højre: Folderen er åbnet. På venstre side er motivationen til at sortere affald, mens højre side indeholder oversigten. Bemærk linjen i bunden der knækker, og indikerer at man også kan åbne siden med oversigten. Side 10 af 13

11 Her er oversigten foldet væk. Man ser igen motivationen til venstre, og så er gennemgangen af kategorierne i midten og til højre. Her er motivationssiden foldet bagover (i forhold til billede 2), så man kun har oversigten. Denne kan man hænge op på et køleskab eller lignende. Side 11 af 13

12 Implementering Til at udarbejde vores folder har vi brugt programmet Microsoft Publisher. Vi har ikke rigtig arbejdet med Publisher før, men vi tænker at det kan det der skal til for at vi kan lave vores folder. Desuden bruger den samme brugerflade som resten af Office-programmerne, så vi tror at vi vil kunne få overblik over funktionerne i programmet nogenlunde let. Masterside Til at starte med oprettede vi en ny publikation i et liggende A4-format. For at give siderne struktur lavede vi en såkaldt masterside, der fungerer som skelet for vores to sider. Vi indsatte nogle hjælpelinjer så vi kunne se hvor den skulle foldes og kunne tilpasse indhold herefter. Da vi folder hver side i tre dele lavede vi to linjer i henholdsvis ⅓ og ⅔ af sidens længde. Desuden lavede vi linjer der skaber en margen på 1 cm til alle sider samt top og bund. Efter lidt afprøvning lavede vi også en hjælpelinje 2,5 cm fra toppen, der skal hjælpe med placeringer af overskrifter til siderne. Baggrundsgrafik Til at lave den grønne linje i bunden af folderen har vi brugt GIMP. Vi lavede et nyt billede med A4 størrelse og kopierede farven fra Grønsteds logo. Vi tilføjede en alfakanal til billedet og gjorde baggrunden gennemsigtig, og så tegnede vi en lige streg på tværs af billedet. Vi gemte dette billede som PNG (for at bevare gennemsigtighed), og så lavede vi en anden version med en bue i den ene ende. Dette gjorde vi ved at lave en grøn cirkel med samme linjetykkelse som den lige linje, og sætte den i det ene hjørne så toppen af den flugtede med den lige linje. Vi slettede så den del af cirklen som ikke passede, samt den del af den lige linje der gik helt ud til kanten. Da dette var gjort gemte vi også dette billede som PNG, og tilføjede vores to billeder som baggrund på de to sider i folderen. Indhold Vi har nu, ved hjælp af den information vi har samlet omkring affaldssortering, fyldt folderen op med overskrifter og tekst, som beskrevet i designfasen. Vi brugte de hjælpelinjer vi tidligere oprettede, så alt har samme bredde/højde osv. Vi har taget logoet 5 for Grønsted Kommune fra projektoplægget. Afprøvning Vi har printet vores prototype og foldet den som skulle foldes, dog har den ikke nogle farver pga. printerproblemer. Herefter har vi lavet en tænke-højt test, der nok har lidt meget kvalitativ undersøgelse omkring sig. Vi startede med lige at snakke om hvad vi gerne ville have ud af vores test: 1. Vi ville gerne vide hvad personen tænkte omkring vores skrifttype. 2. Feedback omkring opsætning af folderen, fx placering af oversigt. 3. Tanker omkring farverne i folderen. 5 Grønsted Kommunes logo - d. 11/05/2015 Side 12 af 13

13 4. Andre kommentarer. Vi fik fat i to personer som hver især gennemgik tænke-højt testen. Begge to var drenge og var henholdsvis 17 og 18 år.: Person 1 mente at vores skrifttype var for enkel, og at vi med fordel kunne ændre den. Han mente også at skrifttypen var ret svær at læse, da den var for utydelig. Han synes at det var en god opsætning, og at det virkede godt med måden vi havde lavet oversigten på. Han synes også at det var en god bagside, og at kortet fungerede godt. Person 2 synes det var en god opbygning, og at teksten var godt formuleret. Han synes at vi med fordel kunne gøre brug af nogle billeder, da folderen var lidt kedelig. Vi besluttede at prøve at ændre skrifttypen til en uden fødder, kaldet Segoe UI Semilight, og printe igen. Denne gang fik vi også farver med, men den ene side er dog spejlvendt. Vi snakkede nu med person 1 igen, og han sagde at han synes at skriften var meget bedre nu. Han sagde ordret: Den ville jeg have været glad for. Dog ville han gerne have en anden papirtype, hvilket jo også var meningen at vi ville bruge. Det ideelle ville have været hvis vi havde kunnet snakke med en der kunne repræsentere vores målgruppe. Dem er der dog ikke så mange af i klassen og vi nøjedes derfor med de to drenge. Desuden tænker vi at selve den grafiske opsætning virker ens på en lige meget hvilket segment man er fra, og at det derfor ikke betyder så meget lige i forhold til de spørgsmål som vi har stillet. Videreudvikling på baggrund af test Vi kan også godt se at folderen kan være lidt tør, da det egentlig bare er en masse tekst. Vi har derfor fået en ide der ville tilføje lidt mere til den visuelle side af folderen: Ud fra den grønne linje i bunden kunne der vokse fx et træ ud, som kunne have en lidt mere gennemsigtig grøn farve. Dette kunne så sno sig rundt på siderne, og på den måde bryde den store mur af tekst lidt, så det blev lidt mere interessant at kigge på. Dette er dog ikke noget som vi har tid til at arbejde på, så det bliver bare liggende som en overvejelse som vi ville have arbejdet videre på hvis vi havde chancen for at gennemarbejde faserne endnu engang med henblik på videreudvikling af produktet. Konklusion Vi har arbejdet med affaldssortering og har lavet noget målgruppeanalyse og opstillet nogle krav. Ud fra dette, har vi lavet et design til en folder som vi har implementeret ved hjælp af Publisher. Folderen skulle gerne give indblik hvordan man sorterer sit affald korrekt, og på den måde være med til at hjælpe miljøet og Grønsted Kommune. Vores test har vist, at vores folder godt kunne være mere spændende, som man kunne gøre ved hjælp af lidt ekstra visuelt, hvilket vi har diskuteret i foregående afsnit. Dog synes vi alt i alt at folderen er godt implementeret, hvis man ser bort fra dette, og det at man altid ville kunne arbejde videre med tingene. Side 13 af 13

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE

INDHOLD PRODUKTUDVIKLING. Projektforberedelse. Kommunikationsplan. KONKLUSION Litteraturliste. bilag DESIGNFASE INDHOLD Projektforberedelse Kommunikationsplan DESIGNFASE PRODUKTUDVIKLING KONKLUSION Litteraturliste Indledning Problemformulering Interessentanalyse Use Case Models Udviklingsmetode Målgruppeanalyse

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Målgruppe... 5 10 trin til personas... 5 Delkonklusion... 8 Beskrivelse af 3 relevante hjemmesider...

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47 CELF NAKSKOV 3. HTX Kommunikation & it Kampagne - Alkohol Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47 Indholdsfortegnelse Fag; Kommunikation & it Fase 1... 2 Formål... 2

Læs mere

2 Faktaark indholdsfortegnelse

2 Faktaark indholdsfortegnelse 2 Faktaark indholdsfortegnelse 3 Projekttitel...Startup.dk Vejledere...Ditlev Vestergaard Skanderby Marc Kluge Frederik David Tang Jesper Hinchely Morten Rold Anslag...33018 Anders Lauridsen...E-mail:

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Motiverende design og brugervenlighed

Motiverende design og brugervenlighed Hovedopgave Multimediedesigner, Erhvervsakademiet Aarhus Tech, Forår 2010 Motiverende design og brugervenlighed Persuasive design and Usability af Christina Duus Vejleder: Niels-Erik Kaster Projektperiode:

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen

Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen Redesign Moestrup.dk Workshop 2 10mmd1 Af: Jeanett Kampff Pernille Schunck Nicholas Gotfredsen Rasmus Nielsen Steffen Mortensen Contents Indledning... 3 Analyse af Moestrup... 4 AIDA modellen... 4 SWOT

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Visuel Identitet. af Mette Tang CHOKOLADE MAGERIET Visuel Identitet af Mette Tang Titelblad Titel: Emne: Type: Eksamensperiode: Afleveringsdato: Navn: Årgang: Hold: Vejleder: Uddannelse: Bunden Studieretning: Valgfri studieretning: Chokolade

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere