Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)"

Transkript

1 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.) 1 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændring: 1. I 4, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres»180 pct.«til:»150 pct.«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 20. november Stk. 3. For køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, har den, der skal svare afgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, krav på tilbagebetaling af registreringsafgift. Den difference, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der for en del af den afgiftspligtige værdi er beregnet afgift med 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes afgift med 150 pct., vil blive tilbagebetalt af SKAT til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af køretøjet, alene rettes imod den afgiftspligtige forhandler. Stk. 4. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og hvor der er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter reglerne i registreringsafgiftslovens 7 b-d, i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, opkræver SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der er beregnet godtgørelse på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes godtgørelse på grundlag af 150 pct., hos eller til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Stk. 5. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og hvoraf der sker beregning af afgiftsdifferencer efter registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 7, og 3 b, stk. 7, i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, opkræver eller tilbagebetaler SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der er beregnet afgiftsdifference på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes afgiftsdifference på grundlag af 150 pct., hos eller til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Stk. 6. Efter- og tilbagebetalingskrav som følge af stk. 3-5 forfalder den 29. februar 2016, jf. stk. 1, og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens 5, stk. 1. 1

2 1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 2

3 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at reducere den høje danske registreringsafgiftssats fra 180 pct. til 150 pct. Den danske registreringsafgift på biler er blandt verdens højeste og beregnes på baggrund af bilens værdi. Med afgiftsnedsættelsen bliver det billigere at købe mere familievenlige og trafiksikre biler. En nedsættelse af registreringsafgiften skønnes samtidig at have positive effekter på arbejdsudbuddet. 2. Lovforslagets formål og baggrund Den danske registreringsafgift på biler er blandt verdens højeste og beregnes på baggrund af bilens værdi. For personbiler udgør værdiafgiften 105 pct. af bilens afgiftspligtige værdi op til kr. (2016-niveau) og 180 pct. af værdien derudover. For motorcykler udgør værdiafgiften 105 pct. af den afgiftspligtige værdi mellem og kr. (2016-niveau) og 180 pct. af værdien derudover. Afgiften indeholder derudover også tekniske elementer. Med Aftale om finansloven for 2016 er det aftalt at nedsætte registreringsafgiftssatsen på 180 pct. til 150 pct. for personbiler (inkl. autocampere) og motorcykler. Det foreslås således at ændre registreringsafgiftsloven, så afgiftssatsen på 180 pct. ændres til 150 pct. De resterende afgiftssatser bibeholdes uændret. Med afgiftsnedsættelsen bliver det i højere grad muligt at købe mere familievenlige og trafiksikre biler. For en mellemstor familiebil vil satsreduktionen indebære, at der skal betales ca kr. mindre i registreringsafgift. Den præcise afgiftsreduktion afhænger af den konkrete bilmodel. En nedsættelse af registreringsafgiften skønnes samtidig at have positive effekter på arbejdsudbuddet. En reduktion af registreringsafgiftssatsen fra 180 pct. til 150 pct. skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 350 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 260 mio. kr. i Efter tilbageløb og adfærd skønnes det varige mindreprovenu til ca. 200 mio. kr. Det foreslås, at nedsættelsen af registreringsafgiften træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning fra fremsættelsen af lovforslaget. 3. Nedsættelse af registreringsafgiftssatsen til 150 pct Gældende ret Ved registrering af personbiler og motorcykler i Køretøjsregisteret betales registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2. Ved registrering af autocampere betales ligeledes registreringsafgift på baggrund af reglerne i 4, stk. 1, jf. 5 a, stk. 1, 2. og 4. pkt. For nye personbiler udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For nye motorcykler udgør afgiften 105 pct. af kr. til kr. (2015- niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For autocampere udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr og 60 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. Der gives fradrag og tillæg ved beregningen af registreringsafgiften for personbiler og varebiler efter bilens brændstofforbrug, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 2 og 3, og 5, stk. 4 og 5. 3

4 SKAT kan efter ansøgning give tilladelse til, at registreringsafgiften af udenlandske firmakøretøjer, leasingkøretøjer og køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse i Danmark, betales forholdsmæssigt efter reglerne i registreringsafgiftslovens 3 a-3 c. Der betales tilsvarende registreringsafgift for brugte køretøjer ved disse køretøjers registrering i Køretøjsregisteret, jf. registreringsafgiftslovens 4, stk. 7. Der gives dog alene et forholdsmæssigt fradrag eller tillæg svarende til den ændrede værdi i sammenligning med tilsvarende køretøjer, der afgiftsberigtiges som nye køretøjer. Der betales eksportgodtgørelse af et afgiftsberigtiget køretøj, såfremt køretøjet afmeldes fra Køretøjsregisteret og udføres fra landet efter reglerne i registreringsafgiftslovens 7 b-7 d Lovforslaget Det foreslås, at registreringsafgiftssatsen i registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, på 180 pct. nedsættes til 150 pct. Det medfører, at afgiften for nye personbiler efter lovforslaget udgør 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For nye motorcykler udgør afgiften efter forslaget 105 pct. af kr. til kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For autocampere udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr og 60 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. Eksempel. Benzindreven personbil med en afgiftspligtig værdi på kr. inkl. moms men eksklusiv afgift og et brændstofforbrug på 20 km/l, der indregistreres i 2016 Beregning Kr. 1.Forhandlers udsalgspris ekskl. moms Moms 25 pct. * (1.) Bilens pris inkl. moms Fradrag i beskattet værdi 4.Radio Airbag (3.-6. airbag, dvs. 4 stk.) 4 * ABS ESP (anti-spin) Max NCAP-stjerner Beskattet værdi 3. ( Værdiafgift v. 180 pct. 10.Registreringsafgift under progressionsknæk på kr. 105 pct. * Registreringsafgift over progressionsknæk på pct. * ((9.) kr ) 12.Registreringsafgift før fradrag i afgiften Fradrag i afgiften 13.Nedslag for energieffektivitet * (20-16) ) 4

5 14.Nedslag for selealarmer (3 stk.) Samlet registreringsafgift - dog mindst kr. fra-12trukket nedslag for selealarmer 16.Bilens pris inkl. moms og registreringsafgift v. afgift på 180 pct Værdiafgift v. 150 pct. 17.Registreringsafgift over progressionsknæk på pct. * ((9.) kr ) 18.Samlet registreringsafgift - dog mindst kr. fra-10trukket nedslag for selealarmer 19.Bilens pris inkl. moms og registreringsafgift v. afgift på 150 pct Ændring i registreringsafgift De resterende afgiftssatser, beløbsgrænser, tillæg og fradrag bibeholdes uændret. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås, at loven gives virkning fra fremsættelsen, dvs. fra den 20. november Baggrunden for at det foreslås, at reglerne får virkning tilbage fra fremsættelsen er, at en reduktion af registreringsafgiftens høje sats på 30 pct.-point er en ændring af bilafgifterne af meget betydelig størrelsesorden. Det må derfor forventes, at der ikke registreres dyrere biler og motorcykler med en værdi over skalaknækket i perioden, fra finanslovaftalen offentliggøres, til en reduktion får virkning. Da der er sammenhæng mellem bilsalget og registrering, må der forventes at opstå en tilsvarende opbremsning af bilsalget. På baggrund af Skatteministeriets beregninger skønnes det, at salget af personbiler over skalaknækket vil udgøre ca. 50 procent af det samlede personbilsalg i Det skønnes endvidere, at der vil blive solgt ca personbiler i november og december 2015 ved uændrede regler. Heraf kan halvdelen, svarende til ca personbiler, skønnes at være dyrere personbiler over skalaknækket. Det svarer til ca. 275 biler per dag. Efter offentliggørelse af finanslovsaftalen indtil lovforslaget er vedtaget i Folketinget og kan træde i kraft, vil det formentligt være ca. 40 dage, hvor salget af biler med en værdi over skalaknækket potentielt bremses, svarende til ca personbiler. På baggrund af Skatteministeriets beregninger kan det skønnes, at gennemsnitsprisen for personbiler med en værdi over skalaknækket udgør ca kr. ekskl. registreringsafgift og moms. Dermed vil det udskudte salg på personbiler svare til en omsætning hos bilforhandlerne på ca. 1,2 mia. kr. ekskl. moms og registreringsafgift. Det vurderes, at konsekvenserne for bilbranchen af en sådan opbremsning af bilsalget vil være så alvorlige, at det er nødvendigt at afbøde effekterne heraf ved at give forslaget virkning tilbage fra fremsættelsen. Forslaget indebærer dermed, at biler, der indregistreres efter lovforslagets fremsættelse, får gavn af reduktionen af registreringsafgiften. En tilsvarende model for tilbagevirkende kraft fandt anvendelse i forbindelse med omlægningen af bilafgifterne i

6 Forslaget omfatter alle køretøjer, hvoraf der beregnes afgift efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, dvs. nye og brugte køretøjer samt køretøjer, som den 20. november 2015 eller senere anmeldes til registrering efter reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget om at nedsætte den høje registreringsafgiftssats fra 180 pct. til 150 pct. med virkning fra 20. november 2015 skønnes med betydelig usikkerhed at indebære et umiddelbart mindreprovenu fra registreringsafgift på ca. 140 mio. kr. i 2015 og mio. kr. i 2016 faldende til ca. 960 mio. kr. fra I varig virkning udgør det umiddelbare mindreprovenu 960 mio. kr., jf. tabel 1. Mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2015 og 350 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 260 mio. kr. i I varig virkning skønnes mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd at udgøre ca. 200 mio. kr. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser ved reduktion af registreringsafgiftssatsen på 180 pct. Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkninning Finansårsvirk- Umiddelbart provenu Provenu efter adfærd og tilbageløb Der er i 2016 taget udgangspunkt i salget af personbiler og motorcykler som budgetteret på FFL16 og i de efterfølgende år med et strukturelt niveau for salget, svarende til at bestanden af personbiler og motorcykler udskiftes på henholdsvis 15 og 30 år. Idet salget i 2016 forventes at overstige det strukturelle niveau, er det umiddelbare mindreprovenu større i 2016 end de efterfølgende år. Mindreprovenuet vedrører helt overvejende personbiler. Adfærdseffekterne består særligt i, at den lavere registreringsafgift pr. personbil og motorcykel forventes at føre til, at der sælges flere og dyrere personbiler og motorcykler. Dette skønnes på kort sigt at reducere mindreprovenuet primært i form af øgede indtægter fra registreringsafgift og fra moms på salg af biler. Efterhånden som det højere salg slår igennem på bilparken, reduceres mindreprovenuet yderligere grundet afledte effekter fra ejer- og udligningsafgift, ansvarsforsikringsafgift og brændstofafgifter inkl. moms. Den lavere varige virkning opgjort efter tilbageløb og adfærd sammenholdt med provenuvirkningerne i afspejler således, at de afledte effekter indtræffer gradvist med udskiftningen af bilparken. Der er endvidere et mindre tilbageløb af moms og andre afgifter, idet udgifterne til bil reduceres. Hermed øges forbruget af andre varer, hvilket vil øge statens indtægter fra moms og andre afgifter. Endelig består adfærdseffekterne i en positiv arbejdsudbudseffekt, idet den lavere afgift forventes at øge arbejdsudbuddet. Reduktionen af registreringsafgiftssatsen på 180 pct. medfører ikke direkte en ændring af skatteudgifter. Reduktionen mindsker imidlertid alt andet lige værdien af de skatteudgifter, der er i registreringsafgiften for personbiler og motorcykler, og som afhænger af satsen på 180 pct. Det gælder f.eks. de fradrag for sikkerhedsudstyr, der gives i den afgiftspligtige værdi. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at SKATs omkostninger udgør kr. En forudsætning for skønnet er, at Køretøjsregisteret kan tilrettes inden lovens ikrafttræden den 1. januar Alternativt vil der blive tale om en manu- 6

7 el beregning i de omhandlede sager. Årsværksforbruget skønnes i givet fald til mellem 2-4 årsværk, der alle skal bruges i januar-februar Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Reduktionen af registreringsafgiftssatsen på 180 pct. for personbiler og motorcykler forventes først og fremmest at berøre private. Under forudsætning af, at 10 pct. af personbilerne benyttes af erhvervene, skønnes reduktionen for nye personbiler at medføre en varig umiddelbar lempelse for erhvervene på ca. 100 mio. kr. Brugtbilpriserne afhænger af priserne på nye biler og forventes derfor at falde med afgiftsnedsættelsen. For de erhverv, som ejer en personbil eller motorcykel af en vis værdi, vil reduktionen derfor som udgangspunkt medføre et kapitaltab. Kapitaltabet må forventes at være størst for ejerne af de dyreste biler, da afgiftslempelsen vil være størst for disse. Jo nyere en bil er, jo større vil kapitaltabet endvidere alt andet lige være. Værdien af kapitaltabet for personbiler skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. for erhvervene. Kapitaltabet vil alene blive realiseret ved videresalg. For leasingselskaber, som betaler forholdsmæssig registreringsafgift, forventes kapitaltabet endvidere som udgangspunkt ikke at blive realiseret ved videresalg, da de nye registreringsafgiftsregler vil gælde, når den resterende registreringsafgift skal beregnes ved videresalg i Danmark eller ved genleasing. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). 8. Administrative konsekvenser for borgerne For de, som får indregistreret en personbil eller motorcykel i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden, og som skal have tilbagebetalt registreringsafgift efterfølgende, kan der være en begrænset administrativ belastning. Tilsvarende gør sig gældende for de, som eksporterer en personbil eller motorcykel i denne periode, og som er berørt af afgiftsændringen. 9. Miljømæssige konsekvenser Reduktionen af registreringsafgiftssatsen på 180 pct. må forventes at bidrage til flere biler. Det må forventes at øge CO2-udledningen fra vejtransporten samt udledningen af skadelige stoffer, der bidrager til den lokale luftforurening. CO2-udledningen fra vejtransporten skønnes med betydelig usikkerhed at blive øget med i størrelsesordenen tons CO2 årligt, som følge af flere nye personbiler. Efterhånden som ændringen slår igennem på hele bilparken, skønnes CO2-effekten at udgøre i størrelsesordenen tons årligt. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (informations-proceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en stand still-periode, og ændringen kan dermed umiddelbart sættes i kraft. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har ikke forinden fremsættelsen været sendt i høring. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist den 27. november 2015 hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: 7

8 Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AutoBranchen Danmark, Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, Business Danmark, CAD, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, CEPOS, Cevea, DAKOFA, Danish Operators, Danmarks Motor Union, Dansk Aktionærforening, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Bilforhandler Union, Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Taxi Råd, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Danske Synsvirksomheder, DANVA, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, DI, ERFA-gruppen-Bilsyn, FDL, FDM, Finans og Leasing, Finansforbundet, Finansrådet, Foreningen Danske Revisorer, FSR - danske revisorer, Greenpeace Danmark, HORESTA, International Transport Danmark, KL, Kraka, Landsforeningen Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsskatteretten, Mineralolie Brancheforeningen, Motorcykel Forhandler Foreningen, Motorcykel Importør foreningen, Motorhistorisk Samråd, Nationalt Center for Miljø og Energi, Partnerskabet for brint og brændselsceller, Rejsearrangører i Danmark, Sammenslutningen af Karosseribyggere og Autooprettere i Danmark, SRF Skattefaglig Forening, og VisitDenmark. 12. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget skønnes med betydelig usikkerhed at indebære et umiddelbart mindreprovenu fra registreringsafgift på ca. 140 mio. kr. i 2015 og mio. kr. i 2016 faldende til ca. 960 mio. kr. fra I varig virkning udgør det umiddelbare mindreprovenu 960 mio. kr. Mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes at udgøre ca. 40 mio. kr. i 2015 og 350 mio. kr. i 2016 faldende til ca. 260 mio. kr. i I varig virkning skønnes mindreprovenuet efter tilbageløb og adfærd at udgøre ca. 200 mio. kr. Det skønnes, at SKATs omkostninger udgør kr. En forudsætning for skønnet er, at Køretøjsregisteret kan tilrettes inden lovens ikrafttræden den 1. januar Alternativt vil der blive tale om en manuel beregning i de om- 8

9 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Forslaget skønnes at medføre en varig umiddelbar lempelse for erhvervene på ca. 100 mio. kr. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER). handlede sager. Årsværksforbruget skønnes i givet fald til mellem 2-4 årsværk, der alle skal bruges i januar-februar Erhvervene kan opleve et kapitaltab på eksisterende personbiler og motorcykler. Kapitaltabet for personbiler skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre i størrelsesordenen 1 mia. kr. Kapitaltab realiseres alene ved videresalg. For leasingselskaber som betaler forholdsmæssig registreringsafgift vil det dog som udgangspunkt ikke blive realiseret. Der kan være en begrænset administrativ belastning for borgere, der indregistrerer eller eksporterer en bil eller motorcykel i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden. Reduktionen af registreringsafgiftssatsen på 180 pct. må forventes at bidrage til flere biler. Det må forventes at øge CO2-udledningen fra vejtransporten samt udledningen af skadelige stoffer, der bidrager til den lokale luftforurening. Lovforslaget notificeres som udkast efter direktiv 98/34/EF (informations-proceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. Der er tale om en skattemæssig foranstaltning, som ikke er omfattet af en stand still-periode, og ændringen kan dermed umiddelbart sættes i kraft. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Ved registrering af blandt andet personbiler, motorcykler og autocampere i Køretøjsregisteret, betales registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens 4-5 a. For nye personbiler udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. 4, stk. 1, nr. 2. 9

10 For nye motorcykler udgør afgiften 105 pct. af kr. til kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. 4, stk. 1, nr. 1. For autocampere udgør afgiften 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 180 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr og 60 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. 5 a, stk. 1, 2. og 4. pkt. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som for nye køretøjer. Ovenstående beløb nedsættes dog med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret, sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt, jf. 4, stk. 7. Et brugt køretøjs alder regnes fra første registrering, jf. 4, stk. 8. Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er, jf. 8, stk. 1, 1. pkt., beregnes ud fra køretøjets almindelige pris, inklusiv moms, men uden registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet eller, hvis SKAT inden køretøjets registrering udsteder bevis for afgiftsberigtigelsen, på tidspunktet for bevisets udstedelse. Det foreslås, at registreringsafgiften nedsættes, således at satsen på 180 pct. ændres til 150 pct. Efter forslaget vil afgiften således for nye personbiler udgøre 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For nye motorcykler vil afgiften efter forslaget udgøre 105 pct. af kr. til kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. For autocampere vil afgiften efter forslaget udgøre 105 pct. af kr. (2015-niveau) og 150 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi, men dog mindst 0 kr. af kr og 60 pct. af resten af køretøjets afgiftspligtige værdi. De resterende afgiftssatser, beløbsgrænser, tillæg og fradrag i registreringsafgiftslovens 4-5 a, ændres ikke med forslaget. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Det foreslås i stk. 2, at loven har virkning fra lovforslagets fremsættelse, dvs. fra og med den 20. november Baggrunden herfor er, at en reduktion af registreringsafgiftens høje sats på 30 pct.-point er en ændring af bilafgifterne af meget betydelig størrelsesorden. Det må derfor forventes, at der ikke registreres dyrere biler og motorcykler med en værdi over skalaknækket i perioden, fra finanslovaftalen offentliggøres, til en reduktion får virkning. Da der er sammenhæng mellem bilsalget og registrering, må der forventes at opstå en tilsvarende opbremsning af bilsalget. Der henvises til bemærkningerne i afsnit 3.2. Efter forslaget vil køretøjer, som er anmeldt til registrering i henhold til reglerne i registreringsafgiftsloven den 20. november 2015 eller senere, være omfattet af forslagets 1. Det betyder, at køretøjer, som efter gældende regler afgiftsberigtiges på baggrund af afgiftssatsen på 180 pct., fra lovforslagets fremsættelse skal afgiftsberigtiges på baggrund af den foreslåede afgiftssats på 150 pct. At lovforslaget har virkning fra fremsættelse er således i denne sammenhæng til gunst for de afgiftspligtige. Da loven først træder i kraft den 1. januar 2016, vil der for køretøjer, der er omfattet af registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, ske afgiftsberigtigelse efter de gældende regler, dvs. efter de regler og afgiftssatser, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter dermed uændret til og med den 31. december Efter lovens ikrafttræden vil registreringsafgiften herefter blive genberegnet med udgangspunkt i de foreslåede satser, jf. lovforslagets 1. For køretøjer, som efter de gældende regler for en del af køretøjets 10

11 afgiftspligtige værdi har betalt afgift af 180 pct., reduceres denne del af afgiftsberegningen således til 150 pct. En difference i den afgiftspligtiges favør vil blive udbetalt, jf. stk. 6. Ovenstående er også gældende for udenlandske firmakøretøjer, leasingkøretøjer og køretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse i Danmark, som er afgiftsberigtiget efter reglerne i registreringslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, hvoraf der betales forholdsmæssig registreringsafgift efter 3 a-3 c. I forhold til leasingkøretøjer vil det være et anliggende mellem parterne, hvorvidt regulering af registreringsafgiften efterfølgende skal afspejles i en ændret leasingydelse. Det foreslås i stk. 3, at beløbet, som udgøres af differencen mellem afgiftsberegningen efter de gældende regler og afgiftsberegningen efter lovforslagets 1, vil blive tilbagebetalt af SKAT til den, der har betalt afgiften af det pågældende køretøj, dvs. enten til den registrerede virksomhed, jf. registreringsafgiftslovens 14 og 15, en ikke-registreret virksomhed, jf. registreringsafgiftslovens 19 og 20, eller en privat person, som på egen hånd har foretaget registrering af et brugt køretøj. Det påhviler SKAT af egen drift at foretage tilbagebetalingen. Såfremt den virksomhed, som modtager tilbagebetalingen fra SKAT, har indbetalt registreringsafgiften på vegne af køberen af den pågældende bil, og bilforhandlerens udgift således i relation til registreringsafgiften er blevet overvæltet på en tredjemand, bør bilforhandleren viderebetale beløbet til denne tredjemand. Viderebetaling af overvæltede afgiftsbeløb er et privatretlig anliggende. I købskontrakter, som indgås i den omhandlede periode, bør parterne tage højde for dette forhold. Det foreslås på denne baggrund, at det i stk. 3 fastslås, at en køber af et køretøj omfattet af lovforslagets 1, som anmeldes til registrering i perioden fra lovforslagets fremsættelse til lovens ikrafttræden, alene kan rette et efterfølgende krav om tilbagebetaling af en del af registreringsafgiften mod den afgiftspligtige forhandler, som har indbetalt registreringsafgiften til SKAT, og som SKAT dermed er forpligtet til at tilbagebetale en del af registreringsafgiften til. Med en direkte hjemmel i loven sikres det, at det ikke overlades til parterne at aftale, hvem der har krav på tilbagebetaling fra SKAT. Endvidere undgås det med forslaget, at SKATs tilbagebetaling af registreringsafgift kommer til at afhænge af indholdet og fortolkningen af den indgåede aftale i de enkelte sager. Det følger af stk. 4, at eksportgodtgørelse af køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter reglerne i registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og som anmeldes med henblik på eksportgodtgørelse efter 7 b- d, i perioden fra lovforslagets fremsættelse til og med lovens ikrafttræden, udbetales på baggrund af de gældende regler, dvs. efter de regler og afgiftssatser, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter dermed uændret til og med den 31. december Efter lovens ikrafttræden opkræver SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer hvor der er beregnet godtgørelse på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes godtgørelse på grundlag af 150 pct., hos den afgiftspligtige. Beløbet opkræves efter loven er trådt i kraft, jf. stk. 6. At lovforslagets gives virkning fra fremsættelsen, jf. stk. 2, vil være til ugunst for de, som afmelder et køretøj med henblik på eksportgodtgørelse i perioden fra lovforslagets fremsættelse og til lovens ikrafttræden. Hvor der efter de gældende regler beregnes godtgørelse på grundlag af afgiftssatsen på 180 pct., vil godtgørelsen efter forslaget beregnes på grundlag af 150 pct., og dermed blive mindre. Baggrunden for, at lovforslaget også for så vidt angår eksportgodtgørelse skal have virkning fra fremsættelse er, at der i modsat fald må forventes en stigning i eksporten af brugte biler i perioden frem til lovens ikrafttræden, hvilket potentielt kan medføre et mindreprovenu fra registreringsafgiften i Det følger endvidere af stk. 5, at afgiftsdifferencer, jf. 3 a, stk. 7 og 3 b, stk. 7, af køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter reglerne i registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, i perioden fra lovforslagets fremsættelse til og med lovens ikrafttræden, opkræves eller tilbagebetales på baggrund af de gælden- 11

12 de regler, dvs. efter de regler og afgiftssatser, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december SKATs sagsbehandling i forhold til de omhandlede køretøjer fortsætter dermed uændret til og med den 31. december Efter lovens ikrafttræden opkræver eller tilbagebetaler SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der er beregnet afgiftsdifference på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes afgiftsdifference på grundlag af 150 pct., hos eller til den afgiftspligtige. Beløbet opkræves eller tilbagebetales efter loven er trådt i kraft, jf. stk. 6. At lovforslaget gives virkning fra fremsættelse, jf. stk. 2, vil i denne sammenhæng være til gunst for den afgiftspligtige, da den endelige registreringsafgift bliver mindre. Det foreslås i stk. 6, at efter- eller tilbagebetalingskrav, som følge af reglerne i stk. 3-5, forfalder den 29. februar 2016, jf. stk. 1. Beløbet forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens 5, stk. 1, dvs. til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. 12

13 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 1. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr af 23. december 2014 og 24 i lov nr af 27. december 2014, foretages følgende ændring: I 4, stk. 1, nr. 1. og 2, ændres»180 pct.«til:»150 pct.«. Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter 7, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser: 1) Motorcykler: 105 pct. af kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten. 2) Andre køretøjer, jf. dog 5-6 a: 105 pct. af kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten. Stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 20. november Stk. 3. For køretøjer, som anmeldes til registrering i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, har den, der skal svare afgift efter reglerne i registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, krav på tilbagebetaling af registreringsafgift. Den difference, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der for en del af den afgiftspligtige værdi er beregnet afgift med 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes afgift med 150 pct., vil blive tilbagebetalt af SKAT til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Krav om tilbagebetaling af registreringsafgift kan af en køber af et køretøj, som ikke selv har forestået registreringen af 13

14 køretøjet, alene rettes imod den afgiftspligtige forhandler. Stk. 4. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, hvor der er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse efter reglerne i registreringsafgiftslovens 7 b-d, i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, opkræver SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der er beregnet godtgørelse på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes godtgørelse på grundlag af 150 pct., hos den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Stk. 5. For køretøjer, som er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og hvoraf der sker beregning af afgiftsdifferencer efter registreringsafgiftslovens 3 a, stk. 7, og 3 b, stk. 7, i perioden fra og med den 20. november 2015 til og med den 31. december 2015, opkræver eller tilbagebetaler SKAT det forskelsbeløb, der opstår for køretøjer omfattet af 1. pkt., hvor der er beregnet afgiftsdifference på grundlag af 180 pct., og hvor der efter lovforslagets 1 alene skal beregnes afgiftsdifference på grundlag af 150 pct., hos eller til den afgiftspligtige efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1. Stk. 6. Efter- og tilbagebetalingskrav som følge af stk. 3-5 forfalder den 29. februar 2016, jf. stk. 1, og forrentes fra forfaldsdagen efter reglerne i rentelovens 5, stk

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) 2016/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1708178 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Forslag. Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2014-15 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 256 Offentligt Høringsliste Organisation mm. 3F 3F Privat Service, Hotel og Restauration Advokatsamfundet Aluminium Danmark Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017

Omlægning af bilafgifterne. af 21. september 2017 Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017 1 Omlægning af bilafgifterne Et dynamisk samfund bygger på, at man let og sikkert kan bevæge sig fra sted til sted. Mobilitet er et samfundsgode. Derfor

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 4 Offentligt 6. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Skatteudvalget L 69 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 69 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 4 Offentligt 2. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1

Forslag. Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 157 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0044 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om tobaksafgifter1 (Forkortning af kredittider) 1 I lov om tobaksafgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler)

Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) Skatteministeriet J. nr. 16-0048101 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Fastsættelse af brændstofforbrug for særligt store personbiler) 1 I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Fremsat den 3. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Opretning af værdigrundlaget for

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 205 Offentligt Teknisk gennemgang Leasingområdet 23. maj 2017 Dagsorden for i dag v Den politiske kontekst hvorfor behov for en teknisk gennemgang v Reglerne i

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 11. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 907 Offentligt 29. oktober 2014 J.nr. 14-4362056 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 907 af 3. oktober 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere