Referat fra Beboermøde Lørdag 5. marts i HUSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Beboermøde Lørdag 5. marts i HUSET"

Transkript

1 Referat fra Beboermøde Lørdag 5. marts i HUSET 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Ole Olsen blev valgt. Stemmetællere: Helge Christiansen og Henrik Larsen. Generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne. 2. Formandens beretning Egentlig skulle dette være min sidste formandsberetning, i det jeg allerede sidste år besluttede at jeg i år ikke ønskede genvalg til Lokalrådet. Men i efteråret blev jeg passet op på Bildsøvej af en meget vred mand, der højlydt og i klare vendinger fortalte mig at jeg var en pestilens, og at al den udvikling jeg står for ødelægger vores lokalområde. Han afholdt sig endda ikke for at fremsætte trusler, for hvis jeg ikke holdt op med at arbejde for udviklingen af lokalområdet, ville det for konsekvenser for mig. Denne udmelding, dette angreb, har givet mig blod på tanden til at fortsætte mit arbejde i Lokalrådet, hvilket muligvis indebærer endnu et par formandsberetninger fra min hånd. For netop udviklingen af vores lokalområde ligger mig meget på sinde. Jeg tror udvikling er nødvendig for at fastholde de institutioner, de arbejdspladser og ikke mindst de indkøbsmuligheder vi har i området. Jeg tror udvikling er nødvendig for at vores lokalområde fortsat kan fremstå som et attraktivt og aktiv område, hvor folk har lyst til at slå sig ned, hvilket er en forudsætning for vores lokalområdes overlevelse. Ingen udvikling er ensbetydende med stagnation, jeg tror stagnation hurtigt fører til nedgang og afvikling. Uden udvikling vil vores lokalområde fremstå som uddødt, inaktivt og kedeligt, og ingen af os vil formentlig kunne sælge vore boliger, og dermed selv styre vores fremtid og liv. Lokalrådet har i det forløbende år arbejdet meget med en Lokal Udviklingsplan, som også mange lokale borgere har bidraget til, ligesom kommunens forvaltning har ydet en står indsats i projektet. Udviklingsplanen har været til politisk behandling i Landdistrikts-, Teknik- & Ejendomsudvalget, hvor den er blevet anerkendt, og kommunens Udviklingsdirektør har den med rundt i Forvaltningen, hvor den kommer til at indgå i grundlaget for Forvaltningens planer og tiltag for vores område. Udviklingsplanen vil i løbet af 2016 blive udvidet, til også at omhandle Havrebjerg, udviklingsplanen kan findes på Lokalrådets hjemmeside Lokalrådet har også været særdeles aktiv i etableringen af Stillinge Aktivitetspark, hvor vi sammen med Grundejerforeningen Stoukærgaard arbejder på etablering af et spændende rekreativt område midt i vores by. Området ligger på Grundejerforeningens jord ved det gamle mejeri, og der er foreløbig plantet mere end 70 frugttræer, lavet et stort fliseareal til diverse spil, bygget en bål / grillhytte, anlagt en petanquebane samt en agilitybane. Arbejdet med etableringen vil fortsætte endnu nogle år. I 2015 holdt Lokalrådet endnu engang en velbesøgt Picnickoncert, og vi synes det er fantastisk vi kan samle flere hundrede borgere til nogle hyggelige timer på fodboldbanen ved hallen. Det der måske gør arrangementet til noget særligt er måske, at såvel børn som voksne kan slappe 100 % af i behageligt selskab og med god musik. Børnene er jo kendt med området, hvor de til hverdag færdes i forbindelse med skole, sport og klub, hvilket gør at de ikke hænger på forældrene, da de hurtigt finder vante legekammerater og vante legesteder.

2 Forældrene kan slappe af, for børnene ved jo fra skoletiden hvortil de må gå, det giver en dejlig ro og afslappethed. I 2015 så en ny aktivitet dagens lys i området, nemlig Indian Summer Run, der er udviklet i et samarbejde mellem Stillinge Idrætsforening og Lokalrådet. Indian Summer Run er et motionsløb for folk i alle aldre og med forskellige forudsætninger, med en børnedistance på 1,3 kilometer samt lidt længere distancer på henholdsvis 5 og 10 kilometer. Løbet foregik ved Bildsø Strand og Skov og må absolut betragtes som en succes, i det der ved mere end 100 tilmeldte deltagere. I mellem løbene var der bl.a. arrangeret strandfodbold, der var mulighed for at møde Aktiv Natur Velvære fra Bildsø skov, der demonstrerede deres havkajakker, KFUM Spejderne fra Kr. Stillinge havde tændt bål, hvor det var muligt at bage snobrød, alt i alt et super godt arrangement, der bestemt bør gentages. Lokalrådet har også i det forløbende år fortsat arbejdet for etableringen af cykelsti langs hele Bildsøvej. Vi synes stadig det er grotesk, at kommunen arbejder med en bedring af folkesundheden og prioriterer mere motion og bevægelse i hverdagen, og på mange niveauer bruger anseelige resurser på dette arbejde, når der f.eks. stadig er flere end 30 skolebørn i Bildsøområdet, der ikke har mulighed for at cykle sikkert i skole. Kommunen bruger mange midler på såvel eliteidræt som breddeidræt, vi bygger stadion og sportscollege, men sikker skolevej og cykelmotion til skolebørn er der åbenbart ikke så meget præstige i. Det er simpelthen ikke acceptabelt, at vore politikere tænker mere på præstigefyldte fyrtårne, end på almindelige menneskers vel og vel, og på sikker skolevej for kommende skatteydere. I det forløbende år er det igen lykkedes at fremstille og udgive 6 rigtig gode beboerblade, det er vores opfattelse at rigtig mange borgere i lokalområdet synes om bladet og rent faktisk læser det. Herfra skal lyde en stor ros til vores chefredaktør Arne Olsen, der er den egentlige årsag til det flotte blad blev også året, hvor politikerne i Erhvervs-, Plan- & Miljøudvalget besluttede, at nedlægge genbrugsstationen i Vemmelev med virkning fra Genbrugspladsen bliver slået sammen med Korsør Genbrugsplads, med en placering ved Korsør Renseanlæg. Politikerne vil forsøge, at overtale AffaldPlus til at etablere en haveaffaldsplads ved Stillinge Strand, når pladsen i Vemmelev lukkes. Uanset om dette skulle lykkes, kan lukningen i Vemmelev ikke andet end betragtes som endnu en serviceforringelse for vores lokalområde. Forud for den politiske beslutning, skulle Forvaltningen lave en høring blandt brugerne af Vemmelev Genbrugsplads, men det var kun lokalrådene i Vemmelev, Korsør og Halsskov der blev hørt. Genbrugspladsen i Vemmelev bruges jo også i stort omfang af folk i Tårnborg, Slotsbjergby, Hejninge-Stillinge, det vestlige Slagelse samt det store sommerhusområde fra Frølunde til Bildsø Strand. Ingen af disse brugere ønskede Forvaltningen åbenbart at høre, og politikerne har derfor igen truffet beslutning på uoplyst grundlag, på et grundlag fremstillet så det passede til Forvaltningens politik. Efter dette mener jeg der er potentiale for at spare nogle medarbejdere væk i Miljøafdelingen, da de enten er inkompetente eller driver politik, det ene er lige så slemt som det andet. For et par år siden indkøbte Lokalrådet tre hjertestartere til placering rundt om i lokalområdet. Halvdelen af midlerne var indsamlet via sponsorater og frivillige bidrag, og Lokalrådet besluttede at trække de manglende midler på kassebeholdningen, i håb om senere bidrag og sponsorater, derfor kunne vi i 2014 for installeret hjertestartere ved Trelleborg Friskole og de to strandkøbmænd. Det skulle så i 2015 vise sig at være en rigtig god beslutning, i det en strandgæst ved Stillinge Strand faldt om med hjertestop. En kvik ung mand viste, hvor vores

3 hjertestarter var installeret, og hjertestarteren var den sommerdag med til at redde et menneskeliv. Derfor var det om muligt også mere chokerende, at vi ved nytårstide kunne konstatere, at nogle hjernedøde personer havde udøvet hærværk på netop denne hjertestarter ved Stillinge Strand. Episoden blev omtalt i Sjællandske, og vores leverandør af hjertestartere, Lotek i Vemmelev, rykkede hurtigt ud med et nyt skab og en ny hjertestarter, som vi kunne låne indtil vi havde indsamlet de nødvendige midler. Episoden blev også omtalt i TV2ØST, hvilket fik Foreningen Østifternes til at reagere. Foreningen råder over afkastet af en stor formue efter Forsikringsselskabet Østifternes, der blev opkøbt af Nykredit. Afkastet anvendes primært til sygdomsforebyggelse, og er blandt andet hovedsponsor til Prinsesse Mary Fonden. Foreningen Østifternes donerede ,- kr. til erstatning af den ødelagte hjertestarter, hvilket Lokalrådet naturligvis er dybt taknemmelig for. Slutteligt vil jeg gerne sige tak til Jack Rasmussen, der har valgt at stoppe i Lokalrådet. Jack fik sidste år nyt job, hvor han fortrinsvis arbejder om natten, hvilket ikke er foreneligt med aftenmøder. Jack vil blive savnet, det var bl.a. ham der var praktiske gris i forbindelse med opsætning af vores hjertestartere, han var aktiv i forbindelse med Picnickoncerten og han deltog i arbejdsgruppen der administrere HUSET. Fra et samlet Lokalråd skal lyde en stor tak for indsatsen. Birgit Kokholm: spørger til plan for cykelsti fra Næsby og længere ud. Lars fortæller om kommunens planer og jf. disse planer ser det ud til p.t. at have lange udsigter, da man har planer om at etablere cykelstier mellem de 3 større købstæder. Ebbe Gjørup : Vil gøre opmærksom på, at der nu igen er planer om at nedlægge busforbindelse i visse perioder. Dette vil komme ud i høring hvor Lokalrådet bør være opmærksom på at kommentere på disse høringer. Lars Rasmussen: Spørger til østvendte ramper og Lars S. tænker at arbejdet omkring disse ramper påbegyndes i år. Birgit Kokholm: Østvendte ramper vil formentlig give meget mere trafik på Bildsøvej. Måske disse østvendte ramper kan bruges til at presse på for at etablere cykelstier hurtigere i vores område. Birgit Kokholm: spørger til hvad der skal til for at Næsby Strand igen bliver blå flag strand. Det kan ikke være vandkvaliteten da den er på niveau med de øvrige strande, som har blå flag. Har vi nogen ide om, hvorfor vi ikke har blå flag ved Næsby Strand og hvad skal der til for at vi igen kan få dette blå flag. Jens Mikkelsen grundejerforeningen Engtoften, Kelstrup Strand: 2 brødre har købt en ekstra hjertestarter, som alle ved stranden selvfølgelig er velkommen til at benytte. Vi skal i Beboerbladet og hjemmesiden have annonceret præcist hvor denne hjertestarter er fysisk placeret. Helle Jakobsen: gør opmærksom på, at hun medlem af byrådet og opfordrer til at man aktivt tager kontakt til hende, hvis der er noget hun med fordel kan bringe videre i sit politiske arbejde. Lars Rasmussen: ros for agilitybane og aktivitetspark. Dorte Buch: giver udtryk for, at hun synes det er positivt at Lars S. ønsker at fortsætte som formand for Rådet. Formandens beretning er godkendt og ovenstående input er taget til efterretning. 3. Kassererens beretning Kassereren Camilla Jensen (som ikke er medlem af Lokalrådet) er ramt af arbejde, hvorfor formanden gennemgår regnskabet.

4 Hanne Tew: spørger til hvad overskud fra ISR står for. Det er overskud fra løbet Indian Summer Run i Bildsø skov, som hensætter midler til næste års arrangement. Hanne Tew Spørger til hvorvidt Hyggeklubben kunne komme i betragtning til et sponsorat. Og Rådet vil tage inputtet med i det videre arbejde. Regnskabet godkendes.

5 4. Lokalrådets planer for det kommende år Nuværende planer præsenteres og vil blive sendt ud i forbindelse med apriludgaven af Beboerbladet 2Sogne. Erhverv Udarbejdelse af et Kommuneplantillæg med arealudlæg til erhvervsudstykning. I det fastholdelse og/eller øget bosætning forudsætter fastholdelse og eller øgede erhvervsmuligheder. Etablering af et erhvervsnetværk, her arbejder en styregruppe på afholdelse af stiftende generalforsamling allerede til april. Natur og rekreative områder Opførelse af en bygning i Bildsø Skov Bildsø Naturcenter. Her er en initiativgruppe allerede langt med planer og tilladelser. Fortsættelse af etablering af Stillinge Aktivitetspark. Arbejdsgruppen er ved at lægge planer for dette års arbejder. Etablering af to fodboldbaner ved Stillinge Skole, og omlægning af ½ fodboldbane til andre idrætsgrene / idrætsfaciliteter. Lokalrådet vil tage kontakt til Stillinge Idrætsforening og Stillinge Skole med henblik på nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal afdække behov og muligheder Institutioner og foreninger Søge øget samarbejde på tværs af institutioner og foreninger, gerne i et formaliseret samarbejde. Infrastrukturen Fortsætte arbejdet for etablering af cykelsti langs hele Bildsøvej. Markedsføring Udarbejdelse af markedsføringsplan for lokalområdet, helst i samarbejde med Slagelse Kommune og det lokale erhvervsnetværk. Opsætning af info-tavler, gerne som TV-skærme hos lokalområdets dagligvarebutikker. Skulle der være ildsjæle der tænder på enkelte af ovenstående emner, vil Lokalrådet meget gerne have hjælp, for hvis vi samarbejder og løfter i flok, er der jo næsten ikke grænser for hvad vi kan udrette. Ud over ovenstående projekter vil Lokalrådet naturligvis stadig udgive Beboerbladet 2sogne, holde Picnickoncert, være medarrangør for Indian Summer Run o.s.v. 5. Indkomne forslag. Lokalrådet fremsætter forslag til ændringer af Rådets vedtægter. Lars S. gennemgår vedtægterne med særligt fokus på ændringer. Vedtægtsændringerne godkendes og kan findes i gældende udgave herunder:

6 Vedtægter for Hejninge-Stillinge Lokalråd. 10. reviderede udgave 1. Formål Stk. 1. Det er Lokalrådets formål tværpolitisk at virke for områdets særlige interesser som bindeled imellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, på eget initiativ eller rejst af en eller flere beboere i området. Stk. 3. Lokalrådet har til formål at udgive et beboerblad, der udkommer flere gange om året. Beboerbladets ledelse vælges af Lokalrådet. 2. Beboermøde Stk. 1. Lokalrådet vælges på et beboermøde, der afholdes hvert år inden den 31. marts. Dette møde indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel. Evt. forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden: 1. Valg af dirigent samt stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Lokalrådets planer for det kommende år. 5. Indkomne forslag 6. Valg af Lokalråd og suppleanter 7. Valg af revisorer 8. Valg til andre foreninger / institutioner / udvalg, i det omfang disse foreningers / institutioners / udvalgs vedtægter fordrer dette. 9. Eventuelt Stk. 2. Beboere der ønsker valg, kan lade sig opstille på beboermødet. Er en beboer forhindret i at møde på beboermødet, kan beboeren lade sig opstille ved skriftlig tilkendegivelse af kandidaturet. Tilkendegivelsen skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse. Kandidaterne har pligt til kort at redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i Lokalrådet. Stk. 3. Alle fastboende eller sommerhusejere i Stillinge og Hejninge sogne over 18 år er valgbare og har stemmeret på beboermødet. 3. Organisation Stk. 1. Lokalrådet består af syv medlemmer, plus om muligt en eller flere suppleanter, alle bosiddende eller sommerhusejere i Hejninge og Stillinge Sogne. Derudover vælges to revisorer. Lokalrådsmandatet er 2-årigt med tre på valg ulige år og fire på valg lige år. Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne der skal skrives på stemmesedlen skal være = med det antal pladser i Lokalrådet der er på valg (eksklusiv suppleanter). Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde og offentliggør posterne. 4 Lokalrådets arbejde Stk. 1. Lokalrådet kan nedsætte eller deltage i nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Stk. 2. Lokalrådet udpeger repræsentanter til bestyrelsesposter i andre institutioner / foreninger i lokalområdet, i det omfang disse institutioner / foreningers vedtægter fordrer dette. Stk. 5. Det påhviler det til enhver tid siddende Lokalråd at sørge for vedligeholdelse af mindestenen og pladsen for allierede flyvere på Støvlebækvej 9.

7 5 Lokalrådsmøder Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til Lokalrådsmøde efter en af Rådet aftalt mødeplan og i øvrigt efter behov. Dette skal ske med mindst 3 dages varsel ved en dagsorden. Suppleanter medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer. Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde. Stk. 2. Alle afgørelser i Lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed skal forslaget genoptages ved efterfølgende møde. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. 6 Offentlighed Lokalrådet er pligtigt til, i den udstrækning det er muligt, at give beboerne løbende orientering om sit arbejde. 7 Økonomi Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket ved frivilligt arbejde, salg af annoncer i beboerbladet m.v. samt evt. tilskud og sponsorater. Stk. 2. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på det årlige Beboermøde. Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret, altså fra d til d Stk. 3. Lokalrådet disponerer over Lokalrådets midler og varetager dettes tarv på bedste måde. Lokalrådet disponerer over to bankkonti, en driftskonto og en opsparingskonto. På driftskontoen må der maksimalt stå ,00 kr. Kassereren er pligtig til at overføre overskydende beløb til opsparingskontoen. Kassereren har tilladelse til alene at disponere over driftskontoen til betaling af de løbende udgifter. Hævning på opsparingskontoen kan kun foregå efter forudgående tilladelse fra et beslutningsdygtigt lokalråd og med underskrift fra såvel formand som kasserer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af beboermøde. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af beboermøde. Stk 4. Beboerne i lokalområdet og Lokalrådets medlemmer hæfter ikke for Lokalrådets gæld eller andre forpligtelser. 8 Ekstraordinære beboermøder Lokalrådet har pligt til at indkalde til beboermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 beboere, senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et beboermøde på begæring af mindst 5 lokalrådsmedlemmer. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for det ordinære beboermøde. 9 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal foreligge til det årlige Beboermøde og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 10 Lokalrådets opløsning Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 5 medlemmer. Opløsningen skal ske på et beboermøde. Stk. 2. Et beboermøde kan opløse Lokalrådet med 2/3 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende beboermøder. Stk. 3. Ved Lokalrådets opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde alle formelt nedsatte foreninger i Hejninge og Stillinge Sogne med ligelig del til hver forening. Således vedtaget på beboermøde d. 16. marts Senere revideret: D. 12. marts D. 15. marts D. 11. marts D. 3. marts D. 17. marts D. 15. marts D. 6. marts D. 13. marts D. 17. marts D. 5. marts 2016

8 6. Valg af Lokalråd og suppleanter Lars S. 29 Børge 28 Marianne 25 Karen 20 Abdel suppleant Yoram suppleant 7. Valg af revisorer Jane Brodthagen og Egon Henriksen modtager genvalg. 8. Eventuelt Birgit Kokholm: ejerskab og udskiftning af målerbrønde i de gamle vandværk ved strandene fylder meget og Slagelse Kommune vil tilsyneladende pålægge de lokale vandværk at betale disse udskiftninger. I 2018 skal disse udskiftninger være gennemført, hvorfor ejerskabet skal på plads inden da. Der spørges ind til hvorvidt Lokalrådet kunne støtte de lokale vandværk i at få placeret dette ejerskab. Jens Mikkelsen grundejerforeningen Engtoften: nævner at de har samme problem. Årets lokalpris deles i år mellem 2 kandidater - Kim Christensen (fodbold) og Henrik Larsen (gymnastik) for deres store indsats i den lokale idrætsforening. Kirsten Lambert skrev til Lokalrådet at: Henrik Larsen har været træner i gymnastikafdelingen i flere årtier. Ja, faktisk har jeg slet ikke tal på årene, men mon ikke det snart er år siden, at Henrik startede som ung træner i Stillinge Idrætsforening. I hans idrætsgren går det op og ned, men det kan man ikke sige om hans engagement for at lære udøverne tricks og teknik. Hvert år står Henrik for flere ugentlige træningsaftener i Stillingehallen for unge i forskellige aldersgrupper og på forskelligt niveau og færdighed inden for stortrampolin. Derudover arrangerer Henrik særlige aktiviteter for gymnasterne i weekenden - det kan være weekendtræning med fælles spisning og overnatning - eller det kan være deltagelse med de dygtigste gymnaster til konkurrencer eller opvisninger rundt om i landet. Arne Olsen skrev til Lokalrådet at: Kim Kristensen har været træner og aktiv i Stillinge Idrætsforening gennem mange år. I hans idrætsgren går det frem og tilbage, men det kan man ikke sige, at der gør for hans engagement for at lære udøverne tricks og teknik. Kim har trænet fodbold med børn, unge og voksne siden år 2000 rundt regnet. Kim har stået i spidsen for både drengehold, pigehold og nu også - som noget helt nyt i klubbens historie et dameseniorhold. Kim giver ikke op hvis der øjnes en mulighed for at oprette et hold, så skal det forsøges chancen gribes! Kim har altid været meget engageret i fodbold både som træner og udøver, målmand og højre back!

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere