Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser"

Transkript

1 Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM 2009

2 lægeundersøgelsens formål - førstegangsudmønstrende - at sikre, at den undersøgte - med en vis grad af sandsynlighed - kan komme til at fungere som søfarende - moderne skibsfart er ikke behandlingssted for psykiatriske lidelser

3 Psykotiske og sværere affektive sindslidelser Skizofreni Skizofreni er betegnelsen for en gruppe alvorlige sindslidelser, som er præget af svære forstyrrelser af tænkning og følelsesliv. Skizofreni er afledt af græsk skhizein=spaltet og phren=forstand, der er ikke tale om personlighedsspaltning, men henviser til spaltning af tanker og følelser. Bipolar affektiv sindslidelse Bipolar affektiv sindslidelse (også kaldet maniodepressiv sindslidelse) er en almindelig sindslidelse med periodisk optrædende forandringer i sindsstemningen i form af abnorm opstemthed (mani) eller nedtrykthed (depression). Mellem anfaldene virker patienterne i almindelighed psykisk raske.

4 Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere I medfør af 4, stk. 2, 70, stk. 1, og 75 a i Sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 511 af 17. juni 2008, 19, stk. 1, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning og 12, stk. 1, i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, fastsættes efter bemyndigelse, jf. 1 i bekendtgørelse nr af 4. september 2007 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv., samt efter forhandling med Sundhedsstyrelsen: III. PSYKISKE LIDELSER 2) 1. Psykotiske og sværere affektive sindslidelser (F2 og F3, eventuelt F20- F29 og F30-F39): - Manifeste og tidligere med under 2 års symptomfrihed. - Tidligere med mindst 2 års symptomfrihed med eller uden behandling. Kolonne A Førstegangsudmønstrende Absolut kassation. Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde. Kolonne B Erhvervssøfarende Absolut kassation. Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.

5 Maskinmesterstuderende 35 år Symptomfri i over 2 år men i massiv medicinsk behandling

6 Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 2. Lettere affektive sindslidelser (F3, eventuelt F30-F39), nervøse tilstande (F4 og F5, eventuelt F40-F48 og F50- F59) og personlighedsforstyrrelser (F6, eventuelt F60-F69), der medfører utilstrækkelig funktionsevne eller invaliderende symptomer. Kolonne A Førstegangsudmønstrende Absolut kassation. - Tidligere med mindst 2 års symptomfrihed med eller uden behandling. Kolonne B Erhvervssøfarende Absolut kassation. Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.

7 Lettere affektive sindslidelser (primært depressioner)

8 ADHD Klassifikation ICD-10F90ICD ADHD, som står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder er en neuropsykologisk udviklingsforstyrrelse eller tilstand. Symptomerne på ADHD er præget af forskellige grader - herunder fravær - og kombinationer af opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Den er oftest medfødt og optræder både hos børn og voksne, kvinder og mænd.

9 Den lægelige definition Tilstanden er karakteriseret ved problemer inden for tre kerneområder: opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet nedsat impulskontrol. UGESKR LÆGER 167/ MARTS 2005 Diagnosen stilles klinisk baseret på observationer af barnet og informationer om barnets adfærd fra omgivelserne samt underbygges af den kliniske undersøgelse (somatisk undersøgelse, funktionsneurologisk undersøgelse og psykologisk test).

10 Diagnostiske kriterier for attention deficit hyperactivity disorder Opmærksomhedsvanskeligheder Hyperaktivitet Impulsivitet Begyndelsesalder før syv år Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem og ved den kliniske undersøgelse) Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt Skyldes ikke affektiv lidelse eller angsttilstand UGESKR LÆGER 170/ OKTOBER 2008

11 Ugeskr Læger 2008;170(46):3740 De lettere bliver gjort sværere Antallet af børn og unge med ADHD vokser hvert år. Nogle steder er knap hver tredje psykiatriske diagnose ADHD. Professor Per Hove Thomsen giver sit bud på, hvad der sker.

12 1970 erne at en 17-årig ålborgenser fik en betinget dom som inkluderede en aftale om, at han tog hyre på coasteren HORSIA ført af skibsfører Svend Frederiksen. Skibsfører Svend Frederiksen havde en aftale med de sociale myndigheder om at medtage op til 6 unge mennesker.

13 Så kører DAMPlokomotivet Nu også med voksne! DEBAT MIN MENING Ugeskr Læger 2009;171(6):443 Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning. Mindst voksne danskere har ifølge en nylig oversigtsartikel ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) [1]. Den historie solgte også godt i de populære medier. Heldigvis kan vi nu screene voksne for ADHD, ifølge en ny statusartikel [2].

14 Prognosen for ADHD Sociale og psykiatriske konsekvenser af ADHD i voksenlivet UfL 15. september 2005 Efterundersøgelser, såvel danske som udenlandske [3, 15-17] dokumenterer en højere risiko for udvikling af såvel stof- som alkoholmisbrug samt kriminalitet. I flere efterundersøgelser har man ligeledes dokumenteret en øget risiko for udvikling af andre psykiatriske lidelser i voksenlivet. Det er tegn på, at børn med ADHD ikke vokser fra problemet, men tager forstyrrelsen med sig ind i voksenlivet.

15 Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 3. Vidtgående psykiske funktionsforstyrrelser, herunder demens og andre organiske tilstande (F0, eventuelt F00-F09) mental retardering (F7, eventuelt F70-F79), gennemgribende udviklingsforstyrrelser (F84) og hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse (F90). Kolonne A Førstegangsudmønstrende Absolut kassation. Kolonne B Erhvervssøfarende Absolut kassation.

16 Hvor velunderbygget er diagnosen? Langvarigt forløb i psykiatrisk regi? Hvor massive problemer er der? Er impulsivitet et dominerende symptom? Kan tilstanden kun normaliseres med medicin?

17 Resume Ifølge epidemiologiske undersøgelser opfylder 1-2% af den voksne befolkning kriterierne for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Der er øget risiko for udvikling af alle typer af misbrug, herunder af såvel hash som amfetaminlignende præparater og alkohol [18]. Enkelte undersøgelser tyder på, at behandling med centralstimulantia nedsætter risikoen for udvikling af misbrug [19].

18 Født 1966 Fisker siden 1986 Egen kutter i 1992 Fiskeskipper- og kystskippereksamen i 1997 Købte i 2005 kutter 450 tons/40 m. Maj 2007: Udmønstringsforbud pga narkotikamisbrug (rygeheroin, lægemidler) Juli 2008: Ankenævnet afviser at ophæve udmønstringsforbud. Konkurs januar Januar 2010: Nu været ude af misbrug i 2 år. Søger om at få ret til at udmønstre.

19 Konklusioner Patienter med klassiske, kroniske psykiatriske lidelser så som skizofreni, maniodepressive lidelser, alvorligere karakterafvigelser og lignende bør, både af hensyn til dem selv og de øvrige om bord, som udgangspunkt ikke have udstedt Sundhedsbevis

20 ADHD og kurs mod uddannelse til professionel sømand Førstegangsudmønstrende, som skal have Sundhedsbevis uden begrænsninger for f.eks. at kunne påbegynde en maritim uddannelse, herunder også inden for fiskeri, og som har ADHD og lignende tilstande af ikke psykotisk karakter, må ligeledes anses for at henhøre under bestemmelserne om absolut kassation.

21 Patienter med ADHD, lettere depressioner og andre ikke-invaliderende psykiatriske tilstande: Såvel førstegangs- og flergangsudmønstrende, som kun skal have et Sundhedsbevis for at kunne varetage et job inden for f.eks. catering eller service om bord, og som ikke skal indgå i skibets sikkerhedsbesætning, vil efter en konkret vurdering kunne få udstedt et Sundhedsbevis med begrænsninger til dette.

22 Hvornår går det galt? Dårlig rådgivning fra læger og uddannelsessteder Allerede optaget på undervisningssted, evt påbegyndt uddannelse Uhensigtsmæssige udstedelser af sundhedsbeviser HF-Søfart - Adgangskrav For at blive optaget på hf-søfart skal du normalt have gennemført 10. klasse med et tilfredsstillende resultat. Du skal desuden kunne gennemgå en særlig lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, at du er egnet til skibstjeneste og skikket til udkig.

23

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011

Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011 Projekt Unge med ADHD fastholdelse i job Fredericia, den 1. november 2011 Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation Min baggrund Tandlæge og ergoterapeut Udviklingschef

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring

På kant med loven - med ADHD. Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring På kant med loven - med ADHD Gode råd om håndtering af mennesker med ADHD i forbindelse med arrestation og/eller afhøring ADHD ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse, hvor visse kognitive funktioner

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011

Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Temamøde i Væksthuset 9. Juni 2011 Lene Buchvardt ADHD-foreningen Tegninger af Niels Villum Petersen Screen Beans Art A Bit Better Corporation HVAD ER ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder = opmærksomhed

Læs mere

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen.

Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Aarhus d. 9/10 2014. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Att. Anette S. Pedersen. Til Anette S. Pedersen. Svar på brev a 29/9 2014 sagsnr. 5-4411-1729/1/ Tak fordi I viser opmærksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere