Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks"

Transkript

1 Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011

2 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner (undtagen F43,0 & F43,1) David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011

3 Klinisk vejledning Tilpasnings- og belastningsreaktioner (F43,2 F43,9) Definition Diagnostiske kriterier Incidens/prævalens Arbejdsrelateret ætiologi Anden ætiologi Individuel sårbarhed

4 Udredning og rådgivning Eksponering Tilpasnings- og belastningsreaktioner (F43,2 F43,9) Helbred Diagnosekoder Prognose Rådgivning

5 Definition diagnoser, der adskiller sig fra øvrige psykiatriske diagnoser ved, at de omfatter tilstande, som karakteriseres ikke alene ved deres symptomatologi og forløb, men også ved tilstedeværelsen af årsagsfaktorer. De belastende omstændigheder er den primære og dominerende årsagsfaktor, uden hvis indvirkning tilstanden ikke ville være opstået.

6 Diagnostiske kriterier Kendte traumer eller belastninger inden for den sidste måned, (ikke af usædvanlig eller katastrofekarakter som ved PTSD) Emotionelle og adfærdsmæssige symptomer, men UDEN AT OPFYLDE KRITERIERNE FOR ANDRE PSYKISKE LIDELSER ELLER TILSTANDE. Varighed < 6 måneder (undtaget F43,21: < 2 år).

7 Incidens/prævalens Der findes ikke valide tal for incidens og prævalens med reference til dette område. F.43 diagnoserne er ofte anvendt i psykiatriske sammenhænge men også her er det vanskeligt at angive hyppigheden, da diagnosekriterierne er vage og der er betydelig overlap i relation til misbrug og personlighedsforstyrrelse (1). (1) Gur et al (2005) Adjustment disorders: A review of diagnostic pitfalls

8 Arbejdsrelateret ætiologi Utilstrækkelig baggrundslitteratur omkring F 43 diagnoserne, som belyser sammenhængen med det psykosociale arbejdsmiljø. Mange undersøgelser, der rapporterer positive associationer mellem arbejdsrelaterede belastninger og forskellige mål for stress / psykisk helbred. Antallet af metodisk veludførte studier er begrænset.

9 Anden ætiologi Tilpasnings- og belastningsreaktioner kan opstå i forbindelse med alle former for betydende livsændringer og belastninger i privatlivet såvel som arbejdslivet.

10 Individuel sårbarhed ICD-10: Individuel sårbarhed spiller en rolle ikke alene i forhold til risikoen for tilstandens opståen men også for hvordan den kommer til udtryk. MEN, der mangler forskning der dokumenterer dette (2). Meget forskning om individuel sårbarhed i forhold til stress, fx neuroticisme, type-a adfærd, hardiness. Denne forskning omfatter mange forskellige måder at operationalisere stress på. Oftest skelnes der ikke mellem normale stressreaktioner og stressrelaterede patologiske tilstande. (2) Casey P. (2001) Adult adjustment disorder: A review of its current diagnostic status

11 Udredning og rådgivning: Eksponering Tilpasnings- og belastningsreaktioner er et resultat af interaktioner mellem belastninger i eller udenfor arbejdsmiljøet og en person med bestemte personlighedstræk, copingstrategier, erfaringer, mm. Derfor vigtigt at beskrive betydende forhold både på arbejdspladsen, hos patienten og i patientens liv i øvrigt.

12 Udredning og rådgivning: Eksponering Arbejdspladsen og arbejdsfunktioner beskrives så konkret og objektivt som muligt: art og størrelse, ledelsesforhold, samarbejde, kommunikation, konflikter, mobning, organisatoriske ændringer, arbejdsmængden, overarbejder, pauser, kompleksiteten, forudsigelighed, indflydelse. Herudover beskrives patientens egen oplevelse af belastningerne: Hvornår begyndte patienten at opleve forholdene som belastende? Hvem er involveret? Er der taler om bestemte situationer eller generelle forhold? Hvordan har patienten forsøgt at takle de oplevede problemer og hvad har dette ført til? Er der taler om belastninger, der opleves af andre? Er der flere der er sygemeldt med baggrund i arbejdsstress? Har arbejdspladsen svært ved at fastholde medarbejdere, osv.

13 Udredning og rådgivning: Eksponering Der beskrives eventuelle psykiske belastninger uden for arbejdet, f.eks. i parforholdet og familielivet. Man skal være opmærksom på mulige vekselvirkninger mellem arbejde og hjem. Udredningen skal inkludere en beskrivelse forhold med betydning for individuelle sårbarhed- opvækstvilkår, tidligere psykisk sygdom, betydende personlighedsfaktorer og copingstil. Er der f.eks. tale om en ressourcestærk person, én der er pligtopfyldende, perfektionistisk, følsom overfor kritik?

14 Udredning og rådgivning: Helbred Symptomerne kan omfatter nedtrykthed, angst, bekymring, magtesløshed, uoverskuelighed, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær. Der kan være vanskelighed ved at fortsætte i den nuværende arbejdsmæssige funktion, samt nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål.

15 Udredning og rådgivning: Helbred Symptomerne beskrives art, debut, forløb. Der kan forventes stor variation fra patient til patient med baggrund i kontekst- og personspecifikke forhold. Er symptomerne generaliserede eller mere intense i bestemte situationer. Har symptomerne fluktueret i forbindelse med weekender og ferie? Er der igangværende behandling, f.eks. antidepressiv medicin, og i så tilfælde hvilken effekt har der været?

16 Udredning og rådgivning: Helbred Klinisk observeres patientens fremtræden i forbindelse med undersøgelsen. Hvordan er stemningsleje og affektpræg? Er stemningslejet altomfattende, eller kan patienten afledes? Hvordan er den emotionelle kontakt med patienten? Bliver bestemte symptomer fremprovokeret under samtalen, f.eks. angst eller bekymring, når talen falder på et problematisk forhold til en overordnet eller kollega?

17 Udredning og rådgivning: Helbred Differential diagnostisk skal man især være opmærksom på depression og angst tilstande, da der kan være betydeligt overlap i symptombilledet. Tilstedeværelsen af evt. somatisk comorbiditet skal altid vurderes, fx stofskiftelidelser, cancersygdomme og rheumatologiske lidelser. Følgevirkninger af medicinsk behandling kan give bla. træthed, cognitive og andre symptomer der kan tolkes som psykisk belastningsreaktion. Evt. testning med henblik på at afklare spørgsmål der opstår under det kliniske interview, fx depressionsskalaer (i differential diagnostisk øjemed).

18 Udredning og rådgivning: Prognose Generelt er prognosen god, som regel opnås en bedring ved reduktion eller fjernelse af stressorerne. Ifølge de diagnostiske kriterier er der tale om tilstande, hvor symptombedring indtræffer indenfor 6 måneder efter endt belastning (undtagen F43,21), men studier indikere et længere forløb hos nogle patienter.

19 Udredning og rådgivning: Rådgivning Rådgivning er afhængig af kontekstspecifikke forhold der vedrører belastningen og personen. Som minimum skal udredningen gerne føre til en samtale med patienten, mhp at fremme indsigt i egen belastningsreaktion og handlemuligheder rettet mod konkrete ændringer på arbejdspladsen. Sammen med patienten etableres en handleplan, der kan følges op i evt. kontrolsamtaler. Det skal afklares, om det er er tilrådeligt at fortsætte på den samme arbejdsplads, arbejdspladsens muligheder for at støtte en gradvis genoptagelse af arbejdet, omplaceringsmuligheder.

20 Anerkendelseskriterier Tilstande omfattet af denne vejledning anerkendes som regel ikke, men der kan være undtagelser.

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde

Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Forskningsudredning Psykosocialt arbejdsmiljø i socialpædagogisk arbejde Udarbejdet af: Karen Albertsen, Mette Mogensen & Studentermedhjælp Christian Thörnfeldt November 2013 UDKAST FORSKNINGSUDREDNING

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Af Marianne Borritz, Bo Netterstrøm og Nanna Eller Biografi Marianne Borritz er afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har skrevet

Læs mere

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen

Vejledning til kontakt med arbejdspladsen Vejledning til kontakt med arbejdspladsen [Skriv tekst] Vejledning til kontakt med arbejdspladsen 1. Generelt om kontakt til arbejdspladsen i en TTA-kontekst 2 2. Særligt om fysio-/ergoterapeutens arbejdspladskontakt

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte

Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte [Skriv tekst] Vejledning til psykologens afklaringssamtale med sygemeldte Hvornår finder samtalen sted Psykologens afklarende samtale finder

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress?

Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? Hvorfor er det så svært at konkludere noget om sammenhæng mellem psykiske påvirkninger på arbejdspladsen og psykiske sygdomme/stress? AM 2013 Workshop nr. 311 Mandag den 11. november 2013 Kl. 16:00 17:15

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7.

Vintereksamen 2007 KLINISK del 2. KARAKTER 7. 1. Forundersøgelsen Det første møde og samtale med en ny klient indbefatter en række forberedelser. Man må forinden mødet gøre sig den opmærksomhed, at et psykologisk behandlingsforløb er meget individuelt

Læs mere