Evaluering af specifik indsats i Børnehuset Bakkebo/ pædagogisk læreplan for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af specifik indsats i Børnehuset Bakkebo/ pædagogisk læreplan for 2010"

Transkript

1 Evaluering af specifik indsats i Børnehuset Bakkebo/ pædagogisk læreplan for 2010 Institutionens navn: Børnehuset Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn:12 Tema: Personlig udvikling Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? ½ - 2 år Børnene skal lære til at udtrykke egne følelser. Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 Lege og aktiviteter, hvor forskellige følelsesmæssige udtryksformer vil indgå. Spil, bøger mm med ansigtsudtryk og hvor anden kropslig mimik vises. Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side Der har været særlig fokus på måltiderne. Personalet har sørget for en fast og genkendelig struktur før, under og efter måltiderne. Personalet sætter ord på børnenes følelser: glad, sur, ked af det. Personalet sørger for at benævne sindsstemninger, handlinger mm. 1

2 Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Der har i løbet af 2010 en hel del af børnene, der er blevet 3 år og derfor er overgået til børnehavegrupperne. Det har betydet, at vuggestuegruppen over en lang periode har brugt tid på indkøring af nye små børn. Den struktur, som personalet har lagt omkring måltiderne, begynder nu at give pote. Børnene er faldet til i vuggestuen, de ved hvad der sker ved måltiderne. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Målet er i nogen grad blevet opfyldt. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Børnene er endnu så små, at det ikke er muligt at vurdere i hvilken grad målet vil være opfyldt ved 3 års alderen Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Det er vigtigt, at personalet holder fast i strukturen og ikke fraviger. At forudsigelighed er godt for børnene. Nærværende voksne, der er opmærksomme på det enkelte barn. Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på 2

3 tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 3

4 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn: 12 Tema: Sociale kompetencer Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 ½ - 2 år Børnene skal begynde at lære at lege sammen Børnene skal lære det første spæde trin i at være deltager i forskellige legeformer: dukkekrogslege, togbane osv. Børnene indgår i legegrupper med lidt større børnehavebørn. Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Børnene er blevet delt op i pige- og drengegruppe, hvor fokus har været på henholdsvis dukkekrogslege og togbanelege. Grupperne har kun været med deltagelse af vuggestuebørn og ikke som planlagt med børnehavebørn. Børnehaven har deltaget i DINO, der ikke muligt at kunne lave grupper på tværs af institutionen. Skriv max ½ side Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Allerede efter anden gang, begyndte børnene af sig selv at lege. Forløbet har kært 4-5 gange og især drengene havde god gavn af legegruppedagene, hvor de har fået mulighed for at lege vilde lege samt lege på togbane. Der har været plads og rum til dem. Pigegruppen har også haft glæde at legedagene, hvor de i fred og ro kunne lege med dukker på stuen uden hensyn til andre børn. For begge legegrupper har målet været at giv dem mulighed for at fordybe sig uden forstyrrelser. I en vuggestue er der hele tiden mange 4

5 hensyn at tage med små kravle-børn på gulvet. Eller drenge, der ikke må være vilde og løbe rundt. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Målet er i høj grad opfyldt Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Målet er i høj grad opfyldt, fordi legegrupperne fik fysisk plads til individuel udfoldelse. I Bakkebo har vi et dejligt stort lokale, som den nedlagte specialgruppe Regnbuen holdt til i. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Det er vigtigt at skelne mellem de aktiviteter/legeinteresser som kønnene er optaget af. Frem ad rettet vil vi i højere grad prioriteter opdelte forløb med børnene, så de får afprøvet og opfyldt deres behov. Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på 5

6 tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 6

7 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn: 12 Tema: Sprog Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 ½ - 2 år Børnene skal have erfaring med, at de gennem brug af sproget kan være i dialog med deres kammerater. Udvikling af ordforråd, begrebsdannelse og sprogforståelse. Støtte børnene i de situationer, hvor de har brug for hjælp til at udtrykke sig. Benævner ting og handlinger. Lege, hvor børnene lære forholdsord: foran, nedenunder, ovenpå, ved siden af osv. Højtlæsning for børnene i grupper (aldersvarende og udviklingsmæssigt) Sanglege, rim og remser, hvor fagter og bevægelse understøtter sproget. Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side I forbindelse med formiddagsmaden bliver der hver dag sunget, lavet rim & remser samt lavet fagtesange. Der er blevet kigget/læst i bøger sammen med/for børnene. Ved personalets deltagelse i børnenes leg, sættes der ord på handlingerne. Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Ikke alle børnene er i stand til at synge med, men de er meget opmærksomme, særligt fagtesange hitter hos børnene. 7

8 I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Børnene er endnu så unge, at vi ikke kan vurdere om målet er opfyldt. Men de er godt på vej. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Endnu en gang vil vi påpege børnegruppens alder og den lange indkøringsperiode. Det er blevet rutine for personalet at benævne handlinger. Personalet opfordrer børnene til at udtrykke sig. At tolke børnenes sprog, både det verbale men også det nonverbale er vigtige elementer i det pædagogiske arbejde. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Den forholdsvis lange indkøringsperiode af nye børn, skal vi have drøftet og lagt en plan for. Således arbejdet med resten af børnegruppen kan køre sideløbende. Opdeling af børnene i mindre grupper, der aldersmæssigt mere er i harmoni, overvejes. Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 8

9 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn: 12 Tema: Krop og bevægelse Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? ½ - 2 år Børnene skal have begynde kendskab til kropsdelene. Børnene skal opleve glæden ved at bruge kroppen. De skal have erfaring med at udvikle gode og sunde motionsvaner. Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 I vuggestuen vil aktiviteterne være rytmik og daglige gøremål, hvor kendskabet til kroppen styrkes. Fx skal børnene hjælpe til at med tage tøjet af og på ifm sovetimen. Legepladsen bruges hver dag til at øge børnenes motoriske udvikling. Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side Personalet benævner kropdelene fx når børnene skiftes eller når tøjet skal af og på. Ligeledes benævnes ansigtets dele. Børnene øver sig hver dag med at tage tøjet af og på til sovetimen, og når de skal ud og lege. På stuen danser børnene og personalet til musik. Der tumles og leges mange forskellige fysiske lege på stuen. Børnene opfordres til selv at gøre tingene, samle legetøj op, gå ud med hagesmækken. Børnene skal selv kravle på og ned at triptrap stolene eller bænkene. Og når de skal op på puslebordet eller i krybberne. Gåture uden for institutionen eller ud på legepladsen, hvor børnene får mulighed for at bevæge sig og bruge kroppen på en anden måde. 9

10 Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Børnene er meget aktiv og glade for at være med til at danse og tumle. De er rigtig dygtige til at kravle op og ned af stole mv. De tager hurtigt opfordringen op. De er ret sikre på deres egen formåen. De flest børn har en fornemmelse for kropsdelenes navne, men er ikke selv i stand til sprogligt at benævne kropsdele. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? Målet er på nogle punkter opfyldt meget tilfredsstillende. Bl.a. børnenes glæde ved at bevæge sig og være med til at øve sig. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Børnene har en alder, hvor de gerne vil udforske og dermed selv gøre tingene. Personalets positive opmuntringer af børnene fx ifm tøj af og på spiller en afgørende rolle, da mange af børnene ikke er vant til selv af skulle hjælpe til. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Personalet er rollemodeller for børnene, og skal hele tiden have fokus på det, som børnene selv kan/skal deltage i. Børnene skal ikke vardes op, men motiveres. Jo mere børnene får lov at øve sig, jo mere selvhjulpne bliver de. Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på 10

11 tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 11

12 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn: 12 Tema: Natur Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? ½ - 2 år Vi vil have fokus på udviklingen af børnenes sanser ved hjælp af æbler. Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side Brug af sanserne Synsindtryk Smag, sødt/surt Lugt Farver Form - størrelse Forarbejdning af æbler Denne specifikke indsats er helt fravalg. Grunden til dette er den lange indkøringsperioden af nye børn i efteråret og børnegruppens alder. Vi har valgt at bruge legepladsen, som natur-element ift. alle de nye børn. At vænne dem til den store verden, har været i fokus. Personalet taler hver dag med børnene om vejret; sol, regn, vind, sne osv. Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? I forhold til det nye mål; at være ude, hvor man kan mærke vind og vejr er for nogle af børnene en stor udfordring. Enkelte af børnene bryder sig ikke om at være ude. De flest er heldigvis meget glad for at være ud. Børnene følger med i snakken om vejret, og skal fysisk kigge til og mærke vind og vejr. 12

13 I hvilken grad er mål blevet opfyldt? I nogen grad. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? For børnene er det at komme på legepladsen en kæmpe udfordring, særligt i begyndelsen af institutionstilværelsen. Der er højt til loftet. Utrygheden ved at de voksne ikke hele tiden er inden for synsvinklen, eller der kommer andre børn og voksne tilstede. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Vi havde skudt over mål og haft for store forventninger til børnene mht. at komme ud af institutionen og opleve naturen. Børnene har så rigeligt i bare at være på legepladsen. Trygheden og børnenes alder/behov er blevet prioriteret Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 13

14 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: ½-2 år Antal børn: 12 Tema: Kulturelle udtryksformer Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? ½ - 2 år Børnene skal have lyst til at eksperimentere med, øve sig i og afprøve forskellige farver/materialer. Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt 3 Maleværksted/aktiviteter i små grupper Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Tegne og male med forskellige farvetyper på forskellige materialer. Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Børnene vil gerne deltage, når de bliver præsenteret for maleaktiviteter. 14

15 I hvilken grad er mål blevet opfyldt? I nogen grad. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Børns alder spiller en rolle. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Vi vurdere, at børnene skal have en vis alder og være faldet til i institutionen, inden vi laver projekter eller emneuger med dem. Små aktiviteter på stuen er bedst for denne målgruppe. Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Temaet har løbende været drøftet på stue- og pædagogmøder. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 15

16 Institutionens navn: Børnehuset Bakkebo Målgruppe:3-6 år Antal børn:40 (2 grupper af 20 børn) Tema: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt år Personlige kompetencer: Børnene skal lære at udtrykke egne følelser samt at kunne aflæse og respektere andre mennesker. Sociale kompetencer: Børnene skal lære at lege sammen og danne venskaber trods forskelligheder. De skal have erfaring med, at deres kammerater kan være anderledes og nogle gange vil eller kan noget andet ende dem selv. Børnene skal lære at udvise empati for hinanden. Sproglige kompetencer: Børnene skal have erfaring med, at de gennem brug af sproget kan være i dialog med deres kammerater. De skal udvikle deres ordforråd, begrebsdannelse og sprogforståelse. Personlig og social: Vi benytter materialet Fri for mobning fra Mary Fonden og Red barnet. Børnene opdeles i aldersgrupper. Indholdet vil være at tale med børnene om følelser, hvordan man behandler hinanden og lade dem lytte til hinanden. Berøring og let massage vil også indgå. Børnene vil blive præsenteret for forskellige sociale lege. Ligeledes vil vi spille forskellige former for spil. Sprog: Vi benytter os af Rim og remser og sange. Højtlæsning for børnene i grupper (aldersvarende og udviklingsmæssigt) Lave billedbøger af det vi oplever. Lave vendespil Sætte ord på hvad vi gør Støtte børnene i de situationer, hvor de har brug for hjælp til at udtrykke sig Børnene inddeles i flere mindre grupper, hvor forskellige sproglege vil blive præsenteret. Fx Kims leg, lege med forholdsord Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side I det tidlige forår 2010 fik vi tilbudt at få DINO-projekt til børnehavegrupperne i Bakkebo med start i august Vi vurderede, at dette ville være en god mulighed for at arbejde meget målrettet med børnenes alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sproglige kompetencer. I Bakkebo har vi gennem en årrække haft fokus på at arbejde med en anerkendende pædagogisk indfaldsvinkel til børnene. DINO kunne give/lære personalet nye metoder og arbejdsredskaber til at sætte endnu større fokus på 16

17 det anerkendende arbejde. I forhold til børnegruppen vurderede vi, at børnene kunne have glæde af et DINO forløb, hvor der er særlig fokus på positive tilkendegivelser mellem barn-barn og barn-voksen, og hvor børnene får udviklet deres følelsesmæssige, sociale kompetencer og sproglige færdigheder. I foråret 2010 sendte vi en stor børnegruppe i skole/sfo. Denne gruppe havde fyldt meget og skabt en del uro i børnehavegrupperne. Derfor mente vi også, at DINO kunne bringe den tilbageværende børnegruppe og det pædagogiske personale nye former at være sammen på. Derfor sagde vi ja tak. DINO startede op i august og har nu kørt i 5 måneder. DINO-pædagogerne kommer 2 gange om ugen i hver børnehavegruppe. Mål for børnegruppen: Udvikle følelsesmæssige og sociale kompetencer At lære nye færdigheder At lagre positive erfaringer Få en ny opfattelse af sig selv Nuancere børns sprog, jo mere nuanceret sprog, jo mere kan børnene forholde sig nuanceret til sig selv og andre DINO-forløbet har frem til december haft fokus på følgende elementer: Børnehaveregler At gøre sit bedste i børnehaven At forstå og opdage følelser At løse problemer Om vredes håndtering Hvordan man er venlig I alle DINO-sessionerne (i alt 63) er alle 3 kompetenceudviklingsområder i spil. DINO-Samlingen: Børnene lærer at lytte til kammeraterne. I DINO-samlingen får børnene præsenteret hele følelsesregistret. Glad, sur, ked af det, være en god kammerat osv. Både selv at skulle give udtryk for en følelse, men også at kunne aflæse kammeraternes følelser. Gennem brug af sproget ser, hører og oplever børnene sprogets mange facetter. I DINO bruges både det talte og det nonverbale sprog. Der bliver sat ord på alt. Ting/følelser bliver benævnt og børnene opfordres til at deltage. Børnene bliver præsenteret for billeder og skilte med aktivitetens navn eller sangens tekst. I DINO-samlingen bliver børnene hverdag præsenteret for et lille filmklip af andre børn. Efterfølgende skal børnene selv spille scenen. Nogle børn er skuespillere, andre skal agere filmfolk og andre scenelamper. Mange børn har en rolle i spillet. Da alle 20 børn på stuen ikke kan være med i selvskuespillet, men være mere passive tilskuere, øves replikken: øv, i dag var det ikke min tur så børnene lærer at de kan bruge sproget frem for at græde eller blive 17

18 gal. Til hver DINO-samling hører også en eller anden form for kreativ aktivitet. Det kan være at farvelægge en DINO-tegning, klippe-klistre aktivitet, som har tilknytning til det tema, der har været i DINO-samlingen den pågældende dag. Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? Børnene har fået kendskab til nuancerne i spektret mellem helt vild glad og meget ked af det, frustreret, jalousi, trist. Gennem arbejdet med de forskellige sessioners overordnede temaer, har der været specifik fokus på de forskellige følelser. Sprogligt har børnene fået et mere nuanceret sprog og kan sætte ord på følelser. Ligeledes kan de sige til og fra over for hinanden på en mere positiv måde. Personalet hjælper børnene med at løse konflikter vha. DINO-udtrykene. Børnene bruger DINO-udtryk i legene aktivt, fx alle regler er lige gode, jeg kan se du er ked af det, vil du være med? Dreng løber vuggestuebarn ned: nå nej, jeg glemt helt mine gåben Genkender ord og billeder, der er brugt i DINO-samlingen. Børnene udviser større tålmodighed og er blevet bedre til at ytre sig i forhold til kammeraterne. Støjniveauet er faldet betydeligt. Børnene benytter oftere og oftere DINO udtryk over for hinanden, og personalet kan ved små tegn fx stille stemme, gøre børnene opmærksomme på at de er blevet for højtrystet. Børnene er også hjemme blevet i stand til at benytte DINO-færdigheder. Børnene kan inddele familiemedlemmerne i Humør-barometer. Fx min søster er helt her oppe i det røde felt jeg siger hun skal tælle til 10 De er opmærksomme på, at humøret er forskelligt fra menneske til menneske er klar over at noget humør er mere hensigtsmæssigt end andet. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? I høj grad børnene har tydeligvis profeteret af det sidste ½ års DINO. Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring Strukturen og genkendeligheden i DINO forløbet har været medvirkende årsag. Ligeledes personalets positive medvirken og evne til at holde fast i principperne. Holde fokus på det positive og se børnenes potentialer. Personalet har formået at overfører DINO i andre pædagogiske aktiviteter, så det efterhånden er en indlært metode og naturlig tilgang til og i arbejdet med børnene. Undervejs i DINO forløbet har vi drøftet hvilke elementer, vi kan se vil kunne gennemføres eller overføres til det pædagogiske arbejde, når DINO forløbet slutter. Fx formen på hvordan der kan holdes børnesamlinger. Både på indholdssiden og på metodedelen. Den pædagogiske tilgang/metode er nu en del af den måde, som det pædagogiske personaler har til børnene: 18

19 anvendes det kommende pædagogiske arbejde? Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Positiv opmærksomhed Anerkendelse af alle følelser Ros verbal/nonverbal Ignorering af uhensigtsmæssig adfærd Anvisning af handlemåder Beskrivende kommentarer At være proaktiv Hele tiden det positive syn på børnene. Positive ytringer frem for negative. Brug dine gåben frem for Du må ikke løbe. Hele tiden ros, når børnenes adfærd passer til situationen. Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. Det pædagogiske personale har efter hver samling og aktivitet (2 x ugen) på skift fået vejledning af DINO-pædagogerne. Hver DINO-samling bliver optaget på video. Efterfølgende bruges videoklippene i vejledningen. Den pædagog/medhjælper, der har vejledning den pågældende dag, har fået mulighed for at tage emner/problemstillinger op. Sammen med vejlederen reflekterer pædagogen/medhjælperen over dagens tema eller enkelte børns adfærd/trivsel. Det kan også være pædagogen/medhjælperens egen læring eller hvordan de enkelte har ageret i en eller anden situation. På stue- eller p-møder har forskellige emner vedr. DINO været drøftet. For enkelte børn er der blevet udarbejdet handleplaner i DINO regi. Disse har været drøftet under forskellige møder. Da DINO kører helt frem til udgangen af april 2011, er hele DINO forløbet endnu ikke evalueret samlet. Mange forældre har løbende fortalt personalet, hvordan de har oplevet, at deres børn har taget ved lære. Børnene fortæller hjemme om DINO og forældrene er ofte blevet præsenteret for børnehavereglerne: brug din ventemuskel stille stemme gåben kig & lyt osv. Der er meget stor opbakning fra forældrene. På stuerne er materialet opsat tilgængeligt for børn og forældre: billeder, børnehavereglerne, aktivitetsplaner, DINO På Bakkebos hjemmeside har forældrene kunne følge med i de enkelte sessioner. 19

20 Institutionens navn: Bakkebo Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 40 (2 grupper af 20 børn) Tema: Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer Målgruppe: Hvilke kompetencer og erfaringer skal den pædagogiske læringsproces give børnene mulighed for at tilegne sig? Kopier fra læreplan pkt. 1 Hvilke resultater forventede I? Hvilke aktiviteter forventes gennemført? Kopier fra læreplan punkt år Krop og bevægelse: Børnene skal have kendskab til kropsdelene og deres funktioner. Børnene skal opleve glæden ved at bruge kroppen. De skal have erfaring med at udvikle gode og sunde motionsvaner. Natur: Børnene skal lære Skoven at kende, for derigennem at tilegne sig viden om forskellige træsorter, skovens dyr og fauna. Kulturel: Børnene skal have lyst til at eksperimentere med, øve sig i og afprøve forskellige farver/materialer. Krop og bevægelse: En gang om ugen tilbydes alle børn forskellige motoriske aktiviteter. Disse aktiviteter planlægges ud fra børnenes alder og formåen. Dette kan være deltagelse i: - rytmikforløb - være med gymnastiksalen - motionsløb - cykelræs på legepladsen Legepladsen bruges hver dag til at øge børnenes motoriske udvikling. Natur: Børnene vil både inddeles i større og mindre grupper alt efter aktiviteten. Vi vil tage ud i skoven og snakke med børnene om, hvordan man kan passe på den. Undersøgelser af dyrelivet og planterne. Og bare være til stede og mærke suset i træerne. Vi vil tage billede af dyr, planter og andre ting fra skoven. Vi vil lave Udstillingsplancher af de materialer, som børnene finder. Kulturel: Maleværksted/aktiviteter i små grupper 20

21 Hvilke faktiske aktiviteter er blevet udført? Anfør de mest betydningsfulde aktiviteter Skriv max ½ side Vi har valgt at nedprioritere temaerne i læreplanen 2010: Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer - da vi har lagt særligt vægt på de 3 andre temaer, som derfor er opprioriteret. Selv om temaerne ikke er blevet arbejdet med som specifikke indsatsområder, har temaerne været en del af de aktiviteter, som gruppen af 3-6 årige er blevet præsenteret for i løbet af året. Hvilke tegn er der set på at faktiske resultater er opnået? I tilknytning til DINO er der mange forskellige aktiviteter, der knytter sig til temaerne krop & bevægelse og kulturelle udtryksformer, og som styrker og udfordre børnene både fin og grov motorisk. Under aktiviteterne ifm DINO har der hver dag været fokus på børnenes muligheder for at øve sig enten på det motoriske område eller på det kreative. I hvilken grad er mål blevet opfyldt? I nogen grad Hvilke årsager kan forklare om mål er blevet opfyldt eller hindret? Da vi har haft særlig fokus på børnenes personlige, sociale og sproglige udvikling og vi har helt bevidst valgt at prioriterer disse 3 temaer som tidligere beskrevet, har fokus været et andet sted hos personalet. Når der 2 formiddage hver uge er DINO, har personalet vægtet at børnene også skulle have muligheder for at lege eller tid til at bare at være sammen på stuen eller en tur ud af huset. Hvilken læring har refleksion over forløbet resulteret i og hvordan kan denne læring anvendes det Når der prioriteres, vælges der samtidig noget fra. 21

22 kommende pædagogiske arbejde? Hvilke erfaringer kan være anvendelige ved lignende initiativer i lignende kontekst? Hvilken evalueringsproces har der været i dagtilbuddet? Ikke fuldført. Er der opsamlet løbende dokumentation og af hvem? Har der været en løbende vurdering, intern supervision, erfaringsudveksling på tværs eller lign. Refererer til læreplan punkt 4. 22

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skovbørnehaven Siflingen Målgruppe: 3-6 år Antal børn: 49 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Målgruppe: ½

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Troldehøjen Målgruppe: 2-3 år_ Antal

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14

Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Det vil sige, det vi vil gøre og lægge vægt på i 2013 /14 Den alsidige personlige udvikling Afrapportering af Læreplaner 2013 /14 Alsidig personlig udvikling Vi forstår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Svanholm Børnehus Målgruppe: 3-5 år Antal

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Sct. Georg gården Målgruppe: 3-6 Antal

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Skibbyssens Børnehave 2010 Målgruppe: 3-6 år Antal børn: skiftende 40/26/35 Tema: Personlig udvikling

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue

Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue Læreplaner i Nordstarndens Vuggestue At lege er at lære, under den overskrift giver Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender startskuddet for loven om læreplaner i de danske daginstitutioner. Og

Læs mere

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE

LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE April 2015 Udarbejdet af: Stine, Marianne, Connie og Inger NYBORG KOMMUNE LÆREPLANERNE HOS ÆLLINGERNE Sproglig udvikling I forhold til vores børns alderstrin har vi fokus på at understøtte det enkelte

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Mariendal Målgruppe: 0-2 Antal børn:

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Målgruppe: 4-6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner: Metoder Tema Mål Alment pædagogisk Særligt pædagogisk

Pædagogiske læreplaner: Metoder Tema Mål Alment pædagogisk Særligt pædagogisk Tema Mål Alment Særligt Personlige kompetencer At styrke børnenes selvværd og selvtillid Børnenes selvværd og selvtillid styrkes ved f.eks. at støtte børnene i selv at tage tøj på, dække bord, lave mad,

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere