Nr. 10 OKTOBER årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 10 OKTOBER 1952 101. årg."

Transkript

1 Nr. 10 OKTOBER årg.

2 SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen (incl. porto) er 8,50 kr. i Danmark og 1,75 $ i IL S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Den danske missions hovedkontor, Priorvej 12, København F. Mark Junius Sørensen, missionspræsident, ansvarshavende red. Mary Kaiser, redaktør, INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 255 Fornuftmæssig forklaring på evangeliet" 256 Mormonen 261 To unge missionærer ringer på døren 266 Forældre og ni børn medlemmer af kirken 268 Ro og velstand præger mormonstaten Utah 270 Efterlysning 271 Kirken ude omkring 272 Kvindelig hjælpeforening 272 Søndagsskolen 275 Primary 276 Ungdomsforeningen 276 Genealogisk forening 277 Kredslærernes budskab 278 Fra missionismarken 278 KLOSTERTRYKKERIET A/8

3 Fra missionens præsidentskab. Vi vil gerne opfordre alle sidste dages hellige til at læse følgende skriftsted, Johs. 17: 14 22: Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellige dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, så har også jeg udsendt dem til verden. Og jeg helliger mig selv for dem, for at også de skulle være helligede i sandheden. Men jeg beder ikke alene for disse, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de må alle være eet; ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de skulle være eet i os, for at verden må tro, at du har udsendt mig. Og den herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skulle være eet, ligesom vi er eet." Dette er en af Frelserens bønner, som blev fremsagt kort tid før hans himmelfart. Jeg tror, jeg har ret, når jeg siger, det er en af de mest vidunderlige, og jeg tror, en af de største og mest udtryksfulde bønner, der nogensinde er fremsagt i denne verden. Den blev fremsagt lige før Kristus gik ind i Gethsemane Have den nat, han blev forrådt. I denne bøn beder Herren sin Fader om at bevare hans apostle fra det onde og at hellige dem gennem sandheden. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden særlig på de to vers, 21 og 22. Her beder Kristus af hele sin sjæl, at hans apostle må være eet, for han ved godt, at hvis de ikke er eet, er det umuligt for dem at blive helliget. Jeg håber, at hvert eneste medlem af Kirken i Danmark vil spørge sig selv, er jeg eet med Kristi lærdomme, er jeg i harmoni med præstedømmet, er jeg eet med Guds hellige, er jeg fri fra synd, og i en sådan tilstand, at jeg kan blive helliget? Læs hele Johs. 17. kapitel, se om det harmonerer med dit liv; hvis ikke, så få dit liv til at harmonere med, hvad det siger, og jeg er sikker på, at denne verden ville blive bedre at leve i. Lad os tænke på dette, mine kære brødre -og søstre, lad os lære sandheden, og sandheden skal gøre os frie. Missionspræsidentskabet. 255

4 11Fornuftmæssig forklaring på evangeliet**. Tale af præsident J. Reuben Clark, jr. ved Genral-konferencen i Salt Loke City,, 6. april 1952 Jeg kommer til Dem i dyb ydmyghed, idet jeg føler mit ansvar, og med en bøn i mit hjerte, som jeg håber vil give genklang i Deres, at jeg må blive ledet til at sige noget, som kan tjene til Deres opbyggelse, og føre os ind på den snævre livets vej, som vor himmelske Fader har afmærket for dem, som vil komme tilbage til hans nærhed. Må Herren være med os under denne konference, som Han har været med os hidtil. Medens jeg sad her i går, var der noget, som fik mig til at tænke på, at jeg er det ældste medlem af general-autoriteterne. Dette er en ære, som tiden har givet mig. Det er en ære, som enhver af mine brødre kan opnå, hvis de vil leve for den. Jeg siger dette, ikke for at prale, heller ikke for at vække sympati, men jeg siger det, for at jeg måske kan gøre brug af, hvad jeg håber kan være en værdifuld erfaring og resultatet af overvejelse. Jeg har levet længe nok, og år efter J. Reuben Clark jr. år er den viden blevet mig mere og mere bevidst, at det evige evangeliums principper ligger det udenfor min magt at give en fornuftmæssig forklaring på. Ydermere er jeg overbevist om, at der er ingen, som, med mindre han får bistand af Herrns ånd og der er kun een i denne Kirke og i denne verden, som har retten til at give en fornuftmæssig forklaring, og det er på nuværende tidspunkt præsident David O. McKay, vor profet, seer og åbenbarer jeg føler, at der er ingen, som med sikkerhed kan give en fornuftmæssig forklaring. Og jeg er endnu mere overbevist om det, ved det som skete i den første kristne kirke, der, da den manglede et overhoved, som var virksomt i de første århundreder, drev bort, fordi de prøvede på at få Guds plan til at stemme med deres egen fornuft, og med de hedenske filosofiers fornuft. Jeg er overbevist om, at vi må passe meget på, at vi ikke følger disse stier. Nogle af de største kætterier, som krøb ind i den kristne religion, kom gennem ganske få mænd, som for det meste ikke havde nogen virkelig officiel stilling, men som brugte deres tid og deres evner, og de var store, til at prøve på at give en fornuftmæssig forklaring på Jesu Kristi evangelium. Der er nogen sandsynlighed for de blev kaldt skolastikere" og resultaterne af deres arbejde sko- 256

5 lastik" ja, jeg er overbevist om, at vi har nogen tendens i den retning blandt os selv, og jeg håber, at menneskene ikke vil lytte til de mennesker, som ved fornuftmæssige forklaringer påtager sig at få Guds plan til at passe med det, som de synes den skulle være efter deres svage og ikke fyldestgørende fornuftslutninger. Jeg er taknemmelig for at have levet i disse dage og i denne tidsalder, hvor evangeliet er blevet gengivet. Jeg antager, at der ikke er nogen mand eller kvinde som sætter sig roligt til at tænke indenfor Kirken eller udenfor Kirken, men specielt udenfor Kirken, for der er kommet lys til os, som er i Kirken som ikke spørger sig selv: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor går vi hen?" Vi sidste dages hellige er blevet instrueret om dette, og denne instruktion er kommet til os gennem den nye åbenbaring; Abrahams Bog i Den kostelige Perle fortæller os om begyndelsen, hvorledes Herren kom ned blandt fornuftvæsenerne, og som et resultat af hans komme blev der et stort råd i himlen. Optegnelserne i Abrahams Bog, som beretter om rådet, er helliget til at forklare, at der er forskelligheder i Guds skabelse, og forskelligheder blandt fornuftvæsenerne, ikke alle er ens. Herren sagde til Abraham, idet han henviste til denne store gruppe af fornuftvæsener, at der blandt dem var nogle, der var større end andre, og erklærede for Abraham, at han var en af dem der skulle blive herskere. Jeg vil gerne læse to eller tre vers fra tredie kapitel af Abrahams Bog: Og der stod en iblandt dem (denne store gruppe), der var Gud lig; og han sagde til dem, som var hos ham: Vi vil gå ned, thi der er rum der, og vi vil tage af disse elementer og danne en jord, hvorpå disse kan bo." Jeg beder Dem lægge mærke til følgende to vers, som jeg vil læse, fordi de er fyldt med bestemte store elementære sandheder. Han fortsætter: Og vi vil prøve dem (fornuftvæsenerne) dermed og se, om de vil gøre alt, hvadsomhelst Herren deres Gud skal befale dem." Det var hensigten med jordens skabelse. Vi var alle der, deltog alle deri, vi kendte (således planen lige fra begyndelsen. Og de, der holder deres første prøvestand, skal forøges; og de, der ikke holder deres første prøvestand, skal ikke få herlighed i det samme rige med dem, der holder deres første prøvestand, og de, som holder deres anden prøvestand (den tilstand, vi er i nu), skal herlighed vorde tildel evindelig." (Abraham 3:24 26). Således ved vi, hvorfra vi kom, og hvorfor vi er her, og hvordan, til hvilket sted vi skal gå. Hele planen er sammenfattet i disse få ord. Da vi således kom her for at blive prøvet, har Herren ikke ladel Adam i tvivl om, hvad han skulle gøre, eller hvorledes han skulle gøre det, for Herren gav Adam evangeliet, og evangeliet, som han gav ham, omfattede åbenbaringen og kundskaben om. at der skulle kom- 257

6 me en Forløser. De husker, De som kender skriften, at Herrens engel spurgte Adam, hvorfor han tilbød ofringer. Han sagde, at han vidste det ikke, kun at han havde fået befaling til at gøre det. Jeg synes, det er en stor lektie. De, -som vil give fornuftmæssige forklaringer, prøv at sige, hvorfor vi gør dette eller hvorfor vi gør hint. Adam satte eksemplet. Hvorfor gjorde han det? Fordi Herren havde befalet det. Og så forklarede Herrens engel ham den store forsoning, som skulle komme. Nu har det evangelium, som blev åbenbaret til Adam, været i verden i større eller mindre udstrækning, sommetider mindre fra den tid og indtil nu. Det lærer os, hvad vi skal gøre, og hvad vi ikke skal gøre. Vi har aldrig, medens hans Kirke, Kristi Kirke, har været på jorden, været i tvivl med hensyn til disse to punkter. Man kan undersøge Bibelen angående en eller anden enkelthed om evangeliets principper, indtil Mose tid, med ringe resultat. Men hvis man omhyggeligt læser Moses' Bog i Den kostelige Perle, kan man og vil man derfra samle dette evangeliums store principper, således som de er blevet åbenbaret og som vi lærer dem i dag. Da Moses kom, fik vi de Ti Bud. De er ledestjernen for verdenscivilisationen i dag. Slet de Ti Bud, og man finder mørke. Jeg henleder opmærksomheden på den kendsgerning, at de Ti Bud, hvert ene&te af dem, har et åndeligt element i sig. Der er intet i dem, som, hvis de bliver adlydt, ikke opbygger ånden. Fra den gang og indtil nu har der i verden været, i hvert fald en del, af det store evangelium virksomt. Menneskene har vidst, hvad de skulle gøre og hvad de ikke skulle gøre. Tiden tillader ikke, at jeg udvikler nærmere hvad vi skal gøre. Vi gør, som det bliver os befalet, så vi kan møde tegnet på vor himmelske Fader, som sagde: Thi se det er min gerning og ære at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket." (Moses 1:39). Det er formålet. Jeg er lykkelig, meget lykkelig over at Herren ikke alene fortalte os hvad vi skulle gøre, men også har fortalt os, hvad vi ikke skulle gøre. Han har fortalt os, hvad der vil forhindre os i at opnå udødelighed og evigt liv. I sandhed, vor stilling ville have været sørgelig, hvis vi blot havde fået at vide, hvad vi gerne måtte gøre. Men han har ikke ladet os være i mørke med hensyn til, hvad vi ikke bør gøre. Og da det at gøre de ting, som vi ikke burde gøre, forskertser den herlighed, som Herren har beredt for os, (og hvis De ønsker at vide dette, da læs Lære og Pagter afsnit 76 og 88), så må vi afstå fra at gøre de ting, som han har befalet os ikke at gøre, afstå fra misgerninger af forskellig slags, afstå fra synd, og fra alle overtrædelser. Og jeg tænkte, at det måske ikke ville være uden værdi, hvis jeg læste for Dem, således at De kunne tænke lidt over nogle af de ting, som vi får at vide vi ikke burde gøre, nogle af de forseelser, vi ikke 258

7 burde begå, med den straf for øje, at hvis vi begår dem, vil vi ikke opnå den fulde herlighed, som Herren har beredt for os. Og jeg vil blot læse nogle få vers fra Paulus. Paulus sagde: Thi menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige spottelystne, nlydige mod forældrene, utaknemmelige, ryggesløse, ukærlige, uforlignelige, bagtaleriske, uaf holdne, rå, uden kærlighed det gode, til forræderiske, fremfusende, opblæste mennesker, som mere elske vellyst end de elske Gud, som have godfrygtighedens skin, men have fornægtet dens kraft. Og fra disse skal du vende dig bort Men onde mennesker og bedragere ville gå frem til del værre: de forfører og forføres." (II Tim. 3:2 5, 13). Det var til Timotheus. Og atter til Timotheus: O, Timotheus, vogt på den betroede skat, idet du vender dig bort fra den vanhellige, tomme snak og indvendingerne fra den falskelige, såkaldte erkendelse." (I. Tim. 6:20). Lader os ej heller bedrive utugt, som nogle af dem bedrevne utugt, og der faldt på een dag tre og tyve tusinde" Derfor, mine elskede, fly fra afgudsdyrkelse!" (I. Kor. 10:8,14). Og det var Paulus' omkvæd, fly fra afgudsdyrkelse" og lad ofringerne til afguderne være. Yi sidste dages hellige dyrker ikke afguder, vi dyrker ikke relikvier, vi har ikke helgenskrin. Dog tænker jeg sommetider på, om der ikke findes noget af afgudsdyrkelsen iblandt os. Jeg kalder vore afgudsdyrkere dem, som dyrker pengestykker og jager efter dem. Nej! Men hvad hedningerne ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud; men jeg vil ikke, at I skulle få samfund med de onde ånder. I kunne ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk; I kunne ikke være delagtige i Herrens bord og i onde ånders bord." (I. Kor. 10:20 21). Peter sagde: Men der opstod falske profeter iblandt folket ligesom der også iblandt eder vil komme falske lærere, som ville liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer en brat undergang over sig selv." (II Peter 2:1). Disse seks stykker hader Herren, og de syv er en vederstyggelighed for hans sjæl: stolte øjne, en løgnagtig tunge og hænder, som udgyder den uskyldiges blod; et hjerte, som optænker uretfærdige tanker: fødder, som haster med at løbe til det onde; den, der som falsk vidne taler løgn: og den. som kommer trætter af sted mellem brødre." (Ordspr. 6: 16 19). Jeg læste dette for at vise Dem, at Herren ikke har ladet os være i uvidenhed om de ting, nogle af dem. som vi ikke skulle gøre. Vi føjer disse til de Ti Bud. 259

8 Nu, mine brødre og søstre, frelsen er vor, hvis vi blot vil leve for den. Vi vil forskertse den, hvis vi gør de ting, som hans profeter har erklæret for os, at vi ikke skulle gøre. Jeg gentager, læs afsnit 76 og 88, og se, hvad Herren har lagt op til os, hvis vi efterlever evangeliets principper. Mine brødre og søstre, den, som vil læse, behøver ikke være i tvivl om den store fremtid, der ligger foran os, han vil ikke være i tvivl om det sted, hvor vi går hen, eller om dem, vi vil være sammen med der; han vil ikke være i tvivl om, at de evigheder som skal komme, i glæde og lykke vil være det værd, at vi opiver alle de såkaldte fornøjelser i dette liv, som det forlanges af os, at vi skal afstå fra. Jeg er sikker på, at prisen er afholdenheden værd. Og når alt kommer til alt, så er alle de ting, som det forlanges af os, at vi skulle afstå fra, ting, som vil nedsætte vor målestok for glæden, nedsætte vor målestok for livet, nedsætte vor respekt for menneskeheden, og menneskehedens respekt for os, og efterlade os som skyldnere til hele rækken af kristne dyder. Må Herren hjælpe os til at holde hans bud, hjælpe os til at gøre os fortjent til det, han har beredt for os. Og jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem i dag, at Gud lever, at han hører og besvarer vore bønner, for han har hørt og besvaret mine. Jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem, at Jesus er Kristus, at han er Guds Søn, verdens Forløser, Opstandelsens Førstegrøde, at gennem hans forsonende blod skal hele menneskeheden blive frelst, det vil sige skal opstå, og at de, som holder budene, og lever det liv, som han gav og levede, vil få en evig herlighed i det celestiale rige. Jeg bærer mit vidnesbyrd for Dem, at Joseph Smith virkelig havde et syn, at Faderen og Sønnen besøgte ham, at hellige engle kom til ham, at præstedømmet, Guds hellige præstedømme, som havde været tabt for jorden i århundreder, blev gengivet til jorden ved ham, at de som har efterfulgt ham i hans høje og store kald som præsident for Kirken, Kirkens præsiderende højpræst, har de samme rettigheder, den samme myndighed;, som han holdt, lige fra Josephs tid ned til præsident McKay, som holder de rettigheder, udøver de funktioner, besidder hele præstedømmets åndelige magt, som Joseph havde, og at denne Kirke vil fortsætte med at gå fremad, at de, som følger efter præsident McKay, vil nyde de samme privillegier, den samme myndighed og udøve de samme funktioner. Der er ingen tvivl om dette, mine brødre og søstre, og hvis vi blot kunne bringe dette ind i vort hjerte og forstå det, gøre deit til en del af os selv, ikke blot et udtryk, ikke blot tjene med læberne, men med handling, vil dette folks m,agt være ubegrænset. Må Gud give dette til os alle, og må hver af os få det vidnesbyrd, at vi skal fortsætte med at udsprede evangeliet i verden, fortsætte med at opbygge vor egen Kirke, og give os selv personlig, som en følge af alt dette, evig frelse i hans celestiale rige, beder jeg ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen. 260

9 Fortsat artikel: MORMONEN Af Marcus Bach. Den virkelige triumf, den kolossale bedrift, lå i de næsten firsindstyve tusind religiøse nomader, som stolede lige så meget på Brigham Young, som nogen nogensinde havde stolet på Joseph Smith. Disse omvendte, frugten af missionærernes arbejde, kom fra England og det øvrige Europa med næsten to tusind om året mellem 1848 og Kirken havde oprettet Det evige Emigrationsfond". Kirken bragte dem så langt som til Coralville, Iowa, mormonernes håndkærre-centrum. Her blev en troendes tro stillet på den yderste prøve. Her kunne han fremstille en håndkærre af træ med jern-hjul på ca. fem fod i diameter. Nøddetræsstænger tjente som håndgreb, og den seks fod brede kasse blev lavet så let og så holdbar som mulig. Hvis den troende stadig ønskede at følge profetens forjættelse og stole på præsident Youngs syn, kunne han skubbe eller trække denne torturbefordring fjorten hundrede miles til en dal på den anden side Klippebjergene. Tusinder valgte at gøre dette. Vestpå langs vejen til det forjættede land oprettede de mormonlejre og kaldte dem Israels lejre. Med pionerernes opfindsomhed plantede den ene gruppe, den anden gruppe passede og den tredie høstede den magre høst. Stadig drog de videre. Seks tusind døde på vejen. Orson Pratt, som førte en dagbog, prøvede at beskrive scenen: Forårsregnen er kommet. Den skyller ned i strømme. Ved stor anspændelse er en del af lejren blevet i stand til at komme seks miles frem, medens andre vogne stikker fast i det dybe mudder. Vi er nødt til at hugge krat og grene og lægge dem i bunden af vore telte for at forhindre vore senge i at synke ned i mudderet. Vor føde er barken af træerne". De kæmpede mod vejret på hver årstid, kæmpede mod fjendtlige indianere i hver egn og overvandt ifrygt for nederlag i hvert kompagni. Sommetider blev de frelst ved snarrådigheden og tapperheden hos en George A. Smith, som sagde: Hvs der ikke er nogen Gud i Israel, er vi en stakkels flok fyre, der er blevet suget med. Men jeg går fremad med min familie, og Herren vil åbne vejen!" Sommetider var en god sang lægemidlet: Vor tro er med vor kærre, vort hjerte med den er; vi ledes af Vor Herre, moderne rejsen er. Hurra for Israels Lejre, Hurra for kærre-plan, Hurra, vi vil nu sejre med vogn og oksespand.' 261

10 Altid var det tro. I årevis kom vognene og håndkærrerne beslutsomt til lejrene ved vejsiden, med børn, der var halvdøde af kulde og børn, der var halvdøde af sult eller lykkelige børn, altsammen afhængigt af vejret og Guds gavmildhed. I årevis blev pionererne ved med at drage mod den nedgående sol, tiltrukket ved den trylleformular af et slagord, der var så karakteristisk amerikansk: Frihed til at dyrke Gud og frihed til at arbejde. Død og begravelse, fødsel og smerte, tragedie og terror kunne ikke holde dem tilbage. Altid var det tro. Sønnerne af Utah pionererne standsede ved mere end halvtres hellige steder langs deres jubilæums-rejse. Prærievognene" blev kørt ærbødigt derhen, lederen af karavanen ledede en gudstjeneste og holdt bøn, og endnu en gang blev historierne fra mormonernes fortid fortalt: Her ved Winter Quarters, i efteråret 1846, blev næsten tusind huse bygget af de hellige. Nogle var af ler, nogle af tømmer. Skorstenene blev lavet af græstørv, skåret ud i form af mursten. Nogle af tagene blev dækket af mudder. Sneen lå dybt, og vinden var kold. Sygdom forårsagede mange dødsfald. Omkring tre hundrede mormonflygtninge døde her den første vinter. Her ved Independence Rock, Wyoming, klatrede Wilford Woodruff op på det højeste punkt på nordsiden af klippen og bad en takkebøn til Gud. Medens han stod her, så han, at missiourianerne begravede en kvinde. Han fik at vide, at hun var den tredie i familien, der døde på rejsen. Dette er Martin's Hollow, Wyoming. Tidlige snestorme overraskede flokken, der,talte 575 personer med 146 håndkærrer. Der var intet læ. Ulvene hylede omkap med de kolde vinde. Pilgrimme omkom. Ligene blev begravet i snedriverne, fordi de overlevende var altfor udmattede til at grave dybe grave i den frosne jord. Budskab nåede Brigham Young, og han sendte hjælpevogne ud. De nåede flokken her og så, at 56 af de rejsende var omkommet. Blandt de overlevende var Nellie Pucell, som var omkring ti år gammel. Hendes forældre var døde på rejsen. Hun havde forfrysninger i benene, og med uforarbejdede instrumenter blev begge hendes ben amputeret ved knæene, og resten af sit liv måtte Nellie Pueell vralte afsted på stumperne af sine ben. Alligevel blev hun gift og bragte seks dejlige børn til verden. Vi er samlet ved Rock Creek! Dette er stedet for tragedien, der hændte James G. Willies håndkærre-selskah, der blev overrasket ved de tidlige snestorme. Det mistede 66 af sine omkring femhundrede emigranter. Vi står, hvor de er begravet i en fællesgrav. Så kom den dag, da vi nåede Utahs grænse tredive miles vest foldet gamle Fort Bridger. Det var her, mændene i den fremrykkede mormon-forpost fik at vide, at de aldrig kunne kamme over bjergene. Eller, hvis de kunne komme over, ville de kun finde øde ørkener, en død sø og døden. Brigham Young sagde: Vi vil gå fremad." Coyote Creek, Eeho Canyon, Henefer, Big Mountain I seksten pinefulde dage kæmpede pionererne sig gennem de sidste halvfems miles, til Orson Pratt og Erastus Snow endelig, den 21. juli 1847, kom ind i dalen. Her ventede de på Brigham Young, som var blevet efterladt bagude på grund af et anfald af bjergfeber. Han kom tre dage senere i Wil- 262

11 ford Woodruffs vogn og blev hilst med spørgsmålet: Er v"i rejst hele denne vej bort fra vore undertrykkeres tyranni blot for at blive fanget i ørkenens slaveri?" Brigham Young sagde: Dette er stedet." Gennem Emigration Canyon rullede vor luksus-karavane til de jublende råb fra tusinder af velkomsthilscnde. Det øverste af vognene var blevet skyllet rent til denne hjemkomst, okserne var blevet skrubbet, batterier af filmsapparater var opstillet på hver en høj, musikkorps spillede, og flag og bannere vajede. Kirkens ærværdige præsident, George Albert Smith, og Utahs guvernør, Herbert B. Maw, sluttede sig nu til processionen. Politiet holdt mængden tilbage. Politieskorter banede vej med hylende sirener. I det fjerne hævede spirene på det store tempel sig over den bjergomkransede mirakel-by, Salt Lake City; rundt om den lå den forjættede dal som Guds have under en skyfri himmel. Et højtideligt hys! lød gennem den store skare på halvtredssindstyve tusind, da vi standsede foran et gigantisk monument, der var rede til at afsløres. Ved en serie højtidelige ceremonier blev felterne Monumentet Dette er stedet". 263

12 på fodstykkt af dollars monumentet THIS IS THE PLACE indviet. På toppen af midtersøjlen stod statuer af Wilford Woodruf f, Heber C. Kimball og Brigham Young. Det var dette monument, om hvilket en katolsk prælat sagde: De vil bemærke, at her i ly af dette monument er samlet repræsentanter fra alle religioner. Der vil di forblive i al fremtid. Er det for meget at håbe, at den fysiske samhørighed ved dette monument kan blive et symbol på en åndelig enighed i vort liv?" Det så virkelig ud, som om verden og repræsentanter for alle trossamfund var kommet til mormonernes industririge for at byde pionererne velkommen. En fem miles lang parade og en tale af præsident Smith omdannede Salt Lake City til en religiøs festplads. Der var koncerter i det akustisk fuldkomne mormon-tabernakel, festoptog og skuespil og festlige sammenkomster. En periode af hedensk mistillid og mistro var endt, og der var blevet indledt en æra af tankevækkende betragtninger over, hvad denne de engang arveløses kirke havde at tilbyde. Hvad kunne den have at tilbyde mig? Nu, da jeg stod i den hellige by, hvor meget svarede den så til Ted Logans forudsigelse? Ud af min nære tilknytning til de rejsende på turen var der vokset et utal af tænkevækkende indtryk. At menneskene efterlevede VisdomsoFdet var rosværdigt, men ikke sensationelt. De tog det som en selvfølgelighed, at varm chokolade var lige så godt som kaiffe, og kakao lige så velsmagende som te. Det var sandsynligvis den eneste moderne karavane, som nogensinde har krydset det halve af fastlandet uden at tænde en cigaret. Kirkens lov havde lært dem, hvorledes de skulle klare sig uden at bande, og hidsigheden blev holdt i tømme, selv når turen var vanskelig. Som en, der kørte på tommelfingeren" og var en kritisk iagttager, nåede jeg Salt Lake City med det indtryk, at for den sande mormon er en religion ikke en religion, med mindre den efterleves, og tro er ikke tro, med mindre den dækker alle omskiftelser. Deres liv bar vidnesbyrd om deres tro. Jeg var taget med på turen for at lære noget om mormonernes historie, men jeg opdagede, at det var mormonernes liv, der var skrevet i pionervejen fra Nauvoo til Utah, en stat, hvor tre femtedele af befolkningen tilhører de sidstedages helliges organisation. På hundrede år havde denne Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige indtaget sin betydningsfulde plads blandt de største og mest indflydelsesrige sekter i vor nation og i verden. At jeg var kommet til denne erkendelse, glædede min omvendte ven, da jeg næste gang så ham. Ted Logan var glad over, at Salt Lake City havde lært mig nogle karakteristiske træk om mormonismen : Kirken repræsenterer det største religiøse andelsforetagende i verden; sætter flere erhvervsgrene i gang end nogen anden åndelig organisation; har en virkningsfuld velgørenhedstjeneste, har stiftet en mønster-velfærdsplan, kan med rette opvise en rekord i tiendebeki- 264

13 ling, som ikke kan overgås af nogen af de større sekter nogetsteds: har givet Utah flere studenter, der er indskrevet på højskoler og universiteter, end nogen anden sekt i nogen anden stat i forhold til befolkningens størrelse; har den højeste morallov i nogen sekt af samme størrelse; hævder at være den mest demokratiske kirke både i administration og åndelig politik. Formet nøje efter den apostoliske tradition består kirken af en præsident, De Tolv Apostles Råd. assistenter til De Tolvs Råd, De Halvfjerds' Råd og Det Præsiderende Biskopråd. Denne stærkt kontrollerede organisation indbefatter del lokale sogn eller ward, Zions stave, bestående af et antal wards, og missionen, der almindeligvis består af en gruppe stater. Ted var taknemmelig over, at jeg havde lært disse almindelige enkeltheder, men han var temmelig uinteresseret i den fanfare, som havde ledsaget slutningen af turen. Så du på præstedømmets realiteter?" ønskede Ted at vide. Jeg har været inde i et mormon-tempel," parerede jeg. Det kan du ikke have været. Ingen ikke-mormoner får tilladelse til at komme indenfor. Kun mormoner med god anseelse har lov til at komme derind." Ikke desto mindre har jeg været inde i et mormon-tempel," påstod jeg. Jeg er blevet vist rundt i templet ved Idaho Falls." Åh, nu forstår jeg det," indrømmede han. Det var, før det blev indviet. Ja, så kan du have fået tilladelse til at gå derind. Hvad fandt du der?" (Sluttes). Templet i Idaho Falls. 265

14 Texas og faar økonomisk Støtte til s Verden Kranfører Dahl-Olesen, Stationsvej 3 to kvindelige Missionærer. Juanita lien. Ellen S. O'Brian. 52. stammer fri med tre voksne Børn. som betaler O^ To unge Missionærer parat til at begynde Dagens Husbesøg Til venstre Myles C! ones. 22 Aar Han er fra Washington og læser til Læge. Ved Skovarbejde i Ferierne har han tjent Penge til sin Udsendelse. Missionærerne skal nemlig selv afholde alle Udgifter' John Boyd Nielsen. 22 Aar, kommer fra Californien og læser til Ingeniør. Hans Fader betaler for ham. Nielsen er en fremragende Basketball-Spiller Paa Kongens Nytorv har to Missionærer taget Opstilling med deres Staffeli, paa hvilket staar en Bog, der i Billeder fortæller om Kirkens Arbejde. Manden nærmest Staffeliet er Paul C Jensen, 21, Barberlærling fra Wyoming Ved Siden Glen G. Vincent, 21, fra Utah. Han læser til Lærer Forældrene betaler for dem begge to Jeg har daarlig Tid i Dag! siger 1 Olga Grosmann, Aagade 134. Jam maaske vi maa komme igen en ane Dag? siger de to unge Damer De begge fra Utah. Nola Johnston, mid Billedet, er 22 Aar og lærer Bogholdi Hendes Fader er Jernbanemand, Mo ren Inspektør ved en Vaabenfabrik betaler for hende. Francille B Hans 22, arbejder paa Kontor og har selv s ret Penge sammen til sin Udsendej TO UNGE MISSIONÆRER RINGER PAA DOREf Billedbladet i Kø benhavn bragte den 2. september 1952 hosstående artikel om missionærerne i København. Det ringer paa Døren, og udenfor staar to unge Mennesker, der paa gebrokkent Dansk fortæller, at de kommer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Hvis De byder de unge Mennesker indenfor, vil de fortælle følgende: Menighedens Hovedkirke, grundet af Mormonerne, er Templet i Salt Lake City i Staten Utah. Menigheden blev for ca. 100 Aar siden grundet i Staten New York af Joseph Smith. Han paastod, at Jesus aabenbarede sig for ham og gav ham Ret og Magt til at genoprette sin Kirke paa Jorden. Joseph Smith samlede omkring sig Folk, der snart paa Grund af Forfolgelse drog mod Vest, hvor de grundlagde Staten Utah. En af Hovedtankerne hos De Sidste Dages Hellige er, at Bornene først debes, naar de er 8 Aar. Endvidere prædikes Afholdenhed fra Spiritus, Kaffe, Te og andre Stimulanser samt et absoli»sædeligt«levned. Evangeliets U bredelse er ikke overladt til profe sionelle Prædikanter. Alle Me."igh dens Medlemmer lærer Princip -'err i deres Religion at kende, saa de ka sendes ud i for selv at fo kynde. I Øjeblikket har Kirken Mi sioner i 30 forskellige Lande, og c 3500 Missionærer arbejder. I Danmar er ca. 100 Missionærer, deraf 20 i K benhavn. Det er for de flestes Vei kommende unge Mennesker, der h; et eller andet Erhverv hjemme, me af Kirken er blevet kaldet til at mi sionere i to Aar. Inden Udsendelse faar Missionærerne et Kursus i di Lands Sprog, de skal besoge. Naar sa mange af de Missionærer, der opho der sig i Danmark, har sen-navm skyldes det, at et Flertal af Mormi neme har danske Forfædre.

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING

DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING DEN GRUNDLÆGGENDE ENHEDS PROGRAMVEJLEDNING Inhold Indledning til Den Grundlæggende Enheds Program 2 De fem elementer i Den Grundlæggende Enheds Program 3 1. Organisation 3 2. Mødesteder 4 3. Kursusmaterialer

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30

Søndag d.17.juli s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Søndag d.17.juli 2016. 8.s.e. Trinitatis. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 753 294/ 394-6 Vinderslev kl.10.30: 753-504- 294/ 294/ 394-472- 6 Kære Gud, vi beder dig om tale

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere