Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuse den danske model. Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012"

Transkript

1 Børnehuse den danske model Hanne N. Christensen Overlæge, MPH. Skejby DASPCAN, marts 2012

2 Indhold/disposition Center for Børn udsat for Overgreb, Skejby, CBO-børnecenter Overgreb, typer og hyppighed Udenlandsk Inspiration Andre tiltag i Danmark - Børnehuse

3 WHO definition Overgreb mod eller omsorgssvigt overfor børn omfatter alle former for fysisk og/eller psykisk mishandling, seksuelt overgreb, vanrøgt eller forsømmelse eller kommerciel eller anden udnyttelse, der forvolder reel eller mulig skade på barnets helbred, overlevelse, udvikling eller værdighed.

4 CBO- børnecenter siden 2007 Center for Børn udsat for Overgreb Østjyllands Politi Retsmedicinsk Institut Århus Universitet Aarhus Universitetshospital Børneafdelingen

5 Barn og familie i fokus Geografisk samling af undersøgelse Intersektorielt samarbejde Mindske sekundær traumatisering Understøtte børns sundhed og udvikling Formål

6 Koordineret myndighedsarbejde Intersektorielt og tværfagligt samarbejde er nødvendigt ved overgreb/omsorgssvigt Monofaglig ekspertise og vurdering vigtig Afklaring af ansvarsområder vigtig Strukturel omsorgssvigt må ikke finde sted Gældende dansk lovgivning spænder til tider ben for børns retssikkerhed.

7 Personale og fysiske rammer

8 Personale og fysiske rammer

9 CBO - Opgaver Alle former for overgreb 140/år Højtspecialiseret funktion for Socialpædiatri i region Midt og Nordjylland Retsmedicinske undersøgelser for region Midt og Nord samt hele Sydøstjyllandspolitikreds (dvs. inkl. del af Region Syd) Videoafhøring Øst- og del af SØ-Politi Samråd med kommuner Forskning og udvikling

10 Overgreb og CBO

11 Mistanke overgreb Diagnostik og behandling som vanlig Udviklingsvurdering (obs. krisehjælp?) Dokumentation: sporsikring (<72 timer) foto med lineal Politi? Retsmediciner? Beskyttelse ( 153) 5o-undersøgelse og foranstaltninger

12 Lægerne ser ikke børn udsat for overgreb Kun omkring 6 pct. af de børn, der havde været udsat for fysisk mishandling var i en forbindelse blevet set af en læge (SFI) Nygaard Christoffersen, M (SFI 2002: arbejdspapir 9) Christensen E (SFI 2002:10) Anbragte børn har flere helbredsproblemer (www.acestudy.org) Egelund,Hestbæk,Andersen (SFI 04:17)

13 Hvad siger de unge selv? Børn får bedre kendskab til deres rettigheder Nem adgang til rådgivning og hjælp Voksne skal reagerer på børns signaler ( 153?) Forældre passer bedre på deres børn (Helweg-Larsen K, Bøving Larsen H. UngesTrivsel 2002 SIF) (Tilsvarende i Strange M. Unge krænkere. SFI o2:7)

14 Strukturel omsorgssvigt Hvert år dør børn af overgreb - På en årgang 5,6% udsatte for overgreb - På hospital opdages 0,12% - Kun 1/3 af disse fået støtte i hht. loven Christoffersen MN. Børnemishandling i hjemmet. SFI 10:30

15 Hvad er omsorgssvigt? Søren - 4 år - angst og dårlig trivsel Bleg, tynd, bange, encoprese Havde ikke gået til forebyggende lægeus Havde ikke været i offentlig pasning Mor nedsat psykisk funktionsevne - pension Hvem har svigtet??

16 Neglect Emotional Neglect Physical Neglect Physical Neglect Supervisional Neglect Dental Neglect Neglect Educational Neglect Battered Child Syndrome (1962) Medical Neglect

17 Physical Abuse Neglect Shaken Baby Syndrome (1972) Abusive Head Trauma (1999) Neglect Battered Child Syndrome [BCS] (1962) Physical Abuse (BCS) Sexual Abuse (1971) Uncommon Manifestations of BCS (1975) Medical Child Abuse (1992) Munchausen Syndrome by Proxy (1977)

18 Medicinsk børnemishandling Definition: A child experiencing unnecessary and harmful or potentially harmful medical care at the instigation of a care taker Roesler TA & Jenny C. Medical Child Abuse beyond Munchausen Syndrome by Proxy. American Academy of Pediatrics 2009

19

20 Medicinsk børnemishandling Der kan gå lang tid inden man opdager det Det kan være svært at afdække og kan kræve længerevarende indlæggelse Kan forekomme sammen med andre former for overgreb og/eller sygdom Det kan være nødvendigt at adskille barn og forældre for at bekræfte diagnosen Det kan forekomme i alle samfundslag

21 (Medical) Child Abuse Medical diagnose and treatment Social law Criminal law

22 (Medical) Child Abuse Medical diagnose and treatment Family resources Criminal law The press Social law Political burden or benefit

23 Hvad er et seksuelt overgreb Der er tale om seksuelt misbrug når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter,som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til,og derfor ikke kan give tilladelse til, og/eller aktiviteter af denne karakter der overskrider samfundets social eller retslige normer Kempe 1971 (Pediatrics 1999; 103:186-91)

24 Andre definitioner: Straffeloven 222: Samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år eller et barn under 18 år der er skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn Børn imellem: Når 2 børn udforsker hinanden i leg og det ene barn tvinger det andet til seksuelle handlinger

25 Hyppighed seksuelt overgreb Strafferetsligt defineret som overgreb: 15,9% piger og 6,7% drenge Selv vurderet som overgreb (måske): 2,7 (4,5) % piger og 0,7 (1.1%) dreng (Helweg-Larsen K, Bøving Larsen H. Unges trivsel 2002, SIF) At give sin mødom Seksuel og Reproduktiv Sundhed

26 CBO - Organisering Ledelsesmæssigt forankret i respektive sektorer Styregruppe og driftsgruppe Personale beslutningsdygtige i egen sektor Formaliseret samarbejde Århus Kommune Samråd og faglig sparring mulig for alle kommuner, politikredse og sundhedsvæsen i optageområde

27 CBO - Tre udfordringer Jura i forhold til samtykke, aktindsigt og udveksling af oplysninger når børn og forældre har modsatrettede interesser Regionsgrænser og politikredse følges ikke ad intersektorielt samarbejde svært Mange kommuner hvorledes repræsenteres de i ledelses- og udviklingsarbejdet? Opfølgning kommunalt behandlingstilbud og foranstaltninger

28 Udviklingsperspektiver CBO Intersektoriel udvikling, forskning og kvalitetssikring Kommunerne inddrages mere Regionalt videnscenter National udbredelse Statsforvaltning inddrages

29 Udenlandsk Inspiration Child Protection Centers (USA, San Diego) Child Advocacy Centers (USA, Alabama) Barnehus, Island Barnahus, Sverige obs evaluering og Linköping Barnehus, Norge forskningscenter Oslo, nationale retningslinier

30 Andre tiltag i Danmark Børnebeskyttelsescenter Næstved CFO, børneteam Rigshospitalet Børneafdelingen, OUH Kommunale handlingsplaner og specialteams (Langenæs, Sct. Stefan) SISO og Janus-projekt Videoafhører, specialteams Børnepsykiatri? Statsforvaltningen??

31 Børnehuse i Danmark Forslag til en national model Arbejdsgruppen under forskningsnetværket NFBO maj 2010

32 Arbejdsgruppen Børnerådet CBO-børnecenter Glostrup børneafdeling (nu Herlev) Københavns Universitet (Institut for Psykologi) Janus-centret (Servicestyrelsen) Red Barnet Rådgivningscenteret Langenæs (Århus Kommune) Sct. Stefan Rådgivningen (Københavns Kommune) SISO (Servicestyrelsen) SMB/CFO (Rigshospitalet) SIF (Statens Institut for Folkesundhed)

33 Formål med Børnehuse At bidrage til at undersøge, udrede, krisebehandle og følge op på sager om overgreb mod børn. At sikre en optimal tværsektoriel indsats og koordinering, der bedst muligt varetager barnets behov. At sikre, at alle børn og deres familier - uanset hvor i landet de bor - har adgang til et kvalificeret, specialiseret tilbud i disse sager. At skabe et nationalt grundlag for vidensindsamling, dokumentation og forskning om overgreb mod børn og sikre en koordineret formidling af denne viden (sekundært).

34 Målgruppe Børn og unge 0-18 år - samt deres familier - som har (eller hvor der er mistanke om, at de har): været udsat for fysiske og/eller seksuelle overgreb været vidne til fysisk vold eller seksuelle overgreb udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd over for andre børn og unge

35 Tre principper Nærhedsprincip Én-indgang princip Koordineret ekspertprincip

36 Forslag til national model Børnehuse på landsplan 3-5 Børnehuse placeres i børnevenlige omgivelser i tilknytning til regionale specialiserede børneafdelinger og i nærheden af de retsmedicinske afdelinger. de resterende Børnehuse placeres geografisk hensigtsmæssigt, eksempelvis i forhold til de 12 politikredse.

37 Koordinering Alle aktører har beslutningskompetence for egen myndighed (specialistniveau) Der kan være ansat personale og sekretariatspersonale fra alle sektorer Kommunen har central rolle med myndighedsansvar Forskning og forebyggelse vigtig

38 Hanne Nødgaard Christensen, maj 07

39 CBO-børnecenter Ingen sektor er vigtigere end de andre og ingen sektor er vigtigere end problemet Chatwick 1987 Tak Hanne Nødgaard Christensen Overlæge, MPH Daglig leder CBO

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle

Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Omsorgssvigt og Overgreb Tandlægens rolle Overlæge, MPH Hanne N Christensen Børneafdelingen/CBO. AUH i Skejby Center for Børn udsat for Overgreb Nordisk konference, maj 2015 Disposition Tandlægens intersektorielle

Læs mere

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin

Omsorgssvigt af børn. - med fokus på den praktisernede læges opgaver. Socialmedicin Omsorgssvigt af børn - med fokus på den praktisernede læges opgaver Af Hanne Nødgaard Christensen og Gitte Hesthaven Jørgensen Biografi Forfatterne er speciallæger i henholdsvis pædiatri og i almen medicin

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Seksuelle overgreb mod børn i Danmark Problemets omfang og karakter vurderet ud fra litteraturstudier og en række danske datakilder Karin Helweg-Larsen Med bidrag af Helmer Bøving Larsen Statens Institut

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere

Familier. med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats. Anette Graungaard og Bente Hansen

Familier. med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats. Anette Graungaard og Bente Hansen Familier med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats Anette Graungaard og Bente Hansen Lægeforeningen Sundhedskomitéen København 2007 Familier med handicappede børn sådan sikres en optimal indsats

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi SEKSUELLE OVERGREB MOD BØRN OG UNGE En antologi om forebyggelse og behandling Red: Jill Mehlbye og Anette Hammershøi børn og unge i løbet af deres op- leret om emnet

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Unges trivsel År 2008

Unges trivsel År 2008 Unges trivsel År 8 En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom Karin Helweg-Larsen Nina Maria Schütt Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Familievold Psykologien bag og Børnekonventionens rolle Konference: Vold er ikke løsningen Katuaq, Nuuk 25. og 26.november 2009

Familievold Psykologien bag og Børnekonventionens rolle Konference: Vold er ikke løsningen Katuaq, Nuuk 25. og 26.november 2009 Familievold Psykologien bag og Børnekonventionens rolle Konference: Vold er ikke løsningen Katuaq, Nuuk 25. og 26.november 2009 Lektor, cand. psych. Ingrid Leth Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere