Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen"

Transkript

1 Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC

2 Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning væk fra samfundets «midte» ud mod randen eller udkanten marginalisering indbefatter, at man har en meget begrænset eller ingen indflydelse på væsentlige vilkår i eget liv begrebet bygger på sociologen Georg Simmels tanker om den fremmede som en, der betragtes som stående uden for en homogen kultur

3 (fortsat) marginalisering kobles ofte til arbejdsløshed, manglende socialt netværk, sindslidelse, misbrug, etnisk og kulturel anderledeshed, kriminalitet, hjemløshed mv. Jo flere af disse ting der karakteriserer en persons position, jo mere marginaliseret er den pågældende teorier om lærende (praksis)fællesskaber skelner mellem marginal og (legitim) perifér deltagelse

4 5/6-samfundet Siden 60 erne er der sket en forandring fra den gamle til den nye ulighed (Lars Olsen: Den nye ulighed, rev. udg. 2010, s. 24) Afstanden mellem de ressourcesvage og resten af samfundet er på afgørende områder blevet større (samme, s.8) (ressourcesvaghed defineres her ved et relativt nyt begreb i socialforskningen: svag hjemmebaggrund, hvortil regnes unge, hvis familie er præget af to eller tre af følgende faktorer:

5 Definition af svag hjemmebaggrund : At forældrene i hovedsagen lever af kontanthjælp eller førtidspension At ingen af forældrene har en kompetencegivende uddannelse, det vil sige hverken en faglig uddannelse eller en videregående boglig uddannelse At den unge ikke bor hos både far og mor (man har svag hjemmebaggrund, hvis to eller tre af disse faktorer optræder i kombination!)

6 Udjævning eller polarisering? Indkomst Gruppen omfatter 10-20% af alle familier Afstanden mellem dem og resten af samfundet er på visse områder blevet større de senere år: I 1986 tjente de 74 % af den typiske familieindkomst; i 2006 var dette faldet til 69%

7 Uddannelse 19% af unge med svag hjemmebaggrund forlader skolen uden afgangsprøve Hvis de tager afgangsprøve er deres karakterer markant lavere end gennemsnittets Blandt alle 25-årige havde i % ingen uddannelse ud over folkeskolen; i 2007 var dette tal faldet til 19% MEN: blandt de 25-årige med svag hjemmebaggrund steg tallet fra 47% til 52%! (hvorfor mon? akademisering, individualisering gymnasiereform, bogliggørelse af erhvervsuddannelser/lærlingeuddannelser; MERITOKRATIET sætter dagsordenen!)

8 Kriminalitet Blandt de ressourcestærke familier er der 4% af de 25-årige, der har været involveret i en straffesag inden for de sidste 5 år Blandt dem med svag hjemmebaggrund er tallet 26% - mere end 6 gange så mange

9 Øvrig marginalisering 41% med svag hjemmebaggrund bor i et hjem med en børnesag hos øvrige er denne slags sager relativt sjældne (en børnesag betyder, at kommunen er gået ind med forskellige tiltag i forhold til familien fx støtte, forebyggende foranstaltning, tvangsfjernelse )

10 Økonomi 70% af de 17-årige med svag hjemmebaggrund bor i familier i den nederste fjerdedel af indkomstskalaen (men dette gælder også for 33% af mellemgruppen og 11% af dem med stærk hjemmebaggrund). De fleste familier i den nederste fjerdedel af indkomstpyramiden tilhører faktisk ikke gruppen med svag hjemmebaggrund!

11 Den moderne ulighed Dårlig økonomi er således en del af billedet, men ikke selve kernen i miseren Kernen består i en ond cirkel: arbejdsløshed, manglende uddannelse, vanskelige familieforhold Disse unge er ramt af en negativ social arv, med markant færre livschancer til følge Moderne ulighed bunder frem for alt i sociokulturelle faktorer som Marginalisering på arbejdsmarkedet Lavt uddannelsesniveau Vanskelige familieforhold

12 Underprivilegerede før og nu FØR: i klassesamfundet var de underprivilegerede De fleste Selvforsørgende og selvbevidste Organiserede og med social identitet/klassetilhørsforhold NU: i 5/6-samfundet er de underprivilegerede i en diametralt modsat situation som - Mindretal - Offentligt forsørgede - Uden organisering og klar identitet Udfordringen er mere kompleks! * Alt sammen i følge Lars Olsen vi kan diskutere det, også ud fra eksemplet med sommerkolonien og begrebet kulturel kapital (s og 39)

13 Økonomi, fordeling og uddannelse går det fremad? Det kommer an på kriteriet terrænhævning eller udjævning? Hvad skete der på 90 år? 1870: 2% tjente den øverste ¼ af indkomsterne 91% tjente den nederste 1960: 9% tjente den øverste ¼ - 52% den nederste i 1870 delte 91% halvdelen af indkomsterne i 1960 er det 75% (Bent Hansen: Velstand uden velfærd, 1969)

14 Udjævningen er udeblevet Penge: : velstanden (BNP) steget 5-6 gange Arbejderklassens andel af BNP er forblevet den samme (ca. 35% hele perioden)

15 voksenuddannelse: Hvordan Ca. 1/3 af de er kortest det uddannede i dag? deltager Ca. 2/3 af de længst uddannede deltager Vedr. restgruppen blandt unge: - langt flere indskrives på uddannelser - langt flere falder fra - langt flere bruger ikke deres adgangsgivende eksamen netto: 20-22% uden formel uddannelse

16 Er det moderne samfund en centrifuge? Halvdelen af statsbudgettet går til overførsler ¼ er permanent uden for arbejdsmarkedet i første kvartal var personer i alderen år uden ordinær beskæftigelse (omregnet til fuld tid) antallet af førtidspensionister er steget med 0,8 pct. Familiestrukturen er i opbrud Global omstrukturering Danmark som videnssamfund? Migrationer er kommet bag på os? Går det simpelt hen for stærkt for os?

17 Social integration? Den sociale og kulturelle ulighed er sværere at gøre op med end den gamle materielle ulighed Vi bruger normalt ordet integration i forhold til flygtninge og indvandrere men det drejer sig også om den sociale integration mellem forskellige lag af gamle danskere

18 Går det så den rigtige vej aktuelt set? Den sociale mobilitet er gået i stå Omkr havde et barn af forældre med lang uddannelse 20 gange større chance for lignende uddannelse end et barn fra et ufaglært hjem år senere var forskellen kun 5 gange Siden er der ikke for alvor sket en bedring (pga. intelligens og karakterer? Nej. Studenterkarakter 9,5: 75% af akademikerbørnene bliver akademikere; 40% af arbejderbørnene)

19 Og hva så? Erhvervsuddannelserne er blevet boglige og teoretiske Uddannelsesmiljøet er blevet individualistisk Der er ingen praktikpladser Frafaldet er stort Det er (stadig) barskt at være ung Men nok på en anden måde når du er restgruppe og ikke del af en (selvbevidst)

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Hvidbog om ulighed 2009

Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Hvidbog om ulighed 2009 Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark Foto: Polfoto Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr. 4105 ISBN: 978-87-7735-955-2 ISBN-online: 978-87-7735-956-9

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1

Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen)

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. Hans Skifter Andersen

Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager. Hans Skifter Andersen Når teltpælene rykkes op Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd 2010 1 2 Indhold Indledning, hovedkonklusioner og sammenfatning...5 Indledning...5

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Social Årsrapport 2002

Social Årsrapport 2002 Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Social Årsrapport 2002 Socialpolitisk Forening og Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) Omslag Grafisk

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere