Bilag H. Hjælpepostformat. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag H. Hjælpepostformat. Forord"

Transkript

1 Bilag H Hjælpepostformat Forord Hjælpepostformat til danmarc2 er baseret på USMARC, men bearbejdet for danske forhold, så det kan anvendes sammen med danmarc2. Del 1: Navneformer og emneord er udarbejdet på grundlag af USMARC Format for Authority Data. Del 2: Klassifikationsdata er udarbejdet på grundlag af USMARC Format for Classification Data. Hjælpepostformatet er udarbejdet af en ad hoc-gruppe under Katalogdataudvalget: Bjarne Christensen, Syddansk Universitetsbibliotek, Odense, Kirsten Strunck, Biblioteksstyrelsen (redaktør), fra 2002 Charlotte C. Pedersen(redaktør) og Susanne Thorborg, Dansk BiblioteksCenter. 26. marts

2 Hjælpepostformat. Del 1 : Navneformsposter, titelposter, emneordsposter INDLEDNING Indhold Hjælpepostformatets del 1 indeholder format til personnavne, korporationsnavne, titler og emneord samt noter til disse. Felterne til titler og emneord er i overensstemmelse med de normative titler og de emneordssystemer, som hovedformatet understøtter. Formatets opbygning og forholdet til USMARC I sin opbygning svarer hjælpepostformatet til danmarc2 med en ramme med feltkode og delfeltkoder, en kommenterende tekst og sidst eksempler. Hvor det ikke har været i konflikt med danmarc2 er anvendt de samme feltkoder og delfeltkoder som i USMARC. DanMARC anvender generelt flere delfelter end USMARC. Endnu flere kommer til, fordi værdier fra indikatorerne skal lægges over i delfelter. Fra USMARC er så vidt muligt medtaget alle de felter, der er obligatoriske samt nogle af de valgfri. I de felter og delfelter, som er overtaget, er der ikke ændret noget ved det indholdsmæssige. Formatets anvendelsesområde Hjælpepostformatet er tænkt til at kunne håndtere poster med navneformer på personer, korporationer, titler og emneord. Det er udarbejdet ud fra en forestilling om et nationalt autoritetsregister, som kan udveksle poster med udlandet, men det kan også anvendes lokalt eller f.eks. i et regionalt fællessystem. Den vedtagne navneform inddateres i felt 1XX. Ikke vedtagne navneformer inddateres i 4XX felterne og kan således danne udgangspunkt for se-henvisninger med navneformen i 1XX som henvisningsmål. Navneformer, der kan give anledning til se også-henvisninger inddateres i 5XXfelterne med navneformen i 1XX som henvisningsmål. Det understreges, at hjælpepostformatet kun må indeholde identificerede former, dvs. at man har konstateret det er samme person, korporation, etc. Oversigt over danmarc2 til hjælpeposter Begreberne postetiket og adresseliste findes ikke i danmarc2s hjælpepostformat, som på det punkt følger hovedformatet. I USMARC er postetiket og adresseliste positionsbestemte koder. Postetiketten (i USMARC: leader) består af 24 tegn og adresselisten (i USMARC: directory) af 12 tegn. Ved konvertering til USMARC skal 2

3 ikke anvendte positioner i postetiket og adresseliste have maskingenereret de krævede tegn, enten 0 (nul) eller blanktegn Numre og koder 1XX Vedtagne former 4XX Ikke vedtagne former eller se-henvisninger 5XX Se også-henvisninger Noter 880 Data i andet tegnsæt For yderligere oplysninger om det danske format, se danmarc2, 2. udgave. Delfelter med fast betydning i hjælpepostformatet Delfelt *å, feltnumerator, anvendes til at knytte to eller flere felter i samme post sammen. Delfeltet er nævnt i mange af hjælpepostformatets felter, men kan principielt anvendes i alle felter. Delfelt *å står først i feltet og indeholder et tal fra 1 og opefter. Delfelt *å kan gentages. Verifikation (i USMARC: authentication). Da det er meningen, at hjælpepostformatet også i givet fald skal kunne anvendes til et nationalt autoritetsregister med henblik på udveksling med udlandet, er betydningen af verifikationsdelfelter og -koder strammet i forhold til hovedformatet. De inddateres sidst i feltet. Et tomt delfelt *0 knyttet til et felt betyder, at det er en form, der anvendes i nationalbibliografien. Delfelt *2 anvendes i emnedatafelter og indeholder oplysninger i form af en kode for det anvendte emneordssystem. Koden skal godkendes af Katalogdataudvalgets Sekretariat, før den tages i brug. Delfelt *9 anvendes i klassifikationsdatafelter og indeholder oplysninger i form af en kode for det anvendte klassifikationssystem. Koden skal godkendes af Katalogdataudvalgets Sekretariat, før den tages i brug. Alfabetiseringsangivelse Når data i et givet delfelt skal sorteres (alfabetiseres) anderledes end tegn for tegn fra venstre mod højre, anvendes alfabetiseringssymbol eller alfabetiseringsdelfelt. Alfabetiseringssymbol Et specielt tegn (et alfabetiseringssymbol) angiver, hvor alfabetiseringen i et givet delfelt skal starte. Som alfabetiseringssymbol anvendes (hexadecimalt: A4). 110 *a Det Kongelige Bibliotek 3

4 Alfabetiseringsdelfelt Et alfabetiseringsdelfelt er betegnet med et stort bogstav (A-Ø) og skal umiddelbart efterfølges af en delfeltkode med det tilsvarende lille bogstav. 100 *A lacour *a La Cour *h Inger 100 *a Frederik *E 9 *e IX *f konge af Danmark Der kan i princippet anvendes alfabetiseringsdelfelt foran ethvert delfelt i en post. I praksis anvendes alfabetiseringsdelfeltet, hvor flere ord skal alfabetiseres som ét ord eller bogstaver skal sorteres som tal. Lokale felter og delfelter Ønskes formatet udbygget til lokalt brug, anbefales det at anvende bogstavfeltkoder, dvs. feltkoder der består af bogstaver eller en kombination af bogstaver og tal. Et delfelt *& er i alle felter reserveret til lokal anvendelse. Ingen andre felter eller delfelter inden for intervallet må anvendes til rent lokale oplysninger. Der bør desuden ikke anvendes lokale feltkoder til information, hvortil der er defineret fælles feltkoder i formatet. Tegnsæt Som tegnsæt anvendes ISO , også kaldet latinsk alfabet nr. 1. Det er et 8-bit tegnsæt med plads til 256 forskellige tegn, idet der dog kun er defineret 190 forskellige grafiske tegn (synlige tegn). For at kunne anvende ISO til bibliografiske data har 3 tegn fået en speciel betydning: * delfeltkode (hexadecimal værdi skiftenøgle (hexadecimal værdi 40) alfabetiseringsmærke (hexadecimal værdi A4) Skiftenøglen anvendes for at give plads for andre tegn inden for rammerne af ISO Som referencetegnsæt anvendes principielt ISO 10646, som er et 4- dimensionalt tegnsæt med over 4 milliarder tegn-muligheder. Foreløbig anvendes 2 dimensioner, kaldet BMP - Basic Multilingual Plane, og et fremmed tegn angives på hvor de første 2 tegn, dvs 20 (hexadecimal værdi), angiver grundplanen, medens de sidste 2 tegn, dvs. 30, angiver tegnets placering i planen. Som (enkelte) eksempler på grundplaner kan nævnes: 00 Basic Latin, Latin-1 Supplement (= ISO ) 01 Latin Extended-A, Latin Extended-B 04 Cyrillic 05 Armenian, Hebrew (Basic and Extended) 22 Mathematical Operators 4

5 4E CJK Unified Ideographs (Chinese, Japanese, Korean) 9F CJK Unified Ideographs (Chinese, Japanese, Korean) Skelnen mellem gammel dansk å (Søndergaard) og dobbelt aa (dataanalyse) kodes Lille gammelt å Stort gammelt Å (Aa) Meget specielle tegn, som ikke kan genfindes i ISO 10646, kodes ved at angive den hexadecimale værdi for tegnet i fællestegnsættet med et foranstillet U, Upadhmaniya Hvis de tre tegn med speciel betydning anvendes med deres normale betydning kodes de således: commercial currency sign Kontroltegn som fx Start of Text, End of Text, Backspace, Line Feed og Tape Mark gøres synlige, idet tegnenes placering i ISO overføres til de tilsvarende ledige positioner i ISO , hvorved de kan udskrives En danmarc-hjælpepost har følgende [ID-nummer] 001 *a *r... *x *p... *v *a.. Vedligeholdelse af danmarc2s hjælpepostformat Anmodning om nye koder, ændringer eller tilføjelser til hjælpepostformatet sker som for hovedformatet ved skriftlig henvendelse til Katalogdataudvalgets Sekretariat Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K På Biblioteksstyrelsens hjemmeside findes særlige blanketter til henvendelse om rettelser i danmarc2. 5

6 Katalogdataudvalget tager stilling til oprettelsen af nye koder eller ændring af eksisterende. 6

7 Felt 001 Postens ID-nummer Feltet kan ikke gentages a b c d e f g o t Postens ID-nummer (hos dataproducenten) Dataproducentens biblioteksnummer Ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss) Første oprettelsesdato (ååååmmdd) Tegnsæt Format Filnavn Oprindeligt format Nummersystem for ID-nummer Felt 001 delfelterne *a og *f er obligatoriske i alle posttyper og på alle katalogiseringsniveauer. Delfelt *a indeholder postens ID-nummer (identifikationsnummer) og udfyldes af dataproducenten, dvs. det bibliotek eller den instans, som opretter posten. ID-numrene skal kunne arbejde sammen med ID-numrene i de bibliografiske poster. Delfeltet er af variabel længde (men kan gøres længdefast i et givet edb-system). Øvrige delfelter *b-*t er defineret af udvekslingshensyn. Ved kopiering til genbrug vil disse delfelter være informative. Delfelt *c og *d er opbygget således: åååå = år mm i denne position = måned dd = dag tt = time mm i denne position = minutter ss = sekunder Delfelt *f indeholder en kode for format. Delfeltet er obligatorisk af hensyn til udveksling af poster. Hjælpepostformater anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat. Der anvendes følgende koder i hjælpepostformatet: a danmarc2 hjælpepostformat f FORMKAT Delfelt *o indeholder en kode for det format, der er konverteret fra. Der anvendes samme koder som i delfelt *f. 7

8 Felt 002 Tidligere Faustnummer eller decentralt ID-nummer (DBC) a b c d t x Tidligere centralt Faustnummer Dataproducents biblioteksnummer Decentralt Faustnummer Andet decentralt ID-nummer Nummersystem for ID-nummer i delfelt *d eller leverandørkode Delfelt b og c konkateneret eller b og d konkateneret Felt 002 er forbeholdt DBC. 8

9 Felt 004 Kode for poststatus og posttype Feltet kan ikke gentages r Kode for poststatus a Kode for posttype (hierakisk) x G Kode for hjælpeposttype Felt 004 er obligatorisk i alle posttyper og på alle katalogiseringniveauer. Delfelt *r Kode for poststatus Der anvendes følgende koder: n Ny post c Rettet post d Post, der udgår Delfelt *x Kode for hjælpeposttype Der anvendes følgende koder: m Emneordspost n Navneformspost (person- eller korporationsnavn) t Titelpost w y z Tesauruspost (FORMKAT) Relationspost (FORMKAT) Navneformspost (FORMKAT) 9

10 Felt 008 Generelle søgekoder for hjælpeposter Feltet kan ikke gentages p t v Kode for translitterations/transskriptionssystem Kode for bibliografisk kategori Kode for katalogiseringsniveau Delfelt *p Kode for translitterations/transskriptionssystem Koder fås hos Katalogdataudvalget ved henvendelse til sekretariatet. Følgende koder er defineret: Ældre russisk og andre slaviske sprog med kyrillisk alfabet: c1 DS 378:1953 Translitteration af kyrilliske bogstaver c2 ISO 9:1995 Translation of Cyrillic characteres - Slavic and Non- Slavic languages cf Folkebiblioteksregler c3 ALA-LC Russian Japansk skrift: d1 ISO 3602:1989 Romanization of Japanese (Kana script) d3 ALA-LC Japanese Kinesisk skrift: e1 ISO 7098:1991 Romanization of Chinese e3 ALA-LC Chinese Det arabiske alfabet: f1 ISO 233:1984 Arabic language - Stringent transliteration f2 ISO 233-2:1993 Arabic language - Simplified transliteration f3 ALA-LC Arabic Det græske alfabet: g1 ISO 843:1997 Greek characters g3 ALA-LC Greek g4 SAB standard for nygræsk Det hebraiske alfabet: h1 ISO 259:1984 Hebrew characters - Stringent transliteration h2 ISO 259-2:1994 Hebrew characters - Simplified transliteration h3 ALA-LC Hebrew and Yiddish Thai skrift: i1 ISO 11940:1998 Transliteration of Thai i3 ALA-LC Thai Det moderne russiske alfabet: r1 DS 378.1:1964 Translitteration af det moderne russiske alfabet rf DS 378.1A:1965 med 5 undtagelser gældende for folkebibliotekerne r3 ALA-LC Russian Standarderne er taget fra Katalogiseringsreglernes Bilag I suppleret med oplysninger fra Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek og Dansk Standard. 10

11 Delfelt *t Kode for bibliografisk kategori Der anvendes følgende koder: h hjælpepost De forskellige hjælpeposttyper specificeres i felt 004 delfelt *x Delfelt *v Kode for katalogiseringsniveau Der anvendes følgende koder: 0 Fuldt udbygget niveau 4 Ufuldstændig 9 Maskingenereret 11

12 Felt 010 DanBib ID-nummer (DanBib) Feltet kan ikke gentages a b c d e f g o t DanBib ID-nummer Dataproducentens ID-nummer (biblioteksnummer) Ajourføringstidspunkt (ååååmmddttmmss) Første oprettelsesdato (ååååmmdd) Tegnsæt Format Filnavn Oprindeligt format Nummersystem for ID-nummer. 12

13 Felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel (til lænkning) a ID-nummer på uniform titel Felt 018 anvendes først og fremmest til at forbinde de særlige danske "standardtitler" på musikværker med den af Dansk Musikfortegnelse og forskningsbibliotekerne anvendte form. 13

14 Felt 019 ID-nummer på anden post (til lænkning) a ID-nummer på hjælpepost Felt 019 anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost. Felt 019 skal kun findes i titelposten. 14

15 Felt 025 reserveret til ISWC ISWC = International standard work code. 15

16 Felt 032 Koder for nationalbiblografi eller katalogkoder a x Kode for nationalbibliografi Katalogkoder Felt 032 delfelt *a er forbeholdt nationalbibliografiske autoritetsposter Delfelt *a anvendes til at angive til hvilken del af nationalbibliografien, posten hører. Periodenummeret sættes umiddelbart efter koden uden blanktegn imellem kode og nummer. De anvendte koder fremgår af Bilag G. Delfelt *x De anvendte koder fremgår af Bilag G. Nye koder skal anmeldes til Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug i delfelt *x. Koderne i delfelt *x kan uden mellemrum efterfølges af andre koder, f.eks. periodenummer 16

17 Felt 040 Katalogiseringskilde a Oprettende bibliotek b Katalogiseringssprog c G Genbrugende bibliotek d G Bibliotek, som har foretaget ændringer i posten e Kode for deskriptive katalogiseringsregler f Kode for emneordssystem I delfelt *a, *c og *d anvendes biblioteksnummer fra BIBBAS i DanBib. Delfelt *a kan maskingenereres ud fra koden i felt 001 delfelt *b. Delfelt *b udfyldes ikke, når sproget er dansk, men koden 'dan' maskingenereres ved eksport til udlandet. Delfelt *e anvendes til at angive hvilke regler for deskriptiv katalogisering der er anvendt ved udformning af navneformer og titler i felt Der anvendes følgende koder: d Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker / udarbejdet af Katalogdatarådet ; for Biblioteksstyrelsen. - Online-udgave z Tidligere anvendte danske katalogiseringsregler n Lokalt definerede regler Delfelt *e er obligatorisk hvis koden ikke er d I delfelt *f anvendes de samme koder som i verifikationsdelfelt *2 i hovedformatet. Koderne, der anvendes, skal godkendes af Katalogdataudvalgets Sekretariat, før de tages i brug. AGROVOC Multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO COMPASS Computer Aided Subject System DBC DBCs emneordssystem EPD Europæisk Pædagogisk Tesaurus EUDISED European Documentation and Information System in Education LCSH Library of Congress Subject Headings MeSH Medical Subject Headings (National Library of Medicin) NAL National Agricultural Library 17

18 Felt 042 Autoriseringskode a Autorisereringskode Feltet anvendes til at angive om posten indeholder den autoriserede form eller om formen endnu ikke er endelig fastlagt. Delfelt *a Autoriseringskode 1 Autoriseret form Koden er et et-tal 18

19 Felt 083 Klassifikation a G Klassifikationsnotation å Feltnummerator 9 Kode for klassifikationssystem 0 Kode for Nationalbibliografien Felt 083 anvendes til klassifikation af et emne. Delfelt *9 anvendes til en forkortelse af klassifikationssystemets navn: BCM DB DK 5 DDC FMB LC NAL NLM UDK British Catalogue of Music Classification Deutsche Bibliothek klassifikation Decimalklassedeling 5. udgave Dewey Decimal Classification F.M. Bendtsens Klassifikationssystem Library of Congress classification National Agricultural Library classification National Library of Medicine classification Universal Decimal Classification 19

20 Felt 100 Personnavn Feltet kan ikke gentages a Efternavn eller fornavn alene h Fornavne e Romertal f Tilføjelse c Fødselsår d Dødsår å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Ikke vedtagne personnavneformer inddateres i felt 400. Delfelt *f. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 100 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien Eksempler *a Munk *h Kaj 1/46-51 forbem *a Ram Gopal 1/46-51 forbem *a Mao *h Zedong 1/46-51 forbem *a Hoffmann Hansen *h Hans Chr. 1/46B3a *a Lykke-Seest *h Hans 1/46B *a *h Ole Lund 1/46B3a *A lacour *a La Cour *h Paul 1/46E *a Louis *E 14 *e XIV *f konge af Frankrig 1/44B + 49B *a Recke *h Ernst von der 1/46E *a Joannes Diaconus *c 1100-tallet 1/52 20

21 *a Hansen *h Ole *c f / *a Hansen *h Ole *f kaptajn 1/53A *a Pearl *f søster 1/49F *a Henrik *f prins, Margrethe II, dronning af Danmark 1/49B2 21

22 Felt 110 Korporationsnavn Feltet kan ikke gentages s Stednavn (jurisdiktion) a Korporationsnavn e G Tilføjelse c G Underkorporation i Nummer på konference k År for konference j Sted for konference å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Ikke vedtagne korporationsnavneformer inddateres i felt 410. Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som skal indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt *c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c. Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post. Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 110 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien Eksempler *a Arne Jacobsens Tegnestue 1/ *a H.C. Andersens Hus 1/67A *a M. Folmer Andersen *e firma 1/67A *a Nordisk Videnskabeligt Bibliotekarforbund *c Medlemsmøde *i 3 *k 1970 *j Umeå 1/69C *a Den danske Frimurerorden *c Logen Hafnia *e København 1/69C2 22

23 *s Alexandria *e Va. 1/73B *s Århus Amt 1/77A *s Århus Amt *e statsamt 1/77A * Århus Amt *c Amtsrådet 1/78B *s Nordby Sogn *e Fanø *c Menighedsrådet 1/73B + 78B *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor 1/78B *c Folketinget *c Finansudvalget 1/81B *s Storbritannien *c Parliament *c Joint Committee on Promotion of Private Bills 1/81B *a Biennial Louisiana Cancer Conference *i 2 *k 1958 *j New Orleans 1/88C 23

24 Felt 130 Uniform titel Feltet kan ikke gentages a Uniform titel ø Identificerende tilføjelse s G Titel på del af værket r Sprog i oversættelse eller version q Version u Udgivelsesår d Besætning e Nummer (art og besætning) f Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer g Undernummer af opusnummer h Toneart j Andre identificerende elementer (parentetiske) k Arrangement å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Se også felt 139, som anvendes til uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker - standardtitel. Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/ ). Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 130 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien Se også felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel. Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost. Eksempler *a Tusind og én nat 1/100.4C *a Bibelen *s GT *s Jonas *r Dansk *u /100.14A A *a Rævebogen *r Fransk 1/100.12A 24

25 *a Njals saga *r Dansk og islandsk (oldislandsk) 1/100.5C 25

26 Felt 139 Uniform titel (musikværker) ("standardtitel") Feltet kan ikke gentages t Uniform titel (musikværker) ("standardtitel") ø Identificerende tilføjelse u G Tilnavn, som værket er almindeligt kendt under v G Uddragstitel å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Felt 139 anvendes til de af DBC og folkebibliotekerne brugte "standardtitler" til musikværker, herunder musikalier, libretti, musikoptagelser, musikvideoer og lignende. Delfelt *t indeholder en uniform titel, som følger praksis for folkebiblioteker for katalogisering af musikværker, en såkaldt standardtitel. Delfelt *u anvendes til et tilnavn, som værket i delfelt *t også er almindelig kendt under. Delfelt *v anvendes til uddragstitler. Se også felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel. Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost Eksempler *t Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr. 19, C-dur, Köchel 465 *u Dissonanskvartet 1/100.29A2 26

27 Felt 140 Serietitel Feltet kan ikke gentages a Seriens hovedtitel æ Identificerende ophavsangivelse (periodica) ø Identificerende tilføjelse til titlen n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion o Titel på supplement eller sektion z Seriens ISSN v Seriens nummerering og datering å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Se også felt 130 og 139, som anvendes til uniforme titler og standardtitler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker. Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse. Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser. Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 140 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien Se også felt 018 ID-nummer på anden form for uniform titel. Se også felt 019, der anvendes til sammenkædning af en titelpost med en anden hjælpepost. Eksempler *a Danske herregårde *a Arbejdspapirer *ø Institut for Sprog og Internationale Kulturstudier, Aalborg Universitetscenter 1/102B 27

28 Felt 151 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) Feltet kan ikke gentages a Stednavn b Land/stat e Administrativ inddeling f Tilføjelse (by, amt) j Emneord å G Feltnummerator Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt 154. Eksempler *a Mongolske Folkerepublik *a Mongoliet *j Nationalt atlas *a Stockholm *j Historisk kartografi *j Byudvikling gennem flere perioder *a New York *b U.S.A. *f stat *j Topografi *a New York *b U.S.A. *f by *j Turisme 28

29 29

30 Felt 153 Emneord (SUMFELT) Feltet kan ikke gentages a Emneord (SUMDELFELT) f Faglitterært emneord s Skønlitterært emneord u G Lokal underdeling å G Feltnummerator Felt 153 anvendes til emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter. Biblioteker, som ikke skelner mellem emneord, stednavne, periodebetegnelser eller titler anvendt som emneord, kan anvende felt 153 som sumfelt for felterne 153, 154, 155 og 156. Delfelt *a er beregnet som sumdelfelt, og kan anvendes af biblioteker, som ikke skelner mellem faglitterære og skønlitterære emneord. DBC's emneordssystem inddateres i felt 166. Eksempler *a eksport *a rockmusikere *a samfundssatire *a Napoli *a halvtredserne *a Tryllefløjten *f rockmusikere *s samfundssatire 30

31 Felt 154 Stednavn som emneord Feltet kan ikke gentages a Stednavn u G Lokal underdeling å G Feltnumerator Felt 154 anvendes til kontrollerede stednavne som emneord. Tilsvarende emneord i DBC's emneordssystem inddateres i felt 166 delfelt *e eller delfelt *q. Eksempler *a Kolding *a Napoli *a Århus amt *a Randers *u Danmarksgade 31

32 Felt 155 Periodebetegnelse som emneord Feltet kan ikke gentages a Verbaliseret periodebetegnelse b Numerisk tidsangivelse c Numerisk angivelse af begyndelse d Numerisk angivelse af afslutning u G Lokal underdeling å G Feltnumerator Felt 155 anvendes til kontrollerede periodebetegnelser som emneord. Tilsvarende tidsangivelse i DBC's emneordssystem inddateres i felt 166 delfelt *i. Eksempler *a Renæssancen *c 1500 *d *a Norman period *c 1066 *d *a Halvtredserne *b 50 erne 32

33 Felt 156 Titel som emneord Feltet kan ikke gentages a Titel som emneord b Originaltitel som emneord c Uniform titel som emneord u G Lokal underdeling å G Feltnummerator Felt 156 anvendes til alle titler som emneord: bøger, periodica, film, musik etc. Tilsvarende emneord i DBCs emneordssystem inddateres i felt 166 delfelt *t eller delfelt *r. Eksempler *a Ulysses *b Die Zauberflöte *c Tryllefløjten *c Bibelen. NT. Apostlenes Gerninger 33

34 Felt 157 Library of Congress emneord Feltet kan ikke gentages a LC emneord b Geografisk navn efterfulgt af emneord c Sted for begivenhed d Tid for begivenhed e Relation mellem emne og materiale v G Formunderdeling x G Underdeling, emne eller art y G Underdeling, periode z G Underdeling, lokalitet å G Feltnumerator Feltet anvendes til Library of Congress emneord, dog ikke til geografiske navne, som inddateres i felt 158. Eksempler *a Nutrition *x Environmental aspects *a Vertebrates, Fossil *z United States *x Collection and preservation *a Indians of North America *z Vermont *x History *y 18 th century 34

35 Felt 158 Library of Congress geografisk emneord Feltet kan ikke gentages a LC geografisk emneord v G Formunderdeling x G Underdeling, emne eller art y G Underdeling, periode z G Underdeling, lokalitet å G Feltnummerator Eksempler *a Texas *x Government publications *x Bibliography *a Vermont *x History *y Revolutions, *x Participation, Indian 35

36 Felt 160 MeSH emneord Feltet kan ikke gentages a MeSH emneord x G Generel underdeling y G Kronologisk underdeling z G Geografisk underdeling å G Feltnummerator MeSH = Medical subject headings. Eksempler *a Insulin *x Immunology *x Congresses *a Diabetes *x Complications *z Minnesota 36

37 Felt 161 EUDISED emneord Feltet kan ikke gentages a Dansk emneord b Engelsk emneord å G Feltnummerator EUDISED = European Documentation and Information System in Education 37

38 Felt 162 AGROVOC Feltet kan ikke gentages a Engelske AGROVOC-emneord b Lokalt kontrollerede engelske emneord (ikke med i AGROVOC) c G Danske oversættelser af emneordene i a og b å G Feltnummerator AGROVOC er en multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO. P.t. anvendes 3. ed. Eksempler *a Gardens *c Haver *a France *c Frankrig *a Seasons *c Årstider *a Species *c Arter *a Agricultural chemicals *c Agrokemikalier *b Illustrations *c Billedværk 38

39 Felt 166 DBC emneord (DBC) Feltet kan ikke gentages f t e s r q m n p l Kontrolleret faglitterært emneord Titel som emneord (faglitteratur) Stednavn som emneord (faglitteratur) Kontrolleret skønlitterært emneord Titel som emneord (skønlitteratur) Stednavn som emneord (skønlitteratur) Musikalsk genre som emneord Musikalsk besætning som emneord Periodebetegnelse (musik) Stednavn (musikkens oprindelsesland) i Tidsangivelse o Formbetegnelse u Niveau/brugerkategori å G Feltnumerator Felt 166 anvendes til emneord i DBCs emneordssystem Eksempler *f aztekerne *t Jammers minde *e Mexiko *s historiske romaner *q København *i *o biografier *u for hf 39

40 Felt 167 Emneord efter DBCs emneordssystem Feltet kan ikke gentages f t e s r q m n p l Kontrolleret faglitterært emneord Titel som emneord (faglitteratur) Stednavn som emneord (faglitteratur) Kontrolleret skønlitterært emneord Titel som emneord (skønlitteratur) Stednavn som emneord (skønlitteratur) Musikalsk genre som emneord Musikalsk besætning som emneord Periodebetegnelse (musik) Stednavn (musikkens oprindelsesland) i Tidsangivelse o Formbetegnelse u Niveau/brugerkategori å G Feltnumerator 8 Sprogkode Felt 167 anvendes til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk. Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D i danmarc2. 40

41 Felt 170 NAL emneord Feltet kan ikke gentages a Emneord x G Generel underdeling y G Kronologisk underdeling z G Geografisk underdeling å G Feltnumerator NAL = National Agricultural Library Eksempler *a Soils *z Tennessee *z Wilson County *x Maps 41

42 Felt 190 COMPASS emneord Feltet kan ikke gentages a G Enkeltord b G Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase d G Underdeling, periode c G Forbindende tekst å G Feltnumerator COMPASS = Computer Aided Subject System. COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System). Delfelt *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post. Eksempler *a Bridges *b Visual arts *b Great Britain *d History *a Bridges *a Design *d History *a Physics *c Use of *a Computers 42

43 Felt 400 Personnavn a Efternavn eller fornavn alene h Fornavne k Fuldt udskrevne fornavne e Romertal f Tilføjelse c Fødselsår d Dødsår x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for Nationalbibliografien 8 Sprogkode Felt 400 anvendes til ikke-vedtagne navneformer på en person. Delfelt *x anvendes, hvis der i et henvisningssystem ønskes anvendt en anden tekst end 'se:'. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 400 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau. Delfelt *8 anvendes til forklaring vedr navneformssprog, hvis det afviger fra det der er angivet i 040 (anvendelse kan nærmere beskrives i 680 delfelt *a) Eksempler *a Mao *h Zedong 400 *a Zedong *h Mao 1/121A *a Hoffmann Hansen *h Hans Chr. 400 *a Hansen *h Hans Chr. Hoffmann 1/121A *a *h Ole Lund 400 *a Lund *h Ole 1/121A *a Lykke Seest *h Hans 400 *a Seest *h Hans Lykke- 1/121A *A lacour *a La Cour *h Paul 400 *a Cour *h Paul la 1/121A3 43

44 *a Jensen *h Jørgen Pauli *c f *a Pauli Jensen *h Jørgen *c f /121A *a Morgenstierne *h Bredo Munthe af 400 *a Munthe af Morgenstierne *h Bredo 1/121A *a Snorri Sturluson 400 *a Sturluson *h Snorri 1/121A *a Francesco d Assisi 400 *a Frans af Assisi 1/121A *a Stendhal 400 *a Beyle *h Henri 1/121A *a Woodward *h H. W. 400 *a Woodward *h H. W. *k Herbert William *a Queen *h Ellery 1/121B2 400 *a Dannay *h Frederic *x Værker skrevet i samarbejde med Manfred B. Lee se 400 *a Lee *h Manfred B. *x Værker skrevet i samarbejde med Frederic Dannay se 44

45 Felt 410 Korporartionsnavn s Stednavn (jurisdiktion) a Korporationsnavn eller efternavn e Tilføjelse c G Underkorporation h Fornavn eller fornavnsforkortelser g Resten af korporationsnavnet i Nummer på konference k År for konference j Sted for konference x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for Nationalbibliografien 8 Sprogkode (fra 400) Felt 410 anvendes til ikke-vedtagne navneformer på en korporation, herunder også konferencenavne. Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt *c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c. Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post. Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Delfelt *x anvendes i henvisninger til en tekst, der skal erstatte 'se:'. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 410 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau. Eksempler *a Arne Jacobsens Tegnestue 410 *a Jacobsen *h Arne *g Tegnestue 1/122A *a H.C. Andersens Hus 410 *a Andersen *h H.C. *g Hus 1/122A3 45

46 *a M. Folmer Andersen *e firma 410 *a Andersen *h M. Folmer *e firma 1/122A *a Danmarks Nationalbank 410 *a Nationalbanken 1/122A *s Københavns Kommune *c Statistisk Kontor 410 *a Statistisk Kontor *e Københavns Kommune 1/122A *a Niels Bohr Instituttet 410 *a Københavns Universitet *c Niels Bohr Instituttet 1/122A *a Danske Statsbaner 410 *a DSB 1/122A2 46

47 Felt 445 Henvisning fra anden form af titel a Titel æ Identificerende ophavsangivelse (periodica) ø Identificerende tilføjelse til titlen n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion o Titel på supplement eller sektion s Titel på del af værket r Sprog i oversættelse eller version q Version u Udgivelsesår d Besætning e Nummer (art og besætning) f Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer g Undernummer af opusnummer h Toneart j Andre identificerende elementer (parentetiske) k Arrangement x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for Nationalbibliografien 8 Sprogkode (fra 400) Felt 445 anvendes til variantformer af titler, hvorfra der kan henvises til en vedtagen form på titlen. Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/ ). Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse. Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser. Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddatere i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. 47

48 Delfelt *0 anvendes i felt 445 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau. Eksempler *a Tusind og én nat 445 *a 1001 nat 1/123A *a Nibelungenlied 445 *a Lied der Nibelungen 1/123A *a Bibelen *s GT 445 *a Det gamle Testamente 1/123A3 48

49 Felt 451 Emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) a Stednavn b Land/stat e Administrativ inddeling f Tilføjelse (by, amt) j Emneord x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt

50 Felt 453 Emneord (SUMFELT) a Emneord (SUMDELFELT) f Faglitterært emneord s Skønlitterært emneord u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator 2 Betegnelse for emneordssystem 8 Sprogkode (fra 400) Felt 453 anvendes til se-henvisninger til emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter. Biblioteker, som ikke skelner mellem emneord, stednavne, periodebetegnelser eller titler anvendt som emneord, kan anvende felt 453 som sumfelt for felterne 453, 454, 455 og 456. Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, og kan anvendes af biblioteker, som ikke skelner mellem faglitterære og skønlitterære emneord. Se-henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt

51 Felt 454 Stednavn som emneord a Stednavn u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 2 Betegnelse for emneordssystem 8 Sprogkode (fra 400) Felt 454 anvendes til se-henvisninger til stednavne som emneord. Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 466 delfelt *e eller delfelt *q. Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem. 51

52 Felt 455 Periodebetegnelse som emneord a Verbaliseret periodebetegnelse b Numerisk tidsangivelse c Numerisk angivelse af begyndelse d Numerisk angivelse af afslutning u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 2 Betegnelse for det anvendte emneordssystem 8 Sprogkode (fra 400) Felt 455 anvendes til se-henvisninger til periodebetegnelser som emneord. Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 466 delfelt *i. Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen. 52

53 Felt 456 Titel som emneord a Titel som emneord b Originaltitel som emneord c Uniform titel som emneord u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator 8 Sprogkode (fra 400) Felt 456 anvendes til se-henvisninger til alle titler som emneord: bøger, periodica, film, musik etc. Tilsvarende henvisninger i DBCs emneordssystem inddateres i felt 466 delfelt *t eller delfelt *r. 53

54 Felt 457 Library of Congress emneord a LC emneord b Geografisk navn efterfulgt af emneord c Sted for begivenhed d Tid for begivenhed e Relation mellem emne og materiale v G Formunderdeling x G Underdeling, emne eller art y G Underdeling, periode z G Underdeling, lokalitet å G Feltnumerator Feltet anvendes til se-henvisninger til Library of Congress emneord, dog ikke til geografiske navne, som inddateres i felt 458. Eksempler *a English drama *x African authors *a Music *y 15 th century *x Theory *a Exclamations (Linguistics) 54

55 Felt 458 Library of Congress geografisk emneord a LC geografisk emneord v G Formunderdeling x G Underdeling, emne eller art y G Underdeling, periode z G Underdeling, lokalitet å G Feltnummerator Eksempler *a Adirondacks (N.Y.) *a Washington Barracks (Washington, D.C.) *a Medina, Ohio *a West Washington (D.C.) *v Maps 55

56 Felt 460 MeSH emneord a MeSH emneord x G Generel underdeling y G Kronologisk underdeling z G Geografisk underdeling u Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator MeSH = Medical subject headings. 56

57 Felt 461 Europæisk Pædagogisk Tesaurus a kontrolleret dansk emneord b kontrolleret engelsk emneord c ukontrolleret dansk emneord d ukontrolleret engelsk emneord x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator 57

58 Felt 462 AGROVOC a Engelske AGROVOC-emneord b Lokalt kontrollerede engelske emneord (ikke med i AGROVOC) c G Danske oversættelser af emneordene i a og b x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator AGROVOC er en multilingual agricultural thesaurus, som udgives af FAO. P.t. anvendes 3. ed. 58

59 Felt 466 DBC emneord (DBC) f t e s r q m n p l Kontrolleret faglitterært emneord Titel som emneord (faglitteratur) Stednavn som emneord (faglitteratur) Kontrolleret skønlitterært emneord Titel som emneord (skønlitteratur) Stednavn som emneord (skønlitteratur) Musikalsk genre som emneord Musikalsk besætning som emneord Periodebetegnelse (musik) Stednavn (musikkens oprindelsesland) i Tidsangivelse o Formbetegnelse u Niveau/brugerkategori x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator Felt 466 anvendes til se-henvisninger til emneord i DBCs emneordssystem 59

60 Felt 467 Emneord efter DBCs emneordssystem f t e s r q m n p l Kontrolleret faglitterært emneord Titel som emneord (faglitteratur) Stednavn som emneord (faglitteratur) Kontrolleret skønlitterært emneord Titel som emneord (skønlitteratur) Stednavn som emneord (skønlitteratur) Musikalsk genre som emneord Musikalsk besætning som emneord Periodebetegnelse (musik) Stednavn (musikkens oprindelsesland) i Tidsangivelse o Formbetegnelse u Niveau/brugerkategori x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 8 Sprogkode Felt 467 anvendes til se-henvisninger til emneord i DBCs emneordssystem anvendt i andre nationalbibliografier end den danske. Sprogkode er obligatorisk. Delfelt *8 anvendes til sprogkode i overensstemmelse med Bilag D. 60

61 Felt 470 NAL emneord a Emneord x G Generel underdeling y G Kronologisk underdeling z G Geografisk underdeling u Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator NAL = National Agricultural Library 61

62 Felt 490 COMPASS emneord a Enkeltord b G Begrebet beskrevet i flere ord, emnefrase d G Underdeling, periode c G Forbindende tekst x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator COMPASS = Computer Aided Subject System. COMPASS har i 1990 erstattet PRECIS (Preserved Context Index System). Delfelt *a og delfelt *b kan ikke begge optræde i samme post. 62

63 Felt 500 Personnavn som se også-henvisning a Efternavn eller fornavn alene h Fornavne e Romertal f Tilføjelse c Fødselsår d Dødsår x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for Nationalbibliografien Felt 500 anvendes til se også-henvisninger fra et personnavn til et andet navn. Delfelt *f er beregnet til identificerende oplysninger om personen som en titel eller angivelse af en tilknytning til en eller flere institutioner. Flere tilføjelser til et personnavn inddateres i samme delfelt *f med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning. Delfelt *x anvendes i henvisninger til en tekst der skal erstatte "se også:". Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 500 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau. Eksempler *a Rode *h Edith 500 *a Nebelong *h Edith 1/121B1 100 *a Nebelong *h Edith 500 *a Rode *h Edith *a Poeten 500 *a Sørensen *h Poul 1/121B2 100 *a Sørensen *h Poul 500 *a Poeten *a Flindt Stephensen *h J. E. 500 *a Flindt Petersen *h Jørgen 500 *a Stephensen *h Erik 1/121B *s Storbritannien *c Regenten *e : George V 500 *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien 1/121B2 63

64 *a Dannay *h Frederic 500 *a Queen *h Ellery 1/121B2 64

65 Felt 510 Korporationsnavn som se også-henvisning s Stednavn (jurisdiktion) a Korporationsnavn e Tilføjelse c G Underkorporation i Nummer på konference k År for konference j Sted for konference x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for Nationalbibliografien Felt 510 anvendes til se også-henvisninger fra et korporationsnavn til et andet. Delfelt *s anvendes kun ved offentlige institutioner, som skal indføres under jurisdiktionen. Ved danske statslige korporationer er delfelt *s Danmark underforstået og skal ikke inddateres. Ved udveksling af poster med udlandet, kan delfelt *s Danmark indsættes maskinelt i feltet. Korporationsnavnet inddateres i delfelt*c. Hvis der er en underkorporation, inddateres den i et nyt delfelt *c. Delfelt *a og delfelt *s kan ikke forekomme i samme post. Delfelt *e anvendes til forklarende eller præciserende tilføjelser til korporationsnavnet. Flere tilføjelser til et korporationsnavn inddateres i samme delfelt *e med den af katalogiseringsreglerne foreskrevne tegnsætning (se dog *i, *j og *k). *e kan knytte sig til *s, *a og *c. *e kan kun forekomme én gang i tilknytning til hvert *s, *a eller *c. Delfelt *x anvendes i henvisninger til en tekst, der skal erstatte 'se også:'. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 510 til at angive de navneformer, som hører med til det nationalbibliografiske niveau. Eksempler *a George *E 5 *e V *f konge af Storbritannien 510 *s Storbritannien *c Regenten *e : George V 1/121B *a Rambøll *e firma 510 *a Rambøll & Hannemann *x se også under senere navn 510 *a Rambøll, Hannemann & Højlund *x se også under senere navn 1/122B1 65

66 *a Rambøll & Hannemann 510 *a Rambøll *e firma *x se også under tidligere navn 510 *a Rambøll, Hannemann & Højlund *x se også under tidligere navn 1/122B *a Rambøll, Hannemann & Højlund 510 *a Rambøll *e firma *x se også under tidligere navn 510 *a Rambøll & Hannemann *x se også under senere navn 1/122B1 66

67 Felt 530 Se-også henvisning fra uniform titel a Uniform titel ø Identificerende tilføjelse s G Titel på del af værket r Sprog i oversættelse eller version q Version u Udgivelsesår d Besætning e Nummer (art og besætning) f Opusnummer eller værkfortegnelsesnummer g Undernummer af opusnummer h Toneart j Andre identificerende elementer (parentetiske) k Arrangement x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Se også felt 539, som anvendes til se-også henvisninger fra uniforme titler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker - standardtitel. Delfelterne *d, *e, *f, *g *h *j og *k anvendes kun ved katalogisering af musikalier og musikoptagelser (se Katalogiseringsregler 1/ ). Delfelt *s anvendes også ved udvalg o.lign. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 530 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien 67

68 Felt 539 Se-også henvisning fra uniform titel (musikværker) ("standardtitel") t Uniform titel (musikværker) ("standardtitel") ø Identificerende tilføjelse u G Tilnavn, som værket er almindeligt kendt under v G Uddragstitel x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Felt 539 anvendes til se-også henvisninger fra de af DBC og folkebibliotekerne brugte "standardtitler" til musikværker, herunder musikalier, libretti, musikoptagelser, musikvideoer og lignende. Delfelt *t indeholder en uniform titel, som følger praksis for folkebiblioteker for katalogisering af musikværker, en såkaldt standardtitel. Delfelt *u anvendes til et tilnavn, som værket i delfelt *t også er almindelig kendt under. Delfelt *v anvendes til uddragstitler. 68

69 Felt 540 Se-også henvisning fra serietitel a Seriens hovedtitel æ Identificerende ophavsangivelse (periodica) ø Identificerende tilføjelse til titlen n Numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplement eller sektion o Titel på supplement eller sektion z Seriens ISSN v Seriens nummerering og datering x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 0 Kode for nationalbibliografien Se også felt 530 og 539, som anvendes til uniforme titler og standardtitler ifølge praksis for folkebiblioteker for musikværker. Delfelt *æ er en sammensmeltning af delfelt *ø og en ophavsangivelse der samtidig fungerer som identificerende tilføjelse til titlen. Delfelt *æ anvendes kun til at adskille periodicatitler, der ellers er identiske, typisk når titlen er en artsbetegnelse. Delfelt *ø indeholder identificerende tilføjelser til adskillelse af periodicatitler eller sondringsdata for forskellige værker eller versioner med i øvrigt identiske titler eller udgavebetegnelser. Delfelt *n og *o anvendes, når et supplement til eller en sektion af et periodikum katalogiseres separat. Den fælles titel inddateres i delfelt *a, en eventuel numerisk eller alfabetisk betegnelse for supplementet/sektionen i delfelt *n og titlen på supplementet/sektionen i delfelt *o. Delfelt *å anvendes i dette felt til sammenkædning med et eventuelt notefelt. Delfelt *0 anvendes i felt 540 til at angive, at navneformen er den samme som i nationalbibliografien 69

70 Felt 551 Se-også henvisning til emnedata for kartografisk materiale (Nationalbibliografien) a Stednavn b Land/stat e Administrativ inddeling f Tilføjelse (by, amt) j Emneord x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator Feltet er forbeholdt den nationalbibliografiske institution Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Andre katalogiserende institutioner kan anvende felt

71 Felt 553 Se-også henvisning til emneord (SUMFELT) a Emneord (SUMDELFELT) f Faglitterært emneord s Skønlitterært emneord u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnummerator 2 Betegnelse for emneordssystem Felt 553 anvendes til se-også henvisninger til emneord, dog ikke til personnavne, korporationsnavne, stednavne, periodebetegnelser eller titler, som har egne felter. Biblioteker, som ikke skelner mellem emneord, stednavne, periodebetegnelser eller titler anvendt som emneord, kan anvende felt 553 som sumfelt for felterne 553, 554, 555 og 556. Delfelt *a er betegnet som sumdelfelt, og kan anvendes af biblioteker, som ikke skelner mellem faglitterære og skønlitterære emneord. Se-også henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566. Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen. 71

72 Felt 554 Se-også henvisning til stednavn som emneord a Stednavn u G Lokal underdeling x Alternativ henvisende tekst å G Feltnumerator 2 Betegnelse for emneordssystem Felt 554 anvendes til se-også henvisninger til stednavne som emneord. Tilsvarende henvisninger i DBC's emneordssystem inddateres i felt 566 delfelt *e eller delfelt *q. Delfelt *2 kan udfyldes med en betegnelse for det anvendte emneordssystem, se Indledningen. 72

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier

Senest opdateret 10. juni 2009. DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Senest opdateret 10. juni 2009 DanBib søgekoder oversigt over søgekodehierarkier Dette dokument viser sammenhængen mellem de søgekoder i DanBib der søger forfatter/ophav, titler, emneord, klassifikation

Læs mere

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21?

Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? Bilag 2: Hvad sker der med Praksisreglernes søgeveje ved en konvertering til MARC21? r, der anvendes i DEF-katalogen, er fremhævet ved gråtoning af rubrikken. A. Enkeltordssøgekoder I kolonne 3 fra venstre

Læs mere

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.

danmarc2 og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2. og MARC21 Felt for felt-sammenligning mellem de to formater Udarbejdet af Henning Midtgaard Hanssen for Biblioteksstyrelsen Version 2.1 08-09-2003 2 Indholdsoversigt Forord 3 Indledning MARC21 - formatets

Læs mere

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation

Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Henning Grauballe og Kirsten Marie Strunck Søgning og navigation Udnyttelse af kontrollerede data i danske folkebibliotekers webkataloger

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger danzig møde 51, bilag B 15. oktober 2012/LEA Kulturstyrelsen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk Råd København Kulturstyrelsen

Læs mere

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik

Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Specifikation af udtræk fra Dansk Bogfortegnelse til bogproduktionsstatistik Grundlaget for nærværende specifikation er udarbejdet af DBC Dansk BiblioteksCenter efter dialog med daværende Styrelsen for

Læs mere

Skabeloner til katalogisering i FBS

Skabeloner til katalogisering i FBS Skabeloner til katalogisering i FBS DBC, 6. april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Skabelontyper... 2 Flerbindsværksskabeloner... 2 2. Hvad gør skabelonerne?... 2 3. Hvilken skabelon skal jeg anvende hvornår?...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger

Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger Slots- og Kulturstyrelsen Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk Råd København Slots- og Kulturstyrelsen 2017 Indhold Forord... 3

Læs mere

Tesaurus / Autoritetsregister

Tesaurus / Autoritetsregister Tesaurus / Autoritetsregister Aleph, ver.20 Side 1 Confidential Information The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any misuse or abuse will result in economic loss.

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format?

danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format? danmarc2 eller MARC21 Det fremtidige danske fælles format? Udarbejdet af Projektgruppen vedrørende sammenligning af danmarc2 og MARC21 for Biblioteksstyrelsen 2003 Forord Biblioteksstyrelsen nedsatte i

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat

VEJLEDNING. danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER. TIL DANBIBS BASE DBCkat VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20160125 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20160125: Formatvejledningen er rettet

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer)

Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) Indtastningsvejledning til Slavelister (matrikeloplysningsskemaer) (version 6, februar 2016) Når du indtaster slavelister, skal du overholde nedenstående regler: 1. Er dokumentet en forside, bagside eller

Læs mere

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg

KB/KUBIS. danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG. grundlagt af. Hanne Balslev. Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 6.0 (17.9.2009) Revideret af et udvalg (med enkelte rettelser pr. 1.12.2009) Det Kongelige Bibliotek 2009 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien.

Emneord Bibliografiske standarder, Katalogiseringsregler, danmarc2, Dansk bogfortegnelse, Bogmarkedet, Nationalbibliografien. Hvor står hvad i bogen? Om betydningen af informationernes placering i bogen Udgiver: Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K Telefon: 33 73 33 73 Telefax: 33 73 33 72 E-post: bs@bs.dk Hjemmeside:

Læs mere

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER

danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER VEJLEDNING I danmarc2- FORMATERING AF BOGLIGE MATERIALER TIL DANBIBS BASE DBCkat Version 20100601 1 Oversigt over rettelser/ajourføringer af vejledningen. Version 20100601: Formatvejledningen er udvidet

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER. til DANBIB BASE DBCkat. DBC medier Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKALIER til DANBIB BASE DBCkat DBC medier januar 2006 FORORD Denne vejledning i formatering af musikmaterialer er udarbejdet i marts 1999 og revideret senest i juni

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMATHÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 8 (2014) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2014 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget til Samordning

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG

KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG KB/KUBIS danmarc2 REX FORMAT HÅNDBOG grundlagt af Hanne Balslev Version 7 (September 2012) Revideret af et udvalg Det Kongelige Bibliotek 2012 Henvendelser vedrørende formathåndbogen kan rettes til Udvalget

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd

REFERAT. Bibliografisk Råd REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk Referat fra møde i Bibliografisk Råd fredag den 25. september kl. 10.00-16:00 i mødelokale 8

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Programområde Arkitektur og Middelware Danske biblioteker i WorldCat Rapport fra DEff-projektet Januar 2009 1 Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Styregruppens opsamling og indstilling 4 Indledning 4 WorldCat

Læs mere

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning

OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning OR sektionens publikationsliste En lille brugervejledning Jesper Larsen 1. november 1999 version 2.0 1 Indledning En af følgerne af det nye overordnede web-design der blev indført på instituttet i løbet

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library AMED The Allied and Complementary Medicine Database Udgiver Health Care Information Service of the British Library Indhold AMED dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" medicin, rehabilitering,

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONOGRAMMER. til Base DBCkat

Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONOGRAMMER. til Base DBCkat Vejledning i danmarc2-formatering af MUSIKFONORAMMER til Base DBCkat Maj 2014 FORORD Denne vejledning i formatering af musikoptagelser skal ses i forlængelse af: Vejledning i danmarc2-formatering af boglige

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Portfolio-opgave 1: Informationsarkitekturer i LIS

Portfolio-opgave 1: Informationsarkitekturer i LIS Portfolio-opgave 1: Sigfred Hyveled Nielsen IAS 1. Semester IVA / Københavns Universitet Oprindeligt afleveret: 21. Oktober 2013 Ordoptælling: ~1433 ord Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00 REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.30-16:00 Anders Cato Specialkonsulent Biblografiske

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Oversigt over skabeloner

Oversigt over skabeloner Dokumentation af skabeloner til FBS Oversigt over skabeloner Materialespecifikke skabeloner bog boghoved bogsektion bogbind film filmhoved filmbind musik netlydbog netlydboghoved netlydbogbind DBC udleverer

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Bilags- og eksempelsamling

RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler. Bilags- og eksempelsamling 1 RDA som nye katalogiseringsregler i Danmark? - analyser, vurderinger og eksempler Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Bibliografisk råd Bilags- og eksempelsamling 2 Indhold Bilag 1: RDA-foranalyse side

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text

Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vejledning til CINAHL Plus with Full Text Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, 2013 Revideret af: Ester Hørmann, Professionshøjskolen Metropol, september 2015 Indholdsfortegnelse Databasens indhold...

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforening DF Revy 28. årgang nr. 4, maj 2005. Skal vi i fællesskab (så) gøre noget ved det?

Danmarks Forskningsbiblioteksforening DF Revy 28. årgang nr. 4, maj 2005. Skal vi i fællesskab (så) gøre noget ved det? Skal vi i fællesskab (så) gøre noget ved det? Redskabsgymnastik med emneord og klassifikation eller frit fald i nettet MLT- og DBC-emnedata en guldgrube for emnesøgning i forskningsbibliotekerne Forskningsbibliotekerne

Læs mere

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for administrator Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 9 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Brugere... 7 Skift kode... 9 Log på... 9 Side 2 af 9 Forside

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

11. ElevWeb - kort beskrivelse

11. ElevWeb - kort beskrivelse 11. ElevWeb - kort beskrivelse Indhold ElevWeb... 3 Om at søge i ElevWeb... 4 Søgeknapper... 5 Fritekstsøgning... 6 Avanceret søgning... 7 Avanceret søgning... 7 Søgeresultater... 8 Søgeresultat vist som

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD)

Indholdsfortegnelse. Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin. Museernes Udgravningsdata (MUD) Museernes Udgravningsdata (MUD) Validering af journalnumre og genstandsnumre samt eksport til Regin Kravspecifikation og tilbud version 32 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011

Udgiv materialevalgslister. Maj 2011 Udgiv materialevalgslister Maj 2011 Indhold Udgiv materialevalgslister 1 Start af Udgiv materialevalgslister 3 Udgiv materialevalgsliste 4 Søgning i DanBib 4 Simpel 4 Avanceret 4 Favoritter 5 Søgeresultater

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Punktskrift eller Tale Via e-mail

Punktskrift eller Tale Via e-mail Punktskrift eller Tale Via e-mail Send et dokument via e-mail og få det retur som forkortet punktskrift eller syntetisk tale. Det er ideen bag Sensus Braille Mail Robotten, en e-mail baseret tjeneste som

Læs mere