INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Statsbibliotekets forskning Organisation... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Statsbibliotekets forskning Organisation... 4"

Transkript

1 FORSKNINGSBERETNING 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Statsbibliotekets forskning Organisation Årets forskning... 5 Emneområdet information og medier...5 Forskning inden for information og medier...7 Andre emneområder Nye initiativer Ressourceforbrug Publikationer Statsbibliotekets samlede publikationer Publikationer af forskere under stillingsstrukturen...14 Publikationer af forskere uden for stillingsstrukturen...16 Aktiviteter af forskere inden for stillingsstrukturen...16 Aktiviteter af forskere uden for stillingsstrukturen...19 Aarhus, september

3 1. STATSBIBLIOTEKETS FORSKNING Statsbibliotekets forskning er en del af den offentlige forskning og følger de kvalitetsnormer, der gælder for den. Forskningen registreres i Aarhus Universitets forskningsregistreringssystem (PURE). at allerede ansatte medarbejdere med forskningsopgaver inden for andre emnefelter kan fortsætte med forskning inden for de områder, hvor de har forskningskompetence. Statsbibliotekets forskning understøtter direkte og indirekte varetagelsen af bibliotekets hovedopgaver. Medarbejdere med forskningskompetence og -erfaring medvirker fx i udvikling af biblioteksservices til forskere og deltager i forskningsbaserede netværk, hvor de bidrager til synliggørelse af bibliotekets kompetencer og ressourcer. Emnefeltet for Statsbibliotekets forskning og udvikling (FoU) er information og medier. Emnefeltet er bredt defineret og omfatter også fx økonomiske og juridiske aspekter af medieudvikling og informationshåndtering. Udpegningen af information og medier som det primære felt for Statsbibliotekets FoU-aktiviteter er besluttet i 2009 som opfølgning på Kulturministeriets overordnede forskningsstrategi. Samtidig er det besluttet at gennemføre denne ændring gradvist, sådan Med rammeaftalen gældende for vil Statsbibliotekets forskning fokusere på aktiviteter, der anskueliggør og udnytter potentialet i bibliotekets unikke, digitale samlinger. 3

4 2. ORGANISATION Det rådgivende Forskningsudvalg for Naturhistorisk Museum og Statsbiblioteket Statsbiblioteket udfører forskning og udvikling i henhold til Lov om forskning ved arkiver, biblioteker og museer under Kulturministeriet (1996). Statsbiblioteket og Naturhistorisk Museum har et fælles udvalg - Det rådgivende forskningsudvalg for Naturhistorisk Museum og Statsbiblioteket som skal rådgive ledelsen på de to institutioner i spørgsmål om forskningsaktiviteter. UDVALGET BESTOD I 2015 AF: Eksterne medlemmer: Professor, ph.d. Pernille Wegener Jessen, Business and Social Sciences, Aarhus Universitet (udpeget af Det frie Forskningsråd) Professor, ph.d. Marit-Solveig Seidenkrantz, Science and Technology, Aarhus Universitet (udpeget af Det frie Forskningsråd) Professor, ph.d. Niels Brügger, Arts, Aarhus Universitet (udpeget af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) Interne medlemmer (medarbejderrepræsentanter): Seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen, Statsbiblioteket (formand) Cand Scient & ph.d. studerende Kent Olsen, Forskningsansvarlig, Naturhistorisk Museum Udover de interne og eksterne medlemmer deltager områdedirektør Ellen Vibeke Knudsen og sektionsleder Erik Hofmeister fra Statsbiblioteket samt museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum også på møderne i udvalget. Strategisk Forskningsudvalg Statsbiblioteket har et internt strategisk forskningsudvalg, som fastlægger overordnede rammer, udpeger institutionsbestemte forskningsprojekter og godkender forskningsplan omfattende både forskerinitieret og institutionsbestemt forskning. UDVALGETS SAMMENSÆTNING ER: Direktør Svend Larsen Områdedirektør Ellen Vibeke Knudsen (formand) Seniorforsker Lotte Thyrring Andersen Sektionsleder Erik Hofmeister (indtil ) 4

5 3. ÅRETS FORSKNING Emneområdet information og medier Digital bevaring er et vigtigt indsatsområde for Statsbiblioteket. Både i praksis, da bibliotekets egne samlinger vokser og vokser og er blandt Europas største, og forskningsmæssigt, da der er brug for at være på forkant med den teknologiske udvikling i så høj grad som muligt. Digital bevaring Statsbiblioteket arbejder fortsat intensivt inden for området digital bevaring. I 2015 har fokus været på digitalisering af aviser samt analyse af behovet for et nyt metadata-repository. Aktiviteterne har været præsenteret ved flere lejligheder, herunder også internationalt, hvor Statsbiblioteket til ipres vandt prisen for bedste poster. Desuden arbejder Statsbiblioteket fortsat med store projekter, hvor vi modtager og arkiverer digital kulturarv. Ph.d.-projekt med Science, Aarhus Universitet ( ) Jesper Sindahl Nielsen, MASALGO (Center for Massive Data Algorithmics) har færdiggjort og afleveret afhandlingen med titlen: Implicit Data Structures, Sorting, and Text Indexing. Ph.d.-afhandlingens grundlæggende emne er datastrukturer og anvendelsen af disse i forbindelse med sortering og søgning. Datastrukturer er måder at lagre data på, og disse skal optimeres til at være så effektive som muligt, når man arbejder med meget store datamængder. Afhandlingen tager udgangspunkt i sortering og søgning i store mængder tekst, mens det praktiske arbejde på Statsbiblioteket i forbindelse med forskningsprojektet også har koncentreret sig om arbejde med algoritmer og datastrukturer til behandling og analyse af lyd. Der er i forbindelse med projektet blandt andet udviklet et værktøj til at sammenligne lyd på en effektiv og avanceret måde. Dette værktøj anvendes af Statsbiblioteket til flere forskellige formål i forbindelse med arkivering og bevaring af bibliotekets lydsamlinger. Der er også udviklet et effektivt værktøj til indeksering af lyd. Med indekseringsværktøjet kan man indeksere eksempelvis hele radioarkivet og efterfølgende lave forespørgsler med små stumper lyd i forhold til at finde disse stumper i det store arkiv. Det kan fx anvendes til at identificere, hvor ofte og hvornår et givent stykke musik har været afspillet i radioen. 5

6 Projekter inden for forskningsinfrastruktur Statsbiblioteket har i beretningsperioden deltaget i tre forskningsinfrastrukturprojekter, som alle har modtaget bevilling fra de statslige forskningsråd. En del af Statsbibliotekets bidrag er at stille materiale til rådighed, mens andre af de aktiviteter, Statsbiblioteket bidrager med i disse projekter, er kategoriseret som forsknings- og udviklingsarbejde. Det drejer sig om følgende tre projekter: LARM LARM-infrastrukturen blev i 2014 flyttet over i regi af DigHumLab, hvor den nu lever videre både teknisk og organisatorisk. Der er arbejdet med idriftsættelse af en helt ny version af platformen, som teknologisk er udviklet i HTML5, hvilket derfor understøtter moderne browsere og ikke mindst mobile platforme langt bedre. Der er kommet nyt indhold i larm.fm, da hele Statsbibliotekets tv-samling nu også kan bruges af forskere igennem denne platform. DigHumLab ( ) Aktiviteterne i DigHumLab koncentrerer sig om bidrag til udviklingen af LARM-infrastrukturen (se ovenfor) samt bidrag til tema 2a Netlab gennem fokus på forskerbrug af Netarkivet. Der har været arbejdet med fritekstindeksering af Netarkivet, og dette indeks er nu blandt verdens største SOLR-indexer med en størrelse på over 75Tbytes. CoSound (A Cognitive Systems Approach to Enriched and Actionable Information from Audio Streams) Kognitive systemer til interaktiv berigelse af lyd ( ). Statsbiblioteket bidrager med lydfiler og processorkraft (WP2: Data warehouse and cloud computing). I 2015 lancerede projektet blandt andet VoxVip (voxvip.cosound.dk) som et crowsourcingspil, der skal berige radioarkivet med oplysninger om stemmer. Forskerne i projektet har udviklet algoritmer, som først har segmenteret enkelte stemmer ud af lydklip og derefter et brugerinterface til at tagge disse stemmer med personnavne. Infrastrukturen på Statsbiblioteket er blevet udvidet, så der nu er syv servere tilgængelige for forskerne til processering. Etablering af Digital Scholarship Center (DSC) En arbejdsgruppe har fra efteråret 2015 arbejdet med at analysere og beskrive mulige rammer for etablering af en ny funktion på Statsbiblioteket. Arbejdet udspringer af et stigende behov blandt forskere og studerende for at få hjælp og vejledning inden for anvendelsen af digitale metoder og materialer i forbindelse med studier og forskning. Arbejdsgruppen afslutter deres arbejde i 2016 med en rapport og en række anbefalinger. 6

7 Forskning inden for information og medier Af ansatte under stillingsstrukturen har seniorforsker, ph.d. Ditte Laursen i 2015 arbejdet inden for tre forskningsfelter: Den historiske udvikling af det danske internet Det første forskningsfelt har dansk webhistorie som omdrejningspunkt, med empiriske bearbejdelser af webdata og med metodologiske og historiografiske refleksioner om web-arkiver. I projektet Netarkivet 10 år er arkivets historie blevet undersøgt ud fra et juridisk, et teknisk og et kuratorisk perspektiv, med udgangspunkt i arkivets kilder og datamining i arkivet. Arbejdet er præsenteret i en keynote speech og er under publicering i en international antologi om webhistorie. I projektet Den historiske udvikling af det danske internet er formålet at kortlægge udviklingen af hele det danske web, baseret på det tilgængelige materiale i Netarkivet. Det forskningsmæssige hovedspørgsmål er: Hvordan så det danske web ud tidligere, og hvordan har det udviklet sig? Et delmål med projektet er at udvikle den nødvendige forskningsinfrastruktur til at foretage en sådan undersøgelse, dvs. værktøjer og procedurer til at håndtere korpus-skabelse, big data-analyser og samarbejde mellem arkiver og forskere. Projektet bygger oven på erfaringerne fra forskningsinfrastrukturprojektet DIGHUMLAB/NetLab og er showcase for, hvordan det nationale Kulturarvscluster etableret af DeIC og Statsbiblioteket kan benyttes i forbindelse med datamining af store digitale samlinger. Projektet har ud over publikationer affødt to ansøgninger, til hhv. Kulturministeriet (forskningsansøger Ditte Laursen) og det europæiske Horizon2020 (forskningsansøger Niels Brügger, AU). Ansøgningen til Kulturministeriet har sikret finansiering i 2016, mens Horizon 2020-ansøgningen efter prækvalificering er under viderebehandling. Digital social interaktion Ditte Laursen har videreført sit forskningsfelt digital social interaktion. Hun har i den forbindelse skrevet og submitted artiklen Mobile, mediated multi-party talk: Interactional practices for managing copresence (med M. Szymanski, Xerox Parc), om mobiltelefonsamtaler, hvor deltagelse af tilstedeværende tilhørere inkluderes. Desuden har hun udviklet og ansøgt om midler til projektet Den digitale konsultation, om -konsultationer mellem læger og patienter. Ansøgningen er efter prækvalificering under videre behandling ved VELUX (hovedansøger Anette Grønning, SDU). Dream: Digitale læreprocesser og innovation Ditte Laursen har submitted de sidste to artikler og sammen med forskere ved SDU og RUC samt udstillingsudviklere og formidlere ved danske museer og science centre afsluttet projektet Dream: Digitale læreprocesser og innovation. Projektet har været medfinansieret af Det strategiske forskningsråd ( ), med det formål at bidrage til at forstå unges kreative læreprocesser for herved at fremme innovativ kompetenceudvikling. Formålet er blevet opfyldt ved at analysere og udvikle unges digitale kompetencer, således som de udfoldes i danske museers og science-centres semiformelle læringsrum via digitale teknologier, der understøtter produktion og deltagelse. Blandt projektets vigtige resultater er, at museer og science centre fremmer børns og unges produktive læring og digitale kompetencer ved at satse på kreative læreprocesser, der fremmer fælles ekspression og refleksion. Samtidig dokumenterer projektet, at der er brug for mere systematisk samarbejde mellem skole og andre læringsarenaer for at realisere de kreative potentialer til fulde. Desuden har projektets radikalt tværvidenskabelige samarbejde mellem forskere, formidlere og it-udviklere på tværs af kunst-, kultur- og naturvidenskab medvirket til at øge metodologisk og organisatorisk selvrefleksion, viden- 7

8 deling og kvalitet på tværs af organisationer. Projektet har via omfattende internationalt samarbejde virket som katalysator for teoridrevet, empirisk forskning i, og for konkret design af, oplevelsesorienterede, brugerdrevne tjenester og produkter inden for områder af central samfundsmæssig og økonomisk betydning. Andet Ditte Laursen er medlem af DigHumLab managementgruppe og leder af Netlab brugerforum, som faciliterer erfaringsudveksling mellem brugere af webarkiver og forskning og udvikling i infrastrukturspørgsmål omkring webarkiver. Hun er censor i flere censorkorps ved lange videregående uddannelser i kommunikation, informationsvidenskab og medievidenskab. Hun er medlem af det Rådgivende udvalg for Mediemuseet samt emneredaktør af Medie- og Kommunikationsleksikon. Hun har i 2015 deltaget i de videnskabelige komiteer for konferencerne Web Archives as scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives og Nordic Digital Humanities Conference. De danske aviser I årene udkom værket De danske aviser i tre bind, forfattet af Jette D. Søllinge og Niels Thomsen. De tre bind er hovedværket om den danske dagspresse baseret på omfattende forskningsindsats. Værket blev udgivet af Dagspressens Fond. Fonden har efterfølgende ønsket en digital udgave af trebindsværket og en opfølgning for perioden Trebindværket er ved at blive digitaliseret, og et bind om perioden er under udarbejdelse. Arbejdet med det fjerde bind om perioden udføres af fhv. chefredaktør Ole C. Jørgensen, Fynske Medier, finansieret af Dagspressens Fond og med tilskud fra Aarhus Stiftstidendes Fond. Manuskript til avisernes historie er færdig og vil blive udgivet i løbet af Statsbiblioteket er modtager af fondsbevillingerne, og Statsbibliotekets direktør Svend Larsen har det faglige og økonomiske ansvar for det samlede projekt. 8

9 Andre emneområder Som beskrevet i afsnit 1 har Statsbiblioteket medarbejdere med forskningsopgaver uden for feltet information og medier. Litteraturvidenskab - Seniorforsker Lotte Thyrring Andersen Lotte Thyrring Andersens forskning har drejet sig om etableringen af et projekt vedrørende registrering af Svend Åge Madsens arkiv. Svend Åge Madsen bor i Risskov. I et lille træhus i haven opbevarer han sit arkiv, som rummer manuskripter til alle værker inden for alle genrer fra debuten i 1963 op til ca Desuden rummer arkivet korrespondancer, udklip, noter, specialer om forfatterskabet med Madsens responsa, oversættelser m.m. Forfatterskabet efter 1993 opbevares digitalt og udgør den anden halvdel af arkivet. De fleste af Svend Åge Madsens hovedværker finder man i de første tre årtier af forfatterskabet, og arkivmaterialet er en guldgrube for alle forskere og læsere af Madsens værk. Imidlertid er arkivet på ingen måde opbevaret under optimale forhold. Det er fx ikke brandsikret eller tyverisikret. Det bør placeres i et magasin, og det bør sikres gennem en grundig registrering. Det er da også Svend Åge Madsens ønske, at arkivet flyttes og registreres, så det kan benyttes og formidles af alle. Og Statsbiblioteket har med glæde givet tilsagn om at bidrage med en løsning og opbevare arkivet. Der søges om midler til at registrere arkivet, og registreringen vurderes til at vare et år. Lotte Thyrring Andersen vil have den overordnede ledelse af projektet. Lotte Thyrring Andersen er endvidere fortsat tilknyttet Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs videnskabelige udgivelse af Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa, som ventes at udkomme i 2016 og Desuden har Lotte Thyrring Andersen bidraget med to forfatterportrætter (H.C. Andersen og Henrik Pontoppidan) til Aarhus Universitets hjemmeside danmarkshistorien.dk og været fagfællebedømmer på elleve manuskripter fra Syddansk Universitet og KVINFO. Økonomi - Seniorforsker Henrik Vetter Henrik Vetters forskningsområder omfatter regulering under ufuldkommen konkurrence, sammenhængen mellem resultatkontrakter og konkurrenceintensitet og spørgsmål om profit versus overlevelsesmaksimering. Han har publiceret Incentives in Supply Function Equilibrium, og, med Per Andersen, Syddansk Universitet, Pricing as a Risky Choice: Uncertainty and Survival in a Monopoly Market. Henrik Vetter arbejder fortsat med spørgsmål om delegering, virksomheders målsætning i forhold til at maksimere profit eller overlevelsessandsynlighed. Et nyt emme er videnskabelig publicering i open access tidsskrifter, hvor der foreligger et arbejdspapir om Open Acces as a Quality Signal. Henrik Vetter er peer-reviewer ved forskellige fagtidsskrifter. Svend Åge Madsen. Fotograf: Martin Lund. 9

10 Molekylærbiologi - Seniorrådgiver Annette Balle Sørensen Omdrejningspunktet for Annette Balle Sørensens molekylærbiologiske forskning har gennem årene været retroviral patogenese; herunder identificering og analyse af cellulære gener, der bidrager til udvikling af lymfomer og leukæmier. I den forbindelse er der blevet arbejdet på en artikel baseret på forskningsresultater fra cand.scient, ph.d. Randi Jessens ph.d.-projekt. Derudover er Annette Balle Sørensen i samarbejde med Peder Kjær Gasbjerg og Gunnar Søgaard Jensen og Forlaget Systime i gang med at skrive/udvikle en ibog til brug i gymnasieskolens fag Bioteknologi. I Systime-regi har Annette Balle Sørensen ligeledes skrevet flere moduler til BioAktivator, der er rettet mod faget Biologi på ungdomsuddannelserne. (bioaktivator.systime.dk) Endelig arbejder Annette Balle Sørensen med forskningsevaluering og bibliometri og har i den forbindelse udarbejdet forskellige rapporter hovedsageligt til institutter, afdelinger og centre under Health. Datamanagement - Seniorrådgiver Filip Kruse Filip Kruses udviklings- og forskningsaktiviteter har i 2015 koncentreret sig om data management. Aktiviteterne har blandt andet omfattet deltagelse i Statsbibliotekets del af DEFF-projektet Data Management i praksis, herunder tilretning af software, afholdelse af oplæg og deltagelse i arbejdsgrupper. Sideløbende er der arbejdet på en antologi omhandlende europæiske erfaringer med datamanagement. Denne vil blive udgivet på forlaget De Gruyter, antologien redigeres i samarbejde med Jesper Boserup Thestrup, Statsbiblioteket. 10

11 4. NYE INITIATIVER Digital videnskab Videnskabelige aktiviteter bliver mere og mere digitale både i forskningsprocessen og i formidlingen. Statsbiblioteket ser sig som en del af den infrastruktur, der skal bære digital videnskab. Der er ingen tvivl om, at en sådan indsats efterspørges fra forskerne. Et enkelt citat kan belyse det: På grund af den digitale revolution er perspektiverne vide for udviklingen og udbredelsen af den humanistiske infrastruktur, nationalt og internationalt, men det er problemerne desværre også. Projekterne kræver særlige institutioner, med mulighed for meget langsigtet planlægning og pligttroskab, hvilket harmonerer dårligt med den stigende omskiftelighed og kortere tålmodighed med afkastet af akademisk arbejde på universiteterne. Lasse Horne Kjældgaard og Jens Bjerring-Hansen: Infrastuktur i humaniora. I: David Budtz Pedersen m. fl., red: Kampen om disciplinerne. Viden og videnskabelighed i humaniora. Kbh. 2015, s Kulturarvsclusteret Statsbiblioteket har i 2015 sammen med DeIC lanceret en service, som understøtter forskningsprocesser i form af computerkraft til bearbejdning af store mængder data (Kulturarvscluster) og har samtidig arbejdet med forskernes håndtering af forskningsdata, så de kan genbruges af andre (bl.a. i det store DEFF-projekt Data Management i praksis ). I 2015 etableredes en ny service: DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket. Dette er det officielle navn for det nye tilbud til forskere om at få adgang til at bruge store mængder kulturarvsdata. Det nye tilbud er et resultat af samarbejde mellem DeIC (Danish e-infrastructure Cooperation) og Statsbiblioteket. Det nationale kulturarvscluster er en supercomputer med adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvsmaterialer. Kulturarvsclusteret benytter moderne teknologier inden for data science og giver for første gang mulighed for at lave Big data forskningsprojekter i digital dansk kulturarv fx radioog tv-udsendelser, hjemmesider og historiske aviser. I efteråret 2015 blev der igangsat tre pilotprojekter, som udnytter supercomputerens nye beregningsfaciliteter. De tre pilotprojekter har til formål henholdsvis at analysere udviklingen i det danske web fra , at analysere fotografier og metadata fra de sociale medier, primært Facebook, og at analysere udviklingen af danskernes sprogbrug på de sociale medier. I disse projekter er det gratis for forskerne at bruge Kulturarvsclusteret, men derefter vil forskerne skulle betale for denne service, og der skal udvikles en forretningsmodel herfor. 11

12 Data Management i praksis og Nationalt Forum for Forskningsdata Management Indsatsen om håndtering af forskningsdata er i 2015 udført i to sammenhænge: dels et stort DEFF-projekt Data Management i praksis, med deltagelse af alle universiteter og med Statsbiblioteket som projektansvarlig, dels i det af DeIC og DEFF finansierede Nationalt Forum for Forskningsdata Management. Forummet samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og i Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde. OJS - Open Journal System Hvad angår formidling af forskning driver Statsbiblioteket en publiceringsplatform for videnskabelige tidsskrifter og for bøger, som ikke er kommercielt publicerbare. Tidsskriftdelen af platformen (OJS Open Journal System) havde 62 tidsskrifter med i alt artikler i 2015, og benyttelsen steg til 1,2 mio. downloads. OMP Open Monograph Press Bogdelen (OMP Open Monograph Press) havde 102 e-bøger med downloads (dvs. en gennemsnitlig benyttelse på udlån ). Denne service på publiceringsområdet understøtter den gældende nationale strategi for Open Access og giver flere adgang til mere. 12

13 5. RESSOURCEFORBRUG I 2015 brugte Statsbiblioteket kr. til forskning og udvikling. Overhead er faldet i forhold til året før, primært på grund af Scape-projektet, som er afsluttet. Udgifter til forskning INTERNT FINANSIERET Løn Drift I alt EKSTERNT FINANSIERET Løn Drift Overhead I alt I alt

14 6. PUBLIKATIONER Statsbibliotekets samlede publikationer 2015 PUBLIKATIONSART TYPE PEER REVIEW ANTAL Forskning Bidrag til tidsskrift - Tidsskriftartikel Peer reviewed 4 Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding Ikke peer reviewed 1 - Bidrag til bog/antologi Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding Peer reviewed 1 - Encyclopædiartikel Konferencebidrag Ikke peer reviewed 5 - Konferenceabstrakt til konference Peer reviewed 8 Konferencebidrag - Paper Peer reviewed 1 Formidling Konferencebidrag Konferenceabstrakt til konference Udgivelser på nettet - Netpublikation - 2 Bidrag der ikke har tekstform Lyd og/eller billedproduktion (digital) Publikationer af forskere under stillingsstrukturen LOTTE THYRRING ANDERSEN Forskning Fakkeltog og solsang: Thøger Larsen og Georg Brandes Andersen, L. T. 21. nov Efter Georg: Virkningshistoriske livtag med brandesianismen. Garne, K. & Nord, J. C. (red.). Munch & Lorenzen, s s. Publikation: Forskning - Bidrag til bog/ antologi Formidling Hans Christian Andersen Andersen, L. T Publikation: Formidling Net-publikation Henrik Pontoppidan Andersen, L. T Publikation: Formidling Net-publikation DITTE LAURSEN Forskning Archives and Workspaces: Mediestream and Europeana Sound portal Laursen, D.2015 Publikation: Forskning Konferenceabstrakt til konference How to visualise one million web domains and their development? The history of the Danish web Brügger, N. & Laursen, D. 10. dec Konferenceabstrakt til konference Looking back, looking forward: 10 years of development to collect, preserve and access the Danish Web Laursen, D. & Møldrup-Dalum, P Konferenceabstrakt til konference 14

15 Methodological challenges in studying a nation s web as a corpus Laursen, D.2015 Publikation: Forskning Konferenceabstrakt til konference Metoder til arkivering af internetdata med Facebook som eksempel Laursen, D.26. nov Publikation: Forskning Konferenceabstrakt til konference Mobile telephone discourse Laursen, D International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Wiley-Blackwell, s Encyclopædiartikel Mobile, mediated multi- party talk: Interactional practices for managing copresence Laursen, D. & Szymanski, M.. P. 10. nov Konferenceabstrakt til konference Multi-party mobile phone conversations: Practices for managing copresence Szymanski, M.. P. & Laursen, D Konferenceabstrakt til konference National archives and transnational agendas Laursen, D.28. maj 2015 Konferenceabstrakt til konference Netarkivet 10 år Laursen, D. & Møldrup-Dalum, P. 30. sep Publikation: Forskning Konferenceabstrakt til conference Panel: Histories of the Web through National Domain Names : Projects, results, and Historiographical Concerns Laursen, D., Ben-David, A., Brügger, N., Schafer, V., Winters, J. & Webster, P Konferenceabstrakt til konference Probing a Nation s Web Domain: the Development of the Danish Web Brügger, N. & Laursen, D. 28. jan Publikation: Forskning Konferenceabstrakt til konference Studying a nation s websphere over time: analytical and methodological considerations Brügger, N., Laursen, D. & Nielsen, J. 27. apr Konferenceabstrakt til konference The impact of online availability on users usage of an historical radio and television archive: The case of mediestream.dk Laursen, D., Kjeldsen, M. V., Jackson, J. & Bangsfelt, A Paper Formidling DREAM - Danish research centre on education and advanced media materials Laursen, D.2015 Publikation: Formidling Lyd og/eller billed produktion (digital) The Danish State Media Archive s preservation and digitization plan for analogue media Laursen, D.26. maj 2015 Publikation: Formidling Konferenceabstrakt til konference Organisational challenges in implementing mobile guides at the museum Laursen, D.2015 Konferenceabstrakt til konference 15

16 HENRIK VETTER Forskning Incentives in Supply Function Equilibrium Vetter, H I : Economics. 9, s s. Tidsskriftartikel Pricing as a Risky Choice: Uncertainty and Survival in a Monopoly Market Vetter, H. & Andersen, P. 1. okt I : Economics. s s. Tidsskriftartikel Publikationer af forskere uden for stillingsstrukturen SVEND LARSEN Forskning Træk af universitetets idéhistorie i Danmark i første halvdel af det 20. århundrede Larsen, S I : Uddannelseshistorie. 49, s s. Tidsskriftartikel JANNE LYTOFT SIMONSEN Forskning Tourette syndrome and procedures related to dental treatment; a systematic review Hansen, J. K., Jacobsen, P. E., Simonsen, J. L., Hovgaard, O. & Haubek, D I : Special Care in Dentistry. 35, 3, s s. Tidsskriftartikel Aktiviteter af forskere inden for stillingsstrukturen LOTTE THYRRING ANDERSEN Bestyrelsen for Arkiv for Ny Litteratur, Hald Hovedgaard Lotte Thyrring Andersen (medlem), 1. sep apr Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn Det rådgivende Forskningsudvalg Lotte Thyrring Andersen (formand), 17. nov Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn Repræsentantskab, Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald, Hald Hovedgaard Lotte Thyrring Andersen (medlem), 14. maj Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn Syddansk Universitet og KVINFO mar apr Syddansk Universitet og KVINFO mar apr Syddansk Universitet og KVINFO mar apr Bestyrelsen for Arkiv for Ny Litteratur, Hald Hovedgaard. Lotte Thyrring Andersen (formand) 9. apr Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn 16

17 Syddansk Universitet og KVINFO maj jun Syddansk Univeristet og KVINFO jun jul Syddansk Universitet og KVINFO jun jul Syddansk Universitet og KVINFO jun jul Syddansk Universitet og KVINFO jun jul Syddansk Universitet og KVINFO jun jul Han besang den danske sommer fra Vestjylland Lotte Thyrring Andersen (deltager), Kristeligt Dagblad, 24. jul Aktivitet: Forskningsformidling i massemedier Deltagelse i interview til trykte medier Syddansk Univeristet og KVINFO jul aug Syddansk Universitet 15. okt DITTE LAURSEN Censor, Masteruddannelsen i retorik og formidling, AU Ditte Laursen (deltager), 1. jan Aktivitet: Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter Ekstern undervisning og censoraktivitet Censor, Suppleringsuddannelsen i retorik, AU Ditte Laursen (deltager), 1. jan Aktivitet: Andre forsknings- og formidlings aktiviteter Ekstern undervisning og censoraktivitet Censor ved kandidatuddannelsen i Retorik (specialer + faget Retorik og nye medier) Ditte Laursen (deltager), Aktivitet: Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter Ekstern undervisning og censoraktivitet Mobile Media and Communication Network Ditte Laursen (medlem), Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af forskningsnetværk Kulturministeriets Visionspanel af yngre forskere Ditte Laursen (medlem), 5. feb Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn Netlab Brugerforum Ditte Laursen (formand), 6. feb Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af forskningsnetværk 17

18 Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory Ditte Laursen (arrangør), Aktivitet: Konference/workshop/kursus/ seminar Organisation af eller deltagelse i konference Rådgivende udvalg for Mediemuseet Ditte Laursen (medlem), 23. jan Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af udvalg, råd og nævn Censor ved bacheloruddannelsen Kommunikation og digitale medier (faget Kommunikation som professionel praksis + bachelor-projekter i Interaktive digitale medier) Ditte Laursen (deltager), 1. jun Aktivitet: Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter Ekstern undervisning og censoraktivitet Web Archives as scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives Ditte Laursen (videnskabelig komitemedlem), 1. jun jun Aktivitet: Konference/workshop/kursus/ seminar Organisation af eller deltagelse i konference Medie- og Kommunikationsleksikon Ditte Laursen (redaktør), 8. dec Aktivitet: Løbende redaktionsarbejde Redaktør af uafslutttet antologi/samleværk Censor ved kandidatuddannelsen Cand.it webkommunikation (faget Webmedieret kommunikation og interaktion + speciale) Ditte Laursen (underviser), 1. jan dec Aktivitet: Andre forsknings- og formidlingsaktiviteter Ekstern undervisning og censoraktivitet DigHumLab forskningsinfrastrukturen under Digitalt Humaniora Laboratorium Ditte Laursen (foredragsholder), 23. feb Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag Nordic Digital Humanities Conference Ditte Laursen (videnskabelig komitemedlem), 15. maj apr Aktivitet: Konference/workshop/kursus/ seminar Organisation af eller deltagelse i konference Seniorrådgiver bedømmelse Ditte Laursen (medlem), 1. jun sep Aktivitet: Medlemskab af styrelser, råd, nævn, udvalg og netværk Medlemskab af bedømmelsesudvalg Web Archives as scholarly Sources: Issues, Practices and Perspectives Ditte Laursen (keynote taler), 8. jun jun Aktivitet: Konference/workshop/kursus/ seminar Organisation af eller deltagelse i konference Vi gemmer dansk kulturarv på nettet Ditte Laursen (deltager), 25. jun Aktivitet: Forskningsformidling i massemedier Deltagelse i radioprogram Tag magten over elevernes mobil for læringens skyld Ditte Laursen (deltager), 24. sept Aktivitet: Forskningsformidling i massemedier Deltagelse i interview til trykte medier Kærlige sms er tikker ind på danskernes telefoner Ditte Laursen (deltager), 28. sept Aktivitet: Forskningsformidling i massemedier Deltagelse i interview til elektroniske medier Kærlige sms er tikker ind på danskernes telefoner Ditte Laursen (deltager), 29. sept Aktivitet: Forskningsformidling i massemedier Deltagelse i interview til trykte medier Statsbibliotekets AV-bevaringsarbejde Ditte Laursen (foredragsholder), 30. nov Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag 18

19 New media & society Ditte Laursen (fagfællebedømmer), 21. dec The Web as History: The First Two Decades Ditte Laursen (fagfællebedømmer), 23. dec Aktiviteter af forskere uden for stillingsstrukturen JANNE LYTOFT SIMONSEN Nye forskere og ph.d.-studerende: De underviser, de forsker og de publicerer Janne Lytoft Simonsen (deltager), 3. nov nov Aktivitet: Konference/workshop/kursus/ seminar Deltagelse i workshop, seminar og kursus 19

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Statsbibliotekets forskning... 3. 2. Organisation... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Statsbibliotekets forskning... 3. 2. Organisation... 4 FORSKNINGSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Statsbibliotekets forskning... 3 2. Organisation... 4 3. Årets forskning... 5 Emneområdet information og medier...5 Andre emneområder... 10 4. Nye initiativer...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio

Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Medieværktøjer Forskning med brug af audiovisuelt materiale især radio Lektor Per Jauert, AU IÆK, Medievidenskab DigHumLab Medieværktøjer: Lyd- og billedmedier DeiC/KU 20.04.2015 Dias 1 Medieværktøjer

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

DEFF Strategi og Open Science

DEFF Strategi og Open Science DEFF Strategi og Open Science Mogens Sandfær Medlem af DEFF s styregruppe 23-02-2015 DFFU Vinterintenat 2015, 27. februar 2015 1 Indhold i 5 små kapitler 1. Open Science og DEFF 2. Strategi og virkemidler

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning!

Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! Anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning! [Midlertidige data] David Budtz Pedersen PhD!!!!!!!!Søren Brink Larsen! Co-Director & Research Fellow!!!!!!!Research Associate! Humanomics Research

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Undersøgelse af det danske webdomæne

Undersøgelse af det danske webdomæne DEIC KONFERENCE 2016 Undersøgelse af det danske webdomæne ULRICH HAVE, IT-UDVIKLER, NETLAB VERSITET UNI PROBING-PROJEKTET Titel: Probing a Nation s Web Domain the Historical Development of the Danish Web

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom

Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom Nyt fra Statsbiblioteket og Nordicom SMID s biannual meeting 30.-31. oktober 2014 juli 2005 ff 528 TB (110 TB/ 13) ny adgangsportal nu også specialestuderende øget brug, også mhp. datamining forskerworkshop

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Data Management i praksis

Data Management i praksis Data Management i praksis Det Nationale Forum 26. oktober 2015 v/ Katrine Gasser Projektdeltagere Samarbejdspartnere Projektets rammer Projektdeltagere AUB, SB, DDA, SDUB, RUB, KB, DEFF, Det Nationale

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket

DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket Tirsdag den 4. oktober DeIC konferencen 2016, Hotel Comwel, Kolding DeIC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket Statsbiblioteket DeIC har i opdrag

Læs mere

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015

Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Notat om rebudgettering, Pædagogik og formidlingstiltag Oktober 2015 Der er i DIGHUMLABs budget afsat midler til Pædagogik og formidlingstiltag (aktivitetsnr. 89516 'Pedagogical/learning employee' og 89518

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

DeIC Danish e-infrastructure Cooperation

DeIC Danish e-infrastructure Cooperation DeIC Danish e-infrastructure Cooperation Trends i Dansk escience Lene Krøl Andersen, Ph.d, MBA Leder af DeICs escience Kompetencecenter DeIC escience Kompetencecenter; snart 1 år! Video - escience https://filesender.deic.dk/filesender/?vid=73b

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter

Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter Hvordan fremmer vi Danmark som escience nation? Lene Krøl Andersen DeIC escience Kompetencecenter escience & Supercomputing i DK (5 min) https://filesender.deic.dk/filesender/?vid=0d0 e68c7-6737-2a89-fa52-000035d00687

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA HVAD ER DET? FORSKNINGENS BEHOV FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR, MED INTERNETTET SOM EKSEMPEL

DIGITAL HUMANIORA HVAD ER DET? FORSKNINGENS BEHOV FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR, MED INTERNETTET SOM EKSEMPEL FORSKNINGENS BEHOV FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR, MED INTERNETTET SOM EKSEMPEL NIELS BRÜGGER LEDER AF CENTER FOR INTERNETFORSKNING OG AF NETLAB MENU 1. Digital Humaniora humanities og digitalities 2. Analogt

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

Mere digitalt større synlighed bedre navigation

Mere digitalt større synlighed bedre navigation Mere digitalt større synlighed bedre navigation Strategi 2011-2014 Mission Vision Den verden, Statsbiblioteket er en del af, og som vi skal levere til, er i forandring. Det er Statsbiblioteket også! Afsættet

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

Forskningsberetning for 2011 og 2012

Forskningsberetning for 2011 og 2012 Forskningsberetning for 2011 og 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 3. Organisation... 5 4. Resultater... 6 Emneområdet information og medier... 6 Andre emneområder... 8 5. Ressourceforbrug...

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Forskningspublikationer Ph.d.-studerende Center for Demokratisk Netværksstyring Institut for Samfund og Globalisering Universitetsvej 1, byg. 25.2 4000 Roskilde Danmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk Telefon: 4674-2793 Webside: http://www.ruc.dk/~ahkrogh

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden

IT UNIVERSITETET OM IT UNIVERSITETET. Velkommen til den digitale verden IT UNIVERSITETET Velkommen til den digitale verden IT Universitetet er dedikeret akademisk viden, der har med computeren at gøre; uddannelse og forskning inden for spil, kommunikation, business og softwareudvikling.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PURE Validatorer på IKM

PURE Validatorer på IKM PURE Validatorer på IKM Om PURE og hvad det bliver brugt til Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) Om workflow og validering i PURE Et forslag til organisering af validatorer på IKM Seniorrådgiver,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering

Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Undersøgelse af DTU forskeres brug af og kendskab til Open Access publicering Kort introduktion til Open Access Set i relation til akademisk publicering handler Open Access om digital, vederlagsfri litteratur/artikler,

Læs mere

Publikationer. Sociale medier i skole og fritid Nyboe, L. & Grønning, A. 3 mar København: Akademisk Forlag.

Publikationer. Sociale medier i skole og fritid Nyboe, L. & Grønning, A. 3 mar København: Akademisk Forlag. Publikationer Sociale medier i skole og fritid Nyboe, L. & Grønning, A. 3 mar. 2015 København: Akademisk Forlag. Sociale medier hører til i skolen Nyboe, L. & Grønning, A. 2015 I : Liv i skolen : tidsskriftet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 9. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner

Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner Streaming video på højere uddannelsesinstitutioner -udfordringer og strategier v/ Diba Terese Markus Naturvidenskabeligt IT Kompetencecenter Københavns Universitet Udgangspunktet De studerende Teknologistærke

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere