Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravide med særlige behov. Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby"

Transkript

1 Gravide med særlige behov Birgitte Bruun Nielsen Aarhus Universitetshospital Skejby

2 Melanie 16 år, bor på ungdomspension, går ikke regelmæssigt i skole Vokset op m psykisk syg og alkoholiseret mor, kender ikke sin far ADHD, vekslende hash og rygeheroin misbrug Spiseforstyrrelse Ritalin

3 Melanie Gravid uge Tidligere 2 provokerede aborter Barnefar 17 år, er ikke længere kæreste og ønsker ikke barnet Hvad gør du?

4

5 Melanie Etablere tillidsfuld kontakt Omhyggelig anamnese vedr. psyk. lidelse, misbrug, familie forhold, netværk Vurdere medicin Etablering af team: jdm, obst, psykiater, evt psykolog, børne/ungdomspsyk mhp tidlig tværfaglig indsats. Sundhedspl. inddrages i sidste trimester

6 Melanie Hvis der er en far - undersøge og vurdere hans ressourcer som primær omsorgsperson for barnet i tilfælde af mor ikke kan Udarbejde plan for fødsel og barselsophold Observere og vurdere tilknytningen mellem mor og barn under graviditet og i barselsperioden

7 Melanie Planlægge og koordinere udskrivelse og støtte i hjemmet med henblik på at sikre kontinuitet i indsatsen Sikre at der fortsat ydes stor opmærksomhed på familiens og barnets trivsel fremover Mødrehjælpen Ung og gravid kurser

8 Mål Sund gravid kvinde med viden om graviditet, fødsel, amning og barselsperiode Fremme kvindens/familiens forudsætninger for at varetage ansvaret for barnet

9 Underretning?

10 Tavsheds- og underretningspligt Sundhedslovens kapitel 9 40: Patientens har krav på sundhedspersonens tavshed

11 Tavsheds- og underretningspligt Serviceloven kapitel : Underretningspligt overfor kommunen vedr. vordende forældre med problemer, der giver anledning til formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. Man skal altid forsøge at indhente patientens samtykke (partnerskab).

12 At skrive en erklæring Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. Juni 1935 Vedrører regler for afgivelse af lægeerklæringer Se specielt 1 og 4

13 1 Ved Afgivelse af Lægeerklæringer bør Lægen stadig erindre, at Lægeerklæringer er Dokumenter, der kan faa afgørende Betydning saavel i offentlige som i private Retsforhold. Lægen skal derfor nøje iagttage, at han ikke i denne sin Egenskab afgiver Erklæringer om Sygdomme eller Forhold, som han ikke har fornødent lægeligt Kendskab til.

14 4 De i Erklæringen indeholdte Oplysninger skal være saa fyldige og tydelige, at Formaalet med Erklæringen opfyldes, og at den, for hvem Erklæringen er bestemt, derved sættes i Stand til selv at danne sig et Skøn.

15 At skrive en erklæring Beskriv omfanget af kontakten med den gravide (hvornår, hvor mange gange) Undlad at beskrive noget, der ikke er dokumentation for i journalen Hvilke forhold/hvilken adfærd har givet anledning til bekymring?

16 At skrive en erklæring Hvilke positive forhold er der? Har hun udvist ansvarlighed? Hvilke ressourcer er der at bygge videre på? Afslut med en konklusion/vurdering ERKLÆRINGEN SKAL KUNNE HOLDE I BYRETTEN

17

18 Social ulighed i sundhed Dødfødsel Lav fødselsvægt Præterm fødsel Misdannelser Børnedødelighed

19 Social ulighed i sundhed Rygning Alkohol Dårlige kostvaner Fysisk inaktivitet Anden negativ sundhedsadfærd

20

21 Sundhedsstyrelsens definition (2009) Alkohol, stoffer og/eller medicin Svære psykiske sygdomme Spiseforstyrrelser Udviklingshæmmede

22 Sundhedsstyrelsens definition (2009) Sociale problemstillinger Kort skolegang/ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Teenager Uønsket enlig Boligløs Vold i familien Incest, voldtægt, tortur

23 Sundhedsstyrelsens definition (2009) Anden etnisk baggrund end dansk

24 DSOG s (Sandbjerg) definition Type 1 Gravide med alvorligt misbrug Svær psykiatrisk lidelse Psykisk udviklingshæmmede

25 DSOG s (Sandbjerg) definition Type 2 Meget unge Enlige Psykisk skrøbelige Socialt belastede ( tung social arv )

26 Kompleks patientgruppe Ofte en blanding af psykiske, sociale og somatiske Forskel på etnicitet problemer Gravide teenagere har oftest sociale problemer og er selv omsorgssvigtede

27 Psykisk sygdom sætter spor Alvorlig konsekvens for barnets emotionelle og kognitive udvikling, hvis mor er psykisk syg fra barnets fødsel Påvirket forældreevne værst i dårlige perioder Ustabil familiesammensætning Arbejdsforhold isolation

28 Psykisk sygdom sætter spor Barnet bindeled mellem mor og omverden Forældre forsøger normalitet i kontakt med sagsbehandler/psykiater Manglende sygdomsindsigt/ angst for følgerne af vanskelighederne (barnet fjernes)

29 Omsorgssvigt Faktorer hos forælder, der kan spille ind ved omsorgssvigt: Belastningsfaktorer i forældrenes egen opvækst, f.eks. manglende - kærlighed - omsorg - tryghed - kontinuitet

30 Omsorgssvigt Personlighedsdimensioner, der påvirker forældrefunktionen negativt - Umodenhed - Psykiske problemer - Psykoser - Psykisk udviklingshæmning

31

32 Medicin under graviditet Risikovurdering tager udgangspunkt i forhold omkring det enkelte individ: Graviditetslængde på tidspunkt for medicinindtagelse, dosis, type medicin Medfødte misdannelser skyldes sjældent udelukkende genetiske forhold eller udelukkende effekten af ydre påvirkninger

33 Medicin under graviditet SSRI: Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin, Sertralin, Escitalopram, Fluvoxamin SNRI: Venlafaxin, Duloxetin Indikation: angsttilstande, depression, obsessiv-compulsiv tilstand.

34 Medicin under graviditet Anbefalede præparater (lige nu ): Citalopram (Cipramil) Sertralin (Zoloft) *** (mest anbefalede) Watch-full waiting

35 Medicin under graviditet Risiko og usikkerhed ved brug af disse præparater skal vejes op mod den væsentlige risiko én af de nævnte sygdomme kan udgøre for mor og barn under og efter graviditeten.

36 Medicin under graviditet Ordination og kontrol af pt s behandling i samarbejde med speciallæge i psykiatri Behandling bør være velindiceret Seponering af behandling bør ske i samarbejde mellem praktiserende læge og psykiater

37 Medicin under graviditet Planlagt graviditet og opstart under graviditet: anvend bedst undersøgte præparat m lavest risiko Graviditet under eksisterende behandling: bør behandlingen fortsætte? (speciallægevurdering) Skift af præparat?

38 Medicin under amning Obs seponeringssymptomer efter fødslen. Sædvanligvis fortsætte med samme præparat, som under graviditeten.

39

40 Take away messages Kontrol af sårbare gravide varetages hovedsageligt af primærsektoren Tværfaglig indsats Risiko for nedsat forældreevne og omsorgssvigt af barnet

41 Referencer King-Hele S et al, Arch Dis ChildFetal Neonatal Ed, Nov 2008 Herr NR, J Personal Disord, Oct 2008 Nilsson E, Br J Psyciatry, Oct 2008 Nilsson E, Schizophr Res, Dec 2002 Marangell LB, Dialogues Clin Neurosci, 10, 2008 Paranjothy S, Arch Dis Child, Nov 2008 Institut for Rationel Famakoterapi

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Psykologfaglig indsats i graviditeten

Psykologfaglig indsats i graviditeten Psykologfaglig indsats i graviditeten 1. INTRODUKTION TIL SÅRBARE GRAVIDE I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV...2 FAMILIEAMBULATORIETS MÅLGRUPPER...2 HENVISNING...3 FORMÅLET MED PSYKOLOGFAGLIG INDSATS I GRAVIDITETEN...4

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Anbefalinger for svangreomsorgen Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-906-2 ISBN

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer -

Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer - Dansk Psykiatrisk Selskab Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Dansk Pædiatrisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi

Læs mere

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune På tværs Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune... 7 Risikofaktorer

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K T: 72 26 90 00 SIDE 2 AF 145 AFRAPPORTERING Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler Udgivet af: Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet september 2015 KOLOFON Af Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde

Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere