DSKE. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl , Rigshospitalet,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSKE. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl , Rigshospitalet,"

Transkript

1 DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl , Rigshospitalet, auditorium 1 Dagsorden ifølge vedtægterne: møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) 1. valg af dirigent og referent Tid: 26. marts 2008 kl formandens beretning 3. forelæggelse Sted: Det Biovidenskabelige af revideret regnskab Fakultet, og fastsættelse indgang via af Thorvaldsensvej kontingent (bestyrelsen 40, Frederiksberg foreslår øgning C, til auditorium 3-14 (lige indenfor hovedindgangen, skråt til venstre) 250,- kr) 4. Valg: Jens Rikardt Andersen er på valg som formand og genopstiller. Fedme 5. problemstillingen Til bestyrelsen fylder er Inge meget Nordgaard-Lassen, i debatten i det danske Per Ivarsen, samfund Anne hvilket Marie er særdeles Beck og relevant, Mette da det er et stort problem. Holst på valg og alle genopstiller. Andre kandidater kan opstille på selve generalfor- I diskussionen samlingen overses og det opstille dog alt andre, for ofte, men at der det også forudsætter, nogle, at der de har pågældende det helt modsatte har givet problem tilsagn. nemlig at de er underernærede. Karen Den Lindorff-Larsen, dårlige ernæringstilstand Kent Haderslev, ses ofte Lars blandt Ovesen, syge også Jytte de Møller der ikke og er Henriette indlagt - og Vind blandt ældre. Undersøgelser Hansen har fx er vist, ikke at det på drejer valg. sig om ca. hver tredje af de ældre, der henvender sig til den praktiserende læge. Patienter Bestyrelsen og ældre i dårlig foreslår ernæringstilstand genvalg. har øget behov for hjemmehjælp, øget antal af hospitals-indlæggelser, længere indlæggelsestid, Suppleanter: Randi flere Beier-Holgersen, komplikationer m.m. Mette Underernæringen Borre, Lone Schmidt kan således Sørensen være mere og Lise belastende Munk for samfundsøkonomien Plum er end ikke fedmen på valg. er. Det Der vil skal Initiativmødet således ikke sætte afholdes fokus på. valg til suppleantposterne. 6. valg af revisorer og revisorsuppleant uden for bestyrelsens kreds. Jan Eriksen er på valg og genopstiller. Bestyrelsen foreslår genvalg. Kirsten Færgemann er ikke på valg. Anne W. Ravn er ikke på valg. Program 7. forslag fra bestyrelse eller medlemmer (endnu ingen forslag) 8. eventuelt Welcome by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, Chairman DSKE På gensyn Jens Rikardt Andersen The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for the use of oral nutritional supplements by Christine Russell, Treasurer BAPEN Regler ifølge gældende vedtægter: Indkaldelse med dagsorden skal være udsendt senest 1 mdr. før generalforsamlingen (dvs. 18/4). Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde seneste 3 uger før generalforsamlingen (dvs. senest 25/4). Forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 2 uger før (dvs. 2/5) Break The impact of malnutrition on health care cost and the economic consideration for use of a hospital Generalforsamlingen afholdes lige efter årsmødet. Ved uklarheder eller spørgsmål kan du henvende dig til: menu in Danish/European patients by Professor Jens Kondrup, Dr Sci Med, IHE, University of Copenhagen lektor Jens Rikardt Andersen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet, Formand: Overlæge, Rolighedsvej 30, I, 1958 FC, tlf , Ernæringsenheden , The impact Rigshospitalet, of malnutrition Blegdamsvej on health 9, 2100 care Ø, cost tlf and 1034, economic mobil considerations for intervention among Sekretær: Ernæringssygeplejerske old Danish people Mette by Holst, Consultant MKS, Lars PhD-studerende, Ovesen, MD, Center Vestsjælland for Ernæring Hospital, og Tarmsygdomme, Slagelse Med. Gastroenterologisk afdeling. Aalborg Sygehus Syd, , , Discussion and conclusion by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, Chairman DSKE Christine Russels foredrag vil være på engelsk de øvrige indlæg vil være på dansk, men bruge slides på engelsk.

2 Nutricias Uddannelseslegat i Enteral Klinisk Ernæring Husk nu at søge inden 17/4 Uddannelseslegatet vil blive uddelt på årsmødet i Klinisk Ernæring på Rigshospitalet, 16/ Legatet er på kr. Nutricia sponsorerer legatet, som kan søges til flere formål: 1. Videreuddannelse indenfor Der kan være tale om studieophold eller videreuddannelse i indland eller udland. Kongresdeltagelse dækkes ikke. 2. Kvalitetsudviklingsprojekter med klinisk indhold indenfor 3. Forskningsprojekter indenfor Det er dog ikke tanken, at legatet kan indgå som en lille del i store projekter. Legatmodtageren er forpligtet til at holde foredrag om resultatet af indsatsen, sædvanligvis på det efterfølgende årsmøde. Legatet kan søges af læger, kliniske diætister, sygeplejersker eller andre fagprofessionelle med dokumenteret interesse for klinisk ernæring. Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger om: - interesseområder - igangværende projekter - planer for videreuddannelses-/studieophold - projektbeskrivelse og budget - persondata (navn, adresse, arbejdssted, titel, uddannelse, tlf.nr, adresse) - max 200 ord Nogle eksempler på relevante kurser: - ESPEN ADVANCED COURSE IN CLINICAL NUTRITION, 1 uge - ESPEN INTENSIVE COURSE IN TRACER METHODOLOGY IN METABOLISM, 1 uge - ESPEN LIFELONG LEARNING PROGRAMME, varierende varighed, e-learning - ESPEN COURSE IN CLINICAL NUTRITION, 1 uge - ASPEN Self-Assessment Program, e-learning - BAPEN short courses (UK): Desuden udbydes en lang række store og mindre kurser på alle niveauer af universiteter og nationale, videnskabelige selskaber. De fremgår selskabernes hjemmesider. Bedømmelseskomiteen er DSKE`s bestyrelse. Ansøgning sendes til sekretær i DSKE: Ernæringssygeplejerske Mette Holst, MKS, PhDstuderende, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Med. Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus Syd, , , Ansøgningsfrist: torsdag 17/4-08 Hvis du er i tvivl om dit formål ligger indenfor rammerne, så prøv at søge. Alternativt kan du tage kontakt til et bestyrelsesmedlem (se seneste nyhedsbrev eller hjemmesiden Årsmødet 16/ på Rigshospitalet husk nu at melde dig til (se sidst i nyhedsbrevet) Vi har også brug for dine erfaringer. Husk at du i år har mulighed for at præsentere videnskabelige undersøgelser, projekter og gode ideer på årsmødet den 16. maj både i form af en kort mundtlig præsentation på de monofaglige sessioner, men også i form af en poster. Se venligst hvordan du kommer med i programmet for årsmødet på Er sygeplejersker og lægers viden om klinisk ernæring tilstrækkelig? Svaret er Nej ifølge en ny artikel (Mowe et al. Clin Nutr 2008;27: ). Resultaterne i artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt i alt 4512 læger og sygeplejersker i hhv. Danmark, Norge og Sverige.

3 (Kliniske diætister fra alle tre lande medvirkede ligeledes i undersøgelsen men resultaterne af deres besvarelser er desværre ikke medtaget i artiklen). Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført på hospitalsafdelinger, hvor der formodedes at være en høj forekomst af patienter med ernæringsmæssige problemer. I lyset af de mange initiativer der har været/bliver iværksat i relation til netop denne patientgruppe er resultatet ikke umiddelbart opmuntrende set fra dansk side. En nærlæsning viser dog at danske læger og sygeplejersker alligevel synes at have en bedre viden om klinisk ernæring end læger og sygeplejersker i vores nabolande og at denne viden smitter af på hvordan patienter med ernæringsmæssige problemer håndteres i praksis. Alligevel er forfatternes samlede konklusion at der er behov for en styrkelse af læger og sygeplejerskers grund- og efteruddannelse i klinisk ernæring. Det vil DSKE selvfølgelig fortsat forsøge at medvirke til. Klinisk diætist Anne Marie Beck, bestyrelsesmedlem i DSKE DSKE-møde den 26/3-08 om de økonomiske omkostninger ved underernæring Christine Russel (diætist), kasserer i BAPEN (det britiske modstykke til DSKE) fortalte om det meget grundige arbejde, der er foregået i England og Wales, med at måle omkostninger i forhold til de relaterede mængder og kvaliteter. De har forsøgt på forskellig vis at skelne mellem underernæring og den underliggende sygdom på økonomisiden. Det hele kan ses på BAPENs hjemmeside, Hovedresultaterne er, - at underernæring koster ca. dobbelt så meget som fedme - at der er rigtig god økonomi i brug af tilskudsdrikke - at det kan betale sig at overholde de nuværende guidelines - ca. 10 % af DRGudgiften kan spares ved fornuftig ernæringsintervention I Danmark har vi ikke nær så gode data, men Jens Kondrup og Lars Ovesen kunne i deres materialer i det væsentlige bekræfte de britiske tal. Publicerede artikler af almen interesse Gariballa et al (Am J Med 2006;119:693-9) randomiserede 445 hospitalspatienter på år til enten den normal sygehuskost plus 400 ml fuldgyldig tilskudsdrik eller 400 ml placebo i 6 uger. Patienterne havde en bred vifte af sygdomme. Eneste kriterier var, at de kunne synke, forstå og ikke var fedmeopereret. Bedømt udfra diagnoselisten har kun få af patienterne været stress-metabole eller inflammatorisk hypermetabole. I tilskudsdrikken var der 995 kcal (4160 kj), proteinindholdet er ikke oplyst. I placebodrikken var der 60 kcal (251 kj) og intet protein. Patienterne blev vurderet ved indgang i studiet, 6 uger efter (afslutning af studiet) og 6 mdr. efter. Efter 6 mdr. havde 29 % i tilskudsgruppen og 40 % i kontrolgruppen været genindlagt (p<0,05). Der var ikke forskel på dødelighed, indlæggelsestid, infektionsrate, evne til at klare sig eller udskrivelse til eget hjem. Kompliance var ikke overvældende (ens i test- og kontrolgruppe), idet ca. 60 % af patienterne indtog < ¼ af de planlagte drikke. Det betyder altså, at resultaterne er udtryk for en minimumsgevinst. Dårlig kompliance synes at være en fast følgesvend ved længerevarende undersøgelse af ernæring hos syge. Meydani et al (Am J Clin Nutr 2007;86: ) foretog en observationel undersøgelse, idet de bestemte s-zink på 617 beboere på 33 plejehjem i Boston (spin-off fra anden undersøgelse) og sammenlignede med antal pneumonier

4 og antibiotikaforbrug. De fandt en klar korrelation og der er således basis for en kontrolleret undersøgelse med zinktilskud til beboere på plejehjem med nedsat s-zink. Når man ikke kan tage direkte, klinisk konsekvens af fundene er det bl.a. fordi artiklen næppe ville blive skrevet, hvis der ikke var fundet den positive korrelation. Den kunne være tilfældig, da der som led i hovedstudiet blev taget en lang række blodprøver. Hjemmesiden er blevet revideret/forbedret igen. Der er kommet abstracts fra foredrag mm. Møde-kalender Se nærmere på ESPEN: Check hjemmesiden. Der er kurser at melde sig til, også e-learning-kurser. Næste nyhedsbrev: forsommeren Indlæg er meget velkomne og sendes til formanden, som også er ansvarshavende redaktør (mailadresse: I øvrigt er der god plads til dit indlæg i næste nyhedsbrev.. Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Jens Rikardt Andersen Inge Nordgaard-Lassen Mette Holst Kent Haderslev Overlæge, Lektor Overlæge, dr.med. Ernæringssygeplejerske, MKS 1.reservelæge, PhD Ernæringsenheden 5711 Gastroenheden Center for Ernæring og Tarmsygdomme Med gastroenterol klinik C/A Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Ø Hvidovre Hospital Medicinsk Center, Aalborg Sygehus Syd Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Ø Institut for Human Ernæring Kettegård Alle Rolighedsvej 30, 1958 FC 2650 Hvidovre Tlf.: / Tlf.: Tlf.: / Tlf.: Inge.Nordgaard- Bestyrelsen i øvrigt: Overlæge Karen Lindorff-Larsen, Kir. Gastro afd A, Aalborg Sygehus Syd. Overlæge, PhD. Per Ivarsen, Nefrologisk afd C, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N Overlæge Lars Ovesen, Medicinsk afd, Sygehus Syd, 4200 Slagelse, Sygeplejerske Henriette Vind Hansen, Kirurgisk Afd. P, Århus Sygehus, Tage-Hansensgade 4, 8000 Århus C Klinisk diætist, seniorforsker PhD, Anne Marie Beck, afd. E, Fødevareinstituttet ved DTU, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Klinisk diætist Jytte Astrup Møller, Medicinsk afd, Haderslev Sygehus, 6100 Haderslev,

5 17. årsmøde: fredag d Rigshospitalet, Auditorium 1 Undervisning: Registrering Velkomst The Dutch Experience: Implementation of National Guidelines for Nutritional Care in Hospitals. Head of department, dietitian, Ph.d., Marian A.E. van Bokhorst-de van der Schueren, Department of Nutrition and Dietetics, VU University medical center, Amsterdam Kaffe Bioimpedance in clinical nutrition: uncertain conventional equations vs. vector analysis of the data (the BIVA approach) Professor, M.D., Antonio Piccoli, Institute of Internal Medicine, Division of Nephrology, University of Padova, Padova, Italy Uddeling af Nutricia Rejselegat. 12:20-13:30 Frokost Forskning og udvikling: Frie foredrag i separate sessioner for læger, sygeplejersker og kliniske diætister Kaffe 15:30-16:30 Poster session: videnskabelige undersøgelser, projekter og idébazar. Her præsenteres lidt af hvert også gode idéer, som kan inspirere andre. Max. Ca. 20 posters. Organisation: 16:30-16:45 Implementering af den danske model. Henrik Højgaard Rasmussen 16:45-17:00 Kostpolitik i regionerne. Jens Kondrup Generalforsamling, Auditorium 1 (kun for medlemmer) Tilmelding: Deltagergebyr, kr. 425 (dækker frokost + kaffe), indbetales til Danske Bank, Fredensgade afdeling, reg. nr. 4361, konto nr , tilhører Klinisk Ernæring. Studerende kan deltage for kr. 250 (uden frokost). Husk at få anført deltagernavn ved betaling via sygehus. Desuden sendes navn, titel, arbejdssted til med angivelse af dato for betaling. Studerende skal endvidere oplyse studienummer eller lignende. Tilmeldings- og betalingsfrist: Anmeldelse af frie foredrag eller poster: Titel og resumé, max. 1 A 4 side, egnet til fotokopiering, sendes til én af arrangørerne senest Arrangører: Jens Kondrup, professor, overlæge, Jens Rikardt Andersen, lektor, overlæge, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet & Ernæringsenheden, Rigshospitalet, Lise Munk Plum, udviklingssygeplejerske, Rigshospitalet, Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker, Fødevareinstituttet, DTU,

DSKE. møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl

DSKE. møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl DSKE www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede møde arrangeret af (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl. 16-18.30 Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl.

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl. DSKE DSKE Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl. 9-18 møde arrangeret af (DSKE) Rigshospitalet, Auditorium 1 Tid: 26. marts 2008 kl. 16-18.30

Læs mere

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Velkommen til initiativmøde

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Velkommen til initiativmøde DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Sted: Det Biovidenskabelige

Læs mere

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE Kosttilskud sporstoffer, mineraler vitaminer. Hvilke behov dækkes? Der er (også)

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk Dansk Selskab for Klinisk Ernæring INITIATIVMØDE - DSKE Der er (også) god økonomi i at interessere

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Behandling af svær overvægt. Initiativmøde arrangeret af

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring  Behandling af svær overvægt. Initiativmøde arrangeret af DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Program: Behandling af svær overvægt Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede Initiativmøde arrangeret af Dansk Selskab for

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE OG/ELLER DIABETES

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE OG/ELLER DIABETES DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE ERNÆRING Der er (også) TIL god økonomi PATIENTEN i at interessere MED sig HJERTE-KAR-SYGDOM

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25.

Fra ord til handling. Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. Årsmøde 2016 Fra ord til handling Hvordan kommer patienten, sygeplejersken og den nefrologiske sygepleje fra ord til handling? 24. og 25. november 2016 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13.

PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling. Dato: 10. januar kl. 13. PERSIAN & EXOTIC CAT SOCIETY Generalforsamling Dato: 10. januar 2016 - kl. 13. Sted: Århus Firma Sport, Paludan Müllers vej 110, 8200 Århus N. (JYRAK udstilling) Tilmelding hos Ilse Pedersen på: ij@hafnet.dk

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Via selskabets medlemskab af LVS (lægevidenskabelige selskaber), tidl. DMS (dansk medicinsk selskab) har vi fået fremsendt en lang række muligheder for at kommentere store rapporter om alt mellem himmel

Læs mere

DSKE INITIATIVMØDE - DSKE. Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring REHABILITERING - Ernæring og træning

DSKE INITIATIVMØDE - DSKE. Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring REHABILITERING - Ernæring og træning DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Se også årsmødeprogram og indkaldelse til generalforsamling i dette nyhedsbrev INITIATIVMØDE - DSKE Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision

PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision PSFS Psykologfagligt Selskab for Supervision The Danish Psychological Society for Supervision Vedtægter for Psykologfagligt Selskab for Supervision Besluttet på Konstituerende Generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL

Træning som behandling hvorfor, hvordan og hvor lidt er nok? TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER 2016 KL Forsknings og Udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland 2016 Hermed invitation til Forsknings- og Udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER

Læs mere

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk

Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Hvordan kan vi binde den røde ernæringstråd mellem sektorerne? Anne Marie Beck, EFFECT Anne.Marie.Beck@regionh.dk Herlevs Herligheder/Christiansborg Christian Bitz; Anne Marie Beck; Annette Vedelspang;

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

DcH Holstebro Bestyrelsen

DcH Holstebro Bestyrelsen indkalder hermed foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. foreslår: Erik Hansen 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011

PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION. DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 PROTEINS BETYDNING PÅ MUSKEL OG MENTAL FUNKTION DSKE efteruddannelsesdag Lene Holm Jakobsen Ernæringsenheden, Rigshospitalet Oktober 2011 Protein anbefalinger til raske voksne konklusioner fra WHO/FAO/UNU

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

FLIK generalforsamling

FLIK generalforsamling FLIK generalforsamling Foreningsselskabet for levnedsmiddelingeniører og -kandidater 12. marts 2013 IDA Huset, KBH Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere