Musikefterskolen, den tidligere håndværksskole (tv), og højskolehjemmet, i dag plejehjem (th).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikefterskolen, den tidligere håndværksskole (tv), og højskolehjemmet, i dag plejehjem (th)."

Transkript

1 kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Musikefterskolen, den tidligere håndværksskole (tv), og højskolehjemmet, i dag plejehjem (th). Den Fri Lærerskoles bygningsmasse spænder vidt - fra den lille pavillon, "møllen, og den klassicistiske hovedbygning (tv) til kollegiehuse i typehusstil (th). Kig ind over friluftsbad, den nedgravede svømmehal og hovedbygningens bagside (tv). Der er selvfølgelig udspringstårn ved friluftsbadet (th). 1

2 NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger i et dramatisk landskab i Hvidkilde Tunneldal, midt mellem Hvidkilde Sø mod sydøst og Syltemade Ådal og Nielstrup Sø mod nord. Det giver mange smukke landskabsudsigter, blandt andet fra Musikefterskolen og fra Svendborgvej. Ikke desto mindre er det karakteristisk, særligt ved Gymnastikhøjskolen, men også ved den tidligere håndværkerskole, at udsigten fra terræn begrænses af hække og jordvolde. Mest iøjnefaldende på stadionet nord for Svendborgvej, som afskærmes af høje, tætte hække. Gymnastikhøjskolens anlæg er i det hele taget præget af en gennemgribende og bevidst landskabsbearbejdning - fra det fine terrasserede stadion mod nord, til idrætspladsen mod syd, omgivet af høje volde, der samtidig fungerer som publikumssiddepladser. Landskabsudsigt, delvist afskærmet af hække, fra Håndværkerskolen (tv), og fra Svendborgvej ved Gymnastikhøjskolen, hen over stadion (th). Også Håndværkerskolens haveanlæg er symmetrisk opbygget, med to solide stendiger adskilt af et bassin (i dag tørlagt og græsklædt) med halvcirkelformet afslutning. Landskabet bag ved stadion ned mod Syltemade Ådal (tv). Idrætspladsen set fra toppen af voldanlægget med publikumspladser (th). 2

3 KULTURHISTORIE Ollerup Folkehøjskole blev etableret i 1882 i Himmerigsgården(nu nedrevet) på Bakkevej 1 i Ollerup. Højskolen havde tidligere ligget i Vester Skerninge under navnet Vester Skerninge Folkehøjskole, hvor den blev etableret i Pga. manglende lokal opbakning til højskolen i Vester Skerninge blev den flyttet til Ollerup, og da det ikke lykkedes at sælge bygningerne i Vester Skerninge, lod man dem nedbryde og genbrugte materialerne til opførelsen af den ny Ollerup Folkehøjskole i Himmerigsgården. I 1891 købte bygmester Daniel Rasmussen en parcel af Himmerigsgårdens grund og oprettede der den første håndværkerskole i Ollerup (Svendborgvej 13A). Det var kun i vintermånederne, der blev drevet håndværkerskole. Om sommeren påtog Daniel Rasmussen sig forskelligt arkitektarbejde. Et af hans første arbejder blev den nye folkehøjskolebygning fra 1894 beliggende på en udstykket parcel fra Himmerigsgården( Svendborgvej 15). Daniel Rasmussen blev nærmest fast arkitekt på Folkehøjskolen og stod i de følgende år bag: Tilbygningen til den daværende mølle i 1901 med elevværelser til højskolen og undervisningslokaler til højskolelærernes børn, Borgen fra 1906 også med elevværelser, skolestue og lejligheder, højskolens foredragssal fra 1913, samt i 1914/15 villaen til den pensionerede højskoleforstander, J.P. Kristensen-Randers (Svendborg vej 9). Villaen blev senere opkøbt af Gymnastikhøjskolen, som anvendte den til højskolehjem. I 1914 købte Niels Bukh og hans svoger Lars Bækhøj Ollerup Folkehøjskole. Begge mænd havde ophold på Vallekilde Højskole i bagagen. Lars Bækhøj blev forstander på Ollerup Folkehøjskole, mens Niels Bukh oprettede en delingsførerskole i Borgen, hvor unge mænd og kvinder blev uddannet til ledere indenfor gymnastik, skydning, boldspil osv. Borgen viste sig hurtigt at være for lille, og i 1920, hvor Bukh allerede var blevet kendt som en stor gymnastikpædagog, stod Gymnastikhøjskolen færdig. Arkitekten bag det store bygningsværk var Ejnar Mindedal, søn af Daniel Rasmussen, Folkehøjskolens tidligere husarkitekt og forstander på Håndværkerskolen. I 1922 byggede Bukh Strandgården på den anden side af Svendborgvej som avlsgård til Gymnastikhøjskolen. Året efter stod Bukh bag et stadion ligeledes nord for Svendborgvej, i 1925 Danmarks første svømmehal, som arkitekten Ejnar Mindedal modtog sølv for ved olympiaden i 1928 i Amsterdam. Samme år også Højskolehjemmet på det nuværende Svendborgvej 16. I 1926 blev Gymnastikhøjskolens hovedbygnings sidefløje forlænget, i 1932 opførtes den store idrætshal og det udendørs svømmebassin. I 1935 blev den eksisterende idrætspark udvidet til en ny festplads til landsstævnet om sommeren med plads til tilskuere. I 1939 rejstes OD-hallen. I Niels Bukhs sidste år som forstander blev der ikke bygget mere til, men siden 1960 er en række ny- og tilbygninger opført: Vinkelbygget elev- og undervisningsfløj, forstanderbolig, administrationsbygning, springsal, nyt køkken mv. Sideløbende med udviklingen på Gymnastikhøjskolen skete der også ændringer på Håndværkerhøjskolen. Da forstanderparret Rasmussen havde haft deres 40. elevhold på Håndværkerskolen i 1931, besluttede de at afslutte skolearbejdet. Deres søn Ejnar Mindedal overtog Håndværkerhøjskolen og blev forstander og arkitekten bag den ny håndværkerhøjskole på Svendborgvej 10. Som det allerede er beskrevet fastholdt han sin fars tilknytning til højskolemiljøet som husarkitekt især for Gymnastikhøjskolen. 3

4 Rytterstatue ved stadionanlægget nord for Svendborgvej oprindelig placeret på Gymnastikhøjskolens forplæne I 1943 blev alle højskolerne i Ollerup beslaglagt af tyskerne, og efter krigen var flygtninge en kortere periode interneret der. Efter krigen gik Håndværkerhøjskolen en udfordrende tid i møde pga. de store forandringer på uddannelsesområdet, og i lange perioder stod den ubrugt hen. I 1997 fik den statelige skole nyt indhold, da den opstod som Ollerup Efterskole på baggrund af lokalt initiativ. I 1949 blev Ollerup Folkehøjskole til Den Frie Lærerskole, en 5-årig, eksamensfri lærerskole, som stadig har til opgave at uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler. Lærerskolens uddannelsessyn lå og ligger i tråd med stedets ånd, da det tager udgangspunkt i de grundtvig-koldske skoletanker. I 1959 blev de to elevboliger Æblegården og Bakkehuset oprettet, i 1965 ny administrations- og forstanderbolig, i 1969 ny stor spisesal samt køkken samt kollegium m. 5 små tofamilieshuse, i 1973 Fortet m. mange små lokaler, i 1980 to musikhuse og endelig i 2000 sportshal. Niels Bukh ( ) er uden tvivl et af dansk idrætshistories største ikoner. Som grundlægger af Danmarks og verdens første idrætshøjskole, Ollerup Gymnastikhøjskole, kom Bukh til at præge en generation af danske gymnaster. Han var selv rundet af det grundtvigianske bondemiljø og højskolebevægelsen. Bukh fik sit nationale gennembrud som gymnastikleder ved OL i Stockholm 1912, hvor han stod i spidsen for de danske gymnaster. I årene derefter skabte Bukh under bl.a. finsk og fransk inspiration den såkaldte primitive gymnastik, der brød med den stillestående lingske gymnastik. Han var en fornyer, der til de mandlige gymnaster udviklede en helt ny æstetik, der var friere, end, hvad bønderkarlene havde kendt tidligere. 4

5 ARKITEKTUR OG BYGGESKIK Arkitekturen indenfor kulturmiljøet er sammensat og mangfoldig, men kernen er de oprindelige bygninger opført og tegnet af husarkitekterne Daniel Rasmussen og hans søn Ejnar Mindedal Rasmussen. De kendetegnes alle af en klassicistisk symmetri og fin proportionering. Mest helstøbt står i dag vel Musikefterskolens bygninger, sammen med svømmehal og gymnastiksal med tilhørende udendørs svømmebad og udspringstårn på Gymnastikhøjskolen. Sidstnævnte bygninger er samtidig fornemme eksempler på en klassisk inspireret, men i sit udtryk alligevel klart moderne, arkitektur. Håndværkerskolens hovedbygning. Detaljeringen er enkel; i stedet er det arbejdet med vinduesformater og proportionerne på bygningsdele, der tegner helheden. Gymnastikhøjskolens hovedbygning er bevaret i sit volumen, men er desværre på et tidspunkt blevet beklædt med en facadeklinke og udstyret med vinduer uden opsprosning, hvilket passer dårligt til den ellers velproportionerede bygning. Højskolens nyere sidefløje og spisesalen er arkitektonisk mindre tilpasset det øvrige bebyggelsesanlæg. Sidefløjen er dog klædeligt tilbagetrukket, mens spisesalens store glasfacade virker dominerende. 5

6 Gymnastikhøjskolens hovedbygning er velproportioneret, men skæmmes af ny facadebeklædning og vinduer (tv). Gymnastiksalen kombinerer en for tiden avanceret konstruktion med en moderne fortolkning af en klassisk portico i et enestående arkitektonisk udtryk (th). Højskolehjemmet (afbildet side 1) står også i hovedtræk velbevaret men er voldsomt tilbygget, så den i dag opleves som den mindste af bygningsvoluminerne i plejehjemskomplekset. Den Fri Lærerskoles bygningsmasse er den mest forskelligartede af institutionerne indenfor kulturmiljøet. De oprindelige højskolebygninger holder en høj arkitektonisk kvalitet, opført i en enkle og velproportioneret klassicisme. En brutalistisk tilbygning fra midten af 1960 erne, som rummer skolens hovedindgang, tager dog i nogen grad fokus fra hovedbygningernes fine anslag. Spredt ud over skolens område findes dels et par villaer i klassicistisk og nationalromantisk stil, dels en lang række nyere skole- og kollegiebygninger. Længst mod syd findes en bebyggelse med små tofamiliehuse i typehusarkitektur, som med deres ydmyge arkitektur på en gang er tidstypiske som bygningstyper, og samtidig kunne de næppe være mere forskellige fra familien Mindedal-Rasmussens markante hovedbygninger. Den oprindelige hovedbygnings klassicistiske historicisme (tv) over for den tilbyggede hovedindgangs betonbrutalisme (th). 6

7 Et væsentligt indslag i områdets arkitektur er de forskellige forstander- og lærerboliger, der ligesom hovedbygningerne ofte har høj arkitektonisk kvalitet. Stilmæssigt trækker de på de til hver tids gældende villatyper. Forstanderboliger fra Håndværkerskolen (øverst tv) og Folkehøjskolen (øverst th), lærerbolig fra 1950 erne ved Gymnastikhøjskolen (nederst tv), og ældre forstander- og lærerbolig ved Folkehøjskolen (nederst th). 7

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND

DANSKE SKOLER I MEDVIND OG MODVIND DET REGIONALE FAGLIGE KULTURMILJØRÅD SØNDERJYLLANDS KULTURMILJØER NR. 16 Indledning De danske skoler i Sydslesvig udgør en vigtig del af dansk kulturarv og kulturmiljø i Sønderjylland. Etableringen af

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005 Modernismens Huse Bygningskulturens Dag 2005 Med Modernismens Huse som tema for Bygningskulturens Dag den 10-11. september 2005 sætter Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Bygningskulturelt Råd og DOCOMOMO

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

Boldklubben af 1893 s tennishal

Boldklubben af 1893 s tennishal Boldklubben af 1893 s tennishal Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø også Per Henrik Lings Allé 10 (tidl. Idræts Allé) Ill. 1. Bag karnap ligger klublokaler Ill. 2. Vue mod Parken A/S. Ill. 3.

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev

Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik i Haderslev Af Helge C. Jacobsen Blandt bygningsinteresserede er Haderslev mest kendt for bykernens middelalderlige gadenet og de mange gamle huse. Men byen burde også

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand-

Læs mere

Slagteriet Holstebros nye bydel. Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus

Slagteriet Holstebros nye bydel. Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus Slagteriet Holstebros nye bydel Bydelsatlas André Hundahl Esbersen Forårssemester 2013 Studio Perspectives on Transformation Arkitektskolen Aarhus Indhold Introduktion Topografien Historien Arkitekturen

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Carlsberg 3.4 3.4 CARLSBERG, Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs Bygning samt Bryggergården Stedet Kulturmiljøet omfatter alle Carlsbergs produktions-,

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere