Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d august, 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d. 12 19. august, 2011."

Transkript

1 Beretning fra VHF komitteen på IARU, Region 1, konferencen i Sydafrika, d august, Der var ialt indsendt 50 dokumenter til behandling i VUSHF komiteen, C 5. Heraf var de 4, - samt et ændringsforslag til et DARC dokument (C5-36), indsendt af EDR. Ved C5 mødernes start var der mødt repræsentanter op fra 17 foreninger, og der var modtaget fuldmagter fra yderligere 13. Ind imellen, når arbejdet i de øvrige komiteer tillod det, dukkede der dog yderligere repræsentanter op til forhandlingerne og afstemningerne. EDR havde fuldmagt fra FRA, Færøerne. (Hvert land kan kun have en fuldmagt.) Som noget nyt splittede vi os op i arbejdsgrupper i løbet af eftermiddagen og ikke, som vi ellers plejer, om aftenen/natten og det var egentlig en udemærket løsning. Der var arbejdsgrupper omkring 50, 70 og 1296 MHz båndplanerne, beacon definitioner og contester. I sin formandsberetning kom OE1MCU ind på nødvendigheden af, for fremtiden, at holde skype/video-møder til behandling af presserende emner, ind imellem de fysiske møder/konferencer. Og herefter over til de vigtigste beslutninger. Hele referatet kan (på Engelsk) ses på VHF udvalgets hjemmeside : Frekvensadministration. Et Fransk forslag (C5-27) om bedre repeaterkoordination melle landene mundede ud i følgende anbefaling, der blev vedtaget: 1. De nationale foreninger koordinerer frekvenserne. 2. Ved grænseoverskridende tvister bør de implicerede landes koordinatorer samarbejde. 3. Hvis en konflikt eskalerer og indvolverer den nationale telemyndighed, informeres de indvolverede foreninger. Dette bør være sidste udvej når trin 1 og 2 har slået fejl. Operationelle sager. Fra Norsk side var der stillet forslag om indførelsen af en fælles QSO-definition (C5-35), for både HF og VUSHF komiteen, baseret på HF komiteens definition.. (Definitionerne var forskellige i VHF-manages, henholdsvis HF-managers handbook!). C5 forsamlingen vedtog at holde fast i VUSHF komiteens gennemarbejdede definition. Senere vedtog HF-komiteen (C4) at adoptere VUSHF komiteens definition, så der nu faktisk er en fælles QSO-definition! Tekniske anbefalinger. Ny 1 minuts sekvens for CW/ beacons. EDRs forslag (C5-30) og medfølgende info dokument (C5-31) gik i udvalg og blev efterfølgende vedtaget. Det introducerer en sekvens der omfatter ca. 24 sekunders (PI4 modulation, baseret på JT4) fulgt af ca. 36 sekunders CW identifikation og bærebølge. Detallierne kan ses i det komplette referat på VHF-udvalgets hjemmeside.

2 Tilføjelse af CTCSS tonen 67 Hz til tabellen i VHF Managers Handbook. Dette Tyske forslag (C5-38) blev vedtaget. Anvendelse af CTCSS toner til repeater kontrol. Endnu et Tysk forslag (C5-39), der mundede ud i at følgende anbefaling blev vedtaget: For at minimere gensidige uønskede forstyrrelser bør alle FM repeatere indarbejde CTCSS toner på modtagerene såvel som på senderne. Implementeringen bør være sket inden udgangen af Båndplaner. 50 MHz båndplanen. Der lå flere forslag til ændringer af 50 MHz båndplanen (C5-14/15/33/40 & 47), samt yderligere et hængeparti fra seneste C5 gruppemøde i Wien, om flytning af beaconsegmentet. Det hele blev sendt i udvalg der udfra følgende overskrifter : a) De nederste 100 khz afsættes til CW bortset fra et reserveret område til fremtidige koordinerede og synkroniserede beacons. b) Der skelnes fremover tydeligere mellen Interkontinental, International og National/Generel trafik. c) Der etableres et segment: 50,300 50,400. d) Beacons flyttes op til 50,400 50,500. e) Ændringerne træder i kraft så snart de er blevet offentliggjort. Beacons skal være flyttet inden udgangen af Båndplanarbejdsgruppen nåede frem til nedenstående båndplan (hvor ændringerne er markeret med rødt), som efterfølgende blev eenstemmigt vedtaget: Frekvens 50,000 50,100 50,100 50,200 50,200 50,300 50,300 Maksimal Båndbredde 500 Hz 2700 Hz Mode Kun Undtaget er det Nye Synkroniserede Beacon Projekt SSB 2700 Hz SSB Anvendelse 2700 Hz Smaldbånds 50,400 50,400 Kun Beacons 50,000 50,010 Region 1 SBP 50,010 50,020 Region 2 SBP 50,020 50,030 Region 3 SBP 50,050 Fremtidig International CW opkaldsfrekvens 50,090 Interkontinental CW opkaldsfrekvens (Interkontinental/International trafik) 50,100 50,130 Interkontinental trafik 50,110 Interkontinental opkaldsfrekvens 50,130 50,200 International trafik 50,150 Internationalt aktivitetscentrum (Generel og national anvendelse) 50,285 Krydsbånds aktivitetscentrum 50,305 PSK 31 Aktivitetscentrum 50,310 50,320 EME 50,320 50, 380 MS

3 50,500 50,500 52, Hz og 50,401 +/- 500 Hz WSPR Beacons 12 khz Alle modulationsarter 50,510 SSTV 50,540 50,580 FM Simplex Voice Gateways 50,550 Image/Billed-overførsel 50,600 RTTY 50,620 50, 750 Digital kommunikation 50,630 Digital Voice opkald 51,210 51,390 FM/DV Repeater indgange 51,410 51,590 FM/DV Simplex 51,510 FM opkald 51,810 51,990 FM/DV repeater udgange 70 MHz båndplanen. Her havde EDR foreslået en større revision af båndplanen (C5-32), for at kunne imødekomme ønsket om fælles arbejdsfrekvenser, for så mange lande som muligt. Manøvren lykkedes ikke helt, men dele af forslaget kom igennem, medens andre så må vente til en senere lejlighed. Nedenstående er den reviderede båndplan (hvor ændringerne er markeret med rødt) : Frekvens 70,000 70,090 70,090 Maksimal Båndplan Båndbredde 1000 Hz 1000Hz Koordinerede Beacons Personlige Beacons Anvendelse 70,100 70,091 MHz +/. 500 Hz WSPR Beacons 70, Hz SSB 70,200 CW/SSB opkaldsfrekvens 70,250 70,250 MS opkald 70, khz Alle 70,260 AM/FM calling Modulationsarter 70,270 aktivitetscentrum 70,300 70, khz Alle modulationsarter 70,300 RTTY/FAX 70,300 70,3125 Digital kommunikation FM kanaler 70,3250 Digital kommunikation 12 khz 12,5 khz afstand 70,4500 FM opkald 70,500 70,4875 Digital kommunikation 144 MHz båndplanen. Tyskerne havde foreslået 2 nye DV repeaterkanaler lige under 145 MHz, med 6,25 khz afstand (C5-36). EDR havde, på vegne af NRAU, produceret et ændringsforslag der øgede afstanden til 12,5 khz, og tillige tillod FM trafik på de to nye kanaler.

4 Emnet blev diskuteret langvarigt og heftigt og afstemningen i C5 viste næsten dødt løb: 10 for, 9 imod og to der undlod at stemme. Det var derfor ventet at afstemningen i det afsluttende plenarmøde, som ellers normalt konfirmerer arbejdsgruppernes beslutninger, ville nedstemme forslaget, men flere af landene der havde stemt imod i C5 stemte nu for, - i plenum! Den afgørende afstemning viste 27 for, 14 imod og 7 der undlod at stemme. Herefter lyder anbefalingen: Der tilføjes to nye repeaterkanaler til de eksisterenede på 145 MHz, der kan anvendes til DV såvel som FM. 144,975 og 144,9875 MHz som input 145,575 og 145,5875 som output. (Det skal lige bemærkes at at ubemandede amatørstationers frekvensanvendelse er beskrevet i bilag 4 til Bekendtgørelsen. Teleudvalget arbejder på at bilag 4 bliver rettet så hurtigt som muligt, så ændringen kan implementeres i Danmark.) Mikrobølge. Her blev der vedtaget en række, delvist redaktionelle, rettelser som kan findes i det komplette, originale referat. Båndplaner generelt. Med baggrund i nogle konkrete problemer med Italienske D-star repeatere der misbruger satellitsegmentet på 145 MHz, blev man enige om nogle forholdsregler der kan træffes overfor repeatere der ikke overholder båndplanerne: 1. Skriv til repeatercertifikatindehaveren om at fjerne sig fra satellitsegmentet. 2. Informere trust server operatøren om repeaterens overtrædelse af IARU båndplanen. 3. Informere telemyndigheden om repeaterens misbrug, og bede om at få den lukket ned. Contest. Alle contespapirerne blev samlet og behandlet i en arbejdsgruppe, der fremkom med en række løsningsforslag. Her nævnes kun de vigtigste: 144 MHz all-mode segmentet under de store contester. Et Tjekkisk forslag (C5-26) fastslår at der under de store 144 MHz contester er for meget trængsel under 144,400 MHz. For at lette på situationen foreslås det at all-mode området mellem 144,500 og 144,800 kan bruges til contest disse få gange om året, og at det i princippet allerede er muligt. Der var dog enighed om at ændre ordlyden i VHF Managers Handbook, kapitel til: Området 144, ,700 kan også anvendes til contest QSOer under IARUs sub-regionale tester samt under IARU, Region 1 VHF testen, som en udvidelse af det normalt anvendte segment mellem 144,000 og 144,399 MHz. Anvendelsen af denne udvidelse, eller dele heraf, skal specificeres og publiceres i contestreglerne. Udvidelse er tidsbegrænset til perionen fra 1. januar, 2012 til 31. december 2014, medmindre en kommende IARU, Region 1 konference beslutter at forlænge perioden. Contest robot og evaluering af logs. Med baggrund i tre dokumenter fra Østrig (C5-49), fra Belgien(C5-21) og fra Tjekkiet (C5-25) nåede man frem til en samlet eenstemmig anbefaling:

5 Det foreslås at idriftsætte den allerede eksisterende IARU, Region 1, contest robot straks (pr. januar 2012)og systematisk forbedre den løbende. Det er bedre at benytteetn hurtigt, men endnu ikke perfekt værktøj, således at der omgående, minutter efter udløbet af indsendelsfristen, kan etableres en resultatliste. Der vil være to måder at uploade logs: 1) - Den begrænsede adgang for contest managers, der har forhåndskontrolleret de indsendte logs. 2) Den åbne individuelle adgang for amatører der ikke kan bruge mulighed 1). Disse logs skal kontrolleres manuelt inden viderebehandling. * Ansvaret for den endelige evaluering påhviler den arrangerende forening. Kvalitetsmærkning af VHF contest programmer. Forslaget kom fra Belgien (C5-22) og førte til denne anbefaling: IARU, Region1 udsteder en godkendelse af alle de programmer der understøtter EDI standarden 100%. Godkendelsen udstedes af en arbejdsgruppe på 3 VHF contest managers. Gruppen vil granske EDI specifikationerne (som beskrevet i VHF managers handbook), i de forskellige programmer, nøje. Alle programmer der overholder specifikationerne vil blive oplistede i VHF Managers Handbook. Programudgiverne har tilladelse til at skilte med en eventuel godkendelse. Ansvarlig for gennemførelsen er PA1TK. Det var de anbefalinger jeg anser for at være de væsentlige denne gang. Alle møder forløb i en god atmosfære og forhandlingerne fik, måske grundet det relativt lave deltagerantal, et ret smidigt forløb. Afslutningsvis genvalgtes formanden, OE1MCU, for sidste gang. Han vil gerne afløses på konferencen i Til C5 komiteens forretningsudvalg valgtes yderligere OK2ZI, G3VZV og G6JYB. OZ7IS, Ivan.

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning

Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006. Indledning Studievejlederforeningen for Gymnasiet og HF ÅRSBERETNING 2006 Indledning Studievejledningen har i det forløbne år været præget af evalueringer først Rambøll Managements evalueing af gennemførelsesvejledningen

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

folkekirkens nødhjælp klagerapport 2011 klage anti-korruptions politik

folkekirkens nødhjælp klagerapport 2011 klage anti-korruptions politik folkekirkens nødhjælp klagerapport 2011 klage RAPPORT 2011 anti-korruptions politik Folkekirkens Nødhjælps Klagerapport 2011 Dette er den tredje klagerapport, som beskriver udviklingen i FKN s Klagesystem

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

3. Udgave (Juli 2010)

3. Udgave (Juli 2010) ETIK OG OPERATIONS- PROCEDURER FOR RADIOAMATØRER 3. Udgave (Juli 2010) Af John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW På dansk ved Erik Jensen, EDR og Jørgen Arnvig, OZ4RT Etik og Operationsprocedurer

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed

2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed 1. Indledning...1 2. Mål og forventninger vedr. projektarbejdets faglighed... 1 3. Projektplanlægning/styring... 2 3.1 Roller:... 2 3.2 Planlægningsfasen:... 3 3.3 Filer:... 4 3.4 Skrivefasen:... 4 3.5

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk

Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 4 / december 2007 Indholdsfortegnelse: Miljøbeskyttelsesloven side 2 Miljøzoner / FIVA side 2 Historiske nummerplader side 3 Stadfæstelse af praksis i Landsskatteretten

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 11. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2001 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Kalundborg Radiofonistation 4 Tanker fra båndet

Læs mere