Ungdom og Identitet. Fordybelsesområde: Ungdom og Identitet Prøveoplæg: "Generation Z" fra Berlingske, Magasin 2. sektion, fredag den 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdom og Identitet. Fordybelsesområde: Ungdom og Identitet Prøveoplæg: "Generation Z" fra Berlingske, Magasin 2. sektion, fredag den 26."

Transkript

1 Ungdom og Identitet Fordybelsesområde: Ungdom og Identitet Prøveoplæg: "Generation Z" fra Berlingske, Magasin 2. sektion, fredag den 26. april Mundtlig Dansk Afgangseksamen, prøveniveau B

2 Begrundelse for valg af prøveoplæg: Jeg valgte prøveoplægget "Generation Z", fordi den beskæftiger sig med generationens identitet, o^ passer godt på nutidens ungdom. Den gjorde stort indtryk på mig, fordi jeg kan identificere mig med den. Præsentation af analyse og fortolkningspunkter: Gennemgang af avis og layout Gennemgang af opbygningen og kilder Hvordan er nyhedskriterieme Vinkling Sprog Præsentation af perspektiveringsområder: "Jomfruen" af Kim FupzAakeson Familiedemokrati Udviklingen af ungdommens identitet Præsentation afoplæsningsstykke: Oplæsningen starter fra: 02. Magasin, anden spalte, linje 8 til anden spalte, linje 21. Valgte oplæsningsstykke er udvalgt, fordi det giver et indblik af hvordan generationen ambitioner, og teknologiske udfoldelser er. Kilder: Infomedia: "Generation Z" fra Berlingske Tidende Magasin 2. sektion fredag d. 26 april 2013 "Jomfruen" af Kim FupzAakeson fra novellesamlingen "Dyrekredsen" 1996.

3 3 ^ Q Bi s ^! <c o u z u < s o Portræt. De lever i en verden af overvældende muligheder. De er koblet op - nogle så meget, at de nu prøver at koble af. De er ansvarlige, målrettede og måske også lidt kedelige. Mød Generation Z, der snart springer ud som voksne. ^ z 3: z w på s^ a ^B: I- o i-» <o AfBirgitteRahbek m. Foto: Kasper Palsnov et er mandag morgen, og l.u på Rysen- Steen Gymnasium har matematik. De ser friske ud. Dagens emne erpotensfunlrtioner. Bevæbnet med tusch ogwhiteboard går Massens matematiklærer i gang med at undervise.»i 2008 lovede Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale, at den gennemsnitlige levealder i Danmark skulle hæves med tre år,«begynder læreren og for- Idarer kort om Forebyggelseskommissionen, så det bliver helt klart, hvordan matematik er en del af det virkelige liv:»kommissionen fandt ud af, at højere afgifter på cigaretter, alkohol og usund mad vil medføre et lavere forbrug af disse varer, hvilket vil medføre flere og bedre leveår - som en positiv bivirkning vil sundhedsudgifterne også blive lavere. Sådan blev det udtrykt sprogligt, men hvordan kan vi også vælge at udtrykke sådan en sammenhæng?«spørger matematiklæreren. Hænder ryger op og ned i det trange klasselokale, hvor der bliver diskuteret variable, parabler, hyperbler og eksponentielle sammenhænge, mens læresætninger og matematiske beviser tager form på whiteboardet. Bøger er der ingen af- det er bærbare computere, der fylder op på bordene, for klassen bruger udelukkende E-bøgeri matematik, dansk og etpar andre fag. De fleste i l.u er klædt i Jeans, T-shirt og gummisko. Bag uniformeringen gemmer sig forskellige fremtidsdrømme. Én vil være forfatter, en anden selvstændig, en tredje leder i et større firma, mens en fjerde drømmer om at få et arbejde, som man kan holde fri fra, når man går hjem om eftermiddagen. Arbejds- og studieophold i udlandet står på mange af elevernes ønslælister, og et flertal regner med "at gennemføre et universitetsstudium, men usildærheden er også stor. Bliver snittet højt nok? Hvilken hylde er den helt rigtige?»presset er enormt Man skal altid se fremad og vide, hvad man vil, ogman skal hele tiden være bedre 02. MAGASIN. BERL1NGSKE. 2. SEKTION. FREDAG 26. APRIL 20)3

4 end de andre til alt,«siger 16-årige Victor Rasmussen, mens Alberte Høeg Olsen på 17 år udtrykker det på følgende måde;»jeg har så høje forventninger til min fremtid, at jeg næsten frygter at skuffe mig selv, da jeg lige nu ikke har nogen idé om, hvad jeg gerne vil.«der er en kasse til alt. Victor, Alberte og resten af l.u tilhører den generation, som bliver kaldt»generation Z«af mange forskere, der arbejder med befolkningsgrupper. Andre kalder dem»zappeme«,»de digitalt indfødte«,»generation «og»igenerationen«. Når l.u skal beskrive deres egen generation, vælger de ord som»ambitiøse«og»måh-ettede«. De vil være noget, og de ved, at det kommer til at kræve hårdt arbejde. >Men vi bliver ofte fremstillet som en forvirret og overfladisk flok, der vil have fri adgang til cafépenge, fjumreår og reality-tv. Der el<sisterer mange fordomme om vores generation,«mener Julie Adelkvist- Knudsen på 17 år. Generation Z blev født i løbet af 1990erne og i begyndelsen af det nye årtusinde. I dag er de tweens, teenagere og i begyndelsen af tyverne, og de er som vådtler,derlangsomtervedatstørl<ne. De fleste teorier i forbindelse med kortlægning af generationers særpræg tager udgangspunkt i, at værdier og verdensanskuelse bliver udviklet i skolen, hjemmet og det samfund, som en generation vokser op i,»særligt årene mellem 15 og 25 år er meget betydningsfulde. Herefter sker der ofte ikke de helt store ændringer i det grundlæggende værdisæt. Så Generation Z er ikke»færdige«endnu. De er ved at blive formet, men vi ved en del om dem,«siger cand. scient pol. og forskningschef Marianne Levinsen fra Fremforsk - Center for Fremtidsforskning, hvor hun blandt andet laver analyser af de unge og deres fremtidige adfærd. Det første karakteristiske træk, som hun fremhæver ved Generation Z, er, at de er blevet betragtet som uniktmenneskemateriale, siden deblevfødt.»de tuhører den første generation, der for alvor er blevet anset for at være individer med individuelle talenter, muligheder og behov,«siger Marianne Levinsen. Da sundhedplejersken havde aflagt sit sidste besøg hos Generation Z, begyndte andre professionnelle systematisk at vurdere dem. Mens Generation Zs forældre lallede rundt i fri leg på børnehavernes legepladser som små, har pædagoger arbejdet systematisk med at udvikle Generation Zs kompetencer. For de yngste årganges vedkommede har det sågar været lovpligtigt med pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne inden for områder som sociale kompetencer, kuhurelle udtryksformer, naturfænomener ogalsidigpersonlighedsudvikling. Der er blevet fulgt op i skolen. Mens de første Generation Zere endnu var mmlinger, begyndte follæskolen at røre på sig blev det for første gang indskrevet i loven, at det offentlige skolesystem skal tage udgangspunkt i de enkelte elever. Siden er individuelleelevplaner blevet obligatoriske, ogfra anden Masse bliver elevers faglige niveau nu kortlagt i nationåle testi en række discipliner. Ifolge ungdomsforsker Jens Christian Nielsen fra Aarhus Universitet er Generation Z præget af at føle et stort ansvar, og de anser det for at være deres egen opgave atsørge for, at de lykkes og klarer sig godt.»nutidens unge er vant til at blive målt og vejet. Personlig kompetenceudvilding er en helt naturlig ting for dem, og de er vokset op med et krav om, at de skal få sig en uddannelse - gerne så hurtigt som muligt,«siger han. Generation Zs forgængere, der oftest bliver kaldt Generation Y, blev voksne i opgangstider med kæmpe friværdier på boligmarkedet og et accelererende luksusforbrug, mens de blev pumpet fulde af forventninger om, at arbejdsgiverne stod klar med den røde løber og positiv saerbehandling for at få lov til at ansætte netop dem. Generation Z er derimod vidner til finanskrisen, og at det ikke er nogen naturlov, at de vestlige lande harførertrøj en påi verden.»mange mærker et vist pres,«konstaterer Jens Christian Nielsen. Og ifølge Marianne Levinsen bliver Generation Z nok mere pragmatiske og fornuftige end deres forgængere i Generation Y. For de akademisk orienterende kan endemålet endnu godt være lidt sløret, men de ved, at de skal arbejde hårdt. På erhvervsuddannelserne har især pigerne meget konkrete lavpraktiske planerforfremtiden.»generation Z kigger på dem, der er lidt ældre end dem selv, og som har fået at vide, at hvis bare de gen- FREDAG 26. APRIL SEKTION. BERLINGSKE. MAGASIN. 03

5 > fakta GENERATIONSGUIDE Generation Z Fodt: Fra begyndelsen af 1990erne til begyndelse af 2000erne. Karakteristika: Stillerhøje krav tiisigselv, højt aktivitetsniveau, dyrker mange relationer-både nære og distancerede. Præget af: Aldrig at have kendt til en verden uden Internet, sociale medier, flnanskrisen, stor ungdomsarbejdsløshed i Europa, reality-tv, klimakrisen, regnbuefamilier, elevplaner, familiedemokrati, den første kvindelige statsminister i Danmark og den første sorte præsident i USA. Bliver også kaldt: igenerationen, Generation Net, Generation Tech, Generation We, De digitalt indfødte ogzappeme. Generation Y Fadt: Fra 1980 till990. Karakteristika: Netværksorienterede, selvfremstillende. sultne på oplevelser. Præget af: Internettets gennembrud, globaliseringen, boligmarkedets optur, forbrugsfest, udvidede familier, terrorangrebene d. 11. september 2001, krigene i Afghanistan og Irak, multietnidtet. Bliver også kaldt: Generation Why, Ceneration Next, Millenium-generationen og Projekt-generationen. Generation X Fodt: Fra midten af 1960erne til slutningenaf 1970erne. Karakteristika: Skeptiske og indlvidorienterede. Præget ak Stigning i antallet af skilsmisser. Den kolde krig, atomtruslen, punk og BZ-bevægelsen, fattigfirserne, aids-frygt, Berlinmurens fald. Den første generation, som i vidt omfang har gået i daginstitutioner. Bliver også kaldt: Nå-generationen og Generation No Future. Jeg kan godt lide at synge, og jeg har fået en stor chance foratarbejde sammen medprofessionelle. Men jeg kan ikke regne med, at det hele bare kommer så nemt. Det er vigtigt med en uddannelse. Isabella Diaz, 15 år Minprimære frygt er at klare mig skidt i skolen, så jeg ikke kan opnå det, jeg ønsker. Engang ville jeg være folkeskolelærer. Nu vil jeg gerne på universitetet og så blive gymnasielærer. Victor Rasmussen, 16 år icration Fadt: Fra midten af 1950erne til midten af 1960erne. Karakteristika: Der er ingen karakterika for den såkaldt»glemte generation«, som er splittet og identificerer sig med enten 68-generationen eller Generation X alt efter værdier. Bliver også kaldt: Generation Jones i USA og Storbritannien, fordi Jones er udbredt og dermed ukarakteristisk efternavn, og fordi»jones«er slang for at længtes. 68-generationen Fodt: lefterkrigsårene Karakteristika: Beredte til oprør og tabunedbrydende. Præget af: Kvindefrigørelsen.Vietnamkrigen, Studenteroprøret, P-pillen, velfærdsstatens vækst, samfundsøkonomisk medvind Hippiebevægeisen og den fri abort. Bliver også kaldt: De store årgange, babyboomerne og efterkrigsbørnene. Note: Der er mange forskellige opfattelser af skevene mellem de forskel- Uge generationer, og sociologier og demografer opererer også med en del undergrupperinger. Nærværende generationskarakteristik skal ses som et overblik fra helikoptetperspektio. KILDER:»GENERATION X. Y, Z AND THEOTHERS«AF WILLIAM L SWROER. UNCDOMSFORSKER JENS CHRISTIAN NIELSEN, CAND. SC1ENT. POL MARIANNE LEVINSEN. nemførte en uddannelse, så skulle de nok få et godt arbqde. Det er ikke så nemt længere. Generation 2 er meget fokuserede på at få de rigtige kompetencer, så de kan komme frem og få en plads i samfundet De ved, at de skal yde, hvis de skal opnå noget. De er måske lidt kedelige, men jeg er sikker på, at mange af dem vil være knalddygtige. når de kommer ud på arbejdsmarkedet,«siger Marianne Levinsen. Isabella Diaz er 15 år og går i niende klasse. Hun har et nært forhold til sin iphone. Den er det sidste, hun kigger på, inden hun lukker øjnene om aftenen. Den er også det første, hun tjekker, når hun vågner.»jeg har haft den i lidt over et år, og jeg bruger meget tid på at gå på de sociale medier på den. Tidligere så jeg meget fjernsyn. Det gør jeg næsten ikke mere. Nu holder jeg mig til min iphone og computeren,«fortæller Isabella Diaz, som bliver afbrudt af sin far, Claus Hansen, fra årgang 1961.»Det er sygeligt. Hun kan sidde med den seks timer i træk ;eg prøver at få hende til at holde lidt igen, Jeg synes, at det er for meget.«forklarer han, mens teenagedatteren udstøder et diskret sult og miler med øjnene.»altså, sådan er mange af mine venners forældre også... de forstår ikke... men han er klart værst,«forklarer IsabeUaDiaz, mens hun nikkermod sin far. Isabella Diaz bruger ikke lam de sociale medier til at kommunikere med vennerne og holde sig opdateret på forskellige fronter. Hun kan godt lide at synge og har haft held med at tiltrække sig et stort- og globalt-publikum på det sociale videosite YouTube. Få dage efter, at sangerinden Rihanna havde udgivet nummeret»diamonds«. indspillede Isabella Diaz en cover-version med assistance fra sin far, der er fritidsmusiker. Da hun efterfølgende lavede en musikvideo til covemummeret, behøvede hun ikke hjælp fra andet end et kamera på en stige og redigeringsprogrammet Windows Movie Malær, før hun kunne uploade sin egen»diamonds«-video på You- Tube, hvor den er blevet set over gange, har affødt en masse kommentarer på et udvalg af sprog og resulteret i, at folk fra musikbranchen har opfordret Isabella Diaztil at opsøge dem, når hun selvføler, athun er klar.»jeg har også lavet andre covernumre, og jeg synes selv, at de er gode, men de kunne være endnu bedre. Lige for tiden holder jeg lille pause fra musikken. Der skal også være plads til venner og lektier og andre ting. Jeg føler, at jeg har fået en stor chance, hvis bare jeg griber den, og det vil jeg gerne vente med, indtil jeg føler mig 100 procent Idar. Det er jeg ikke endnu,«siger Isabella Diaz, der har søgt ind på Ørestad Gymnasium på grund af stedets særlige medielinje. Generation Z bliver også kaldt»de digitalt indfødte«. De er blevet undfanget sideløbende med, at internettet og computeren bevægede sig fra at være for de få til at blive allemandseje brugte kun 12 procent af danskerne internettet jævnligt. Fem år senere havde 21 procent af danskerne ifølge Danmarks Statistik intemetadgang fi-a hjemmet, mens nærværende avis samme år kunne oplyse, at 62 procent af danskerne havde været på nettet i løbet af den maj 2001, og at Danmark dermed var helt i front i forhold internettets udbredelse sammen med Norge, Canada og USA. I dag bruger 92 procent af danskerne nettet hjemmefra, og Generation Z kan slet ikke forestille et liv uden intemet og mobiltelefoner.»det ville være ren stenalderfor dem,«konstaterer fremtidsforsker Marianne Levinsen. Generation Zs forældre havde i bedste fald en klods af et videokamera med kassettebånd ogbåndoptager, som de fornøjede sig og kunne dokumentere deres verden med, da de var unge. Redigering, leg med effekter og en semiprofessionel kvalitet kunne de glemme alt om. Det var forbeholdt fagfolk i dyre studier. I dag er de digitale muligheder uendelige - både 04. MAGASIN. BERLINGSKE. 2. SEKTION. FREDAG 26. APRIL 2013

6 -^ Jeg vil rejse og flytte hjemmefra,når}eg bliver smdent Jeg overvejer at studere humaniora eller samfundsvidenskab eller gå på Forfatterskolen. Jeg vil være forfatter og håber, at jeg vil lainne leve af at skrive. Julie Adelkvist-Knudsen, 17 år Mingenerationer livsnydende og søger efter maksimal underholdning. Jeg vil gerne være skuespiller. Hvis det ikke er muligt på gmnd afkonkurrence, vil jeg læse noget samfundsfagligl VilliamVellev,16ér Generation 2 har en storverden at forholde sig til, men den næste generations verden vil blive endnu større. Generationen efter Zerne er født i løbet af det nye årtusinds første Srtl og bliver kaldt»new Millennium«.»De vil i endnu højere grad end Generation Z konstant være koblet op til venner og informationer,«siger fremtidsforsker Marianne Levinsen og peger på, at New Millennium også vil finde det naturligt at orientere sig mod en større del af verden end tidligere generationer;»de vil se verden som et sted med mange centre. Tidligere troede vi nærmest, at Vesten havde patent på demokrati. Efter Murens fald og den økonomiske krise er det blevet tydeligt for os, at vi ikke længere er verdens centrum. Dem er der mange af. Verden er mangfoldig, og det vil både Generation Z og især New Millennium-generationen blive præget af.«kreativt og i forhold til underholdning, skolearbejde og pleje af venskaber. Generation Z bruger meget tid i den digitale verden - særligt på de sociale medier og på spil. Generation Z sover mindre end unge gjorde for bare ti år siden, og ifølge ungdomsforsker Jens Chrisdan Nielsen er der ingen tvivl om, at de digitale muligheder ermedtil atholde dem vågne.»de kan hele tiden lige komme i kontakt med deres venner på Facebook. Der er hele tiden noget, som de lige kan tjeldæ på nettet De kan hele tiden lige lave lidt mere research til en skoleopgave,«siger Jens Christian Nielsen, som mener, at en afgenerations Zs største udfordringer er at få skaffet sig noget ro ogkobleheltaf. VennerbetyderaltforGenerationZ-ogdetgjorde de ogsåfortidligere generationer af unge.»det nye er, at de kan have mange forskellige former for venskaber ogvedligeholde dem på forskellige måder-for eksempel digitalt. Nogle bliver nærmest helt stressede over afle de platforme, der kræver opmærksomhed og opdateringer. En del unge er begyndt at ændre adfærd på Facebook, hvor stort set alle har en profil. Enkelte - og det er stærke unge -har meldt sigheitud.andreerbievetmegetselektiveiforhold til. hvem de vil være venner med. De vil eksempelvis ikke være venner med nogle, som de ikke kenderretgodti forvejen,«siger Marianne Levinsen. Det er også blevet nemmere at være anderledes. Det er nemt at møde ligesindede, hvis man skiller sig ud og eksempelvis har en særpræget fritidsinteresse, en anden seksualitet end flertallet eller har mistet en forælder.»når man kigger på hvilke unge, der har det værst, så er det helt klart de unge, der ikke har nogen nære venner. De kan godt håndtere store problemer og udfordringer, når bare de har nogen at tale med og læsse af på,«siger Jens Christian Nielsen Der er mange forventninger til Generation Zs digitale evner og måde at se verden på. De vokser op i en verden, hvor alverdens informationer lam er et par skærmberøringervæk, er vant til at navigere i digitale fællesskaber, kan nemt kommunikere med hele verden, og de kan selv udtrykke sig og skabe digitalt indhold, uden at de behøver andet end en smartphone. Men der er også nogle, der ser på deres digitale kompetencer med skepsis. En af dem er professor Joanna Zylinska fra Institut for medier og kommunikation på Goldsmiths Universityof London.»Digitale medier er selvfølgelig en intergreret og naturlig del af unge menneskers hverdag. De er storforbrugere. Men det er ikke ensbetydende med, at de har en særlig indsigt i det digitale univers - måske tværtimod,«siger Joanna Zylinska, som mener, at nutidens teenagere og mennesker først i tyverne måske har en ringere forståelse for den digitale verden end den forrige generation på betydningsfulde områder.»de spiller, ser videoer og bruger meget tid på afgrænsede platforme som Facebook, Tumbh- og Instagram, hvor de bruger simple funktioner, der er definerede på forhånd. Mange udfører kun en række af simple handlinger, som en lille håndfuld store og dominerende virksomheder tilbyder dem. Mange unge i dag mangler basal indsigt i, hvordan den digitale verden er bygget op og fungerer teknisk og økonomisk. De kan ende med at blive et digitalt proletariat,«siger Joanna Zylinska, der selv underviser studerende mellem 18 og 21 år og har oplevet, at Generation Zs forgængere bevægede sig mere rundt på det åbne intemet og reflekterede mere over, hvad den digitale verden varfor en størrelse.»når det er sagt, så er der selvfølgelig mange enkelte individer blandt de såkaldt digitale indfødte, der har nogle helt fantastiske digitale færdigheder og eksempelvis er superbe til at lave musik digitalt og opbygge multimediefortællinger,«siger Joanna Zylinska. På Rysensteen Gymnasium er der fællessamling. Eleverne er stavet Sammen i en sportshal, hvor forskellige beskeder bliver overbragt. To unge reprassentanter fra en international forening orienterer om muligheden for at bmge ferien på frivilligt arbejde i udlandet. Der er informationer om en gallafest, en teknofest, en anden teknofest,»game of Thrones«- aften, aftenarrangement med en naturvidenskabelig forsker, udvekslingsbesøg med egyptislæ og hollandske klasser, koncerter og en teaterforestilling.»det er et succeskrav, at man har et velfimgerede liv med venner, fester og fællesskaber, men samtidig bruger tid og energi på uddannelse,«mener 17-årige )ulie Adelkvist-Knudsen fra l.u. Generation Z er vokset op i familiedemokratier, hvor de fra en tidlig alder er blevet involveret i beslutninger og har taget stilling til store og små spørgsmål.»det gjorde Generation Y også i nogen grad. men det er for alvor slået igennem med Generation Z. Den der med, at det er familiens patriark, der bestemmer, er helt død. Generation Z er med til vælge ny bil og feriemål,«siger Marianne Levinsen. Også globale begivenheder har været med til at gøre Generation Zs verden større.»en sort præsident i USA betyder også noget. Det gør noget ved de unges verdensbillede, ai de kan se, at alle kan blive alt Der er flere ting på paletten for denne generation, end der har været for andre,«mener Jens Christian Nielsen. Hvis Victor Rasmussen fra l.u kunne ændre en tingi verden, ville han fjerne det pres, der opstår, når man hele tiden skal være målrettet og bedst og på samme tid skal navigere rundt i en stor verden med et væld af valgmuligheder»jeg tror på nogle måder, at det var nemmere for min far. da han var på min alder. Han vidste, hvad han skulle fra dag ét. Verden var nok mere enkel dengang.«fredag 26. APRIL SEKTION. BERLINGSKE. MAGASIN. 05

Hvad vil de unge nu og i fremtiden?

Hvad vil de unge nu og i fremtiden? Hvad vil de unge nu og i fremtiden? Fremtidsforsker Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025

Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Nutidens og fremtidens gode børneliv i Kalundborg Kommune anno 2025 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Befolkningsudviklingen

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Fremtidens seniorer antal, økonomi og forbrugerprofil

Fremtidens seniorer antal, økonomi og forbrugerprofil Fremtidens seniorer antal, økonomi og forbrugerprofil Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk http://www.lyon-confluence.fr Mængdeindeks

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Fremtidens trends og tendenser unge og bolig

Fremtidens trends og tendenser unge og bolig Fremtidens trends og tendenser unge og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding!

Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Dagens aktuelle nyheder om personlig branding! Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld. De menneskelige love er skrøbelige. Mange lever et helt liv uden at blive opdaget. Storm P.(1882-1949) Personlig

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig I Furesø kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig I Furesø kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853

Læs mere

Udviklingstendenser og vilkår i fremtidens sundhedsvæsen frem mod 2020

Udviklingstendenser og vilkår i fremtidens sundhedsvæsen frem mod 2020 Udviklingstendenser og vilkår i fremtidens sundhedsvæsen frem mod 2020 D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod

Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod Fremtidens virksomheder, den digitale infrastruktur og itkompetencer i Silkeborg frem mod 2015. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Identitet og digital kommunikation

Identitet og digital kommunikation Identitet og digital kommunikation Vi lever i et internetomsluttet samfund, hvor vi hele tiden er online og tilgængelige. Mængden af smartphones på perronerne og restauranterne stiger støt, som årene går,

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Udfordringer for fremtidens foreningsliv på idrætsområdet. Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Udfordringer for fremtidens foreningsliv på idrætsområdet. Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Udfordringer for fremtidens foreningsliv på idrætsområdet Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse!

Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Fremtidens samfund, kompetencer og de digitale indfødte mod 2015 Fremtidens samfund, kompetencer, unge og uddannelse! Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Udsigten til den anden teenagefase hurra eller Uha! Fremtidsforsker Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks

Læs mere

Fremtidens ideele pensionsordning og fremtidens ældre og pensionstilværelsen

Fremtidens ideele pensionsordning og fremtidens ældre og pensionstilværelsen Fremtidens ideele pensionsordning og fremtidens ældre og pensionstilværelsen Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk #fremforsk Privat

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Mary Fondens Unge Tænketank

Mary Fondens Unge Tænketank Mary Fondens Unge Tænketank Ensomhed April 2015 2015 Side 1 2015 Side 2 Resultater Sp. 1. Synes du, det er ubehageligt at gøre ting alene, hvis mange andre gør dem sammen med andre, fx at gå i biografen?

Læs mere

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole.

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole. Ve skabsløbet n PRÆSENTATION AF RED BARNETS ARBEJDE Her får du ni tekster, som du kan bruge, når du holder oplæg på skoler om Red Barnets arbejde. Klip dem ud, og brug dem som talekort. Vær opmærksom på

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen?

Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? Har mærkevaren en fremtid i detailhandlen? D Det særeste ved fremtiden, er at den til sin tid vil blive de gode gamle dage Ernst Hemmingway Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk,

Læs mere

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens fællesskaber. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens fællesskaber Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen Dagen som en lang,

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Fremtidens almene bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens almene bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens almene bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Fremtidens børnepatient og forældre

Fremtidens børnepatient og forældre Fremtidens børnepatient og forældre Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke Poul Henningsen Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Aldring i et fremtidsperspektiv Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk http://www.lyon-confluence.fr Alder og Alderdom Alle vil leve

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Fremtidens samfund - og SFO`s rolle. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol.

Fremtidens samfund - og SFO`s rolle. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremtidens samfund - og SFO`s rolle Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremtidens patient hos tandlægen og hvordan de vil behandles? Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere