ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark"

Transkript

1 ZA5598 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Denmark

2 A Projektnummer (0-05) EB77. A B Landekode (06-07) EB77. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB77. C D Interviewnummer (-6) EB77. D EB077DKXTRA /8 /0/0

3 Q Hvad er din nationalitet? Nævn venligst det eller de lande, der passer. (FLERE SVAR MULIGT) Belgien Danmark Tyskland Grækenland Spanien Frankrig Irland Italien Luxembourg Nederlandene Portugal Storbritannien, Nordirland Østrig Sverige Finland Cypern (Syd) Tjekkiet Estland Ungarn Letland Litauen Malta Polen Slovakiet Slovenien Bulgarien Rumænien Andre lande (7-65),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB77. Q HVIS ANDRE eller VED IKKE AFSLUTTES INTERVIEWET EB077DKXTRA /8 /0/0

4 A. KRISE OG FORVALTNING QA Hvad mener du personligt, at EU-landene skal gøre for at komme hurtigt ud af krisen? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) De skal starte med at mindske de offentlige udgifter De skal starte med at investere i økonomisk vækst Begge dele på samme tid (86) (BASED ON EB75. QA) QA Europa-Parlamentet støtter en række tiltag, der skal hjælpe EU ud af krisen ved at sikre øget beskæftigelse og fornyet bæredygtig vækst. Hvilke af følgende tiltag bør efter din mening prioriteres? (VIS KORT - LÆS OP - MAX SVAR) Investering i innovation samt forskning og udvikling Investering i miljø Investering i uddannelse, oplæring og forskning Fremme iværksætterkulturen Støtte til store virksomheder og industrien Støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) Mindske bureaukratiet Investering i solidaritet og støtte til integration af personer, der er udelukket fra samfundet Fastholde de unge i uddannelsessystemet Afskaffe barrierer for personers, varers og tjenesters frie bevægelighed i EU Formindske hjerneflugt fra EU Investering i vedvarende energi og fremme af energibesparelser Øge indsatsen over for ungdomsarbejdsløshed Andet (LÆS IKKE OP) (87-0),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, (BASED ON EB7. QC) EB077DKXTRA /8 /0/0

5 QA Som medborger, vil du så mene at du vil være bedst beskyttet mod den nuværende krise hvis..? (LÆS OP - KUN ET SVAR) Danmark indførte tiltag og anvendte dem ud fra egne hensyn Danmark indførte tiltag og anvendte dem i samarbejde med de øvrige EUlande (0) EB75. QA Europa-Parlementet har for nylig sagt god for indførelse af en afgift på finanstransaktioner (ACTA) på globalt plan eller i første omgang i EU. Den nye afgift bliver meget lav, nemlig under 0,% af den enkelte transaktion. Afgiften gælder ikke for private forbrugere, men kun for transaktioner mellem finansielle aktører (banker, hedgefonde, etc.). QA Kan du for hvert af følgende udsagn vedrørende den pågældende afgift fortælle mig i hvilken grad du er for eller imod? (VIS SKALAKORT - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Fuldstændi g for I nogen grad for I nogen grad imod Fuldstændi g imod Ved ikke (LÆS IKKE OP) (0) (0) (05) Det generelle princip med en afgift på finansielle transaktioner (HVIS KODE ELLER I QA.) Indførelse af en afgift på finansielle transaktioner, men kun på globalt plan, hvis der indgås en international aftale 5 5 (HVIS KODE ELLER I 5 QA.) Indførelse af en afgift på finansielle transaktioner i EU i første omgang, hvis der ikke opnås en international aftale EB75. QA6 TREND SLIGHTLY MODIFIED EB077DKXTRA /8 /0/0

6 QA5 STILLES, HVIS "PRINCIPIELT TILHÆNGER AF EN AFGIFT PÅ FINANSTRANSAKTIONER", KODE ELLER I QA. ANDRE GÅ TIL QA6 QA5 Hvad er den vigtigste årsag til, at du er tilhænger af en afgift på finansielle transaktioner? En afgift på finansielle transaktioner vil gøre det muligt at (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Tvinge de finansielle aktører til at bidrage til krisens omkostninger Begrænse overdreven spekulation og på den måde forhindre fremtidige kriser Finansiere innovative politikker (f.eks. bekæmpelse af klimaforandringer, miljø, udviklingsbistand, etc.) Nedbringe de offentlige underskud Andet (LÆS IKKE OP) (06) 5 6 EB75. QA7 QA6 STILLES, HVIS "PRINCIPIELT IMOD EN AFGIFT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER PÅ EU-NIVEAU, HVIS DER IKKE INDGÅS AFTALE PÅ INTERNATIONALT NIVEAU", KODE ELLER I QA. ANDRE GÅ TIL QA7 QA6 Hvad er den vigtigste årsag til, at du er modstander af en afgift på finansielle transaktioner i EU? En afgift på finansielle transaktioner vil (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Svække de europæiske finansmarkeders konkurrenceevne Ikke være mulig at gennemføre. En afgift på finansielle transaktioner kan kun gennemføres på globalt plan Bevirke en kapitalflugt ud af EU Kun tvinge de europæiske finansielle aktører til at bidrage til krisens omkostninger Andet (LÆS IKKE OP) (07) 5 6 EB75. QA8 EB077DKXTRA 5/8 /0/0

7 På grund af størrelsen af deres offentlige underskud og lav økonomisk vækst, står flere EUlande over for en gældskrise. I forbindelse med debatten om, hvordan problemet skal håndteres, er der fremsat forslag om, at særligt for landene i eurozonen skal en andel af landenes statsgæld bæres i fællesskab. Dette vil give landene mulighed for at låne til samme rentesats på de finansielle markeder. STILLES TIL ALLE QA7 Kan du fortælle mig, i hvilken grad du er enig eller uenig i hvert af følgende udsagn om dette emne. Det at lade en andel af EU-landenes statsgæld blive båret i fællesskab vil (VIS SKALAKORT - KUN ET SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (08) (09) (0) () () Være nødvendigt af hensyn til solidariteten mellem EUlandene Kun gavne de medlemslande, der er i størst vanskeligheder Straffe de medlemslande, der ikke er i vanskeligheder Gøre at krisens 5 omkostninger kan blive mindsket 5 Styrke den finansielle 5 stabilitet i EU-landene EB76. QA SLIGHTLY MODIFIED EB077DKXTRA 6/8 /0/0

8 For at styrke den økonomiske styring i Europa og modvirke krisen har EU-landene besluttet at øge deres finansielle-, økonomiske-, monetære, budgetmæssige og socialpolitiske samarbejde. QA8 Når vi taler konkret om samordning af EU-landenes politik for de offentlige budgetter, er du så for eller imod at indføre en indledende høring mellem EU's institutioner og de nationale politiske institutioner ved udarbejdelsen af de enkelte landes budgetter? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Fuldstændig for I nogen grad for Delvist imod Fuldstændig imod () 5 EB76. QA0. MODIFIED QA9 Og når det drejer sig om håndhævelsen af disse fælles regler for offentlig gæld og underskud, kan du så fortælle mig, om du er for eller imod hvert af følgende tiltag. (VIS SKALAKORT - KUN ET SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g for I nogen grad for I nogen grad imod Fuldstændi g imod Ved ikke (LÆS IKKE OP) () (5) At der indføres en 5 automatisk pålægning af stigende økonomiske sanktioner på EU-lande, der ikke overholder de fælles fastlagte regler om statsgæld og offentligt underskud At gøre den økonomiske 5 hjælp til EU-lande, der er i økonomiske eller finansielle vanskeligheder, betinget af, at de følger de fælles regler EB76. QA0 TREND MODIFIED EB077DKXTRA 7/8 /0/0

9 QA0 Har du nogensinde hørt om Eurobonds? (LÆS OP - KUN ET SVAR) Ja, og du ved, hvad det er Ja, men du ved ikke helt præcis, hvad det er Nej (6) EB76. QA QA STILLES KUN TIL LANDENE I EUROOMRÅDET, OG HVIS "HAR HØRT OM EUROBONDS", KODE ELLER I QA0 ANDRE GÅ TIL QA STILLES TIL ALLE QA Har du hørt om kreditvurderingsbureauer? (LÆS OP - KUN ET SVAR) Ja, og du ved hvad det er Ja, men du ved ikke helt præcis hvad det er Nej (8) EB76. QA EB077DKXTRA 8/8 /0/0

10 QA STILLES, HVIS "HAR HØRT OM KREDITVURDERINGSBUREAUER" KODE ELLER I QA ANDRE GÅ TIL QB QA Kan du fortælle mig, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn om kreditvurderingsbureauer ud fra, hvad du ved om dem? (VIS SKALAKORT - KUN ET SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (9) (0) () () Kreditvurderingsbureauer har spillet en væsentlig rolle i udviklingen af finanskrisen 5 Oprettelsen af et uafhængigt 5 europæisk kreditvurderingsbureau ville danne modvægt til de eksisterende bureauers indflydelse De oplysninger, der leveres 5 af kreditvurderingsbureauerne, er nyttige for de økonomiske aktører som beslutningsgrundlag for de finansielle beslutninger Under en alvorlig krise bør 5 kreditvurderingsbureauerne ikke vurdere de EU-lande, der får økonomisk støtte fra andre EU-lande EB76. QA5 TREND MODIFIED EB077DKXTRA 9/8 /0/0

11 B. Harmoniserede opkaldsnummer til sociale tjenester (6) QBa STILLES KUN TIL BE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IT, MT, NL, PL, PT, RO, SK OG UK - DE OG IE GÅ TIL QBb - AT, BG, CZ, FI, LT, LV OG SE, GÅ TIL QBc - CY, LU OG SI, GÅ TIL QB QBa Hvilket nummer ville du ringe til for at få hjælp, hvis du skulle efterlyse et barn fra din familie eller et barn du kender i Danmark? (VIS IKKE KORT - LÆS IKKE OP - FLERE SVAR MULIGT) Andet nummer Andet 6 nummer (-8),,,, 5, 6, EB75. QDa TREND MODIFIED QBb STILLES KUN TIL DE OG IE CZ, BG, DE, DK, EE, EL, FI, HU, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK OG UK GÅ TIL QBc AT, MT OG SI GÅ TIL QBd ANDRE GÅ TIL QB QDc STILLES KUN TIL CZ, BG, DE, DK, EE, EL, FI, HU, IE, LT, LV, PL, PT, RO, SE, SK OG UK - AT, MT OG SI, GÅ TIL QBd - ØVRIGE GÅ TIL QB QBc Hvilket nummer ville du råde et barn til at ringe til, hvis barnet var i vanskeligheder og havde brug for hjælp eller rådgivning i Danmark? (VIS IKKE KORT - LÆS IKKE OP - FLERE SVAR MULIGT) 6 6 Andet nummer Andet 6 nummer (55-60),,,, 5, 6, EB75. QDc TREND MODIFIED EB077DKXTRA 0/8 /0/0

12 QDd STILLES KUN TIL AT, DE, EL, LT, MT, SI, PL OG UK - ØVRIGE GÅ TIL QB STILLES TIL ALLE I 007 lancerede Europa-Kommissionen et initiativ, der pålægger EU-landene at implementere gratis telefonhotline og hjælpelinjer til sociale tjenester. De gratis telefontjenester har et sekscifret nummer startende med 6, og der er tale om følgende numre: er en hotline til efterlysning af børn, er en hjælpelinje til ofre for forbrydelser, 6 er en hjælpelinje til børn, 6 er en hjælpelinje til personer med psykiske problemer, 6 7 er en hjælpelinje til lægevagt til ikke-nødsituationer. QB Har du nogen sinde hørt om dette initiativ? (KUN ET SVAR) Ja Nej (67) EB75. QD QB OG QB STILLES, HVIS "HAR HØRT OM DET", KODE I QB ANDRE GÅ TIL QB5 QB Hvor har du set eller hørt information om de gratis hjælpelinjer? (VIS KORT - LÆS OP - ROTERES - FLERE SVAR MULIGT) Tv Radio Aviser Internettet Bøger, brochurer, informationsfoldere Opslag i offentlige transportmidler Opslag i skolen/på universitet Opslag på politistationen Via dit telefonselskab (betalingstelefoner, telefonbøger, regninger) Fra samtaler med familie, venner eller kolleger Andet (LÆS IKKE OP) (68-79),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB75. QD EB077DKXTRA /8 /0/0

13 QB Vidste du, at numrene også fandtes i andre EU-lande? (KUN ET SVAR) Ja Nej (80) EB75. QD QB5a STILLES KUN TIL DE, DK, EL, IE, LT, MT, PL, PT, RO, SE, SK OG UK LU OG CY GÅ TIL QB6 ANDRE GÅ TIL QB5b QB5a Hvilke af følgende organisationer eller serviceudbydere tror du driver 6-hjælpelinjerne i Danmark? VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Thora Center Børns Vilkår Ingen (LÆS IKKE OP) (8-86),, 5, 6, EB75. QD5a EB077DKXTRA /8 /0/0

14 QB5b STILLES KUN TIL EE, FI, AT, LV, IT, FR, ES, CZ, BG, SK OG BE ANDRE GÅ TIL QB6 STILLES TIL ALLE QB6 For hver af de følgende hotlines og hjælpelinjer til sociale tjenester bedes du fortælle mig, om du mener, at den er meget nyttig, rimeligt nyttig, ikke særligt nyttig eller slet ikke nyttig. Et gratis fælles europæisk nummer til (VIS SKALAKORT - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Meget nyttig Rimeligt nyttig Ikke særligt nyttig Slet ikke nyttig Ved ikke (LÆS IKKE OP) Hotlines til efterlysning af 5 (88) børn Hjælpelinjer for ofre for 5 (89) forbrydelser (90) Børnehjælpelinjer 5 Hjælpelinje til lægevagt til 5 (9) ikke-nødsituationer (9) 5 Hjælpelinje for personer med psykiske problemer 5 EB75. QD7 EB077DKXTRA /8 /0/0

15 QB7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (VIS SKALAKORT - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (9) (9) I Danmark har folk fået tilpas 5 information om, at disse hjælpelinjer og hotlinetjenester eksisterer Der gøres en tilstrækkelig 5 indsats i Danmark for at gøre det lettere for handicappede brugere at kontakte hotline-tjenester og hjælpelinjer, for eksempel i form af specielt tilpassede telefoner eller ved at gøre dem tilgængelige via SMS EB75. QD8 TREND MODIFIED EB077DKXTRA /8 /0/0

16 C. Konkurrence mellem togselskaber QC Hvor ofte rejser du med i Danmark? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Dagli gt / næst en hver dag Flere gang e om ugen En gang om ugen Flere gang e om mån eden Flere gang e om året En gang om året eller mind re Aldri g Ved ikke (LÆ S IKKE OP) Lyntog eller regionaltog (ikke lokaltog og (5) S-tog) (6) Lokaltog eller S-tog QC STILLES, HVIS "REJSER MED LYNTOG ELLER REGIONALTOG", KODE TIL 6 I QC. ANDRE GÅ TIL QC QC Hvorfor kører du oftest med lyntog eller regionaltog? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Transport til og fra arbejde, skole eller studier Rejser/ture i forbindelse med dit arbejde Rejser/ture i din fritid Andet (LÆS IKKE OP) (7) 5 EB077DKXTRA 5/8 /0/0

17 QC STILLES, HVIS "REJSER IKKE MED LYNTOG ELLER REGIONALTOG ELLER EN GANG OM ÅRET ELLER MINDRE", KODE 6 ELLER 7 I QC. ANDRE GÅ TIL QC QC Hvad ville kunne få dig til at rejse med tog noget oftere? (VIS KORT - LÆS OP - ROTERES - FLERE SVAR MULIGT) Billigere priser Flere afgange Mere stabil togdrift Kortere rejsetider Mere behagelige og renere tog Bedre jernbanenet med flere ruter og flere stationer Andet (LÆS IKKE OP) Ingen (LÆS IKKE OP) (8-6),,,, 5, 6, 7, 8, 9, STILLES TIL ALLE QC Hvor tilfreds er du generelt med den landsdækkende og regionale togdrift i Danmark? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Meget tilfreds Nogenlunde tilfreds Ikke særlig tilfreds Overhovedet ikke tilfreds (7) 5 EB077DKXTRA 6/8 /0/0

18 Konkurrence betyder, at togselskaberne har ret til at tilbyde deres service enten på samme ruter som konkurrenter eller ved at vinde et udbud, der giver dem eneret på en strækning. QC5 Er du generelt for eller imod, at de landsdækkende og regionale tognet i Danmark bliver underlagt fri konkurrence, forudsat at alle operatører skal overholde de samme sikkerhedsstandarder? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Er fuldstændig for Er delvist for Er delvist imod Er fuldstændig imod (8) 5 QC6 Du bedes fortælle, om du mener, at øget konkurrence på togdrift i Danmark vil have på? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) En meg et posit iv indfly dels e En posit iv indfly dels e En nega tiiv indfly dels e En meg et nega tiv indfly dels e Inge n indfly dels e (LÆ S IKKE OP) Ved ikke (LÆ S IKKE OP) (9) Den måde togselskaberne ledes på 5 6 (0) Antal togafgange 5 6 () Billetpriserne 5 6 Kvaliteten af den service, passagererne oplever i 5 6 () toget () 5 Tog til tiden 5 6 () 6 Antal stationer eller ruter i drift 5 6 (5) 7 Sikkerheden på jernbanenettene 5 6 (6) 8 Komforten og rengøringsstandarden i togene 5 6 EB077DKXTRA 7/8 /0/0

19 SPLIT: QC7a STILLES IKKE I UK UK GÅ TIL QC7b QC7a Tror du, at øget konkurrence på togdriften vil være godt eller dårligt for? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Meget godt Forholdvis godt Forholdvis dårligt Meget dårligt Ved ikke (LÆS IKKE OP) (7) (8) (9) Passagererne Private togselskaber Medarbejdere hos togselskaberne OPDELING: QC7b STILLES KUN I UK ANDRE GÅ TIL QC8a OPDELING: QC8a STILLES IKKE I UK UK GÅ TIL QC8b QC8a Tror du, at den offentlige støtte til jernbanesektoren vil stige, falde eller forblive på samme niveau, hvis konkurrencen i sektoren øges? Den offentlige støtte til jernbanesektoren? (KUN ET SVAR) Vil stige Vil falde Vil forblive på samme niveau () EB077DKXTRA 8/8 /0/0

20 OPDELING: QC8b STILLES KUN I UK ANDRE GÅ TIL QC9 STILLES TIL ALLE QC9 I hvilken grad ville du ønske, at øget konkurrence ville medføre følgende? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke (LÆS IKKE OP) (5) (6) (7) Lavprisydelser/-togselskaber på samme måde som inden for luftfart Tilbud om bedre service, der ville være dyrere, men som ville omfatte ekstra fordele (måltider, film, aviser, etc.) Flere måder at købe billet på (f.eks. via nettet, smartphone eller på toget) QC0 Hvis en togrejse foretages med flere operatører, er det så vigtigt eller ikke vigtigt for dig at kunne købe billet og få information om hele rejsen ét og samme sted frem for hos de enkelte togselskaber hver for sig? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Ja, det er meget vigtigt Ja, det er vigtigt i nogen grad Nej, det har ingen særlig betydning Nej, det har slet ingen betydning Ikke relevant (LÆS IKKE OP) (8) 5 6 EB077DKXTRA 9/8 /0/0

21 D. Europæerne og landbruget 0 QD I hvor høj grad er du bekymret for, at der vil kunne produceres tilstrækkelige mængder fødevarer til at opfylde behovet hos befolkningen i? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Meget bekymret Forholdsvi s bekymret Ikke særligt bekymret Slet ikke bekymret Ved ikke (LÆS IKKE OP) (69) (70) (7) Danmark EU Verden QD Fortæl mig, i hvilken grad du er enig eller uenig i hvert af følgende udsagn. (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (7) (7) (7) EU bør hjælpe andre lande med at producere flere fødevarer EU bør producere flere fødevarer for at blive mindre afhængige af at importere fødevarer fra andre lande 5 5 EU bør producere flere 5 fødevarer, ikke kun for at opfylde de europæiske forbrugeres behov, men også det stigende behov i lande uden for EU EB077DKXTRA 0/8 /0/0

22 QD Hvor vigtige er følgende faktorer for dig personligt, når du køber madvarer? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Meg et vigtig t Forh olds vis vigtig t Ikke særli g vigtig t Over hove det ikke vigtig t Det kom mer an på prod uktet (LÆ S IKKE OP) Ved ikke (LÆ S IKKE OP) (75) Kvaliteten 5 6 (76) Prisen 5 6 (77) Hvor det kommer fra (geografisk oprindelse) 5 6 (78) Mærke 5 6 QD Når du køber madvarer, kontrollerer du så nogensinde, om de har et kvalitetsmærke, der garanterer dig, at fødevaren har bestemte egenskaber? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Ja, altid Ja, en gang imellem Nej (79) EB077DKXTRA /8 /0/0

23 QD5 Hvilke af logoerne på kortet kender du? (VIS KORT MED LOGOER - FLERE SVAR MULIGT) Logo Logo Logo Logo Logo 5 Ingen (LÆS IKKE OP) (80-86),,,, 5, 6, 7, QD6 Fortæl mig, i hvilken grad du er enig eller uenig i hvert af følgende udsagn. (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (87) (88) (89) Landbruget er gavnligt for 5 miljøet Landbruget bidrager til vores 5 smukke landskaber Landbruget bidrager til at 5 bevare og beskytte vores landområder EB077DKXTRA /8 /0/0

24 E. Sikkerhed på internettet QE Hvor ofte er du på internettet (f.eks. for at sende , læse nyheder på internettet, chatte med venner eller købe produkter på internettet)? (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Flere gange om dagen En gang om dagen Flere gange om ugen En gang om ugen Flere gange om måneden En gang om måneden Sjældnere Aldrig (0) QE TIL QE7 STILLES, HVIS "BRUGER INTERNET", KODE TIL 7 I QE ANDRE GÅ TIL QE8 QEa Hvornår går du oftest på internettet? (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Når du er hjemme Når du er på arbejde Når du er i skole/på studiet Når du er på et offentligt sted (bibliotek eller lignende) Når du sidder på en internetcafe Når du er på farten Andet (LÆS IKKE OP) () EB077DKXTRA /8 /0/0

25 QEb Hvornår går du ellers på internettet? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Når du er hjemme Når du er på arbejde Når du er i skole/på studiet Når du er på et offentligt sted (bibliotek eller lignende) Når du sidder på en internetcafe Når du er på farten Andet (LÆS IKKE OP) (-9),,,, 5, 6, 7, 8, QE Hvilke enheder benytter du til at gå på internettet med? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Stationær computer Bærbar computer/netbook Tablet\ pc med touchscreen Smartphone Andet (LÆS IKKE OP) (0-5),,,, 5, 6, QE Hvilke af følgende aktiviteter foretager du på internettet? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Netbank Køber varer og serviceydelser (ferier, bøger, musik, etc.) Sælger varer og/eller tjenesteydelser Benytter sociale netværkssider Læser nyheder på nettet Spiller onlinespil Ingen (LÆS IKKE OP) (6-),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB077DKXTRA /8 /0/0

26 QE5 Hvor fortrolig er du med at bruge forskellige ting via internettet som f.eks. netbank eller nethandel? (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Meget fortrolig med Forholdsvis fortrolig med Ikke særligt fortrolig med Slet ikke fortrolig med (5) 5 QE6 Har du forbehold, og i givet fald hvilke, i forbindelse med at bruge internettet til f.eks. netbank og nethandel? (VIS IKKE KORT - LÆS IKKE OP - FLERE SVAR MULIGT) Du foretrækker at købe ting i butikker, så du kan se produktet eller spørge en person til råds Sikkerhed ved netbetalinger Du er bekymret for hacking eller misbrug af dine persondata Bekymret for ikke at modtage den vare eller serviceydelse, du køber på internettet Andet Ingenting (6-),,,, 5, 6, 7, QE7 Har bekymringer om internetsikkerheden fået dig til at ændre, hvordan du bruger internettet på nogen af følgende måder? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Mindre tilbøjelig til at købe varer på nettet Mindre tilbøjelig til at benytte netbank Mindre tilbøjelig til at afgive personoplysninger på hjemmesider Ændring af sikkerhedsindstillinger (f.eks. din browser, sociale online medier, søgemaskiner, osv.) Besøger kun hjemmesider, du kender og har tillid til Bruger forskellige adgangskoder på forskellige sider Åbner ikke fra ukendte personer Benytter kun din egen computer Har installeret antivirusprogram Andet (LÆS IKKE OP) Ingen (LÆS IKKE OP) (-5),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB077DKXTRA 5/8 /0/0

27 STILLES TIL ALLE QE8 Internet-kriminalitet kan defineres som forbrydelser, der begås via internettet. Har du inden for de seneste måneder set eller hørt noget om internetkriminalitet fra nogen af følgende kilder? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Tv Radio Aviser Internettet Venner, familie eller kolleger Ikke hørt/set noget (LÆS IKKE OP) (55-6),,,, 5, 6, 7, QE9 Hvor godt føler du dig informeret om risikoen for internetkriminalitet? (LÆS OP - KUN ÉT SVAR) Meget velinformeret Forholdsvis velinformeret Ikke særlig velinformeret Slet ikke informeret (6) 5 EB077DKXTRA 6/8 /0/0

28 QE0 TIL QE STILLES, HVIS "BRUGER INTERNET" KODE TIL 7 I QE ANDRE GÅ TIL DEMOGRAFI QE0 Internetkriminalitet dækker mange forskellige typer kriminelle handlinger. Hvor ofte har du oplevet eller været offer for følgende situationer? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Ofte Af og til Aldrig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (6) (6) (65) (66) (67) Identitetstyveri (andre stjæler dine persondata og udgiver sig for at være dig, f.eks. ved at købe varer i dit navn) Falske , der beder dig indbetale penge eller afgive personlige oplysninger (bank- eller kortoplysninger) Netsvindel, hvor købte varer ikke bliver leveret, er forfalskninger eller ikke lever op til beskrivelsen Materiale der støtter eller ansporer til racehad eller religiøs ekstremisme, som bare dukker op 5 Ikke at kunne få adgang til internettjenester (f.eks. bank) på grund af cyberangreb EB077DKXTRA 7/8 /0/0

29 QE Og hvor bekymret er du personligt for at komme til at opleve eller blive udsat for følgende typer internetkriminalitet? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Meget bekymret Forholdsvi s bekymret Ikke særligt bekymret Slet ikke bekymret Ved ikke (LÆS IKKE OP) (68) (69) (70) (7) (7) (7) Identitetstyveri (andre stjæler dine persondata og udgiver sig for at være dig, f.eks. ved at købe varer i dit navn) Falske , der beder dig indbetale penge eller afgive personlige oplysninger (bankeller kortoplysninger) 5 5 Netsvindel, hvor købte varer 5 ikke bliver leveret, er forfalskninger eller ikke lever op til beskrivelsen Børneporngrafisk materiale 5 på nettet, der bare dukker op 5 Materiale der støtter eller 5 ansporer til racehad eller religiøs ekstremisme, som bare dukker op 6 Ikke at kunne få adgang til 5 internettjenester (f.eks. bank) på grund af cyberangreb EB077DKXTRA 8/8 /0/0

30 QE Hvem ville du kontakte, hvis du oplevede eller var offer for følgende typer internetkriminalitet? (VIS KORT MED SKALA - FLERE SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Politi et Hje mme side n/sæ lgere n Din inter netu dbyd er En forbr uger orga nisat ion And et Inge n Ved ikke (7-80) (8-87) (88-9) (95-50) (50-508) (509-55) Identitetstyveri (andre stjæler dine persondata,,,, 5, 6, 7, og udgiver sig for at være dig, f.eks. ved at købe varer i dit navn) Falske , der beder dig indbetale penge,,,, 5, 6, 7, eller afgive personlige oplysninger (bank- eller kortoplysninger) Netsvindel, hvor købte varer ikke bliver,,,, 5, 6, 7, leveret, er forfalskninger eller ikke lever op til beskrivelsen Børneporngrafisk materiale på nettet, der bare,,,, 5, 6, 7, dukker op 5 Materiale der støtter eller ansporer til racehad,,,, 5, 6, 7, eller religiøs ekstremisme, som bare dukker op 6 Ikke at kunne få adgang til internettjenester,,,, 5, 6, 7, (f.eks. bank) på grund af cyberangreb EB077DKXTRA 9/8 /0/0

31 QE Fortæl mig, i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP - ROTER) Fuldstændi g enig Tilbøjelig til at være enig Tilbøjelig til at være uenig Fuldstændi g uenig Ved ikke (LÆS IKKE OP) (56) (57) (58) (59) Du er bekymret for, at nogle netsteder ikke har styr på sikkerheden omkring dine persondata Du er bekymret for, at dine personoplysninger på nettet ikke administreres sikkert af de offentlige myndigheder Du undgår at afgive personoplysninger via internettet Du mener, at risikoen for at blive udsat for internetkriminalitet er steget inden for det seneste år QE Har du ændret din adgangskode til nogen af nedennævnte internettjenester inden for de seneste måneder? (LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Webbaseret Sociale netværk Nethandelssider (f.eks. rejsesider) Netbank Ingen (LÆS IKKE OP) (50-55),,,, 5, 6, EB077DKXTRA 0/8 /0/0

32 DEMOGRAFI STILLES TIL ALLE D Når folk taler om politik, bliver udtrykkene "venstre" og "højre" brugt. Hvor ville du placere dine synspunkter på denne skala? (VIS KORT) - (INT.: HJÆLP IKKE - HVIS RESPONDENTEN TØVER; LÆS SPØRGSMÅLET OP IGEN) (56-57) Vens tre Højr e Nægter at svare (LÆS IKKE OP) EB76. D INGEN SPØRGSMÅL D TIL D6 D7 Hvilket af det følgende beskriver bedst din nuværende situation? (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) GIFT I FØRSTE ELLER SENERE ÆGTESKAB Bor i husstand uden børn Bor i husstand med børn fra det nuværende ægteskab Bor i husstand med børn fra tidligere ægteskab Bor i husstand med børn fra nuværende og tidligere ægteskab SAMLEVENDE Bor i husstand uden børn Bor i husstand med børn fra det nuværende parforhold Bor i husstand med børn fra tidligere parforhold Bor i husstand med børn fra nuværende og tidligere parforhold ENLIG Bor i husstand uden børn Bor i husstand med børn FRASKILT ELLER SEPARERET Bor i husstand uden børn Bor i husstand med børn ENKE/ENKEMAND Bor i husstand uden børn Bor i husstand med børn Andet (LÆS IKKE OP) Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP) (58-59) EB77. D7 EB077DKXTRA /8 /0/0

33 D8 Hvor gammel var du, da du afsluttede din fuldtidsuddannelse? (INT. KODE "00", HVIS "STADIG STUDERENDE" - HVIS "INGEN UDDANNELSE" KODE '0' - HVIS "NÆGTER" KODE '98' - HVIS "VED IKKE" '99') (550-55) EB77. D8 SPØRGSMÅL D9 UDGÅR D0 D Respondentens køn Mand Kvinde EB77. D0 Hvad er din alder? (55-55) (55) EB77. D EB077DKXTRA /8 /0/0

34 SPØRGSMÅL D TIL D UDGÅR D5b STILLES HVIS "RESPONDENTEN IKKE ER I LØNNET ARBEJDE FOR TIDEN" - KODE TIL I D5a D5a D5b Hvad er din nuværende beskæftigelse? Har du tidligere haft lønnet arbejde? Hvad var din sidste beskæftigelse? ( ) ( ) D5a D5b NUVÆRENDE BESKÆFTIGEL SE SIDSTE BESKÆFTIGEL SE IKKE ERHVERVSAKTIV Ansvarlig for daglige indkøb og pasning af hjemmet eller uden beskæftigelse for tiden, ikke-arbejdende Studerende Arbejdsløs eller midlertidigt ude af arbejde Pensioneret eller ude af stand til at arbejde pga. sygdom SELVSTÆNDIG Landmand 5 5 Fisker 6 6 Liberalt erhverv (advokat, praktiserende læge, revisor, 7 7 arkitekt osv.) Butiksindehaver, håndværksmester, andre selvstændige 8 8 Ejer (eventuelt medejer) af en virksomhed 9 LØNMODTAGER Liberalt erhverv (ansat læge, advokat, revisor, arkitekt) Leder på højt niveau (administrerende direktør, direktør) Leder på mellemniveau (afdelingsledere, lærere, teknikere på lederniveau) Kontoransat, skrivebordsarbejde Ansat, ikke skrivebordsarbejde, men rejser omkring (f.eks. sælger, chauffør) Ansat i servicejob, det vil sige ikke skrivebordsarbejde, (f.eks. hospital, restaurant, politi, brandvæsen osv.) 5 5 Tilsynsførende, inspektør mv. 6 6 Faglært arbejder 7 7 Øvrige manuel arbejder (ufaglært), tjenestefolk 8 8 Har aldrig udført lønnet arbejde 9 9 EB77. D5a D5b EB077DKXTRA /8 /0/0

35 SPØRGSMÅL D6 TIL D UDGÅR D5 Bor du i? (LÆS OP) Landdistrikt eller landsby Lille eller middelstor by Stor by (559) EB77. D5 SPØRGSMÅL D6 TIL D 9 UDGÅR D0a Hvor mange personer på 5 år og derover bor der i din husstand, inklusiv dig selv? (INT.: LÆS OP - NOTER) (560-56) EB77. D0a D0b Hvor mange børn under 0 år bor der i din husstand? (INT.: LÆS OP - NOTER) (56-56) EB77. D0b D0c Hvor mange børn mellem 0 - år bor der i din husstand? (INT.: LÆS OP - NOTER) (56-565) EB77. D0c SPØRGSMÅL D OG D ER IKKE MED Da Db Er der en fastnettelefon i husstanden? Har du selv mobiltelefon? (566) (567) Da Db Fastnet Mobil Ja Nej EB77. Da Db EB077DKXTRA /8 /0/0

36 SPØRGSMÅL D OG D5 ER IKKE MED D6 Hvilke af følgende ting har du i husstanden? (VIS KORT - LÆS OP - FLERE SVAR MULIGT) Tv Dvdafspiller CD-afspiller Computer En internetforbindelse derhjemme Bil Lejlighed/hus, som du er blevet færdig med at betale ud Lejlighed/hus, som du betaler af på Ingen (LÆS IKKE OP) ( ),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0, EB77. D6 SPØRGSMÅL D7 TIL D59 ER IKKE MED D60 Har du i løbet af de seneste måneder haft problemer med at betale de månedlige regninger? (VIS KORT - LÆS OP - KUN ÉT SVAR) De fleste måneder Enkelte gange Stort set aldrig/aldrig Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP) (578) EB77. D60 EB077DKXTRA 5/8 /0/0

37 D6 Hvor vil du placere dig selv på følgende skala, hvor angiver laveste samfundstrin, og 0 angiver højeste samfundstrin? (VIS KORT - KUN ÉT SVAR) Laveste samfundstrin Højeste samfundstrin Ønsker ikke at svare (LÆS IKKE OP) ( ) EB77. D6 D6 Kan du oplyse mig om følgende? (VIS KORT MED SKALA - KUN ÉT SVAR PR. LINJE) (LÆS OP) Hver dag eller næst en hver dag - gang e om ugen Ca. en gang om ugen - gang e om mån eden Sjæl dner e Aldri g Har ikke inter neta dgan g (LÆ S IKKE OP) (58) Benytter du internet hjemmefra (58) Benytter du internet på din arbejdsplads (58) Benytter du internet andre steder (skole, universitet, netcafé osv.) EB77. D6 EB077DKXTRA 6/8 /0/0

38 P P P INTERVIEWPROTOKOL Dato for interview (60-605) ( ) DAG EB77. P INTERVIEWET PÅBEGYNDT KL. (INT.: BRUG TIDINTERVAL 00:00 TIL :00) ( ) (60-6) TIME EB77. P INTERVIEWETS VARIGHED, MINUTTER (6-6) MINUTTER EB77. P MÅNED MINUTTER P P5 P6 Antal personer til stede under interviewet inklusive interviewer: To (respondent og interviewer) Tre Fire Fem eller flere EB77. P Respondentens samarbejdsvillighed: Særdeles god Ret god Nogenlunde/middel Dårlig EB77. P5 Urbanisering: (Lokale koder) (67-68) (65) (66) EB77. P6 EB077DKXTRA 7/8 /0/0

39 P7 Geografi: (Lokale koder) (69-60) EB77. P7 P8 Postnummer (6-68) EB77. P8 P9 Samplingpoint (69-66) EB77. P9 P0 Interviewernr. (67-6) EB77. P0 P BLANK (65-65) EB77. P SPØRGSMÅL P UDGÅR EB077DKXTRA 8/8 /0/0

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Denmark ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5965. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA96 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D NatQstoEB8 DK /8 0/0/0 Q Hvad er din nationalitet?

Læs mere

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Denmark ZA696 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE, DER PASSER,

Læs mere

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Regional Policy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE

Læs mere

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Denmark

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Denmark ZA8 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB79. A B Landekode (06-07) EB79. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB79. C D Interviewnummer (-6) EB79. D EB079DKXTRA / /0/0

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Denmark FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy DK D Hvad er din alder?

Læs mere

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Denmark ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Denmark FL9 - - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL Tourism DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA5480. Eurobarometer 75.2. Country Questionnaire Denmark

ZA5480. Eurobarometer 75.2. Country Questionnaire Denmark ZA580 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB75. A B Landekode (06-07) EB75. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB75. C D Interviewnummer (-6) E EB75. D Split sample

Læs mere

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4565. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark ZA565 Eurobarometer 68. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB67. A B Landekode (06-07) EB67. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB67. C D Interviewnummer (-6) E EB67. D Split

Læs mere

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Denmark

ZA5564. Eurobarometer 75.4 (2011) Country Questionnaire Denmark ZA6 Eurobarometer 7. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landekode (06-07) EB7. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB7. C D Interviewnummer (-6) EB7. D EB07DKXTRA / 6//0

Læs mere

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Denmark

ZA5878. Eurobarometer 81.1. Country Questionnaire Denmark ZA5878 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB80. A B Landekode (06-07) EB80. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB80. C D Interviewnummer (-6) EB80. D EB08DKXTRA / /0/0

Læs mere

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5905. Flash Eurobarometer 392 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2014) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Denmark FL 9 - Preferences of Europeans towards tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5686. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5686. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA5686 Eurobarometer 78. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB78. A B Landekode (06-07) EB78. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB78. C D Interviewnummer (-6) EB78. D EB078DKXTRA /5

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5481. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA58 Eurobarometer 75. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB75. A B Landekode (06-07) EB75. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB75. C D Interviewnummer (-6) E EB75. D Split sample

Læs mere

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V

KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Generaldirektoratet for Kommunikation DIREKTORAT C - Forbindelser med Borgerne ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION KRISE OG ØKONOMISK FORVALTNING V Bruxelles, den 21. maj 2012 Europa-Parlamentet

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

ZA5931. Eurobarometer 82.2. Country Questionnaire Denmark

ZA5931. Eurobarometer 82.2. Country Questionnaire Denmark ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark D0 B D0: SKAL BESVARES Respondentens køn Mand Kvinde EB8. D0 Landekode (00-00) (00) C EB8. B Vores undersøgelsesnummer (00-006) D EB8. C Interviewnummer

Læs mere

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Denmark ZA686 Flash Eurobaromer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Denmark FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Denmark FL9 European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

ZA5930. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5930. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA590 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark B Landekode (0-0) EB8.5 B C Vores undersøgelsesnummer (0-05) EB8.5 C D Interviewnummer (06-) EB8.5 D EB08DKXTRA / 9/09/0 Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE,

Læs mere

ZA5897. Flash Eurobarometer 383 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5897. Flash Eurobarometer 383 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA897 Flash Eurobarometer 8 (Firearms in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL 8 Firearms - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

ZA5932. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5932. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA593 Eurobarometer 8.3 Country Questionnaire Denmark B Landekode (00-00) EB8. B C Vores undersøgelsesnummer (003-005) EB8. C D Interviewnummer (006-0) E EB8. D Split sample A B EB80. E (0) EB083DKXTRA

Læs mere

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Denmark FL 8 - Justice in the EU - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Denmark FL0 - Youth Attitudes on Drugs - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Denmark FL4 Cross border access to content online DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE"

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Denmark FL - Attitudes towards food waste DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Denmark

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Denmark ZA66 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB76. A B Landekode (06-07) EB76. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB76. C D Interviewnummer (-6) EB76. D EB076DKXTRA

Læs mere

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3933. Flash EB 140 European Union Enlargement. Country Specific Questionnaire Denmark ZA3933 Flash EB 140 European Union Enlargement Country Specific Questionnaire Denmark D1. Køn [1] mand [2] kvinde D2. Præcis alder: [ ][ ] år gammel [00] [NÆGTER/INTET SVAR] D3. Alder ved afslutningen

Læs mere

ZA4975. Eurobarometer 72.1. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4975. Eurobarometer 72.1. Country Specific Questionnaire Denmark ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landekode (06-07) EB7. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB7. C D Interviewnummer (-6) E EB7. D Split sample

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer EB8. A B Landekode EB8. B C Vores undersøgelsesnummer EB8. C D Interviewnummer EB8. D E Split sample A B EB8. E Q: HVIS ER DEN ENESTE

Læs mere

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Denmark FL - Women in the European Union - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE

Læs mere

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA5790. Flash Eurobarometer 355 (Space Activities) Country Questionnaire Denmark ZA790 Flash Eurobarometer (Space Activities) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Space Activities - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4229. Eurobarometer 62.0 Standard European Union Trend Questions and Sport. Country Specific Questionnaire Denmark ZA9 Eurobarometer 6.0 Standard European Union Trend Questions and Sport Country Specific Questionnaire Denmark A Projekt nummer B Lande kode C Vores survey nummer 6 0 D Interview nummer E Split sample

Læs mere

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4526. Eurobarometer 66.1. Country Specific Questionnaire Denmark ZA6 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB6. A B Landekode (06-07) EB6. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB6. C D Interviewnummer (-6) E EB6. D Split sample

Læs mere

ZA6584. Flash Eurobarometer 420 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6584. Flash Eurobarometer 420 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Attitudes of Citizens towards Shale Gas in Selected European Regions) Country Questionnaire Denmark FL0 Attitudes of citizens towards shale gas in selected European regions

Læs mere

ZA5235. Eurobarometer 73.5. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5235. Eurobarometer 73.5. Country Specific Questionnaire Denmark ZA Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landekode (06-07) EB7. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB7. C D Interviewnummer (-6) E EB7. D Split sample

Læs mere

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Denmark

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Denmark ZA6 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landekode (06-07) EB7. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB7. C D Interviewnummer (-6) EB7. D EB076DKXTRA / 9//0

Læs mere

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark

ZA5968. Flash Eurobarometer 408 (European Youth) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 08 (European Youth) Country Questionnaire Denmark FL08 European Youth DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology

ZA4231. Eurobarometer 62.2. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology ZA Eurobarometer 6. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB6. A B Landekode (06-07)

Læs mere

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Denmark ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 8 - Consumers - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS

Læs mere

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Denmark PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hvor mange

Læs mere

ZA4506. Eurobarometer 65.2. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4506. Eurobarometer 65.2. Country Specific Questionnaire Denmark ZA506 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-05) EB65. A B Landekode (06-07) EB65. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB65. C D Interviewnummer (-6) E EB65. D Split

Læs mere

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5205. Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5205 Flash Eurobarometer 262 (The European Emergency Number 112, wave 2) Country Specific Questionnaire Denmark Questionnaire FL262 DG INFSO Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer du ville ringe

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5445. Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5445 Flash Eurobarometer 298 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 298 REGIONAL POLICY (2010) A. OVERORDNET BEVIDSTHED OG ACCEPT AF EU

Læs mere

ZA5466. Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5466. Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5466 Flash Eurobarometer 299 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 299 MAIN QUESTIONNAIRE Q1. Kan du fortælle mig, om du

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Denmark B Landekode (0-0) EB8. B C Vores undersøgelsesnummer (0-05) EB8. C D Interviewnummer (06-) EB8. D EB08DKXTRA / /0/0 Q: HVIS 9 ER DEN ENESTE KODE, DER

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Denmark FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Forskellige private og offentlige organisationer

Læs mere

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Denmark FL9 Innobarometer 0 A Flashnummer FLA B Landekode FLB C Interviewnummer FLC

Læs mere

ZA5237. Eurobarometer 74.1. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5237. Eurobarometer 74.1. Country Specific Questionnaire Denmark ZA7 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landekode (06-07) EB7. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB7. C D Interviewnummer (-6) EB7. D EB07DKXTRA /9

Læs mere

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] Mand...1 Kvinde...2 D2. Hvor

Læs mere

ZA5160. European Election Study 2014, Voter Study. Country Questionnaire Denmark

ZA5160. European Election Study 2014, Voter Study. Country Questionnaire Denmark ZA0 European Election Study 0, Voter Study Country Questionnaire Denmark B Landekode (00-00) EB. B C Vores undersøgelsesnummer (00-00) EB. C D Interviewnummer (00-0) EB. D D: SKAL BESVARES D Hvad er din

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark

ZA5896. Flash Eurobarometer 388 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark ZA896 Flash Eurobarometer 88 (Attitudes of Europeans towards Waste Management and Resource Efficiency) Country Questionnaire Denmark FL 88 - Waste and Resource Efficiency - DK D Hvad er din alder? (SKRIV

Læs mere

ZA4530. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4530. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Denmark ZA0 Eurobarometer 67. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB67. A B Landekode (06-07) EB67. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB67. C D Interviewnummer (-6) E EB67. D Split

Læs mere

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5465. Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5465 Flash Eurobarometer 314 (The European Emergency Number 112, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark European emergency number 112 February 2011. Q1. Kan du fortælle mig, hvilket telefonnummer

Læs mere

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation

UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Parlameter 2016 Analytisk oversigt Særlig Eurobarometerundersøgelse for Europa- Parlamentet UNDERSØGELSE Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Forfatter: Jacques

Læs mere

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark

ZA5779. Flash Eurobarometer 344 (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark ZA779 Flash Eurobarometer (Attitudes of Europeans towards Water related Issues) Country Questionnaire Denmark EB FLASH - Water - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Denmark ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Denmark FL 97 - Consumers - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4879. Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE]

Læs mere

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Køn [SPØRG IKKE - AFMÆRK DET KORREKTE] [ 1 ]

Læs mere

ZA4527. Eurobarometer 66.2. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4527. Eurobarometer 66.2. Country Specific Questionnaire Denmark ZA7 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB6. A B Landekode (06-07) EB6. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB6. C D Interviewnummer (-6) EB6. D EB066DKXTRA

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

ZA5688. Eurobarometer 79.2. Country Questionnaire Denmark

ZA5688. Eurobarometer 79.2. Country Questionnaire Denmark ZA688 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Denmark A Projektnummer (0-0) EB79. A B Landekode (06-07) EB79. B C Vores undersøgelsesnummer (08-0) EB79. C D Interviewnummer (-6) E EB79. D Split sample

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 257 ENLARGEMENT I 1989 kollapsede de Central og Østeuropæiske regimer der var forbundet

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA3935. Flash EB 142 Convention on the Future of Europe. Country Specific Questionnaire Denmark ZA9 Flash EB 1 Convention on the Future of Europe Country Specific Questionnaire Denmark 1. D.1 INT: NOTÉR KØN P 9 (19-JUN-0) MAND... KVINDE... 1: 1. D. HVAD ER DIN ALDER? INT.:HVIS RESPONDENTEN IKKE VIL

Læs mere

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4812 Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER 232 I de følgende spørgsmål vil du blive bedt om dine synspunkter på diskrimination.

Læs mere