Skannet: :13 Seperatorkode: OU481PE299. ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc. Status.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skannet: 04-06-2014 09:13 Seperatorkode: OU481PE299. ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc. Status."

Transkript

1 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc Status Helsinsun ] ] ] ] u

2 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 j Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 0 indskrevne vi havde i 203, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af Helsingungs indsats i det foregående år, men alle vores indsatser har haft til formål at være til hjælp for de unge, der har et overforbrug/forbrug af hash og andre rusmidler. Vi har så forsøgt at beskrive nogle af vores andre indsatser. Vores tal viser at tidlig (aldersmæssigt) indsats øger succesraten med 5%. Helsingung har stadig en målsætning om at være Danmarks bedste behandlingstilbud til unge under 25 år. En målsætning vi dagligt stræber efter at nå. Om vi når målet, er måske ikke så interessant, men det interessante er: for det første, de aktiviteter og tiltag vi sætter i værk for at nå målet, og for det andet, at vi i det hele taget har målet! Vi arbejder ud fra tesen om, at et tilbud du ikke kan bruge eller ikke kender til, ikke er et reelt tilbud. Så de tre ting, der er vigtigst for, om vi er til hjælp for de unge er, synlighed, synlighed og troværdighed. Så arbejder vi også bevidst med ikke at stigmatisere de unge. Centralt i den sammenhæng er, at vi ikke bruger ordet misbrug. Ordet misbrug har ofte den effekt at de xmge, stopper med at høre efter, for i deres optik har de sjældent et misbrug. De voksne omkring de unge forbinder ordet misbrug med Maria Kirke, nålen og hurtig social deroute, hvilket heller ikke er hjælpsomt for de unge. Da det er svært at lave om på de unges og de voksnes (forældrene og de professionelle) forforståelser/opfattelser, har vi valgt at undgå at bruge ordet misbrug. '] Derved opnår vi meget lettere en dialog med de unge, og vi mister ikke noget i behandlingen ved ikke at bruge ordet misbrug. En stor del af vores samarbejdspartnere er blevet inspirerede af derme tankegang, og vi mærker, at det også for dem bliver nemmere at tale med de unge, og starte en dialog. Vi har valgt ikke at bringe alle tal, så hvis du sidder og tænker: "gad vide om de har noget om det," så prøv at kontakte os. Eller se på hvor vi lægger flere tal ud, end der er her i rapporten. Ligeledes har vi heller ikke i detaljer beskrevet alle vores indsatser, men vi har antydet, og forhåbentlig gjort jer nysgerrige - så er målet nået. (Hellere en lille status der bliver læst end en stor status der ikke bliver læst.) Vi ønsker dig god læsning Hvis du har nogen bemærkninger, hører vi gerne fra dig, enten via vores digitale platforme eller ved en personlig kontakt;-) Vi har også en hel rapport om Dagteamet du sammen med denne rapport kan downloade fra Endelig en stor tak for et godt samarbejde med Familerådgivningen, Lokalcentret, Produktionsskolen og Ungdomsskolen uden jeres støtte og forståelse kunne vi ikke lave det arbejde vi laver. mvh

3 :3 Seperatorkode: OU48PE299 siiee^sffiee^szs:^!!^ ^'^ Helsingung. Indhold :] Målbare resultater vi har nået Aktiviteter grafisk set i Helsingun Tilgangen Anonym rådgivning Best practice Konsulent ftinktion Dagteamet Forældreaftener Digital tilgang Synlighed^randing Lidt om dem under 8 år Side 4 Side 8 Side 0 Side Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8

4 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 Hctsi>»(yvi.i(y-N^ Hct^iN^vialT.tai/ Målinger Hvordan gik det dem vi havde udskrevet. Vi har i 203 3,,,,,,,,,_, vad ikke udskrevet 56 3% unge. Af de unge vi har udskrevet, er der.if.i 44%) der er stoppet med IV deres forbrug af 44M rusmidler, ogl4% der siger de har reduceret * ; deres forbrug. _* i., _ Det er ikke nogen garanti for, at de unge fort... p::,;^:... sætter med at være stoppet, eller har reduceret deres forbrug, men de unge kan bruge deres positive resultat af behandlingen som en reminder om, at hvis de vil og har de rette omstændigheder, så kan de lave forandringer i deres liv. Hvis vi også inddrager dem, der er i behandling, så falder procenten på dem der er stoppet fra 44 til 38%) og de unge der har reduceret deres forbrug stiger fra 4%o til 5%) og samlet er der 53%, der laver en forandring i deres liv. Kigger vi kun på dem under 8 år er det hele 67%o, der laver en forandring så tidlig indsats er en klar markør for succes, se diagrammer på side 8. 'S Hovedstoffet. Hvilket stof er det de fleste unge under 25 år har problemer med? Ja det er, som det fremgår af nedenstående figur hash. Sådan har det været siden 2009, hvor vi har lavet statistik på de unge Hovedstof

5 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 J i behandlingen. Hvad der også er interessant er, at der hen over årene har været mellem 5 og 0%o af de unge, der angiver at alkolhol er det "stof de har flest problemer med. Feststoffeme - de hurtige stoffer fylder ikke så meget. En forklaringsmodel på det forhold kan være, at bivirkninger ved feststoffeme kommer hurtigt, og at stofferne ikke er blevet så stor del af de unges liv endnu, mens der med hashen, går der lang tid inden de unge erkender at de har et problem. Ofte så længe, at hashen er blevet en del af deres sociale liv. Så nu er det ikke bare hashen de unge skal stoppe med, de skal også bygge et nyt liv op. Nye venner, nye interesser mv. ' Hvem henvender sig og hvor gamle er de? Kønsfordeling De unge der går i behandling er typisk mænd, selv om der henover årene er en tydelig tendens til at der kommer flere og flere kvinder i behandling, i 20 varder for eksempel 27% kvinder holdt op imod at der i 203 var 35%o kvinder i behandling i Helsingung. For mændene var der 73% i 20 mod 65%o i 203. Gennemsnitsalderen for henholdsvis mænd og kvinder ligger ret tæt, og de er kun adskilt af knapt et halvt år. i 20 var der en større forskel på 2 år. Vi kan ikke forklare forskellen i alderen i 20 kontra 203. Et interessant resultat er at hvis vi kigger på de unge under 8 år, så er kvindernes gennemsnitsalder et helt år lavere end drengenes gennemsnitsalder. Så noget tyder på, at de helt unge kvinder lettere kan motiveres til at gøre noget ved deres forbmg, frem for de unge mænd. Gennemsnits alder ved indskriviiing ig^

6 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 n HetMW^yviafe^-Wu H HCLSIM^IU^.WV ttttsiwtrvwb'-wv J J Helsingungs statistikker i de fomdgående år, viser samme billede af fordelingen af kønnene, men med en mere udtalt forskel. Center for Rusmiddelforskning udarbejdede i 2008 en rapport^ om forskelle og Hgheder mellem mænd og kvinders stofinisbmg, og heriblandt vejen til behandling. Denne rapport, giver en forklaring på, hvorfor kvinder sjældnere end mænd søger behandling og endvidere en forståelse af, hvordan det er for kvinder at have et stoftnisbmg. Kønnenes motivation til at gå i behandling, er langt hen af vejen den samme. De ønsker at komme væk fra stofrailjøet samt kriminaliteten, få sig en uddannelse og/eller et arbejde. Men hvorfor viser tal så denne store fordelingsforskel? Undersøgelser viser, at kvinder er tilbøjelige til at bebrejde sig selv og ser ikke deres stofinisbmg, som deres primære problem. Deres forventning til behandling, omhandler i højere grad om vanskeligheder med partnere, bøm, omgivelser og økonomi. Derfor vil kvinderne i større udstrækning søge hjælp hos deres læge.^ Dog skal det nævnes, at mange af kvindemes syn på deres eget misbmg forbindes med skyld og skam og disse følelser kan bevirke, at mange kvinder ikke søger misbmgsbehandling. Når kvinderne "endelig" kommer i behandling, viser erfaringer, at kvinderne er langt mere fysisk, psykisk og socialt medtaget og belastet end mænd.^ Om det er nogle tilsvarende forklaringer for de helt unge ved vi ikke, men det er et kvahficeret gæt. Henviste kontra unge der kommer selv! t^kldf^t Henviste unges ads krtvni ngsstatus.reduraret 3=4 Er der forskel på om de unge kommer selv, eller at de er blevet henvist til os af kommunen, familien eller andre Ja det er der. Unge der er henviste til Helsingung af nogen, laver forandringer i deres liv. Her ^ Dahl, Helle Vibeke, Pedersen, Uffe Mads (2008) Kvinder og køn: Stofbrug og behandling. Center for Rusmiddelforskning. J & R Frydenberg a/s, København ^Raine 200; Reed 987 Rapport Kvinder og stofmisbrug s. 32 midt

7 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HCtSIV^rUW^-Wl' H HeLSIIiVUNtr.KV formår 29% af de unge at stoppe og 3 % af de unge reducerer deres forbmg. Samlet set bliver det 42%, der laver en forandring i deres liv. Vi har målt på alle 0, der var indskrevne i Helsingung, og altså ikke kun de udskrevne. Kigger vi derimod på selvhenvendeme, altså De unge, der ved indskrivningen siger, at de selv har syntes, det var en god ide at fa Selvhenvendsrnes udskrivnings status uændret- nogle samtaler i.. - Helsingung, så profiterer de samlet set bedre af behandlingen, men med det tvist at færre af dem stopper helt til gengæld reducerer mere end dobbelt så mange af dem deres forbmg. Den væsentligste pointe er, at det altid kan betale sig at sende unge hen til Helsingung og dermed et behandlingsforløb, også selv om den unge i første omgang ikke giver udtryk for, at det er en god ide. Så lykkes det alligevel den unge i 42% af tilfældene at lave positive forandringer i sit liv. vsdikka 4<^~^^Y 33^

8 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 ttfj-^'w^y^tfeet M HCL^IWtrVW^r-WV Aktivitet i Helsingung pr Udskrevne unge Stoffri gruppe Total antal henvendelser Totale antal henvendelser opgjort på antal personer: er summen af indskrevne, professionelle og forældre 44 Professionelle 5 rådgivningsforiøb til professionelle J Forældreaftner Antal forældre samtaler 8 forældre ialt 5 afterner Forældre Dagteam udskrevne Dagteam Anonyme indskrevne Det er ikke muligt at opgøre hvor mange af de anonyme, der er blevet indskrevet, men ca. 2/3 Antal anonyme samtaler 4 Anonyme unge Indskrevne 0 Derudover har vi stået for udvikling af 2 APP's: En Scott Miller FIT"^ baseret platform, som danner baggrund for, at hele Helsingør Rusmiddelcentret nu begynder at bruge FIT systematisk og dermed fokuserer på at mindske frafaldet i behandlingen. F'a J '* "Feedback Informed Treatment" (FIT) en klientstyret, effektorienteret tilgang til samarbejdet med kiienten, familien som øger engagement og samarbejdet med kiienten samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver (også benævnt Client Directed Outcome Informed Treatment). Tilgangen kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang du benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdei med såvei klienter med alvorlige psykiske vanskeligheder, misbrug som i arbejdet med lettere problemer. Samtidig giver modellen dig mulighed for at tilpasse dit samarbejde med klienten til dennes ressourcer, behov og "ide om forandring". Endelig gives ideer til organisering af arbejdet i institutionen, som ønsker at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring. Beskrivelse fra httd://wvw.solutionfocus.dk/rapidcart-2/stvled-6/index.html

9 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 [ HliÆffi^ O [] En APP der skal bruges af unge til at tracke de unges hashforbrug, og som skal være et led i vores behandling af unge. Dette videreudvikles endvidere til en tilsvarende APP, der skal bruges af voksne, men hvor det er alkoholforbrug, der trackes. Disse 2 tiltag er den spæde start på at udvikle et egentlig digitalt behandlingstilbud. Vi har stået for en løsningsfokuseret temadag med hele Rusmiddelcentret. Vi har stået for afvikling af vores interne udviklingsdage, som havde FIT som tema Vi har lavet et filmprojekt i dagteamet med de unge og produceret filmen "Modlys" Vi har afviklet en temadag om Rusmidler for alle professionelle i Helsingør kommune Vi deltager aktivt i SSPK samarbejdet, som er en vigtig samarbejdspartner i at vi hele tiden er synlige for dem, der har brug for os. Vi har deltaget i og afviklet en Bedst Practice dag med myndigheden og lokalcentret, som har været en cementering af et styrket samarbejde til gavn for de unge i kommunen. Det har på mange måder været et spændende år, med masser af udfordringer og udvikling af et Helsingung «

10 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 LI 2 m. Tilgangen Kan unge under 25 have et misbrug? Det korte svar er - selvfølgelig kan de det. Der er nogle definitioner, som gælder for alle og lever du op til dem, så har du et misbrug. Udfordringen er, at de unge ikke oplever, at de har et misbrug. I de unges optik lever de livet, har gang i den og "..jeg har styr på det..." Så ret hurtigt far vi etableret en ikke kommunikation, hvor systemet (de voksne, de professionelle) bruger et begreb, som ikke giver mening for den unge. De vil ofte føle, at systemet ikke forstår dem, og hvis de unge ikke føler sig forstået, er den næste tanke de far, at så kan systemet nok heller ikke være til hjælp for dem. Ordet misbrug/misbruger er også blevet et belastet ord, som for mange har nogle medbetydninger: narkoman sprøjte Maria Kirke social deroute kriminel For mange der bruger ordet misbrug, ville alle ovenstående 5 ord blive brugt på den samme person. '^ Misbrug ifølge WH& Verdenssundhedsorganisationen WHOfastsætter internationale standarder og normerfor sundhed og sygdomsbehandling. Den beskriver misbrug som: "Etforbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser " WHO's definition er altså meget bred og dækker over en lang rækkefølger af rusmiddelforbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre. Misbrug - når sundheden er i fare Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og formidler også information om rusmidler. Den har et sundhedsperspektiv på misbrug af rusmidler altså på rusmidlers virkning og de fysiske følger af at bruge rusmidler. Alle kender for eksempel Sundhedsstyrelsens anbefalinger af hvor mange genstande mænd og kvinder bør drikke om ugen. Misbrug ifolge psykiatrien Professionelle, der arbejder med en psykiatrisk tilgang til misbrug, har fokus på afhængighed og ser på både fysiske, psykologiske og adfærdsmæssige mønstre, når de stiller en diagnose. For eksempel trang til rusmidler, nedsat evne til at kantrollere indtagelsen og abstinenssymptomer. Få i den danske misbrugsbehandling bruger dog en psykiatrisk definition. Misbrug ifølge juraen Den juridiske definition af misbrug sætter lighedstegn mellem misbrug og ethvert forbrug af rusmidler, der er illegale i lo- vens forstand som eksempelvis hash, kokain og heroin. Omvendt er brug af lovlige rusmidler som alkohol ikke defineret som misbrug roj ] J t I Hvis vi kigger på de 0 unge under 25 vi have indskrevet sidsjte år, er der meget få - måske en håndfuld, som ville definere sig selv som misbrugere, og ikke engang de fa ville vi kunne bruge ovenstående ord på. Det er klart at langt de fleste af de 0 unge ville opfylde de 4 nedenstående forståelser af misbrug De fleste unge, deres forældre og de mange professionelle hører bare ordene narkoman, sprøjte, Maria Kirke, social deroute og kriminel i stedet for misbmg. Dermed er vi med til at stigmatisere de unge, og skubber dem længere og længere fra os og en eventuel behandling. '\% (ovenstående er taget ji-a htp.//www socialstyrelsen dk/unges-misbrug/unge-og-rusmidkr/viden/andreforstaelser-af-misbrug)

11 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HeLSlMlrUVtr.KV HeLSINtr*'^^-*'^ Igennem 3 år har vi i Helsingung italesat dette sprogproblem, som er med til at besværliggøre kontakt og dermed behandling af de unge. Nu er vi ved at vinde forståelse for det. I flere og flere sammenhænge hører vi, at andre professionelle langsomt holder op med at karakterisere de imge som misbmgere. Det giver spændende diskussioner, og medfører, at vi i stedet for, er nødt til at beskrive det, den unge gør. På vores hjemmesider og vores APP hashtrack bmger vi ikke ordet misbmg. Samtidig må vi erkende, at fraværet af ordet misbmg, ikke har betydet, at vi laver dårligere behandling. Anonym rådgivning rir [i Vi har som grundpillen i vores arbejde den anonyme rådgivning, som på sin egen måde er kommet til at spille en stor rolle. Vi har flere gange forsøgt at fa den anonyme rådgivning til at fungere, som i U tum. Det vil sige unge kommer ind fra gaden og siger de har bmg for hjælp uden fomdgående tidsbestilling. Hvis vi har haft 2 henvendelser på den måde i 203, så er det hajt sat. Men derfor vil vi alligevel karakterisere den anonyme rådgivning som en succes. Vi bmger den, så alle, der bliver henvist eller kontakter os, far tilbudt anonyme samtaler, som standard. Det oplever vi giver en ro, og den unge en fornemmelse af at "styre". Vi far derved mulighed for at opbygge en relation til den unge på den unges præmisser (de er ikke blevet en del af et system). I forhold til de professionelle og forældre oplever vi også, at det er nemmere for dem at sælge Helsingung til en ung, fordi de kan sige, at den unge i starten "bare" får nogle anonyme samtaler, og får mulighed for at prøve os af.- S J^^^l-^ i^^^v 5*'iiJÉ? 3«w * ^g^s^*^'. ^ A'B^TS! ' jt' f ^' 'irøiw Æ^ ^^^(éijt ^ ^ ^ ^..'*).^ I. - «A "V tf ' ^02^^?S.' t h/ J. f.- -'».

12 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 LI Het-SiwtrvNty-NV nmiw^i/inh^hh )-^:W!T~^ ass 2 Best practise ^ Er blevet overskriften på samarbejdet mellem Lokalcentret^, myndigheden^ og Helsingung. Vi havde vores første temadag i januar 4, men hele optakten og forberedelsen lå i 203. Samarbejdet har betydet, at vi har fået en langt større indbyrdes forståelse for hinandens arbejdsvilkår, og vi er blevet meget bedre til at trække på hinandens ressourcer. Det er en fortløbende proces, hvor vi årligt vil lave en temadag under overskriften "Best practise". Vi holder løbende kontakt mellem de 3 enheder, så vi hele tiden bliver til størst mulig hjælp for de unge. Vi har aftalt, at nye medarbejdere bliver gensidigt introduceret til os alle. Endvidere vil vi, når det giver mening, invitere hinanden til vores fælles udviklingsdage, hvor vi som observatører, kan se hvordan vi arbejder og få indblik i hinandens maskinrum. Lige nu er vi i en proces, hvor vi orienterer vores ledelser om, at det er det, vi gør. Vi har store forhåbninger til det fremtidige samarbejde. Konsulentfunktion Helsingung har arbejdet på at tydeliggøre vores rolle som konsulenter for resten af kommunen, og vi oplever, at vi bliver brugt på den måde. Formålet for os er, at vi far lavet vores indsat også hurtigt som muligt, så indgrebet/tilbuddet bliver så minimalistisk som'muligt Overskriften og forståelsen på/af vores konsulentfunktion er at vi skal så hurtigt ind og ud som muligt, så det stadig er hjælpsomt for den unge. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er den unge, der beslutter hvomår den unge er færdig med os. Vi kan godt skubbe til den unge, men det er den unge, der tager beslutningen. Nedenstående figur giver et andet indblik i hvordan vi tænker vores indsats end Helsingunghuset, som er en præsentation af indsatserne og her er indsatseme puttet ind i en anvendelsesfilosofi. Helsingung nu Forældrebackup nu Pressen Videns center Facebook com/helsmgung Hashtrack Alkotrack Anonym rådgivning Forældreaftener Konsulentfunktion Anonym rådgivning Individuel behandling Konsulentfunktion Stoffri gruppe Forældreaftener Individuel behandling Dagteam Konsulentfunktion Helsingør Lokalcenter er Helsingør kommunes lokale døgninstitution for børn, unge og familier med særlige behov for støtte. Lokalcentret yder ud over døgntilbud ligeledes forskellige former for dagtilbud som foreksempel støtte til at forældre kan have samvær med deres bøm, samt støtte ti unge hjemme- og udeboende via kontaktpersonordning Familierådgivningen under Center for Børn Unge og Familier

13 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 J Hft^lWH/W^y.NV m Het-^INtrVW^.WV fe HCCMN^N^-WV Dagteamet - Vi møder dem der ikke er plads til andre steder ^Vvis Jeg ikke var kommet i Helsingungs dagteam, tiavde jeg stadig siddet dertijemme og røget uden at passe min skole" (Ung fra dagteamet) Dagteamet i Helsingung er et helhedsorienteret dagbehandlingstilbud bestående af skole, samtaler samt social og fysisk aktivitet. Dagteamet er ment som en kortere intensiv indsats, der skal hjælpe unge under 8 år videre i livet bl.a. ved at bygge bro til andre skoletilbud. Ungdomsskolen leverer undervisning 7 timer om ugen i fagene dansk, engelsk og matematik. Ligesom det er via ungdomsskolen du unge kan tage FSA i dansk, engelsk og matematik. Dagteamet samarbejder også aktivt med professionelle omkring den unge og med forældrene. 3 Dagteamets målgruppe er unge: - under 8 år - som har et problematisk forbrag af rusmidler, og ønsker en forandnng - som ikke har et aktivt skoietilbud - som ikke har folkeskolens afgangseksamen dansk/ matematik/engelsk (eller 9 års skolegang) - som selv sigerja til tilbuddet Der har siden opstarten i januar 202 været 2 antal unge indskrevet i dagteamet. De har alle haft forskellige målsætninger, som de har forfulgt undervejs. Ens for dem er, at de har skabt forandringer i deres msmiddelsituation, og langt de fleste er kommet videre til et relevant uddannelsestilbud. 9 unge har aflagt og gennemført fsa i dansk, engelsk og matematik. Kigger vi videre på statistikker for dagteamet har vi en spredning fra 4 til 7 år, og fordelingen mellem kønnene er 9 kvinder og 0 mænd. Vi kan også lægge mærke til den germemsnitlige længde på en indskrivning er 6-8 måneder, med en spredning på måtied til,5 år. Det viser altså, at der er en relativt stor forskel på, hvor længe man er indskrevet. En udlægning af det er, at der er store individuelle variationer på, hvordan og hvomår man kan komme videre. Men også en påmindelse om, at en kort indsats ikke nødvendigvis kan måles i tid - men kan ses som korteste vej^. De unge i Dagteamet lever tjpisk et liv med udfordringer på mange områder. Det kan f eks. være problemer i familien som sygdom, vold, rusmidler, diagnoser, skilsmisser og meget mere. Samtidig indgår de unge ofte i sammenhænge med venner og kærester, hvor rusmidler og kriminelle aktiviteter ofte er en fristende del. Tit kombineret med oplevelser af nederlag i skolesammenhænge. En væsentlig del af arbejdet i Dagteamet består derfor i at koordinere og indgå et samarbejde med eksterne aktører, og sikre, at indsatsen hænger sammen. Samtidig er der også et stort element af kaos i de unges liv, der betyder at de for eksempel kan blive smidt på gaden, blive gravide eller komme i politiets søgelys. Betydningen af de xmges deltagelse på tværs af disse kontekster bæres naturligvis med ind i Dagteamet, og vi må løbende forholde os til, hvordan det påvirker arbejdet i Dagteamet. Tit l>a(rt "AM T HtL$l»l«rt>»lfr.W«' ^ En vigtig pointe er også at vj arbejder ud fra en tanke om at vi ikke 'slipper' de unge, før de har et godt greb \ det andet de skal i gang med Dette betyder i nogle tilfælde at unge er indskrevet i en længere periode, end det der reelt udgør deres dagteam behandling.

14 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 I j Hft^lNtrViatr-NV irt^t^^^f^y^^rr^s^^^. ns a 3 HCUSlN^l/M^'W 4 Forældreaftener - hvordan lever og overlever du med en teenager, der bruger illegale rusmidler? "En forudsætning for den gode dialog er at vise, at man respekterer hinanden Sådan så det Ikke bliver personligt, når man diskuterer en sag, men at man diskuterer 'sagen" ] "Det er vigtigt, at man har fokus på værdier og meningen med livet Et eksempel fra en diskussion med min datter i går Mm datter er meget fasaneret af Ungdomshuset, og i går havde vi en diskussion omkring maskek(ng De\7ne diskussion bar præg af at være en meningsudveksling, hvor jeg viste respekt for, at hun har en holdning til ting" n Vi har afviklet 3 forældreaftener i 203, og det har hver gang været med lige stor succes. Det betyder alt for disse forældre, at de kan tale sammen med andre forældre, der er i samme situation som dem, og som ikke bare gør sig kloge på deres vegne. Nogle forældre får faktisk mod på at være forældre igen, og gøre de ting, andre forældre gør. For eksempel tog et forældrepar på fene alene og sønnen var hjemme. Han havde gjort rent og opført sig pænt, da de kom hjem. Når forældrene får mod til at tackle deres bøm anderledes, får børnene også mod på at være anderledes, så nogen gange er det bare små ting, der skal til for at sætte en positiv proces i gang i familien. Andre gange er situationen bare låst fast, men det kan også være en stor hjælp, at forældrene erkender det. I tabel på side 7 er der en beskrivelse af, hvor mange forældre, der har været igennem. Derudover har vi løbende rådgivning af forældre, som skal have støtte til at tackle deres søn eller datters forbmg af hash eller andre stoffer. Vi har haft kontakt til ca. 28 forældre i 203. Se også vores hjemmeside

15 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HrtMWfyUW^y-NV M HetSlN^rUN^-W HCWINH/Nfe-W?f_ 5 rr> Digital tilgang Helsingung har i dag en bred vifte af digitale tilgange. Målet er, at vi på sigt kan udvikle en egentlig digital behandling. Vi har i princippet alle elementer til at etablere en digital behandling, forstået sådan, at klienten/den unge ikke behøver at komme i Helsingung, men det ligger nok lidt ud i fremtiden at nå dertil. De elementer vi har pt. er vores hjemmesider, helsingung.nu, forældrebackup.nu og hashtrack.dk (kun en formidlingsside om hashtrack APP'en). Når vi har 2 hjemmesider skyldes det at vores fokusgmppeundersøgelse inden vi lavede hjemmesiden klart sagde, at hvis de unge skulle gide hjemmesiden, skulle den kun være til dem. Det har vi så opfyldt, og derfor etablerede vi en hjemmeside til forældrene. FIT - Feedback Informed Treatment - et evidensbaseret måleredskab, som sætter os og den unge i stand til at se, om den unge udvikler sig i den ønskede retning, og om der er en bmgbar relation mellem den unge og behandleren. Måleredskabet er udviklet af Scott Miller, og bliver systematisk bmgt i Helsingung ved alle samtaler med de unge. Vi har lavet vores egen digitale platform, som vi bmger til at adminisfrere og indsamle FIT-resultateme. hnplementeringen af FIT i Helsingung har betydet, at vi begynder at tale om de unge på en anden måde. Vi oplever også, at det giver nye muligheder for samtale med de unge, og det er en spændende udvikling. Vi står pt. ved starten af implementeringen, og forventer at vi om 2-3 år har fået den fuldt implementeret, så vi bliver i stand til at bmge FIT til at styrke vores udvikling og fastholde målet om at være Danmarks bedste behandlingstilbud til unge. Så FIT skal både være et redskab, der er til hjælp for den unge og til støtte for udviklingen af organisationen. Et resultat vi forventer at nå er at mindske frafaldet i behandlingen med op til 50%. ooteienordk 4G " I WWW fitplatform dk Web-applikation 3^^^<'- ri<s^\\~^' r&r-.'c TS'Amgj

16 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 Hrt-sw^i/w^T-Wv ^ r^.'x,^ ' >^'^^ ^V HCLM>l*rt/W*y-WV M HCLStNH'M^r.NV WK^S:æS23ijS 6 Hashtrack er en APP, der har to formål. At give unge der bliver bekymrede over deres forbmg en mulighed for at følge og blive Hvorrtår du plejer at fyge.. j^steijim bevidste omkring deres forbmg af hash. Denne version af Hashtrack er gratis og kan downloades af alle enten via Play eller App store. Til bmg for behandlingen er vi ved at udvikle en administrationsside, hvor de unge kan sende deres data til. Derved kan behandlingen blive tilført nogle nye dimensioner. Vi står lige ved starten af bmgen af Hashtrack og forventer det bliver endnu et redskab, som kan være til Hvordan har du det lige nu'' hjælp for nogle unge. som kan klare sig med den hjælp APP'en kan give, men også et redskab, som kan blive et aktiv i behandlingen af de unge, der kontakter os, eller måske netop er blevet opmærksomme på os via APP'en. Se mere om APP'en på Facebook.com/helsingung Vi har haft siden længe, men besluttede på vores sidste udviklingsdag, hvor vi havde de digitale platforme oppetil revision, at vi ville gøre noget aktivt for at fa den til at fungere, idet vi troede på, at det kurme være en vigtig kildetil information og dialog med de unge og deres forældre. Vi har nu faet 25 venner, og der kommer løbende nyetil ikke, men vi må ikke undervurdere det som et kommunikationsmiddel. For eksempel lagde vi en pressemeddelelse på om, at vi havde ekstra telefonrådgivning i forbindelse med en TV udsendelse om unge og msmidler. Her blev vores opslag, som vi bad om vennerne ville dele, set af 784, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Vi har flest venner under 25, men vores opslag bhver mest set af dem mellem 35 og 45 år. Så det er et spændende medie at bmge for en organisation som Helsingung. Vores ilddåb med bmgen affacebook.com/helsingung kom i forbindelse med sagen, hvor politiet havde fundet 85, der havde kontaktet en lokal pusher og købt hash af ham via mobilen. Her var vi en del af opfølgningen efter at politiet havde kontaktet de unge. Efterfølgende var der cirka 20 unge og forældre, der på forskellig vis kontaktede os enten via mobil eller via facebook.com/helsingung.

17 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HCLMW^UM^-W*' ttctm»ltruwfe-.wy HtL-SlW^UW^T-NI/ 7 ] --d Synlighed/branding Vi har en bevidst mediestrategi, som går på, at vi så ofte I og tit som muligt stiller op, når medierne synes de har ij bmg for viden om msmidler. Det skyldes flere forhold. For det første, hver gang vi er i et medie, er der nogen der ser os og bliver opmærksomme på, at vi eksisterer, og dermed kan vi være hjælpsomme over for flere unge. For det andet er det vigtigt, at vi arbejder bevidst med af stigmatiseringen, og hvis vi skal gøre det er vi også nødt j til at påvirke medierne i det omfang, det er muligt. Ellers overlader vi det jo til andre aktører, der måske har andre dagsordenen. Vi har også været aktive i forhold til debatten om legalisering/fri hash debatten, hvor vi har været med til at nuancere debatten. En vigtig malgmppe, som vi når via medierne, er vores professionelle samarbejdspartnere, som også via disse jævnlige mediedryp bliver opmærksomme på at vi er der. Vi har den vej mndt faet meget ros af vores samarbejdspartnere. Vi har markeret os i stof, med en artikel om Værdsættende tilbagemeldinger, hvor vi i Helsingung i samarbejde med de unge har udviklet en model for gmppesamtaler, der er både anerkendende og resurseorienteret, vi har deltaget i flere TV produktioner. Så på den led er medievirksomheden en vigtig faktor i brandingen af varemærket Helsingung. Så det handler ikke bare om at være på for at være på, men det handler om at være på for at være et synligt alternativ for de unge, forældrene og de professionelle. På vegne af Helsingung Morten Halberg Zeki Kibar Tony Hansen Didda Larsen Nanet Weiner Flemming W. Licht

18 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HttSIW^l'Ntr.WV S HttMW^rUNfe^-NV M HCt^ll^Ifr^^'^'!!? =::3i^^^:Z^^5n^]Sr ' """"^^j^ ^.J^''" Él' 8 Appendix Hvordan er de helt unges udskrivningsstatus Vigtigt at fremhæve at denne statistik er baseret på 2 unge, så det er et meget spinkelt grundlag, men kan dog være med til at antyde nogle tendenser, som vi kan efterforske de kommende år. Udskrivningsstatus på under 8 år ved ikke. 5% Uændret 28% -'i Stoppet / 43% reduceret. 24% 67% af de unge under 8 år laver en forandring i deres liv, her var den tilsvarende % for alle 53.

19 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE rfli Hvilke stoffer bruger de unge Hovedstof under 8 år hash + amf. alkohol -.nasn 90% Der er nærmest kun et stof og det er hash. Ca. 79% af alle har hash som deres hovedstof

20 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 f HCLSIWtry»^yi!t.B HCtSlNfeVlNfe"'WU^^;S ^t^tsll4j^lrj;<fer,nv 20 Kønsfordeling Kønsfordel ng Kvinder^^ 33% Mænd 67% Ligner meget kønsfordelingen blandt alle u

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge

b. Poul Henning Krog i. Med i ledelsen af behandlingsstedet DSI Elleruphus siden december 2007 ii. Læge Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 51 Offentligt BETESDA 1. Hvem er vi a. Søren Kokkenborg i. National leder for Teen Challenge Danmark ii. Forstander siden juli 1989 på behandlingsstedet DSI Betesda

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere