Skannet: :13 Seperatorkode: OU481PE299. ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc. Status.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skannet: 04-06-2014 09:13 Seperatorkode: OU481PE299. ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc. Status."

Transkript

1 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 ^j^^sr^^^ns^st '^' -^' -^"""''^''^'^^''^TIZl^S^^^ sc Status Helsinsun ] ] ] ] u

2 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 j Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 0 indskrevne vi havde i 203, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af Helsingungs indsats i det foregående år, men alle vores indsatser har haft til formål at være til hjælp for de unge, der har et overforbrug/forbrug af hash og andre rusmidler. Vi har så forsøgt at beskrive nogle af vores andre indsatser. Vores tal viser at tidlig (aldersmæssigt) indsats øger succesraten med 5%. Helsingung har stadig en målsætning om at være Danmarks bedste behandlingstilbud til unge under 25 år. En målsætning vi dagligt stræber efter at nå. Om vi når målet, er måske ikke så interessant, men det interessante er: for det første, de aktiviteter og tiltag vi sætter i værk for at nå målet, og for det andet, at vi i det hele taget har målet! Vi arbejder ud fra tesen om, at et tilbud du ikke kan bruge eller ikke kender til, ikke er et reelt tilbud. Så de tre ting, der er vigtigst for, om vi er til hjælp for de unge er, synlighed, synlighed og troværdighed. Så arbejder vi også bevidst med ikke at stigmatisere de unge. Centralt i den sammenhæng er, at vi ikke bruger ordet misbrug. Ordet misbrug har ofte den effekt at de xmge, stopper med at høre efter, for i deres optik har de sjældent et misbrug. De voksne omkring de unge forbinder ordet misbrug med Maria Kirke, nålen og hurtig social deroute, hvilket heller ikke er hjælpsomt for de unge. Da det er svært at lave om på de unges og de voksnes (forældrene og de professionelle) forforståelser/opfattelser, har vi valgt at undgå at bruge ordet misbrug. '] Derved opnår vi meget lettere en dialog med de unge, og vi mister ikke noget i behandlingen ved ikke at bruge ordet misbrug. En stor del af vores samarbejdspartnere er blevet inspirerede af derme tankegang, og vi mærker, at det også for dem bliver nemmere at tale med de unge, og starte en dialog. Vi har valgt ikke at bringe alle tal, så hvis du sidder og tænker: "gad vide om de har noget om det," så prøv at kontakte os. Eller se på hvor vi lægger flere tal ud, end der er her i rapporten. Ligeledes har vi heller ikke i detaljer beskrevet alle vores indsatser, men vi har antydet, og forhåbentlig gjort jer nysgerrige - så er målet nået. (Hellere en lille status der bliver læst end en stor status der ikke bliver læst.) Vi ønsker dig god læsning Hvis du har nogen bemærkninger, hører vi gerne fra dig, enten via vores digitale platforme eller ved en personlig kontakt;-) Vi har også en hel rapport om Dagteamet du sammen med denne rapport kan downloade fra Endelig en stor tak for et godt samarbejde med Familerådgivningen, Lokalcentret, Produktionsskolen og Ungdomsskolen uden jeres støtte og forståelse kunne vi ikke lave det arbejde vi laver. mvh

3 :3 Seperatorkode: OU48PE299 siiee^sffiee^szs:^!!^ ^'^ Helsingung. Indhold :] Målbare resultater vi har nået Aktiviteter grafisk set i Helsingun Tilgangen Anonym rådgivning Best practice Konsulent ftinktion Dagteamet Forældreaftener Digital tilgang Synlighed^randing Lidt om dem under 8 år Side 4 Side 8 Side 0 Side Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8

4 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 Hctsi>»(yvi.i(y-N^ Hct^iN^vialT.tai/ Målinger Hvordan gik det dem vi havde udskrevet. Vi har i 203 3,,,,,,,,,_, vad ikke udskrevet 56 3% unge. Af de unge vi har udskrevet, er der.if.i 44%) der er stoppet med IV deres forbrug af 44M rusmidler, ogl4% der siger de har reduceret * ; deres forbrug. _* i., _ Det er ikke nogen garanti for, at de unge fort... p::,;^:... sætter med at være stoppet, eller har reduceret deres forbrug, men de unge kan bruge deres positive resultat af behandlingen som en reminder om, at hvis de vil og har de rette omstændigheder, så kan de lave forandringer i deres liv. Hvis vi også inddrager dem, der er i behandling, så falder procenten på dem der er stoppet fra 44 til 38%) og de unge der har reduceret deres forbrug stiger fra 4%o til 5%) og samlet er der 53%, der laver en forandring i deres liv. Kigger vi kun på dem under 8 år er det hele 67%o, der laver en forandring så tidlig indsats er en klar markør for succes, se diagrammer på side 8. 'S Hovedstoffet. Hvilket stof er det de fleste unge under 25 år har problemer med? Ja det er, som det fremgår af nedenstående figur hash. Sådan har det været siden 2009, hvor vi har lavet statistik på de unge Hovedstof

5 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 J i behandlingen. Hvad der også er interessant er, at der hen over årene har været mellem 5 og 0%o af de unge, der angiver at alkolhol er det "stof de har flest problemer med. Feststoffeme - de hurtige stoffer fylder ikke så meget. En forklaringsmodel på det forhold kan være, at bivirkninger ved feststoffeme kommer hurtigt, og at stofferne ikke er blevet så stor del af de unges liv endnu, mens der med hashen, går der lang tid inden de unge erkender at de har et problem. Ofte så længe, at hashen er blevet en del af deres sociale liv. Så nu er det ikke bare hashen de unge skal stoppe med, de skal også bygge et nyt liv op. Nye venner, nye interesser mv. ' Hvem henvender sig og hvor gamle er de? Kønsfordeling De unge der går i behandling er typisk mænd, selv om der henover årene er en tydelig tendens til at der kommer flere og flere kvinder i behandling, i 20 varder for eksempel 27% kvinder holdt op imod at der i 203 var 35%o kvinder i behandling i Helsingung. For mændene var der 73% i 20 mod 65%o i 203. Gennemsnitsalderen for henholdsvis mænd og kvinder ligger ret tæt, og de er kun adskilt af knapt et halvt år. i 20 var der en større forskel på 2 år. Vi kan ikke forklare forskellen i alderen i 20 kontra 203. Et interessant resultat er at hvis vi kigger på de unge under 8 år, så er kvindernes gennemsnitsalder et helt år lavere end drengenes gennemsnitsalder. Så noget tyder på, at de helt unge kvinder lettere kan motiveres til at gøre noget ved deres forbmg, frem for de unge mænd. Gennemsnits alder ved indskriviiing ig^

6 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 n HetMW^yviafe^-Wu H HCLSIM^IU^.WV ttttsiwtrvwb'-wv J J Helsingungs statistikker i de fomdgående år, viser samme billede af fordelingen af kønnene, men med en mere udtalt forskel. Center for Rusmiddelforskning udarbejdede i 2008 en rapport^ om forskelle og Hgheder mellem mænd og kvinders stofinisbmg, og heriblandt vejen til behandling. Denne rapport, giver en forklaring på, hvorfor kvinder sjældnere end mænd søger behandling og endvidere en forståelse af, hvordan det er for kvinder at have et stoftnisbmg. Kønnenes motivation til at gå i behandling, er langt hen af vejen den samme. De ønsker at komme væk fra stofrailjøet samt kriminaliteten, få sig en uddannelse og/eller et arbejde. Men hvorfor viser tal så denne store fordelingsforskel? Undersøgelser viser, at kvinder er tilbøjelige til at bebrejde sig selv og ser ikke deres stofinisbmg, som deres primære problem. Deres forventning til behandling, omhandler i højere grad om vanskeligheder med partnere, bøm, omgivelser og økonomi. Derfor vil kvinderne i større udstrækning søge hjælp hos deres læge.^ Dog skal det nævnes, at mange af kvindemes syn på deres eget misbmg forbindes med skyld og skam og disse følelser kan bevirke, at mange kvinder ikke søger misbmgsbehandling. Når kvinderne "endelig" kommer i behandling, viser erfaringer, at kvinderne er langt mere fysisk, psykisk og socialt medtaget og belastet end mænd.^ Om det er nogle tilsvarende forklaringer for de helt unge ved vi ikke, men det er et kvahficeret gæt. Henviste kontra unge der kommer selv! t^kldf^t Henviste unges ads krtvni ngsstatus.reduraret 3=4 Er der forskel på om de unge kommer selv, eller at de er blevet henvist til os af kommunen, familien eller andre Ja det er der. Unge der er henviste til Helsingung af nogen, laver forandringer i deres liv. Her ^ Dahl, Helle Vibeke, Pedersen, Uffe Mads (2008) Kvinder og køn: Stofbrug og behandling. Center for Rusmiddelforskning. J & R Frydenberg a/s, København ^Raine 200; Reed 987 Rapport Kvinder og stofmisbrug s. 32 midt

7 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HCtSIV^rUW^-Wl' H HeLSIIiVUNtr.KV formår 29% af de unge at stoppe og 3 % af de unge reducerer deres forbmg. Samlet set bliver det 42%, der laver en forandring i deres liv. Vi har målt på alle 0, der var indskrevne i Helsingung, og altså ikke kun de udskrevne. Kigger vi derimod på selvhenvendeme, altså De unge, der ved indskrivningen siger, at de selv har syntes, det var en god ide at fa Selvhenvendsrnes udskrivnings status uændret- nogle samtaler i.. - Helsingung, så profiterer de samlet set bedre af behandlingen, men med det tvist at færre af dem stopper helt til gengæld reducerer mere end dobbelt så mange af dem deres forbmg. Den væsentligste pointe er, at det altid kan betale sig at sende unge hen til Helsingung og dermed et behandlingsforløb, også selv om den unge i første omgang ikke giver udtryk for, at det er en god ide. Så lykkes det alligevel den unge i 42% af tilfældene at lave positive forandringer i sit liv. vsdikka 4<^~^^Y 33^

8 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 ttfj-^'w^y^tfeet M HCL^IWtrVW^r-WV Aktivitet i Helsingung pr Udskrevne unge Stoffri gruppe Total antal henvendelser Totale antal henvendelser opgjort på antal personer: er summen af indskrevne, professionelle og forældre 44 Professionelle 5 rådgivningsforiøb til professionelle J Forældreaftner Antal forældre samtaler 8 forældre ialt 5 afterner Forældre Dagteam udskrevne Dagteam Anonyme indskrevne Det er ikke muligt at opgøre hvor mange af de anonyme, der er blevet indskrevet, men ca. 2/3 Antal anonyme samtaler 4 Anonyme unge Indskrevne 0 Derudover har vi stået for udvikling af 2 APP's: En Scott Miller FIT"^ baseret platform, som danner baggrund for, at hele Helsingør Rusmiddelcentret nu begynder at bruge FIT systematisk og dermed fokuserer på at mindske frafaldet i behandlingen. F'a J '* "Feedback Informed Treatment" (FIT) en klientstyret, effektorienteret tilgang til samarbejdet med kiienten, familien som øger engagement og samarbejdet med kiienten samt sikrer at klienten får den hjælp han behøver (også benævnt Client Directed Outcome Informed Treatment). Tilgangen kan anvendes uafhængig af hvilken terapeutisk tilgang du benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdei med såvei klienter med alvorlige psykiske vanskeligheder, misbrug som i arbejdet med lettere problemer. Samtidig giver modellen dig mulighed for at tilpasse dit samarbejde med klienten til dennes ressourcer, behov og "ide om forandring". Endelig gives ideer til organisering af arbejdet i institutionen, som ønsker at integrere klientens feedback i behandlingsplaner, organisering og kvalitetssikring. Beskrivelse fra httd://wvw.solutionfocus.dk/rapidcart-2/stvled-6/index.html

9 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 [ HliÆffi^ O [] En APP der skal bruges af unge til at tracke de unges hashforbrug, og som skal være et led i vores behandling af unge. Dette videreudvikles endvidere til en tilsvarende APP, der skal bruges af voksne, men hvor det er alkoholforbrug, der trackes. Disse 2 tiltag er den spæde start på at udvikle et egentlig digitalt behandlingstilbud. Vi har stået for en løsningsfokuseret temadag med hele Rusmiddelcentret. Vi har stået for afvikling af vores interne udviklingsdage, som havde FIT som tema Vi har lavet et filmprojekt i dagteamet med de unge og produceret filmen "Modlys" Vi har afviklet en temadag om Rusmidler for alle professionelle i Helsingør kommune Vi deltager aktivt i SSPK samarbejdet, som er en vigtig samarbejdspartner i at vi hele tiden er synlige for dem, der har brug for os. Vi har deltaget i og afviklet en Bedst Practice dag med myndigheden og lokalcentret, som har været en cementering af et styrket samarbejde til gavn for de unge i kommunen. Det har på mange måder været et spændende år, med masser af udfordringer og udvikling af et Helsingung «

10 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 LI 2 m. Tilgangen Kan unge under 25 have et misbrug? Det korte svar er - selvfølgelig kan de det. Der er nogle definitioner, som gælder for alle og lever du op til dem, så har du et misbrug. Udfordringen er, at de unge ikke oplever, at de har et misbrug. I de unges optik lever de livet, har gang i den og "..jeg har styr på det..." Så ret hurtigt far vi etableret en ikke kommunikation, hvor systemet (de voksne, de professionelle) bruger et begreb, som ikke giver mening for den unge. De vil ofte føle, at systemet ikke forstår dem, og hvis de unge ikke føler sig forstået, er den næste tanke de far, at så kan systemet nok heller ikke være til hjælp for dem. Ordet misbrug/misbruger er også blevet et belastet ord, som for mange har nogle medbetydninger: narkoman sprøjte Maria Kirke social deroute kriminel For mange der bruger ordet misbrug, ville alle ovenstående 5 ord blive brugt på den samme person. '^ Misbrug ifølge WH& Verdenssundhedsorganisationen WHOfastsætter internationale standarder og normerfor sundhed og sygdomsbehandling. Den beskriver misbrug som: "Etforbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser " WHO's definition er altså meget bred og dækker over en lang rækkefølger af rusmiddelforbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre. Misbrug - når sundheden er i fare Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og formidler også information om rusmidler. Den har et sundhedsperspektiv på misbrug af rusmidler altså på rusmidlers virkning og de fysiske følger af at bruge rusmidler. Alle kender for eksempel Sundhedsstyrelsens anbefalinger af hvor mange genstande mænd og kvinder bør drikke om ugen. Misbrug ifolge psykiatrien Professionelle, der arbejder med en psykiatrisk tilgang til misbrug, har fokus på afhængighed og ser på både fysiske, psykologiske og adfærdsmæssige mønstre, når de stiller en diagnose. For eksempel trang til rusmidler, nedsat evne til at kantrollere indtagelsen og abstinenssymptomer. Få i den danske misbrugsbehandling bruger dog en psykiatrisk definition. Misbrug ifølge juraen Den juridiske definition af misbrug sætter lighedstegn mellem misbrug og ethvert forbrug af rusmidler, der er illegale i lo- vens forstand som eksempelvis hash, kokain og heroin. Omvendt er brug af lovlige rusmidler som alkohol ikke defineret som misbrug roj ] J t I Hvis vi kigger på de 0 unge under 25 vi have indskrevet sidsjte år, er der meget få - måske en håndfuld, som ville definere sig selv som misbrugere, og ikke engang de fa ville vi kunne bruge ovenstående ord på. Det er klart at langt de fleste af de 0 unge ville opfylde de 4 nedenstående forståelser af misbrug De fleste unge, deres forældre og de mange professionelle hører bare ordene narkoman, sprøjte, Maria Kirke, social deroute og kriminel i stedet for misbmg. Dermed er vi med til at stigmatisere de unge, og skubber dem længere og længere fra os og en eventuel behandling. '\% (ovenstående er taget ji-a htp.//www socialstyrelsen dk/unges-misbrug/unge-og-rusmidkr/viden/andreforstaelser-af-misbrug)

11 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HeLSlMlrUVtr.KV HeLSINtr*'^^-*'^ Igennem 3 år har vi i Helsingung italesat dette sprogproblem, som er med til at besværliggøre kontakt og dermed behandling af de unge. Nu er vi ved at vinde forståelse for det. I flere og flere sammenhænge hører vi, at andre professionelle langsomt holder op med at karakterisere de imge som misbmgere. Det giver spændende diskussioner, og medfører, at vi i stedet for, er nødt til at beskrive det, den unge gør. På vores hjemmesider og vores APP hashtrack bmger vi ikke ordet misbmg. Samtidig må vi erkende, at fraværet af ordet misbmg, ikke har betydet, at vi laver dårligere behandling. Anonym rådgivning rir [i Vi har som grundpillen i vores arbejde den anonyme rådgivning, som på sin egen måde er kommet til at spille en stor rolle. Vi har flere gange forsøgt at fa den anonyme rådgivning til at fungere, som i U tum. Det vil sige unge kommer ind fra gaden og siger de har bmg for hjælp uden fomdgående tidsbestilling. Hvis vi har haft 2 henvendelser på den måde i 203, så er det hajt sat. Men derfor vil vi alligevel karakterisere den anonyme rådgivning som en succes. Vi bmger den, så alle, der bliver henvist eller kontakter os, far tilbudt anonyme samtaler, som standard. Det oplever vi giver en ro, og den unge en fornemmelse af at "styre". Vi far derved mulighed for at opbygge en relation til den unge på den unges præmisser (de er ikke blevet en del af et system). I forhold til de professionelle og forældre oplever vi også, at det er nemmere for dem at sælge Helsingung til en ung, fordi de kan sige, at den unge i starten "bare" får nogle anonyme samtaler, og får mulighed for at prøve os af.- S J^^^l-^ i^^^v 5*'iiJÉ? 3«w * ^g^s^*^'. ^ A'B^TS! ' jt' f ^' 'irøiw Æ^ ^^^(éijt ^ ^ ^ ^..'*).^ I. - «A "V tf ' ^02^^?S.' t h/ J. f.- -'».

12 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 LI Het-SiwtrvNty-NV nmiw^i/inh^hh )-^:W!T~^ ass 2 Best practise ^ Er blevet overskriften på samarbejdet mellem Lokalcentret^, myndigheden^ og Helsingung. Vi havde vores første temadag i januar 4, men hele optakten og forberedelsen lå i 203. Samarbejdet har betydet, at vi har fået en langt større indbyrdes forståelse for hinandens arbejdsvilkår, og vi er blevet meget bedre til at trække på hinandens ressourcer. Det er en fortløbende proces, hvor vi årligt vil lave en temadag under overskriften "Best practise". Vi holder løbende kontakt mellem de 3 enheder, så vi hele tiden bliver til størst mulig hjælp for de unge. Vi har aftalt, at nye medarbejdere bliver gensidigt introduceret til os alle. Endvidere vil vi, når det giver mening, invitere hinanden til vores fælles udviklingsdage, hvor vi som observatører, kan se hvordan vi arbejder og få indblik i hinandens maskinrum. Lige nu er vi i en proces, hvor vi orienterer vores ledelser om, at det er det, vi gør. Vi har store forhåbninger til det fremtidige samarbejde. Konsulentfunktion Helsingung har arbejdet på at tydeliggøre vores rolle som konsulenter for resten af kommunen, og vi oplever, at vi bliver brugt på den måde. Formålet for os er, at vi far lavet vores indsat også hurtigt som muligt, så indgrebet/tilbuddet bliver så minimalistisk som'muligt Overskriften og forståelsen på/af vores konsulentfunktion er at vi skal så hurtigt ind og ud som muligt, så det stadig er hjælpsomt for den unge. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det er den unge, der beslutter hvomår den unge er færdig med os. Vi kan godt skubbe til den unge, men det er den unge, der tager beslutningen. Nedenstående figur giver et andet indblik i hvordan vi tænker vores indsats end Helsingunghuset, som er en præsentation af indsatserne og her er indsatseme puttet ind i en anvendelsesfilosofi. Helsingung nu Forældrebackup nu Pressen Videns center Facebook com/helsmgung Hashtrack Alkotrack Anonym rådgivning Forældreaftener Konsulentfunktion Anonym rådgivning Individuel behandling Konsulentfunktion Stoffri gruppe Forældreaftener Individuel behandling Dagteam Konsulentfunktion Helsingør Lokalcenter er Helsingør kommunes lokale døgninstitution for børn, unge og familier med særlige behov for støtte. Lokalcentret yder ud over døgntilbud ligeledes forskellige former for dagtilbud som foreksempel støtte til at forældre kan have samvær med deres bøm, samt støtte ti unge hjemme- og udeboende via kontaktpersonordning Familierådgivningen under Center for Børn Unge og Familier

13 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 J Hft^lWH/W^y.NV m Het-^INtrVW^.WV fe HCCMN^N^-WV Dagteamet - Vi møder dem der ikke er plads til andre steder ^Vvis Jeg ikke var kommet i Helsingungs dagteam, tiavde jeg stadig siddet dertijemme og røget uden at passe min skole" (Ung fra dagteamet) Dagteamet i Helsingung er et helhedsorienteret dagbehandlingstilbud bestående af skole, samtaler samt social og fysisk aktivitet. Dagteamet er ment som en kortere intensiv indsats, der skal hjælpe unge under 8 år videre i livet bl.a. ved at bygge bro til andre skoletilbud. Ungdomsskolen leverer undervisning 7 timer om ugen i fagene dansk, engelsk og matematik. Ligesom det er via ungdomsskolen du unge kan tage FSA i dansk, engelsk og matematik. Dagteamet samarbejder også aktivt med professionelle omkring den unge og med forældrene. 3 Dagteamets målgruppe er unge: - under 8 år - som har et problematisk forbrag af rusmidler, og ønsker en forandnng - som ikke har et aktivt skoietilbud - som ikke har folkeskolens afgangseksamen dansk/ matematik/engelsk (eller 9 års skolegang) - som selv sigerja til tilbuddet Der har siden opstarten i januar 202 været 2 antal unge indskrevet i dagteamet. De har alle haft forskellige målsætninger, som de har forfulgt undervejs. Ens for dem er, at de har skabt forandringer i deres msmiddelsituation, og langt de fleste er kommet videre til et relevant uddannelsestilbud. 9 unge har aflagt og gennemført fsa i dansk, engelsk og matematik. Kigger vi videre på statistikker for dagteamet har vi en spredning fra 4 til 7 år, og fordelingen mellem kønnene er 9 kvinder og 0 mænd. Vi kan også lægge mærke til den germemsnitlige længde på en indskrivning er 6-8 måneder, med en spredning på måtied til,5 år. Det viser altså, at der er en relativt stor forskel på, hvor længe man er indskrevet. En udlægning af det er, at der er store individuelle variationer på, hvordan og hvomår man kan komme videre. Men også en påmindelse om, at en kort indsats ikke nødvendigvis kan måles i tid - men kan ses som korteste vej^. De unge i Dagteamet lever tjpisk et liv med udfordringer på mange områder. Det kan f eks. være problemer i familien som sygdom, vold, rusmidler, diagnoser, skilsmisser og meget mere. Samtidig indgår de unge ofte i sammenhænge med venner og kærester, hvor rusmidler og kriminelle aktiviteter ofte er en fristende del. Tit kombineret med oplevelser af nederlag i skolesammenhænge. En væsentlig del af arbejdet i Dagteamet består derfor i at koordinere og indgå et samarbejde med eksterne aktører, og sikre, at indsatsen hænger sammen. Samtidig er der også et stort element af kaos i de unges liv, der betyder at de for eksempel kan blive smidt på gaden, blive gravide eller komme i politiets søgelys. Betydningen af de xmges deltagelse på tværs af disse kontekster bæres naturligvis med ind i Dagteamet, og vi må løbende forholde os til, hvordan det påvirker arbejdet i Dagteamet. Tit l>a(rt "AM T HtL$l»l«rt>»lfr.W«' ^ En vigtig pointe er også at vj arbejder ud fra en tanke om at vi ikke 'slipper' de unge, før de har et godt greb \ det andet de skal i gang med Dette betyder i nogle tilfælde at unge er indskrevet i en længere periode, end det der reelt udgør deres dagteam behandling.

14 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 I j Hft^lNtrViatr-NV irt^t^^^f^y^^rr^s^^^. ns a 3 HCUSlN^l/M^'W 4 Forældreaftener - hvordan lever og overlever du med en teenager, der bruger illegale rusmidler? "En forudsætning for den gode dialog er at vise, at man respekterer hinanden Sådan så det Ikke bliver personligt, når man diskuterer en sag, men at man diskuterer 'sagen" ] "Det er vigtigt, at man har fokus på værdier og meningen med livet Et eksempel fra en diskussion med min datter i går Mm datter er meget fasaneret af Ungdomshuset, og i går havde vi en diskussion omkring maskek(ng De\7ne diskussion bar præg af at være en meningsudveksling, hvor jeg viste respekt for, at hun har en holdning til ting" n Vi har afviklet 3 forældreaftener i 203, og det har hver gang været med lige stor succes. Det betyder alt for disse forældre, at de kan tale sammen med andre forældre, der er i samme situation som dem, og som ikke bare gør sig kloge på deres vegne. Nogle forældre får faktisk mod på at være forældre igen, og gøre de ting, andre forældre gør. For eksempel tog et forældrepar på fene alene og sønnen var hjemme. Han havde gjort rent og opført sig pænt, da de kom hjem. Når forældrene får mod til at tackle deres bøm anderledes, får børnene også mod på at være anderledes, så nogen gange er det bare små ting, der skal til for at sætte en positiv proces i gang i familien. Andre gange er situationen bare låst fast, men det kan også være en stor hjælp, at forældrene erkender det. I tabel på side 7 er der en beskrivelse af, hvor mange forældre, der har været igennem. Derudover har vi løbende rådgivning af forældre, som skal have støtte til at tackle deres søn eller datters forbmg af hash eller andre stoffer. Vi har haft kontakt til ca. 28 forældre i 203. Se også vores hjemmeside

15 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HrtMWfyUW^y-NV M HetSlN^rUN^-W HCWINH/Nfe-W?f_ 5 rr> Digital tilgang Helsingung har i dag en bred vifte af digitale tilgange. Målet er, at vi på sigt kan udvikle en egentlig digital behandling. Vi har i princippet alle elementer til at etablere en digital behandling, forstået sådan, at klienten/den unge ikke behøver at komme i Helsingung, men det ligger nok lidt ud i fremtiden at nå dertil. De elementer vi har pt. er vores hjemmesider, helsingung.nu, forældrebackup.nu og hashtrack.dk (kun en formidlingsside om hashtrack APP'en). Når vi har 2 hjemmesider skyldes det at vores fokusgmppeundersøgelse inden vi lavede hjemmesiden klart sagde, at hvis de unge skulle gide hjemmesiden, skulle den kun være til dem. Det har vi så opfyldt, og derfor etablerede vi en hjemmeside til forældrene. FIT - Feedback Informed Treatment - et evidensbaseret måleredskab, som sætter os og den unge i stand til at se, om den unge udvikler sig i den ønskede retning, og om der er en bmgbar relation mellem den unge og behandleren. Måleredskabet er udviklet af Scott Miller, og bliver systematisk bmgt i Helsingung ved alle samtaler med de unge. Vi har lavet vores egen digitale platform, som vi bmger til at adminisfrere og indsamle FIT-resultateme. hnplementeringen af FIT i Helsingung har betydet, at vi begynder at tale om de unge på en anden måde. Vi oplever også, at det giver nye muligheder for samtale med de unge, og det er en spændende udvikling. Vi står pt. ved starten af implementeringen, og forventer at vi om 2-3 år har fået den fuldt implementeret, så vi bliver i stand til at bmge FIT til at styrke vores udvikling og fastholde målet om at være Danmarks bedste behandlingstilbud til unge. Så FIT skal både være et redskab, der er til hjælp for den unge og til støtte for udviklingen af organisationen. Et resultat vi forventer at nå er at mindske frafaldet i behandlingen med op til 50%. ooteienordk 4G " I WWW fitplatform dk Web-applikation 3^^^<'- ri<s^\\~^' r&r-.'c TS'Amgj

16 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 Hrt-sw^i/w^T-Wv ^ r^.'x,^ ' >^'^^ ^V HCLM>l*rt/W*y-WV M HCLStNH'M^r.NV WK^S:æS23ijS 6 Hashtrack er en APP, der har to formål. At give unge der bliver bekymrede over deres forbmg en mulighed for at følge og blive Hvorrtår du plejer at fyge.. j^steijim bevidste omkring deres forbmg af hash. Denne version af Hashtrack er gratis og kan downloades af alle enten via Play eller App store. Til bmg for behandlingen er vi ved at udvikle en administrationsside, hvor de unge kan sende deres data til. Derved kan behandlingen blive tilført nogle nye dimensioner. Vi står lige ved starten af bmgen af Hashtrack og forventer det bliver endnu et redskab, som kan være til Hvordan har du det lige nu'' hjælp for nogle unge. som kan klare sig med den hjælp APP'en kan give, men også et redskab, som kan blive et aktiv i behandlingen af de unge, der kontakter os, eller måske netop er blevet opmærksomme på os via APP'en. Se mere om APP'en på Facebook.com/helsingung Vi har haft siden længe, men besluttede på vores sidste udviklingsdag, hvor vi havde de digitale platforme oppetil revision, at vi ville gøre noget aktivt for at fa den til at fungere, idet vi troede på, at det kurme være en vigtig kildetil information og dialog med de unge og deres forældre. Vi har nu faet 25 venner, og der kommer løbende nyetil ikke, men vi må ikke undervurdere det som et kommunikationsmiddel. For eksempel lagde vi en pressemeddelelse på om, at vi havde ekstra telefonrådgivning i forbindelse med en TV udsendelse om unge og msmidler. Her blev vores opslag, som vi bad om vennerne ville dele, set af 784, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Vi har flest venner under 25, men vores opslag bhver mest set af dem mellem 35 og 45 år. Så det er et spændende medie at bmge for en organisation som Helsingung. Vores ilddåb med bmgen affacebook.com/helsingung kom i forbindelse med sagen, hvor politiet havde fundet 85, der havde kontaktet en lokal pusher og købt hash af ham via mobilen. Her var vi en del af opfølgningen efter at politiet havde kontaktet de unge. Efterfølgende var der cirka 20 unge og forældre, der på forskellig vis kontaktede os enten via mobil eller via facebook.com/helsingung.

17 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HCLMW^UM^-W*' ttctm»ltruwfe-.wy HtL-SlW^UW^T-NI/ 7 ] --d Synlighed/branding Vi har en bevidst mediestrategi, som går på, at vi så ofte I og tit som muligt stiller op, når medierne synes de har ij bmg for viden om msmidler. Det skyldes flere forhold. For det første, hver gang vi er i et medie, er der nogen der ser os og bliver opmærksomme på, at vi eksisterer, og dermed kan vi være hjælpsomme over for flere unge. For det andet er det vigtigt, at vi arbejder bevidst med af stigmatiseringen, og hvis vi skal gøre det er vi også nødt j til at påvirke medierne i det omfang, det er muligt. Ellers overlader vi det jo til andre aktører, der måske har andre dagsordenen. Vi har også været aktive i forhold til debatten om legalisering/fri hash debatten, hvor vi har været med til at nuancere debatten. En vigtig malgmppe, som vi når via medierne, er vores professionelle samarbejdspartnere, som også via disse jævnlige mediedryp bliver opmærksomme på at vi er der. Vi har den vej mndt faet meget ros af vores samarbejdspartnere. Vi har markeret os i stof, med en artikel om Værdsættende tilbagemeldinger, hvor vi i Helsingung i samarbejde med de unge har udviklet en model for gmppesamtaler, der er både anerkendende og resurseorienteret, vi har deltaget i flere TV produktioner. Så på den led er medievirksomheden en vigtig faktor i brandingen af varemærket Helsingung. Så det handler ikke bare om at være på for at være på, men det handler om at være på for at være et synligt alternativ for de unge, forældrene og de professionelle. På vegne af Helsingung Morten Halberg Zeki Kibar Tony Hansen Didda Larsen Nanet Weiner Flemming W. Licht

18 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 HttSIW^l'Ntr.WV S HttMW^rUNfe^-NV M HCt^ll^Ifr^^'^'!!? =::3i^^^:Z^^5n^]Sr ' """"^^j^ ^.J^''" Él' 8 Appendix Hvordan er de helt unges udskrivningsstatus Vigtigt at fremhæve at denne statistik er baseret på 2 unge, så det er et meget spinkelt grundlag, men kan dog være med til at antyde nogle tendenser, som vi kan efterforske de kommende år. Udskrivningsstatus på under 8 år ved ikke. 5% Uændret 28% -'i Stoppet / 43% reduceret. 24% 67% af de unge under 8 år laver en forandring i deres liv, her var den tilsvarende % for alle 53.

19 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE rfli Hvilke stoffer bruger de unge Hovedstof under 8 år hash + amf. alkohol -.nasn 90% Der er nærmest kun et stof og det er hash. Ca. 79% af alle har hash som deres hovedstof

20 Skannet: :3 Seperatorkode: OU48PE299 f HCLSIWtry»^yi!t.B HCtSlNfeVlNfe"'WU^^;S ^t^tsll4j^lrj;<fer,nv 20 Kønsfordeling Kønsfordel ng Kvinder^^ 33% Mænd 67% Ligner meget kønsfordelingen blandt alle u

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung Status for Helsingung 2013 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen i Helsingør Denne årsrapport fra Helsingung giver nogle rids af, hvilke unge vi har haft indskrevet og hvilke aktiviteter vi

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009

U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 maj 2009. U-turns skoletilbud. Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 U-turns skoletilbud Statusredegørelse for perioden maj 2004 til maj 2009 Det tætte individuelle tilbud Skoletilbudet i U-turn varetages af to lærere i samarbejde med daggruppens medarbejdere. Den største

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Dokumentation i anbringelser

Dokumentation i anbringelser Dokumentation i anbringelser Hvordan testes der? Der laves en screening af, hvorledes den unge var ved sin ankomst, efter 3 mdr. og herefter hver 6. mdr. Scoren i testen er en risikoscore, og des højere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Statistik over de indskrevne 2007 i Perron3 1

Statistik over de indskrevne 2007 i Perron3 1 Statistik over de indskrevne 27 i Perron3 1 Perron 3 Et tilbud til unge mellem 13 og 2 år i Slagelse Kommune Rusmidler handling udvikling 1 Perron3 var tidligere navnet på vores hashbehandlingsprojekt,

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Gør det noget det virker?

Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center 1 Gør det noget det virker? Familie & Evidens Center Giver udsatte børn og unge et bedre liv 2 Indholdsfortegnelse 3 Allerød indholdsfortegnelse Brøndby Mød FEC Skole Forældre

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Status for Helsingung 2014/15

Status for Helsingung 2014/15 Status for Helsingung 2014/15 Leder I 2014 overgik Helsingung fra at være projekt til at være forankret i Helsingør Kommune. Det er vi rigtig glade for; både at vi har været en del af et projekt, som er

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

U-turn i tal Faktiske antal årspladser

U-turn i tal Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2011 Antal unge i behandling Der har i alt været 97 unge i behandling i løbet af 2011, svarende til 116,7% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 44,7 svarende til 124%

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012

Skole og Forældre. Årsrapport for Forældrerådgivningen 2012 Skole og Forældre 24. juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 4 Hvem henvender sig til Forældrerådgivningen?... 5 Hvilke børn henvender forældrene

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland

Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Resultatdokumentation for Ulriksdal 2013 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region Midtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Ulriksdal

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere