skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en fritidsordning Erstatningspligt.15 Feriekalender. 15 Forsikring Forældremøder og skolehjem samtaler Forældreråd i klasserne Fravær Glemte sager Hjemmeside 17 Holbæk lille Skole Indskrivning Intra-net Juleafslutning Klubaftner Kløverblad Konfirmationsforberedelse Kor.19 Kostpolitik.19 Lejrskole og ture Lån af skolen Musikskole 20 Musik efter skole på Lilleskolen Mælk.21 1

2 Mødetid PPR 21 Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Rengøring Ringetider Rygepolitik Sedler Skolepenge, depositum Skolesundhedsplejerske Stamkort Svømning Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Tilsynsførende Udmelding Bestyrelse Personale

3 Forord Velkommen til skoleåret , som er skolens 15. år. Og som alle de andre år glæder vi os meget til de udfordringer og forandringer, der venter os. De 15 år betyder også, at skolen efterhånden har haft mange elever, der er kommet videre efter Sdr. Jernløse Lilleskole. Vi har efterhånden så mange gode historier om videreuddannelser, lærerpladser mm., at hvis der på et eller andet tidspunkt har været tvivl om vores måde at undervise på, så må tvivlen nu være gjort til skamme. Og så bliver det i år, hvor børnehaven bliver en del af skolen, og omdøbt til Det Ny Børnehus. En knopskydning, som der har været talt om i mange år, men først nu er blevet en realitet. Vi glæder os til at rumme en ny børne- og personalegruppe, og kan se mange nye og spændende muligheder i det kommende tætte samarbejde. Skolen har i Louise fået sin egen AKT-lærer. Så allerede i år vil de enkelte klasser opleve, at få besøg af Louise, der vil arbejde med trivsel i klasserne. Ved at gå systematisk til opgaven, håber vi at kunne give klasserne flere redskaber i konflikthåndtering og trivselsarbejde. Når man er forældre på Sdr. Jernløse Lilleskole, er der mange møder og arrangementer. Nogle bliver prioriteret højere end andre. Men vi fastholder vores møder og arrangementer, både fordi, at de er kulturbærende, men også fordi vi tror på og værdsætter det tætte og nære. Vi vil gerne på mange måder invitere jer forældre indenfor til en drøftelse ikke blot af skolens og jeres barns hverdag, men også strategier, planer, udviklingstanker og pædagogik overordnet. Vi har i år fokus på, hvordan vi fastholder og øger jeres engagement i 3

4 skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Dette hæfte, som I lige nu sidder med, skulle gerne give jer svar på mangt og meget. Og kan det ikke det, er I altid velkommen til at kigge indenfor til en sludder og en kop kaffe. Og med disse ord vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til skoleåret 2012/13. Tonny Tang Christiansen 4

5 Generelt om skolen Sdr. Jernløse Lilleskole er en privat skole der er medlem af foreningen Lilleskolerne. Skolen er en fri grundskole og er ikke bundet af nogen politisk eller religiøs retning. Skolen har ca. 150 elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Skolen er beliggende midt i landsbyen Sdr. Jernløse med masser af plads og egne grønne områder. Historie Skolen blev dannet i 1998 i forbindelse med, at den daværende Jernløse Kommune lukkede den lokale folkeskole i Sdr. Jernløse. En række engagerede forældre ønskede at bevare en skole i lokalområdet, og erhvervede kommuneskolens bygninger og tilhørende grund. Den gang som i dag har skolen et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole. Lilleskolen startede i august 1998 med 27 elever og 6 ansatte. I 2002 købte skolen et nærliggende areal på ca m2. 5

6 Arealet er benævnt Idasletten og anvendes som friluftsklasserum. I august 2012 er børnehaven Det ny Børnehus kommet til. Eleverne kommer fra både lokalområdet og de omkringliggende områder, herunder bl.a. Holbæk. Skolen har tætte relationer til lokalområdet, herunder et tæt samarbejde med Børnehuset og Sdr. Jernløse Kirke. Skolen bruges også flittigt udenfor skoletiden af foreninger og private. Vision og værdier Skolen ønsker i samarbejde med forældrene, at uddanne og opdrage eleverne til aktivt at deltage i det liv der er omkring dem, forholde sig til det og om nødvendigt være med til at ændre det. Skolen er en udviklingsorienteret skole, som med højeste kvalitet uddanner børn til at blive hele mennesker, der tager aktivt del i tidens samfund. Skolens værdier er kompetence, indsigt, omsorg, kreativitet og respekt, ansvar og engagement. Undervisning Skolen bygger på gensidig respekt lærere og elever imellem. De voksne organiserer undervisningen, vejleder eleverne og er kilde til faglig viden og indsigt, præget af de enkelte læreres uddannelse og menneskelige egenskaber. Skolen er trinopdelt, indskoling: børnehaveklasse til 2. klasse, 1. mellemtrin: 3. til 5. klasse og 2. mellemtrin: 6. til 7. klasse. Der er knyttet et fast lærerteam til hvert trin, hvor undervisningen både foregår klassevis og på tværs af klasserne. Undervisningen veksler mellem træning af konkrete færdigheder (læse, skrive, regne, fremmedsprog, tegne, male, kaste, gribe, spille m.v.) og arbejdet med bredere temaer. I 3., 4. og 5. klasse er der i januar individuel månedsopgave med henholdsvis et dyr, et land og en historisk person eller begivenhed 6

7 som tema. Månedsopgaven i 6. og 7. klasse udarbejdes i grupper og omhandler vekslende temaer. Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen, dog er det en god ide, at aftale det med klasselæreren, så I kan være sikre på, at klassen er "hjemme" og forberedt på besøg. En gang om ugen har vi morgensang, og en gang om ugen en lidt længere morgensamling som klasserne på skift står for afholdelsen af kl. holder deres egen morgensamling hver onsdag. Styrelse Skolen er en selvejende institution og generalforsamlingen er den højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forældre til elever på skolen samt forældre til børn der er indskrevet til start samme kalenderår, har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 7

8 skolens bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt forældre til skolens elever. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, love og andre retsregler for frie grundskoler. Bestyrelsen ansætter skolens leder og øvrigt fastansat personale. Skolens leder er ansvarlig for skolens daglige drift, herunder for det pædagogiske indhold. At være forældre på Lilleskolen At have sit barn på Lilleskolen fordrer aktivt engagement af forældrene. Skolen er afhængig af, at forældrene engagerer sig. Det giver samtidig forældrene mulighed for større indsigt i børnenes skolehverdag. Og i øvrigt er det ret hyggeligt at lave noget sammen med de andre forældre. Endnu en sidegevinst er at man gennem deltagelse i skolens hverdag også hurtigere får et gensidigt tillidsforhold til de øvrige klassekammerater og deres forældre, og derved får nemmere ved at tale om de svære emner. Man kan opdele skolens forventninger til forældrenes engagement på 3 planer: 1) Det der vedrører ens eget barn; Madpakke med, udsovet og klar til at modtage inspiration i skolen Hjælp til barnets skolemæssige opgaver Indgå aktivt i samarbejdet med skolen omkring barnet, osv. 2) Dét der vedrører barnets klasse; Bakke op om forældreråd i klassen (evt. ved selv at deltage), Deltage i festlige og sociale arrangementer i klassen, Være opmærksom på og reagere ift. klassens samlede sociale 8

9 klima, Deltage aktivt i de opgaver, som klassens forældre er fælles ansvarlige for, Deltage i klargøringen af barnets klasselokale før et nyt skoleår etc. 3) Dét der vedrører Lilleskolen generelt; Deltage i arbejdsdage (der er pt 2 om året), Deltage i det årlige fælles skoleforældremøder med fast tema Deltage i skolens generalforsamling i marts måned Evt. deltage i bestyrelsesarbejdet Og ikke mindst deltage aktivt i diskussioner og debatter, så vi sikrer en fortsat dynamisk udvikling i samarbejdet mellem skole og forældre!! 9

10 Forældreopgaver Til hver klasse er knyttet en opgave som klassens forældre står for. Opgaverne hører til klassetrinnet. Nærmer beskrivelser af opgaverne kan hentes hos skolesekretæren. Opgave for Bh. Kl.: Julefrokost for eleverne Frokosten holdes i skoletiden. Eleverne tager selv retter/mad med til bordet. Arbejdet går ud på at dække borde og anrette mad i gymnastiksalen. Skolesekretæren organiserer hvem der tager hvad med til et veldækket frokostbord. Opgave for 1.kl.: Lilleskoledag, den første lørdag i november Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. Forældregruppens opgave består i at sørge for boder med salg af kaffe,te og kage (Boderne skal stilles op, varer skal bestilles, byttepenge skaffes og der skal laves en turnusliste til forældrene fra klassen som skal passe boden.) Opgave for 2.kl.: Skolens fødselsdag Der er blandt lærerne IKKE nedsat et udvalg. Det er jeres opgave at arrangere en fest som kan markere at vi er blevet et år ældre. Der laves invitation, organiseres oprydningshold af klassens forældre, arrangeres spisning/mad til alle turnus til evt. boder, indkøb, opstilling og underholdning. Der er afsat 5000 kr. til formålet og alle indkøb eller aftaler om leveringer skal koordineres med skolesekretæren. 10

11 Opgave for 3. og 4. kl.: Skolelørdag Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. På skoledagen hører vi bl.a. hvad børnene laver i musik. I Den 7. Himmel serveres boller, saft og kaffe som forældrene står for. Opgave for 5. klasse: Teaterforestilling for mellemtrin Opgaven består i at lave og servere kaffe og te. Opgave 6. og 7. Kl.: 1. skoledag næste skoleår Opgaven består i at opstille borde med duge og stole, boder, sælge øl, vand og kaffe. Arbejdet koordineres med skoleleder. Til hver opgave udarbejdes udførligt referat af arbejdet og hvilke indkøb der er foretaget til arrangementet. Disse referater gives til kontoret, som gemmer dem i en mappe. Disse referater kan næste klasse bruge og letter således deres arbejde til næste år. 11

12 Adresseændring Det er vigtigt at skolen altid har jeres adresse. Hvis adressen ændres så husk at give skolen besked. Billeder Ved skolestart kommer en professionel skolefotograf og tager fælles, klasse og portræt billeder. I år sker dette onsdag d. 15. august Lilleskolens Billedskole Vi tilbyder alle elever frivillig billedskole en gang om ugen fra efterår til forår. Der vil være en mindre egenbetaling til materialer. Den 7. Himmel - en fritidsordning Som forældre til børn i Den 7. Himmel er der mange ting der er godt at vide, men vigtigst er de daglige samtaler og samarbejde mellem os og jer. Oprydning af egen plads Når et barn går hjem skal de havde ryddet op i deres ting både i klasseværelset og på garderobepladsen. Det gør det meget nemmere at få gjort rent hvis stolen er sat op, skoleting er i kassen eller i tasken. Sko, støvler og tøj skal være stillet pænt og hængt på plads så kan vi få fejet og vasket gulv. Afkrydsning Børnene skal, når de kommer om morgenen skrive sig ind og sige godmorgen til en voksen. Når et barn går hjem, skal de krydse sig ud og sige farvel til mindst en voksen medarbejder. Der er også vigtigt at I giver besked, hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer eller skal med andre børn hjem. 12

13 Skiftetøj Børnene skal have skiftetøj med passende til årstiden. Idasletten Når vi er på Idasletten, er der altid en voksen, der har opsyn med børnene. Ture til lunden I nærheden af skolen ligger der en eng med en lund, hvor der løber en å. Her tager vi også ned og kommer først hjem mellem 15 og Børnene kan, hvis de er med, hentes der eller kaldes hjem over walkie talkie. Telefoni Børnene må bruge telefonen til at ringe til jer, for at få legeaftaler i stand. Vi kan ligeledes kontaktes på dette nummer Måltider Der er mulighed for at få morgenmad, hvis man ikke har fået spist hjemmefra. Om eftermiddagen tilbyder vi lidt frugt o.lign. Aktivitet Vi forsøger hver dag at tilbyde frivillige aktiviteter (undtagen fredag). Det eneste som børnene skal være med til er børnemøderne, hver den sidste onsdag i måneden. Her er der fast dagsorden: 1) informationer 2) forslag fra børnene (vi har en forslagskasse) 3) tillykke til alle dem der har haft fødselsdag siden sidste møde 4) underholdning; en leg, en sang, en sketch eller noget andet sjovt Pædagogik Vi støtter børnene i deres udvikling, der hvor de er, især forhold til; kontakt, konfliktløsning, sociallæring og fysisk udfoldelse. Vi 13

14 prøver at bevare en venlig tone under alle omstændigheder og respektere at det er noget af deres fritid, vi har fået lov til at sætte rammerne for. Dagligdagen Selvom vi har planlagt forskellige aktiviteter, kan vi sagtens fravige disse, hvis der opstår mere spændende muligheder eller hvis andet trænger sig på. Vi er opmærksomme på, at der er børn der har svært ved at komme i gang, og går rundt og ved ikke lige hvad de skal lave. De voksne Vi er 4 faste personaler med en mindre gruppe vikarer omkring os - i perioder har vi også støttepædagoger til enkelte børn. Vi kan alle vældig godt li vores job og vi arbejder godt sammen om at få dagene i Den 7. Himmel til at blive udfordrende og udviklende for børnene i trygge rammer. Om morgenen er vi to medarbejdere og om eftermiddagen er vi tre. Kommunikation Vi skriver alle beskeder vedrørende dagligdagen på tavlen i det lille kontor. Tilmeldinger til div. ferier foregår via intra. Vi sender en ugeplan ud med den kommende uges aktiviteter. Beskeder vedrørende f.eks. afhentning eller fravær skriver man i vores kalender som også er i det lille himmel-kontor. 14

15 Erstatningspligt Ved hærværk, vold eller grov uagtsomhed overfor skolens bøger, inventar, bygninger o. lign vil erstatningspligten overfor eleven gøres gældende. Hvis bøger bortkommer, skal forældrene erstatte det manglende. Feriekalender Kalenderen kan ses på hjemmesiden. Forsikring Ved ulykker er det altid elevens egen ulykkesforsikring der dækker en eventuel skade. Forældremøder og skolehjem samtaler Bestyrelsen afholder et årligt skoleforældremøde. Lærerne indkalder til to trinmøder pr år og herudover er der planlagt to skolehjemsamtaler. Se aktivitetskalender på hjemmesiden. 15

16 Forældreråd i klasserne Fra skolens side opfordrer vi kraftigt til, at der i hver klasse nedsættes et forældreråd, som kan tage sig af at koordinere de praktiske opgaver og være kontaktperson for skolen, når der kommer nye elever, så de nye forældre kan blive introduceret til forældrelivet på skolen. Især i indskolingen opfordrer vi endvidere til, at I som forældre tager ansvar for at få lavet nogle sociale arrangementer, så I som forældre kan lære hinanden at kende, og at eleverne ligeledes bliver trygge ved de andre forældre i klassen. Lav evt. forældrekaffe efter hver børnefødselsdag, så man lige kan få sludret, lav evt. fællesspisning og brug gerne skolens faciliteter efter aftale med skolesekretæren og Den 7. Himmel. Se evt. forslag på hjemmesiden under fanen om skolen, forældreråd. Der er til hvert klassetrin/afdelingstrin knyttet nogle meget konkrete opgaver i forhold til fællesarrangementer på skolen, som klassens forældre har fælles ansvar for. Man kan vælge at lade et forældreråd i klassen uddelegere opgaver, eller planlægge det fælles til et forældremøde. Opgaverne er omtalt under punktet Forældreopgaver. Fravær Hvis en elev er syg, kan man kontakte skolens kontor, som så giver besked til klasselæreren. Fravær skal altid begrundes i kontaktbogen, når eleven kommer i skole igen. Hvis man har brug for at bede ens barn om fri, skrives dette i kontaktbogen. Drejer det sig om en enkelt dag, giver klasselæreren tilladelse. Er der tale om et fravær på mere end en dag, giver skoleleder tilladelse. Glemte sager Tøj i glemmekasserne, øvrige småting på kontoret. 16

17 Hjemmeside Vi tilstræber at alle informationer kan findes på hjemmesiden. Holbæk lille Skole Alle der går ud af 7. klasse ved skoleårets slutning, har mulighed for at fortsætte sin skolegang på Holbæk lille Skole i 8. klasse. Lilleskolen har et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole ved overdragelsen af eleverne. Indskrivning Ved at kontakte skolens sekretær får man tilsendt informationsmateriale om skolen og en indmeldelsesblanket, som man udfylder og returnerer. Når skolen har modtaget indmeldelsen får man en bekræftelse på at barnet er optaget på ventelisten til det pågældende skoleår. Et år før skolestart modtager man et giroindbetalingskort med bindende tilmeldingsgebyr. Herefter bliver familien indkaldt til introduktionsmøder, Intro I, II og III. Ønsker man sit barn indmeldt i en allerede eksisterende klasse, henvender man sig til skolens ledelse for at aftale en dag for rundvisning. Herefter skal barnet på besøg i klassen i mindst 3 dage. Depositum er tabt, hvis eleven ikke starter på skolen alligevel. Intranet Skolen har et Intranet. Kontoret sender velkomstbrev med koder og instruktion i brugen af Intranettet. Vi forventer I som forældre logger ind 1-2 gange om ugen for at holde jer ajour og det er lærerne også forpligtede på at gøre. Vi tilstræber at størstedelen af kommunikationen foregår via intranettet. 17

18 Juleafslutning Det er en tradition, at vi den sidste dag inden juleferien tager i kirke. Forældre som ikke ønsker deres barn deltager i gudstjenesten, giver besked til barnets klasselærer. Efter gudstjenesten holdes der julefrokost for alle skolens elever. Klubaftner Forældre afholder på frivillig basis en månedlig klubaften fra til for eleverne i 3. til 7. klasse. Forældre eller elever fastlægger selv eventuelle aktiviteter. Kontakt skolen for yderligere oplysninger. 18

19 Kløverblad Skoleblad som udkommer 5 gange årligt. Elever og forældre skriver indlæg til bladet. Klasserne og deres forældre er på skift ansvarlige for indlæg. Konfirmationsforberedelse Elever i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse i Sdr. Jernløse kirke eller i det sogn de er tilmeldt. Forberedelse for skoleåret 2012/13 er en eftermiddag i løbet af ugen i Sdr. Jernløse Kirke. Kor På Lilleskolen er korsang obligatorisk i indskolingen. Kortimen er skemalagt og har en varighed af ca. 40 min om ugen. 1.og 2.mellem får tilbud om kor efter skoletid. Korene optræder til juleafslutning og skolelørdag. Deltager i korstævne, og står for Luciaoptoget. Kostpolitik Skolen har en kostpolitik, der findes på hjemmesiden. Lejrskole og ture I løbet af skoleåret er der en række faste ture m.v. I oktober måned tager hele skolen på lejrskole i 3 dage på Klinteborg. I maj måned rejser 7. klasse 4 dage til Berlin og i juni måned er 3., 4. og 5. klasse 3 dage på Kongsøre, hvor indskolingen samtidig har en overnatning på skolen. 6. og 7. klasse deltager i juni måned i Lilleskolernes musikfestival og 1., 2. og 3. kl. klasse deltager i maj måned i minifestivalen.. 19

20 Lån af skolen Skolens lokaler, herunder gymnastiksalen, udlejes til foreninger og private. Skolens forældre kan låne lokaler til klassearrangementer, fødselsdage, fester m.v. Retningslinier for udlån findes på hjemmesiden og bliver udleveret ved afhentning af nøgler. Faglokaler udlånes ikke. Henvendelse kan ske til skolens sekretær. Musikskole Holbæk Musikskole uddeler hvert år brochure, med tilmeldingsblanket. Tilmeldingssedler kan ses på intra. Musik efter skole på Lilleskolen Vil tilbyder i skoleåret 12/13 frivilligt kor til 1.og 2.mellem, og 1 rytmisk sammenspilshold for 6.og 7. klasse. Derudover samarbejder vi med Skovbakkehus, der mod betaling tilbyder instrumental undervisning. 20

21 Mælk Der kan købes skolemælk. Bestilling og betaling 2 gange årligt. Der er vigtigt, at betale girokortet rettidigt, idet man ellers risikerer forsinkelser i leveringen. Se Mødetid Fritidsordningen åbner kl hver dag. Er man ikke tilmeldt denne, må man først møde på skolen fra kl PPR Skolen benytter kommunens skolepsykolog, som hedder Charlotte Thorsen. Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Vi prioriterer udeliv og bevægelse meget højt. Derfor er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at eleverne medbringer tøj til idrætsaktiviteter både ude og inde. Herudover bruger vi meget bevægelse i uderummet i både skoletid og i SFO, og både i solskin og regnvejr. Hjælp derfor til at eleverne altid er i stand til at deltage i aktiviteterne udendørs, og vær opmærksom på i våde perioder at have skiftetøj med. Rengøring Skolen har ansat to rengøringsdamer, som kommer og gør rent hver dag; gulvene fejes hver dag, gulvene vaskes et par gange om ugen, toiletter bliver rengjort hver dag. Ringetider 1. modul , 2. modul kl , 3. modul , spisning , 4. modul Til middag har eleverne 45. min. pause til spisning, arbejdsopgaver(ao) og frikvarter. Indskolingen møder først til 2. modul. 21

22 Rygepolitik Det er skolens politik, at der ikke må ryges på skolens matrikel indenfor eller udenfor. Sedler Skolen tilstræber at sedler med kommunikation mellem skole og hjem, kan hentes på skolens hjemmeside. Herudover er det familiens yngste lilleskole-elev der får udleveret sedler, så familien kun modtager et eksemplar af de mange sedler der uddeles i skoleåret. Ugesedler kan se på intra. 22

23 Skolepenge, depositum Ved indskrivning af elever på skolen betales et depositum på kr. Dette tilbagebetales når eleven forlader skolen. Skolepenge for klasse er for 2012/13 fastsat til kr. pr. måned. Der ydes søskende rabat, hvorved 2. barn betaler 66% og 3. barn og derover betaler 50%. Deltagelse i skolens fritidsordning koster 640 kr. pr. måned. Ønskes alene morgen-fritidsordning betales 100 kr. pr. måned. Skolepenge og betaling for fritidsordning opkræves ved giroindbetalingskort, der tilsendes for henholdsvis 6 og 5 mdr. af gangen i januar og juni måned. Beløbene forfalder til betaling den 5. i hver måned. Ved manglende betaling af skolepenge udsender kontoret en påmindelse. Manglende betaling kan i sidste ende medføre udmeldelse af eleven. Størrelsen af depositum, skolepenge, søskenderabat, betaling for fritidsordning fastsættes af skolens bestyrelse. Der er tradition for at beløbene årligt øges med inflationen, ca. 2 3 %. Skolepenge betales i 11 måneder. 23

24 Skolesundhedsplejerske Skolen har en fast sundhedsplejerske tilknyttet. Stamkort Hvert år skal forældrene udfylde et nyt stamkort for deres børn. Det kan synes besværligt at skulle udfylde et nyt stamkort hvert år, men vi oplever jævnligt, at vi ikke er blevet informeret om f.eks. nye arbejdstelefon nr. mm. Svømning Skolen har en aftale med Ugerløse friluftsbad, at der er svømning hver lørdag i perioden fra maj til august. Tilmeldingssedler uddeles på skolen. Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Skolen yder ikke tilskud til skolepenge eller stiller fripladser til rådighed. Der er dog mulighed for, via skolen, at ansøge om offentligt fripladstilskud og tilskud til SFO efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. Tilskud er afhængig af forældrenes samlede indkomstgrundlag. Der er mulighed for at søge skolen om tilskud til buskort. Egendækning udgør kr for 2 zoner og kr for 3 zoner. 24

25 Tilsynsførende Som privatskole er vi forpligtiget til at have mindst én tilsynsførende person, som overfor Undervisningsministeriet skal redegøre for hvorvidt vi lever op til kravene for skolevirksomhed i Danmark. Den tilsynsførende vælges for en 3-årig periode på skolens generalforsamling, og skal meget naturligt være uden for kredsen af ansatte eller skolens forældrekreds. Vi har valgt en tilsynsførende med skolefaglige kapaciteter, som kan tage stilling til ovennævnte. Samtidig bruges tilsynsførende til at inspirere og pege på elementer som vi i skolehverdagen tager for givet, men som kunne udvikles til noget bedre. Tilsynsførende på skolen siden 2007, og er René B. Christiansen. Samtidig er Michael M. Jurcenoks valgt som konsulent. Begge er ansat i seminarieverdenen.. Udmelding Udmelding af skolen og/eller fritidsordningen: foregår skriftligt med en måneds varsel. Blanket fås på kontoret. 25

26 Bestyrelse Formand Annemette Ellefsen Ringstedvej Holbæk Næstformand Brian Willumsen Strædet Regstrup Kasserer Jan Helmark Nørupvej 48 A, Søstrup 4420 Regstrup Lasse Gulstad Larsen Ewalds Have Holbæk Suppleanter: Jonas Ruus Grønnevang 6, Undløse 4340 Tølløse Mette Andersen Agervænget Regstrup Jacob Madsen Ringstedvej 219 C 4300 Holbæk

27 Personale Skoleleder Tonny Tang Christiansen Jagtvej Holbæk Viceinspektør Lotte Pazdecki Samsøvej Holbæk Skolesekretær Charlotte Andersen Bryggervænget 2F 4450 Jyderup Pedel Stefan Johansen Hyldegårdsvej Holbæk arb. Sfo-leder Thomas Bo Larsen Teglværksvej Regstrup Sfo-personale Pernille Kallehave J. Th. Lundbyesvej Kalundborg Mette Myr Ladekarl Mørkøv Kirkeby Mørkøv Lærere: Karina Bech Vestervangen Holbæk Louise Rosendahl Christensen Thorsvej Holbæk Tina Freier Nørupvej Regstrup Thomas Mortensen Dragerup Skovvej Holbæk Heidi Balling Nielsen Guredeve j Holbæk Lis Lyngby Petersen Hovedgaden 14-16,Undløse 4340 Tølløse 27

28 Birgitte Thielsen Hovedgaden Mørkøv Børnehuset Mira Jurcenoks Sørningevej Mørkøv Tullik Kousgard Cikorievej Regstrup Støttelærer Charlotte Petersen Hirsevænget 69, Tuse 4300 Holbæk 28

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution Den lille Skole i København Udover skolens vedtægter, som er godkendt af Undervisningsministeriet, gælder en række regler, som er vedtaget (og

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse:

HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: HØNG SKOLES SFO TREKLØVEREN består p.t. af 3 teams/huse: Høng Odinsvej 18 tlf. 58853620 Stjernehuset Tingvej 2 tlf. 58853740 Laden Kulbyvej 18A tlf 58850480 Trekløverens e-mail adresse: sfo.trekloveret@kalundborg.dk

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Åbningstider

Åbningstider Tingkærskolens fritidsordning har to afdelinger. Børnehaveklasse, og 2. klasse er i Papegøjen i Fraugde, 3. klasse er i Stjernen på Tingkærskolen. Der er kun morgenåbning i Fraugde, hvor man kan komme

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder

Velkommen til Bøgballe Friskole. Forældrefolder Velkommen til Bøgballe Friskole Forældrefolder Velkommen som forældre på Bøgballe Friskole Vi vil med denne folder give nye forældre et indblik i livet og traditionerne på Bøgballe Friskole og håber dermed,

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret

Egelundskolens SFO. Velkomstfolder skoleåret Egelundskolens SFO Velkomstfolder skoleåret 2013-2014 Personalet på Egelundskolens SFO Jonas 1.a Mediha 2.b Carsten afd.led. Jacob afd.led. Tina 0.b Frederikke 2.a Helle 0.a Birgit 3.b Bill 0.a Lise 3.a

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo.

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo. Ansvar og fællesskab er de to værdier Vadgård Skole har valgt som skolens kerneværdier. Vi ønsker at alle på Vadgård Skole udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af skolens fællesskab

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO. FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Næsbjerg SFO FORÆLDREINFORMATION NÆSBJERG SFO Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03 Åbningstider: Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45 Fredag: kl. 6.00 til 15.30 Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Havreloftet Havrehedskolen Rugårdsvej 729 5462 Morud Skolens hjemmeside: Velkommen Til Havreloftets Mini-SFO På Havrehedskolen qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh www.havrehed-sk.skoleintra.dk

Læs mere