skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en fritidsordning Erstatningspligt.15 Feriekalender. 15 Forsikring Forældremøder og skolehjem samtaler Forældreråd i klasserne Fravær Glemte sager Hjemmeside 17 Holbæk lille Skole Indskrivning Intra-net Juleafslutning Klubaftner Kløverblad Konfirmationsforberedelse Kor.19 Kostpolitik.19 Lejrskole og ture Lån af skolen Musikskole 20 Musik efter skole på Lilleskolen Mælk.21 1

2 Mødetid PPR 21 Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Rengøring Ringetider Rygepolitik Sedler Skolepenge, depositum Skolesundhedsplejerske Stamkort Svømning Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Tilsynsførende Udmelding Bestyrelse Personale

3 Forord Velkommen til skoleåret , som er skolens 15. år. Og som alle de andre år glæder vi os meget til de udfordringer og forandringer, der venter os. De 15 år betyder også, at skolen efterhånden har haft mange elever, der er kommet videre efter Sdr. Jernløse Lilleskole. Vi har efterhånden så mange gode historier om videreuddannelser, lærerpladser mm., at hvis der på et eller andet tidspunkt har været tvivl om vores måde at undervise på, så må tvivlen nu være gjort til skamme. Og så bliver det i år, hvor børnehaven bliver en del af skolen, og omdøbt til Det Ny Børnehus. En knopskydning, som der har været talt om i mange år, men først nu er blevet en realitet. Vi glæder os til at rumme en ny børne- og personalegruppe, og kan se mange nye og spændende muligheder i det kommende tætte samarbejde. Skolen har i Louise fået sin egen AKT-lærer. Så allerede i år vil de enkelte klasser opleve, at få besøg af Louise, der vil arbejde med trivsel i klasserne. Ved at gå systematisk til opgaven, håber vi at kunne give klasserne flere redskaber i konflikthåndtering og trivselsarbejde. Når man er forældre på Sdr. Jernløse Lilleskole, er der mange møder og arrangementer. Nogle bliver prioriteret højere end andre. Men vi fastholder vores møder og arrangementer, både fordi, at de er kulturbærende, men også fordi vi tror på og værdsætter det tætte og nære. Vi vil gerne på mange måder invitere jer forældre indenfor til en drøftelse ikke blot af skolens og jeres barns hverdag, men også strategier, planer, udviklingstanker og pædagogik overordnet. Vi har i år fokus på, hvordan vi fastholder og øger jeres engagement i 3

4 skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Dette hæfte, som I lige nu sidder med, skulle gerne give jer svar på mangt og meget. Og kan det ikke det, er I altid velkommen til at kigge indenfor til en sludder og en kop kaffe. Og med disse ord vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til skoleåret 2012/13. Tonny Tang Christiansen 4

5 Generelt om skolen Sdr. Jernløse Lilleskole er en privat skole der er medlem af foreningen Lilleskolerne. Skolen er en fri grundskole og er ikke bundet af nogen politisk eller religiøs retning. Skolen har ca. 150 elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Skolen er beliggende midt i landsbyen Sdr. Jernløse med masser af plads og egne grønne områder. Historie Skolen blev dannet i 1998 i forbindelse med, at den daværende Jernløse Kommune lukkede den lokale folkeskole i Sdr. Jernløse. En række engagerede forældre ønskede at bevare en skole i lokalområdet, og erhvervede kommuneskolens bygninger og tilhørende grund. Den gang som i dag har skolen et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole. Lilleskolen startede i august 1998 med 27 elever og 6 ansatte. I 2002 købte skolen et nærliggende areal på ca m2. 5

6 Arealet er benævnt Idasletten og anvendes som friluftsklasserum. I august 2012 er børnehaven Det ny Børnehus kommet til. Eleverne kommer fra både lokalområdet og de omkringliggende områder, herunder bl.a. Holbæk. Skolen har tætte relationer til lokalområdet, herunder et tæt samarbejde med Børnehuset og Sdr. Jernløse Kirke. Skolen bruges også flittigt udenfor skoletiden af foreninger og private. Vision og værdier Skolen ønsker i samarbejde med forældrene, at uddanne og opdrage eleverne til aktivt at deltage i det liv der er omkring dem, forholde sig til det og om nødvendigt være med til at ændre det. Skolen er en udviklingsorienteret skole, som med højeste kvalitet uddanner børn til at blive hele mennesker, der tager aktivt del i tidens samfund. Skolens værdier er kompetence, indsigt, omsorg, kreativitet og respekt, ansvar og engagement. Undervisning Skolen bygger på gensidig respekt lærere og elever imellem. De voksne organiserer undervisningen, vejleder eleverne og er kilde til faglig viden og indsigt, præget af de enkelte læreres uddannelse og menneskelige egenskaber. Skolen er trinopdelt, indskoling: børnehaveklasse til 2. klasse, 1. mellemtrin: 3. til 5. klasse og 2. mellemtrin: 6. til 7. klasse. Der er knyttet et fast lærerteam til hvert trin, hvor undervisningen både foregår klassevis og på tværs af klasserne. Undervisningen veksler mellem træning af konkrete færdigheder (læse, skrive, regne, fremmedsprog, tegne, male, kaste, gribe, spille m.v.) og arbejdet med bredere temaer. I 3., 4. og 5. klasse er der i januar individuel månedsopgave med henholdsvis et dyr, et land og en historisk person eller begivenhed 6

7 som tema. Månedsopgaven i 6. og 7. klasse udarbejdes i grupper og omhandler vekslende temaer. Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen, dog er det en god ide, at aftale det med klasselæreren, så I kan være sikre på, at klassen er "hjemme" og forberedt på besøg. En gang om ugen har vi morgensang, og en gang om ugen en lidt længere morgensamling som klasserne på skift står for afholdelsen af kl. holder deres egen morgensamling hver onsdag. Styrelse Skolen er en selvejende institution og generalforsamlingen er den højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forældre til elever på skolen samt forældre til børn der er indskrevet til start samme kalenderår, har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 7

8 skolens bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt forældre til skolens elever. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, love og andre retsregler for frie grundskoler. Bestyrelsen ansætter skolens leder og øvrigt fastansat personale. Skolens leder er ansvarlig for skolens daglige drift, herunder for det pædagogiske indhold. At være forældre på Lilleskolen At have sit barn på Lilleskolen fordrer aktivt engagement af forældrene. Skolen er afhængig af, at forældrene engagerer sig. Det giver samtidig forældrene mulighed for større indsigt i børnenes skolehverdag. Og i øvrigt er det ret hyggeligt at lave noget sammen med de andre forældre. Endnu en sidegevinst er at man gennem deltagelse i skolens hverdag også hurtigere får et gensidigt tillidsforhold til de øvrige klassekammerater og deres forældre, og derved får nemmere ved at tale om de svære emner. Man kan opdele skolens forventninger til forældrenes engagement på 3 planer: 1) Det der vedrører ens eget barn; Madpakke med, udsovet og klar til at modtage inspiration i skolen Hjælp til barnets skolemæssige opgaver Indgå aktivt i samarbejdet med skolen omkring barnet, osv. 2) Dét der vedrører barnets klasse; Bakke op om forældreråd i klassen (evt. ved selv at deltage), Deltage i festlige og sociale arrangementer i klassen, Være opmærksom på og reagere ift. klassens samlede sociale 8

9 klima, Deltage aktivt i de opgaver, som klassens forældre er fælles ansvarlige for, Deltage i klargøringen af barnets klasselokale før et nyt skoleår etc. 3) Dét der vedrører Lilleskolen generelt; Deltage i arbejdsdage (der er pt 2 om året), Deltage i det årlige fælles skoleforældremøder med fast tema Deltage i skolens generalforsamling i marts måned Evt. deltage i bestyrelsesarbejdet Og ikke mindst deltage aktivt i diskussioner og debatter, så vi sikrer en fortsat dynamisk udvikling i samarbejdet mellem skole og forældre!! 9

10 Forældreopgaver Til hver klasse er knyttet en opgave som klassens forældre står for. Opgaverne hører til klassetrinnet. Nærmer beskrivelser af opgaverne kan hentes hos skolesekretæren. Opgave for Bh. Kl.: Julefrokost for eleverne Frokosten holdes i skoletiden. Eleverne tager selv retter/mad med til bordet. Arbejdet går ud på at dække borde og anrette mad i gymnastiksalen. Skolesekretæren organiserer hvem der tager hvad med til et veldækket frokostbord. Opgave for 1.kl.: Lilleskoledag, den første lørdag i november Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. Forældregruppens opgave består i at sørge for boder med salg af kaffe,te og kage (Boderne skal stilles op, varer skal bestilles, byttepenge skaffes og der skal laves en turnusliste til forældrene fra klassen som skal passe boden.) Opgave for 2.kl.: Skolens fødselsdag Der er blandt lærerne IKKE nedsat et udvalg. Det er jeres opgave at arrangere en fest som kan markere at vi er blevet et år ældre. Der laves invitation, organiseres oprydningshold af klassens forældre, arrangeres spisning/mad til alle turnus til evt. boder, indkøb, opstilling og underholdning. Der er afsat 5000 kr. til formålet og alle indkøb eller aftaler om leveringer skal koordineres med skolesekretæren. 10

11 Opgave for 3. og 4. kl.: Skolelørdag Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. På skoledagen hører vi bl.a. hvad børnene laver i musik. I Den 7. Himmel serveres boller, saft og kaffe som forældrene står for. Opgave for 5. klasse: Teaterforestilling for mellemtrin Opgaven består i at lave og servere kaffe og te. Opgave 6. og 7. Kl.: 1. skoledag næste skoleår Opgaven består i at opstille borde med duge og stole, boder, sælge øl, vand og kaffe. Arbejdet koordineres med skoleleder. Til hver opgave udarbejdes udførligt referat af arbejdet og hvilke indkøb der er foretaget til arrangementet. Disse referater gives til kontoret, som gemmer dem i en mappe. Disse referater kan næste klasse bruge og letter således deres arbejde til næste år. 11

12 Adresseændring Det er vigtigt at skolen altid har jeres adresse. Hvis adressen ændres så husk at give skolen besked. Billeder Ved skolestart kommer en professionel skolefotograf og tager fælles, klasse og portræt billeder. I år sker dette onsdag d. 15. august Lilleskolens Billedskole Vi tilbyder alle elever frivillig billedskole en gang om ugen fra efterår til forår. Der vil være en mindre egenbetaling til materialer. Den 7. Himmel - en fritidsordning Som forældre til børn i Den 7. Himmel er der mange ting der er godt at vide, men vigtigst er de daglige samtaler og samarbejde mellem os og jer. Oprydning af egen plads Når et barn går hjem skal de havde ryddet op i deres ting både i klasseværelset og på garderobepladsen. Det gør det meget nemmere at få gjort rent hvis stolen er sat op, skoleting er i kassen eller i tasken. Sko, støvler og tøj skal være stillet pænt og hængt på plads så kan vi få fejet og vasket gulv. Afkrydsning Børnene skal, når de kommer om morgenen skrive sig ind og sige godmorgen til en voksen. Når et barn går hjem, skal de krydse sig ud og sige farvel til mindst en voksen medarbejder. Der er også vigtigt at I giver besked, hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer eller skal med andre børn hjem. 12

13 Skiftetøj Børnene skal have skiftetøj med passende til årstiden. Idasletten Når vi er på Idasletten, er der altid en voksen, der har opsyn med børnene. Ture til lunden I nærheden af skolen ligger der en eng med en lund, hvor der løber en å. Her tager vi også ned og kommer først hjem mellem 15 og Børnene kan, hvis de er med, hentes der eller kaldes hjem over walkie talkie. Telefoni Børnene må bruge telefonen til at ringe til jer, for at få legeaftaler i stand. Vi kan ligeledes kontaktes på dette nummer Måltider Der er mulighed for at få morgenmad, hvis man ikke har fået spist hjemmefra. Om eftermiddagen tilbyder vi lidt frugt o.lign. Aktivitet Vi forsøger hver dag at tilbyde frivillige aktiviteter (undtagen fredag). Det eneste som børnene skal være med til er børnemøderne, hver den sidste onsdag i måneden. Her er der fast dagsorden: 1) informationer 2) forslag fra børnene (vi har en forslagskasse) 3) tillykke til alle dem der har haft fødselsdag siden sidste møde 4) underholdning; en leg, en sang, en sketch eller noget andet sjovt Pædagogik Vi støtter børnene i deres udvikling, der hvor de er, især forhold til; kontakt, konfliktløsning, sociallæring og fysisk udfoldelse. Vi 13

14 prøver at bevare en venlig tone under alle omstændigheder og respektere at det er noget af deres fritid, vi har fået lov til at sætte rammerne for. Dagligdagen Selvom vi har planlagt forskellige aktiviteter, kan vi sagtens fravige disse, hvis der opstår mere spændende muligheder eller hvis andet trænger sig på. Vi er opmærksomme på, at der er børn der har svært ved at komme i gang, og går rundt og ved ikke lige hvad de skal lave. De voksne Vi er 4 faste personaler med en mindre gruppe vikarer omkring os - i perioder har vi også støttepædagoger til enkelte børn. Vi kan alle vældig godt li vores job og vi arbejder godt sammen om at få dagene i Den 7. Himmel til at blive udfordrende og udviklende for børnene i trygge rammer. Om morgenen er vi to medarbejdere og om eftermiddagen er vi tre. Kommunikation Vi skriver alle beskeder vedrørende dagligdagen på tavlen i det lille kontor. Tilmeldinger til div. ferier foregår via intra. Vi sender en ugeplan ud med den kommende uges aktiviteter. Beskeder vedrørende f.eks. afhentning eller fravær skriver man i vores kalender som også er i det lille himmel-kontor. 14

15 Erstatningspligt Ved hærværk, vold eller grov uagtsomhed overfor skolens bøger, inventar, bygninger o. lign vil erstatningspligten overfor eleven gøres gældende. Hvis bøger bortkommer, skal forældrene erstatte det manglende. Feriekalender Kalenderen kan ses på hjemmesiden. Forsikring Ved ulykker er det altid elevens egen ulykkesforsikring der dækker en eventuel skade. Forældremøder og skolehjem samtaler Bestyrelsen afholder et årligt skoleforældremøde. Lærerne indkalder til to trinmøder pr år og herudover er der planlagt to skolehjemsamtaler. Se aktivitetskalender på hjemmesiden. 15

16 Forældreråd i klasserne Fra skolens side opfordrer vi kraftigt til, at der i hver klasse nedsættes et forældreråd, som kan tage sig af at koordinere de praktiske opgaver og være kontaktperson for skolen, når der kommer nye elever, så de nye forældre kan blive introduceret til forældrelivet på skolen. Især i indskolingen opfordrer vi endvidere til, at I som forældre tager ansvar for at få lavet nogle sociale arrangementer, så I som forældre kan lære hinanden at kende, og at eleverne ligeledes bliver trygge ved de andre forældre i klassen. Lav evt. forældrekaffe efter hver børnefødselsdag, så man lige kan få sludret, lav evt. fællesspisning og brug gerne skolens faciliteter efter aftale med skolesekretæren og Den 7. Himmel. Se evt. forslag på hjemmesiden under fanen om skolen, forældreråd. Der er til hvert klassetrin/afdelingstrin knyttet nogle meget konkrete opgaver i forhold til fællesarrangementer på skolen, som klassens forældre har fælles ansvar for. Man kan vælge at lade et forældreråd i klassen uddelegere opgaver, eller planlægge det fælles til et forældremøde. Opgaverne er omtalt under punktet Forældreopgaver. Fravær Hvis en elev er syg, kan man kontakte skolens kontor, som så giver besked til klasselæreren. Fravær skal altid begrundes i kontaktbogen, når eleven kommer i skole igen. Hvis man har brug for at bede ens barn om fri, skrives dette i kontaktbogen. Drejer det sig om en enkelt dag, giver klasselæreren tilladelse. Er der tale om et fravær på mere end en dag, giver skoleleder tilladelse. Glemte sager Tøj i glemmekasserne, øvrige småting på kontoret. 16

17 Hjemmeside Vi tilstræber at alle informationer kan findes på hjemmesiden. Holbæk lille Skole Alle der går ud af 7. klasse ved skoleårets slutning, har mulighed for at fortsætte sin skolegang på Holbæk lille Skole i 8. klasse. Lilleskolen har et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole ved overdragelsen af eleverne. Indskrivning Ved at kontakte skolens sekretær får man tilsendt informationsmateriale om skolen og en indmeldelsesblanket, som man udfylder og returnerer. Når skolen har modtaget indmeldelsen får man en bekræftelse på at barnet er optaget på ventelisten til det pågældende skoleår. Et år før skolestart modtager man et giroindbetalingskort med bindende tilmeldingsgebyr. Herefter bliver familien indkaldt til introduktionsmøder, Intro I, II og III. Ønsker man sit barn indmeldt i en allerede eksisterende klasse, henvender man sig til skolens ledelse for at aftale en dag for rundvisning. Herefter skal barnet på besøg i klassen i mindst 3 dage. Depositum er tabt, hvis eleven ikke starter på skolen alligevel. Intranet Skolen har et Intranet. Kontoret sender velkomstbrev med koder og instruktion i brugen af Intranettet. Vi forventer I som forældre logger ind 1-2 gange om ugen for at holde jer ajour og det er lærerne også forpligtede på at gøre. Vi tilstræber at størstedelen af kommunikationen foregår via intranettet. 17

18 Juleafslutning Det er en tradition, at vi den sidste dag inden juleferien tager i kirke. Forældre som ikke ønsker deres barn deltager i gudstjenesten, giver besked til barnets klasselærer. Efter gudstjenesten holdes der julefrokost for alle skolens elever. Klubaftner Forældre afholder på frivillig basis en månedlig klubaften fra til for eleverne i 3. til 7. klasse. Forældre eller elever fastlægger selv eventuelle aktiviteter. Kontakt skolen for yderligere oplysninger. 18

19 Kløverblad Skoleblad som udkommer 5 gange årligt. Elever og forældre skriver indlæg til bladet. Klasserne og deres forældre er på skift ansvarlige for indlæg. Konfirmationsforberedelse Elever i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse i Sdr. Jernløse kirke eller i det sogn de er tilmeldt. Forberedelse for skoleåret 2012/13 er en eftermiddag i løbet af ugen i Sdr. Jernløse Kirke. Kor På Lilleskolen er korsang obligatorisk i indskolingen. Kortimen er skemalagt og har en varighed af ca. 40 min om ugen. 1.og 2.mellem får tilbud om kor efter skoletid. Korene optræder til juleafslutning og skolelørdag. Deltager i korstævne, og står for Luciaoptoget. Kostpolitik Skolen har en kostpolitik, der findes på hjemmesiden. Lejrskole og ture I løbet af skoleåret er der en række faste ture m.v. I oktober måned tager hele skolen på lejrskole i 3 dage på Klinteborg. I maj måned rejser 7. klasse 4 dage til Berlin og i juni måned er 3., 4. og 5. klasse 3 dage på Kongsøre, hvor indskolingen samtidig har en overnatning på skolen. 6. og 7. klasse deltager i juni måned i Lilleskolernes musikfestival og 1., 2. og 3. kl. klasse deltager i maj måned i minifestivalen.. 19

20 Lån af skolen Skolens lokaler, herunder gymnastiksalen, udlejes til foreninger og private. Skolens forældre kan låne lokaler til klassearrangementer, fødselsdage, fester m.v. Retningslinier for udlån findes på hjemmesiden og bliver udleveret ved afhentning af nøgler. Faglokaler udlånes ikke. Henvendelse kan ske til skolens sekretær. Musikskole Holbæk Musikskole uddeler hvert år brochure, med tilmeldingsblanket. Tilmeldingssedler kan ses på intra. Musik efter skole på Lilleskolen Vil tilbyder i skoleåret 12/13 frivilligt kor til 1.og 2.mellem, og 1 rytmisk sammenspilshold for 6.og 7. klasse. Derudover samarbejder vi med Skovbakkehus, der mod betaling tilbyder instrumental undervisning. 20

21 Mælk Der kan købes skolemælk. Bestilling og betaling 2 gange årligt. Der er vigtigt, at betale girokortet rettidigt, idet man ellers risikerer forsinkelser i leveringen. Se Mødetid Fritidsordningen åbner kl hver dag. Er man ikke tilmeldt denne, må man først møde på skolen fra kl PPR Skolen benytter kommunens skolepsykolog, som hedder Charlotte Thorsen. Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Vi prioriterer udeliv og bevægelse meget højt. Derfor er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at eleverne medbringer tøj til idrætsaktiviteter både ude og inde. Herudover bruger vi meget bevægelse i uderummet i både skoletid og i SFO, og både i solskin og regnvejr. Hjælp derfor til at eleverne altid er i stand til at deltage i aktiviteterne udendørs, og vær opmærksom på i våde perioder at have skiftetøj med. Rengøring Skolen har ansat to rengøringsdamer, som kommer og gør rent hver dag; gulvene fejes hver dag, gulvene vaskes et par gange om ugen, toiletter bliver rengjort hver dag. Ringetider 1. modul , 2. modul kl , 3. modul , spisning , 4. modul Til middag har eleverne 45. min. pause til spisning, arbejdsopgaver(ao) og frikvarter. Indskolingen møder først til 2. modul. 21

22 Rygepolitik Det er skolens politik, at der ikke må ryges på skolens matrikel indenfor eller udenfor. Sedler Skolen tilstræber at sedler med kommunikation mellem skole og hjem, kan hentes på skolens hjemmeside. Herudover er det familiens yngste lilleskole-elev der får udleveret sedler, så familien kun modtager et eksemplar af de mange sedler der uddeles i skoleåret. Ugesedler kan se på intra. 22

23 Skolepenge, depositum Ved indskrivning af elever på skolen betales et depositum på kr. Dette tilbagebetales når eleven forlader skolen. Skolepenge for klasse er for 2012/13 fastsat til kr. pr. måned. Der ydes søskende rabat, hvorved 2. barn betaler 66% og 3. barn og derover betaler 50%. Deltagelse i skolens fritidsordning koster 640 kr. pr. måned. Ønskes alene morgen-fritidsordning betales 100 kr. pr. måned. Skolepenge og betaling for fritidsordning opkræves ved giroindbetalingskort, der tilsendes for henholdsvis 6 og 5 mdr. af gangen i januar og juni måned. Beløbene forfalder til betaling den 5. i hver måned. Ved manglende betaling af skolepenge udsender kontoret en påmindelse. Manglende betaling kan i sidste ende medføre udmeldelse af eleven. Størrelsen af depositum, skolepenge, søskenderabat, betaling for fritidsordning fastsættes af skolens bestyrelse. Der er tradition for at beløbene årligt øges med inflationen, ca. 2 3 %. Skolepenge betales i 11 måneder. 23

24 Skolesundhedsplejerske Skolen har en fast sundhedsplejerske tilknyttet. Stamkort Hvert år skal forældrene udfylde et nyt stamkort for deres børn. Det kan synes besværligt at skulle udfylde et nyt stamkort hvert år, men vi oplever jævnligt, at vi ikke er blevet informeret om f.eks. nye arbejdstelefon nr. mm. Svømning Skolen har en aftale med Ugerløse friluftsbad, at der er svømning hver lørdag i perioden fra maj til august. Tilmeldingssedler uddeles på skolen. Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Skolen yder ikke tilskud til skolepenge eller stiller fripladser til rådighed. Der er dog mulighed for, via skolen, at ansøge om offentligt fripladstilskud og tilskud til SFO efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. Tilskud er afhængig af forældrenes samlede indkomstgrundlag. Der er mulighed for at søge skolen om tilskud til buskort. Egendækning udgør kr for 2 zoner og kr for 3 zoner. 24

25 Tilsynsførende Som privatskole er vi forpligtiget til at have mindst én tilsynsførende person, som overfor Undervisningsministeriet skal redegøre for hvorvidt vi lever op til kravene for skolevirksomhed i Danmark. Den tilsynsførende vælges for en 3-årig periode på skolens generalforsamling, og skal meget naturligt være uden for kredsen af ansatte eller skolens forældrekreds. Vi har valgt en tilsynsførende med skolefaglige kapaciteter, som kan tage stilling til ovennævnte. Samtidig bruges tilsynsførende til at inspirere og pege på elementer som vi i skolehverdagen tager for givet, men som kunne udvikles til noget bedre. Tilsynsførende på skolen siden 2007, og er René B. Christiansen. Samtidig er Michael M. Jurcenoks valgt som konsulent. Begge er ansat i seminarieverdenen.. Udmelding Udmelding af skolen og/eller fritidsordningen: foregår skriftligt med en måneds varsel. Blanket fås på kontoret. 25

26 Bestyrelse Formand Annemette Ellefsen Ringstedvej Holbæk Næstformand Brian Willumsen Strædet Regstrup Kasserer Jan Helmark Nørupvej 48 A, Søstrup 4420 Regstrup Lasse Gulstad Larsen Ewalds Have Holbæk Suppleanter: Jonas Ruus Grønnevang 6, Undløse 4340 Tølløse Mette Andersen Agervænget Regstrup Jacob Madsen Ringstedvej 219 C 4300 Holbæk

27 Personale Skoleleder Tonny Tang Christiansen Jagtvej Holbæk Viceinspektør Lotte Pazdecki Samsøvej Holbæk Skolesekretær Charlotte Andersen Bryggervænget 2F 4450 Jyderup Pedel Stefan Johansen Hyldegårdsvej Holbæk arb. Sfo-leder Thomas Bo Larsen Teglværksvej Regstrup Sfo-personale Pernille Kallehave J. Th. Lundbyesvej Kalundborg Mette Myr Ladekarl Mørkøv Kirkeby Mørkøv Lærere: Karina Bech Vestervangen Holbæk Louise Rosendahl Christensen Thorsvej Holbæk Tina Freier Nørupvej Regstrup Thomas Mortensen Dragerup Skovvej Holbæk Heidi Balling Nielsen Guredeve j Holbæk Lis Lyngby Petersen Hovedgaden 14-16,Undløse 4340 Tølløse 27

28 Birgitte Thielsen Hovedgaden Mørkøv Børnehuset Mira Jurcenoks Sørningevej Mørkøv Tullik Kousgard Cikorievej Regstrup Støttelærer Charlotte Petersen Hirsevænget 69, Tuse 4300 Holbæk 28

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012

FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 FÆNØSUND FRISKOLE VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR I LILLEGRUPPEN 2011-2012 6. udgave februar 2012 SKOLENS FORMÅL Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO

FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO FORÆLDRE- HÅNDBOG GULDBÆK FRISKOLE OG SFO 1 Håndbog til nye forældre: Indledning Forventninger til jer som forældre Dagligdagen på Guldbæk friskole Praktiske informationer for Guldbæk Friskole Praktiske

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere