skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en fritidsordning Erstatningspligt.15 Feriekalender. 15 Forsikring Forældremøder og skolehjem samtaler Forældreråd i klasserne Fravær Glemte sager Hjemmeside 17 Holbæk lille Skole Indskrivning Intra-net Juleafslutning Klubaftner Kløverblad Konfirmationsforberedelse Kor.19 Kostpolitik.19 Lejrskole og ture Lån af skolen Musikskole 20 Musik efter skole på Lilleskolen Mælk.21 1

2 Mødetid PPR 21 Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Rengøring Ringetider Rygepolitik Sedler Skolepenge, depositum Skolesundhedsplejerske Stamkort Svømning Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Tilsynsførende Udmelding Bestyrelse Personale

3 Forord Velkommen til skoleåret , som er skolens 15. år. Og som alle de andre år glæder vi os meget til de udfordringer og forandringer, der venter os. De 15 år betyder også, at skolen efterhånden har haft mange elever, der er kommet videre efter Sdr. Jernløse Lilleskole. Vi har efterhånden så mange gode historier om videreuddannelser, lærerpladser mm., at hvis der på et eller andet tidspunkt har været tvivl om vores måde at undervise på, så må tvivlen nu være gjort til skamme. Og så bliver det i år, hvor børnehaven bliver en del af skolen, og omdøbt til Det Ny Børnehus. En knopskydning, som der har været talt om i mange år, men først nu er blevet en realitet. Vi glæder os til at rumme en ny børne- og personalegruppe, og kan se mange nye og spændende muligheder i det kommende tætte samarbejde. Skolen har i Louise fået sin egen AKT-lærer. Så allerede i år vil de enkelte klasser opleve, at få besøg af Louise, der vil arbejde med trivsel i klasserne. Ved at gå systematisk til opgaven, håber vi at kunne give klasserne flere redskaber i konflikthåndtering og trivselsarbejde. Når man er forældre på Sdr. Jernløse Lilleskole, er der mange møder og arrangementer. Nogle bliver prioriteret højere end andre. Men vi fastholder vores møder og arrangementer, både fordi, at de er kulturbærende, men også fordi vi tror på og værdsætter det tætte og nære. Vi vil gerne på mange måder invitere jer forældre indenfor til en drøftelse ikke blot af skolens og jeres barns hverdag, men også strategier, planer, udviklingstanker og pædagogik overordnet. Vi har i år fokus på, hvordan vi fastholder og øger jeres engagement i 3

4 skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Dette hæfte, som I lige nu sidder med, skulle gerne give jer svar på mangt og meget. Og kan det ikke det, er I altid velkommen til at kigge indenfor til en sludder og en kop kaffe. Og med disse ord vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til skoleåret 2012/13. Tonny Tang Christiansen 4

5 Generelt om skolen Sdr. Jernløse Lilleskole er en privat skole der er medlem af foreningen Lilleskolerne. Skolen er en fri grundskole og er ikke bundet af nogen politisk eller religiøs retning. Skolen har ca. 150 elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Skolen er beliggende midt i landsbyen Sdr. Jernløse med masser af plads og egne grønne områder. Historie Skolen blev dannet i 1998 i forbindelse med, at den daværende Jernløse Kommune lukkede den lokale folkeskole i Sdr. Jernløse. En række engagerede forældre ønskede at bevare en skole i lokalområdet, og erhvervede kommuneskolens bygninger og tilhørende grund. Den gang som i dag har skolen et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole. Lilleskolen startede i august 1998 med 27 elever og 6 ansatte. I 2002 købte skolen et nærliggende areal på ca m2. 5

6 Arealet er benævnt Idasletten og anvendes som friluftsklasserum. I august 2012 er børnehaven Det ny Børnehus kommet til. Eleverne kommer fra både lokalområdet og de omkringliggende områder, herunder bl.a. Holbæk. Skolen har tætte relationer til lokalområdet, herunder et tæt samarbejde med Børnehuset og Sdr. Jernløse Kirke. Skolen bruges også flittigt udenfor skoletiden af foreninger og private. Vision og værdier Skolen ønsker i samarbejde med forældrene, at uddanne og opdrage eleverne til aktivt at deltage i det liv der er omkring dem, forholde sig til det og om nødvendigt være med til at ændre det. Skolen er en udviklingsorienteret skole, som med højeste kvalitet uddanner børn til at blive hele mennesker, der tager aktivt del i tidens samfund. Skolens værdier er kompetence, indsigt, omsorg, kreativitet og respekt, ansvar og engagement. Undervisning Skolen bygger på gensidig respekt lærere og elever imellem. De voksne organiserer undervisningen, vejleder eleverne og er kilde til faglig viden og indsigt, præget af de enkelte læreres uddannelse og menneskelige egenskaber. Skolen er trinopdelt, indskoling: børnehaveklasse til 2. klasse, 1. mellemtrin: 3. til 5. klasse og 2. mellemtrin: 6. til 7. klasse. Der er knyttet et fast lærerteam til hvert trin, hvor undervisningen både foregår klassevis og på tværs af klasserne. Undervisningen veksler mellem træning af konkrete færdigheder (læse, skrive, regne, fremmedsprog, tegne, male, kaste, gribe, spille m.v.) og arbejdet med bredere temaer. I 3., 4. og 5. klasse er der i januar individuel månedsopgave med henholdsvis et dyr, et land og en historisk person eller begivenhed 6

7 som tema. Månedsopgaven i 6. og 7. klasse udarbejdes i grupper og omhandler vekslende temaer. Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen, dog er det en god ide, at aftale det med klasselæreren, så I kan være sikre på, at klassen er "hjemme" og forberedt på besøg. En gang om ugen har vi morgensang, og en gang om ugen en lidt længere morgensamling som klasserne på skift står for afholdelsen af kl. holder deres egen morgensamling hver onsdag. Styrelse Skolen er en selvejende institution og generalforsamlingen er den højeste myndighed. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Forældre til elever på skolen samt forældre til børn der er indskrevet til start samme kalenderår, har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 7

8 skolens bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt forældre til skolens elever. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter, love og andre retsregler for frie grundskoler. Bestyrelsen ansætter skolens leder og øvrigt fastansat personale. Skolens leder er ansvarlig for skolens daglige drift, herunder for det pædagogiske indhold. At være forældre på Lilleskolen At have sit barn på Lilleskolen fordrer aktivt engagement af forældrene. Skolen er afhængig af, at forældrene engagerer sig. Det giver samtidig forældrene mulighed for større indsigt i børnenes skolehverdag. Og i øvrigt er det ret hyggeligt at lave noget sammen med de andre forældre. Endnu en sidegevinst er at man gennem deltagelse i skolens hverdag også hurtigere får et gensidigt tillidsforhold til de øvrige klassekammerater og deres forældre, og derved får nemmere ved at tale om de svære emner. Man kan opdele skolens forventninger til forældrenes engagement på 3 planer: 1) Det der vedrører ens eget barn; Madpakke med, udsovet og klar til at modtage inspiration i skolen Hjælp til barnets skolemæssige opgaver Indgå aktivt i samarbejdet med skolen omkring barnet, osv. 2) Dét der vedrører barnets klasse; Bakke op om forældreråd i klassen (evt. ved selv at deltage), Deltage i festlige og sociale arrangementer i klassen, Være opmærksom på og reagere ift. klassens samlede sociale 8

9 klima, Deltage aktivt i de opgaver, som klassens forældre er fælles ansvarlige for, Deltage i klargøringen af barnets klasselokale før et nyt skoleår etc. 3) Dét der vedrører Lilleskolen generelt; Deltage i arbejdsdage (der er pt 2 om året), Deltage i det årlige fælles skoleforældremøder med fast tema Deltage i skolens generalforsamling i marts måned Evt. deltage i bestyrelsesarbejdet Og ikke mindst deltage aktivt i diskussioner og debatter, så vi sikrer en fortsat dynamisk udvikling i samarbejdet mellem skole og forældre!! 9

10 Forældreopgaver Til hver klasse er knyttet en opgave som klassens forældre står for. Opgaverne hører til klassetrinnet. Nærmer beskrivelser af opgaverne kan hentes hos skolesekretæren. Opgave for Bh. Kl.: Julefrokost for eleverne Frokosten holdes i skoletiden. Eleverne tager selv retter/mad med til bordet. Arbejdet går ud på at dække borde og anrette mad i gymnastiksalen. Skolesekretæren organiserer hvem der tager hvad med til et veldækket frokostbord. Opgave for 1.kl.: Lilleskoledag, den første lørdag i november Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. Forældregruppens opgave består i at sørge for boder med salg af kaffe,te og kage (Boderne skal stilles op, varer skal bestilles, byttepenge skaffes og der skal laves en turnusliste til forældrene fra klassen som skal passe boden.) Opgave for 2.kl.: Skolens fødselsdag Der er blandt lærerne IKKE nedsat et udvalg. Det er jeres opgave at arrangere en fest som kan markere at vi er blevet et år ældre. Der laves invitation, organiseres oprydningshold af klassens forældre, arrangeres spisning/mad til alle turnus til evt. boder, indkøb, opstilling og underholdning. Der er afsat 5000 kr. til formålet og alle indkøb eller aftaler om leveringer skal koordineres med skolesekretæren. 10

11 Opgave for 3. og 4. kl.: Skolelørdag Der er blandt lærerne nedsat et udvalg der arrangerer dagen. På skoledagen hører vi bl.a. hvad børnene laver i musik. I Den 7. Himmel serveres boller, saft og kaffe som forældrene står for. Opgave for 5. klasse: Teaterforestilling for mellemtrin Opgaven består i at lave og servere kaffe og te. Opgave 6. og 7. Kl.: 1. skoledag næste skoleår Opgaven består i at opstille borde med duge og stole, boder, sælge øl, vand og kaffe. Arbejdet koordineres med skoleleder. Til hver opgave udarbejdes udførligt referat af arbejdet og hvilke indkøb der er foretaget til arrangementet. Disse referater gives til kontoret, som gemmer dem i en mappe. Disse referater kan næste klasse bruge og letter således deres arbejde til næste år. 11

12 Adresseændring Det er vigtigt at skolen altid har jeres adresse. Hvis adressen ændres så husk at give skolen besked. Billeder Ved skolestart kommer en professionel skolefotograf og tager fælles, klasse og portræt billeder. I år sker dette onsdag d. 15. august Lilleskolens Billedskole Vi tilbyder alle elever frivillig billedskole en gang om ugen fra efterår til forår. Der vil være en mindre egenbetaling til materialer. Den 7. Himmel - en fritidsordning Som forældre til børn i Den 7. Himmel er der mange ting der er godt at vide, men vigtigst er de daglige samtaler og samarbejde mellem os og jer. Oprydning af egen plads Når et barn går hjem skal de havde ryddet op i deres ting både i klasseværelset og på garderobepladsen. Det gør det meget nemmere at få gjort rent hvis stolen er sat op, skoleting er i kassen eller i tasken. Sko, støvler og tøj skal være stillet pænt og hængt på plads så kan vi få fejet og vasket gulv. Afkrydsning Børnene skal, når de kommer om morgenen skrive sig ind og sige godmorgen til en voksen. Når et barn går hjem, skal de krydse sig ud og sige farvel til mindst en voksen medarbejder. Der er også vigtigt at I giver besked, hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer eller skal med andre børn hjem. 12

13 Skiftetøj Børnene skal have skiftetøj med passende til årstiden. Idasletten Når vi er på Idasletten, er der altid en voksen, der har opsyn med børnene. Ture til lunden I nærheden af skolen ligger der en eng med en lund, hvor der løber en å. Her tager vi også ned og kommer først hjem mellem 15 og Børnene kan, hvis de er med, hentes der eller kaldes hjem over walkie talkie. Telefoni Børnene må bruge telefonen til at ringe til jer, for at få legeaftaler i stand. Vi kan ligeledes kontaktes på dette nummer Måltider Der er mulighed for at få morgenmad, hvis man ikke har fået spist hjemmefra. Om eftermiddagen tilbyder vi lidt frugt o.lign. Aktivitet Vi forsøger hver dag at tilbyde frivillige aktiviteter (undtagen fredag). Det eneste som børnene skal være med til er børnemøderne, hver den sidste onsdag i måneden. Her er der fast dagsorden: 1) informationer 2) forslag fra børnene (vi har en forslagskasse) 3) tillykke til alle dem der har haft fødselsdag siden sidste møde 4) underholdning; en leg, en sang, en sketch eller noget andet sjovt Pædagogik Vi støtter børnene i deres udvikling, der hvor de er, især forhold til; kontakt, konfliktløsning, sociallæring og fysisk udfoldelse. Vi 13

14 prøver at bevare en venlig tone under alle omstændigheder og respektere at det er noget af deres fritid, vi har fået lov til at sætte rammerne for. Dagligdagen Selvom vi har planlagt forskellige aktiviteter, kan vi sagtens fravige disse, hvis der opstår mere spændende muligheder eller hvis andet trænger sig på. Vi er opmærksomme på, at der er børn der har svært ved at komme i gang, og går rundt og ved ikke lige hvad de skal lave. De voksne Vi er 4 faste personaler med en mindre gruppe vikarer omkring os - i perioder har vi også støttepædagoger til enkelte børn. Vi kan alle vældig godt li vores job og vi arbejder godt sammen om at få dagene i Den 7. Himmel til at blive udfordrende og udviklende for børnene i trygge rammer. Om morgenen er vi to medarbejdere og om eftermiddagen er vi tre. Kommunikation Vi skriver alle beskeder vedrørende dagligdagen på tavlen i det lille kontor. Tilmeldinger til div. ferier foregår via intra. Vi sender en ugeplan ud med den kommende uges aktiviteter. Beskeder vedrørende f.eks. afhentning eller fravær skriver man i vores kalender som også er i det lille himmel-kontor. 14

15 Erstatningspligt Ved hærværk, vold eller grov uagtsomhed overfor skolens bøger, inventar, bygninger o. lign vil erstatningspligten overfor eleven gøres gældende. Hvis bøger bortkommer, skal forældrene erstatte det manglende. Feriekalender Kalenderen kan ses på hjemmesiden. Forsikring Ved ulykker er det altid elevens egen ulykkesforsikring der dækker en eventuel skade. Forældremøder og skolehjem samtaler Bestyrelsen afholder et årligt skoleforældremøde. Lærerne indkalder til to trinmøder pr år og herudover er der planlagt to skolehjemsamtaler. Se aktivitetskalender på hjemmesiden. 15

16 Forældreråd i klasserne Fra skolens side opfordrer vi kraftigt til, at der i hver klasse nedsættes et forældreråd, som kan tage sig af at koordinere de praktiske opgaver og være kontaktperson for skolen, når der kommer nye elever, så de nye forældre kan blive introduceret til forældrelivet på skolen. Især i indskolingen opfordrer vi endvidere til, at I som forældre tager ansvar for at få lavet nogle sociale arrangementer, så I som forældre kan lære hinanden at kende, og at eleverne ligeledes bliver trygge ved de andre forældre i klassen. Lav evt. forældrekaffe efter hver børnefødselsdag, så man lige kan få sludret, lav evt. fællesspisning og brug gerne skolens faciliteter efter aftale med skolesekretæren og Den 7. Himmel. Se evt. forslag på hjemmesiden under fanen om skolen, forældreråd. Der er til hvert klassetrin/afdelingstrin knyttet nogle meget konkrete opgaver i forhold til fællesarrangementer på skolen, som klassens forældre har fælles ansvar for. Man kan vælge at lade et forældreråd i klassen uddelegere opgaver, eller planlægge det fælles til et forældremøde. Opgaverne er omtalt under punktet Forældreopgaver. Fravær Hvis en elev er syg, kan man kontakte skolens kontor, som så giver besked til klasselæreren. Fravær skal altid begrundes i kontaktbogen, når eleven kommer i skole igen. Hvis man har brug for at bede ens barn om fri, skrives dette i kontaktbogen. Drejer det sig om en enkelt dag, giver klasselæreren tilladelse. Er der tale om et fravær på mere end en dag, giver skoleleder tilladelse. Glemte sager Tøj i glemmekasserne, øvrige småting på kontoret. 16

17 Hjemmeside Vi tilstræber at alle informationer kan findes på hjemmesiden. Holbæk lille Skole Alle der går ud af 7. klasse ved skoleårets slutning, har mulighed for at fortsætte sin skolegang på Holbæk lille Skole i 8. klasse. Lilleskolen har et tæt samarbejde med Holbæk lille Skole ved overdragelsen af eleverne. Indskrivning Ved at kontakte skolens sekretær får man tilsendt informationsmateriale om skolen og en indmeldelsesblanket, som man udfylder og returnerer. Når skolen har modtaget indmeldelsen får man en bekræftelse på at barnet er optaget på ventelisten til det pågældende skoleår. Et år før skolestart modtager man et giroindbetalingskort med bindende tilmeldingsgebyr. Herefter bliver familien indkaldt til introduktionsmøder, Intro I, II og III. Ønsker man sit barn indmeldt i en allerede eksisterende klasse, henvender man sig til skolens ledelse for at aftale en dag for rundvisning. Herefter skal barnet på besøg i klassen i mindst 3 dage. Depositum er tabt, hvis eleven ikke starter på skolen alligevel. Intranet Skolen har et Intranet. Kontoret sender velkomstbrev med koder og instruktion i brugen af Intranettet. Vi forventer I som forældre logger ind 1-2 gange om ugen for at holde jer ajour og det er lærerne også forpligtede på at gøre. Vi tilstræber at størstedelen af kommunikationen foregår via intranettet. 17

18 Juleafslutning Det er en tradition, at vi den sidste dag inden juleferien tager i kirke. Forældre som ikke ønsker deres barn deltager i gudstjenesten, giver besked til barnets klasselærer. Efter gudstjenesten holdes der julefrokost for alle skolens elever. Klubaftner Forældre afholder på frivillig basis en månedlig klubaften fra til for eleverne i 3. til 7. klasse. Forældre eller elever fastlægger selv eventuelle aktiviteter. Kontakt skolen for yderligere oplysninger. 18

19 Kløverblad Skoleblad som udkommer 5 gange årligt. Elever og forældre skriver indlæg til bladet. Klasserne og deres forældre er på skift ansvarlige for indlæg. Konfirmationsforberedelse Elever i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse i Sdr. Jernløse kirke eller i det sogn de er tilmeldt. Forberedelse for skoleåret 2012/13 er en eftermiddag i løbet af ugen i Sdr. Jernløse Kirke. Kor På Lilleskolen er korsang obligatorisk i indskolingen. Kortimen er skemalagt og har en varighed af ca. 40 min om ugen. 1.og 2.mellem får tilbud om kor efter skoletid. Korene optræder til juleafslutning og skolelørdag. Deltager i korstævne, og står for Luciaoptoget. Kostpolitik Skolen har en kostpolitik, der findes på hjemmesiden. Lejrskole og ture I løbet af skoleåret er der en række faste ture m.v. I oktober måned tager hele skolen på lejrskole i 3 dage på Klinteborg. I maj måned rejser 7. klasse 4 dage til Berlin og i juni måned er 3., 4. og 5. klasse 3 dage på Kongsøre, hvor indskolingen samtidig har en overnatning på skolen. 6. og 7. klasse deltager i juni måned i Lilleskolernes musikfestival og 1., 2. og 3. kl. klasse deltager i maj måned i minifestivalen.. 19

20 Lån af skolen Skolens lokaler, herunder gymnastiksalen, udlejes til foreninger og private. Skolens forældre kan låne lokaler til klassearrangementer, fødselsdage, fester m.v. Retningslinier for udlån findes på hjemmesiden og bliver udleveret ved afhentning af nøgler. Faglokaler udlånes ikke. Henvendelse kan ske til skolens sekretær. Musikskole Holbæk Musikskole uddeler hvert år brochure, med tilmeldingsblanket. Tilmeldingssedler kan ses på intra. Musik efter skole på Lilleskolen Vil tilbyder i skoleåret 12/13 frivilligt kor til 1.og 2.mellem, og 1 rytmisk sammenspilshold for 6.og 7. klasse. Derudover samarbejder vi med Skovbakkehus, der mod betaling tilbyder instrumental undervisning. 20

21 Mælk Der kan købes skolemælk. Bestilling og betaling 2 gange årligt. Der er vigtigt, at betale girokortet rettidigt, idet man ellers risikerer forsinkelser i leveringen. Se Mødetid Fritidsordningen åbner kl hver dag. Er man ikke tilmeldt denne, må man først møde på skolen fra kl PPR Skolen benytter kommunens skolepsykolog, som hedder Charlotte Thorsen. Påklædning i forbindelse med idræt og udeliv Vi prioriterer udeliv og bevægelse meget højt. Derfor er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at eleverne medbringer tøj til idrætsaktiviteter både ude og inde. Herudover bruger vi meget bevægelse i uderummet i både skoletid og i SFO, og både i solskin og regnvejr. Hjælp derfor til at eleverne altid er i stand til at deltage i aktiviteterne udendørs, og vær opmærksom på i våde perioder at have skiftetøj med. Rengøring Skolen har ansat to rengøringsdamer, som kommer og gør rent hver dag; gulvene fejes hver dag, gulvene vaskes et par gange om ugen, toiletter bliver rengjort hver dag. Ringetider 1. modul , 2. modul kl , 3. modul , spisning , 4. modul Til middag har eleverne 45. min. pause til spisning, arbejdsopgaver(ao) og frikvarter. Indskolingen møder først til 2. modul. 21

22 Rygepolitik Det er skolens politik, at der ikke må ryges på skolens matrikel indenfor eller udenfor. Sedler Skolen tilstræber at sedler med kommunikation mellem skole og hjem, kan hentes på skolens hjemmeside. Herudover er det familiens yngste lilleskole-elev der får udleveret sedler, så familien kun modtager et eksemplar af de mange sedler der uddeles i skoleåret. Ugesedler kan se på intra. 22

23 Skolepenge, depositum Ved indskrivning af elever på skolen betales et depositum på kr. Dette tilbagebetales når eleven forlader skolen. Skolepenge for klasse er for 2012/13 fastsat til kr. pr. måned. Der ydes søskende rabat, hvorved 2. barn betaler 66% og 3. barn og derover betaler 50%. Deltagelse i skolens fritidsordning koster 640 kr. pr. måned. Ønskes alene morgen-fritidsordning betales 100 kr. pr. måned. Skolepenge og betaling for fritidsordning opkræves ved giroindbetalingskort, der tilsendes for henholdsvis 6 og 5 mdr. af gangen i januar og juni måned. Beløbene forfalder til betaling den 5. i hver måned. Ved manglende betaling af skolepenge udsender kontoret en påmindelse. Manglende betaling kan i sidste ende medføre udmeldelse af eleven. Størrelsen af depositum, skolepenge, søskenderabat, betaling for fritidsordning fastsættes af skolens bestyrelse. Der er tradition for at beløbene årligt øges med inflationen, ca. 2 3 %. Skolepenge betales i 11 måneder. 23

24 Skolesundhedsplejerske Skolen har en fast sundhedsplejerske tilknyttet. Stamkort Hvert år skal forældrene udfylde et nyt stamkort for deres børn. Det kan synes besværligt at skulle udfylde et nyt stamkort hvert år, men vi oplever jævnligt, at vi ikke er blevet informeret om f.eks. nye arbejdstelefon nr. mm. Svømning Skolen har en aftale med Ugerløse friluftsbad, at der er svømning hver lørdag i perioden fra maj til august. Tilmeldingssedler uddeles på skolen. Tilskud til skolepenge, fritidsordning og befordring Skolen yder ikke tilskud til skolepenge eller stiller fripladser til rådighed. Der er dog mulighed for, via skolen, at ansøge om offentligt fripladstilskud og tilskud til SFO efter regler fastsat af Undervisningsministeriet. Tilskud er afhængig af forældrenes samlede indkomstgrundlag. Der er mulighed for at søge skolen om tilskud til buskort. Egendækning udgør kr for 2 zoner og kr for 3 zoner. 24

25 Tilsynsførende Som privatskole er vi forpligtiget til at have mindst én tilsynsførende person, som overfor Undervisningsministeriet skal redegøre for hvorvidt vi lever op til kravene for skolevirksomhed i Danmark. Den tilsynsførende vælges for en 3-årig periode på skolens generalforsamling, og skal meget naturligt være uden for kredsen af ansatte eller skolens forældrekreds. Vi har valgt en tilsynsførende med skolefaglige kapaciteter, som kan tage stilling til ovennævnte. Samtidig bruges tilsynsførende til at inspirere og pege på elementer som vi i skolehverdagen tager for givet, men som kunne udvikles til noget bedre. Tilsynsførende på skolen siden 2007, og er René B. Christiansen. Samtidig er Michael M. Jurcenoks valgt som konsulent. Begge er ansat i seminarieverdenen.. Udmelding Udmelding af skolen og/eller fritidsordningen: foregår skriftligt med en måneds varsel. Blanket fås på kontoret. 25

26 Bestyrelse Formand Annemette Ellefsen Ringstedvej Holbæk Næstformand Brian Willumsen Strædet Regstrup Kasserer Jan Helmark Nørupvej 48 A, Søstrup 4420 Regstrup Lasse Gulstad Larsen Ewalds Have Holbæk Suppleanter: Jonas Ruus Grønnevang 6, Undløse 4340 Tølløse Mette Andersen Agervænget Regstrup Jacob Madsen Ringstedvej 219 C 4300 Holbæk

27 Personale Skoleleder Tonny Tang Christiansen Jagtvej Holbæk Viceinspektør Lotte Pazdecki Samsøvej Holbæk Skolesekretær Charlotte Andersen Bryggervænget 2F 4450 Jyderup Pedel Stefan Johansen Hyldegårdsvej Holbæk arb. Sfo-leder Thomas Bo Larsen Teglværksvej Regstrup Sfo-personale Pernille Kallehave J. Th. Lundbyesvej Kalundborg Mette Myr Ladekarl Mørkøv Kirkeby Mørkøv Lærere: Karina Bech Vestervangen Holbæk Louise Rosendahl Christensen Thorsvej Holbæk Tina Freier Nørupvej Regstrup Thomas Mortensen Dragerup Skovvej Holbæk Heidi Balling Nielsen Guredeve j Holbæk Lis Lyngby Petersen Hovedgaden 14-16,Undløse 4340 Tølløse 27

28 Birgitte Thielsen Hovedgaden Mørkøv Børnehuset Mira Jurcenoks Sørningevej Mørkøv Tullik Kousgard Cikorievej Regstrup Støttelærer Charlotte Petersen Hirsevænget 69, Tuse 4300 Holbæk 28

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14

Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Praktisk information til forældrene i SFO en 2013/14 Degnestræde 11, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors Tlf: 96690209/ 51369858 Åbningstider: Mandag torsdag: 06.15-17.00 Fredag: 06.15-16.00 Personale Heidi Madsen

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

sfo saxo ellekilde skolen

sfo saxo ellekilde skolen sfo saxo ellekilde skolen personalet i sfo 1 og sfo 2 LEDELSE Mariann Stidsen: Louise Birch: SFO-leder Stedfortræder v. leders fravær SAXO, SFO2 Benjamin Rasmussen: Anita Krøll: Anna Mette Larsen: Daniel

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 35 6. oktober 2010 Fra Bestyrelsespostn nr. 35. Bestyrelsesposten er et nyhedsbrev til bestyrelses-medlemmer,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere