Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen."

Transkript

1 Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen Side 2 Side 3 Studieorlov Kirkesanger Fyraften SyngMed Koncerter Kalenderen Side 4 Side 5 Side 6 Side 11 Illustration: Karen Ulletved

2 ADRESSER Sognepræst (kbf.) Charlotte Karlsen, Vestre Distrikt, Skibhusvej 174, tlf Træffes i reglen mandag kl. 9-10, tirsdag og torsdag kl , onsdag kl , lørdag efter aftale Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt Studieorlov Stillingen varetages af pastor Karin Hasling, tlf Træffes i kirken tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl , Lørdag efter aftale Sognepræst Mads Davidsen, Midterdistriktet tlf Monbergsvej 4. Træffes i reglen tirsdag, onsdag og fredag kl ; torsdag klokken lørdag efter aftale Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf , fax Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale. Kirkens hjemmeside: Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret, Falen 40, 5000 Odense C, Tlf Fredens Kirkes åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale med kordegnen. Organist: Claus Ladekjær Wilson, Bellisvænget 18, 5450 Otterup, Tlf: Kordegn: Kirsten Waade, Mosevej 16, Odense, tlf Kirketjenere: Jørgen Stær Nielsen, Nordskovvej 17, Odense, tlf Esben Tonni Birch Nielsen, Vermehrensvej 7, Odense, tlf Sognemedhjælper: Helle Erland Nissen. Træffes i Sognehuset, Tlf , mobil , Menighedsrådsformand: Ruth Lauritzen, Sandhusvej 44, Odense, tlf Kirkeværge: Carsten Hessum, tlf Kirkebladet: Giro Redaktionsudvalg: Carsten Hessum (ansv.hav.), Tove Hansen, præsterne, Claus L. Wilson. Næste nummer af kirkebladet: Deadline fredag den 5. november på Birkevej 6, 5550 Langeskov eller pr. mail: Bladet omdeles den 30. november af Tryksagsomdelingen Fyn. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da venligst kirkekontoret. Forside llustration: Karen Ulletved. FREDENS SOGN udgives af menighedsrådet. Sats og Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Den rettroende ateist Gennem det sidste års tid har dagspressen ladet en lille gruppe af ateister fået en del ordlyd. Ateist kommer af det græske ord a-theos og betyder: uden Gud. Ateisten ønsker en verden uden Gud. Ateisten betragter religiøse anskuelser som noget, der hører en fjern og uoplyst tidsalder til. Antagelsen er, at jo mere oplyst, uddannet, et menneske er, des mindre behov for religion har dette menneske. Denne antagelse har domineret den religionsvidenskabelige forskning siden tresserne. Men i løbet af de sidste 20 år har religionssociologer måtte revidere deres antagelse. Højere uddannelsesniveau fører ikke nødvendigvis til mindre religiøsitet. Tværtimod. Nyere forskning viser, at antallet af kirkegængere i Danmark gennem de sidste 35 år er svagt stigende. Ja, stigende! Samtidig er uddannelsesniveauet i befolkningen vokset eksplosivt. På de danske kirkebænke sidder søndag efter søndag en god procentdel af den danske kulturelite. Inden for andre religioner finder vi samme tendenser. Eksempelvis højtuddannede kvinder, der bærer tørklæder. Uddannelse, viden, dvs. modernitetsprojektet fjerner altså ikke menneskets behov for religiøsitet. Den mere psykologisk orienterede ateist anser den religiøse som et underskudsmenneske. Et menneske, der har behov for at klamre sig til noget her i tilværelsen en Far i Himlen for at kunne holde tilværelsen ud. Altså det svage menneske har behov for religion. Problemet med denne anskuelse er, at den overser, at tro faktisk er udtryk for et overskud. Den troende bruger ikke nødvendigvis religionen som et arkimedisk omklamringspunkt. Tro er et overskudsfænomen. Den, der tror, lever ud af det gode, der virker i et menneskeligt liv. Tro er ikke blot en overvindelse af mangel, en vending fra noget dårligt til noget bedre. For mange udspringer troen af en dyb taknemmelighed for den overflod af muligheder, som livet giver. Et menneske behøver ikke at have det dårligt for at få det bedre. Troende oplever ofte at gå fra et godt liv til et endnu bedre liv. Der findes også ateister, der baserer deres ateisme på objektiv erkendelse, objektiv sandhed. Antagelsen er, at siden Gud ikke kan bevises, findes han ikke. Pro- 2

3 blemet med denne antagelse er, at den hviler på idealet om absolut sikkerhed, om en fuldstændig funderet viden, en rationel engageret verden. Og det er intet andet end en forsikrende menneskeskabt myte. Mennesket har ikke en uhildet tilgang til verden. Der gives ikke fakta, men kun fortolkninger også dette er en fortolkning! Ateisten har lige så lidt belæg for sine udsagn om sandheden som den religiøse. Eller måske endda mindre belæg, i og med at mange religiøse har erkendt, at vi lever i fortolkningens tidsalder og derfor på usikker grund for vor viden. Ovenstående ateistiske antagelser finder vi stadig blandt moderne rettroende ateister, der hviler i en klippefast tro på egen erkendelse og viden. Tvivlen har altid været troens følgesvend inden for religionen. Desværre synes den at have forladt den rettroende ateist. Denne form for ateisme er dog aftagende undtagen i dagspressen. Filosoffer, religionssociologer, der ikke går i kirke, er nu mindre tilbøjelige til at beskrive sig selv som nogen, der ikke tror på Gud. De er mere tilbøjelige til at anvende udtryk som Max Webers religiøst umusikalsk. Et menneske kan være tonedøv hvad angår religion, ligesom det kan være uimodtageligt for musikkens fascination. Folk, som ser sig ude af stand til at interessere sig for spørgsmålet om gudstro, har egentlig ingen ret til at foragte dem, der har en gudstro, eller dem, der benægter den med samme grad af passion. Personligt har jeg ikke behov for objektive beviser på opstandelsens historiske faktum for at tro på den. For mig er det nok at have læst om Jesu død og opstandelse i evangelierne, hvis beretninger i øvrigt slet ikke er enslydende. Sognepræst Charlotte Karlsen Studieorlov og vikariat Karin Hasling Karin Jeltoft Jensen har fået bevilliget 3 måneders studieorlov fra 1. september. Det fortæller hun selv om her i bladet. Menighedsrådet glæder sig på Karins vegne, at hun nu har fået sit ønske om orlov bevilliget. Karins embede bliver i de 3 måneder varetaget af cand. theol. Karin Hasling. Karin Hasling er uddannet Shippingman og har arbejdet i 25 år med eksport, først for den københavnske agent for De indiske Statsrederier og senere for forskellige eksportfirmaer, der leverede varer til hospitalssektoren. Hun har sammen med en kollega haft ansvaret for forsendelser til 50 lande over hele verden! I 2003 valgte Karin at forlade dette spændende erhvervsliv for at uddanne sig til præst. I har Karin læst teologi på Københavns Universitet, og i foråret 2009 har Karin gået på Pastoralseminariet i Århus. Karin Hasling bliver ordineret ved en gudstjeneste i domkirken den 9.august kl. 17 og er dermed klar til at være præst ved Fredens Kirke, medens Karin Jeltoft Jensen har studieorlov. Menighedsrådet vil byde Karin Hasling velkommen ved en lille reception efter gudstjenesten den 6. september. Her er alle velkomne. Ruth Lauritzen 3

4 Studieorlov Overvejelser om forkyndelsen af opstandelsen og det evige liv Fra den 1. september har jeg fået bevilget tre måneders studieorlov. Orloven skal for det meste afholdes ved mit skrivebord, for projektet vil få udgangspunkt i et studie af Jesu forkyndelse om det evige liv. Hvad er det, vi må tro på, og hvorfor er det overhovedet aktuelt, når familien er samlet i kirken omkring et kært familiemedlems kiste? Projektet skal munde ud i forslag til og fortolkning af tekstlæsninger, der kan bruges i begravelsestalen. Læsninger fra Det gamle og Det nye Testamente, fra salmer og eventuelt digte, der fortolker døden som en ny begyndelse og ikke et punktum for alt liv og kærlighed. Læsninger der gør Guds stemme nærværende midt i kirkerummet og som følger de efterladte ud af kirkedøren. Orlovsperioden vil også blive brugt på overvejelser om sproget i talen. Hvorledes kan kommunikationen undgå at snuble over indforståede vendinger og ord, som har sin rod i en helt anden tid og virkelighed. Jeg spørger altså mig selv, hvordan vi kan levendegøre Jesu budskab her og nu? Vi kan lade Helligånden gøre hele arbejdet, men vi kan jo også vælge at gøre en indsats selv. Og det er den indsats, jeg gerne vil forsøge at tage del i. I orlovsperioden vil der blive ansat en vikar, som vil overtage min plads i Fredens kirke. Jeg glæder mig allerede til at vende tilbage igen til den kirke og det sogn, som jeg holder så meget af. Vende tilbage med fornyede ideer og overvejelser omkring en nærværende forkyndelse. Derfor ønskes I alle et rigtigt godt efter år: Vi ses igen til vinter. På gensyn Karin Jeldtoft Jensen Sognepræst Temaudstilling i Sognehuset I Fredens Sogns Kunstforening har vi i årenes løb haft stor glæde af temaudstillinger. Vi har igen inviteret nogle af vore kendte kunstnere til at være med til endnu et tema. I november og december bliver der en stor udstilling med ca. 35 udstillere. Temaet denne gang er: M E L L E M R U M Der vil blive mange kunstarter repræsenteret: malerier, grafik, vævearbejder, keramik, papir, træ, sten og metal. Vi ser frem til en interessant og spændende udstilling. Kom og se den. Fernisering lørdag d. 31. oktober kl i Sognehuset. Alle interesserede er velkomne. Hilda Christensen 4

5 Kirkesanger Vi står oppe bagved, oppe ved orglet gemt bag nodestativer, og man kan kun få et glimt af os, hvis man vender sig. Dér står vi og synger ud i kirken, og det kommer sikkert bogstaveligt talt bag på nogle, at der står otte sangere hver søndag, som udelukkende har til opgave at synge med på salmer, korsvar og et stykke kormusik efter prædikenen. Korsangerne er fordelt på de 4 stemmetyper: sopran, alt, tenor og bas. Kor og organist skal altså binde gudstjenesten sammen musikalsk. To af sangerne er standardsangere, resten søndagssangere. Vi er vilde med det job, da kirkens rum på grund af den gode akustik er fantastisk til fremførelse af musik. Søndagen giver ro og en musikalsk tilfredsstillelse, som vi ikke vil undvære Hver søndag indstuderer organisten en flerstemmig sats med koret. Han vælger satserne i forhold til kirkeåret og evt. efter aftale med præsterne. Heldigvis har vi korister også en vis indflydelse på, hvilke satser vi synger. Hver eneste søndag får vi nye udfordringer, og det er det, der gør det spændende og givende at synge i Fredens kirkes kor. Et flertal af sangerne er konservatoriestuderende, de fleste på et instrument, enkelte med sang som fag. Instrumentalisterne får af og til lejlighed til at spille sammen med organisten. Der er spillet klassiske stykker for obo, folkemusik for obo, saxofon, orgel og klokkespil. Og selvsagt sunget smukke solosange. Vi håber, menigheden nyder disse udfordringer lige så meget, som vi gør. Arbejdet i koret er altså et bijob, og det er jo altid rart for en studerende at tjene lidt ekstra penge, men det vigtigste er, at arbejdet er udfordrende. Og det er det i Fredens kirke! Anja og Trine Fyraften - SyngMed -med kendte personer Standardsanger betyder, at kirkesangeren står til rådighed for alle kirkelige handlinger i ugens løb. Denne stilling honoreres derfor også med en højere løn end søndagssangerne. Lønnen udregnes som et gennemsnit af kirkelige handlinger over en 3-årig periode. Fællessang efter Højskolesangbogen Sognehuset Kl Gratis adgang Sangene vælges af: 24. september: Henning Christophersen, tidligere EU-kommissionær 29. oktober: Torsten Johannesen, tidligere skoleleder, fmd. Grundtvigsk Forum 26. november: Lone Dybkjær tidligere minister, MF Mulighed for køb af et glas vin, kaffe/the, øl eller vand. Fredens Kirke - Skibhusvej Odense C - tlf

6 Koncerter i Fredens Kirke og Sognegård september-december Kirkens nye organist, Claus Ladekjær Wilson, fortæller: Koncerterne i dette efterår er præget af, at jeg som ny organist her i kirken gerne vil vise, hvad jeg kan. Koncerterne er dels en faglig udfordring for mig, men også en del af mit arbejde som smitter af på det liturgiske spil. Christina Enig Torsdag d. 3. september kl spiller Claus med sin kæreste, fløjtenisten Christina Enig, en Café-koncert. Ved koncerten spiller de musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. På den måde kommer vi vidt omkring mange lande Østrig, Frankrig, USA og Danmark. Midtvejs i koncer ten vil vores nye præst i de næste 3 måneder, Karin Has - ling, læse op om netop det at rejse. Cafékoncert kalder vi det, fordi der er dækket op til kaffe (og te) og organistens hjemmebagte chokoladekage ved små caféborde, så hyggen kan brede sig, selv om musikken er seriøs. Carl Aage Eliasson Tirsdag d. 15. september kl er der 4-hændig orgelkoncert. Det er Carl Aage Eliasson og Fredens Kirkes nye organist, som har lavet en spritny duo. Carl Aage er nyansat organist i Thomas Kingo pr. 1. april. Han har i 12 år været lærer på Ollerup Musikefterskole. 4-hændig orgelmusik hører til sjældenhederne. Ved denne lejlighed vil de bl.a. spille en sonate af Gustav Merkel, et stykke som hedder En landlig bryllupsfest og en fantasi i f-mol af W.A. Mozart (KV 608). Efter koncerten er der lejlighed til at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag d. 22. oktober kl er der igen Café-koncert. Her vil Folkemusikgruppen Wood n Shoe optræde. Man kan læse om dem og høre dem på Med i Wood n Shoe er også vores alt-sanger fra kirkens kor, Anja Mathiesen, som vi havde fornøjelsen af at høre spille saxofon til konfirmationerne i maj. Som ved sidste café-koncert vil der være dækket op på små borde med kaffe og kage. Lørdag d. 14. november kl er der koncert med et rigt udvalg af sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. De har øvet sig fra morgenstunden og bliver ledet af et par dygtige instruktører. Folkekirkens Ungdomskor på Fyn afholder 2 stævner årligt i forskellige kirker, som er store nok. Og i dette efterår er valget faldet på Fredens Kirke. Folkekirkens Ungdomskor gør ge ne relt en stor indsats for, at der er en me nighed også i fremtiden. 6

7 Søndag d. 13. december kl er der koncert med Odense Universitets Storekor under ledelse af Ann Dybdal Eriksen. Koret tæller ca. 65 medlemmer og er startet i Koret har ved flere lejligheder samarbejdet med Fredens kirkes nu - værende organist. Ca. halvdelen af koret er ansatte eller studerende ved universitetet. Programmet kommer bl.a. til at indeholde Das neugeborne Kindelein af Dietrich Buxtehude. Onsdag d. 16. december kl er der De 9 læsninger ved Odense Motetkor, som ledes af Christian Dyrst. Én af sangerne er bl.a. med i Motetkoret, Trine Langhoff. Koret har tidligere sunget ved de 9 læsninger, og vi glæder os til at høre dem igen. Odense Motetkor Velkomstgudstjeneste for de nye konfirmandhold ved Fredens Kirke Tirsdag d. 8. September kl Da de nye konfirmandhold begynder undervisning i begyndelsen af september, vil vi gerne invitere alle nye konfirmander og deres familier til en stor velkomstgudstjeneste i Fredens Kirke. Gudstjenesten varetages af alle kirkens præster og efter gudstjenesten er der orienteringsmøde for de forskellige konfirmandhold, så I kan høre mere om, hvad der skal ske i konfirmandundervisningen. Vi glæder os meget til at møde jer i Fredens Kirke. Sognepræsterne ved Fredens Kirke Charlotte Karlsen Mads Davidsen og Karin Hasling fredens Kirkes Dramaklub en klub for børn fra 7 år I Fredens Kirke starter vi en ny børneklub Fredens Kirkes Dramaklub. Dramagruppen bliver et samarbejde mellem kirkens ny organist Claus L. Wilson og sognemedhjælper Helle E. Nissen. Vi vil synge og øve drama, og den første sæson vil vi bl.a. beskæftige os med Johannes Møllehaves musikdrama De Hellige Tre Konger med musik af Jakob Dalgas, Poul Erik Juhl, Kirsten D. Jørgensen, Mikael Jacobsen og Finn Jørgensen. Vi vil optræde jævnt over hele året, til gudstjenester og arrangementer i sognehuset, såsom høstgudstjenesten, Luciaoptog og fastelavn, så vi forventer, at alle møder flittigt op. Datoer for optræden vil så vidt muligt blive meldt ud ved sæsonstart, så man kan få det skrevet ind i familiekalenderen, for det er svært at stå med en halv gruppe! Lyder det som noget for dig så mød op i sognehuset onsdag den 2. september kl Man kan også tilmelde sig hos Helle sognemedhjælper tlf eller Mail: eller Vi ses i Fredens! 7

8 Særlige gudstjenester Høstgudstjeneste Søndag den 27. september kl Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som henvender sig til alle i sognet børn såvel som gamle. Ved høstgudstjenesten takker vi for maden, som vi har fået i løbet af året, ved at bære frugt og grønt op til alteret i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion. Vi prutter om priserne, når vi sælger ud af frugt og grønt. Pengene går til det kirkelige ungdomsarbejde i sognet. I sognehuset holdes der frokost kirkefrokost. Vi glæder os til at se jer til høstgudstjeneste i Fredens Kirke! Tilmelding til kirkefrokost kan ske på kirkekontoret på tlf , senest mandag den 15. september. Pris 40 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Mindegudstjeneste i Fredens Kirke Søndag den 1. nov. kl Allehelgen søndag d. 1. november kl er du velkommen til mindegudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset. Gudstjenesten er til ære for dem, som er blevet bisat eller begravet fra kirken. Da kirken har ca. 180 begravelser årligt, kan vi desværre ikke nævne afdødes navne. I stedet uddeler vi lys til at sætte ved graven og fyrfadslys til at sætte ved alteret. Således mindes vi alle, som er taget fra os. 8 I nogle familier er mindegudstjenesten blevet en fast tradition, hvor familien mødes og spiser sammen enten før eller efter mindehøjtideligheden i kirken. I sognehuset byder kirken på kaffe og kage. Kirkens præster er alle til stede. Kirkens professionelle kor og organist lægger hvert år et stort engagement i musikken. Allehelgen søndag opleves af mange som en smuk og stemningsfuld måde at mindes sine kære. Sognepræst Charlotte Karlsen Familiegudstjeneste Tirsdag den 21. okt. kl For en kort stund kan småbørnsfamilier glemme alt om indkøb, gryder, aftensmad og sved på panden. For Fredens Kirkes menighedsråd inviterer igen til småbørnsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognehuset. Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor også de yngste er meget velkomne. Vi vil synge salmer, som de lidt større børn kan synge med på, og høre historier fra bibelen. Bagefter går vi over i Sognehuset for at få lidt at spise og en god snak. Når børnene har spist, kan de hygge sig på gulvet, hvor legetøjet er lagt parat, og nye legekammerater kan studeres. Så inviter familien med til Fredens Kirke den 21. oktober klokken Præsterne ved Fredens Kirke Luciaoptog og adventshygge i Fredens Kirke Søndag d. 29. november holder vi familiegudstjeneste i Fredens Kirke. Vi fejrer, at vi går julen i møde ved at tænde adventskrans og synge årets første julesalmer. Under Gudstjenesten er der luciaoptog med børn fra Fredens Sogn. Gudstjenesten begynder klokken 14 og umiddelbart efter er der julehygge i Sognehuset, hvor vi serverer æbleskiver og klipper julepynt. Derfor velkommen til både børn og voksne. Vi ses til julehygge i Fredens Kirke Søndag den 29. november kl På gensyn Sognepræst Mads Davidsen Sognemedhjælper Helle Erland Nissen

9 Omkring et flygel Café- arrangement Onsdag den 8. oktober 2009 Kl ca en aften i kirkens sognehus med caféstemning, musik, fællessang, underholdning og smørrebrød Aftenen byder på kendte og populære sange fra musicals, operetter og operaer Claus Ladekjær Wilson og Ejvind Amorsen -henholdsvis nuværende og forhenværende organist ved kirken, udfolder sig ved flygelet - underholder og akkompagnerer aftenens solister Kom og syng eller nyn med til de velkendte melodier - i selskab med Louise Pape Jens Christian Tvilum Dag Waade Peder Hjuler ANDAGTER SANKT HANS PARKEN Andagterne i Sankt Hans Parken varetages af sognepræst Charlotte Karlsen. Mandag d. 7. sept. kl. 14,30 Mandag d. 5. okt. kl. 14,30 (nadver) Mandag d. 2. nov. kl. 14,30 Mandag d. 7. dec. kl. 14,30 (nadver) Efter andagten byder organist og præst på kaffe og kage. MARIENLUND Andagterne på Marienlund varetages af sognepræst Mads Davidsen. Andagterne afholdes på skiftevis onsdage og torsdage en gang i hver måned kl. 13:30 på følgende datoer: 20. august kl. 13: september kl. 13: oktober kl. 13: november kl. 13:30 Billetkøb nødvendigt. Pris kr. 70,- inkl. traktement 9

10 Kirkestatistik Fredens Sogn opgør hvert år antallet af dåb, vielser, begravelser med videre. Hovedtallene kan læses herunder i denne kirkestatistik for 2006, 2007 og Statistik kan iøvrigt læses på :www.sogn.dk Fødte Fødte 2006: 212 Fødte 2007: 194 Fødte 2008: 207 Døbte Døbte 2006: 120 Døbte 2007: 140 Døbte 2008: 156 Navngivne Navngivet 2006: 47 Navngivet 2007: 60 Navngivet 2008: 48 Konfirmerede Konfirmerede 2006: 89 Konfirmerede 2007: 84 Konfirmerede 2008: 69 Døde Døde 2006: 160 Døde 2007: 150 Døde 2008: 143 Begravelser/ Bisættelser fra kirken 2006: : : 127 Viede Viede 2006: 26 ( heraf 3 kirkelige velsignelser ) Viede 2007: 25 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Viede 2008: 32 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Udtrådte af folkekirken 2006: : : 29 Et tilbud til de mennesker, som har lyst til og mulighed for at påtage sig en vigtig opgave. Opgaven består i at glæde et andet menneske med et jævnligt besøg med for - eksempel en gang om ugen. Besøg fra besøgstjenesten er et tilbud til beboere i Fredens sogn, som af forskellige årsager ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med andre mennesker. Besøgsvennen og besøgsværten finder sammen ud af, hvad besøgene skal bruges til Optagelse i Folkekirken 2006: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2007: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2008: 20 ( heraf 14 ved dåb ) Kirkegængere Kirkegængere 2006: Kirkegængere 2007: Kirkegængere 2008: Bliv besøgsven i besøgstjenesten ved Fredens Kirke f.eks. til at snakke om sjovt eller alvorligt, gå ture, læse, gå til banko, hygge over en kop kaffe o. lign. Fællesskab omkring opgaven er vigtigt. Derfor indbydes jævnligt til fællesmøder for besøgsvennerne, og besøgslederen kan altid kontaktes. Har Du lyst til at blive besøgsven, så hører jeg meget gerne fra dig, da vi mangler besøgsvenner i tjenesten. Sognemedhjælper, Helle E. Nissen Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C., Tlf Mobil , 10

11 KALENDEREN AUGUST Torsdag den 27. august kl : Pensionistklubben. Opvækst i Nordirland ved Agnes Thomsen, Strib. SEPTEMBER Torsdag den 3. september kl : Cafékoncert med organist Claus Ladekjær Wilson og fløjtenist Christina Enig. Musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. Oplæsning ved Karin Hasling. Tirsdag den 8. september kl : Velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres familier ved kirkens tre præster. Prædikant Mads Davidsen. Onsdag den 9. september kl : Sognemøde. Generalforsamling i Foreningen for Sognemøder. Mandag den 14. september kl : Orgelkoncert. Organisterne Carl Aage Eliasson og Claus Ladekjær Wilson spiller firhændigt. Musik af Gustav Merkel og Mozart. Efter koncerten er der mulighed for at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag den 17. september. Pensionistklubben. Udflugt. Mandag den 21. september kl. 17: Fernisering. Trine Anderschou. Billeder. Tirsdag den 22. september kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. september kl : Fyraften Syng Med. Tidl. EU kommissær Henning Christophersen. Søndag den 27. september kl. 10: Høstgudstjeneste ved Charlotte Karlsen OKTOBER Onsdag den 7. oktober kl : Aftengudstjeneste med rytmiske salmer ved Charlotte Karlsen. Torsdag den 8. oktober kl : Omkring et flygel. Medvirkende: 3 tenorer samt pianisterne Ejvind Andersen og Claus L. Wilson. Torsdag den 15. oktober kl : Pensionistklubben. Den evigt kæmpende Thit ved Anne Lise Arnstrup, Odense. Torsdag den 22. oktober kl : Cafékoncert med folkemusikgruppen Wood`nShoe. Torsdag den 29. oktober kl : Fyraften - Syng Med. Tidl. skoleleder, fdm. Grundtvigsk Forum Torsten Johannesen. Torsdag den 29. oktober kl : Menighedsrådsmøde. Lørdag den 31. oktober kl : Fernisering med temaudstillingen: MELLEMRUM NOVEMBER Lørdag den 14. november kl. 16: Børnekor koncert med sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. Onsdag den 18. november kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 19. november kl : Historien omkring Odense ved Frans W. Bay, Odense. Torsdag den 26. november kl : Fyraften Syng Med. Tidl. minister, MF Lone Dybkjær. DECEMBER Torsdag den 10. december kl : Pensionistklubben. Julemøde. Så er der ny lyd! Firmaet North Star har tilbudt opsætning af vores nye lyd- og teleslyngeanlæg længe før beregnet. Så når dette blad er på gaden, skulle der være mulighed for at nyde den fremragende lyd, som firmaet kan præstere. Derfor: Rigtig god fornøjelse og glæde med det forhåbentlig i mange år fremover! CH 11

12 Gudstjenester AUGUST 30. Tolvte søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen Trine Langhoff prædiker 11.00: Charlotte Karlsen SEPTEMBER 6. Trettende søndag efter trinitatis 10.00: Indsættelse af præstvikar 8. Velkomstgudstjeneste for årets nye konfirmandfamilier 19.30: Mads Davidsen prædiker 13. Fjortende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 20. Femtende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 27. Høstgudstjeneste med efter følgende frokost 10.00: Charlotte Karlsen OKTOBER 4. Syttende søndag efter trinitatis 9.00: Karin Hasling 11.00: Mads Davidsen 11. Attende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 18. Nittende søndag efter trinitatis 10.00: Charlotte Karlsen 21. Småbørns familiegudstjeneste med efterfølgende spisning 17.30: Karin Hasling 25. Tyvende søndag efter trinitatis 10.00: Karin Hasling NOVEMBER 1. Alle helgens dag 10.00: Mads Davidsen 15.00: Alle helgensgudstjeneste: Charlotte Karlsen og Mads Davidsen 8. Toogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 15. Treogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen 11.00: Charlotte Karlsen 22. Sidste søndag i kirkeåret 10.00: Karin Hasling 29. Første søndag i advent 10.00: Karin Hasling 14.00: Mads Davidsen: Familiegudstjeneste med Lucia optog og efterfølgende hygge i Sognehuset DECEMBER 6. Anden søndag i advent 10.00: Charlotte Karlsen Rytmisk aftengudstjeneste Onsdag d. 7. oktober kl Denne aften vil vi synge rytmiske salmer ved gudstjenesten. Orglet vil få lov til at agere rock-orkester, og den musikalske stil i hele gudstjenesten vil være rytmisk. Der vil også være ekstra mange levende lys, som er med til at give den særlige stemning, der kan være i kirkerummet om aftenen. Charlotte Karlsen og Claus Ladekjær Wilson

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 Kirkelig vejviser Præster Sognepræst Ruth Boysen (kbf) Nyvej 49, 4600 Køge Træffes hver dag undtagen mandag. Tlf.: 56 63 87 01

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011 SKELGÅRDSKIRKEN Det er her, det sner. Var der gevinst på lodsedlen SAS-koret synger også ved julebasaren i år! Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken Foredrag for teen-forældre

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Sofia med lammet. Ikon af Hildegard af Bingen Kirkespillet Sofia Forlad os vor skyld Nyt om byggeriet Præstepraktikant Familietur til Søndergårds Have Trylleteater

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere