Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen."

Transkript

1 Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen Side 2 Side 3 Studieorlov Kirkesanger Fyraften SyngMed Koncerter Kalenderen Side 4 Side 5 Side 6 Side 11 Illustration: Karen Ulletved

2 ADRESSER Sognepræst (kbf.) Charlotte Karlsen, Vestre Distrikt, Skibhusvej 174, tlf Træffes i reglen mandag kl. 9-10, tirsdag og torsdag kl , onsdag kl , lørdag efter aftale Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt Studieorlov Stillingen varetages af pastor Karin Hasling, tlf Træffes i kirken tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl , Lørdag efter aftale Sognepræst Mads Davidsen, Midterdistriktet tlf Monbergsvej 4. Træffes i reglen tirsdag, onsdag og fredag kl ; torsdag klokken lørdag efter aftale Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf , fax Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale. Kirkens hjemmeside: Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret, Falen 40, 5000 Odense C, Tlf Fredens Kirkes åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale med kordegnen. Organist: Claus Ladekjær Wilson, Bellisvænget 18, 5450 Otterup, Tlf: Kordegn: Kirsten Waade, Mosevej 16, Odense, tlf Kirketjenere: Jørgen Stær Nielsen, Nordskovvej 17, Odense, tlf Esben Tonni Birch Nielsen, Vermehrensvej 7, Odense, tlf Sognemedhjælper: Helle Erland Nissen. Træffes i Sognehuset, Tlf , mobil , Menighedsrådsformand: Ruth Lauritzen, Sandhusvej 44, Odense, tlf Kirkeværge: Carsten Hessum, tlf Kirkebladet: Giro Redaktionsudvalg: Carsten Hessum (ansv.hav.), Tove Hansen, præsterne, Claus L. Wilson. Næste nummer af kirkebladet: Deadline fredag den 5. november på Birkevej 6, 5550 Langeskov eller pr. mail: Bladet omdeles den 30. november af Tryksagsomdelingen Fyn. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da venligst kirkekontoret. Forside llustration: Karen Ulletved. FREDENS SOGN udgives af menighedsrådet. Sats og Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Den rettroende ateist Gennem det sidste års tid har dagspressen ladet en lille gruppe af ateister fået en del ordlyd. Ateist kommer af det græske ord a-theos og betyder: uden Gud. Ateisten ønsker en verden uden Gud. Ateisten betragter religiøse anskuelser som noget, der hører en fjern og uoplyst tidsalder til. Antagelsen er, at jo mere oplyst, uddannet, et menneske er, des mindre behov for religion har dette menneske. Denne antagelse har domineret den religionsvidenskabelige forskning siden tresserne. Men i løbet af de sidste 20 år har religionssociologer måtte revidere deres antagelse. Højere uddannelsesniveau fører ikke nødvendigvis til mindre religiøsitet. Tværtimod. Nyere forskning viser, at antallet af kirkegængere i Danmark gennem de sidste 35 år er svagt stigende. Ja, stigende! Samtidig er uddannelsesniveauet i befolkningen vokset eksplosivt. På de danske kirkebænke sidder søndag efter søndag en god procentdel af den danske kulturelite. Inden for andre religioner finder vi samme tendenser. Eksempelvis højtuddannede kvinder, der bærer tørklæder. Uddannelse, viden, dvs. modernitetsprojektet fjerner altså ikke menneskets behov for religiøsitet. Den mere psykologisk orienterede ateist anser den religiøse som et underskudsmenneske. Et menneske, der har behov for at klamre sig til noget her i tilværelsen en Far i Himlen for at kunne holde tilværelsen ud. Altså det svage menneske har behov for religion. Problemet med denne anskuelse er, at den overser, at tro faktisk er udtryk for et overskud. Den troende bruger ikke nødvendigvis religionen som et arkimedisk omklamringspunkt. Tro er et overskudsfænomen. Den, der tror, lever ud af det gode, der virker i et menneskeligt liv. Tro er ikke blot en overvindelse af mangel, en vending fra noget dårligt til noget bedre. For mange udspringer troen af en dyb taknemmelighed for den overflod af muligheder, som livet giver. Et menneske behøver ikke at have det dårligt for at få det bedre. Troende oplever ofte at gå fra et godt liv til et endnu bedre liv. Der findes også ateister, der baserer deres ateisme på objektiv erkendelse, objektiv sandhed. Antagelsen er, at siden Gud ikke kan bevises, findes han ikke. Pro- 2

3 blemet med denne antagelse er, at den hviler på idealet om absolut sikkerhed, om en fuldstændig funderet viden, en rationel engageret verden. Og det er intet andet end en forsikrende menneskeskabt myte. Mennesket har ikke en uhildet tilgang til verden. Der gives ikke fakta, men kun fortolkninger også dette er en fortolkning! Ateisten har lige så lidt belæg for sine udsagn om sandheden som den religiøse. Eller måske endda mindre belæg, i og med at mange religiøse har erkendt, at vi lever i fortolkningens tidsalder og derfor på usikker grund for vor viden. Ovenstående ateistiske antagelser finder vi stadig blandt moderne rettroende ateister, der hviler i en klippefast tro på egen erkendelse og viden. Tvivlen har altid været troens følgesvend inden for religionen. Desværre synes den at have forladt den rettroende ateist. Denne form for ateisme er dog aftagende undtagen i dagspressen. Filosoffer, religionssociologer, der ikke går i kirke, er nu mindre tilbøjelige til at beskrive sig selv som nogen, der ikke tror på Gud. De er mere tilbøjelige til at anvende udtryk som Max Webers religiøst umusikalsk. Et menneske kan være tonedøv hvad angår religion, ligesom det kan være uimodtageligt for musikkens fascination. Folk, som ser sig ude af stand til at interessere sig for spørgsmålet om gudstro, har egentlig ingen ret til at foragte dem, der har en gudstro, eller dem, der benægter den med samme grad af passion. Personligt har jeg ikke behov for objektive beviser på opstandelsens historiske faktum for at tro på den. For mig er det nok at have læst om Jesu død og opstandelse i evangelierne, hvis beretninger i øvrigt slet ikke er enslydende. Sognepræst Charlotte Karlsen Studieorlov og vikariat Karin Hasling Karin Jeltoft Jensen har fået bevilliget 3 måneders studieorlov fra 1. september. Det fortæller hun selv om her i bladet. Menighedsrådet glæder sig på Karins vegne, at hun nu har fået sit ønske om orlov bevilliget. Karins embede bliver i de 3 måneder varetaget af cand. theol. Karin Hasling. Karin Hasling er uddannet Shippingman og har arbejdet i 25 år med eksport, først for den københavnske agent for De indiske Statsrederier og senere for forskellige eksportfirmaer, der leverede varer til hospitalssektoren. Hun har sammen med en kollega haft ansvaret for forsendelser til 50 lande over hele verden! I 2003 valgte Karin at forlade dette spændende erhvervsliv for at uddanne sig til præst. I har Karin læst teologi på Københavns Universitet, og i foråret 2009 har Karin gået på Pastoralseminariet i Århus. Karin Hasling bliver ordineret ved en gudstjeneste i domkirken den 9.august kl. 17 og er dermed klar til at være præst ved Fredens Kirke, medens Karin Jeltoft Jensen har studieorlov. Menighedsrådet vil byde Karin Hasling velkommen ved en lille reception efter gudstjenesten den 6. september. Her er alle velkomne. Ruth Lauritzen 3

4 Studieorlov Overvejelser om forkyndelsen af opstandelsen og det evige liv Fra den 1. september har jeg fået bevilget tre måneders studieorlov. Orloven skal for det meste afholdes ved mit skrivebord, for projektet vil få udgangspunkt i et studie af Jesu forkyndelse om det evige liv. Hvad er det, vi må tro på, og hvorfor er det overhovedet aktuelt, når familien er samlet i kirken omkring et kært familiemedlems kiste? Projektet skal munde ud i forslag til og fortolkning af tekstlæsninger, der kan bruges i begravelsestalen. Læsninger fra Det gamle og Det nye Testamente, fra salmer og eventuelt digte, der fortolker døden som en ny begyndelse og ikke et punktum for alt liv og kærlighed. Læsninger der gør Guds stemme nærværende midt i kirkerummet og som følger de efterladte ud af kirkedøren. Orlovsperioden vil også blive brugt på overvejelser om sproget i talen. Hvorledes kan kommunikationen undgå at snuble over indforståede vendinger og ord, som har sin rod i en helt anden tid og virkelighed. Jeg spørger altså mig selv, hvordan vi kan levendegøre Jesu budskab her og nu? Vi kan lade Helligånden gøre hele arbejdet, men vi kan jo også vælge at gøre en indsats selv. Og det er den indsats, jeg gerne vil forsøge at tage del i. I orlovsperioden vil der blive ansat en vikar, som vil overtage min plads i Fredens kirke. Jeg glæder mig allerede til at vende tilbage igen til den kirke og det sogn, som jeg holder så meget af. Vende tilbage med fornyede ideer og overvejelser omkring en nærværende forkyndelse. Derfor ønskes I alle et rigtigt godt efter år: Vi ses igen til vinter. På gensyn Karin Jeldtoft Jensen Sognepræst Temaudstilling i Sognehuset I Fredens Sogns Kunstforening har vi i årenes løb haft stor glæde af temaudstillinger. Vi har igen inviteret nogle af vore kendte kunstnere til at være med til endnu et tema. I november og december bliver der en stor udstilling med ca. 35 udstillere. Temaet denne gang er: M E L L E M R U M Der vil blive mange kunstarter repræsenteret: malerier, grafik, vævearbejder, keramik, papir, træ, sten og metal. Vi ser frem til en interessant og spændende udstilling. Kom og se den. Fernisering lørdag d. 31. oktober kl i Sognehuset. Alle interesserede er velkomne. Hilda Christensen 4

5 Kirkesanger Vi står oppe bagved, oppe ved orglet gemt bag nodestativer, og man kan kun få et glimt af os, hvis man vender sig. Dér står vi og synger ud i kirken, og det kommer sikkert bogstaveligt talt bag på nogle, at der står otte sangere hver søndag, som udelukkende har til opgave at synge med på salmer, korsvar og et stykke kormusik efter prædikenen. Korsangerne er fordelt på de 4 stemmetyper: sopran, alt, tenor og bas. Kor og organist skal altså binde gudstjenesten sammen musikalsk. To af sangerne er standardsangere, resten søndagssangere. Vi er vilde med det job, da kirkens rum på grund af den gode akustik er fantastisk til fremførelse af musik. Søndagen giver ro og en musikalsk tilfredsstillelse, som vi ikke vil undvære Hver søndag indstuderer organisten en flerstemmig sats med koret. Han vælger satserne i forhold til kirkeåret og evt. efter aftale med præsterne. Heldigvis har vi korister også en vis indflydelse på, hvilke satser vi synger. Hver eneste søndag får vi nye udfordringer, og det er det, der gør det spændende og givende at synge i Fredens kirkes kor. Et flertal af sangerne er konservatoriestuderende, de fleste på et instrument, enkelte med sang som fag. Instrumentalisterne får af og til lejlighed til at spille sammen med organisten. Der er spillet klassiske stykker for obo, folkemusik for obo, saxofon, orgel og klokkespil. Og selvsagt sunget smukke solosange. Vi håber, menigheden nyder disse udfordringer lige så meget, som vi gør. Arbejdet i koret er altså et bijob, og det er jo altid rart for en studerende at tjene lidt ekstra penge, men det vigtigste er, at arbejdet er udfordrende. Og det er det i Fredens kirke! Anja og Trine Fyraften - SyngMed -med kendte personer Standardsanger betyder, at kirkesangeren står til rådighed for alle kirkelige handlinger i ugens løb. Denne stilling honoreres derfor også med en højere løn end søndagssangerne. Lønnen udregnes som et gennemsnit af kirkelige handlinger over en 3-årig periode. Fællessang efter Højskolesangbogen Sognehuset Kl Gratis adgang Sangene vælges af: 24. september: Henning Christophersen, tidligere EU-kommissionær 29. oktober: Torsten Johannesen, tidligere skoleleder, fmd. Grundtvigsk Forum 26. november: Lone Dybkjær tidligere minister, MF Mulighed for køb af et glas vin, kaffe/the, øl eller vand. Fredens Kirke - Skibhusvej Odense C - tlf

6 Koncerter i Fredens Kirke og Sognegård september-december Kirkens nye organist, Claus Ladekjær Wilson, fortæller: Koncerterne i dette efterår er præget af, at jeg som ny organist her i kirken gerne vil vise, hvad jeg kan. Koncerterne er dels en faglig udfordring for mig, men også en del af mit arbejde som smitter af på det liturgiske spil. Christina Enig Torsdag d. 3. september kl spiller Claus med sin kæreste, fløjtenisten Christina Enig, en Café-koncert. Ved koncerten spiller de musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. På den måde kommer vi vidt omkring mange lande Østrig, Frankrig, USA og Danmark. Midtvejs i koncer ten vil vores nye præst i de næste 3 måneder, Karin Has - ling, læse op om netop det at rejse. Cafékoncert kalder vi det, fordi der er dækket op til kaffe (og te) og organistens hjemmebagte chokoladekage ved små caféborde, så hyggen kan brede sig, selv om musikken er seriøs. Carl Aage Eliasson Tirsdag d. 15. september kl er der 4-hændig orgelkoncert. Det er Carl Aage Eliasson og Fredens Kirkes nye organist, som har lavet en spritny duo. Carl Aage er nyansat organist i Thomas Kingo pr. 1. april. Han har i 12 år været lærer på Ollerup Musikefterskole. 4-hændig orgelmusik hører til sjældenhederne. Ved denne lejlighed vil de bl.a. spille en sonate af Gustav Merkel, et stykke som hedder En landlig bryllupsfest og en fantasi i f-mol af W.A. Mozart (KV 608). Efter koncerten er der lejlighed til at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag d. 22. oktober kl er der igen Café-koncert. Her vil Folkemusikgruppen Wood n Shoe optræde. Man kan læse om dem og høre dem på Med i Wood n Shoe er også vores alt-sanger fra kirkens kor, Anja Mathiesen, som vi havde fornøjelsen af at høre spille saxofon til konfirmationerne i maj. Som ved sidste café-koncert vil der være dækket op på små borde med kaffe og kage. Lørdag d. 14. november kl er der koncert med et rigt udvalg af sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. De har øvet sig fra morgenstunden og bliver ledet af et par dygtige instruktører. Folkekirkens Ungdomskor på Fyn afholder 2 stævner årligt i forskellige kirker, som er store nok. Og i dette efterår er valget faldet på Fredens Kirke. Folkekirkens Ungdomskor gør ge ne relt en stor indsats for, at der er en me nighed også i fremtiden. 6

7 Søndag d. 13. december kl er der koncert med Odense Universitets Storekor under ledelse af Ann Dybdal Eriksen. Koret tæller ca. 65 medlemmer og er startet i Koret har ved flere lejligheder samarbejdet med Fredens kirkes nu - værende organist. Ca. halvdelen af koret er ansatte eller studerende ved universitetet. Programmet kommer bl.a. til at indeholde Das neugeborne Kindelein af Dietrich Buxtehude. Onsdag d. 16. december kl er der De 9 læsninger ved Odense Motetkor, som ledes af Christian Dyrst. Én af sangerne er bl.a. med i Motetkoret, Trine Langhoff. Koret har tidligere sunget ved de 9 læsninger, og vi glæder os til at høre dem igen. Odense Motetkor Velkomstgudstjeneste for de nye konfirmandhold ved Fredens Kirke Tirsdag d. 8. September kl Da de nye konfirmandhold begynder undervisning i begyndelsen af september, vil vi gerne invitere alle nye konfirmander og deres familier til en stor velkomstgudstjeneste i Fredens Kirke. Gudstjenesten varetages af alle kirkens præster og efter gudstjenesten er der orienteringsmøde for de forskellige konfirmandhold, så I kan høre mere om, hvad der skal ske i konfirmandundervisningen. Vi glæder os meget til at møde jer i Fredens Kirke. Sognepræsterne ved Fredens Kirke Charlotte Karlsen Mads Davidsen og Karin Hasling fredens Kirkes Dramaklub en klub for børn fra 7 år I Fredens Kirke starter vi en ny børneklub Fredens Kirkes Dramaklub. Dramagruppen bliver et samarbejde mellem kirkens ny organist Claus L. Wilson og sognemedhjælper Helle E. Nissen. Vi vil synge og øve drama, og den første sæson vil vi bl.a. beskæftige os med Johannes Møllehaves musikdrama De Hellige Tre Konger med musik af Jakob Dalgas, Poul Erik Juhl, Kirsten D. Jørgensen, Mikael Jacobsen og Finn Jørgensen. Vi vil optræde jævnt over hele året, til gudstjenester og arrangementer i sognehuset, såsom høstgudstjenesten, Luciaoptog og fastelavn, så vi forventer, at alle møder flittigt op. Datoer for optræden vil så vidt muligt blive meldt ud ved sæsonstart, så man kan få det skrevet ind i familiekalenderen, for det er svært at stå med en halv gruppe! Lyder det som noget for dig så mød op i sognehuset onsdag den 2. september kl Man kan også tilmelde sig hos Helle sognemedhjælper tlf eller Mail: eller Vi ses i Fredens! 7

8 Særlige gudstjenester Høstgudstjeneste Søndag den 27. september kl Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som henvender sig til alle i sognet børn såvel som gamle. Ved høstgudstjenesten takker vi for maden, som vi har fået i løbet af året, ved at bære frugt og grønt op til alteret i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion. Vi prutter om priserne, når vi sælger ud af frugt og grønt. Pengene går til det kirkelige ungdomsarbejde i sognet. I sognehuset holdes der frokost kirkefrokost. Vi glæder os til at se jer til høstgudstjeneste i Fredens Kirke! Tilmelding til kirkefrokost kan ske på kirkekontoret på tlf , senest mandag den 15. september. Pris 40 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Mindegudstjeneste i Fredens Kirke Søndag den 1. nov. kl Allehelgen søndag d. 1. november kl er du velkommen til mindegudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset. Gudstjenesten er til ære for dem, som er blevet bisat eller begravet fra kirken. Da kirken har ca. 180 begravelser årligt, kan vi desværre ikke nævne afdødes navne. I stedet uddeler vi lys til at sætte ved graven og fyrfadslys til at sætte ved alteret. Således mindes vi alle, som er taget fra os. 8 I nogle familier er mindegudstjenesten blevet en fast tradition, hvor familien mødes og spiser sammen enten før eller efter mindehøjtideligheden i kirken. I sognehuset byder kirken på kaffe og kage. Kirkens præster er alle til stede. Kirkens professionelle kor og organist lægger hvert år et stort engagement i musikken. Allehelgen søndag opleves af mange som en smuk og stemningsfuld måde at mindes sine kære. Sognepræst Charlotte Karlsen Familiegudstjeneste Tirsdag den 21. okt. kl For en kort stund kan småbørnsfamilier glemme alt om indkøb, gryder, aftensmad og sved på panden. For Fredens Kirkes menighedsråd inviterer igen til småbørnsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognehuset. Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor også de yngste er meget velkomne. Vi vil synge salmer, som de lidt større børn kan synge med på, og høre historier fra bibelen. Bagefter går vi over i Sognehuset for at få lidt at spise og en god snak. Når børnene har spist, kan de hygge sig på gulvet, hvor legetøjet er lagt parat, og nye legekammerater kan studeres. Så inviter familien med til Fredens Kirke den 21. oktober klokken Præsterne ved Fredens Kirke Luciaoptog og adventshygge i Fredens Kirke Søndag d. 29. november holder vi familiegudstjeneste i Fredens Kirke. Vi fejrer, at vi går julen i møde ved at tænde adventskrans og synge årets første julesalmer. Under Gudstjenesten er der luciaoptog med børn fra Fredens Sogn. Gudstjenesten begynder klokken 14 og umiddelbart efter er der julehygge i Sognehuset, hvor vi serverer æbleskiver og klipper julepynt. Derfor velkommen til både børn og voksne. Vi ses til julehygge i Fredens Kirke Søndag den 29. november kl På gensyn Sognepræst Mads Davidsen Sognemedhjælper Helle Erland Nissen

9 Omkring et flygel Café- arrangement Onsdag den 8. oktober 2009 Kl ca en aften i kirkens sognehus med caféstemning, musik, fællessang, underholdning og smørrebrød Aftenen byder på kendte og populære sange fra musicals, operetter og operaer Claus Ladekjær Wilson og Ejvind Amorsen -henholdsvis nuværende og forhenværende organist ved kirken, udfolder sig ved flygelet - underholder og akkompagnerer aftenens solister Kom og syng eller nyn med til de velkendte melodier - i selskab med Louise Pape Jens Christian Tvilum Dag Waade Peder Hjuler ANDAGTER SANKT HANS PARKEN Andagterne i Sankt Hans Parken varetages af sognepræst Charlotte Karlsen. Mandag d. 7. sept. kl. 14,30 Mandag d. 5. okt. kl. 14,30 (nadver) Mandag d. 2. nov. kl. 14,30 Mandag d. 7. dec. kl. 14,30 (nadver) Efter andagten byder organist og præst på kaffe og kage. MARIENLUND Andagterne på Marienlund varetages af sognepræst Mads Davidsen. Andagterne afholdes på skiftevis onsdage og torsdage en gang i hver måned kl. 13:30 på følgende datoer: 20. august kl. 13: september kl. 13: oktober kl. 13: november kl. 13:30 Billetkøb nødvendigt. Pris kr. 70,- inkl. traktement 9

10 Kirkestatistik Fredens Sogn opgør hvert år antallet af dåb, vielser, begravelser med videre. Hovedtallene kan læses herunder i denne kirkestatistik for 2006, 2007 og Statistik kan iøvrigt læses på :www.sogn.dk Fødte Fødte 2006: 212 Fødte 2007: 194 Fødte 2008: 207 Døbte Døbte 2006: 120 Døbte 2007: 140 Døbte 2008: 156 Navngivne Navngivet 2006: 47 Navngivet 2007: 60 Navngivet 2008: 48 Konfirmerede Konfirmerede 2006: 89 Konfirmerede 2007: 84 Konfirmerede 2008: 69 Døde Døde 2006: 160 Døde 2007: 150 Døde 2008: 143 Begravelser/ Bisættelser fra kirken 2006: : : 127 Viede Viede 2006: 26 ( heraf 3 kirkelige velsignelser ) Viede 2007: 25 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Viede 2008: 32 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Udtrådte af folkekirken 2006: : : 29 Et tilbud til de mennesker, som har lyst til og mulighed for at påtage sig en vigtig opgave. Opgaven består i at glæde et andet menneske med et jævnligt besøg med for - eksempel en gang om ugen. Besøg fra besøgstjenesten er et tilbud til beboere i Fredens sogn, som af forskellige årsager ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med andre mennesker. Besøgsvennen og besøgsværten finder sammen ud af, hvad besøgene skal bruges til Optagelse i Folkekirken 2006: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2007: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2008: 20 ( heraf 14 ved dåb ) Kirkegængere Kirkegængere 2006: Kirkegængere 2007: Kirkegængere 2008: Bliv besøgsven i besøgstjenesten ved Fredens Kirke f.eks. til at snakke om sjovt eller alvorligt, gå ture, læse, gå til banko, hygge over en kop kaffe o. lign. Fællesskab omkring opgaven er vigtigt. Derfor indbydes jævnligt til fællesmøder for besøgsvennerne, og besøgslederen kan altid kontaktes. Har Du lyst til at blive besøgsven, så hører jeg meget gerne fra dig, da vi mangler besøgsvenner i tjenesten. Sognemedhjælper, Helle E. Nissen Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C., Tlf Mobil , 10

11 KALENDEREN AUGUST Torsdag den 27. august kl : Pensionistklubben. Opvækst i Nordirland ved Agnes Thomsen, Strib. SEPTEMBER Torsdag den 3. september kl : Cafékoncert med organist Claus Ladekjær Wilson og fløjtenist Christina Enig. Musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. Oplæsning ved Karin Hasling. Tirsdag den 8. september kl : Velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres familier ved kirkens tre præster. Prædikant Mads Davidsen. Onsdag den 9. september kl : Sognemøde. Generalforsamling i Foreningen for Sognemøder. Mandag den 14. september kl : Orgelkoncert. Organisterne Carl Aage Eliasson og Claus Ladekjær Wilson spiller firhændigt. Musik af Gustav Merkel og Mozart. Efter koncerten er der mulighed for at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag den 17. september. Pensionistklubben. Udflugt. Mandag den 21. september kl. 17: Fernisering. Trine Anderschou. Billeder. Tirsdag den 22. september kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. september kl : Fyraften Syng Med. Tidl. EU kommissær Henning Christophersen. Søndag den 27. september kl. 10: Høstgudstjeneste ved Charlotte Karlsen OKTOBER Onsdag den 7. oktober kl : Aftengudstjeneste med rytmiske salmer ved Charlotte Karlsen. Torsdag den 8. oktober kl : Omkring et flygel. Medvirkende: 3 tenorer samt pianisterne Ejvind Andersen og Claus L. Wilson. Torsdag den 15. oktober kl : Pensionistklubben. Den evigt kæmpende Thit ved Anne Lise Arnstrup, Odense. Torsdag den 22. oktober kl : Cafékoncert med folkemusikgruppen Wood`nShoe. Torsdag den 29. oktober kl : Fyraften - Syng Med. Tidl. skoleleder, fdm. Grundtvigsk Forum Torsten Johannesen. Torsdag den 29. oktober kl : Menighedsrådsmøde. Lørdag den 31. oktober kl : Fernisering med temaudstillingen: MELLEMRUM NOVEMBER Lørdag den 14. november kl. 16: Børnekor koncert med sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. Onsdag den 18. november kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 19. november kl : Historien omkring Odense ved Frans W. Bay, Odense. Torsdag den 26. november kl : Fyraften Syng Med. Tidl. minister, MF Lone Dybkjær. DECEMBER Torsdag den 10. december kl : Pensionistklubben. Julemøde. Så er der ny lyd! Firmaet North Star har tilbudt opsætning af vores nye lyd- og teleslyngeanlæg længe før beregnet. Så når dette blad er på gaden, skulle der være mulighed for at nyde den fremragende lyd, som firmaet kan præstere. Derfor: Rigtig god fornøjelse og glæde med det forhåbentlig i mange år fremover! CH 11

12 Gudstjenester AUGUST 30. Tolvte søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen Trine Langhoff prædiker 11.00: Charlotte Karlsen SEPTEMBER 6. Trettende søndag efter trinitatis 10.00: Indsættelse af præstvikar 8. Velkomstgudstjeneste for årets nye konfirmandfamilier 19.30: Mads Davidsen prædiker 13. Fjortende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 20. Femtende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 27. Høstgudstjeneste med efter følgende frokost 10.00: Charlotte Karlsen OKTOBER 4. Syttende søndag efter trinitatis 9.00: Karin Hasling 11.00: Mads Davidsen 11. Attende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 18. Nittende søndag efter trinitatis 10.00: Charlotte Karlsen 21. Småbørns familiegudstjeneste med efterfølgende spisning 17.30: Karin Hasling 25. Tyvende søndag efter trinitatis 10.00: Karin Hasling NOVEMBER 1. Alle helgens dag 10.00: Mads Davidsen 15.00: Alle helgensgudstjeneste: Charlotte Karlsen og Mads Davidsen 8. Toogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 15. Treogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen 11.00: Charlotte Karlsen 22. Sidste søndag i kirkeåret 10.00: Karin Hasling 29. Første søndag i advent 10.00: Karin Hasling 14.00: Mads Davidsen: Familiegudstjeneste med Lucia optog og efterfølgende hygge i Sognehuset DECEMBER 6. Anden søndag i advent 10.00: Charlotte Karlsen Rytmisk aftengudstjeneste Onsdag d. 7. oktober kl Denne aften vil vi synge rytmiske salmer ved gudstjenesten. Orglet vil få lov til at agere rock-orkester, og den musikalske stil i hele gudstjenesten vil være rytmisk. Der vil også være ekstra mange levende lys, som er med til at give den særlige stemning, der kan være i kirkerummet om aftenen. Charlotte Karlsen og Claus Ladekjær Wilson

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 4Frivillige sætter deres præg SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 Nr. 4-2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2010 SEPT. - OKT. - NOV. Velkommen til Tine Lindhardt Side 2. 90 år Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2010 SEPT. - OKT. - NOV. Velkommen til Tine Lindhardt Side 2. 90 år Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2010 SEPT. - OKT. - NOV. Velkommen til Tine Lindhardt Side 2 90 år Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Lidt om mig selv Side 5 Minikonfirmand undervisning Side 6 At sætte

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2008 SEPT. - OKT. - NOV. Din kirke dit valg. Ny hjemmeside www.fredens-kirke.dk

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2008 SEPT. - OKT. - NOV. Din kirke dit valg. Ny hjemmeside www.fredens-kirke.dk Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2008 SEPT. - OKT. - NOV. Din kirke dit valg Ny hjemmeside www.fredens-kirke.dk Open by night Happy Hour kl. 10.00 Gå op i kirkens tårn Gæt en salme Hør historien: Fra vugge til

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Skoven falmer faktisk trindt om land, hastigt kommer også vinterkulden - Jeg har ondt i tidens hule tand, mens jeg traver over pløjemulden.

Skoven falmer faktisk trindt om land, hastigt kommer også vinterkulden - Jeg har ondt i tidens hule tand, mens jeg traver over pløjemulden. Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2010 DEC. - JAN. - FEBR. Skoven falmer faktisk trindt om land, hastigt kommer også vinterkulden - Jeg har ondt i tidens hule tand, mens jeg traver over pløjemulden. Kirke hos

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

4Farvel fra vores tyske korist SIDE 2

4Farvel fra vores tyske korist SIDE 2 4Farvel fra vores tyske korist SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Foreningen for Sognemøder SIDE 6 Nyt fra formanden SIDE 9 Nr. 4-2014 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 3 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 5-2010 - 2011 DEC. - JAN. - FEB. Siden sidst Side 2. Julens Gudstjenester Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 5-2010 - 2011 DEC. - JAN. - FEB. Siden sidst Side 2. Julens Gudstjenester Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 5-2010 - 2011 DEC. - JAN. - FEB. Siden sidst Side 2 Julens Gudstjenester Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Forventning Side 5 Gudstjeneste for døve Side 6 Julehjælp Side

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2011 JUNI - JULI - AUGUST. Kirkelukning Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hansfest Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2011 JUNI - JULI - AUGUST. Kirkelukning Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hansfest Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2011 JUNI - JULI - AUGUST Kirkelukning Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hansfest Side 3 Fredens Kirke og dengang jeg var barn Side 4 Pensionistklubbens Efterårsprogram

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Fredens Sogn. Den gamle biskop holdt af hverdagen Side 2. Vi har brug for dig Side 3. Det største for de mindste Venner og fjender Side 4

Fredens Sogn. Den gamle biskop holdt af hverdagen Side 2. Vi har brug for dig Side 3. Det største for de mindste Venner og fjender Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 4-2013 sept. - okt. - nov. Den gamle biskop holdt af hverdagen Side 2 Vi har brug for dig Side 3 Det største for de mindste Venner og fjender Side 4 Minikonfirmander Side 5 Sognemøder

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2009 MARTS - APRIL - MAJ. Farvel til organist Ejvind Amorsen Hansen. Slut sult nu. Sognehuset udvides

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2009 MARTS - APRIL - MAJ. Farvel til organist Ejvind Amorsen Hansen. Slut sult nu. Sognehuset udvides Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2009 MARTS - APRIL - MAJ Farvel til organist Ejvind Amorsen Hansen Efter 6 år på orgelbænken i Fredens Kirke drager organisten mod vest Side 2 Slut sult nu Sogneindsamling til

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths

JUL. Foto: Nathalie Babineau Griffiths JUL Foto: Nathalie Babineau Griffiths Tirsdag d. 9. december kl. 17.00 JUL FOR GADENS VENNER Præst Mogens Hagen afholder en hyggelig gudstjeneste, hvor hunde også er velkomne. Efter gudstjenesten sætter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet

Islebjerg Kirke. Nyt hold til babysalmesang. Nyhedsbrev. September Menighedsrådet. Husk orienteringsmødet Nyhedsbrev Islebjerg Kirke September 2014 Velkommen til september måneds nyhedsbrev fra Islebjerg Kirke. Alle kan få nyhedsbrevet sendt som mail ved at sende en mailadresse til kirkekontoret islebjerg.sogn@km.dk.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR JUNI - JULI - AUGUST. Hvilken kirke tilhører du? Mulighed for sognebåndsløsning Side 2

Fredens Sogn ODENSE NR JUNI - JULI - AUGUST. Hvilken kirke tilhører du? Mulighed for sognebåndsløsning Side 2 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2008 JUNI - JULI - AUGUST Hvilken kirke tilhører du? Mulighed for sognebåndsløsning Side 2 Et arbejde for kirkens liv og vækst Menighedsrådsvalg 2008 Side 3 Tillykke Se billederne

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2011 SEPT. - OKT. - NOV. Hverdag igen! Side 2. Mandagscafé i Fredens Kirke Side 3. Pensionistklubbens Efterårsprogram Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2011 SEPT. - OKT. - NOV. Hverdag igen! Side 2. Mandagscafé i Fredens Kirke Side 3. Pensionistklubbens Efterårsprogram Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2011 SEPT. - OKT. - NOV. Hverdag igen! Side 2 Mandagscafé i Fredens Kirke Side 3 Pensionistklubbens Efterårsprogram Side 3 Organistens klumme Side 4 Folkekirkens hus i Odense

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013

Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Lyng Sogns Kirkeblad september oktober november 2013 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2004 SEPT. - OKT. - NOV. Koncert med Erik Grip, der synger og spiller guitar, samt Peter Vuust på kontrabas.

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2004 SEPT. - OKT. - NOV. Koncert med Erik Grip, der synger og spiller guitar, samt Peter Vuust på kontrabas. Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2004 SEPT. - OKT. - NOV. Koncert med Erik Grip, der synger og spiller guitar, samt Peter Vuust på kontrabas. Side 3 Ungdomsgudstjeneste rytmisk musik Kom til en anderledes gudstjeneste

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere