Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen."

Transkript

1 Fredens Sogn ODENSE NR SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen Side 2 Side 3 Studieorlov Kirkesanger Fyraften SyngMed Koncerter Kalenderen Side 4 Side 5 Side 6 Side 11 Illustration: Karen Ulletved

2 ADRESSER Sognepræst (kbf.) Charlotte Karlsen, Vestre Distrikt, Skibhusvej 174, tlf Træffes i reglen mandag kl. 9-10, tirsdag og torsdag kl , onsdag kl , lørdag efter aftale Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt Studieorlov Stillingen varetages af pastor Karin Hasling, tlf Træffes i kirken tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl , Lørdag efter aftale Sognepræst Mads Davidsen, Midterdistriktet tlf Monbergsvej 4. Træffes i reglen tirsdag, onsdag og fredag kl ; torsdag klokken lørdag efter aftale Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf , fax Kontortid: Mandag - fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale. Kirkens hjemmeside: Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret, Falen 40, 5000 Odense C, Tlf Fredens Kirkes åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Lørdag efter forudgående aftale med kordegnen. Organist: Claus Ladekjær Wilson, Bellisvænget 18, 5450 Otterup, Tlf: Kordegn: Kirsten Waade, Mosevej 16, Odense, tlf Kirketjenere: Jørgen Stær Nielsen, Nordskovvej 17, Odense, tlf Esben Tonni Birch Nielsen, Vermehrensvej 7, Odense, tlf Sognemedhjælper: Helle Erland Nissen. Træffes i Sognehuset, Tlf , mobil , Menighedsrådsformand: Ruth Lauritzen, Sandhusvej 44, Odense, tlf Kirkeværge: Carsten Hessum, tlf Kirkebladet: Giro Redaktionsudvalg: Carsten Hessum (ansv.hav.), Tove Hansen, præsterne, Claus L. Wilson. Næste nummer af kirkebladet: Deadline fredag den 5. november på Birkevej 6, 5550 Langeskov eller pr. mail: Bladet omdeles den 30. november af Tryksagsomdelingen Fyn. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da venligst kirkekontoret. Forside llustration: Karen Ulletved. FREDENS SOGN udgives af menighedsrådet. Sats og Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense Den rettroende ateist Gennem det sidste års tid har dagspressen ladet en lille gruppe af ateister fået en del ordlyd. Ateist kommer af det græske ord a-theos og betyder: uden Gud. Ateisten ønsker en verden uden Gud. Ateisten betragter religiøse anskuelser som noget, der hører en fjern og uoplyst tidsalder til. Antagelsen er, at jo mere oplyst, uddannet, et menneske er, des mindre behov for religion har dette menneske. Denne antagelse har domineret den religionsvidenskabelige forskning siden tresserne. Men i løbet af de sidste 20 år har religionssociologer måtte revidere deres antagelse. Højere uddannelsesniveau fører ikke nødvendigvis til mindre religiøsitet. Tværtimod. Nyere forskning viser, at antallet af kirkegængere i Danmark gennem de sidste 35 år er svagt stigende. Ja, stigende! Samtidig er uddannelsesniveauet i befolkningen vokset eksplosivt. På de danske kirkebænke sidder søndag efter søndag en god procentdel af den danske kulturelite. Inden for andre religioner finder vi samme tendenser. Eksempelvis højtuddannede kvinder, der bærer tørklæder. Uddannelse, viden, dvs. modernitetsprojektet fjerner altså ikke menneskets behov for religiøsitet. Den mere psykologisk orienterede ateist anser den religiøse som et underskudsmenneske. Et menneske, der har behov for at klamre sig til noget her i tilværelsen en Far i Himlen for at kunne holde tilværelsen ud. Altså det svage menneske har behov for religion. Problemet med denne anskuelse er, at den overser, at tro faktisk er udtryk for et overskud. Den troende bruger ikke nødvendigvis religionen som et arkimedisk omklamringspunkt. Tro er et overskudsfænomen. Den, der tror, lever ud af det gode, der virker i et menneskeligt liv. Tro er ikke blot en overvindelse af mangel, en vending fra noget dårligt til noget bedre. For mange udspringer troen af en dyb taknemmelighed for den overflod af muligheder, som livet giver. Et menneske behøver ikke at have det dårligt for at få det bedre. Troende oplever ofte at gå fra et godt liv til et endnu bedre liv. Der findes også ateister, der baserer deres ateisme på objektiv erkendelse, objektiv sandhed. Antagelsen er, at siden Gud ikke kan bevises, findes han ikke. Pro- 2

3 blemet med denne antagelse er, at den hviler på idealet om absolut sikkerhed, om en fuldstændig funderet viden, en rationel engageret verden. Og det er intet andet end en forsikrende menneskeskabt myte. Mennesket har ikke en uhildet tilgang til verden. Der gives ikke fakta, men kun fortolkninger også dette er en fortolkning! Ateisten har lige så lidt belæg for sine udsagn om sandheden som den religiøse. Eller måske endda mindre belæg, i og med at mange religiøse har erkendt, at vi lever i fortolkningens tidsalder og derfor på usikker grund for vor viden. Ovenstående ateistiske antagelser finder vi stadig blandt moderne rettroende ateister, der hviler i en klippefast tro på egen erkendelse og viden. Tvivlen har altid været troens følgesvend inden for religionen. Desværre synes den at have forladt den rettroende ateist. Denne form for ateisme er dog aftagende undtagen i dagspressen. Filosoffer, religionssociologer, der ikke går i kirke, er nu mindre tilbøjelige til at beskrive sig selv som nogen, der ikke tror på Gud. De er mere tilbøjelige til at anvende udtryk som Max Webers religiøst umusikalsk. Et menneske kan være tonedøv hvad angår religion, ligesom det kan være uimodtageligt for musikkens fascination. Folk, som ser sig ude af stand til at interessere sig for spørgsmålet om gudstro, har egentlig ingen ret til at foragte dem, der har en gudstro, eller dem, der benægter den med samme grad af passion. Personligt har jeg ikke behov for objektive beviser på opstandelsens historiske faktum for at tro på den. For mig er det nok at have læst om Jesu død og opstandelse i evangelierne, hvis beretninger i øvrigt slet ikke er enslydende. Sognepræst Charlotte Karlsen Studieorlov og vikariat Karin Hasling Karin Jeltoft Jensen har fået bevilliget 3 måneders studieorlov fra 1. september. Det fortæller hun selv om her i bladet. Menighedsrådet glæder sig på Karins vegne, at hun nu har fået sit ønske om orlov bevilliget. Karins embede bliver i de 3 måneder varetaget af cand. theol. Karin Hasling. Karin Hasling er uddannet Shippingman og har arbejdet i 25 år med eksport, først for den københavnske agent for De indiske Statsrederier og senere for forskellige eksportfirmaer, der leverede varer til hospitalssektoren. Hun har sammen med en kollega haft ansvaret for forsendelser til 50 lande over hele verden! I 2003 valgte Karin at forlade dette spændende erhvervsliv for at uddanne sig til præst. I har Karin læst teologi på Københavns Universitet, og i foråret 2009 har Karin gået på Pastoralseminariet i Århus. Karin Hasling bliver ordineret ved en gudstjeneste i domkirken den 9.august kl. 17 og er dermed klar til at være præst ved Fredens Kirke, medens Karin Jeltoft Jensen har studieorlov. Menighedsrådet vil byde Karin Hasling velkommen ved en lille reception efter gudstjenesten den 6. september. Her er alle velkomne. Ruth Lauritzen 3

4 Studieorlov Overvejelser om forkyndelsen af opstandelsen og det evige liv Fra den 1. september har jeg fået bevilget tre måneders studieorlov. Orloven skal for det meste afholdes ved mit skrivebord, for projektet vil få udgangspunkt i et studie af Jesu forkyndelse om det evige liv. Hvad er det, vi må tro på, og hvorfor er det overhovedet aktuelt, når familien er samlet i kirken omkring et kært familiemedlems kiste? Projektet skal munde ud i forslag til og fortolkning af tekstlæsninger, der kan bruges i begravelsestalen. Læsninger fra Det gamle og Det nye Testamente, fra salmer og eventuelt digte, der fortolker døden som en ny begyndelse og ikke et punktum for alt liv og kærlighed. Læsninger der gør Guds stemme nærværende midt i kirkerummet og som følger de efterladte ud af kirkedøren. Orlovsperioden vil også blive brugt på overvejelser om sproget i talen. Hvorledes kan kommunikationen undgå at snuble over indforståede vendinger og ord, som har sin rod i en helt anden tid og virkelighed. Jeg spørger altså mig selv, hvordan vi kan levendegøre Jesu budskab her og nu? Vi kan lade Helligånden gøre hele arbejdet, men vi kan jo også vælge at gøre en indsats selv. Og det er den indsats, jeg gerne vil forsøge at tage del i. I orlovsperioden vil der blive ansat en vikar, som vil overtage min plads i Fredens kirke. Jeg glæder mig allerede til at vende tilbage igen til den kirke og det sogn, som jeg holder så meget af. Vende tilbage med fornyede ideer og overvejelser omkring en nærværende forkyndelse. Derfor ønskes I alle et rigtigt godt efter år: Vi ses igen til vinter. På gensyn Karin Jeldtoft Jensen Sognepræst Temaudstilling i Sognehuset I Fredens Sogns Kunstforening har vi i årenes løb haft stor glæde af temaudstillinger. Vi har igen inviteret nogle af vore kendte kunstnere til at være med til endnu et tema. I november og december bliver der en stor udstilling med ca. 35 udstillere. Temaet denne gang er: M E L L E M R U M Der vil blive mange kunstarter repræsenteret: malerier, grafik, vævearbejder, keramik, papir, træ, sten og metal. Vi ser frem til en interessant og spændende udstilling. Kom og se den. Fernisering lørdag d. 31. oktober kl i Sognehuset. Alle interesserede er velkomne. Hilda Christensen 4

5 Kirkesanger Vi står oppe bagved, oppe ved orglet gemt bag nodestativer, og man kan kun få et glimt af os, hvis man vender sig. Dér står vi og synger ud i kirken, og det kommer sikkert bogstaveligt talt bag på nogle, at der står otte sangere hver søndag, som udelukkende har til opgave at synge med på salmer, korsvar og et stykke kormusik efter prædikenen. Korsangerne er fordelt på de 4 stemmetyper: sopran, alt, tenor og bas. Kor og organist skal altså binde gudstjenesten sammen musikalsk. To af sangerne er standardsangere, resten søndagssangere. Vi er vilde med det job, da kirkens rum på grund af den gode akustik er fantastisk til fremførelse af musik. Søndagen giver ro og en musikalsk tilfredsstillelse, som vi ikke vil undvære Hver søndag indstuderer organisten en flerstemmig sats med koret. Han vælger satserne i forhold til kirkeåret og evt. efter aftale med præsterne. Heldigvis har vi korister også en vis indflydelse på, hvilke satser vi synger. Hver eneste søndag får vi nye udfordringer, og det er det, der gør det spændende og givende at synge i Fredens kirkes kor. Et flertal af sangerne er konservatoriestuderende, de fleste på et instrument, enkelte med sang som fag. Instrumentalisterne får af og til lejlighed til at spille sammen med organisten. Der er spillet klassiske stykker for obo, folkemusik for obo, saxofon, orgel og klokkespil. Og selvsagt sunget smukke solosange. Vi håber, menigheden nyder disse udfordringer lige så meget, som vi gør. Arbejdet i koret er altså et bijob, og det er jo altid rart for en studerende at tjene lidt ekstra penge, men det vigtigste er, at arbejdet er udfordrende. Og det er det i Fredens kirke! Anja og Trine Fyraften - SyngMed -med kendte personer Standardsanger betyder, at kirkesangeren står til rådighed for alle kirkelige handlinger i ugens løb. Denne stilling honoreres derfor også med en højere løn end søndagssangerne. Lønnen udregnes som et gennemsnit af kirkelige handlinger over en 3-årig periode. Fællessang efter Højskolesangbogen Sognehuset Kl Gratis adgang Sangene vælges af: 24. september: Henning Christophersen, tidligere EU-kommissionær 29. oktober: Torsten Johannesen, tidligere skoleleder, fmd. Grundtvigsk Forum 26. november: Lone Dybkjær tidligere minister, MF Mulighed for køb af et glas vin, kaffe/the, øl eller vand. Fredens Kirke - Skibhusvej Odense C - tlf

6 Koncerter i Fredens Kirke og Sognegård september-december Kirkens nye organist, Claus Ladekjær Wilson, fortæller: Koncerterne i dette efterår er præget af, at jeg som ny organist her i kirken gerne vil vise, hvad jeg kan. Koncerterne er dels en faglig udfordring for mig, men også en del af mit arbejde som smitter af på det liturgiske spil. Christina Enig Torsdag d. 3. september kl spiller Claus med sin kæreste, fløjtenisten Christina Enig, en Café-koncert. Ved koncerten spiller de musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. På den måde kommer vi vidt omkring mange lande Østrig, Frankrig, USA og Danmark. Midtvejs i koncer ten vil vores nye præst i de næste 3 måneder, Karin Has - ling, læse op om netop det at rejse. Cafékoncert kalder vi det, fordi der er dækket op til kaffe (og te) og organistens hjemmebagte chokoladekage ved små caféborde, så hyggen kan brede sig, selv om musikken er seriøs. Carl Aage Eliasson Tirsdag d. 15. september kl er der 4-hændig orgelkoncert. Det er Carl Aage Eliasson og Fredens Kirkes nye organist, som har lavet en spritny duo. Carl Aage er nyansat organist i Thomas Kingo pr. 1. april. Han har i 12 år været lærer på Ollerup Musikefterskole. 4-hændig orgelmusik hører til sjældenhederne. Ved denne lejlighed vil de bl.a. spille en sonate af Gustav Merkel, et stykke som hedder En landlig bryllupsfest og en fantasi i f-mol af W.A. Mozart (KV 608). Efter koncerten er der lejlighed til at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag d. 22. oktober kl er der igen Café-koncert. Her vil Folkemusikgruppen Wood n Shoe optræde. Man kan læse om dem og høre dem på Med i Wood n Shoe er også vores alt-sanger fra kirkens kor, Anja Mathiesen, som vi havde fornøjelsen af at høre spille saxofon til konfirmationerne i maj. Som ved sidste café-koncert vil der være dækket op på små borde med kaffe og kage. Lørdag d. 14. november kl er der koncert med et rigt udvalg af sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. De har øvet sig fra morgenstunden og bliver ledet af et par dygtige instruktører. Folkekirkens Ungdomskor på Fyn afholder 2 stævner årligt i forskellige kirker, som er store nok. Og i dette efterår er valget faldet på Fredens Kirke. Folkekirkens Ungdomskor gør ge ne relt en stor indsats for, at der er en me nighed også i fremtiden. 6

7 Søndag d. 13. december kl er der koncert med Odense Universitets Storekor under ledelse af Ann Dybdal Eriksen. Koret tæller ca. 65 medlemmer og er startet i Koret har ved flere lejligheder samarbejdet med Fredens kirkes nu - værende organist. Ca. halvdelen af koret er ansatte eller studerende ved universitetet. Programmet kommer bl.a. til at indeholde Das neugeborne Kindelein af Dietrich Buxtehude. Onsdag d. 16. december kl er der De 9 læsninger ved Odense Motetkor, som ledes af Christian Dyrst. Én af sangerne er bl.a. med i Motetkoret, Trine Langhoff. Koret har tidligere sunget ved de 9 læsninger, og vi glæder os til at høre dem igen. Odense Motetkor Velkomstgudstjeneste for de nye konfirmandhold ved Fredens Kirke Tirsdag d. 8. September kl Da de nye konfirmandhold begynder undervisning i begyndelsen af september, vil vi gerne invitere alle nye konfirmander og deres familier til en stor velkomstgudstjeneste i Fredens Kirke. Gudstjenesten varetages af alle kirkens præster og efter gudstjenesten er der orienteringsmøde for de forskellige konfirmandhold, så I kan høre mere om, hvad der skal ske i konfirmandundervisningen. Vi glæder os meget til at møde jer i Fredens Kirke. Sognepræsterne ved Fredens Kirke Charlotte Karlsen Mads Davidsen og Karin Hasling fredens Kirkes Dramaklub en klub for børn fra 7 år I Fredens Kirke starter vi en ny børneklub Fredens Kirkes Dramaklub. Dramagruppen bliver et samarbejde mellem kirkens ny organist Claus L. Wilson og sognemedhjælper Helle E. Nissen. Vi vil synge og øve drama, og den første sæson vil vi bl.a. beskæftige os med Johannes Møllehaves musikdrama De Hellige Tre Konger med musik af Jakob Dalgas, Poul Erik Juhl, Kirsten D. Jørgensen, Mikael Jacobsen og Finn Jørgensen. Vi vil optræde jævnt over hele året, til gudstjenester og arrangementer i sognehuset, såsom høstgudstjenesten, Luciaoptog og fastelavn, så vi forventer, at alle møder flittigt op. Datoer for optræden vil så vidt muligt blive meldt ud ved sæsonstart, så man kan få det skrevet ind i familiekalenderen, for det er svært at stå med en halv gruppe! Lyder det som noget for dig så mød op i sognehuset onsdag den 2. september kl Man kan også tilmelde sig hos Helle sognemedhjælper tlf eller Mail: eller Vi ses i Fredens! 7

8 Særlige gudstjenester Høstgudstjeneste Søndag den 27. september kl Høstgudstjenesten er en familiegudstjeneste, som henvender sig til alle i sognet børn såvel som gamle. Ved høstgudstjenesten takker vi for maden, som vi har fået i løbet af året, ved at bære frugt og grønt op til alteret i kirken. Efter gudstjenesten holder vi auktion. Vi prutter om priserne, når vi sælger ud af frugt og grønt. Pengene går til det kirkelige ungdomsarbejde i sognet. I sognehuset holdes der frokost kirkefrokost. Vi glæder os til at se jer til høstgudstjeneste i Fredens Kirke! Tilmelding til kirkefrokost kan ske på kirkekontoret på tlf , senest mandag den 15. september. Pris 40 kr. pr. voksen og 15 kr. pr. barn. Mindegudstjeneste i Fredens Kirke Søndag den 1. nov. kl Allehelgen søndag d. 1. november kl er du velkommen til mindegudstjeneste i kirken med efterfølgende kaffe i sognehuset. Gudstjenesten er til ære for dem, som er blevet bisat eller begravet fra kirken. Da kirken har ca. 180 begravelser årligt, kan vi desværre ikke nævne afdødes navne. I stedet uddeler vi lys til at sætte ved graven og fyrfadslys til at sætte ved alteret. Således mindes vi alle, som er taget fra os. 8 I nogle familier er mindegudstjenesten blevet en fast tradition, hvor familien mødes og spiser sammen enten før eller efter mindehøjtideligheden i kirken. I sognehuset byder kirken på kaffe og kage. Kirkens præster er alle til stede. Kirkens professionelle kor og organist lægger hvert år et stort engagement i musikken. Allehelgen søndag opleves af mange som en smuk og stemningsfuld måde at mindes sine kære. Sognepræst Charlotte Karlsen Familiegudstjeneste Tirsdag den 21. okt. kl For en kort stund kan småbørnsfamilier glemme alt om indkøb, gryder, aftensmad og sved på panden. For Fredens Kirkes menighedsråd inviterer igen til småbørnsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognehuset. Vi begynder med en kort gudstjeneste, hvor også de yngste er meget velkomne. Vi vil synge salmer, som de lidt større børn kan synge med på, og høre historier fra bibelen. Bagefter går vi over i Sognehuset for at få lidt at spise og en god snak. Når børnene har spist, kan de hygge sig på gulvet, hvor legetøjet er lagt parat, og nye legekammerater kan studeres. Så inviter familien med til Fredens Kirke den 21. oktober klokken Præsterne ved Fredens Kirke Luciaoptog og adventshygge i Fredens Kirke Søndag d. 29. november holder vi familiegudstjeneste i Fredens Kirke. Vi fejrer, at vi går julen i møde ved at tænde adventskrans og synge årets første julesalmer. Under Gudstjenesten er der luciaoptog med børn fra Fredens Sogn. Gudstjenesten begynder klokken 14 og umiddelbart efter er der julehygge i Sognehuset, hvor vi serverer æbleskiver og klipper julepynt. Derfor velkommen til både børn og voksne. Vi ses til julehygge i Fredens Kirke Søndag den 29. november kl På gensyn Sognepræst Mads Davidsen Sognemedhjælper Helle Erland Nissen

9 Omkring et flygel Café- arrangement Onsdag den 8. oktober 2009 Kl ca en aften i kirkens sognehus med caféstemning, musik, fællessang, underholdning og smørrebrød Aftenen byder på kendte og populære sange fra musicals, operetter og operaer Claus Ladekjær Wilson og Ejvind Amorsen -henholdsvis nuværende og forhenværende organist ved kirken, udfolder sig ved flygelet - underholder og akkompagnerer aftenens solister Kom og syng eller nyn med til de velkendte melodier - i selskab med Louise Pape Jens Christian Tvilum Dag Waade Peder Hjuler ANDAGTER SANKT HANS PARKEN Andagterne i Sankt Hans Parken varetages af sognepræst Charlotte Karlsen. Mandag d. 7. sept. kl. 14,30 Mandag d. 5. okt. kl. 14,30 (nadver) Mandag d. 2. nov. kl. 14,30 Mandag d. 7. dec. kl. 14,30 (nadver) Efter andagten byder organist og præst på kaffe og kage. MARIENLUND Andagterne på Marienlund varetages af sognepræst Mads Davidsen. Andagterne afholdes på skiftevis onsdage og torsdage en gang i hver måned kl. 13:30 på følgende datoer: 20. august kl. 13: september kl. 13: oktober kl. 13: november kl. 13:30 Billetkøb nødvendigt. Pris kr. 70,- inkl. traktement 9

10 Kirkestatistik Fredens Sogn opgør hvert år antallet af dåb, vielser, begravelser med videre. Hovedtallene kan læses herunder i denne kirkestatistik for 2006, 2007 og Statistik kan iøvrigt læses på :www.sogn.dk Fødte Fødte 2006: 212 Fødte 2007: 194 Fødte 2008: 207 Døbte Døbte 2006: 120 Døbte 2007: 140 Døbte 2008: 156 Navngivne Navngivet 2006: 47 Navngivet 2007: 60 Navngivet 2008: 48 Konfirmerede Konfirmerede 2006: 89 Konfirmerede 2007: 84 Konfirmerede 2008: 69 Døde Døde 2006: 160 Døde 2007: 150 Døde 2008: 143 Begravelser/ Bisættelser fra kirken 2006: : : 127 Viede Viede 2006: 26 ( heraf 3 kirkelige velsignelser ) Viede 2007: 25 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Viede 2008: 32 ( heraf 2 kirkelige velsignelser ) Udtrådte af folkekirken 2006: : : 29 Et tilbud til de mennesker, som har lyst til og mulighed for at påtage sig en vigtig opgave. Opgaven består i at glæde et andet menneske med et jævnligt besøg med for - eksempel en gang om ugen. Besøg fra besøgstjenesten er et tilbud til beboere i Fredens sogn, som af forskellige årsager ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med andre mennesker. Besøgsvennen og besøgsværten finder sammen ud af, hvad besøgene skal bruges til Optagelse i Folkekirken 2006: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2007: 13 ( heraf 8 ved dåb ) 2008: 20 ( heraf 14 ved dåb ) Kirkegængere Kirkegængere 2006: Kirkegængere 2007: Kirkegængere 2008: Bliv besøgsven i besøgstjenesten ved Fredens Kirke f.eks. til at snakke om sjovt eller alvorligt, gå ture, læse, gå til banko, hygge over en kop kaffe o. lign. Fællesskab omkring opgaven er vigtigt. Derfor indbydes jævnligt til fællesmøder for besøgsvennerne, og besøgslederen kan altid kontaktes. Har Du lyst til at blive besøgsven, så hører jeg meget gerne fra dig, da vi mangler besøgsvenner i tjenesten. Sognemedhjælper, Helle E. Nissen Fredens kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C., Tlf Mobil , 10

11 KALENDEREN AUGUST Torsdag den 27. august kl : Pensionistklubben. Opvækst i Nordirland ved Agnes Thomsen, Strib. SEPTEMBER Torsdag den 3. september kl : Cafékoncert med organist Claus Ladekjær Wilson og fløjtenist Christina Enig. Musik af Schubert, Poulenc, Fauré, Muczynski og Carl Nielsen. Oplæsning ved Karin Hasling. Tirsdag den 8. september kl : Velkomstgudstjeneste for konfirmander og deres familier ved kirkens tre præster. Prædikant Mads Davidsen. Onsdag den 9. september kl : Sognemøde. Generalforsamling i Foreningen for Sognemøder. Mandag den 14. september kl : Orgelkoncert. Organisterne Carl Aage Eliasson og Claus Ladekjær Wilson spiller firhændigt. Musik af Gustav Merkel og Mozart. Efter koncerten er der mulighed for at møde musikerne over et glas rødvin. Torsdag den 17. september. Pensionistklubben. Udflugt. Mandag den 21. september kl. 17: Fernisering. Trine Anderschou. Billeder. Tirsdag den 22. september kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. september kl : Fyraften Syng Med. Tidl. EU kommissær Henning Christophersen. Søndag den 27. september kl. 10: Høstgudstjeneste ved Charlotte Karlsen OKTOBER Onsdag den 7. oktober kl : Aftengudstjeneste med rytmiske salmer ved Charlotte Karlsen. Torsdag den 8. oktober kl : Omkring et flygel. Medvirkende: 3 tenorer samt pianisterne Ejvind Andersen og Claus L. Wilson. Torsdag den 15. oktober kl : Pensionistklubben. Den evigt kæmpende Thit ved Anne Lise Arnstrup, Odense. Torsdag den 22. oktober kl : Cafékoncert med folkemusikgruppen Wood`nShoe. Torsdag den 29. oktober kl : Fyraften - Syng Med. Tidl. skoleleder, fdm. Grundtvigsk Forum Torsten Johannesen. Torsdag den 29. oktober kl : Menighedsrådsmøde. Lørdag den 31. oktober kl : Fernisering med temaudstillingen: MELLEMRUM NOVEMBER Lørdag den 14. november kl. 16: Børnekor koncert med sangere fra de fynske kirkers børne- og ungdomskor. Onsdag den 18. november kl : Menighedsrådsmøde. Torsdag den 19. november kl : Historien omkring Odense ved Frans W. Bay, Odense. Torsdag den 26. november kl : Fyraften Syng Med. Tidl. minister, MF Lone Dybkjær. DECEMBER Torsdag den 10. december kl : Pensionistklubben. Julemøde. Så er der ny lyd! Firmaet North Star har tilbudt opsætning af vores nye lyd- og teleslyngeanlæg længe før beregnet. Så når dette blad er på gaden, skulle der være mulighed for at nyde den fremragende lyd, som firmaet kan præstere. Derfor: Rigtig god fornøjelse og glæde med det forhåbentlig i mange år fremover! CH 11

12 Gudstjenester AUGUST 30. Tolvte søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen Trine Langhoff prædiker 11.00: Charlotte Karlsen SEPTEMBER 6. Trettende søndag efter trinitatis 10.00: Indsættelse af præstvikar 8. Velkomstgudstjeneste for årets nye konfirmandfamilier 19.30: Mads Davidsen prædiker 13. Fjortende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 20. Femtende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 27. Høstgudstjeneste med efter følgende frokost 10.00: Charlotte Karlsen OKTOBER 4. Syttende søndag efter trinitatis 9.00: Karin Hasling 11.00: Mads Davidsen 11. Attende søndag efter trinitatis 10.00: Mads Davidsen 18. Nittende søndag efter trinitatis 10.00: Charlotte Karlsen 21. Småbørns familiegudstjeneste med efterfølgende spisning 17.30: Karin Hasling 25. Tyvende søndag efter trinitatis 10.00: Karin Hasling NOVEMBER 1. Alle helgens dag 10.00: Mads Davidsen 15.00: Alle helgensgudstjeneste: Charlotte Karlsen og Mads Davidsen 8. Toogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Charlotte Karlsen 11.00: Karin Hasling 15. Treogtyvende søndag efter trinitatis 9.00: Mads Davidsen 11.00: Charlotte Karlsen 22. Sidste søndag i kirkeåret 10.00: Karin Hasling 29. Første søndag i advent 10.00: Karin Hasling 14.00: Mads Davidsen: Familiegudstjeneste med Lucia optog og efterfølgende hygge i Sognehuset DECEMBER 6. Anden søndag i advent 10.00: Charlotte Karlsen Rytmisk aftengudstjeneste Onsdag d. 7. oktober kl Denne aften vil vi synge rytmiske salmer ved gudstjenesten. Orglet vil få lov til at agere rock-orkester, og den musikalske stil i hele gudstjenesten vil være rytmisk. Der vil også være ekstra mange levende lys, som er med til at give den særlige stemning, der kan være i kirkerummet om aftenen. Charlotte Karlsen og Claus Ladekjær Wilson

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2010 MARTS - APRIL - MAJ. Den blå anemone det årlige mirakel Side 2. Velkommen til Peter Grane Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2010 MARTS - APRIL - MAJ. Den blå anemone det årlige mirakel Side 2. Velkommen til Peter Grane Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2010 MARTS - APRIL - MAJ Den blå anemone det årlige mirakel Side 2 Velkommen til Peter Grane Side 3 Farvel til Mads Davidsen Side 3 Vi banker på din dør søndag den 7. marts Side

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Nr. 4 Årgang 2 September-december 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: SN Om alle døre lukkes, hvor du vil spørge vej, om alle lys end slukkes, så tab dog modet ej! Kun ti og tål og bi!

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2008 MARTS - APRIL - MAJ. Konfirmation Historie og betydning Side 2

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2008 MARTS - APRIL - MAJ. Konfirmation Historie og betydning Side 2 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2008 MARTS - APRIL - MAJ Konfirmation Historie og betydning Side 2 Giv børnenes drømme en chance Missionsprojekt 2008 Side 3 Bliv besøgsven Giv et ensomt medmenneske nogle lyse

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad

Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad Højelse, Ølby og Lellinge Kirker Kirkeblad SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 Kirkelig vejviser Præster Sognepræst Ruth Boysen (kbf) Nyvej 49, 4600 Køge Træffes hver dag undtagen mandag. Tlf.: 56 63 87 01

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn SVOGERSLEV KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51 Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn Svogerslev kirke medvirker ved livets overgange og fester. NAVNE OG ADRESSER PRÆSTER Elsebeth

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Efterår 2015. Lokalblad

Efterår 2015. Lokalblad Efterår 2015 VESTERBØLLE SOGNS Lokalblad Levende landsby 2015 BEBOERFORENINGEN Levende landsby den 1. og 2. august blev igen i år afviklet med succes. Vi var heldige med vejret og arrangementet var velbesøgt.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014 Høsttid og efterår Indsættelse og præsentation af ny sognepræst Igen i år markeres Spil Dansk Dagen Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke Hvem vil med i poolen?

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg.

Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Side 1 Sydvestmors kirke beboerblad Nr 2. august november 2015 1. årg. Redsted - Hvidbjerg - Agerø Karby - Tæbring - Rakkeby Side 2 Hvilken side står det på? Adresseliste 11 Alle kirker synger 3 Babysalmesang

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLAD ORTE OG KERTE

KIRKEBLAD ORTE OG KERTE KIRKEBLAD ORTE OG KERTE September, Oktober og November 2013 SIDEN SIDST: Orte Kirke: Dåb: Kuno Kjærside Christensen, Vildbjerg: døbt d. 23. juni 2013. Vielser: Marina Zigbart og Kristian Leo Pedersen,

Læs mere