Din brugermanual SHARP LC-52HD1E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SHARP LC-52HD1E"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Never use the plug without the fuse cover fitted. no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. venligst afsnittet "Vigtige sikkerhedsforskrifter" omhyggeligt inden ibrugtagning af dette produkt, således at sikkerheden opretholdes og mange års problemfri anvendelse af produktet sikres. Vigtige sikkerhedsforskrifter Rengøring Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen, inden rengøring af produkh-definition Multimedia Interface er varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC." Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. "HD ready"-logoet er et varemærke tilhørende EICTA. DVB-logoet er et registreret varemærke tilhørende Digital Video Broadcasting - DVB - projektet. 2 Medfølgende tilbehør Fjernbetjening (g1) Netledning (g1) (For Europa med undtagelse af Storbritannien og Eire) (For Storbritannien og Eire) Kabelklemme (g1) Stativ (g1) Side 7 og 8 Højttaler (g1) Kabelklemme (lilleg1, storg1) Side 5 Stativhuldæksel (g2) Side 5 Stof (g1) Side 4 Skruetrækker (g1ia antenneindgangsterminalen. Forsyningsspændingen (5V) må tilsvarende indstilles under "Tillad koblingsspænding". (Side 35) Ophængning af fjernsynet på væggen Dette fjernsyn bør kun monteres på væggen ved hjælp af den vægmonteringskonsol, som kan leveres af SHARP. (Side 59) Anvendelse af andre vægmonteringskonsoller kan resultere i en ustabil installation og kan føre til alvorlig tilskadekomst. Hvis AN-52AG4 (SHARP) vægmonteringskonsollen anvendes, skal fjernsynets vinkel indstilles til 0 eller 5. Indstil ikke vinklen til mere end 10. Installation af LCD-farvefjernsynet kræver særlige kvalifikationer og bør derfor kun udføres af kvalificeret service-personale. Kunden bør ikke selv forsøge at udføre installationen. SHARP påtager sig ikke noget ansvar for fejlagtig montering eller for montering, som fører til ulykker eller personskade. Du kan bede en kvalificeret fagmand om at anvende en optionel konsol til at montere fjernsynet på væggen. * Ferritkerne Ferritkernen bør altid være monteret og bør ikke fjernes fra netledningen. 5 Forberedelse Fjernsyn (set forfra) Fjernbetjeningssensor OPC-sensor HDD-indikator STATUS-indikator B (Standby/tændt)indikator Se side 12 angående indikatorstatus. Fjernsyn (set bagfra) P (r/s) Program [kanal] knapper i (k/l) Lydstyrkeknapper MENU-knap a (Afbryder) knap 1* ** EXT 4-terminaler 5 * Tilslut ikke S-VIDEO og VIDEO samtidigt. 6 7 USBterminal 8 Hovedtelefoner 9 COMMON INTERFACE-sprække (g2) 10 **Fjern dækslet, når du sætter CI-modulet i ANT IN-terminaler AUDIO OUT-teminaler AUDIO IN-terminaler EXT 3 (COMPONENT) terminaler DIGITAL AUDIO-terminaler EXT 7 (ANALOG RGB) terminal EXT 5 (HDMI) terminal EXT 6 (HDMI) terminal AUDIO IN (L/R) jackstik SERVICE-stik RS-232C-terminal 16 ANT OUT-terminal 17 EXT 2 (AV) terminal 18 EXT 1 (RGB) terminal 19 AC INPUT-terminal 6 Forberedelse Isætning af batterierne Inden fjernsynet tages i brug for første gang, skal du isætte to batterier af størrelse "AAA" (medfølger). Når batterierne er blevet udtjente og fjernbetjeningen ikke længere fungerer, skal du skifte batterierne ud med nye batterier af "AAA"-størrelse Åbn batteridækslet. Sæt de to medfølgende "AAA"-størrelse alkalibatterier i. Sæt batterierne i, så deres poler modsvarer (k) og (l) indikeringerne i batterirummet. Luk batteridækslet. FORSIGTIG Forkert anvendelse af batterierne kan føre til udsivning af kemikalier og/eller eksplosion. Sørg for at følge anvisningerne herunder. Anvend ikke forskellige typer batterier sammen. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvendelse af gamle og nye batterier sammen kan afkorte de nye batteriers levetid eller være årsag til udsivning af kemikalier fra de gamle batterier. Tag batterierne ud, så snart de er udtjente. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan være årsag til udslæt. Hvis du opdager udsivning af kemikalier, skal du tørre dem omhyggeligt bort med en klud. Når batterierne skiftes ud, skal du anvende alkali-batterier i stedet for mangan-batterier. Overdriv ikke anvendelse af LIGHT D knappens illuminationsfunktion, da dette kan afkorte batterilevetiden. Skift batterierne ud, når LCD-vinduets eller illuminationsfunktionens lys er blevet svagt eller hvis vinduet er blevet utydeligt. Fortsæt ikke med at anvende fjernbetjeningen med svage batterier. Dette kan føre til fejlmeddelelser eller fejlfunktion. Skulle dette ske, skal batterierne skiftes ud, og fjernbetjeningen skal efterlades ubrugt RESETi et stykke tid. Alternativt kan du åbne det bageste batteridæksel og trykke på RESET-knappen. knap Når du trykker på RESET-knappen, vil indstillingerne af din universelle fjernbetjening blive slettet. Fjernbetjeningen har en intern hukommelse for eksterne apparater. For ikke at miste dataene, er det nødvendigt at skifte batterierne hurtigt ud. Hvis fabrikantkoden er initialiseret og tabes, kan du indtaste fabrikantkoden igen. (Se side 55). De batterier, som følger med dette produkt, kan have en forventet kortere levetid på grund af opbevaringsforholdene. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at anvende den i et længere tidsrum.

3 Angående bortskaffelse af batterier: De medfølgende batterier indeholder ingen skadelige materialer såsom kadmium, bly eller kviksølv. Regler for brugte batterier stipulerer, at batterier ikke længere må smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Smid alle brugte batterier vederlagsfrit i de dertil indrettede opsamlingscontainere, som findes hos forskellige firmaer. Anvendelse af fjernbetjeningen Anvend fjernbetjeningen ved at rette den mod fjernbetjeningssensoren. Hvis der er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren, kan korrekt fjernbetjening muligvis ikke finde sted. 5m Fjernbetjeningssensor Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød. Udsæt desuden ikke fjernbetjeningen for væske, og lad være med at anbringe den på steder med høj luftfugtighed. Undlad at installere eller anbringe fjernbetjeningen i direkte sol. Varmen kan bevirke, at den bliver deform. Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere korrekt, hvis fjernbetjningssensoren på fjernsynet rammes af direkte sol eller stærkt lys. I sådanne tilfælde skal du ændre vinklen af lyset eller fjernsynet eller anvende fjernbetjeningen nærmere fjernbetjeningssensoren. 7 Forberedelse Fjernbetjening BEMÆRK Symbolerne 8, 9 og 0 angiver, at knapperne bliver anvendelige i den respektive betjeningstilstand, når den anvendes som en universel fjernbetjening. 1 2 B (TV Standby/tændt) (Side 12) LIGHT D Når der trykkes på dem, vil knapper, som hyppigt anvendes (P r/s, i k/l, 0-9 talknapper, A og b) lyse. Lyset slukker, hvis der ikke udføres nogen betjening inden for omkring 5 sekunder. Denne knap anvendes til at udføre betjeninger i situationer, hvor lyset er svagt. 3 FUNCTION Tryk kort på denne knap (i mere end 0,2 sekund), og fjernbetjeningen skifter til anvendelse af DVD, SetTopBox eller videobåndoptager, og de apparater, som aktuelt styres, vil blive vist på LCDvinduet. se side 55 angående, hvordan denne fjernbetjening anvendes som en universel fjernbetjening. 4 LCD-vindue Denne skærm viser, hvilket apparat, der aktuelt styres. (TV, DVD, STB eller videobåndoptager) talknapper 9 Indstil kanalen. Indtast de ønskede tal eller bogstaver ligesom på et mobiltastatur. Indstil siden i tekst-tv-indstilling. 6 A (Flashback) Tryk for at gå tilbage til den foregående side i normal visningsindstilling. 7 RADIO Skift mellem RADIOog TV-indstilling. 8 EPG Vis EPG-skærmen. 9 i (k/l) (Lydstyrke) Øg/mindsk fjernsynslydstyrken. 10 e (Mute) Fjernsynslydstyrke til/fra. 11 Farve ( RØD/GRØN/GUL/BLÅ) knapper I tekst-tv-indstilling: Vælg en side. (Side 40) Hvis ingen anden menu er aktiv, vil et tryk på en af de farvede knapper aktivere den følgende handling. RØD Åbner DR arkivet. (Side 44) GRØN Åbner skærmen til valg af størrelse for 12 a/b/c/d (markør) 8 tekst-tv-undertekster. Vælg en ønsket post på indstillingsskærmen. GUL Hvis ingen anden menuskærm er Fremkalder den sidst viste station/ aktiveret, skal du trykke på a/b og flytte eksterne kilde. billedet op/ned med a/b/c/d. BLÅ OK 8 9 Viser programinformationsskærmen. TV/DVD/STB: Udfør en kommando inden for menuskærmen. På menuskærmen anvendes de farvede TV: Viser stationslisten eller favoritlisten, knapper til tilsvarende at vælge de farvede når ingen anden menuskærm er aktiveret. poster på skærmen. 13 END Afslut menuskærmen. Hvis menuskærmen ikke er aktiveret, vil et tryk på denne knap vise programinformationen. 14 Knapper til HDD-anvendelse Disse anvendes til basal HDD-optagelse/ afspilning, som er integreret med dette fjernsyn b (Eksterne kilder) Vælg en ekstern kilde. Tryk og flyt med a/b. 16 MENU 8 TV: Menuskærm til/fra. DVD: Titelskærm til/fra. 17 INFO Tryk for at åbne menuen Stikordsfortegnelse (Side 31) Tekst-tv: Vis tekst-tv side P (r/s) Vælg fjernsynskanalen. I analog fjernsynsindstilling kan de eksterne kilder også vælges. 19 m (Tekst-tv) Vælg tekst-tv. (Side 39) 20 BACK Gå tilbage til den foregående menuskærm. 21 Knapper til tekst-tv og andre nyttige funktioner Åbn fjernbetjeningsdækslet på forpladen k (Vis skjult teletekst) (Side 40) [ (Undertekst for tekst-tv) Undertekst til/fra (Side 40) v (Top/Bund/Fuld) Indstil forstørrelsesområdet i analog teksttv-indstilling. (Side 40) 3 (Frys/Hold) (Side 40) 1 (Subside) (Side 40) PIP (billede-i-billede) Tryk for at indtaste billede-ibillede indstilling. (Side 23) DEMO Demonstrerer 100 Hz-virkningerne i et dobbelt skærmformat. (Side 32) f (Panorama-modus) Vælg panorama-modus. (Side 39) 22 AQUOS LINK-knapper 8 0 Hvis eksternt udstyr, som for eksempel en AQUOS BD-afspiller, er tilsluttet via HDMIkabler og er AQUOS LINKkompatibel, kan du anvende disse AQUOS LINKknapper. Se side 19 angående detaljer. Tryk i DVD- eller VCR-indstilling på OPTION for at pausestoppe billedet. Ikke til rådighed, når STB anvendes, undtagen for tænding af systemet. 8 Indledende installation Oversigt over indledende installation Følg trinene herunder et efter et, når fjernsynet tages i brug for første gang. Nogle af trinene kan være unødvendige, hvilket afhænger af din fjernsynsinstallation og tilslutningen. Sæt netledningen i forbindelse (side 5) Tilslut antennen (side 5) Analog/DVB-C/DVB-T antenne: Slut antennen for antennesystemet, kabelsystemet, eller stueantennen til ANT 2. Kablet er allerede tilsluttet mellem ANT 1 og ANT OUT på fabrikken. Satellit-antenne: Sætet antennestik i forbindelse, f.eks. fra antenneskifteknappen eller fra dobbelt-lnc i satellitsystemet til ANT SAT 1 og ANT SAT 2. Hvis der kun tilsluttes et enkelt SAT-antennekabel, skal det sluttes til ANT SAT 1. Gør fjernbetjeningen klar (side 7) Tænd for fjernsynet (side 12) Udfør indledende auto-installation (side 10) Tilslut eksterne apparater (side 14-18) Tilslut, om ønsket, eksterne apparater, som for eksempel en DVD-optager, her. Tilslut lydapparater (side 22) Tilslut, om ønsket, lydapparater (forstærker/højttalere) her. Sæt CA-kortet i (side 28) Når et CI-modul og et CA-kort anvendes til at modtage kodede stationer, skal du sætte CA-kortet i som anvist. Indstil DVB-T antennen (side 11) Placer eller retningsindstil om nødvendigt DVB-T antennen. 9 Indledende installation Ibrugtagningsassistent Når du tænder for fjernsynet for første gang, efter at du har købt det, vil ibrugtagningsassistenten automatisk komme frem.

4 Følg menuerne og udfør de nødvendige indstillinger en for en. Når tv'et tages i brug -> Sprog Poster Forklaring De konventionelle indstillinger vil blive hentet fra valget af indstillet lokalitet. Ændr kun dette, hvis du kender andre symbolnormer og modulationstyper eller hvis du skal specificere net-id for dit kabelnet (information kan fås fra din kabelnet-leverandør). Hvis du vil udføre stationssøgningen uafhængigt af kanalnettet, skal du vælge frekvenssøgning som søgemetode. Vælg hvilken satellit (satellitter), du vil modtage fra listen. For mere end en satellit, skal du yderligere vælge typen af din skifteknap eller fælles satellitsystem. Rådfør dig med din forhandler, hvad dette angår. Specificer her, hvorvidt den valgte satellits høje frekvensbånd skal afsøges i tilgift til det lave frekvensbånd. Normalt behøver du ikke at ændre værdierne for det høje og lave frekvensbånd. med mindre LNC (LNB) i dit satellitsystem betjener sig af en anden svingningsfrekvens (vigtigt for frekvensvisningen). Når du har udført disse indstillinger, bør du kunne modtage billedet og lyden fra de valgte satellitter (kun med Astra 1 og HOTBIRD). Symbolraterne er specificeret af satellitleverandøren og behøver normalt ikke at blive ændret. Vælg signalkilden fra en liste på hvilken stationen skal være øverst på din stationsliste (begyndende med stationsnummer 1) Hvis du vil anvende AV Link-funktionen med en eksternt tilsluttet optager, skal de analoge stationer være mellem stationsnummer 1 og 99. Start den automatiske stationssøgning med OK. Der søges først efter fjernsynsstationer og dernæst efter radiostationer. De stationer, som findes med den automatiske søgning, deles i passende stationsblokke, afhængigt af de tidligere valgte antennekabler (signalkilder). Derefter kan stationerne kun gensorteres inden for disse blokke. Ved begyndelsen af stationslisten finder du blokken med stationerne fra den foretrukne signalkilde. Blandet sortering af stationer fra forskellige signalkilder er kun muligt med favoritter-listen. Tilslutningsassistenten vil herefter starte, og ved hjælp af den kan du registrere og indstille dine videoapparater eller dekodere og slutte dem til fjernsynet. DVD-afspillere og DVD-optagere er allerede registrerede fra fabrikken. Du kan starte tilslutningsassistenten manuelt senere og tilføje nye apparater. Yderlige information finder du på side 15 (Tilslutningsassistent) og side 22 (højttaler/ forstærker/tilslutning). Under gode modtageforhold kan en stueantenne anvendes for DVB-T (stik ANT2). Under mindre gode modtageforhold er det tilrådeligt at anvende en aktiv antenne, som skal indstilles i henhold til den indledende installation eller i "TV menu > Tilslutninger > Antenne DVB > Antenne DVB-T". (Se "Antenne DVB-T" på denne side). Hvis lokaliteten er uden for det normale sendeområde, kan en retningsantenne anvendes til at opnå en forbedret modtagekvalitet. Antenne DVB-C Antenne DVB-S High-band Fortsæt BEMÆRK Du kan gentage denne installationsproces ved at udføre kommandoen "Gentag ibrugtagning". Tryk på INFO, informationen befinder sig på den tredje linje fra toppen. LNCfrekvenser Low-band/ High-band Knapper, der skal anvendes: a/b/c/d: Flyt markøren og vælg indstillingerne. OK: Tryk for at bekræfte og fortsæt derefter til det næste trin. GUL: På nogle skærme kan du vælge eller fravælge poster med GUL. Når en post er valgt, markeres den med. Når tv'et tages i brug -> Tilslut antennekabel (-kabler) Antennekabel(-kabler) for: til antennebøsning(er): Antenne/kabel (analog) DVB-T DVB-C DVB-S (kabel 1) DVB-S (kabel 2) Symbolhastighed Foretrukken signalkilde Start søgning BACK: Tryk for at gå et trin tilbage. END: Hvis dette ikon er synligt, kan du afslutte guiden. Tabel over indstillingsmuligheder i ibrugtagningsassistenten. Der er talrige indstillinger i ibrugtagningsassistenten. Se nedenstående tabel, hvis du er i tvivl, så du ikke bliver overvældet. Poster Sprog Vælg sproget. Antenne/kabel (analogt): analoge stationer via kabel/antenne DVB-T: digitale, jordbaserede stationer DVB-C: digitale stationer via kabel DVB-S (kabel 1): digitale stationer via satellit DVB-S (kabel 2): digitale stationer via satellit Hvis du anvender en aktiv antenne, skal du vælge ja (5V) som antennestrømforsyning. Aktiv antenne Forklaring Tilslutning af ekstra apparater Stueantenne Tilslut antennekabel (-kabler) Retningsantenne Antenne DVB-T 10 Indledende installation Placering/indstilling af DVB-T antenne Hvis du modtager en eller flere DVB-T stationer med støj i billede og lyd, bør du ændre installationsstedet og retningen af antennen. Få oplysning hos din forhandler om, hvilke kanaler der anvendes til at sende DVB-T stationerne i dit område. Forudsætning: I normal fjernsynsindstilling med ingen anden menuskærm aktiveret, og en DVB-T station modtages og er valgt Tryk på MENU og fjernsynsmenuskærmen vises. Tryk på c/d for at vælge "Indstillinger", og tryk derefter på OK. Tryk på a/b for at vælge "Stationer", og tryk derefter på OK. Tryk på a/b for at vælge "Manuel indstilling", og tryk derefter på OK. TV menu > Indstillinger > Stationer Manuel indstilling Rediger stationer Vælg/tilpas foretrukne Antenne/kabel (analog) DVB-T DVB-C Signalkilde Kanal E05 Frekvens MHz Båndbredde 7 MHz Navn 12 Test C/N 96 Level 99 Søgeassiste DVB-S Signalkilden er allerede på DVB-T på gund af stationsforvalget. 4 5 Placer og retningsindstil antennen således, at de maksimale værdier for C/N og Level opnås. Tryk på BLÅ for at starte søgning. Søg efter DVB-T stationer en for en og sammenlign værdier for C/N og Level. Placer og retningsindstil derefter antennen til den svageste station, således at de maksimale værdier for C/N og Level opnås. Udfør derefter en automatisk søgning efter alle DVB-T stationer. Post Forklaring Afhængigt af den valgte kanal og landet, vil den tilknyttede båndbredde på 7 eller 8 MHz automatisk blive indstillet. 6 Båndbredde 11 Daglig anvendelse Tænd/sluk Hvordan man tænder/slukker for fjernsynet Tryk på a på fjernsynet. Sluk for fjernsynet ved at trykke på a på fjernsynet.

5 Husk imidlertid venligst på, at EPG-data (elektronisk programguide) vil gå tabt, og at programmerede timeroptagelser ikke vil blive udført af fjernsynet. Med stationsliste: 1 Tryk på OK med ingen anden menuskærm aktiveret. (Hvis favoritter-listen vises i stedet, skal du trykke på RØD). Programliste Standbyindstilling Hvis der er tændt for fjernsynet, kan du indstille det til standby ved at trykke på B på fjernbetjeningen. Hvordan man tænder fra standby Tryk fra standby på B på fjernbetjeningen eller tryk på en af talknapperne 0-9. Du kan også tænde for fjernsynet med OK, og du kan derefter se stationslisten og vælge en station. 2 Tryk på a/b/c/d eller 0-9 for at vælge den ønskede kanal på stationslisten, og tryk derefter på OK for at stille ind. Tryk på RØD for at gå til favoritter-listen. Tryk på BLÅ for at sortere listen i henhold til "alfabetisk" eller "numerisk". Hvis alfabetisk sorteret, skal du indtaste de første bogstaver med 0-9 som på tastaturet på en mobiltelefon. Den første station for de specificerede bogstaver markeres. Sådan tænder man for radioen Tryk fra standby på RADIO på fjernbetjeningen. Status af fjernsynsindikator Der er tre indikatorer på fjernsynets forplade. Se tabellen for hver LED-status. B indikator Fra Blå Rød STATUSindikator Rød Rød blinken Grøn Grøn blinken Orange HDD-indikator Rød Grøn Slukket Tændt Standby Status Starttimer er programmeret Modtager fjernbetjeningskommando HDD-optagetimer er programmeret. Modtager EPG-data Her kan du vælge en optager til optagelse fra adskillige tilsluttede optagere. Status HDD-optagelse er i gang Arkivafspilning eller tidsforskydningsoptagelse er i gang Status Sådan slettes, gendannes, flyttes og omdøbes stationer fra stationslisten Tryk, mens du er i stationslisten, på GUL (Rediger stationer). E Slet Vælg en station til sletning, og tryk derefter på RØD (Slet). Marker om ønsket flere stationer med a/b/c/d eller 0-9. Bekræft med OK eller annuller med RØD. E Gendan kanaler For at gendanne en kanal (kanaler), som du allerede har slettet, skal du vælge en station til gendannelse, og derefter trykke på GRØN (Gendan kanaler). Bekræft med OK. De gendannede kanaler sorteres i overensstemmelse med deres signalkilde ved slutningen af den respektive signalblok. E Flyt Vælg en station til flytning, og tryk derefter på GUL (Flyt). Marker om ønsket flere stationer med a/b/c/d eller 0-9. Tryk på OK for at afslutte markeringen. Tryk på a/b/c/d eller 0-9 for at vælge den position, du vil flytte til. Bekræft med OK eller annuller med GUL. Sørg for at vælge den rigtige blok af kanaler eller destination, når du flytter. BEMÆRK Tag altid netledningen ud af stikkontakten i væggen, hvis fjernsynet ikke skal anvendes i et længere tidsrum. Der forbruges stadig en lille smule elektrisk strøm, når der er slukket med a. Skift af kanaler Med Pr/Ps: Tryk på Pr/Ps for at vælge kanaler. Stationsdisplayet med lydformaterne vises kort. Hvis favoritter er indstillet, vil kun de valgte kanaler blive valgt med Pr/Ps. (Side 13) Symbolerne for lydfromatet findes på side 13. Hvis der er yderligere sprog eller DVD-undertekster for DVB-stationer, vil dets valg blive vist under stationsdisplayet. (Side 13) E Omdøb Vælg en station til flytning, og tryk derefter på BLÅ (Omdøb). Tryk på en hvilken som helst af taltasterne 0-9 for at vælge det ønskede tegn. Husk at trykke på og skifte talknapperne hurtigt, da overgangen til det næste ciffer sker ret hurtigt. Gentag indtil det nye navn er helt fuldført. Bekræft med OK eller annuller med BLÅ. Navnet kan indeholde op til 9 tegn. Kun til rådighed i analog fjernsynsindstilling. 12 Med 0-9: Tryk på 0-9 for at vælge kanaler. Daglig anvendelse Med favoritter-listerne: Du kan gemme og vælge dine favoritstationer i 6 favoritter-lister (f.eks. for flere brugere). Hver favoritter-liste kan indeholde op til 99 stationer. Efter den indledende installation er 10 stationer fra stationslisten allerede gemt i den første liste. Ændr favoritter-listen, så den modsvarer dine ønsker (se "Vælg/tilpas foretrukne" på side 37). Statusvisning Tryk på END, og et statusdisplay vises i et par sekunder. 1 Das Erste Toskana Vækning ma-fr Valg af sprog/lyd DVB-undertekst 14:31 14:50 Dolby D 1 Tryk på OK med ingen anden menuskærm aktiveret. Favoritter -> FavouriteList1 m På den øvrste linje kan du se nummeret og navnet på stationen, titlen på programmet og lydformatet. Tiden og, hvis aktiveret, alarmtidspunktet/alarmen og slukketidspunktet vises. Gå til "TV menu > Indstillinger > Diverse> Menuindstillinger" for oplysning om, hvordan man brugertilpasser indstillingerne for statusdisplayet. Lydformat Mono 2-lyds Beskrivelse Mono lydtransmission analog To-lyds transmission (Lyd1/Lyd2) analog Stereo- og lydtransmission analog eller digital (PCM) Dolby Digital lydtransmission (DD) MPEG-lydtransmission Disse symboler henviser til antallet af lydsignaler og optimal position/antal højjttalere (overkant vender fremad). 2 3 Tryk på RØD for at vise favoritter-listen. Tryk på 0-9 eller a/b/c/d for at vælge den ønskede station, og tryk derefter på OK for at registrere som en favorit. RØD: Tilbage til stationslisten GRØN: Scan alle stationerne (som i diasshow) i den aktuelt valgte favoritter-liste. Tryk på OK for at afslutte scanning. GUL: Ændr favoritter-listen. (Side 37) c/d: Flyt til den foretrukne/næste favoritter-liste. Stereo Dolby D MPEG,,,,,,,, Ekstra DVB-alternativer På statusdisplayet kan ekstra valgmuligheder tilbydes for specifikke programmer, afhængigt af DVBprogramudbyderen. Tryk på en af de farvede knapper eller på m under statusdisplayet, og den tilknyttede menu kommer frem. RØD: Kanalvalg for multikanal-udbydere GRØN: Valg af sprog/lyd m: DVB-undertekst/tekst-tv Valgmenuerne er kun til rådighed, så længe statusdisplayet vises. Post Beskrivelse Valget af undertekst refererer udelukkende til DVB-undertekst og tilbydes ikke af alle stationer. Mange stationer sender kun undertekst med tekst-tv.

6 Du kan udføre generelle indstillinger for DVB-undertekst under "TV menu > Indstillinger > Øvrige > DVB-undertekst". Valglinjen vises automatisk kort, hvis et nyt program begynder med alternativer, som adskiller sig fra dem i det tidligere program, eller hvis du skifter til en anden station. Valg af ekstern videokilde Tryk, når tilslutningen er udført, på b for at at vise skærmen Eksterne kilder, og tryk derefter på a/b for at skifte til en passende ekstern kilde med OK. Du kan også vælge en ekstern kilde via stationslisten. Eksterne kilder VIDEO DVD-REC DVD EXT3 EXT4 EXT5 EXT6 EXT7 Anvendelse uden fjernbetjening Denne funktion er praktisk, hvis der ikke er nogen fjernbetjening inden for rækkevidde. DVB-undertekst 1 Tryk kort på MENU for at vise skærmen til direkte styring. Det er muligt at indstille de følgende poster: "Driftsart", "Eksterne kilder", "Lysstyrke", "Kontrast", "Panorama modus" og "Service". "Service" er den post, som er reserveret udelukkende til service-personale. Nyt program 2 3 Vælg posten ved at trykke på P r/s. Vælg eller indstil ved at trykke på i k/l. BEMÆRK Menuskærmen til direkte styring forsvinder, hvis den ikke anvendes i nogle sekunder. 13 Tilslutning af eksterne apparater Fjernsynets integrerede Tilslutningsassistent hjælper dig med at tilslutte nye apparater og udføre kabelændringer. Inden du tilslutter det eksterne apparat, skal du køre Tilslutningsassistenten og registrere det udstyr, som skal tilsluttes. E Inden tilslutningen... Læs omhyggeligt brugsvejledningen for hvert eksternt apparat angående mulige tilslutningstyper. Dette vil også hjælpe dig med at opnå den bedst mulige audiovisuelle kvalitet fra fjernsynet og det tilsluttede apparat. Noter typen af din tilslutning ned, inden du kører assistenten. Angående bedre billed- og lydkvalitet Højere kvalitet opnås i stigende rækkefølge. Se brugsvejledningen for det apparat, som skal tilsluttes, så den bedst mulige tilslutning opnås. E Videoterminaler Højere kvalitet 1 HDMI (EXT 5 eller 6) Bemærkninger Når du anvender et HDMI/DVIkonversionskabel, skal lyden sendes ind separat. 2 KOMPONENT (EXT 3) 3 Euro SCART (EXT 1 eller 2) 4 S- VIDEO (EXT 4) 5 VIDEO (EXT 4) Tilslut ikke S-VIDEO og VIDEO samtidigt. Standardkvalitet E Lydterminaler Digital lydtilslutning Højere kvalitet 1 DIGITAL AUDIO IN/OUT Bemærkninger Med denne tilslutning skal du specificere den terminal, til hvilken lyden sendes. (Side 35) Når HDMI (EXT 5 eller 6) anvendes, vil HDMI-lydindgangen have forrang. Når du anvender et HDMI/DVIkonversionskabel, skal lyden sendes ind separat. DOLBY DIGITALsignaler afspilles ikke. 2 HDMI (EXT 5 eller 6) Standardkvalitet Analog lydtilslutning Højere kvalitet 1 AUDIO IN (L-R-CENTRE) 2 AUDIO IN (L/R) Standardkvalitet 14 Tilslutning af eksterne apparater Tilslutningsassistent Den integrerede Tilslutningsassistent viser dig, til hvilken terminal du skal slutte dit udstyr. Tilslut udstyret i overensstemmelse med diagrammet og følg meddelelserne en efter en. BEMÆRK Nye apparater bør ikke tilsluttes, hvis de er blevet registreret i tilslutningsassistenten. 5 Skærmen til valg af AV-udstyr åbner. Vælg apparat(er) til tilslutning med a/b, og tryk derefter på GUL for at markere. Et markeret apparat angives med. Hvis du for eksempel slutter en DVD-optager med HDMI-terminal til fjernsynet, skal du vælge "HDMI/DVI" og derefter trykke på GUL for at registrere. Du kan tilslutte flere apparater på samme måde. AV-indstillinger -> Udvalg af AV-udstyr DVD DVD-afspiller DVD DVD-recorder VCR Videobåndoptager SAT Sat-modtager STB SetTopBox/dBox Decoder Dekoder Camera CamCorder/Kamera AV Andet udstyr til EXT1/2/4 COMP.IN Udstyr til EXT3 HDMI/DVI Udstyr til EXT5 HDMI/DVI Udstyr til EXT Tryk på MENU og fjernsynsmenuskærmen vises. Tryk på c/d for at vælge "Tilslutninger", og tryk derefter på b for at flytte ned. Tryk på a/b for at vælge "AVindstillinger", og tryk derefter på OK. Tilslutningsassistentskærmen kommer frem. 6 Tryk på OK. Skærmen viser en standardskærm, som kan afvige fra den faktiske tilslutning. Tryk på OK for at fortsætte. Standardskærm AV-indstillinger Derefter viser tilslutningsdiagrammerne, hvordan man slutter de nye eller forindstillede apparater til terminalerne på bagsiden. Tryk på OK for at fortsætte. Hvis du specificerer en decoder til tilslutning, vil du blive dirigeret til submenuen "Vælg dekoderstation". 7 8 Tilslutningsassistent I øjeblikket forventer TVapparatet, at De har tilsluttet følgende apparater: Specificer signaltypen for terminalen. Hvis du ikke er sikker, skal du vælge den automatiske indstilling. Følg anvisningerne på skærmen for resten af processen. Poster Forklaring EXT4 EXT1 EXT2 EXT3 EXT5 EXT6 Signaltypen for de apparater, som kan tilsluttes, kan variere meget. Hvis du er i tvivl, skal du lade Tilslutninger og indstillingen for "Signal" være "Automatik-FBAS/ signal YC" (f.eks. DVD-afspiller/optager) eller "Autom.VHS/SVHS" (f.eks. videobåndoptager), og ellers vælge den rigtige signaltype. Vælg "ja", hvis billedet fra et tilsluttet apparat skal vises umiddelbart på fjernsynsskærmen under afspilning. En koblingsspænding er tilladt, så du ikke behøver at skifte manuelt for at se billedet fra det tilsluttede apparat. (Se brugsvejledningen for det tilsluttede gengiveapparat). Når du afspiller fra AV Link-apparater, vises billedet altid med det samme, uanset indstillingen. Vælg det AV-stik, til hvilket det apparat, fra hvilket du vil høre den digitale lyd, er tilsluttet. Forbind den digitale udgang på det eksterne apparat til den digitale indgang på fjernsynet. (Side 22) Hvis et apparat med digital lyd ikke er tilslutttet, skal du vælge "nej". Gengiv straks Tildel dig. audioindgang 15 Tilslutning af eksterne apparater HDMI-tilslutning VGA/XGA-tilslutning (PC/SetTopBox) (Optionel lydtilslutning) (Optionel lydtilslutning) HDMItilslutningerne (High Definition Multimedia Interface) giver mulighed for transmission af digital video og lyd via et forbindelseskabel fra en afspiller. Digitale billed- og lyddata sendes uden datakompression og mister derfor intet med hensyn til kvalitet.

7 Analog/digital konversion er ikke længere nødvendig i de tilsluttede apparater, hvilket også ville resultere i nedsat kvalitet. HDMI/DVI-konversion Hvis der anvendes et DVI/HDMI-adapterkabel, kan de digitale videosignaler fra en DVD eller PC også afspilles via den kompatible HDMI-tilslutning. Lyden skal desuden sendes ind. HDMI og DVI anvender begge den samme HDCPkopispærremetode. Tilslutning af HDMI-apparatet Vælg i "Tilslutningsassistent > Udvalg af AV-udstyr" "HDMI/DVI" og tilslut apparatet i overensstemmelse hermed. Hvis der anvendes et HDMI/DVI-konversionskabel, skal lydsignalerne sendes ind separat til enten DIGITAL AUDIO (IN) eller analog AUDIO IN (L/R). BEMÆRK Videostøj kan forekomme, afhængigt af typen af det anvendte HDMI-kabel. Sørg altid for at anvende et godkendt HDMI-kabel. Når du afspiller et HDMIbillede, vil det bedst mulige format for billedet blive detekteret og automatisk indstillet. Du kan tilslutte en PC eller en SetTopBox (STB) til EXT 7 (ANALOG RGB)-terminalen og derved anvende fjernsynsskærmen som udgangsapparat. Når du tilslutter din PC, skal du indstille PC'ens udgangsskærmopløsninger i overensstemmelse med PC'ens kapabilitetet. Se side 18 angående detljer om PC-signalkompabilitet. Når du tilslutter en SetTopBox, skal du indstille de følgende skærmopløsninger i overensstemmelse med kapabiliteterne af SetTopBoxen: Understøttede videosignaler (for STB): 576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i Tilslutning Tilslut apparatet til EXT 7 via VGA-kablet. Se side 22 angående lydtilslutning. Registrering i tilslutningsassistenten er ikke nødvendig. Indstilling af geometrien Ved at anvende denne funktion kan du indstille billedets vandrette/lodrette position. (Side 38) Indstilling af farvestandarden Tryk på MENU og fjernsynsmenuskærmen vises. Tryk på c/d for at vælge "Billede", og tryk derefter på b for at flytte ned. Tryk på a/b for at vælge "Farvestandard", og tryk derefter på b for at flytte ned. Tryk på c/d for at vælge "RGB" for PC, og "Ycc" (i sjældne tilfælde "Ypp" eller "RGB"), og tryk derefter på OK. Understøttede videosignaler: VGA, 576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p Se side 18 angående PC-signalkompabilitet. Understøttede lydsignaler: Hvis et tilsluttet HDMI-apparat er AQUOS LINK-kompatibelt, kan du drage fordel af de alsidige funktioner med brug af AQUOS LINK-knapperne på fjernbetjeningen. Se side angående detaljer. 16 Tilslutning af eksterne apparater Lydtilslutning Analog lyd: Forbind det analoge lydsignal fra PC'en eller SetTopBoxen via stereokabel til AUDIO IN (L/R)jackstikket på fjernsynet. Lyden afspilles via de til fjernsynet tilsluttede højttalere eller et højttalersystem. Digital lyd: Et eksternt digitalt lydsignal kan gengives via den integrerede Dolby Digital Dekoder eller via en eksternt tilsluttet digital lydforstærker. 1 2 Forbind det digitale lydsignal fra PC'en eller SetTopBoxen via et simpelt cinchkabel til DIGITAL AUDIO (IN)-stikket på fjernsynet. Tildel derefter den digitale lydindgang i "TV menu > Tilslutninger> Øvrige> Tildel dig. audioindgang". Forudsætning: En ekstern lydforstærker er allerede tilsluttet. (Side 22) Send det digitale lydsignal fra AUDIO DIGITAL OUT-stikket på fjernsynet til den eksterne forstærker. For en ekstern, digital lydforstærker: 1 2 Apparat-tilslutning (EXT3) DVD-afspillere/optagere med komponentvideotilslutninger kan også sluttes til EXT 3 (COMPONENT) på fjernsynet i stedet for til SCART-bøsningerne. Forbindelseskablet med tre cinchstik sender billedinformationen med bedre kvalitet end et SCARTkabel. Du skal bruge et ekstra kabel til lydtransmission. Den basale procedure for forberedelse af en komponent-tilslutning (kabeltilslutning og lydtilslutning) er den samme som forklaret i det foregående afsnit, "VGA/XGA tilslutning (PC/SetTopBox)", undtagen: Når parametrene indstilles i "Signaltype til EXT3 bøsning",skal du vælge "Automatisk", hvis du ikke er sikker. Læs brugsvejledningen for det eksterne apparat angående andre alternativer. 17 Tilslutning af eksterne apparater Oversigt over PC kompabilitet Opløsning VGA SVGA XGA SXGA FULL HD 640 g g g g g 1080 Vandret frekvens 31,5 khz 37,9 khz 48,4 khz 64,0 khz 67,5 khz Lodret frekvens 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Analog (D-Sub) Digital (HDMI) VESA Standard g g g g VGA, SVGA, XGA og SXGA er registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. BEMÆRK Dette fjernsyn har kun begrænset PC-kompabilitet og korrekt operation kan kun garanteres, hvis videokortet er i nøje overensstemmelse med VESA 60Hz-standarden. Enhver afvigelse fra denne standard vil resultere i billedforvrængninger. 18 Tilslutning af eksterne apparater Styring af HDMI-apparater med brug af AQUOS LINK Hvad er AQUOS LINK? Ved at anvende HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollen kan du med AQUOS LINK interaktivt styre kompatible systemapparater (AV-forstærker, DVD, Bluray disc-apparat) med anvendelse af en enkelt fjernbetjening. BEMÆRK AQUOS LINK-kompatibel AQUOS BD-afspiller, AQUOS Audio-højttalersystem og AQUOS-optager kommer i handelen efter at dette fjernsyn er kommet på markedet. (Pr. juli 2007) Hvad du kan gøre med AQUOS LINK Et-tryks optagelse Det er ikke nødvendigt at søge efter fjernbetjeningen til dit optageapparat. Tryk på REC E eller REC STOP H knapperne inde under vippedækslet for at starte/stoppe optagelsen af det du ser på fjernsynsskærmen. Et-tryks afspilning Mens fjernsynet er i standby-indstilling, tænder det automatisk og afspiller billedet fra HDMI-kilden. Styring med en enkelt fjernbetjening AQUOS LINK genkender automatisk det tilsluttede HDMI-apparat, og du kan styre fjernsynet og apparaterne som om du anvender en universel fjernbetjening. Anvendelse af titeloversigt over eksterne apparater I tilgift til visning af fjernsynets egen Timer list (side 34), kan du også få vist det eksterne apparats topmenu eller AQUOS BD-afspillerens/AQUOS-optagerens titeloversigt, forudsat at apparaterne understøtter AQUOS LINK. Flerfoldig styring af HDMI-apparater Du kan vælge, hvilket HDMI-apparat, du vil betjene, med OPTION knappen. BEMÆRK Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet, ikke mod det tilsluttede HDMI-apparat.

8 Videostøj kan forekomme, afhængigt af typen af det anvendte HDMI-kabel. Sørg altid for at anvende et godkendt HDMI-kabel. Der kan tilsluttes op til 3 HDMI-optageapparater, en forstærker og to afspillere, når dette system anvendes. Disse operationer påvirker det HDMI-apparat, som er valgt som den aktuelle, eksterne kilde. Hvis apparatet ikke fungerer, skal du tænde for apparatet og vælge den rigtige eksterne kilde med b. Tilslutning af HDMI-apparat til fjernsyn Tilslut først AQUOS Audio-højttalersystemet eller en AQUOS BD-afspiller/AQUOSoptager, som understøtter HDMI CEC-protokollen. BEMÆRK Se brugsanvisningen for det apparat, som skal tilsluttes, angående yderligere detaljer. Efter at du har taget tilslutningskablerne ud af forbindelse eller ændret tilslutningsmønsteret, skal du først tænde for fjernsynet med alle relevante apparater slukket. Ændr den eksterne indgangskilde ved at trykke på b, vælg den rigtige eksterne kilde og verificer den audiovisuelle udgang. Fjernsyn Tilslutning af AQUOS BDafspiller/AQUOS-optager via AQUOS Audio-højttalersystem AQUOS Audio-højttalersystem AQUOS BD-afspiller/ AQUOS-optager KTil OUT Koaksialt AUDIO-kabel (fås i handelen) Godkendt HDMI-kabel (fås i handelen) Godkendt HDMI-kabel (fås i handelen) 19 Tilslutning af eksterne apparater Tilslutning af udelukkende en AQUOS BDafspiller/AQUOS-optager E Valg af optager Her kan du vælge en optager til optagelse fra adskillige tilsluttede optagere Gentag trin 1 til 3 herover. Tryk på a/b for at vælge " Valg af optager", og tryk derefter på OK. Vælg optageren, og tryk derefter på OK. Fjernsyn BEMÆRK Hvis du har tilsluttet AQUOS Audio-højttalersystemet mellem fjernsynet og AQUOS-optageren, vil indikeringen af ekstern kilde skifte fra for eksempel "EXT5" til "EXT5 (Sub)". AQUOS LINK et-tryks optagelse Forberedelse Sørg for, at din CEC-kompatible optager er klar til at optage. Kontroller antenne- og kabeltilslutninger og den tilbageværende kapacitet på HDD- eller DVD-disc. AQUOS BD-afspiller/ AQUOS-optager Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på REC E. Kanalen for den CEC-kompatible optager skifter nu til fjernsynskanalen, og optagelsen begynder automatisk. Tryk på REC STOP H for at stoppe optagelsen. Godkendt HDMI-kabel (fås i handelen) AQUOS LINK-indstillinger E AQUOS LINK-auto tænd Hvis dette aktiveres, vil funktionen for et-tryks afspilning blive aktiveret. Mens fjernsynet er i standby-indstilling, tænder det automatisk og afspiller billedet fra HDMIkilden. 1 2 Tryk på MENU og fjernsynsmenuskærmen vises. Tryk på c/d for at vælge "Indstillinger", og tryk derefter på OK. TV menu Indstillinger Øvrige funktioner Billede Lyd AQUOS LINK-indstillinger Stationer Børnesikring Timer-funktioner Sprog Øvrige Tryk på a/b for at vælge "AQUOS LINKindstillinger", og tryk derefter på OK. Tryk på a/b for at vælge "Automatisk indkobling", og tryk derefter på OK. Tryk på c/d for at vælge "ja". BEMÆRK Fabriksindstillingen for denne post er "nej". 20 Tilslutning af eksterne apparater Betjening af et AQUOS LINK-apparat AQUOS LINK gør det muligt at betjene det HDMItilsluttede apparat med en enkelt fjernbetjening. BEMÆRK AQUOS LINK-knapperne som for eksempel B, REV G, PLAY I, FWD J, STOP H inde under vippedækslet er ikke de samme som de knapper, der anvendes til HDDbetjening. Se side 45. Manuel ændring af AQUOS Audiohøjttalersystemets lydindstilling Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. AQUOS LINK-menuen vises. Tryk på a/b for at vælge "Redigar lydtilstand". Lydindstillingen ændres ved hvert tryk på OK. Se brugsvejledningen for AQUOS audiohøjttalersystemet angående detaljer. 1 2 Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på PLAY I for at begynde afspilningen af en titel. Dette påbegynder ikke afspilning af programmer, som er gemt i DR-arkivet. Se højre spalte, afsnittet "Afspilning af titler med brug af AQUOS LINK", hvis du vil påbegynde afspilning med brug af listen med titler for AQUOS BDafspilleren/AQUOS-optageren. Afspilning af titler med brug af AQUOS LINK I dette afsnit forklares det, hvordan man afspiller en title i AQUOS BDafspilleren/AQUOS-optageren. 3 Tryk på FWD J for at gå hurtigt frem. Tryk på REV G for at gå tilbage. Tryk på STOP H for at stoppe. Tryk på B for at tænde/slukke for det HDMItilsluttede apparat Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. AQUOS LINK-menuen vises. Tryk på a/b for at vælge "Hovedmenu/Valg af titel", og tryk derefter på OK. Den forbundne optager tænder nu, og fjernsynet vælger automatisk den rigtige eksterne indgangskilde. Titeloversigtdataene fra den tilsluttede AQUOS BDafspiller/AQUOS-optager vises. Lytning med AQUOS Audio højttalersystemet Du kan vælge at lytte til fjrnsynslyden udelukkende fra AQUOS Audio-højttalersystemet og manuelt ændre dens lydindstilling. BEMÆRK AQUOS LINKknapperne som for eksempel B, REV G, PLAY I, FWD J, STOP H inde under vippedækslet er ikke de samme som de knapper, der anvendes til HDDbetjening. Se side Vælg titlen med a/b/c/d, og tryk derefter på PLAY I. Valg af mediatype for CEC-kompatibel optager Vælg mediatypen her, hvis din optager har flere lagermedia Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. Tryk på a/b for at vælge "Lyd via AQUOSaudiosystem". Tryk på c/d for at vælge "ja". Vælg "nej" for at lytte til fjernsynslyden. Lyden fra fjernsynshøjttaleren og hovedtelefonterminalen afbrydes, og kun lyden fra AQUOS Audiohøjttalersystemet kan høres Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. AQUOS LINK-menuen vises. Tryk på a/b for at vælge "Vælg optagelses/afspilningsmedie". Vælg det ønskede medium, som for eksempel DVD eller HDD. Mediatypen ændres ved hvert tryk på OK. Valg af HDMI-apparat Hvis flere HDMI-apparater er tilsluttet i en daisy chain, kan du specificere, hvilket apparat, der skal styres her.

9 1 2 3 Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. AQUOS LINK-menuen vises. Tryk på a/b for at vælge "Vælg apparat", og tryk derefter på OK. HDMI-apparatet skifter, når du trykker på OK, og menuskærmen slukker. 21 Tilslutning af eksterne apparater Optagelse via AQUOS optager EPG (gælder kun optager) Du kan fremkalde den CEC-kompatible optagers EPG og forindstille timeroptagelser med fjernsynets fjernbetjening. Højttaler/forstærker-tilslutning Tilslut en forstærker med eksterne højttalere som vist herunder. E Tilslutning af en digital forstærker Fjernsyn Åbn fjernbetjeningens vippedæksel. Tryk på OPTION. AQUOS LINK-menuen vises. Tryk på a/b for at vælge "AQUOS-RecorderEPG", og tryk derefter på OK. Den eksterne indgangskilde skifter og optagerens EPG vises. DIGITAL AUDIO (OUT) Vælg det program, som skal optages. Se brugsvejledningen for optageren angående detaljer. Digital forstærker BEMÆRK HDMI-lydsignaler sendes ikke ud fra DIGITAL AUDIO (OUT). Anvendelse af AV Link-funktionen Dette fjernsyn er udstyret med fire typiske AV Linkfunktioner til problemfri tilslutning mellem fjernsynet og andet audiovisuelt udstyr. Et-tryks afspilning Mens fjernsynet er i standby-indstilling, tænder det automatisk og afspiller billedet fra den audiovisuelle kilde (f.eks. videobåndoptager, DVD). Fjernsyn-standby Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede audiovisuelle udstyr (f.eks. videobåndoptager, DVD) også blive indstillet til standby. WYSIWYR (Hvad du ser, er hvad du optager) Hvis fjernbetjeningen for den tilsluttede videobåndoptager har en WYSIWYR-knap, kan du automatisk begynde optagelsen ved at trykke på WYSIWYR-knappen. Forindstillet nedhentning Overfører automatisk den forindstillede kanalinformation fra fjernsynets tuner til den på det tilsluttede audiovisuelle udstyr (f.eks. videobåndoptager) via EXT 2-terminalen. BEMÆRK Se brugsvejledningen for hvert eksternt apparat angående detaljer. Anvendelse af AV Link-funktionen er kun mulig, hvis fjernsynet har udført en fuldstændig auto-installation med det tilsluttede, audiovisuelle udstyr (side 10, Ibrugtagningsassistent). Om AV Link-funktionen er til rådighed afhænger af det anvendte audiovisuelle udstyr. Afhængigt af det anvendte mærke og typen af udstyret, er det muligt at de beskrevne funktioner kan være helt eller delvist ubrugelige. E Tilslutning af en analog forstærker Fjernsyn AUDIO OUT L-R Analog forstærker BEMÆRK HDMI-lydsignaler sendes muligvis ikke ud fra AUDIO OUT L-R. E Anvendelse af fjernsynshøjttalerne som centerhøjttalere Tilslut som vist, hvis du anvender fjernsynshøjttalerne som centerhøjttaler. Udfør i dette tilfælde en tilslutning mellem centerudgangen på forstærkeren og centerindgangen på fjernsynet (AUDIO IN CENTRE) med et cinchkabel. Fjernsyn AUDIO IN (CENTRE) DIGITAL AUDIO (OUT) PREOUT (C) Digital forstærker 1 2 OBS! Gå efter tilslutningen til "TV-menu > Tilslutninger > Lydkomponenter > HiFi/AV forstærker." Når du vælger "Surround-forstærker" for "Forstærkertype", skal du sørge for at vælge "ja" for posten "Tv-højtt. som centerhøjtt.". Anvend ikke centerhøjttalertilslutningen på forstærkeren, men anvend i stedet centerforforstærkerudgangen! 22 Andre egenskaber Billede-ibillede (PIP) Anvendelse af PIP-menuen Her kan du indstille billede-i-billede (PIP) typen (delt skærm eller lille billede) og placeringen af det lille billede Tryk på PIP for at aktivere billede-i-billede skærmen (PIP). Sørg for,at det billede, du vil anvende, er omkranset af en grøn ramme. Tryk på MENU for at vise billede-i-billede (PIP) menuen. He kan du ændre billede-i-billede (PIP) typen ("Mini-billede" eller "Split screen" under "Type") eller placeringen af det lille billede (under "Position"). Du kan også flytte det lille billede til et andet hjørne af skærmen ved hjælp af a/b/c/d. TV menu >Indstillinger PIP Børnesikring Timer-funktioner Sprog Øvrige Type Mini-billede Split screen Position øverst til højre Stat Dette fjernsyn kan vise to forskellige billeder ved hjælp af billede-i-billede funktionen. Tryk på PIP for at aktivere billede-i-billede skærmen (PIP). 105 BBC TWO 11:50-12:10 Schools: Look And Read 12 E28 11:50 m Stereo Valg af sprog/lyd DVB-undertekst Begrænsninger i billede-i-billede (PIP) indstilling Afhængigt af kombinationen af HDTV-signaler, er det ikke sikkert, at billede-i-billede (PIP) indstillingen kan vises. Det er ikke muligt at vise to kodede stationer samtidigt. Under optagelse skifter billedet og stationsvalget begrænses. GRØN ramme: Angiver at operationen angår det billede, som er omkranset af en grøn ramme. Hvis man for eksempel trykker på Pr/s, vil kanalen på den skærm, som er omkranset af en grøn ramme, blive ændret. Tryk på GRØN, hvis en grøn ramme ikke kan ses. Angiver at operationen ikke angår det billede, som er omkranset af en hvid ramme. Hvis man for eksempel trykker på Pr/s, vil kanalen på den skærm, som er ikke har en hvid ramme, blive ændret. HVID ramme: Frysning af sub-billedet Tryk på RØD for at fryse/ophæve frysningen af billedet i sub-billedet. Ombytning af to billeder Tryk på GUL for at ombytte indholdet. Stationsvalg Sørg for, at det billede, du vil anvende, er omkranset af en grøn ramme. Vælg stationer på normal vis. Sørg for,at det billede, du vil anvende, er omkranset af en grøn ramme. Tryk på BLÅ for at starte "Afspil programmer". Denne ramme bliver blå, og stationerne skifter automatisk. Rammen bliver grøn. 23 Scanning af valg Tryk på BLÅ igen for at stoppe scanningen. Andre egenskaber Anvendelse af PhotoViewer Dette fjernsyn er udstyret med PhotoViewer, som gør det muligt at se billeder i standard JPEG-formatet via en USB-stick eller et hukommelseskort i en kortslæser. Derudover kan du arrangere billederne i et diasshow. Visning af fotos EKSEMPEL E Tilslutning Sæt en kortlæser (med et USB-kabel) eller en USBstick i USBterminalen på fjernsynet (se side 6).

10 Powered by TCPDF ( Hvis du finder det vanskeligt at tilslutte et USB-kabel på grund at fjernsynets tilslutningsmønster (f.eks. montering på væggen), skal du anvende en USBforlængerledning (fås i handelen). BEMÆRK Afhængigt af modellen af kortlæseren eller USB-sticken, er det ikke sikkert, at fjernsynet vil genkende de indeholdte data. Anvend kun alfanumeriske tegn til navngivning af en Photo Viewer-fil. Tag ikke en USB-stick ud af forbindelse med fjernsynet, mens der overføres billeder, anvendes slideshow, eller når en menuskærm skifter til en anden. Lad være med at tilslutte eller tage en USB-stick ud af forbindelse med fjernsynet gentagne gange. USB 1:\picture_024.jpg\ Se billede Markér billede Diasshow Bladr (1/3) 38 billeder 1 2 Tryk på a/b/c/d for at vælge billedet, og tryk på Pr/s, hvis der er flere sider. Tryk på OK for at vise billedet i fuld størrelse. Start af PhotoViewer PhotoViewer starter automatisk, når et hukommelseskort eller et USB-apparat med passende data tilsluttes. Den første side i Fotooversigt vil blive vist. BEMÆRK Du kan ikke vise billeddata i progressivt JPEG-format. Et hukommelseskort eller et USB-apparat bør indeholde data i standard JPEG-formatet. Hvis en hukommelsesanordning allerede er sat i og hvis den ikke detekteres automatisk, skal du starte PhotoViewer som vist herunder: Tryk på MENU og fjernsynsmenuskærmen vises. Tryk på c/d for at vælge "Øvrige funktioner", og tryk derefter på b for at flytte ned. Tryk på a/b for at vælge "PhotoViewer", og tryk derefter på OK. Hvis der er flere hukommelseskort i kortlæseren, vil en valgmenu blive åbnet. Tryk på c/d for at vælge det ønskede hukommelseskort, og bekræft med OK. Hvis en hukommelsesanordning er sat i, er det ikke sikkert, at PhotoViewer starter automatisk. Start i så fald venligst PhotoViewer ved at følge trin 1-3 herover. Tryk på J eller Pr for at flytte til det næste billede. Tryk på J eller Ps for at flytte til det foregående billede. Tryk på END for at aktivere/deaktivere fotoinformationen. Hvis "Fotoinformation" er sat til "til", vil udvidet information blive vist. (Side 25) Tryk på GUL for at zoome ind på billedet. Indzoomning med m2, m4, m8 og original størrelse er muligt. I zoom-indstilling kan du flytte billedet omkring med a/b/c/d. For at afslutte zoomindstilling, skal du trykke på OK eller H. Tryk på c/d for at dreje billedet 90 grader til højre/ venstre. (For at dreje billeder, er du nødt til først at pausestoppe diasshowet). Tryk på OK eller H for at gå tilbage til Fotooversigtskærmen. Åbning af billedmappe Hvis der er en billedmappe i hukommelsesanordningen, skal du trykke på a/b/c/d for at vælge mappen på Fotooversigt-skærmen, og derefter trykke på OK for at åbne mappen. Afslutning af PhotoViewer Tryk på END på fjernbetjeningen for at afslutte PhotoViewer skærmen eller fjern hukommelseskortet eller USBapparatet. USB 1:\HD1PhotoViewer\ Åbn mappe Diasshow Bladr (1/3) 38 billeder Billederne i mappen vises. 24 Andre egenskaber Visning af diasshow Start af diasshow Tryk I på for at starte/fortsætte diasshow. BEMÆRK Hvis der ikke er valgt nogen billeder til diasshow, vil alle billederne i hukommelsesanordningen blive afspillet i diasshow. Anvendelse af menuen PhotoViewer Med menuen kan du justere billedindstillingerne og vælge hukommelsesanordningen. Tryk, mens du er på PhotoViewer-skærmen, på MENU for at vise PhotoViewer-skærmen. PhotoViewer-menu Gå til... Billedvisning Billedskift Billedovergange Fotoinformation Billedindstillinger Billede 001 Toppen af mappe Optimal størrelse hvert 20 alle skiftevis til Bunden af mappe Mens diasshow er i gang (eller pausestoppet), kan du: Trykke på OK for at vise Fotooversigt. Trykke på F for at starte/fortsætte diasshow. Trykke på GUL for at zoome ind (kun når diasshow er pausestoppet). Trykke på c/d for at dreje billedet 90 grader til højre/venstre (kun når diasshow er pausestoppet). Trykke på J eller Pr for at flytte til det næste billede. Trykke på J eller Ps for at flytte til det foregående billede. Trykke på H for at afslutte diasshow. BEMÆRK Tidsrummet med billedændring kan være længere end tidsindstillingen i menuen. Hvad du kan gøre med PhotoViewer-menuen Poster Gå til... Beskrivelse Du kan gå direkte til billedet eller springe til begyndelsen eller slutningen af filen. "Optimal størrelse": billederne gores mindre eller større, så de fylder skærmen optimalt ud. "Original opløsning": billederne vises i deres originale størrelse. Hvis billedopløsningen er højere end skærmens, vil dele af billedet blive skåret af. Du kan indstille varigheden af hver ramme i diasshow til mellem 3 og 60 sekunder. Du kan vælge 4 forskellige overgangsmønstre i diasshow. Du kan også vælge "alle skiftevis" for at få en fotoovergang til at køre i rækkefølge. Du kan vise ekstra information om billederne. Disse er : tid og dato, opløsning og billedstørrelse. Her kan du indstille: AV-modus, Kontrast, Lysstyrke, Farve og Skarphed. Du kan vælge hukommelsesmedium til PhotoViewer. Denne mulighed bliver kun synlig, hvis der er sat mere end 2 medier i fjernsynet. Billedvisning Billedskift Billedovergange Valg af billeder til diasshow Fotoinformation 1 2 Tryk på a/b/c/d for at vælge de billeder, der skal afspilles i diasshowet, og tryk derefter på BLÅ for at bekræfte. Tryk på I for at starte/fortsætte diasshow med kun de udvalgte billeder. Billedindstillinger Vælg lagermedium 25 Andre egenskaber EPG (Elektronisk programguide) EPG står for Electronic Programme Guide (Elektronisk Program Guide) og forsyner dig med skærmmenuprogramdetaljer. Med dette system kan du, i lighed med en trykt programoversigt, få oplysninger om det aktuelle program. Derudover kan programmer sorteres alt efter visse emner, gemmes, og optagelserne kan programmeres. Justering af programlisten 1 2 Forudsætning: du er i de øverste søgebegrænsninger (hvis ikke, skal du trykke på BLÅ for at skifte). Vælg "Dato", "Tid", "Stationer" eller "Emner" med a/b.

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S

LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LE700E LC-32LE700S LC-40LE700E LC-40LE700S LC-46LE700E LC-46LE700S LC-52LE700E LC-52LE700S LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-32LU700S LC-40LU700E LC-40LU700S LC-46LU700E LC-46LU700S

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

LC-52XS1E LC-65XS1E TU-X1E LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN LC-5XSE LC-65XSE TU-XE SVENSKA SUOMI DANSK NORSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK SPECIAL NOTE FOR

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S

LC-42XL2E LC-42XL2S LC-46XL2E LC-46XL2S LC-52XL2E LC-52XL2S LC-4XLE LC-4XLS LC-46XLE LC-46XLS LC-5XLE LC-5XLS ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-40LU824RU http://da.yourpdfguides.com/dref/4359903

Din brugermanual SHARP LC-40LU824RU http://da.yourpdfguides.com/dref/4359903 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-P42UT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645974

Din brugermanual PANASONIC TX-P42UT30Y http://da.yourpdfguides.com/dref/5645974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SHARP LC-60LE636S http://da.yourpdfguides.com/dref/3990426

Din brugermanual SHARP LC-60LE636S http://da.yourpdfguides.com/dref/3990426 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK

Trådløst TV Link SBC VL1400. Sikkerhedsforanstaltninger DANSK 8 DANSK Trådløst TV Link SBC VL00 Med Philips trådløse TV Link kan du distribuere enhver type videosignal (digital eller analog dekoder, DVD er, satellitmodtagere, videomaskiner etc.) og ethvert program

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere