Telefoner, e-post og adresser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefoner, e-post og adresser:"

Transkript

1 2001/2002

2 Telefoner, e-post og adresser: Gymnasiets administration og rektor: Telefax: Rektor (privat): Rektors stedfortræder (privat): Lærerværelse (mønttelefon): Elevtelefon (mønttelefon): Pedellen (privat): E-post: Hasseris Gymnasium: Skolens administration: Rektor: Rektors stedfortræder: Rektor træffes bedst kl. 8-9 alle skoledage. Skolens kontor er åbent mandag til fredag kl Studievejledere: Lektor Knud Jørgensen Lektor Ulla Kaiser Lektor Jens Peter Lund Studievejlederne træffes på faste tider (se opslag), i alle 12-frikvarterer samt efter aftale. Skolens hjemmeside: På hjemmesiden kan du finde mere om skoleåret 2001/2002. Redaktion Claus Jensen Jørgen Rydén Rømer Leif Milo Sørensen Tryk: Blauenfeldt Grafisk Produktion, Gymnasiets adresse: Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300, postboks 70, 9100 Aalborg Forsidebillede: På vej ud i livet (foto: Leif Milo Sørensen) Bagsidebillede: Studenterårgang Hasseris Gymnasium ejes og drives af Nordjyllands Amt. Gymnasiet sorterer under Undervisnings- og Kulturudvalget.

3 Indholdsfortegnelse: 2 Skolens administration 3 Gymnasiet i bevægelse 4 Af skolens dagbog 6 Debatten om gymnasiet 7 Hasseris Gymnasiums Venner 8 Elevrådsarbejdet 9 Hasseris Gymnasium ramt af lynet 10 Den 10. Livøtur - og ikke den sidste 12 Om International Baccalaureate på Hasseris Gymnasium 14 Årets studentertale 16 Studenter Legater 19 Hvor kom de nye elever fra? 20 Skolens personale

4 Skolens administration: Andre funktioner: Skolebestyrelsen: Rektor: Anders Nygaard Andersen Rektors stedfortræder: Lektor Bjarne Larsen Administrative inspektorer: Lektor Bjarne Larsen Lektor Leif Milo Sørensen Lektor Mette Ørum Sekretærer: Dorthe Knudsen Lis Ravn Pedeller: Mogens Larsen Tommy Frederiksen Henrik Larsen AV- og boginspektor: Lektor Flemming Christensen Datavejledere: Lektor Flemming Christensen Lektor Mikael Krarup Leth Web-master: Lektor Jørgen Rydén Rømer Elevrådets formand: Thomas Tørring, 3x (indtil ) Morten Skriver Zimmer, 2x (fra ) Pædagogisk Råds forretningsudvalg: Lektor Bent Trangbæk (formand) Lektor Erik Christensen Lektor Bent Brandtoft (tillidsmand) Skemalægger : Lektor Kai Gregersen Anders Nygaard Andersen (rektor) Valgt af amtets U&K-udvalg: Kurt Borregaard (indtil ) Signe Friis (fra ) Valgt af elever: Anna Hobolth, 3z (indtil ) Thomas Tørring, 3x (indtil ) Jeppe Vestergaard Boelsmand, 2y (fra ) Martin Eriksen, 1x (fra ) Valgt af forældre: Bente Christensen (næstformand fra ) Aage Vest Petersen (indtil ) Henny Rex (fra ) Hanne Kjelst Rosendahl (næstformand indtil ) Elsebeth Skov Preben Sørensen (formand) Valgt af Kommuneforeningen i Nordjylland: Thomas Kastrup-Larsen (indtil ) Anette Valentin Pedersen (fra ) Valgt af Pædagogisk Råd: Per Mejlholm (fra ) Ole Schou Pedersen (indtil ) Bent Trangbæk Valgt af teknisk-administrativt personale: Lissy Mogensen (indtil ) Karin Kollerup Sørensen (fra ) 2

5 Gymnasiet i bevægelse Det trækker op til en gymnasiereform. Adskillige aktører meldte sig i 2002 på banen med udspil til fremtidens gymnasium. I disse udspil kan man ane nogle af de temaer, som må blive aktuelle i den kommende reform: Hvordan fastholder vi en balance imellem de almendannende og studieforberedende elementer og så de nye personlige kompetencer? Hvordan skal vægtningen være imellem fag og tværfag? Bliver en del af undervisningen virtuel og så videre? Allerede under den gældende gymnasiebekendtgørelse har vi måttet indrette os efter ændrede arbejdsbetingelser. Det betød i det forløbne år et anderledes skema. Efter et fra alle sider udskældt systems uhensigtsmæssigheder, endte vi med et 14 dags skema med et modul på 70 minutter, som dog ændres til et 95 minutters modul i 2002/03. Ændringerne i skemamodulet er afstedkommet af behovet for at have nogle dage i løbet af året til længerevarende projekter eller temaer. amtet bærbare computere til samtlige lærere, som nu eksperimenterer med at udvikle undervisningen ved anvendelse af konferencesystemer og inddragelse af andre IT-aspekter. Jeg vil gerne takke medarbejdere og elever for deres indsats med at skabe en levende og inspirerende dagligdag med udfordringer og oplevelser for alle. A. Nygaard Andersen, rektor 2001/02 var året, hvor vi på forskellig vis forberedte modtagelsen af vores første klasse i det internationale gymnasium. Vi fik en foreløbig godkendelse fra IBO og kunne derfor starte en pre-ib klasse med 18 elever i august I det forløbne år blev det nordjyske IT fyrtårn synligt på gymnasiet: I januar måned udleverede 3

6 Af skolens dagbog : 16-17/8 Tur til Livø med alle 1g-elever. 21/8 Gymnasiebestyrelsesmøde. 24/8 1g-fest i kantinen. 27/8 Gymnasiebestyrelsesmøde. 3/9 Bestyrelsesmøde i Hasseris Gymnasiums Venner. 6-7/9 Besøg af elever fra Stolpedalsskolen og Vejgaard Østre Skole. 7/9 Fredagscafé /9 Besøg af elever fra Vester Mariendal Skole /9 Besøg af elever fra Frejlev Skole. 12/9 Møde for 1g-eleverne og deres forældre. 21/9 Fredagscafé. 25/9 Lærerforsamlingsmøde om 1g. 3/10 Flexdag /10 Jacob Cramer, 3y, Thomas Tørring, 3x og Christoffer Gerner Mikkelsen, 3x deltager i efterårslaboratorium på Kemisk Institut, Syddansk Universitet i Odense /10 Besøg af elever fra Mellervangskolen. 25/10 Flexdag. 3mKE på ekskursion med Ole Schou Pedersen til Aalborg Universitet. 29/10 Møde med forældre til brobygningselever. 2/11 Gymnasiets årsfest. 5-30/11 Brobygningselever på HG. 6/11 Besøg af Monica Flodman, Associate Regional Director for The International Baccalaureate Organization. 6/11 Gæster fra Litauen. 7/11 Operation Dagsværk. 12/11 Fransk teater i festsalen for alle franskelever. Kantineudvalgsmøde. 13/11 Bestyrelsesmøde i Hasseris Gymnasiums Venner. 14/11 Gymnasiebestyrelsesmøde. 2g3gEø på ekskursion med Erik Christensen til Fibertex. 15/11 Lærerforsamlingsmøde om 2g og 3g. 16/11 Fællestime: Valgmøde med Sv. Aa. Jensby og John Iversen. 22/11 Studieorienterende møde for 2g og 3g. 27/11 Valg til gymnasiebestyrelsen. 30/11 Gallafest for eleverne. 6/12 Fællestime med Peter Kemp /12 Besøg af elever fra Nibe Skole og Farstrup Skole /12 Flexdage. 2/12 HG-julekoncert i Hasseris Kirke. 21/12 Juleafslutning. 4

7 10-11/1 Besøg af elever fra privatskolerne i Aalborg. 10/1 Forældrekonsultation /1 Besøg af elever fra Vester Mariendal skole. 16/1 Forældrekonsultation. 3g-elever deltager i volleyballstævne i Hobro. 22/1 Valgfagsorientering /1 Besøg af elever fra Gl. Hasseris skole. 25/1 Korstævne i Hobro /1 Jacob Cramer, 3y og Annette Heidemann Krogh, 3z deltager i Dansk Kemiolympiade i København. 28/1 Valgfagsorientering for 2g vedr. mellemniveaufag. 29/1 Orienteringsmøde for kommende elever og deres forældre. 31/1 Valgfagsorienteringsmøde for elever og forældre. 7/2 Lærerforsamlingsmøde som 2g og 3g. 8/2 Elevfest. 15/2 Fredagscafé. 26/2 Lærerforsamlingsmøde om 1g /2 Besøg af Monica Flodman og Ole Toft Hansen vedr. International Baccalaureate (IB). 28/2 Orienteringsmøde for kommende IB-elever og deres forældre. Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Hasseris Gymnasiums Venner. 4/3 Fællestime: Koncert med basix. 8/3 Flexdag /3 Flexdage for 1g. Rejseuge for 2g: 2a i Wien med Vita Braagaard og Bjarne Larsen. 2xz i Firenze med Torben Winkler, Hanne Christiansen og Claus Jensen. 2by i Prag med Ulla Kaiser, Hans Henrik Lauritzen og Annelise Schou Pedersen /3 Udvekslingsbesøg af elever fra Lüchow. 22/3 Fredagscafé. 5/4 Forårsfest. 3/5 Lærerforsamlingsmøde. 3g-ernes sidste skoledag, romatch ved Honnørkajen. 6-7/5 Flexdage. 13/5 Gymnasiebestyrelsesmøde. 17/5 Fredagscafé. 20/6 Translokation. 21/6 Dimission og dimissionsfest. 5

8 Debatten om gymnasiet Er der for mange elever i gymnasiet? Skal opdelingen i sproglig og matematisk gren fjernes? Er der for lidt naturvidenskab? Skal der være mere projektarbejde? Hvem skal egentlig bestemme over gymnasiet? Alle disse vigtige spørgsmål er blevet diskuteret i gymnasiets bestyrelse. Her sidder nemlig samtlige grupper, som har en aktie i gymnasiet: Eleverne, elevernes forældre, politikerne, lærerne og rektor. Det er dem, der bruger skolen, dem, der betaler for den, og dem, der er ansat til at gøre arbejdet. På en måde bestemmer eleverne over gymnasiet. Det gør de med fødderne. De vælger, hvilken linie de vil på, og når de har valgt sproglig eller matematisk, vælger de valgfag og fag på højt niveau. Eleverne sætter stor pris på denne valgfrihed, og flere har sagt, at hvis den ikke fandtes, var de droppet ud. Eleverne har også sagt, at de synes, at der kommer for mange i gymnasiet, og at egnethedserklæringen måske ikke skulle have været afskaffet. Det kan i hvert fald være et problem, at niveauet sænkes, fordi der er for stor spredning i timerne. Der er mange, der trækker i gymnasiet og vil noget bestemt med det. I det forløbne år holdt Dansk Industri en gymnasiekonference, og her var budskabet, at alle burde have naturvidenskab i et vist mindstemål, og at mange flere burde have naturvidenskab på højt niveau, ikke kun matematik, men også fysik og kemi. De ansatte holder fast ved, at gymnasiet både skal være almendannende og studieforberedende, og også på, at der ikke bør være for stor forskel på landets gymnasier. Når det sidste er blevet berørt, skyldes det, at de nyeste idéer vedrørende gymnasiet er gymnasierne som selvstyrende enheder og måske oprettelse af særlige science-gymnasier for de mest interesserede i naturvidenskab. En af fremtidsvisionerne om gymnasiet er også, at klasseundervisningen må træde lidt i baggrunden til fordel for elevernes selvstændige projektarbejde. Lærerne må indtage en konsulentrolle i forhold til projektgruppernes arbejde. Bestyrelsen følger også med i søgningen til Hasseris Gymnasium. Den steg med 15% i år. Bestyrelsen har endvidere fulgt oprettelsen af den engelsksprogede linie, også kaldet IB (International Baccalaureate), og er glad for, at 1g (pre-ib) er sat i gang. Ved starten af sidste skoleår igangsattes et skema med nye lektionslængder. Et uforudset problem var, at eleverne ikke længere havde frikvarter på samme tidspunkt (og for den sags skyld heller ikke lærerne). Der var en god diskussion om det nye skema i bestyrelsen med eleverne som ivrige deltagere. Skolen traf med prisværdig hurtighed beslutning om et nyt skema, hvor frikvartererne var udgangspunktet. Forløbet havde givet en god bevidsthed om, at det er vigtigt at holde sammen på skolen som en samlet social enhed. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, udbud af valgfag, klassestørrelse, ferieplan og ordensreglement. På skolens udmærkede hjemmeside kan man følge med i bestyrelsens beslutninger. De bygger som regel på et grundigt oplæg fra skolen, og beslutningerne træffes næsten altid i stor enighed. Der er et godt samarbejdsklima og debatmiljø i bestyrelsen. Preben Sørensen, forældrevalgt og formand for bestyrelsen. 6

9 Hasseris Gymnasiums Venner 2001/2002 Hasseris Gymnasiums Venner (HGV) er en forening, der består af forældre til skolens nuværende og tidligere elever, tidligere elever og i øvrigt alle, der er interesseret i skolen og dens arbejde. Foreningen blev stiftet i Foreningen har til formål at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen, samt økonomisk at støtte skolen på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor denne er utilstrækkelig, f.eks. til foredrag, rejser, kunstneriske formål etc. Ved introduktionsmødet for de nye 1g-elevers forældre i september 2001 var repræsentanter for HGV til stede, dels for at præsentere nye forældre og elever for foreningen, og dels for at hverve nye medlemmer. Det lykkedes desværre ikke at hverve så mange nye medlemmer som tidligere år, idet kun små 20 tegnede sig. Foreningens samlede medlemstal er nu knap 160. Den årlige generalforsamling afholdtes den 28. februar Efter velkomst fra formanden valgtes rektor A. Nygaard Andersen som dirigent. Af formandens beretning fremgik, at der i årets løb, udover legater ved dimissionen, er ydet støtte til den traditionelle Livø-tur for nye elever, samt til julekoncerten og til et antal elever i forbindelse med studieture i øvrigt. Foreningens regnskab fremviste et overskud på 547 kr., efter at der i studielegater og andre tilskud var udbetalt i alt 7799 kr. Regnskabet blev godkendt, og kontingentet fastsattes som hidtil til minimum 75 kr. årligt. Eva Lykke Madsen ønskede ikke genvalg. Da der ikke forelå andre forslag til valg til bestyrelsen, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at supplere sig selv op til det krævede antal medlemsrepræsentanter. Som revisor genvalgtes statsaut. revisor P. Østergaard Mortensen. Bestyrelsens medlemsrepræsentanter består herefter af Nina Kjær Jensen (formand), Henny Rex, Birgitte Lervang og Merete Leegaard. Bente Christensen er valgt af Hasseris Gymnasiums bestyrelse, og skolen er repræsenteret af Anders Nygaard Andersen, Lars Korslund Nielsen og Peter Væversted Pedersen (de to sidstnævnte fungerer som henholdsvis sekretær og kasserer). Nina Kjær Jensen, formand 7

10 Elevrådsarbejdet Skoleåret 2001/2002 har for elevrådets vedkommende budt på mange spændende opgaver. Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse, som mødes ca. en gang om måneden, og dets primære formål er at varetage elevernes interesser i samarbejde med lærerne og administrationen et vigtigt formål, da eleverne jo udgør klart den største gruppe på gymnasiet. Udover at deltage i elevrådsmøderne består elevrådsarbejdet for manges vedkommende også i at deltage i skolens forskellige udvalg. Her kan nævnes forretningsudvalget, som tager sig af små problemer og planlægger elevrådsmøderne, caféudvalget, som arrangerer fredagscaféer, og kantineudvalget, som diskuterer problemer vedrørende ja, gæt selv. Et af de emner, som vi som elevrødder har brugt mest tid på i det forgangne skoleår, har været skemastrukturen. Fra starten af året blev en ny skemamodel med en lektionslængde på 70 minutter indført, men mange, ikke blot elever, var utilfredse med denne model. I løbet af skoleåret blev der derfor udarbejdet forslag til andre skemastrukturer. Disse forslag blev fremlagt for elevrådet, og fordele og ulemper blev diskuteret. Herefter fremlagde klasserepræsentanterne modellerne for deres klasser, og der blev afholdt afstemninger i hver enkelt klasse. Det hele endte med, at vi i skoleåret 2002/2003 kører med et fjortendagesskema med en lektionslængde på 95 minutter, en løsning, som er et retfærdigt kompromis mellem de modeller, som hhv. elever og lærere pegede på. Elevrådet har endvidere brugt en del tid på at diskutere kantineforholdene på skolen, især priser og hygiejne. Desuden har vi ligesom sidste år valgt at lave årbog/kødbog sammen med de andre aalborggymnasier, og i år er også Nørresundby Gymnasium kommet med. En væsentlig grund til, at dette samarbejde er kommet i gang, er Fælleselevrådet I Nordjyllands Amt (FINA). Her mødes elever fra alle amtets gymnasieskoler, og efter en lidt skidt periode er FINA-samarbejdet nu igen begyndt at fungere. Udover at være medlem af FINA er elevrådet medlem af DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. I starten af skoleåret lavede DGS en kampagne mod forhøjelse af klassekvotienten, og i den forbindelse blev der arrangeret en landsdækkende elevstrejke, som eleverne på Hasseris Gymnasium naturligvis deltog i. Som nævnt deltager mange af elevrådets medlemmer i forskellige udvalg, hvor også lærerne er repræsenteret. Elevrådet har blandt andet repræsentanter i skolebestyrelsen. Jeg håber, at ovenstående har givet et indtryk af, at elevrådsarbejdet på Hasseris Gymnasium i 2001/2002 har været både sjovt, spændende, udfordrende og seriøst. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det!! Morten S. Zimmer, elevrådsformand

11 Hasseris Gymnasium ramt af lynet Den 18. juni slog et kraftigt lyn ned i kantinebygningen. Det gav pedellerne en masse ekstraopgaver, især på grund af omfattende skader på det elektroniske isenkram. Varmeanlæg, skoleuret, alarmen, telefoncentralen og HF spoler i lamperne blev sat ud af funktion, og kantinebygningen fik et stort hul i taget. Som led i den almindelige vedligeholdelse er der sket udskiftning af de nedslidte flisebelægninger på parkeringspladsen og cykelstierne. Desuden har vi fået malet udvendigt på to gavle, samt malet vinduer og døre ved de tilstødende bygninger. I de to sidste uger af august blev vinduerne i hallen udskiftet. De er fra 1972 og har været tjenlige til udskiftning i flere år. De nye vinduer er af aluminium udvendigt og træ indvendigt. Biblioteket er i forbindelse med IB-projektet blevet udvidet med et klasseværelse, og vi er nu i gang med at indrette det med de ønskede arbejdsplader, så det kan fungere som studycentre for IB-eleverne. Et almindeligt klasseværelse er blevet delt op til to mindre lokaler, primært til brug for IB. Indendørs har vi fået malet nogle gangarealer, der trængte til en kærlig hånd. Vi har i årets løb fulgt det nye varmeanlæg intenst. En del fejl er fundet og udbedret, og vi prøver stadig på at forbedre systemet. Vi har bl.a. fået natkølingen til at fungere, hvilket er en stor fordel i juni og august måned, hvor det er svært at få en tilpas temperatur i klasselokalerne, når udetemperaturen er højere end indetemperaturen. I årets løb er rengøringsassistenternes arbejdstider omlagt til mere menneskelige mødetider fra kl. 5 om morgenen til kl.12. Det gamle system var ikke tidssvarende, og nu er rengøringen på skolen blevet mere synlig ikke resultatet af et natligt mirakel. Pedellerne har haft en roligere sommer end de to foregående år, hvor vi fik nyt varmeanlæg. Vi har derfor kunnet udføre mange andre opgaver som f.eks. at få rengjort varme- og ventilationsanlæg, lavet logbøger for samtlige anlæg og gennemgang af klasselokaler med eftersyn af stoleophæng og øvrigt inventar. Vi kan med glæde se tilbage på et år, hvor skolen er blevet godt vedligeholdt. Mogens Larsen, pedel 9

12 Den 10. Livøtur og ikke den sidste At starte på gymnasiet er som at bygge en pyramide eller et boligkompleks. Man må lægge kræfter i for at få skabt et godt fundament og senere nå toppen, yde før man kan nyde. Det kan være svært at tage de første skridt ind på skolen, især hvis man er helt alene. Forude venter en hel årgang, et hold tutorer, en ny skole, en ny lærerstab samt en fremtid, man selv skal være med til at forme. Nu skal man præsentere sig, give et godt indtryk og samtidig være med til at skabe et godt fællesskab, hvilket er mange ting at få lagt på sine skuldre fra starten. Man er rystende nervøs, men samtidig utrolig spændt hvad vil de kommende tre år bringe? På Hasseris Gymnasium er der samlet et hold tutorer til at hjælpe de nye 1g-ere gennem de første par uger. Ung-til-ung metoden er utrolig vellykket og brugbar, og gymnasielærere er jo ikke altid med på det kommunikationsniveau, unge benytter. De nye elever har også nemmere ved at sætte sig ind i livet på gymnasiet, når de hører om det fra én, der selv har stået og står i samme situation. Og tutorerne bliver et holdepunkt, de nye elever kan benytte sig af, hvis spørgsmål eller problemer skulle forekomme. Men når alt det formelle er overstået, skal klasserne, hver især og på tværs, lære hinanden bedre at kende, men på en anden måde end i skolen. Til dette formål har Hasseris Gymnasium en herlig lille ø til rådighed. Turen til Livø, uge efter skolestart, er helt klart højdepunktet for de nye elever. Her skal de bo side om side med deres klassekammerater et helt døgn. De skal sove på værelse sammen, lave mad sammen, løse opgaver sammen, se hinanden morgengrimme og med kost og spand, og sidst, men ikke mindst, skal de feste lidt sammen. Om aftenen bliver der nemlig holdt en lille fest, hvor hygge og samvær kombineres med musik og en tilpas feststemning, hvor ingen er for fulde eller for larmende. Hver elev får et par genstande, og det medfører den sociale åbenhed, man finder til næsten alle fester. Eleverne ser hinanden på en anden måde end den, hvor fingeren hænger i vejret i matematiktimen. Men festen er jo kun en brøkdel at det hele. Som 10

13 sagt skal de bo i hytter, de fleste klasser for sig, to klasser bor dog sammen i den største hytte. I år fik 1a æren af at bo sammen med skolens nyopstartede IB-klasse. Det var en god måde at integrere IB-erne, og der blev hygget og pjattet meget på tværs af de to klasser. Og så skulle der rystes sammen. Eleverne blev sat til i fællesskab at løse opgaver med snilde og kreativitet, og også på tværs af klasserne skulle eleverne få et hold til at fungere og komme med egne ideer dertil. Turen til Livø opfordrer virkelig de nye elever til at vende vrangen ud på sig selv og komme med det bedste, de kan præstere, og det med en positiv indstilling. Klasserne er ikke klasser før Livø-turen det er den, der giver klassen noget at snakke om og grine af indbyrdes. Og det er for det meste også på Livøturen, man for første gang siden skolestart lige tager et øjeblik for sig selv, smiler og tænker det skal sgu nok gå, for det er faktisk nogle fine mennesker, man er kommet iblandt. For mit eget vedkommende kan jeg kun tænke positivt, når jeg ser tilbage på Livø-turen, og som tutor for 1a glæder det mig at se, at de ligesom de andre klasser fik en rigtig god tur samt fandt et kanongodt sammenhold. Det var den 10. Livø-tur, og jeg håber for de næste mange årgange, at de skal opleve den samme glæde ved en så nøje tilrettelagt og vellykket tur. Sophie Leegaard, 2y 11

14 Om International Baccalaureate på Hasseris Gymnasium Som læsere af skolens årsskrift vil kunne huske, berettede rektor sidste år om, at Hasseris Gymnasium var udnævnt til at være Nordjyllands Amts IB-skole. I indeværende år har vi derfor brugt en del ressourcer på at gøre klar til at modtage de første elever i august Eksempelvis har alle udpegede IB-lærere været på besøg på nogle af de allerede eksisterende IB-skoler i Danmark. Især er 12 turen gået til Nyborg Gymnasium, hvis lærere har været flinke til at hjælpe os med råd og dåd. HG-lærerne har også deltaget i teacher training hos to lærere fra Aalborg International School - Bill Davey og Jenny Rohd-Thomsen. Og endelig sluttede skoleåret af med, at lærerne deltog i et 5-dages sommerkursus i Riga sammen med IB-lærere fra hele verden. I alt skal 10 lærere i gang med at undervise den kommende pre- IB klasse i 1.g matematiker-pensum på engelsk, så det er vi alle spændte på. Vi har også været spændte på sammensætningen af det første hold elever. Ganske vist var ansøgningsfristen den 15. marts, men da der på dette tidspunkt kun var indkommet 15 ansøgninger, var der jo plads nok, hvis andre skulle søge senere. Vi valgte at tage de herboende elever til en matematikprøve, ligesom vi testede deres engelskkundskaber via en kort samtale på engelsk. Efter denne proces afviste vi et par ansøgere på grund af manglede matematikkundskaber, men flere nye ansøgere dukkede op i løbet af maj, juni og juli måneder. To dage før skolestart regnede vi med at starte med ca. 15 elever, men pludselig meldte to fra, og to nye dukkede op. Inden udgangen af august var tallet i øvrigt steget til 18 elever.

15 På forhånd regnede vi og amtet med at eleverne ville være børn af udlændinge med mere eller mindre permanent ophold i Danmark eller børn af danskere i udlandet. Derudover var vi spændte på, hvor mange herboende danskere der ville melde sig. Ved skolestarten i august kunne vi konstatere at den største gruppe består af herboende danske unge, nemlig syv, dernæst følger en gruppe på seks kinesere, som ikke i forvejen har nogen særlig tilknytning til Nordjylland. Endelig kan fem elever siges at være børn af herboende udlændinge. Da man for tre år siden startede med IB på Nyborg Gymnasium, var det også med et tilsvarende lille antal elever, men efter tre år har man over 100 elever på de tre årgange, så dér har linien været en talmæssig succes. Vi forventer dog ikke en lignende udvikling al den stund Nyborg kan tilbyde kostskole til ca. 100 elever, hvor vi blot kan henvise til det frie boligmarked i Aalborg. Vi kender til mindst 3 ansøgere som har undladt at søge Hasseris Gymnasium alene af den grund. I løbet af året har vi to gange haft besøg af regionaldirektør Monica Flodman fra IBO s skandinaviske kontor i Stockholm: Et indledende kikke-på-besøg i november og et mere alvorligt besøg i februar, hvor alle aspekter af skolen blev vurderet med henblik på godkendelse og optagelse i den verdensomspændende International Baccalaureate Organization. Efter dette andet besøg i februar fik vi en godkendelse til at gå videre med etableringen af en pre-ib klasse, men vi skal frem til februar 2003, før det endelige og afgørende besøg finder sted hvorefter vi regner med/håber på at blive rigtigt godkendt som IB-skole. Erik Christensen, IB-koordinator 13

16 Venner for livet For tre år siden sad vi her alle sammen. Det var i august 1999, og vi var netop mødt op til vores første skoledag i 1g. Dengang, hvor sutter var sutter og 3g-ere ensbetydende med vandballoner, forsvundne soveposer og karaktergivning af små forskrækkede 1g-piger. Da dagen var forbi, tænkte jeg: Det var så den første dag. Her skal du være de næste tre år, og det føltes som uendelig lang tid. Så gik der en dag mere og endnu en, og nu sidder vi pludselig her med huen på og kan kalde os selv studenter anno Tre år er fløjet af sted og folk, man synes, man lige har mødt, forsvinder pludselig igen. Da jeg var lille, havde jeg en forestilling om, at når man gik på gymnasiet, så var man voksen og fornuftig! Den opfattelse fik jeg dog hurtigt revideret om ikke andet, så i hvert fald til den første gymnasiefest. Alligevel følte man sig lidt voksen og betydningsfuld; der blev fra starten stillet krav til én om at tage stilling og ansvar, og vi er modnet og vokset med opgaven. Sig din mening og stå ved den, men vær samtidig åben for andre synsvinkler. Vi er blevet bevidste individer; vi ved, hvad vi står for, og vi føler os uovervindelige; vi har nået vores mål: studenterhuen. Dette kan vi takke hinanden og lærerne for; i timerne har vi oplevet at blive taget alvorligt at blive betragtet og stillet til ansvar som voksne mennesker. I samarbejdet og samværet med hinanden har vi udviklet os både fagligt og socialt, hvilket er blevet hjulpet godt på vej af de forskellige sociale aktiviteter uden for skoletiden. Fredags-caféer, koraftener, frisport, musicalen sidste år og ikke mindst de mange fester har hver især været med til at skabe et godt socialt liv, og jeg tør vove at påstå, at de ikke-faglige oplevelser har været mindst lige så vigtige for udviklingen af vores personligheder som oplevelserne af mere faglig karakter. En skøn blanding af det hele fandtes på studieturen i 2g hvor diverse kirker og museer kombineret med fester, cafébesøg og hele rejsestemningen resulterede i en bedre sammenrystet klasse - med meget ømme fødder. Her oplevede vi hinanden og lærerne i en helhed vi var sammen døgnet rundt og kom meget tæt på hinanden. Den sidste nat fik hele den sproglige bus endda godnatsang af en vis lektor Lauritzen. Før jeg kom på gymnasiet, fik jeg flere gange at vide, at når du kommer på gymnasiet, bliver det bare SÅ hårdt, og lærerne er SÅ faglige og hårde tjaa Der har da været hårde perioder, selvfølgelig er lærerne faglige, og hårde kan de da også være Men hold op hvor har vi grinet meget, og hvor kan lærerne være lige så pjattede og ukoncentrerede som os, når klokken nærmer sig tre om eftermiddagen. Og så hårde er de altså heller ikke; hvor tit har man ikke lige fået udsat en aflevering eller lokket læreren til at snakke om alt muligt andet end tyske verber og græske guder. Vi er kommet til at holde af dem nogle mere end andre og vi vil det første stykke tid måske føle os lidt fortabte uden dem til at lede os igennem, når vanskelighederne dukker op. Men de har opdraget os godt, og jeg er sikker på, vi nok skal klare skærene. For bygningen, som vi nu sidder i, og som vi inden længe forlader, er vi blot en gruppe unge, som har fyldt stedet med latter og 14

17 gråd, med øl og med episoder, man måske helst vil glemme hurtigst muligt igen. Til august vil en ny gruppe unge stå klar til at udfylde tomrummet efter os, og vi vil formodentlig kun vende tilbage til fødselsdagsfesterne. For lærerne er vi blot endnu en mængde ansigter, hvor navnene og konturerne før eller siden udviskes. Nogle har gjort større indtryk end andre hvad enten det har været positivt eller negativt men til august er der en ny mængde ansigter og navne som skal huskes og læres udenad, og vi bliver efterhånden gemt længere og længere væk i hukommelsen. Men for os er vi ikke bare en mængde ansigter, personer og navne, der bare bliver erstattet af en ny omgang til august For os er de tre gymnasieår ensbetydende med minder og venner for livet Nyd det, så længe det varer; det er de tre bedste år af jeres liv, har ældre generationer ofte sagt til os. Og nydt det, det har vi! Vi er årgang 2002, og ingen kan erstatte os til august! Tak for tre fantastiske år tillykke med huen! Anne Legaard, student 15

18 3a 3b 3c Studenter 2002 Anja Lolholm Christensen Louise Theilmann Christensen Marlene Hartvig Cidlik Anne Christina Sander Danstrup Maria Holst Holmvard Line Winther Hultengren Kathrin Fridunn Jacobsen Guro Marie Bakken Johansen Maria Larsen Andreas Rokkedal Nielsen Mads Bo Nielsen Mia Salling Nielsen Tine Nørgaard Morten Munk Okkels René Rank Marie Yde Sørensen Anne Klit Thomsen Thim Werner Lene Blach Helle Buus Hanne Lynghøj Jørgensen Rikke Hofmann Jørgensen Lars Kristian Kjær Louise Røgild Knudsen Mathilde Kvist Diana Brandt Larsen Louise Jull Lindgaard Peter Lykke Madsen Laurits Pedersen Lena Pedersen Mikkel Stevn Pedersen Camilla Rise Stine Liselotte Thygesen Lars Kaastrup Vinther Camilla Bundgaard Charlotte Lund Dideriksen Birgitte Bergholt Grymer Louise Bro Jacobsen Rasmus Bo Jakobsen Katrine Jensen Marie Lilja Jensen Mads Haase Johansen Annemette Kongsted Anne Leegaard Ellen Kathrine Lysgaard Silje Myrene Møller Katrine Victoria Guldborg Nielsen Louise Zinck Nielsen Lone Bødker Pedersen Julie Lykke Poulsen Julie Falk Thomsen Sofie Venndt Stinne Østergaard 16

19 3x 3y 3z Marie Elise Brandtoft Lene Christiansen Lasse Eriksen Kristian Bødker Frederiksen Magnus Frederiksen Kirsten Priess Harving Karen Tange Hjortkjær Maiken Dyrby Hyllested Marie Cathrine Jensen Nis Kaasby Maiken Ann Kjærulff Søren Brückmann Kristensen Rasmus Højkjær Larsen Christoffer Gerner Mikkelsen Evald Lange Nielsen Helene Nielsen Morten Ødum Nielsen Christian Gammelgaard Olesen Anne-Mette Vestergaard Olsen Kia Vest Petersen Lina Svejdal Søbjerg Thomas Tørring Jannie Birk Bjørn Bjorholm Jacob Roland Cramer Jakob Lund Dideriksen Christian Winther Eskelund Jette Kjelgaard Gjerrild Svend Bomholt Hansen Nikolaj Lei Jacobsen Camilla Krog Jensen Nadja Jensen Nanna Hovelsø Jensen Sissel Juul Jensen Lotte Ansgaard Julsgaard Jakob Bisgaard Knudsen Trine Kyvsgaard Troels Lund Laursen Christina Pallesen Katrine Breum Rosenbeck Lise Roulund Marianne Skov Lotte Ansgaard Thomsen Louise Bech Thomsen Sandra Bohn Thomsen Anne Waitz Vistrup Tinna Bilde Brostrøm Pernille Rovsing Christensen Anna Sindbjerg Hobolth Eske Rostgård Knudsen Annette Heidemann Krogh Louis Schultz Lantow Christian Ørbæk Larsen Tine Louise Launholt Ninna Schultz Marcussen Kasper Munk-Petersen Betina Rangstrup Line Kim Reher-Langberg Tine Kjelst Rosendahl Kasper Thykjær Royberg Mikkel Simonsen Søren Thorgaard Skou Lathaharan Somasegaran Karen Bloksgaard Svendsen Allan Ahrensbach Sørensen Jacob Vittrup Sørensen Maria-Louise Thomsen Mathias Zimmer Werner Diana Drage Østgård Studenter

20 Legater 2002 Humørlegatet I forbindelse med dimissionen og studenternes aftenfest blev der overrakt en række legater, der er overdraget skolen af Sparekassen Nordjylland: Aalborg Bys og Omegns Fond af 12. maj 1960, af Hasseris Gymnasiums Venner, af Knud Eskildsen samt af Morten Hemmingsen og Lars Steffensen ( Lektor Bendt Deegens æreslegat ). Begrundelserne for overrækkelserne er forskellige, men fælles for dem alle er, at de går til elever, som har ydet en særlig indsats på et eller flere felter en indsats, som er blevet bemærket. Hasseris Gymnasiums Venners legater : Anna Sindbjerg Hobolth, 3z Nadja Jensen, 3y Hanne Lynghøj Jørgensen, 3b Thomas Tørring, 3x Sparekassen Nordjyllands legat : Evald Lange Nielsen, 3x Knud Eskildsens Musiklegat : Mikkel Stevn Pedersen, 3b Lektor Bendt Deegens æreslegat : Karen Tange Hjortkjær, 3x Eleverne Christian den Fjerdes Laugs legat til en elev, der ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at inspirere lærere og kammerater og således få hverdagen til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde, blev i dette skoleår givet til : Julie Lykke Poulsen, 3c Ved begyndelsen af skoleåret 2001/2002 havde skolen 16 klasser med i alt 348 elever 1g.: 2g.: 3g.: 44 sproglige og 75 matematikere (2 sproglige og 3 matematiske klasser) 39 sproglige og 68 matematikere (2 sproglige og 3 matematiske klasser) 53 sproglige og 69 matematikere (3 sproglige og 3 matematiske klasser) 18

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015

RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 RESULTATLISTE VHS Nytårsstævne riffel 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 109040 Anna Pejs Wernich Thomsen 01-531 Lindholm Sports Skytte Klub 200/12 200/16 400/28 G 2 113369 Dirch Pedersen 01-550 Løgstør

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012

RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 RESULTATLISTE NM 15m riffel Senior 2012 DDS SP v.3.12.2.8 Holdkonkurrence: Gevær, 15m, Åben klasse hold 1 Ulsted Skf. 15364 Arne Jensen Klasse: MÅ1 200/10 200/13 400/23 15437 Kristine Rasmussen Klasse:

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Rokeringsplan Hold F12V

Rokeringsplan Hold F12V 1. Aamold, Vegard Stenberg Aalborg Sygehus Nord Nørager Fysioterapi 2. Adamsen, Nicolai Grønkjær 3. Andreassen, Mette Sepstrup Sygehus Himmerland - Hobro Sygehus Himmerland - Hobro Benefit Hobro 4. Blindbæk,

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12

NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 NAVN MODUL 1 + 2 MODUL 4 MODUL 7 MODUL 9 MODUL 12 Kate Buch Andersen Benefit Sæby Træningscenter Sæby Louise Kragelund Andersen Niclas Guillamore Andersen Mariagerfjord Kommune Nanna Manøe Bjerregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014

RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014 11-11-2014 17:09:27 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Himmerlands stævne riffel 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 84243 Max B. S. Raunkjær 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/13 200/12 400/25 G 2 113123

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Lindholm Sports Skytte Klub

Lindholm Sports Skytte Klub Lindholm Sports Skytte Klub RESULTATLISTE Januar stævne 2015 21, 23, 24 og 25 januar 2015 Holdkonkurrence: Børnehold 1 Vester Hassing Skf. 113586 Christian Bols Pedersen Klasse: BK1 200/12 108748 Kathrine

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km

Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Mikkel Johansen 01:59:30 15 km Marianne Sørensen 01:30:00 15 km Kirsten Nielsen 01:27:00 12 km Lene Klit Simonsen 01:26:00 12 km Claus Johansen 01:03:46 12 km Ejner Christensen 12 km Niels Jonstrup 12

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere