Telefoner, e-post og adresser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefoner, e-post og adresser:"

Transkript

1 2001/2002

2 Telefoner, e-post og adresser: Gymnasiets administration og rektor: Telefax: Rektor (privat): Rektors stedfortræder (privat): Lærerværelse (mønttelefon): Elevtelefon (mønttelefon): Pedellen (privat): E-post: Hasseris Gymnasium: Skolens administration: Rektor: Rektors stedfortræder: Rektor træffes bedst kl. 8-9 alle skoledage. Skolens kontor er åbent mandag til fredag kl Studievejledere: Lektor Knud Jørgensen Lektor Ulla Kaiser Lektor Jens Peter Lund Studievejlederne træffes på faste tider (se opslag), i alle 12-frikvarterer samt efter aftale. Skolens hjemmeside: På hjemmesiden kan du finde mere om skoleåret 2001/2002. Redaktion Claus Jensen Jørgen Rydén Rømer Leif Milo Sørensen Tryk: Blauenfeldt Grafisk Produktion, Gymnasiets adresse: Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300, postboks 70, 9100 Aalborg Forsidebillede: På vej ud i livet (foto: Leif Milo Sørensen) Bagsidebillede: Studenterårgang Hasseris Gymnasium ejes og drives af Nordjyllands Amt. Gymnasiet sorterer under Undervisnings- og Kulturudvalget.

3 Indholdsfortegnelse: 2 Skolens administration 3 Gymnasiet i bevægelse 4 Af skolens dagbog 6 Debatten om gymnasiet 7 Hasseris Gymnasiums Venner 8 Elevrådsarbejdet 9 Hasseris Gymnasium ramt af lynet 10 Den 10. Livøtur - og ikke den sidste 12 Om International Baccalaureate på Hasseris Gymnasium 14 Årets studentertale 16 Studenter Legater 19 Hvor kom de nye elever fra? 20 Skolens personale

4 Skolens administration: Andre funktioner: Skolebestyrelsen: Rektor: Anders Nygaard Andersen Rektors stedfortræder: Lektor Bjarne Larsen Administrative inspektorer: Lektor Bjarne Larsen Lektor Leif Milo Sørensen Lektor Mette Ørum Sekretærer: Dorthe Knudsen Lis Ravn Pedeller: Mogens Larsen Tommy Frederiksen Henrik Larsen AV- og boginspektor: Lektor Flemming Christensen Datavejledere: Lektor Flemming Christensen Lektor Mikael Krarup Leth Web-master: Lektor Jørgen Rydén Rømer Elevrådets formand: Thomas Tørring, 3x (indtil ) Morten Skriver Zimmer, 2x (fra ) Pædagogisk Råds forretningsudvalg: Lektor Bent Trangbæk (formand) Lektor Erik Christensen Lektor Bent Brandtoft (tillidsmand) Skemalægger : Lektor Kai Gregersen Anders Nygaard Andersen (rektor) Valgt af amtets U&K-udvalg: Kurt Borregaard (indtil ) Signe Friis (fra ) Valgt af elever: Anna Hobolth, 3z (indtil ) Thomas Tørring, 3x (indtil ) Jeppe Vestergaard Boelsmand, 2y (fra ) Martin Eriksen, 1x (fra ) Valgt af forældre: Bente Christensen (næstformand fra ) Aage Vest Petersen (indtil ) Henny Rex (fra ) Hanne Kjelst Rosendahl (næstformand indtil ) Elsebeth Skov Preben Sørensen (formand) Valgt af Kommuneforeningen i Nordjylland: Thomas Kastrup-Larsen (indtil ) Anette Valentin Pedersen (fra ) Valgt af Pædagogisk Råd: Per Mejlholm (fra ) Ole Schou Pedersen (indtil ) Bent Trangbæk Valgt af teknisk-administrativt personale: Lissy Mogensen (indtil ) Karin Kollerup Sørensen (fra ) 2

5 Gymnasiet i bevægelse Det trækker op til en gymnasiereform. Adskillige aktører meldte sig i 2002 på banen med udspil til fremtidens gymnasium. I disse udspil kan man ane nogle af de temaer, som må blive aktuelle i den kommende reform: Hvordan fastholder vi en balance imellem de almendannende og studieforberedende elementer og så de nye personlige kompetencer? Hvordan skal vægtningen være imellem fag og tværfag? Bliver en del af undervisningen virtuel og så videre? Allerede under den gældende gymnasiebekendtgørelse har vi måttet indrette os efter ændrede arbejdsbetingelser. Det betød i det forløbne år et anderledes skema. Efter et fra alle sider udskældt systems uhensigtsmæssigheder, endte vi med et 14 dags skema med et modul på 70 minutter, som dog ændres til et 95 minutters modul i 2002/03. Ændringerne i skemamodulet er afstedkommet af behovet for at have nogle dage i løbet af året til længerevarende projekter eller temaer. amtet bærbare computere til samtlige lærere, som nu eksperimenterer med at udvikle undervisningen ved anvendelse af konferencesystemer og inddragelse af andre IT-aspekter. Jeg vil gerne takke medarbejdere og elever for deres indsats med at skabe en levende og inspirerende dagligdag med udfordringer og oplevelser for alle. A. Nygaard Andersen, rektor 2001/02 var året, hvor vi på forskellig vis forberedte modtagelsen af vores første klasse i det internationale gymnasium. Vi fik en foreløbig godkendelse fra IBO og kunne derfor starte en pre-ib klasse med 18 elever i august I det forløbne år blev det nordjyske IT fyrtårn synligt på gymnasiet: I januar måned udleverede 3

6 Af skolens dagbog : 16-17/8 Tur til Livø med alle 1g-elever. 21/8 Gymnasiebestyrelsesmøde. 24/8 1g-fest i kantinen. 27/8 Gymnasiebestyrelsesmøde. 3/9 Bestyrelsesmøde i Hasseris Gymnasiums Venner. 6-7/9 Besøg af elever fra Stolpedalsskolen og Vejgaard Østre Skole. 7/9 Fredagscafé /9 Besøg af elever fra Vester Mariendal Skole /9 Besøg af elever fra Frejlev Skole. 12/9 Møde for 1g-eleverne og deres forældre. 21/9 Fredagscafé. 25/9 Lærerforsamlingsmøde om 1g. 3/10 Flexdag /10 Jacob Cramer, 3y, Thomas Tørring, 3x og Christoffer Gerner Mikkelsen, 3x deltager i efterårslaboratorium på Kemisk Institut, Syddansk Universitet i Odense /10 Besøg af elever fra Mellervangskolen. 25/10 Flexdag. 3mKE på ekskursion med Ole Schou Pedersen til Aalborg Universitet. 29/10 Møde med forældre til brobygningselever. 2/11 Gymnasiets årsfest. 5-30/11 Brobygningselever på HG. 6/11 Besøg af Monica Flodman, Associate Regional Director for The International Baccalaureate Organization. 6/11 Gæster fra Litauen. 7/11 Operation Dagsværk. 12/11 Fransk teater i festsalen for alle franskelever. Kantineudvalgsmøde. 13/11 Bestyrelsesmøde i Hasseris Gymnasiums Venner. 14/11 Gymnasiebestyrelsesmøde. 2g3gEø på ekskursion med Erik Christensen til Fibertex. 15/11 Lærerforsamlingsmøde om 2g og 3g. 16/11 Fællestime: Valgmøde med Sv. Aa. Jensby og John Iversen. 22/11 Studieorienterende møde for 2g og 3g. 27/11 Valg til gymnasiebestyrelsen. 30/11 Gallafest for eleverne. 6/12 Fællestime med Peter Kemp /12 Besøg af elever fra Nibe Skole og Farstrup Skole /12 Flexdage. 2/12 HG-julekoncert i Hasseris Kirke. 21/12 Juleafslutning. 4

7 10-11/1 Besøg af elever fra privatskolerne i Aalborg. 10/1 Forældrekonsultation /1 Besøg af elever fra Vester Mariendal skole. 16/1 Forældrekonsultation. 3g-elever deltager i volleyballstævne i Hobro. 22/1 Valgfagsorientering /1 Besøg af elever fra Gl. Hasseris skole. 25/1 Korstævne i Hobro /1 Jacob Cramer, 3y og Annette Heidemann Krogh, 3z deltager i Dansk Kemiolympiade i København. 28/1 Valgfagsorientering for 2g vedr. mellemniveaufag. 29/1 Orienteringsmøde for kommende elever og deres forældre. 31/1 Valgfagsorienteringsmøde for elever og forældre. 7/2 Lærerforsamlingsmøde som 2g og 3g. 8/2 Elevfest. 15/2 Fredagscafé. 26/2 Lærerforsamlingsmøde om 1g /2 Besøg af Monica Flodman og Ole Toft Hansen vedr. International Baccalaureate (IB). 28/2 Orienteringsmøde for kommende IB-elever og deres forældre. Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Hasseris Gymnasiums Venner. 4/3 Fællestime: Koncert med basix. 8/3 Flexdag /3 Flexdage for 1g. Rejseuge for 2g: 2a i Wien med Vita Braagaard og Bjarne Larsen. 2xz i Firenze med Torben Winkler, Hanne Christiansen og Claus Jensen. 2by i Prag med Ulla Kaiser, Hans Henrik Lauritzen og Annelise Schou Pedersen /3 Udvekslingsbesøg af elever fra Lüchow. 22/3 Fredagscafé. 5/4 Forårsfest. 3/5 Lærerforsamlingsmøde. 3g-ernes sidste skoledag, romatch ved Honnørkajen. 6-7/5 Flexdage. 13/5 Gymnasiebestyrelsesmøde. 17/5 Fredagscafé. 20/6 Translokation. 21/6 Dimission og dimissionsfest. 5

8 Debatten om gymnasiet Er der for mange elever i gymnasiet? Skal opdelingen i sproglig og matematisk gren fjernes? Er der for lidt naturvidenskab? Skal der være mere projektarbejde? Hvem skal egentlig bestemme over gymnasiet? Alle disse vigtige spørgsmål er blevet diskuteret i gymnasiets bestyrelse. Her sidder nemlig samtlige grupper, som har en aktie i gymnasiet: Eleverne, elevernes forældre, politikerne, lærerne og rektor. Det er dem, der bruger skolen, dem, der betaler for den, og dem, der er ansat til at gøre arbejdet. På en måde bestemmer eleverne over gymnasiet. Det gør de med fødderne. De vælger, hvilken linie de vil på, og når de har valgt sproglig eller matematisk, vælger de valgfag og fag på højt niveau. Eleverne sætter stor pris på denne valgfrihed, og flere har sagt, at hvis den ikke fandtes, var de droppet ud. Eleverne har også sagt, at de synes, at der kommer for mange i gymnasiet, og at egnethedserklæringen måske ikke skulle have været afskaffet. Det kan i hvert fald være et problem, at niveauet sænkes, fordi der er for stor spredning i timerne. Der er mange, der trækker i gymnasiet og vil noget bestemt med det. I det forløbne år holdt Dansk Industri en gymnasiekonference, og her var budskabet, at alle burde have naturvidenskab i et vist mindstemål, og at mange flere burde have naturvidenskab på højt niveau, ikke kun matematik, men også fysik og kemi. De ansatte holder fast ved, at gymnasiet både skal være almendannende og studieforberedende, og også på, at der ikke bør være for stor forskel på landets gymnasier. Når det sidste er blevet berørt, skyldes det, at de nyeste idéer vedrørende gymnasiet er gymnasierne som selvstyrende enheder og måske oprettelse af særlige science-gymnasier for de mest interesserede i naturvidenskab. En af fremtidsvisionerne om gymnasiet er også, at klasseundervisningen må træde lidt i baggrunden til fordel for elevernes selvstændige projektarbejde. Lærerne må indtage en konsulentrolle i forhold til projektgruppernes arbejde. Bestyrelsen følger også med i søgningen til Hasseris Gymnasium. Den steg med 15% i år. Bestyrelsen har endvidere fulgt oprettelsen af den engelsksprogede linie, også kaldet IB (International Baccalaureate), og er glad for, at 1g (pre-ib) er sat i gang. Ved starten af sidste skoleår igangsattes et skema med nye lektionslængder. Et uforudset problem var, at eleverne ikke længere havde frikvarter på samme tidspunkt (og for den sags skyld heller ikke lærerne). Der var en god diskussion om det nye skema i bestyrelsen med eleverne som ivrige deltagere. Skolen traf med prisværdig hurtighed beslutning om et nyt skema, hvor frikvartererne var udgangspunktet. Forløbet havde givet en god bevidsthed om, at det er vigtigt at holde sammen på skolen som en samlet social enhed. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens budget, udbud af valgfag, klassestørrelse, ferieplan og ordensreglement. På skolens udmærkede hjemmeside kan man følge med i bestyrelsens beslutninger. De bygger som regel på et grundigt oplæg fra skolen, og beslutningerne træffes næsten altid i stor enighed. Der er et godt samarbejdsklima og debatmiljø i bestyrelsen. Preben Sørensen, forældrevalgt og formand for bestyrelsen. 6

9 Hasseris Gymnasiums Venner 2001/2002 Hasseris Gymnasiums Venner (HGV) er en forening, der består af forældre til skolens nuværende og tidligere elever, tidligere elever og i øvrigt alle, der er interesseret i skolen og dens arbejde. Foreningen blev stiftet i Foreningen har til formål at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen, samt økonomisk at støtte skolen på områder, hvor det offentlige ikke yder hjælp, eller hvor denne er utilstrækkelig, f.eks. til foredrag, rejser, kunstneriske formål etc. Ved introduktionsmødet for de nye 1g-elevers forældre i september 2001 var repræsentanter for HGV til stede, dels for at præsentere nye forældre og elever for foreningen, og dels for at hverve nye medlemmer. Det lykkedes desværre ikke at hverve så mange nye medlemmer som tidligere år, idet kun små 20 tegnede sig. Foreningens samlede medlemstal er nu knap 160. Den årlige generalforsamling afholdtes den 28. februar Efter velkomst fra formanden valgtes rektor A. Nygaard Andersen som dirigent. Af formandens beretning fremgik, at der i årets løb, udover legater ved dimissionen, er ydet støtte til den traditionelle Livø-tur for nye elever, samt til julekoncerten og til et antal elever i forbindelse med studieture i øvrigt. Foreningens regnskab fremviste et overskud på 547 kr., efter at der i studielegater og andre tilskud var udbetalt i alt 7799 kr. Regnskabet blev godkendt, og kontingentet fastsattes som hidtil til minimum 75 kr. årligt. Eva Lykke Madsen ønskede ikke genvalg. Da der ikke forelå andre forslag til valg til bestyrelsen, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at supplere sig selv op til det krævede antal medlemsrepræsentanter. Som revisor genvalgtes statsaut. revisor P. Østergaard Mortensen. Bestyrelsens medlemsrepræsentanter består herefter af Nina Kjær Jensen (formand), Henny Rex, Birgitte Lervang og Merete Leegaard. Bente Christensen er valgt af Hasseris Gymnasiums bestyrelse, og skolen er repræsenteret af Anders Nygaard Andersen, Lars Korslund Nielsen og Peter Væversted Pedersen (de to sidstnævnte fungerer som henholdsvis sekretær og kasserer). Nina Kjær Jensen, formand 7

10 Elevrådsarbejdet Skoleåret 2001/2002 har for elevrådets vedkommende budt på mange spændende opgaver. Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse, som mødes ca. en gang om måneden, og dets primære formål er at varetage elevernes interesser i samarbejde med lærerne og administrationen et vigtigt formål, da eleverne jo udgør klart den største gruppe på gymnasiet. Udover at deltage i elevrådsmøderne består elevrådsarbejdet for manges vedkommende også i at deltage i skolens forskellige udvalg. Her kan nævnes forretningsudvalget, som tager sig af små problemer og planlægger elevrådsmøderne, caféudvalget, som arrangerer fredagscaféer, og kantineudvalget, som diskuterer problemer vedrørende ja, gæt selv. Et af de emner, som vi som elevrødder har brugt mest tid på i det forgangne skoleår, har været skemastrukturen. Fra starten af året blev en ny skemamodel med en lektionslængde på 70 minutter indført, men mange, ikke blot elever, var utilfredse med denne model. I løbet af skoleåret blev der derfor udarbejdet forslag til andre skemastrukturer. Disse forslag blev fremlagt for elevrådet, og fordele og ulemper blev diskuteret. Herefter fremlagde klasserepræsentanterne modellerne for deres klasser, og der blev afholdt afstemninger i hver enkelt klasse. Det hele endte med, at vi i skoleåret 2002/2003 kører med et fjortendagesskema med en lektionslængde på 95 minutter, en løsning, som er et retfærdigt kompromis mellem de modeller, som hhv. elever og lærere pegede på. Elevrådet har endvidere brugt en del tid på at diskutere kantineforholdene på skolen, især priser og hygiejne. Desuden har vi ligesom sidste år valgt at lave årbog/kødbog sammen med de andre aalborggymnasier, og i år er også Nørresundby Gymnasium kommet med. En væsentlig grund til, at dette samarbejde er kommet i gang, er Fælleselevrådet I Nordjyllands Amt (FINA). Her mødes elever fra alle amtets gymnasieskoler, og efter en lidt skidt periode er FINA-samarbejdet nu igen begyndt at fungere. Udover at være medlem af FINA er elevrådet medlem af DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. I starten af skoleåret lavede DGS en kampagne mod forhøjelse af klassekvotienten, og i den forbindelse blev der arrangeret en landsdækkende elevstrejke, som eleverne på Hasseris Gymnasium naturligvis deltog i. Som nævnt deltager mange af elevrådets medlemmer i forskellige udvalg, hvor også lærerne er repræsenteret. Elevrådet har blandt andet repræsentanter i skolebestyrelsen. Jeg håber, at ovenstående har givet et indtryk af, at elevrådsarbejdet på Hasseris Gymnasium i 2001/2002 har været både sjovt, spændende, udfordrende og seriøst. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det!! Morten S. Zimmer, elevrådsformand

11 Hasseris Gymnasium ramt af lynet Den 18. juni slog et kraftigt lyn ned i kantinebygningen. Det gav pedellerne en masse ekstraopgaver, især på grund af omfattende skader på det elektroniske isenkram. Varmeanlæg, skoleuret, alarmen, telefoncentralen og HF spoler i lamperne blev sat ud af funktion, og kantinebygningen fik et stort hul i taget. Som led i den almindelige vedligeholdelse er der sket udskiftning af de nedslidte flisebelægninger på parkeringspladsen og cykelstierne. Desuden har vi fået malet udvendigt på to gavle, samt malet vinduer og døre ved de tilstødende bygninger. I de to sidste uger af august blev vinduerne i hallen udskiftet. De er fra 1972 og har været tjenlige til udskiftning i flere år. De nye vinduer er af aluminium udvendigt og træ indvendigt. Biblioteket er i forbindelse med IB-projektet blevet udvidet med et klasseværelse, og vi er nu i gang med at indrette det med de ønskede arbejdsplader, så det kan fungere som studycentre for IB-eleverne. Et almindeligt klasseværelse er blevet delt op til to mindre lokaler, primært til brug for IB. Indendørs har vi fået malet nogle gangarealer, der trængte til en kærlig hånd. Vi har i årets løb fulgt det nye varmeanlæg intenst. En del fejl er fundet og udbedret, og vi prøver stadig på at forbedre systemet. Vi har bl.a. fået natkølingen til at fungere, hvilket er en stor fordel i juni og august måned, hvor det er svært at få en tilpas temperatur i klasselokalerne, når udetemperaturen er højere end indetemperaturen. I årets løb er rengøringsassistenternes arbejdstider omlagt til mere menneskelige mødetider fra kl. 5 om morgenen til kl.12. Det gamle system var ikke tidssvarende, og nu er rengøringen på skolen blevet mere synlig ikke resultatet af et natligt mirakel. Pedellerne har haft en roligere sommer end de to foregående år, hvor vi fik nyt varmeanlæg. Vi har derfor kunnet udføre mange andre opgaver som f.eks. at få rengjort varme- og ventilationsanlæg, lavet logbøger for samtlige anlæg og gennemgang af klasselokaler med eftersyn af stoleophæng og øvrigt inventar. Vi kan med glæde se tilbage på et år, hvor skolen er blevet godt vedligeholdt. Mogens Larsen, pedel 9

12 Den 10. Livøtur og ikke den sidste At starte på gymnasiet er som at bygge en pyramide eller et boligkompleks. Man må lægge kræfter i for at få skabt et godt fundament og senere nå toppen, yde før man kan nyde. Det kan være svært at tage de første skridt ind på skolen, især hvis man er helt alene. Forude venter en hel årgang, et hold tutorer, en ny skole, en ny lærerstab samt en fremtid, man selv skal være med til at forme. Nu skal man præsentere sig, give et godt indtryk og samtidig være med til at skabe et godt fællesskab, hvilket er mange ting at få lagt på sine skuldre fra starten. Man er rystende nervøs, men samtidig utrolig spændt hvad vil de kommende tre år bringe? På Hasseris Gymnasium er der samlet et hold tutorer til at hjælpe de nye 1g-ere gennem de første par uger. Ung-til-ung metoden er utrolig vellykket og brugbar, og gymnasielærere er jo ikke altid med på det kommunikationsniveau, unge benytter. De nye elever har også nemmere ved at sætte sig ind i livet på gymnasiet, når de hører om det fra én, der selv har stået og står i samme situation. Og tutorerne bliver et holdepunkt, de nye elever kan benytte sig af, hvis spørgsmål eller problemer skulle forekomme. Men når alt det formelle er overstået, skal klasserne, hver især og på tværs, lære hinanden bedre at kende, men på en anden måde end i skolen. Til dette formål har Hasseris Gymnasium en herlig lille ø til rådighed. Turen til Livø, uge efter skolestart, er helt klart højdepunktet for de nye elever. Her skal de bo side om side med deres klassekammerater et helt døgn. De skal sove på værelse sammen, lave mad sammen, løse opgaver sammen, se hinanden morgengrimme og med kost og spand, og sidst, men ikke mindst, skal de feste lidt sammen. Om aftenen bliver der nemlig holdt en lille fest, hvor hygge og samvær kombineres med musik og en tilpas feststemning, hvor ingen er for fulde eller for larmende. Hver elev får et par genstande, og det medfører den sociale åbenhed, man finder til næsten alle fester. Eleverne ser hinanden på en anden måde end den, hvor fingeren hænger i vejret i matematiktimen. Men festen er jo kun en brøkdel at det hele. Som 10

13 sagt skal de bo i hytter, de fleste klasser for sig, to klasser bor dog sammen i den største hytte. I år fik 1a æren af at bo sammen med skolens nyopstartede IB-klasse. Det var en god måde at integrere IB-erne, og der blev hygget og pjattet meget på tværs af de to klasser. Og så skulle der rystes sammen. Eleverne blev sat til i fællesskab at løse opgaver med snilde og kreativitet, og også på tværs af klasserne skulle eleverne få et hold til at fungere og komme med egne ideer dertil. Turen til Livø opfordrer virkelig de nye elever til at vende vrangen ud på sig selv og komme med det bedste, de kan præstere, og det med en positiv indstilling. Klasserne er ikke klasser før Livø-turen det er den, der giver klassen noget at snakke om og grine af indbyrdes. Og det er for det meste også på Livøturen, man for første gang siden skolestart lige tager et øjeblik for sig selv, smiler og tænker det skal sgu nok gå, for det er faktisk nogle fine mennesker, man er kommet iblandt. For mit eget vedkommende kan jeg kun tænke positivt, når jeg ser tilbage på Livø-turen, og som tutor for 1a glæder det mig at se, at de ligesom de andre klasser fik en rigtig god tur samt fandt et kanongodt sammenhold. Det var den 10. Livø-tur, og jeg håber for de næste mange årgange, at de skal opleve den samme glæde ved en så nøje tilrettelagt og vellykket tur. Sophie Leegaard, 2y 11

14 Om International Baccalaureate på Hasseris Gymnasium Som læsere af skolens årsskrift vil kunne huske, berettede rektor sidste år om, at Hasseris Gymnasium var udnævnt til at være Nordjyllands Amts IB-skole. I indeværende år har vi derfor brugt en del ressourcer på at gøre klar til at modtage de første elever i august Eksempelvis har alle udpegede IB-lærere været på besøg på nogle af de allerede eksisterende IB-skoler i Danmark. Især er 12 turen gået til Nyborg Gymnasium, hvis lærere har været flinke til at hjælpe os med råd og dåd. HG-lærerne har også deltaget i teacher training hos to lærere fra Aalborg International School - Bill Davey og Jenny Rohd-Thomsen. Og endelig sluttede skoleåret af med, at lærerne deltog i et 5-dages sommerkursus i Riga sammen med IB-lærere fra hele verden. I alt skal 10 lærere i gang med at undervise den kommende pre- IB klasse i 1.g matematiker-pensum på engelsk, så det er vi alle spændte på. Vi har også været spændte på sammensætningen af det første hold elever. Ganske vist var ansøgningsfristen den 15. marts, men da der på dette tidspunkt kun var indkommet 15 ansøgninger, var der jo plads nok, hvis andre skulle søge senere. Vi valgte at tage de herboende elever til en matematikprøve, ligesom vi testede deres engelskkundskaber via en kort samtale på engelsk. Efter denne proces afviste vi et par ansøgere på grund af manglede matematikkundskaber, men flere nye ansøgere dukkede op i løbet af maj, juni og juli måneder. To dage før skolestart regnede vi med at starte med ca. 15 elever, men pludselig meldte to fra, og to nye dukkede op. Inden udgangen af august var tallet i øvrigt steget til 18 elever.

15 På forhånd regnede vi og amtet med at eleverne ville være børn af udlændinge med mere eller mindre permanent ophold i Danmark eller børn af danskere i udlandet. Derudover var vi spændte på, hvor mange herboende danskere der ville melde sig. Ved skolestarten i august kunne vi konstatere at den største gruppe består af herboende danske unge, nemlig syv, dernæst følger en gruppe på seks kinesere, som ikke i forvejen har nogen særlig tilknytning til Nordjylland. Endelig kan fem elever siges at være børn af herboende udlændinge. Da man for tre år siden startede med IB på Nyborg Gymnasium, var det også med et tilsvarende lille antal elever, men efter tre år har man over 100 elever på de tre årgange, så dér har linien været en talmæssig succes. Vi forventer dog ikke en lignende udvikling al den stund Nyborg kan tilbyde kostskole til ca. 100 elever, hvor vi blot kan henvise til det frie boligmarked i Aalborg. Vi kender til mindst 3 ansøgere som har undladt at søge Hasseris Gymnasium alene af den grund. I løbet af året har vi to gange haft besøg af regionaldirektør Monica Flodman fra IBO s skandinaviske kontor i Stockholm: Et indledende kikke-på-besøg i november og et mere alvorligt besøg i februar, hvor alle aspekter af skolen blev vurderet med henblik på godkendelse og optagelse i den verdensomspændende International Baccalaureate Organization. Efter dette andet besøg i februar fik vi en godkendelse til at gå videre med etableringen af en pre-ib klasse, men vi skal frem til februar 2003, før det endelige og afgørende besøg finder sted hvorefter vi regner med/håber på at blive rigtigt godkendt som IB-skole. Erik Christensen, IB-koordinator 13

16 Venner for livet For tre år siden sad vi her alle sammen. Det var i august 1999, og vi var netop mødt op til vores første skoledag i 1g. Dengang, hvor sutter var sutter og 3g-ere ensbetydende med vandballoner, forsvundne soveposer og karaktergivning af små forskrækkede 1g-piger. Da dagen var forbi, tænkte jeg: Det var så den første dag. Her skal du være de næste tre år, og det føltes som uendelig lang tid. Så gik der en dag mere og endnu en, og nu sidder vi pludselig her med huen på og kan kalde os selv studenter anno Tre år er fløjet af sted og folk, man synes, man lige har mødt, forsvinder pludselig igen. Da jeg var lille, havde jeg en forestilling om, at når man gik på gymnasiet, så var man voksen og fornuftig! Den opfattelse fik jeg dog hurtigt revideret om ikke andet, så i hvert fald til den første gymnasiefest. Alligevel følte man sig lidt voksen og betydningsfuld; der blev fra starten stillet krav til én om at tage stilling og ansvar, og vi er modnet og vokset med opgaven. Sig din mening og stå ved den, men vær samtidig åben for andre synsvinkler. Vi er blevet bevidste individer; vi ved, hvad vi står for, og vi føler os uovervindelige; vi har nået vores mål: studenterhuen. Dette kan vi takke hinanden og lærerne for; i timerne har vi oplevet at blive taget alvorligt at blive betragtet og stillet til ansvar som voksne mennesker. I samarbejdet og samværet med hinanden har vi udviklet os både fagligt og socialt, hvilket er blevet hjulpet godt på vej af de forskellige sociale aktiviteter uden for skoletiden. Fredags-caféer, koraftener, frisport, musicalen sidste år og ikke mindst de mange fester har hver især været med til at skabe et godt socialt liv, og jeg tør vove at påstå, at de ikke-faglige oplevelser har været mindst lige så vigtige for udviklingen af vores personligheder som oplevelserne af mere faglig karakter. En skøn blanding af det hele fandtes på studieturen i 2g hvor diverse kirker og museer kombineret med fester, cafébesøg og hele rejsestemningen resulterede i en bedre sammenrystet klasse - med meget ømme fødder. Her oplevede vi hinanden og lærerne i en helhed vi var sammen døgnet rundt og kom meget tæt på hinanden. Den sidste nat fik hele den sproglige bus endda godnatsang af en vis lektor Lauritzen. Før jeg kom på gymnasiet, fik jeg flere gange at vide, at når du kommer på gymnasiet, bliver det bare SÅ hårdt, og lærerne er SÅ faglige og hårde tjaa Der har da været hårde perioder, selvfølgelig er lærerne faglige, og hårde kan de da også være Men hold op hvor har vi grinet meget, og hvor kan lærerne være lige så pjattede og ukoncentrerede som os, når klokken nærmer sig tre om eftermiddagen. Og så hårde er de altså heller ikke; hvor tit har man ikke lige fået udsat en aflevering eller lokket læreren til at snakke om alt muligt andet end tyske verber og græske guder. Vi er kommet til at holde af dem nogle mere end andre og vi vil det første stykke tid måske føle os lidt fortabte uden dem til at lede os igennem, når vanskelighederne dukker op. Men de har opdraget os godt, og jeg er sikker på, vi nok skal klare skærene. For bygningen, som vi nu sidder i, og som vi inden længe forlader, er vi blot en gruppe unge, som har fyldt stedet med latter og 14

17 gråd, med øl og med episoder, man måske helst vil glemme hurtigst muligt igen. Til august vil en ny gruppe unge stå klar til at udfylde tomrummet efter os, og vi vil formodentlig kun vende tilbage til fødselsdagsfesterne. For lærerne er vi blot endnu en mængde ansigter, hvor navnene og konturerne før eller siden udviskes. Nogle har gjort større indtryk end andre hvad enten det har været positivt eller negativt men til august er der en ny mængde ansigter og navne som skal huskes og læres udenad, og vi bliver efterhånden gemt længere og længere væk i hukommelsen. Men for os er vi ikke bare en mængde ansigter, personer og navne, der bare bliver erstattet af en ny omgang til august For os er de tre gymnasieår ensbetydende med minder og venner for livet Nyd det, så længe det varer; det er de tre bedste år af jeres liv, har ældre generationer ofte sagt til os. Og nydt det, det har vi! Vi er årgang 2002, og ingen kan erstatte os til august! Tak for tre fantastiske år tillykke med huen! Anne Legaard, student 15

18 3a 3b 3c Studenter 2002 Anja Lolholm Christensen Louise Theilmann Christensen Marlene Hartvig Cidlik Anne Christina Sander Danstrup Maria Holst Holmvard Line Winther Hultengren Kathrin Fridunn Jacobsen Guro Marie Bakken Johansen Maria Larsen Andreas Rokkedal Nielsen Mads Bo Nielsen Mia Salling Nielsen Tine Nørgaard Morten Munk Okkels René Rank Marie Yde Sørensen Anne Klit Thomsen Thim Werner Lene Blach Helle Buus Hanne Lynghøj Jørgensen Rikke Hofmann Jørgensen Lars Kristian Kjær Louise Røgild Knudsen Mathilde Kvist Diana Brandt Larsen Louise Jull Lindgaard Peter Lykke Madsen Laurits Pedersen Lena Pedersen Mikkel Stevn Pedersen Camilla Rise Stine Liselotte Thygesen Lars Kaastrup Vinther Camilla Bundgaard Charlotte Lund Dideriksen Birgitte Bergholt Grymer Louise Bro Jacobsen Rasmus Bo Jakobsen Katrine Jensen Marie Lilja Jensen Mads Haase Johansen Annemette Kongsted Anne Leegaard Ellen Kathrine Lysgaard Silje Myrene Møller Katrine Victoria Guldborg Nielsen Louise Zinck Nielsen Lone Bødker Pedersen Julie Lykke Poulsen Julie Falk Thomsen Sofie Venndt Stinne Østergaard 16

19 3x 3y 3z Marie Elise Brandtoft Lene Christiansen Lasse Eriksen Kristian Bødker Frederiksen Magnus Frederiksen Kirsten Priess Harving Karen Tange Hjortkjær Maiken Dyrby Hyllested Marie Cathrine Jensen Nis Kaasby Maiken Ann Kjærulff Søren Brückmann Kristensen Rasmus Højkjær Larsen Christoffer Gerner Mikkelsen Evald Lange Nielsen Helene Nielsen Morten Ødum Nielsen Christian Gammelgaard Olesen Anne-Mette Vestergaard Olsen Kia Vest Petersen Lina Svejdal Søbjerg Thomas Tørring Jannie Birk Bjørn Bjorholm Jacob Roland Cramer Jakob Lund Dideriksen Christian Winther Eskelund Jette Kjelgaard Gjerrild Svend Bomholt Hansen Nikolaj Lei Jacobsen Camilla Krog Jensen Nadja Jensen Nanna Hovelsø Jensen Sissel Juul Jensen Lotte Ansgaard Julsgaard Jakob Bisgaard Knudsen Trine Kyvsgaard Troels Lund Laursen Christina Pallesen Katrine Breum Rosenbeck Lise Roulund Marianne Skov Lotte Ansgaard Thomsen Louise Bech Thomsen Sandra Bohn Thomsen Anne Waitz Vistrup Tinna Bilde Brostrøm Pernille Rovsing Christensen Anna Sindbjerg Hobolth Eske Rostgård Knudsen Annette Heidemann Krogh Louis Schultz Lantow Christian Ørbæk Larsen Tine Louise Launholt Ninna Schultz Marcussen Kasper Munk-Petersen Betina Rangstrup Line Kim Reher-Langberg Tine Kjelst Rosendahl Kasper Thykjær Royberg Mikkel Simonsen Søren Thorgaard Skou Lathaharan Somasegaran Karen Bloksgaard Svendsen Allan Ahrensbach Sørensen Jacob Vittrup Sørensen Maria-Louise Thomsen Mathias Zimmer Werner Diana Drage Østgård Studenter

20 Legater 2002 Humørlegatet I forbindelse med dimissionen og studenternes aftenfest blev der overrakt en række legater, der er overdraget skolen af Sparekassen Nordjylland: Aalborg Bys og Omegns Fond af 12. maj 1960, af Hasseris Gymnasiums Venner, af Knud Eskildsen samt af Morten Hemmingsen og Lars Steffensen ( Lektor Bendt Deegens æreslegat ). Begrundelserne for overrækkelserne er forskellige, men fælles for dem alle er, at de går til elever, som har ydet en særlig indsats på et eller flere felter en indsats, som er blevet bemærket. Hasseris Gymnasiums Venners legater : Anna Sindbjerg Hobolth, 3z Nadja Jensen, 3y Hanne Lynghøj Jørgensen, 3b Thomas Tørring, 3x Sparekassen Nordjyllands legat : Evald Lange Nielsen, 3x Knud Eskildsens Musiklegat : Mikkel Stevn Pedersen, 3b Lektor Bendt Deegens æreslegat : Karen Tange Hjortkjær, 3x Eleverne Christian den Fjerdes Laugs legat til en elev, der ved sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at inspirere lærere og kammerater og således få hverdagen til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde, blev i dette skoleår givet til : Julie Lykke Poulsen, 3c Ved begyndelsen af skoleåret 2001/2002 havde skolen 16 klasser med i alt 348 elever 1g.: 2g.: 3g.: 44 sproglige og 75 matematikere (2 sproglige og 3 matematiske klasser) 39 sproglige og 68 matematikere (2 sproglige og 3 matematiske klasser) 53 sproglige og 69 matematikere (3 sproglige og 3 matematiske klasser) 18

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED:

Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: Dagsorden (foreløbig) 2. HB-møde den 25. august 2012 (udsendt 27.06.2012) Side 1 Dagsorden til 2. hovedbestyrelsesmøde (foreløbig) DATO: Lørdag den 25. august 2012 TID: Kl. 10.00 20.00 STED: DUI-LEG og

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kære Vigsø deltager Så er vi klar til at tage til Vigsø. Vi bliver over 1000 unge fra 4 Ungdomsskoler. Det kan kun blive en spændende weekend d. 11. 13. sept. Vi glæder os til at møde dig. Praktiske oplysninger

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 5. og 6. september 2013 På Bjergsnæs Efterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING Velkommen til det årlige kursus,

Læs mere