Trin & TonerNr. 1 Januar årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin & TonerNr. 1 Januar 2011 82. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds"

Transkript

1 Trin & TonerNr. 1 Januar årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

2 Trin & Toner Nummer 1 Januar årgang Udgiver Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Redaktion Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Tlf , Fax , Lone Schmidt (ansvarshavende). Stof og annoncer til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 11. januar Der kvitteres for modtagne indlæg. Hvis du ikke modtager en kvittering så ring venligst til redaktøren. De i artiklerne fremførte synspunkter er forfatterens og deles ikke nødvendigvis af landsforeningerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte fremsendte indlæg. Bestilling af abonnement Trin & Toner, LDF s Sekretariat, Enrumvej 6A, 5270 Odense N Bank: Nordea, kortart 73, kreditornr Årsabonnement (10 numre) kr. 190,00 portofrit tilsendt. Udlandsabonnement: DK kr. 110,00 + porto. Adresseændring i årets løb skal meddeles det lokale posthus, den lokale forening/spillemandskredsens kasserer samt sekretariatet. Annoncepriser Rubrikannonce: Max. 20 ord + tlf./mail-adr. for 50 kr. Foreningsannoncer for medlemsforeninger (7,5 x 5 cm) 250 kr. 1/8 side (7,5 x 5 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/4 side (7,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/2 side (7,5 x 22 eller 15,5 x 10 cm) kr. (20% medl. rabat) 1/1 side (15,5 x 22 cm) kr. (20% medl. rabat) Faste annoncer for et helt år (10 numre) kontakt redaktionen. Priserne er inkl. moms! Dette nr. er indleveret til postvæsenet den 3. januar Bladet udkommer den 1. torsdag i måneden. Design og produktion: Mediegruppen as (15944) Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S. Svanemærket trykkeri, licens Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på officielt miljø godkendt papir. Forsidefoto: Fotomontage af fyrværkeriet ved Landsstævnet i Maribo. Tusind tak til Aalborg Reklame Foto, som har fremstillet fotomontagen. Indhold Styrelsen Formandens nytårshilsen... 3 Nye telefon- og åbningstider på sekretariatet... 4 Tilmelding til DM 2011 nærmer sig... 5 Landsforeningens Årsmøde Velkommen til nye medlemsforeninger... 5 Hvem skal modtage LDF s Initiativpris?... 7 Nyt fra Internationalt Udvalg... 7 Kurser Sommerkursus for ældre... 6 Spillemandskredsen Godt nytår fra Spillemandskredsen... 8 Spillemandstræf og generalforsamling... 8 DFS Region Nordjylland... 9 Nyt medlem kender du nogen? Roskilde Spillemænd Rettelse til kursusfolder Spillemænd, der deltager i Landsstævnet DFS Syddanmark inviterer til workshop Årets nodeudgivelse har du fået den? Husketavle for DFS Thyregodtræf Landsstævne Landsstævne Det sker i din region Nyt fra regionerne Medlemmerne Fra en tid, da at gå til bal Guldbryllup Mindeord, Mogens Hansen Projekt Dialekt B&U B&U-aktivitetskalender Så skal der danses Det sjællandske B&U-stævne Annoncer Annoncer Aktivitetskalender Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

3 St yrelsen Formandens nytårshilsen De sidste sider i den gamle bog er vendt, og en ny fuld af ubeskrevne blade ligger foran os blev ikke året, hvor vores forhold til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) blev væsentligt ændret. Vi lever stadig under en, efter vores opfattelse, meget uretfærdig og udemokratisk associeringsaftale med Danmarks Sportsdanserforbund (DS), vel at mærke en aftale DIF har initieret og godkendt. Vi har nu givet DS 2 år til at bevise, at de virkelig ønsker samarbejdet med os, men vi må desværre konstatere, at der i den periode ingen som helst kontakt har været mellem de 2 forbund. Det bekræfter endnu engang, at DS ingen som helst interesse har i os, og at vi intet har at gøre i forbundet. Derfor vil vi i 2011 arbejde videre for en mere permanent og selvstændig tilknytning til DIF. Danske Folkedanseres Spillemandskreds (DFS) er fortsat vores største og vigtigste samarbejdspartner. Vi tager i praksis ingen større beslutninger, før DFS er taget i ed. Derfor er det også en stor personlig tilfredsstillelse for mig, at det tætte og fortrolige samarbejde jeg havde med DFS tidligere formand er fortsat og udbygget med Michael S. Petersen, som blev nyvalgt som formand for DFS i Tidligere har vi primært samarbejdet med DGI Dans og Musik på det nordiske område, men fremover vil vi forsøge også at lave ting sammen på andre områder. I første omgang har vi udvalgt nogle kurser, der uden problemer kunne udbydes blandt alle foreninger, hvad enten de er medlemmer af LDF eller DGI. Dette vil vi arbejde videre med i I 2010 var økonomi igen et vigtigt punkt på Styrelsens dagsorden. Det forhøjede kontingent fra 2009 er nu slået fuldt igennem, og DIF s nye økonomiske fordelingsnøgle er nu fuldt indarbejdet. Det betyder, at vi trods det stadig faldende medlemstal, har en fornuftig indtægt, som følge af det direkte medlemskontingent. Alligevel er medlemskontingentet for første gang nogensinde ikke længere LDF s største indtægtskilde. Bloktilskuddet fra DIF (tips- og lottomidlerne) udgjorde i 2010 den største enkeltindtægt i LDF s regnskab. Og det er naturligvis tilfredsstillende, at den indsats Styrelsen har gjort igennem mange år, nu udmønter sig i et til- skud til folkedansen på næsten kr ,00 om året. I 2010 lancerede Styrelsen medlemsundersøgelsen De 5 skarpe. Det var vigtigt for Styrelsen at vide, hvilke prioriteringer lokalforeningerne og de enkelt medlemmer havde. Vi fik rigtig mange gode inputs, og har allerede taget beslutning om gennemførelse af nogle af dem. F.eks. vil medlemsbladet Trin & Toner fra 2011 blive beskåret til 8 udgivelser om året. At økonomien ikke kun trykker i LDF ses tydeligt af de foreningsudmeldelser vi desværre modtager flere og flere af. Ofte begrundes udmeldelsen med foreningens dårlige økonomi. Styrelsen beklager naturligvis dette forhold, men må også opfordre til, at lokalforeningernes kontingent løbende tilpasses med LDF s kontingentet. For langt de fleste medlemmer, burde LDF s kontingent på kr. 120,00 årligt være en overkommelig udgift, der ikke burde afstedkomme en udmeldelse af det fællesskab LDF udgør for folkedansen i Danmark. Man bør huske på, at LDF er den eneste organisation i landet, der via sin formålsparagraf udelukkende har til formål at arbejde for fremme af folkedans, folkemusik og folkedragter. Styrelsen er også i stigende grad opmærksom på, at lokalforeningerne ikke overholder LDF s vedtægter for så vidt angår medlemsregistreringen. Jeg skal derfor understrege, at alle lokalforeninger skal betale kontingent til LDF for alle deres medlemmer. Og det skal de naturligvis for at sikre, at vi også fremover kan tilbyde kurser, stævner, uddannelse af danse- og dragtsyningsinstruktører samt have et attraktivt medlemsblad og et fuldtidsbemandet professionelt sekretariat. Derudover er det naturligvis afgørende, at Styrelsen får mulighed for at bruge kræfter på at bearbejde politikere og beslutningstagere til at fremme folkedansen bredt i det danske samfund, ligesom det til stadighed er nødvendigt at finde nye finansieringskilder. For at fremme forståelsen for LDF s arbejde og for at styrke lokalforeningernes tilknytning til LDF og vore regioner, forventer vi i 2011 at påbegynde et arbejde, hvor vi aktivt tager kontakt til alle folkedanserforeninger Trin & Toner Nummer 1 Januar

4 St yrelsen i Danmark, for at forklare dem, hvorfor de skal have tilknytning til LDF, og hvilke fordele det vil give dem og folkedansen. Det var med stor tilfredshed, at Styrelsen kunne notere, at der igen i 2010 kunne oprettes et hold 1 på instruktøruddannelsen i Bjerringbro. Og ikke nok med det. Langt de fleste kursister på hold 1 var i den helt unge aldersklasse. Rigtig dejligt. Jeg håber blot, at lokalforeningerne fortsat vil sende deres unge medlemmer på instruktøruddannelsen. Eet af LDF s helt store flagskibe er uddannelsen i dragtsyningsteknikker. Vi har høstet international anerkendelse for arbejdet ikke mindst ved de nordiske dragtseminarer og vi har da også et betydeligt antal internationale kursusdeltager, ikke mindst fra Norge. I Danmark er vort arbejde af så høj en kvalitet, at vi som de eneste ikke-museumsfolk er blevet inviteret til at deltage i den såkaldte dragtpulje. Her sidder en lang række museumsfolk og eksperter på tekstilområdet. Styrelsen er meget stolt over, at vore dragtpiger har et fagligt niveau, der kan matche landets bedste eksperter. Og efter at vi i 2009 desværre ikke kunne skaffe kursister nok til et nyt hold 1, var det særdeles tilfredsstillende, at vi i 2010 igen kunne etablere et hold 1. En aktiv indsats i både Danmark og Norge havde båret frugt, og selvom flertallet af de nye kursister stadig er fra udlandet, betyder det jo, at de få danskere der ønsker at gennemføre uddannelsen, får muligheden for det. I 2011 vil vi udvide det målrettede arbejde til også at omfatte Sverige, således at vi også fremover kan gennemføre uddannelsen med fulde hold. Arrangementet Folkedans i Tivoli blev efter min opfattelse en stor succes. Alle de deltagende hold ydede en fremragende indsats og viste folkedans i alle dens facetter. At vi fik lov til at låne HM Dronningens og HKH Prinsgemalens originale Rømø-dragter gjorde bare begivenheden endnu mere festlig og højtidelig. Konkurrenceaktiviteter er fortsat et kerneområde i LDF s aktivitetsplan. Derfor var det også dejligt, at så mange havde valgt at deltage i konkurrencedagen i Nyborg. Det blev en rigtig spændende dag med en intens og fortættet atmosfære, nøjagtig som en konkurrence skal være. Nu mangler vi blot, at mange af deltagerne tager det sidste skridt, og vælger at stille op ved DM 2011 i folkedans blev også året, hvor der endelig kom et nyt oplag af LDF s sangbog. En bevilling fra Kulturministeriet på kr ,00 sikrede udgivelsen endegyldigt. En stor tak for det omfattende arbejde skal lyde til sangbogsudvalget, ikke mindst i forhold til at indhente tilladelser til genudgivelsen og til at skaffe de nødvendige midler. Et foreløbigt salg til lokalforeningerne på over 600 sangbøger er meget tilfredsstillende. Årets landsstævne blev afholdt i Maribo. Det blev en stor og rigtig dejlig oplevelse for alle stævnedeltagerne. Stævneudvalget og alle deres hjælpere havde lagt sig i selen for at give alle nogle gode oplevelser og et godt indtryk af Maribo. Og det må man sandelig sige lykkedes. En stor tak til stævneudvalget for et stort og utrætteligt arbejde. Idet jeg håber på mange gode danseoplevelser for alle medlemmer af LDF i 2011 ønskes I et: GODT NYTÅR Niels Winberg Clausen Formand Nye telefon- og åbningstider på Sekretariatet Fra 1. januar 2011 er der følgende nye telefon- og åbningstider på Sekretariatet i Odense: mandag til torsdag fra kl , torsdag desuden fra kl , fredag lukket. en er åben hele døgnet. 4 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

5 Tilmelding til DM 2011 nærmer sig! St yrelsen 10. januar er sidste frist for tilmeldinger til Danmarksmesterskaberne i Folkedans Især i år er det spændende hvor mange hold og par der stiller op og selvfølgelig hvem. Eller om der overhovedet tilmelder sig hold og par nok til at gennemføre DM 2011? Hvor mange hold fra 2009 kommer igen og hvor mange nye kommer der når pardansen er fjernet fra holdkonkurrencen. Hvor mange par vil være med når nu der skal konkurreres i 2 rækker? Disse spørgsmål besvares den 10. januar, der er ultimativ deadline. Derfor tilmeld dit hold eller par i god tid så du ikke glemmer det. Betingelserne for deltagelse er beskrevet i årets DMkoncepter, der kan hentes på under DM og konkurrencer i folkedans. Det er også her at du tilmelder dit par eller hold til danmarksmesterskaberne i folkedans 2011 Deltagergebyret sender du til sekretariatet. Spørgsmål om musik og danse til DM-dommerne eller om DM generelt kan sendes til DM-mailen og vi har derfor til lejligheden oprettet en Of- te stillede spørgsmål -side på nettet. Her kan du finde vores svar på alle stillede spørgsmål. Har du i øvrigt ideer eller kommentarer til og om DM, kan de sendes til DM-udvalget igen på ovennævnte mailadresse eller via sekretariatet. Du vil selv få direkte svar, mens både spørgsmål og svar anonymt vil blive offentliggjort på siden. Hvad med publikum? Begynd allerede nu at overveje om der skal bestilles bus eller hvordan du kommer til Middelfart. Vær med til at sætte stemning og atmosfære på dette års DM i Middelfart Idrætscenter. DM må du ikke gå glip af. Husk derfor at sætte x i kalenderen lørdag den 14. maj. Billetter vil kunne købes fra 1. marts. Kom og vær med til endnu et nyt og spændende DM i folkedans i Egon Agerskov Konkurrenceudvalget Landsforeningens Årsmøde 2011 Der indkaldes herved til Årsmøde i Landsforeningen Danske Folkedansere den april 2011 på Pejsegården i Brædstrup. Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal indgives skriftligt til Landsforeningens sekretariat inden den 15. februar Styrelsen Velkommen Her ved starten af den nye sæson vil vi gerne byde Taastrup Børnedanserforening, Æ Synnejysk Kvadrille, Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedanserafdeling rigtig hjerteligt velkomne som nye medlemsforeninger i LDF! Folkedans i Tivoli, pinsen Foto: Henning Skov. Trin & Toner Nummer 1 Januar

6 Kurser Sommerkursus for ældre på Højskolen Snoghøj Vi gentager succesen fra de foregående år og indbyder til et af Danmarks mest søgte folkedanserkurser for ældre. Er du folkedanser? - Er du mellem ? - Har du tiden? Så kom på sommerkursus ved Lillebælt og få en uforglemmelig oplevelse! Højskolen Snoghøj arrangerer, i samarbejde med Landsforeningen Danske Folkedansere, et 14-dages sommerkursus i dansk folkedans for ældre på Højskolen Snoghøj, 7000 Fredericia, den 5. juni juni Mange ældre tager på højskole om sommeren for at nyde højskoleatmosfæren og det gode samvær med andre, og vi har i år atter bestræbt os på at lave et overflødighedshorn af fantastiske danse- og musikoplevelser. Hovedtemaerne på dette års kursus vil være dansene fra Ærø samt danse fra de andre sydfynske øer. Der findes en del danse fra disse steder, der for de fleste vil være ukendte da de i dag kun ligger hengemt i arkiver og private samlinger det er nogle af disse danse, vi bl.a. vil beskæftige os med. I sidste halvdel af 1700-tallet var rækkedanse højeste mode. Per Sørensen har været så heldig at finde en u- kendt, gammel dansk dansebog fra I bogen er der omkring 150 danse, og til dette kursus vil der blive rekonstrueret nogle stykker. Så kom og vær med til at genoplive 10 gamle danse, der har ligget hengemt i 225 år. Vi skal, traditionen tro, også danse nogle af de store selskabsdanse fra Byerne I år bliver det Dansk Natio- naldans og Eugenie Kvadrille og så selvfølgelig Les Lanciers, som man har danset den i det danske borgerskab. Helle Larsen I sit rette element - som malkepige I forbindelse med de store selskabsdanse skal vi have et stort Grande Bal, så tag det fine selskabstøj med. I år skal vi høre skuespilleren Keld Høgh med foredraget, Keld Høgh har frit valg på alle hylder og foredraget Det værste at spå om er fremtiden ved Per Sørensen. 6 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

7 Ku r s e r Det er efterhånden en tradition for os at få den kendte, danske danseinstruktør, Helle Larsen, til at komme og undervise. Helle har gennem de sidste, mange år arbejdet med alle de danske folkedanse. Når hun underviser, foregår det altid på en sjov og morsom inspirerende måde. Så kom og oplev en ægte sjællander og deltag i dette sommerkursus. Udover dansene og foredragene skal vi også deltage i andre traditionelle højskolearrangementer - såsom morgensamlinger og aftenarrangementer, hvor der bl.a. vil være rig lejlighed til at få rørt sangstemmen. Til nogle af aftenarrangementerne får vi gæster udefra, således kommer, traditionen tro, flere unge folkemusikere, som fyrer den af. De spiller koncert og bagefter til sang og halløj. Er der én, der kender de gamle sange, så er det Lene Riis Hun kommer en aften og synger med os. Vi skal også have besøg af en hemmelig berømthed en aften. Personen kræver nærmere præsentation senere. Der vil også være rig lejlighed til at bruge computer - De, som har lyst, vil få hjælp til at bruge Internet og sende s Lærere på kurset: Danseinstruktør: Per Sørensen, Kolding Spillemænd: Steffan Søgaard Sørensen, Odense & Kristian Jørgensen, København Gæsteinstruktør: Helle Larsen, Sengeløse, Sjælland Højskolelærer: Forstander Torben Egeris & lærer Michael Zacho, Snoghøj 1 halvdagstur: Den Geografiske Have i Kolding Hvis vejret er ordentligt, skal vi besøge én af Koldings store attraktioner - nemlig Den geografiske Have - med mange hundrede træer, buske og blomster Sidst, vi havde planlagt turen, blev det regnvejr denne gang er der bestilt solskin. 2 heldagsture: I år vil der også være en Ø-tur, som går til Ærø. Vi skal arbejde indgående med de specielle og smukke danse fra Ærø, hvorefter vi besøger øen, hvor de fantastiske danse kommer fra. Vi bliver guidet rundt på øen og slutter i Ærøskøbing på Ærøhus, hvor vi spiser og har bal med de lokale spillemænd, Hans Albert Jensen og Herman Gering. Den anden heldagstur vil gå til Sønderjylland hvor vi skal til Christiansfeld og Haderslev. Vi skal besøge den særprægede by, Christiansfeld, hvor Brødremenigheden har sat deres spor gennem århundreder, og bagefter besøger vi den smukke, gamle domkirkeby Haderslev, og vi skal bl.a. bese Haderslevs spændende museum. Pris: Kun 4700 kr. for 14 dage alt incl. (også halv- og heldagsture) - Det er så billigt, så har du råd til at blive hjemme? Tillæg for enkeltværelse. Det tidligere statstilskud er i dag fratrukket prisen. - Nogle vil dog stadig have mulighed for at få tilskud fra kommunen, og højskolen vil være behjælpelig med ansøgningen. Tilmelding: Kontakt Højskolen Snoghøj for brochure og tilmeldingsskema på tlf mellem kl Yderligere information: Annette Sten, Snoghøj, tlf eller Per Sørensen, Kolding, tlf Skynd dig med tilmeldingen, der plejer at være rift om pladserne!!! Velkommen til Snoghøj - både tidligere og nye kursister. Hvem skal modtage Landsforeningen Danske Folkedanseres Initiativpris? Så er det igen tid til at indstille kandidater til modtagelse af LDF s Initiativpris. Indstillingen af kandidater kan foretages af alle LDF s medlemmer. Ifølge LDF s vedtægter gives prisen for en bemærkelsesværdig indsats i forbindelse med nye, anderledes eller interessevækkende initiativer, der rækker ud over det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle område inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for folkedansen i Danmark. Du kan læse de nøjagtige betingelser for tildelingen på under Puljer og Fonde Prisen er på kr ,- samt et diplom, der kun benyttes i denne forbindelse. Forslag skal være indsendt til LDF s sekretariat inden 15. februar Styrelsen Nyt fra Internationalt Udvalg Der er modtaget invitation til Europeade i Estland i perioden Yderligere oplysninger kan indhentes hos Inge Sølling, telefon eller folkedans.dk Trin & Toner Nummer 1 Januar

8 Spillemandskredsen Godt nytår fra Spillemandskredsen 2010 er slut og det er tid at kigge tilbage på et år hvor Spillemandskredsen skiftede formand. Det sker ikke tit for der er god kontinuitet i såvel organisationen som i vores musik. Dorthe som formand og Astrid takkede af i bestyrelsesarbejdet, så der skal lyde en stor tak til jer for indsatsen. Og vi kan i Styrelsen glæde os over, at I begge følger op og hjælper os. Astrid ved landsstævnet i Maribo og Dorte ved koncerterne i Tivoli i sommer. I 9 måneder har styrelsen arbejdet med de nye visioner og strategiske planer, og det ser ud til, at vi er på rette spor. Medlemstallet stiger om end i roligt tempo. Økonomien kører godt og vi kan se tilbage på et 2010 med stor deltagelse i vore kurser og med stor tilfredshed fra deltagerne. Og ikke mindst på økonomien, som pga. vore dygtige kursusledere ligger bedre end budgetteret. Samarbejdet med de øvrige organisationer var godt i gang og vi følger op på det store arbejde, der tidligere er lagt. Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) har lidt den kranke skæbne, at det er lukket af Kunstrådet. I fremtiden skal vi nok indstille os på at amatørmusikken og dermed vores område skal indstille sig på at leve mere økonomisk og politisk adskilt fra de professionelle genreorganisationer. Så det gode samarbejde med AKKS, FMS, FMHR osv. vil fortsætte i Spillemandskredsens Forlag fik nye direktør det sker heller ikke ret tit! Vi er glade for at Else har taget over med stor entusiasme og vi sender en stor tak til Nini og Villy som har drevet forlaget godt i mere end 15 år. I Spillemandskredsen ser vi frem til at komme i gang med 2011, der byder på en masse spændende tilbud. Tak til alle som har arbejdet for spillemandsmusikken og for Spillemandskredsen i Og vi ønsker et rigtig GODT NYTÅR til alle spillemænd og folkedansere i Danmark. Vi ses. Godt nytår DFS Styrelsen Spillemandstræf og Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds den 4. til 6. marts 2011 Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg. Weekendens program: Fredag d. 4. marts Kl Ankomst og Indkvartering på Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg. Kl Sammenspil under ledelse af årets gæsteinstruktør, som vil lave sammenspil om et spændende emne. Herefter hyggeligt samvær med lidt godt til ganen. Lørdag d. 5. marts Kl Morgenkaffe Kl Kursus m. Gæsteinstruktøren Kl Frokost Kl Kursus fortsat Kl Kaffe Kl Kursus fortsat Kl Middag Kl Legestue Kl Natmad 8 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

9 S p i l l e m a n d s k r e d s e n Søndag d. 6. marts Kl Morgenkaffe Kl Diverse informationer fra regionerne og styrelsen Kl Generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds Derefter Frokost Pris for hele weekenden: 250,-kr., som betales ved ankomsten til træffet. Indkvartering: Indkvartering foregår i klasselokaler og I medbringer selv madrasser, soveposer, håndklæder o.lign. Ønsker I anden indkvartering kan I finde adresse og tlf.nr. nedenfor. I forestår selv al kontakt og betaling. Forplejning: Tak til Tonni Jensen og Tåsinge Folkedansere, der står for alt det praktiske omkring spillemandstræffet og generalforsamlingen. Tåsinge Folkedansere er desuden vært ved legestuen lørdag aften. Tilmelding: Husk at opgive DFS medlemsnummer, instrument, navn og adresse, - også gerne telefon og adresse ved tilmeldingen. Samt evt. oplysninger om diabetes og lignende. Bindende tilmelding senest søndag den 13. februar 2011 til: Mette Dyekjær Pedersen Pindsende 7, Barløse, 5610 Assens, tlf , mobil Alternative indkvarteringsmuligheder: Som du selv booker og betaler, hvis du ikke ønsker at bo på skolen. Danhostel - Svendborg Vandrerhjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg Tlf Der findes desuden en hel del Bed & Breakfast samt hoteller i Svendborg og omegn. Spørg via internet eller Turistbureauet i Svendborg: Sydfyns Turistbureau, Centrumpladsen 4, 5700 Svendborg. Tlf Indkaldelse til generalforsamling i Danske Folkedanseres Spillemandskreds Danske Folkedanseres Spillemandskreds afholder ordinær generalforsamling søndag d. 6. marts kl Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning forelægges til godkendelse. 4. Fremlæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag fra foreningens medlemmer eller styrelsen. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Styrelsens arbejdsplan for det kommende år. 8. Valg af formand, På valg er: Michael S Petersen formanden er ikke på valg i ulige år. 9. Valg af styrelsesmedlemmer. På valg er: Mette Dyekjær Pedersen (accepterer genopstilling) Bjørn Kiilerich (accepterer genopstilling) 10. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Ingolf Ryom-Nielsen Knud E. Christiansen 11. Valg af revisor og suppleant. På valg er: Henning Søndergaard Andersen Erik Nielsen 12. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indgivet til formanden senest 1 måned inden generalforsamlingen. Vi håber rigtig mange af Spillemandskredsens medlemmer vil komme til spillemandstræf og generalforsamling i Spillemandskredsen. DFS styrelsen Bemærk Generalforsamlingen starter kl søndag formiddag Spillemandskredsen og Tåsinge Folkedansere Legestue med STUUUURT orkester Lørdag d. 5. marts kl på Sundhøjskolen, Eskærvej 69, 5700 Svendborg Vi håber rigtig mange folkedansere kommer til legestue lørdag aften, hvor et stort og veloplagt spillemandsorkester spiller op til legestue. Invitationen kommer i næste nummer af Trin & Toner. Spillemandskredsen Region nordjylland Der indkaldes herved til valg til regionsbestyrelsen den 4. februar 2011 kl på Vestergården i Aalborg. Trin & Toner Nummer 1 Januar

10 Spillemandskredsen Nyt medlem Som I ved arbejder vi med at blive flere medlemmer i Spillemandskredsen og det går fremad! Et af de helt faste spørgsmål fra nye potentielle medlemmer er selvfølgelig: Hvad får JEG ud af at være medlem af DFS? Det spørgsmål har vi stillet os selv i Styrelsen og er kommet frem til følgende helt indltysende fordele, som du får for dit kontingent ud over den flotte VELKOM- STPAKKE (se senere i artiklen): Bliv aktivt medlem af Spillemandskredsen - og få de mange medlemsfordele som f.eks.: En kulturbærende forening Kurser i Spillemandsmusik Gratis deltagelse i Landsstævner Mulighed for at deltage i NORDLEK/Nordiske stævner Eget forlag med kassevis af noder Salg af dine egne CD er og andres! For solo, duo, kvartet, stort orkester Tilskud til Spillemandskredsens kurser og stævner Sammenspil i alle landets regioner Medlemsliste med spillefolk i landet Aktivt og tæt samarbejde med alle folkemusik- og danseorganisationer i Danmark (f.eks. FolkeMusikSammenslutningen FMS og Folkemusikhusringen FMHR) Medlemsbladet Trin & Toner i flotte farver 8 stk. Vores fredags-spil vil blive afholdt på følgende datoer og steder.tag selv kaffe/te med. kender du nogen? pr. år. Stedet, hvor du kan høre andres mening og tilkendegive din egen! Velkomstpakke med bl.a. dobbelt CD, noder, medlemsfortegnelse og kursusfolder I øjeblikket består den GRATIS velkomstpakke af følgende: 1. Velkomstbrev 2. Vedtægter for DFS - Spillemandskredsen 3. Kursusfolder med Danmarks bedste kursustilbud til spillemænd og folkemusikere, som vil spille til dans. 4. Samlet medlemsfortegnelse, der dækker alle medlemmer over hele Danmark 5. Bind I af den 2-stemmige med masser af musik arrangeret for to instrumenter med becifringer 6. Ung-Trad En CD med masser af god musik af de bedste grupper på folkemusikscenen i øjeblikket Årets Nodeudgivelse med spændende musik fra Lolland Glæd en ven eller foreningens spillemand med et medlemskab og en gratis velkomstpakke. Kontakt Kassereren eller Besøg hjemmesiden: Roskilde Spillemænd Fredag den 28. jan. kl Sammenspil, Østervangsskolen Fredag den 7. jan. kl Sammenspil, Østervangsskolen Lørdag den 8. jan. kl Nytårsbal på Tjørnlyskolen i Greve Fredag den 11. feb. kl Generalforsamling, Østervangsskolen Vi spiller denne aften en 1 times tid, hvorefter der afholdes generalforsamling ifølge foreningens vedtægter. Foreningen giver øl eller vand rettelse!!! I den netop udsendte DFS Kursusfolder har der desværre indsneget sig en fejl sætternisserne arbejder åbenbart ikke kun til jul! I folderen er der opgivet forkert pris for Spillemandsuddannelsen Bjerringbro B&Ulinjen i Den rigtige pris er 2.950,- kr. Vi beklager fejlen. Kursusudvalget 10 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

11 S p i l l e m a n d s k r e d s e n Spillemænd der deltager i landsstævnet: Det har igennem rigtig mange år været kutyme, at aktive spillemænd, som er medlem af enten LDF eller af Spillemandskredsen, har fået refunderet dels skolelogi og dels stævnemærket. Betingelsen for denne refusion var, at man stillede sig til rådighed på Vagtplanen, som krævede et vist antal spillejobs pr. person (legestuer, opvisninger, prøver, spillemandskoncert osv.). På det fælles møde i Aabenraa mellem styrelserne fra LDF og Spillemandskredsen blev det besluttet, at fremover vil man ikke refundere logi, men at aktive spillemænd kun får stævnemærker betalt. Og kun for så vidt de opfylder kravene til at være aktiv og dermed er på vagtplanen. Fra seneste styrelsesmøde i Spillemandskredsen blev følgende besluttet: Spillemandskredsens styrelse henstiller til, at spillemænd, der tilmelder sig stævnet, er medlem af DFS. De spillemænd, der vil have refunderet stævnemærke, skal være medlem af Spillemandskredsen. Musikalsk hilsen fra Styrelsen Legestue i Egedal Stenløse-Veksø Folkedansere inviterer til Legestue i Kulturhuset i Smørum Flodvej 68, 2765 Smørum Lørdag den 29. januar 2011 kl Ramsøspillemændene spiller op til dans og Susanne Langgård leder dansen. I pausen serveres boller og lagkage. Entré 75,-. Vel mødt til en fornøjelig aften Bestyrelsen DFS forspillerkursus oktober Foto: Jens Rohde Folkemusiklinjen på Klejtrup Musikefterskole fra 2012 Tilmeld dig allerede nu! Lærere: Kirstine Sand og Louise Ring Vangsgaard Læs mere på vores hjemmeside eller ring og hør nærmere på tlf Trin & Toner Nummer 1 Januar

12 Spillemandskredsen Region Syddanmark inviterer til Spillemandsworkshop! Fra bunkespil til sammenspil Bjert Stenderup Folkedanserforening & Region Syddanmarks Spillemandskreds inviterer til workshop og legestueorkesterspil lørdag den 2. april 2011 i Bjert-Hallen, Engløkke 7, Agtrup, 6091 Bjert under kyndig ledelse af spillemand og instruktør Ole Emig, Jelling. Musik valget vil primært være legestuedanse hentet fra 358, men Ole forbereder ny arrangerede melodier, specielt til lejligheden, som vil blive bearbejdet og gennemspillet under workshoppen om eftermiddage mellem kl og Herefter er der i anledning af Bjert Stenderup Folkedanseres 25 års jubilæum festmiddag kl i Bjert hallen. Pris for workshop og hele arrangementet er kr. 100,-. Det omfatter: ud over workshop, eftermiddagskaffe middag (excl. drikkevarer) aftenskaffe og kage samt en vand / øl under legestuespil. Max. 25 spillemænd!! Tilmelding snarest - dog senest 12. marts, dersom der fortsat er plads - til Anne-Grete Jensen, mail tlf Fmd. for Spillemandskreds Region Syddanmark. DFS forspillerkursus oktober Foto: Jens Rohde Legestue m. kaffebord Legestue m. Nordfynsk kæmpe-kaffebord hos Særslev Folkedansere lørdag den 12. februar 2011 kl i NFE-Hallen, Østergade, Særslev, 5471 Søndersø. Legestue v/ Lone Schmidt og John Christensen. Pris: 70 kr. for legestue og kagebord med medlemmernes kagespecialiteter. Medbring kaffe, sangbog og bløde sko. Spillemænd indbydes til samspil med John kl i NFE-Hallen. Foreningen sørger for opvartning af spillemænd. Tilmelding senest 1. februar til Inger Ploug, tlf , eller Grethe Andersen, tlf Thy og Læsø kursus + bal med Desirée Ginnerup lør. 29. januar 2011 i Farum Har du lyst til at kunne holde styr på turene og nyde at danse vestenom? Så kom til workshop kl med danseleder Desirée Ginnerup og Michael Graubæk, violin. Bal kl med Værløse Folkemusikanter. Pris kr. 70 for kursus, kr. 75 for bal. Mulighed for spisning af egen eller bestilt mad, pris kr. 85. Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, Farum, Bus 334. Tilmelding og forudbetaling senest 24. januar (undtagen for ballet) på tlf eller - reg.nr. 9570, kt Se mere på 12 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

13 S p i l l e m a n d s k r e d s e n Årets Node Udgivelse har du fået den? I tidligere tider blev årets node udgivelse tilsendt ALLE medlemmer af Spillemandskredsen. En del medlemmer har oplyst, at de ikke anvender det udsendte nodemateriale. Derfor blev det for nogle år siden besluttet, at vi ikke automatisk udsender årets udgivelse til alle medlemmer, men at den uddeles til alle aktive spillefolk på sommerens årlige landsstævne. Det er også sket i år, så hvis du var med i Maribo har du allerede modtaget Nodeudgivelsen 2010 med musik fra Lolland og Falster arrangeret af Astrid Pørtner og Frede Nielsen, Højreby Spillemandslaug. Der er masser af gode melodier i fine arrangementer og stemmer, og masser af gode historier til at krydre en evt. koncertopførelse med. Men også mange dansestykker, som kan anvendes frit. Musikken er ikke for svær og arrangementer er på et niveau, så vi alle kan spille med. medlemmer skal have mulighed for at få et hæfte. Normalt vil denne service gælde frem til i udgivelsesåret, hvorefter nodehæftet kan købes i Spillemandskredsens Forlag. EKSTRA: For at give alle en mulighed har vi forlænget medlemstilbuddet til , så skynd dig, hvis du endnu ikke har hæftet, og du gerne vil benytte dig af dette tilbud. Musikalsk hilsen fra Styrelsen HVIS DU IKKE har fået nodehæftet fra 2010 kan du som altid sende en mail eller ringe til kassereren, oplyse dit medlemsnummer, og vi vil så frit tilsende dig årets udgivelse! Vi undskylder, hvis der har været misforståelser vedr. dette, men det er Spillemandskredsens politik, at alle HUSKETAVLE FOR DFS: Region nordjylland 07. januar Sammenspil kl januar Sammenspil kl februar Valg til regionsstyrelsen samt sammenspil kl februar Sammenspil kl Region syddanmark 02. april Spillemandsworkshop Region hovedstaden 15. januar Kursus i Hans Engels musik, Byvej i Hvidovre, kl januar Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl februar Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl februar Samspil for alle, Mantziusgården i Birkerød, kl Trin & Toner Nummer 1 Januar

14 Spillemandskredsen Thyregodtræf spillemandsmusik og folkedans 6) Ungdomshold De skrappe v/mette Katrine Jensen, harmonika 7) Ungdomshold fra 12 år v/ Kirstine Sand Christensen, violin 8) Børnehold fra ca år v/brita Leth Rehn, klarinet og Manny, klarinet, tværfløjte, violin DFS forspillerkursus oktober Foto: Jens Rohde Lørdag den 19. februar 2011 Masser af spillemandsmusik, folkedans og hyggeligt samvær. I løbet af dagen bliver der undervist i orkesterspil og i forskellige grupper. Om aftenen er der børne-/ungdomsdans, spillemandsbal og traditionelt folkedansebal med danseleder. Dagens program: Kl Orkesterspil Kl Sammenspil i valgfrie grupper Kl Spillemandskoncert med børn og unge Kl Folkedansebal og stort kaffebord Kl ?? Natmad, spil og dans?? Valgfrie kurser: 1) Spillemandsbal v/ole Emig, violin 2) Spillemandsmusik udtryk og betoning v/ove Andersen, violin, harmonika 3) Sammenspil alle instrumenter v/michael Petersen, klarinet 4) Forspillerkursus v/bent Melvej, violin, harmonika 5) Spil til dansekursus v/bo Skjærbæk, harmonika, cello Dansekurset kl ledes af Karen Lindballe, Grenaa. Pris 60 kr. Folkedansebal ledes af Karen Lindballe, Grenaa og Ove Andersen, Ø. Bjerregrav Spillemandsbal ledes af Ole Emig, Jelling Børne- og ungdomsdans ledes af Bente og Jens Jensen, Fasterholt Pris: 300 kr. (børne-/ungdomshold 150 kr.) incl. 2 x kaffe/sodavand, aftensmad, natmad, morgenmad og nodemateriale udover 358 bind 1 & 2. Medbring frokost. Ved afbud efter udsendelse af materiale betales et gebyr på 50 kr. Det forventes at de voksne spiller til dansen om aftenen. Mulighed for gratis overnatning på skolen. Kursuscentret ved skolen udlejer værelser. Tilmelding nu eller senest 26. januar for spillemænd (gerne tilmelding til dansekursus inden 16. februar), til Manny Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323 Give, tlf , mail: Ring eller skriv efter program med yderligere oplysninger. Arrangør: Thyregod spillemænd og folkedansere De bedste hilsner fra Manny Nytårslegestue Horns Herreds Folkedansere afholder NYTÅRSLEGESTUE på Kr. Sonnerup Skole, Skolevang 1, 4060 Kirke Såby lørdag den 22. januar 2011 kl Instruktør: Lis Pedersen Musik: Horns Herreds Spillemænd Entre: 70 kr. inkl. kaffe m/boller og lagkage. Alle er velkomne P.b.v. Finn Kristensen Tlf / Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

15 S p i l l e ml a n ds sk sr te æd vs ne ne Velkommen til Landsstævne for Folkedansere og Spillemænd 2011 i Aabenraa juli 2011 Landsforeningen Danske Folkedansere, Danske Folkedanseres Spillemandskreds samt Aabenraa & Omegns Folkedansere glæder sig meget til at byde jer alle sammen rigtig hjerteligt velkommen til Landsstævnet Vort klare mål er at arrangere et stævne, hvor alle børn, unge, børnefamilier, voksne, meget voksne, folkedansere, spillemænd og turister får en masse gode oplevelser med hjem. Vi skal danse, spille, synge, lege og frem for alt have nogle sjove og spændende dage sammen! Faciliteterne er ideelle: Haller, dansetelt, nødcampingplads, skolelogi og andre lokaliteter, der skal benyttes under stævnet, ligger meget tæt på hinanden. Man kan f.eks. gå fra hallerne, tværs over campingpladsen og til skolen på ca. 10 minutter - hvis man ikke falder i snak undervejs. Vi har dejlige skove og en god badestrand lige udenfor døren, masser af små hyggelige gader i midtbyen og en gågade med mange specialforretninger og spisesteder. Og så er der kun 25 km ned til grænsebutikkerne Vi håber, at I vil synes om det program, vi har sammensat til jer, og som I kan læse om i det følgende. Der kan selvfølgelig forekomme mindre ændringer fra skrivende stund til stævnet går i luften, så hold øje med hjemmesiden som løbende vil blive opdateret. Tilbage er kun at sige: Mojn vi ses i Aabenraa! juli 2011 Stævneudvalget og underudvalgene Trin & Toner Nummer 1 Januar

16 Landsstævne Indkvartering Stævnecamping Nødcampingpladsen vil være indrettet på dyrskuepladsen ved Aabenraa hallerne, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa. Der vil være toiletter på pladsen, og hallernes og Brundlundskolens toilet- og badefaciliteter kan benyttes. Det nærmeste supermarked er beliggende ca. 500 meter fra campingpladsen. Familiecamping En del af nødcampingområdet vil være familiecampingplads, hvor der er mulighed for, at rigtig mange børnefamilier og gerne deres bedsteforældre kan ligge sammen. Vi understreger, at det kun er familier og andre med direkte tilknytning til familierne, der kan ligge på familiecampingen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at bo her, og være med til at skabe nogle gode rammer omkring familie og B&U-aktiviteterne. Skolelogi Skolelogi er på Brundlundskolen, Ladegårdsvej 15, 6200 Aabenraa, ved siden af dyrskuepladsen. Handicap campingenhed/parkeringsplads Hvis man ønsker en handicap campingenhed eller en parkeringsplads, bedes man sende en mail til stævnets campingansvarlige på og vedhæfte kopi af parkeringskort fra Danske Handicaporganisationer. Uden denne dokumentation vil ønsket ikke blive imødekommet. Overnatning søndag-mandag Det vil også i Aabenraa være muligt at ankomme til stævnet en dag tidligere og mod et mindre beløb bo på skolelogi eller nødcamping natten mellem søndag og mandag. De øvrige stævnefaciliteter åbner dog først mandag kl Portene slås op søndag kl Alternativ indkvartering Der er vandrehjem, hoteller, bed & breakfast og campingpladser. Se mere på Stævneprogram Mandag den 18. juli Kl Nødcamping, skolelogi og stævnekontor åbner Kl Informationsmøde: Stævneudvalg, styrelser og regionsrep. Kl Stævneåbning Kl Mini-stævneåbning, B&U Kl Hyggerum for børn Kl Salgsudstillinger åbne Kl Almindelig legestue Kl Spillemandsbal Kl Vægtertur Tirsdag den 19. juli Kl Gåtur til Kongehøjen Kl Træning, Region Syddanmark Kl Morgensang for familier Kl Udflugt: I Jomfru Fannys fodspor Kl Godt i gang for de små og morgenfriske Kl Go morgenlegestue, B&U Kl Orkesterprøve for unge Kl Orkesterprøve for voksne Kl Kursus i polka-variationer Kl Udflugt til Kobbermølle Kl Dragtudstilling på museet Kl Træning, Region Nordjylland Kl Sangarrangement Kl Dragtudstilling på Jacob Michelsens gård Kl Sønderjysk kaffebord på Bov Museum Kl Kursus i valse-variationer 16 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

17 L a n d s s t æ v n e Kl Opvisning på Storetorv, Region Syddanmark Kl Sangarrangement Kl Workshop betweens og unge Spil til legestue Kl Workshop betweens og unge - Legestuedanse for begyndere Kl Workshop betweens og unge Har du en instruktør i maven Kl Udflugt: Rundvisning på orgelfabrikken Kl Opvisning på Storetorv, Region Nordjylland Kl Sønderjysk kaffebord på Bov Museum Kl Spillemandskursus Kl Polkaplask Kl Familielegestue Kl Hyggerum for børn Kl Regionslegestue med opvisning, Region Syddanmark Kl Salgsudstillinger åbne Kl Almindelig legestue Kl Vægtertur Kl Regionslegestue med opvisning, Region Nordjylland Kl Ungdomsdans Onsdag den 20. juli Kl Informationsmøde: Stævneudvalg, styrelser og regionsrep. Kl Cykeltur ad Knapstien Kl Træning, Region Hovedstaden Kl Udflugt til Danfoss Universe, B&U Kl Kursus i Blærerøvsdanse for voksne Kl Orkesterprøve børn Kl Orkesterprøve voksne Kl Udflugt til Kalvø og Rundemølle Kl Dragtudstilling på museet Kl Træning, opvisningshold Kl Dragtudstilling på Jacob Michelsens gård Kl Kursus i danse med Menuet Kl Opvisning på Storetorv, Region Hovedstaden Kl Workshop for unge - Polskakursus Kl Udflugt til Sikkerhedsstilling Nord Kl Opvisning på Storetorv, div. opvisningshold Kl Udflugt til Sikkerhedsstilling Nord Kl Konkurrence: Stævnemesterskab 2011 i Folkedans for grupper Kl Familielegestue Kl Hyggerum Kl Regionslegestue med opvisning, Region Hovedstaden (åben legestue) Kl Salgsudstillinger åbne Kl Almindelig legestue Kl Opvisningshold (åben legestue) Kl Kirkekoncert Torsdag den 21. juli Kl Gåtur til Kongehøjen Kl Træning, Region Sjælland Kl Udflugt: I Jomfru Fannys fodspor Kl Godt i gang for de små og morgenfriske Kl Workshop betweens/unge: Sjove udenlandske folkedanse Kl Orkesterprøve børn Kl Orkesterprøve unge Kl Seniorarrangement Kl Dragtudstilling på museet Kl Træning, Region Midtjylland Kl Dragtudstilling på Jacob Michelsens gård Kl Workshop betweens/unge: Udfordring i dansen Kl Workshop B&U spillemænd begyndere og øvede Kl Udflugt: Flensborg Bryggeri Kl Opvisning på Storetorv, Region Sjælland Kl Spillemandskursus Kl Opvisning på Storetorv, Region Midtjylland Kl Salgsudstilling åben Kl Workshop for familier: Et kor for sangfugle i alle aldre Kl Hjemstavnsmøde Kl Ungdomsbal med fællesspisning Kl Familielegestue Kl Hyggerum Kl Regionslegestuer med opvisning, Region Sjælland Kl Salgsudstillinger åbne Trin & Toner Nummer 1 Januar

18 Landsstævne Kl Almindelig legestue Kl Vægtertur Kl Regionslegestue med opvisning, Region Midtjylland Fredag den 22. juli Kl Informationsmøde: Stævneudvalg, Styrelser og Regionsrep. Kl Cykeltur ad Knapstien Kl Morgentur med galeasen Håbet Kl Kursus: Fra Thy til Bornholm Kl Morgenrytmik og sanglege Kl Dans dagen i gang Kl Pirattur med galeasen Håbet B&U Kl Dragtudstilling på museet Kl Vild med Folkedans Kl Dragtudstilling på Jacob Michelsens gård Kl Frokosttur med galeasen Håbet Kl Workshop betweens/unge: Sjove variationer Kl Generalprøve på spillemandskoncert Kl Legetime alle børn Kl Kaffetur med galeasen Håbet Kl Spillemandskoncert Kl Aftentur med galeasen Håbet Kl Familiefest og Mini-Stævneafslutning Kl Almindelig legestue Kl Spillemandsbal Kl Salgsudstillinger åbne Kl Afslutningsarrangement Lørdag den 23. juli Kl Campinglogi, skolelogi, stævnekontor og salg af stævnefotos lukker Ret til ændringer forbeholdes Stævneåbning Mandag kl Stævneåbningen foregår på Storetorv i Aabenraas centrum, så ingen af byens borgere er i tvivl om, at nu er alle folkedansere og spillemænd kommet til byen! Programmet vil bl.a. indeholde sange, taler og opvisning. Der vil ikke være fællesopvisning for stævnedeltagere, men derimod mulighed for at få sig en frisk rheinlænder eller en stille vals. Hjemstavnsmøde Torsdag kl Hjemstavnsmødet afholdes i parken ved Brundlund Slot, 100 m fra stævnecentrum. Gennem sang, fortælling, musik og optræden vil vi fortælle om Aabenraas historie og kultur - både før og nu! Sangarrangement Tirsdag kl og kl Sted meddeles senere. Lærer Karen Hanne Munk fra Højskolen Østersøen er forsanger. Karen Hanne var medlem af det udvalg, der forestod revideringen af den nye udgave af Højskolesangbogen. Arrangementet kl er en dublering. Husk LDF s sangbog. 18 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

19 L a n d s s t æ v n e Dansearrangementer Træninger og regionsopvisninger på Storetorv Tirsdag, onsdag og torsdag er der regionsopvisninger på Storetorv. Der er to regioner hver dag, henholdsvis kl og kl Om formiddagen er der mulighed for træning i hal 1. Se trænings- og opvisningsplaner nedenfor. På dansepladsen er der plads til max. 12 kvadriller, men 10 er bedre. Derfor opfordres der til, at man deler regionsholdet op i flere opvisningshold med forskellige opvisninger. Træninger i hal 1 Søndag Tirsdag Onsdag Torsdag Syddanmark (Sønderjylland) Kl Syddanmark (resterende hold) Kl Hovedstaden Kl Sjælland Kl Nordjylland Kl Opvisningshold Kl Midtjylland Kl Opvisninger på Storetorv Tirsdag Onsdag Torsdag Syddanmark Kl Hovedstaden Kl Sjælland Kl Nordjylland Kl Opvisningshold Kl Midtjylland Kl Regionerne skal desuden give opvisning ifm. regionslegestuerne om aftenen i hal 1 læs mere under Legestuer. Opvisningshold/grupper Onsdag kl på Storetorv Onsdag kl i Hal 1 I Aabenraa vil vi gerne have besøg af rigtig mange af de opvisningshold og -grupper, der findes rundt om i Danmark. Der er naturligvis mange af grupperne, der allerede laver opvisninger som en del af Regionens time på Storetorv, men vi vil gerne have mange grupper til Aabenraa. Derfor har vi afsat tid til opvisningshold flere steder i programmet. Hvis der kommer mange opvisningshold om eftermiddagen udvider vi tidspunktet, til alle har fået mulighed for at lave opvisning. Passer ingen af disse tider ind i dit holds planer, så kontakt os, måske kan vi finde ud af noget sammen. Hvis du er instruktør eller kontaktperson på et opvisningshold og gerne vil lave en opvisning ved Landsstævnet, så kontakt senest 15. marts Plejehjemsopvisninger Vi vil i samarbejde med Aabenraa Kommunes afdeling Pleje & Omsorg planlægge opvisninger på relevante plejehjem/-centre i Aabenraa. Da det ikke altid er så ligetil for disse centre at planlægge så langt ud i fremtiden, vil vi fra stævnets side på et senere tidspunkt henvende os til regionernes danseudvalg med besked om, hvor og hvornår opvisningerne skal finde sted. Vi håber på og regner med, at danseudvalgene derefter vil være behjælpelige med at finde dansere og spillemænd, som har lyst til at deltage i opvisningerne. Der skal bruges 1 kvadrille spillemænd hvert sted. Regionslegestuer med opvisning Hver region har legestue med opvisning en aften i hal 1 efter nedenstående plan: Tirsdag Onsdag Torsdag Syddanmark Hovedstaden Sjælland Nordjylland Opvisningshold Midtjylland (kl ) Regionerne beslutter selv, hvornår de lægger opvisningen, og de vælger selvfølgelig selv instruktør og forspiller til deres legestue. Instruktøren bedes indsende program senest 1. februar til Der henstilles til, at danserepertoiret er fra egen region. Trin & Toner Nummer 1 Januar

20 Landsstævne Almindelige legestuer Der vil hver aften være såkaldt almindelig legestue, hvortil stævnets danseudvalg udpeger nogle gode instruktører med tilhørende lige så gode forspillere. Legestuerne foregår på følgende tidspunkter/steder: Desuden vil der mandag og fredag være spillemandsbal, hvor det er spillemændene, der bestemmer farten. Læs mere herom under musikarrangementerne. Teltet dækker over et stort dansetelt, som vil blive opsat lige ved siden af hallerne. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kl Kl Kl Kl Kl i hal 1 i teltet i teltet i teltet i hal 1 Åben legestue Onsdag aften inviterer vi alle der har lyst til åben legestue. Alle er velkomne, både byens folk og folkedansere der ikke har tid til at deltage i hele stævnet. Billet á kr. 50,00 kan IKKE forudbestilles, men skal købes på stævnekontoret. Din billet gælder onsdag fra kl. 20 til kl. 23 i hal 1, hvor der er Regionsopvisning, Regionslegestue og opvisninger ved forskellige opvisningshold fra hele landet. Billetten gælder også i hal 2 hvor der er salgsudstilling og andre udstillinger. Billetten gælder ikke til andre faciliteter end de to haller. Hvis der ønskes adgang andre steder kan der købes et endagsstævnemærke. Dansekurser Kursus i Blærerøvsdanse for voksne Onsdag kl På dette kursus får både personen og parret mulighed for at udvikle sig på en måde, der kan gøre én til en bedre danser. Instruktører: Lis Fogh Jensen og Carsten Jørgensen Spillemand: Søren Iversen Kursus i danse med Menuet Onsdag kl Instruktør: Per Sørensen Spillemænd: Pia Sørensen m.fl. Kursus i polka-variationer Tirsdag kl Instruktør: Mette Inge Baltsersen Spillemand: Annonceres senere Kursus i valse-variationer Tirsdag kl Instruktør: Mette Inge Baltsersen Spillemand: Annonceres senere Kursus: På strejftog fra Thy til Bornholm - Danse der ikke danses så ofte Stift bekendtskab med spændende danse med finurlige detaljer. Fredag kl Instruktør: Merete Vilhelm Spillemand: Claus Lisberg Lidt af hvert Polka Plask Tirsdag kl på Sønderstrand Smid skoene, rul buksebenene op, kom ned på Sønderstrand og vær med til polkaplask. Der vil blive spillet op til bal, så der er rig mulighed for at tage en polka i strandkanten. Vild med Folkedans Fredag kl på Storetorv Kom, se og stem. Byens prominente vil tage udfordringen op og dyste i folkedans. I pausen mellem den indledende runde og finalen vil der være fredagsbal, hvor alle inkl. byens borgere har mulighed for at få en svingom. Vinderparret afgøres ved publikumsafstemning, så kom og afgiv din stemme. Konkurrence for grupper Nu har man chancen for at vinde Stævnemesterskabet 2011 i Folkedans for grupper! Vi har på forhånd fastlagt, hvilke danse opvisningsprogrammet skal bestå af og lagt vægt på, at alle skal kunne være med - både børn, unge, voksne og meget voksne. Konkurrencen afholdes onsdag kl i Hal 1 og vinderne afgøres ved publikumsafstemning. Reglerne er som følger: Gruppen skal bestå af minimum 4 par + spillemænd Opvisningsprogrammet skal bestå af følgende danse: Dobbelt Kvadrille Gamle Sønderjyske Danse 316 Vrøvl i Hatten Legestuen 401 Engelsk Kvadrille Gamle Danse fra Præstø Amt 221 Totur, Kjøng Gamle Danse fra Præstø Amt 212 Hamborg Sekstur Gamle Danse fra Randers 255 Rækkefølgen på dansene og koreografien heraf er fri - dog skal hver melodi spilles mindst én gang igennem i sin helhed 20 Trin & Toner Nummer 1 Januar 2011

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Harmonika og højskole

Harmonika og højskole 2016 Harmonika og højskole Uge 31 31/7 7/8 2016 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015

Hamonika og højskole. Uge 31 26/7 2/8 2015 2015 Hamonika og højskole Uge 31 26/7 2/8 2015 Side 2 Harmonika og højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum. Vi skal spille

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2013/2014 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Jubilæumsstævne 1968/2017

Jubilæumsstævne 1968/2017 Kære Folkedanserforeninger. I 1968 tog man et fantastisk initiativ, det Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne blev skabt. Det første stævne blev afviklet i Køge, så det er 50. gang stævnet afholdes i 2017.

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad

August 2015. Webmaster, Anine Kirk Todsen, Tlf. 5099 2935, E-mail: anine@todsen.eu. Regionens Elektronisk nyhedsblad August 2015 Regionens Elektronisk nyhedsblad Sommerferien er slut, og rundt om i foreningerne gøres klar til opstart af ny dansesæson. Regionernes Webmastere har haft ekstra travlt i ferien. Landsforeningen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Avet Om. Avet Om november 2015 1 *

Avet Om. Avet Om november 2015 1 * Avet Om Medlemsblad til medlemmer af Landsforeningen Danske Folkedansere Medlemsmøde 2016 Så nærmer vi os tiden hvor der skal afholde medlemsmøde og valg, derfor har vi behov for at finde nogle der gerne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2015/2016 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skol -ens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 2012-2013 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 20011-2012 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5. Om Medlemsnyt Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Januar 2014 nr. 5 Om Medlemsnyt Efter aftale med bestyrelsen har vi besluttet, at Medlemsnyt skal udkomme hver måned som et

Læs mere

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009

Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Juletræ 2008 Nr.22 FEBRUAR 2009 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Brian Johansen, næstformand 6070 9750 Per Petersen

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Send din harmonika på højskole

Send din harmonika på højskole 2014 Send din harmonika på højskole Uge 31 27/7 3/8 2014 Side 2 Send harmonikaen på højskole Livsstilshøjskolen i Gudum inviterer til et fuldstændig fantastisk harmonikakursus, hvor harmonikaen er i centrum.

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Musik til sydøsteuropæiske danse

Musik til sydøsteuropæiske danse Musik til sydøsteuropæiske danse Nr. 19 December 2007 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen 4586 5008

Læs mere

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Nummer 2. 14. årg. Oktober STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING Dæmningen 17 7400 Herning Tlf.: 9934 0300 14. årg. Nummer 2 Oktober 2008 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Ring efter gardinbussen BO MILJØ GARDINER 97 12 34 22 20 25 31 10 LUNDGÅRDCENTRET TJØRRING

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014

Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Husk: Sidste frist for tilmelding mandag den 27. januar 2014 Velkommen til Vejle Påske Cup 17.-19. april 2014 Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores helt unikke håndboldstævne

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

December I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår December 2016 Regionens elektroniske nyhedsblad Kære dansere og spillemænd i Region Syd. I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår I dette nummer kan I finde en masse julearrangementer, og de første

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 13.-15. APRIL 2017 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag d. 22. januar 2017 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på

JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Læs mere på JOIN THE GAME VEJLE PÅSKE CUP 29.-31. MARTS 2018 U14, U16 & U18! ALT UNDER SAMME TAG! Husk: Sidste tilmelding søndag den 14. januar 2018 Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Trin Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. & TonerNr. 1 Januar 2010 81.

Trin Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. & TonerNr. 1 Januar 2010 81. Trin Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds & TonerNr. 1 Januar 2010 81. årgang Trin & Toner Nummer 1 Januar 2010 81. årgang Indhold Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

November Regionens Elektronisk nyhedsblad

November Regionens Elektronisk nyhedsblad November 2016 Regionens Elektronisk nyhedsblad 1 2 Sommertræf Fyn 2017 Sommertræf Fyn: 9.-11. juni Finder sted Julelegestue taasingefolkedansere.dk Fredag den 25. november 2016 kl. 19.30 Bjerreby Forsamlingshus,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Den 18. Danske Barbershop Festival

Den 18. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 18. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 5.-6. marts 2011 i København Vi holder festival og fejrer Copenhagen Hot

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk

STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER. 1www.dgi.dk LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS. for dansere og spillefolk. www.dgi.dk 1 STOHOLM FRITIDS- OG KULTURCENTER LEDERUDDANNELSE OG INSPIRATIONS- KURSUS for dansere og spillefolk 2 Lederuddannelse og inspirationskursus Lørdag d. 24. maj 2014, kl. 9.00 og søndag d. 25. maj 2014,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015.

BORDTENNIS. Landsmesterskaber 2015. BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015. Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Bemærk: Deltagelse er kun mulig med

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 24. årgang Marts 2016 Nummer 1 VHK forårsmatiné 2015 VHK aktiviteter Generalforsamling Harmonikakoncert Hjælp søges - kagebagning Spil op 30 år Vestegnens Harmonika Klub 1 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere