NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 4-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Du har nu modtaget en ny IWI, denne gang med emne Sundhed +40. Temaet blev valgt blandt de indkomne forslag, som klubberne fik fremsendt sidste år. I sidste nummer bragte vi en ar kel om Ladywalk, så at der var god d, at få evt. organiseret en fælles klub-gåtur. Arrangementet finder sted den 26. maj 2014 i 10 forskellige byer. Sidste lmelding er den 28. april 2014 via hjemmesiden: h p://ladywalk.dk/, hvor du også kan finde yderligere oplysninger. Der vil senere på måneden udkomme endnu en IWI, der indeholder de ar kler, som vi endnu ikke har trykt og som ikke omhandler sundhed. Jeg håber at du få udby e af bladet og ønsker dig god læselyst. IWI-Redaktørerne Andrea Welzel, Annalise Larsen, Dorte Allerup SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! Man løber, traver, svømmer, roer, cykler og meget meget mere. Det drejer sig om at gøre noget, at finde den re e sportsgren, den man kan mærke, man har det godt med. For det skal være sjovt og rart at gøre noget, det er nemlig det, der driver værket; så er det snart ligegyldigt, hvilken sport man vælger. For mit eget vedkommende har det det meste af mit liv været svømningen. Jeg har al d holdt utrolig meget af vand. Jeg har undervist i svømning i en menneskealder fra vugge l grav, kan man nærmest sige: børn, pensionister, handicappede, brystkræ opererede. Det var gode år for alle. Nu er jeg selv kun nyder - det er skønt at mo onere og så oven i købet kunne ligge ned l det! Først i en meget moden alder (jeg var vist 68) begyndte jeg at ro kajak og inrigger på Tange sø - så vi må virkelig håbe, den ikke bliver tømt! Det er skønt at komme på vandet og blive arbejdet og blæst igennem, det giver så meget energi og ro bage er, selvom man syntes, man var træt før start. At følge fuglelivet på søen og lysets ski en giver mange glæder. Jeg kommer heller ikke uden om hestene, for mit vedkommende de islandske, de små livlige og hyggelige bæster. Den passion stod på i ca. 15 år, og jeg mindes med glæde de næsten daglige småture, ridtet på Island og de skønne ture ud over hederne ved Dollerup hver Kr. Himmelfart - og de allerstørste oplevelser: det sus der gik igennem hestene, før vi fløj hen over Koresand ved Mandø nede i vadehavet. Det var himmelsk! Endelig er der yogaen, som vel ikke kan kaldes en sport, men snarere en livss l. Yoga har jeg dyrket i mange år, og det har givet mig utrolig meget også i forhold l de mennesker, jeg har undervist. - Nu er Mindfulness så meget oppe i den for at hjælpe mennesker l at få ro med sig selv i vores stressede verden. Mindfulness er jo blot en del af yogaen og kan sagtens prak seres særskilt. Ikke alle synes om yoga, de vil hellere ex. l gymnas k, og det er fint. De gør noget, der føles rig gt for dem, og det er sagens kerne. Ja jeg kunne blive ved, men slu er nu. - Det er i hvert fald aldrig for sent at give sig i kast med at mo onere, og sker det i frisk lu, så har naturen i sig selv så mange helbredende kræ er! Rig g god fornøjelse!! - og venlige hilsener fra Helga Zacho, ISO i Bjerringbro Inner Wheel. PS: Glem ikke at få et GODT GRIN, det er også sundhed.

2 Sundhed Sundhed er specifikt. Vi mennesker opfa er sundhed mege orskelligt. Mange opfa er sundhed med ikke at være syg. Men man kan godt være rask og ikke sund. Sundhed må være at være i balance med sig selv gennem et sundt, posi vt og glad sind + en stærk krop + familie og gode venner samt god kost, ernæring og mo on. Bare l/2 mes mo on om dagen kan gøre underværker for ens trivsel. Det er aldrig for sent at begynde at dyrke en eller anden form for mo on. E er ca. 40 år næsten uden mo on bortset fra lidt golf, begyndte jeg at løbe i en alder af 67 år. Jeg kom i løbeklub. E er 2 måneders træning kunne jeg løbe 6 km. uden ophold. Hvor var jeg stolt. 2 mdr. e er løb jeg min første ½ maraton og kort d e er en ½ maraton mere. I september 4 mdr. senere, blev det l min første helmaraton i Odense. Det var hårdt, men hvilken oplevelse og følelse da man kom i mål, og fik sin medalje om halsen. Glemt var alle strabadser. Hvor smagte mad og drikke godt. Siden er det blevet l adskillige ½ maraton og 13 hele maraton. Mine maratonløb har bl.a. været Barcelona, flere gange i København og Berlin, samt Stockholm. I år håber jeg på maraton i København + Frankfurt. I 2015 h a r jeg, op mis sk som jeg er, meldt mig l New York m a r a t o n. Det er ikke bare løb, men også socialt samvær både på almindelige træningsa ener og ikke mindst, når vi er på ture enten her i landet eller i udlandet. Løb er bare mig. Jeg nyder hver eneste gang jeg skal af sted enten det regner eller sner. Ved løb fornemmer jeg, at jeg h ar det bedre med min krop. Den bliver stærkere. Jeg bliver ikke så let forpustet. Jeg bliver i bedre humør og får det derfor bedre både psykisk og fysisk. Kan bedre klare dagligdagen og sover godt om na en. Har jeg ha en stresset og måske dårlig dag, er det bare med at tage løbeskoene på og komme af sted. Når jeg kommer hjem, ser al ng anderledes ud. Løb gør noget for det sunde liv: Mindsker ens risiko for hjerte-kar sygdomme. Mindsker ens risiko for forhøjet blodtryk. Mindsker ens risiko for sukkersyge. Mindsker ens risiko for visse former for cancer f.eks. brystcancer og livmodercancer. Vedligeholder og styrker ens knogler, sener, muskler og forebygger knogleskørhed. Forebygger dårlig ryg, samt øger ens stofski e også når man ikke træner. Men holder man helt op med at dyrke mo on forsvinder effekten inden for 2-8 mdr. Så det er bare med at holde sig i gang så længe, man overhovedet kan. Med venlig hilsen Birgit Bamberg Bjerringbro inner Wheel Klub. SUNDHED 40+ Har AMD i mere eller mindre grad Der er 2 former for AMD, en tør og en våd. Den tørre AMD er den hyppigste og udgør ca. 85 % af lfældene. Den udvikler sig langsomt over en årrække, hvor områder af nethinden svinder ind og dør, så der opstår huller i synsfeltet. Man vil kunne opleve at ord falder ud ved læsning, og senere kan det centrale syn helt forsvinde. Den våde AMD, udgør ca. 15 % af lfældene, kan ødelægge læsesynet og kørekortsynet på få uger. Sygdommen er aggressiv og giver voldsomme forvrængninger af synet. Lige linjer ses som bugede, typisk lægger man mærke l, at tagrender, vinduesrammer eller lign. bølger eller er skæve. For begge former gælder, at jo før man opdager en AMD, jo større er chancen for at forsinke forløbet. Men tabt syn pga. døde celler i nethinden kan ikke genskabes. Derfor er det vig gt, at man ved, hvordan man selv kan teste for AMD, og det er forholdsvis nemt. Man kan regelmæssigt teste sit syn, når man ser TV, ved ski evis at dække først det ene øje, så det andet med hånden og observere, om billede og tekst ses som det plejer. Eller man kan bruge en AMSLER TEST h p://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/ synet/amd-aldersple er-paa-nethi nden/test-dit-syn-med-amslers-test/ Det er vig gt, at man kun tester et øje ad gangen, da det andet øje ellers vil supplere de eventuelle synsudfald. Oplever man synsudfald el. forvrængninger, skal man straks søge sin øjenlæge. Er man i tvivl, kan man rådspørge sin op ker. AMD er en livs lssygdom og forebygges som andre livs- lssygdomme: Sund kost, en særlig form for vitamin- og mineralbehandling og mo on. Undgå rygning. Bente Honoré Herning Inner Wheel

3 Sundhed 40 + Tidligere defineredes begrebet sundhed som fravær af sygdom. Men set med nu dens øjne, og med den viden om sundhed vi har i dag, er begrebet udvidet betydeligt og rig g mange faktorer spiller ind. Vi kender alle mennesker, som er ramt af sygdom og handicaps, men som vil definere sig selv, som sunde mennesker. Et sundt liv er mere end et liv uden sygdom og handicaps. WHO definerede begrebet i 1970 erne og i forbindelse med programmet Sundhed for Alle år 2000 : Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Man har indvendt imod den defini on, at den lige så godt kunne være en forklaring på, hvad lykke er.sundhed er i dag et bredt begreb, som dækker over lstande og ak viteter vedrørende menneskets velvære såvel fysisk som mental velvære. Sundhed er en dynamisk balance mellem ressourcer og krav. Sygdom opstår ved et misforhold i samspillet mellem ressourcer og krav. En økologisk måde at beskrive sundhed på kunne være følgende: Sundhed er på den ene side evnen l at fastholde krop og sind i homøosta sk balance over for omgivelserne, men på den anden side også evnen l at kunne ski e lstand og etablere balance på et nyt grundlag. Mennesker, som har en følelse af personlig værd og selvrespekt, (lykke?) har en større tendens l en sund livsførelse. I de sidste 10 år er vi som borgere blevet bombarderet med, hvad der er sundt og hvad der er usundt, både fra offentlige instanser og diverse eksperter udtaler sig jævnligt i forhold l de e, dels ud fra forskningsresultater og dels ud fra egen selvopfa else af begrebet. Disse udsagn kan veksle over d, således, at det, som var god tone dligere, nu kan være direkte sundhedsfarligt. De e kræver således, at vi som samfundsborgere må forholde os l ngene og træffe personlige valg, der bl.a. også skal svinge sammen med samfundsmæssige forhold og lovgivninger, eks. rygeloven. Viden om sundhed, også for den ældre befolkning, er i dag stor. Vi har alle læst om sundhedsvæsenets ltag vedr. det sunde i at være ak v, fysisk som psykisk, og det vig ge i, at tage et selvansvar for vores egen sundhed og at udny e de muligheder/ lbud, der er l stede. Vedligeholdende træning er vig g, såvel i forhold l god balance, reak onsevne, muskelstyrke, smidighed og udholdenhed. Denne nye lgang har givet gode resultater, ikke mindst for den ældre befolkning. Rig g mange seniorer er i dag fysisk og psykisk ak ve, bevidste om egne muligheder og ansvar og deltager i rig g mange sociale ak viteter. Mental og social trivsel vægtes højt og sundhedsopfa elsen er blevet væsentlig bredere, hvor bl.a. begrebet lykke også indgår. Der er mange lbud, og er man ikke selv i stand l at anvende disse lbud, så bliver antallet af frivillige hjælpere heldigvis også større. Det er en posi v udvikling og også en InnerWheel-ånd, som udover den konkrete hjælp også giver hjælperen værdi. Sundhed defineres nemlig også, som det at være ny g og gøre gavn, hvorved selvrespekten/selvværdet øges. Mellemmenneskelige rela oner og gensidighed er her nøglebegreber ( lykke?) Kan man så sige, at deltagelse i Inner Wheel sammenhæng kan give sundhed? Det mener jeg, man kan, hvis man også betragter sundhed som en social rela on og alle de oplevelser, de e medlemskab kan byde på. Det er befordrende, (sundhedsmæssigt?) at møde alle disse piger, i alle aldre og med vidt forskellige forudsætninger og mange forskellige holdninger. De e s ller vore egne synspunkter i relief og vi bliver klogere på verden og måske også sundere! Birthe Hesdorf Distrikt 45. klub nr. 165

4 Sundhed kvinder 40+ Her i vores område (Brørup-Holsted Inner Wheel) er der rig g mange lbud på mo on, som er en meget vig g del af det, at være og føle sig sund og godt lpas. Et af lbuddene er Mo onsparaplyen i Vejen Idrætscenter. Mo onsparaplyen er en holdak vitet, som henvender sig l dem, der er arbejdsfri i dag merne. Der lægges vægt på, at man får rørt hele kroppen, at der er en ak vitet for enhver smag og med plads l det sociale. Der er flere fra vores klub, der deltager. Vi kører sammen, så er vi lidt forpligtet, og det giver også mulighed for en god snak. En typisk formiddag ser således ud: Vi mødes l sang og kaffe kl.9, og det hele slu er ca. kl Kl er der fælles opvarmning. Here er kan man gå l de forskellige ak viteter, som fx kan være: boldtræning på store bolde vandgymnas k eller fri svømning badminton easyline quigong. Man kan også bruge de forskellige mo onsmaskiner i idrætscentret. Så alle kan få pulsen op, hvis det er et must. Hen over sommeren har der været stavgang. Prisen for 3 måneder er 200, - kr. og de første 2 gange er gra s, så man kan få lov l at føle, om det er noget man er interesseret i. Når vi mødes l kaffen, er vi mellem personer. De fleste er nok 60+. Der er også mulighed for under eller e er ak viteterne at hygge sig med kaffe. Det er et rig g godt sted at være, og der er mulighed for personlig vejledning, så man får det op male ud af træningen. En Inner Wheel er skriver, at hun dligere gik l gymnas k og håndbold, men slidgigt i et knæ begrænser nu ak viteterne. Så gælder det om at finde det, man kan og i de e lfælde blev det l ½ me hver morgen i selskab med De fem betanere, - en del af yoga hvis nogen skulle være i tvivl! Specielle øvelser og cykling er også muligheden for at holde sig i form. Når vi går derfra e er 3 mers ak viteter, føler vi os rig g sunde og ikke én dag over 40! Brørup-Holsted Inner WheeL Je e Ballisager Stafet for livet i Haderslev Haderslev IW og Hertug Hans IW deltog som et fælles hold på ca. 30 deltagere i Inner Wheel for stafet for livet. Tovholder Margit Christoffersen fra Haderslev IW gjorde et fantas sk arbejde og via mail blev vi hele den orienteret om holdstørrelse/indbetalte beløb m.v.. Stafe en med i alt 2207 deltagere foregik i vor smukke Dampark, og i alt blev der løbet/gået ca km. Vort mål var at indsamle omkr kr. l Kræ ens bekæmpelse, men resultatet blev det flo e beløb på ca kr. inkl. salg af diverse samt sponsorstø e f.eks. 10 kr. pr. runde fra tegnestuen Mejeriet A/S. Vort lholdssted var et stort telt, hvor vi på ski hyggede os i 24 mer. Stafe en blev smukt rundet af kl. 12 søndag middag og kort forinden var der gudstjeneste på plænen, hvor stafe en begyndte dagen før. Det var en kæmpesucces med oplevelser, som vi aldrig glemmer. Helt centralt i bevidstheden står de mange fightere samt de mange personlige lysposer. Foto: IW - deltagere med Margit og Henning Christoffersen yderst l venstre

5 Kirkestafet i Syd-langelandske Kirker + 40 ak vitet Søndag den 25. august 2013 havde præsterne fra de syv Syd-langelandske kirker arrangeret kirkestafet. (Tryggelev er under restaurering derfor ingen besøg der) Temaet for stafe en var de 7 jeg er ord fra Johannes evangeliet, og det blev markeret på forskellige måder med kunstneriske indslag i alle kirkerne. Vejret var prag uldt, og min mand kørte mig l Bagenkop, hvor der var højmesse kl Kirken var stuvende fuld, det var alle kirkerne under hele stafe en. Der var mulighed for at deltage på alle måder for transport. Rig g mange cyklede, nogen kørte i bil, på motorcykel eller knallert, også klapvogne og barnevogne var repræsenteret. Enkelte brugte apostlenes heste og løb hele turen. Mange deltog i hele turen; mens andre nøjedes med deres lokale kirke. Nogen tog turen mellem en, to, tre eller flere kirker. Hele turen var ca. 40 km. lang, og jeg deltog i hele turen. I Bagenkop prædikede Rebecca Aagaard Poulsen (R.P.) over temaet jeg er verdens lys, der var mulighed for at tænde levende lys i koret. Der var også uds lling fra Ullas keramik og solosang i kirken. Udenfor kirken stod en sækkepibespiller i kilt og spillede for os, og sendte os ud på den første del af stafe en. Ruten gik over Vestegnen l Magleby Kirke. Her blev vi overhalet af sækkepibespilleren, som på veteranmotorcykel med sidevogn transporterede R.B. i fuld ornat l kirken, hvor temaet Jeg er vejen,sandheden og livet, blev markeret ved, at vejen fra parkeringspladsen l kirkedøren var fyldt med alle mulige forskellige sko. Menighedens medlemmer serverede udenfor kirken vand, pålægsboller og langelandske æbler. Indenfor var en uds lling af Peter Mengels flo e malerier en dejlig baggrund for en kort andagt ved R.B. og en kæmpe overraskelse, duoen UFO sang og spillede så hvælvingerne rystede. Billede lånt af Lady Tour Videre gik turen l den østlige kyst. Bakker og modvind gjorde hvilen ved Fredmose strand fortjent. Og tænk, netop som vi kom l stranden sejlede Mærsk- skibet -- Mærsk McKinney Møller (400m) forbi på skibets første tur fra Polen l Aarhus, et imponerende syn. Her var forsyningsvognene som fulgte med på hele turen klar med vandflasker og melon.fodsle e Kirke var det næste mål. Der l gik turen langs stranden ved Bukkemose, nogen steder må e digerne forceres, så cyklerne skulle lø es og skubbes. Så det var rig g skønt med is og slik, inden vi gik ind i kirken hvor Trille Brink Westergaard (T.B.) holdt andagt, og der var musikalske indslag. Så var turen nået l Humble Kirke, hvor vi ved kirkegårdsporten blev mødt af elever fra Musike erskolen, som spillede fantas sk for os. Så gik turen op l kirkedøren der er stejlt, og benene ved at være brugte som en leg, og i våbenhuset blev der serveret sandwich og vand. Helle Frimann Hansen (H.F.) holdt andagt, der var fællessang og sang og spil ved Romeo Romero Musikskole-eleverne spillede os fra Humble l Lindelse. På turen blev jeg overhalet af en cyklist, som på bagagebæreren transporterede R.P. denne gang i cykelshorts. Nu var det kaffe d, og det havde menigheden i Lindelse styr på. Lange borde med kaffe, sodavand, hjemmebagt kringle og småkager var forberedt, og alle nød hvile og kaffe inden der igen var kirkegang med underholdning af Lindelse Kirkes kor. T.B. var præst i kirken, som jo er hendes hjemmebane. Kædeby Kapel er en kirke; men ikke ret stor, så derfor må e der rykkes sammen, så alle kunne være indenfor. Avisens udsendte talte ca. 60 cykler og derudover var mange kommet i bil eller andet. Ja, de to præster R.P. og T.B. kom på henholdsvis ethjulet cykel og rulleskøjter. Kunstneren Hans Kjær havde uds lling i kirken, og gudstjenesten var en medita onsgudstjeneste, som blev varetaget af Lene Sjørup, hvor alle var fuldstændig s lle i ca. 10 minu er. Også her var der lækkerier l os. Dejlige varme pølsehorn, kage, gulerødder og agurker. Nu manglede kun Ris nge Kirke, en flot tur med udsigt l vandet mange steder. I Ris nge var det musikalske indslag vores lokale band Drivtømmer, kunstuds lling af Gi e Buch- værker og fællesspisning af fisk fra Bagenkop. Der var rejst et telt ved kirken, så alle kunne være med l spisningen. Desværre må e jeg takke nej l de e, da jeg havde lovet mig ud l spisning hos familien. Min mand hentede mig og turen retur l hjemmet foregik derfor i bil. Stafe ens start-tema jeg er verdens lys blev på hele turen markeret på smukkeste måde, idet der i Bagenkop blev tændt en fakkel, som var med på hele stafe en. Mellem kirkerne foregik transporten i bil, og ca. 50 meter fra kirkerne blev faklen tændt og på cykel kørt l kirken af 14 årige Bole e, der som symbol på verdens lys havde biblen med på hele cykelturen. Alt de e kostede gra s, ja afslutningsfesten i Ris nge kostede ca. 100 kr. med mad og drikkevarer De 7 jeg ord : Jeg er livets brød - Jeg er verdens lys - Jeg er døren Jeg er den gode hyrde -Jeg er opstandelsen og livet - Jeg er vejen - Jeg er vintræet

6 No-age? I Inner Wheel er der flere, der har opnået en høj alder. Så her kommer et par opmuntrende ord om alder. Den kronologiske alder er svær at forholde sig l. Især når det er ens egen alder, man tænker på. Nogle påstår, at man bliver gammel af at omgås andre gamle. Sikke noget sludder! I Inner Wheel er der mange aldre repræsenteret, men alle forstår at leve og glæde sig, inspireres af det kulturelle og ikke mindst af samværet med hinanden. Så mon ikke vi i de e verdens største kvindenetværk aldrig bliver rig g gamle. 100 år som en gennemsnitsalder er sat som mål ved udgangen af årtusindski et, og l den d vil de ældre sikkert være lige så nysgerrige, som vi er. I vor genera on har vi fået et ekstra livsafsnit mellem det at være voksen og gammel (ikke noget med sutsko, forfald, dårligt humør). Vi er fulde af rejselyst og kaster os over nye projekter og de fleste af os er fysisk ak ve; går l gymnas k, danser (jiver) tager flot make up på hver morgen, og ikke noget med rod omkring os; alt på plads; plads l alt. Vi definerer os ikke i kra af vor alder, men i forhold l vort livssyn og de værdier og ønsker vi har l livet. Man kan fak sk udmærket tale om vor anden selvrealiseringsfase, for nogle måske den første, fordi vi på en måde nu er mere ubundne. Og for de flestes vedkommende er økonomien god, hvilket l dels kan skyldes at vi har en simpel dagligdag dvs. spiser mindre, ikke køber så meget nyt tøj og ikke mindst passer på vores krop, så tøjet stadig passer. Og skoene: De kan også klare mange år. Her kommer jeg l at tænke på vintage moden (det tøj, som vi stadig har. Herligt). Vi lever stort set sundt og ligger ikke under for omverdenens vurderinger og domme. Er blevet mere rummelige og tolerante med årene og tager ikke al ng så høj deligt. Forskere hævder, at vi er på vej mod et No-age samfund, fordi der ikke er sammenhæng mellem alder og livss l. Alder vil i frem den ikke være et parameter for hvad vi kan - uanset køn. En kendt dansk forfa er på over de 90 år har udtrykt et godt eksempel på mediernes holdning l de ældre: De elsker at frems lle ældre som sådan nogle med bingopermanent, mærkelige strømper og fornu ige sko, og som rokker af sted med en rollator, medens de balancerer med deres Ne opose. Jeg ønsker for alle Inner Wheelere, at de må bevare deres gode humør, gode helbred og op mis ske livsinds lling.

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015

Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2015 Den værste dag i mit liv. VM kvalifikation Hjemløs NU venter Kazan!!!!!! 2015 Mit 2015 startede rigtig godt. Efter nogle dejlige dage i New York hvor jeg sammen med nogle

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

VÅD AMD alderspletter på nethinden

VÅD AMD alderspletter på nethinden VÅD AMD alderspletter på nethinden Indhold 3 3 4 5 5 8 10 10 Våd AMD truer læsesyn og kørekort inden for få uger Test dit syn regelmæssigt Symptomer på våd AMD Lægelig konstatering af våd AMD Behandling

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aarhus 2015 Velkommen til KMD 4:18:4 Aarhus! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aarhus. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser

Lev Livet Kuren. INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren INTRO: Én kur Fire faser Lev Livet Kuren er en slanke-, sundheds-, og energikur. Som navnet siger, så er det en kur. En kur er defneret som en metode eller række foranstaltninger tl behandling

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt

Et sundt og godt hverdagsliv Det gælder om at holde balancen fysisk, psykisk og socialt Hvis du vil læse mere: ÆldreForum udgiver løbende en række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof om ældretilværelsen. Publikationerne udsendes til en bred gruppe af modtagere,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere