NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 4-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Du har nu modtaget en ny IWI, denne gang med emne Sundhed +40. Temaet blev valgt blandt de indkomne forslag, som klubberne fik fremsendt sidste år. I sidste nummer bragte vi en ar kel om Ladywalk, så at der var god d, at få evt. organiseret en fælles klub-gåtur. Arrangementet finder sted den 26. maj 2014 i 10 forskellige byer. Sidste lmelding er den 28. april 2014 via hjemmesiden: h p://ladywalk.dk/, hvor du også kan finde yderligere oplysninger. Der vil senere på måneden udkomme endnu en IWI, der indeholder de ar kler, som vi endnu ikke har trykt og som ikke omhandler sundhed. Jeg håber at du få udby e af bladet og ønsker dig god læselyst. IWI-Redaktørerne Andrea Welzel, Annalise Larsen, Dorte Allerup SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! Man løber, traver, svømmer, roer, cykler og meget meget mere. Det drejer sig om at gøre noget, at finde den re e sportsgren, den man kan mærke, man har det godt med. For det skal være sjovt og rart at gøre noget, det er nemlig det, der driver værket; så er det snart ligegyldigt, hvilken sport man vælger. For mit eget vedkommende har det det meste af mit liv været svømningen. Jeg har al d holdt utrolig meget af vand. Jeg har undervist i svømning i en menneskealder fra vugge l grav, kan man nærmest sige: børn, pensionister, handicappede, brystkræ opererede. Det var gode år for alle. Nu er jeg selv kun nyder - det er skønt at mo onere og så oven i købet kunne ligge ned l det! Først i en meget moden alder (jeg var vist 68) begyndte jeg at ro kajak og inrigger på Tange sø - så vi må virkelig håbe, den ikke bliver tømt! Det er skønt at komme på vandet og blive arbejdet og blæst igennem, det giver så meget energi og ro bage er, selvom man syntes, man var træt før start. At følge fuglelivet på søen og lysets ski en giver mange glæder. Jeg kommer heller ikke uden om hestene, for mit vedkommende de islandske, de små livlige og hyggelige bæster. Den passion stod på i ca. 15 år, og jeg mindes med glæde de næsten daglige småture, ridtet på Island og de skønne ture ud over hederne ved Dollerup hver Kr. Himmelfart - og de allerstørste oplevelser: det sus der gik igennem hestene, før vi fløj hen over Koresand ved Mandø nede i vadehavet. Det var himmelsk! Endelig er der yogaen, som vel ikke kan kaldes en sport, men snarere en livss l. Yoga har jeg dyrket i mange år, og det har givet mig utrolig meget også i forhold l de mennesker, jeg har undervist. - Nu er Mindfulness så meget oppe i den for at hjælpe mennesker l at få ro med sig selv i vores stressede verden. Mindfulness er jo blot en del af yogaen og kan sagtens prak seres særskilt. Ikke alle synes om yoga, de vil hellere ex. l gymnas k, og det er fint. De gør noget, der føles rig gt for dem, og det er sagens kerne. Ja jeg kunne blive ved, men slu er nu. - Det er i hvert fald aldrig for sent at give sig i kast med at mo onere, og sker det i frisk lu, så har naturen i sig selv så mange helbredende kræ er! Rig g god fornøjelse!! - og venlige hilsener fra Helga Zacho, ISO i Bjerringbro Inner Wheel. PS: Glem ikke at få et GODT GRIN, det er også sundhed.

2 Sundhed Sundhed er specifikt. Vi mennesker opfa er sundhed mege orskelligt. Mange opfa er sundhed med ikke at være syg. Men man kan godt være rask og ikke sund. Sundhed må være at være i balance med sig selv gennem et sundt, posi vt og glad sind + en stærk krop + familie og gode venner samt god kost, ernæring og mo on. Bare l/2 mes mo on om dagen kan gøre underværker for ens trivsel. Det er aldrig for sent at begynde at dyrke en eller anden form for mo on. E er ca. 40 år næsten uden mo on bortset fra lidt golf, begyndte jeg at løbe i en alder af 67 år. Jeg kom i løbeklub. E er 2 måneders træning kunne jeg løbe 6 km. uden ophold. Hvor var jeg stolt. 2 mdr. e er løb jeg min første ½ maraton og kort d e er en ½ maraton mere. I september 4 mdr. senere, blev det l min første helmaraton i Odense. Det var hårdt, men hvilken oplevelse og følelse da man kom i mål, og fik sin medalje om halsen. Glemt var alle strabadser. Hvor smagte mad og drikke godt. Siden er det blevet l adskillige ½ maraton og 13 hele maraton. Mine maratonløb har bl.a. været Barcelona, flere gange i København og Berlin, samt Stockholm. I år håber jeg på maraton i København + Frankfurt. I 2015 h a r jeg, op mis sk som jeg er, meldt mig l New York m a r a t o n. Det er ikke bare løb, men også socialt samvær både på almindelige træningsa ener og ikke mindst, når vi er på ture enten her i landet eller i udlandet. Løb er bare mig. Jeg nyder hver eneste gang jeg skal af sted enten det regner eller sner. Ved løb fornemmer jeg, at jeg h ar det bedre med min krop. Den bliver stærkere. Jeg bliver ikke så let forpustet. Jeg bliver i bedre humør og får det derfor bedre både psykisk og fysisk. Kan bedre klare dagligdagen og sover godt om na en. Har jeg ha en stresset og måske dårlig dag, er det bare med at tage løbeskoene på og komme af sted. Når jeg kommer hjem, ser al ng anderledes ud. Løb gør noget for det sunde liv: Mindsker ens risiko for hjerte-kar sygdomme. Mindsker ens risiko for forhøjet blodtryk. Mindsker ens risiko for sukkersyge. Mindsker ens risiko for visse former for cancer f.eks. brystcancer og livmodercancer. Vedligeholder og styrker ens knogler, sener, muskler og forebygger knogleskørhed. Forebygger dårlig ryg, samt øger ens stofski e også når man ikke træner. Men holder man helt op med at dyrke mo on forsvinder effekten inden for 2-8 mdr. Så det er bare med at holde sig i gang så længe, man overhovedet kan. Med venlig hilsen Birgit Bamberg Bjerringbro inner Wheel Klub. SUNDHED 40+ Har AMD i mere eller mindre grad Der er 2 former for AMD, en tør og en våd. Den tørre AMD er den hyppigste og udgør ca. 85 % af lfældene. Den udvikler sig langsomt over en årrække, hvor områder af nethinden svinder ind og dør, så der opstår huller i synsfeltet. Man vil kunne opleve at ord falder ud ved læsning, og senere kan det centrale syn helt forsvinde. Den våde AMD, udgør ca. 15 % af lfældene, kan ødelægge læsesynet og kørekortsynet på få uger. Sygdommen er aggressiv og giver voldsomme forvrængninger af synet. Lige linjer ses som bugede, typisk lægger man mærke l, at tagrender, vinduesrammer eller lign. bølger eller er skæve. For begge former gælder, at jo før man opdager en AMD, jo større er chancen for at forsinke forløbet. Men tabt syn pga. døde celler i nethinden kan ikke genskabes. Derfor er det vig gt, at man ved, hvordan man selv kan teste for AMD, og det er forholdsvis nemt. Man kan regelmæssigt teste sit syn, når man ser TV, ved ski evis at dække først det ene øje, så det andet med hånden og observere, om billede og tekst ses som det plejer. Eller man kan bruge en AMSLER TEST h p://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/ synet/amd-aldersple er-paa-nethi nden/test-dit-syn-med-amslers-test/ Det er vig gt, at man kun tester et øje ad gangen, da det andet øje ellers vil supplere de eventuelle synsudfald. Oplever man synsudfald el. forvrængninger, skal man straks søge sin øjenlæge. Er man i tvivl, kan man rådspørge sin op ker. AMD er en livs lssygdom og forebygges som andre livs- lssygdomme: Sund kost, en særlig form for vitamin- og mineralbehandling og mo on. Undgå rygning. Bente Honoré Herning Inner Wheel

3 Sundhed 40 + Tidligere defineredes begrebet sundhed som fravær af sygdom. Men set med nu dens øjne, og med den viden om sundhed vi har i dag, er begrebet udvidet betydeligt og rig g mange faktorer spiller ind. Vi kender alle mennesker, som er ramt af sygdom og handicaps, men som vil definere sig selv, som sunde mennesker. Et sundt liv er mere end et liv uden sygdom og handicaps. WHO definerede begrebet i 1970 erne og i forbindelse med programmet Sundhed for Alle år 2000 : Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Man har indvendt imod den defini on, at den lige så godt kunne være en forklaring på, hvad lykke er.sundhed er i dag et bredt begreb, som dækker over lstande og ak viteter vedrørende menneskets velvære såvel fysisk som mental velvære. Sundhed er en dynamisk balance mellem ressourcer og krav. Sygdom opstår ved et misforhold i samspillet mellem ressourcer og krav. En økologisk måde at beskrive sundhed på kunne være følgende: Sundhed er på den ene side evnen l at fastholde krop og sind i homøosta sk balance over for omgivelserne, men på den anden side også evnen l at kunne ski e lstand og etablere balance på et nyt grundlag. Mennesker, som har en følelse af personlig værd og selvrespekt, (lykke?) har en større tendens l en sund livsførelse. I de sidste 10 år er vi som borgere blevet bombarderet med, hvad der er sundt og hvad der er usundt, både fra offentlige instanser og diverse eksperter udtaler sig jævnligt i forhold l de e, dels ud fra forskningsresultater og dels ud fra egen selvopfa else af begrebet. Disse udsagn kan veksle over d, således, at det, som var god tone dligere, nu kan være direkte sundhedsfarligt. De e kræver således, at vi som samfundsborgere må forholde os l ngene og træffe personlige valg, der bl.a. også skal svinge sammen med samfundsmæssige forhold og lovgivninger, eks. rygeloven. Viden om sundhed, også for den ældre befolkning, er i dag stor. Vi har alle læst om sundhedsvæsenets ltag vedr. det sunde i at være ak v, fysisk som psykisk, og det vig ge i, at tage et selvansvar for vores egen sundhed og at udny e de muligheder/ lbud, der er l stede. Vedligeholdende træning er vig g, såvel i forhold l god balance, reak onsevne, muskelstyrke, smidighed og udholdenhed. Denne nye lgang har givet gode resultater, ikke mindst for den ældre befolkning. Rig g mange seniorer er i dag fysisk og psykisk ak ve, bevidste om egne muligheder og ansvar og deltager i rig g mange sociale ak viteter. Mental og social trivsel vægtes højt og sundhedsopfa elsen er blevet væsentlig bredere, hvor bl.a. begrebet lykke også indgår. Der er mange lbud, og er man ikke selv i stand l at anvende disse lbud, så bliver antallet af frivillige hjælpere heldigvis også større. Det er en posi v udvikling og også en InnerWheel-ånd, som udover den konkrete hjælp også giver hjælperen værdi. Sundhed defineres nemlig også, som det at være ny g og gøre gavn, hvorved selvrespekten/selvværdet øges. Mellemmenneskelige rela oner og gensidighed er her nøglebegreber ( lykke?) Kan man så sige, at deltagelse i Inner Wheel sammenhæng kan give sundhed? Det mener jeg, man kan, hvis man også betragter sundhed som en social rela on og alle de oplevelser, de e medlemskab kan byde på. Det er befordrende, (sundhedsmæssigt?) at møde alle disse piger, i alle aldre og med vidt forskellige forudsætninger og mange forskellige holdninger. De e s ller vore egne synspunkter i relief og vi bliver klogere på verden og måske også sundere! Birthe Hesdorf Distrikt 45. klub nr. 165

4 Sundhed kvinder 40+ Her i vores område (Brørup-Holsted Inner Wheel) er der rig g mange lbud på mo on, som er en meget vig g del af det, at være og føle sig sund og godt lpas. Et af lbuddene er Mo onsparaplyen i Vejen Idrætscenter. Mo onsparaplyen er en holdak vitet, som henvender sig l dem, der er arbejdsfri i dag merne. Der lægges vægt på, at man får rørt hele kroppen, at der er en ak vitet for enhver smag og med plads l det sociale. Der er flere fra vores klub, der deltager. Vi kører sammen, så er vi lidt forpligtet, og det giver også mulighed for en god snak. En typisk formiddag ser således ud: Vi mødes l sang og kaffe kl.9, og det hele slu er ca. kl Kl er der fælles opvarmning. Here er kan man gå l de forskellige ak viteter, som fx kan være: boldtræning på store bolde vandgymnas k eller fri svømning badminton easyline quigong. Man kan også bruge de forskellige mo onsmaskiner i idrætscentret. Så alle kan få pulsen op, hvis det er et must. Hen over sommeren har der været stavgang. Prisen for 3 måneder er 200, - kr. og de første 2 gange er gra s, så man kan få lov l at føle, om det er noget man er interesseret i. Når vi mødes l kaffen, er vi mellem personer. De fleste er nok 60+. Der er også mulighed for under eller e er ak viteterne at hygge sig med kaffe. Det er et rig g godt sted at være, og der er mulighed for personlig vejledning, så man får det op male ud af træningen. En Inner Wheel er skriver, at hun dligere gik l gymnas k og håndbold, men slidgigt i et knæ begrænser nu ak viteterne. Så gælder det om at finde det, man kan og i de e lfælde blev det l ½ me hver morgen i selskab med De fem betanere, - en del af yoga hvis nogen skulle være i tvivl! Specielle øvelser og cykling er også muligheden for at holde sig i form. Når vi går derfra e er 3 mers ak viteter, føler vi os rig g sunde og ikke én dag over 40! Brørup-Holsted Inner WheeL Je e Ballisager Stafet for livet i Haderslev Haderslev IW og Hertug Hans IW deltog som et fælles hold på ca. 30 deltagere i Inner Wheel for stafet for livet. Tovholder Margit Christoffersen fra Haderslev IW gjorde et fantas sk arbejde og via mail blev vi hele den orienteret om holdstørrelse/indbetalte beløb m.v.. Stafe en med i alt 2207 deltagere foregik i vor smukke Dampark, og i alt blev der løbet/gået ca km. Vort mål var at indsamle omkr kr. l Kræ ens bekæmpelse, men resultatet blev det flo e beløb på ca kr. inkl. salg af diverse samt sponsorstø e f.eks. 10 kr. pr. runde fra tegnestuen Mejeriet A/S. Vort lholdssted var et stort telt, hvor vi på ski hyggede os i 24 mer. Stafe en blev smukt rundet af kl. 12 søndag middag og kort forinden var der gudstjeneste på plænen, hvor stafe en begyndte dagen før. Det var en kæmpesucces med oplevelser, som vi aldrig glemmer. Helt centralt i bevidstheden står de mange fightere samt de mange personlige lysposer. Foto: IW - deltagere med Margit og Henning Christoffersen yderst l venstre

5 Kirkestafet i Syd-langelandske Kirker + 40 ak vitet Søndag den 25. august 2013 havde præsterne fra de syv Syd-langelandske kirker arrangeret kirkestafet. (Tryggelev er under restaurering derfor ingen besøg der) Temaet for stafe en var de 7 jeg er ord fra Johannes evangeliet, og det blev markeret på forskellige måder med kunstneriske indslag i alle kirkerne. Vejret var prag uldt, og min mand kørte mig l Bagenkop, hvor der var højmesse kl Kirken var stuvende fuld, det var alle kirkerne under hele stafe en. Der var mulighed for at deltage på alle måder for transport. Rig g mange cyklede, nogen kørte i bil, på motorcykel eller knallert, også klapvogne og barnevogne var repræsenteret. Enkelte brugte apostlenes heste og løb hele turen. Mange deltog i hele turen; mens andre nøjedes med deres lokale kirke. Nogen tog turen mellem en, to, tre eller flere kirker. Hele turen var ca. 40 km. lang, og jeg deltog i hele turen. I Bagenkop prædikede Rebecca Aagaard Poulsen (R.P.) over temaet jeg er verdens lys, der var mulighed for at tænde levende lys i koret. Der var også uds lling fra Ullas keramik og solosang i kirken. Udenfor kirken stod en sækkepibespiller i kilt og spillede for os, og sendte os ud på den første del af stafe en. Ruten gik over Vestegnen l Magleby Kirke. Her blev vi overhalet af sækkepibespilleren, som på veteranmotorcykel med sidevogn transporterede R.B. i fuld ornat l kirken, hvor temaet Jeg er vejen,sandheden og livet, blev markeret ved, at vejen fra parkeringspladsen l kirkedøren var fyldt med alle mulige forskellige sko. Menighedens medlemmer serverede udenfor kirken vand, pålægsboller og langelandske æbler. Indenfor var en uds lling af Peter Mengels flo e malerier en dejlig baggrund for en kort andagt ved R.B. og en kæmpe overraskelse, duoen UFO sang og spillede så hvælvingerne rystede. Billede lånt af Lady Tour Videre gik turen l den østlige kyst. Bakker og modvind gjorde hvilen ved Fredmose strand fortjent. Og tænk, netop som vi kom l stranden sejlede Mærsk- skibet -- Mærsk McKinney Møller (400m) forbi på skibets første tur fra Polen l Aarhus, et imponerende syn. Her var forsyningsvognene som fulgte med på hele turen klar med vandflasker og melon.fodsle e Kirke var det næste mål. Der l gik turen langs stranden ved Bukkemose, nogen steder må e digerne forceres, så cyklerne skulle lø es og skubbes. Så det var rig g skønt med is og slik, inden vi gik ind i kirken hvor Trille Brink Westergaard (T.B.) holdt andagt, og der var musikalske indslag. Så var turen nået l Humble Kirke, hvor vi ved kirkegårdsporten blev mødt af elever fra Musike erskolen, som spillede fantas sk for os. Så gik turen op l kirkedøren der er stejlt, og benene ved at være brugte som en leg, og i våbenhuset blev der serveret sandwich og vand. Helle Frimann Hansen (H.F.) holdt andagt, der var fællessang og sang og spil ved Romeo Romero Musikskole-eleverne spillede os fra Humble l Lindelse. På turen blev jeg overhalet af en cyklist, som på bagagebæreren transporterede R.P. denne gang i cykelshorts. Nu var det kaffe d, og det havde menigheden i Lindelse styr på. Lange borde med kaffe, sodavand, hjemmebagt kringle og småkager var forberedt, og alle nød hvile og kaffe inden der igen var kirkegang med underholdning af Lindelse Kirkes kor. T.B. var præst i kirken, som jo er hendes hjemmebane. Kædeby Kapel er en kirke; men ikke ret stor, så derfor må e der rykkes sammen, så alle kunne være indenfor. Avisens udsendte talte ca. 60 cykler og derudover var mange kommet i bil eller andet. Ja, de to præster R.P. og T.B. kom på henholdsvis ethjulet cykel og rulleskøjter. Kunstneren Hans Kjær havde uds lling i kirken, og gudstjenesten var en medita onsgudstjeneste, som blev varetaget af Lene Sjørup, hvor alle var fuldstændig s lle i ca. 10 minu er. Også her var der lækkerier l os. Dejlige varme pølsehorn, kage, gulerødder og agurker. Nu manglede kun Ris nge Kirke, en flot tur med udsigt l vandet mange steder. I Ris nge var det musikalske indslag vores lokale band Drivtømmer, kunstuds lling af Gi e Buch- værker og fællesspisning af fisk fra Bagenkop. Der var rejst et telt ved kirken, så alle kunne være med l spisningen. Desværre må e jeg takke nej l de e, da jeg havde lovet mig ud l spisning hos familien. Min mand hentede mig og turen retur l hjemmet foregik derfor i bil. Stafe ens start-tema jeg er verdens lys blev på hele turen markeret på smukkeste måde, idet der i Bagenkop blev tændt en fakkel, som var med på hele stafe en. Mellem kirkerne foregik transporten i bil, og ca. 50 meter fra kirkerne blev faklen tændt og på cykel kørt l kirken af 14 årige Bole e, der som symbol på verdens lys havde biblen med på hele cykelturen. Alt de e kostede gra s, ja afslutningsfesten i Ris nge kostede ca. 100 kr. med mad og drikkevarer De 7 jeg ord : Jeg er livets brød - Jeg er verdens lys - Jeg er døren Jeg er den gode hyrde -Jeg er opstandelsen og livet - Jeg er vejen - Jeg er vintræet

6 No-age? I Inner Wheel er der flere, der har opnået en høj alder. Så her kommer et par opmuntrende ord om alder. Den kronologiske alder er svær at forholde sig l. Især når det er ens egen alder, man tænker på. Nogle påstår, at man bliver gammel af at omgås andre gamle. Sikke noget sludder! I Inner Wheel er der mange aldre repræsenteret, men alle forstår at leve og glæde sig, inspireres af det kulturelle og ikke mindst af samværet med hinanden. Så mon ikke vi i de e verdens største kvindenetværk aldrig bliver rig g gamle. 100 år som en gennemsnitsalder er sat som mål ved udgangen af årtusindski et, og l den d vil de ældre sikkert være lige så nysgerrige, som vi er. I vor genera on har vi fået et ekstra livsafsnit mellem det at være voksen og gammel (ikke noget med sutsko, forfald, dårligt humør). Vi er fulde af rejselyst og kaster os over nye projekter og de fleste af os er fysisk ak ve; går l gymnas k, danser (jiver) tager flot make up på hver morgen, og ikke noget med rod omkring os; alt på plads; plads l alt. Vi definerer os ikke i kra af vor alder, men i forhold l vort livssyn og de værdier og ønsker vi har l livet. Man kan fak sk udmærket tale om vor anden selvrealiseringsfase, for nogle måske den første, fordi vi på en måde nu er mere ubundne. Og for de flestes vedkommende er økonomien god, hvilket l dels kan skyldes at vi har en simpel dagligdag dvs. spiser mindre, ikke køber så meget nyt tøj og ikke mindst passer på vores krop, så tøjet stadig passer. Og skoene: De kan også klare mange år. Her kommer jeg l at tænke på vintage moden (det tøj, som vi stadig har. Herligt). Vi lever stort set sundt og ligger ikke under for omverdenens vurderinger og domme. Er blevet mere rummelige og tolerante med årene og tager ikke al ng så høj deligt. Forskere hævder, at vi er på vej mod et No-age samfund, fordi der ikke er sammenhæng mellem alder og livss l. Alder vil i frem den ikke være et parameter for hvad vi kan - uanset køn. En kendt dansk forfa er på over de 90 år har udtrykt et godt eksempel på mediernes holdning l de ældre: De elsker at frems lle ældre som sådan nogle med bingopermanent, mærkelige strømper og fornu ige sko, og som rokker af sted med en rollator, medens de balancerer med deres Ne opose. Jeg ønsker for alle Inner Wheelere, at de må bevare deres gode humør, gode helbred og op mis ske livsinds lling.

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum

- 10 år i bevægelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1. 10 års jubilæum - 10 år i bevægelse 2006 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 1 10 års jubilæum 2 Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole 10 års jubilæum 2006 Forord Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole fylder

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September 2014 37. Årgang Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: 2333 8913 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview

Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview Bilag 1: Transskribering af det første fokusgruppeinterview Transskribering af det første fokusgruppeinterview 1. Balance er vigtig Interviewer: Så kunne jeg godt tænke mig i startede med at diskutere

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen...

Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2. Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... Bilagsliste Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide og interview med Pelle Guldborg Hansen... 2 Bilag 2: Interviewguide og interview med Pia A. M. Pedersen... 8 Bilag 3: Interviewguide og interview med

Læs mere

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst SeniorProfil EN PAPIRUDGAVE MED ALLE SPØRGSMÅLOG EKSPERTARTIKLER Velkomst Hvad vil du være, når du bliver stor? Som barn er det let at svare på. Verden ligger åben og tiden er uendelig. Nu er vi blevet

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Indledning. Indledning 5

Indledning. Indledning 5 Indledning Jeg har som psykolog i mange år arbejdet med mennesker med spiseforstyrrelser. Det startede med anoreksien og dens mysterier. Derefter kom bulimien med overspisninger, opkastninger, fasteperioder

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Effektiv. løbetræning med

Effektiv. løbetræning med Effektiv løbetræning med Kom godt i gang med løb Vil du gerne i gang med en fleksibel og effektiv motionsform, der ikke kræver meget andet end et par løbesko og vijestyrke? Løb er en fantastisk populær

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Hvad blev der af ham?

Hvad blev der af ham? Hvad blev der af ham? Hvorfor kun gå én vej? En mand skal i dag både være den bløde familie far og den lidenskabelige elsker. Han skal turde sige til og fra efter sine egne behov og følelser. Med andre

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

KLIENTERS TILBAGEMELDINGER (Hypnose)

KLIENTERS TILBAGEMELDINGER (Hypnose) Side 1 af 21 Tilbagemeldinger Reiki-Zone Hvem er jeg? Behandlinger Kurser hjemmesiden KLIENTERS TILBAGEMELDINGER (Hypnose) Udskriftsvenlig Du kan finde noget om følgende emner nedenfor. Klik på emnet,

Læs mere

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Magasinpost IDNR 12757 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Jeg ønsker, at alle får de samme muligheder

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige

Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA Overvægt og følgesygdomme Overvægt og følgesygdomme Livsstilssygdomme en misvisende betegnelse Nyhedsbrev nr. 1 Marts - 2005 Indhold Mit liv som

Læs mere

Indflydelse på egen sundhed

Indflydelse på egen sundhed EN MAD OG DRIKKE FRITID ARBEJDE BEVÆGE Indflydelse på egen sundhed Kolofon Indflydelse på egen sundhed har fokus på at øge sundhed og trivsel for borgere med udviklingshæmning. Projektet har haft som mål,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere