NYHEDSBREV NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 4-2014"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Du har nu modtaget en ny IWI, denne gang med emne Sundhed +40. Temaet blev valgt blandt de indkomne forslag, som klubberne fik fremsendt sidste år. I sidste nummer bragte vi en ar kel om Ladywalk, så at der var god d, at få evt. organiseret en fælles klub-gåtur. Arrangementet finder sted den 26. maj 2014 i 10 forskellige byer. Sidste lmelding er den 28. april 2014 via hjemmesiden: h p://ladywalk.dk/, hvor du også kan finde yderligere oplysninger. Der vil senere på måneden udkomme endnu en IWI, der indeholder de ar kler, som vi endnu ikke har trykt og som ikke omhandler sundhed. Jeg håber at du få udby e af bladet og ønsker dig god læselyst. IWI-Redaktørerne Andrea Welzel, Annalise Larsen, Dorte Allerup SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! SUNDHED - bevægelse - pulsen skal op! Man løber, traver, svømmer, roer, cykler og meget meget mere. Det drejer sig om at gøre noget, at finde den re e sportsgren, den man kan mærke, man har det godt med. For det skal være sjovt og rart at gøre noget, det er nemlig det, der driver værket; så er det snart ligegyldigt, hvilken sport man vælger. For mit eget vedkommende har det det meste af mit liv været svømningen. Jeg har al d holdt utrolig meget af vand. Jeg har undervist i svømning i en menneskealder fra vugge l grav, kan man nærmest sige: børn, pensionister, handicappede, brystkræ opererede. Det var gode år for alle. Nu er jeg selv kun nyder - det er skønt at mo onere og så oven i købet kunne ligge ned l det! Først i en meget moden alder (jeg var vist 68) begyndte jeg at ro kajak og inrigger på Tange sø - så vi må virkelig håbe, den ikke bliver tømt! Det er skønt at komme på vandet og blive arbejdet og blæst igennem, det giver så meget energi og ro bage er, selvom man syntes, man var træt før start. At følge fuglelivet på søen og lysets ski en giver mange glæder. Jeg kommer heller ikke uden om hestene, for mit vedkommende de islandske, de små livlige og hyggelige bæster. Den passion stod på i ca. 15 år, og jeg mindes med glæde de næsten daglige småture, ridtet på Island og de skønne ture ud over hederne ved Dollerup hver Kr. Himmelfart - og de allerstørste oplevelser: det sus der gik igennem hestene, før vi fløj hen over Koresand ved Mandø nede i vadehavet. Det var himmelsk! Endelig er der yogaen, som vel ikke kan kaldes en sport, men snarere en livss l. Yoga har jeg dyrket i mange år, og det har givet mig utrolig meget også i forhold l de mennesker, jeg har undervist. - Nu er Mindfulness så meget oppe i den for at hjælpe mennesker l at få ro med sig selv i vores stressede verden. Mindfulness er jo blot en del af yogaen og kan sagtens prak seres særskilt. Ikke alle synes om yoga, de vil hellere ex. l gymnas k, og det er fint. De gør noget, der føles rig gt for dem, og det er sagens kerne. Ja jeg kunne blive ved, men slu er nu. - Det er i hvert fald aldrig for sent at give sig i kast med at mo onere, og sker det i frisk lu, så har naturen i sig selv så mange helbredende kræ er! Rig g god fornøjelse!! - og venlige hilsener fra Helga Zacho, ISO i Bjerringbro Inner Wheel. PS: Glem ikke at få et GODT GRIN, det er også sundhed.

2 Sundhed Sundhed er specifikt. Vi mennesker opfa er sundhed mege orskelligt. Mange opfa er sundhed med ikke at være syg. Men man kan godt være rask og ikke sund. Sundhed må være at være i balance med sig selv gennem et sundt, posi vt og glad sind + en stærk krop + familie og gode venner samt god kost, ernæring og mo on. Bare l/2 mes mo on om dagen kan gøre underværker for ens trivsel. Det er aldrig for sent at begynde at dyrke en eller anden form for mo on. E er ca. 40 år næsten uden mo on bortset fra lidt golf, begyndte jeg at løbe i en alder af 67 år. Jeg kom i løbeklub. E er 2 måneders træning kunne jeg løbe 6 km. uden ophold. Hvor var jeg stolt. 2 mdr. e er løb jeg min første ½ maraton og kort d e er en ½ maraton mere. I september 4 mdr. senere, blev det l min første helmaraton i Odense. Det var hårdt, men hvilken oplevelse og følelse da man kom i mål, og fik sin medalje om halsen. Glemt var alle strabadser. Hvor smagte mad og drikke godt. Siden er det blevet l adskillige ½ maraton og 13 hele maraton. Mine maratonløb har bl.a. været Barcelona, flere gange i København og Berlin, samt Stockholm. I år håber jeg på maraton i København + Frankfurt. I 2015 h a r jeg, op mis sk som jeg er, meldt mig l New York m a r a t o n. Det er ikke bare løb, men også socialt samvær både på almindelige træningsa ener og ikke mindst, når vi er på ture enten her i landet eller i udlandet. Løb er bare mig. Jeg nyder hver eneste gang jeg skal af sted enten det regner eller sner. Ved løb fornemmer jeg, at jeg h ar det bedre med min krop. Den bliver stærkere. Jeg bliver ikke så let forpustet. Jeg bliver i bedre humør og får det derfor bedre både psykisk og fysisk. Kan bedre klare dagligdagen og sover godt om na en. Har jeg ha en stresset og måske dårlig dag, er det bare med at tage løbeskoene på og komme af sted. Når jeg kommer hjem, ser al ng anderledes ud. Løb gør noget for det sunde liv: Mindsker ens risiko for hjerte-kar sygdomme. Mindsker ens risiko for forhøjet blodtryk. Mindsker ens risiko for sukkersyge. Mindsker ens risiko for visse former for cancer f.eks. brystcancer og livmodercancer. Vedligeholder og styrker ens knogler, sener, muskler og forebygger knogleskørhed. Forebygger dårlig ryg, samt øger ens stofski e også når man ikke træner. Men holder man helt op med at dyrke mo on forsvinder effekten inden for 2-8 mdr. Så det er bare med at holde sig i gang så længe, man overhovedet kan. Med venlig hilsen Birgit Bamberg Bjerringbro inner Wheel Klub. SUNDHED 40+ Har AMD i mere eller mindre grad Der er 2 former for AMD, en tør og en våd. Den tørre AMD er den hyppigste og udgør ca. 85 % af lfældene. Den udvikler sig langsomt over en årrække, hvor områder af nethinden svinder ind og dør, så der opstår huller i synsfeltet. Man vil kunne opleve at ord falder ud ved læsning, og senere kan det centrale syn helt forsvinde. Den våde AMD, udgør ca. 15 % af lfældene, kan ødelægge læsesynet og kørekortsynet på få uger. Sygdommen er aggressiv og giver voldsomme forvrængninger af synet. Lige linjer ses som bugede, typisk lægger man mærke l, at tagrender, vinduesrammer eller lign. bølger eller er skæve. For begge former gælder, at jo før man opdager en AMD, jo større er chancen for at forsinke forløbet. Men tabt syn pga. døde celler i nethinden kan ikke genskabes. Derfor er det vig gt, at man ved, hvordan man selv kan teste for AMD, og det er forholdsvis nemt. Man kan regelmæssigt teste sit syn, når man ser TV, ved ski evis at dække først det ene øje, så det andet med hånden og observere, om billede og tekst ses som det plejer. Eller man kan bruge en AMSLER TEST h p://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/ synet/amd-aldersple er-paa-nethi nden/test-dit-syn-med-amslers-test/ Det er vig gt, at man kun tester et øje ad gangen, da det andet øje ellers vil supplere de eventuelle synsudfald. Oplever man synsudfald el. forvrængninger, skal man straks søge sin øjenlæge. Er man i tvivl, kan man rådspørge sin op ker. AMD er en livs lssygdom og forebygges som andre livs- lssygdomme: Sund kost, en særlig form for vitamin- og mineralbehandling og mo on. Undgå rygning. Bente Honoré Herning Inner Wheel

3 Sundhed 40 + Tidligere defineredes begrebet sundhed som fravær af sygdom. Men set med nu dens øjne, og med den viden om sundhed vi har i dag, er begrebet udvidet betydeligt og rig g mange faktorer spiller ind. Vi kender alle mennesker, som er ramt af sygdom og handicaps, men som vil definere sig selv, som sunde mennesker. Et sundt liv er mere end et liv uden sygdom og handicaps. WHO definerede begrebet i 1970 erne og i forbindelse med programmet Sundhed for Alle år 2000 : Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Man har indvendt imod den defini on, at den lige så godt kunne være en forklaring på, hvad lykke er.sundhed er i dag et bredt begreb, som dækker over lstande og ak viteter vedrørende menneskets velvære såvel fysisk som mental velvære. Sundhed er en dynamisk balance mellem ressourcer og krav. Sygdom opstår ved et misforhold i samspillet mellem ressourcer og krav. En økologisk måde at beskrive sundhed på kunne være følgende: Sundhed er på den ene side evnen l at fastholde krop og sind i homøosta sk balance over for omgivelserne, men på den anden side også evnen l at kunne ski e lstand og etablere balance på et nyt grundlag. Mennesker, som har en følelse af personlig værd og selvrespekt, (lykke?) har en større tendens l en sund livsførelse. I de sidste 10 år er vi som borgere blevet bombarderet med, hvad der er sundt og hvad der er usundt, både fra offentlige instanser og diverse eksperter udtaler sig jævnligt i forhold l de e, dels ud fra forskningsresultater og dels ud fra egen selvopfa else af begrebet. Disse udsagn kan veksle over d, således, at det, som var god tone dligere, nu kan være direkte sundhedsfarligt. De e kræver således, at vi som samfundsborgere må forholde os l ngene og træffe personlige valg, der bl.a. også skal svinge sammen med samfundsmæssige forhold og lovgivninger, eks. rygeloven. Viden om sundhed, også for den ældre befolkning, er i dag stor. Vi har alle læst om sundhedsvæsenets ltag vedr. det sunde i at være ak v, fysisk som psykisk, og det vig ge i, at tage et selvansvar for vores egen sundhed og at udny e de muligheder/ lbud, der er l stede. Vedligeholdende træning er vig g, såvel i forhold l god balance, reak onsevne, muskelstyrke, smidighed og udholdenhed. Denne nye lgang har givet gode resultater, ikke mindst for den ældre befolkning. Rig g mange seniorer er i dag fysisk og psykisk ak ve, bevidste om egne muligheder og ansvar og deltager i rig g mange sociale ak viteter. Mental og social trivsel vægtes højt og sundhedsopfa elsen er blevet væsentlig bredere, hvor bl.a. begrebet lykke også indgår. Der er mange lbud, og er man ikke selv i stand l at anvende disse lbud, så bliver antallet af frivillige hjælpere heldigvis også større. Det er en posi v udvikling og også en InnerWheel-ånd, som udover den konkrete hjælp også giver hjælperen værdi. Sundhed defineres nemlig også, som det at være ny g og gøre gavn, hvorved selvrespekten/selvværdet øges. Mellemmenneskelige rela oner og gensidighed er her nøglebegreber ( lykke?) Kan man så sige, at deltagelse i Inner Wheel sammenhæng kan give sundhed? Det mener jeg, man kan, hvis man også betragter sundhed som en social rela on og alle de oplevelser, de e medlemskab kan byde på. Det er befordrende, (sundhedsmæssigt?) at møde alle disse piger, i alle aldre og med vidt forskellige forudsætninger og mange forskellige holdninger. De e s ller vore egne synspunkter i relief og vi bliver klogere på verden og måske også sundere! Birthe Hesdorf Distrikt 45. klub nr. 165

4 Sundhed kvinder 40+ Her i vores område (Brørup-Holsted Inner Wheel) er der rig g mange lbud på mo on, som er en meget vig g del af det, at være og føle sig sund og godt lpas. Et af lbuddene er Mo onsparaplyen i Vejen Idrætscenter. Mo onsparaplyen er en holdak vitet, som henvender sig l dem, der er arbejdsfri i dag merne. Der lægges vægt på, at man får rørt hele kroppen, at der er en ak vitet for enhver smag og med plads l det sociale. Der er flere fra vores klub, der deltager. Vi kører sammen, så er vi lidt forpligtet, og det giver også mulighed for en god snak. En typisk formiddag ser således ud: Vi mødes l sang og kaffe kl.9, og det hele slu er ca. kl Kl er der fælles opvarmning. Here er kan man gå l de forskellige ak viteter, som fx kan være: boldtræning på store bolde vandgymnas k eller fri svømning badminton easyline quigong. Man kan også bruge de forskellige mo onsmaskiner i idrætscentret. Så alle kan få pulsen op, hvis det er et must. Hen over sommeren har der været stavgang. Prisen for 3 måneder er 200, - kr. og de første 2 gange er gra s, så man kan få lov l at føle, om det er noget man er interesseret i. Når vi mødes l kaffen, er vi mellem personer. De fleste er nok 60+. Der er også mulighed for under eller e er ak viteterne at hygge sig med kaffe. Det er et rig g godt sted at være, og der er mulighed for personlig vejledning, så man får det op male ud af træningen. En Inner Wheel er skriver, at hun dligere gik l gymnas k og håndbold, men slidgigt i et knæ begrænser nu ak viteterne. Så gælder det om at finde det, man kan og i de e lfælde blev det l ½ me hver morgen i selskab med De fem betanere, - en del af yoga hvis nogen skulle være i tvivl! Specielle øvelser og cykling er også muligheden for at holde sig i form. Når vi går derfra e er 3 mers ak viteter, føler vi os rig g sunde og ikke én dag over 40! Brørup-Holsted Inner WheeL Je e Ballisager Stafet for livet i Haderslev Haderslev IW og Hertug Hans IW deltog som et fælles hold på ca. 30 deltagere i Inner Wheel for stafet for livet. Tovholder Margit Christoffersen fra Haderslev IW gjorde et fantas sk arbejde og via mail blev vi hele den orienteret om holdstørrelse/indbetalte beløb m.v.. Stafe en med i alt 2207 deltagere foregik i vor smukke Dampark, og i alt blev der løbet/gået ca km. Vort mål var at indsamle omkr kr. l Kræ ens bekæmpelse, men resultatet blev det flo e beløb på ca kr. inkl. salg af diverse samt sponsorstø e f.eks. 10 kr. pr. runde fra tegnestuen Mejeriet A/S. Vort lholdssted var et stort telt, hvor vi på ski hyggede os i 24 mer. Stafe en blev smukt rundet af kl. 12 søndag middag og kort forinden var der gudstjeneste på plænen, hvor stafe en begyndte dagen før. Det var en kæmpesucces med oplevelser, som vi aldrig glemmer. Helt centralt i bevidstheden står de mange fightere samt de mange personlige lysposer. Foto: IW - deltagere med Margit og Henning Christoffersen yderst l venstre

5 Kirkestafet i Syd-langelandske Kirker + 40 ak vitet Søndag den 25. august 2013 havde præsterne fra de syv Syd-langelandske kirker arrangeret kirkestafet. (Tryggelev er under restaurering derfor ingen besøg der) Temaet for stafe en var de 7 jeg er ord fra Johannes evangeliet, og det blev markeret på forskellige måder med kunstneriske indslag i alle kirkerne. Vejret var prag uldt, og min mand kørte mig l Bagenkop, hvor der var højmesse kl Kirken var stuvende fuld, det var alle kirkerne under hele stafe en. Der var mulighed for at deltage på alle måder for transport. Rig g mange cyklede, nogen kørte i bil, på motorcykel eller knallert, også klapvogne og barnevogne var repræsenteret. Enkelte brugte apostlenes heste og løb hele turen. Mange deltog i hele turen; mens andre nøjedes med deres lokale kirke. Nogen tog turen mellem en, to, tre eller flere kirker. Hele turen var ca. 40 km. lang, og jeg deltog i hele turen. I Bagenkop prædikede Rebecca Aagaard Poulsen (R.P.) over temaet jeg er verdens lys, der var mulighed for at tænde levende lys i koret. Der var også uds lling fra Ullas keramik og solosang i kirken. Udenfor kirken stod en sækkepibespiller i kilt og spillede for os, og sendte os ud på den første del af stafe en. Ruten gik over Vestegnen l Magleby Kirke. Her blev vi overhalet af sækkepibespilleren, som på veteranmotorcykel med sidevogn transporterede R.B. i fuld ornat l kirken, hvor temaet Jeg er vejen,sandheden og livet, blev markeret ved, at vejen fra parkeringspladsen l kirkedøren var fyldt med alle mulige forskellige sko. Menighedens medlemmer serverede udenfor kirken vand, pålægsboller og langelandske æbler. Indenfor var en uds lling af Peter Mengels flo e malerier en dejlig baggrund for en kort andagt ved R.B. og en kæmpe overraskelse, duoen UFO sang og spillede så hvælvingerne rystede. Billede lånt af Lady Tour Videre gik turen l den østlige kyst. Bakker og modvind gjorde hvilen ved Fredmose strand fortjent. Og tænk, netop som vi kom l stranden sejlede Mærsk- skibet -- Mærsk McKinney Møller (400m) forbi på skibets første tur fra Polen l Aarhus, et imponerende syn. Her var forsyningsvognene som fulgte med på hele turen klar med vandflasker og melon.fodsle e Kirke var det næste mål. Der l gik turen langs stranden ved Bukkemose, nogen steder må e digerne forceres, så cyklerne skulle lø es og skubbes. Så det var rig g skønt med is og slik, inden vi gik ind i kirken hvor Trille Brink Westergaard (T.B.) holdt andagt, og der var musikalske indslag. Så var turen nået l Humble Kirke, hvor vi ved kirkegårdsporten blev mødt af elever fra Musike erskolen, som spillede fantas sk for os. Så gik turen op l kirkedøren der er stejlt, og benene ved at være brugte som en leg, og i våbenhuset blev der serveret sandwich og vand. Helle Frimann Hansen (H.F.) holdt andagt, der var fællessang og sang og spil ved Romeo Romero Musikskole-eleverne spillede os fra Humble l Lindelse. På turen blev jeg overhalet af en cyklist, som på bagagebæreren transporterede R.P. denne gang i cykelshorts. Nu var det kaffe d, og det havde menigheden i Lindelse styr på. Lange borde med kaffe, sodavand, hjemmebagt kringle og småkager var forberedt, og alle nød hvile og kaffe inden der igen var kirkegang med underholdning af Lindelse Kirkes kor. T.B. var præst i kirken, som jo er hendes hjemmebane. Kædeby Kapel er en kirke; men ikke ret stor, så derfor må e der rykkes sammen, så alle kunne være indenfor. Avisens udsendte talte ca. 60 cykler og derudover var mange kommet i bil eller andet. Ja, de to præster R.P. og T.B. kom på henholdsvis ethjulet cykel og rulleskøjter. Kunstneren Hans Kjær havde uds lling i kirken, og gudstjenesten var en medita onsgudstjeneste, som blev varetaget af Lene Sjørup, hvor alle var fuldstændig s lle i ca. 10 minu er. Også her var der lækkerier l os. Dejlige varme pølsehorn, kage, gulerødder og agurker. Nu manglede kun Ris nge Kirke, en flot tur med udsigt l vandet mange steder. I Ris nge var det musikalske indslag vores lokale band Drivtømmer, kunstuds lling af Gi e Buch- værker og fællesspisning af fisk fra Bagenkop. Der var rejst et telt ved kirken, så alle kunne være med l spisningen. Desværre må e jeg takke nej l de e, da jeg havde lovet mig ud l spisning hos familien. Min mand hentede mig og turen retur l hjemmet foregik derfor i bil. Stafe ens start-tema jeg er verdens lys blev på hele turen markeret på smukkeste måde, idet der i Bagenkop blev tændt en fakkel, som var med på hele stafe en. Mellem kirkerne foregik transporten i bil, og ca. 50 meter fra kirkerne blev faklen tændt og på cykel kørt l kirken af 14 årige Bole e, der som symbol på verdens lys havde biblen med på hele cykelturen. Alt de e kostede gra s, ja afslutningsfesten i Ris nge kostede ca. 100 kr. med mad og drikkevarer De 7 jeg ord : Jeg er livets brød - Jeg er verdens lys - Jeg er døren Jeg er den gode hyrde -Jeg er opstandelsen og livet - Jeg er vejen - Jeg er vintræet

6 No-age? I Inner Wheel er der flere, der har opnået en høj alder. Så her kommer et par opmuntrende ord om alder. Den kronologiske alder er svær at forholde sig l. Især når det er ens egen alder, man tænker på. Nogle påstår, at man bliver gammel af at omgås andre gamle. Sikke noget sludder! I Inner Wheel er der mange aldre repræsenteret, men alle forstår at leve og glæde sig, inspireres af det kulturelle og ikke mindst af samværet med hinanden. Så mon ikke vi i de e verdens største kvindenetværk aldrig bliver rig g gamle. 100 år som en gennemsnitsalder er sat som mål ved udgangen af årtusindski et, og l den d vil de ældre sikkert være lige så nysgerrige, som vi er. I vor genera on har vi fået et ekstra livsafsnit mellem det at være voksen og gammel (ikke noget med sutsko, forfald, dårligt humør). Vi er fulde af rejselyst og kaster os over nye projekter og de fleste af os er fysisk ak ve; går l gymnas k, danser (jiver) tager flot make up på hver morgen, og ikke noget med rod omkring os; alt på plads; plads l alt. Vi definerer os ikke i kra af vor alder, men i forhold l vort livssyn og de værdier og ønsker vi har l livet. Man kan fak sk udmærket tale om vor anden selvrealiseringsfase, for nogle måske den første, fordi vi på en måde nu er mere ubundne. Og for de flestes vedkommende er økonomien god, hvilket l dels kan skyldes at vi har en simpel dagligdag dvs. spiser mindre, ikke køber så meget nyt tøj og ikke mindst passer på vores krop, så tøjet stadig passer. Og skoene: De kan også klare mange år. Her kommer jeg l at tænke på vintage moden (det tøj, som vi stadig har. Herligt). Vi lever stort set sundt og ligger ikke under for omverdenens vurderinger og domme. Er blevet mere rummelige og tolerante med årene og tager ikke al ng så høj deligt. Forskere hævder, at vi er på vej mod et No-age samfund, fordi der ikke er sammenhæng mellem alder og livss l. Alder vil i frem den ikke være et parameter for hvad vi kan - uanset køn. En kendt dansk forfa er på over de 90 år har udtrykt et godt eksempel på mediernes holdning l de ældre: De elsker at frems lle ældre som sådan nogle med bingopermanent, mærkelige strømper og fornu ige sko, og som rokker af sted med en rollator, medens de balancerer med deres Ne opose. Jeg ønsker for alle Inner Wheelere, at de må bevare deres gode humør, gode helbred og op mis ske livsinds lling.

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik

Glostrup Kommunes. Sundhedspolitik Glostrup Kommunes Sundhedspolitik Hvissingestenen Glostrup Kommunes Sundhedspoli k Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse 14.8.2013 Layout: Center for It og Udvikling 2 Glostrup Kommunes Sundhedspolitik

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster og akkorder Smag for leg Tekster og akkorder Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg... s. 3 Hvem vil lave suppe... s. 4 Grøntsagsgymnastik...

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info

Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Fra Sofa til Løb 12 ugers program og vigtig info Information omkring opstart af løb af Velkommen til Thyholm Løbeklub. Find os på Facebook. Hvem er vi? Thyholm Løbeklub kom til verden den 3. januar 2009

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

En sund og aktiv hverdag

En sund og aktiv hverdag Der er noget, du skal vide om En sund og aktiv hverdag Til dig der har hukommelsesbesvær Denne pjece er til borgere med hukommelsesbesvær. Pjecen er udarbejdet af Maja Ajslev med inspiration fra Løsninger

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Aktiviteter på Pedershave

Aktiviteter på Pedershave Aktiviteter på Pedershave Farvekoderne refererer til de områder, der stimuleres hos beboeren. Farvekoderne er beskrevet i pjecen. Aktiviteter for alle: Gymnastik Træning af smidighed, styrke, balance,

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN

Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Tæt på 3 kvinder: Aldrig mere yoyo-vægt KLIK HER OG SE HVORDAN DU SELV KAN STOPPE YOYO VÆGTEN Af: Christina Bølling, foto: Ditte Capion Jeg har altid taget store portioner, både af mad og af livet Efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95  morten@mortenmusik. Smag for leg Tekster Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg!... s. 3 Friske Frede Fersken!... s. 4 Frugtsangen!...

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen

Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøsek onen Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøsek onen Udarbejdet af AAU s arbejdsmiljøsek on, november 2015 Runderingsvejledning Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø er den måde, vi omgås

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning:

Træningen de sidste uger op til Ironman Cph Her kommer et par stikord til træningen plus et oplæg til de sidste 2 ½ uges træning: Ironman CPH Til jer der skal køre Ironman CPH, kommer her lidt uddybninger til træningen den sidste tid op til konkurrencen plus lidt om målsætning og selve det at køre en ironman. Målsætning Find en god

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04

Brøndby Cykel Motion TRÆNING 2013-10-04 Indledning Et af formålene med at cykle er at holde sig i god fysisk form, så hverdagen bliver lettere. Arbejdet kommer nemmere fra hånden, når man har fysisk overskud. Dette fysiske overskud er nemmere

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre for holde

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Efter styrketræning en morgen i Florida. Vi er så heldige at kunne se solen gå op hver morgen efter træning.

Efter styrketræning en morgen i Florida. Vi er så heldige at kunne se solen gå op hver morgen efter træning. November 2017. Så er det snart tid til at rejse hjem. Det første semester er gået så hurtigt, jeg har nydt det, er blevet meget klogere, men er også klar til juleferie og se familie og venner inden jeg

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

KOM I SUPERFORM. Af verdens bedste Mette Malene Bloch

KOM I SUPERFORM. Af verdens bedste Mette Malene Bloch KOM I SUPERFORM 12 UGer, MED CYCKLING Af verdens bedste Mette Malene Bloch Tillykke...... med din beslutning om at få noget mere bevægelse ind i dit liv. Uanset om du er helt ny, eller måske bare skal

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

02-06-08 Daniel Lisann- profil

02-06-08 Daniel Lisann- profil 02-06-08 Daniel Lisann- profil 1. Lisann er en lidt grim pige 2. Jeg er 30 år gammel 3. Jeg vejer ca 60 kilo 4. Jeg spiser ikke så meget sundt mad,men mere junkfood 5. Jeg er en som godt kan lig at komme

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Vuggestue Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere