Det blev pr. besluttet at aflyse mødet, og i stedet at medtage dagsordenspunkterne indledningsvis til heldagsmødet den 7. februar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det blev pr. besluttet at aflyse mødet, og i stedet at medtage dagsordenspunkterne indledningsvis til heldagsmødet den 7. februar 2016."

Transkript

1 Det blev pr. besluttet at aflyse mødet, og i stedet at medtage dagsordenspunkterne indledningsvis til heldagsmødet den 7. februar REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 21. JANUAR 2016 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Stig Person (SP), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK), Jan S. Johansen (JSJ), og Even Magnussen (EM). Desuden deltager Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), Afbud: Tine Rindum Teilmann (TRT), Jannie Hammershøi (JH), og Michael Møllgaard Nielsen (MMN). DAGSORDEN Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Sager til beslutning 2 Valg af ordstyrer 3 Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde d. 9. december Opfølgning på referaterne af bestyrelsens møde d. 9. december Fastsættelse af datoer og tid for bestyrelsesmøder m.v. 6 Kommende internationale møder/konferencer 7 Økonomi 8 Forberedelse af bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet tidsplan og fordeling af opgaver Sager til drøftelse 9 Henvendelse fra Militær 5-kamp Sager til orientering 10 Frivillighed 11 Nyt fra bestyrelsens medlemmer 12 Nyt fra PL gruppen 13 Nyt fra ledelsen 14 Eventuelt s.: 1.

2 SAGER TIL BESLUTNING Ad 2 Valg af ordstyrer KVN blev valgt. Ad 3 Godkendelse og underskrift af referatet af bestyrelsens møde d. 9. december 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 4 Opfølgning på referatet af bestyrelsens møde d. 9. december 2015 a) Administrativ instruks til godkendelse Resumé: Den administrative instruks er blevet tilrettet med kommentarer fra bestyrelsens medlemmer og sendt til kommentar hos revisionsfirmaet RSM Plus Revisors kommentarer forelægges på mødet Anbefaling til bestyrelsen: Instruksen godkendes. Beslutning: Godkendt på betingelse af revisors godkendelse. Revisor Kim Pommer fra RSMPlus har godkendt den administrative instruks. Ad 5 Fastsættelse af datoer og tid for bestyrelsesmøder m.v. Bestyrelsesmøder: 15. marts 2016 (afbud: TRT) 29. april 2016 (afbud: TRT) kl til evt. via Skype 2. juni 2016 Beslutning: Fremadrettet inviteres nye datoforslag i Outlook (NC/GO) Heldagsmøde: søndag 7. februar 2016 kl Andre møder og arrangementer: SO Temadag 12. marts 2016 Fredericia (SP) DIF s Årsmøde 30. april 2016 Idrættens Hus DHIF s Repræsentantskabsmøde 30. april 2016 kl. 14:00 Idrættens Hus. Afholdes i Vippen som ligger over restauranten. SO Festival maj - Holstebro CP Fodbold 26. juli til 9. august Vejen Ad 6 Kommende internationale møder/konferencer NordHIF styremøde 16. april 2016 Thorshavn, Færøerne (NC/KV) s.: 2.

3 Ad 7 Økonomi Der afholdes Økonomi Udvalgs møde den 11. februar Ad 8 Forberedelse af bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet tidsplan og fordeling af opgaver Bilag: oversigten fra sidste år til inspiration. Frist for aflevering 12/ kl BrU og EU samt evt. UU afleverer senest den 23. februar. SAGER TIL DRØFTELSE Ad 9 Henvendelse fra Militær 5-kamp Resumé: Tekst fra af 3. oktober 2015 fra Benny Elmann-Larsen indsættes: Kære Tine og Karl Wilhelm, I forlængelse af vores korte snak på DIFs budgetmøde, skal jeg her gi en kort indføring i muligheder i para-pentathlon, para-femkamp, som vi har taget hul på med den første test-event i forbindelse med vores Ungdom A VM i Moderne Femkamp i Buenos Aires i september Til generel information sidder jeg i den sammenhæng i UIPMs Parapentathlon commission siden efteråret 2014 og har siden begyndlsen af 2015 fungeret som UIPM Laser Shooting Expert, i hvilken sammenhæng jeg har en central opgave mht. at holde skydesystemet fungerende til og med OL Jeg vil være til stede ved alle OL kvalifikationskonkurrencer i Ved Buenos Aires begivenheden gennemførte UIPM i samarbejde med den Argentiske Paralympiske Kommite det første forsøg på en paraflerkamp i moderne femkamp regi, men med sigte på at man i fremtiden kunne forestille sig at lave sådanne formater tilpasset til paraolympiske lege. Vi UIPM deltog, som I ved fordi vi mødtes ved IPCs membeship meeting in Berlin i oktober 2014 som inviteret IF og har sigte på seriøst at få femkampens discipliner med ved para-ol i Vi arbejder med det mest basale format bestående af 'wheelchair race og pistol skydning efter moderne femkamps Combined Event format, som består af 4 x skydning til 5 træffere afløst af 4 x 800 løb. Man kunne meget vel tænke sig at de 800 m skulle reduceres for wheelchair race, da vi helt klart her er i begyndelsen af en længere udviklingsforløb, så det er lige nu ganske åbent hvad vi ender med af endeligt format. Jeg er blevet bedt om af UIPMs generalsekretær og UIPMs president at undersøge om vi kan få startet en para-femkamp bevægelse i Danmark, og på hvilket grundlag. Ikke mindst er det vigtigt at få afstemt hvad der s.: 3.

4 skal til få at komme i gang, og der vil være muligheder for at stille noget skydemateriel til rådighed, hvis vi kan finde frem til en aftale. Jeg indsætter her en del af den seneste mail jeg har sendt til UIPM for an antyde hvor vi rent konceptuelt står lige nu i denne start-fase. '' We will in the end be confronted with the following situation (for adult athletes): - wheelchair racers or team-sport athletes have the 'running' already. We need to teach them to shoot as a first step. Here military personnel seems the most evident starting point. Getting a wheelchair user who is not already racing to race may be a challenge. Getting a 'racer' to shoot will be easy. - Other existing categories are then wheelchair fencers, para-swimmers. para-runners, and para-riders. - Should we think of a biathle for fencers (fencing and shooting) or a triathle for them including wheelchair racing? This we need to discuss. - para-swimmers will be a population with a wide variety of disabilities, but here we can choose simply to define a triathle for those who can handle it, consisting of swim-run-shoot, and this will to a large extent correspond to what triathlon has, namely a point system regarding how severe or light the disability is. I think that is the way ahead there. - para-runners: Do we make a biathle there, with shooting, which will be our laser-run? The above triathle for swimmers will be the same for runners...'' Jeg håber meget vi kan finde en fælles platform da jeg mener at vi virkelig har noget spændende at tilbyde. De bedste hilsner Benny Elmann-Larsen Beslutning: Nogle af idrætterne forsøges etableret som kom og prøv på Sommerhøjskolen. Breddeudvalget følger efterfølgende op. (SJK) SAGER TIL ORIENTERING Ad 10 Frivillighed Resumé: Der er nu modtaget tilsagn om støtte til DHIF s frivilligpris med et årligt seminar i årene og Gennemførelsen af disse aktiviteter vil ske I tæt dialog mellem de stående udvalg og med involvering af såvel ansatte som frivillige. Vi ser initiativet som en mulighed for at konsolidere og forankre frivilligsatsningen: IFORM. Det overvejes om der for en 3-årig periode skal udpeges en konsulent, som frivilligkoordinator med hovedansvar for gennemførelse af det årlige seminar og med fokus på implementering af IFORM i DHIF s organisation. Funktionsbeskrivelse, politisk forankring, omfang m.m. skal herefter beskrives. Anbefaling til bestyrelsen: At orienteringen tages til efterretning og der udtrykkes opbakning til strategien omkring det videre arbejde med s.: 4.

5 IFORM og en frivilligkoordinator. Beslutning: Taget til efterretning. Ad 11 Nyt fra bestyrelsens medlemmer LvdK: Deltog i Det Centrale Handicapråds strategi seminar, bl.a. med indlæg fra et noget tamt Team Tvilling. JBN: Der skal ansættes ny kommunikationsmedarbejder i Handicapidrættens Videnscenter. JP: Deltog i CPISRA møde i Wien. KVN: Foretræde hos FT s Kulturudvalg 15 minutter maks. inkl. spørgsmål og svar den 20. januar var vellykket på den måde, at vort synspunkt blev præsenteret og forstået. Og blev tydeligt underbygget via DIF/DGI s brev til udvalget dagen før det brev viste, at vi havde en sag og gav anledning til nogle smil blandt udvalgets medlemmer. Mødet dagen efter den 21. januar hos Kulturministeren varede 40 minutter og var også frugtbart ministeren var både lyttende og forstående, men gav ikke tilsagn om noget, men embedsmændene gav udtryk for, at der skulle/var blevet fulgt op på den idrætspolitiske stemmeaftale fra maj Hvad har DIF/DGI gjort ved det pålæg, som de fik? Vi ved ikke, om der er svaret. Det er ikke mit indtryk, at embedsværket eller ministeren var tilfredse med den DIF/DGI-indsats, som var beskrevet i deres brev fra den 19. januar til Kulturudvalget et brev, som også var sendt i kopi til ministeriet. Vort hovedsynspunkt er, at handicapidrætten skal tilføres flere midler helst kr. 20. mio. og at midlerne skal øremærkes og ikke nødvendigvis administreres af DHIF (kan være i ministeriet) Senest har jeg forstået, at revisionen af Udlovningsloven er oversendt til Finansministeriet vist nok på grund af problematikken om hestesporten. Så det er et spørgsmål om vi skal have en snak med det ministerium. I øvrigt går mine overvejelser i retning af at få møde med partiernes handicappolitiske ordførere en efter en. Det kan være af værdi, at få andre ordførere end de idrætspolitiske til at interessere sig for vor problemstilling Deltaget i Det Centrale Handicapråds Årsmøde i Nyborg den 2. februar 2016, hvor hovedtemaet vist nok var eller blev ratifikationen af FN s Handicapkonvention fra 2006 og dennes manglende implementering i dansk lovgivning. Senest i 2014 har Danmark tiltrådt tillægsprotokollen, hvilket betyder enkeltpersoner kan klage til FN s Handicapkomité over krænkelser af s.: 5.

6 Handicapkonventionen, når alle nationale klagemuligheder er forsøgt. DCH s formand Tue Byskov er af personlige årsager trådt tilbage lige før jul og og der er konstitueret en ny, Annemette Ruth(som er tidligere søofficer og har en tilgang til handicapsagen via soldater, veteraner primært med psykiske skader) og som sådan vel nok kan få interesse for idrætsdelen. Vi bør se om vi kan få et møde med hende. DIF s oplæg om Ny økonomisk støttestruktur er nu i høring (frem til 2. marts) og der er informationsmøder herom den 9/2 for sekretariatsledere og den 10/2 for formænd. Vi har møde med vor kontaktperson fra arbejdsgruppen og de 4 tværgående SPF den 9/2. Oplægget rummer stadig en model med 3 støtteområder: grundstøtte (40 %), strategisk støtte (55 %) og initiativstøtte (5 %). Der kommer en længere indkøringsperiode, hvorefter strukturen skal evalueres og senere en evaluering på initiativ fra bestyrelsen mindst hvert 4. år. Nærmere følger efter de nævnte møder i den kommende uge. Ad 12 Nyt fra PL gruppen Intet nyt. Ad 13 Nyt fra ledelsen Sekretariat Niels NC supplerede det udsendte med orientering om CAS sag, og oplyste, at der er kommet 2 nye medlemmer til Team Handicapidræt Danske Care og Muskelsvind Fonden. KlubLiv Danmark Klubliv Danmark, som vi har anbefalet over for vores klubber stopper al aktivitet pr. 17/1. KlubLiv er en støtteorganisation, som alle kan støtte ved hjælp af Dankortkøb, hvis den forretning man handler I har indgået en aftale og man selv har valgt, hvem der skal være støttemodtager. Initiativet er startet af DGI og Timewise Aps. Konceptet er åbenbart for tungt og vil kræve en kapital indsprøjtning på ca. 10 mill. Kr. frem til 2020, hvis det skal gøres rentabelt og det ønsker DGI forståeligt nok ikke. Alle klubber, som er tilmeldt vil få udbetalt donationer umiddelbart efter 17.januar. Transporttilskud m.m klubber modtager for 2015 et samlet tilskud til transport og handicapkompenserende hjælpemidler på i alt kr ,- Der er i 2015 en dækningsgrad på 50%. En del klubber har overbudgetteret, idet der samlet fra klubberne var et budget på lidt over 4,2 mill. Kr. svarende til et tilskud på 2,1 mill kr. s.: 6.

7 RIO2016 Vi har netop modtaget bekræftelse på, at kulturminister Bertel Haarder kommer til Rio i 4-6 dage under PL Formanden for DIF Niels Nygaard og direktør fra Team Danmark Lone Hansen deltager ligeledes. Det ligger nu endeligt fast at Pre Delegation Registration Meeting for alle europæiske PL nationer afholdes i Idrættens Hus i dagene juni Team Øst og elite Michael Pressalits Keep Living Pris 2015 Årets udgave som finder sted i form af et pressemøde finder sted mandag den 25. januar kl i Idrættens Hus. Og årets udgave af nominerede består af trænere, som ofte står i skyggen af atleten men i sagens natur er en afgørende faktor for atletens præstation. Det har DHIF s Eliteudvalg og Pressalit haft et ønske om at sætte fokus på og anerkende. De nominerede er: Joachim Lund, landstræner i atletik, David Amager, landstræner i ridning, Torben Nygaard og Thor Johansson, landstrænere i rugby, Christoffer Petersen, landstræner i bordtennis og Anders Dehlholm, talentholdstræner i atletik. I nomineringen er der lagt vægt på resultatdel og træneren som inspiration og rollemodel: en som andre trænere kan spejle sig i, brug af coaching og moderne ledelsesværktøjer. Team Danmark støtte 2016 DHIF har netop modtaget støtte og den økonomiske støtte blev på 1.8 millioner det samme som i Det skal dog også ses i lyset af, at DHIF i har oplevet en øget støtte på 1 million kroner hen over de tre støtte år. Derudover er der givet i ekspertbistand inden for ernæring, fysisk træning og tests, samt sportspsykolog. På det sportspsykologiske område er der ligeledes blevet bevilget deltagelse af sportspsykolog under PL. Jonas Andersen og TUE sag Gennem stort set hele 2015 har vores eliteskytte Jonas Andersen haft en sag kørende med IPC og sidenhen WADA om dispensation for hans brug af livsnødvendig medicin (carvedilol). Sagen faldt desværre ikke ud til Jonas fordel. Det er dog besluttet at anke sagen til højeste instans inden for idrættens verden (CAS (den internationale sports domstol). I samarbejde med Antidoping DK og en Schweizisk advokat har DHIF derfor udfærdiget en ankesag til CAS. Der er forhåbninger om, at der kan falde en afgørelse i midten af marts måned. Opvarmningsturnering i Rugby Der arbejdes ihærdigt på at stable en international rugbyturnering på benene den marts på Musholm bugt feriecenter. Potentielt vil så stærke nationer som USA, Sverige og evt. Japan deltage. Der er dog s.: 7.

8 stadig ikke kommet bindende tilmeldinger. Hvis det ikke lykkedes i år, vil målet være at få en fast turnering i årene fremover. PL kvalifikationsturnering i Rugby Turnering skal afvikles i Paris fra den 16. til den 22. april. Deltagene nationer er USA, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland og New Zealand. Der er PL kvotepladser til turneringens nummer 1 og 2. Skolefloorball 2016 De danske mestre Rødovre FC har igen meldt sig klar til at arrangere årets skolefloorballturnering for elever med særlige behov. Klubbens engagement medførte sidste år en tildeling af midler fra den Fælleskommunale Idrætspulje, og det har ført til et der nu er et fast ugentligt træningstilbud for børn og unge med diverse former for udviklingshandicap. Årets skolestævne er fastsat til 30/3 og vi forventer deltagende skoler. Skolefodbold 2016 Det årlige fodboldstævne i Øst-Danmark ligger nu også i faste rammer med Skjold Birkerød fodbold og Birkerød Sports College som arrangør og med DHIF Team Øst og Rudersdal HI som samarbejdspartnere. Vi afventer at få bekræftet den endelige banereservation, men stævnet vil blive afviklet den 24. eller 25. maj på Birkerød Stadion og vi forventer deltagende 8-mandshold (m/k). UAF-bordtennis med til Malmö Open 2016 Forbundets UAF-trup i bordtennis deltager for 3. gang i Malmö Open. Truppen er denne gang på 14 spillere hvoraf 3 er nye som skal testes m.h.p. mulig klassifikation. Det bliver desværre sidste gang at Anders Nielsen er med som træner, men vi håber at have en afløser klar, som kan tage med som assisterende træner på turen og derefter overtage træneransvaret. Truppen samles fredag aften den 12/2 til en gang træning i DBTU s elitecenter i Brøndby, hvorefter den fortsætter til hotellet i Malmö og weekendens stævne. Ud over trænerne deltager Jan Frederichsen fra BT-udvalget og konsulent Jesper Hviid, som er tovholder for UAF-bordtennis. Golfens Dag 2016 nu også for handicappede personer. Søndag den 17. april åbner et flertal af landets 190 golfklubber dørene for alle som har lyst til at prøve golf. Dette rekrutteringsinitiativ vil i år blive suppleret med et tilbud som specifikt henvender sig personer med en eller anden form for funktionsnedsættelse. Golfens Dag får stor opmærksomhed i de mest læste golfmedier og omtale i den lokale presse, og det vil DGU og DHIF udnytte ved at afprøve et handicaptilpasset koncept i 3-4 udvalgte klubber i håb om at det kan tiltrække nye spillere. Flere klubber har vist interesse for ideen, og i februar vil der blive lavet endelige aftaler med disse. Golfsporten er et lille skridt nærmere PL Den internationale paralympiske komite IPC har besluttet at optage det internationale golfforbund IGF som medlem. Dette er ikke s.: 8.

9 ensbetydende med at golfsporten bliver en del af det Paralympiske idrætsprogram men et vigtigt skridt i den rigtige retning for Para-golf. European Disabled Golf Federation er klar som tovholder for et projekt som forhåbentlig kan få golf helt ind i den Paralympiske varme i Ud over opbakning fra nationale og internationale golfforbund er en af sportens helt store navne Lee Westwood trådt til som ambassadør for projektet. Den endelige ansøgning om godkendelse til PL 2024 skal afleveres i Fælles kommunal Idrætspulje Et af vores projekter har søgt og modtaget ,00kr fra satspuljen til et projekt omring inkludering af børn med særlige behov i almenidrætten. Det er ganske godt gået og vi i DHIF prøver dels at bakke op men også få noget læring af dette. Uland Vores Nepal projekt er gået igennem på visse betingelser og det er meget positivt i disse tider. DH er sammenlagt blevet pålagt besparelser på 35% af deres hidtidige budget og det vil helt givet få konsekvenser for os i DHIF. Vi er kun interessenter og ikke medlemmer af DH. Vi har endvidere en ansøgning inde omkring afsluttende projekttur til Ghana hvor vi ønsker at gøre status efter 10 år i landet. Team Syd og Nord samt bredde (Søren) Skolesport Leg, Liv & Læring Afslutning på Projekt Skolesport Leg, Liv & Læring Ved udgangen af 2015 afsluttedes projektet som sådan. Forhåbentlig vil mange af de idrætstilbud, der er igangsat rundt på de deltagende skoler fortsætte. For at hjælpe, de skoler der er kommet til i løbet af 2015, godt i gang, vil arbejdsgruppen være i tæt kontakt med ildsjælen frem til skoleårets afslutning i juni Ligeledes vil vi invitere til en afsluttende Netværksdag den 8. marts 2016 for alle deltagende skoler/sfo er og idrætsforeninger. Desuden invitere vi også til fælles Idrætsdag for alle i efteråret Projekt Superleder fra skole til sport Som afløser for Skolesport LLL igangsættes et nyt inklusionsprojekt 1. feb Projektets titel er Superleder fra skole til sport. Anne Tøttrup Andersen er ansat som projektleder og har første arbejdsdag i Team Nord den 2. feb. En superleder - i det nye projekt - er en person, som åbner døre, fjerner modstand og rydder forhindringer af vejen for inklusion af børn og unge i den frivillige foreningsidræt. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve to inklusionsmodeller holdinklusion og individuel inklusion. Målgruppen er børn og unge fra specialskoleregi, samt enkelt integrerede børn og unge med en funktionsnedsættelse fra den almindelige folkeskole. s.: 9.

10 I arbejdsgruppen glæder det os, at vi med Superleder fra skole til sport fortsat kan have fokus på at hjælpe børn og unge med en funktionsnedsættelse ud i det frivillige foreningsliv. Handicapidrættens Frivilligheds Forsamling I forlængelse af vores frivillighedssatsning og som en afløser for vores udvalgskonference her ideen til Handicapidrættens Frivilligheds Forsamling sit udspring. Bestyrelsen nikkede til ideen / oplægget under forudsætning af en bevilling fra SparNord Fonden. Denne bevilling er nu kommet, og dermed skal der gennemføres en Frivilligheds Forsamling en gang årligt de næste 3 år, hvor vi bl.a. skal hylde frivilligheden / de frivillige. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med folkevalgte og ansatte med udspring i frivillighedsgruppen. Samling af Vintersportsinteresserede Som skrevet i sidste Nyhedsbrev samler vi vintersportsinteresserede til et møde. Det afvikles den i Middelfart og som det ser ud nu, vil der være deltagere med baggrund i alpint, langrend, Skøjteløb og Curling. Alle tilmeldte er enten ledere/udøvere fra DHIF-klubber, Fagperson eller private/pårørende. Desuden er er DHIF-Elite og DHIF- Bredde repræsenteret. Arrangørerne ser frem til dagen og er spændte på hvad vi kan berette efterfølgende! Planlægningen af sportsskolerne er i fuld gang Der er i siddende stund truffet aftale med København, Glostrup, Vordingborg, Aabenraa, Viborg, Aarhus og Aalborg. I Odense arbejdes der med at finde en værtsklub. Om Randers skal med igen er ikke aftalt. Der er en del nyt på IT-området på bedding herom løbende til de involverede konsulenter. DHIF er privilegeret, at vi har så mange ihærdige og dygtige frivillige, som vil tage tørnen. Det bliver et godt Sportsskoleår! IU-materiale DHIF- IT har udarbejdet brevpapir til de enkelte idrætsudvalg. Det er udsendt til udvalgene, og vi håber, at vi fremover vil se det frem for de mange forskellige hjemmekomponerede udgaver med gl. sponsorlogoer mm. Special Olympics Idrætsfestival I dag fredag d. 15. januar åbner vi for tilmeldingen til SOIF Tilmeldingen er åben frem til d. 15. marts. Der har været fin forhåndsinteresse fra klubberne, så nu håber vi det kan ses i tilmeldingerne. Færøerne, Norge og Finland har meldt sig på banen, så der kommer også lidt landskampsstemning i nogle idrætter. Special Olympics Temadag Idrætsudvalg, fællestrænere mf. i Special Olympics idrætter er inviteret til en Temadag den 5. marts, hvor der blandt andet skal laves udspil til en ny Special Olympics politik. Desværre viser det sig, at mødet kolliderer med flere landsmøder og stævner. Derfor vil der i s.: 10.

11 starten af næste uge blive taget stilling til, om der skal findes en anden dato. Klubindmeldelser og udmeldelser Administrationen af dette område er blevet flyttet fra Administrationen til Team Øst, hvor Michael Frandsen Hansen og Peder Kjær har fået opgaven. Vi har benyttet anledningen til at få justeret og præciseret de administrative retningslinjer. Så en ny og meget synlig del af arbejdsgangen vil der primo hver måned komme en nyhed på hjemmesiden med en liste om alle ny-indmeldte og udmeldte klubber. Ad 14 Eventuelt Intet. Ref.: NC/go s.: 11.

Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV)

Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV) BREDDEUDVALGSMØDE MANDAG D. 14. november 2016 Sted: Parasport Danmarks kontor i Vejle Tid: kl. 14.00 21.00 Deltagere: Afbud: Charlotte Svarrer (CS) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MJ) Søren Jul

Læs mere

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund DHIF s historie Dansk Handicap Idræts-Forbund Etableret 1971 Specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) Ca. 18.000 medlemmer 446 klubber Aktiviteter og idrætter DHIF

Læs mere

Jan Rasmussen (JR) Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV) DHIF-pins

Jan Rasmussen (JR) Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV) DHIF-pins BREDDEUDVALGSMØDE ONSDAG DEN 12. JUNI 2013 Sted: Brøndby Tid: kl. 14.30 18.30 Deltagere: Bjørn Georgsen (BG) Jan Rasmussen (JR) Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul

Læs mere

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og via Skype Carsten Mortensen (CM).

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og via Skype Carsten Mortensen (CM). REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 21. MARTS 2013 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), René Budde Gade (RBG), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), og via Skype Jan S.

Læs mere

Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart BREDDEUDVALGSMØDE TORSDAG D. 12. JUNI 2014 Sted: Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart Tid: kl. 14.00 19.00 Deltagere: Anne Marie Malling Eriksen (AME) Bjørn Georgsen (BG) Jan Rasmussen (JR)

Læs mere

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), Michael Møllgaard Nielsen (MMN), og Carsten Mortensen (CM).

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), Michael Møllgaard Nielsen (MMN), og Carsten Mortensen (CM). REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 26. MAJ 2014 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), René Budde Gade (RBG) via Skype, Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 31. marts 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 03-2009 28. marts 2009 Idrættens Hus kl. 10.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2009 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Eksklusiv parasport og handicapidræt for alle Ejgil Jespersen

Eksklusiv parasport og handicapidræt for alle Ejgil Jespersen Eksklusiv parasport og handicapidræt for alle Ejgil Jespersen chiasmi@gmail.com IDAN konference, Vejen Idrætscenter, 23. maj 2016 Hvad handler det om? FN s handicapkonvention lægger op til, at personer

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

BREDDEUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013 REFERAT. Tid: kl

BREDDEUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013 REFERAT. Tid: kl BREDDEUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013 Sted: SKYPE-møde Tid: kl. 10.00 12.00 Deltagere: Afbud: Jan Rasmussen (JR) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & idræt 27. august 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Jørn Olsen Jesper Vestergaard Annette Friis Nielsen Sussie Olsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Morten Grejsler

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og Michael Møllgaard Nielsen (MMN).

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK), og Michael Møllgaard Nielsen (MMN). REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 9. DECEMBER 2015 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Stig Person (SP), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK),

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SKAT Fritid & Idræt den 23/1 2014

Referat af bestyrelsesmøde i SKAT Fritid & Idræt den 23/1 2014 Referat af bestyrelsesmøde i SKAT Fritid & Idræt den 23/1 2014 Deltagere: Svend Mandel Jørn Olsen Morten Grejsler Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Andersen Afbud: Jacob Bork Klitgaard Jesper

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Jannie Hammershøi (JH).

Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Jannie Hammershøi (JH). REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 24. JANUAR 2013 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Jannie Hammershøi (JH). René Budde Gade (RBG),

Læs mere

Jan Rasmussen (JR) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV)

Jan Rasmussen (JR) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV) BREDDEUDVALGSMØDE ONSDAG D. 9. APRIL 2014 Sted: LYNC-møde Tid: kl. 10.00 12.00 Deltagere: Bjørn Georgsen (BG) Jan Rasmussen (JR) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK)

Læs mere

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK) via Skype, Michael Møllgaard Nielsen (MMN) og Carsten Mortensen (CM).

Desuden deltog Niels Christiansen (NC), Søren Jul Kristensen (SJK) via Skype, Michael Møllgaard Nielsen (MMN) og Carsten Mortensen (CM). REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 28. JANUAR 2015 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur (LvdK), og Even Magnussen (EM) via Skype fra og med pkt. 4. Desuden deltog

Læs mere

BESLUTNING: Orientering taget til efterretning.

BESLUTNING: Orientering taget til efterretning. BREDDEUDVALGSMØDE Mandag d. 25. september 2017 Sted: Skype Tid: kl. 18.45 21.00 Deltagere: Bjørn Georgsen (BG) Charlotte Svarrer (CS) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MJ) Søren Jul Kristensen (SJK)

Læs mere

-idræt for mennesker med udviklingshandicap

-idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics -idræt for mennesker med udviklingshandicap Special Olympics er en verdensomspændende organisation, som organiserer og udvikler idræt for mennesker med udviklingshandicap og via idrætten

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/

Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/ Bestyrelsesmøde Skat Fritid & Idræt 19/11 2013 Deltagere: Svend Mandel Jacob Bork Klitgaard Morten Grejsler Jørn Olsen Sussie Olsen Annette Friis Nielsen Winnie Wolf Afbud: Jesper Vestergaard Dagsorden:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 28. OKTOBER 2014

REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 28. OKTOBER 2014 REFERAT AF BESTYRELSENS MØDE D. 28. OKTOBER 2014 Deltagere: Karl Vilhelm Nielsen (KVN), John Petersson (JP), René Budde Gade (RBG), Tine Rindum Teilmann (TRT), Jens Boe Nielsen (JBN), Lene van der Keur

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Deltagere: Svend Mandel Jacob Klitgaard Jesper Vestergaard Morten Grejsler Winnie Wolf Andersen Afbud: Jørn Olsen Dagsorden: 1. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV)

Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen (SJK) Anette Svejstrup (ASV) BREDDEUDVALGSMØDE TIRSDAG DEN 21. MAJ 2013 Sted: SKYPE-møde Tid: kl. 16.00 18.00 Deltagere: Afbud: Bjørn Georgsen (BG) Lena Malchau (LM) Lene van der Keur (LvdK) Mogens Jensen (MEJ) Søren Jul Kristensen

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde

Referat: Bestyrelsesmøde Referat: Bestyrelsesmøde Dato: 22. juni 2016, kl. 18.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Dagsorden: Leif Meitilberg (LM), Karsten Jørgensen (KJ), Alf Jakobsen (AJ), og Louise (LP) Michael Sølling (MRS),

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. 9. oktober 2012. Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kofoed (MK),

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde)

Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Bestyrelsesmøde 24/3-2015 (overgangsmøde) Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Emil Clemmensen (EC), Charly Witt (CW), Jonas Andersson (JA), Rune

Læs mere

12-16 år. Træning Træningsmiljø

12-16 år. Træning Træningsmiljø 12-16 år Træning Træningsmiljø Dagens program Hvordan skabes et godt træningsmiljø. Hvilken form for træning skal varetages for at motivere 12-16 årige. Jeppe Thomsen: Født 10. januar 1977 Tidligere eliteløber

Læs mere

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00

Dagsorden Afdeling Sport Dato Kl: 17:00 Dagsorden Afdeling Sport Dato 25-09-2017 Kl: 17:00 Deltagere: Jakob Leth (SU), Lise Berg (VU), Tina Foldager (TS), Jens Kryger (Para), Torben Hinrichsen (DIU), Mette Müller (DU), Malene Pedersen (MU),

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber Udviklingskonference 17. november 2012 PROGRAM FOREDRAGSHOLDER PANELDEBAT WORKSHOPS Kompetencer og kreativitet i de danske golfklubber

Læs mere

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00

Handicaprådet. Åben Referat. Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Åben Referat Mødelokale 7 på rådhuset, 24. september 2015 Kl. 16:00-18:00 Medlemmer: Preben Elstrøm, Jakob Bigum Lundberg, Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen, Inge-Lise Pedersen, Lone Høgenhaug, Ole Gjermandsen,

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle.

Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. Referat for årsmødet for el- hockey 2015 i Bygningen i Vejle. 1: valg af dirigent. (IU foreslår Carsten Mortensen). Carsten blev valgt. 2: valg af referent. (IU foreslår Michael Hansen). Michael valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde 01-2005 21.01.2005 Søndag, den 9. januar 2004 i Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2004 3. Budget 1. Budget 2005 2. VM i UV-Foto 4. Økonomiske

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 6. SEPTEMBER 2014 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6 Mødedato: Den 6. september Mødestart: Kl. 10.00 Mødested: Bestyrelsens

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Special Olympics Idrætsfestival 2018

Special Olympics Idrætsfestival 2018 Special Olympics Idrætsfestival 2018 Helsingør Kommune som værtsby for Special Olympics Idrætsfestival 2018 21-10-2014 Idræts- og Fritidskoordinator Jens Højberg Baggrund: Helsingør Kommune har gennem

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt 9. februar 2012 Deltagere: Svend Mandel Jørn Olsen Morten Grejsler Jacob Klitgaard Annette Friis Nielsen Jesper Vestergaard Winnie Wolf Andersen Referent: Winnie Wolf

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 69 Stevninghus Spejdercenter, Holmvej 9, 6200 Aabenraa Tirsdag den 3. juni 2014 kl

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 69 Stevninghus Spejdercenter, Holmvej 9, 6200 Aabenraa Tirsdag den 3. juni 2014 kl Referat fra bestyrelsesmøde nr. 69 Stevninghus Spejdercenter, Holmvej 9, 6200 Aabenraa Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.00 Deltagere; Jan Bundgaard, Karin Rastrup, Susanne Lage, Hans Jørgen Christensen

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen INDBYDELSE TIL HANDICAP IDRÆTS FESTIVAL 6. - 8. maj 2011 Handicap Idræts Festival 2011 DHIF indbyder for 13. gang medlemmerne til idræt og fest denne gang i Rødding og Vejen, hvor festivalen afvikles den

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2006 Idrættens Hus Fredag 16.06.2006 kl. 18.00 04. juli 2006 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget 1. Budget og regnskab 2006 4. Økonomiske

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015

Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Referat til bestyrelsesmøde d. 11.10.2015 Til stede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth Kyvsgaard, Peter Andersen og Alex Thorsen. Referent: Eva Buxbom 1. Godkendelse af sidste

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 16. JANUAR 2017 Tid: 12.00-16.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Tina Boel (Afbud) Bo Christensen Linda Nørgaard Peter Sandkvist

Læs mere

DRFs bestyrelse hvem er vi? DANSK RIDE FORBUND 15. marts

DRFs bestyrelse hvem er vi? DANSK RIDE FORBUND  15. marts DRFs bestyrelse hvem er vi? 2 Emner Halvårsregnskab 2015/budget 2016 Træner-/berideruddannelsen Sport Stævner 2016 TREC Ambition 2020 Aldersgrænse for officials Arbejdsgruppe vedr. rytterlicens Henvendelser

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 6. maj 2015 kl. 18.45 i Cafe Tilstedeværende: Kirsten,,, Stig, Peshko, Henrik,. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Fra administrationen:

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere