KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA"

Transkript

1 KUREREN Nr. 9 November 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 Hvad har han gang i? Se side 5 TEXA mobile tester... Aaløkkesholm A/S har det sidste nye testudstyr, som giver en korrekt og hurtig fejlfi nding. Aaløkkesholm A/S - Bosch Car Service Åløkke Allé Odense C Tlf

2 KURÈREN udgives KURÉREN af ÅKUR, udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, Åløkkekvarterets en Udviklingsråd, samarbejdsorganisation en samarbejdsorganisation institutioner. for kvarterets foreninger for kvarterets foreninger og og institutioner. REDAKTØR: Hans REDAKTØR: Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: Hans 29 Faarup, Dr. eller Olgas 66 Vej Tlf: eller KIRKESTOF: Lauge KIRKESTOF: Koch Vestergaard, Steenbachsvej Lauge Koch Vestergaard, 2 Tlf: Steenbachsvej eller Tlf: eller ANNONCER: Henrik ANNONCER: Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: Henrik Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: KASSERER: Frank KASSERER: Lindegaard Nielsen, Johannevej Frank Lindegaard 6 Nielsen, Johannevej 6 SKRIV TIL BLADET: Tjek SKRIV først TIL deadline BLADET: for næste nummer. Tjek deadline Ring for eller næste skriv nummer. til en af ovenstående Ring eller skriv... og til skriv en af så. ovenstående. Du Du kan kan aflevere aflevere tekst tekst og foto og foto på cd, på diskette cd, diskette eller eller papir. papir. Eller Eller sende sende mail til: mail til: Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som fil. Ellers skal du skrive i mailens tekstfelt. OPLAG: Omdeles gratis 10 gange om året i Åløkkekvarteret og Hans Tausens Sogn TEGNINGER: FORSIDE: Gunner Jane Bai Nygaard Andersen TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Nye læsere kan begynde her HANS TAUSENS KIRKE Kære læser. Du sidder med årets syvende nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange om året. Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit firma i et blad, der nærlæses grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også med til at sikre udgivelsen af bladet. Og hvor ringer man hen, når vinduerne skal skiftes, murene pudses op, taget skiftes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års fødselsdag. Alle kvarterets foreninger og institutioner er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra for eksempel en gadefest eller en dragetur eller en koncert i kirken, så lad os andre få del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt en lille tekst til redaktøren. Adresser står her til venstre. Og vil du gerne annoncere, så kontakt Henrik Gram ( ). Hans Faarup Rester af byggematerialer og almindeligt husholdningsaffald smidt i en bunke i Åløkke skoven. Foto: Lars Schou Annoncepriser i Kuréren Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus Kedelige skovsvin moms pr. nummer. Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. Her Private er et billede annoncer: taget ude Hvis i vores du dejlige for eksempel Jeg håber vil sælge at den dit eller hus, de personer, eller søger der har skov. lejlighed, Det støder kan mit du øje meget, købe en at nogen enspaltet glemt annonce disse ting (samme i skoven, bredde måske kunne som bruger kolofonen skoven som her losseplads. til venstre): Som 300 vi alle kr. finde lejlighed til at hente dem igen og ved, Øvrige så er der meddelelser jo ikke langt til fra Stadionvej, beboer til beboer bringe dem (for til eksempel Stadionvej. efterlysning hvor af alle cykler har gratis eller adgang lignende) til at læsse er gratis. de Dem bringer vi under Opslagstavlen af som på side vi har 11 i Lars Schou ting overskud. Deadline for næste nummer: 18. november Deadline for næste nummer: 18. september Bladet Udkommer udddeles 1. december. 1. oktober Omdeles (altid første 1. weekend lørdag i december i måneden) VVS & BLIK Blikkenslager aut. aut. VVS VVS - installatør - Rugårdsvej Odense Odense C C Tlf. Tlf. Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf. Biltlf. Biltlf V/Allan V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej Odense Odense C C Telefon Telefon Mobil - Mobil Brug Brug tiden tiden på det, på det, du synes du synes er sjovt, er sjovt, og lad og os lad tage os tage os af os dine af dine vinduer. vinduer. Vi sørger Vi sørger for, for, at du at jævnligt du jævnligt får pudset får pudset dine dine vinduer!! vinduer!! Erhverv og og privat privat 2

3 Så ryster Nye vi læsere kan KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, posen samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger igen begynde her og institutioner. Kære læser. Du sidder med årets syvende tes FORKVINDE: ud eller hvad der nu ellers er af charmerende Joan oplevelser Kjærhus i Munk, et gammelt hus? Ja, man REDAKTØR: nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren Grundejerforeningens Hans Faarup, Dr. Olgas andespil Vej 16finder i i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også og Tlf: ser, om der 94 står 28et telefonnummer på griber da det seneste nummer af Kuréren år sted Tlf: tirsdag november eller klokken til 21 på Åløkkeskolen. kunne tænke dig at bidrage med tekst eller lige den håndværker, man har brug for. Lad billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i SEKRETÆRER: den forbindelse nævne, at mange af KIRKESTOF: Er du træt af valgflæsk? om året. kvarterets Trine Bruun huse nærmer Sørensen sig deres 100-års Lauge Koch Vestergaard, Så var det måske en Kuréren uddeles gratis til alle husstande i fødselsdag Steenbachsvej ide 2 at gå til andespil Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke Alle kvarterets foreninger og institutioner Tlf: i 17 stedet. eller Det årlige lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne og Anne Due til at Iversen, bruge Kuréren til at gøre andespil arrangeret af annoncører. Mange tak til dem. opmærksom på deres arrangementer eller Åløkkekvarterets ANNONCER: Grundejerforening Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at andre Tlf: nyheder Og 65tager man billeder fra finder Henrik nemlig Gram, i år sted Åløkkevænget på den dag, 17 annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit firma i et blad, der nærlæses eller KASSERER: en koncert i kirken, så lad os andre få for eksempel en gadefest eller en dragetur Udsigten fra opråberens plads ved der Tlf: er folketingsvalg Så når vi slutter grundigt andespillet i et af i Odenses fjor. mest Foto: ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også en lille tekst Kuréren klokken 21 ved vi både hvem der vandt del Rikke i oplevelsen. Trads, Send billeder og eventuelt hovedpræmierne KASSERER: i vores lille lokale spil og og så er der blot tilbage at oplyse, at til redaktøren. Adresser står hvem Frank der vandt Lindegaard i det store Nielsen, nationale spil. med til at sikre udgivelsen af bladet. her Tlf: til venstre Og 33 dørene åbnes klokken Der skulle vil du gerne annoncere, Andespillet Johannevej begynder 6 klokken 19 og vi Og være hvor plads ringer til alle, man fordi hen, vi når også vinduerne i år så kontakt Henrik Gram ( ). overholder som altid tiderne, fordi så skal skiftes, murene pudses op, taget skif- BESTYRELSEN: kan benytte lokalet i forbindelse med Hans Faarup mange børn er med, og de skal jo op i Erling Janum, gymnastiksalen. Her er der opsat højttaler, skole SKRIV dagen TIL efter. BLADET: så man kan høre numrene. Tjek først deadline for næste Dorthe K. Thuelsen, Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Historisk nummer. overskud Ring eller skriv til en af ovenstående... og skriv så. Annoncepriser Grundejerforening i Kuréren I fjor fik vi et historisk stort overskud på Mogens Michael Møller, næsten Du kan 7000 aflevere kroner. tekst Det skyldes og foto både, på cd, Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus at vores diskette sponsorer eller papir. havde Eller skænket sende mange mail moms pr. nummer. Ordensregler: attraktive til: præmier, og at pladeprisen 1Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. Der må ikke ryges i salen. Gå udenfor i pausen vil sælge dit hus, eller søger var Bruger sat op. Prisen du Word, bliver kan den du vedhæfte kroner teksten for én som plade, fil. Ellers tre for skal en du samme i Private annoncer: Hvis du for eksempel SUPPLEANTER år: 20 2 og arbejdsgruppe: lejlighed, Der må ikke kan larmes, du købe mens en der enspaltet råbes annonce (samme bredde som 50 er. skrive Overskuddet i mailens går tekstfelt. til Klub Å-Fri, en Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen, kolofonen numre op her til venstre): 300 kr. forældredrevet fritidsklub hver tirsdag 3 Niels Fritsen, Lene Blåbjerg Øvrige Der er ikke meddelelser pladser til folk, fra beboer der ikke til beboer (for eksempel efterlysning aften OPLAG: for de ældste elever Omdeles på Åløkkeskolen. gratis 10 af vil cykler spille. eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavlen Man på må side ikke 11 kravle i ribberne under gange om året i Åløkkekvarteret og 4 KONTINGENT: Medlemskab af Pladser Hans Tausens til alle Sogn Åløkkescenen koster 100 kr. årligt spillet. Tak til de mange lokale næringsdrivende, 5 pr. husstand. 50 kr. for pensionister. Man råber kun banko, når man har der TEGNINGER: så trofast støtter Jane vores Nygaard andespil med Kontakt kasserer Rikke Trads, banko. præmier. 6 hvis du vil støtte kulturarbejdet i TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Deadline Bestyrelsen for kan næste bortvise dem, nummer: der Der vil være amerikansk lotteri i pausen, 18. kvarteret. september ikke opfører sig ordentligt. Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden) Fysioterapi * Massage * træningsterapi * Mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark * Mulighed for behandling uden for normal arbejdstid Kenneth Jensen Aut. fysioterapeut & Bachelor i Idræt og Sundhed Den nyindrettede klinik ligger Rugårdsvej 101 lige i krydset mellem Stadionvej og Rugårdsvej. Tlf.: mere information på: 3

4 FORMAND: Kim H. Rask, Rasmus Nielsens Vej 30 Tlf: NÆSTFORMAND: Stephan Brandt, Dr. Olgas Vej 4 Tlf: KASSERER: Hans Gammelgaard, Abigaelsvej 4, Tlf: SEKRETÆR: Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: BESTYRELSEN: Dorthe Riber, Dr. Olgas Vej 2A Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars Vej 14 Mette Lyngdal, Dr. Olgas Vej 44 SUPPLEANTER: Alexander Danker, Johannevej 3 Peer Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej 2 KONTINGENT: 100 kr. årligt pr. husstand. Både ejere og lejere kan blive medlemmer. Kontakt Hans Gammelgaard. VELKOMMEN: Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev fra grundejerforeningen. Søg tilskud til Nye læ KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, at renovere huset begyn samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. Kære læser. Du sidder m Alle i kvarteret burde have en interesse REDAKTØR: nummer af beboer- og k i at ens huse ikke kommer til at ligne Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 i hånden. Hvis du er ny katastrofer. Heldigvis er hjælpen nær. Tlf: eller sker vi dig velkommen, kunne tænke dig at bidra Grundejerforeningen billeder til bladet, der ud vil gerne slå et slag KIRKESTOF: om året. for Socialministeriets Lauge Koch Vestergaard, Kuréren uddeles gratis t brochure om hvordan Steenbachsvej 2 Hans Tausens Sogn, og d man vedligeholder Tlf: eller lade sig gøre uden den f bevaringsværdige annoncører. Mange tak t bygninger - og ikke mindst hvordan ANNONCER: Og nu vi er ved det: Var man kan søge om offentligt tilskud til Henrik Gram, Åløkkevænget 17 annoncere i Kuréren? D vedligeholdelsen. Brochuren hedder Tlf: som på dit firma i et blad Bevaringsværdige bygninger sikring grundigt i et af Odenses af bevaringsværdier Socialministeriet KASSERER: cestærke kvarterer. Og d 2006, og den kan bestilles ganske gratis. Frank Lindegaard Nielsen, med til at sikre udgivels Det er nærmest en hel bog i A4-format på Johannevej 6 Og hvor ringer man hen 112 sider, som beskriver, hvad man kan få skal skiftes, murene pud tilskud til. Der er vejledning til, hvordan man istandsætter på den rigtige måde SKRIV TIL BLADET: med respekt for det originale, således at Tjek først deadline Sådan for næste gør du arbejdet er tilskudsberettiget. nummer. Ring eller På denne skriv til side en fra af Kulturarvsstyrelsen ovenstående... og https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm skriv så. Annonc Hent en gratis brochure Du kan aflevere tekst kan du og taste foto din på cd, adresse ind og Almindelig se, om annon En af betingelserne for at kunne få diskette eller papir. huset Eller sende bevaringsværdigt, mail hvilken moms klasse pr. numme tilskud er, at huset er vurderet som en til: er kategoriseret i og BBR-oplysninger. Samme annonce bevaringsværdig bygning. I Odense er Bruger du Word, Man kan du kan vedhæfte teksten som kvarteret fil. Ellers ved skal at klikke du sig ind også få et godt overblik Private over annoncer udgangspunktet det byatlas, der blev lejlighed, på kortet. udarbejdet for 5-6 år siden, hvor alle huse kan du skrive i mailens tekstfelt. Kontakt Odense Kommune, inden du går i Odense blev vurderet af arkitekter, som kolofonen her til v i gang med renovering, så de kan sende gik fra hus til hus. Husene blev herefter Øvrige meddelels OPLAG: nogen Omdeles ud gratis og til en 10 uformel snak om, kategoriseret på en skala fra 1 til 9, hvor af cykler eller lign gange om året i Åløkkekvarteret hvad du kan få tilskud og til, og hvordan 1 er højest. Huse i kategori 1 til 4 er len på side 11 Hans Tausens Sogn renoveringen i givet fald skal foretages. bevaringsværdige bygninger og her kan Bemærk, at der intet tilskud er, hvis du der søges tilskud. Dem er der en del af TEGNINGER: Jane bare Nygaard går i gang uden tilsagn. Vil du læse i Åløkkekvarteret. Vi har bestilt en stak om et lokalt hus, der er blevet renoveret brochurer, så du kan hente en hos Hans TRYK: HO Tryk, med Rugårdsvej det såkaldte 101byfornyelsestilskud, Deadline kan for næ Faarup, Dronning Olgas Vej 16. du bladre om til side 6. Bladet Hans Faarup udddele 4

5 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. Nye læsere kan begynde her Kære læser. Du sidder med årets syvende REDAKTØR: nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også Tlf: eller kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange KIRKESTOF: om året. Lauge Koch Vestergaard, Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Steenbachsvej 2 Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke Tlf: eller lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. ANNONCER: Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at Henrik Gram, Åløkkevænget 17 annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom et fantastisk på dit firma operakor. i et blad, der Palle Tlf: Krabbe indledte aftenen med at instruere nærlæses grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke En KASSERER: festlig aften kvarterer. Og dels er du så også Frank Lindegaard Nielsen, med til at sikre udgivelsen af bladet. Johannevej 6 Og hvor ringer man hen, når vinduerne skal skiftes, murene pudses op, taget skif- Palle Krabbe tryller i ly af et forklæde trusserne af Christel. tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren Program for og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den Onsdags-Caféen forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års Onsdag 7. november kl fødselsdag : Musikalsk eftermiddag Alle kvarterets foreninger og institutioner med Carsten Bjørsum, Odense, som er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre underholder med sang og guitarspil. opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra Onsdag 14. november kl for eksempel en gadefest eller en dragetur : Glade viser og fællessang. eller en koncert i kirken, så lad os andre få Birgitte Hansen og Lulu Okholm, del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt Rudkøbing, underholder med glade en lille tekst til redaktøren. Adresser står viser og fællessang. her til venstre. Og vil du gerne annoncere, så kontakt Henrik Gram ( ). Onsdag 21. november kl Hans Faarup : Hvad siges der efter døden? Vi havde en festlig cafeaften med multi-kunstneren har i 2006 udgivet bogen At sige Sognepræst E. Fog-Nielsen, Faaborg, SKRIV TIL BLADET: Tjek først deadline for næste Palle Krabbe og 50 spændte verden ret farvel - en analyse af nummer. Ring eller skriv til en af gæster, hvor vi fik indfriet ovenstående... og skriv så. Annoncepriser i Kuréren prædikener ved 927 begravelser. forventningerne om en aften Du kan aflevere tekst og foto på cd, Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus lidt ud over det sædvanlige. diskette eller papir. Eller sende mail moms pr. nummer. Onsdag 28. november kl Der var iørefaldende musik 16.30: Med autocamperen ned gennem til: Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. og flere fællessange, der Europa. John og Birgit K. Johansen, Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som fil. Ellers skal du lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger var gøgl og trylleri, og alle Odense, fortæller og viser lysbilleder. skulle prøve at jonglere skrive i mailens tekstfelt. med chiffon-tørklæder kolofonen her til venstre): 300 kr. Onsdag 5. december kl og balancere rundt med Øvrige meddelelser fra beboer til beboer : (for eksempel Julearrangement efterlysning - julen OPLAG: Omdeles gratis 10 påfuglefjer. Maden bestod af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer står for døren. vi under Vi begynder Opslagstavlen på side 11 en gudstjeneste ved sognepræst med gange om året i Åløkkekvarteret og af en meget blandet kinesisk Hans Tausens Sogn buffet, hvor alle kunne finde Laila Groes. Derefter i salen hvor noget, man kunne lide. Tak blomsterdekoratør Gunnar Pedersen vil TEGNINGER: Jane Nygaard for en rigtig dejlig aften. fortælle om julens blomster og vise sine Tekst: Anne-Gerd Bonde TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Deadline for næste nummer: 18. færdigheder september i fremstilling af juleting. Foto: Gunner Bai Andersen Sådan balancerer Anne-Gerd Bonde Bladet man udddeles med et stykke papir. 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden) 5 Styrk dit personlige lederskab Ledercoaching Lederkurser Konfliktløsning Stressforebyggelse Konsulentopgaver Trivselsundersøgelser Life coaching 2coach Dronning Louises Vej 25, 5000 Odense C. Tlf /

6 Højre porthus på hjørnet af Rugårdsvej og Ambrosius Stubs Vej. På den modsatte side af gaden ligger det spejlvendte hus, som er venstre porthus. Porten til villabyen Ulla og Mogens Jakobsen står lige hvor slagterforretningens vindue i sin I 1920 blev huset på Ambrosius Stubs Vej 1 tegnet af arkitekt Lehn Petersen, som den ene halvdel af porten ind til Dæhnfelts Villaby sammen med det spejlvendte hus på modsatte side. Knud Lehn Petersen, der havde titel af kongelig bygningsinspektør, tegnede også den første del af Hans Tausens Kirke, og porthusene var to af de første huse i villabyen. I mange år rummede Ambrosius Stubs Vej 1 slagtermester Justesens forretning, og i 1956 blev det flade hus ud mod Rugårdsvej bygget til, fordi slagterens to sønner skulle have plads til både slagter- og delikatesseforretning. En overgang var her skomager. Det konstaterede Ulla og Mogens Jakobsen, af, da de købte huset i 1985 og fandt en del gammelt skomagerværktøj. Ulla Jakobsen har haft zoneterapiklinik i huset, som nu udelukkende er beboelse. Ukrudtet stod højt Grunden til porthuset har aldrig været særlig stor. Faktisk er forhaven kommunal jord, som i mange år var tæt begroet. - Ukrudtet stod højt op, så min kone truede kommunen med at sætte et skilt op om, at området tilhører Odense Kommune. Så ryddede de det, og vi fik lov at beplante og vedligeholde det, ler Mogens Jakobsen. Huset blev gennemrenoveret i 1995, men i januar 2005 blæste en del tagsten af. - Det var lidt pudsigt, for vi læste i Kuréren om lørdagen, at man kunne søge tilskud til bevaringsværdige huse og så om mandagen blæste tagstenene af, siger Mogens Jakobsen. En tredjedel i tilskud Det viste sig, at huset er klassificeret i kategori 3, det vil sige, at det er bevaringsværdigt, og at kommunen kan give tilskud til renovering efter et syn af Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden: Foredrag om Qi Gong: Den 6. november kl Kursus i Qi Gong: Den kl og den kl eller Kursus i Qi Gong: Den 7.12 kl og den 8.12 kl Åse Lodal Alternativ behandling: Akupunktur 6 Zoneterapi Klinik og kursusadresse: Kranio-sakral terapi Tankefeltterapi Mogensensvej 24 B Healing Feng Shui boligindretning

7 Tre glimt fra huset. Den lille forhave, som faktisk er kommunalt område. Den smukke originale hoveddør. Tilbygningen, som har været slagterforretning. I baggrunden til venstre skimtes træerne ved kirken. tid sad. I vinduet skimter man Rugårdsvej. kommunale fagfolk. - I vores tilfælde skulle det være rød tegl og vinduerne måtte ikke være termoruder. De ville ikke give tilskud til murmaling, men hvis vi havde valgt at få det kalket, så havde de støttet afrensning og bearbejdning af muren, så den var klar til kalkning. Huset er ikke født med kvist, så den måtte Ulla og Mogens Jakobsen sætte på for egen regning. Renoveringen af tag og tagrender løb op i kroner, hvoraf kommunen gav kroner i tilskud. Har du billeder? Vi vil gerne bringe et billede af Justesens slagterforretning eller en af de andre forretninger, der i tidens løb har holdt til på Ambrosius Stubs Vej 1. De nuværende beboere har ingen billeder af forretningerne, men måske ligger en eller flere af Kurérens læsere inde med gamle billeder. I så fald vil vi gerne låne dem, affotografere dem og bringe dem i et senere nummer i serien Her bor vi. Tekst og foto: Hans Faarup Her bor vi En serie om kvarterets huse, deres beboere og deres historie. Har du en god historie om dit eget hus - eller et andet - så kontakt Kuréren. Især er vi interesseret i gamle billeder af kvarterets forretninger. Mail til: Eller ring til:

8 Juniorkonfirmander Gudstjenester Søndag 4. november kl. 10 Allehelgen Mathæus. 5,1-12; Saligprisningerne Allehelgensøndag mindes vi dem, vi har mistet i vores sogn siden sidste allehelgen.vi læser navnene op, tænder lys og mindes i stilhed. Søndag 11. november kl søndag efter trinitatis Mathæus. 22,15-22: Spørgsmål om opstandelsen. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, alle er velkomne. Pris: 20 kroner. Søndag 18. november kl søndag efter trinitatis Mathæus. 9,18-26: Kvinden med blødningerne. Prædikant: Se kirkens hjemmeside og dagspresse Søndag 25. november kl. 10 Sidste søndag i kirkeåret Mathæus. 25,31-46 Søndag 2. december kl. 11 Første søndag i advent Lukas 4,16-30; Jesus besøger sin hjemby Nazareth. Børne/familiegudstjeneste. Afslutning for juniorkonfirmander Søndag 9. december kl. 19 De ni læsninger. Se omtale i bladet (Fortsættes næste side) Kom og vær med til en festlig afslutning sammen med efterårets hold juniorkonfirmander. Det bliver søndag den 2. december som også er første søndag i advent, klokken i Hans Tausens Kirke. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Anne-Gerd Bonde KIRKEGRUK oktober havde Onsdags-Caféen besøg fra Sydfyn med et causeri om Piet Hein. Ernst Rabjerg fortalte om Piet Hein og underholdt sammen med Ruth Askegaard og Per Porsborg med digte, gruk og sange af Piet Hein. Nogle af sangene med musik af Ole Heyde, som vi havde fornøjelsen af at se i salen. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen 8

9 Gudstjenester på Lokalcenter Lille Glasvej Torsdag 8. november kl Torsdag 6. december kl Konfirmandundervisning for voksne fortsætter Første gang tirsdag den 20. november klokken i Agedrup Kirke. På tredje år tilbyder vi konfirmationsforberedelse for voksne. Der er stadigvæk for mange voksne et stort ønske om at få genopfrisket lærdommen fra deres konfirmation. Det havde TV2-Fyn også fundet ud af. De bragte i fjor et indslag om konfirmandundervisningen for voksne fra Hans Tausens Kirke. Som i fjor vil fyraftensmøderne foregå i et samarbejde med sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen og Agedrup Kirke. Vi to præster vil i fællesskab stå for undervisningen, hvor vi også vil synge af salmeskatten passet ind efter temaerne. Organist, kirkesanger/kor vil således medvirke. Der er tre møder på en sæson. Første gang er tirsdag 20. november klokken i Agedrup Kirke, Agedrupvej. Anden gang er tirsdag 12. februar i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62 Tredje og sidste gang vil vi tage på fælles udflugt til et sted i eller omkring Odense. Dato udmeldes senere i Kuréren. Første tema er: Hvem er Jesus? Ja, hvem var han, tømrersønnen fra Nazareth? Er det rigtigt, at han altid tog de svages parti? Og har han overhovedet levet som et menneske af kød og blod? I så fald: Hvordan kan han være Guds søn, når han er født af en ugift, fattig bondepige? Udførte han mirakler og undere? Kunne han lave vand om til vin? Og er det sandt, at han opstod af graven en påskemorgen? Ja, der er meget at fortælle og snakke om, og vi vil meget gerne i dialog med eleverne. Der kræves ingen forudsætninger, andet end lyst til at lære nyt, genopfriske eller blive bekræftet i viden om kirke og kristendom. Alle er hjertelig velkomne, og der er gratis adgang. Efter undervisningen bydes på et stykke mad samt et glas til 20 kroner i Agedrups eller Hans Tausens mødelokaler, Har man brug for hjælp til kørsel - enten i private biler eller med kirkebil hjælper vi gerne med at arrangere dette. Kontakt blot kirkekontoret helst en til to uger i forvejen. Laila Groes skiltemål:1200x1000mm Familiegudstjeneste Første søndag i advent, 2. december klokken 11 fejrer vi det nye kirkeårs begyndelse med familiegudstjeneste. Børn er altid velkomne i Hans Tausens Kirke, men ved familiegudstjenester er der i særlig grad taget hensyn til de yngste både indhold og længde. Adventskransen er hængt op og det første lys er tændt som tegn på, at nedtællingen til jul er begyndt. Kirkens børnekor øver alt hvad de kan, og vi håber, at de når så vidt, at vi kan høre resultatet ved gudstjenesten. Laila Groes Alle helgeners dag Ved denne gudstjeneste mindes vi dem, vi har mistet i vores sogn, i det år der er gået. Navnene bliver læst op og vi beder og tænder levende lys i kirken for dem. Vi husker den betydning, de har haft i vores liv, hvad de har givet og været for os. Vi tænker tilbage på dem i taknemmelighed over det, de gav os, og husker på håbet over alle håb om en kærlighed fra Gud, der når ud over døden. Laila Groes Jacks portservice skilteoplæg 01 ta os for pengenes skyld Spar Nord Bank Fælledvej 1, Sukkerkogeriet 5000 Odense C Tlf Jacks Portservice Salg og montage af: Garage- og Industriporte Portautomatik m. fjernbetjening Reparation af porte Serviceeftersyn V/ Jack Sørensen, Annasholmsgade 7, Odense C Mobil:

10 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen afleveres til kirkekontoret snarest efter fødslen. Brug eventuelt postkassen. Ugifte par får normalt faderskabet anerkendt ved samtidig at aflevere en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dåb: Henvendelse til sognepræsten. Navngivelse uden dåb: Henvendelse til kirkekontoret. Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret. Bryllup: Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Huskdåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere. Dødsfald: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. Præsten: Præsten er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. Se også kirkens hjemmeside: Sportscentrum -Center for kampkunst *Aikido (Japansk Kampkunst). *Arnis (Filippinsk stokkekamp). *Karate (Japansk kampsport for børn og voksne). *Tai-Chi (Kinesisk Gym.). *Jiu-Jitsu (selvforsvar for børn og voksne). *Minibudo (5-7 år). Nye hold starter 5 jan.- 29 Feb. Mere info på: Tlf.: eller Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej Familiekoncert med efterskole Tredje søndag i advent, 16, december er der julekoncert i kirken klokken 16 med elever fra Humble Efterskole. Musikefterskolen i Humble blev startet i efteråret 2005, hvor den tidligere Humble Efterskole blev lavet om til musikefterskole. De synes, at de har fået en rigtig god start, og har allerede fået mange roser for deres koncerter, når de er ude med deres elever, som for eksempel julekoncerten i Ansgars Kirke i Odense i Skolens profil er primært rytmisk, hvilket også koncerten hos os tydeligt vil bære præg af. Programmet den dag vil naturligvis også indeholde nogle mere traditionelle julesatser og fællessalmer under ledsagelse af arrangementets leder Erik H. A. Jakobsen, som er uddannet på Københavns Universitet. Han har tidligere selv sunget i Sokkelund Sangkor og vokalgruppen Ars Nova, samt dirigeret blandt andet Vester Skerninge Sangkors opførelse af Carmina Burana. Velkommen til en familiekoncert. Irina V. Natius. 10 Koret fra Humble Efterskole. Foto fra skolens hjemmeside, Afsløring af kunstværk Onsdag den 7. november klokken 11 bliver der afsløret et relief i granit og bronze ved Åløkkeskolens hovedindgang. Værket er udført af billedkunstneren Søren West og er en gave fra Albanifonden i anledning af Åløkkeskolens 75-års jubilæum. Kunstneren vil i tilknytning til afsløringen, mere præcis kl i skolens gymnastiksal fortælle om værkets tilblivelse og vise billeder fra processen for alle skolens elever og personale samt andre interesserede. (HC)

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 7 September 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Ud af røret BOSCH Diagnose tester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Fint besøg i Manderevyen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 4 April 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Fint besøg i Manderevyen Anmeldelse side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 7 september September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN Nr. 67. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 67 Juni September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 10 7. Pyntet. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 10 7 December September 2014 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. 18. årgang Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

KUREREN Nr. 6 Juni 2014

KUREREN Nr. 6 Juni 2014 KUREREN Nr. 6 Juni 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Sådan skal det gøres Rådmandsros og vandingsvejledning til Ny Kongevejs beboere

Læs mere

KUREREN Nr. 5 Maj 2014

KUREREN Nr. 5 Maj 2014 KUREREN Nr. 5 Maj 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Ta den, piger Nye træer på vej side 5 Ny kunst i kirken side 6 Nyt om Mellemgaden

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke.

KUREREN Nr. 7. Afsløring. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. Menighedsrådsvalg 2014 i Hans Tausens Kirke. KUREREN Nr. 7 Udgives i Hans Tausens Sogn September 2014 Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Afsløring Hvad var der under klædet? Se side 11 Åløkkens Fysioterapi Speciel

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

tranbjerg Vietnamesisk kampkunst i Tranbjerg TIDENDE Ny tøjforretning i Centret Rågejagt ra august bliver det muligt

tranbjerg Vietnamesisk kampkunst i Tranbjerg TIDENDE Ny tøjforretning i Centret Rågejagt ra august bliver det muligt tranbjerg TIDENDE 4 2007 Ny tøjforretning i Centret Sidst vi her i bladet omtalte Claus Andersen var i januar, da han netop havde åbnet dametøjsforretningen Woman, der ligger sammen med Cool Kids i centret.

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret

LOKALT NYT. Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold. Årets gang i vinmarken. Fodboldpigerne til Landsmesterskab. Nyt fra Kulsvierkoret Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup SFO vinder pokal i fodbold Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011

Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken SKELGÅRDSKIRKEN Foredrag for teen-forældre November - December 2011 SKELGÅRDSKIRKEN Det er her, det sner. Var der gevinst på lodsedlen SAS-koret synger også ved julebasaren i år! Tro og tapas Thit Jensen - Den sidste valkyrie Julebasar i Skelgårdskirken Foredrag for teen-forældre

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere