KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUREREN. To-tur til Japan. Hvad har han gang i? Se side 5. Side 3 TEXA"

Transkript

1 KUREREN Nr. 9 November 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 Hvad har han gang i? Se side 5 TEXA mobile tester... Aaløkkesholm A/S har det sidste nye testudstyr, som giver en korrekt og hurtig fejlfi nding. Aaløkkesholm A/S - Bosch Car Service Åløkke Allé Odense C Tlf

2 KURÈREN udgives KURÉREN af ÅKUR, udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, Åløkkekvarterets en Udviklingsråd, samarbejdsorganisation en samarbejdsorganisation institutioner. for kvarterets foreninger for kvarterets foreninger og og institutioner. REDAKTØR: Hans REDAKTØR: Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: Hans 29 Faarup, Dr. eller Olgas 66 Vej Tlf: eller KIRKESTOF: Lauge KIRKESTOF: Koch Vestergaard, Steenbachsvej Lauge Koch Vestergaard, 2 Tlf: Steenbachsvej eller Tlf: eller ANNONCER: Henrik ANNONCER: Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: Henrik Gram, Åløkkevænget 17 Tlf: KASSERER: Frank KASSERER: Lindegaard Nielsen, Johannevej Frank Lindegaard 6 Nielsen, Johannevej 6 SKRIV TIL BLADET: Tjek SKRIV først TIL deadline BLADET: for næste nummer. Tjek deadline Ring for eller næste skriv nummer. til en af ovenstående Ring eller skriv... og til skriv en af så. ovenstående. Du Du kan kan aflevere aflevere tekst tekst og foto og foto på cd, på diskette cd, diskette eller eller papir. papir. Eller Eller sende sende mail til: mail til: Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som fil. Ellers skal du skrive i mailens tekstfelt. OPLAG: Omdeles gratis 10 gange om året i Åløkkekvarteret og Hans Tausens Sogn TEGNINGER: FORSIDE: Gunner Jane Bai Nygaard Andersen TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Nye læsere kan begynde her HANS TAUSENS KIRKE Kære læser. Du sidder med årets syvende nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange om året. Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit firma i et blad, der nærlæses grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også med til at sikre udgivelsen af bladet. Og hvor ringer man hen, når vinduerne skal skiftes, murene pudses op, taget skiftes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års fødselsdag. Alle kvarterets foreninger og institutioner er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra for eksempel en gadefest eller en dragetur eller en koncert i kirken, så lad os andre få del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt en lille tekst til redaktøren. Adresser står her til venstre. Og vil du gerne annoncere, så kontakt Henrik Gram ( ). Hans Faarup Rester af byggematerialer og almindeligt husholdningsaffald smidt i en bunke i Åløkke skoven. Foto: Lars Schou Annoncepriser i Kuréren Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus Kedelige skovsvin moms pr. nummer. Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. Her Private er et billede annoncer: taget ude Hvis i vores du dejlige for eksempel Jeg håber vil sælge at den dit eller hus, de personer, eller søger der har skov. lejlighed, Det støder kan mit du øje meget, købe en at nogen enspaltet glemt annonce disse ting (samme i skoven, bredde måske kunne som bruger kolofonen skoven som her losseplads. til venstre): Som 300 vi alle kr. finde lejlighed til at hente dem igen og ved, Øvrige så er der meddelelser jo ikke langt til fra Stadionvej, beboer til beboer bringe dem (for til eksempel Stadionvej. efterlysning hvor af alle cykler har gratis eller adgang lignende) til at læsse er gratis. de Dem bringer vi under Opslagstavlen af som på side vi har 11 i Lars Schou ting overskud. Deadline for næste nummer: 18. november Deadline for næste nummer: 18. september Bladet Udkommer udddeles 1. december. 1. oktober Omdeles (altid første 1. weekend lørdag i december i måneden) VVS & BLIK Blikkenslager aut. aut. VVS VVS - installatør - Rugårdsvej Odense Odense C C Tlf. Tlf. Tlf. Tlf Biltlf. Biltlf. Biltlf. Biltlf V/Allan V/Allan Rasmussen - Abigaelsvej Odense Odense C C Telefon Telefon Mobil - Mobil Brug Brug tiden tiden på det, på det, du synes du synes er sjovt, er sjovt, og lad og os lad tage os tage os af os dine af dine vinduer. vinduer. Vi sørger Vi sørger for, for, at du at jævnligt du jævnligt får pudset får pudset dine dine vinduer!! vinduer!! Erhverv og og privat privat 2

3 Så ryster Nye vi læsere kan KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, posen samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger igen begynde her og institutioner. Kære læser. Du sidder med årets syvende tes FORKVINDE: ud eller hvad der nu ellers er af charmerende Joan oplevelser Kjærhus i Munk, et gammelt hus? Ja, man REDAKTØR: nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren Grundejerforeningens Hans Faarup, Dr. Olgas andespil Vej 16finder i i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også og Tlf: ser, om der 94 står 28et telefonnummer på griber da det seneste nummer af Kuréren år sted Tlf: tirsdag november eller klokken til 21 på Åløkkeskolen. kunne tænke dig at bidrage med tekst eller lige den håndværker, man har brug for. Lad billeder til bladet, der udkommer 10 gange os i SEKRETÆRER: den forbindelse nævne, at mange af KIRKESTOF: Er du træt af valgflæsk? om året. kvarterets Trine Bruun huse nærmer Sørensen sig deres 100-års Lauge Koch Vestergaard, Så var det måske en Kuréren uddeles gratis til alle husstande i fødselsdag Steenbachsvej ide 2 at gå til andespil Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke Alle kvarterets foreninger og institutioner Tlf: i 17 stedet. eller Det årlige lade sig gøre uden den faste støtte fra vores er velkomne og Anne Due til at Iversen, bruge Kuréren til at gøre andespil arrangeret af annoncører. Mange tak til dem. opmærksom på deres arrangementer eller Åløkkekvarterets ANNONCER: Grundejerforening Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at andre Tlf: nyheder Og 65tager man billeder fra finder Henrik nemlig Gram, i år sted Åløkkevænget på den dag, 17 annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom på dit firma i et blad, der nærlæses eller KASSERER: en koncert i kirken, så lad os andre få for eksempel en gadefest eller en dragetur Udsigten fra opråberens plads ved der Tlf: er folketingsvalg Så når vi slutter grundigt andespillet i et af i Odenses fjor. mest Foto: ressourcestærke kvarterer. Og dels er du så også en lille tekst Kuréren klokken 21 ved vi både hvem der vandt del Rikke i oplevelsen. Trads, Send billeder og eventuelt hovedpræmierne KASSERER: i vores lille lokale spil og og så er der blot tilbage at oplyse, at til redaktøren. Adresser står hvem Frank der vandt Lindegaard i det store Nielsen, nationale spil. med til at sikre udgivelsen af bladet. her Tlf: til venstre Og 33 dørene åbnes klokken Der skulle vil du gerne annoncere, Andespillet Johannevej begynder 6 klokken 19 og vi Og være hvor plads ringer til alle, man fordi hen, vi når også vinduerne i år så kontakt Henrik Gram ( ). overholder som altid tiderne, fordi så skal skiftes, murene pudses op, taget skif- BESTYRELSEN: kan benytte lokalet i forbindelse med Hans Faarup mange børn er med, og de skal jo op i Erling Janum, gymnastiksalen. Her er der opsat højttaler, skole SKRIV dagen TIL efter. BLADET: så man kan høre numrene. Tjek først deadline for næste Dorthe K. Thuelsen, Bestyrelsen i Åløkkekvarterets Historisk nummer. overskud Ring eller skriv til en af ovenstående... og skriv så. Annoncepriser Grundejerforening i Kuréren I fjor fik vi et historisk stort overskud på Mogens Michael Møller, næsten Du kan 7000 aflevere kroner. tekst Det skyldes og foto både, på cd, Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus at vores diskette sponsorer eller papir. havde Eller skænket sende mange mail moms pr. nummer. Ordensregler: attraktive til: præmier, og at pladeprisen 1Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. Der må ikke ryges i salen. Gå udenfor i pausen vil sælge dit hus, eller søger var Bruger sat op. Prisen du Word, bliver kan den du vedhæfte kroner teksten for én som plade, fil. Ellers tre for skal en du samme i Private annoncer: Hvis du for eksempel SUPPLEANTER år: 20 2 og arbejdsgruppe: lejlighed, Der må ikke kan larmes, du købe mens en der enspaltet råbes annonce (samme bredde som 50 er. skrive Overskuddet i mailens går tekstfelt. til Klub Å-Fri, en Bodil Fauerskov, Betina Ludvigsen, kolofonen numre op her til venstre): 300 kr. forældredrevet fritidsklub hver tirsdag 3 Niels Fritsen, Lene Blåbjerg Øvrige Der er ikke meddelelser pladser til folk, fra beboer der ikke til beboer (for eksempel efterlysning aften OPLAG: for de ældste elever Omdeles på Åløkkeskolen. gratis 10 af vil cykler spille. eller lignende) er gratis. Dem bringer vi under Opslagstavlen Man på må side ikke 11 kravle i ribberne under gange om året i Åløkkekvarteret og 4 KONTINGENT: Medlemskab af Pladser Hans Tausens til alle Sogn Åløkkescenen koster 100 kr. årligt spillet. Tak til de mange lokale næringsdrivende, 5 pr. husstand. 50 kr. for pensionister. Man råber kun banko, når man har der TEGNINGER: så trofast støtter Jane vores Nygaard andespil med Kontakt kasserer Rikke Trads, banko. præmier. 6 hvis du vil støtte kulturarbejdet i TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Deadline Bestyrelsen for kan næste bortvise dem, nummer: der Der vil være amerikansk lotteri i pausen, 18. kvarteret. september ikke opfører sig ordentligt. Bladet udddeles 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden) Fysioterapi * Massage * træningsterapi * Mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark * Mulighed for behandling uden for normal arbejdstid Kenneth Jensen Aut. fysioterapeut & Bachelor i Idræt og Sundhed Den nyindrettede klinik ligger Rugårdsvej 101 lige i krydset mellem Stadionvej og Rugårdsvej. Tlf.: mere information på: 3

4 FORMAND: Kim H. Rask, Rasmus Nielsens Vej 30 Tlf: NÆSTFORMAND: Stephan Brandt, Dr. Olgas Vej 4 Tlf: KASSERER: Hans Gammelgaard, Abigaelsvej 4, Tlf: SEKRETÆR: Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 Tlf: BESTYRELSEN: Dorthe Riber, Dr. Olgas Vej 2A Henrik Kjær Larsen, Prins Valdemars Vej 14 Mette Lyngdal, Dr. Olgas Vej 44 SUPPLEANTER: Alexander Danker, Johannevej 3 Peer Jochumsen, Ambrosius Stubs Vej 2 KONTINGENT: 100 kr. årligt pr. husstand. Både ejere og lejere kan blive medlemmer. Kontakt Hans Gammelgaard. VELKOMMEN: Har du fået nye naboer? Fortæl os det, så kikker vi forbi med et velkomstbrev fra grundejerforeningen. Søg tilskud til Nye læ KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, at renovere huset begyn samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. Kære læser. Du sidder m Alle i kvarteret burde have en interesse REDAKTØR: nummer af beboer- og k i at ens huse ikke kommer til at ligne Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 i hånden. Hvis du er ny katastrofer. Heldigvis er hjælpen nær. Tlf: eller sker vi dig velkommen, kunne tænke dig at bidra Grundejerforeningen billeder til bladet, der ud vil gerne slå et slag KIRKESTOF: om året. for Socialministeriets Lauge Koch Vestergaard, Kuréren uddeles gratis t brochure om hvordan Steenbachsvej 2 Hans Tausens Sogn, og d man vedligeholder Tlf: eller lade sig gøre uden den f bevaringsværdige annoncører. Mange tak t bygninger - og ikke mindst hvordan ANNONCER: Og nu vi er ved det: Var man kan søge om offentligt tilskud til Henrik Gram, Åløkkevænget 17 annoncere i Kuréren? D vedligeholdelsen. Brochuren hedder Tlf: som på dit firma i et blad Bevaringsværdige bygninger sikring grundigt i et af Odenses af bevaringsværdier Socialministeriet KASSERER: cestærke kvarterer. Og d 2006, og den kan bestilles ganske gratis. Frank Lindegaard Nielsen, med til at sikre udgivels Det er nærmest en hel bog i A4-format på Johannevej 6 Og hvor ringer man hen 112 sider, som beskriver, hvad man kan få skal skiftes, murene pud tilskud til. Der er vejledning til, hvordan man istandsætter på den rigtige måde SKRIV TIL BLADET: med respekt for det originale, således at Tjek først deadline Sådan for næste gør du arbejdet er tilskudsberettiget. nummer. Ring eller På denne skriv til side en fra af Kulturarvsstyrelsen ovenstående... og https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm skriv så. Annonc Hent en gratis brochure Du kan aflevere tekst kan du og taste foto din på cd, adresse ind og Almindelig se, om annon En af betingelserne for at kunne få diskette eller papir. huset Eller sende bevaringsværdigt, mail hvilken moms klasse pr. numme tilskud er, at huset er vurderet som en til: er kategoriseret i og BBR-oplysninger. Samme annonce bevaringsværdig bygning. I Odense er Bruger du Word, Man kan du kan vedhæfte teksten som kvarteret fil. Ellers ved skal at klikke du sig ind også få et godt overblik Private over annoncer udgangspunktet det byatlas, der blev lejlighed, på kortet. udarbejdet for 5-6 år siden, hvor alle huse kan du skrive i mailens tekstfelt. Kontakt Odense Kommune, inden du går i Odense blev vurderet af arkitekter, som kolofonen her til v i gang med renovering, så de kan sende gik fra hus til hus. Husene blev herefter Øvrige meddelels OPLAG: nogen Omdeles ud gratis og til en 10 uformel snak om, kategoriseret på en skala fra 1 til 9, hvor af cykler eller lign gange om året i Åløkkekvarteret hvad du kan få tilskud og til, og hvordan 1 er højest. Huse i kategori 1 til 4 er len på side 11 Hans Tausens Sogn renoveringen i givet fald skal foretages. bevaringsværdige bygninger og her kan Bemærk, at der intet tilskud er, hvis du der søges tilskud. Dem er der en del af TEGNINGER: Jane bare Nygaard går i gang uden tilsagn. Vil du læse i Åløkkekvarteret. Vi har bestilt en stak om et lokalt hus, der er blevet renoveret brochurer, så du kan hente en hos Hans TRYK: HO Tryk, med Rugårdsvej det såkaldte 101byfornyelsestilskud, Deadline kan for næ Faarup, Dronning Olgas Vej 16. du bladre om til side 6. Bladet Hans Faarup udddele 4

5 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets Udviklingsråd, en samarbejdsorganisation for kvarterets foreninger og institutioner. Nye læsere kan begynde her Kære læser. Du sidder med årets syvende REDAKTØR: nummer af beboer- og kirkebladet Kuréren Hans Faarup, Dr. Olgas Vej 16 i hånden. Hvis du er ny i kvarteret, ønsker vi dig velkommen, og håber, du også Tlf: eller kunne tænke dig at bidrage med tekst eller billeder til bladet, der udkommer 10 gange KIRKESTOF: om året. Lauge Koch Vestergaard, Kuréren uddeles gratis til alle husstande i Steenbachsvej 2 Hans Tausens Sogn, og dette kunne ikke Tlf: eller lade sig gøre uden den faste støtte fra vores annoncører. Mange tak til dem. ANNONCER: Og nu vi er ved det: Var det ikke noget at Henrik Gram, Åløkkevænget 17 annoncere i Kuréren? Dels gør du opmærksom et fantastisk på dit firma operakor. i et blad, der Palle Tlf: Krabbe indledte aftenen med at instruere nærlæses grundigt i et af Odenses mest ressourcestærke En KASSERER: festlig aften kvarterer. Og dels er du så også Frank Lindegaard Nielsen, med til at sikre udgivelsen af bladet. Johannevej 6 Og hvor ringer man hen, når vinduerne skal skiftes, murene pudses op, taget skif- Palle Krabbe tryller i ly af et forklæde trusserne af Christel. tes ud eller hvad der nu ellers er af charmerende oplevelser i et gammelt hus? Ja, man griber da det seneste nummer af Kuréren Program for og ser, om der står et telefonnummer på lige den håndværker, man har brug for. Lad os i den Onsdags-Caféen forbindelse nævne, at mange af kvarterets huse nærmer sig deres 100-års Onsdag 7. november kl fødselsdag : Musikalsk eftermiddag Alle kvarterets foreninger og institutioner med Carsten Bjørsum, Odense, som er velkomne til at bruge Kuréren til at gøre underholder med sang og guitarspil. opmærksom på deres arrangementer eller andre nyheder. Og tager man billeder fra Onsdag 14. november kl for eksempel en gadefest eller en dragetur : Glade viser og fællessang. eller en koncert i kirken, så lad os andre få Birgitte Hansen og Lulu Okholm, del i oplevelsen. Send billeder og eventuelt Rudkøbing, underholder med glade en lille tekst til redaktøren. Adresser står viser og fællessang. her til venstre. Og vil du gerne annoncere, så kontakt Henrik Gram ( ). Onsdag 21. november kl Hans Faarup : Hvad siges der efter døden? Vi havde en festlig cafeaften med multi-kunstneren har i 2006 udgivet bogen At sige Sognepræst E. Fog-Nielsen, Faaborg, SKRIV TIL BLADET: Tjek først deadline for næste Palle Krabbe og 50 spændte verden ret farvel - en analyse af nummer. Ring eller skriv til en af gæster, hvor vi fik indfriet ovenstående... og skriv så. Annoncepriser i Kuréren prædikener ved 927 begravelser. forventningerne om en aften Du kan aflevere tekst og foto på cd, Almindelig annonce, der fylder en ottendedel af siden: 225 kr. plus lidt ud over det sædvanlige. diskette eller papir. Eller sende mail moms pr. nummer. Onsdag 28. november kl Der var iørefaldende musik 16.30: Med autocamperen ned gennem til: Samme annonce, blot på bagsiden: 285 kr. plus moms. og flere fællessange, der Europa. John og Birgit K. Johansen, Bruger du Word, kan du vedhæfte teksten som fil. Ellers skal du lejlighed, kan du købe en enspaltet annonce (samme bredde som Private annoncer: Hvis du for eksempel vil sælge dit hus, eller søger var gøgl og trylleri, og alle Odense, fortæller og viser lysbilleder. skulle prøve at jonglere skrive i mailens tekstfelt. med chiffon-tørklæder kolofonen her til venstre): 300 kr. Onsdag 5. december kl og balancere rundt med Øvrige meddelelser fra beboer til beboer : (for eksempel Julearrangement efterlysning - julen OPLAG: Omdeles gratis 10 påfuglefjer. Maden bestod af cykler eller lignende) er gratis. Dem bringer står for døren. vi under Vi begynder Opslagstavlen på side 11 en gudstjeneste ved sognepræst med gange om året i Åløkkekvarteret og af en meget blandet kinesisk Hans Tausens Sogn buffet, hvor alle kunne finde Laila Groes. Derefter i salen hvor noget, man kunne lide. Tak blomsterdekoratør Gunnar Pedersen vil TEGNINGER: Jane Nygaard for en rigtig dejlig aften. fortælle om julens blomster og vise sine Tekst: Anne-Gerd Bonde TRYK: HO Tryk, Rugårdsvej 101 Deadline for næste nummer: 18. færdigheder september i fremstilling af juleting. Foto: Gunner Bai Andersen Sådan balancerer Anne-Gerd Bonde Bladet man udddeles med et stykke papir. 1. oktober (altid 1. lørdag i måneden) 5 Styrk dit personlige lederskab Ledercoaching Lederkurser Konfliktløsning Stressforebyggelse Konsulentopgaver Trivselsundersøgelser Life coaching 2coach Dronning Louises Vej 25, 5000 Odense C. Tlf /

6 Højre porthus på hjørnet af Rugårdsvej og Ambrosius Stubs Vej. På den modsatte side af gaden ligger det spejlvendte hus, som er venstre porthus. Porten til villabyen Ulla og Mogens Jakobsen står lige hvor slagterforretningens vindue i sin I 1920 blev huset på Ambrosius Stubs Vej 1 tegnet af arkitekt Lehn Petersen, som den ene halvdel af porten ind til Dæhnfelts Villaby sammen med det spejlvendte hus på modsatte side. Knud Lehn Petersen, der havde titel af kongelig bygningsinspektør, tegnede også den første del af Hans Tausens Kirke, og porthusene var to af de første huse i villabyen. I mange år rummede Ambrosius Stubs Vej 1 slagtermester Justesens forretning, og i 1956 blev det flade hus ud mod Rugårdsvej bygget til, fordi slagterens to sønner skulle have plads til både slagter- og delikatesseforretning. En overgang var her skomager. Det konstaterede Ulla og Mogens Jakobsen, af, da de købte huset i 1985 og fandt en del gammelt skomagerværktøj. Ulla Jakobsen har haft zoneterapiklinik i huset, som nu udelukkende er beboelse. Ukrudtet stod højt Grunden til porthuset har aldrig været særlig stor. Faktisk er forhaven kommunal jord, som i mange år var tæt begroet. - Ukrudtet stod højt op, så min kone truede kommunen med at sætte et skilt op om, at området tilhører Odense Kommune. Så ryddede de det, og vi fik lov at beplante og vedligeholde det, ler Mogens Jakobsen. Huset blev gennemrenoveret i 1995, men i januar 2005 blæste en del tagsten af. - Det var lidt pudsigt, for vi læste i Kuréren om lørdagen, at man kunne søge tilskud til bevaringsværdige huse og så om mandagen blæste tagstenene af, siger Mogens Jakobsen. En tredjedel i tilskud Det viste sig, at huset er klassificeret i kategori 3, det vil sige, at det er bevaringsværdigt, og at kommunen kan give tilskud til renovering efter et syn af Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden: Foredrag om Qi Gong: Den 6. november kl Kursus i Qi Gong: Den kl og den kl eller Kursus i Qi Gong: Den 7.12 kl og den 8.12 kl Åse Lodal Alternativ behandling: Akupunktur 6 Zoneterapi Klinik og kursusadresse: Kranio-sakral terapi Tankefeltterapi Mogensensvej 24 B Healing Feng Shui boligindretning

7 Tre glimt fra huset. Den lille forhave, som faktisk er kommunalt område. Den smukke originale hoveddør. Tilbygningen, som har været slagterforretning. I baggrunden til venstre skimtes træerne ved kirken. tid sad. I vinduet skimter man Rugårdsvej. kommunale fagfolk. - I vores tilfælde skulle det være rød tegl og vinduerne måtte ikke være termoruder. De ville ikke give tilskud til murmaling, men hvis vi havde valgt at få det kalket, så havde de støttet afrensning og bearbejdning af muren, så den var klar til kalkning. Huset er ikke født med kvist, så den måtte Ulla og Mogens Jakobsen sætte på for egen regning. Renoveringen af tag og tagrender løb op i kroner, hvoraf kommunen gav kroner i tilskud. Har du billeder? Vi vil gerne bringe et billede af Justesens slagterforretning eller en af de andre forretninger, der i tidens løb har holdt til på Ambrosius Stubs Vej 1. De nuværende beboere har ingen billeder af forretningerne, men måske ligger en eller flere af Kurérens læsere inde med gamle billeder. I så fald vil vi gerne låne dem, affotografere dem og bringe dem i et senere nummer i serien Her bor vi. Tekst og foto: Hans Faarup Her bor vi En serie om kvarterets huse, deres beboere og deres historie. Har du en god historie om dit eget hus - eller et andet - så kontakt Kuréren. Især er vi interesseret i gamle billeder af kvarterets forretninger. Mail til: Eller ring til:

8 Juniorkonfirmander Gudstjenester Søndag 4. november kl. 10 Allehelgen Mathæus. 5,1-12; Saligprisningerne Allehelgensøndag mindes vi dem, vi har mistet i vores sogn siden sidste allehelgen.vi læser navnene op, tænder lys og mindes i stilhed. Søndag 11. november kl søndag efter trinitatis Mathæus. 22,15-22: Spørgsmål om opstandelsen. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost, alle er velkomne. Pris: 20 kroner. Søndag 18. november kl søndag efter trinitatis Mathæus. 9,18-26: Kvinden med blødningerne. Prædikant: Se kirkens hjemmeside og dagspresse Søndag 25. november kl. 10 Sidste søndag i kirkeåret Mathæus. 25,31-46 Søndag 2. december kl. 11 Første søndag i advent Lukas 4,16-30; Jesus besøger sin hjemby Nazareth. Børne/familiegudstjeneste. Afslutning for juniorkonfirmander Søndag 9. december kl. 19 De ni læsninger. Se omtale i bladet (Fortsættes næste side) Kom og vær med til en festlig afslutning sammen med efterårets hold juniorkonfirmander. Det bliver søndag den 2. december som også er første søndag i advent, klokken i Hans Tausens Kirke. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Anne-Gerd Bonde KIRKEGRUK oktober havde Onsdags-Caféen besøg fra Sydfyn med et causeri om Piet Hein. Ernst Rabjerg fortalte om Piet Hein og underholdt sammen med Ruth Askegaard og Per Porsborg med digte, gruk og sange af Piet Hein. Nogle af sangene med musik af Ole Heyde, som vi havde fornøjelsen af at se i salen. Tekst og foto: Gunner Bai Andersen 8

9 Gudstjenester på Lokalcenter Lille Glasvej Torsdag 8. november kl Torsdag 6. december kl Konfirmandundervisning for voksne fortsætter Første gang tirsdag den 20. november klokken i Agedrup Kirke. På tredje år tilbyder vi konfirmationsforberedelse for voksne. Der er stadigvæk for mange voksne et stort ønske om at få genopfrisket lærdommen fra deres konfirmation. Det havde TV2-Fyn også fundet ud af. De bragte i fjor et indslag om konfirmandundervisningen for voksne fra Hans Tausens Kirke. Som i fjor vil fyraftensmøderne foregå i et samarbejde med sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen og Agedrup Kirke. Vi to præster vil i fællesskab stå for undervisningen, hvor vi også vil synge af salmeskatten passet ind efter temaerne. Organist, kirkesanger/kor vil således medvirke. Der er tre møder på en sæson. Første gang er tirsdag 20. november klokken i Agedrup Kirke, Agedrupvej. Anden gang er tirsdag 12. februar i Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62 Tredje og sidste gang vil vi tage på fælles udflugt til et sted i eller omkring Odense. Dato udmeldes senere i Kuréren. Første tema er: Hvem er Jesus? Ja, hvem var han, tømrersønnen fra Nazareth? Er det rigtigt, at han altid tog de svages parti? Og har han overhovedet levet som et menneske af kød og blod? I så fald: Hvordan kan han være Guds søn, når han er født af en ugift, fattig bondepige? Udførte han mirakler og undere? Kunne han lave vand om til vin? Og er det sandt, at han opstod af graven en påskemorgen? Ja, der er meget at fortælle og snakke om, og vi vil meget gerne i dialog med eleverne. Der kræves ingen forudsætninger, andet end lyst til at lære nyt, genopfriske eller blive bekræftet i viden om kirke og kristendom. Alle er hjertelig velkomne, og der er gratis adgang. Efter undervisningen bydes på et stykke mad samt et glas til 20 kroner i Agedrups eller Hans Tausens mødelokaler, Har man brug for hjælp til kørsel - enten i private biler eller med kirkebil hjælper vi gerne med at arrangere dette. Kontakt blot kirkekontoret helst en til to uger i forvejen. Laila Groes skiltemål:1200x1000mm Familiegudstjeneste Første søndag i advent, 2. december klokken 11 fejrer vi det nye kirkeårs begyndelse med familiegudstjeneste. Børn er altid velkomne i Hans Tausens Kirke, men ved familiegudstjenester er der i særlig grad taget hensyn til de yngste både indhold og længde. Adventskransen er hængt op og det første lys er tændt som tegn på, at nedtællingen til jul er begyndt. Kirkens børnekor øver alt hvad de kan, og vi håber, at de når så vidt, at vi kan høre resultatet ved gudstjenesten. Laila Groes Alle helgeners dag Ved denne gudstjeneste mindes vi dem, vi har mistet i vores sogn, i det år der er gået. Navnene bliver læst op og vi beder og tænder levende lys i kirken for dem. Vi husker den betydning, de har haft i vores liv, hvad de har givet og været for os. Vi tænker tilbage på dem i taknemmelighed over det, de gav os, og husker på håbet over alle håb om en kærlighed fra Gud, der når ud over døden. Laila Groes Jacks portservice skilteoplæg 01 ta os for pengenes skyld Spar Nord Bank Fælledvej 1, Sukkerkogeriet 5000 Odense C Tlf Jacks Portservice Salg og montage af: Garage- og Industriporte Portautomatik m. fjernbetjening Reparation af porte Serviceeftersyn V/ Jack Sørensen, Annasholmsgade 7, Odense C Mobil:

10 Henvendelse til kirken Kirken varetager samfundets grundlæggende personregistrering - også for personer uden for Folkekirken. Når man får et barn: Fødselsanmeldelsen afleveres til kirkekontoret snarest efter fødslen. Brug eventuelt postkassen. Ugifte par får normalt faderskabet anerkendt ved samtidig at aflevere en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dåb: Henvendelse til sognepræsten. Navngivelse uden dåb: Henvendelse til kirkekontoret. Navneændring: Henvendelse til kirkekontoret. Bryllup: Dato for vielse aftales med præsten. Dernæst henvender man sig til kommunen (Borgerservice, Skulkenborg 1), hvor der udstedes en prøvelsesattest. Huskdåbsattest. Prøvelsesattest og dåbsattest afleveres hos sognepræsten, og der aftales nærmere. Dødsfald: Aftale om begravelse sker ved henvendelse til sognepræsten som regel via en bedemand, der også ordner de praktiske ting. Præsten: Præsten er en personlig præst for hvert enkelt folkekirkemedlem i sognet. Det betyder, at hun med sin tavshedspligt og sin neutralitet står til rådighed for alle sognets beboere. Se også kirkens hjemmeside: Sportscentrum -Center for kampkunst *Aikido (Japansk Kampkunst). *Arnis (Filippinsk stokkekamp). *Karate (Japansk kampsport for børn og voksne). *Tai-Chi (Kinesisk Gym.). *Jiu-Jitsu (selvforsvar for børn og voksne). *Minibudo (5-7 år). Nye hold starter 5 jan.- 29 Feb. Mere info på: Tlf.: eller Adr.: Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Indgang og parkering via Mogensensvej Familiekoncert med efterskole Tredje søndag i advent, 16, december er der julekoncert i kirken klokken 16 med elever fra Humble Efterskole. Musikefterskolen i Humble blev startet i efteråret 2005, hvor den tidligere Humble Efterskole blev lavet om til musikefterskole. De synes, at de har fået en rigtig god start, og har allerede fået mange roser for deres koncerter, når de er ude med deres elever, som for eksempel julekoncerten i Ansgars Kirke i Odense i Skolens profil er primært rytmisk, hvilket også koncerten hos os tydeligt vil bære præg af. Programmet den dag vil naturligvis også indeholde nogle mere traditionelle julesatser og fællessalmer under ledsagelse af arrangementets leder Erik H. A. Jakobsen, som er uddannet på Københavns Universitet. Han har tidligere selv sunget i Sokkelund Sangkor og vokalgruppen Ars Nova, samt dirigeret blandt andet Vester Skerninge Sangkors opførelse af Carmina Burana. Velkommen til en familiekoncert. Irina V. Natius. 10 Koret fra Humble Efterskole. Foto fra skolens hjemmeside, Afsløring af kunstværk Onsdag den 7. november klokken 11 bliver der afsløret et relief i granit og bronze ved Åløkkeskolens hovedindgang. Værket er udført af billedkunstneren Søren West og er en gave fra Albanifonden i anledning af Åløkkeskolens 75-års jubilæum. Kunstneren vil i tilknytning til afsløringen, mere præcis kl i skolens gymnastiksal fortælle om værkets tilblivelse og vise billeder fra processen for alle skolens elever og personale samt andre interesserede. (HC)

11 Ny alternativ behandler Enigmas på Mogensensvej 24B har fået en behandler mere. Åse Lodal, der er autoriseret instruktør i den kinesiske træningsform Qi Gong, er netop flyttet til Åløkkekvarteret fra København, hvor hun har haft klinik i 15 år. Da hun læste i Kuréren om det nye kursus- og behandlingscenter, kontaktede hun omgående Enigmas og rykkede ind i de nye lokaler. Det bliver dermed det første og eneste sted på Fyn, hvor der undervises i Qi Gong efter Biyunmetoden. Metoden har rødder mere end 5000 år tilbage i traditionel kinesisk medicin og kendetegnes ved enkle, langsomme og nemme bevægelser, oplyser Åse Lodal. Rytmisk sportsgymnast - Fysiologisk gennemarbejdes og styrkes alle led, muskler og sener, idet blodgennemstrømningen øges. Qi Gong modvirker stress og spændinger, forbedrer blodomløbet, styrker immunforsvaret og aldringsprocessen, siger hun. Åse Lodal tilbyder også akupunktur, zoneterapi, kranio-sakralterapi, Åse Lodal - terapeut og instruktør. tankefeltterapi og kinesisk massage. Og så er hun i øvrigt tidligere danmarksmester i rytmisk sportsgymnastik. Hans Faarup Vejviser til kirken Adresse: Rugårdsvej 62. Linje 21 og 22 kører til døren. Sognepræst: Laila Groes, Prins Valdemars Vej 3 tlf Træffes bedst på bopælen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag og andre dage efter aftale. Kirkekontor: Præstesekretæren træffes på kirkekontoret ved kirken, , onsdag og fredag kl Henvendelse kan også ske til sognepræsten. Kirketjener: Hanne Josefsen, Bogensevej 10, Næsby. Tlf Fridag mandag. Dåb 23. september: Maja Knudsen, Johannevej 31 Opslagstavlen Dødsfald Dato for begravelse/bisættelse 28. september: Anna Valborg Kristia Winterberg, 91 år Opslagstavlen er denne rubrik på næstsidste side i Kuréren, hvor der er plads til meddelelser fra beboer til beboer om alt mellem himmel og jord. Og ganske gratis. Eneste undtagelse er boligannoncer. Kontakt redaktionen på mail: dk. Sognemedhjælper: Anne-Gerd Bonde, Rasmus Nielsens Vej 20, tlf Menighedsrådets formand: Frank Lindegaard Nielsen, Johannevej 6, tlf , Kirkebil: Ældre, svagelige og gangbesværede kan til gudstjenester og møder blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler. Man ringer besked til kirkekontoret. Ved søndagsgudstjenester senest fredag kl på tlf , eller til sognepræst Laila Groes. Organist: Irina V. Natius, Ingrid Marievej 16, 5683 Haarby, tlf Kirkeværge: Irene Andreassen, Rasmus Rasks Vej 10, tlf Gudstjenestelisten kan ses på: 11

12 Mødrene der fik lyst til at synge selv Livsglad musik og de ni læsninger anden søndag i advent. Morkoret synger viser, gospel, rock-ballader og swing-numre - livsglad og smuk musik. Hver tirsdag mødes kvinder fra Glamsbjerg og omegn og øver under stor koncentration, sangglæde og megen latter. Koret startede for knap fem år siden, da en gruppe mødre blev trætte af altid kun at mødes for at høre deres børn optræde med musik. De ville gerne selv. Så de dannede et kor, der kom til at hedde Morkoret. Siden er koret vokset, repertoiret er blevet lidt bredere og lidt mere swingende. Koret er blevet noget skarpere til at synge, der er kommet flere stemmer til, og det er ikke længere en forudsætning for at deltage, at man er mor. De sidste toethalvt år har Niels Aagaard været dirigent for koret. Niels er klassisk uddannet med et stort hjerte for viser og rytmisk musik. Han har 15 års erfaring med at dirigere forskellige slags kor og en bred musikbaggrund med sig fra København. Det overordnede budskab fra koret til de ni læsninger er kærlighed. Irina V. Natius Kirkens organist Kalenderen kurer ann. dok. 01/09/05 13:46 Side 13 November 6.: Koncert og salmesang kl i kirken med Søren Andreassen og Holger Lissner 7.: Carsten Bjørsum i Onsdags- Caféen kl : Afsløring af kunstværk på Åløkkeskolen kl : Grundejerforeningens andespil kl. 19 på skolen. (Ny dato) 14.: Birgitte Hansen og Lulu Okholm synger viser i Onsdagscaféen kl : Deadline Kuréren : Sognepræst E. Fog-Nielsen i Onsdagscaféen : John og Birgit K. Johnansen i Onsdagscaféen December 1.: Kuréren 10 udkommer 2.: Børnekoret synger til gudstjenesten kl : Julearrangement i Onsdags- Caféen kl : De ni læsninger med Morkoret i kirken kl : Julekoncert med Humble Efterskole kl. 16 i kirken 23.: Deadline Kuréren Januar 5.: Kuréren 1 udkommer April 3.: Generalforsamling i Åløkke Skovlaug 13.: Store Skidtsamlerdag i skoven Morkoret under en øvning under åben himmel. Trods navnet er det ikke nødvendigt at være mor for at være med. Foto: Indslag til kalenderen kan mailes til: UDSALG SPAR 1000 KR BKC-cykel Aluminium Hvid perlemor 8 indvendige gear 2 rullebremser Før: 5495 kr. NU: 4495 KR. Rugårdsvej 54 - Tlf Fax Hos os får du: God kvalitet

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. To-tur til Japan. Side 3 TEXA. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 8 Oktober 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang To-tur til Japan Side 3 TEXA mobile tester... Aaløkkesholm A/S har det sidste

Læs mere

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007

KUREREN. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. Januar 2007 KUREREN Nr. 1 Januar 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Foto: Www.khader.dk Khader i kirken Læs side 3 KURÈREN udgives af ÅKUR, Åløkkekvarterets

Læs mere

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret

KUREREN. Legeplads på højen side 8. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret KUREREN Nr. 8 Oktober 2008 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 14. årgang Legeplads på højen side 8 BOSCH bremsetester... Aaløkkesholm A/S er opdateret

Læs mere

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Ud af røret. Diagnose tester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 7 September 2007 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 13. årgang Ud af røret BOSCH Diagnose tester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det

Læs mere

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN. Idé til ny vej i kvarteret side 6. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 3 Marts 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Idé til ny vej i kvarteret side 6 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg,

Læs mere

KUREREN Nr. 9 November 2014

KUREREN Nr. 9 November 2014 KUREREN Nr. 9 November 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Bølgebryder Se side 3 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg, nakke og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer:

KUREREN Nr. 57. Kierkegaard i kirken. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. I dette nummer: KUREREN Nr. 57 Maj September 2013 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 19. 18. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne i kirken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN. Politisk enighed i Åasen. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 8 Oktober 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang Politisk enighed i Åasen Reportage side 8 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KUREREN. Manderevy. Side 6. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret.

KUREREN. Manderevy. Side 6. bremsetester... BOSCH. Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret. KUREREN Nr. 4 April 2010 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 16. årgang Manderevy Side 6 BOSCH bremsetester... Aaløkkesholm A/S er opdateret med det sidste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet.

Fremover skal plakater inde i kirkerne kun opsættes i magnetlommerne på stålpladerne. Alle andre steder bliver plakater fjernet. STÅLPLADER TIL PLAKATER Stålplader opsættes til plakater inde i Frihavnskirken og inde i Luther Kirken, så information (herunder højmesser, koncerter og aktiviteter) fra sognet til menigheden fremover

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13

KUREREN. Ild i skoven. bremsetester... Lyskryds ved kirken Side 5 Nyt flygel i kirken Side 6 Billeder fra Rock Café Side 12-13 KUREREN Nr. 9 November 2010 Udgives i Hans Tausens Sogn løkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 16. årgang Ild i skoven Billeder fra halloween Side 8-9 Så hurtigt køres der på Rugårdsvej

Læs mere

KUREREN Nr. 2 Februar 2014

KUREREN Nr. 2 Februar 2014 KUREREN Nr. 2 Februar 2014 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 20. årgang Indsamling mod sult side 5 Generalforsamling for grundejere side 3 Møde om kirsebærtræer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014. Høsttid og efterår MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN SEP-OKT-NOV 2014 Høsttid og efterår Indsættelse og præsentation af ny sognepræst Igen i år markeres Spil Dansk Dagen Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke Hvem vil med i poolen?

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN ÅL 2012. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 6 Juni 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang ÅL 2012 Rådmand Møller båltaler side 2 Se årets konfirmander side 13 Både skolen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk

KUREREN. Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk KUREREN Nr. 4 April 2011 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 17. årgang Kvinderevy - nu på tysk Side 8-10 Åløkkens Fysioterapi Speciel erfaring med ryg,

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KUREREN Nr. 9. Unge tager stikket 10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN Nr. 9. Unge tager stikket 10. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 9 7 18.årgang årgang Nr. 18. Udgives TausensSogn sogn Udgives i Hans Tausens September2012 2012 Åløkkekvarteret Åløkkekvarteret-- Glasværkskvarteret Glasværkskvarteret -- Kanalvejskvarteret

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk.

KUREREN Nr. 7. Bålbyggerne side 2. Åløkkens Fysioterapi. Tlf.: 36 89 66 66 Rugårdsvej 103a, 5000 Odense C. www.kenfys.dk. KUREREN Nr. 7 september September 2015 2012 Udgives i Hans Tausens Sogn Åløkkekvarteret - Glasværkskvarteret - Kanalvejskvarteret 18. årgang 21. årgang I dette nummer: Trafikmøde i Åasen Side 3 Basstjerne

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere