Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side"

Transkript

1 Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side Introduction Programmeret celle død er en vigtig proces under udviklingen og for det meste foregår den ved den bestemte form for celledød der betegnes apoptose. Apoptose er også vigtig for: Normal homeostasis Hæmning af cancer Sygdomme som neurodegenerative sygdomme som f.eks Alzheimer 1

2 Apoptose Programmeret celledød eller apoptose er en central proces der styrer udviklingen af multicellulære organismer. Her ses hvordan apoptose styrer fjernelse af celler mellem fingrene på en mus. De lysegrønne celler er i apoptose Fig Celler går i apoptose enten fordi de mangler overlevelsesfaktorer trophic factors eller fordi de bliver udsat for killing signals Utrolig mange celler dør (ved apoptose) under udviklingen. Omkring halvdelen af alle nerveceller dør næsten med det samme. Nogle celler dør fordi de ikke længere skal bruges som f.eks haletudsens hale. I nervesystemet under udvikling er det for at tilpasse antallet af nerveceller til de celler der skal have nervekontakt. I den voksne organisme sørger apoptosen for at holde antallet af celler konstant (homeostase) så celledeling og apoptose matches præcist. Hvis ikke ville vævene vokse eller mindskes. Meget vigtig i immunforsvaret og i eliminering af kræftceller. 2

3 Denne programmerede celledød (PCD) har karakteristika af apoptose men ikke al programeret celledød kan karakteriseres som apoptose. Apoptose har specielle karakteristika Figure 12.01: Programmed cell death in developing mammalian limb. Celler kan blive skadet og dø af necrose. Necrotiske celler svulmer og springer og frigør deres indhold hvilket giver inflammatoriske reaktioner og immunreaktioner mod stoffer der normalt ikke findes uden for cellen. Omvendt dør apoptotiske celler uden at gå istykker og frigøre noget celleindhóld, derfor er cytosolen stadig tæt farvet. Der er fyldt med vescicler der vil blive frigjort som stadig har membran. 3

4 Her ses Nekrotiske celler der lyserer og som invaderes af fagocytotiske celler som giver inflamation Downloaded from: StudentConsult (on 8 October :42 PM) 2005 Elsevier Apoptotiske celler skrumper og membranen blebber, de afsnører derpå apoptotiske legemer, der spises af andre celler. Kernen fragmenterer og kromatinet kondenserer. Det vigtige ved apoptose er at celleindholdet ikke frigøres som det gør ved nekrose. 4

5 Figure 12.02: An apoptotic cell is destroyed from within. Her ses hvordan kernen fragmenterer Det ses her hvordan den apoptotiske celle skrumper og hvordan der dannes apototiske legemer. Det ses også at nabocellerne er upåvirkede Downloaded from: StudentConsult (on 8 October :42 PM) 2005 Elsevier 5

6 Figure 12.03: Apoptosis versus necrosis. Der er mange stimuli der starter apoptose Mangel på vækstfaktorer DNA skader fra γ stråling eller kemoterapeutiske stoffer Cytoskeletskader eller ER dysfunktion Varme, kulde og osmotiske stress Løsning fra underlaget (anoikis) Den apoptotiske celle: 1. Cellen skrumper, kromosom kondensering 2. Kernemembranen opløses og DNA brydes i stykker, kernen fragmenterer. 3. Der dannes blebs. 4. Der dannes vakuoler i cytoplasma. 5. Cellen opløses i apoptotiske legemer. 6. Phosphatidylserin redistribueres fra indersiden af membranen til ydersiden af membranen. Andre celler bruger det til at kende den døende celle 6

7 Figure 12.04: DNA is degraded during apoptosis. DNA nedbrydningen (fragmenteringen) ses som en stige ladder på en gel 12.2 Caspaser. Intracellulære proteiner der er involveret i apoptose Apoptose afhænger af en række cystein aspartatproteaser med cystein i deres aktive site (caspaser). De kløver proteinerne efter en asparaginsyre. 14 caspaser er blevet identificeret. Caspaser dannes som inaktive zymogener (procaspaser). Der findes Initiator Caspase og Effektor eller Executioner Caspaser i apoptosen Figure 12.05: Caspases. 7

8 Initiator caspaser og effektor caspaser. Initiator caspaser kløver andre procaspaser og effektor caspaser kløver andre proteiner. 8 og 9 er de kendte initiator caspaser og caspase 3 og 7 de kendteste effektor caspaser Executioner caspases are activated by cleavage, whereas initiator caspases are activated by dimerization Effektor Caspaserne eller execution Caspaserne findes som inaktive procaspaser der skal kløves (aktiveres) ved proteolytisk kløvning af initiator Caspaserne. Procaspasen findes som en dimer og den aktive caspase bliver så en tetramer. Figure 12.06: Executioner caspases are activated by cleavage. 8

9 Men hvordan aktiveres så initiator Caspaserne. Initiator Caspaserne findes som monomere med et prodomæne der indeholder protein bindende motiver som caspaserecruitment domænet (CARD) og death effector domænet (DED), fælles kaldes de death fold Figure 12.07: Initiator Caspaser aktiveres når et adaptorprotein binder deres prodomæne og bringer dem sammen som dimere. Den dimeriserede initiator procaspase aktiveres af proteolytisk kløvning to steder. Efter prodomænet og mellem store og lille subunit. Initiator Caspasen fortsat Husk den her sidder i et adoptorprotein som en dimer Det aktive caspase enzym består af to af disse dvs det er en tetramer 9

10 12.4 Some inhibitors of apoptosis proteins (IAPs) block caspases Siden effektor caspaser aktiveres ved kløvning og siden disse Caspaser kan kløve og aktivere hinanden bliver den proteolytiske aktivitet hurtigt forstærket førende til celledød ved apoptose. Det er derfor klart at der må være en sikkerhedsmekanisme mod tilfældig aktivering som kan stoppe Caspaserne hvis cellen ikke er blevet programmeret til at dø. Det gør IAP s Some inhibitors of apoptosis proteins (IAPs) block caspases Hæmmere af apoptose har forskellige funktioner nogle: Binder til og hæmmer Caspaserne Inducerer nedbrydning af Caspaserne i proteasomet Det er ret uklart hvordan de reguleres 10

11 12.6 To velkarakteriserede veje til apoptose er: 1. Døds receptorvejen også kaldet extrinsic eller den ydre vej. En ligang af TNF familien binder til en dødsreceptor 2. Mitochondrievejen også kaldet intrinsic eller den indre vej. 3. Der dannes en pore i mitochondriets ydre membran og Cytochrom C lægger ud. Dødsligand binder til dødsreceptor Figure 12.11: Overview of two apoptotic pathways The death receptor pathway of apoptosis transmits external signals Caspase aktivering og apoptose induceres i den ydre apoptose vej ved binding af en ligand af tumour necrosis faktor familien (TNF) til dens receptor (døds receptorer). Disse TNF er er af stor anticancer interesse især har TRAIL givet lovende resultater i at fremkalde apoptose i kræftceller 11

12 Extrinsic pathway- Ydre vej- dødsreceptorvejen Apoptoseprocessen kan startes udefra ved aktivering af døds receptorer som tilhører TNF receptorfamilien. Kendte dødsreceptorer er TNFR1, CD95 (også kaldet Fas eller Apo-1). Receptorerne sidder som trimere og clustrer når liganden binder. Dødsdomænerne (DD) binder så adaptorproteiner der binder procaspaser ( her procaspase 8) ved hjælp af Death effektor domæner (DED). Procaspaserne aktiverer så hinanden. Killer lymphocytes med FAS ligander har en vigtig rolle i at fjerne kræftceller. Visse kræftceller udskiller et protein der binder til Fas liganden på Killer Lymphocytten og undslipper derved destruktion Figure 12.08: Death folds. 12

13 Fas liganden er et trimert ekstracellulært protein der binder til receptoren Fas (også kaldet CD95 eller APO-1) der er en trimer receptor. Binding af Fas liganden ændrer Fas s konformation så den clustrer og kan rekrutere adaptor proteinet FADD ( Fas associeret dødsdomæne) via dødsdomænerne (DD). Adaptorproteiner binder så procaspaser ( her procaspase 8) ved hjælp af Death effektor domæner (DED). Procaspaserne aktiverer så hinanden. Mutationer i Fas receptoren i f.eks lymphocytter kan føre til at der opstår alt for mange lymphocytter med en lang række kliniske symptomer til følge. Ved den autoimune sygdom ALPS er der en dominant mutation i en Fas receptor subunit, det betyder at en heterocygot ALPS patient der har enten én eller to muterede subunit er syg mens kun en patient der har 3 ikke muterede subunit er rask. Da der er lige mange muterede og ikke muterede at tage af bliver chancen 1/8 for at udfaldet bliver at heterocygoten er rask Rmm rmr rrm rrr mrr mrm mmr mmm Dimeriseringen af procaspase- 8 aktiverer den ved kløvning efter prodomænet og mellem store og lille subunit. Aktiv Caspase 8 der er en tetramer kan så kløve effektorcaspaserne 3,6,7 så de bliver aktive og kan kløve en lang række proteiner som f.eks Caspase afhængig DNA se der degraderer DNA, Kinaser der nedbryder cytoskelettet etc. Figure 12.13: The death receptor pathway of apoptosis. 13

14 12.7. TNFR1 Kan både hæmme og fremme apoptose. TNFR1 binder ikke adaptorproteinet FADD som de andre gør. Den binder i stedet TRADD (TNF receptor associated death domain) og nogen andre proteiner bl. a. TRAFs ( TNF receptor associated factors) i et komplex I. Dette frigøres og binder derpå FADD som binder og dimeriserer Procaspase 8 på sædvanlig vis (Complex 2). Procaspase 8 bliver aktiveret o.s.v. TRAF kan aktivere NF-κB der kan blokere apoptose via FLIP FLIP ligner Caspase 8 og blokerer ved at sætte sig på den plads Caspase 8 skulle have siddet på. FLIP har ikke Caspase aktivitet. FLIP blokerer for alle døds receptorer Flip hæmning af apoptose synes at være noget celler har i specielle stadier, f.eks hos T lymphocyter de første dage efter aktivering og hos mange celler i udviklingen Figure 12.15: c-flip can block death receptor-induced apoptosis. 14

15 12.8 The mitochondrial pathway of apoptosis Den mest almindelige apoptose vej i pattedyrceller foregår som følger: Mitochondriets ydre membran bliver hullet og indholdet i intermembran rummet frigøres. Mitochondrial outer membrane permeabilization (MOMP) er en nøgle begivenhed i dette Mitochondrielle pathway eller indre pathway Celler der er stressede eller beskadiget kan også selv starte den apoptotiske proces indefra ( begå selvmord). Denne proces starter med frigørelse af Cytochrom C fra mitochondrier. Cytochrom C binder til et adaptor protein (Apaf-1) som binder og dimeriserer og aggregerer procaspase 9 molekyler som aktiverer hinanden. initiatorcaspase 15

16 Figure 12.17: Cytochrome c frigørelsen fra et mitochondrie Proteiner af Bcl-2 familien er centrale i apoptosen. Der er proapoptotiske og antiapoptotiske medlemmer af familien. Bcl-2 (antiapoptotisk)er meget opreguleret i B-celle lymfekræft. En overførsel mellem kromosom 14 og kromosom 18 får Bcl-2 til at blive overudtrykt og da det er antiapoptotisk fører det til kræft. Bcl-2 binder til Apaf som er med til at aktivere procaspaserne 16

17 En oversigt over BCL-2 familiens antiapoptotiske (protectors) og proapoptotiske (killers) medlemmer Downloaded from: StudentConsult (on 8 October :42 PM) 2005 Elsevier Og her er en oversigt over deres struktur. De ligner hinanden meget Der er 4 Bcl- 2 homologi (BH) domæner Der er tre subfamilier: 1. De antiapoptotiske med alle domæner (Bcl-2) 2. De proapoptotiske BH1,2 og 3 proteiner (Bax og Bak) 3. De proapoptotiske BH-3 only proteiner (Bid, Bad, Bim) Figure 12.18: The Bcl-2 family proteins in mammals. 17

18 Oversigt over den apoptotiske signalvej i C elegans og i vertebrater. Bcl-2 blev oprindelig fundet som en homolog til Ced-9 hos C elegans. Hos ormen C elegans dør 131 celler af de 1090 der dannes under udviklingen af apoptose og man har brugt den meget til studiet af apoptose. CED-9 proteinet er fundet at stoppe apoptose mens CED3 og CED4 er proapoptotiske. De parallelle i pattedyr er Bcl-2 som er antiapoptotisk. Adaptorproteinet i pattedyr er Apaf-1 og derefter kommer effektor caspaserne C elegans Vertebrater De proapoptotiske: BAX og BAK aktiveres af BH3 only proteiner (Bid og Bim) Vis bl. a at Knock-out mus der mangler både Bax og Bak ikke kan undergå apoptose via indre mitochondrielle vej. Det betyder at mangel på vækstfaktorer ikke fører til apoptose i knock-out musene men kun i vild type musene Figure 12.20: Activation of Bak/Bax results in oligomerization and MOMP. 18

19 Bcl-2 er antiapoptotisk fordi det binder til aktivationsfaktoren Apaf så den ikke kan bringe procaspaserne sammen. Man kan så initiere apoptose ved at aktivere en hæmmer af Bcl-2, (Bad f.eks.) Altså Bcl-2 er antiapoptotisk Bad er proapoptotisk Bax og Bak som lavede mitochondrieporen er proapoptotiske Bim og Bid som aktiverer Bax og Bak er proapototiske f.eks. Bad Her ses mere detailleret hvordan de to proapoptoske BH3-only proteiner (Bim og Bad) og den antiapoptotiske Bcl-2 virker. 1. Bcl-2 binder Bim 2. Bad binder til Bcl-2 så den slipper Bim 3. Bim trigger Bak og Bax oligomeriseringen så poren i mitochondriet dannes Transkriptionsfaktoren p-53 øger transkriptionen af Bax men er også i stand til at aktivere Bak og Bax i cytosolen og at hæmme Bcl- 2 i cytosolen Figure 12.21: Proapoptotic functions of BH3-only Bcl-2 proteins. 19

20 12.12 Cytochrom C binder til apoptotic protease activating factor 1 (APAF- 1) som oligomeriserer og laver APOPTOSOMET der binder til Caspase recruitment domænet (CARD) domænet på Procaspase 9 som dimeriseres og aktiveres og derpå aktiverer aktivator caspaser Figure 12.22: The apoptosome Some proteins released upon MOMP block IAPs The mitochondrial intermembrane space proteins Smac and Omi antagonize the caspase-inhibitory activity of IAPs. Betydningen af dette er dårlig undersøgt 20

21 Men hvad kan så være opstrøms for de proapoptosiske proteiner? Det er et af hovedemnerne for forskningen i min gruppe. Celleskrumpning er et af de karakteristiske tegn på apoptose men er celleskrumpningen et signal til apoptose?? Hypotesen er : Skrumpning af cellen fungerer som initiator. Skrumpningen skyldes at cellen ikke længere kan holde sine K + og Cl - kanaler lukkede ved normalt cellevolumen Vi sammenligner f.eks. Multi Drug Resistente (MDR) kræftceller med ikke resistente kræftceller og giver dem et apoptose fremmende kemoterapeutisk stof Cisplatin. Cell volume ml water / g dry wt 4 Wt MDR 3 2 Post doc Kristian Poulsen hours after Cisplatin (5μM) 21

22 Vi kigger så på Induktion af Caspase 3 aktivitet 12 timer efter de har fået Cisplatin. Virker ikke når cellerne er resistente. Hvis man hæmmer den volumenfølsomme kloridkanal virker det heller ikke. Celler bliver bl.a resistente over for kemoterapi ved at nedregulere kloridkanalen Caspase 3 activity (% of control) EHR Wt EAT EHR/DAU Resistant EAT Specialeprojekt Emilie Cammilla Andersen 0 control 0 µm NS µm NS µm NS µm NS µm NS µm Cisplatin Celle skrumpning som signal for den apoptotiske vej. Vi har fundet to signalsekvenser der er involveret: 1. Rac-p38-p53- Bax- Cyto C- - Caspase 3- apoptotic stimuli Cell shrinkage as a signal to apoptosis in NIH 3T3 fibroblasts Friis et al. J. Physiol (2005). Vol.567.2, pp Inhibition of growth factor receptorshæmning af PKB/Akt Bcl-2 22

23 Cell shrinkage as a signal to apoptosis in NIH 3T3 fibroblasts Friis et al. J. Physiol (2005). Vol.567.2, pp P53 er en tumour supressor som inducerer apoptose i den syge celle. 50% af alle cancerceller har problemer med p53. Cancer involverer i høj grad fejl i kontrollen af apoptose. En del kendte carcinogener virker via at mutere p53. Det gælder f.eks. Benzopyrene som findes i cigaretrøg. Denne omsættes i leveren til et mutagent stof som fremkalder mutationer i p53. Et andet eksempel er aflatoxin som findes i muggent korn. Tumor fremkaldende virus virker ligeledes ofte ved at danne proteiner der hæmmer p53. 23

24 Hyperosmotic shock induces phosphorylation at Ser15 of the transcription factor p53 and translocation of pp53 to the nucleus P53 genomets vogter. P53 er en transkriptionsfaktor Den cellulære concentration af p53 stiger når der forekommer DNA skader, kontrollen er post-transkriptionel idet translationen af eksisterende mrna øges. Samtidig stabiliseres p53 også og holder længere. Ilt mangel kan også inducere p53 ligesom celleskrumpning kan P53 er en essentiel nødbremse i cellecyklus når DNA skader opstår, hvilket bevises af at p53 genet er muteret i op til halvdelen af alle kræfttilfælde Når det forhøjede p53 niveau har stoppet cellens cyklus får cellen tid til at rette skaderne, niveauet af p53 falder igen og cyklus fortsætter. Er skaderne for store startes apoptose (programmeret celledød bl a ved regulering af genekspression af Bcl-2 famillien) 24

25 De seks mest almindelige mutationer i p53, de gule er sidekæderne i disse Strukturen af p53 Hjertet af p53 Zn 2+ Arg 175 gly245 Arg 249 Arg 248 Arg 273 helix2 DNA Arg 282 Loop 1 Cell shrinkage as a signal to apoptosis in NIH 3T3 fibroblasts Friis et al. J. Physiol (2005). Vol.567.2, pp

26 Celle skrumpning som signal for den apoptotiske vej. Vi har fundet to signalsekvenser der er involveret: 1. Rac-p38-p53- Bax- Cyto C- - Caspase 3- apoptotic stimuli Cell shrinkage as a signal to apoptosis in NIH 3T3 fibroblasts Friis et al. J. Physiol (2005). Vol.567.2, pp Inhibition of growth factor receptors- PKB/Akt Bcl-2 Effects of osmotic stress on the activity of MAPKs and PDGFRβ mediated signal transduction in NIH-3T3 fibroblasts. Nielsen et al. Am J Physiol. 294: Cell shrinkage inhibits growth factor receptors and thus the antiapoptotic protein Bcl-2 Shrinkage Volume censor inhibited Growth factor receptors Ras PI3K Bcl-2 MEK Erk1/2 Akt/PKB 26

27 Cell shrinkage inhibits the sensitivity of the PDGFRβ dramatically Intensity, relative values Fosfo-PDGFRβ py857 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Time after Inkubationstider addition of PDGF-BB Isoton Sucrose Nielsen M-B, Christensen ST and Hoffmann EK. Am J. Physiol Cell shrinkage inhibits phophorylation of PKB (Akt) 1,2 1 p-akt relative scale 0,8 0,6 0,4 0,2 0 iso min (hyper) 27

28 Fra Vækstfaktorreceptoren over PI-3 kinasen og PKB (kaldet Akt) til hæmning af apoptose. PI-3 kinasen binder til phosphotyrosin på receptoren, den aktiveres og fosforylerer PI (4,5)P2 til PI(3,4,5)P3). Denne fungerer som docking site for en Phosphatidyl dependent kinase (PDK1) og for PKB som bliver aktiveret. PKB fosforylerer det proapoptotiske protein BAD som slipper de antiapoptotiske proteiner og derved virker antiapoptotisk og vækstfremmende Hvordan vækststimulering hæmmer apoptose 3 induktionsform for apoptose : manglen på overlevelsesfaktorer Ekstracellulære overlevelsesfaktorer hæmmer apoptose. Normalt hæmmer Bad Bcl-2. Når en overlevelsesfaktor sætter sig på receptoren stimuleres PI3 kinasen som stimulerer proteinkinase B(PKB). Den fosforylerer og inaktiverer Bad og Bcl-2 bliver aktiv og hæmmer apoptose 28

29 Naboceller konkurrerer om overlevelsesfaktorer. Dvs at ved stor celletæthed induceres apoptose Dette er vigtigt for at forhindre proliferation udover en ønsket tæthed, kaldes density-dependent inhibition of cell division. Target cellerne laver survival factors. Der er for mange nerveceller og de konkurerer hinanden ud med hensyn til survival facators. De der ikke får nok går i apoptose og derved tilpasses antallet at nerveceller til antallet af modtagerceller 29

30 12.14 The death receptor pathway of apoptosis can engage MOMP through the cleavage of the BH3- only protein Bid cross talk mellem indre og ydre vej Caspase-8, der er aktiveret via dødsreceptoren kan aktivere Bid. Bid aktiverer Bax og Bak to at lave mitochondrieporen MOMP, derved startes den mitochondrielle vej. Der er altså en vej fra den ydre apoptose vej, dødsreceptorvejen til den indre, mitochondrievejen over initiator caspase 8 til Bid Figure 12.24: Bid bridges the death receptor and mitochondrial pathways. 30

31 Mitochondrie ydre membran permeabilisering (MOMP) kan resultere også i Caspase uafhængig apoptose. Det skyldes, at der frigøres andre stoffer fra mitochondriet som DNase, og apoptose inducerende faktor (AIF) 12.16,12.17og bliver I ikke spurgt om Downloaded from: StudentConsult (on 10 October :31 AM) 2005 Elsevier Hvordan fjernes de apoptotiske celler? Fagocytose af makrofager el.a. Den apoptotiske celle nedregulerer nogle receptorer i overfladen der normalt signalerer spis mig ikke Den producerer lysophosphatidylcholin som gør at andre kan finde den, den dannes ved hjælp af en phospholipase. Den flipper phosphatidylserin fra den indre halvdel af membranen til den ydre halvdel 31

32 12.19 The clearance of apoptotic cells requires cellular interaction Fjernelsen af de apoptotiske celler. De spises af makrofager. Det vigstigste signal er at phosphatidyl serin der normalt findes i den indre halvdel af lipid dobbelt laget flipper ud til ydersiden og genkendes af makrofagerne.integriner på makrofagerne er involveret i denne genkendelse. Fospholipase A aktiveres under apoptose og laver lysophosphatidyl cholin som udskilles og tiltrækker makrofager En meget brugt apoptose test er, at det phosphatidylserin bindende protein Annexin V kobles til en fluorescerende probe, så man kan se, hvis der er phosphatidyl serin på ydersiden, der kan binde den fluorescerende probe Figure 12.29: Externalization of phosphatidylserine is an eat me signal 32

33 12.20 Apoptosis plays a role in diseases such as cancer I cancer er den apoptotiske proces blokeret. Den vigtige tumour supressor p53 er muteret i 50 % af alle cancerceller og er en vigtig inducer af apoptose. Mikkel og Christian lavede et spændende bachelorprojekt om p53 Ligeledes er Bcl-2 ofte opreguleret i cancerceller Transkriptionsfaktoren p-53 øger transkriptionen af Bax men er også i stand til at aktivere Bak og Bax i cytosolen og at hæmme Bcl-2 i cytosolen. 50% af alle cancerceller har fejl i p53. Feltet er et område hvor min gruppe kan tilbyde spændende specialer. 33

34 Virus infektioner og Cancer (12.21 spørges der ikke om) Visse virus laver antiapoptotiske proteiner af Bcl-2 familien. Nogle laver Caspase-8 blokere. Virus er parasitter og er derfor ikke interesseret i at værten dør. Cancer involverer i høj grad fejl i evnen til at gå i apoptose Når der mangler overlevelsesfaktorer og vækstfaktorer går celler normalt i apoptose, det forhindrer vævsudvidelse og cancervækst idet cellerne konkurrerer med naboen om væksfaktorerne Antiapoptotiske medlemmer af Bcl-2 familien er ofte opreguleret i cancer og hæmmere af Bcl-2 testes for anticancer effekter 34

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side Gomperts Kap.14 side Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Lewin kap.12 side 533-558 Gomperts Kap.14 side 335-340 12.1 Introduction Programmeret celle død er en vigtig proces under udviklingen og for

Læs mere

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625

Programmed cell death. Apoptose. (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625 Programmed cell death. Apoptose (betyder at falde af på græsk) Alberts. Essential Cell Biology. Kap.18, side 625 Programmeret celledød eller apoptose er en central proces der styrer udviklingen af multicellulære

Læs mere

Først lige det sidste vi manglede om apoptose

Først lige det sidste vi manglede om apoptose Først lige det sidste vi manglede om apoptose Fra Vækstfaktorreceptoren over PI-3 kinasen og PKB (kaldet Akt) til hæmning af apoptose. PI-3 kinasen binder til phosphotyrosin på receptoren, den aktiveres

Læs mere

Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion

Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion Actin-cytoskelettet og muskelkontraktion Actin filamenter a er opbygget af heterodimerer bestående af 1 α- og 1 β-actin subunits b er to-strengede helices opbygget af globulære subunits c er ca 20 nm brede

Læs mere

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Eksamen i Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Opgavesættet består af 5 sider inklusive denne forside. Sættet består

Læs mere

6. Apoptose. Når celler begår selvmord

6. Apoptose. Når celler begår selvmord 6. Apoptose Når celler begår selvmord Dette kapitel fortæller, hvad det er, der får en celle til at begå selvmord hvordan kræftceller undgår at begå selvmord hvordan fremtidens behandling kan se ud Dine

Læs mere

Forskningsinteresser: Cellulær signaltransduktion

Forskningsinteresser: Cellulær signaltransduktion Præsentation af forelæser: Docent Else K Hoffmann, Ph.D Molekylærbiologisk Institut August Krogh Bygningen, 5.sal, endelaboratoriet ud mod Jagtvej e-mail: ekhoffmann@aki.ku.dk telf: 35321695 http://www.aki.ku.dk/cellsignalling

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c)

Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c) Test 3 Hvilket af efterfølgende udsagn er forkert? a) Golgi-proteiner syntetiseres i ER b) mitochondriale proteiner syntetiseres i cytosol c) plasmamembran-proteiner syntetiseres i cytosol d) lysosomale

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle kugleformet celle uregelmæssig stjerneformet celle celleform varierer

Læs mere

Heat shock proteiners inhibering af programmeret celledød

Heat shock proteiners inhibering af programmeret celledød Heat shock proteiners inhibering af programmeret celledød The inhibition of programmed cell death by heat shock proteins Malene Cohen Kim Jantzen Kim Olsson Anders Rohde Vejleder: Ole Skovgaard Roskilde

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner A kursus i teoretisk og immunologi TLR3 og LGP 2 Odense, 13. april 2015 Søren T. Lillevang Klinisk Immunologisk Afdeling Odense

Læs mere

4. Onkogener og tumorsuppressorer

4. Onkogener og tumorsuppressorer 4. Onkogener og tumorsuppressorer Kræftcellernes svar på speeder og bremse Dette kapitel fortæller, hvorfor kræftceller deler sig ukontrolleret hvad et onkogen er hvad en tumorsuppressor er hvad denne

Læs mere

Forsvar mod meldug i byg 8/1-07

Forsvar mod meldug i byg 8/1-07 Forsvar mod meldug i byg 8/1-07 Meldugsvampens angreb på bygplanten aktiverer en række interessante gener der fungerer i reguleringen af plantens forsvar. Modtagelig David B. Collinge, Michael K. Jensen

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk afsnit Afd. for Tandsygdomslære Odontologisk Institut Århus Universitet CELLEBIOLOGI celleform kubisk celle pladeformet celle prismatisk celle

Læs mere

Cellekernen (Nucleus) Sebastian Frische Anatomisk Institut

Cellekernen (Nucleus) Sebastian Frische Anatomisk Institut Cellekernen (Nucleus) Sebastian Frische Anatomisk Institut Cellekernen Cellekernens overordnede struktur kernemembranen/nucleolemma kromatin nucleolus Cellecyklus faser i cellecyklus faser i mitosen Størrelse:

Læs mere

Bilag A Ordforklaringer

Bilag A Ordforklaringer Bilag A Aldersstandardisere Justere talmateriale, så kræftudvik- 16, 17, 18 lingen kan sammenlignes uanset forskelle i aldersfordelingen, f.eks. mellem to lande. Allel De to "ens" genkopier i alle celler

Læs mere

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3)

Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi (Bioanalytiker modul3) 1 Delphine Bonneau Biologi opgave Opsamling: Cellebiologi 1-6 Pelle har spist en kæmpe stor kage, og efterfølgende stiger hans blodsukker. Derfor sender kroppen besked til de endokrine kirtler i bugspytkirtlen

Læs mere

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit

ANATOMI for tandlægestuderende. Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit ANATOMI for tandlægestuderende Henrik Løvschall Anatomisk Afsnit I dag.. lidt anatomihistorik hvordan lærer vi (en video) cellebiologi ANATOMI - HISTORIK ANATOMI - historik Ægypten (1700 fvt) Leonardo

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi. Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Komplementsystemets fysiologi og patofysiologi C3 Søren Hansen, Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Detaljeret - aktiveringsmekanismer - opbygning - effektorfunktioner (incl.

Læs mere

Enzyme-linked receptors p557- p566

Enzyme-linked receptors p557- p566 Enzyme-linked receptors p557- p566 2007 Hvor sidder receptoren er agonisten lipid permeabel? 16_09_molecules_bind.jpg Peptid-ligander binder til membran associerede receptorer Receptorer A A A A B A B

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse s. Indledning s. Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 Celledeling s. Kræft en cellecyklussygdom s. 8

Indholdsfortegnelse s. Indledning s. Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 Celledeling s. Kræft en cellecyklussygdom s. 8 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse s. 2 Indledning s. 3 Hvad får en normal celle til at dele sig s. 4 -vækstsignaler Celledeling s. 4 -vækstfaktorer -PDGF -PDGF s receptorer -Hvordan kræftceller

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B:

Besvarelse af opgaverne til den Spm.A: efter TGA TCA Spm. B: Besvarelse af opgaverne til den 20-9-06 Spm.A: Her vil vi gerne sætte et relativt lille stykke DNA (FLAG) sammen med et relativt stort stykke (PRB1). Det lille stykke er for lille til at vi kan PCR amplificere

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Det hæmostatiske system

Det hæmostatiske system Det hæmostatiske system Hæmostasen omfatter alle de mekanismer, som bidrager til at standse en blødning. Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 9. august 2004 kl

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 9. august 2004 kl STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2004 2004-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 9. august 2004 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares.

Læs mere

Nordisk Lægemiddelkongres 2002

Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Nordisk Lægemiddelkongres 2002 Der bliver brug for farmaceuter som aldrig før NR. 13 JUNI 2002 Fra den farmaceutiske grundforsknings frontlinie TEKST: JOURNALIST & LÆGE JAN ANDREASEN, AZYGOS Professor

Læs mere

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526

Kapitel 19. cell division. Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 Kapitel 19 cell division Søren Tvorup Christensen, Biokemisk afdeling, AKI, rum 526 stchristensen@aki.ku.dk Vigtige MT koncepter MT tilhører gruppen af cytoskeletfilamenter, som er polære strukturer med

Læs mere

Menneskets væskefaser

Menneskets væskefaser Menneskets væskefaser Mennesket består af ca. 60% væske (vand) Overordnet opdelt i to: Ekstracellulærvæske og intracellulærvæske Ekstracellulærvæske udgør ca. 1/3 Interstitielvæske: Væske der ligger mellem

Læs mere

Glat muskulatur F16 : B: , ,

Glat muskulatur F16 : B: , , Læringsmål Beskrive glat muskulaturs opbygning (ikke tværstribet, organisering varierer fra multi unit (ukoblede celler) til single unit" (kraftig kobling)) Beskrive det kontraktile apparats opbygning

Læs mere

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde

Proteiner. Proteiner er molekyler der er opbygget af aminosyrer,nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Proteiner Proteiner er molekyler der er opbygget af "aminosyrer",nogle er sammensat af få aminosyrer medens andre er opbygget af mange tusinde Der findes ca. 20 aminosyrer i menneskets organisme. Nogle

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

9. Angiogenese. Dannelse af nye blodkar

9. Angiogenese. Dannelse af nye blodkar 9. Angiogenese Dannelse af nye blodkar Dette kapitel fortæller om, blodkarrene, som er livlinen for cellerne i kroppen hvordan kræftcellerne er afhængige af, at blodtilstrømningen forøges hvordan kræftcellerne

Læs mere

Tumorbiologi. Individuelt studieforløb. Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet. Forårssemesteret 2003

Tumorbiologi. Individuelt studieforløb. Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. Københavns Universitet. Forårssemesteret 2003 Individuelt studieforløb Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Forårssemesteret 2003 Tumorbiologi Antal anslag med mellemrum (eksklusiv tabeller, figurer, noter, indholdsfortegnelse,

Læs mere

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden? AF LEKTOR, DR.MED. MOGENS HOLST NISSEN MEDICINSK ANATOMISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi. Biomarkører Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.dk Biomarkører Molekyler, som afspejler forekomst og udvikling

Læs mere

Fra mutationer til sygdom

Fra mutationer til sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Nyt antistof afslører farlige dele af huntingtinproteinet Et nyt antistof gør forskere i stand

Læs mere

Levering af avancerede behandlinger til hjerneceller

Levering af avancerede behandlinger til hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At tøjle virus-evnerne og udnytte det til behandling af Huntingtons Sygdom Forskere designer

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Studiespørgsmål til celler og væv

Studiespørgsmål til celler og væv Studiespørgsmål til celler og væv 1. Hvad er en celle og hvad vil det sige, at den har et stofskifte? 2. Tegn en figur af en celle og navngiv, på figuren, de vigtigste organeller. Hvad er navnet på den

Læs mere

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men

På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men På grund af reglerne for copyright er det ikke muligt at lægge figurer fra lærebøger på nettet. Derfor har jeg fjernet figurerne fra slides ne, men skrevet hvorfra de er taget. De tre bøger, hvorfra illustrationerne

Læs mere

Imatinib til behandling af GIST

Imatinib til behandling af GIST Imatinib til behandling af GIST - et case study af targeted therapeutics Treatment of GIST with Imatinib a case study of targeted therapeutics December 2006 Molekylærbiologi Modul I Roskilde Universitetscenter

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Im-F3 T-celle-immunitet Modul b10 E08

Im-F3 T-celle-immunitet Modul b10 E08 Forelæsningen tager udgangspunkt i recirkulationen af naive T-celler mellem blod og lymfe og mødet med antigen præsenteret af dendritiske celler i lymfeknuderne. Herunder kommer jeg ind på betydningen

Læs mere

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Niels Abildgaard Odense Universitetshospital DMF/IMF seminar Nyborg 16. November 2017 Inddeling af behandlinger IMIDs Immunterapi Andre nye lægemidler Kemoterapi

Læs mere

Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons Sygdom og andre hjernesygdomme

Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons Sygdom og andre hjernesygdomme Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Proteiner, der fungerer som 'vagthunde' afslører overraskende sammenhæng imellem Huntingtons

Læs mere

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b.

Opgave 1 Listeria. mørkviolette bakteriekolonier, se figur 1a. og b. 1. Angiv reaktionstypen for reaktion. 1 vist i figur 1b. Opgave 1 Listeria Bakterien Listeria monocytogenes kan være sygdomsfremkaldende for personer, der i forvejen er svækkede. For at identificere Listeria kan man anvende indikative agarplader. Her udnyttes

Læs mere

Epigenetik Arv er andet end gener

Epigenetik Arv er andet end gener Epigenetik Arv er andet end gener Indhold Indledning Afsnit1: Epigenetik og DNA Afsnit 2: DNA, nukleosomer og kromatin Afsnit 3: Epigenetik og celledifferentiering Afsnit 4: Genetisk ens individer kan

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Den maligne neoplastiske celle

Den maligne neoplastiske celle Kursus i umorbiologi og klinisk onkologi, Januar 2010 Leif R. Lund Den maligne neoplastiske celle Cancercellers fænotype som grundlag for yp g g biologisk baseret cancerbehanding Cell, Vol. 100, 57-70,

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm)

CYP7A1 (0,1 nm) CYP7A1 (0nM) UBIC (0,1 nm) Opgave 1 Leveren spiller en central rolle i lipid metabolismen og i opretholdelse af lipid homeostasen i hele kroppen. Lipidmetabolismen er fejlreguleret hos blandt andet svært overvægtige personer samt

Læs mere

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen

Biomarkører ved neurologiske sygdomme. Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Thomas Christensen Biomarkører ved neurologiske sygdomme Identificere diagnostiske og prognostiske biomarkører for neurologiske sygdomme Biobank oprettet Samarbejde

Læs mere

Plantecellen. Plantecellen

Plantecellen. Plantecellen Anatomi og fysiologi Cellen: Livets byggesten Mindste selvstændige levende enhed Måles i µm ( 1 µm = 1/1000 mm) Meget variable Specifikke www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro. Telefon 99 122

Læs mere

Intercellulær komponenter og transport

Intercellulær komponenter og transport Intercellulær komponenter og transport En eucaryotic celle har mange funktioner, men det kræver at alle komponenter i cellen er adskilt af endomembraner, hvor i procaryotic celle har kun en komponent,

Læs mere

Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft

Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft Kan vi undgå kræft? Brug af naboproteiner og deres kontakter for at overliste kræft Birgitte Brinkmann Olsen & Olaf-Georg Issinger BMB, SDU 1. Alumnedag Lørdag den 12. september 2009 Kl.14.00 U53 Behandling

Læs mere

Skriftlig eksamen april 2017

Skriftlig eksamen april 2017 Studienummer: 1/10 Skriftlig eksamen april 2017 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Medicin og medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Differentieret genekspression

Differentieret genekspression Differentieret genekspression Hvordan fås differentieret genekspression udfra samme genrepertoire? Differentieret gentranskription (DNA-methylering, dosage compensation) Selektiv RNA processering i kernen

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Forårseksamen Med korte, vejledende svar

Forårseksamen Med korte, vejledende svar Studienummer: 1/10 Forårseksamen 2014 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke de uddybende forklaringer, tegninger etc., der i nogle af opgaverne også

Læs mere

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom

Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Oplyser vejen: En ny biomarkør for Huntingtons Sygdom En ny biomarkør afslører hjerneforandringer

Læs mere

Der ønskes en redegørelse for udvikling af kræft med fokus på livmoderhalskræft mulig forebyggelse og behandling af livmoderhalskræft

Der ønskes en redegørelse for udvikling af kræft med fokus på livmoderhalskræft mulig forebyggelse og behandling af livmoderhalskræft Side 1 af 29 21/12-2007 Opgaveformulering: Livmoderhalskræft Der ønskes en redegørelse for udvikling af kræft med fokus på livmoderhalskræft mulig forebyggelse og behandling af livmoderhalskræft Du skal

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 1

Studieplan Humanbiologi Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Når generne tændes i fiskens hud

Når generne tændes i fiskens hud Når generne tændes i fiskens hud TIL FORSVAR Jens Sigh (jsi@kvl.dk) Thomas Lindenstrøm (thl@kvl.dk) Jose Bresciani (job@kvl.dk) Kurt Buchmann (kub@kvl.dk) Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Institut

Læs mere

Forord. Januar 2007. Maria Rasmussen

Forord. Januar 2007. Maria Rasmussen Forord Denne specialerapport er resultatet af et eksperimentelt og et teoretisk arbejde, udført i perioden fra Oktober 2005 til Januar 2007 på Biokemisk Afdeling, Institut for Molekylær Biologi. Jeg vil

Læs mere

2. Otte barrierer. Cellens naturlige forsvar mod kræft

2. Otte barrierer. Cellens naturlige forsvar mod kræft 2. Cellens naturlige forsvar mod kræft Dette kapitel fortæller, hvordan en normal celle kan blive til en kræftcelle hvorfor kræft er en genetisk sygdom hvad der hindrer kræftudvikling Dine celler kan nå

Læs mere

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction

Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste A 1 Na + -glucosetransportør 2 Glucosetransportør 3 Na + /H + exchanger 4 Na +,K + ATPase 5 Acetylcholinreceptoren i den neuromuskulære junction Liste B A B C D E F Antiport Symport Passiv transport

Læs mere

-og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller

-og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller Hvordan forudsiger vi, om noget er kræftfremkaldende, -og hvordan beregner vi risikoen? Teorier for kræftudviklingsprocesser og risikovurderingsmodeller Helle Buchardt Boyd, Seniortoksikolog, cand. brom.

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- De monoklonale lymfocytter skal udgøre

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Hvorfor får man kræft?

Hvorfor får man kræft? ISBN 978-87-7082-201-5 Kræftens Bekæmpelse 2010 Kræftens Bekæmpelse kraeftkampen.dk Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Hvorfor får man kræft?

Læs mere

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede)

Kræft. Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 10/1/2010. news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 2010 Kræft Alex Hansen Euc-Syd Sønderborg HTX 1 Cancer cells. Densley, Ross. Set: http://www.ngpharma.com/ news/possible-cancer-vaccines/. 29.09.2010. (Billede) 10/1/2010 Titelblad Skolens navn: Euc-Syd

Læs mere

Immunsystemet - Ib Søndergaard. Biolearning. vores fantastiske forsvar mod sygdom. Immunsystemet tager fejl

Immunsystemet - Ib Søndergaard. Biolearning. vores fantastiske forsvar mod sygdom. Immunsystemet tager fejl Kursus for Folkeuniversitetet i Aarhus april-maj 2015. Immunsystemet - vores fantastiske forsvar mod sygdom. Alt materiale i denne fil (undtaget enkelte figurer fra citerede kilder) er Ib Søndergaard,.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer)

at du trænes i at genkende aminosyrer i en simpel proteinstruktur (pentapeptid = lille protein bestående af 5 (penta) aminosyrer) Elevvejledning til det Virtuelle Kræftlaboratorium Det Virtuelle Kræftlaboratorium stiller krav til en grundig forståelse af det centrale dogme inden for molekylærbiologien, hvordan DNA oversættes til

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

Noget gammelt, noget blåt

Noget gammelt, noget blåt Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Farvning for at forhindre død? Methylenblåt er gavnligt i mus med Huntingtons Sygdom Som et lyn

Læs mere

MITOSIS Part 5, Chapter 10 (439-487)

MITOSIS Part 5, Chapter 10 (439-487) MITOSIS Part 5, Chapter 10 (439-487) Lewin et al. (2006). CELLS. 1 st edition. Søren Tvorup Christensen, Ph.D. Associate Professor e-mail: stchristensen@aki.ku.dk > Department of Molecular Biology Section

Læs mere

Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi

Caseuge 1.1: Anatomi og fysiologi Modulplan for modul 1.1, Introduktion til basalfagene, 2017 Vigtigt: Modulplanens læringsmål angiver pensum. I tillæg til læringsmålene for forelæsninger, studiesal, kliniske øvelser og kliniske ophold,

Læs mere

HS er en hjernesygdom, ikke?

HS er en hjernesygdom, ikke? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ændringer i leveren hos patienter med Huntingtons Sygdom antyder, at mere forskning i 'hele kroppen'

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere