45. (SSF09/10/18) Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet Landbrug & Fødevarer, Videncenter for svineproduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45. (SSF09/10/18) Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet Landbrug & Fødevarer, Videncenter for svineproduktion"

Transkript

1

2 Indhold Teknologisk Institut, DMRI... 3 Forskning og forsøg (TI09/10/20) Reduktion af salt og fedtindhold (TI09/10/23) Konservering af kødprodukter (TI09/10/25) Ny Procesteknologi til kød og kødprodukter (TI09/10/27) Højt vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi (TI09/10/30) Måleteknologi til slagterierne (TI09/10/32) Dokumenteret holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød (TI09/10/33) Høj spisekvalitet af fersk svinekød (TI09/10/36) Miljø og bæredygtighed (TI09/10/37) Automatisering af tarmområdet (TI09/10/38) Automatisering af slagtegangen (TI09/10/39) Automatisering af opskæring, udbening og pakning (TI09/10/40) Forbedret arbejdsmiljø (TI09/10/41) Øget sporbarhed (TI09/10/42) Udvikling af innovationsevne (TI09/10/43) IKT-udvikling (TI09/10/44) Uddannelse og forskning på kødområdet (TI09/10/46) Bibliotek (TI09/10/48) Nemme og hurtige værktøjer til dokumentation af fødevaresikkerhed (TI09/10/49) Produktionseffektive værktøjer Hygiejnisk slagtning Optimeret brug af ingredienser Metoder og hygiejneberedskab PigVIEW dynamisk konsekvensanalyse Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Sortering og anvendelse af hangrise Dyrevelfærd (TI09/10/28) Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen (TI10/11/50) Dyrevelfærd - implementering af EU forordning 1099/ Danske Svineslagterier Afsætningsfremme (SSF09/10/01) Afsætningsfremme af svinekød Japan (SSF09/10/02) Afsætningsfremme af svinekød - England (SSF09/10/03) Afsætningsfremme af svinekød Tyskland (SSF09/10/04) Afsætningsfremme af svinekød Sverige (SSF09/10/05) Afsætningsfremme af svinekød - Kina (SSF09/10/06) Svinekød- mad, måltider og ernæring (SSF09/10/07) Afsætningsfremme af svinekød DK (SSF09/10/08) Markedsorienterede kvalitetstandarder (SSF09/10/09) Markedsdata og bearbejdning (SSF09/10/10) Statistik og prognoser Fokus Fødevarer Forsknings- og uddannelsesindsats i svinekødssektoren Sygdomsforebyggelse (SSF09/10/15) Fødevaresikkerhed (SSF09/10/14) Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme (SSF09/10/13/16) Veterinær- og fødevareforhold (SSF09/10/13/16) Veterinært beredskab og information Kontrol... 48

3 45. (SSF09/10/18) Salmonellahandlingsplan for svin, zoonosekontrol samt resistensområdet Landbrug & Fødevarer, Videncenter for svineproduktion VSP Medfinansiering af initiativer under EU programmer (VSP09/10/51) Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin (VSP09/10/53) 35 fravænnede grise pr. årsso (VSP09/10/55) IKT og produktionsstyring (VSP09/10/60) Reduceret lugt (VSP09/10/63) Foderets effekt på miljø (VSP09/10/48) Optimering af økologisk produktion (VSP09/10/52 ) Billigere foder (VSP09/10/54) Fremtidens produktionssystemer (VSP09/10/61) Reduceret N-udskillelse og NH3 fordampning (VSP09/10/57) Alternativer til kastration (VSP09/10/65) Sunde løsgående søer (VSP09/10/66) Halebid og hele haler (VSP09/10/68) Beskæftigelses- og rodemateriale Løbe-/kontrolstalde Reduktion af dødelighed (VSP09/10/67) Farestier og stalde til løse søer (VSP09/10/75) Forbedring af sundheden hos svin (VSP10/11/79 ) Optimalt brug af antibiotika (VSP09/10/59) Turbo på Slagtesvin Landbrug & Fødevarer, Videncenter for svineproduktion VSP Sygdomsforebyggelse (VSP11/02) Kontrol af transportstandard Kontrol Kontrol og produktstandard Kødsaftanalyser, Salmonellahandlingsplan for svin Forskning og forsøg (VSP09/10/49) Avlsudviklingsprojekter (VSP09/10/62) Klima, ventilation og energi Københavns Universitet, KU Life Sygdomsforebyggelse (KU10/11/01) Biociders effekt på Salmonella (KU10/11/02) Undersøgelse af medicinforbrug til svin, sammenhæng med besætningsfaktorer og forenklet egenkontrol baseret på Vetstatdata (KU10/11/03) Mikroteknologisk chip til effektiv og billig analyse af antistof overfor svinepest Dyrevelfærd Markedsdrevet dyrevelfærd Løse søer Ny kombisti mere velfærd for både so og pattegrise Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får KKC Kontrol (KKC09/10/79) Kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin Danske Slagtermestre DSL Rådgivning Vidensdeling, vidensopbygning og formidling Kontrol Elektronisk system til udtagning af kødsaftprøver (DSL10/11/02) Fælles branchedatabase til registrering af fødevarekædeoplysninger for svin Slagteriskolen i Roskilde Uddannelse Oplevelsesgang om svinekød og det gode håndværk Danske Svineproducenter LDS

4 Afsætningsfremme (LDS09/10/93) Markedsovervågning af eksportmarkederne for danske smågrise, specielt det tyske marked84 Århus Universitet Dyrevelfærd (AU 09/10/91) Effekt af varmekilde til nyfødte pattegrise i løsdriftsstier med spaltegulv Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S Forskning og forsøg Storhytte til faringer på friland Odense Universitetshospital Forskning og forsøg Ny behandling af MRSA infektioner NB enkelte numre forekommer ikke i numerisk rækkefølge som følge af, at enkelte projekter er påvirket af tildelingen af tilskud fra EU (63 69), og dermed er flyttet i forhold til dette hovedfomål, og som følge af, at et uafsluttet projekt fra 2011 har opnået genbevilling efter 1. budget for 2012 (83). 2

5 Teknologisk Institut, DMRI Forskning og forsøg Projektets titel 1. (TI09/10/20) Reduktion af salt og fedtindhold. Projektstart: Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter De kødproduktproducerende virksomheder og myndighederne har fået viden om, hvilke muligheder og begrænsninger, der er ved produktion af salt- og fedtreducerede kødprodukter. Der er etableret viden om, hvad salt betyder for holdbarhed af slicede MA-pakkede kødprodukter. Der er givet anbefalinger til, hvordan kødindustrien kan fremstille 2 nye produkttyper: 1) Frysetørret snackprodukt bestående af fermenteret kød, frugter eller grøntsager. 2) Køddip bestående af kød, grøntsager, krydderurter. Ved bl.a. forbrugertest er det vist, at de nye produkttyper har en god spisekvalitet og holdbarhed. De nye produkter skal være med til at skabe nye markedsindgange og dermed øge salget af kødprodukter. Challegetest har vist, hvordan 26 kombinationer af salt/vand (1,6%-3,7%) og varmebehandling (F 0-værdi fra 0,5 til 3,3) påvirker drab af C. sporogenes i skinkekonserves. Data anvendes til sammenligning af holdbarhed/sikkerhed i form af parameteren bombage 50 (tid til 50% af dåserne er bomberet). Samlet bidrager projektets resultater løbende til et solidt beslutningsgrundlag for de kødproducerende virksomheders arbejde med salt- og fedtreduktion set i forhold til såvel fødevaresikkerhed, holdbarhed og kvalitet. Projektets formål Projektet skaber grundlag for, at der industrielt kan produceres kødprodukter med reduceret indhold af salt, fedt og mættet fedt uden, at produkternes smag, funktionelle egenskaber, sikkerhed og holdbarhed kompromitteres. Alternative ingredienser tilsættes og kombineres for at afhjælpe de gener, som reduceret salt og fedt kan forårsage. Et frysetørret snackprodukt bestående af fermenteret kød frugter eller grøntsager samt 5 køddip er udviklet Der er gennemført 26 challengetest, som sammenligner vækst af C. sporogenes (toksinnegativ C. botulinum) i traditionelle og saltreducerede recepter ved varmebehandling til forskellige F-værdier Beregning af kødprodukters indhold af natrium forskellige ingrediensers bidrag Notat som beskriver KCl s betydning for bitter smag i kødprodukter Holdbarhedsforsøg, som viser betydning af saltindholdet for holdbarheden af MA-pakkede kødprodukter Indsamling af status på saltreduktionsinitiativer i omverdenen Poster: New ham products with seaweed Iufost Brasilien. Indlæg: Erfaringer med produktudvikling med tang. Temadag: Tang som ny ingrediens, Teknologisk Institut, 2012 Erhvervsnetværk Havets Hus. Præsentation af DMRI s arbejde med tang Foredrag om muligheder og begrænsninger ved saltreduktion af kødprodukter for norsk fødevareindustri (Nofima, oktober 2012) Guidelines for reduktion af salt i kødprodukter (Teknologisk instituts hjemmeside, primo 2012) Artikel om saltreduktion i kødprodukter (er udarbejdet, indsendes primo 2013 til Meat Science) Karen Blom, DMRI Teknologisk Institut, tlf , 3

6 2. (TI09/10/23) Konservering af kødprodukter Projektstart: Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter Det er vist, at rå, blendede planter frosset ned eller frysetørret generelt bedst bevarer den antimikrobielle effekt. En lufttørring ved 50 C eller pasteurisering ved 90 C reducerer aktiviteten væsentligt Ramsløg har størst antimikrobiel aktivitet i selve løget og blomsten og væsentligt mindre i stængel og blade Af de 8 udvalgte bær og urter var specielt ribs, tyttebær, hvidløg og peberrod stærkt antibakterielle i bouillonmodellen. En undtagelse er dog hvidløg i spegepølser Kombinationer af ribs, tyttebær, peberrod og hvidløg viser ikke bakteriel hæmning og vækst af L. monocytogenes i kødproduktet i forhold til kontrolproduktet tilsat nitrit Undersøgelser af industrielt fremstillede kødprodukter med væsentligt mindre indhold af bær og urter viste derfor heller ingen væksthæmning. Derimod blev produkterne fundet sensorisk acceptable Den antimikrobielle effekt reduceres kraftigt, når fedt- eller proteinindhold øges, hvilket forklarer, hvorfor effekten ikke umiddelbart kan overføres fra laboratoriemodel til kødprodukt Bacteriocinproducerende starterkultur kan reducere L. monocytogenes i samme grad som en ikkebacteriocinproducerende kultur Ved at vælge en proces, der sikrer ph 4,7 og salt/vand højere end 10% og kombinere det med mild varmbehandling ved 60 C, kan der opnås 6 log reduktion af L. monocytogenes Samlet bidrager projektets resultater løbende til grundlaget for udvikling af nye produkter tilsat forskellige typer alternative og naturlige konserveringsprincipper. Projektets formål Projektet giver anbefalinger til, hvordan forskellige konserveringsprincipper, processer og fysiske konserveringsmetoder påvirker overlevelse og vækst af patogene bakterier i kødprodukter. Test af antimikrobiel aktivitet af 8 planter (enkeltvis og i kombination) i bouillonmodel, samt kødpølser og spegepølser Undersøgelse af, hvordan forbehandling af 8 bær og urter påvirker deres antimikrobielle aktivitet Undersøgelse af industrielt fremstillede kødprodukter med lavt indhold af bær og urter Hvordan påvirker fedt- og proteinindhold i kødprodukter samt varmebehandling den antimikrobielle aktivitet af de tilsatte bær og urter? Undersøgelse af, hvor i ramsløget, der er størst antimikrobiel aktivitet Bacteriocinproducerende starterkulturer er undersøgt for anti-listeriel effekt i spegepølser Poster vedr. BerryMeat på Food Festival, sept 2012 i Århus Omtale af BerryMeat i > 10 dagblade, magasiner og websites Statusrapport for BerryMeat 2012 til ICROFS/GUDP Artikel ( Forbruger accept af natuligt konserverede kødprodukter ) indsendt til Meat Science nov Deltagelse i ICROFS seminar 10. december 2012 i Årslev (BerryMeat) DMRI Nyhedsbrev december 2012 (BerryMeat) Pjece vedrørende Reduktion af L. monocytogenes i spegepølser er udgivet. Karen Blom, DMRI Teknologisk Institut, tlf , 4

7 3. (TI09/10/25) Ny Procesteknologi til kød og kødprodukter Projektstart: Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter Forsøg, deltagelse i kongresser/messer, besøg og systematisk nyhedsovervågning har ført til 25 nyhedshistorier i nyhedsbreve, der sendes pr. mail til abonnenter, samt er lagt på Teknologisk Instituts hjemmeside i overensstemmelse med målsætningen for 2012 Et innovationskonsortium baseret på opvarmning og afkøling af fødevarer er etableret og igangsat Der er arbejdet med udvikling af innovative nedkølingsteknologier og der er investeret i et prototype PEF*- opvarmningsudstyr på hvilket, der er foretaget indledende forsøg med kødprodukter Et termokamera er indkøbt til anvendelse f.eks. ved in-line dokumentation af temperaturer i forbindelse med opvarmning og nedkøling af kødprodukter Projektet med højtryk afsluttet med en workshop, der præsenterede resultaterne fra forsøg med saltindhold, holdbarhed og fremstilling af gourmetprodukter. KU-Science forventes at publicere artikel i løbet af 2013 Projektet sikrer, at nye og innovative tendenser og teknologier screenes, afprøves og vurderes. Information og viden herfra samles og formidles til kødindustrien via hjemmeside og nyhedsbreve, så kødindustrien har mulighed for nemt og ressourcebesparende at holde sig orienteret og opdateret. Projektets formål Projektets overordnede formål er at skabe et højt fagligt vidensniveau om nye tendenser og teknologier, der understøtter produkttilpasning og proces- og produktudvikling i forædlingsvirksomheder. Desuden kortlægges og afprøves nye teknologier til hurtigere opvarmning og nedkøling og det testes, i hvilket omfang højtryksbehandling kan anvendes. 4 nyhedsbreve, 2 besøg, 2 test og en læserundersøgelse Udvikling og afprøvning af ultralyd og magnetfelters evne til nedkøling Erhvervelse af e-cooker til opvarmning, indledende forsøg foretaget Erhvervelse af termokamera til dokumentation af forsøg Workshop afholdt om højtryk Formidling og vidensdeling vedr. projektet Nyhedsbreve udsendes til etableret mailliste og offentliggøres på TI s hjemmeside Workshop om højtryk er afholdt for interessenter og slutrapport er lagt i projektportal Videnskabelig artikel om højtryk forventes indsendt i 2013 fra KU-Science Innovationskonsortium om opvarmning og nedkøling er etableret pr informeret i PlusProces, Food&Culture og Ingeniøren Karen Blom, DMRI Teknologisk Institut, tlf , 5

8 4. (TI09/10/27) Højt vidensniveau - dyrevelfærd og råvareteknologi Løbende Projektets resultater og forventede effekter Projektets overordnede formål er at overvåge nyeste viden inden for dyrevelfærd på slagtedagen, kødkvalitet, kødteknologi, kvalitetsdokumentation og sensorik. På dette grundlag identificeres nye områder for udvikling af dansk svinekød, ligesom nye samarbejdsrelationer opbygges. Det har bl.a. ført til medvirken i det af Fødevarestyrelsen etablerede Måltidspartnerskab, ligesom en ansøgning om sensorisk kvalitetskontrol er indsendt til EU FP7 SME. Projektets formål Projektets formål er at opdatere DMRI om nyeste viden inden for dyrevelfærd, kødkvalitet, kødteknologi og kvalitetsdokumentation formidle og udveksle forskningsmæssig viden gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, uformel kontakt til forskere, myndigheder og dyreværnsorganisationer (internationalt, nationalt) medvirke ved igangsætning af forskningsinitiativer inden for kødområdet Ad hoc rådgivning af transportører samt support vedr. levering af umærkede svin Udarbejdelse af statistikker for 2011 omfattende dødelighed under transport og opstaldning Deltagelse i World Meat Congress (IMS), hvor dyrevelfærd bl.a. var på dagsordenen Deltagelse i møde på Dansk Standard, hvor relevansen af et forslag til etablering af ISO-standard for dyrevelfærd blev diskuteret Deltagelse i konference om dyrevelfærd på slagtedagen, herunder status for implementering af forordning 1099/2009 i Bruxelles, oktober 2012 Deltagelse i Videncenter for Dyrevelfærds konference 2012 Medvirken i Center for Imaging Food Quality (projekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd), hvor cases af relevans for kødindustrien er blevet identificeret. Deltagelse i projektmøder og medvirken med input til og gennemførelse af kødstudier Deltagelse i LMC s Muscle Food Network Ansøgning til GUDP om Bæredygtig økologisk svineproduktion med merværdi. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet Udarbejdelse af ansøgning til EU FP7 SME Development of an application to improve sensory quality control in food producing companies (FoodApp) i samarbejde med partnere fra Norge, Sverige, Island og Danmark Pork Academy har været afholdt med deltagelse af 20 japanske industrikunder af dansk svinekød Seminar om svinekødets kvalitet er afholdt for repræsentanter fra den svenske detailhandel Indlæg på L&F's masterclass for UK-repræsentanter Deltagelse i den international kødforskerkongres ICoMST 2012 bl.a. med poster om dokumentation af dyrevelfærd Deltagelse i 5 th European Conference on Sensory and Consumer Research med to postere Susanne Støier, , 6

9 5. (TI09/10/30) Måleteknologi til slagterierne Projektstart: WP1: Projektafslutning: WP1: WP2, WP3: Løbende Projektets resultater og forventede effekter WP1 CT-skanner til udbytteoptimeret fødevareproduktion: Ved indgangen til 2012 forelå et forsøgsudstyr i fuld skala til test i laboratoriet. Testresultaterne er anvendt til at optimere udstyret funktionelt og omkostningsmæssigt og til design af prototype. Målet var en færdig prototype i Dette lykkedes med hensyn til signaltolkning, men én af de centrale delkomponenter, detektorsystemet, blev mere omfattende end forventet tillige med store forsinkelser fra komponent- og underleverandører. En funktionsmodel er klar primo 2013 og prototypen medio 2013 med ca. et års forsinkelse. WP2 Opdatering af klassificeringsudstyr (AutoFOM DK): Der er gennemført en kalibrering af et nyt online klassificeringsudstyr ved hjælp af reference-måling i CT skanner. Det var første gang, denne mulighed i et nyt EU-regulativ blev anvendt, og resulterede i et meget hurtigt gennemførelses- og godkendelsesforløb i EU. Supplerende dokumentation af referencemetoden på basis af nye data blev udarbejdet. WP3 Højt fagligt niveau for måleteknik: Deltagelse i NEXIM-projektet, hvor der er gennemført en række røntgenmålinger på Paul Scherrer Instituttet på fersk kød og kødprodukter, resultater som for en dels vedkommende er publiceret i internationale tidsskrifter. Målingerne har været fokuseret på detektion af vanskelige fremmedlegemer som papir, plast og fiberholdige materialer. Der er gennemført de indledende forsøg med multispektral vision til detektion af fremmedlegemer på overfladen af kødprodukter. Derudover har de afsluttende eksperimenter med kanyledetektoren været inkluderet i dette projekt og udarbejdelse af artikel om optimering. Projektets forventede effekt er, at slagterierne har et optimalt videngrundlag for at afregne og sortere nøjagtigt samt leve op til de højeste standarder for produktsikkerhed og kvalitet. Endvidere forventes afledte effekter af nøjagtig afregning og sortering i retning af produktion af netop den kvalitet, der efterspørges og dermed skaber mest værdi henholdsvis optimale valg i konverteringen af råvaren til produkter ift. udbytter, kvalitet og hjembragt pris. Projektets formål Udvikling og implementering af en On-line CT-skanner, der giver detaljerede data om råvarerne til prototypeniveau. Varetagelse af generelle problemstillinger vedrørende klassificering herunder danske interesser i EU. Rådgivning og formidling inden for målesystemer samt deltagelse i nationale og internationale netværk som CIA-CT og FAIM. 1. Robusthedstest af online CT-skanner og design af funktionsmodel/prototype 2. Re-analyse af referencemetode til kalibrering af klassificeringsudstyr 3. Måling af protein denaturering med Raman spektroskopi. 4. Målesession i Schweitz i NEXIM, juli Bachelor-projekt i multispektral vision, afsluttet juni 2012, publiceret på ICOMST Genopbygning af kanyledetektoren 7. Formidling Artikel i Fleischwirtschaft: Optimierte Planung mit virtuellen Produkten (oversat til engelsk og efterfølgende også til russisk og kinesisk) Temadag om detektion af fremmedlegemer Poster på ICOMST, Canada. Seks virksomhedsbesøg for NEXIM-projektdeltagere Bachelor-projekt på KU vedr. detektion af fremmedlegemer Eli Vibeke Olsen, Mob.: , 7

10 6. (TI09/10/32) Dokumenteret holdbarhed på køl og kvalitet af fersk kød Projektstart: Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter Indsamling af data til udarbejdelse af holdbarhedsmodel for saltet fersk kød (bacon) er påbegyndt. De foreløbige resultater viser, at bacon bliver harsk, men det fordærver ikke, som tilfældet er med fersk kød. Indsamling af data til udarbejdelse af holdbarhedsmodel for frosset kød er påbegyndt. Forsøget forløber planmæssigt med et månedligt udtag (fortsættes i yderligere 1½ år). Vidensopsamling for detailpakning af fersk svinekød er udarbejdet. Fordele og ulemper ved 2- og 3-gassystemer er dokumenteret for farve, lugt, spisekvalitet, holdbarhedstid og svind af hakket kød og koteletter. o Holdbarhed og kvalitet afhænger af produkttype, gassammensætning og lagringstid o Den længste holdbarhed opnås på koteletter og skinkesnitsler, mens hakket bov og koteletter har en betydelig kortere holdbarhed o Ved både høje og lave iltkoncentrationer i pakningerne er lugt den holdbarhedsbegrænsende faktor o Øget CO 2 i pakkerne gav ikke markant længere holdbarhed, men øgede risikoen for huldannelse og mindre saftigt kød o For optimal spisekvalitet bør kuldioxid, oxygen og lagringstid begrænses mest mulig (afhænger af produkttype) Guidelines for en optimal sammensætning af gas er udarbejdet for hakket kød, koteletter, skinkesnitsler og stegeflæsk i skiver En ansøgning til Norma og Frode Jacobsens Fond om medfinansiering af et ph.d.-studium er blevet bevilget. Studiet vil omhandle samspillet mellem råvarekvalitet, pakkegas og spisekvalitet. Effekten af projektets resultater kan vurderes, efter i hvor høj grad industrien anvender de udviklede holdbarhedsmodeller, guidelines for optøning, nye pakketeknologier og guidelines for gassammensætninger. Projektets formål Projektets overordnede formål er at frembringe dokumentation om optimale betingelser for holdbarhed og kvalitet af fersk og marineret svinekød. Projektet er opdelt i to delprojekter omhandlende "den udvidede holdbarhedsmodel" og "optimeret detailpakning af svinekød". Langtidslagringsforsøg med ansaltet og frosset kød Lagringsforsøg på display af detailpakket kød i forskellige gassammensætninger Kemiske, mikrobiologiske og sensoriske analyser af kvalitet efter lagring og ved pakning i alternative gassammensætninger Udarbejdelse af vidensopsamling og ansøgninger om medfinansiering af fremtidige projektaktiviteter Indlæg ved Mestermøderne, der er en kombineret workshop/seminar for slagteribranchens ledende medarbejdere (september 2012). Lars Kristensen, , 8

11 7. (TI09/10/33) Høj spisekvalitet af fersk svinekød Projektstart: Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter Projektet omfattede tidligere 3 delprojekter, hvoraf de to afsluttedes med udgangen af Det tredje delprojekt om alternative racer afsluttedes i Projektet har ikke produceret nye resultater i De resultater, der tidligere er opnået, er blevet rapporteret og formidlet i Delprojektet har skabt et videngrundlag for virksomhedernes beslutning om igangsætning af en egentlig produktion af alternative krydsninger. Hovedkonklusionen fra delprojektet om alternative racer er, at det anbefales at anvende krydsninger med iberiske orner, hvis ønsket er at lave en specialproduktion målrettet en gourmetniche. Flere svineproducenter har - på basis af deres deltagelse i en workshop afholdt i projektet - søgt oplysninger om, hvordan de kan komme i gang med en produktion baseret på iberiske orner. Projektet formål Delprojektets mål var at finde en optimal krydsning til produktion af gourmetkød. Det er blevet undersøgt, om spisekvaliteten kan forbedres ved brug af alternative racer (ungarske uldgrise og iberiske sortfodssvin) i krydsning med traditionelle racer. 2012: Deltagelse i rapportering og formidling i det af Fødevareministeriet støttede projekt Nye gourmetsvinekødsprodukter opnået ved molekylær forståelse af alternative racer og højtryksbehandling. Resultaterne har været fremlagt på en workshop med deltagelse af såvel primærproducenter, slagterier som forarbejdningsvirksomheder fra Skandinavien Resultaterne har været bragt i en artikel i Pig Progress. Denne artikel er endvidere blevet oversat til et japansk tidsskrift Endvidere har der været omtale i Effektivt Landbrug, Levnedsmiddelbladet, Fødevaremagasinet, Food Culture, Økologi og Erhverv, TV2 nyhederne, Landbrugsavisen, Food Supply samt Hyologisk Resultaterne er formidlet videnskabeligt som poster på ICOMST 2012 De sidste resultater vil blive formidlet som videnskabelige artikler i 2013 Lars Kristensen, , 9

12 8. (TI09/10/36) Miljø og bæredygtighed Projektstart: Projektafslutning: (løbende) Projektets resultater og forventede effekter Gennem projektet er det vist, at der fra procesvand brugt til rensning af smaltarme med en simpel mekanisk løsning kan opsamles ca. 270 kg fedtholdigt materiale pr. skift (ved slagtning i 2 skift er mængden ca. 550 kg pr. dag). Analyser af materialets sammensætning (34 % fedt) og kvalitet viser, at det er muligt at afsætte materialet til pelsdyrfoder sammen med andre fedtholdige dele fra tarmrenseriet og slagteriet. Ved at opsamle materialet nedsættes mængden af fedt i det afledte spildevand med ca. 50 mg fedt pr. liter, hvilket er ca. 20 til 25 % af en typisk udledning af fedt. Slagterierne tangerer ofte det maksimalt tilladte fedtindhold i spildevandet, og gennem den fundne metode til fedtfjernelse opnår slagterierne, at en del af det fedt, som er til gene i spildevandet, bliver konverteret til et salgbart produkt. Den fundne metode til behandling af vand fra rensning af smaltarme indgår i Dat-Schaub s planer for opdatering af de slagterier, hvor tilsvarende processer anvendes. Der er udarbejdet en bruttoliste med forslag til ressourcebesparelser på slagterier. DMRI s faglige viden forventes at indgå i den kommende revision af lugtvejledningen. Projektets formål Projektets formål er at medvirke til at minimere vand- og energiforbrug på slagterierne, indsamle data og oplysninger til dansk indspil til den kommende revision af EU s guidelines (BREF) for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi samt at udbygge viden om miljøforhold, herunder lovgivning og regulering af lugtforhold samt lugtreduktion. Pilotforsøg med opsamling af fedt fra procesvand til smaltarme Fuldskalaforsøg og dokumentation af potentiale Formidling til tarmrenserier og slagterier Afprøvning af overfladebehandlingers evne til at forbedre rengøringsvenlighed Indsamling af data om ressourceforbrug fra danske, tyske og franske slagterier Udarbejdelse af bruttoliste med forslag til ressourcebesparelser Afklaring af forskel mellem danske og tyske lugtmålinger Deltagelse i Miljøstyrelsens arbejdsgruppe med henblik på revision af lugtvejledningen Deltagelse i arbejdsgruppe om hvorledes den nuværende regulering løser lugtproblemer Deltagelse i spejlgruppe til support af dansk repræsentant i revision af den europæiske norm for måling af lugt Projektets resultater offentliggøres på TI s hjemmeside. Materiale, som indgår i den kommende BREF for slagterier, vil endvidere fremgå af Miljøstyrelsens hjemmeside. Claus Mosby Jespersen, , 10

13 9. (TI09/10/37) Automatisering af tarmområdet Projektstart: 01/2008 Projektafslutning: 12/2014 Projektet der løber over flere år, er opdelt i tre work packages. I 2012 er der opnået følgende delresultater: Projektets resultater og forventede effekter Work package Delresultat 2012 Automatisk pudsning af maver Der er udviklet en vision-baseret skæringsproces, som er under test. Netfedt-afskæringen er parat til at gå ind i prototypefasen. Automatisk skylning af bundender Forsøgsudstyret er blevet af testet med succes, og projektet er parat til at starte udviklingen af en prototype. Automatisk pudsning af fedtender Analysefasen er påbegyndt. Projektet forventes at bidrage til bedre arbejdsmiljø, reduktion af mandskabsbehov, øget produktkvalitet og mindre miljøbelastning. Projektets formål Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk behandling af tarme på danske svineslagterier. Work package Aktiviteter 2012 Automatisk pudsning af maver Der er gennemført omfattende forsøg med forskellige metoder til afskæring af kirtler. Ved udgangen af 2012 er en vision baseret skæringsproces under test. De indledende resultater er lovende. Netfedt-afskæringen er blevet udbygget med ekstra servo-akser som øger processens robusthed. Løsningen er blevet sammenbygget med en flækkeenhed som gør, at det endelige resultat modsvarer det, som den nuværende proces leverer. Automatisk skylning af bundender Forsøgsudstyret er blevet udviklet og er sluttelig testet med succes, så projektet nu forbereder prototypefasen. Automatisk pudsning af fedtender Analysefasen er indledt og projektet er parat til at gennemføre idégenerering. Der informeres om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside. Specifikationer og resultater gennemgås med følgegrupper med repræsentanter fra branchens virksomheder og organisationer (NNF og DI). Der sker en omfattende vidensdeling med samarbejdspartnere, der er involveret i udvikling og produktion af den nye teknologi. Henrik Grothe tlf

14 10. (TI09/10/38) Automatisering af slagtegangen Projektstart: 10/2003 Projektafslutning: 12/2014 Projektet der løber over flere år, er opdelt i tre work packages. I 2012 er der opnået følgende delresultater: Projektets resultater og forventede effekter Work package Resultat 2012 Udtagning af hjerteplucks, udstikning af kæber Automatisk sugning af flommerester Optimal svidning Projektet er indstillet, da det trods forsøg på omkonstruktioner desværre ikke kunne lykkes at løse væsentlige konstruktionsmæssige udfordringer. Delelementer kan dog udtages og bruges i fremtidige projekter. Der er udviklet en maskine, der automatisk kan fjerne flommerester fra bugen og fedt og kirtelrester fra mørbraden. Der er indført modifikationer af eksisterende svideovnes udførelse til reduktion af vedligeholdelsesomkostninger, energiforbrug m.m. Projektet forventes at bidrage til forbedret arbejdsmiljø og produktionsøkonomi. Projektet formål Work package Formål 2012 Udtagning af hjerteplucks, udstikning af kæber Automatisk sugning af flommerester Optimal svidning Udvikling af maskine til udtagning af tunge og organer fra en svineslagtekrop samtidig med at kæberne udstikkes. Udvikling af maskine til automatisk fjernelse af flommerester fra bugen og fedt og kirtelrester fra mørbraden. Eksisterende udførelser af svideovne skulle analyseres og det skulle resultere i indførelsen af modifikationer med henblik på reduceringen af vedligeholdelsesomkostningerne m.m. Work package Aktiviteter 2012 Udtagning af hjerteplucks, udstikning af kæber Automatisk sugning af flommerester Optimal svidning Der er gennemført en forsøgsrække på udviklet funktionsmaskine, der har været opstillet på slagteriskolen i Roskilde. Indkøringen af et funktionsudstyr på en produktionslinje er indledt. Der er gennemført analyser af eksisterende svideovnes udførelse og der er udarbejdet forslag til modifikationer af svideovnene. Der informeres om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside. Specifikationer og resultater gennemgås med følgegrupper med repræsentanter fra branchens virksomheder og organisationer (NNF og DI). Der sker en omfattende vidensdeling med samarbejdspartnere, der er involveret i udvikling og produktion af den nye teknologi. Carsten Jensen tlf

15 11. (TI09/10/39) Automatisering af opskæring, udbening og pakning Projektstart: 10/2007 Projektafslutning: 11/2013 Projektet der løber over flere år, er opdelt i tre work packages. I 2012 er der opnået følgende delresultater: Projektets resultater og forventede effekter Work package Resultat D-afsværing af kamme og backs Højere effektivitet i pakkerierne Forbedrede skærende værktøjer til opskæring og forædling Der er færdigudviklet en prototypemaskine til automatisk afsværing af kamme og backs, der har eftervist stort indtjeningspotentiale Der er fundet metoder og udstyr, der kan reducere antallet af medarbejdere i pakkerier. Der er gennemført en afprøvning af et nyt knivstål. Her er der opnået standtider der er 7 9 gange længere end hvad der kan opnås med de normale knivstål. Der er eftervist et stort besparelsespotentiale. Projektet forventes at bidrage til forbedret arbejdsmiljø og produktionsøkonomi. Projektet formål Work package Formål D-afsværing af kamme og backs Højere effektivitet i pakkerierne Forbedrede skærende værktøjer til opskæring og forædling Udvikling af maskine til automatisk afsværing af kamme og backs, hvor der efterlades et ensartet fedtlag på delstykket. Reduktion af omkostninger gennem automatisering og effektivisering af pakkerierne. Udvikling af nye skærende værktøjer med væsentlig længere standtid og driftsomkostninger. Work package Aktiviteter D-afsværing af kamme og backs Indkøringen af 0-Seriemaskinen på en produktionslinje er afsluttet og den endelige afleveringstest gennemført. 0-seriemaskinen er godkendt og overdragelsen til slagteriet er sket. Højere effektivitet i pakkerierne Forbedrede skærende værktøjer til opskæring og forædling I Der udarbejdet et katalog over de processer der vil kunne automatiseres. Kataloget rangordner processerne så de letteste kan tages først. Der er gennemført produktudvikling af et nyt stål til skærende værktøjer. Igangsat fremstilling af knivsæt til Vemac 130 hakkemaskine. Der informeres om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside. Specifikationer og resultater gennemgås med følgegrupper med repræsentanter fra branchens virksomheder og organisationer (NNF og DI). Der sker en omfattende vidensdeling med samarbejdspartnere, der er involveret i udvikling og produktion af den nye teknologi. Carsten Jensen tlf

16 12. (TI09/10/40) Forbedret arbejdsmiljø Projektstart: 10/2008 Projektafslutning: 03/2014 Projektet der løber over flere år, er opdelt i tre work packages. I 2012 er der opnået følgende delresultater: Projektets resultater og forventede effekter Work package Resultat 2012 Øget brugervenlighed af produktionssystemer Automatisk rengøring af svinetransportvogne på slagteriet - AUVO In-line udstyr til automatisk ridsning af kamme Der er opbygget et samlet og operativt system for træning og certificering af forskellige medarbejdergrupper, hvor systemet løbende kan tilpasses industriens behov, resulterende i lavere produktionsomkostninger, forbedret psykisk arbejdsmiljø, større medarbejdertilfredshed samt højere kvalitet og udbytter. AUVO en er installeret til vask af svinetransportvogne, resulterende i bedre kapacitetsudnyttelse, bedre arbejdsmiljø, samt reduceret risiko for overførsel af smitte mellem leverandører. Der er færdigudviklet et udstyr til automatisk ridsning af kamme, der på en produktionslinje vil udgøre et stort besparelsespotentiale. Aktiviteterne forventes at bidrage til lavere produktionsomkostninger, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, større medarbejdertilfredshed og højere kvalitet og udbytter. Projektet formål Work package Formål 2012 Øget brugervenlighed af produktionssystemer Automatisk rengøring af svinetransportvogne på slagteriet - AUVO In-line udstyr til automatisk ridsning af kamme Der skulle opbygges et samlet system til træning og certificering af operatører der skulle resultere i lavere produktionsomkostninger, forbedret psykisk arbejdsmiljø, større medarbejdertilfredshed m.m. Der skulle udvikles en stationær semiautomatisk vaskerobot til rengøring og desinficering af svinetransportvogne indvendigt resulterende i tid- og vand besparelser m.m. Der skulle udvikles et udstyr til automatisk ridsning af kamme uden ben, hvor udstyret skulle konstrueres så det frit kunne kobles ind og ud af linjen efter behov og med en kapacitet på 700 kamme i timen. Work package Aktiviteter 2012 Øget brugervenlighed af produktionssystemer Automatisk rengøring af svinetransportvogne på slagteriet - AUVO In-line udstyr til automatisk ridsning af kamme Der er udviklet nye moduler til træning og certificering af forskellige medarbejdergrupper. Der er installeret en vaskerobot på et dansk slagteri, hvor indkøring og optimering af prototypeudstyret er i gang. Der er gennemført en metodeudvikling, afprøvet forsøgsudstyr samt fremstillet en funktionsmodel af maskinen der er testet på et slagteri såvel off-line som in-line. Der informeres om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside. Specifikationer og resultater gennemgås med følgegrupper med repræsentanter fra branchens virksomheder og organisationer (NNF og DI). Der sker en omfattende vidensdeling med samarbejdspartnere, der er involveret i udvikling og produktion af den nye teknologi. Jens Ulrich Nielsen tlf

17 13. (TI09/10/41) Øget sporbarhed Projektstart: Projektafslutning: WP1: 1/ /2012 Løbende projekt WP2: 1/ /2013 Projektets resultater og forventede effekter Dette projekt består af 2 delprojekter som begge handler om sporbarhed: WP1: Sporbarhed og batchstyring højt fagligt vidensniveau (løbende projekt): Projektet holder løbende øje med aktiviteter og følger udviklinger inden for sporbarhedsrelaterede emner. WP 2: Gruppevis levering af umærkede slagtesvin Optimering og opsamling af erfaringer: Systemet for gruppevis levering af slagtesvin er færdigudviklet, implementeret og godkendt primo Projektet har løbende fulgt driften med det formål at opsamlede erfaringer fra brugen af systemet. Projektet er således med til at effektivisere arbejdsgange omkring levering af umærkede slagtesvin. Projektets formål WP1: Sikre et højt fagligt vidensniveau inden for sporbarhed og batchstyring. Arbejdspakken identificerer løbende nye muligheder eller anvendelser, som kan føre til nye separate projekter. WP 2: I dette optimeringsprojekt opsamles erfaringer løbende og mulige optimeringstiltag identificeres og implementeres. WP1: Af specielle fokusområder er der i projektet arbejdet med: - Teknologier til sikring af sporbarhed med 2D-koder og RFID-teknologier. - Deltagelse i møder med fødevarevirksomheder omkring batchstyring - Udført litteraturstudier WP2: I projektet er der arbejdet med erfaringsopsamling og innovationstiltag med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger der er observeret i de allerede etablerede installationer. Konkret er der arbejdet med: - Flytning af grise mellem flere stalde - Funktionaliteten omkring batchskift og sikker identificering af dette på stødbordet er ændret og en ny version er i drift - 1 af 2 programmer som stadig er i prototype-fasen er udviklet til 0-serie Temadage Poster på ICOMST, Canada. Via materiale på Teknologisk Instituts hjemmeside Peter Bisgaard Andersen, tlf , 15

18 14. (TI09/10/42) Udvikling af innovationsevne WP1-3: Løbende WP4: Projektstart: 09/2012 Projektafslutning: 12/2014 Projektet der løber over flere år, er opdelt i tre work packages. I 2012 er der opnået følgende delresultater: Projektets resultater og forventede effekter Work package Resultat 2012 Undersøgelse af ideer til nye projekter og ny slagteriteknologi Evaluering af tidligere gennemførte projekter Slagteri 2025 Der er opbygget viden og indsamlet nye ideer til effektivisering af industriens produktion og skabt grundlag for fremtidig innovation. Der er opsamlet, systematiseret samt brugt viden og erfaring fra tidligere projekter til at forbedre allerede udviklet teknologi og udvikle bedre løsninger. Der er foretaget forventningsafstemning, planlagt processer for indsamling af viden og tilrettelagt en gennemgang af hele produktions-flowet med henblik på forandring og udvikling. Projektet forventes at bidrage til et højere økonomisk udbytte af industriens investeringer i de ny teknologi og produktionsprocesser. Projektet formål Work package Formål 2012 Undersøgelse af ideer til nye projekter og ny slagteriteknologi Evaluering af tidligere gennemførte projekter Slagteri 2025 Der skulle indsamles oplysninger om nye teknologiske muligheder der skulle sammenholdes med industriens behov og problemstillinger. Der skulle opsamles erfaringer fra gennemførte projekter, og der skulle opbygges ny viden om virksomhedsindretning, kapacitetsbehov, samspil mellem produktionsanlæg og den praktiske håndtering af udstyr m.v. Der skulle arbejdes hen imod en besvarelse af følgende spørgsmål: Hvordan skal en dansk slagterivirksomhed se ud i 2025 for at være konkurrencedygtig på det internationale marked? Work package Aktiviteter 2012 Undersøgelse af ideer til nye projekter og ny slagteriteknologi Evaluering af tidligere gennemførte projekter Slagteri 2025 De nyeste teknologiske muligheder er indsamlet både nationalt og internationalt og mulighederne er sammenholdt med industriens behov og problemstillinger. Der er genereret ideer udviklet i form af analyser og forundersøgelser til kommende innovationsprojekter. Der er opsamlet viden og erfaringer omkring udstyr, uddannelse og certificering af driftspersonale, vejledning i implementering af ny teknologi, job og kvalifikationsprofiler m.m. Der er forventningsafstemt, dannet arbejdsgrupper og indsamlet viden. Der informeres om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside. Specifikationer og resultater gennemgås med følgegrupper med repræsentanter fra branchens virksomheder og organisationer (NNF og DI). Der sker en omfattende vidensdeling med samarbejdspartnere, der er involveret i udvikling og produktion af den nye teknologi. Jens Ulrich Nielsen tlf

19 15. (TI09/10/43) IKT-udvikling Projektstart: Projektafslutning: 01/ / Løbende Projektets resultater og forventede effekter Projektet sikrer og udvikler fortsat systemer, der benyttes i slagteprocessen. Projektet varetager bl.a. implementering af myndigheds- og afregningsrelaterede regler. Dialogen med disse myndigheder indgår som en del af projektet. Projektet forventes at bidrage til sikring af høj veterinær status, optimal udnyttelse af råvarer og produktivitetsforbedring. Projektets formål IKT-udvikling udvikler løbende de nødvendige systemer, der benyttes på danske slagterier til produktregistrering. Dette gælder specielt afregningsdata, vægt og kødprocent samt håndtering af data ved sundhedsgodkendelse. Endvidere udvikles der programmer til optimering af råvareudnyttelsen og prøveudtagning, jf. gældende lovgivning. I 2012 er der i projektet arbejdet med - Kravspecificering for ny MesterPC, herunder dialog med bruger - Data-interface til AutoFom3 så dette problemfrit kan kobles til eksisterende datasystem - Analyse af unødigt mange Salmonella-udpegninger for enkelte producenter. Dette er sket i samarbejde med Landbrug & Fødevarer - Dialog med Logica omkring distribution af Salmonella-data - Udvikling af basissoftware så udgifter til databaseprogrammer kan reduceres i forbindelse med mindre datasystemer - Løbende dialog med Klassificeringskontrollen herunder implementering af nye regler Projektets resultater offentliggøres løbende via nyhedsbreve og Teknologisk Instituts hjemmeside. Peter Bisgaard Andersen, tlf.: , 17

20 16. (TI09/10/44) Uddannelse og forskning på kødområdet Løbende. Projektets udbytte og effekt Projektets overordnede formål er at fremme kødforskning på internationalt niveau samt at sikre et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater til kødindustrien. Dette sker bl.a. ved medfinansiering af ph.d.-studier samt tilrettelæggelse af praktikforløb inden for kødområdet for studerende på videregående uddannelser. I 2012 blev et af de medfinansierede ph.d.-projekter afsluttet, og der blev ydet tilskud til tre igangværende ph.d.- projekter. Projekterne repræsenterer meget forskellige fagområder og bidrager således til at sikre bredde i kødforskningen. Projektets formål Projektets mål er at fremme kødforskning på internationalt niveau samt at sikre et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater til kødindustrien. Målene for 2012 var at medfinansiere tre 1/3 ph.d.-stipendier pr. år, og at 7 levnedsmiddelstuderende i 2012 valgte praktik inden for kødområdet. Et mål med projektet er endvidere at bidrage til koordinering og initiering af kødforskning i Danmark. Projektets faglige forløb Et af de medfinansierede ph.d.-projekter "Realistic Virtual Cuts er afsluttet i Et nyt ph.d.-projekt: Monitoring Animal Wellbeing er igangsat i Der er ydet tilskud til to igangværende ph.d.-projekter: Public perceptions of animal welfare in the pig sector og Use of Raman spectroscopy for monitoring meat quality in meat industry. Københavns Universitet (KU) valgte i 2011 at nedlægge muligheden for at specialisere sig i kødvidenskab. Alligevel ønskede 2 studerende et praktikforløb inden for kødområdet. Praktikforløb blev derfor tilrettelagt for de 2 studerende, således at de både kunne komme på de tre ugers ophold på Slagteriskolen og i praktik. Praktikforløbene blev gennemført i samarbejde med AgResearch MIRINZ i New Zealand. Flere studerende fra såvel KU som DTU har derudover haft praktikophold på DMRI uden for rammerne af kødpraktik. LMC's netværk for kødforskning blev forsøgt opretholdt i Derfor blev alle universiteters kødforskningsområder besøgt, og interessen blandt forskere for opretholdelse af netværket blev vurderet. P.t. er der ikke umiddelbart en samlende platform for dansk kødforskning, men mange forskningsområder benytter kødindustrien og kødprodukter som eksempler i forskningen. I oktober blev afholdt et symposium "From Research to Innovation" i samarbejde med INSPIRE. DMRI afholdt idegenereringsseminar for universitetspartnere og interessenter i januar Som et led i ph.d.-projekterne er der publiceret afhandlinger samt en række videnskabelige artikler, ligesom kongresbidrag er udarbejdet. Susanne Støier,

21 17. (TI09/10/46) Bibliotek Projektstart: Løbende Projektafslutning: Projektets resultater og forventede effekter Vedligeholder adgange til og overvågning af relevant viden og forskning Fastholder højt vidensniveau Inspirationskilde for nye initiativer Sikrer at forsknings- og udviklingsaktiviter gennemføres på oplyst grundlag Projektet formål Biblioteket skal sikre en effektiv videnhjemtagning og -overvågning samt stille relevant materiale til rådighed. Research i videnskabelige databaser og på internettet Litteratur- og informationssøgning Vedligehold og opdatering af databaseadgange og materialer (trykte/elektroniske) Fremskaffelse af relevant og efterspurgt materiale Løbende overvågning og formidling af fagrelevant information Registrering af udgivelser fra medarbejderne Løbende orientering pr. mail om bibliotekets tiltag Introduktion af nyansatte til bibliotekets ydelser Artikel i Fleischwirtschaft International nr. 1, 2012, side Hjemmeside med fakta på Teknologisk Instituts hjemmeside Susanne Støier, , 19

22 18. (TI09/10/48) Nemme og hurtige værktøjer til dokumentation af fødevaresikkerhed Projektstart: Projektafslutning: (ifølge 2012 beskrivelse) Projektets resultater og forventede effekter Projektet sikrer, at virksomhederne får adgang til en bred vifte af matematiske modeller, som på en nem og hurtig måde kan hjælpe dem med dokumentation af kødprodukters fødevaresikkerhed og holdbarhed. Dokumentationen kan anvendes til kunder og myndigheder, som efterspørger dokumentation af kødprodukternes sikkerhed i forhold til drab, hæmning eller vækst af patogene bakterier, samt til fastsættelse af holdbarhed i forhold til konservering af produktet Modellerne kan anvendes internt på virksomhederne til fastlæggelse af håndtering af produkterne i forhold til konservering og holdbarhedstider Fordelen ved at have adgang til de matematiske modeller er, at de giver et hurtigt og præcist svar, som kan sendes til kunden med det samme Ved at kunne anvende disse modeller, sparer virksomhederne udgifter og tid til challengetest omkostninger, der let beløber sig til 100 tkr. og som forsinker en produktion til en ny kunde med 1-2 måneder Projektets formål Projektet giver kødindustrien nye samt opdaterede og validerede modeller, baseret på data genereret i kødprodukter. Modellerne anvendes til dokumentation af fødevaresikkerhed ved produktion og distribution af kødprodukter, samt til vurdering af holdbarhed. Der er genereret data til udvidelse af Listeria-modellen, så det bliver muligt at prædiktere vækst af Listeria i bredere interval for salt i vand og ved skiftende temperaturer Der er genereret data til udvidelse af Conferm modellen (spegepølser), så det bliver muligt at prædiktere reduktion af patogener ved forskellige fermenteringstemperaturer. Der er igangsat indsamling af data, så det bliver muligt at anvende modellen til farser med forskellige ph-værdier Til holdbarhedsmodellen er der udviklet enzymassay til detektion af fordærvere. Der er gennemført holdbarhedsforsøg til test af disse samt udvælgelse af de bedst egnede assays til udvikling af en generisk holdbarhedsmodel. Det forventes, at det er muligt at udvikle en holdbarhedsmodel, som forudsiger holdbarhed af kogte kødprodukter Conferm, model til prædiktion af reduktion af patogener under spegepølseproduktion er præsenteret på Food Micro 2012 i Istanbul Der er udarbejdet én videnskabelig artikel vedr. udviklingen af Conferm-modellen Der er afholdt work-shop i brug af Conferm model med 70 deltagere Kurser i brug af prædiktive modeller udbydes løbende på DMRI s werbsite for efteruddannelse Pjece med kort beskrivelse af de prædiktive modeller foreligger og uddeles i forbindelse med foredrag og kurser. Resultater fra de indledende forsøg med udvikling af holdbarhedsmodel forventes præsenteret på konferencen: "Microbial Spoilers in Food 2013 Karen Blom, DMRI Teknologisk Institut, tlf , 20

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Resultatopgørelse Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 7.299 8.197 4,4 12,3

Læs mere

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017 Svineafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2016 givet tilskud til 82 projekter for i alt 164.839 tusind kr. i 2017. I fondens budget for 2017 er de enkelte

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Svineafgiftsfonden 2012

Svineafgiftsfonden 2012 Svineafgiftsfonden 2012 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold... 2 Konservering af kødprodukter... 3 Ny procesteknologi... 4 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed... 5

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010

Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010 Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold... 2 Nye produkttyper med merværdi... 3 Konservering af kødprodukter... 4 Ny procesteknologi til kød

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat

Bær & urter til konservering af kødprodukter. BerryMeat Bær & urter til konservering af kødprodukter BerryMeat Aktiviteter hos TI-DMRI /WP2 og 4 Udvælge potentielle urter og bær til naturlig konservering (sammen med WP 1 og WP 3) Dokumentere urternes antimikrobielle

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

39. Tværgående Markedsudvikling Sygdomsforebyggelse Fødevaresikkerhed Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme

39. Tværgående Markedsudvikling Sygdomsforebyggelse Fødevaresikkerhed Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme Indhold Teknologisk Institut, DMRI... 4 Forskning og forsøg... 4 1. Reduktion af salt- og fedtindhold... 4 2. Konservering af kødprodukter... 5 3. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter... 5 4. Højt

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 - Ændringsbudget 2015 Resultatopgørelse Basisbudget 2015 Ændringsbudget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 8.197

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Beretning Nr. 47 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Projektstart: januar 2010 Projektafslutning: december 2011 Projektstart: 28.04.10 Projektafslutning:

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Ændringsbudget 2015 (senest indsendte) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion

DANSK SVINEPRODUKTION ÅR Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion DANSK SVINEPRODUKTION ÅR 2025 Christian Fink Hansen, sektordirektør Svineproduktion 1.5.2017 2.. FRAVÆNNEDE GRISE PER KULD - STIGNINGEN FORTSÆTTER MANGE ÅR FREM! FREMTIDSGRISEN 2027? Forudsætning og fundament

Læs mere

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Henning Good Projektsælger Jyden Bur Dagsorden Jyden Bur Firmaet Jyden Bur præsentation Innovation og udvikling. Erfaringer med farestier

Læs mere

Budgetredegørelse ændringsbudget 2013

Budgetredegørelse ændringsbudget 2013 Budgetredegørelse ændringsbudget 2013 Svineafgiftsfondens bestyrelse godkendte på deres møde d. 10. september et ændringsbudget for 2013. I budgettet er ændringerne markeret med fed skrift i henholdsvis

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Projektnavn: Salt- og fedtreducerede kødprodukter med god kvalitet

Projektnavn: Salt- og fedtreducerede kødprodukter med god kvalitet Projektstatus 4. kvartal 2012 - Danske virksomheder 2013-01-23 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000207-12 Mikrobiologisk overvågning og beredskab Susanne Mansdal Højt fagligt vidensniveau vedligeholdes

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013

Velkommen til staldseminar 2013. Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 Velkommen til staldseminar 2013 Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 VSP s bud på udviklingen af den danske svineproduktion Direktør Nicolaj Nørgaard 08-05-2013 04.06.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser Hangriseproduktion Ekspertgruppe DLBR svinestalde 10. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion Den politiske dagsorden Hangriseproduktion DK Hangriselugt Hangrisekød Hangriselugtstoffer

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Maj 2015 BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Svineafgiftsfonden opkræver midler i henhold til lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 om administration

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP ISO17025 accreditation FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP We strive to protect food against unwanted microorganisms w w w. i s i f o o d p r o t e c t i o n. c o m Historien bag: - hvordan idéen opstod

Læs mere

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion

PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion PUBLIC CONCERN Christian Fink Hansen, sektordirektør SEGES Svineproduktion 1.5.2017 UDFORDRINGER Dyrevelfærd Antibiotika/zink Bæredygtighed (Konkurrenceevne slagtesvin) GRISEN 2017 1. Standardgrisen Volumen

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Hangrise og kastration update 2010

Hangrise og kastration update 2010 Hangrise og kastration update 2010 Chefforskere Margit Andreasen & Hanne Maribo Videncenter for Svineproduktion Politik - dyrevelfærd - kastration Ny bekendtgørelse smertelindring Pr. 1/1-2011 skal alle

Læs mere

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR

DANAVL. Salg af gener for 6 milliarder kr. i BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR DANAVL Salg af gener for 6 milliarder kr. i 2020 BANKSEMINAR onsdag den 26. august 2015 KLAUS JØRGENSEN, MARKEDSDIREKTØR 1 DANAVL: ET STÆRKT AVLSPROGRAM BASERET PÅ 3 RACER. Vidensdeling, analyser og stærk

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Hangriselugt reduktion i praksis

Hangriselugt reduktion i praksis Hangriselugt reduktion i praksis 13. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Ornelugt Hangriselugt Ikke alle kan lugte skatol og androstenon Og er ikke lige følsomme Androstenon Skatol Karakteristika urin

Læs mere

SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION

SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION SAMLING AF VENTILATIONSAFKAST SOM METODE TIL REDUKTION AF GENEAFSTANDE FOR LUGT FRA SVINEPRODUKTION Bjarne Bjerg, Københavns Universitet 16.06.2016 MÅNEGRISEN Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

HEALTHY HENS ( )

HEALTHY HENS ( ) 16 NOVEMBER 2011 HEALTHY HENS (2011-14) JAN TIND SØRENSEN INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AU præsen TATION 1 HEALTHYHENS Formål: At udvikle management strategier som fremmer sundhed og velfærd hos europæiske

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier,

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, sst@dti.dk Agenda Trends Kvalitetsbegrebet Udfordringer og muligheder Initiativer for kvalitetsoptimering

Læs mere

Fup og fakta om tilberedning af kød

Fup og fakta om tilberedning af kød Fup og fakta om tilberedning af kød Ved orienteringsmøde/nytårskur på Axelborg torsdag den 4. og fredag den 5. januar 2007. Af Måltids- og ernæringschef Grethe Andersen - ga@danishmeat.dk Hvad er DMA?

Læs mere

Svineafgiftsfonden 2009/2010

Svineafgiftsfonden 2009/2010 Svineafgiftsfonden 2009/2010 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold - SF/09/10/20... 3 WP 1 Salt i et helhedsperspektiv... 4 WP 2 Fremtidens kødprodukter med lavt salt- og fedtindhold...

Læs mere

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland.

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Bygninger & Service Alléen 15 4180 Sorø Att. Ole Hansen Roskilde den 30. december 2008 Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Regionsrådet besluttede den 6. marts 2008 at bevilge

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 26. februar 2015 Årsrapport for 2014 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST af 8. september Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 5. marts 2013 Årsrapport for 2012 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om: TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING EU s fødevaredatabase er online Medlemslandene i EU har i de sidste 30 år indrapporteret til fødevaredatabasen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi BEK nr 1178 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 176.60C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød

UDKAST. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar

Læs mere

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 TOPMØDE- DYREVELFÆRD TOPMØDE - DYREVELFÆRD SMERTELINDRING & BEDØVELSE HANGRISEPRODUKTION KONSEKVENSER

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Nøgleord i forbindelse med mine tidligere arbejdsområder og kompetencer

CURRICULUM VITAE. Nøgleord i forbindelse med mine tidligere arbejdsområder og kompetencer CURRICULUM VITAE Carsten Østerberg Egelund 21, 4000 Roskilde Tlf. mobil: 22 84 55 34 E-mail: Carstenoesterberg@gmail.com Personlige data Født 04.09.1973 Samboende, 2 børn på 5 og 7 år Resumé Nogle af de

Læs mere