Klinisk undervisning Sygeplejestuderende. Modul 1. Afsnit A2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk undervisning Sygeplejestuderende. Modul 1. Afsnit A2"

Transkript

1 Klinisk undervisning Sygeplejestuderende Modul 1 Afsnit A2 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnit A2 side Beskrivelse af det kliniske område side Organisation og Struktur i A2.. side Sygdomskategori side Plejeform side Samarbejdsstrukturen. side Undervisnings- og uddannelsesopgaver. side 6 2. Sygeplejefaglige forhold i A2.. side 7 3. Læringsmuligheder i A2.. side 8 Bilag: 1. Ugeskema for modul 1 2. Læringsmål for modul 1 2

3 1. Præsentation af afsnit A2. Afsnit A2 er en del af Klinik Kirurgi og Kræft Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A Afsnit A2 tlf: Aalborg Universitetshospital Hobrovej Postboks Aalborg Klinikchef Per Gandrup Forløbsansvarlig viceklinikchef Margrethe K. Bisgaard HR ansvarlig Viceklinikchef Anne Helene Winther Afsnitsledende sygeplejerske Sanne Brunø Madsen Tlf Souschef Troels Bjørn Tlf Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Susanne Jensen Tlf Udviklingssygeplejerske Ida Østrup Olsen Tlf Beskrivelse af det kliniske område Gastroenterologisk afsnit A2 er en del af den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd (FBE kir Syd), som er under Klinik Kirurgi og Kræft ved Aalborg Universitetshospital. Kirurgisk gastroenterologi omfatter undersøgelse, kirurgisk behandling og kontrol af sygdomme i spiserøret, mave-tarmkanalen, lever, bugspytkirtel og milt. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og bughinde. Afsnit A2 har som særligt ansvarsområde den nedre gastroenterologi. Dette omfatter især følgende sygdomskategorier kræft i tyk- og endetarm kroniske inflammatoriske tarmsygdomme ( ulcerøs colit og Crohn s sygdom ) stomiproblemer anal inkontinens 3

4 1.2 Organisation og struktur i FBE Kirurgi Syd og specifikt afsnit A2 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A består af: Beliggende i Aalborg: Afsnit A1 Sengeafsnit med 28 senge Afsnit A2 Sengeafsnit med 28 senge Ambulatorium Herunder stomiklinikken Operationsafdeling Beliggende i Hobro: Afsnit A4 5 døgnsafsnit Afsnit A5 5 døgnsafsnit Operations- og steriafdeling Endoskopiafsnit Afsnit A2 har 28 normerede senge. Afsnittet er normeret til 32 sygeplejersker og 5 social-og sundhedsassistenter. Vagtstrukturen: Dagvagt Aftenvagt Nattevagt 7 sygeplejersker og 3 sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter 4 sygeplejersker og 1 sygehjælpere/social- og sundhedsassistenter på hverdag 3 sygeplejersker og 2 sygehjælper/social- og sundhedsassistenter i weekenden 3 sygeplejersker Afsnit A2 ledes af : 1 afdelingssygeplejerske 1 souschef Herudover er der: 1 klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Ansvaret for uddannelsen af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter varetages i det daglige af 3-4 kliniske vejledere og 1 praktikvejleder. Erfaringsniveauet i personalegruppen: Anciniteten i sygeplejegruppen er meget svingende, men der er en mindre gruppe af sygeplejersker, som har mange års erfaring indenfor sygeplejespecialet. Der til kommer relativt mange unge sygeplejersker, som arbejder aktivt med at udvikle deres kompetencer. I afsnittet danner en nyansat sygeplejerske klinisk makkerpar med en mere erfaren sygeplejerske i de første to måneder af sin ansættelse. Det betyder, at afsnittet i høj grad er præget af et læringsmiljø, hvor det er tilladt at spørge, diskutere og forholde sig undrende til eksisterende praksis. Social- og sundhedsassistenterne har en gennemsnitsalder på omkring 50 år og de har alle været ansat i afsnittet i mange år. Ca. halvdelen af denne gruppe er opskolet og uddannet til social- og sundhedsassistenter. 4

5 1.3 Sygdomskategori Kirurgisk gastroenterologi omfatter undersøgelse, kirurgisk behandling og kontrol af sygdomme i spiserøret, mave-tarmkanalen, lever, bugspytkirtel og milt. Hertil kommer sygdomme i bugvæg og bughinde. Afsnit A2 har som særligt ansvarsområde den nedre gastroenterologi. Dette omfatter især følgende sygdomskategorier kræft i colon og rectum kroniske inflammatoriske tarmsygdomme ( ulcerøs colit og Crohn s sygdom ) patienter som har problemer med deres stomi anal inkontinens En meget stor del af patienterne er cancerpatienter. Hovedparten af disse patienter er elektive. Aldersmæssigt ligger denne patientkategori mellem 45 år og 80 år. En anden stor andel af patienterne har Kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Denne gruppe af patienter er ofte unge mennesker. Børn har vi ofte indlagt sammen med deres forældre til observation og eventuel operation - oftest for blindtarmsbetændelse. Et specialeområde i sygeplejen omfatter plejen af patienter med stomi. Sygepleje til patienter i den terminale fase er ofte forekommende. Området er præget af et meget stort akut indtag ( ca. 75% ), samt at specialet er et meget bredt favnende speciale. Der arbejdes der udover meget aktivt med ambulant udredning af cancerpatienter. En stor del af disse cancerpatienter vil efterfølgende indgå i en accelereret operations- og plejeforløb. Indlæggelsesforløbene strækker sig fra meget korte indlæggelser (1-2 dage) til meget lange og meget komplicerede forløb. I sjældne tilfælde kan patienter være indlagt op til et halvt år. Et typisk postoperativt forløb strækker sig som regel over 1 til 2 uger. En del af vores patienter bliver behandlet på intensiv afdeling - ofte på grund af tilstødte komplikationer og reoperation. Denne patientkategori kræver stor kompetence at rehabilitere. 1.4 Plejeform Plejeformen i afsnittet er organiseret efter Tillempet tildelt patientpleje. Alle sygeplejersker er ansvarlig for en mindre gruppe patienter - fra 1 og op til 5 patienter. Den enkelte sygeplejerske foretager helhedsplejen med eventuel hjælp fra enten en sygehjælper eller en social- og sundhedsassistent. Siden 2004 har afsnittes plejepersonale desuden arbejdet i 3 teams. Dette for at styrke erfaringsudvekslingen, de sygeplejefaglige diskussioner og muligheden for kompetenceudvikling af den enkelte sygeplejerske/social og sundhedsassistent. Gruppe 1 arbejder fortrinsvis med cancerpatienter og har tilknyttet alle sosa eleverne Gruppe 2 arbejder fortrinsvis med cancerpatienter og er studieenhed for alle sygeplejestuderende i klinisk undervisning. 5

6 Gruppe 3 arbejder fortrinsvis med patienter med colitis ulcerosa eller Mb. Crohn. 1.5 Samarbejdsstrukturen Det formaliserede samarbejde mellem plejepersonale, læger og sekretærer foregår via ledermøder (både afdelingsvis og afsnitsvis) og lokalt samarbejdsudvalg. Plejepersonalets tætteste samarbejdsgruppe er lægerne. Tilrettelæggelsen af et indlæggelsesforløb foregår ofte i et tæt samarbejde med forskellige faggrupper og andre afdelinger. Fokus i samarbejdet er at sikre det mest hensigtsmæssige patientforløb, samt at yde en høj grad af kvalitet i plejen og behandlingen. Der er i FBE Kirurgi Syd ansat en forløbskoordinator, som er ansvarlig for at patienterne med en cancersygdom får det bedste forløb både i forhold til udredning og behandling af deres sygdom. Sygeplejerskens koordinerende funktion i samarbejdet er meget udstrakt og meget afgørende for afviklingen af gode indlæggelsesforløb. De tætteste samarbejdspartnere er laboranter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, sekretærer, operationsafdelingen, anæstesiafdelingen, røntgenafdelingen, intensiv afdelingen, opvågningen, hjælpemiddeldepotet, hjemmeplejen/primærsektor og Hospice. Der udover er der etableret et samarbejde med Afsnit A5 på Hobro Sygehus, således at patienter, der kræver et længere rehabiliteringsforløb kan overflyttes dertil. Formaliseret samarbejdsaftale er kun udarbejdet med operationsafdelingen og fysioterapien. 1.6 Undervisnings- og uddannelsesopgaver Afsnittets uddannelsesforpligtigelse omfatter årligt følgende: 6 x modul 1 studerende a 1 uges varighed 6 x modul 2 studerende a 2 dages varighed 6 x modul 4 studerende a 10 ugers varighed 4 x modul 11 studerende a 10 ugers varighed 4 x modul 12 studerende a 10 ugers varighed 3 x 2 social- og sundhedsassistentelever a 15 ugers varighed erhvervspraktikanter af 1 uges varighed, 2 gange årligt desuden kommer der bioanalytiker studerende på besøg 2 gange om året. Fadlvagt kommer på uddannelsesdage fordelt på flere gange årligt Af undervisningsopgaver for plejepersonalet er der kontinuerligt opgaven med at uddanne sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, samt nyt personale i afdelingen. 6

7 Herudover er der en del undervisningsopgaver forbundet med plejen af patienterne. Den dominerende og omfattende undervisningsopgave består i oplæring af patienter, der har fået anlagt en stomi i forbindelse med operationen. 7

8 2. Sygeplejefaglige forhold i A2 Der findes et selvstændigt formuleret værdigrundlag for sygeplejen i A2 (bilag 2) der udspringer af Værdier i sygeplejen på Aalborg Sygehus (bilag nr. 1) I afsnit A2 vil de sygeplejefaglige problemstillinger været præget af vores arbejdsgrundlag, som er et abdominal kirurgisk patientklientel, og de rammer vi har at arbejde under. Afsnittet er optaget af kliniske problematikker omkring: Ernæring til nyopererede patienter og den betydning det har for rehabilitering. Herunder problematikker om kvalme/opkastning og svampeinfektioner i mund og svælg. Mobilisering af nyopererede patienter, hvordan kan patienterne motiveres? Implementering af smertebehandling til den nyopererede patient. Accelererede patientforløb. Overflytningsproblematikker til og fra intensiv afdeling. Oplæring i varetagelsen af stomiplejen Værdige forløb for terminale cancerpatienter herunder samarbejdet med Palliative Team og Hospice Afsnittet er præget af organisatorisk problematikker omkring: Samarbejdet mellem akutmodtage afdelingen og stamafdelingerne Plejepersonalets psykiske arbejdsmiljø, herunder personaleressourcer og afsnittets fysiske rammer. Samarbejdet med primær sektoren. I afsnit A2 arbejdes der løbende med kvalitetssikring og udvikling inden for flere områder. Inden for stomiplejen har der været flere kvalitetssikrings projekter. Projekterne er nu afsluttet, hvilket bl.a. har resulteret i udarbejdelse af en mappe om stomipleje til patienterne og et stomicardex til vipsmappen samt et udskrivelsepapir til hjemmesygeplejen specifikt ang. stomiplejen. Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af den tildelte patientpleje. Pga ændringer i personaleressourcer og social og sundhedsassistenternes kompetenceudvikling kan vi forudse, at der vil ske en udvikling/ændring af plejeformen i de næste år uden, at vi helt ved, hvor det bærer hen. Den undervisningsansvarlige sygeplejerske og de kliniske vejledere i afsnittet arbejder kontinuerligt med udvikling af en pædagogisk arbejdsform kaldet en P-dag, som bygger på før, under og efter vejledning. Denne udvikling foregår løbende. Du vil derfor kunne opleve, at vi optager vores vejledningssamtaler på bånd. Båndene bliver kun aflyttet af den kliniske vejleder og benyttes udelukkende for at sikre kvalitetsudvikling af vejledningssamtalerne med de studerende. Optagelsen slettes umiddelbart efter samtalen. Den studerende kan til enhver tid frabede sig optagelsen på bånd. Fra har der været ansat en projektsygeplejerske i et udviklingsprojekt om accelererede patientforløb for patienter med cancer i tyktarmen. Projektets principper er nu implementeret i afsnittet. 8

9 Afsnittet har beskrivet sygeplejen hos patienter med cancer recti, som skal gennemgå et accelereret forløb. Dette er ligeledes implementeret i afdelingen. Afsnittet har deltaget i et kostprojekt som nu har resulteret i at der findes en standard procedure for screening af patienternes ernæringstilstand, med deraf følgende ernæringsplan og monitorering af denne. I forlængelse af kostprojektet er der nu på baggrund af samarbejde med primær sektor vist sig nye udviklingsaspekter i forhold til at varetage plejen af patienter med ernæringsproblemer i hjemmet. Der er nu etableret en arbejdsgruppe, der arbejder videre med denne problematik. I 2009 startede et omsorgsprojekt i afsnit A2. Projektet har fokus på sygeplejen til unge mellem år som indlægges til operation for colitis ulcerosa. Disse patienter har ofte deres forældre medindlagt og projektet har fokus på samarbejdet mellem sygeplejersken, patienten og forældrene. Der arbejdes med fokusgruppeinterview af sygeplejerskerne, og individuelle interview af de unge og deres forældre. Projektgruppen består af udviklingssygeplejersken Ida Østrup, klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske Susanne Jensen og Sygeplejerske Lene Larsen. Projektet er afsluttet i Siden maj 2004 er vipsmodellen brugt som dokumentationsgrundlag for sygeplejen på Hele Aalborg Universitetshospital. Afsnit A2 arbejder kontinuerligt på forbedring af denne dokumentation via audit på vipsmodellen. Der ud over arbejdes der med udformning af kliniske retningslinjer inden for sygeplejefaglige områder. Disse retningslinjer er tilgængelige via PRI systemet, som findes på sygehusets intranet. I 2008 har en tværfaglig arbejdsgruppe udarbejdet kliniske retningslinjer for postoperativ smertebehandling. Disse retningslinjer er implementeret i afsnittet og står foran snarlig evaluering. Afsnittet ønsker at sikre sig ajourføring med sygeplejefaget ved at prioritere videre - efter- og specialeuddannelse til personalet i forhold til vores speciale og til faget som helhed. Der er deltagelse i Den faglige sammenslutning af sygeplejersker beskæftiget med stomipleje. I forhold til sygeplejerskeuddannelsen prioriterer vi en tæt kontakt til University College Nordjylland og deltager aktivt i de møder, der inviteres til. Afsnittet er normeret til 3 kliniske vejledere og prioriterer uddannelse af kliniske vejledere. Der arbejdes på at øge antallet af kliniske vejledere fra 3 til 4. Den undervisende sygeplejerske deltager i aktiviteter uden for afsnittet dels på Aalborg Sygehus og dels på University College Nordjylland. De kliniske vejledere arbejder aktivt i uddannelsesteamet for hele afdeling A og deltager i relevante temadage udbudt af Ålborg Sygehus og University College Nordjylland. 3. Læringsmuligheder i A2 Der er udarbejdet en oversigt over sygeplejefaglige problemstillinger som kan studeres i afsnit A2. Se bilag nr. 3 De kvalitetssikrings projekter og udviklingstiltag som pågår i afsnittet er beskrevet i foregående afsnit. 9

10 Af tværfaglige elementer der kan mødes / studeres i afsnittet kan nævnes: samarbejde med lægerne samarbejde med fysioterapeuterne samarbejde med stomiterapeuten/ stomiklinikken samarbejde med bioanalytikerne samarbejde med diætisten samarbejde med ergoterapeuten samarbejde med portørerne samarbejde med præsten samarbejde med narkoselæger og narkosesygeplejersker samarbejde med opvågningssygeplejersken samarbejde med hjælpemiddelcentralen samarbejde med hjemmeplejen samarbejde med socialrådgiver samarbejde med palliative team I afsnittet er der adgang til IT. Der findes en del computere som er let tilgængelige for plejepersonalet. Afsnittet arbejder med Clinical suite, hvor der er både lægemodul, sygeplejemodul, medicinmodul og tilknyttede svar og søgemuligheder i forhold til undersøgelse og behandling. Endvidere er der i forbindelse med kostprojektet udviklet et program i forhold til at udregne patienternes faktiske indtag af kalorier og proteiner. Alle patienter screenes for ernæringsstatus og tryksårsrisiko. 10

Uddannelsesprogram for sosa - elever

Uddannelsesprogram for sosa - elever Uddannelsesprogram for sosa - elever Afsnit A2 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af afdelingen side 3 1.1 Beskrivelse af det kliniske område side 3 1.2 Organisation og struktur i FBE Kirurgi Syd side

Læs mere

Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 11

Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 11 Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 11 Afsnit A2 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnit A2 side 3 1.1 Beskrivelse af det kliniske område side 3 1.2 Organisation og Struktur i A2.. side

Læs mere

Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 12

Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 12 Klinisk Undervisning Sygeplejestuderende Modul 12 Afsnit A2 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnit A2 side 3 1.1 Beskrivelse af det kliniske område side 3 1.2 Organisation og Struktur i A2.. side

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2

MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR MEDICINSK AFDELING, KØGE AFSNIT M2 REGION SJÆLLAND KØGE SYGEHUS LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 24 70 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE Vibeke Fjordskov MAIL: vbf@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED. Mavetarmkirurgisk afsnit. Slagelse sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Mavetarmkirurgisk afsnit Slagelse sygehus Region Sjælland Revideret marts 2014 Tine Kirsted og Charlotte Larsen, Kirurgisk afdeling Tlf: 5855 9851 Mail: tkt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 21-02-2014 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252

Gastroenterologisk afdeling 252 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A

Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A Velkommen til Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A En ny afdeling kan let virke uoverskuelig det første stykke tid, og vi håber, at denne introduktion kan hjælpe med at få et bedre overblik over alt

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2.

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2. Beskrivelse af undervisningssted Geriatrisk afsnit 03-3 Holbæk Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk afsnit er en del af medicinsk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Kirurgisk afdeling 251 Adresse Finsensgade 35 Telefon 79 18 20 00 lok. 2341 Kliniske vejledere E-mail: { HYPERLINK "mailto:mette.rose.eskelund@rsyd.dk"

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus.

LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. LÆRINGS- OG PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE For social- og sundhedsassistentelever på kirurgisk afdeling A2 Slagelse Sygehus. Lærings- og praktikstedsbeskrivelse A2 Kirurgisk gastroenterologi og karkirurgi, Slagelse

Læs mere

1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A

1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A 1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A Afdeling A er en kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Aalborg Sygehus, der er en del af Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er en Funktionsbærende

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse social- og sundhedsassistentelever Regionshospitalet Viborg, Skive Neurorehabiliteringsafsnit N2051 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 1.0. Præsentation

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 /12-4, Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mavetarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Afdeling B5 er en medicinsk afdeling med speciale i gastroenterologi. Afdelingen er delt op i 2 underafsnit. Et sengeafsnit og et dagafsnit, som ligger fysisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus 1.0 ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED 1.1 Præsentation

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4

Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan Modul 1-4 For Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere.

Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring Faxe, Rønnede og Haslev. Faxe Kommune har ca. 36.000 indbyggere. Center for Sundhed & Pleje Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygeplejestuderende Præsentation af det kliniske uddannelsessted Faxe Kommune består af by og landdistrikter beliggende i områder omkring

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL

A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12. MODUL Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 12.

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31.

Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Praktikstedsbeskrivelse for social og sundhedsassistentelever. Lungemedicinsk afd. 651 tlf. 79 18 31 31. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg, tlf. 79 18 20 00. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A77

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A77 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A77 Sjællands Universitetshospital Roskilde Kirurgisk Afdeling 25-05-2016 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere