LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version"

Transkript

1 LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Stamdata Varens dimensioner Vægt Pakning og palletering Palletype Varens beskaffenhed Maksimumværdier for salgskolli Maksimumværdier for paller Emballeringsniveauer Paller Palletype Pallekvalitet Pallebytning CHEP-aftaler Varemodtagelse Stregkoder Mærkning af salgskolli/grossistkolli Mærkning af paller Køl & dybfrost Kølevarer Dybfrost Non food / Isenkram Kontakt & åbningstider SuperGros a/s Logistikguide 2

3 1. Indledning Formålet med dette informationsmateriale er at fastsætte kravene for levering af varer til Super- Gros terminaler. Vi håber selvfølgelig, at alle vores leverandører vil tage godt imod materialet, så også dette kan blive til glæde og gavn for alle. Det er meget vigtigt, at materialet er kendt af alle de grene af leverandørens virksomhed, som er i berøring med og kan påvirke logistikken. Logistikguiden er tilgængelig på SuperGros portalen (Leverandørnet) og på SuperGros hjemmeside (www.supergros.dk). Vi har i SuperGros set os nødsaget til at indføre økonomiske konsekvenser for de leverandører der ikke lever op til de beskrevne logistiske retningslinjer for korrekt emballering, palletering og mærkning med stregkoder. Konsekvenserne er følgende: Manglende eller forkert mærkning af paller med GS1-128 labels faktureres dkr. 250,- pr. palle for manuel opmærkning, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. ordre. Ompalletering af paller faktureres dkr. 25,- pr. håndteret kolli, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. palle I øvrige logistiske forhold, der påfører SuperGros a/s unødvendige omkostninger, vil leverandøren blive faktureret for de faktiske omkostninger; dog minimum dkr ,- ekskl. moms. Hvis der er spørgsmål til de beskrevne krav, kan man kontakte indkøbs- & kategoriorganisationen i SuperGros a/s (se under Kontakt på SuperGros portalen) eller sende en mail på Med venlig hilsen SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Logistikguide 3

4 2. Stamdata Samhandelen mellem SuperGros og vore leverandører baseres i højere og højere grad på anvendelse af struktureret information om varen og dens logistiske egenskaber. Dette sker i såvel varebestilling som i forbindelse med modtagelse af varerne på vores terminaler og senere også i forbindelse med varens distribution til kunderne. Derfor er det meget vigtigt, at den information leverandøren giver til vores indkøbsafdeling er fuldstændig korrekt og komplet på de ønskede områder. Det kan forekomme banalt at omtale hvorledes stamdata defineres, men al erfaring viser at der er mange fejl i de stamdata leverandørerne oplyser til SuperGros. Dette kan i værste fald resultere i fejlbestillinger og -leverancer til skade for vore kunder samt give unødvendige omkostninger for alle parter. 2.1 Varens dimensioner Indberetninger af højde, længde og bredde i logistisk betydning er ALTID for salgskolliet (se definition af emballeringsniveauer i afsnit 4). Dimensioner Definitioner Højde i cm Højden måles på den lodrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Dette gælder ALTID, også selvom forbrugerenhederne i salgskolliet måtte vende anderledes på pallen end i udpakket stand. Højden indgår i beregningen af pallens totale højde og i salgskolliets volumen. Længde i cm Bredde i cm Længden måles på den længste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Længden indgår i beregningen af salgskolliets volumen. Bredden måles på den korteste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Bredden indgår ligeledes i beregning af salgskolliets volumen. Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, er det dennes mål, der skal opgives. Bemærk! Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, så skal selve pallen medregnes i højden. SuperGros a/s Logistikguide 4

5 2.2 Vægt Indberetninger af vægt i logistisk betydning er ligeledes ALTID for salgskolliet. Vægt Bruttovægt Nettovægt Definition Bruttovægten er salgskolliets vægt inklusive såvel forbruger- som transportemballage. Selve pallen/kvartpallen indgår ALDRIG i vægtberegningen. Nettovægten er produktets vægt eksklusiv al emballage. 2.3 Pakning og palletering Stamdata om pakning og palletering er vigtig på en række områder, dels i forbindelse med beregning af pallens højde og vægt, og dels i forbindelse med ordreafgivelse. Pakning og palletering Antal salgskolli pr. pallelag Antal pallelag pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. grossistkolli Definition Hermed menes det antal salgskolli, der udgør ét pallelag på pallen. Hermed menes det totale antal af pallelag, der findes på pallen. Hermed menes det totale antal salgskolli på en fuld EURpalle. Hvis der indgår grossistkolli i pakningen af varen, skal antallet af salgskolli i ét grossistkolli oplyses. SuperGros tilstræber altid at bestille i hele pallelag og/eller i hele paller. 2.4 Palletype SuperGros har brug for at vide når varen leveres som en salgsklar palle. Er det tilfældet, skal dette tydeligt fremgå af vareoprettelsesskemaet. SuperGros a/s Logistikguide 5

6 3. Varens beskaffenhed Alle varer skal være emballeret og palleteret på en sådan måde, at de tåler at blive transporteret, lagret, plukket og distribueret uden at varerne beskadiges. Følgende krav til varens beskaffenhed skal efterleves: Salgskolli skal være fastholdt på pallerne ved hjælp af yderemballage. Dette kan være film, strapex-bånd eller lignende. Kvart- og halvpaller leveret på helpaller skal filmes eller tapes sammen. Salgskolli må aldrig overskride pallens grundflade. Salgskolliets emballage skal være i en så god kvalitet, at det er muligt at stable andre varer ovenpå. Salgskolli skal være i lukket emballage. Kvartpaller må ikke være forsynet med en falsk bund. Strækfilmen skal sidde tæt til pallen, og der må ikke forekomme løse ender uden for pallens grundmål. 3.1 Maksimumværdier for salgskolli Bruttovægt pr. salgskolli må aldrig overskride 15 kg. Hvis salgskolliet er over 75 liter, må bruttovægten ikke overstige 7 kg. Volumen pr. salgskolli må aldrig overskride 100 liter (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). Ingen enkelt dimension (enten højde, længde eller bredde) på salgskolli må overskride 80 cm (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). 3.2 Maksimumværdier for paller Følgende højde- og vægtgrænser skal følges: Maksimalhøjde Maksimalvægt Helpalle 155 cm kg Halvpalle 140 cm 400 kg Kvartpalle 140 cm 200 kg Bemærk! Maksimalvægt og maksimalhøjde er inklusiv pallen. SuperGros a/s Logistikguide 6

7 4. Emballeringsniveauer Nedenfor kan SuperGros definitioner af emballeringsniveauer ses: Emballeringsniveau Definition Forbrugerenhed (detailenhed) En forbrugerenhed er den enhed, der gennem en udgangskasse skannes og sælges til forbrugeren. Eksempel: Én flaske ketchup Et salgskolli indeholder et antal forbrugerenheder og udgør normalt det emballeringsniveau hvorpå samhandelen mellem SuperGros a/s og kunden finder sted. Salgskolli (handelsenheden) Eksempel: 12 flasker shampoo eller 18 poser chips Salgsklare kvart- og halvpaller betragtes også som salgskolli. SuperGros a/s bestiller som hovedregel varer hos leverandørerne på dette niveau. Grossistkolli Grossistkolli anvendes som regel til at holde sammen på et antal salgskolli, der på grund af størrelse eller sårbarhed ikke kan stables, som de er SuperGros a/s Logistikguide 7

8 5. Paller For at undgå beskadigelse af varerne og for at sikre muligheden for automatisk håndtering af pallerne, skal kvaliteten af pallen være høj. 5.1 Palletype SuperGros accepterer varemodtagelse af følgende paller: EUR-paller (80 cm x 120 cm) DS halvpaller (60 cm x 80 cm) Brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) CHEP paller efter aftale, se afsnit 5.4 Skibspaller efter aftale, se afsnit 5.3 Alle andre palletyper end ovenstående betragtes som engangspaller og vil blive afvist eller leverandøren vil blive faktureret for ekstrahåndtering, jf. kapitel Pallekvalitet Det betyder at følgende skal være i orden: Alle brædder og klodser skal være hele Der må ikke være udstikkende søm fra brædder og klodser Klodserne skal sidde lige uden at have udhæng uden for bundbrædderne Pallerne skal være tørre Tunnelerne skal være frie 5.3 Pallebytning Ved levering til et SuperGros lager byttes følgende palletyper: Godkendte EUR-paller (80 cm x 120 cm) Godkendte DS Halvpaller (60 cm x 80 cm) Godkendte brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) Skibspaller accepteres kun efter særlig aftale med terminalchefen på den terminal hvortil pallerne leveres. Skibspaller betragtes som engangspaller hvorfor der ikke finder pallebytning sted. SuperGros fører ikke palleregnskab med transportører eller leverandører. Efter levering har fundet sted, ombyttes paller i det omfang de leverede paller opfylder byttekravene. 5.4 CHEP-aftaler SuperGros accepterer CHEP-paller, men foretrækker pallebytning jf. afsnit 5.3. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overfor SuperGros at have en gyldig aftale med CHEP. Bemærk! Ved levering på CHEP-paller finder der ikke ombytning sted. SuperGros a/s Logistikguide 8

9 6. Varemodtagelse Chaufføren skal til enhver tid efterleve de regelsæt der fremgår af indgangsdøren på et SuperGros lager. Chaufføren skal altid være iført sikkerhedssko og i øvrigt altid følge SuperGros medarbejdernes mundlige eller skriftlige anvisninger. SuperGros forbeholder sig ret til at afvise aflæsning, hvis chaufføren ikke følger regelsættet. Bestilte varer skal leveres franko på SuperGros terminal, hvor rampehøjden er 125 cm. Varer modtages kun på paller og kun fra biler, som kan aflæsse i ovennævnte rampehøjde. Chaufføren skal altid aflæsse varerne selv og placere dem efter varemodtagelsens anvisninger. På lageret i Herning og på højlageret (tørvarer) i Ringsted skal chaufføren selv scanne hver enkelt palle og placere pallen på anvist rullebanen. Ved modtagelsen kvitterer SuperGros for den modtagne mængde, og der tages forbehold for kvalitet, datomærkning samt antal salgskolli på pallerne. En gyldig kvittering består af et stempel og initialer på den modtagende SuperGros medarbejder. Ved vægtvarer skal den enkelte palle være opmærket med vejeseddel ligesom vægten skal fremgå af GS1-128 stregkoden på pallelabelen. Følgeseddel indeholdende ordrenummer skal altid følge selve varerne eller være påhæftet fragtbrevet. Der accepteres ikke restordre, ligesom leveringer på samme ordrenummer skal ankomme på samme bil. Det anbefales at pallerne transporteres så de aflæsningsmæssigt kan håndteres direkte fra den korte side samt at GS1-128 stregkoderne vender bagud. Dette letter aflæsningen for chaufføren, og pallerne bevares i højere grad intakte. I øvrigt skal følgende krav efterleves: Den enkelte bundpalle må, som udgangspunkt, kun indeholde ét varenummer Plukpaller: Såfremt mængden pr. varenummer er mindre end indholdet på en fuld helpalle, bestilles og leveres der normalt hele lag. Bemærk at der skal være indlagt en helpalle mellem de enkelte varenumre, hvis flere varenumre stables på én bundpalle. For leveringer til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted gælder at kvart- og halvpaller skal leveres på helpaller. For leveringer af kvartpaller på SuperGros øvrige lagre skal levering af kvart- og halvpaller ske uden helpalle under. Datomærkede varer med samme varenummer og forskellige datoer må ikke være blandet på samme palle ved levering. Der modtages ikke varer som ikke overholder betingelserne i samhandelsaftalen indgået med indkøbsafdelingen i SuperGros a/s. Der modtages ikke identiske varer som har ældre dato end sidste leverance. SuperGros a/s Logistikguide 9

10 Hvis der anvendes slipsheets i forbindelse med containerleveringer skal disse være lavet af plastic og være minimum 3 mm tykke. Desuden skal slipsheets have 14 cm overlap på den korte side hvor trucken skal tage pallen. Hvis en vare emballeres i grossistkolli, skal dette tydeligt fremgå af grossistkolli emballagen. For eksempel kunne teksten G-Kolli eller Husk udpakning printes på emballagen. SuperGros a/s Logistikguide 10

11 7. Stregkoder Uanset på hvilket emballeringsniveau varen befinder sig, skal den kunne identificeres entydigt, således at der til hvert emballeringsniveau hører et EAN-nummer. Alle relevante EAN-numre oplyses til SuperGros ved oprettelsen af varen. Vi vil i forbindelse med vareoprettelse bede om følgende EAN-numre: Emballeringsniveau Anvendelse Stregkodestandard Forbrugerenhed (detailenhed) Til skanning i butikken EAN-8 eller EAN-13 Salgskolli (handelsenhed) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Grossistkolli (hvis varen optræder på endnu et emballeringsniveau indeholdende et antal salgskolli) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Palle (logistisk enhed) Til SuperGros varemodtagelse GS Mærkning af salgskolli/grossistkolli På salgskolli skal der påsættes en GS1-128 eller EAN13/ITF14 stregkode, alt afhængigt af om der er tale om en vare der indeholder holdbarhedsdato, batchnummer og vægt. Denne stregkode skal placeres på enten gavl eller langside. Det skal tydeligt fremgå i klar tekst på labelen hvilken vare det pågældende salgskolli indeholder, samt nødvendige informationer om holdbarhed, batchnummer mv. ligeledes i klar tekst. Hvis varen ikke har en mindst holdbar til dato eller batchnummer, så kan følgende stregkodestandarder anvendes: GS1-128 AI 01, ITF14 eller EAN13 SuperGros a/s Logistikguide 11

12 Eksempel: Hvis varen har en mindst holdbar til dato og/eller batchnummer og/eller vægt, skal stregkodestandarden GS1-128 anvendes med de pågældende oplysninger udtrykt i de tilhørende AI er. For varer med variabel vægt gælder at vægten skal indgå i stregkoden. Bemærk der gælder særlige regler mht. oksekød, hvor mærkning aftales med indkøberen. Eksempel: SuperGros a/s Logistikguide 12

13 Andre relevante AI ere til angivelse af dato er: AI11: Produktionsdato AI13: Pakkedato AI15: Mindst holdbar til AI17: Sidste anvendelsesdato Bemærk at datoer i GS1-128 altid angives i formatet ÅÅMMDD. Hvis varen er emballeret som både salgskolli og grossistkolli, skal begge emballeringsniveauer mærkes med stregkoder som vist ovenfor. 7.2 Mærkning af paller SuperGros krav til mærkning af paller følger GS1 s mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel. På GS1 s hjemmeside (www.gs1.dk) kan mærkningskonceptet hentes ligesom der forefindes en GS1-128 quick-guide samme sted. Quickguide findes også på SuperGros portalen (Leverandørnet) og SuperGros hjemmeside. Som minimum skal GS1-128 labelen for pallen indeholde følgende: Salgskolli EAN-nr. AI 02 Antal salgskolli på pallen AI 37 Serial Shipping Container Code SSCC AI 00 Følgende informationer kan/skal tilføjes jf. reglerne for mærkning af salgskolli: Mindst holdbar til AI15 (kun hvis varen er datomærket) Batch nr. AI10 Forsendelsesenhedens totale vægt AI3102 (nettovægt) (kun ved vægtvarer) Pakke- eller produktionsdato AI 13 eller AI 11 Sidste anvendelsesdato AI 17 (kun hvis varen er datomærket med en sådan dato) På plukpaller påsættes ligeledes 2 identiske GS1-128 labels gældende for hver palle af ét varenummer. Dog skal labelen placeres under eventuel strækfilm. Kvart- og halvpaller mærkes med enten én label på toppen eller som helpaller. Bemærk at ved levering til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted, skal helpallen med enten fire kvartpaller eller to halvpaller være yderligere mærket med en master GS1-128 label gældende for helpallen med antal henholdsvis fire eller to. SuperGros a/s Logistikguide 13

14 8. Køl & dybfrost 8.1 Kølevarer Det er et fælles anliggende mellem leverandøren og SuperGros at sikre at fødevarelovgivningen overholdes. Det er DSK der er ansvarlig for dette i SuperGros regi. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til DSK på telefon For kølevarer gælder at de skal overholde den til enhver tid nyeste Fødevarehygiejnebekendtgørelses (p.t. bekendtgørelse nr. 788 af 24/07/2008 om fødevarehygiejne) gældende regler. Kølevarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. 8.2 Dybfrost SuperGros stiller følgende temperaturkrav for levering af dybfrost (jf. bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste). For dybfrostvarer gælder at de skal overholde de i Dybfrostbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste) gældende regler. Dybfrostvarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. På dybfrost lageret modtager vi ikke dobbeltstablede paller og maks. højden på paller er 180 cm. SuperGros a/s Logistikguide 14

15 9. Non food / Isenkram Senest ved afsendelsen af varer til SuperGros terminal afsendes der fra leverandøren en telefax eller med følgende oplysninger: Varebeskrivelse Antal salgskolli Antal forbrugerenheder pr. salgskolli Antal paller totalt i forsendelsen Pakkeliste pr. palle Forventet ankomst til SuperGros terminal SuperGros ordrenr. SuperGros a/s Logistikguide 15

16 10. Kontakt & åbningstider Se kontaktinfo, åbningstider, telefonnumre, m.m. på SuperGros portalen (Leverandørnet). SuperGros a/s Logistikguide 16

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 1 Indhold Om dette dokument... 3 Oprettelse af skabelon til basisenhed... 3 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden...

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Status for SuperGros håndterminalteknologi. Intern transport, lager og logistik 2001

Status for SuperGros håndterminalteknologi. Intern transport, lager og logistik 2001 Status for SuperGros håndterminalteknologi Kundeoversigt pr. 1. September 2001 Kwik,, Grøn, Super Spar SuperBest Favør KC Storkøb Løvbjerg Supermarked Dreisler Storkøb a/s Samkøb Suma / SuperStore BS Supermarked

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Styrk logis,kfunk,onen og skab mærkbare resultater Logis,kken påvirker virksomhedens:

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12

Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12 Boxon Pak SOMMERNYHEDER 2013 TAKING PACKAGING BEYOND THE BOX 1 / 12 2 / 12 OM BOXON Boxon er en privatejet virksomhed, der blev grundlagt i begyndelsen af 1930 erne. Ambitioner, visioner og flittigt arbejde

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer...

INDHOLD. Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1. A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1. B. Administration... 1. B.1. Varenummer... INDHOLD Standardprocedure for SILVAN... 1 A. IT... 1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering... 1 B. Administration... 1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Pallegebyrer... 1 B.3. Restordrer... 1 B.4. Leveringer til

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015 Tilfredshed med sortimentet Dækker sortimentet størstedelen af dit behov? Tilfredshed med kvaliteten Lever kvaliteten af produkterne op til dine forventninger? Tilfredshed med salgskonsulenten Benytter

Læs mere

melins.dk melins.dk PRINTET SYNLIGHED PRINTET SYNLIGHED

melins.dk melins.dk PRINTET SYNLIGHED PRINTET SYNLIGHED melins.dk PRINTET SYNLIGHED melins.dk PRINTET SYNLIGHED flaske udvalg flaske udvalg BRand 33 cl. BRand 50 cl. menu 50 cl. choice 50 cl. wave 50 cl. 2 3 Brand 33 cl. Brand 50 cl. andre farver // fra 1 palle

Læs mere

Spørgsmål / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland

Spørgsmål / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland / Svar (43-90) pr. 6. februar 2012 vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland 43 Svar 43 44 Svar 44 45 Svar 45 46 Svar 46 47 Svar 47 48 Svar 48 49 Svar 49 50 Svar 50 51 Svar 51 Informationsmødet

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT - 2015 -

PRODUKTOVERSIGT - 2015 - PRODUKTOVERSIGT - 2015 - MINTANINE Mintanine - intens frisk mynte smag, en helt ny smagsoplevelse inden for energi drikke. Indeholder koffein og guarana. Brug Mintanine som en frisk energi drik og tørstslukker,

Læs mere

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB

FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB FLASKEVAND MED DIT BUDSKAB MEGET PLADS PÅ ETIKET! MINI 3,05 MINI BLUE 3,05 CLASSIC CLASSIC BLUE 3,15 3,15 PANORAMA 4,15 Klar flaske 0,33 liter. Flere lågfaver. 1.764 vand pr. palle blåtonet flaske 0,33

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Web booking Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Indtast jeres Kundenummer og Kodeord Der er oprettet en adgang til hvert institut, som alle skal bruge. På den måde kommer faktura til det rette EAN

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Kildevand med Private Label

Kildevand med Private Label Kildevand med Private Label Når Deres virksomhed vælger en kildevandsløsning, hvorfor så ikke vælge en løsning med egen label? Med en Private Label kildevandsløsning kan virksomheden styrke sit image,

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for transport

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for transport Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for transport 2 3. udgave, version 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Data Discount Erhverv A/S

Data Discount Erhverv A/S REPARATIONSSYSTEM Tryk på et punkt i oversigten for at læse mere. 1. Reparationssystem (RepSys) 2. RMA-system 1 REPARATIONSSYSTEM Reparationssystem (RepSys) Hvad er status på reparationen? Udbyttemuligheder:

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 Denmark DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ TEMA NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 nr 2. August 2007 PÅ STREGEN AUGUST 07 2 LEDER 30 ÅR OG

Læs mere

Live Tec kassesystem. Intelligente systemer

Live Tec kassesystem. Intelligente systemer Live Tec kassesystem Intelligente systemer Brugervenlig og intelligent software til din butik LiveTec er din alternative leverandør af software og hardware til det intelligente kassesystem og skal du forny

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 11 Indledning I nærværende bilag er oplistet Ordregivers mindstekrav til opfyldelse af udbuddets rammeaftaler. Disse mindstekrav er benævnt MK i kolonnen

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL. Varme og tørre faciliteter og uisolerede faciliteter TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE LAGERHOTEL MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige

Læs mere

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE

TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE TRANSPORT PÅ FØRSTE KLASSE MÅLSÆTNING OG FILOSOFI Hos Cargo 2000 A/S ser vi det som vor vigtigste opgave at tilsikre, at vore kunder er tilfredse og opnår markedets bedste service til den rigtige pris.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel 1 Indledning til True Trade e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere