LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version"

Transkript

1 LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Stamdata Varens dimensioner Vægt Pakning og palletering Palletype Varens beskaffenhed Maksimumværdier for salgskolli Maksimumværdier for paller Emballeringsniveauer Paller Palletype Pallekvalitet Pallebytning CHEP-aftaler Varemodtagelse Stregkoder Mærkning af salgskolli/grossistkolli Mærkning af paller Køl & dybfrost Kølevarer Dybfrost Non food / Isenkram Kontakt & åbningstider SuperGros a/s Logistikguide 2

3 1. Indledning Formålet med dette informationsmateriale er at fastsætte kravene for levering af varer til Super- Gros terminaler. Vi håber selvfølgelig, at alle vores leverandører vil tage godt imod materialet, så også dette kan blive til glæde og gavn for alle. Det er meget vigtigt, at materialet er kendt af alle de grene af leverandørens virksomhed, som er i berøring med og kan påvirke logistikken. Logistikguiden er tilgængelig på SuperGros portalen (Leverandørnet) og på SuperGros hjemmeside (www.supergros.dk). Vi har i SuperGros set os nødsaget til at indføre økonomiske konsekvenser for de leverandører der ikke lever op til de beskrevne logistiske retningslinjer for korrekt emballering, palletering og mærkning med stregkoder. Konsekvenserne er følgende: Manglende eller forkert mærkning af paller med GS1-128 labels faktureres dkr. 250,- pr. palle for manuel opmærkning, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. ordre. Ompalletering af paller faktureres dkr. 25,- pr. håndteret kolli, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. palle I øvrige logistiske forhold, der påfører SuperGros a/s unødvendige omkostninger, vil leverandøren blive faktureret for de faktiske omkostninger; dog minimum dkr ,- ekskl. moms. Hvis der er spørgsmål til de beskrevne krav, kan man kontakte indkøbs- & kategoriorganisationen i SuperGros a/s (se under Kontakt på SuperGros portalen) eller sende en mail på Med venlig hilsen SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Logistikguide 3

4 2. Stamdata Samhandelen mellem SuperGros og vore leverandører baseres i højere og højere grad på anvendelse af struktureret information om varen og dens logistiske egenskaber. Dette sker i såvel varebestilling som i forbindelse med modtagelse af varerne på vores terminaler og senere også i forbindelse med varens distribution til kunderne. Derfor er det meget vigtigt, at den information leverandøren giver til vores indkøbsafdeling er fuldstændig korrekt og komplet på de ønskede områder. Det kan forekomme banalt at omtale hvorledes stamdata defineres, men al erfaring viser at der er mange fejl i de stamdata leverandørerne oplyser til SuperGros. Dette kan i værste fald resultere i fejlbestillinger og -leverancer til skade for vore kunder samt give unødvendige omkostninger for alle parter. 2.1 Varens dimensioner Indberetninger af højde, længde og bredde i logistisk betydning er ALTID for salgskolliet (se definition af emballeringsniveauer i afsnit 4). Dimensioner Definitioner Højde i cm Højden måles på den lodrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Dette gælder ALTID, også selvom forbrugerenhederne i salgskolliet måtte vende anderledes på pallen end i udpakket stand. Højden indgår i beregningen af pallens totale højde og i salgskolliets volumen. Længde i cm Bredde i cm Længden måles på den længste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Længden indgår i beregningen af salgskolliets volumen. Bredden måles på den korteste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Bredden indgår ligeledes i beregning af salgskolliets volumen. Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, er det dennes mål, der skal opgives. Bemærk! Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, så skal selve pallen medregnes i højden. SuperGros a/s Logistikguide 4

5 2.2 Vægt Indberetninger af vægt i logistisk betydning er ligeledes ALTID for salgskolliet. Vægt Bruttovægt Nettovægt Definition Bruttovægten er salgskolliets vægt inklusive såvel forbruger- som transportemballage. Selve pallen/kvartpallen indgår ALDRIG i vægtberegningen. Nettovægten er produktets vægt eksklusiv al emballage. 2.3 Pakning og palletering Stamdata om pakning og palletering er vigtig på en række områder, dels i forbindelse med beregning af pallens højde og vægt, og dels i forbindelse med ordreafgivelse. Pakning og palletering Antal salgskolli pr. pallelag Antal pallelag pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. grossistkolli Definition Hermed menes det antal salgskolli, der udgør ét pallelag på pallen. Hermed menes det totale antal af pallelag, der findes på pallen. Hermed menes det totale antal salgskolli på en fuld EURpalle. Hvis der indgår grossistkolli i pakningen af varen, skal antallet af salgskolli i ét grossistkolli oplyses. SuperGros tilstræber altid at bestille i hele pallelag og/eller i hele paller. 2.4 Palletype SuperGros har brug for at vide når varen leveres som en salgsklar palle. Er det tilfældet, skal dette tydeligt fremgå af vareoprettelsesskemaet. SuperGros a/s Logistikguide 5

6 3. Varens beskaffenhed Alle varer skal være emballeret og palleteret på en sådan måde, at de tåler at blive transporteret, lagret, plukket og distribueret uden at varerne beskadiges. Følgende krav til varens beskaffenhed skal efterleves: Salgskolli skal være fastholdt på pallerne ved hjælp af yderemballage. Dette kan være film, strapex-bånd eller lignende. Kvart- og halvpaller leveret på helpaller skal filmes eller tapes sammen. Salgskolli må aldrig overskride pallens grundflade. Salgskolliets emballage skal være i en så god kvalitet, at det er muligt at stable andre varer ovenpå. Salgskolli skal være i lukket emballage. Kvartpaller må ikke være forsynet med en falsk bund. Strækfilmen skal sidde tæt til pallen, og der må ikke forekomme løse ender uden for pallens grundmål. 3.1 Maksimumværdier for salgskolli Bruttovægt pr. salgskolli må aldrig overskride 15 kg. Hvis salgskolliet er over 75 liter, må bruttovægten ikke overstige 7 kg. Volumen pr. salgskolli må aldrig overskride 100 liter (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). Ingen enkelt dimension (enten højde, længde eller bredde) på salgskolli må overskride 80 cm (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). 3.2 Maksimumværdier for paller Følgende højde- og vægtgrænser skal følges: Maksimalhøjde Maksimalvægt Helpalle 155 cm kg Halvpalle 140 cm 400 kg Kvartpalle 140 cm 200 kg Bemærk! Maksimalvægt og maksimalhøjde er inklusiv pallen. SuperGros a/s Logistikguide 6

7 4. Emballeringsniveauer Nedenfor kan SuperGros definitioner af emballeringsniveauer ses: Emballeringsniveau Definition Forbrugerenhed (detailenhed) En forbrugerenhed er den enhed, der gennem en udgangskasse skannes og sælges til forbrugeren. Eksempel: Én flaske ketchup Et salgskolli indeholder et antal forbrugerenheder og udgør normalt det emballeringsniveau hvorpå samhandelen mellem SuperGros a/s og kunden finder sted. Salgskolli (handelsenheden) Eksempel: 12 flasker shampoo eller 18 poser chips Salgsklare kvart- og halvpaller betragtes også som salgskolli. SuperGros a/s bestiller som hovedregel varer hos leverandørerne på dette niveau. Grossistkolli Grossistkolli anvendes som regel til at holde sammen på et antal salgskolli, der på grund af størrelse eller sårbarhed ikke kan stables, som de er SuperGros a/s Logistikguide 7

8 5. Paller For at undgå beskadigelse af varerne og for at sikre muligheden for automatisk håndtering af pallerne, skal kvaliteten af pallen være høj. 5.1 Palletype SuperGros accepterer varemodtagelse af følgende paller: EUR-paller (80 cm x 120 cm) DS halvpaller (60 cm x 80 cm) Brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) CHEP paller efter aftale, se afsnit 5.4 Skibspaller efter aftale, se afsnit 5.3 Alle andre palletyper end ovenstående betragtes som engangspaller og vil blive afvist eller leverandøren vil blive faktureret for ekstrahåndtering, jf. kapitel Pallekvalitet Det betyder at følgende skal være i orden: Alle brædder og klodser skal være hele Der må ikke være udstikkende søm fra brædder og klodser Klodserne skal sidde lige uden at have udhæng uden for bundbrædderne Pallerne skal være tørre Tunnelerne skal være frie 5.3 Pallebytning Ved levering til et SuperGros lager byttes følgende palletyper: Godkendte EUR-paller (80 cm x 120 cm) Godkendte DS Halvpaller (60 cm x 80 cm) Godkendte brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) Skibspaller accepteres kun efter særlig aftale med terminalchefen på den terminal hvortil pallerne leveres. Skibspaller betragtes som engangspaller hvorfor der ikke finder pallebytning sted. SuperGros fører ikke palleregnskab med transportører eller leverandører. Efter levering har fundet sted, ombyttes paller i det omfang de leverede paller opfylder byttekravene. 5.4 CHEP-aftaler SuperGros accepterer CHEP-paller, men foretrækker pallebytning jf. afsnit 5.3. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overfor SuperGros at have en gyldig aftale med CHEP. Bemærk! Ved levering på CHEP-paller finder der ikke ombytning sted. SuperGros a/s Logistikguide 8

9 6. Varemodtagelse Chaufføren skal til enhver tid efterleve de regelsæt der fremgår af indgangsdøren på et SuperGros lager. Chaufføren skal altid være iført sikkerhedssko og i øvrigt altid følge SuperGros medarbejdernes mundlige eller skriftlige anvisninger. SuperGros forbeholder sig ret til at afvise aflæsning, hvis chaufføren ikke følger regelsættet. Bestilte varer skal leveres franko på SuperGros terminal, hvor rampehøjden er 125 cm. Varer modtages kun på paller og kun fra biler, som kan aflæsse i ovennævnte rampehøjde. Chaufføren skal altid aflæsse varerne selv og placere dem efter varemodtagelsens anvisninger. På lageret i Herning og på højlageret (tørvarer) i Ringsted skal chaufføren selv scanne hver enkelt palle og placere pallen på anvist rullebanen. Ved modtagelsen kvitterer SuperGros for den modtagne mængde, og der tages forbehold for kvalitet, datomærkning samt antal salgskolli på pallerne. En gyldig kvittering består af et stempel og initialer på den modtagende SuperGros medarbejder. Ved vægtvarer skal den enkelte palle være opmærket med vejeseddel ligesom vægten skal fremgå af GS1-128 stregkoden på pallelabelen. Følgeseddel indeholdende ordrenummer skal altid følge selve varerne eller være påhæftet fragtbrevet. Der accepteres ikke restordre, ligesom leveringer på samme ordrenummer skal ankomme på samme bil. Det anbefales at pallerne transporteres så de aflæsningsmæssigt kan håndteres direkte fra den korte side samt at GS1-128 stregkoderne vender bagud. Dette letter aflæsningen for chaufføren, og pallerne bevares i højere grad intakte. I øvrigt skal følgende krav efterleves: Den enkelte bundpalle må, som udgangspunkt, kun indeholde ét varenummer Plukpaller: Såfremt mængden pr. varenummer er mindre end indholdet på en fuld helpalle, bestilles og leveres der normalt hele lag. Bemærk at der skal være indlagt en helpalle mellem de enkelte varenumre, hvis flere varenumre stables på én bundpalle. For leveringer til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted gælder at kvart- og halvpaller skal leveres på helpaller. For leveringer af kvartpaller på SuperGros øvrige lagre skal levering af kvart- og halvpaller ske uden helpalle under. Datomærkede varer med samme varenummer og forskellige datoer må ikke være blandet på samme palle ved levering. Der modtages ikke varer som ikke overholder betingelserne i samhandelsaftalen indgået med indkøbsafdelingen i SuperGros a/s. Der modtages ikke identiske varer som har ældre dato end sidste leverance. SuperGros a/s Logistikguide 9

10 Hvis der anvendes slipsheets i forbindelse med containerleveringer skal disse være lavet af plastic og være minimum 3 mm tykke. Desuden skal slipsheets have 14 cm overlap på den korte side hvor trucken skal tage pallen. Hvis en vare emballeres i grossistkolli, skal dette tydeligt fremgå af grossistkolli emballagen. For eksempel kunne teksten G-Kolli eller Husk udpakning printes på emballagen. SuperGros a/s Logistikguide 10

11 7. Stregkoder Uanset på hvilket emballeringsniveau varen befinder sig, skal den kunne identificeres entydigt, således at der til hvert emballeringsniveau hører et EAN-nummer. Alle relevante EAN-numre oplyses til SuperGros ved oprettelsen af varen. Vi vil i forbindelse med vareoprettelse bede om følgende EAN-numre: Emballeringsniveau Anvendelse Stregkodestandard Forbrugerenhed (detailenhed) Til skanning i butikken EAN-8 eller EAN-13 Salgskolli (handelsenhed) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Grossistkolli (hvis varen optræder på endnu et emballeringsniveau indeholdende et antal salgskolli) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Palle (logistisk enhed) Til SuperGros varemodtagelse GS Mærkning af salgskolli/grossistkolli På salgskolli skal der påsættes en GS1-128 eller EAN13/ITF14 stregkode, alt afhængigt af om der er tale om en vare der indeholder holdbarhedsdato, batchnummer og vægt. Denne stregkode skal placeres på enten gavl eller langside. Det skal tydeligt fremgå i klar tekst på labelen hvilken vare det pågældende salgskolli indeholder, samt nødvendige informationer om holdbarhed, batchnummer mv. ligeledes i klar tekst. Hvis varen ikke har en mindst holdbar til dato eller batchnummer, så kan følgende stregkodestandarder anvendes: GS1-128 AI 01, ITF14 eller EAN13 SuperGros a/s Logistikguide 11

12 Eksempel: Hvis varen har en mindst holdbar til dato og/eller batchnummer og/eller vægt, skal stregkodestandarden GS1-128 anvendes med de pågældende oplysninger udtrykt i de tilhørende AI er. For varer med variabel vægt gælder at vægten skal indgå i stregkoden. Bemærk der gælder særlige regler mht. oksekød, hvor mærkning aftales med indkøberen. Eksempel: SuperGros a/s Logistikguide 12

13 Andre relevante AI ere til angivelse af dato er: AI11: Produktionsdato AI13: Pakkedato AI15: Mindst holdbar til AI17: Sidste anvendelsesdato Bemærk at datoer i GS1-128 altid angives i formatet ÅÅMMDD. Hvis varen er emballeret som både salgskolli og grossistkolli, skal begge emballeringsniveauer mærkes med stregkoder som vist ovenfor. 7.2 Mærkning af paller SuperGros krav til mærkning af paller følger GS1 s mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel. På GS1 s hjemmeside (www.gs1.dk) kan mærkningskonceptet hentes ligesom der forefindes en GS1-128 quick-guide samme sted. Quickguide findes også på SuperGros portalen (Leverandørnet) og SuperGros hjemmeside. Som minimum skal GS1-128 labelen for pallen indeholde følgende: Salgskolli EAN-nr. AI 02 Antal salgskolli på pallen AI 37 Serial Shipping Container Code SSCC AI 00 Følgende informationer kan/skal tilføjes jf. reglerne for mærkning af salgskolli: Mindst holdbar til AI15 (kun hvis varen er datomærket) Batch nr. AI10 Forsendelsesenhedens totale vægt AI3102 (nettovægt) (kun ved vægtvarer) Pakke- eller produktionsdato AI 13 eller AI 11 Sidste anvendelsesdato AI 17 (kun hvis varen er datomærket med en sådan dato) På plukpaller påsættes ligeledes 2 identiske GS1-128 labels gældende for hver palle af ét varenummer. Dog skal labelen placeres under eventuel strækfilm. Kvart- og halvpaller mærkes med enten én label på toppen eller som helpaller. Bemærk at ved levering til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted, skal helpallen med enten fire kvartpaller eller to halvpaller være yderligere mærket med en master GS1-128 label gældende for helpallen med antal henholdsvis fire eller to. SuperGros a/s Logistikguide 13

14 8. Køl & dybfrost 8.1 Kølevarer Det er et fælles anliggende mellem leverandøren og SuperGros at sikre at fødevarelovgivningen overholdes. Det er DSK der er ansvarlig for dette i SuperGros regi. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til DSK på telefon For kølevarer gælder at de skal overholde den til enhver tid nyeste Fødevarehygiejnebekendtgørelses (p.t. bekendtgørelse nr. 788 af 24/07/2008 om fødevarehygiejne) gældende regler. Kølevarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. 8.2 Dybfrost SuperGros stiller følgende temperaturkrav for levering af dybfrost (jf. bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste). For dybfrostvarer gælder at de skal overholde de i Dybfrostbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste) gældende regler. Dybfrostvarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. På dybfrost lageret modtager vi ikke dobbeltstablede paller og maks. højden på paller er 180 cm. SuperGros a/s Logistikguide 14

15 9. Non food / Isenkram Senest ved afsendelsen af varer til SuperGros terminal afsendes der fra leverandøren en telefax eller med følgende oplysninger: Varebeskrivelse Antal salgskolli Antal forbrugerenheder pr. salgskolli Antal paller totalt i forsendelsen Pakkeliste pr. palle Forventet ankomst til SuperGros terminal SuperGros ordrenr. SuperGros a/s Logistikguide 15

16 10. Kontakt & åbningstider Se kontaktinfo, åbningstider, telefonnumre, m.m. på SuperGros portalen (Leverandørnet). SuperGros a/s Logistikguide 16

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden

Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden Introduktion til implementering af RFID/EPC i forsyningskæden At komme i gang med RFID/EPC i forsyningskæden At starte et pilotprojekt eller en implementering af RFID/EPC teknik er en omfattende proces.

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel

Systemspecifikt bilag til Opus e-handel Systemspecifikt bilag til Opus e-handel 1 Indledning til Opus e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der benytter

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync

Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync. v 0.5 januar 2015. www.gs1.dk/gs1tradesync Foreløbig version af Brugervejledning til GS1Trade Sync v 0.5 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Brugervejledning til GS1Trade Sync:... 4 Logon:... 4 Forsiden:... 5 Opret en Basisenhed:... 6 Første

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere