LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version"

Transkript

1 LOGISTIKGUIDE Version Dansk version

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Stamdata Varens dimensioner Vægt Pakning og palletering Palletype Varens beskaffenhed Maksimumværdier for salgskolli Maksimumværdier for paller Emballeringsniveauer Paller Palletype Pallekvalitet Pallebytning CHEP-aftaler Varemodtagelse Stregkoder Mærkning af salgskolli/grossistkolli Mærkning af paller Køl & dybfrost Kølevarer Dybfrost Non food / Isenkram Kontakt & åbningstider SuperGros a/s Logistikguide 2

3 1. Indledning Formålet med dette informationsmateriale er at fastsætte kravene for levering af varer til Super- Gros terminaler. Vi håber selvfølgelig, at alle vores leverandører vil tage godt imod materialet, så også dette kan blive til glæde og gavn for alle. Det er meget vigtigt, at materialet er kendt af alle de grene af leverandørens virksomhed, som er i berøring med og kan påvirke logistikken. Logistikguiden er tilgængelig på SuperGros portalen (Leverandørnet) og på SuperGros hjemmeside ( Vi har i SuperGros set os nødsaget til at indføre økonomiske konsekvenser for de leverandører der ikke lever op til de beskrevne logistiske retningslinjer for korrekt emballering, palletering og mærkning med stregkoder. Konsekvenserne er følgende: Manglende eller forkert mærkning af paller med GS1-128 labels faktureres dkr. 250,- pr. palle for manuel opmærkning, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. ordre. Ompalletering af paller faktureres dkr. 25,- pr. håndteret kolli, dog minimum dkr ,- ekskl. moms pr. palle I øvrige logistiske forhold, der påfører SuperGros a/s unødvendige omkostninger, vil leverandøren blive faktureret for de faktiske omkostninger; dog minimum dkr ,- ekskl. moms. Hvis der er spørgsmål til de beskrevne krav, kan man kontakte indkøbs- & kategoriorganisationen i SuperGros a/s (se under Kontakt på SuperGros portalen) eller sende en mail på Med venlig hilsen SuperGros a/s Lars Arnløv Jørgensen Logistikdirektør SuperGros a/s Logistikguide 3

4 2. Stamdata Samhandelen mellem SuperGros og vore leverandører baseres i højere og højere grad på anvendelse af struktureret information om varen og dens logistiske egenskaber. Dette sker i såvel varebestilling som i forbindelse med modtagelse af varerne på vores terminaler og senere også i forbindelse med varens distribution til kunderne. Derfor er det meget vigtigt, at den information leverandøren giver til vores indkøbsafdeling er fuldstændig korrekt og komplet på de ønskede områder. Det kan forekomme banalt at omtale hvorledes stamdata defineres, men al erfaring viser at der er mange fejl i de stamdata leverandørerne oplyser til SuperGros. Dette kan i værste fald resultere i fejlbestillinger og -leverancer til skade for vore kunder samt give unødvendige omkostninger for alle parter. 2.1 Varens dimensioner Indberetninger af højde, længde og bredde i logistisk betydning er ALTID for salgskolliet (se definition af emballeringsniveauer i afsnit 4). Dimensioner Definitioner Højde i cm Højden måles på den lodrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Dette gælder ALTID, også selvom forbrugerenhederne i salgskolliet måtte vende anderledes på pallen end i udpakket stand. Højden indgår i beregningen af pallens totale højde og i salgskolliets volumen. Længde i cm Bredde i cm Længden måles på den længste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Længden indgår i beregningen af salgskolliets volumen. Bredden måles på den korteste vandrette side af salgskolliet, når dette er placeret på pallen. Bredden indgår ligeledes i beregning af salgskolliets volumen. Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, er det dennes mål, der skal opgives. Bemærk! Hvis salgskolliet er en salgsklar kvart-, halv- eller helpalle, så skal selve pallen medregnes i højden. SuperGros a/s Logistikguide 4

5 2.2 Vægt Indberetninger af vægt i logistisk betydning er ligeledes ALTID for salgskolliet. Vægt Bruttovægt Nettovægt Definition Bruttovægten er salgskolliets vægt inklusive såvel forbruger- som transportemballage. Selve pallen/kvartpallen indgår ALDRIG i vægtberegningen. Nettovægten er produktets vægt eksklusiv al emballage. 2.3 Pakning og palletering Stamdata om pakning og palletering er vigtig på en række områder, dels i forbindelse med beregning af pallens højde og vægt, og dels i forbindelse med ordreafgivelse. Pakning og palletering Antal salgskolli pr. pallelag Antal pallelag pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. EUR-palle Antal salgskolli pr. grossistkolli Definition Hermed menes det antal salgskolli, der udgør ét pallelag på pallen. Hermed menes det totale antal af pallelag, der findes på pallen. Hermed menes det totale antal salgskolli på en fuld EURpalle. Hvis der indgår grossistkolli i pakningen af varen, skal antallet af salgskolli i ét grossistkolli oplyses. SuperGros tilstræber altid at bestille i hele pallelag og/eller i hele paller. 2.4 Palletype SuperGros har brug for at vide når varen leveres som en salgsklar palle. Er det tilfældet, skal dette tydeligt fremgå af vareoprettelsesskemaet. SuperGros a/s Logistikguide 5

6 3. Varens beskaffenhed Alle varer skal være emballeret og palleteret på en sådan måde, at de tåler at blive transporteret, lagret, plukket og distribueret uden at varerne beskadiges. Følgende krav til varens beskaffenhed skal efterleves: Salgskolli skal være fastholdt på pallerne ved hjælp af yderemballage. Dette kan være film, strapex-bånd eller lignende. Kvart- og halvpaller leveret på helpaller skal filmes eller tapes sammen. Salgskolli må aldrig overskride pallens grundflade. Salgskolliets emballage skal være i en så god kvalitet, at det er muligt at stable andre varer ovenpå. Salgskolli skal være i lukket emballage. Kvartpaller må ikke være forsynet med en falsk bund. Strækfilmen skal sidde tæt til pallen, og der må ikke forekomme løse ender uden for pallens grundmål. 3.1 Maksimumværdier for salgskolli Bruttovægt pr. salgskolli må aldrig overskride 15 kg. Hvis salgskolliet er over 75 liter, må bruttovægten ikke overstige 7 kg. Volumen pr. salgskolli må aldrig overskride 100 liter (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). Ingen enkelt dimension (enten højde, længde eller bredde) på salgskolli må overskride 80 cm (undtaget er salgskolli som leveres som salgsklare kvart- eller halvpaller). 3.2 Maksimumværdier for paller Følgende højde- og vægtgrænser skal følges: Maksimalhøjde Maksimalvægt Helpalle 155 cm kg Halvpalle 140 cm 400 kg Kvartpalle 140 cm 200 kg Bemærk! Maksimalvægt og maksimalhøjde er inklusiv pallen. SuperGros a/s Logistikguide 6

7 4. Emballeringsniveauer Nedenfor kan SuperGros definitioner af emballeringsniveauer ses: Emballeringsniveau Definition Forbrugerenhed (detailenhed) En forbrugerenhed er den enhed, der gennem en udgangskasse skannes og sælges til forbrugeren. Eksempel: Én flaske ketchup Et salgskolli indeholder et antal forbrugerenheder og udgør normalt det emballeringsniveau hvorpå samhandelen mellem SuperGros a/s og kunden finder sted. Salgskolli (handelsenheden) Eksempel: 12 flasker shampoo eller 18 poser chips Salgsklare kvart- og halvpaller betragtes også som salgskolli. SuperGros a/s bestiller som hovedregel varer hos leverandørerne på dette niveau. Grossistkolli Grossistkolli anvendes som regel til at holde sammen på et antal salgskolli, der på grund af størrelse eller sårbarhed ikke kan stables, som de er SuperGros a/s Logistikguide 7

8 5. Paller For at undgå beskadigelse af varerne og for at sikre muligheden for automatisk håndtering af pallerne, skal kvaliteten af pallen være høj. 5.1 Palletype SuperGros accepterer varemodtagelse af følgende paller: EUR-paller (80 cm x 120 cm) DS halvpaller (60 cm x 80 cm) Brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) CHEP paller efter aftale, se afsnit 5.4 Skibspaller efter aftale, se afsnit 5.3 Alle andre palletyper end ovenstående betragtes som engangspaller og vil blive afvist eller leverandøren vil blive faktureret for ekstrahåndtering, jf. kapitel Pallekvalitet Det betyder at følgende skal være i orden: Alle brædder og klodser skal være hele Der må ikke være udstikkende søm fra brædder og klodser Klodserne skal sidde lige uden at have udhæng uden for bundbrædderne Pallerne skal være tørre Tunnelerne skal være frie 5.3 Pallebytning Ved levering til et SuperGros lager byttes følgende palletyper: Godkendte EUR-paller (80 cm x 120 cm) Godkendte DS Halvpaller (60 cm x 80 cm) Godkendte brune DS kvartpaller fra Schöller Plast (40 cm x 60 cm) Skibspaller accepteres kun efter særlig aftale med terminalchefen på den terminal hvortil pallerne leveres. Skibspaller betragtes som engangspaller hvorfor der ikke finder pallebytning sted. SuperGros fører ikke palleregnskab med transportører eller leverandører. Efter levering har fundet sted, ombyttes paller i det omfang de leverede paller opfylder byttekravene. 5.4 CHEP-aftaler SuperGros accepterer CHEP-paller, men foretrækker pallebytning jf. afsnit 5.3. Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere overfor SuperGros at have en gyldig aftale med CHEP. Bemærk! Ved levering på CHEP-paller finder der ikke ombytning sted. SuperGros a/s Logistikguide 8

9 6. Varemodtagelse Chaufføren skal til enhver tid efterleve de regelsæt der fremgår af indgangsdøren på et SuperGros lager. Chaufføren skal altid være iført sikkerhedssko og i øvrigt altid følge SuperGros medarbejdernes mundlige eller skriftlige anvisninger. SuperGros forbeholder sig ret til at afvise aflæsning, hvis chaufføren ikke følger regelsættet. Bestilte varer skal leveres franko på SuperGros terminal, hvor rampehøjden er 125 cm. Varer modtages kun på paller og kun fra biler, som kan aflæsse i ovennævnte rampehøjde. Chaufføren skal altid aflæsse varerne selv og placere dem efter varemodtagelsens anvisninger. På lageret i Herning og på højlageret (tørvarer) i Ringsted skal chaufføren selv scanne hver enkelt palle og placere pallen på anvist rullebanen. Ved modtagelsen kvitterer SuperGros for den modtagne mængde, og der tages forbehold for kvalitet, datomærkning samt antal salgskolli på pallerne. En gyldig kvittering består af et stempel og initialer på den modtagende SuperGros medarbejder. Ved vægtvarer skal den enkelte palle være opmærket med vejeseddel ligesom vægten skal fremgå af GS1-128 stregkoden på pallelabelen. Følgeseddel indeholdende ordrenummer skal altid følge selve varerne eller være påhæftet fragtbrevet. Der accepteres ikke restordre, ligesom leveringer på samme ordrenummer skal ankomme på samme bil. Det anbefales at pallerne transporteres så de aflæsningsmæssigt kan håndteres direkte fra den korte side samt at GS1-128 stregkoderne vender bagud. Dette letter aflæsningen for chaufføren, og pallerne bevares i højere grad intakte. I øvrigt skal følgende krav efterleves: Den enkelte bundpalle må, som udgangspunkt, kun indeholde ét varenummer Plukpaller: Såfremt mængden pr. varenummer er mindre end indholdet på en fuld helpalle, bestilles og leveres der normalt hele lag. Bemærk at der skal være indlagt en helpalle mellem de enkelte varenumre, hvis flere varenumre stables på én bundpalle. For leveringer til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted gælder at kvart- og halvpaller skal leveres på helpaller. For leveringer af kvartpaller på SuperGros øvrige lagre skal levering af kvart- og halvpaller ske uden helpalle under. Datomærkede varer med samme varenummer og forskellige datoer må ikke være blandet på samme palle ved levering. Der modtages ikke varer som ikke overholder betingelserne i samhandelsaftalen indgået med indkøbsafdelingen i SuperGros a/s. Der modtages ikke identiske varer som har ældre dato end sidste leverance. SuperGros a/s Logistikguide 9

10 Hvis der anvendes slipsheets i forbindelse med containerleveringer skal disse være lavet af plastic og være minimum 3 mm tykke. Desuden skal slipsheets have 14 cm overlap på den korte side hvor trucken skal tage pallen. Hvis en vare emballeres i grossistkolli, skal dette tydeligt fremgå af grossistkolli emballagen. For eksempel kunne teksten G-Kolli eller Husk udpakning printes på emballagen. SuperGros a/s Logistikguide 10

11 7. Stregkoder Uanset på hvilket emballeringsniveau varen befinder sig, skal den kunne identificeres entydigt, således at der til hvert emballeringsniveau hører et EAN-nummer. Alle relevante EAN-numre oplyses til SuperGros ved oprettelsen af varen. Vi vil i forbindelse med vareoprettelse bede om følgende EAN-numre: Emballeringsniveau Anvendelse Stregkodestandard Forbrugerenhed (detailenhed) Til skanning i butikken EAN-8 eller EAN-13 Salgskolli (handelsenhed) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Grossistkolli (hvis varen optræder på endnu et emballeringsniveau indeholdende et antal salgskolli) Til SuperGros varemodtagelse og til kommunikation via EDI GS1-128 / EAN13 / ITF14 Palle (logistisk enhed) Til SuperGros varemodtagelse GS Mærkning af salgskolli/grossistkolli På salgskolli skal der påsættes en GS1-128 eller EAN13/ITF14 stregkode, alt afhængigt af om der er tale om en vare der indeholder holdbarhedsdato, batchnummer og vægt. Denne stregkode skal placeres på enten gavl eller langside. Det skal tydeligt fremgå i klar tekst på labelen hvilken vare det pågældende salgskolli indeholder, samt nødvendige informationer om holdbarhed, batchnummer mv. ligeledes i klar tekst. Hvis varen ikke har en mindst holdbar til dato eller batchnummer, så kan følgende stregkodestandarder anvendes: GS1-128 AI 01, ITF14 eller EAN13 SuperGros a/s Logistikguide 11

12 Eksempel: Hvis varen har en mindst holdbar til dato og/eller batchnummer og/eller vægt, skal stregkodestandarden GS1-128 anvendes med de pågældende oplysninger udtrykt i de tilhørende AI er. For varer med variabel vægt gælder at vægten skal indgå i stregkoden. Bemærk der gælder særlige regler mht. oksekød, hvor mærkning aftales med indkøberen. Eksempel: SuperGros a/s Logistikguide 12

13 Andre relevante AI ere til angivelse af dato er: AI11: Produktionsdato AI13: Pakkedato AI15: Mindst holdbar til AI17: Sidste anvendelsesdato Bemærk at datoer i GS1-128 altid angives i formatet ÅÅMMDD. Hvis varen er emballeret som både salgskolli og grossistkolli, skal begge emballeringsniveauer mærkes med stregkoder som vist ovenfor. 7.2 Mærkning af paller SuperGros krav til mærkning af paller følger GS1 s mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel. På GS1 s hjemmeside ( kan mærkningskonceptet hentes ligesom der forefindes en GS1-128 quick-guide samme sted. Quickguide findes også på SuperGros portalen (Leverandørnet) og SuperGros hjemmeside. Som minimum skal GS1-128 labelen for pallen indeholde følgende: Salgskolli EAN-nr. AI 02 Antal salgskolli på pallen AI 37 Serial Shipping Container Code SSCC AI 00 Følgende informationer kan/skal tilføjes jf. reglerne for mærkning af salgskolli: Mindst holdbar til AI15 (kun hvis varen er datomærket) Batch nr. AI10 Forsendelsesenhedens totale vægt AI3102 (nettovægt) (kun ved vægtvarer) Pakke- eller produktionsdato AI 13 eller AI 11 Sidste anvendelsesdato AI 17 (kun hvis varen er datomærket med en sådan dato) På plukpaller påsættes ligeledes 2 identiske GS1-128 labels gældende for hver palle af ét varenummer. Dog skal labelen placeres under eventuel strækfilm. Kvart- og halvpaller mærkes med enten én label på toppen eller som helpaller. Bemærk at ved levering til SuperGros højlager (tørvarer) i Ringsted, skal helpallen med enten fire kvartpaller eller to halvpaller være yderligere mærket med en master GS1-128 label gældende for helpallen med antal henholdsvis fire eller to. SuperGros a/s Logistikguide 13

14 8. Køl & dybfrost 8.1 Kølevarer Det er et fælles anliggende mellem leverandøren og SuperGros at sikre at fødevarelovgivningen overholdes. Det er DSK der er ansvarlig for dette i SuperGros regi. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til DSK på telefon For kølevarer gælder at de skal overholde den til enhver tid nyeste Fødevarehygiejnebekendtgørelses (p.t. bekendtgørelse nr. 788 af 24/07/2008 om fødevarehygiejne) gældende regler. Kølevarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. 8.2 Dybfrost SuperGros stiller følgende temperaturkrav for levering af dybfrost (jf. bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste). For dybfrostvarer gælder at de skal overholde de i Dybfrostbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 384 af 15. juni 1993 om dybfrosne levnedsmidler eller til enhver tid nyeste) gældende regler. Dybfrostvarer, der ikke overholder de lovmæssige krav, bliver afvist med krav om afhentning af varerne omgående. På dybfrost lageret modtager vi ikke dobbeltstablede paller og maks. højden på paller er 180 cm. SuperGros a/s Logistikguide 14

15 9. Non food / Isenkram Senest ved afsendelsen af varer til SuperGros terminal afsendes der fra leverandøren en telefax eller med følgende oplysninger: Varebeskrivelse Antal salgskolli Antal forbrugerenheder pr. salgskolli Antal paller totalt i forsendelsen Pakkeliste pr. palle Forventet ankomst til SuperGros terminal SuperGros ordrenr. SuperGros a/s Logistikguide 15

16 10. Kontakt & åbningstider Se kontaktinfo, åbningstider, telefonnumre, m.m. på SuperGros portalen (Leverandørnet). SuperGros a/s Logistikguide 16

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version

LOGISTIKGUIDE. Version a Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2016-1a Dansk version Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail

LOGISTIKGUIDE Indeks Retail. Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail LOGISTIKGUIDE Indeks Retail Regler og procedurer vedrørende leverancer til Indeks Retail Version: 2.2 Redigeret d.: 20/10-2015 Af: PWI 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 2.1 Vare stamdata.... 4 2.2 Emballeringsniveauer

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00

LEVERINGSFORSKRIFT 2011. Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 LEVERINGSFORSKRIFT 2011 Saint-Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby Tlf 48 78 40 00 11 gyldne regler i forbindelse med leverancer til Saint-Gobain Distribution Denmark A/S 1. LEVERINGSSIKKERHED

Læs mere

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager

Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Vejledning til leverandører i forbindelse med levering til Nettos automatiske højlager Indledning Nettos lager er automatiseret på følgende måde: efter pallen er modtaget, plukker vores automatiske sorteringsmaskiner

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og. andre gebyrer for lokale varer

Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og. andre gebyrer for lokale varer Bilag 3 Logistik og beslægtede procedurer, omkostningstillæg og andre gebyrer for lokale varer September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordrebehandling samt afhentning... 4 2.1 Afgivelse

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel Logistik og E-handel 1 Logistik 1.1 Leveringsbetingelser Levering sker i overensstemmelse med afgivet ordre og. Hver ordre skal pakkes for sig. Levering har fundet sted, når de bestilte Produkter stilles

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0 GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 IKKE-forbrugerenheder... 3 2.1 Fastsættelse af den naturlige bund (fundament)... 3 2.2 Når ikke

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1 B. Administration 1 B.1. Faktura 1 B.2. Pakliste 1 B.3. Bankkonti 1 C. Pakkeinstruktioner 2 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning 2 C.1.1. EAN- og varenummer

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed.

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. GS1 standarden og kødsporbarhed - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. Version 1.0 - Marts 2015 Denne quickguide beskriver, hvordan GS1 standarden kan anvendes

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Februar 2017 Kære samhandelspartner Vi fremsender hermed retningslinjerne for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer, for at

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

STARKs Leverandør manual

STARKs Leverandør manual STARKs Leverandør manual Logistik samarbejde mellem STARK og leverandør 2 A. IT 3 1. Elektronisk dokumenthåndtering 3 2. STARK forventer EDI samarbejde på følgende områder 3 B. Administration 4 1. Levetid

Læs mere

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1

Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 Oprettelse og anvendelse af skabeloner 1WorldSync WebForms 6.1 1 Indhold Om dette dokument... 3 Oprettelse af skabelon til basisenhed... 3 Oprettelse af en hel generel skabelon til forbrugerenheden...

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Status for SuperGros håndterminalteknologi. Intern transport, lager og logistik 2001

Status for SuperGros håndterminalteknologi. Intern transport, lager og logistik 2001 Status for SuperGros håndterminalteknologi Kundeoversigt pr. 1. September 2001 Kwik,, Grøn, Super Spar SuperBest Favør KC Storkøb Løvbjerg Supermarked Dreisler Storkøb a/s Samkøb Suma / SuperStore BS Supermarked

Læs mere

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23)

KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse KONTRAKTBILAG 5 SPØRGSMÅL/SVAR DEL 1 (NR. 1-23) Udbud af logistikydelse Til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Bilag Mangler der ikke at blive uploadet et bilag ang. de personer,

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter

Salgs- og leveringsbetingelser Grafiske- og Office produkter Generelt Leverings- og reklamationsbestemmelser i henhold til General Trade Rules. Alle tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg. En ordre kan først betragtes som accepteret og bindende

Læs mere

PostNords nye kundeportal

PostNords nye kundeportal PostNords nye kundeportal Vejledning til PostNords kundeportal for InNight, Paller & Stykgods 24-11-2016 Vejledningen beskriver, hvordan kundeportalen anvendes. Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Sporing af

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012 vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Vi har kigget på udbudsmaterialet og har et spørgsmål til de standarder der refereres til: - Der nævnes

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S

Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S Spørgsmål / svar pr. 13. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 121-184104 Udbud af den logistiske håndtering af vareforsyning til praktiserende læger m.v. i Region Midtjylland Spørgsmål 1: Kan RM henvise

Læs mere

Datastruktur for Application Identifiers

Datastruktur for Application Identifiers I de følgende to eksempler ses, hvordan formatet for en information skal læses. For datafelter med et fast antal cifre/bogstaver, er den faste feltlængde angivet. For datafelter med variabel længde, er

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere

Nordenta Webshop. - online-bestilling har aldrig været lettere Nordenta Webshop - online-bestilling har aldrig været lettere Nordentas webshop gør det nemt for dig, at bestille forbrugsvarer, når det passer dig. Udvidede søgemuligheder, bedre billeder, klinikkens

Læs mere

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv.

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. E-handel Version 1b Region Hovedstaden E-handel Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. Sagsnr. Kontraktnr. Dato [Sagsnr.] [Kontraktnr.] [Dato] Indhold 1. Parterne... 3 2. Formål... 3 3. Definitioner

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog...

Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin Katalog... Log-on... 3 Skift password... 3 Glemt password... 4 Pop-up blokeringer... 4 Startside... 5 INDKØB i 3 trin... 7 Trin 1... 7 Katalog... 7 Søgning efter varer... 8 Udvidet søgning... 9 Udvidet søgning:...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 07610211050409 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000302 - Køberinformation D8070 5790000050000 Ejer af varemærke D8346 5790000000302 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-28 10:41:12 Publikationsdato D8355

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du Adresseløse forsendelser Sådan leverer du Indhold 3 Hvad er en adresseløs 4 Forskellige forhandlerversioner 4 Hvad kan pakkes maskinelt 5 Gratis test 5 Dybtrykte forsendelser og arbejdsmiljøet 6 Indlevering

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790002259159 - Ejer af varemærke D8346 5790002259159 - Er produktet mærket med RFID D8093 ALDRIG Er produktet mærket med Batchnummer D8020 Er produktet en kombinationsvare

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage www.gs1.dk/gs1tradesync Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Salgsklar emballage... 3 2.1 Fastsættelse af højde, bredde og

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører... 3

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Synlighed styrker dit brand?

Synlighed styrker dit brand? Juni 2014 Dansk reklamevand Synlighed styrker dit brand? Vi understøtter virksomhedens identitet og markedsføring med kundetilpassede produkter ved at sikre kvalitet, fleksibilitet, levering til tiden

Læs mere

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2015-03-06 Dato for sidste ændring D8260 2015-03-06 12:48:39 Publikationsdato D8355

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås Til vores kunder Vitten den 13. oktober 2014 Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås I Frode Laursen Gruppen ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at arbejde for at forbedre

Læs mere

Information fra Serviceafdelingen.

Information fra Serviceafdelingen. Information fra Serviceafdelingen. Kære kunde. Serviceafdelingen hos Egedesø A/S og Intercycle A/S har i løbet af den seneste tid gennemgået en del ændringer. Blandt andet er der nu to mand fuld tid til

Læs mere

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702)

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000859702 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-20 11:32:53 Publikationsdato D8355 2014-10-03 Producent identifikation,

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0 Måleregler for forbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Forbrugerenheder (til slutforbruger)... 3 2.1 Fastsættelse af fronten (facingen) på en forbrugerenhed... 3 2.2

Læs mere

PanPac Engineering a/s

PanPac Engineering a/s PanPac Engineering a/s Robotpalletering Sækkefyldning Folievikling Robot palletering Hurtig og pålidelig palletering Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er den bedste på markedet til at

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Styrk logis,kfunk,onen og skab mærkbare resultater Logis,kken påvirker virksomhedens:

Læs mere

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering Lynkursus i GS1 Healthcare Fokus på serialisering Agenda GS1 Systemet Pakkehierarki og GTIN tildeling NTIN/GTIN Serialisering og aggregering Stregkoder (GS1-128 og GS1 DataMatrix) Pallemærkning GS1-128

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat.

For leveringer i henhold til standardleveringsbetingelser ydes ikke rabat. Jf. reklamebekendtgørelsen 272 af 21. marts 2007 31 om ydelse af omkostningsbegrundede rabatter på distribution af humane lægemidler skal leverandøren offentliggøre standardleverings- og rabatbetingelser.

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere