Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3"

Transkript

1 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

2 GeoEnviron Ændringer i ver Ændringer i GeoEnviron ver Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version set i forhold til version af programmet. Generelle programændringer... 4 Generelle ændringer...4 Generelle ændringer... 4 Integration til ESDH systemer...4 Integration til Acadre... 4 Nye tillægsrapporter...4 Forureningstilstand... 5 Statistik vedrørende rottetilhold... 6 Modulspecifikke programændringer... 7 Modulet CVR...7 Udtræk til Regningsdebitor Erhvervsaffaldsgebyr... 7 Modulet Tidsregistrering...7 Udtræk til KMD Debitor Miljøgebyr Vigtig info!... 7 Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr... 7 Modulet Jordforurening DKJord...8 Tillægsmodulet DKJord Integration Regioner... 8 Modulet Feltundersøgelse...8 Modulet Boring...8 Tillægsmodulet Jupiter Integration... 8 Modulet Rotter...9 Modulet Byggesag...9 Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr Vigtig info!... 9 Udtræk til Regningsdebitor Byggesagsgebyr... 9 Ændringer i web-løsninger Anmeldelse af jordflytning...10 Indberetning af vandmængder og pejlinger udgave, januar

3 GeoEnviron Generelle programændringer Generelle programændringer Generelle ændringer Generelle ændringer Åbning af Word- og Excel-filer. Word- og Excel-filer kan åbnes fra GeoEnviron; det var i nogle tilfælde kun muligt i GE 7.3.2, hvis Word og Excel allerede var åben. Integration til ESDH systemer Integration til Acadre Fejlbeskeder. Der er klar adskillelse mellem fejlbeskeden, der kommer fra Acadre, og den medfølgende fejlbesked fra GeoEnviron. Hidtil har integration med Acadre sat beskederne sammen uden så meget som et mellemrum eller linjeskift. Hidtil så man fx: Nu ser man fx: Cannot invoke Web servicean error occurred... Acadre fejlmelding An error occurred... Nye tillægsrapporter Hvis du vil høre mere om Geokons produkter, kan du kontakte vores salgsteam på tlf eller via adressen: 1. udgave, januar

4 GeoEnviron Generelle programændringer Forureningstilstand Tilbydes som en tillægsrapport, så data om forureningstilstanden på en lokalitet kan hentes fra modulerne 'Jordforurening DKJord', Matrikelregister, Feltundersøgelse og Prøve/Analyse. Lokalitetens geografiske placering vises i et udsnit af Google Maps. En eller flere aktiviteter på lokaliteten kan vælges i listboks øverst i rapport vinduet. Hold CTRL-tasten nede for at vælge flere aktiviteter i listboksen med musen. Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. Data hentes fra disse felter i modulet 'Jordforurening DKJord': Lokalitetsoplysninger fra modulets hoveddata vindue. Forurenet (m 2 ) fra fanen Lokalitetsdetaljer Forureningsstatus. Kortblad id og X/Y koordinater fra fanen Referencer Kortblade. Status og statusdato fra fanen Lokalitetsdetaljer Forureningsstatus. Matrikler fra fanen Referencer Matrikler i modulet 'Jordforurening DKJord' og fanen 'Forurening pr. lokalitet' i modulet Matrikelregister. Forurenende aktiviteter fra fanen Aktiviteter. Der vises data om aktiviteter valgt i listboks øverst i rapportvinduet. Stoffer pr. aktivitet - Affaldshåndtering på fanen Aktiviteter Branchebeskrivelse. Data er registreret på fanen Industrihistorie, der åbnes med menupunktet Infobase Branchebeskrivelser. Forurenende stoffer fra fanen 'Lokalitetsdetaljer Stoffer Forurenende stoffer' og underfanen 'Forurenet medium'. Analyser - fra fanen Analyser i modul for relateret feltundersøgelse med reference på fanen 'Referencer Relaterede lokaliteter Feltundersøgelser'. Feltundersøgelser fra fanen Historik i modul for relateret feltundersøgelse med reference på fanen 'Referencer Relaterede lokaliteter Feltundersøgelser'. 1. udgave, januar

5 GeoEnviron Generelle programændringer Statistik vedrørende rottetilhold Tilbydes som en tillægsrapport til udtræk af statistik om rottetilhold i GE Rotter. Rapporten tæller antal anmeldelser med mindst ét besøg (uanset befængt kode) i en periode fordelt på postdistrikt, BBR benyttelse og kloakbrud. Postdistrikt <Ikke angivet> <Postdistrikt> Postdistrikt i modulets hoveddata vindue Adgangsadresser uden postnummer Adgangsadresser med postnummer i dette postdistrikt BBR benyttelse Industri Beboelse Landbrug Nedl. Landbrug Andet Indberetningskategori på stamdata fanen BBR benyttelse Virksomheder Parcelhuse Landbrug Ingen Andet Kloakbrud Kloakdefekt på fanen Besøg KO Kloakbrud, Offentlig Ja, offentlig KP Kloakbrud, Privat Ja, privat F Friland Ja, offentlig & privat /? / Nej / Ikke undersøgt 1. udgave, januar

6 GeoEnviron Ændringer i moduler Modulspecifikke programændringer Modulet CVR Udtræk til Regningsdebitor Erhvervsaffaldsgebyr Ændringer i udtræk til faktura og kreditnota. Filformatet er blevet opdateret i forhold til ny version 4 af snitfladen GQ418001Q til KMD Regningsdebitor. Der er tilføjet nye felter i transaktionstype 01 Debitor-/Fakturaoplysninger. Modulet Tidsregistrering Angive decimaltal med et interval på 0,1 for ikke-fakturerbare aktiviteter. Der kan atter benyttes decimaltal med et interval på 0,1 (svarende til 6 minutter) på ikke-fakturerbare aktiviteter. Denne funktionalitet slås til i vinduet for den fælles opsætning under gruppe = Tidsregistrering og overskrift = Tidsinterval. I GE var denne funktionalitet ved en fejl blevet en personlig opsætningsværdi. Udtræk til KMD Debitor Miljøgebyr Vigtig info! Ændringer i udtræk til faktura. Filformatet er blevet opdateret i forhold til ny version 10 af snitfladen GE550010Q til KMD Debitor. Der er tilføjet nye felter i transaktionstype 24 Ratepåligning. Disse 2 nye transaktionstyper er tilføjet i udtræk til faktura: 01 Leveranceafstemningsoplysning med total 52 EAN-nummer, hvis EAN-nr er udfyldt for betaleradressen Vigtigt! Hver kommune skal tjekke deres aftale med KMD vedrørende snitfladen. For hvis denne aftale ikke omfatter transaktionstype 01 og 52 skal kommunen have udfærdiget en ny aftalespecifikation, hvori disse transaktionstyper også indgår i de transaktionstyper, der kan sendes via snitfladen. For betaleradressen er det muligt at indsætte en referenceperson i feltet Attention. Teksten "Att. " efterfulgt af de første 27 tegn af Attention sættes ind i felt 67 Debitor-c/o-navn i transaktionstype 50 Alternativ adresse. Alle tegn udskrives på kvitteringslisten. Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr Ændringer i udtræk til faktura. Filformatet er blevet opdateret i forhold til ny version 4 af snitfladen GQ418001Q til KMD Regningsdebitor. Der er tilføjet nye felter i transaktionstype 01 Debitor-/Fakturaoplysninger. For betaleradressen er det muligt at indsætte en referenceperson i feltet Attention. Teksten "Att. " efterfulgt af de første 27 tegn af Attention sættes ind i felt 16 Debitor-c/o-navn i transaktionstype 01 Debitor-/Fakturaoplysninger. Alle tegn udskrives på kvitteringslisten. Det er irrelevant, når man har valgt 'Hent officiel adresse via CVR-nr.' 1. udgave, januar

7 GeoEnviron Ændringer i moduler Modulet Jordforurening DKJord Fejl ved oprettelse af matrikler mv. på en jordforureningslokalitet er rettet. Vi har rettet en fejl der forekom, hvis man indtastede en værdi i matr.nr. eller ejerlavskode uden at validere den (med TAB eller ENTER tasten) inden man trykkede på Gem, OG derefter fremprovokerede Genlæs (med funktionstasten F5 eller skift til et andet modul med gem, fx matrikelregisteret). Tillægsmodulet DKJord Integration Regioner Slet lokalitet (DKJord). Kun brugeren import kan slette en lokalitet i modulet 'Jordforurening DKJord'. Modulet Feltundersøgelse Nyt felt Titel på fanen Historik. På fanen Historik er indført et nyt felt til titel på hændelse eller episode, som har fundet sted i forbindelse med en feltundersøgelse. Feltets indhold kan udskrives i en ny tillægsrapport Forureningstilstand, hvor data om forureningstilstanden på en lokalitet kan hentes fra modulerne 'Jordforurening DKJord', Matrikelregister, Feltundersøgelse og Prøve/Analyse. Ny fane Historik Dokumenter. Der kan knyttes flere dokumenter til hver hændelse eller episode, som har fundet sted i forbindelse med en feltundersøgelse; før kunne man kun knytte et enkelt dokument til hver hændelse eller episode. Modulet Boring Tillægsmodulet Jupiter Integration Import af nye boringer for en kommune fra Jupiter. Ny kommunekode kan vælges ved import af boringsdata fra Jupiter med menupunktet: System Adm. Import/Eksport af data Jupiter - Boringer Mapninger. Ved tryk på knappen 'Opret/Ret Boring (1)' eller 'Opret/Ret Boring (2)' fremkommer et vindue, hvor man kan vælge sin kommunekode i feltet 'Aktuelt udvalg' (den står sidst i rullelisten). Herefter indlæses alle boringer for kommunen fra Jupiter. Disse kan filtreres yderligere. Hvis der vælges 'Kun nye' i første kolonne Udvælg, findes kun de nye boringer. Ønsker man at oprette alle disse boringer i GeoEnviron, så vælg knappen 'Opret nye' og klik på 'Gem og Luk', hvorefter vinduet lukkes. Det anbefales at gennemgå kodelisten Sløjfningsårsager, da der er nye koder her. Koderne kan indlæses via en fil, men I skal først tjekke, at de ikke allerede er oprettet i kodelisten med en anden betydning. Filen kan hentes på ERFA-hjemmesiden under Opdateringer eller via dette link. 1. udgave, januar

8 GeoEnviron Ændringer i moduler Kode Navn Kort navn 00 Ikke oplyst 01 Forurening F 02 Tilclogging, slidser stoppes C 03 Sammenstyrtning (fysisk defekt) S 04 Boring løbet tør T 05 Prøveboring/negativ boring P 06 Utilstrækkelig ydelse U 07 Ikke i brug/ingen anv. N 08 Tilsluttet vandværk V 09 Undersøgelse afsluttet D 90 Ejendommen nedlagt E 91 Påbud fra kommunen K 99 Andet A Masseoverførsel af oppumpede vandmængder for boringer rettet. Vi har rettet en fejl der betød, at når oppumpede vandmængder for boringer blev sendt til Jupiter via masseoverførselsvinduet, så blev intet overført på grund af kodefejl. Der er ikke rettet i masseoverførsel af oppumpede vandmængder for anlæg. Modulet Rotter Fanen Anmeldelse. Anmelders type kan angives som Formand. Denne ændring blev allerede indført i GE ver , men var ikke omtalt i nyhedsmanualen. Modulet Byggesag Feltet App. på fanen Bilag. Markering i tjekboksen App. bliver gemt i databasen. Tjekboksfeltet bruges til angivelse af hvilke tegninger, der er approberet. Udtræk til KMD Debitor Byggesagsgebyr Vigtig info! Ændringer i udtræk til faktura og kreditnota. Filformatet er blevet opdateret i forhold til ny version 10 af snitfladen GE550010Q til KMD Debitor. Der er tilføjet nye felter i transaktionstype 24 Ratepåligning. Disse 2 nye transaktionstyper er tilføjet i udtræk til faktura: 01 Leveranceafstemningsoplysning med total 52 EAN-nummer, hvis EAN-nr er udfyldt for betaleradressen Vigtigt! Hver kommune skal tjekke deres aftale med KMD vedrørende snitfladen. For hvis denne aftale ikke omfatter transaktionstype 01 og 52 skal kommunen have udfærdiget en ny aftalespecifikation, hvori disse transaktionstyper også indgår i de transaktionstyper, der kan sendes via snitfladen. Udtræk til Regningsdebitor Byggesagsgebyr Ændringer i udtræk til faktura og kreditnota. Filformatet er blevet opdateret i forhold til ny version 4 af snitfladen GQ418001Q til KMD Regningsdebitor. Der er tilføjet nye felter i transaktionstype 01 Debitor-/Fakturaoplysninger. 1. udgave, januar

9 GeoEnviron Ændringer i web-løsninger Ændringer i web-løsninger Anmeldelse af jordflytning Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Anmeldelse af jordflytning version Mindre sikkerhedsbrist er rettet. Der er opdaget en mindre sikkerhedsbrist i web-løsningen vedrørende siden 'Glemt adgangskode', hvor brugeren kan få tilsendt en ny adgangskode til sin . Det har vi rettet i version Jordmodtagere kan søge på anmeldelsesnr og/eller opgravningsadresse. På anmeldelsesoversigten kan listen af viste anmeldelser indsnævres ved at angive anmeldelsesnummer og/eller opgravningsadresse. Indberetning af vandmængder og pejlinger Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger version Mindre sikkerhedsbrist er rettet. Der er opdaget en mindre sikkerhedsbrist i web-løsningen vedrørende siden 'Glemt adgangskode', hvor brugeren kan få tilsendt en ny adgangskode til sin . Det har vi rettet i version Hjælpetekst bokse tilrettet. Hjælpetekst boksen har nu en fast højde og placeres korrekt i forhold til den spørgsmålsknap der klikkes på. Hvis hjælpeteksten er så lang, at den ikke kan stå indenfor boksen, fremkommer der et lodret rullepanel. 1. udgave, januar

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Superbruger information

Superbruger information Superbruger information Superbruger_Info_v75_1Udg,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 74 Redigeret d. 10-07-2012 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Manualen

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen.

ProLøn Internet. ProLøn - Internet. ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 www.proloen.dk e-mail: proloen@proloen. ProLøn - Internet ProLøn A/S Tlf.: 87 10 19 30 Fax: 86 42 37 95 Marts 2015 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLERE PROLØN.... 4 OPSTART PÅ EN IKKE GODKENDT COMPUTER... 6 STARTBILLEDE PÅ GODKENDT COMPUTER....

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06

MapInfo Professional integrationen. MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 MapInfo Professional integrationen MapInfo_Professional_v23_GEv60_1udg,pdf.doc Antal sider: 23 Udskrevet d. 30-06-06 GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere