FEBRUAR 2013 STATUS PÅ PROJEKT INNOVATION & LÆRING HVAD SÅ VI? HVAD SKAL VI NU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2013 STATUS PÅ PROJEKT INNOVATION & LÆRING HVAD SÅ VI? HVAD SKAL VI NU?"

Transkript

1 FEBRUAR 2013 STATUS PÅ PROJEKT INNOVATION & LÆRING HVAD SÅ VI? HVAD SKAL VI NU? - SIDE 1 -

2 HVAD HAR VI GJORT? I første halvdel af projektet har vi undersøgt, hvordan det ser ud på TRs arbejdspladser med hensyn til innovation. HVAD SKAL VI SÅ? Nu skal vi eksperimentere med vores undervisning og finde ud af, hvordan vi med vores undervisning kan blive medspiller i innovationsdagsordenen. Fase 2 handler om at observere og eksperimentere i vores egen undervisning. Så vi kan komme med bud på, hvordan vi skaber rammer for at deltagerne/tv udvikler innovative kompetencer, så de kan bidrage i innovative processer og understøtte kolleger i at gøre det samme. VI ER I GANG Den 21. februar holdt vi et seminar, hvor vi bevægede os over i anden del af projektet i fase 2. INNOVATION ER AT SE NYE MULIGHEDER FOR AT SKABE VÆRDI Inkrementel: Mindre innovationer der anvender eksisterende teknologi, kompetencer eller produkter på en ny måde Radikal: Hidtil usete teknologier, kompetencer eller produkter. Mega-musel er et eksempel på en innovation på et eksisterende produkt Nye ideer, kreative løsninger dem der er flest af, findes ofte på kanten af det kendte (inkrementel). Radikal innovation er meget sjældnere. Det drejer sig om afprøve sine ideer, eksperimentere se om de virker Dette hæfte udtrykker vores fælles ståsted i projektet lige nu. Bagest er de idéer til eksperimenter som blev formuleret på seminaret. - SIDE SIDE 3 -

3 Unge udtaler sig om innovation og behovet for innovation på deres arbejdspladser! Lone og Lise interviewede seks unge, om hvordan de har oplevet innovation og behovet for innovation. De unge deltog i FIUs ungdomsakademi i efterårsferien HVORDAN SER DE TILLIDSVALGTES INNOVATIONSPROCESSER UD? Hvis cheferne begynder at gøre noget anderledes, så gør medarbejderne det også. Man skal sige ideerne højt! Lean virkede kun indtil vi kom med første forslag. De ældre kolleger bestemmer, hvordan ting skal gøres. Det er frustrerende Også det med at have leg på arbejdet, det er bare godt. Der kom arbejdsglæden Deltager i innovation ifht besparelser Ledelsesrummet på arbejdspladserne meget ringe hos nogle Manglende information Hovsaløsninger uden involvering og dialog Top-down innovation Drift uden udviklingsperspektiv Særligt ringe fra mellemledere Når der enkelte steder arbejdes med det systematisk giver det effekt Man er afhængig af at sætte sig i lederens perspektiv for at komme igennem med noget Udfordringer lige så meget ifht den faglige organisation som ifht arbejdet HØRT BLANDT KURSISTER Den ene kursist: Hvad er det der innovation for noget? Hvortil den anden svarer: Innovation er der hvor du gør dig bedre end kineserne En tredje supplerer: Altså, at du selv kan tænke Tak til Lene Boholm - SIDE SIDE 5 -

4 DEN TILLIDSVALGTE ROLLE I SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEGER, FAGFORENING OG ARBEJDSPLADS 1 DIDAKTISKE 0 PRINCIPPER Den tillidsvalgte har grundlæggende tre roller i sit hverv; relationen til sine kolleger/medlemmer, til sin arbejdsplads/virksomheden og til sin fagforening. I alle roller vil der være muligheder for at styrke samarbejdet og give relationerne ny værdi. I modellen nedenfor fremgår det af pilene til og fra den tillidsvalgte og ud i trekantens spidser. KOLLEGER/ MEDLEMMERNE INNOVATION ER IKKE EN TILSKUERSPORT UNDERVISEREN SKAL TURDE GÅ UD PÅ LIGESÅ DYBT VAND UNDERVISEREN ER FACILITATOR ARBEJDSPLADS FAGFORENINGEN INNOVATIVE IDÉER SKABES BEDST SAMMEN MED ANDRE KULTUREN SKAL VÆRE TRYG OG POSITIV VARIATION DET ER EN ÅBEN FEST DET SKAL VÆRE SJOVE OG RELEVANTE NØDDER AT KNÆKKE Der eksisterer et stort behov for at den tillidsvalgte går aktivt med i at skabe sammenhæng mellem spidserne: fagforening, kolleger og arbejdsplads. Tillidsvalgte kan her medvirke, med fornyet værdi, til et bæredygtigt samarbejde i spændingsfeltet om arbejdets kerne, arbejdsmiljøet og kerneydelsen. De yderste pile, med de gensidige relationer mellem kolleger, fagforening og arbejdsplads, illustrerer dette spændingsfelt. Der er et stort potentiale for innovativt at skabe ny værdi i dette felt, og den tillidsvalgte har muligheden for at indtage en afgørende rolle i at udløse det! BRUG GERNE BENSPÆND TIL AT BRYDE VANETÆNKNINGEN BRICOLAGE DE FORHÅNDVÆRENDE SØM VIRKER - SIDE SIDE 7 -

5 EK SEM PLER Kommunernes landsforening og center for offentlig kompetenceudvikling har samlet 24 innovative projekter i kommuner. id_59185/scope_0/imagevaulthandler.aspx IDÉER NAVN : ANERKENDE MOD (OG INNOVATIV ADFÆRD) BESKRIVELSE AF AKTIVITETEN Metode: anerkendende interview og åbne spørgsmål - noget jeg vil gøre på arbejdspladsen Vis metoden ved tavlen. A. Anvend spørgsmål der udfordrer modet til at tænke ud af boksen: fx hvad nu hvis du gjorde det modsatte? B. Anvende billeder der kan udfordre modet til at tænke ud af boksen: Intervieweren trækker et billede (fx fra et billedlotteri) og spørger: hvordan kan du have nytte af den her ift. det du vil gøre på din arbejdsplads. HVAD ER FORMÅLET MED AKTIVITETEN? At træne hinanden i at tænke kreativt og sætte fokus på, at det kræver mod. Underviserens opgave er at lave en instruktion til interviewet og gennemføre en god opsamling/ fælles refleksion af at skulle tænke ud af boksen. Sætte ord på at det kræver mod at tænke ud af boksen og reflektere over, hvordan man kan få kollegerne til også at blive modige. Alle deltagerne er aktive i interviewene og i den efterfølgende opsamling og refleksion. NAVN: LÆG ARM MED MODSTAND MOD FORANDRING Metode: Rollespil - 3 frivillige deltagere snakker sammen Link til videoen Kampen om arbejdet fra DR programmet Penge, sendt marts En video om hvordan medarbejderne bidrager til at skabe store besparelser, ved at finde de steder i produktionen, hvor noget kan ændres. A: har en god idé B: giver tvungen modstand (benspænd) via hjælpekort eller egne ideer C: giver medvind IDEUDVIKLING Brug Tai Chi/ aikido til at illustrere, at gå med modstanden HVAD ER FORMÅLET MED AKTIVITETEN? At træne at sige ideer højt også når der er modstand Underviserens opgave er at iscenesætte rollespillet og skabe en efterfølgende fælles refleksion 3 af deltagerne er aktive i rollespillet, resten observerer. Alle deltager i den efterfølgende refleksion. - SIDE SIDE 9 -

6 NAVN: KREÉR DINE EGNE METODER NAVN: FÅ IDÉEN PÅ BORDET INNOVATION ER DIG OG DINE KOLLEGER Metode: Deltagerne interviewer hinanden ud fra flg. spørgsmål: A. Hvornår blev dine og kollegers ideer sidst hørt? eller hvornår ændrede i sidst noget af jer selv til det bedre? A1. Fremlæg på en eller anden kreativ måde (ikke fintænke!) B. Hvordan kunne du være med til fremadrettet at bidrage til forbedringer/udvikling/trivsel? B1. Konkret i forhold til egen arbejdsplads? Fx et klubmøde HVAD ER? At sætte fokus på hvad innovation er og inspirere til at arbejde videre med innovation på arbejdspladsen. Introducerer innovation er dig og dine kolleger og laver interviewguide. Samler op i plenum hvad kan du gøre? Deltagerne undersøger deres egen praksis via interviewet. Fremlægger kreativt. Tænker ud på egen arbejdsplads hvordan kan jeg få kollegerne med? BESKRIVELSE AF ØVELSEN Metode: At lære deltagerne at arbejde metodisk. På FPG kunne det være givende at dyrke at deltagerne selv skal udvikle metoder, som de efterfølgende skal analysere på og konkludere hvad de har lært. A. Give grundlæggende viden om hvordan viden kan skabes. Hvad er teori, hvad er metode, hvad er en analyse og hvad er en konklusion. B. Deltagerne skal ud og undersøge. De kan enten vælge en eksisterende metode eller finde på deres egen. Efterfølgende skal de analysere på hvad de har fundet ud af. Dette skal opsummeres i en konklusion. IDÉ UDVIKLING Opfordre til at deltagerne blot kaster sig ud i øvelsen og leger sig frem. Formålet er at afprøve metoder mere end resultatet. HVAD ER FORMÅLET MED AKTIVITETEN? At få erfaring med forskellige metoder. At lære at det ikke nødvendigvis er så farligt. Støtter og guider deltagerne undervejs i processen. Efterfølgende skabes der refleksion over øvelsen hvordan kan det anvendes i hverdagen? Klør på og tager ud og undersøger i den virkelige verden NAVN: 3P NAVN: EN BREDERE FORSTÅELSE AF INNOVATION BESKRIVELSE AF ØVELSEN Metode: Underviseren skitserer Doblins Ten Types of Innovation. Efterfølgende skal deltagerne finde eksempler på innovation. A. Underviseren sætter sig ind i de ti forskellige innovationstyper som Doblin har kategoriseret (profit model, network, structure, process, product performance, product system, service, channel, brand og customer engangment). Alt efter foretrukken undervisningsmetode, sættes deltagerne ind i typerne. B. Efterfølgende skal deltagerne finde eksempler på hver af typerne. Der kan udformes plancher/plakater/flipovers med hver af disse. Ved hjælp af print fra internettet, tegninger og tekst udfyldes plancherne. Ved mange deltagere kan de forskellige typer deles ud, således at en eller flere deltagere arbejder med én type. C. Eventuelt fremlæggelse af resultatet HVAD ER FORMÅLET MED ØVELSEN? At deltagerne tilegner sig en bred forståelse af begrebet innovation. Ved at have en bredere forståelse, vil det forekomme nemmere at opdage og arbejde med innovation i hverdagen. Underviseren faciliterer processen. Forud for øvelsen er det vigtigt at underviseren sætter sig ind i Doblins typer og udformer en relevant undervisning ud fra disse. Deltagerne kan afsøge internettet for eksempler. De kan ligeledes finde på eksempler fra deres egen arbejdsplads. HENVISNING Før deltagerne skal have et oplæg, skal de have åbnet skallen og aktiveret krogene. Derefter skal de se meningen. Efter oplægget samles der op efter ved hjælp af 3P. Her skal deltagerne selv finde det de fandt væsentligt (Pointer), skrive hvad de kan bruge det til (Proaktiv) og byde ind med fremtidsperspektiver (Perspektiver) FORMÅL MED IDEEN En model til at skabe refleksion. Deltagerne knytter stoffet an til egen virkelighed. HVAD SKAL UNDERVISEREN? Introducere 3P modellen. HVAD SKAL DELTAGERNE? Deltagerne skal lytte til oplæg og bagefter reflektere over indholdet og knytte an til egen virkelighed - SIDE SIDE 11 -

7 NAVN: DIVERGERENDE OG KONVERGERENDE BESKRIVELSE AF IDÉEN Metode: Kreative innovationsprocesser gennemgår ofte divergerende og konvergerende faser. Divergerende betyder at alt samles ind ukritisk (fx en brainstorm). Konvergerende betyder at kvalificere, altså at vælge noget til og noget fra. A. Deltagerne inddeles i grupper. Hver gruppe skal producere 100 idéer (ud fra et givent emne/problem) B. Idéerne klynges sammen efter relevans C. Ved fx stemmeafgivning vælges nogle klynger til NAVN: DESIGN THINKING BESKRIVELSE AF IDÉEN Metode: Arbejde med innovation ud fra design principper. Hvordan man kan anvende kreative processer til at skabe innovation. En design proces kan foregå således: A. Forstå problemet, research og skab viden omkring problemstillingen. B. Observer. Se hvordan virkeligheden ser ud ift. problemet. C. Brainstorm på løsninger, alt er tilladt. Brug post-its. D. Vælg én eller flere idéer ud E. Lav en prototype på idéen/løsningen (en prototype kan være alt muligt) F. Test prototypen og idéen af HVAD ER FORMÅLET MED AKTIVITETEN? At lære hvordan nye idéer/løsninger kan skabes. Ofte opleves det at skabe kollektivt givende for den enkelte deltager. Underviseren styrer processen. Det er vigtigt at dér er én der har overblikket over forløbet, ellers kan tiden nemt skride. Deltagerne følger instrukserne. Det er vigtigt at der ikke lukkes ned for idéer i brainstormen. Det er først i næste fase, hvor idéer vælges ud, at man må være kritisk. HENVISNING HVAD ER FORMÅLET MED AKTIVITETEN? At vise at det ikke er svært at finde på 100 idéer. At give deltagerne et konkret værktøj til at skabe nye løsninger. Hjælper til i grupperne. Bidrager med idéer og anerkender alle og sørger for at alle gennemfører. Alle deltager og bidrager til at nå de 100 idéer. Efterfølgende evalueres der på processen. NAVN: SKULPTUR BUDGET OG ØKONOMI, MØDEPUNKT Metode: Lave skulpturer at mennesker. Holdet deles i to grupper. En gruppe agerer ler og den anden gruppe er skulptører der skal forme leren. A. Form et møde der ikke fungerer B. Form et møde der fungerer Løbende refleksion over skulpturerne. Afsluttes med de 3 P er: pointer, proaktiv, perspektiv HVAD ER? At deltagerne ser deres egen rolle i MED ift. budget, økonomi og regnskab. At deltagerne bliver opmærksomme på ledelsens position. At deltagerne ser vigtigheden af at være aktive medspillere ift. budget, økonomi og regnskab. At deltagerne bliver aktive på arbejdspladsen ved at følge op på arbejdspladsens mdl. regnskab/forbrug. - SIDE SIDE 13 - I scenesætter øvelsen og leder den løbende refleksion samt sætter fokus på vigtige pointer i den fælles refleksion. Udtrykker deres oplevelser af møder på en kropslig måde. Deltager i refleksionerne og afsluttende 3P refleksionen.

8 NAVN: TÆNK UD AF BOKSEN - NYBYGGERI Skab det frie rum eller en åben fest gør noget andet end du plejer. Tema: AMR s rolle ved nybyggeri /nyindretning Gruppeopgave: Indret en bygning helt fra bunden. Eneste ramme er loven, som skal holdes ingen yderligere rammer, intet økonomisk loft. Tænk ud af boksen. Vær modig. Grupperne fremlægger til sidst. Der er frie tøjler ift. fremlæggelse gør noget andet end i plejer. REFLEKSION Var vi innovative? Eller endte vi med det vi plejer? Hvad gjorde det for processen, at vi var en gruppe med forskellige ting i bagagen? Blev det mere eller mindre innovativt? At udfordre deltagernes innovative kompetencer gennem en konkret og relevant opgave. NAVN: AMR & TRS ROLLE I TREKANTEN Synliggøre kursistens rolle kort på maven (TR eller AMR) Reb på gulvet danner en trekant Medlemmer/kolleger Sørger for at beskrive opgaven og pointere de frie rammer. Lede den fælles refleksion efterfølgende. Virksomheden Fagforeningen NAVN: INTERESSENTØVELSE Løser opgaven ved at anvende deres viden om loven og i øvrigt tænke ud af boksen. Reflekterer over proces og grad af innovation. Deltagerne deles op i 4 grupper: borgere, ledere, tillidsvalgte og politikere. Alle skal læse den samme avisartikel. Avisartiklen skal være aktuel og handle om besparelser. Hver gruppe skal nu lave et oplæg om artiklen ud fra deres position. Der samles op i forhold til målgruppe, argumenter, positioner, kasketter, menneskesyn osv. At bevidstgøre deltagerne om at forskellige interessenter lægger mærke til forskellige ting ved at mærke det på egen krop. Deltagerne skal placere sig der, hvor de oplever de befinder sig i trekanten. IDEUDVIKLING Deltagerne kan stille sig /isolere sig i hjørnerne af trekanten hvordan opleves det ikke at være i kontakt med de to andre hjørner? Kommentér hvilken vej deltagerne vender, hvor kigger de hen? Kunne suppleres med hvad der er vigtigst for TR/AMR. At synliggøre trekanten og bevidstgøre TR/AMR hvor de selv befinder sig i trekanten mærke det på egen krop. HVAD SKAL UNDERVISEREN? Udlevere rekvisitter og lede øvelse og den efterfølgende refleksion. HVAD SKAL DELTAGERNE? Tage stilling til hvor de befinder sig trekanten og hvor de har fokus rettet imod og reflektere over det. Hvad skal underviserne gøre: Sætte grupperne i gang, sætte rammerne for gruppernes oplæg og samle op på pointerne. Hvad skal deltagerne gøre: Afprøve at se tingene fra en bestemt position. Reflektere i fællesskab. - SIDE SIDE 15 -

9 NAVN: HVAD GØR FYSISKE RAMMER VED MENNESKER? A. Deltagerne indretter rummet/læringsmiljøet og reflekterer over, hvordan denne indretning fungerer. Hvilken adfærd, tanker og følelser inviterer indretningen til? B. Deltagerne skal forud for indretningen drøfte, hvad de ønsker indretningen skal bidrage til. C. Indretningen afprøves som en del af undervisningen. At deltagerne drøfter og finder ud af hvordan forskellige indretninger præger os og vores måde at være sammen på. Det gælder læringsmiljøer, mødelokaler, arbejdspladser etc. HVAD GØR UNDERVISEREN Formulerer en åben opgave om at indrette rummet med et formål. HVAD GØR DELTAGERNE Er aktive i refleksion og indretning og den efterfølgende refleksion over hvordan det fungerede i praksis. NAVN: LYSREGULERINGEN Tegn en lysregulering. Brug den til at diskutere, hvad der allerede er besluttet og hvad vi har af indflydelse. Efterfølgende refleksion om hvorfor vi bruger 85 % af tiden på det, vi ikke har indflydelse på (rødt), og kun 15% (grønt/gult) på det vi har indflydelse på. At bruge et symbol til visualisere sammenhænge. HVAD SKAL UNDERVISEREN GØRE Introducere lyssignalet og anvende det som redskab i undervisningen. HVAD SKAL DELTAGERNE GØRE Bruge redskabet til at sortere hvad TV har indflydelse på og hvad TR ikke har indflydelse på. NAVN: TILLADELSER ÅBNER FOR MULIGHEDER Underviseren udvikler og afprøver hvilke tilladelser (modsat regler), der skaber kreative samtaler og opgaveløsninger i undervisningen. IDEUDVIKLING Tillade at fejle. Introducere koncepterne omkring fail forward og fail faster (Google det). At underviseren eksperimenterer med/undersøger hvilken effekt forskellige italesatte regler har for kreativitet og innovation i undervisningen. HVAD GØR UNDERVISEREN Eksperimenterer, iagttager og reflekterer over effekten. Inddrag deltagerne i refleksionerne hvor det giver mening. HVAD GØR DELTAGERNE Deltagerne er primært studieobjekter. - SIDE SIDE 17 -

10 NAVN: AFPRØV DEN VÆRSTE IDÉ Problemet beskrives og der brainstormes på idéer til at komme videre. Udvælg den værste idé (processen kræver, at deltagerne kommer rundt om alle ideer) Afprøv ideen i gruppen. At vende tingene på hovedet? NAVN: TAGFAT. OFFERROLLEN Deltagerne skal løbe/lege tagfat. Alle deltagerne skal opdeles i grupper á tre. På en række er der en fanger, en beskytter og et offer. Fangeren skal fange offeret, mens beskytteren skal forsøge at beskytte sit offer. Når et offer fanges skifter rollerne. Leg og løfte energien? MÅLSÆTNINGEN MED UNDERVISNINGEN ER At udvikle deltagernes innovative kompetencer til -at indgå i innovative processer -og til at understøtte deres kolleger til at indgå i innovative processer For derved at fastholde og styrke de tillidsvalgte rolle NAVN: TR OG AMR I FÆLLESSKAB Barrierebrydning hvordan får vi et samarbejde i gang? Ideer på post-it, så de bliver synlige. Hvad vil fremme samarbejdet? - SIDE SIDE 19 -

11 - SIDE 20 -

INNOVATION I FIU S UDDANNELSER -VI STILLER KÆPHESTEN UDEN FOR!

INNOVATION I FIU S UDDANNELSER -VI STILLER KÆPHESTEN UDEN FOR! INNOVATION I FIU S UDDANNELSER -VI STILLER KÆPHESTEN UDEN FOR! PROJEKT INNOVATION & LÆRING Dette hæfte er skrevet til undervisere i FIU, som ønsker inspiration til at gennemføre undervisning, der udvikler

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1

Introdag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 1 Introdag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 1 Læringsmål At deltagerne får præsenteret sig selv og egne forventninger til kurset At deltagerne får viden om visionen for BOOST At deltagerne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Roller og samarbejde i en travl hverdag Temadag for arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter D. 19. jan. 2015, kl. 9.00-17.00 v/ Lykke Mose & Timo Bohni, Perspektivgruppen Roller og samarbejde

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Erfaringsgruppe 2. Hvad er min funktion?

Erfaringsgruppe 2. Hvad er min funktion? Erfaringsgruppe Hvad er min funktion? Erfaringsgruppe hvad er min funktion? I denne erfaringsgruppe skal I tale om, hvilke kompetencer og evner, som ligger i de enkelte funktioner i gruppen, og hvordan

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser

Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser 1 Procesfremmende spørgsmål, refleksioner og øvelser Hvert modul begynder med et check in og afsluttes med et check ud Nedenfor findes forslag til introduktion og velkomst af deltagere ved EVARS. Når modulerne

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3

Forstå dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 3 Forstå dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 3 Læringsmål At deltagerne reflekterer over og videndeler omkring afprøvninger i praksis At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Disc Golf Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Disc Golf Læringsmål Eleven skal deltage aktivt i aktiviteterne. Eleven skal reflektere over justeringer, som kan gøre aktiviteten bedre. Eleven skal få

Læs mere

Håndværk og design. Fokus på kreativitetsfremmende processer. V. Lissi W Thrane - Metropol

Håndværk og design. Fokus på kreativitetsfremmende processer. V. Lissi W Thrane - Metropol Håndværk og design Fokus på kreativitetsfremmende processer V. Lissi W Thrane - Metropol Opfindsomhed Kreativitet Innovation Entreprenørskab Kreativitet Kreativitet er anvendt fantasi Kreativitet betyder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale.

Hvad er viaart? viaart kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. viaart Hvad er viaart? viaart er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Forretningsområdet tager afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, hvor fokus er på at udvikle målrettede produkter

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere