OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Viby J Telefon: Cvr-nr EAN-nr INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 33 ok@ok.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 INDHOLD"

Transkript

1 INDHOLD OK s historie... 2 OK s mission og vision... 3 OK s ejere... 4 OK s egenkapital... 4 OK s datterselskaber... 5 OK s produkter... 6 OK s medlemmer... 7 Medlemskab... 9 Investering Medlemsfordele Udmeldelse Eksklusion/sletning af medlemmer Kredsmøder Kredsbestyrelsens opgaver Kundehenvendelser til kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens kompetencer Kredsbestyrelsens konstituering Indhold af kredsbestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøder Nyvalgt i OK OK MEDEJERGUIDE 1

2 OK S HISTORIE OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af sine kunder, nemlig energiforbrugerne og OK-forhandlere. Selskabet, der blev stiftet i 1978 under navnet Olieselskabet Danmark, er en fusion af i alt syv danske kul-, olie- og benzinselskab. Langt de fleste af de fusionerede selskaber havde tilknytning til andelsbevægelsen eller kooperationen. De to største fusionspartnere, DAK og Fyns Kulindkøbsforretning var stiftet som indkøbssammenslutninger for de danske andelsmejerier i slutningen af 1800-tallet. I 1998 ændrede selskabet navn til OK a.m.b.a. OK er i dag det største danske olie- og energiselskab. Hovedkontoret ligger i Viby ved Århus. OK MEDEJERGUIDE 2

3 OK S MISSION OG VISION Mission OK er et kundeejet selskab, der arbejder for frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg Vision OK vil være en nøglespiller på fremtidens energimarked ved at: Sætte os i kundens sted og være energibrugerens repræsentant i et marked under forandring Være parat til at tackle nye energiformer og forsyningsmåder Levere kvalificeret og ansvarlig rådgivning, uanset hvilken energiform vores kunder vælger Være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi ved, at vi gør en væsentlig indsats i samfundet Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling OK MEDEJERGUIDE 3

4 OK S EJERE OK ejes af godt medlemmer. Medlemskredsen består af både ganske almindelige forbrugere, foreninger (herunder Brugsforeninger) og erhvervsvirksomheder. Ejerkredsens sammensætning ( ): Boligejere Landbrug Erhverv/Transport Forhandlere 335 I alt OK S EGENKAPITAL Den totale ansvarlige egenkapital var på mio. kr. den 31. december Andelskapitalen var på 190 mio. kr. Andelskapitalen er ikke ens fra år til år. Den varierer, fordi den består af de beløb, som medlemmerne har indbetalt/indbetaler til andelskontoen plus evt. tilskrivni-ng af fondsandele. OK MEDEJERGUIDE 4

5 OK S DATTERSELSKABER Danoil Exploration A/S Deltager i olie- og gasefterforskning og udvinding i den danske del af Nordsøen. Danoil har 1,58 % andel i feltet "Syd Arne", og blev her for første gang olieproducerende i juli Ejerandel: 100 % Kamstrup koncernen Kamstrup udvikler og producerer innovative løsninger til måling af energi- og vandforbrug. Koncernen er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. Ejerandel: 100 % EnergiData EnergiDatas kerneydelser er skræddersyede, energisparende løsninger til både offentlige og private virksomheder herunder rådgivning om energisparende foranstaltninger, totale energistyringsordninger og energimærkning (EMO). Ejerandel: 90 % OK Plus A/S Selskabet fungerer som kædekontor for 87 OK Plus butikker. Coop Danmark er hovedleverandør til kæden. Ejerandel: 100 % DK-Benzin A/S Selskabet yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samfinans A/S Samfinans yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samtank A/S Selskabet varetager oplagring af benzin og olie for aktionærerne. Ejerandel: 50 % OK MEDEJERGUIDE 5

6 OK S PRODUKTER OK sælger: Benzin Diesel Fyringsolie Landbrugsdiesel Petroleum Fuelolie Smøremidler (automotive olier, industriolier, hydraulikolier, skære-køleolier og fedt) Elektricitet Oliefyr, kedler, tanke Oliefyrsservice Bilvask Vinterprodukter Solceller Varmepumper Naturgas Energirådgivning Forsikringer Mobiltelefoni OK MEDEJERGUIDE 6

7 OK S MEDLEMMER Antallet af medlemmer varierer fra år til år. Den 31. december 2012 var der medlemmer i OK. Heraf var forbrugere og 335 forhandlere. Kredsmøder Alle OK s medlemmer indbydes hvert forår til at deltage i kredsmøde. Der holdes i alt tre kredsmøder, hvor der orienteres om udviklingen i selskabet i det forløbne år. Forud for kredsmødet vælger medlemmerne en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelser Kredsbestyrelserne varetager OK s og medlemmernes interesser i det lokale område. Kredsbestyrelserne for 3 år ad gangen. Der afholdes på skift valg i 3 kredse. Hver kredsbestyrelse vælger en formand og en næstformand som begge indtræder i OK s hovedbestyrelse. Vælges formanden fra forbruger gruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen eller omvendt. Kredsbestyrelserne er desuden medlemmer af repræsentantskabet. Landskreds I Landskredsen er COOP s omsætning placeret. COOP har to repræsentanter i Landskredsen. Repræsentantskab Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Det består af ca. 80 medlemmer, nemlig de 3 kredsbestyrelser (75 medlemmer), Landskredsen (2 medlemmer) og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Antallet af repræsentanter kan dog variere som følge af de forskudte valg i kredsene. OK s ordinære repræsentantskabsmøde holdes hvert år i april. Her vælger repræsentantskabet OK s revision og godkender årsrapporten. OK MEDEJERGUIDE 7

8 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, nemlig kredsformænd og kredsnæstformænd for de 3 kredsbestyrelser, 2 medlemmer fra Landskredsen, 3 medarbejdervalgte og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Af de medarbejdervalgte repræsentanter skal mindst én være fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand. OK MEDEJERGUIDE 8

9 MEDLEMSKAB Hvem kan blive medlem? Vedtægterne siger (uddrag): Som andelshavere af selskabet kan med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner. Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser. Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab. I praksis betyder det, at alle OK s kunder og forhandlere har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere af selskabet, hvis de handler direkte med OK og køber olie, el, smøremidler, naturgas, varmepumper, oliefyrsservice og forsikringer. Man kan ikke blive medejer, hvis det eneste produkt man køber, er benzin eller diesel fra tankstationer. I dette tilfælde køber man af OK s forhandler, som allerede er medejer. For at blive medejer, skal man købe mindst ét andet produkt direkte fra OK. Ved indmeldelse optages hver andelshaver i én af følgende grupper efter tilhørsforhold: Gruppe 1 - Forhandlere dvs. medejere, som indkøber produkter hovedsageligt med henblik på videresalg. Gruppe 2 - Forbrugere dvs. medejere, som indkøber produkter til eget forbrug. OK MEDEJERGUIDE 9

10 INVESTERING Hvad koster medlemskabet? Vedtægterne siger (uddrag): Den, som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr. Man skal altså investere et beløb i selskabet. Beløbet beregnes i forhold til det forventede produktindkøb pr. år i kr. ex moms og afgifter - men minimum 250 kr. Kunden får enten et girokort tilsendt til betaling af andelskapitalen eller indbetaler over faktura. Der udstedes ikke andelsbeviser, men medlemmerne modtager én gang om året en udskrift af andelskontoen. Overskud En del af selskabets overskud kan udloddes som: Forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Hæfter kun for eget indskud Der sættes ikke noget på spil ved at blive medejer af OK, fordi man kun hæfter med sit eget indskud i selskabet. Til gengæld giver investeringen normalt et pænt afkast til medlemmerne, og der er mange andre medlemsfordele. OK MEDEJERGUIDE 10

11 MEDLEMSFORDELE Indflydelse Først og fremmest kan man gøre sin indflydelse gældende ved at bruge sin stemmeret forud for OK s årlige kredsmøder og ved evt. at stille op som kandidat til valg i den lokale kredsbestyrelse. Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling. Forrentning af andelskapital Det faktisk en god investering at være medlem i OK, fordi andelskapitalen forrentes hvert år, og fordi der sædvanligvis tilskrives fondsandele og udbetales udbytte. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Orientering om OK Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling via OK Magasinet, som udsendes til medejerne 3 gange årligt (februar/marts, juni, november), og kredsmøderne, som afholdes hvert år i april. Handelskonto med forrentning Medejere har mulighed for at indsætte penge på handelskontoen til en attraktiv forrentning. Der kan indsættes et beløb svarende til to gange årskøbet, dog højst 5 millioner kr. Handels-kontoen tilskrives renter hver måned. Forrentningen ligger et pænt stykke over bankernes indlånsrente. OK MEDEJERGUIDE 11

12 UDMELDELSE Vedtægterne siger (uddrag): En andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen. En andelshaver kan altså udmelde sig med 6 måneders skriftligt varsel. Der kan vælges mellem 2 udbetalingsformer: 1. Hele andelskapitalen mod et fradrag på 25 % 2. Hele beløbet med 1/5 årligt i fem år Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under kr. kan udbetales umiddelbart. Hvis en andelshaver ved udmeldelse skylder OK penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen. I tilfælde af dødsfald eller konkurs kan bestyrelsen træffe beslutning om umiddelbar udbetaling. EKSKLUSION/SLETNING AF MEDLEMMER I nogle tilfælde kan et medlem slettes eller ekskluderes. Hvis et medlem ikke har handlet hos selskabet i et år, kan OK slette pågældende. Hovedbestyrelsen skal godkende sletning af andelshavere med en andelskapital på mere end kr., mens sletning af andelshavere med en andelskapital på under kr. kan ske administrativt. Hovedbestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, som har tilsidesat sine forpligtelser eller har handlet illoyalt over for selskabet. Ved sletning/eksklusion af et medlem udbetales 50 % af andelskapitalen den 1. juli i året efter sletning. OK MEDEJERGUIDE 12

13 KREDSMØDER Dagsordenen på OK s kredsmøder er vedtægtsbestemt: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af den af repræsentantskabet godkendte årsrapport til orientering 4. Præsentation af resultatet af det forud for kredsmødet gennemførte valg af repræsentanter (kredsbestyrelse) og af 2 suppleanter fra forbrugergruppen og af to suppleanter fra forhandlergruppen / Præsentation af kredsbestyrelsen 5. Eventuelt Dagsordenens punkt 4 vedrører alene valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet hvert tredje år på skift i kredsene: I de år, hvor der ikke gennemføres valghandling i en kreds forud for kredsmødet, præsenteres den siddende kredsbestyrelse under dagsordenens punkt 4. Sædvanligvis er kredsformanden dirigent og dermed mødeleder. OK s formand aflægger beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og tages efterfølgende til efterretning. Beretning og regnskab er allerede forud godkendt af OK s repræsentantskab. Kredsformanden afslutter kredsmødet og indbyder til et traktement. OK MEDEJERGUIDE 13

14 KREDSBESTYRELSENS OPGAVER Kredsbestyrelsen spiller en særdeles vigtig rolle i det lokale kredsområde. Kredsbestyrelsen er jo valgt af OK s medlemmer dér. Derfor skal kredsbestyrelsen fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK s ledelse både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse. Kredsbestyrelsen er bindeleddet Kredsbestyrelserne fungerer som bindeled mellem medejerne og hovedbestyrelsen. Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige medejere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen. Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere. Hensigten og formålet med kredsbestyrelsernes virke er: 1. At øge og dyrke kontakten til de organisationer/kundegrupper, der har indvalgt de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 2. At deltage i møder med organisationer og kundegrupper, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har tilknytning til. 3. At medvirke til udbredelse af kendskabet til selskabets opbygning og formål, hvor medejerskab er unikt i forhold til den øvrige olie- og energibranche. 4. At yde selskabet støtte i arbejdet for at opnå den optimale tilslutning til selskabet. 5. At medvirke til bedst mulig deltagelse af andelshaverne i kredsmøder og sammensætning af kredsbestyrelser. 6. Gennem udførelse af disse opgaver at synliggøre og understrege kredsens betydning og medindflydelsens fordele i selskabets fremtidige udvikling. 7. At fremkomme med forslag til selskabets ledelse for at fremme disse mål. 8. At arbejde for den målsætning, som til enhver tid fastlægges af selskabets ledelse. OK MEDEJERGUIDE 14

15 KUNDEHENVENDELSER TIL KREDSBESTYRELSEN Kredsbestyrelsesmedlemmerne får nu og da henvendelser fra kunder/ medlemmer, presse m. fl. Og jo mere synlig kredsbestyrelsen er, jo flere henvendelser kan forventes. For alle nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, og eksisterende medlemmer, der ønsker en opdatering, arrangeres der hvert år et introduktionsmøde, hvor de får et tilbundsgående indblik i OK s forhold. Et af formålene med introduktionsmødet er netop at klæde nyvalgte godt på, så de på mange felter bliver i stand til at besvare eventuelle henvendelser. Hvis man er i tvivl om, hvordan et problem eller en situation skal håndteres, kan man kontakte følgende: Hvis sagen er af politisk art, kontakt OK s formand: Flemming Rasmussen tlf.: mobil: Er sagen af kommerciel art, kontakt OK s medlemsservice: Jens Jørgen Nielsen: mobil: Jane Hammelsvang: tlf mobil: Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen reagerer hurtigt, så der kan ske en hurtig tilbagemelding på en henvendelse bedst mulig kundeservice er en vigtig målsætning for OK. OK MEDEJERGUIDE 15

16 KREDSBESTYRELSENS KOMPETENCER Det er væsentligt for kredsbestyrelsens virke, at der er bredt dækkende kompetencer repræsenteret i bestyrelsen. Vedtægterne garanterer, at både forhandlere og private andelshavere er repræsenteret. En bred sammensætning af kompetencer, geografi og erhverv Kredsbestyrelsen kan herudover aktivt arbejde med rekruttering at kandidater til opstilling, således at der kan opnås en bred sammensætning af kredsbestyrelsen i forhold til en geografisk dækning af kredsen, anvendelse af OK s produktsortiment, forskellige erhverv og hertil knyttede faglige kompetencer og endelig en repræsentation af begge køn. Kredsbestyrelsen kan inddrage salgsorganisationen i identifikationen af mulige kommende emner til opstilling forud for drøftelse i kredsbestyrelsen. KREDSBESTYRELSENS KONSTITUERING Der afholdes et konstituerende møde umiddelbart efter kredsmødet. Konstitueringen kan kun ske, hvis samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer er til stede eller har afgivet fuldmagt. Alternativt kan konstitueringen udsættes til et senere tidspunkt. Medlemmer af OK s hovedbestyrelse Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden og næstformand indtræder i OK s hovedbestyrelse. Hvis formanden vælges fra forbrugergruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen og omvendt. OK s medlemsservice, v. Jens Jørgen Nielsen, er behjælpelig under konstitueringen. Hvis stemmerne viser sig at stå lige under konstitueringen, foretages der omvalg. Står stemmerne herefter stadig lige, afgøres valget/valgene ved lodtrækning. OK MEDEJERGUIDE 16

17 INDHOLD AF KREDSBESTYRELSESMØDER Vedtægterne siger (uddrag): Kredsformanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt til information om og drøftelse af aktuelle forhold. Kredsbestyrelsen kan indstille sager til behandling og afgørelse i hovedbestyrelsen. Praksis i dag er, at der afholdes kredsbestyrelsesmøder efter hvert hovedbestyrelsesmøde. På hvert møde orienteres om hovedpunkter fra det seneste hovedbestyrelsesmøde. Desuden indgår der som regel et aktuelt tema med deltagelse af en af OK s funktionschefer eller salgs-/produktchefer. Nogle temaer er tilbagevendende, nemlig: Gennemgang af strategiplanens hovedelementer efter planens godkendelse i hovedbestyrelsen Budget for det kommende år Årsregnskabet Undertiden foretages studiebesøg fx hos et kredsbestyrelsesmedlem (butik, forening og lign.) eller på en af OK s lokaliteter (regionskontor, kørselscenter m.v.). På møderne er der altid mulighed for socialt samvær under et måltid mad enten før eller efter selve kredsbestyrelsesmødet. Kredsformanden leder mødet med bistand fra OK s medlemsservice. Aflønning af kredsbestyrelser Kredsbestyrelsen får ikke løn, men der udbetales diæter ved mødearrangementer, der har tilknytning til OK. Diæterne udgør p.t kr. Beløbet er indkomstskattepligtigt. Hovedbestyrelsen fastsætter diætsatsen. Rejseudgifter refunderes, kilometerafregning efter Statens takst. OK MEDEJERGUIDE 17

18 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Dagsordenen på et OK repræsentantskabsmøde er vedtægtsbestemt. Dagsorden for et ordinært møde omfatter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af årsrapport indeholdende forslag om udbetalinger til andelshavere, jf. vedtægternes 6, stk. 2, til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af 2 eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer indstillet af hovedbestyrelsen/ Præsentation af hovedbestyrelsen 6. Valg af revision 7. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller repræsentanterne 8. Eventuelt Dagsordenens punkt 5 vedrører valg af de af hovedbestyrelsen indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer hvert 3. år. I de år, hvor der ikke gennemføres valg, gennemføres alene en præsentation af den siddende hovedbestyrelse under dagsordenens punkt 5. Repræsentantskabsmødet skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. OK s formand indkalder til repræsentantskabsmødet. På repræsentantskabsmødet leder den valgte dirigent mødet i henhold til ovenstående dagsorden. OK s formand aflægger selskabsberetningen, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet og indstiller hovedbestyrelsens forslag til overskudsfordeling. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Også overskudsfordeling og valg af revision skal godkendes af repræsentantskabet. Fortrolighed Repræsentantskabet og dermed kredsbestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger og alt dokumentmateriale, der modtages fra OK. OK MEDEJERGUIDE 18

19 NYVALGT I OK Introduktionsmøde Som nyvalgt til en kredsbestyrelse og dermed repræsentantskabet inviteres man til introduktionsmøde om OK. På mødet orienteres der om OK som forretning og det folkevalgte system i OK. Mødet afholdes kort tid efter kredsmøderne. Der sendes invitation til introduktionsmødet til hele repræsentantskabet, således at siddende medlemmer der ønsker en opdatering af deres viden også får mulighed for at deltage. Hvis der er behov for det, vil der lokalt arrangeres møder med et kortere resumé af introduktionsmødet for de nye kandidater, der har været forhindret i at deltage i det egentlige introduktionsmøde. OK MEDEJERGUIDE 19

Vedtægter OK. 2. Virksomheden drives efter andelsprincipper til gavn for andelshaverne og forbrugerne.

Vedtægter OK. 2. Virksomheden drives efter andelsprincipper til gavn for andelshaverne og forbrugerne. Vedtægter OK Navn og hjemsted: 1. Selskabets navn er OK, andelsselskab med begrænset ansvar. 2. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene Olieselskabet Danmark a.m.b.a. 3. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for. Brugsforeningen for Als og Sundeved

Vedtægter for. Brugsforeningen for Als og Sundeved Vedtægter for Brugsforeningen for Als og Sundeved Indholdsfortegnelse. # 1. Navn og organisationsform side 3. # 2. Hjemsted for foreningen side 3. # 3. Formål for foreningen side 3. # 4. Medlemskab af

Læs mere

Foreningen Danish Marine & Offshore Group

Foreningen Danish Marine & Offshore Group VEDTÆGTER for Foreningen "Danish Marine & Offshore Group" 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Danish Marine & Offshore Group". Foreningens navn forkortet er DMOG 1.2 Foreningens hjemsted er sekretariatsadressen:

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010

VEDTÆGTER. Gældende pr. 1. januar 2010 VEDTÆGTER Gældende pr. 1. januar 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere / vandaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand

Vedtægter. for. Fonden Djurs Vand Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabet navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Love for Stålforeningen Foreningen af danske Stålgrossister Fastsat på den stiftende generalforsamling den 3. september 1975 med ændringer, vedtaget på generalforsamlinger af 5. maj 1976, 8. maj 1980,

Læs mere

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010

Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 Vindenergi Danmark Amba CVR nr. 21972505 Vedtægter, forslag til nye marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets er et andelsselskab med begrænset ansvar og driver virksomhed under navnet Vindenergi Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere