OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Viby J Telefon: Cvr-nr EAN-nr INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 33 ok@ok.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 INDHOLD"

Transkript

1 INDHOLD OK s historie... 2 OK s mission og vision... 3 OK s ejere... 4 OK s egenkapital... 4 OK s datterselskaber... 5 OK s produkter... 6 OK s medlemmer... 7 Medlemskab... 9 Investering Medlemsfordele Udmeldelse Eksklusion/sletning af medlemmer Kredsmøder Kredsbestyrelsens opgaver Kundehenvendelser til kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens kompetencer Kredsbestyrelsens konstituering Indhold af kredsbestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøder Nyvalgt i OK OK MEDEJERGUIDE 1

2 OK S HISTORIE OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af sine kunder, nemlig energiforbrugerne og OK-forhandlere. Selskabet, der blev stiftet i 1978 under navnet Olieselskabet Danmark, er en fusion af i alt syv danske kul-, olie- og benzinselskab. Langt de fleste af de fusionerede selskaber havde tilknytning til andelsbevægelsen eller kooperationen. De to største fusionspartnere, DAK og Fyns Kulindkøbsforretning var stiftet som indkøbssammenslutninger for de danske andelsmejerier i slutningen af 1800-tallet. I 1998 ændrede selskabet navn til OK a.m.b.a. OK er i dag det største danske olie- og energiselskab. Hovedkontoret ligger i Viby ved Århus. OK MEDEJERGUIDE 2

3 OK S MISSION OG VISION Mission OK er et kundeejet selskab, der arbejder for frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg Vision OK vil være en nøglespiller på fremtidens energimarked ved at: Sætte os i kundens sted og være energibrugerens repræsentant i et marked under forandring Være parat til at tackle nye energiformer og forsyningsmåder Levere kvalificeret og ansvarlig rådgivning, uanset hvilken energiform vores kunder vælger Være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi ved, at vi gør en væsentlig indsats i samfundet Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling OK MEDEJERGUIDE 3

4 OK S EJERE OK ejes af godt medlemmer. Medlemskredsen består af både ganske almindelige forbrugere, foreninger (herunder Brugsforeninger) og erhvervsvirksomheder. Ejerkredsens sammensætning ( ): Boligejere Landbrug Erhverv/Transport Forhandlere 335 I alt OK S EGENKAPITAL Den totale ansvarlige egenkapital var på mio. kr. den 31. december Andelskapitalen var på 190 mio. kr. Andelskapitalen er ikke ens fra år til år. Den varierer, fordi den består af de beløb, som medlemmerne har indbetalt/indbetaler til andelskontoen plus evt. tilskrivni-ng af fondsandele. OK MEDEJERGUIDE 4

5 OK S DATTERSELSKABER Danoil Exploration A/S Deltager i olie- og gasefterforskning og udvinding i den danske del af Nordsøen. Danoil har 1,58 % andel i feltet "Syd Arne", og blev her for første gang olieproducerende i juli Ejerandel: 100 % Kamstrup koncernen Kamstrup udvikler og producerer innovative løsninger til måling af energi- og vandforbrug. Koncernen er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. Ejerandel: 100 % EnergiData EnergiDatas kerneydelser er skræddersyede, energisparende løsninger til både offentlige og private virksomheder herunder rådgivning om energisparende foranstaltninger, totale energistyringsordninger og energimærkning (EMO). Ejerandel: 90 % OK Plus A/S Selskabet fungerer som kædekontor for 87 OK Plus butikker. Coop Danmark er hovedleverandør til kæden. Ejerandel: 100 % DK-Benzin A/S Selskabet yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samfinans A/S Samfinans yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samtank A/S Selskabet varetager oplagring af benzin og olie for aktionærerne. Ejerandel: 50 % OK MEDEJERGUIDE 5

6 OK S PRODUKTER OK sælger: Benzin Diesel Fyringsolie Landbrugsdiesel Petroleum Fuelolie Smøremidler (automotive olier, industriolier, hydraulikolier, skære-køleolier og fedt) Elektricitet Oliefyr, kedler, tanke Oliefyrsservice Bilvask Vinterprodukter Solceller Varmepumper Naturgas Energirådgivning Forsikringer Mobiltelefoni OK MEDEJERGUIDE 6

7 OK S MEDLEMMER Antallet af medlemmer varierer fra år til år. Den 31. december 2012 var der medlemmer i OK. Heraf var forbrugere og 335 forhandlere. Kredsmøder Alle OK s medlemmer indbydes hvert forår til at deltage i kredsmøde. Der holdes i alt tre kredsmøder, hvor der orienteres om udviklingen i selskabet i det forløbne år. Forud for kredsmødet vælger medlemmerne en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelser Kredsbestyrelserne varetager OK s og medlemmernes interesser i det lokale område. Kredsbestyrelserne for 3 år ad gangen. Der afholdes på skift valg i 3 kredse. Hver kredsbestyrelse vælger en formand og en næstformand som begge indtræder i OK s hovedbestyrelse. Vælges formanden fra forbruger gruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen eller omvendt. Kredsbestyrelserne er desuden medlemmer af repræsentantskabet. Landskreds I Landskredsen er COOP s omsætning placeret. COOP har to repræsentanter i Landskredsen. Repræsentantskab Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Det består af ca. 80 medlemmer, nemlig de 3 kredsbestyrelser (75 medlemmer), Landskredsen (2 medlemmer) og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Antallet af repræsentanter kan dog variere som følge af de forskudte valg i kredsene. OK s ordinære repræsentantskabsmøde holdes hvert år i april. Her vælger repræsentantskabet OK s revision og godkender årsrapporten. OK MEDEJERGUIDE 7

8 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, nemlig kredsformænd og kredsnæstformænd for de 3 kredsbestyrelser, 2 medlemmer fra Landskredsen, 3 medarbejdervalgte og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Af de medarbejdervalgte repræsentanter skal mindst én være fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand. OK MEDEJERGUIDE 8

9 MEDLEMSKAB Hvem kan blive medlem? Vedtægterne siger (uddrag): Som andelshavere af selskabet kan med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner. Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser. Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab. I praksis betyder det, at alle OK s kunder og forhandlere har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere af selskabet, hvis de handler direkte med OK og køber olie, el, smøremidler, naturgas, varmepumper, oliefyrsservice og forsikringer. Man kan ikke blive medejer, hvis det eneste produkt man køber, er benzin eller diesel fra tankstationer. I dette tilfælde køber man af OK s forhandler, som allerede er medejer. For at blive medejer, skal man købe mindst ét andet produkt direkte fra OK. Ved indmeldelse optages hver andelshaver i én af følgende grupper efter tilhørsforhold: Gruppe 1 - Forhandlere dvs. medejere, som indkøber produkter hovedsageligt med henblik på videresalg. Gruppe 2 - Forbrugere dvs. medejere, som indkøber produkter til eget forbrug. OK MEDEJERGUIDE 9

10 INVESTERING Hvad koster medlemskabet? Vedtægterne siger (uddrag): Den, som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr. Man skal altså investere et beløb i selskabet. Beløbet beregnes i forhold til det forventede produktindkøb pr. år i kr. ex moms og afgifter - men minimum 250 kr. Kunden får enten et girokort tilsendt til betaling af andelskapitalen eller indbetaler over faktura. Der udstedes ikke andelsbeviser, men medlemmerne modtager én gang om året en udskrift af andelskontoen. Overskud En del af selskabets overskud kan udloddes som: Forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Hæfter kun for eget indskud Der sættes ikke noget på spil ved at blive medejer af OK, fordi man kun hæfter med sit eget indskud i selskabet. Til gengæld giver investeringen normalt et pænt afkast til medlemmerne, og der er mange andre medlemsfordele. OK MEDEJERGUIDE 10

11 MEDLEMSFORDELE Indflydelse Først og fremmest kan man gøre sin indflydelse gældende ved at bruge sin stemmeret forud for OK s årlige kredsmøder og ved evt. at stille op som kandidat til valg i den lokale kredsbestyrelse. Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling. Forrentning af andelskapital Det faktisk en god investering at være medlem i OK, fordi andelskapitalen forrentes hvert år, og fordi der sædvanligvis tilskrives fondsandele og udbetales udbytte. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Orientering om OK Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling via OK Magasinet, som udsendes til medejerne 3 gange årligt (februar/marts, juni, november), og kredsmøderne, som afholdes hvert år i april. Handelskonto med forrentning Medejere har mulighed for at indsætte penge på handelskontoen til en attraktiv forrentning. Der kan indsættes et beløb svarende til to gange årskøbet, dog højst 5 millioner kr. Handels-kontoen tilskrives renter hver måned. Forrentningen ligger et pænt stykke over bankernes indlånsrente. OK MEDEJERGUIDE 11

12 UDMELDELSE Vedtægterne siger (uddrag): En andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen. En andelshaver kan altså udmelde sig med 6 måneders skriftligt varsel. Der kan vælges mellem 2 udbetalingsformer: 1. Hele andelskapitalen mod et fradrag på 25 % 2. Hele beløbet med 1/5 årligt i fem år Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under kr. kan udbetales umiddelbart. Hvis en andelshaver ved udmeldelse skylder OK penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen. I tilfælde af dødsfald eller konkurs kan bestyrelsen træffe beslutning om umiddelbar udbetaling. EKSKLUSION/SLETNING AF MEDLEMMER I nogle tilfælde kan et medlem slettes eller ekskluderes. Hvis et medlem ikke har handlet hos selskabet i et år, kan OK slette pågældende. Hovedbestyrelsen skal godkende sletning af andelshavere med en andelskapital på mere end kr., mens sletning af andelshavere med en andelskapital på under kr. kan ske administrativt. Hovedbestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, som har tilsidesat sine forpligtelser eller har handlet illoyalt over for selskabet. Ved sletning/eksklusion af et medlem udbetales 50 % af andelskapitalen den 1. juli i året efter sletning. OK MEDEJERGUIDE 12

13 KREDSMØDER Dagsordenen på OK s kredsmøder er vedtægtsbestemt: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af den af repræsentantskabet godkendte årsrapport til orientering 4. Præsentation af resultatet af det forud for kredsmødet gennemførte valg af repræsentanter (kredsbestyrelse) og af 2 suppleanter fra forbrugergruppen og af to suppleanter fra forhandlergruppen / Præsentation af kredsbestyrelsen 5. Eventuelt Dagsordenens punkt 4 vedrører alene valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet hvert tredje år på skift i kredsene: I de år, hvor der ikke gennemføres valghandling i en kreds forud for kredsmødet, præsenteres den siddende kredsbestyrelse under dagsordenens punkt 4. Sædvanligvis er kredsformanden dirigent og dermed mødeleder. OK s formand aflægger beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og tages efterfølgende til efterretning. Beretning og regnskab er allerede forud godkendt af OK s repræsentantskab. Kredsformanden afslutter kredsmødet og indbyder til et traktement. OK MEDEJERGUIDE 13

14 KREDSBESTYRELSENS OPGAVER Kredsbestyrelsen spiller en særdeles vigtig rolle i det lokale kredsområde. Kredsbestyrelsen er jo valgt af OK s medlemmer dér. Derfor skal kredsbestyrelsen fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK s ledelse både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse. Kredsbestyrelsen er bindeleddet Kredsbestyrelserne fungerer som bindeled mellem medejerne og hovedbestyrelsen. Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige medejere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen. Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere. Hensigten og formålet med kredsbestyrelsernes virke er: 1. At øge og dyrke kontakten til de organisationer/kundegrupper, der har indvalgt de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 2. At deltage i møder med organisationer og kundegrupper, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har tilknytning til. 3. At medvirke til udbredelse af kendskabet til selskabets opbygning og formål, hvor medejerskab er unikt i forhold til den øvrige olie- og energibranche. 4. At yde selskabet støtte i arbejdet for at opnå den optimale tilslutning til selskabet. 5. At medvirke til bedst mulig deltagelse af andelshaverne i kredsmøder og sammensætning af kredsbestyrelser. 6. Gennem udførelse af disse opgaver at synliggøre og understrege kredsens betydning og medindflydelsens fordele i selskabets fremtidige udvikling. 7. At fremkomme med forslag til selskabets ledelse for at fremme disse mål. 8. At arbejde for den målsætning, som til enhver tid fastlægges af selskabets ledelse. OK MEDEJERGUIDE 14

15 KUNDEHENVENDELSER TIL KREDSBESTYRELSEN Kredsbestyrelsesmedlemmerne får nu og da henvendelser fra kunder/ medlemmer, presse m. fl. Og jo mere synlig kredsbestyrelsen er, jo flere henvendelser kan forventes. For alle nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, og eksisterende medlemmer, der ønsker en opdatering, arrangeres der hvert år et introduktionsmøde, hvor de får et tilbundsgående indblik i OK s forhold. Et af formålene med introduktionsmødet er netop at klæde nyvalgte godt på, så de på mange felter bliver i stand til at besvare eventuelle henvendelser. Hvis man er i tvivl om, hvordan et problem eller en situation skal håndteres, kan man kontakte følgende: Hvis sagen er af politisk art, kontakt OK s formand: Flemming Rasmussen tlf.: mobil: Er sagen af kommerciel art, kontakt OK s medlemsservice: Jens Jørgen Nielsen: mobil: Jane Hammelsvang: tlf mobil: Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen reagerer hurtigt, så der kan ske en hurtig tilbagemelding på en henvendelse bedst mulig kundeservice er en vigtig målsætning for OK. OK MEDEJERGUIDE 15

16 KREDSBESTYRELSENS KOMPETENCER Det er væsentligt for kredsbestyrelsens virke, at der er bredt dækkende kompetencer repræsenteret i bestyrelsen. Vedtægterne garanterer, at både forhandlere og private andelshavere er repræsenteret. En bred sammensætning af kompetencer, geografi og erhverv Kredsbestyrelsen kan herudover aktivt arbejde med rekruttering at kandidater til opstilling, således at der kan opnås en bred sammensætning af kredsbestyrelsen i forhold til en geografisk dækning af kredsen, anvendelse af OK s produktsortiment, forskellige erhverv og hertil knyttede faglige kompetencer og endelig en repræsentation af begge køn. Kredsbestyrelsen kan inddrage salgsorganisationen i identifikationen af mulige kommende emner til opstilling forud for drøftelse i kredsbestyrelsen. KREDSBESTYRELSENS KONSTITUERING Der afholdes et konstituerende møde umiddelbart efter kredsmødet. Konstitueringen kan kun ske, hvis samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer er til stede eller har afgivet fuldmagt. Alternativt kan konstitueringen udsættes til et senere tidspunkt. Medlemmer af OK s hovedbestyrelse Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden og næstformand indtræder i OK s hovedbestyrelse. Hvis formanden vælges fra forbrugergruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen og omvendt. OK s medlemsservice, v. Jens Jørgen Nielsen, er behjælpelig under konstitueringen. Hvis stemmerne viser sig at stå lige under konstitueringen, foretages der omvalg. Står stemmerne herefter stadig lige, afgøres valget/valgene ved lodtrækning. OK MEDEJERGUIDE 16

17 INDHOLD AF KREDSBESTYRELSESMØDER Vedtægterne siger (uddrag): Kredsformanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt til information om og drøftelse af aktuelle forhold. Kredsbestyrelsen kan indstille sager til behandling og afgørelse i hovedbestyrelsen. Praksis i dag er, at der afholdes kredsbestyrelsesmøder efter hvert hovedbestyrelsesmøde. På hvert møde orienteres om hovedpunkter fra det seneste hovedbestyrelsesmøde. Desuden indgår der som regel et aktuelt tema med deltagelse af en af OK s funktionschefer eller salgs-/produktchefer. Nogle temaer er tilbagevendende, nemlig: Gennemgang af strategiplanens hovedelementer efter planens godkendelse i hovedbestyrelsen Budget for det kommende år Årsregnskabet Undertiden foretages studiebesøg fx hos et kredsbestyrelsesmedlem (butik, forening og lign.) eller på en af OK s lokaliteter (regionskontor, kørselscenter m.v.). På møderne er der altid mulighed for socialt samvær under et måltid mad enten før eller efter selve kredsbestyrelsesmødet. Kredsformanden leder mødet med bistand fra OK s medlemsservice. Aflønning af kredsbestyrelser Kredsbestyrelsen får ikke løn, men der udbetales diæter ved mødearrangementer, der har tilknytning til OK. Diæterne udgør p.t kr. Beløbet er indkomstskattepligtigt. Hovedbestyrelsen fastsætter diætsatsen. Rejseudgifter refunderes, kilometerafregning efter Statens takst. OK MEDEJERGUIDE 17

18 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Dagsordenen på et OK repræsentantskabsmøde er vedtægtsbestemt. Dagsorden for et ordinært møde omfatter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af årsrapport indeholdende forslag om udbetalinger til andelshavere, jf. vedtægternes 6, stk. 2, til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af 2 eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer indstillet af hovedbestyrelsen/ Præsentation af hovedbestyrelsen 6. Valg af revision 7. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller repræsentanterne 8. Eventuelt Dagsordenens punkt 5 vedrører valg af de af hovedbestyrelsen indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer hvert 3. år. I de år, hvor der ikke gennemføres valg, gennemføres alene en præsentation af den siddende hovedbestyrelse under dagsordenens punkt 5. Repræsentantskabsmødet skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. OK s formand indkalder til repræsentantskabsmødet. På repræsentantskabsmødet leder den valgte dirigent mødet i henhold til ovenstående dagsorden. OK s formand aflægger selskabsberetningen, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet og indstiller hovedbestyrelsens forslag til overskudsfordeling. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Også overskudsfordeling og valg af revision skal godkendes af repræsentantskabet. Fortrolighed Repræsentantskabet og dermed kredsbestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger og alt dokumentmateriale, der modtages fra OK. OK MEDEJERGUIDE 18

19 NYVALGT I OK Introduktionsmøde Som nyvalgt til en kredsbestyrelse og dermed repræsentantskabet inviteres man til introduktionsmøde om OK. På mødet orienteres der om OK som forretning og det folkevalgte system i OK. Mødet afholdes kort tid efter kredsmøderne. Der sendes invitation til introduktionsmødet til hele repræsentantskabet, således at siddende medlemmer der ønsker en opdatering af deres viden også får mulighed for at deltage. Hvis der er behov for det, vil der lokalt arrangeres møder med et kortere resumé af introduktionsmødet for de nye kandidater, der har været forhindret i at deltage i det egentlige introduktionsmøde. OK MEDEJERGUIDE 19

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar

Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Vedtægter for Havdrup Brugsforening Begrænset ansvar Indholdsfortegnelse 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne

Læs mere

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening

Vedtægter. for. Fensmark Brugsforening Vedtægter for Fensmark Brugsforening Revidering fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 2014-04-29 Indholdsoversigt 1. Foreningen Navn og organisationsform 1 Hjemsted 2 Formål 3 2. Medlemmerne Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER SLAGELSE F.M.B.A. SLAGELSE Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse Tlf. 57 86 46 00 Fax 58 50 03 77 www.advodan.dk Sag nr. 47481 Advokat Jens Iversen Sekretær: / LEPO CVR-nr. 21356530 Bank 4343 0006007120 VEDTÆGTER FOR LOKALE FØDEVARER

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere