OK a.m.b.a. Åhave Parkvej Viby J Telefon: Cvr-nr EAN-nr INDHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J Telefon: 70 10 20 33 ok@ok.dk Cvr-nr. 39170418 EAN-nr. 5790000013296 INDHOLD"

Transkript

1 INDHOLD OK s historie... 2 OK s mission og vision... 3 OK s ejere... 4 OK s egenkapital... 4 OK s datterselskaber... 5 OK s produkter... 6 OK s medlemmer... 7 Medlemskab... 9 Investering Medlemsfordele Udmeldelse Eksklusion/sletning af medlemmer Kredsmøder Kredsbestyrelsens opgaver Kundehenvendelser til kredsbestyrelsen Kredsbestyrelsens kompetencer Kredsbestyrelsens konstituering Indhold af kredsbestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøder Nyvalgt i OK OK MEDEJERGUIDE 1

2 OK S HISTORIE OK er et dansk andelsselskab, der er ejet af sine kunder, nemlig energiforbrugerne og OK-forhandlere. Selskabet, der blev stiftet i 1978 under navnet Olieselskabet Danmark, er en fusion af i alt syv danske kul-, olie- og benzinselskab. Langt de fleste af de fusionerede selskaber havde tilknytning til andelsbevægelsen eller kooperationen. De to største fusionspartnere, DAK og Fyns Kulindkøbsforretning var stiftet som indkøbssammenslutninger for de danske andelsmejerier i slutningen af 1800-tallet. I 1998 ændrede selskabet navn til OK a.m.b.a. OK er i dag det største danske olie- og energiselskab. Hovedkontoret ligger i Viby ved Århus. OK MEDEJERGUIDE 2

3 OK S MISSION OG VISION Mission OK er et kundeejet selskab, der arbejder for frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg Vision OK vil være en nøglespiller på fremtidens energimarked ved at: Sætte os i kundens sted og være energibrugerens repræsentant i et marked under forandring Være parat til at tackle nye energiformer og forsyningsmåder Levere kvalificeret og ansvarlig rådgivning, uanset hvilken energiform vores kunder vælger Være en dynamisk arbejdsplads, hvor vi ved, at vi gør en væsentlig indsats i samfundet Skabe et økonomisk fundament, der sikrer os uafhængighed og frihed til udvikling OK MEDEJERGUIDE 3

4 OK S EJERE OK ejes af godt medlemmer. Medlemskredsen består af både ganske almindelige forbrugere, foreninger (herunder Brugsforeninger) og erhvervsvirksomheder. Ejerkredsens sammensætning ( ): Boligejere Landbrug Erhverv/Transport Forhandlere 335 I alt OK S EGENKAPITAL Den totale ansvarlige egenkapital var på mio. kr. den 31. december Andelskapitalen var på 190 mio. kr. Andelskapitalen er ikke ens fra år til år. Den varierer, fordi den består af de beløb, som medlemmerne har indbetalt/indbetaler til andelskontoen plus evt. tilskrivni-ng af fondsandele. OK MEDEJERGUIDE 4

5 OK S DATTERSELSKABER Danoil Exploration A/S Deltager i olie- og gasefterforskning og udvinding i den danske del af Nordsøen. Danoil har 1,58 % andel i feltet "Syd Arne", og blev her for første gang olieproducerende i juli Ejerandel: 100 % Kamstrup koncernen Kamstrup udvikler og producerer innovative løsninger til måling af energi- og vandforbrug. Koncernen er verdens førende producent af avanceret og innovativt måleudstyr til fjernvarmebranchen og en af de førende europæiske leverandører af intelligente elmålere og udstyr til elsektoren. Ejerandel: 100 % EnergiData EnergiDatas kerneydelser er skræddersyede, energisparende løsninger til både offentlige og private virksomheder herunder rådgivning om energisparende foranstaltninger, totale energistyringsordninger og energimærkning (EMO). Ejerandel: 90 % OK Plus A/S Selskabet fungerer som kædekontor for 87 OK Plus butikker. Coop Danmark er hovedleverandør til kæden. Ejerandel: 100 % DK-Benzin A/S Selskabet yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samfinans A/S Samfinans yder anlægsfinansiering til benzinforhandlere tilknyttet OK. Ejerandel: 100 % Samtank A/S Selskabet varetager oplagring af benzin og olie for aktionærerne. Ejerandel: 50 % OK MEDEJERGUIDE 5

6 OK S PRODUKTER OK sælger: Benzin Diesel Fyringsolie Landbrugsdiesel Petroleum Fuelolie Smøremidler (automotive olier, industriolier, hydraulikolier, skære-køleolier og fedt) Elektricitet Oliefyr, kedler, tanke Oliefyrsservice Bilvask Vinterprodukter Solceller Varmepumper Naturgas Energirådgivning Forsikringer Mobiltelefoni OK MEDEJERGUIDE 6

7 OK S MEDLEMMER Antallet af medlemmer varierer fra år til år. Den 31. december 2012 var der medlemmer i OK. Heraf var forbrugere og 335 forhandlere. Kredsmøder Alle OK s medlemmer indbydes hvert forår til at deltage i kredsmøde. Der holdes i alt tre kredsmøder, hvor der orienteres om udviklingen i selskabet i det forløbne år. Forud for kredsmødet vælger medlemmerne en kredsbestyrelse. Kredsbestyrelser Kredsbestyrelserne varetager OK s og medlemmernes interesser i det lokale område. Kredsbestyrelserne for 3 år ad gangen. Der afholdes på skift valg i 3 kredse. Hver kredsbestyrelse vælger en formand og en næstformand som begge indtræder i OK s hovedbestyrelse. Vælges formanden fra forbruger gruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen eller omvendt. Kredsbestyrelserne er desuden medlemmer af repræsentantskabet. Landskreds I Landskredsen er COOP s omsætning placeret. COOP har to repræsentanter i Landskredsen. Repræsentantskab Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. Det består af ca. 80 medlemmer, nemlig de 3 kredsbestyrelser (75 medlemmer), Landskredsen (2 medlemmer) og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Antallet af repræsentanter kan dog variere som følge af de forskudte valg i kredsene. OK s ordinære repræsentantskabsmøde holdes hvert år i april. Her vælger repræsentantskabet OK s revision og godkender årsrapporten. OK MEDEJERGUIDE 7

8 Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer, nemlig kredsformænd og kredsnæstformænd for de 3 kredsbestyrelser, 2 medlemmer fra Landskredsen, 3 medarbejdervalgte og 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer. Af de medarbejdervalgte repræsentanter skal mindst én være fra chaufførgruppen og mindst én fra funktionærgruppen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig årligt med formand og næstformand. OK MEDEJERGUIDE 8

9 MEDLEMSKAB Hvem kan blive medlem? Vedtægterne siger (uddrag): Som andelshavere af selskabet kan med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner. Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser. Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab. I praksis betyder det, at alle OK s kunder og forhandlere har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere af selskabet, hvis de handler direkte med OK og køber olie, el, smøremidler, naturgas, varmepumper, oliefyrsservice og forsikringer. Man kan ikke blive medejer, hvis det eneste produkt man køber, er benzin eller diesel fra tankstationer. I dette tilfælde køber man af OK s forhandler, som allerede er medejer. For at blive medejer, skal man købe mindst ét andet produkt direkte fra OK. Ved indmeldelse optages hver andelshaver i én af følgende grupper efter tilhørsforhold: Gruppe 1 - Forhandlere dvs. medejere, som indkøber produkter hovedsageligt med henblik på videresalg. Gruppe 2 - Forbrugere dvs. medejere, som indkøber produkter til eget forbrug. OK MEDEJERGUIDE 9

10 INVESTERING Hvad koster medlemskabet? Vedtægterne siger (uddrag): Den, som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr. Man skal altså investere et beløb i selskabet. Beløbet beregnes i forhold til det forventede produktindkøb pr. år i kr. ex moms og afgifter - men minimum 250 kr. Kunden får enten et girokort tilsendt til betaling af andelskapitalen eller indbetaler over faktura. Der udstedes ikke andelsbeviser, men medlemmerne modtager én gang om året en udskrift af andelskontoen. Overskud En del af selskabets overskud kan udloddes som: Forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Hæfter kun for eget indskud Der sættes ikke noget på spil ved at blive medejer af OK, fordi man kun hæfter med sit eget indskud i selskabet. Til gengæld giver investeringen normalt et pænt afkast til medlemmerne, og der er mange andre medlemsfordele. OK MEDEJERGUIDE 10

11 MEDLEMSFORDELE Indflydelse Først og fremmest kan man gøre sin indflydelse gældende ved at bruge sin stemmeret forud for OK s årlige kredsmøder og ved evt. at stille op som kandidat til valg i den lokale kredsbestyrelse. Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling. Forrentning af andelskapital Det faktisk en god investering at være medlem i OK, fordi andelskapitalen forrentes hvert år, og fordi der sædvanligvis tilskrives fondsandele og udbetales udbytte. Størrelsen af både forrentning, udbytte og tilskrivning af fondsandele afhænger selvfølgelig af OK s økonomiske resultat det pågældende år. Orientering om OK Som medejer bliver man løbende informeret om selskabets udvikling via OK Magasinet, som udsendes til medejerne 3 gange årligt (februar/marts, juni, november), og kredsmøderne, som afholdes hvert år i april. Handelskonto med forrentning Medejere har mulighed for at indsætte penge på handelskontoen til en attraktiv forrentning. Der kan indsættes et beløb svarende til to gange årskøbet, dog højst 5 millioner kr. Handels-kontoen tilskrives renter hver måned. Forrentningen ligger et pænt stykke over bankernes indlånsrente. OK MEDEJERGUIDE 11

12 UDMELDELSE Vedtægterne siger (uddrag): En andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen. En andelshaver kan altså udmelde sig med 6 måneders skriftligt varsel. Der kan vælges mellem 2 udbetalingsformer: 1. Hele andelskapitalen mod et fradrag på 25 % 2. Hele beløbet med 1/5 årligt i fem år Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under kr. kan udbetales umiddelbart. Hvis en andelshaver ved udmeldelse skylder OK penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen. I tilfælde af dødsfald eller konkurs kan bestyrelsen træffe beslutning om umiddelbar udbetaling. EKSKLUSION/SLETNING AF MEDLEMMER I nogle tilfælde kan et medlem slettes eller ekskluderes. Hvis et medlem ikke har handlet hos selskabet i et år, kan OK slette pågældende. Hovedbestyrelsen skal godkende sletning af andelshavere med en andelskapital på mere end kr., mens sletning af andelshavere med en andelskapital på under kr. kan ske administrativt. Hovedbestyrelsen kan ekskludere en andelshaver, som har tilsidesat sine forpligtelser eller har handlet illoyalt over for selskabet. Ved sletning/eksklusion af et medlem udbetales 50 % af andelskapitalen den 1. juli i året efter sletning. OK MEDEJERGUIDE 12

13 KREDSMØDER Dagsordenen på OK s kredsmøder er vedtægtsbestemt: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af den af repræsentantskabet godkendte årsrapport til orientering 4. Præsentation af resultatet af det forud for kredsmødet gennemførte valg af repræsentanter (kredsbestyrelse) og af 2 suppleanter fra forbrugergruppen og af to suppleanter fra forhandlergruppen / Præsentation af kredsbestyrelsen 5. Eventuelt Dagsordenens punkt 4 vedrører alene valg af repræsentanter og suppleanter forud for kredsmødet hvert tredje år på skift i kredsene: I de år, hvor der ikke gennemføres valghandling i en kreds forud for kredsmødet, præsenteres den siddende kredsbestyrelse under dagsordenens punkt 4. Sædvanligvis er kredsformanden dirigent og dermed mødeleder. OK s formand aflægger beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og tages efterfølgende til efterretning. Beretning og regnskab er allerede forud godkendt af OK s repræsentantskab. Kredsformanden afslutter kredsmødet og indbyder til et traktement. OK MEDEJERGUIDE 13

14 KREDSBESTYRELSENS OPGAVER Kredsbestyrelsen spiller en særdeles vigtig rolle i det lokale kredsområde. Kredsbestyrelsen er jo valgt af OK s medlemmer dér. Derfor skal kredsbestyrelsen fungere som et naturligt bindeled mellem medlemmerne og OK s ledelse både den folkevalgte og den forretningsmæssige ledelse. Kredsbestyrelsen er bindeleddet Kredsbestyrelserne fungerer som bindeled mellem medejerne og hovedbestyrelsen. Kredsbestyrelserne medvirker til at fastholde, udbygge og udvikle kontaktfladen til nuværende og fremtidige medejere. Derfor skal kredsbestyrelsen være synlig i lokalkredsen. Gennem dialog med hovedbestyrelsen og den forretningsmæssige ledelse yder kredsbestyrelserne støtte til udvikling af selskabet - herunder forøgelse af salget og tilgang af andelshavere. Hensigten og formålet med kredsbestyrelsernes virke er: 1. At øge og dyrke kontakten til de organisationer/kundegrupper, der har indvalgt de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 2. At deltage i møder med organisationer og kundegrupper, som kredsbestyrelsesmedlemmerne har tilknytning til. 3. At medvirke til udbredelse af kendskabet til selskabets opbygning og formål, hvor medejerskab er unikt i forhold til den øvrige olie- og energibranche. 4. At yde selskabet støtte i arbejdet for at opnå den optimale tilslutning til selskabet. 5. At medvirke til bedst mulig deltagelse af andelshaverne i kredsmøder og sammensætning af kredsbestyrelser. 6. Gennem udførelse af disse opgaver at synliggøre og understrege kredsens betydning og medindflydelsens fordele i selskabets fremtidige udvikling. 7. At fremkomme med forslag til selskabets ledelse for at fremme disse mål. 8. At arbejde for den målsætning, som til enhver tid fastlægges af selskabets ledelse. OK MEDEJERGUIDE 14

15 KUNDEHENVENDELSER TIL KREDSBESTYRELSEN Kredsbestyrelsesmedlemmerne får nu og da henvendelser fra kunder/ medlemmer, presse m. fl. Og jo mere synlig kredsbestyrelsen er, jo flere henvendelser kan forventes. For alle nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, og eksisterende medlemmer, der ønsker en opdatering, arrangeres der hvert år et introduktionsmøde, hvor de får et tilbundsgående indblik i OK s forhold. Et af formålene med introduktionsmødet er netop at klæde nyvalgte godt på, så de på mange felter bliver i stand til at besvare eventuelle henvendelser. Hvis man er i tvivl om, hvordan et problem eller en situation skal håndteres, kan man kontakte følgende: Hvis sagen er af politisk art, kontakt OK s formand: Flemming Rasmussen tlf.: mobil: Er sagen af kommerciel art, kontakt OK s medlemsservice: Jens Jørgen Nielsen: mobil: Jane Hammelsvang: tlf mobil: Det er vigtigt, at kredsbestyrelsen reagerer hurtigt, så der kan ske en hurtig tilbagemelding på en henvendelse bedst mulig kundeservice er en vigtig målsætning for OK. OK MEDEJERGUIDE 15

16 KREDSBESTYRELSENS KOMPETENCER Det er væsentligt for kredsbestyrelsens virke, at der er bredt dækkende kompetencer repræsenteret i bestyrelsen. Vedtægterne garanterer, at både forhandlere og private andelshavere er repræsenteret. En bred sammensætning af kompetencer, geografi og erhverv Kredsbestyrelsen kan herudover aktivt arbejde med rekruttering at kandidater til opstilling, således at der kan opnås en bred sammensætning af kredsbestyrelsen i forhold til en geografisk dækning af kredsen, anvendelse af OK s produktsortiment, forskellige erhverv og hertil knyttede faglige kompetencer og endelig en repræsentation af begge køn. Kredsbestyrelsen kan inddrage salgsorganisationen i identifikationen af mulige kommende emner til opstilling forud for drøftelse i kredsbestyrelsen. KREDSBESTYRELSENS KONSTITUERING Der afholdes et konstituerende møde umiddelbart efter kredsmødet. Konstitueringen kan kun ske, hvis samtlige kredsbestyrelsesmedlemmer er til stede eller har afgivet fuldmagt. Alternativt kan konstitueringen udsættes til et senere tidspunkt. Medlemmer af OK s hovedbestyrelse Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden og næstformand indtræder i OK s hovedbestyrelse. Hvis formanden vælges fra forbrugergruppen skal næstformanden vælges fra forhandlergruppen og omvendt. OK s medlemsservice, v. Jens Jørgen Nielsen, er behjælpelig under konstitueringen. Hvis stemmerne viser sig at stå lige under konstitueringen, foretages der omvalg. Står stemmerne herefter stadig lige, afgøres valget/valgene ved lodtrækning. OK MEDEJERGUIDE 16

17 INDHOLD AF KREDSBESTYRELSESMØDER Vedtægterne siger (uddrag): Kredsformanden indkalder til møde mindst 3 gange årligt til information om og drøftelse af aktuelle forhold. Kredsbestyrelsen kan indstille sager til behandling og afgørelse i hovedbestyrelsen. Praksis i dag er, at der afholdes kredsbestyrelsesmøder efter hvert hovedbestyrelsesmøde. På hvert møde orienteres om hovedpunkter fra det seneste hovedbestyrelsesmøde. Desuden indgår der som regel et aktuelt tema med deltagelse af en af OK s funktionschefer eller salgs-/produktchefer. Nogle temaer er tilbagevendende, nemlig: Gennemgang af strategiplanens hovedelementer efter planens godkendelse i hovedbestyrelsen Budget for det kommende år Årsregnskabet Undertiden foretages studiebesøg fx hos et kredsbestyrelsesmedlem (butik, forening og lign.) eller på en af OK s lokaliteter (regionskontor, kørselscenter m.v.). På møderne er der altid mulighed for socialt samvær under et måltid mad enten før eller efter selve kredsbestyrelsesmødet. Kredsformanden leder mødet med bistand fra OK s medlemsservice. Aflønning af kredsbestyrelser Kredsbestyrelsen får ikke løn, men der udbetales diæter ved mødearrangementer, der har tilknytning til OK. Diæterne udgør p.t kr. Beløbet er indkomstskattepligtigt. Hovedbestyrelsen fastsætter diætsatsen. Rejseudgifter refunderes, kilometerafregning efter Statens takst. OK MEDEJERGUIDE 17

18 REPRÆSENTANTSKABSMØDER Dagsordenen på et OK repræsentantskabsmøde er vedtægtsbestemt. Dagsorden for et ordinært møde omfatter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Aflæggelse af beretning om selskabets virksomhed 3. Forelæggelse af årsrapport indeholdende forslag om udbetalinger til andelshavere, jf. vedtægternes 6, stk. 2, til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af 2 eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer indstillet af hovedbestyrelsen/ Præsentation af hovedbestyrelsen 6. Valg af revision 7. Eventuelle forslag fra hovedbestyrelsen eller repræsentanterne 8. Eventuelt Dagsordenens punkt 5 vedrører valg af de af hovedbestyrelsen indstillede eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer hvert 3. år. I de år, hvor der ikke gennemføres valg, gennemføres alene en præsentation af den siddende hovedbestyrelse under dagsordenens punkt 5. Repræsentantskabsmødet skal afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. OK s formand indkalder til repræsentantskabsmødet. På repræsentantskabsmødet leder den valgte dirigent mødet i henhold til ovenstående dagsorden. OK s formand aflægger selskabsberetningen, og OK s adm. direktør forelægger årsregnskabet og indstiller hovedbestyrelsens forslag til overskudsfordeling. Beretningerne sættes til debat i forsamlingen og skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Også overskudsfordeling og valg af revision skal godkendes af repræsentantskabet. Fortrolighed Repræsentantskabet og dermed kredsbestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger og alt dokumentmateriale, der modtages fra OK. OK MEDEJERGUIDE 18

19 NYVALGT I OK Introduktionsmøde Som nyvalgt til en kredsbestyrelse og dermed repræsentantskabet inviteres man til introduktionsmøde om OK. På mødet orienteres der om OK som forretning og det folkevalgte system i OK. Mødet afholdes kort tid efter kredsmøderne. Der sendes invitation til introduktionsmødet til hele repræsentantskabet, således at siddende medlemmer der ønsker en opdatering af deres viden også får mulighed for at deltage. Hvis der er behov for det, vil der lokalt arrangeres møder med et kortere resumé af introduktionsmødet for de nye kandidater, der har været forhindret i at deltage i det egentlige introduktionsmøde. OK MEDEJERGUIDE 19

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar

OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar INDHOLD GENERELT - INTRODUKTION AF OK OK s sociale medansvar OK s politik for etik og samfundsansvar En del af forretningen: OK støtter sporten 3 Fighter Pokalen - en hyldest til små og mellemstore virksomheder

Læs mere

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne

BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne BA Mønstervedtægter for Brugsforeningerne 1. Navn og organisationsform 1. Brugsforeningens navn er... Brugsforening. 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar. 2. Hjemsted Brugsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN AROS Energi Indhold 3 Indhold 4 Forord 5 Idegrundlag 5 Historie 6 Forretningsomfang 8 Udviklingsperspektiver 9 Økonomi 10 Ejerstruktur 11 Organisation 13 Fremadrettet strategi

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening

Vedtægter for Dansk Tandplejerforening Vedtægter for Dansk Tandplejerforening 1. NAVN OG TILHØRSFORHOLD 2. FORMÅL 3. MEDLEMMERNES OPTAGELSE 4. RETTIGHEDER OG PLIGTER 5. UDMELDELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSSTATUS 6. UDELUKKELSE 7. KONTINGENT 8.

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog

Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Professionelle bestyrelser Bestyrelseshåndbog Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland Willemoesvej 2C 4200 Slagelse Telefon: 58 36 03 50 Hjemmeside: www.evv.dk E-mail adr.: evv@evv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere