STATISTISKE MEDDELELSER,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER,"

Transkript

1 DAHARKS STATSTK. STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSKE MEDDELELSER, TREDE RRKKE, 8DE BND. Communcatons de statstque 3e sére, tonte 8e. UDGVET AF DET STATSTSKE BUREAU. Publé par le Bureau de Statstque. KJ, BENHAVN. BANCO LDNOS BGL. HOF- BOGTRYBBER (F. DREYER) tr'*s DET STATSTSKE DEPARTEMENTS BBLOTEK DANMARK,D, St,( Lc

2 . Folkethngsvalgene Aarene 88 og 884. Statstske Meddelelser. 3de Rekke. V.

3 2 Oversgt over Vælgernes Antal ag Den 24de Maj 88. Staden Kjebenhavn. 8 g Vægernes Antal. a to d Af 00 Vaal - gere stente. Antallet of late Valgkreds 2den - dle Ode ,4 Hejesteretsassessor Chr. Rmestad, Frederksberg. for mod *) Professor, Skolebestyrer Chr. C. Brx ved Kaarng Oberst C. M. V. Tranees j ved Kaarng j Professor, Dr. jurs W. Marlng ved Kaarng. Ste - 6te jde - öde - 9de ,s 763 Professor, Dr.jur. Carl Goes, Frederksberg. Skrndermester P Rolm Bureauchef Marus Gad ved Kaarng. Grosserer Kaptajn j , C. F. Rage. E. J. Sommerfeldt ), 2207 e Marnemnster N. F. Run ved Kaarng. Kaptajn Flaaden S. J. Paulsen ved Kaarng...._ Tlsammen ') Kanddatens Hjemsted er Kjebenhavn, naar det kke fndes anfert.

4 t Terror 3 ' Stemmegvnngen ved Folkethngsvalgene : Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. F 00 ó de afgvne aea g m 73. Stemmer. de afgvne Stemmer. Af 0 gore s Vag An Af 00 Væ- gere stemte. éo Hojesteretsasses. Chr. Rhnestad, Panofortearbej - Cand. phl ,9 Frederksberg. der V. T. Holst. H. M. Trer ,o Hojesteretsasses. Chr. Rmestad, Frederksberg Prof., Skolebestyrer Chr. C. Brx ved Kaarng. Prof., Skolebesty- Hejesteretssagf ,2 rer Chr. C. Brx. Octavus Hansen Oberst C. M. V. Tvermoes t ved Kaarng ,8 ; Oberst 0. V. Tvermoes. Bankkasserer H. M. Bng Prof., Dr. jurs W. Scharlng n ved Kaarng ,7 Prof.. Dr. jurs W. Marlng Frederksberg. Cand. theol., Bblothekassstent A. C. Larsen Prof, Dr. Prof. Dr. jurs Skrederm. cura Skrmdermester C. Goos, P. Hohn. -- C. Boos, L.Andersen. Frede rksb ,s P. Holm. Frederksberg ,, Bureauchef Marus Gad ved Kaarng. 886 Bureauchef Marus Gad ved Kaarng. 53 N Grosserer C. F. Hage ved Kaarng. 2464,, Marnemnster N. F. Ravn ved Kaarng. Grosserer Commandeur 62 69, 7 C. F. Hage. P. F. Gjudesen Marnemnster Panoforte , N. F. Ravn. arbejderv.t.holst. _ Kept. Flaaden 'Mekankus, Leu- Forretnngsforer Kept. Flaaden ,3 S. J. Paulsen. tenant Emerson ,o C. Hordutn. S. J. Paulsen ,

5 . 64,9 ;. ;!, s 4 Den 24de Ma 88. Kjebenhavns Amt. Z - H td ba "g yçç - d o -" -- d ba late Valgkreds. (Frederksberg.) Frederksberg Sogn Hvdovre Bronshoj og Radovre Glostrup Brondbyvester og Brondbyoster Taarnby Magleby Kommune Paa Amager Dram do. l Tlsammen ,s 0,5 9, 8,o 7, ,7 3, Fabrkdrektor Phlp Sem, Frederksberg Bogtrykker M. Lazarus, Frederksberg ,c t Lyngby Sogn Sollerod Gjentofte Gladsakse og lerlev Ballerup og Maalev Værlose 2den Valgkreds. (Lyngby.) 3de Valgkreds. (Rosklde.) Rosklde Kjobstad Rosklde Frue Sogn St. Jorgensbjerg Hmmelev Hvedstrup og Flyng Aagerup og Krkerup Jyllnge og Gundsomagle Ledoje og Smorum Sengelose Hoje-Taastrup Herstedoster og Herstedvester Vallensba3k Tlsammen... Tlsammen... Kammerherre Carl Rosen, Hendrksholm, Sollerod Sogn, ved Kaarng Kmhr., Grey F. C. R. Scheel tl Stambuset Roseukrantz. R Sorensen, Smorumovre. Moller O. Petersen Gundsollle. ' , ,o , , ` 73, , , , , ,o ,2 6 t N - _ ,s r A

6 , 752 : ': 5 Ó y^3 a 4))4 8m Ñ ó Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. ÿ Ol <ll :n ó -!! o!:!/ , ,, ' t -Ì Kammerherre C. Rosen, Hendrksholm ved Vedbæk. Fabrkdrekter 534 Phlp Schou, Frederksberg ved Kaarng Fabrkant P. Blesberg, Kjobenhavn. 6,s ,4 20 0,7 85 6, , ,7 9 f 3,o 377 Kmherre, Grey F. C. R. Scheel tl Stamhuset Rosenkrantz. Propretær V. Laurtsen, Hogsmnde ved Hellerup. 70,o , , , , , , ,o , , , , , ,7 53,3 48,4 47,4 62,3 57, 63,9 22, ,9 Hojosteretsass. C. C. V. Nyholm, Kjobenhavn. Generalaudtor H. C. Stefleusen, Kjobenhavn s Kammerh. C. Rosen, Hendrksholm ved Vedbuk , ,o , , , , , ,6 0 84, ,s 24 83, ,8 9 88,o , ,o 227 7, , ,o 68 75,o , Protokol- forer J. F. Utke Dam, Kjoben-! havn Kmhr,Grey Propretær F. C. R. Scheel Y. Laurtsen, tl Stamh. Hogs- Rosen- mnce ved krantz. Hellerup Í ; Lotterkollektor E. E. Henrksen, Kjebenh. 4 Gaardejel H. Serensen Smorumovre ! 6

7 ' ' ; 6 Den 24d0 Maj _ _.-. _.. Forts ettelse af Kebenhavns Amt. 4de Valgkreds. (Kjege.) 2, anc C, c bn Statsrevsor V. L. B. Berry, Kjebenhavn. Cand. jur. J. Olsen, Kjebenhavn. Kjoge Kjobstad Kjege Landdstrkt Olsemagle Sogn Hejelse Ejby og Dalby Borup og Kmmerslev orated og Daastrup Jers og Krke-Skjensved Havdrup og Sor Karlslunde og Karlstrup Snoldelev og Tune Rerslev og Vndnge Greve og Kldebrende Thorslunde og shej , , , , , , , ;z , , , , ,2 ' ,s 70, 7 5te Valgkreds. Tlsammen... (Lejre Kro Alleslev Sogn.) Ovsted og Alleslev Sogne Romp og Glm Gadstrup og Syv Kornerup og Svogerslev Herslev og Gjevnnge Krke-Saaby og Kdserup Krke-Hvalso og Saerlose Rye og Sonnerup Krke-Hyllngo og Lyngby Stay óg Gjershe,j Tlsammen , Grey J. L. C. C. T. Holsten, Ledreborg. Nels Hansen, Gundsollle , _ , , ,e , ,s , , , , ,

8 55,8. 58,2 H.V a P á gm C pp Den 26de Jul 88. Antallet of Statsrevsor Cand. jur. Y. L. B. Hump, J. Olsen, Sjebenhavn. Sjebenhavn. m én T8."4 a ó m ó a) -' t bn Den 25de Jun 884. Statsrevsor V. L. B. Romp, Sjebenhavn. J. C. Sorensen, Brendbyvester ,6 44,2 77,s 65,9 48,9 55,7 27,7 63,9 59,4 48,7 62,2 5,6 46,o 50, f , ,o ,5 6 f , , , , , ,o , , , , , , , Grey J. L. C. C. T. Holsten, Ledreborg. for 44,9 4 52,o 62,o 2 4,5 4 26,7 39 4, 3 37, , , , 57 mod Grey J. L. C. Lærer L. Olsen, C. T. Holsten, Soderup Skole, Ledreborg. Tellese...._....._ , ,o , , , ', , , , , , ,'

9 58 Frederksborg Amt.. a, ÿ c an g e 4' o y,_, w gl Den 24de Maj 88. Antallet of do afgvne Stemmer. Helsngor Kjobstad lste Valgkreds. (Helsngor.) Tkjob Sogn (med Hornbmk og Hellebmk) 2den Valgkreds. (Fredensborg.) Tlsammen... Fredensborg, Asmnderod og Gronholt Sogne Soborg og Glleleje Graded og Maarum Esbonderup og Noddebo Karlebo Horsholm 3de Valgkreds. (Hllerod.) Hllerod Kjobstad Frederksborg Slotssogn Herlev Sogn Thereby Alsynderup Ljunge og tggelese Blovstrod Lllered Brkered Farum Slagslunde og Gandlese Tlsammen... Tlsammen ! M 229,, ,o Godsejer, Leutenant J. Hage, Nvaagaard. General C. A. F. Thomsen, Kjobenhavn, ved Roarng Molleejer Lars Petersen Sylvest, Strollle , , , ,o , , ,s! Statsrevsor Lars Dnesen, K,jebenhavn., Amtsraadsmedlem peter Larsen, Marke , , ,o , , ,3 9 ll 63 63, , ,o , ,

10 . M' j Ì 9 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 'Ta 4.+ cl; Ú d p Antallet of be z á 9 d F:A Antallet of N ,2, Godsejer, Leutenant J. Hage, Nvaagaard. General C. A. F. Thomsen, Kjobenhavn, ved Kaarng. Melleejer Lars Petersen S, Strollle , , ,o , , ,o u 082 u Godsejer, Leutenant J. Hage, Nvaagaard. General C. A. F. Thomsen, Kjobenhavn, ved Kaarng. L. Larsen, Vejby ,o , , , ,o , , ; 438, Statsrevsor Lars Dnesen, / 34, Kjobenhavn, 266 t ved Kaarng Statsrevsor Lars Dnesen, u 332. Kjobenhavn, 243 ved Kaarng n v 2676 lt 2660 r,

11 85 0 Den 24de Maj 88. Fortsnttelse af Frederksborg Amt. m o O o ÿ 4de Valgkreds. (Frederksvxrk.) Prokurator, Amts - raadsmedlem Hans Chrstan Belch, Helsnge. Frederksværk By 50 78,o 05 Kregome og Vnderod Sogne ,o 73 Melby 97 44,7 6 Thorup ,7 94 Llle-Lyngby og Olsted ,2 74 Skjævnge og Gjerlose 6 40,4 4 Stro 05 6,9 35 Ramlese og Annse ,3 7 Vejby og Tbrke ,2 Helange og Valby 37 70,4 99 Bldstrup 67 50,3 0 Tlsammen ,3 748 Melleforpagter, Cand. phl. Lars Pedersen, Annse te Valgkreds. (Frederkssund.) Frederkssund Kjobstad 237 n Tde- og Oppe-Sundby Sogne 93 n Grease og Sgerslev 96 n Slangerup og Uvelse 280 n Hjerlunde 77 n Snodstrup 92 n Qllstykke 46 n Stenlese og Vekso 30 Gjerlev og Draaby 392 n Kundby og Krogstrup 62 n Skuldelev og Sese 284 Skbby 25 n Ferslev og Velïerup 228 Oen Ovre 33 n, Amtsraadsmedlem Peder Pedersen, Oppe- Sundby, ved Kaarng. Tlsammen Of

12 3 73,2 l'. ; 6, ' c" q,,,q '7, -4 - ÿ 4 br Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Antallet at p án T.3'',---- -, ÿ m P ',4" E Antallet of Prokurator H. C. Hutch, Helsnge. Moller, Cand. phl. L. Pedersen, Annse. By- og Brkeskrver H. C. Hold, Hllerod. Moller. Cand. phl. L. Pedersen, Annse ,3 6, 44,2 67,9 59,9 57,s 7,0 79,2 67, 78,8 82, ,5. 72,4 7,5 69,o 62,7 55,8 7,6 80,4 74,5 78,9 80, , P. Pedersen, J J Oppe-Snndby. Peder Pedersen, P. Hansen Oppe-Sundby. Bregnero. for mod ,2 67,7 63,5 60,3 65,0 92,4 85,0 38,5 55; 53,7 65,5 48,0 35,5 74, , ,7 9 24, , , ,7 48 7, , , , ,s 20 45,s 22 23, , f , ,

13 Den 24de Maj 88. Hobæk Amt. lste Valgkreds. (Holbæk.) GO.: N y.5) G ra73 `r; E+8-4' O m ~ w c. ba Antallet of Lærer Karl Fogtwann, Kundby. Sognef. Gaardm. Jens Nelsen, Butterup. h Holbæk Kjobstad 3erlose Sogn Butterup og Tudse N orre-jærnlose og Kvandlese Sonder-Jærnlose og Sostrup Asmnderup óg Grandose Tollose og Aagerup Soderup og Eskldstrup Taastrup og Uggerlose Ondlose og Sondersted Tlsammen , , , , , ,s , , , , , don Valgkreds. (Svnnnge Kro.) Gaardmand Hans Jensen Donnergaard, Ousager for mod Colby Sogn Horby Hagested bg Gslnge Kundby Hjembæk og Svnnnge Stfts-Bjergby og Morke Skamstrup og Frydendal Jyderup og Holmstrup Værslev Jordlose Vsknde og Avnso Brejnnge og Bjergsted }Wesley og Særslev 53 35, , , ,o , , , , ,6 ', , , , , Tlsanmen ,o

14 Í 58 55,9 '! ; ; (! 3 Den 26de Jul 88. Antallet of Den 25de Jun 884. v 8 Antallet of rp Skoleleerer ngeneur K. Fogtmann, T. K. Lunn, Kundby. Knabstrup. Skolelmrer K. Fogtmann, Kundby. Kaptajn G.A. Früs, Flnterupgaard ,e , , , , ,4 G , , ,s , , ,6 Gaardmand Hans Jensen Dennergaard, Ousager. 79 eller Knud Jensen, Kjobenllavn , , , , , , , , , ,o , ,8 ' ,3, , ,o , , , , , , , , ,o Gaardmand H. Jensen Dennergaard, Ousager. Molleforpagter K. Jensen, Gryde Molle , , , , , ,o ! , , , ' 35, , ,s ,s , 7

15 24, 4 Fortsættelse of Holbaak Amt 3de Valgkreds. (Vedby Kro.) U Ú Cp Lt3 'P 6 W ". O + O '-;0" e Den 24de Maj 88. Antallet at do afgvne Stemmer. Redaktor J. H. G. Tauber, Slagelse. Stenllle Sogn 74 9,5 34 Kaptajn N. O. W. Dahl, Slagelse. Ncl lose 47 27, Terslose og Skjollebjerg , Rerslev og Ruds-Vedby 363 5,o t4rslev og Solbjerg 82 77, Havrebjerg 07 5,4 55 Gjerslev ,3 36 ' 7 Fnderup , Sæby og Hallenslev 37 40, Gjorlev og Bakkendrup 225 5, Krke-Helsnge og Drosselbjerg , Svallerup 86 22,o 9 32 Store og Llle Fuglede 6 50,e 68 4 Tlsammen , Borgmester Chrstopher Krabbe, Grenaa. 4de Valgkreds. for mod (Kalundborg og Onsbjerg.) Kalundborg Kjobstad ag Landdstrkt 55 4, Raklev Sogn ,5 93 Keen., ,9 64 Tommernp 69 52, 88 Aarby 249. Rorby 22 43,o 95 Uby , Den Sde] a 38 6,5 9 Koldby 74 48,3 84 Tranebjerg _ , 38 pas Besser 25 50,6 27 Samso Onsbjerg ,9 90 Nordby , ,, Tlsammen , , t..

16 64,9 mod j 5 b) dge kll x ó y ça Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Redaktor J. H. G. Tauber, Slagelse. Kaptajn J. Dons, Kjobenhavn. ÿ é6 Af 00 veal - gern stemte. P 6A Antallet of Redaktor J. H. G. Tauber, Slagelse. _. Grey E. Moltke, Norager. _ 74 50, , , , , , , , , , P , , , ,o , , , , ' ,o , , , , , , , ,5 605 Boxgm ester Chr. Krabbe, Redaktor Khr., Kapt. Kjobmand Grenaa. A.Ssrensen, Steen Ander- L. Rasmus- Kalund- sen Blle, sen, Balslev, for borg. Kjobenhavn. Samso ,3! , ,3 2 o s , , 87 5 o 70 55,9 95 l, 69 74,o , , ,8 0 H 25 60, , ,o ,5 ' ,5 8 e 77 63,s , , , ,s , ,,, , , ,s , , , 9 450

17 6 Den 24de Maj 88. Fortsttelse af Holbhk Amt. 7-4 cc s 5te Valgkreds. (Nykjobng.) Nykjobng Kjobstad 32 Rorvg Sogn 74 Oddens 38 Hojby 468 Vg og Asmnderup 490 Egebjerg 26 Grevnge 283 Amass 200 Faarevejle 246 Valleklde og Horve 26 Tlsammen n ro, n Jens Rasmussen, Veddnge Faarevejle Sogn, ved Kaarng. Sore Amt. lste Valgkreds. (Rngsted.) Rngsted jobstad 296 Rngsted Landsogn 63 Benlose Sogn 38 Haraldsted og Alndemagle 33 Jydstrup og Valsollle 229 Vgersted og Kværkeby 323 Nordrup og Farrnglose 230 Forslev og Sneslev 287 Terslev 249 0rslev 53 Hasle og Frersev 3 Braaby 39 Testrup 227 Tlsammen , a N, N a t n n Gaardmand Peder Andersen, Jydstrup, ved Kaarng.

18 7 e,4 Vægernes Antal. a D g t ts Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. ó, q 4 o 73 r, de afgvne g Stemmer. Jens Rasmussen, Veddnge. _ -- Moller C. Madsen, Svnnuge , '-e' ga ,o u 4 35, Jens Rasmussen, , e , Veddnge., 26 67, u ved Kaarng ,o , , u 246 4, ,s u , u Peder Andersen, Jydstrup. ' Baron wedellr'edellsborg, Overdrevsgrd. Borup Sogn ,s , , u 33 6,s Peder Andersen, 229 6, u Jydstrup, ,s ved Kaarng , u 287 7,s , u 53 47, , u 39 70, , , n Statstske Meddelelser. 3de Rxkke. V. 2

19 8 Den 24de Maj 88. Fortsmttelse af Sore Amt. 2den Valgkreds. (Sore.) Sore Kjobstad og Landdstrkt Pedersborg Sogn Kndertofte Ljunge og Broby Alsted og Fjenneslev Slagllle og Bjernede lunke-bjergby og Bromme Gyrstnge og Flnterup Stenmagle Brngstrup og Sgersted Vetterslev og Bomb 8 m A - 5 ' ÿ P m, 6A Overretsprokurator Chrstan Carl Albert, Kjobenhavn. for mod , , , , , , , , , ,9. 22,, 50 52,o Tlsammen , de Valgkreds. (Slagelse.) Realskolebestyrer Frederk Clemens Bendtsen Dahl, Slagelse. Nels Larsen, order. Slagelse Kjobstad Slagelse St. Peders Landsogn Slagelse St. Mkkels Landsogn Hejnnge Sogn Sonderup og Nordrup Gudum Sorterup og Ottestrup Stllnge Vemmelev og Hemmershej Taarnborg Korsor Kjobstad , , , , , , , , , , , Tlsammen ,

20 64 9 ó Vælgernes Antal Af 00 Vaalgore stemte. óco "-, Dq Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. m Vwlgernes Antal. 04. é o m á0 Af 00 ATM.- gere stomte. Antauet af Overretsprokur. Chr. C. Albert, Kjobenhavn. Sognefoged Nels Larsen, Slagllle. Overretsprokur. Ohr. C. Albert, Kjobenhavn. Overnrer E. bsen, Sore , , , , , , , , ,s , , , ,s ,o SOS ,o s , , , , ,s , , Realakole- bestyrer F. Dahl, Slagelse. Nels Larsen, Orslev. Realakolebestyrer F. Dahl Slagelse. Nels Larsen, Orslev , , , , , ,o , , , ,o , , , , , , , ,s , , , , , , *

21 .! 20 Den 24de Ha 88. Fortsattelse of Soro Amt. Antallet al 4de Valgkreds. (Skjælskor.) ensgreve L. Holsten, Holstenborg. Skjmlskor Kjobstad og Landdstrkt ,5 92 Egeslevmagle Sogn ,6 02 4agleby 7 78,9 05 Tjæreby ,7 04 0rslcv og Bjerre 92 79,7 6 Holstenborg og Venslev 75 77, 09 Hyllested 2 8,o 5 Hove og Flakkebjerg 227 8,9 77 Gmlnge 50 68,o 32 Skjorpnge og Faardrup 8 58,6 3 Slots-Bjergby og Sludstrup ,5 2 Lundforlund og Gjerlev 37 59, 33 Boslunde , 48 0en Agerso 8 88,9 7 0en Omo 45 55,6 23 Tlsammen ,9 006 JohanuesFeldthusen, Hove te Valgkreds. (Fuglebjerg Kro.) Sorbymagle og Krkerup Sogne 257 Haarslev og Tngjellnge 33.. l Tjustrup og Haldagerllle 63 Krummerup og Fuglebjerg 27 Forslev 99 Gunderslev 42 o Vallensved 62 o Marvede og Hyllnge 249 Kvslemark og Fjurendal Karrebæk 26 Fodby 58 Herlufsholm 302 u.. Arvefæstegaardmand Hans Hansen, Menstrup Marvede Sogn, ved Kaarng. Tlsammen u

22 2 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. H Vælgernes Antal. áuc.8z m $ m r+ Af 00 Vælgero stemte. Vmlgernes Antal. écc $ d 6 ^ s. Lensgreve Lensgreve J. Feldthusen, L. Holsten, J. Feldthusen, L. Holsten Hove. Holstenborg. Hove. Holstenborg , , , , , , , , , , , , , , , , ,s , ,o , , ,e , , , , , , , , Hans Hansen, Menstrup. L. Jensen, Arlene Forslev Sogn. 257,, , ,, 37 50, ,, 72 64, , Arvefæstegaardmand Hans Hansen, , ,,. Menstrup, 4 53, , , ,, ved Kaarng. 260 : 74, , ,s ,, ,2 52 : 5 58,, 47 42, u ,s

23 Husejer 22 Prmsta Amt. lste Valgkreds. (Storehednge.) Storehednge Kjobstad Storehednge Landsogn Hojrup Sogn Magleby og Holtug Streby Varpelev Hellested Lyderslev Froslev Lllehednge Havnelev Spjellerup og Smerup Vemmetofte Karse og Alslev Haarlev og Hmlngeje Valleby (med Valle Stft) og Taarnby Tlsammen..... o 'y r ÿ 2: d 0.0 Den 24de Maj 88. Antallet of Kultusmnster, Kammerherre J. F. Scavenus, Gjorslev Holtug S. Nels Nelsen, Lund Lyderslev Sogn , ,o , , , , , , ,a , , , , , , , ,s den Valgkreds. (Fakse.) Fakse Sogn Kongsted Vester-Egede Ulso Oster-Egede Dalby og Thureby Enderslev og Vraaby Herfolge og Sadder Vollerslev og Gjorslev Ldemark Bjevorskov Lellngo Tlsammen... Ole Chrstensen, Sollerup Herfolge Sogn. Forpagter J. L. Ulrch, Rodehus Thureby Sogn , ,s , , , , , , , ,o , ,o ,

24 44,7 23 Den 26de (flt 88. Den 25de Jun 884. El, 00 Vale stemte. Anfallet af an g^ Af 00 el- ó gare stemvmte > ó Kultusmnster J. F. Scavenus, Gjorslev. Moller Ole Petersen, Gundsollle Krkerup Sogn. Kultusmnster J. F. Scandal Gjorslev. Sognepræst H. Jensen, Stenmagle ,8 77, ,7 53,3 80,4 79;6 74,9 76, 70,3 69,9 65,5 72,4 79,4 82,4 82, , P , , ,o , ,o , , , , , , , ,o 36 o 29 82, , ,s , , Husejer Ole Chrstensen, Sellerup. Forpagter J. L. Ulrch, Rodehus. Husejer Ole Chrstensen, Kjebenhavn. Partkuler H. Hansen, Kjebenhavn , , , ,s ,o , , ,o , ,o ,e ,s ,o , , , , ,o , , , , , , ,7 88 u ,

25 24 Den 24de aj 88. Fortsættelse af Presto Amt. 3de Valgkreds. (Neastved.) Overretsprokurator P.H. Th. both, Kjebenhavn. Gaardmand Jens Andersen, Skjelby. Næstved Kjobstad med Landdstrkter Ronnebwk og Olstrup Sogne 233 Nestelso og Mogenstrup 236 Toksværd 37 Avers 67 Herlufmagle og Tybjerg 472 Fensmark og Rsley 92 Skjelby 7 Glnmso og Bavelse 202 Nvesby og Tyvelse 78 Sandby og Vrangstrup 54 39,7 56,2 42,4 5, 95,5 54,9 3,s 49, 34,7 39,3 52, t Tlsammen , Gaardmand 4de Valgkreds. Lars Pedersen, Aasde (Præsto.) Snesere Sogn. - _- Præsto Kjobstad og Landdstrkt 250 6,2 6 Skbbnge Sogn 57 70, 62 Jungshoved 93 62,2 9 Roholte 82 57, 60 Everdrup ,e 86 Snesere ,7 77 Baarse og Beldrnge ,3 85 Allerslev 23 7,4 28 Mnn 24 70, 7 Kallehave , 50 Godsejer Alfred Hage, Oremandsgaard Allerslev Sogn Tlsammen ,

26 p ' 6 o. 25 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. ro Ñ T o, cr, g?, -Er3 -?-3,., o ; t,e.,3 Antallet of OverretsprokuratorF. H. Th. Leal, Kjebenhavn. Adjunkt C.ossn, Herlufsholm. 78 o , tt ,o o Overretsprokurator 233 5, , ,o 6 F. H. Th. Leth, 9 64 o Kjebenhavn, , : e 93 o ved Kaarng , o 66 48,s 78 3 r 99,, 83 39, o 88 50, o 52 64,5 98 o : o , Gaardmand Lars Pedersen, Aasde. Godsejer Alfred lane, Oremandsgaard , o 57 60, ; Gaardmand 93 72, o 82 72, L. Pedersen, ,s o Aasde, , o ved Kaarng ,s o 23 73, , , o , o

27 . 26 Fortsnttelse af Pste Amt. g3 ÿ ug D > o 7.93 m '-Q Den 24de Maj 88. 5te Valgkreds. (Vordngborg.) Vordngborg Kjobstad Vordngborg Landsogn Kastrup Sogn Oster-Egesborg ljdby Orslev Sværdborg Kjong Hammer og Lundby Vejle og Vester-Egesborg 435 o 304 o 78 o 228 H. J. Andersen Nohr, 3 o Kjeldby paa Moen, 68 o 238 o ved Kaarng. 287 N 35 o 39 o Tlsammen o 6te Valgkreds. (Stege.) Stege Kjobstad Stege Kjobstads Landdstrkt Stege Landsogn Kjeldby Sogn Elmelunde Borre Magleby Damsholt Faneord Oen Nyord Oen Bogo - Cand. theol., Leutenant, Frede Engelhardt Bojsen, Rodklde Stege Landsogn. Redaktor Hans Henrk Fog, Nykobng paa Mors , , , ,s ,o ,s , , , , ,9 25 Tlsammen ,

28 82,2. 27 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. N beg "ET' Ey ÿ C 0 ~`) mo sg. t áu E 0. d S r t ~H rl ón H.J. Andersen Nohr, Kjeldby paa Moen. Kmhr.. Lehnsbaron K. T. T. O. Reedtz-Thott tl Gavno. H.J. Andersen Nar, Kjeldby paa Meen. Kmhr., Lehnsbaron H.T.Heedts -Theft tl Gavne ,s , ,s ,s , ,o , , ,s ,o ? , , , , ,o , , , , , , fr r 275 Pt p Cand. theol., 357 Pr Cand. theol., 223 fp Leutenant 22 a Leutenant 50.. F. E. Bojsen, 45 F. E. Bojsen, 209., 28 a Rodklde, 22,. 28,. Rodklde, 299 ved Kaarng ved Kaarng Pt 67 n n 239 n n 2484 f

29 . Bornholms Amt. 28 U» d éa g ; Den 24de Maj _ 6 Antallet (f C C.) de afgvno Stemmer. lste Valgkreds. (Ronne.) Ronne Kjobstad Basle Kjobstad med Landdstrkt Allnge og Sandvg Kjobstæder m. Landd Knudsker Sogn Ny-Larsker Vester-Mare Nyker Klemensker Rutsker Olsker Tlsammen... Markus Peter Dem, Ny- Larsker. Kaptajn B. C. M. Aurae, Kjobenhavn , , , , , , , ,o ,o ,s , den Valgk reds. (Aakrkeby.) Aakrkeby Kjobstad Nekso Kjobstad Svaneke Kjobstad og Chrstanso Acker Sogn Pedersker Poe ade Bodlsker... bsker Oster-llaræ Oster-Larsker og Gudh,jem Ro Tlsammen... 5, 37 f 249 Kaptajn, Borgmester ( Phlp Rask Dam, 200 Aakrkeby, 99.. ved Kaarng n N, fl 2704

30 ; ' 59,9 * ' : ;!! 47,9 32 H. : ; 29 B Tra '4 P Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. g 4 P E'.4 8 M. P. Blew, Ny-Larsker. Kaptajn B. C. M. aroe, Kjebenhavn.. P. Blew, Ny-Larsker, E. Sode, Ny-Larsker , , , ; 93 62, , , , , , , , , , , , , , , , , ; ,8 04 ; 66 Kaptajn, Borgmester Ph. R. Dam, Aakrkeby. ; Kaptajn, Kebmand O. E. Sonne, Nekso. Kaptajn, Borgmester Ph. R. Dam, Aakrkeby. Kaptajn, N. A. Koefoed, Aaker. > 52 80, , , , , ,o , , , , , , , , , , ,5 59, , , , , ,s ,

31 7 30 Den 24de Maj 88. Marbo Amt. e - C4 :,n Ed Af 00 Vaal- j gero Aerate., o ÿ o, 8 r'' w 2 `u, late Valgkreds. (Nakskov.) Nakskov Kjobstad Nakskov Landsogn Branderslev Sogn Sandby Kjobelev Vndeby Utterslev Herredskrke og Lojtofte Horslunde og Nordlunde Halsted og Avnede Vesterborg Brkét Vestenskov Kappel Dannemare Tlltse Arnnge 2den Valgkreds. (Marbo.) Marbo Kjobstad og Landdstrkt Rodby Kjobstad Rngsebolle Sogn Hllested Nebbelunde og Sæddnge Trsted, Skjsrrnge og Vejleby Landet og Hyde Gloslunde og Græ.shave Skovlænge og Gurreby Sollested Stokkemarke Ostofte Hmseby Den Fejo Den Fents Den Asks Tlsammen... Tlsammen... fhv. Jorge!' Svendsen Stetensen, Kjobenhavn. Lars Larsen, Vejby, Sjælland. ' 85 5, , , , , , ,o , , , , , , , , ,o , , Sognepræst Peter Martn Lund, Arnnge. nsttutbestyrer, Dr. phl., Julus Wederkfnch- Madsen, Kjobenhavn ,s , , ,e , , ,o , , , , , , , , ,o ,s 9 667

32 3 3 q dng Ta D Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. y g -g.-_, J o U Antallet of 0 te' v-.4 m tj) c:.. om -.ó t cn Lamer Lars Jorgensen, Brket. fhv. Jorgen Svendsen Steffensen, Kjobenhavn. Herredsfuldmægtg C. F. Weeke, Nakskov. Lamer L. Jorgensen, Brket , , , ,o , , , ,o ,s ,o , ,s ,s , ,o ,s ,o , ,s , ,o ,s , , ,o , ,s , , ,o , , , _ ,s , nsttutbestyrer, Dr. phl. J. Wederknch- Madsen, Kjebenhavn. T Sognepræst Peter Martn Lund, Arnnge. W2Aa44' nsttutbestyrer, Dr. phl. J. Wederknch- Madsen, Kjobenhavn. Herredsfoged, Borgmester L G. Sorensen, Bulky , ,s , , , , ,s ,s , , , , ,s , , , , , , , , , ,o , , , ,o , , , 89 f 44 68,s , , ,s

33 Fortslettelse af Marbo Amt Den 24de Maj 88. y om ',o?,) 3de Valgkreds. (Saxkjebng.) Sakskjobng Kjobstad Sakskjebng Landsogn Tsars Sogn 7g-slues Radsted Váabensted og Engestofte Fuglse og Krenge Hobby og Bursts Taagerup og Thorslunde Errndlev og Olstrup Vester-Ulslev Qlster-Ulslev og Godsted Slemmnge og Fjelde Dellefjelde og Musse Herrtslev Nÿshed Landsogn. Nysted Kjebstad Heskolela rer, aardej er N. Kr. Nelsen Grm, Klakrng. Konsul Julus Stürup, Kjebenhavn. '!, 97 85, , , ,s l, , ,s ,o , , ,o , , , , , , , 9 02 Tlsammen ,7 ; 80 4de Valgkreds. (Nykjobng.) Nykjobng Kjobstad Nykjebng Landdstrkt Systofte Sogn destrup Veggerlose Skjelby og Gjedesby Souder-Krkeby og Sender-Alslev Tngsted Majbelle Thoteby.... Kjettnge og Bregnnge Relater Rasmus Clausen, Nykjobng paa Falster. Kapt. Flaaden P. F. Gjodesen, Kjebenhavn ,s ,s , , , , ,s , ,o , ,s Tlsammen ,s 3 796

34 ' ' ; m b) ' r4 gp 99 88,4 26 7,s 7 76, ,o 227 8, ,s , , , ,7 6 75, , ,e ,6 7,4 76,0 58,2 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Cand. mag., Forstander tl N. Kr. Nelsen Gran, Klakrng Holstensmnde Srejle Amt. FerslevS., Sore A. L. Bndde..._ Vaelgernoe Antat ,4 78,7 74,7 52,7 76,s 58,s 78,o 62,0 69, 58,9 83, 77,9 68,5 75,2 79,s 68,5 49,5 N. Kr. Nelsen Gran, Klakrng Lærer F. Hvdberg, Frederksberg , ,6, 830 Redaktor Rasmus Clausen, Nykjobng, F. Kept. Flaaden P. F. Gjadesen, Kjobenhavn. Redaktor R. Clausen, Nykjobng, F. Overretssagforer P. G. C. Jensen, Nykjobng, F ,9 62,7 89,9 83,8 72,a 73,4 78,4 77, 63,4 73,8 84, ! 70,9 53,3 80,4 72,2 67,7 67,5 7,s 7,4 40,9 68,5 72, , , ` Statstske Meddelelser. 3de Rzekke. V. 3

35 34 Den 24de Maj 88. Fortsmttelse af Marbo Amt. t <t/ bz) Antallet of 5te Valgkreds. (Stubbekjobng.) Cand. jur. N. J. Larsen, Frederksberg. Skolelmrer Chrsten Pedersen, Nr. Vedby. Stubbekjobng Kjobstad , Vlaglebrmnde Sogn 20 54, Torkldstrup og Lllebrmnde ,o Gnndslev 22 76,o 54 4 Nerre-Vedby og Norre-Alslev ,o ; Vaal ,7 72 Kppnge og Brarup 236 5,s Stadager og Norre-Krkeby 4 42, nslev og Eskldstrup , Karleby, Horreby og Nerre-0rslev '297 29,s 6 7 Horbelev og Falkerslev 37 50,s Aastrup , Tlsammen , Odense Amt. late Valgkreds. (Odense.) Professor V. A. Falbe Hansen, Kjabenhavn. Oberstleutenant N. S. F. Hedemann, Kjobenhavn. Odense Kjobstad , Odense St. Knuds Landdstrkt 64 30, Odense St. Hans Landdstrkt , Odense Frue Landdstrkt 65 35, Dalum og Sanderum Sogne ,o Paarup 76 35, Tlsammen ,o

36 , m q to g ;3- D8. p Gp o E < Ey y q ó de afgvne Summer. Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Cand. jur. N. J. Larsen, Frederksberg. Overlurer Rand Boyer, Kjebenhavn ,s , , ,s , ,s , , , , ,s ,7 ( Cand. jur. N. J. Larsen, 263 n Frederksberg, ; n n n, ved Kaarng , _ T... Hejesteretssagferer R. Strom, Kjebenhavn. for mod f Professor V. A. Falbe Hansen, Kjebenhavn, ved Kaarng , ,s , , , , n , '

37 j! 6 Ì 36 Fortsættelse af Odense Amt. S Valberues Antal. toÿ E?'cl r â( Den 24de Maj 88. P o+4 m cp do afgvne Stemmer. tp?den Valgkreds. (Kjertemnde.) Kjertemnde Kjobstad Drgstrup Sogn Zrby Dolby og Stubberup Dlesnge Munkebo Kjelstrup og Agedrup Rynkeby og Revnnge Manley og Brkende Seden og Aasum Fravgde Allerup og Davnde Ronnnge og Rolfsted 3de Valgkreds. (Assens.) Assens Kjobstad og Landdstrkt Kjmrum Sogn Gamtofte Sandager og Holevad Tanderup Kjerte Barlose Soby og Turup Flemlose Haarby Dreslette Sonderby Helms Oen Baago Tlsammen... Tlsammen... Gaardfnster Nels Andersen, Busby. for mod , , , , , ,o ,o , , , , ,s , Redaktor Jergen Pedersen, Odense. Skoleforstander Frantzen, Lumby.! 63 46, , , , ,s , , , , , ,s ,s , , ,s

38 ., 37 m F án :~ 'A < E 0 én Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Gaardfmst. NelsAndersen,Husby. Lmrer Chr. Rasmussen Stenbrek, Ormslev Aarhus A. Redaktor H. H. Fog, Nykbg. L M. c/ ;- 3 d w Gaardfmster N. Andersen, Husby. Lnea- C. Rasmussen Stenbæk, Elmelunde, Moen , , , ,s , , 42 66, , ,o , , , , , , ,s , , , , , , , , , , t 27 7, , , Redaktor Skoleforstander Redaktor Tandlmge J. Pedersen, Frantzen, J. Pedersen, V. Nelsen, Odense. Lumby. Odense. Kjobenhavn , , ,o , , , , , ,o , ,s ,o , , , , , , , , , , , , , , , , , ,o ' ;,.."sa - - -

39 38 Den 24de Mlaj 88. Forts nttese af Odense Amt. m g Tä o s3g ÿ de Valgkreds. (Mddelfart.) Overretëproku ator Balthazar Chrstensen, Gronda Frederksberg Sogn. Mddelfart Kjobstad og Landdstrkt 458 7, Kavslunde Sogn 20 43,s 87 4 Vejlby , Asperup og Horsley 358 2,s 72 6 Fjelsted og Harndrup 306 7, Gjelsted og Romp 396 6, Balslev og Ejby 96 3,s, 26 Norre-Aaby og ndslev , Gamborg 56 55,4 30 Udby 09 22,o 2 3 Fens og 0rslev 52 7,s 20 7 Husby 43 6,3 8 for mod Tlsammen , _ 5te Valgkreds. (Bogense.) Frskolelærer Klavs Berntsen, Hojby. Arktekt Head Chrstan Barrng, Kjobenhavn. Bogense Kjebstad 30 44, Skovby Sogn , Bramderup , 0 35 Ore 9 52, 50 2 Haarslev 34 45, Guldbjerg og Norre-Sandager 40 57, 69 Ejlby og Vlelby 00 32,o 32 M Særslev ,9 2 Vevlnge , Vgerslov , Vssenbjerg , Tlsammen ,

40 39 ra r Ed ó w bn Den 26de Jul 88. Den Overretsprokurator Balthazar Chrstensen, Grendal Frederksberg Sogn. for mod , o Tq' 6-9 -'-' 20 6,o o , o ó c) m m 25de Jun , o Bskop, Dr. phl. D. G. Konrad, , o Nykjebng, Falster, , o 96 27,o o , , , , , o , Frskolela;rer Klavs Berntsen, Hojby bloller N. P. Knudsen, Vssenbjerg. C. Chrstoffersen, Bro Brænderup Sogn. ved Kaarng. A. Lumen, Vgerslev , , , , , , , , , , , ,s ,o , , , , , , , ,o , , ET) e G C éo N N N N N

41 . 74,, 40 Fortsa ttelse of Odense Amt. a) L+ ',7= C 8. Den 24de Maj 88. Antallet at 6te Valgkreds. (8 endorse.) BanE. -am Sogn Skamby LTggerslev og Norre-Hojrup Klnte og Grndlose Norre-Næraa og Bederslev Krogsbolle Norup Skeby og Otterup detrop og Hjadstrup Lunde Lumby Alleso og Na;sbyhovedbroby Korup og Ubberud 7de Valgkreds. (Vernnge.) Vernnge Sogn Tommerup og Brylle Brændeklde og Bellnge Stenlose og Fangel Hejby Norre-Lyndelse Norre-Soby Sonder-Næraa Skydebjerg og Orte 0rstéd Sollested og Vedtofte Kjong Tlsammen... Tlsammen... Larer C. Hsjmark, Stavtrup Koldt Sogn, Aarhus Amt. Propretær Jensen, Anderupgaard Lumby Sogn. ) , , , , , , , , , , , , Cand. theol. Oberst Skolelærer H. E. L. Holm, O. F.Vaupell, A.Chrstensen, Kjebenh. Kjobenh. Tommerup. 27 5, , , ,o , ,s f 8 36, ,o 46 2 Pr 47 32,s , ,s ,s ,o

42 '! 4 d+ o Tra y r.- Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. Antallet af do afgvne Stemmer. 0 y ó D m &)c Skolelærer C. Hojmark, Stavtrup. N. L. Larsen, Lumby. Skolelærer C. Hajmark, N. L. Larsen, Stavtrup. Lumby , , , , , , , , , ,o , , , ,o ,s , ,o , , , , , , , , , , , Cand. theol. Harald Holey Kjobenhavn. for mod Cand. theol. Harald Holm, Kjobenhavn. Husma.nd,Va3ver M. Jensen, Glamsbjerg Kjong Sogn ,o , ,o , , ,o , , 64 M 82 36, ,3 27 O , , , , , , , ,3 7 2 ; 97 43, , , , , , j ,

43 42 Svendborg Amt. late Valgkreds. (Nyborg.) Nyborg Kjobstad.. Nyborg Landsogn (Hjulby) Avnslev og Bovense Sogne Flodstrup og Ullerslev Skjellerup og Ellnge Kullerup og Refsvndnge Vndnge Frorup 0rbæk Ellested Herrested Sellnge og Hellerup Tlsammen as an :ä 3 P" a 3 o. GQ F; çn - - ( Den 24de MMlaj 88. Antallet of Forpagter R. Chrstansen, Ravndrupgaard Gvlev Sogn. Anders Hansen Tange, Gjestelev , , , , , , , , , ,s , ,s ,o Kværndrup Sogn Stenstrup og Lunde 0erup og Krkeby Gudbjerg 2den Valgkreds. (Kværndrup.) Gslev Svndnge Langaa og 0ksendrup Hesselager Gudme og Brudager Ovre og Vejstrup Laver J.Hansen, Olstykke Frederksborg Amt , ,s , , , , , , , ,4, 3 Lrerer Chr. Rasmussen Stenbak, Ormelev Aarhus Amt Tlsammen

44 ! 7 29, 43 C/) C) 4-) s3 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. a Antallet of á Antallet of 73'0 `b),) Nels Jensen, Tovstrup, Dallerup Sogn Aarhus Amt. Forpagter R. Chrstansen, Ravndrupgaard. N. Jensen, Tovstrup. Propretor N. P. Langklde, Julskov Ktallerup Sogn ,2 75,o 75,5 72, 83,8 82,9 7,9 86,3 7,6 77,8 86,4 82, , , ,o , , , , Ì , , , , , , , , 34 67, ,s 330 4,8 4 48,2 4 27, , , 323 6,6 257 Propretær' Husmand Lærer Langklde, Hans Frant- J. Hansen, Krogen- sen, Hund- 0lstykke. lund Sten-;tofte Stenstrup Sogn. strup Sogn !,. C) 0 2,, , La rer J. Hansen, 0lstykke. Propretor R. Langklde, Krogenlund. 28 6, , , , , , , , , , ) 5, ,

45 . 30,9 ' 44 Forts ettelse al Svendborg Amt. Svendborg Kjobstad Skaarup Sogn Tved 3de Valgkreds. (Svendborg.) Sorup og St. Jorgens Egeuse Oster-Skjernnge Oen Taro Bregnnge ( Landet ` paa Taasnge l) Bjerreby Den Drejo Oen Stryno J ` ' O F CJ f.'3y 50 73, , , ,4 89 8,5, Den 24de Maj ó o de afgvne F Stemmer. 6 áo 88 87, ,s , 90 8,s , ,o 38 8,s Semnareforstander J. T. A. Tang, Kjobenhavn. L ! Kmhr Grey BrockenhnsSchack, Amtmand over Svendborg Amt Tlsammen , de Valgkreds. (Faaborg.) Gaardfaster, Amtsraadsmedlem Mchael Pedersen, Svndnge. Redaktor C. A. Wllemoes, Odense. Faaborg Kjobstad med Landdstrkt ,7 Djernsse Sogn 97 59,4 Vester-Aaby og Aastrup ,s Vester-Skjernnge og Ulbolle ,4 Hundstrup 36 6,o Brahetrolleborg 330 Krarup 24 73,4 Svannnge ,a Horne ,0 Oen Avernako 72 25,o Oen Lye 7 45, Tlsammen ,

46 73,6 j '. 45 Den 26de Jul 88. Den 25de Jun g Q 8m.., CJ... ' -4ec Antallet of Semnareforstander J. T. A. Tang, KjObenhavn. Kmlr. Grey Brockenhus Schack, Amtmand over Svendborg Amt , , , , , , , , , , , ,7 62 _ Antallet of Semnareforstander 95 J. T. A. Tang, ,, 39..., Kjobenhavn, ved Kaarng Gaardfp ster M. Pedersen, Svndnge. Grey C. B. Beventlow, Chrstanslund ved Randers , , , , , ,s , , ,4 ; , , , Gaardfnster M. Pedersen, Svndnge. L. Chrstansen, Ryslnge , , , , , , , ! 52, ,o , , ,

47 `, ( `, ; - ; 46 Den 24de Maj 88. Fortsnttelse of Svendborg Amt. :~.. rd > 8 ó<ll 5te Valgkreds. (Sender- Broby.) Sender -Broby Sogn orre -Broby Jord lose og Haastrup Vester-Ha snge og Lyndelse Oster-Hresnge Hllerslev Allested og Vejle Heden Espe og Vantnge Herrnge Gjestelev Rnge Ryslnge Sonder-Hojrup Aarslev Tlsammen ---.._ Statsrevsor Sofas Bogsbro, Kjobenhavn Pastor Vllen' Brkedal, Ryslnge , , , , ,s ,e , , , , ,o ,o , ,o , te Valgkreds. (Rudkjobng.) Dr. phl Mllard Brandes, Kjobenhavn. D. Larsen, Svenstrup Skrobelev Sogn. Rudkjobng Kjobstad Skrobelev Sogn Smmerbolle Tranekjær og Tullebolle Bedstrup Snode og Stoense Longelse og Fuglsebolle Lndelse Humble Tryggelev og Fodslette Magleby , , , , , , , ,o , , ,o 42 3 Tlsammen 39 44,o

48 350 o 47 a; co á b5 m.-: ; m tud N 3Z m Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. m Vsagernea Antal. Ñ toj 04 - Af 00 Væ- gore stemte. Statsrevsor Sofas Hogsbro, Statsrovsor Oberst Kjobenhavn. Sofus Hogsbro, 0. F. Taupe'', for. mod. Kjobenhavn. Kjobenhavn. >; ÿ FA m , , , ,9 3 ' , ,s ,o , , , , , , , , , , , , , , , ,s , , ,s ,3 38 l 2 43,s 49,. 46,s ,o _ , , Dr. phl. Edvard Brandes, Dr. phl. Lamer Kjebenhavn. Edv. Brandes, Tejseu. for. mod. Kjobenhavn. Norre-N2eraa , , ,s ,o , , ,s , , , , , , , , , , , , , , ,o _ , , _

49 ', '! 48 Fortsnttelse af Svendborg Amt. 7de Valgkreds. (Ereskjebng.) -4 e y 0 C w CD Den 24de Maj 88. Told- Skbskontrolle byggor Hans Ernst Wlhelm Chrstan lllartensen, Marstal. Petersen, Svendborg. Overretssagferer BrgerNcola Ee Steenstrop, res- kjobng-../ereskjebng Kjebstad , Marstal Handelsplads ,5 203 /, Marstal Landsogn ,o Rse Sogn , Tranderup 36 33, 20 4 Bregnnge ,4 80 Seby 27 39, Tlsammen 224 4,e _ Vejle Amt. lete Valgkreds. (Frederca.) Jens Ousen, Egum Ullerup Sogn. Partkuler H. Wolf, Kjobenhavn. Frederca Kjebstad , Frederca Landsogn (Ullerup Sogn) 57 64, Vejlby Sogn ' 72 73,s 7 9 Errtso , Tavlov , Bredstrup 05 74, Pjedsted 84 70, Gaarslev ,o 79 Smdstrup og Skjærup , Gaverslund 33 68, Vndnge 55 52, Tlsammen ,

50 47,7 43, ', ! 44 ' 49 0 án g Den 26de Jul 88. Den 25de Jun 884. o s. <4 bp Overretssagforer Brger Ncula Eeg Steenstrup, Eroskjobng. Toldkontroller Ernst Vllhelm lllartensen, Marstal. Overretssagferer urger Menal Eeg Steenstrup, }Eroskjebng. Toldkontroller Ernst Vllhelm Madmen, Marstal , ,s ,6 36 4, ,5 27 4,0 62 F , ,7 f ,5, ,s , , , w 224 l ,o Jens Ousen, Egum. Muds Peter Brng, Ankjær Gaverslund Sogn. Jens Ousen, Egum. Forpagter R. Chrstensen, Eskelund Gslev Sogn, Svendborg Amt ,s ,s , , , , ,o 49 ; ' j ,o , ,s 55 70, ,s S , , ,2 423! 75, 7 9 8, , , ,o , ,o , , Statstske teddelelser. 3de Række. V. 4

Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Budget 2011: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode Sognenavn Myndighedskode Myndighedsnavn Forsikring (udgift) Generelt

Læs mere

Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Bilag 1 Budget 2016: Fordeling af forsikringsbidrag Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode 7002 Helligånds Sogn 7002 Helligånds Sogns Menighedsråd 46.231 7003 Trinitatis

Læs mere

Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet)

Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag. Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Bilag 1 Budget 2017: Fordeling af forsikringsbidrag Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode 7002 Helligånds Sogn 7002 Helligånds Sogns Menighedsråd 40.699 7003 Trinitatis

Læs mere

Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud

Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Bilag 2 Dok. nr. 32622/11 Budget 2012: Fordeling af forsikringsbidrag og generelt tilskud Opkrævning/udbetaling sker til myndigheden (=menighedsrådet) Sognekode Sognenavn Myndighedskode Myndighedsnavn

Læs mere

Opslag Retsbetjente. Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm

Opslag Retsbetjente. Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm Opslag Retsbetjente Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm Hvad er en retsbetjent? Hvis man leder efter noget, der på én eller anden måde har haft med retsvæsnet at gøre, så er det retsbetjentens arkiv, man

Læs mere

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive

I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2007 Klubnummer Navn Antal foreninger 161 Total medlemmer Passive 28.327 3.110 I alt(minus passive) H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive

TOTAL FYN 2006. Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive TOTAL FYN 2006 Antal foreninger Total medlemmer Passive 160 27.959 2.396 Klubnr. Navn I alt (minus passive) H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Passive 08500105 Aarup Boldklub

Læs mere

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder

Medlemstal DBU Fyn 0-12 år år år år Senior år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Medlemstal 2013 - DBU Fyn 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år Senior - 60+ år Foreningsnavn Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Kvinder Herrer Total 1. F. C. Nyborg 22 22 Agedrup-Bullerup

Læs mere

Sogne i Landsarkivets område

Sogne i Landsarkivets område Sogne i Landsarkivets område Sognenumre folkekirkens sogne A Abel Cathrines Stiftelse...79 Absalon...48 Adventskirken...114 Agersø...435 Aldersro...27 Allehelgen...34 Allerslev...247 Allerslev...532 Allindemagle...381

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Inspektorat 3. 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne

Inspektorat 3. 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Vestermarie Kirke Kirkevej 3700 Rønne 3 Københavns Stift Bornholms Provsti Region Hovedstaden Bornholms Regionskommune Sankt

Læs mere

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total

MEDLEMSTAL Børn år Unge I år Unge II år Voksne år Senior år. Total MEDLEMSTAL 2016 Børn - 0-12 år Unge I - 13-18 år Unge II - 19-24 år Voksne - 25-59 år Senior - 60+ år Klub Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer AC Odense 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008 Tabel 2. Sammelgnng af udskrvnngsprocenten og grundskyldspromllen og Udskrvnngsprocent Udskrvnngsprocent Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. udskrvnngsprocent pct.pont grundskyldspromlle

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

Bethania børnehave Ryttergade 3 A 5000 Odense C. Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej 43 5000 Odense C

Bethania børnehave Ryttergade 3 A 5000 Odense C. Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej 43 5000 Odense C Korsløkke børnehave Schacksgade 41 Bethania børnehave Ryttergade 3 A Børnehuset Borgen Østerbæksvej 150 10113 10048 12819 Børnecenteret Toppen Vestre Stationsvej 4 Dansk Kvindesamfunds Legestue Bellisvej

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse

Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle. Rolloskolen Gl. Strandvej 12 Stubberup 4640 Fakse Tybjerg Skole Tybjerg Bygade 3 Tybjerg 4160 Herlufmagle Herlufmagle Skole Helgesvej 7 4160 Herlufmagle 64 Glumsø Skole Åsøvej 5 4171 Glumsø 61 70 Bobjergskolen Bente Laursen Stadionvej 4550 Asnæs Rolloskolen

Læs mere

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA)

Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Karaktergennemsnit 2008/-09. 9 kl. afgangsprøve (FSA) Dansk Engelsk Fysik/Kemi Matematik Kommune Skole Læsn. Mundt. Ord. Retskr. Skr. Mundtlig Mundtlig Matematisk Matematiske problemløsning færdigheder

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Børnesagens Fællesråd - Indsamling i landets kirker 2012:

Børnesagens Fællesråd - Indsamling i landets kirker 2012: Børnesagens Fællesråd - Indsamling i landets kirker 2012: Abild 824,50 Adventskirken 271,00 Agersted 96,50 Alindåbro 493,00 Allindemagle 607,00 Allingåbro 80,00 Alstrup 387,50 Andst 377,50 Anonym 164,50

Læs mere

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09.

Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 09. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division Midtfyns HK U-18 Drenge 2. Division Otterup HK U-18 Drenge 2. Division SUS Nyborg SUS Håndbold, Nyborg GIF

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

Domstol Nævningekreds Tingsted Retskredse Periode

Domstol Nævningekreds Tingsted Retskredse Periode Domstol Tingsted Retskredse Periode 1. ske Staden 2. Nord- og Østsjællandske s Amt, Frederiksborg Amt, Ourø undtagen, samt den søndre del af Køge Købstads landdistrikt, Vollerslev- Gjørslev, Bjeverskov,

Læs mere

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224002 1721-1727 & 1751-1776 Åbenrå Lundtoft Bov

Læs mere

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700

Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Stemmeberettigede pr. forening nr. Forening Fast Akt. I alt Fremmødte 1701400 5 Tårns Motion 2 1 3 1753300 Agersø IF 2 2 4 1755100 AIG 2 2 4 1767700 Aktiv Natur Velvære 2 1 3 1754200 Allindelille IF 2

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2

Fynsserien Herrer GOG Håndbold 3 Fynsserien Herrer He-Ry 67. Fynsserien Herrer IF Stjernen, Odense 2. Fynsserien Herrer Tommerup HK 2 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 21.09. kl. 16. Række Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Assens HK U-18 Drenge 2. Division DHG Odense U-18 Drenge 2. Division Faaborg ØH U-18 Drenge

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Resultatliste Telemarkstævne 2016

Resultatliste Telemarkstævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 120920 Emma Sophie Klinck 16-039 Horne Skytteforening 199/09 200/15 399/24 2 86197 Thor Kortegård Pedersen 16-039 Horne Skytteforening 199/07 198/12 397/19 3 116724 Martin

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

De sogne som (LAK) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster Bornholm dækker.

De sogne som (LAK) Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster Bornholm dækker. 1 Bethlehem Sokkelund Herred Københavns Amt 2 Blågård Sokkelund Herred Københavns Amt 3 Brorson Sokkelund Herred Københavns Amt 4 Freden Sokkelund Herred Københavns Amt 5 Helligkors Sokkelund Herred Københavns

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Heltborg Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 18-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

Inspektorat 4. 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg

Inspektorat 4. 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Vissenbjerg Kirke Vestergade 4A 5492 Vissenbjerg 4 Fyens Stift Assens Provsti Region Syddanmark Assens Kommune Kerte Kirke Kertevej 58 Kerte

Læs mere

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn.

Hun blev gift med (1) Ejner Helmut Jensen, 05-08-1961 på Kalundborg rådhus, * 04-06-1938 i Spanget, Nørre Lyndelse sogn Fyn. 1. Ellen Louse Ruth Nelsen, * 11-02-1941 Sasserup. Ellen kom lge som sne andre søskende på Tølløse børnehjem, og senere tl Hesselager på Fyn sammen med Inger. I 1960 var hun hjemme tl en Komfmaton ( hendes

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013.

Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. Fakta om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Der udbydes i alt 2x30 MHz ved auktionen over 800 MHzfrekvensbåndet, og frekvenserne er tilgængelige fra den 1. januar 2013. 800 MHz-tilladelserne udstedes som

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg

Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg 931 Faaborg - Rudkøbing - Svendborg - Nyborg Gyldig pr.. august 201 Ejlstrup 23 Ørslev TARUP Holev ODENSE Hundslev 10 Skovhuse Hækkebølle Bækskov Pårup Åsum Koelbjerg Kelstrup Skov Ubberud Rågelund Lunge

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE.

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER. REKKE 2. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES One SÉRE TOME 2 2ème LVRASON HUSLEJEN PROVNSBYERNE. 9 LOYER DANS LES VLLES DE PROVNCE 9 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER REKKE 9 BND HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SAME TOME 9 me LVRASON HUSLEJEN BYERNE NOVEMBER 98 LOYER DANS LES VLLES NOVEMBRE 98 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016

odense - faaborg Gyldig pr. 7. august 2016 odense - faaborg Gyldig pr.. august 0 Vigerslev Vejrup Gudskov Klintebjerg Tårup Farstrup Bregnør Gamby St. Veflinge Vedby Skovsgårde Lumby Drigstrup y Indslev Torp Torp Harndrup Munkebo Allesø Lumby 0

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1

Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 Kbh s Vestegn, Midtsjælland Region 1 3250 Gilleleje 3210 Vejby 3220 Tisvildeleje 4583 Sjællands Odde 4560 Vig 4550 Asnæs 4540 Fårevejle 4571 Grevinge 4534 Hørve 4532 Gislinge 4591 Føllenslev 4520 Svinninge

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Ajstrup Kirkegård Ajstrup Sogn (8382) Fjelstervang Kirkegård(8766) (9277) Fjelstervang Sogn (9277) Gelsted kirkegård Gelsted Sogn (7832) Vorgod

Ajstrup Kirkegård Ajstrup Sogn (8382) Fjelstervang Kirkegård(8766) (9277) Fjelstervang Sogn (9277) Gelsted kirkegård Gelsted Sogn (7832) Vorgod Kirkegård Sogn Ajstrup Kirkegård Ajstrup Sogn (8382) Fjelstervang Kirkegård(8766) (9277) Fjelstervang Sogn (9277) Gelsted kirkegård Gelsted Sogn (7832) Vorgod Kirkegård Vorgod Sogn (8766) Aidt kirkegård

Læs mere

04042007, 02:45:52 Holdsamarbejder Side 1 af 4

04042007, 02:45:52 Holdsamarbejder Side 1 af 4 Side 1 af 4 Superveteran, 2007 Pulje 1 Kildemosen/KFUM Kildemosens BK, KFUM.s BK Odense Masters A, 2007 Pulje 1 KFUM/Kildemosen KFUM.s BK Odense, Kildemosens BK U-18 drenge M, forår 2007 Pulje 1 B 1913/HPTI

Læs mere

Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen

Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen Faxe Kondi Cup den 27. december for U12 drenge i Ørbæk Hallen 1 2 3 4 Nyborg G&IF 1 Nyborg G&IF 2 Nyborg G&IF 3 Nyborg G&IF 4 TPI 1 Glade Gutter Næsby B TPI 2 HOGG Højby S&G Dalum IF Årslev B Ørbæk B Faaborg

Læs mere

Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser. omhandlende. en samlet fibernetværksløsning. mellem. TDC Totalløsninger A/S

Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser. omhandlende. en samlet fibernetværksløsning. mellem. TDC Totalløsninger A/S 27. august 2007 Tillægsaftale til Standardaftale om Dedikerede fiberforbindelser omhandlende en samlet fibernetværksløsning mellem TDC Totalløsninger A/S og TDC Kabel TV A/S 1. Aftalens Parter Mellem TDC

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Viede 1892-1906 1 127. 1. 1892, 28. januar, Gudme Kirke. Ungkarl, Gaardbestyrer Hans Skov af Allested, født i Allested, 24. januar 1860. Søn af Gaardmand i Allested,

Læs mere

Eksklusive og ledighedsramte boligområder

Eksklusive og ledighedsramte boligområder 14. juni 2004 Eksklusive og ledighedsramte boligområder Af Niels Glavind Resumé og hovedresultater AErådet har i en tidligere analyse beskæftiget sig med polariseringen på boligområdet. Nærværende notat

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

TI L DIREKTORATERNE DET SJÆLLANDSKE OMRADE

TI L DIREKTORATERNE DET SJÆLLANDSKE OMRADE D E N A L M I N D E L I G E B R A N D F O R S I K R I N G F O R L A N D B Y G N I N G E R N Ø G L E TI L DIREKTORATERNE I DET SJÆLLANDSKE OMRADE 1872-1965 I N D H O L D Indledning 3 Branddirektoraterne

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

svendborg - ørbæk - odense

svendborg - ørbæk - odense svendborg - ørbæk - odense Gyldig pr.. august Ta teleruten, når bussen ikke kører! Skal du rejse mellem og Rosengårdscentret om aftenen eller i weekenden? Så kan du tage teleruten, når bus - ikke kører.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

Folketælling 1921, 1. februar - for Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 Galdbjerg, Matr. Nr. 19b. 1. Thorvald Kristiansen, 15.

Folketælling 1921, 1. februar - for Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 Galdbjerg, Matr. Nr. 19b. 1. Thorvald Kristiansen, 15. Folketælling 1921, 1. februar - for Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Galdbjerg Galdbjerg, Matr. Nr. 12a. 1. Peder H. Pedersen, 20. april 1884, Gift, Kirkeby

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Opdatere:t april 2015

Opdatere:t april 2015 Nedenfor findes en liste over danske runeindskrifter opstillet efter den topografiske inddeling og rækkefølge, der benyttes på Nationalmuseet og Det Kulturhistoriske Centralregister. Hver indskrift har

Læs mere

Serie 2 Herrer Middelfart HK 2. Serie 2 Herrer Nyborg GIF 4

Serie 2 Herrer Middelfart HK 2. Serie 2 Herrer Nyborg GIF 4 Tilmeldte hold pr. række - Opgjort 16.09. kl. 16.30 Række Pulje Hold Holdfællesskabs foreninger U-18 Drenge 2. Division Strib IF U-18 Drenge 2. Division Stige-Søndersø Søndersø IF, Stige Håndboldklub U-18

Læs mere

FOLKEMIENGDEN J /' DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DET STATISTISKE 5. NOVEMBER 1940 DANMARKS STATISTIK

FOLKEMIENGDEN J /' DANMARK STATISTISKE MEDDELELSER KOBENHAVN DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DET STATISTISKE 5. NOVEMBER 1940 DANMARKS STATISTIK I DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. R EKKE 113. BIND 3. HIEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SERIE TOME 113 3me LIVRAISON FOLKEMIENGDEN 5. NOVEMBER EFTER DE VIGTIGSTE ADMINISTRATIVE INDDELINGER

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1863-1874. 1 1. 1864. Ungkarl Niels Andersen, 38 Aar, i Gudbjerg, vacc. 22. juni 1826 af Ørnstrup. Pigen Maren Christensen, 34 Aar, Lakkendrup, vacc. 27. juli 1830 af Finch.

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Udstillerliste, Kødkvæg

Udstillerliste, Kødkvæg A/S, Vr Transporthjul & Fælgfabrik, Laplandsgade 4,3, 2300 681 Albrektsen, Mønline Angus v/john Steffen, Fanefjord Kirkevej 56, 504, 507, 510, 512, 515, 517, 518, 522, Hårbølle, 4792 Askeby 528, 530, 532

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16 Tabel 1: Servceudgfter, anlæg og demograf Servceudgfter pr. ndbygger B1 Udvklng servce-udgfter pr. ndbygger fra B15 tl B1 Drftsbalance ht. budgetlov 81 pr. ndbygger Udvklng 0-1 årge og 75+ årge fra - Udvklng

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Banetider opgjort pr kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning Aarup Fritidscenter - Hal

Banetider opgjort pr kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning Aarup Fritidscenter - Hal Banetider opgjort pr. 13.12. kl. 19. Banenr Bane Dato Fra kl. Til kl. Forening Kamptype Bemærkning 3001-1 Aarup Fritidscenter - Hal 1 15-01-2017 09:00 19:00 Aarup BK Standard 3001-1 Aarup Fritidscenter

Læs mere

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Telefon 38 710 888

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejeuddannelsen Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Telefon 38 710 888 ADAs Dyrehospital Smådyr VSP Snubbekorsvej 20 2630 Taastrup Albertslund Dyreklinik Smådyr VSP Roholmsvej 15 2620 Albertslund Ballerup Dyreklinik af 1997 ApS Smådyr VSP Egebjergvej 84 2750 Ballerup Biersted

Læs mere

Indefodboldstævne 2011

Indefodboldstævne 2011 Indefodboldstævne 2011 Resultater 2. spilledag Pulje 1 Kroggårdsskolen 4 13-3 12 Seden skole 4 10-5 9 Paarup skole 4 7-6 4 Havrehed skolen 4 7-11 4 Stige skole 4 1-13 0 Pulje 2 Sct. Hans skole 4 8-4 12

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa

Gælder fra 11. december Linje 679 OplandsTaxa Gælder fra 11. december 2011 Linje 679 OplandsTaxa i næstved kommune OplandsTaxa er et nyt servicetilbud i hele Næstved Kommune, der giver borgerne bedre mulighed for at komme frem og tilbage mellem Næstved

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Folketælling 1921 Øksendrup

Folketælling 1921 Øksendrup Folketælling 1921 Matr.nr Navn. Fødselsdag og år Civilstan d Fødested Tilflytte t til sognet Fraflytter sogn Stilling i familien. Skema 1 Familie 1 5 Anders Jensen 21-03-1865 Gift Husfader, Gaardejer Marie

Læs mere

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Notat 5. september 2007 Vrknngen Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Nedenstående tabeller angver vrknngen på et Lavere skat på arbejde for alle landets skatteydere fordelt på kommuner. Følgende

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark Appendiks CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Appendiks 5 6 APPENDIKS Bilag 1: Spørgeramme

Læs mere

Holdskydnings- Turnering 2016. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk

Holdskydnings- Turnering 2016. for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Holdskydnings- Turnering 2016 for jagtforeninger. Fyns amt. www.holdturneringfyn.dk Odense jagtfor. 1 FFK 1 Tranekær/Tullebølle Strandager 69 èrs Stige 1 F F F Østrup 1 Mester-rækken Udebane År 2016 Hjemmebane

Læs mere

Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1892-1826. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 4. Døde Mandkøn, 1892-1926. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1892, 13. februar, Hesselager By. Begravet, Hesselager Kirkegaard,

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879

Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Døde Mandkøn 1879-1891 Efter Herrested kirkebog begyndt 1879 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Jens Peter Johansen gift, husmand på Måre Mark, født i Rynkeby, Ringe 05.05.1879 38 Hans Hansen gift, gårdmand

Læs mere