April Nr Årgang 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April Nr Årgang 12"

Transkript

1 April Nr Årgang 12 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE OAA - Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks Frederikssund

2 Leder Orientering om FOA Frederikssunds kommende fusion med Pædagogisk Medhjælper Forbund i Frederiksborg Amt FOA Frederikssund er i fuld gang med at planlægge den aftalte fusion med PMF. Afdelingsbestyrelsen har afholdt seminar den 16. og 17. marts 2006, hvor vi gennemgik det udkast til fusionsaftaler, som PMF har fremlagt. Vi blev her enige om indholdet af vores udspil. Udspillet er gennemgået på Repræsentantskabsmødet den 22. marts 2006, hvor der var bred enighed om dette. Vi er nu i gang med at afholde yderligere møder med PMF og FOA Nordsjælland for at få udarbejdet den endelige Fusionsaftale. Arbejdet skrider stille og roligt fremad. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling, hvor medlemmerne skal vedtage Fusionsaftalen. FOA Frederikssund ser stadig med glæde og forventning frem til fusionen. Vi skal derfor endnu engang opfordre alle medlemmer til at stemme ja til fusionen. 2 Charlotte Jacobsen Afdelingsformand. Indhold Leder... 2 FOA Frederikssunds strukturelle udfordringer som følge af kommunalreformen... 3 Information om afdelingens tillidsvalgte... 5 Find dit nye job på FOA Job!... 6 Orientering til FOA Frederikssunds ledere... 7 KTO: Transportgodtgørelsessatser... 8 Pjece: Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform.. 8 Opskolingsløn for perioden års medlemsjubilæum... 9 Overenskomster i Servicesektoren... 9 Husassistenter m.fl. overgang til nye arbejdstidsregler Rengøring bør afskaffes som fuldtidsarbejde Arbejdsskadesekretariatet: Antallet af skadesager Vedrørende overførsel af fuldtidskontrakter Anden prioritet i overenskomsten Funktionstillæg til faste aften- og nattevagter Forståelse - accept - forklaring og samarbejde Pas på jeres kommende kolleger Social- og sundhedsuddannelsen på opskoling Vedrørende valg af tillidsrepræsentant Frederiksborg Amts institutioner fordelt Medarbejderrepræsentanter Fra hospitalspsykiatri til socialpsykiatri Kalender Seniorklubbens program Overenskomsterne for perioden Ved stillingsskift Indsat, 8 sider: Kort om Kommunalreformen

3 Orientering om FOA Frederikssunds strukturelle udfordringer som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007 Baggrunden for behovet for ændringer Kommunalreformen 1. Kommunalreformen med de ændrede kommunegrænser gør det nødvendigt, at FOA afdelingsstruktur tilpasses de nye kommunale og regionale grænser. FOA Frederikssund har uafklarede grænsedragninger med sektorafdelingerne i København vedrørende de kommende Egedal og Furesø kommuner og med FOA Nordsjælland om den nye Hillerød kommune. På FOA strukturkongres 12. og 13. januar 2006 fastsatte kongressen nogle principper for afdelingernes strukturelle tilpasning til den nye kommunestruktur: Den nye lokale afdelingsstruktur skal være besluttet, således at de nye afdelinger kan virke fra 1. januar FOAs lokale afdelinger skal inden 1. juli 2006 have aftalt, hvordan de skal afgrænse sig. Uden aftale foranstalter forbundet urafstemning blandt de berørte medlemmer. Der må fremover kun være én FOA afdeling i hver af de nye storkommuner, og en afdeling skal være afgrænset inden for én region. (For medlemmer i beskæftigelse gælder, at det er arbejdspladsens beliggenhed, der er bestemmende for afdelingstilhørsforhold, med mindre andet er aftalt, mens det for medlemmer uden for arbejdsmarkedet er bopælskommunen, medmindre andet ønskes). De nuværende sektorafdelinger i Storkøbenhavn kan fortsætte, ligesom de særlige fagforeninger for pædagogmedhjælpere (PMF-faggruppeafdelinger). Det skal bemærkes, at FOA Frederikssund efter strukturkongressen ved en skrivelse af 3. februar har protesteret mod kongressens beslutning om, at FOA Frederikssund ikke må slå sig sammen med FOA København. Sagen er aktuelt under behandling i forbundet og var planlagt til drøftelse på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 10. marts Sagen blev udsat til behandling på et møde den april Hvis FOA Frederikssund får medhold i protesten, vil FOA Frederikssund i det videre arbejde gå efter en løsning, der er baseret på en sammenlægning med sektorafdelingerne i København. Fusion med PMF 2. Ud over de strukturelle udfordringer som følge af kommunalreformen, drøfter FOA Frederikssund en fusion med PMF Nordsjælland, som skal være afsluttet inden 1. januar Fusionens detaljerede tidsmæssige forløb er endnu ikke fastlagt, men påregnet i perioden juni til oktober PMF har aktuelt udtrykt ønske om en fremskyndelse af fusionsprocessen. Da fusionen skal være afsluttet inden 1. januar 2007 er det naturligt, at PMF medlemssituation indgår i opstilling af løsningsmuligheder. Generelle forudsætninger for en strukturløsning, der ikke indbefatter en sammenlægning med FOA København 3. Hvis FOA Frederikssund, jf. ovenfor, ikke får medhold i sin klage over ikke at kunne lade sig sammenlægge med sektorafdelingerne i København, er der nogle generelle forhold, som FOA Frederikssund lægger særligt vægt på: 3

4 4 Sikring af fortsat god medlemsservice til FOA Frederikssund medlemmer og herunder de bedst mulige vilkår for de medlemmer, der skal skifte til en ny afdeling. Sikring af en sund og bæredygtig økonomi for en resterende FOA Frederikssund Afdeling. Afgang af medlemmer til andre afdelinger medfører reduktion af den primære indtægtskilde, nemlig kontingentindtægter, hvilket uundgåeligt må modsvares af tilsvarende reduktioner i afdelingens omkostninger eller nye indtægter. Den resterende afdeling skal være i stand til at opstille et budget for den fremtidige drift, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Nye eller justerede ansvar og opgaver for den resterende FOA Frederikssund Afdeling skal være aftalte, veldokumenterede, ressourceberegnede og ikke mindst praktisk gennemførlige. De strukturelle udfordringer 4. FOA Frederikssunds samlede antal medlemmer ultimo januar 2006 er opgjort til 2881, heraf 2339 FOA og 542 PMF. Fordelingen af berørte medlemmer på kommuner er følgende: Til sammenligning har sektorafdelingerne i København følgende i spil: Kommune FOA medlemmer PMF medlemmer Ledøje-Smørum Værløse I alt medlemmer En meget væsentlig faktor i forbindelse med vurdering af virkningerne af strukturelle ændringer er påvirkningen af kontingentindtægterne. Den samlede årlige kontingentindtægt, som FOA Frederikssund har i spil vedr. Ølstykke, Stenløse, Farum, Skævinge og Uvelse, udgør således i alt, ca. 3,11 mio. kr. Løsningsmuligheder på de strukturelle udfordringer 5. Hvis FOA Frederikssund ikke får medhold i sin klage over de manglende muligheder for sammenlægning med sektorafdelingerne i København, resterer der kun to løsningsmuligheder, nemlig: En forhandlingsløsning med sektorafdelingerne i København og FOA Nordsjælland inden 1. juli En urafstemning forestået af hovedforbundet i berørte kommuner. Kommune FOA medlemmer PMF medlemmer Ølstykke og Stenløse Farum Skævinge og Uvelse I alt medlemmer Mulighederne for at opretholde en bæredygtig afdeling i Frederikssund og derfra fortsat kunne yde god medlemsservice vurderes aktuelt at være bedre gennem opnåelse af en frivillig forhandlingsløsning med vores naboafdelinger, de Københavnske sektorafdelinger og FOA Nordsjælland, end ved et resultat baseret på urafstemning. FOA Frederikssund er derfor aktuelt i gang med at afsøge mulighederne for en forhandlingsløsning med de Københavnske sektorafdelinger, baseret på en aftale om et forpligtende samarbejde. Frederikssund, den 22. marts 2006 Charlotte Jacobsen Afdelingsformand Erik Blicher Hansen Afdelingsnæstformand/Kasserer

5 Information om afdelingens tillidsvalgte FOA, Frederikssund Afdeling vil gerne byde velkommen til alle nye tillidsvalgte. Samtidig en stor tak til de fratrådte tillidsvalgte for deres store arbejde. NYE Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantsuppleanter Sikkerhedsrepræsentanter Lene Brohus Hansen Inge Olsen Jens Tonagel Løvdalen Bauneparken Rønnegården Henrik Didriksen Betina Axbøg Bahr Karen Lerche Vinderød Skole Løvdalen Damgårdsparken Jan C. Klie Pia Juncker De Tre Ege Socialpsykiatrien Farum Kirsten Holst Østergården Lisbeth S. B. Petersen De Tre Ege Birgitte S. Rasmussen Ølstykke Dagpleje Janni Christiansen Østergården Dorthe M. Jensen Dagplejen Ølstykke Jane E. Thomsen Tolleruphøj Susanne E. Nielsen Østergården FRATRÅDTE Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantsuppleanter Sikkerhedsrepræsentanter Claus Andersen Karen Lerche Ida Madsen Enghave skole Damgårdsparken Østergården Anita H. Larsen Lone Larsen Farum Dagpleje Farum Dagpleje Marianne Nielsen Hilda Stidsen Bauneparken Østergården Marianne Andersen Østergården Hans Pedersen Klintegården Tove Andersen Klintegården Med venlig hilsen Charlotte Jacobsen Afdelingsformand 5

6 Find dit nye job på FOA Job! FOA Job er FOAs digitale jobportal, som du finder på Portalen har mange fordele, der gør FOA Job til det oplagte redskab for medlemmer af FOA, der søger nyt job: 6 FOA Job er Danmarks største jobportal med daglig over ledige job FOA Job viser ikke kun det, du direkte søger på, men også det tilsvarende og nært beslægtede. Hvis du f.eks. søger job i Rødovre, får du også præsenteret job i Hvidovre, Glostrup, Ishøj mv. FOA Job er fodret med den viden, som forbundet har om uddannelser og job på FOAs faglige områder. Derfor ved systemet f.eks., at social- og sundhedsassistenter også kan søge på ledige job som sygehjælpere og plejere. FOA Job har indbygget stavekontrol, så det gør ikke noget, hvis du ikke er helt sikker på, hvordan en stillingsbetegnelse staves. FOA Job er let at gå til. Du skal bare skrive, hvilken stillingsbetegnelse du søger + i hvilken by, du søger. Sådan her:

7 Her kan du se, hvordan en søgning på Vagtmester udvider søgningen til vægter, servicechef og pedel. På den måde får du præsenteret alle de ledige job, der er relevante inden for det valgte fagområde uden at skulle lave flere søgninger. Prøv også jobsøgning med CV Medlemmer af FOA kan få en særlig adgangskode på der giver adgang til at komme ind på FOA Job Plus. Her kan du oprette et CV med din erhvervserfaring, dine uddannelser og kurser, dine særlige krav til arbejdet (f.eks. fuld tid) osv. og så får du tilbudt job, der passer til dine kvalifikationer. Hvis du har en mailadresse, kan du også oprette en jobagent, der giver dig besked, hver gang der er ledige job, der passer til dine ønsker. FOA Job er for alle medlemmer Mange tror, at FOA Job kun er for de ledige medlemmer. Men FOA Job er for alle jobsøgende medlemmer. Er du træt af dit nuværende job, kan du finde et nyt på FOA Job. Skal du flytte til en anden egn af landet, kan du tjekke, hvad der findes af ledige job der, og få et nyt job, før du flytter. Er du ved at være færdig med en uddannelse, kan du finde dit første job på FOA Job, så du ikke behøver gå ledig først. Endelig tilbyder FOA Job også job uden for FOAs faglige områder. Så vil du prøve noget helt andet, er FOA Job også den korteste vej. Serviceløftet om jobsøgning Et af FOAs serviceløfter til medlemmerne lyder: Hjælp til selvhjælp til jobsøgning og forebyggelse af ledighed. Du kan derfor få hjælp i din afdeling til at bruge FOA Job. I alle afdelinger står der en pc er, der er til rådighed for medlemmerne. Den kan du frit bruge. Vil du have en særlig introduktion til FOA Job, kan du lave en aftale med afdelingen om at få assistance inden 5 dage. Har du spørgsmål eller forslag til, hvordan FOA Job kan blive endnu bedre, kan du enten kontakte din FOA-afdeling eller sende dem til 7 Orientering til FOA Frederikssunds ledere Uddannelsestilbud Der er udarbejdet en pjece som kan rekvireres i afdelingen, hvor diverse kurser og lederuddannelse er beskrevet. Leder zonen Du har som leder i FOA, nu 2 veje til at få hjælp og vejledning. Du kan ringe i afdelingen på tlf , eller du kan ringe i forbundet på Der er mulighed for at få vejledning af en erhvervspsykolog, hvis forbundet vurdere at der er behov for dette. Ledere der lykkes hvad er det, de kan? fem kernekompetencer hos kommunale ledere med succes pjece udarbejdet af Væksthus for ledelse (samarbejde mellem KL og KTO). Pjecen kan rekvireres i afdelingen. De første 100 dage - som leder af en fusioneret organisation indhold: Fokus på medarbejdere, En praktisk tjeklist, Forberedelse til fremtiden, Fem principper for god fusionsledelse pjece udarbejdet af Væksthus for ledelse (samarbejde mellem KL og KTO). Pjecen kan rekvireres i afdelingen.

8 KTO har udsendt nedenstående meddelelse om Transportgodtgørelsessatser pr. 1. januar 2006 Pr 1. januar 2006 er satserne for transportgodtgørelse, jf. aftale mellem KL, Amtsrådsforeningen og KTO om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, reguleret således: Biler og motorcykler Godkendt kørsel, jf. 4: 1,78 kr. ( fra 1,68 kr. dvs. en stigning på 10 øre ) Kørsel i henhold til bemyndigelse: Indtil km, jf. 5 3,30 kr. ( fra 3,10 kr. dvs. en stigning på 20 øre ) Udover km, jf. 5 1,78 kr. ( fra 1,68 kr. dvs. en stigning på 10 øre ) Bil med anhænger Kørsel i henhold til bemyndigelse: Indtil km, jf. 6 3,66 kr. ( fra 3,44 kr. dvs. en stigning på 22 øre ) Udover km, jf. 6 2,14 kr. ( fra 2,02 kr. dvs. en stigning på 12 øre ) 8 Knallerter og cykler Den maksimale cykelgodtgørelse er uændret og udgør kr. pr. år. Godtgørelse pr. km., Jf. 8: 0,40 kr. ( fra 040 kr. dvs. uændret) Satserne for godtgørelse af transport med biler, motorcykler, knallerter og cykler er offentliggjort i Personalestyrelsens (Finansministeriets) cirkulære af 21. december 2005 (J. nr ) om satsregulering pr. 1. januar I cirkulæret findes endvidere de ændrede satser for time- og dagpenge i Danmark og udlandet m.v. pr. 1. januar Pjece Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Der er udgivet en revideret pjece om Løn og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Pjecens formål er primært at give tillidsrepræsentanter og ansatte i organisationerne et overblik over de væsentligst løn- og ansættelsesvilkår, som gælder i forbindelse med kommunalreformen. Men det er tilstræbt, at pjecen kan læses af alle, der berøres af eller er involveret i arbejdet med kommunalreformen. Opskolingsløn for perioden Der er aftalt opskolingsløn for nedenstående grupper. Du kan få nærmere oplysninger i din sektor. Sygehjælpere Hjemmehjælpere Pædagogmedhjælpere Dagplejere. Charlotte Jacobsen Afdelingsformand

9 25 års medlemsjubilæum I perioden har følgende medlemmer været medlem af FOA, DKA eller HAF i sammenlagt 25 år. Afdelingen ønsker tillykke og har fremsendt en blomsterbuket til: Gerda Jensen, Jægerspris Hanne Kristiansen, Frederikssund Hanne D. Raabye, Farum Marianne M. Sørensen, Skibby Kirsten Jensen, Hundested Margit Henriksen, Ølsted Kirsten M. Jensen, Stenløse Anne Marie Hansen, Frederikssund Anette Bronee, Frederiksværk Bente Jørgensen, Skævinge Anni H. Kildentoft, Hundested Birgit Jensen, Skævinge Tove E. Jensen, Frederiksværk Lene Pedersen, Jægerspris Hanne Simonsen, Ølstykke Gerda R. G. K. Andreassen, Frederiksværk Grete Nielsen, Jyllinge Jonna E. Frederiksen, Jægerspris Ingelise Busch, Frederikssund Janne Hansen, Frederikssund Jeannie Petersen, Ølstykke Susanne A. Havsholm, Slangerup Anni Hansen, Frederikssund Susanne Hoffmann, Ølsted Dianne M. Jensen, Slangerup Charlotte Jacobsen Afdelingsformand Med venlig hilsen Erik Blicher Hansen Afdelingsnæstformand/Kasserer 9 Overenskomster i Servicesektoren (Kost og Service) Til orientering har afdelingen modtaget følgende oplysninger fra forbundet, hvor det kan oplyses, at overenskomsterne for Husassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter og serviceassistenter ved sygehuse inden for Amtsrådsforeningens område, endnu ikke er underskrevet. Normalt forholder det sig således, at når overenskomsterne ikke er underskrevet, vil der ikke ske udmøntning af lønstigningerne. Uagtet at overenskomsterne ikke er underskrevet, har Amtsrådsforeningen overfor forbundet tilkendegivet, at lønstigningen for Husassistenter vil blive udmøntet pr 1. april 2006, da overenskomsten for Husassistenter er klar til underskrift i denne uge. Da overenskomsterne for erhvervsuddannede serviceassistenter og serviceassistenter ved sygehuse ikke er klar til underskrift, vil lønstigningen pr 1. april 2006, efter aftale med Amtsrådsforeningen, blive udmøntet pr. 1. maj Charlotte Jacobsen Afdelingsformand

10 Husassistenter m.fl. overgang til nye arbejdstidsregler 1.april 2006 Forbundet og KL har i fællesskab udarbejdet følgende orienteringsskrivelse. KL har også informeret kommunerne med samme skrivelse. 10 Baggrund Pr. 1. april 2006 overgår husassistenter samt ikkefaglærte lønarbejdere og erhvervsuddannede serviceassistenter på plejehjem til at følge arbejdstidsbestemmelserne i Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v. (SoSu arbejdstidsaftalen). Ændringer pr. 1. april 2006 Ændringerne består bl.a. i, at alle arbejdstidsbestemte ydelser ændres til %-tillæg. Aften- og natbetaling skal som udgangspunkt udbetales. Aften/nat-betalingen: 3/37-opsparing og tillæg er ændret til % tillæg. Tidligere blev 3/37-opsparingen kun givet for tjeneste påbegyndt kl eller senere. Nu ydes %-tillæg for alle timer efter kl De særlige regler om afspadseringsoptjening og afvikling af frihedsopsparingen inden udgangen af ferieåret er dermed afskaffet. Lørdagstillæg er ændret fra kr. tillæg: 22,04 kr. (31/ niveau) til 23%. Søn- og helligdagstillæg er uændret 50%. Tillæg mandag morgen kl til kl. 06 og ½-års tjenester aften/nat samt søndage er afskaffet. Personlig løngaranti Parterne er enige om, at det er hensigten, at ingen allerede ansatte, går ned i løn som følge af, at der indføres nye arbejdstidsregler. Der er aftalt nedenstående overgangsregler for ansatte, der er ansat i samme stilling dagen før og på dagen for ikrafttræden af de nye arbejdstidsregler. Tillæggene er personlige ordninger, der er gældende, så længe den ansatte er ansat i samme stilling. Reglerne findes i overenskomsternes 7. Tillæg til ansatte med 34 timer i nævneren Ansatte, der 31. marts 2006 havde en beskæftigelsesgrad med 34 timer i nævneren (hvor 37/3-opsparingen er indregnet i beskæftigelsesgraden), ydes pr. 1. april 2006 et personligt årligt pensionsgivende funktionstillæg på kr. (31/ niveau). Evt. tillæg til andre ansatte Hvis ansatte går ned i løn, som følge af ændringen af arbejdstidsreglerne, ydes et personligt tillæg til udligning af forskellen. Dette gælder også ansatte, hvor ovenstående tillæg ikke er nok til at dække lønnedgangen. Såfremt der lokalt opstår uenighed omkring ovenstående, behandles sagen efter tilsvarende principper som interessetvister vedrørende lokal løndannelse. Honorering af arbejdstidsbestemte ydelser Der er 3 muligheder i forhold til, hvordan de arbejdstidsbestemte tillæg tilgår medarbejderen: udbetaling afspadsering eller indregning i beskæftigelsesgraden Hvilke af ovennævnte muligheder der vælges, bør drøftes på arbejdspladsen, jf. de indledende bemærkninger til arbejdstidsaftalen. Det er ledelsen, der i sidste ende beslutter hvilken mulighed, der skal anvendes, dog således at tillæg for aften- og nat skal udbetales, medmindre der er indgået en lokalaftale. Hvilken valgmulighed, man vælger, vil afhænge af den lokale arbejdskraftsituation og økonomi. Mulighederne er fleksible, da de kan kombineres, så man behøver ikke vælge en bestemt løsning. Det er væsentligt, at man lokalt går ind i en drøftelse af de

11 forskellige muligheder, og at man positivt forholder sig til, hvilke muligheder man vil anvende. For så vidt angår lørdags- og søndagstillæg er disse i KMD-systemerne som hovedregel sat til afspadsering. Der er dog ikke tale om en hovedregel i aftalens forstand, så den enkelte kommune vælger selv, jf. ovenfor. Lørdagstillægget blev tidligere udbetalt som et kr.- tillæg, men hvis lørdagstillægget efter 1. april 2006 sættes til afspadsering, vil det opleves som en lønnedgang. Denne lønnedgang kan umiddelbart imødegås ved at ændre afspadseringen til udbetaling. Tilsvarende er der mulighed for at imødegå lønnedgang ved at foretage udbetaling af søndagstillæg. Hvis der før 1. april 2006 er indgået en lokal aftale om, at søndagstillæg udbetales eller indregnes i beskæftigelsesgraden, så kan dette ikke ensidig ændres af kommunen. Vælger man afspadsering gælder den almindelige regel om, at afspadsering skal være afviklet inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den måned, hvori arbejdet er præsteret. Dette kan fraviges ved lokal aftale med den lokale afdeling/kreds. Yderligere spørgsmål kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Laila Olsen Sektorformand Marianne Røgen Sektorformand Social- og sundhedssektoren Servicesektoren Rengøring bør afskaffes som fuldtidsarbejde og erstattes af bredere og mere varierede job 11 FOA Fag og Arbejde har i en ny rapport Rapport fra en gulvspand: Rengøring et fag under afvikling sammenfattet eksi sterende viden om arbejdsmiljøbelastningerne ved rengøringsarbejde. Rapportens anbefaling er klokkeklar: Rengøringsarbejde, som vi kender det i dag, er så hårdt og nedslidende, at det skal afskaffes som fuldtidsarbejde og erstattes af bredere og mere varierede job. Rapporten afslører, at der er et misforhold mellem Arbejdstilsynets viden om arbejdsmiljømæssige belastninger ved rengøring og tilsynets egen praksis ved påbud på samme område, siger Gina Liisborg, næstformand i Køkken- og rengøringssektoren. I Arbejdstilsynets anbefaling kan man læse, at ingen bør udføre ensidigt, gentaget arbejde mere end højst trefire timer dagligt. Men denne anbefaling er end ikke med i Arbejdstilsynets egen instruks for, hvornår der gives påbud omkring ensidigt gentaget arbejde, siger Gina Liisborg. Skal vi nedslidningen til livs, må rengøring helt afskaffes som fuldtidsarbejde. I stedet skal vi satse på fuldtidsstillinger, hvor rengøringsarbejdet kun er et element, der suppleres med bredere arbejdsfunktioner. Og de skal frem for alt også indeholde mindre fysisk belastende arbejde, understreger Gina Liisborg. Først i det nye år ventes det, at Danmark får en ny handlingsplan for den samlede arbejdsmiljøindsats frem til udgangen af I Arbejdsmiljørådets oplæg til beskæftigelsesministeren er rengøring desværre ikke blevet et fokusområde i sig selv. Med den viden, vi nu har fået samlet, mener vi, at der er basis for at få sat yderligere fokus på de nedslidningsskader, som rengøringsarbejde medfører, siger forbundssekretær Inger Bolwinkel. Derfor har vi sendt rapporten til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og anmodet om at få et møde inden jul, hvor vi kan drøfte den videre indsats. Nu må analysernes tid være forbi på dette felt. Der foreligger masser af dokumentation. Vi hverken kan eller vil blive ved med at se til, mens vores kolleger bukker under. Nu skal der altså handles, understreger Inger Bolwinkel. Rapporten kan rekvireres i sektoren Marianne Røgen Sektorformand Servicesektoren

12 Vi gør en forskel! 12

13 13

14 Vedrørende overførsel af fuldtidskontrakter efter dagplejeoverenskomsten 14 Som bekendt aftalte vi ved OK 2005, at adgangen til at ansættelse dagplejere på kontrakter med henholdsvis 3 fuldtidsbørn og 1 deltidsbarn (3+1) samt 3 fuldtidsbørn ophører. Det var en lidt svær aftale at få i hus dels på grund af arbejdsgiveres principielle afvisninger og dels på grund af omkostningen. Der blev derfor lagt et betydeligt pres på arbejdsgiverne og dels aftalt en særlig overgangsordning. Overgangen skal efter aftale således finde sted i løbet af overenskomstperioden. Hermed var det på tidspunktet for aftalens indgåelse klart, at der ville være risiko for, at der kunne ske nyansættelser på fuldtidskontrakter, før alle allerede ansatte dagplejere på 3+1 børnskontrakter og 3 børnskontrakter bliver overført til fuldtidskontrakter. Aftalen blev indgået trods denne risiko, idet det blev vurderet at omlægningen af de to ansættelsesformer fuldtid eller deltid ville være et afgørende gennembrud for dagplejerne. Det har været meget svært at forhandle nye kontrakter med kommunerne, idet kommunalreformen fylder meget, og kommunerne gerne vil forhandle samlet for den nye kommune. Til alle dagplejerne vil jeg gerne slå helt fast, at der bliver arbejdet på sagen, og jeg har fra forbundet fået at vide, at de i Pædagogisk Sektor er i gang med at udarbejde en vejledning/et idekatalog til brug for os ved lokale forhandlinger, bl.a. med beskrivelser af en række muligheder for at undgå forskellig aflønning for samme arbejde i den tidsbegrænsede periode. Ann M. Nielsen Sektorformand Pædagogisk Sektor Anden prioritet i overenskomsten 2005 Arbejdstidsaftalen Anden prioritet KL var opretning af skævheder vedrørede arbejdstidsaftalen (KL) i Her er der forhandlet et årligt funktionstillæg til alle faste aften- og nattevagter: Afgrænsningen af faggrupperne er som følgende; a) Social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenster, plejere/plejeassistenter, sygehjælpere, sygehjælpere opskoling, beskæftigelsesvejledere, 1. assistenter aften/natassistenter. Alle her henhører under gruppen der årligt skal have kr ,00 (31/ niveau) reduceret i forhold til beskæftigelsesgraden. b) Social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, hjemmehjælpere opskoling og øvrige. Alle her henhører under gruppen der skal have kr ,00 årligt (31/ niveau) reduceret i forhold til beskæftigelsesgraden. c) Ikke uddannede kr 6.000,00 årligt (31/ niveau) reduceret i forhold til beskæftigelsesgraden. Tillæget er pensionsgivende og indgår bl.a. i beregningen af såvel feriepenge som aften- nat- og weekendtillæg. Denne forhandling har tilgodeset alle aften- og nattevagter indenfor KL. Anden prioritet ARF. Her var der et stort ønske

15 Funktionstillæg til faste aften- og nattevagter pr. 1. april 2006 jf. overenskomsten for Social- og sundhedspersonale i KL Indførelse af funktionstillæg pr. 1. april 2006 Til erstatning for de lokale aftaler om genopretning indføres i overenskomsten for social- og sundhedspersonale indgået med KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune. Tillægget er et pensionsgivende funktionstillæg til alle faste aften- og nattevagter. Bemærk, at der for Amtsrådsforeningens områder ikke er aftalt et sammenligneligt tillæg, da der på Amtsrådsforeningens område er sket forhøjelse at procenttillægget for arbejde i aften- og nat. De pensionsgivende funktionstillæg udgør årligt for: Sosu-assistenter m.fl kr. (31/ niveau) = 6.153,76 (1/ niveau) Gruppen af social- og sundhedsassistenter, består af social- og sundhedsassistenter plejehjemsassistenter plejere/plejeassistenter sygehjælpere, sygehjælpere opskoling, beskæftigelsesvejledere 1. assistenter aften-/nat assistenter. Sosu-hjælpere m.fl kr. (31/ niveau) = 7.179,38 (1/ niveau) Gruppen af social- og sundhedshjælpere, består af: social- og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere, hjemmehjælpere opskoling og øvrige. Ikke-uddannede kr. (31/ niveau) = 7.692,20 (1/ niveau) Tillægget ydes ikke til afdelingsledere og ledende beskæftigelsesvejledere. Med venlig hilsen Laila Rødebæk Olsen Sektorformand Social- og sundhedssektoren 15 om forhøjelse af visse særydeleser samt pensionsforbedringer. Dette betyder, at de ansatte under ARF får en forhøjelse af deres tillæg for aften- og nattevagter på h.h.v. 28 og 31,5% til 29 og 32,5%, tillæg for weekendtjeneste ydes også i tidsrummet på lørdage fra kl til Da jeg har haft flere henvendelser både i slutningen af 2004, da resultatet kunne læses i Politiken, og nu hvor vi nærmer os tiden for at funktionslønnen skal udmøntes, da der i den udsendte overenskomst kun er nævnt nogle af faggrupperne, hvilket har givet en del af vore medlemmer en følelse af at være glemt. Det er med beklagelse, at nogle har haft denne følelse, da det bestemt ikke har været hensigten. Der er i forhandlingen taget højde for alle medlemmer. Med venlig hilsen sektorformand social-og sundhedssektoren Laila Rødebæk Olsen

16 Forståelse accept forklaring og samarbejde 16 Da jeg er gennem min tid som sektorformand ofte er blevet forholdt, at jeg er svær, om end ikke umulig at træffe, føler jeg behov for at redegøre for det vanskellige i at være over alt på én gang. Jeg har forståelse for de frustrationer mange af Jer måtte føle, og kan kun sige til mit forsvar, at jeg forsøger at imødekomme alle de mange forskellige krav og ønsker, jeg bliver mødt med i min dagligdag. Mit fravær i afdelingen vil desværre ikke blive mindre i det forestående år, da der er mange boldte i luften, der vedrører jeres arbejdspladser, arbejdsforhold, lokalaftaler m.m. Skal jeg kunne følge med, vejlede og være til gavn, er det nødvendigt, at jeg tager imod de kurser, temadage og andet, der bliver udbudt fra Forbundet s side. Jeg gør, hvad jeg kan med de 24 timer døgnet indeholder, og kan selvsagt ikke gøre mere. Jeg håber, at vi i fællesskab kan løse de mange opgaver vi står overfor og ser meget gerne, at I fortsat vil give mig det respons, der er så vigtigt for mig i min daglig. Dette er IKKE et opstød, men er skrevet som en oplysning samt en forklaring, som I selvsagt har krav på. Så min appel til Jer er; selv om jeg er svær at få fat i, så BLIV ved. Det er det, der skal til for at sikre vort samarbjede i fremtiden. Jeg vil så fra min side gøre hvad, jeg kan for at reflektere hurtigt på jeres henvendelser. Syntes du, der går for længe eller din henvendelse er akut så gør brug af de mange gode kræfter, afdelingen i øvrigt besidder. Med venlig hilsen Laila Rødebæk Olsen Sektorformand Social- og sundhedssektoren

17 Pas på jeres kommende kollegaer Vi er i FOA er blevet opmærksom på, at der starter flere Social og sundhedselever, der endnu ikke er fyldt 18 år, når de kommer ud til Jer i praktik. Der er særlige regler for hvor meget, og hvordan disse unge mennesker må forflytte. Arbejdstilsynets hjemmeside. Bilag 6 stk 9 og 10 stk. 9; Her står der: Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen, og at byrdevægten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilfælde tilstræbes, at der ikke foretages løft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bæres over afstand, skal der ske en forholdsmæssig reduktion af byrdevægten. stk. 10; Hvis unge manuelt udfører skub eller træk, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, og der skal sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko, og arbejdet skal foregå således, at den kraft, der skal præsteres ved igangsætning eller transport er lav. Desuden henvises til lærebogen Social- og Sundhedshjælper udgave 5, hvor forflytning ligeledes er omtalt med følgende tekst på side 281: Unge under 18 år må normalt ikke foretage løft eller forflytninger af borgere. De må foretage vendinger sammen med en kollega, hvis vendingen ikke vurderes som sundhedsskadelig. Er du under 18 år, må du så vidt muligt ikke løfte eller bære byrder over 12 kilo. Under optimale ergonomiske forhold accepteres dog løft op til 25 kilo. Selvom eleverne er orienteret om ovenstående regler sker det desværre tit, at de ikke siger fra, fordi de er bange for at dumpe. Eleverne kan ikke dumpe, og de kan stadig nå deres mål, selvom der skal tages hensyn til de anderledes regler. VÆR med til at sprede dette budskab til praktikvejledere, uddannelsesansvarlige og alle jeres kollegaer, så ingen elever står i den situation, at de skal forsvare deres ret til at sige fra. Connie Poulsen Elevannsvarlig 17 Til alle der har taget social- og sundheds uddannelsen på opskoling Har du taget social- og sundhedsuddannelsen på opskoling, enten til hjælper eller assistent, er det MEGET VIGTIGT, at du retter henvendelse til afdelingen enten på mail; eller på telefonnummer og oplyse følgende: Navn Cpr. nr. Uddannet sygehjælper Uddannet hjemmehjælper Nuværende arbejdssted / Kommune Dato for påbegyndt opskoling samt afsluttet opskoling. Disse oplysninger skal jeg brug i forbindelse med de nye ansættelsesbreve, da det har vist sig, at der kan være problemer med erfaringsdatoen og dermed lønindplaceringen. Med venlig hilsen Laila Rødebæk Olsen Sektorformand Social- og sundhedssektoren

18 18 Til orientering Vedrørende valg af tillidsrepræsentant Da vi har haft forespørgelser fra nogle medlemmer om, hvorvidt det kan have sin rigtighed, at ikke medlemmer kan have indflydelse på valg af tillidsrepræsentanter, har vi for en sikkerheds skyld haft forespørgelsen inde i forbundet. Her kom meldingen, ikke uventet, at holdningen er at IKKE medlemmer IKKE skal have indflydelse på disse valg. Forbundet har endvidere vendt sagen inde i KTO, og ej heller her er der tvivl. Det er medlemmerne, der vælger deres repræsentant til at varetage deres overenskomstområde. I samme vending skal der gøres opmærksom på, at såfremt der ved en fejl skulle blive valgt en tillidsvalgt, der IKKE er medlem af FOA, vil dennes valg ikke blive godkendt af organisationen. Med venlig hilsen Laila Rødebæk Olsen Sektorformand Social- og sundhedssektoren Frederiksborg Amts institutioner fordelt Listen over hvilke myndigheder, der overtager ansvaret for Frederiksborg Amts institutioner pr 1. januar 2007, når kommunalreformen træder i kraft. Egedal: Skelhøj Søvænget under opførelse af boligselskab Frederikssund: Cafe Danner Kong Frederik d. VII s Stiftelsen - Specialundervisning på Stiftelsen Skolen ved Kæret Frederiksværk-Hundested: Midgården - Dagtilbudet på Midgården Frederiksværk Krisecenter Trekløveret Værkstedet på Sølager Region Hovedstaden: 3-kløveren (Helsingør/Frederikssund) AKU-center, afdeling Ejegod og afdeling Farum (Frederikssund/Furesø) Akut- og boafsnit på Misbrugscentret (Hillerød) Boligerne Gl. Lyngevej (Allerød) Bredegård (Fredensborg) - Bredegårds Værksted (Fredensborg) Højagergård (Frederikssund) Klintegården (Frederikssund) - Dagcenter Klintegården (Frederikssund) Lunden (Frederikssund) - Gnisten (Frederikssund) Lyngdal (Egedal) - Lyngen (Frederikssund) Misbrugscentret (Hillerød) Orion (Hillerød) - Flexboligerne i Fredensborg (Hillerød) - Kulturhuset på Orion (Hillerød) Pensionatet i Hillerød, satellit til Misbrugscentret (Hillerød) Rosenfeldthusene (Frederikssund) Rønnegård (Hillerød) Skibbyhøj (Frederikssund) - Værkstedet Skibbyhøj (Frederikssund) Solgaven (Furesø) - Dagtilbud (Furesø) Sølager, sikrede afdelinger (Frederiksværk-Hundested) Specialbørnehaven i Frederikssund (Frederikssund) Specialundervisning på Sølager (Frederiksværk-Hundested)

19 Medarbejderrepræsentanter I det Midlertidig Hovedsamarbejdsudvalg (MT-HSU) i Region er følgende medarbejderrepræsentanter valgt til at sidde i ansættelsesudvalget: Lene Lindberg, Frederiksborg Amt, FOA Nordsjælland Jan Mollerup, Københavns Amt, DJØF Vibeke West, HS, Dansk sygeplejeråd (DSR) I MED-forhandlingsudvalget for Region Hovedstaden er følgende valgt: Lene Lindberg, FOA Nordsjælland Poul Møller, SOSU afdelingen København som suppleant Nedenstående repræsentanter er udpeget til forhandlingsorganet i forbindelse med ny MED-aftale. For Frederikssund Kommune Mette Sørensen, tillidsrepræsentant for PMF i Frederikssund Kommune Poul Andersen, tillidsrepræsentant for 3F i Frederikssund Kommune Benthe Aagaard, tillidsrepræsentant for FOA i Frederikssund Kommune Per Repstock Andersen, tillidsrepræsentant for HK i Frederikssund Kommune For Hillerød Kommune Karsten Bo Andersen, tillidsrepræsentant for PMF i Hillerød Kommune Lisbeth Jensen, tillidsrepræsentant for FOA i Hillerød Kommune Brian Rantzau, tillidsrepræsentant for 3F i Skævinge Kommune May Andersen, tillidsrepræsentant for HK i Skævinge Kommune For Frederiksværk-Hundested Gitte Nolde, tillidsrepræsentant for PMF i Frederiksværk Kommune Nina Sander, tillidsrepræsentant for FOA i Frederiksværk Kommune Morten Brian Jensen, tillidsrepræsentant for 3F i Frederiksværk Kommune Henning Skjødt eller Grete Nielsen, tillidsrepræsentanter for HK i henholdsvis Frederiksværk og Hundested Kommune For Furesø kommune Birgitte Larsen, FOA Ove Kristensen, FOA Bente Haubak, FOA Kirsten Drews, HK Som suppleant er valgt Lone Laursen, HK Egedal Kommune Ellinor Sørensen, tillidsrepræsentant for FOA i Frederikssund afd. Kate Søndergård, tillidsrepræsentant for 3F i Frederiksværk / Frederikssund afd. Marianne Rosell, tillidsrepræsentant for FOA/LFS i Københavns afd. Bente Jensen, tillidsrepræsentant for FOA i Frederikssund afd. Hanne Appelgren, tillidsrepræsentant for HK/ Nordsjælland. 19

20 Fra hospitalspsykiatri til socialpsykiatri en verden til forskel! Helt tilfældigt, så jeg en dag drømmejobbet i avisen jeg søgte og fik stillingen oktober 2005, blev jeg ansat som projektmedarbejder i Mentorordningen i Jægerspris kommune. Mentorordningen er et treårigt projekt, finansieret af puljemidler fra Socialministeriet og socialpsykiatrien i Jægerspris. Projektet er et socialpsykiatrisk tilbud til unge mellem 18 og 25 år med psykiske lidelser eller psykiske ikke diagnosticerede problemstillinger. LÆSERBREV Alt er nyt og alt er en kæmpe udfordring. Jeg havde arbejdet på den samme lukkede psykiatriske afdeling i 14 år. Jeg havde det rigtig godt med mit job og troede bestemt ikke at jeg skulle skifte arbejdsplads. Jeg havde 22 skønne kolleger og gennem tiden havde jeg tilegnet mig en bred og solid erfaring, hvor de daglige rutiner ikke krævede så meget af mig. Jeg troede faktisk at jeg med 50 år på bagen og 14 år i psykiatrien, skulle til at læne mig tilbage og slappe lidt af, men jeg tog fejl Jeg er nu ansat ved Socialpsykiatrien i Jægerspris. Og jeg skal love for at alt har ændret sig. Jeg har ikke længere et job med faste mødetider eller et job med en jobbeskrivelse for hvad jeg skal lave. Nu skal jeg selv forme og beskrive mine aktiviteter. Jeg tilrettelægger selv mit arbejde, skaber kontakter, indkalder til møder mv. Jeg deltager ved teammøde og supervision i Værestedet Askely, men ellers arbejder jeg alene i forhold til de unge som er tilknyttet Mentorordningen. Det er en kæmpe udfordring - men der følger også et meget stort ansvar med. Jeg skal jo selv skabe resultaterne. Jeg har været nødt til at lære alt fra bunden og jeg har virkelig haft brug for mine kreative evner i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelse, handleplaner, evalueringsskemaer, informationsmateriale mv. Det har været en kæmpe udfordring for mig, fordi jeg ikke havde ikke nogen erfaring, ingen sammenligningsgrundlag og ingen facitliste. På landsplan, er der kun ganske få mentorordninger alle med vidt forskellige fysiske, økonomiske, faglige og personlige rammer at arbejde ud fra. Jeg har forsøgt at forme projektet ud fra de unges ønsker og behov. Det er vigtigt, at de unge føler at det nytter noget. De unge vil tages alvorligt, de vil arbejde med sig selv og føle at de kommer videre. Ofte er de unge isolerende i eget hjem og har fravalgt eksisterende tilbud. Mentorordningen er et frivilligt og gratis tilbud, hvor de unge kan vælge blandt de tilbud der gives.

21 Jeg tilbyder de unge individuel kontakt. De unge vælger hvor vi skal mødes men som oftest er det hjemme hos den unge. Her kan vi drøfte alle de problemer den unge tumler med i hverdagen. Kontakt og tillid er en væsentlig faktor, for at der kan ske en forandring. Det er også vigtigt, at de unge får en fornemmelse af, at de taler med en person, der kan tåle at høre om deres problemer. Her har mine 14 år på en lukket psykiatrisk afdeling givet mig hår på brystet og hård hud i ørerne så jeg tror ikke der er meget, der kan komme bag på mig. Sammen udfylder vi en handleplan, hvor det er den unge der bestemmer hvilke problemer vi skal tage fat på. Den unge definerer selv hvad han/hun ønsker at ændre og hvad jeg skal hjælpe med. Hver gang vi mødes, evaluerer vi handleplanen for at sikre, at vi er på rette vej. Ud over den individuelle kontakt er planen, at lave 2 aftenarrangementer. Det ene arrangement vil have temaet: Social aften her kan de unge hygge sig sammen med andre ligesindede unge. Vi kan nøjes med at drøfte ugen der er gået, eller vi kan på forhånd have aftalt at lave fællesspisning, tage i biografen, i teateret, ud at bowle, eller andet. Det andet arrangement, vil have temaet: Selvudvikling Her kan de unge også være med til at præge indholdet, men emnet skal være selvudvikling. Jeg er uddannet NLP-terapeut og jeg har erfaret at NLP er et særdeles godt redskab til at skabe positive og vedvarende forandringer. Der vil også være mulighed for at få eksterne undervisere. 10 brugere henvist på en måned De første 2 måneder gik med introduktion til socialpsykiatrien, projektbeskrivelse og kontakt med samarbejdspartnere, så jeg har kun arbejdet en måned i marken og jeg har allerede fået henvist 10 brugere til projektet. De fleste henvisninger foregår via sagsbehandlerne, der bliver opsøgt af unge med problemer, men kontakten kan også ske via hospital, egen læge, eller ved direkte kontakt fra den unge selv eller dennes pårørende. Ofte er de unge meget skeptiske ved det første møde, men når de hører om mentorordningens indhold og tilbud, bliver de ofte meget positive. De unge oplever, at mentorordningen er et meget anderledes tilbud end de tidligere har fået. Faktisk er der ikke nogen der endnu har sagt nej tak. Sammensætningen af de unge i mentorgruppen er meget fin. Alle er unge mellem 18 og 22 år. Der er henvist 7 piger og 3 drenge. De virker umiddelbart til at have mange fælles ressourcer og mange fælles problematikker. For de flestes vedkommende handler problematikkerne om ringe selvværd og selvdestruktive handlinger. Dette vil muliggøre en mere målrettet indsats for selvudvikling. Jeg fornemmer, at de unge er meget nervøse for at blive kategoriseret som psykisk syge. Det er derfor meget vigtigt, at de unge oplever, at de ikke er et problem men at de har et problem. Hvis den unge bliver indlagt på hospital, har jeg mulighed for at komme på besøg og være med til at gøre overgangen fra en indlæggelse - til et liv hvor de skal stå på egne ben, så skånsom som muligt. Jeg har også mulighed for at støtte den unge, når de skal til egen læge, til møde med socialforvaltningen, jobformidling eller andet. Jeg blander mig ikke i behandling med mindre den unge selv ønsker det. Hver 6. pige i 8-9. klasse har selvskadende adfærd som oftest i form af at skære sig. Jeg oplever at ungdommen i dag er meget usikker på sig selv. De er utrolig bange for ikke at lykkes. De unge måler sig med idealerne De unge, de smukke og de rige og det er svært at leve op til. Det kan være svært at blive voksen og leve op til alle de krav der stilles. Ofte føler de unge at de er overladt til sig selv med deres problemer, de giver udtryk for at de har brug for en person at tale med, som ikke er en af deres forældre eller en af deres venner et fristed hvor de kan få afløb for deres frustrationer og måske få et godt råd og et værktøj med, til at komme videre. Når interesse, viden og erfaring forenes i et drømmejob. Det er utrolig spændende og meget givende at arbejde med unge mennesker. Jeg føler mig virkelig privilegeret, at jeg har fået denne stilling, for her kan jeg kombinere min interesse, min viden og mine erfaringer. Jeg har meget store forventninger til mig selv og til Mentorordningen i Jægerspris. Jeg ved, at det er en stor opgave jeg er gået i gang med, men jeg ser virkelig frem til at gøre en forskel! Annette Hansen Mentorordningen i Jægerspris 21

22 22 Kalender 2006 Afdelingen 26. april TR Dag 3. maj Afdelingsbestyrelsesmøde 9. maj Møde for nye TR/SR 14. juni Afdelingsbestyrelsesmøde Social- og Sundhedssektoren 25. april. Møde fra kl april. TR dag 01. maj. LUKKEDAG 03. maj. Afdelingsbestyrelsesmøde hele dagen 05. maj. Møde, København 08. maj. Konference, Odense 09. maj. Møde med nye tillidsvalgte kl maj. Temadag, København 11. maj. Møde, København 12. maj. LUKKEDAG 17. maj. Møder hele dagen 18. maj. Møde fra kl og 23. maj. Møde, København 25. maj. LUKKEDAG 26. maj. LUKKEDAG 29. maj til 11. juni. Rest ferie for 2005 afvikles 12. juni. Møde fra kl juni. Møde fra kl juni. Afdelingsbestyrelsesmøde fra kl og 28. juni. Samarbejdsseminar om regionen 24. juli til 14. aug. Sommerferie. Servicesektoren 24. april Møde i lederudvalg forbundet april Faggruppelandsmøde Kost & Servicesektoren 2. maj Sektorbestyrelsesmøde Forbundet 3. maj Afdelingsbestyrelsesmøde 4. maj Sektorformandsmøde Teknik & Service 9. maj Møde i lokaluddannelsesudvalg 10. maj Sektorbestyrelsesmøde 14. maj Afdelingsbestyrelsesmøde 18. maj Afdelingsgeneralforsamling maj Fyr og Flamme 6. juni Sektorbestyrelsesmøde forbundet Pædagogisk Sektor 24. april Klubbestyrelsesmøde 08. maj Sektorbestyrelsesmøde maj Landskonference 12. juni Klubbestyrelsesmøde 14. august Sektorbestyrelsesmøde 28. august Klubbestyrelsesmøde Lukkedage 1. maj 2006 St. Bededag fredag den 12. maj 2006 Kr. Himmelfartsdag torsdag den 25. maj 2006 Fredag den 26. maj 2005 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) 2. pinsedag / Grundlovsdag mandag den 5. juni 2006 Seniorklubbens program 2006 Onsdag den 17. maj 2006 Den årlige udflugt. På grund af prisstigninger koster turen i år : For medlemmer 200 kr. / For gæster 250 kr. Opsamling fra Frederiksværk Station kl Opsamling fra Frederikssund Station kl Tilmelding, som er bindende, og betaling senest onsdag den 3. maj eller på et foregående møde til kasserer Inge Nordstrøm. Onsdag den 14. juni 2006 Ud og se med HT/DSB. Tid og sted følger i IN-FOA-TION og Fagbladet Fag og Arbejde. Onsdag den 20. september 2006 Kl i FOA HUSET Læger uden Grænser Katastrofehjælp, lysbilledforedrag ved Læger uden Grænser.

23 Overenskomsterne for perioden Vi har herfra afdelingen allerede sendt Overenskomsten 2005 ud for KL området Elevoverenskomsten kan rekvireres ved henvendelse til afdelingen Overenskomsten for amtsrådsforeningen vil blive sendt ud inden påske. Vi har lige modtaget den i afdelingen. Skulle du mod forventning ikke have modtaget din overenskomst, kan du henvende dig på telefon og herefter få den tilsendt. Rigtig god påske Laila Rødebæk Olsen Sektorformand Social- og sundhedssektoren Adresse FOA Frederikssund Ådalsparken 2 Postboks Frederikssund Faglig afdeling A-kassen Tlf Tlf Fax Fax Åbningstider Mandag-tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-tirsdag Onsdag Telefonen lukket hele dagen Torsdag Fredag Kontaktpersoner: Afdelingen: Formand: Charlotte Jacobsen Næstf./kasserer: Erik Blicher Hansen Social- og sund- Formand: Laila R. Olsen hedssektoren: Næstformand: Connie Poulsen Pædagogisk Sektor: Formand: Ann M. Nielsen Næstformand: Vibeke Aggerholm Servicesektoren: Formand: Marianne Røgen Næstformand: Roger Pettersen Seniorklubben: Formand: Kirsten Vind Larsen Personale: A-kasseleder: Merete Kragh Fuldm. a-kasse: Finn Sune Jensen Sagsbeh. a-kasse: Susanne Schnipper Sagsbeh. a-kasse: Sanne Bak Sagsbeh. a-kasse: Liza Schleiter Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Pallesen Sagsbeh. a-kasse: Charlotte Lognness Sekr. Faglig Afd.: Gitte Tærsker Arb.skadesekretariat: Faglig sekretær: Inger M. Pedersen Sekretær: Lene R. Olsen Husassistent: Nina Larsen Pen-Sam Kan træffes i afdelingen efter aftale, den første onsdag i hver måned. Ansvarshavende Charlotte Jacobsen redaktør Bladet udkommer 4 gange årligt, og trykkes i eksemplarer. Næste nummer Udkommer ca. den 17. juni 2006 Deadline 17. maj Grafisk fremstilling Prinfoparitas Frederikssund Ved stilling/adresseskift Skifter du arbejdsplads, stilling eller adresse, bedes du udfylde nedenstående skema og sende det til: Forbundet af Offentligt Ansatte Ådalsparken 2, 3600 Frederikssund Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. & by Stillingsbetegnelse Antal timer

24 Portoservice Fabriksvej Pandrup Magasinpost

Juni Nr Årgang 12

Juni Nr Årgang 12 Juni Nr. 2 2006 Årgang 12 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE OAA - Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks 195 3600 Frederikssund 2 Leder FOA

Læs mere

December Nr. 4 2005 Årgang 11

December Nr. 4 2005 Årgang 11 December Nr. 4 2005 Årgang 11 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE OAA - Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks 195 3600 Frederikssund Leder

Læs mere

December Nr Årgang 13

December Nr Årgang 13 December Nr. 4 2007 Årgang 13 Afdelingsblad for FOA FAG OG ARBEJDE Fag og Arbejdes a-kasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2 3600 Frederikssund L e d e r FOA gav lønkage til borgmestrene 2

Læs mere

Oktober Nr Årgang 12

Oktober Nr Årgang 12 Oktober Nr. 3 2006 Årgang 12 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE Fag og Arbejdes a-kassee FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2, Postboks 195 3600 Frederikssund 2 Leder Denne leder er specielt

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014.

Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Referat af Generalforsamlingen for Social- og Sundhedssektoren den 29. april 2014. Velkomst Formand, Laila Rødebæk Olsen byder forsamlingen velkommen. Dirigent Sektorbestyrelsen indstiller Ann Marit Nielsen,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Køkken- og Rengøringssektoren...4 Faggruppelandsmøde...5 Faglige udvalg...6 Overenskomstforhandlinger...7

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

FOA Job. Er du - kørt træt i dit job? - opsagt eller ledig? - ved at slutte en uddannelse? - ved at flytte? Find dit nye job på

FOA Job. Er du - kørt træt i dit job? - opsagt eller ledig? - ved at slutte en uddannelse? - ved at flytte? Find dit nye job på Er du - kørt træt i dit job? - opsagt eller ledig? - ved at slutte en uddannelse? - ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobportal på www.foa.dk/foajob 13. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

December Nr Årgang 12

December Nr Årgang 12 December Nr. 4 2006 Årgang 12 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE Fag og Arbejdes a-kasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2 3600 Frederikssund 2 Leder FOA Frederikssund bliver desværre

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE FOA FAG OG ARBEJDE AKADEMIKERNE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Find dit nye job på FOA Job. FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk FOA: Jobsøgning F O A F A G O G A R B E J D E Er du kørt træt i dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job FOA s jobsøgningssystem på www.foa.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E

V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E V I G Ø R D I G S T Æ R K E R E Forbundet af Offentligt Ansatte Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, er Danmarks tredje største fagforbund med næsten 200.000 medlemmer. Fælles for alle FOAs medlemmer

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold

FOA Overenskomst 11. april Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold FOA Overenskomst 11. april 2013 Lockout på skoleområdet - spørgsmål og svar om elevers forhold Indledning FOA får en del spørgsmål til elevernes rettigheder og forpligtelser under lockouten af lærerne

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Forhåndsaftale pr. 1/ for social- og sundhedspersonale i Ældre-og Handicapforvaltningen.

Forhåndsaftale pr. 1/ for social- og sundhedspersonale i Ældre-og Handicapforvaltningen. ODENSE KOMMUNE BORGMESTERFORVALTNINGEN Forretningsservice Forhandling og Løn J.nr.: 2012/327664 Tid: 13. januar 2014 Sted: Ørbækvej 100 Deltagere: Emne: Repr. for FOA Repr. for Odense Kommune Forhåndsaftale

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31.

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 1. april 2008 31. marts 2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magistratsafdelingen

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer

i 01.06.00 niveau 7.500, 9.200, 11.400, 13.900 (Løntekst: pers/klin komp.) Personlige og kliniske kvalifikationer Forhåndsaftale indgået mellem Region Sjælland, Ergoterapeutforeningen Basispersonale (32.17) Omfatter Næstved, Slagelse og Nykøbing F. Sygehuse Pr. 1. april 2012 Det kliniske kerneområde Personlige og

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Maj Nr Årgang 13

Maj Nr Årgang 13 Maj Nr. 2 2007 Årgang 13 Afdelingsblad for FOA - FAG OG ARBEJDE Fag og Arbejdes a-kasse FOA Frederikssund - Nordsjælland Ådalsparken 2 3600 Frederikssund Leder 2 Kan regeringen, fagbevægelsen og de kommunale

Læs mere

Find dit nye job på FOA Job

Find dit nye job på FOA Job Januar 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere