Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014"

Transkript

1 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014

2 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning Beskrivelse af brev-varianterne Standardbreve Vlumenbreve Specialbreve Beskrivelse af ydelserne Kuverter/kuvertering Ilæg (bilag) i kuverteringen Manuelle pakninger Ved bestilling af frtrykte kuverter gennem Strålfrs Print Ved bestilling af frtrykt papir gennem Strålfrs Hastebreve Hæftning Fals Print til kant >15% farvemætning Manuel håndtering fr Specialbreve Tilbagekald af frsendelse Behandling af returneret brev Oplysning m ny adresse Samlet levering af parti / Mange til én frsendelser Prisliste (v. 28) Ordfrklaringer Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 2 af 16

3 1. Indledning Det er ngle avancerede beregninger der ligger til grund fr priserne g ydelserne i Cnnect, hvilket har affødt dette dkument. Du er velkmmen til at kntakte s fr yderlige frklaringer, men det er vres frventning at vi med dette dkument gør det så gennemskueligt sm muligt. Bemærk at varenumrene, i første klnne af prisversigten, gså vil fremgå af din faktura, sm derved er lettere at gennemgå ved mdtagelse. 2. Beskrivelse af brev-varianterne Cnnects printer applikatin. er kendetegnet ved at du blt installerer en printer applikatin, på samme vis sm du installerer en ny printer. Frskellen er blt, at i stedet fr at hente dit print ude ved din lkale printer, så bliver dine data leveret til Strålfrs, sm databehandler, printer, kuverterer g distribuerer dit brev. Når du bestiller din frsendelse, kan du vælge primær g sekundær frsendelseskanalvalg. Dvs. m du ønsker at din frsendelse skal sendes sm et fysisk brev eller m du ønsker at første valg er digitalt, via e- Bks, g hvis det ikke er muligt, sm fysisk brev. Ved e-bks sm primære kanal vil Strålfrs Cnnect ved mdtagelse af frsendelsen vurdere, m brevet kan blive sendt til slutbrugeren via e-bks. En digital frsendelse afhænger af m det ud fra brevets tekst er muligt at høste et CPR nummer, hvrefter der kntrlleres m brugeren er tilmeldt e-bks. Hvis disse datainfrmatiner ikke kan høstes g/eller slutbrugeren ikke er tilmeldt e-bks sendes brevet sm fysisk pst. 1. Standardbreve Du kan vælge at levere frsendelser til Cnnect Standardbreve ved: Strålfrs Cnnect printer applikatin, direkte sm printervalg fra din PC eller System til system datalevering eller Htflder Når du vælger print via printerapplikatinen, giver systemet mulighed fr individuelle prettelser af brevkmbinatiner eller din administratr har mulighed fr at sætte brevskabelner p. Skabelnerne kan psættes med fruddefinerede valg fr brugerne. Om valgene skal være fastlåste eller ej, er beslutninger der bliver taget hs den enkelte myndighedsadministratr g kan ikke ændres hs Strålfrs. En alternativ måde at aflevere frsendelser til standardbrevflwet er via jeres systemer. Her er det typisk en systemejer eller tekniker, sm psætter prcesser fr dataverførsel af frsendelser, der enten kan være faste kørsler eller ad hc kørsler. Et Standardbrev printes altid på standard hvidt papir g kuverteres i en standard hvid rudekuvert. Fr Standardbreve har du følgende valgmuligheder: Kanalvalg Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 3 af 16

4 primært e-bks g derefter fysiske breve alene fysiske breve pstal distributin A-pst B-pst C-pst/ billigst på dagen A-pst Rekmmanderet A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Srt/hvid print Farve print Print i A4 frmat Print sm simplex Print sm duplex Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek 2. Vlumenbreve Vlumenbreve er gså kendt sm massefrsendelser. Fr at sende Vlumenbreve skal du have minimum stk. ensartede frsendelser til fysisk pst. Når du har min ensartede fysiske frsendelser, har du mulighed fr at pnå en lavere prduktinspris g endvidere få del i Pst Danmarks rabatter ved at sende sm A-, B- eller C-pst. Filen skal sendes til Strålfrs Cnnect med en særlig navneangivelse, sm tildeles af Strålfrs ved gdkendelsesprcessen på en brevspecifikatin. Fr at pnå prtrabat er der ngle krav der skal være pfyldt, udver at frsendelserne skal være ensartede. F.eks. skal Pst Danmark vide at frsendelsen kmmer. Derfr skal der laves en prduktinsplan g Strålfrs skal fremsende varslinger til Pst Danmark på baggrund af prduktinsplanen. Såfremt der via varsling, krrekt vlumenangivelse g krrekt pstal indlevering pnås prtrabat hs Pst Danmark får din Myndighed del i rabatten. Den mdregnes på den månedlige faktura. Fr C-pst gælder det endvidere at hvis partiet afviger med +/-10% på varslet vlumen så kan Strålfrs pkræve jeres myndighed kr. 0,25 pr. frsendelse, sm afviger. Når du laver Vlumenbreve, frudsætter det: Oprettelse af en brevspecifikatin Oprettelse af prduktinsplan fr de ønskede pstale indleveringsdater Levering af prduktinsfiler med unik navne angivelse tildelt af Strålfrs. Min vlumen på stk. fysiske frsendelser pr. parti, fr at kunne pnå Vlumenbrev prduktinspris Når du laver Vlumenbreve, kan du vælge: Kanalvalg primært e-bks g derefter fysiske breve Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 4 af 16

5 alene fysiske breve pstal distributin A-pst B-pst C-pst/ Billigst på dagen A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Specialpapir, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Srt/hvid print Farveprint Print i A4 frmat Print i A3 frmat Print til kant i A4 eller A3 frmatet Print sm simplex Print sm duplex Falsning af papir, f.eks. A3 frmat til A4 Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig Specialkuvert, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek Vedlægge fysiske bilag, sm frinden er lagt på lager hs Strålfrs. 3. Specialbreve Specialbreve betyder, at du f.eks. ønsker at printe på frtrykt brevpapir, i et anderledes frmat eller bruge en frtrykt kuvert. Der er ikke nget krav m en minimum vlumen, men da vi har brug fr at vide hvr meget vi skal have på lager af disse specielt bestilte varer, har vi brug fr en plan fr frsendelserne. Derudver skal vi have en brevspecifikatin, sm frtæller s hvad vi skal printe på, hvad vi skal vedlægge, hvad vi skal kuvertere i hvilke frsendelsesfrm du ønsker g hvrnår vi skal indlevere til pst. Specialbreve kræver lidt frarbejde, både fra din g vres side, men når den først er på plads, er det ikke anderledes at bruge den end Standardbrevene. Du kan vælge DIN brevspecifikatin fra printerapplikatinen g sende et enkelt brev ad gangen eller du kan vælge at sende mange breve via udtræk fra et af dine fagsystemer. Hvis du vælger at sende ver ensartet breve ad gangen, kan du pnå C-pst rabatter dg frudsætter det (gså her) at de er rettidigt anmeldt via en prduktinsplan. Når du laver Specialbreve, kan du vælge: Kanalvalg primært e-bks g derefter fysiske breve alene fysiske breve pstal distributin Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 5 af 16

6 A-pst B-pst C-pst/ Billigst på dagen A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Mange til én frsendelse hvr en fil til print g kuvertering sendes til én samlet adresse angivet af bruger Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Specialpapir, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Srt/hvid print Farveprint Print i A4 frmat. Print i A3 frmat. Print til kant i A4 eller A3 frmatet. Print sm simplex. Print sm duplex. Falsning af papir, f.eks. A3 frmat til A4. Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering. Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig. Specialkuvert, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs. Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek. Vedlægge fysiske bilag, sm frinden lægges på lager hs Strålfrs. 3. Beskrivelse af ydelserne 1. Kuverter/kuvertering Sm udgangspunkt kuverterer vi i hvide standardkuverter med str rude. Det er enten en C5, C4 eller maxi En C5 kan indehlde p til 8 sider En C4 kan indehlde p til 45 sider En maxi kan indehlde p til 390 sider Det er muligt at bruge egne kuverter, med f.eks. frtrykt lg g/eller afsender adresse, når der bestilles enten Special- eller Vlumenbreve. Ved egne kuverter frstås at du enten bestiller dem i gennem s eller leverer et passende plag i gd tid før prduktinen på begyndes. Et passende plag svarer til 2 måneders prduktin, plus 15 %, g i gd tid vil sige minimum fem arbejdsdage før prduktinsstart. Ved bestilling af egne kuverter med f.eks. lg eller andet budskab skal kuverternes rudeplacering g størrelse frtsat følge standardkuverternes layut da høstmråde fr adresser frtsat skal verhldes ved f.eks. Specialbreve. 2. Ilæg (bilag) i kuverteringen Fr Special- g Vlumenbreve er det muligt at lagerføre g benytte p til t frtrykte ilæg (bilag). Disse skal være påført et Strålfrs tildelt varenummer g gdkendes fr prduktin, hvis de ikke er bestilt gennem

7 Strålfrs. Vær pmærksm på, at den mere øknmiske vej kan være at lægge bilag i datastrømmen g derved printe dem sammen med brevene. Kntakt Strålfrs hvis du vil høre mere m denne mulighed. 3. Manuelle pakninger Ved pakning i maxikuverter (ver 45 sider) vil der være et tillæg fr manuel håndtering. 4. Ved bestilling af frtrykte kuverter gennem Strålfrs I prislisten finder du en stykpris ved brug af frtrykte kuverter, denne pris frudsætter at du bestiller minimum stk. ad gangen g lægger dem på lager hs s. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf senest 3 uger før prduktinsstart. Alt efter plagets størrelse kan det dg variere. Da grafiske varer bliver afregnet ved mdtagelse, vil der være en tilsvarende reduktin i prduktinsprisen. Ved brug af egne kuverter skal du på beregne gebyr fr administratin g pbevaring jf. gældende prisliste. 5. Print Print kan være simplex, sm vil sige print på én side, eller duplex, sm vil sige print på begge sider. Du kan printe på A4 eller A3, men du skal være pmærksm på at visse kmbinatiner af print g kuvertering, kræver at dit brev bliver falset. F.eks. skal en A3 falses én gang fr at passe i en C4 kuvert g t gange fr at passe i en C5 kuvert. Du har mulighed fr at vælge srt/hvid (SH-print) eller farve. Ved ekstra rdinær høj farvemætning (>15%) frbehlder vi s retten til at pkræve en højere pris. Det er muligt at bruge eget papir, når der bestilles enten Special- eller Vlumenbreve. Ved eget papir frstås at du enten bestiller det igennem s eller leverer et passende plag i gd tid før prduktinen på begyndes. Et passende plag svarer til 2 måneders prduktin, plus 15 %, g i gd tid vil sige minimum tre arbejdsdage før prduktinsstart. 6. Ved bestilling af frtrykt papir gennem Strålfrs I prislisten finder du en stykpris ved brug af frtrykt papir, denne pris frudsætter at du bestiller min stk. ad gangen g lægger dem på lager hs s. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf senest 3 uger før prduktinsstart. Alt efter plagets størrelse kan det dg variere. Da grafiske varer bliver afregnet ved mdtagelse, vil der være en tilsvarende reduktin i prduktinsprisen. Ved brug af eget papir skal du på beregne gebyr fr administratin g pbevaring jf. gældende prisliste. 7. Hastebreve Hvis data er s i hænde senest kl. 14 bliver det indleveret til pst samme dag. Hvis du vælger at sende det sm et hastebrev, mellem kl. 14 g kl. 16, bliver det gså indleveret samme dag dg md et ekstra gebyr. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 7 af 16

8 8. Hæftning Fr Specialbreve kan du vælge at hæfte siderne. Ved bestilling skal det defineres nøjagtig hvr du ønsker hæftningen. 9. Fals At false et stykke papir, vil sige at du flder det. Et A4 papir skal falses én gang fr at passe i en C5 kuvert, hvilket er inkluderet i kuverteringsprisen men ønsker du f.eks. en A3 side falset t gange, fr at få den ned i en C5 kuvert, kster det ekstra. 10. Print til kant At printe et dkument til kant, betyder at der ikke er en hvid margin på det endelige prdukt. Der er specielle krav til udfrmning af filer der skal printes til kant. Kntakt Strålfrs fr at få et dkument der beskriver detaljerne. 11. >15% farvemætning Et farvet lg g en farvet underskrift, svarer ca. til en 15% farvemætning. Laver du bilag med stre farverige billeder, frbehlder vi s retten til at kræve en højere pris. 12. Manuel håndtering fr Specialbreve Et Specialbrev kan være SÅ specielt at det kun kan pakkes manuelt. Hvis det er tilfældet, laver vi estimater fr hvr mange der kan pakkes pr. time g giver en pris baseret på det. 13. Tilbagekald af frsendelse Cnnect tillader at du kan frsøge at tilbagekalde frsendelsen hele indtil pstbudet er ved at lægge det i mdtagerens pstkasse. J tidligere du frsøger dit tilbagekald, j større chance er der fr at det lykkes. Resultatet g den øknmiske knsekvens af tilbagekaldet, vil fremgå af frsendelseslggen. 14. Behandling af returneret brev Hvis du benytter den generiske afsender adresse, vil eventuel returpst ende hs Strålfrs. Brevet vil blive registreret g destrueret g plysningen m at det er returneret vil fremgå af frsendelseslggen. 15. Oplysning m ny adresse Hvis du har bedt m at mdtage adresseændringer fr slutmdtageren, vil denne blive registreret ved en eventuel returnering af frsendelsen g dette vil fremgå af frsendelseslggen. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 8 af 16

9 16. Samlet levering af parti / Mange til én frsendelser Hvis du ønsker at et parti breve skal prduceres g leveres til én adresse, skal der prettes en Specialbrev rdre, hvr der gså plyses en samlet leveringsadresse. Dette kunne f.eks. være gældende fr lønsedler eller andet sm man selv ønsker at mdele. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 9 af 16

10 4. Prisliste (v. 28) Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Kuvertering i standardkuvert C4 kr. 1,027 Pr. frsendelse Kuvertering i standardkuvert C5 kr. 0,811 Pr. frsendelse SH-print A4-papir simplex kr. 0,113 Pr. ark SH-print A4-papir duplex kr. 0,185 Pr. ark Farveprint A4-papir simplex kr. 0,226 Pr. ark Farveprint A4-papir duplex kr. 0,390 Pr. ark Standardbrev Tillæg fr hastebrev kr. 0,308 Pr. frsendelse Vlumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt kr. 256,636 Pr. parti Vlumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt. Tillæg ved specielt papir g/eller kuvert kr ,088 Pr. parti Vlumenbrev Kuvertering i standardkuvert C4 kr. 0,719 Pr. frsendelse Vlumenbrev Kuvertering i standardkuvert C5 kr. 0,462 Pr. frsendelse Vlumenbrev Tillæg fr frtryk på kuvert (2 + 0) kr. 0,072 Pr. frsendelse Vlumenbrev Tillæg fr frtryk på papir (2 + 0) kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C5 kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C5 kr. 0,164 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C4 kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C4 kr. 0,164 Pr. ark Vlumenbrev Reduktin fr egen kuvert C4 kr. -0,103 Pr. frsendelse Vlumenbrev Reduktin fr egen kuvert C5 kr. -0,077 Pr. frsendelse Vlumenbrev Reduktin fr eget papir kr. -0,051 Pr. ark Specialbrev SH-print A3-papir simplex kr. 0,226 Pr. ark Specialbrev SH-print A3-papir duplex kr. 0,370 Pr. ark Specialbrev Farveprint A3-papir simplex kr. 0,554 Pr. ark Specialbrev Farveprint A3-papir duplex kr. 0,883 Pr. ark Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 10 af 16

11 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Specialbrev Tillæg A4 print til kant kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 >15% farvemætning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4-papir 120 g bestrøget kr. 0,123 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 falsning kr. 0,072 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 hæftning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 print til kant kr. 0,154 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 >15% farvemætning kr. 0,154 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3-papir 120 g bestrøget kr. 0,277 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 falsning kr. 0,072 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 hæftning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C5 kr. 0,051 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C5 kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C4 kr. 0,051 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C4 kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr manuelt ilæg i C4 kr. 1,796 Pr. ark Specialbrev Timepris fr manuelt ilæg i C4 kr. 359,290 Pr. time Specialbrev Reduktin fr egen kuvert C4 kr. 0,103 Pr. frsendelse Specialbrev Reduktin fr egen kuvert C5 kr. 0,077 Pr. frsendelse Specialbrev Reduktin fr eget papir kr. 0,051 Pr. ark Tillæg fr større kuvert g manuel pakning ved >45 sider kr. 26,776 Pr. frsendelse Strage f EU pallets (mnthly fee). kr. 128,318 Pr. palle Overførsel af frsendelse til digital mdtagerkanal kr. 0,257 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Danmark kr. 7,050 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Eurpa kr. 10,500 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr. 11,550 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Danmark kr. 7,550 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Eurpa kr. 11,650 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr. 13,250 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 11 af 16

12 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 14,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 21,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 25,600 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 21,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 29,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 44,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 27,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 44,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 63,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 31,750 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 62,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 90,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 42,500 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 85,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 145,000 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Danmark kr. 5,400 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Eurpa kr. 9,700 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr. 10,950 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Danmark kr. 5,800 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Eurpa kr. 10,650 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr. 12,200 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 11,900 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 19,150 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 24,450 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 19,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 28,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 40,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 24,500 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 12 af 16

13 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 39,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 55,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 27,500 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 55,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 80,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 36,500 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 75,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 130,000 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,650 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,450 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,250 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,450 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,300 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,100 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 7,100 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 6,900 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 6,700 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 10,150 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 9,950 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 9,750 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 14,050 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 13,750 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 13,500 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 18,500 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 18,050 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 17,400 Pr. frsendelse Bulk mail Frsendelser, der ligger udenfr +/- 10 % af prduktinsplan kr. 0,250 Pr. frsendelse Rekmmanderet frsendelse kr. 80,100 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 13 af 16

14 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Frkyndelsesbrev kr. 74,000 Pr. frsendelse Rekmmanderet frsendelse med mdtagerbevis kr. 107,000 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 17,000 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 13,200 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 9,400 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 6,500 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C g derver kr. 4,900 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C g derver kr. 4,000 Pr. frsendelse Junirknsulent kr. 615,926 Pr. Time Knsulent kr. 821,235 Pr. Time Senirknsulent kr ,544 Pr. Time Chefknsulent kr ,853 Pr. Time Tibagkaldelse i mddtagefase kr. 504,257 Pr. frsendelse Tibagekaldelse i prduktinsfase kr. 504,257 Pr. frsendelse Tibagekaldelse i distributinsfase kr. 504,257 Pr. frsendelse Behandling af returneret brev kr. 3,565 Pr. frsendelse Oplysning m ny adresse fr slutmdtager ved adresseændring kr. 147,712 Pr. frsendelse Samlet levering af parti til anden adresse ( betales minimum fr 100 stk. ) kr. 0,764 Pr. frsendelse Administratin g bestilling af materiale kr. 412,574 Pr. bestilling Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 14 af 16

15 5. Ordfrklaringer A4 frmat: 210 mm x 297 mm A3 frmat: 297 mm x 420 mm A-pst Frkyndelsesbreve. En pstfrkyndelse svarer strt set til en afleveringsattest, men kan kun benyttes af ffentlige retsinstanser eller private gdkendte klage- g ankenævn. Brevet frsøges afleveret 2 gange g returneres hvis aflevering ikke lykkes. A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis. Hvis det er vigtigt fr dig, at have bevis fr at Pst Danmark faktisk har udleveret dit brev, kan du vælge rekmmanderet frsendelser. Hvis du vælger almindelig rekmmanderet, vil du i lggen kunne se, hvem der har skrevet under på mdtagelsen på adressen. Hvis du vælger med mdtagerbevis får du et fysisk dkument retur til dkumentatin fr mdtagelsen. Bestrøget papir, 120 g. kraftigt, blankt papir Billigst på dagen er et Cnnect kncept, sm betyder: Hvis det passer ind i et C-pst parti, på den pågældende dag, bliver det indleveret sm C-pst med mdeling i løbet af fire dage hvis ikke, så bliver det indleveret sm B-pst med mdeling i løbet af tre dage. Bulk mail=erhvervspst = C-pst er til mdeling senest fire hverdage efter indleveringen. Der er mulighed fr at pnå stre rabatter, men der er gså stre krav til prduktinen, herunder at indleveringen skal være varslet g ensartet. C4 kuvert: 229 mm x 324 mm C5 kuvert: 162 mm x 229 mm Duplex: print på både fr- g bagside Ecnmique=øknmibreve=B-pst er til mdeling senest tre hverdage efter indlevering. Fals vil sige at flde et dkument, f.eks. et A3 ark kan falses til A4 g derved sendes i en C4 kuvert. Fysiske bilag refererer til frtrykte bilag, sm lagerføres hs Strålfrs. Mange til én frsendelse er et Cnnect kncept, sm betyder at du bestiller et antal breve, sm bliver printet g kuverteret hs s, hvrefter vi leverer dem samlet til én adresse. Det kan f.eks. være lønsedler, sm man ønsker at uddele internt g derfr får leveret til HRafdelingen. Mange til én frsendelser kræver en brevspecifikatin, hvr mdtageradressen fremgår. Manuel håndtering er fr pakning af de frsendelser der ikke passer til maskinpakning, f.eks. Maxikuverter. Maxikuvert: C4+, hvr der er plads til ptil 390 sider. Neutral kuvert: kuvert uden lg tryk Priritaire = A-pst er mdeling fra dag til dag (søndag undtaget) Reduktin ved speciel papir g kuvert, da du betaler separat fr prduktin af speciel papir g kuvert er der en reduktin i prduktinsprisen. SH-print står fr srt/hvid print Standard hvidt papir Er altid 80 grams papir, uden huller. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 15 af 16

16 Standard kuvert er en hvid rudekuvert. Simplex: Print på én side Specialpapir refererer til alt andet end hvidt standard 80 g. papir. Hvis du ønsker at bruge specialpapir, skal dette lagerføres hs Strålfrs. Specialkuvert refererer til alt andet end løsningens standard hvide kuvert med str rude. Hvis du ønsker at bruge Specialkuvert, skal dette lagerføres hs Strålfrs. Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek: Dette er en mulighed hvrved du kan vedhæfte et dkument til dit brev g lade det indgå i printstrømmen. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 16 af 16

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

MobilePeople. Lemvig Vand og Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Version 1. 2013 MobilePeople All Rights Reserved

MobilePeople. Lemvig Vand og Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Version 1. 2013 MobilePeople All Rights Reserved MbilePeple Lemvig Vand g Spildevand webmåleraflæsning Unik URL/QR Versin 1 2013 MbilePeple All Rights Reserved Måleraflæsning startside Slutbruger mdtager e-mail eller sms med unik QR eller URL til MP

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 25. februar Til kmmunernes valgansvarlige samt medarbejdere, der arbejder med KMDs valgløsninger KMD tidsfrister ved Eurpa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 20. februar 2014 KMD Valg Ref.: AGC Inden valget

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere