Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014"

Transkript

1 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014

2 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning Beskrivelse af brev-varianterne Standardbreve Vlumenbreve Specialbreve Beskrivelse af ydelserne Kuverter/kuvertering Ilæg (bilag) i kuverteringen Manuelle pakninger Ved bestilling af frtrykte kuverter gennem Strålfrs Print Ved bestilling af frtrykt papir gennem Strålfrs Hastebreve Hæftning Fals Print til kant >15% farvemætning Manuel håndtering fr Specialbreve Tilbagekald af frsendelse Behandling af returneret brev Oplysning m ny adresse Samlet levering af parti / Mange til én frsendelser Prisliste (v. 28) Ordfrklaringer Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 2 af 16

3 1. Indledning Det er ngle avancerede beregninger der ligger til grund fr priserne g ydelserne i Cnnect, hvilket har affødt dette dkument. Du er velkmmen til at kntakte s fr yderlige frklaringer, men det er vres frventning at vi med dette dkument gør det så gennemskueligt sm muligt. Bemærk at varenumrene, i første klnne af prisversigten, gså vil fremgå af din faktura, sm derved er lettere at gennemgå ved mdtagelse. 2. Beskrivelse af brev-varianterne Cnnects printer applikatin. er kendetegnet ved at du blt installerer en printer applikatin, på samme vis sm du installerer en ny printer. Frskellen er blt, at i stedet fr at hente dit print ude ved din lkale printer, så bliver dine data leveret til Strålfrs, sm databehandler, printer, kuverterer g distribuerer dit brev. Når du bestiller din frsendelse, kan du vælge primær g sekundær frsendelseskanalvalg. Dvs. m du ønsker at din frsendelse skal sendes sm et fysisk brev eller m du ønsker at første valg er digitalt, via e- Bks, g hvis det ikke er muligt, sm fysisk brev. Ved e-bks sm primære kanal vil Strålfrs Cnnect ved mdtagelse af frsendelsen vurdere, m brevet kan blive sendt til slutbrugeren via e-bks. En digital frsendelse afhænger af m det ud fra brevets tekst er muligt at høste et CPR nummer, hvrefter der kntrlleres m brugeren er tilmeldt e-bks. Hvis disse datainfrmatiner ikke kan høstes g/eller slutbrugeren ikke er tilmeldt e-bks sendes brevet sm fysisk pst. 1. Standardbreve Du kan vælge at levere frsendelser til Cnnect Standardbreve ved: Strålfrs Cnnect printer applikatin, direkte sm printervalg fra din PC eller System til system datalevering eller Htflder Når du vælger print via printerapplikatinen, giver systemet mulighed fr individuelle prettelser af brevkmbinatiner eller din administratr har mulighed fr at sætte brevskabelner p. Skabelnerne kan psættes med fruddefinerede valg fr brugerne. Om valgene skal være fastlåste eller ej, er beslutninger der bliver taget hs den enkelte myndighedsadministratr g kan ikke ændres hs Strålfrs. En alternativ måde at aflevere frsendelser til standardbrevflwet er via jeres systemer. Her er det typisk en systemejer eller tekniker, sm psætter prcesser fr dataverførsel af frsendelser, der enten kan være faste kørsler eller ad hc kørsler. Et Standardbrev printes altid på standard hvidt papir g kuverteres i en standard hvid rudekuvert. Fr Standardbreve har du følgende valgmuligheder: Kanalvalg Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 3 af 16

4 primært e-bks g derefter fysiske breve alene fysiske breve pstal distributin A-pst B-pst C-pst/ billigst på dagen A-pst Rekmmanderet A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Srt/hvid print Farve print Print i A4 frmat Print sm simplex Print sm duplex Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek 2. Vlumenbreve Vlumenbreve er gså kendt sm massefrsendelser. Fr at sende Vlumenbreve skal du have minimum stk. ensartede frsendelser til fysisk pst. Når du har min ensartede fysiske frsendelser, har du mulighed fr at pnå en lavere prduktinspris g endvidere få del i Pst Danmarks rabatter ved at sende sm A-, B- eller C-pst. Filen skal sendes til Strålfrs Cnnect med en særlig navneangivelse, sm tildeles af Strålfrs ved gdkendelsesprcessen på en brevspecifikatin. Fr at pnå prtrabat er der ngle krav der skal være pfyldt, udver at frsendelserne skal være ensartede. F.eks. skal Pst Danmark vide at frsendelsen kmmer. Derfr skal der laves en prduktinsplan g Strålfrs skal fremsende varslinger til Pst Danmark på baggrund af prduktinsplanen. Såfremt der via varsling, krrekt vlumenangivelse g krrekt pstal indlevering pnås prtrabat hs Pst Danmark får din Myndighed del i rabatten. Den mdregnes på den månedlige faktura. Fr C-pst gælder det endvidere at hvis partiet afviger med +/-10% på varslet vlumen så kan Strålfrs pkræve jeres myndighed kr. 0,25 pr. frsendelse, sm afviger. Når du laver Vlumenbreve, frudsætter det: Oprettelse af en brevspecifikatin Oprettelse af prduktinsplan fr de ønskede pstale indleveringsdater Levering af prduktinsfiler med unik navne angivelse tildelt af Strålfrs. Min vlumen på stk. fysiske frsendelser pr. parti, fr at kunne pnå Vlumenbrev prduktinspris Når du laver Vlumenbreve, kan du vælge: Kanalvalg primært e-bks g derefter fysiske breve Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 4 af 16

5 alene fysiske breve pstal distributin A-pst B-pst C-pst/ Billigst på dagen A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Specialpapir, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Srt/hvid print Farveprint Print i A4 frmat Print i A3 frmat Print til kant i A4 eller A3 frmatet Print sm simplex Print sm duplex Falsning af papir, f.eks. A3 frmat til A4 Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig Specialkuvert, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek Vedlægge fysiske bilag, sm frinden er lagt på lager hs Strålfrs. 3. Specialbreve Specialbreve betyder, at du f.eks. ønsker at printe på frtrykt brevpapir, i et anderledes frmat eller bruge en frtrykt kuvert. Der er ikke nget krav m en minimum vlumen, men da vi har brug fr at vide hvr meget vi skal have på lager af disse specielt bestilte varer, har vi brug fr en plan fr frsendelserne. Derudver skal vi have en brevspecifikatin, sm frtæller s hvad vi skal printe på, hvad vi skal vedlægge, hvad vi skal kuvertere i hvilke frsendelsesfrm du ønsker g hvrnår vi skal indlevere til pst. Specialbreve kræver lidt frarbejde, både fra din g vres side, men når den først er på plads, er det ikke anderledes at bruge den end Standardbrevene. Du kan vælge DIN brevspecifikatin fra printerapplikatinen g sende et enkelt brev ad gangen eller du kan vælge at sende mange breve via udtræk fra et af dine fagsystemer. Hvis du vælger at sende ver ensartet breve ad gangen, kan du pnå C-pst rabatter dg frudsætter det (gså her) at de er rettidigt anmeldt via en prduktinsplan. Når du laver Specialbreve, kan du vælge: Kanalvalg primært e-bks g derefter fysiske breve alene fysiske breve pstal distributin Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 5 af 16

6 A-pst B-pst C-pst/ Billigst på dagen A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis A-pst Frkyndelsesbreve Mange til én frsendelse hvr en fil til print g kuvertering sendes til én samlet adresse angivet af bruger Prduktinsfrhld Standard hvidt papir Specialpapir, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs Srt/hvid print Farveprint Print i A4 frmat. Print i A3 frmat. Print til kant i A4 eller A3 frmatet. Print sm simplex. Print sm duplex. Falsning af papir, f.eks. A3 frmat til A4. Hæftning af papir sider i et brev hæftes sammen inden kuvertering. Standard neutral kuvert frmat C5 eller C4 ved ver 8 sider kun C4 kuvert mulig. Specialkuvert, sm frinden skal lægges på lager hs Strålfrs. Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek. Vedlægge fysiske bilag, sm frinden lægges på lager hs Strålfrs. 3. Beskrivelse af ydelserne 1. Kuverter/kuvertering Sm udgangspunkt kuverterer vi i hvide standardkuverter med str rude. Det er enten en C5, C4 eller maxi En C5 kan indehlde p til 8 sider En C4 kan indehlde p til 45 sider En maxi kan indehlde p til 390 sider Det er muligt at bruge egne kuverter, med f.eks. frtrykt lg g/eller afsender adresse, når der bestilles enten Special- eller Vlumenbreve. Ved egne kuverter frstås at du enten bestiller dem i gennem s eller leverer et passende plag i gd tid før prduktinen på begyndes. Et passende plag svarer til 2 måneders prduktin, plus 15 %, g i gd tid vil sige minimum fem arbejdsdage før prduktinsstart. Ved bestilling af egne kuverter med f.eks. lg eller andet budskab skal kuverternes rudeplacering g størrelse frtsat følge standardkuverternes layut da høstmråde fr adresser frtsat skal verhldes ved f.eks. Specialbreve. 2. Ilæg (bilag) i kuverteringen Fr Special- g Vlumenbreve er det muligt at lagerføre g benytte p til t frtrykte ilæg (bilag). Disse skal være påført et Strålfrs tildelt varenummer g gdkendes fr prduktin, hvis de ikke er bestilt gennem

7 Strålfrs. Vær pmærksm på, at den mere øknmiske vej kan være at lægge bilag i datastrømmen g derved printe dem sammen med brevene. Kntakt Strålfrs hvis du vil høre mere m denne mulighed. 3. Manuelle pakninger Ved pakning i maxikuverter (ver 45 sider) vil der være et tillæg fr manuel håndtering. 4. Ved bestilling af frtrykte kuverter gennem Strålfrs I prislisten finder du en stykpris ved brug af frtrykte kuverter, denne pris frudsætter at du bestiller minimum stk. ad gangen g lægger dem på lager hs s. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf senest 3 uger før prduktinsstart. Alt efter plagets størrelse kan det dg variere. Da grafiske varer bliver afregnet ved mdtagelse, vil der være en tilsvarende reduktin i prduktinsprisen. Ved brug af egne kuverter skal du på beregne gebyr fr administratin g pbevaring jf. gældende prisliste. 5. Print Print kan være simplex, sm vil sige print på én side, eller duplex, sm vil sige print på begge sider. Du kan printe på A4 eller A3, men du skal være pmærksm på at visse kmbinatiner af print g kuvertering, kræver at dit brev bliver falset. F.eks. skal en A3 falses én gang fr at passe i en C4 kuvert g t gange fr at passe i en C5 kuvert. Du har mulighed fr at vælge srt/hvid (SH-print) eller farve. Ved ekstra rdinær høj farvemætning (>15%) frbehlder vi s retten til at pkræve en højere pris. Det er muligt at bruge eget papir, når der bestilles enten Special- eller Vlumenbreve. Ved eget papir frstås at du enten bestiller det igennem s eller leverer et passende plag i gd tid før prduktinen på begyndes. Et passende plag svarer til 2 måneders prduktin, plus 15 %, g i gd tid vil sige minimum tre arbejdsdage før prduktinsstart. 6. Ved bestilling af frtrykt papir gennem Strålfrs I prislisten finder du en stykpris ved brug af frtrykt papir, denne pris frudsætter at du bestiller min stk. ad gangen g lægger dem på lager hs s. Du skal regne med at vi skal have en trykklar pdf senest 3 uger før prduktinsstart. Alt efter plagets størrelse kan det dg variere. Da grafiske varer bliver afregnet ved mdtagelse, vil der være en tilsvarende reduktin i prduktinsprisen. Ved brug af eget papir skal du på beregne gebyr fr administratin g pbevaring jf. gældende prisliste. 7. Hastebreve Hvis data er s i hænde senest kl. 14 bliver det indleveret til pst samme dag. Hvis du vælger at sende det sm et hastebrev, mellem kl. 14 g kl. 16, bliver det gså indleveret samme dag dg md et ekstra gebyr. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 7 af 16

8 8. Hæftning Fr Specialbreve kan du vælge at hæfte siderne. Ved bestilling skal det defineres nøjagtig hvr du ønsker hæftningen. 9. Fals At false et stykke papir, vil sige at du flder det. Et A4 papir skal falses én gang fr at passe i en C5 kuvert, hvilket er inkluderet i kuverteringsprisen men ønsker du f.eks. en A3 side falset t gange, fr at få den ned i en C5 kuvert, kster det ekstra. 10. Print til kant At printe et dkument til kant, betyder at der ikke er en hvid margin på det endelige prdukt. Der er specielle krav til udfrmning af filer der skal printes til kant. Kntakt Strålfrs fr at få et dkument der beskriver detaljerne. 11. >15% farvemætning Et farvet lg g en farvet underskrift, svarer ca. til en 15% farvemætning. Laver du bilag med stre farverige billeder, frbehlder vi s retten til at kræve en højere pris. 12. Manuel håndtering fr Specialbreve Et Specialbrev kan være SÅ specielt at det kun kan pakkes manuelt. Hvis det er tilfældet, laver vi estimater fr hvr mange der kan pakkes pr. time g giver en pris baseret på det. 13. Tilbagekald af frsendelse Cnnect tillader at du kan frsøge at tilbagekalde frsendelsen hele indtil pstbudet er ved at lægge det i mdtagerens pstkasse. J tidligere du frsøger dit tilbagekald, j større chance er der fr at det lykkes. Resultatet g den øknmiske knsekvens af tilbagekaldet, vil fremgå af frsendelseslggen. 14. Behandling af returneret brev Hvis du benytter den generiske afsender adresse, vil eventuel returpst ende hs Strålfrs. Brevet vil blive registreret g destrueret g plysningen m at det er returneret vil fremgå af frsendelseslggen. 15. Oplysning m ny adresse Hvis du har bedt m at mdtage adresseændringer fr slutmdtageren, vil denne blive registreret ved en eventuel returnering af frsendelsen g dette vil fremgå af frsendelseslggen. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 8 af 16

9 16. Samlet levering af parti / Mange til én frsendelser Hvis du ønsker at et parti breve skal prduceres g leveres til én adresse, skal der prettes en Specialbrev rdre, hvr der gså plyses en samlet leveringsadresse. Dette kunne f.eks. være gældende fr lønsedler eller andet sm man selv ønsker at mdele. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 9 af 16

10 4. Prisliste (v. 28) Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Kuvertering i standardkuvert C4 kr. 1,027 Pr. frsendelse Kuvertering i standardkuvert C5 kr. 0,811 Pr. frsendelse SH-print A4-papir simplex kr. 0,113 Pr. ark SH-print A4-papir duplex kr. 0,185 Pr. ark Farveprint A4-papir simplex kr. 0,226 Pr. ark Farveprint A4-papir duplex kr. 0,390 Pr. ark Standardbrev Tillæg fr hastebrev kr. 0,308 Pr. frsendelse Vlumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt kr. 256,636 Pr. parti Vlumenbrev/Specialbrev Opstart, dagligt. Tillæg ved specielt papir g/eller kuvert kr ,088 Pr. parti Vlumenbrev Kuvertering i standardkuvert C4 kr. 0,719 Pr. frsendelse Vlumenbrev Kuvertering i standardkuvert C5 kr. 0,462 Pr. frsendelse Vlumenbrev Tillæg fr frtryk på kuvert (2 + 0) kr. 0,072 Pr. frsendelse Vlumenbrev Tillæg fr frtryk på papir (2 + 0) kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C5 kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C5 kr. 0,164 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C4 kr. 0,082 Pr. ark Vlumenbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C4 kr. 0,164 Pr. ark Vlumenbrev Reduktin fr egen kuvert C4 kr. -0,103 Pr. frsendelse Vlumenbrev Reduktin fr egen kuvert C5 kr. -0,077 Pr. frsendelse Vlumenbrev Reduktin fr eget papir kr. -0,051 Pr. ark Specialbrev SH-print A3-papir simplex kr. 0,226 Pr. ark Specialbrev SH-print A3-papir duplex kr. 0,370 Pr. ark Specialbrev Farveprint A3-papir simplex kr. 0,554 Pr. ark Specialbrev Farveprint A3-papir duplex kr. 0,883 Pr. ark Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 10 af 16

11 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Specialbrev Tillæg A4 print til kant kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 >15% farvemætning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4-papir 120 g bestrøget kr. 0,123 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 falsning kr. 0,072 Pr. ark Specialbrev Tillæg A4 hæftning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 print til kant kr. 0,154 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 >15% farvemætning kr. 0,154 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3-papir 120 g bestrøget kr. 0,277 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 falsning kr. 0,072 Pr. ark Specialbrev Tillæg A3 hæftning kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C5 kr. 0,051 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C5 kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 1 i C4 kr. 0,051 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr maskinelt ilæg 2 i C4 kr. 0,103 Pr. ark Specialbrev Tillæg fr manuelt ilæg i C4 kr. 1,796 Pr. ark Specialbrev Timepris fr manuelt ilæg i C4 kr. 359,290 Pr. time Specialbrev Reduktin fr egen kuvert C4 kr. 0,103 Pr. frsendelse Specialbrev Reduktin fr egen kuvert C5 kr. 0,077 Pr. frsendelse Specialbrev Reduktin fr eget papir kr. 0,051 Pr. ark Tillæg fr større kuvert g manuel pakning ved >45 sider kr. 26,776 Pr. frsendelse Strage f EU pallets (mnthly fee). kr. 128,318 Pr. palle Overførsel af frsendelse til digital mdtagerkanal kr. 0,257 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Danmark kr. 7,050 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Eurpa kr. 10,500 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr. 11,550 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Danmark kr. 7,550 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Eurpa kr. 11,650 Pr. frsendelse Priritaire 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr. 13,250 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 11 af 16

12 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 14,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 21,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 25,600 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 21,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 29,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 44,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 27,250 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 44,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 63,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 31,750 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 62,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 90,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Danmark kr. 42,500 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Eurpa kr. 85,000 Pr. frsendelse Priritaire g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 145,000 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Danmark kr. 5,400 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Eurpa kr. 9,700 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C5 Øvrig udland kr. 10,950 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Danmark kr. 5,800 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Eurpa kr. 10,650 Pr. frsendelse Ecnmique 0-50 g. brev C4 Øvrig udland kr. 12,200 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 11,900 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 19,150 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 24,450 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 19,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 28,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 40,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 24,500 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 12 af 16

13 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 39,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 55,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 27,500 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 55,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 80,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Danmark kr. 36,500 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Eurpa kr. 75,000 Pr. frsendelse Ecnmique g. brev C4/C5 Øvrig udland kr. 130,000 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,650 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,450 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 4,250 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,450 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,300 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C kr. 5,100 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 7,100 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 6,900 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 6,700 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 10,150 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 9,950 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 9,750 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 14,050 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 13,750 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 13,500 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 18,500 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 18,050 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C kr. 17,400 Pr. frsendelse Bulk mail Frsendelser, der ligger udenfr +/- 10 % af prduktinsplan kr. 0,250 Pr. frsendelse Rekmmanderet frsendelse kr. 80,100 Pr. frsendelse Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 13 af 16

14 Gyldig fra Kde Navn Pris Pr Frkyndelsesbrev kr. 74,000 Pr. frsendelse Rekmmanderet frsendelse med mdtagerbevis kr. 107,000 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 17,000 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 13,200 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 9,400 Pr. frsendelse Bulk mail g. brev C4/C g derver kr. 6,500 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C g derver kr. 4,900 Pr. frsendelse Bulk mail 0-50 g. brev C g derver kr. 4,000 Pr. frsendelse Junirknsulent kr. 615,926 Pr. Time Knsulent kr. 821,235 Pr. Time Senirknsulent kr ,544 Pr. Time Chefknsulent kr ,853 Pr. Time Tibagkaldelse i mddtagefase kr. 504,257 Pr. frsendelse Tibagekaldelse i prduktinsfase kr. 504,257 Pr. frsendelse Tibagekaldelse i distributinsfase kr. 504,257 Pr. frsendelse Behandling af returneret brev kr. 3,565 Pr. frsendelse Oplysning m ny adresse fr slutmdtager ved adresseændring kr. 147,712 Pr. frsendelse Samlet levering af parti til anden adresse ( betales minimum fr 100 stk. ) kr. 0,764 Pr. frsendelse Administratin g bestilling af materiale kr. 412,574 Pr. bestilling Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 14 af 16

15 5. Ordfrklaringer A4 frmat: 210 mm x 297 mm A3 frmat: 297 mm x 420 mm A-pst Frkyndelsesbreve. En pstfrkyndelse svarer strt set til en afleveringsattest, men kan kun benyttes af ffentlige retsinstanser eller private gdkendte klage- g ankenævn. Brevet frsøges afleveret 2 gange g returneres hvis aflevering ikke lykkes. A-pst Rekmmanderet eller A-pst Rekmmanderet med Mdtagerbevis. Hvis det er vigtigt fr dig, at have bevis fr at Pst Danmark faktisk har udleveret dit brev, kan du vælge rekmmanderet frsendelser. Hvis du vælger almindelig rekmmanderet, vil du i lggen kunne se, hvem der har skrevet under på mdtagelsen på adressen. Hvis du vælger med mdtagerbevis får du et fysisk dkument retur til dkumentatin fr mdtagelsen. Bestrøget papir, 120 g. kraftigt, blankt papir Billigst på dagen er et Cnnect kncept, sm betyder: Hvis det passer ind i et C-pst parti, på den pågældende dag, bliver det indleveret sm C-pst med mdeling i løbet af fire dage hvis ikke, så bliver det indleveret sm B-pst med mdeling i løbet af tre dage. Bulk mail=erhvervspst = C-pst er til mdeling senest fire hverdage efter indleveringen. Der er mulighed fr at pnå stre rabatter, men der er gså stre krav til prduktinen, herunder at indleveringen skal være varslet g ensartet. C4 kuvert: 229 mm x 324 mm C5 kuvert: 162 mm x 229 mm Duplex: print på både fr- g bagside Ecnmique=øknmibreve=B-pst er til mdeling senest tre hverdage efter indlevering. Fals vil sige at flde et dkument, f.eks. et A3 ark kan falses til A4 g derved sendes i en C4 kuvert. Fysiske bilag refererer til frtrykte bilag, sm lagerføres hs Strålfrs. Mange til én frsendelse er et Cnnect kncept, sm betyder at du bestiller et antal breve, sm bliver printet g kuverteret hs s, hvrefter vi leverer dem samlet til én adresse. Det kan f.eks. være lønsedler, sm man ønsker at uddele internt g derfr får leveret til HRafdelingen. Mange til én frsendelser kræver en brevspecifikatin, hvr mdtageradressen fremgår. Manuel håndtering er fr pakning af de frsendelser der ikke passer til maskinpakning, f.eks. Maxikuverter. Maxikuvert: C4+, hvr der er plads til ptil 390 sider. Neutral kuvert: kuvert uden lg tryk Priritaire = A-pst er mdeling fra dag til dag (søndag undtaget) Reduktin ved speciel papir g kuvert, da du betaler separat fr prduktin af speciel papir g kuvert er der en reduktin i prduktinsprisen. SH-print står fr srt/hvid print Standard hvidt papir Er altid 80 grams papir, uden huller. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 15 af 16

16 Standard kuvert er en hvid rudekuvert. Simplex: Print på én side Specialpapir refererer til alt andet end hvidt standard 80 g. papir. Hvis du ønsker at bruge specialpapir, skal dette lagerføres hs Strålfrs. Specialkuvert refererer til alt andet end løsningens standard hvide kuvert med str rude. Hvis du ønsker at bruge Specialkuvert, skal dette lagerføres hs Strålfrs. Vedhæftning af elektrniske bilag fra eget bilagsbiblitek eller URL biblitek: Dette er en mulighed hvrved du kan vedhæfte et dkument til dit brev g lade det indgå i printstrømmen. Ydelser g priser fr Cnnect_ _nytlg Side 16 af 16

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår

Danske Bank, Statens Betalinger. Kontohavervilkår Danske Bank, Statens Betalinger Knthavervilkår Side 1 af 22 14. marts 2014 1 Frmål g baggrund... 4 2 Definitiner..... 4 3 Mduler. 7 4 Kntfrhld prduktbeskrivelse...... 7 4.1 Tpknten.... 7 4.1.1 Interne

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Regnskabskonferencen 2015

Regnskabskonferencen 2015 www.pwc.dk Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning. Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation Velkmmen til Det Levende Søkrt - New Generatin Denne vejledning intrducerer dig til Det Levende Søkrt New Generatin (DLS NG), g er udarbejdet på basis af DLS NG prgramversin 1.1/april 2013. Har du kmmenterer

Læs mere