Beretning 2003 Generalforsamlingerne 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2003 Generalforsamlingerne 2004"

Transkript

1 Beretning 2003 Generalforsamlingerne 2004 En fremstrakt hånd 2 Test din HK-viden 3 Socialformidlingen 4 Fleksjobbere 5 Aktivt samvær 5 HK-Ungdom 6 HK-Koret 7 Kulturudvalget 8 Kunstforeningen 8 Internationalt udvalg 9 Ligestillingsudvalget 10 Seniorklubben 11 Akademimerkonomer 12 Grafisk Kommunikation 12 Laborantklubben 13 LAK Erhvervssprog og kommunikation 13 Sam-Data 14 Generalforsamlinger i HK Århus 15 Valgte og ansatte 16

2 En fremstrakt hånd Side 2 af 16 Af Gerda Flint formand for HK Århus 2003 blev et begivenhedsrigt år for HK Århus - både udadtil og indadtil. Ude i samfundet fortsatte Foghregeringen sit ideologiske og økonomiske korstog mod velfærdssamfundet og fagbevægelsen. Det har foreløbig kostet masser af medlemmer jobbet, men heldigvis lykkedes det ikke at føje spot til skade med et stort anlagt angreb på dagpengene til de ledige. Det blev taget af bordet efter massivt pres fra fagbevægelsen, og efter at regeringens utilregnelige støtter i Dansk Folkeparti sprang i målet. Samme skæbne led forsøget på at komme eksklusivaftalerne til livs. Til gengæld lykkedes det den borgerlige regering at sprede bladdød i fagbladenes rækker - og yderligere ledighed i den grafiske branche - med sin hovedløse afskaffelse af portostøtten. Også HK Århus blev ramt af dette indgreb. Som en konsekvens har vi måttet skære vores afdelingsblad ned fra otte til seks numre pr. år for at få økonomien til at hænge sammen. Desuden vil du fra og med i år lede forgæves efter denne beretning i februar-udgaven af bladet. For at begrænse omkostningerne er beretningen i stedet tilgængelig for alle på HK Århus og de enkelte sektorers hjemmesider. Medlemmer, der ikke er så fortrolige med internettet, kan hente en trykt udgave i afdelingen. Indadtil tog vi i årets løb et stort skridt fremad for at geare HK til fremtidens udfordringer. På en ekstraordinær strukturkongres i juni 2003 blev det blandt andet besluttet at arbejde for færre, men større afdelinger. I 2007 skal de nuværende 41 afdelinger være bragt ned til mellem 17 og 22. Større afdelinger er nødvendige for at kunne tilbyde alle medlemmer den stadig bredere vifte af aktiviteter, serviceydelser og faglig støtte, som de med rette kan forlange af en moderne fagforening. HK Århus er dog allerede i dag tilstrækkelig stor og stærk til at løfte opgaven. Ikke desto mindre besluttede vi at række hånden frem og invitere de øvrige - og langt mindre - afdelinger indenfor i varmen. I forvejen har vi et godt samarbejde med afdelingerne i Silkeborg, Randers og Djursland, og 1. september mødtes formænd og sektorformænd i de fire afdelinger for at drøfte, om der var grobund for en fusion. På en efterfølgende konference besluttede vi at gå tilbage til vores baglande for en endelig afklaring af, om der var stemning for én stor fælles afdeling i amtet. Resultatet skulle foreligge 1. februar Ved fristens udløb var der grønt lys fra Århus og Silkeborg. Djursland havde endnu ikke svaret, og meldingen fra HK Randers var, at man foretrak at fortsætte som selvstændig afdeling. Det er en ny situation, men vi fortsætter nu drøftelserne med Silkeborg - og vil naturligvis fortsætte samarbejdet med de øvrige afdelinger i amtet. Fælles afdeling eller ej vil vi fortsætte, hvor vi slap i nemlig med at give alt, hvad vi har i os, for at yde vores medlemmer den bedst mulige service. Vi håber at se dig til den nært forestående generalforsamling i din sektor. Her kan du høre mere om alt det spændende, der sker i HK - og blande dig i debatten og få indflydelse, hvis du er til det.

3 Test din HK-viden Side 3 af 16 Find svarene i beretningen vær med i konkurrencen 5 RIGTIGE 1 X 2 1. Hvor mange medlemmer besøgte HK Århus' socialformidler i 2003? 150 (1). 241 (X). 547 (2). 2. HK/Handel skaffer mange penge til medlemmerne. Udviklingen i 2003 var: Faldende (1). Stigende (X). Uændret (2). 3. Hvor mange formænd for branchesektionerne i HK/Privat kommer fra Århus? To (1). Tre (X). Seks (2). 4. HK/Kommunal tager skarpt afstand fra planerne om at udlicitere: Rådhusforvaltningen (1). Århus Sporveje (X). Rengøring på skolerne (2). 5. Hvad giver Uddannelsescenter HK/Stat kørekort til? Bus (1). Lastbil (X). Kompetence (2). Navn: Adresse: Postnr.: By: Blandt de rigtige besvarelser udtrækker vi fire vindere én fra hver sektor i HK Århus. Præmien er tre flasker god rødvin. Send din besvarelse senest fredag 12. marts til: HK Århus Park Allé 11 Postboks Århus C NB! For at kunne svare, er du nødt til også at læse beretningerne for de enkelte sektorer.

4 Side 4 af 16 SOCIALFORMIDLINGEN Flest spørgsmål om fleksjob Flere fik medhold i deres anke over stop for sygedagpenge Sammenlignet med året før henvendte lidt flere medlemmer sig til HK's socialformidler i Andelen af mænd faldt, mens gennemsnitsalderen steg. Fordelingen på sektorer svarede stort set til størrelsesforholdet mellem sektorerne. Årsagerne til henvendelserne var som sædvanlig vidt forskellige og fordelt på hele det sociale område, dog med hovedvægt på sygedagpenge, revalidering og fleksjob. De fleste henvendelser drejede sig således om fleksjob. En del medlemmer fik hjælp til at anke afgørelser fra socialforvaltningen hovedsageligt om stop for udbetaling af sygedagpenge. Heldigvis fik flere medlemmer medhold i disse sager. Det viser, at kommunerne ofte er for restriktive i deres behandling af og opfølgning i forhold til de sygemeldte. Socialformidler Erik Laursen kan kontaktes på tlf i afdelingens åbningstid. Alle henvendelser behandles fortroligt, da socialformidleren har tavshedspligt. Der er ingen kontrol eller registrering. 241 fik gode råd 241 medlemmer var i 2003 til samtale hos HK's socialformidler. De fordelte sig sådan: Tilknytning til arbejdsmarkedet I arbejde 31 pct. Sygemeldte fra arbejde 13 pct. Ledige 22 pct. Sygemeldte ledige 32 pct. Efterløn 1 pct. Pension 1 pct. Alder år 5 pct år 8 pct år 24 pct år 25 pct år 36 pct år 2 pct. Køn Kvinder 85 pct. Mænd 15 pct. Telefoniske henvendelser er ikke med i statistikken. Reform med plusser og minusser Nye regler for job med løntilskud I 2003 trådte førtidspensionsreformen i kraft. Nu sætter man styrkerne og ikke svaghederne i centrum, når man skal vurdere arbejdsevnen. Det er positivt, men det betyder også, at man i nogle situationer sætter fokus på en arbejdsevne, der kun eksisterer på papiret og dermed visiterer til et fleksjob, som også kun eksisterer i teorien. Der burde nok bevilges en førtidspension i stedet for en belastende "langtidsparkering" på ledighedsydelse, som alligevel ender med en førtidspension. Skånejob har skiftet navn Betegnelsen "skånejob" er udgået af det sociale ordforråd. Nu hedder det "førtidspensionister ansat med løntilskud". Reglerne er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og medfører nogle ændringer. Målgruppen er fortsat "personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå ordinær beskæftigelse". I de tidligere skånejob også kaldet en tredjedelsordninger var det fastlagt, at den ansatte mindst skulle modtage en løn på en tredjedel af jobbets startløn (en sjettedel fra kommunen og en sjettedel fra arbejdsgiveren). Fremover udgør løntilskuddet fra kommunen et fast beløb på 20 kr. pr. time og i særlige tilfælde 35 kr. pr. time. Arbejdsgiverens minimumsandel er ikke længere fastsat ved lov. Fagforeningen med på råd Det fremgår af loven, at der ved ansættelse med løntilskud til førtidspensionister skal fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstid i samarbejde med de faglige organisationer. Ansættelsen skal altså respektere overenskomster og sociale kapitler, ligesom der skal foreligge ansættelsesbevis. Reglerne om fleksjob er nu også overført til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, men reglerne om ledighedsydelse findes fortsat i Lov om aktiv socialpolitik. Det Sociale Forbrugerråd Socialformidleren repræsenterer LO Århus i Det Sociale Forbrugerråd i Århus Kommune. Rådet er sammensat af repræsentanter for de mange forskellige brugere af det sociale system. Rådet kan ikke behandle enkeltsager, men er et hørings- og rådgivningsorgan, der kan udtale sig til byrådet og offentligheden. Rådet har i det forløbne år behandlet emner på hele det sociale område. Socialformidleren har blandt andet bragt problemet op om udarbejdelse af ressourceprofil i forbindelse med revaliderings- og pensionssager. Nogle sagsbehandlere fremsender et skema, som folk selv skal udfylde i stedet for at lave ressourceprofilen i samarbejde med klienten, som det forudsættes i loven.

5 Side 5 af 16 FLEKSJOBBERE Erfaringsudveksling på tværs HK s fleksjobbere mødes den første tirsdag i hver måned Fleksjobberne i HK Århus mødtes i 2003 den første tirsdag i hver måned. Dertil kom forskellige arrangementer med relevans for medlemmer i fleksjob. Styregruppen for fleksjobberne har i årets løb gjort et godt stykke arbejde for at fremme erfaringsudvekslingen blandt fleksjobbere på tværs af HK s sektorer. Arbejdsmarkedsnetværk HK Århus socialpolitiske netværk har haft et godt samarbejde med Arbejdsmarkedsnetværk i Århus Kommune om de mange spørgsmål om fortolkning af reglerne for fleksjob, som vi ikke altid er helt enige om. Det gælder blandt andet fastsættelsen af den lønandel, som kommunen giver tilskud til. To konsulenter fra Arbejdsmarkedsnetværk har også været oplægsholdere til et godt aftenmøde med fleksjobberne. Aviser om fleksjob I november 2003 udkom Fleksjobavis nr. 2. Avisen handler om, hvordan det er at være ansat i fleksjob, og de mange spørgsmål, der kan være i den forbindelse herunder 20 spørgsmål til fagforeningen. Fire fagforeninger står bag avisen, heriblandt HK. Socialformidleren har deltaget i redaktionsgruppen. Både Fleksjobavis nr. 1 og nr. 2 kan fås ved henvendelse i HK. AKTIVT SAMVÆR Altid om tirsdagen Aktivt Samvær fortsatte i 2003 med et stort fremmøde. Der kommer som regel personer til arrangementerne for ledige, overgangsydere og efterlønnere. De finder som regel sted hver tirsdag formiddag. Styregruppen på otte medlemmer har et fantastisk godt samarbejde og forsøger at lave et så varieret udbud af arrangementer som muligt. I årets løb kunne medlemmerne blandt andet opleve: Hanne Poulsen foredrag om spændende oplevelser som kvindelig langturschauffør i en mandeverden. Henny Bønding diasforedrag om New Zealand. Foredrag i Spejlteltet forfatteren Carsten Jensen og Ib Hoch, der berettede om sit liv med kun ét ben på grund af kræft. Besøg hos Kvindemuseet, Brandværnsmuseet, Århus Bymuseum, Den Gamle By, Arla Foods og Frivillighuset samt bowletur. Forårstur til Industrimuseet og Kunstmuseet i Horsens. Sommerudflugt til Egeskov Slot. Efterårstur til Bov Museum og Frøslevlejren. Besøg af folketingsmedlem Anne Marie Meldgaard (S) med sidste nyt fra Folketinget.

6 Side 6 af 16 HK-UNGDOM Tilbage på sporet Efter et år med intern strid har et nyt ungdomsudvalg fundet gnisten Foto: Jens Hasse, Chili I oktober 2002 holdt HK-Ungdom generalforsamling med et ret stort fremmøde, og et nyt ungdomsudvalg på 10 personer blev valgt. Der var store visioner og ønsker for det kommende år, og en handlingsplan blev diskuteret. Desværre knækkede filmen for de ellers så idérige unge. Strukturerede møder blev afløst af splid og bagtalelse. Interne stridigheder blev til en kamp mellem udvalget og ungdomskonsulenten. Et helt år gik, før udvalget atter holdt generalforsamling. Til generalforsamlingen i 2003 var flertallet af det afgående udvalg enige om, at de ikke kunne bakke op om udvalgsarbejdet, men de ønskede heller ikke, at der kom nye kræfter til. Alligevel sagde fire deltagere ja til at tage tråden op. De blev valgt og udgør nu ungdomsudvalget med mulighed for at supplere sig selv efter behov. Det nye udvalg brænder for at gøre noget for vores unge, forsømte medlemmer, så en ny handlingsplan blev vedtaget, og tingene er nu begyndt at blive ført ud i livet. Til kamp mod julestress Det første projekt løb af stabelen i december 2003 en anti-stresskampagne for de butiksansatte i juletravlheden. Mange timer blev brugt på at lave blå anti-stresssløjfer til de handlende, så de kunne vise, at de tænkte på de butiksansatte. Der var meget ros fra de handlende, som ofte trak pungen frem og spurgte til prisen. HK-Ungdoms svar var: Det koster ikke noget at tænke på andre. Vi profilerede også os selv via TV-Båndværkstedet, som var meget interesserede i julekampagnen. Samtidig blev der arbejdet i vores lokaler, som ligesom udvalget skulle have et nyt image. Alt blev sorteret, gjort rent og rykket rundt. Nye gardiner og grønne planter blev købt. Til sidst blev alle inviteret til reception og julehygge, og mange mennesker stak hovedet indenfor. Nye faste åbningstider Vi benyttede lejligheden til at informere om, at vi fra 1. januar 2004 holder åbent i lokalerne hver tirsdag kl Her vil der være mulighed for at melde sig ind, få hjælp til lektier og jobsøgning eller bare få en snak. I januar 2004 tog bestyrelsen på en samarbejdsweekend for at snakke projektbeskrivelser og planlægge aktiviteterne i handlingsplanen nærmere. Kort efter trådte et af udvalgsmedlemmerne desværre tilbage på grund af tidsmangel, men de tilbageværende har heldigvis ikke mistet modet. Kongresforberedelser I marts 2004 holder HK-Ungdom kongres. For mange delegerede er det den første kongres. Derfor planlægger vi sammen med udvalg og ungdomskonsulenter på Fyn og i Jylland en prækongres i februar. Formålet er at forberede de nye delegerede. Desuden er vi i gang med at realisere handlingsplanen, der blandt andet indeholder kurser i personlig effektivitet og eksamensteknik, et integrationsprojekt og kontinuerlig agitation.

7 Side 7 af 16 HK-KORET Ud af badeværelset Foto: Claus Haagensen, Chili HK-Koret udvikler sig fortsat men kan bruge flere herrestemmer Også 2003 var et forrygende år for HK-Koret, som snart har 18 år på bagen. Vi er cirka 45 medlemmer, heraf 11 mænd. Det vil sige, at vi fortsat har brug for og plads til flere herrestemmer. Det er underligt, da mange mænd elsker at synge ikke blot i badeværelset, men også sammen med andre. Nogle synes måske ikke, at det lyder helt rent. Men det skal man ikke lade sig afskrække af. Øvelse gør mester. Koret udvikler sig fortsat under vores dygtige dirigent Kirsten Bergs ledelse. Indimellem får vi nye korsatser, som umiddelbart ser lovlig svære ud. Men efter en ihærdig indsats lyder det som sød musik, både for os og tilhørerne. Mange koncerter 2003 var et travlt år med mange optrædener. Stærkest i erindringen står besøget af vores venskabskor fra Bergen, Sydvestkoret, i Kristihimmelfartsferien. Der var en ualmindelig god stemning, hvilket tydeligt høres på den cd, der blev indspillet ved den fælles koncert i Skt. Johannes Kirken. Nordmændene har indbudt os til en genvisit, der søges gennemført i maj Det forventer vi os meget af. Senere deltog vi i Uldum Festivalen, der altid holdes den første lørdag i juli. Vi underholdt på Jazzscenen på kroen og swingede os igennem en halv times program. Senere var vi igen i Uldum for at optage en ny cd. Optagelsen i Uldum Højskoles lydstudie var gengæld for vores optræden på festivalen og derfor gratis. Festligt på samme måde som at være det kunstneriske indslag ved HK s jubilarfest 18. september. For første, men sikkert ikke sidste gang var vi med i Festugen i Fru Terkildsens rullende festuge. På en lille scene ved Skt. Knuds Torv gav vi vores bidrag. Op mod jul gav vi tre koncerter, den første i den smukke Tiset Kirke. Senere skabte vi pr. tradition kaos i toggangen ved en koncert fra balkonen på Banegården den sidste fredag i november. 3. december sang vi på Lokalcenter Hørgården. Også den koncert er blevet en tradition. Med vores virke forsøger vi at profilere og synliggøre vores fælles udspring HK. Vi har med glæde oplevet, at afdelingen ud over økonomisk og anden støtte også kalder på os, når der er behov for at gøre en begivenhed i HK ekstra festlig. Brug os endelig også i 2004! Jazz, musicals og Beatles Vores forårsrepertoire 2004 omfatter blandt andet jazz, musicalmelodier og Beatles-numre. Første koncert finder sted i Musikhusets café 6. marts kl Kom og hør os. Måske får du selv lyst til at synge med i koret, når du hører, hvor festligt vi har det. Mænd optages fortsat kvinder efter aftale med vores dirigent. Koret øver hver onsdag kl i HK s kantine, Park Allé 11, 6. Kontakt HK-Koret: Tlf (aften) formand Ejner Eriksen. Tlf dirigent Kirsten Berg.

8 Side 8 af 16 KULTURUDVALGET Fra Møllehave til Amsterdam Også 2003 bød på arrangementer med bred appel til medlemmerne Du skal tro, du er noget. Sådan indledte Johannes Møllehave sit foredrag. Han var som sædvanlig meget talende og underholdende, og rigtig mange havde fundet vej til Kongreshuset den aften i begyndelsen af marts. I foråret havde vi en byvandring i Latinerkvarteret med en guide fra Bymuseet. Bagefter var der ost og rødvin i HK s lokaler. Familiearrangementet var i 2003 en tur i Tivoli Friheden, og mange familier fandt vej til parken. Desværre var det ikke muligt at leje et lokale, hvor vi kunne mødes med medbragt mad og drikke. Kulturrejse til Amsterdam Årets kulturrejse gik til Amsterdam. Byen har 42 museer, så vi måtte vælge. Der var to guidede byrundture og kanalsejlads samt heldagstur til Zuiderzee Rijks Museum Enkhuizen, et levende udendørs museum a la Den Gamle By. Dog er der her tale om arbejderboliger. Turen sluttede med et besøg på en oste- og træskofabrik. 176 medlemmer med familie deltog i årets Marselisløb. Som noget nyt gav startnummeret adgang til en stor koncert på Toldboden med Big Fat Snake, Carpark North, Kashmir og Julie. Trosborgs Pølsevogn fik langet mange pølser over disken, og i teltet havde de frivillige hjælpere travlt med at dele øl, vand og balloner ud. I efteråret fik vi en rundvisning i Vor Frue Kirke. Vi så blandt andet den gamle kryptkirke fra 1060 Nordens ældste hvælvede rum. Guiden fortalte om restaureringen af kryptkirken og om, hvad de forskellige kirkerum bliver brugt til. Spørgelysten var stor men vi havde desværre kun en time. Forbundshuset et tilløbsstykke Det blev også til en tur til det nye forbundshus i København. Turen var et tilbud til 40 medlemmer, men interessen var så stor, at vi måtte sætte en dobbeltdækkerbus ind. To medarbejdere viste rundt i det spændende hus, som er velindrettet, indbydende og arkitektonisk meget smukt. Bagefter havde vi et par timer på egen hånd i storstaden. Vi sluttede året af med en tur til julemarked i Tønder. KUNSTFORENINGEN Et alsidigt kunstår Stigende tilslutning til Kunstforeningens arrangementer 2003 var et spændende år med hele ni udstillinger af i alt 16 kunstnere. Flere forskellige kunstarter var repræsenteret maleri, skulptur, keramik og dukker. Det var en fornøjelse at kunne præsentere en debutudstilling med tre meget lovende unge kunstnere malerne Pia Jürgensen og Anne Jung Kristensen samt keramikeren Pernille Holm Møller. Også marinemaleren Kenn Zier udstillede hos os. Det var spændende at se, hvad en nulevende marinemaler kunne vise. Ofte forbindes denne kunstart med ældre, afdøde kunstneres værker. Foredrag og kunstture Et af Kunstforeningens formål er at arrangere foredrag og udflugter til udstillinger og museer bød på to foredrag. Det ene handlede om maleren Per Kirkeby efterfulgt af besøg i Universitetets Auditoriehus med gennemgang af kunstnerens store lofts- og vægmaleri. Det andet var et kursus i den europæiske kunsthistorie fra den oldgræske kunst til i dag. Udflugten til Marselisborg Slotspark var en stor oplevelse. Vi blev guidet rundt ved hjælp af et hæfte med en komplet fortegnelse over alle kunstværkerne det eneste, der findes. Vi er meget stolte af, at det er et bestyrelsesmedlem, som har lavet det. Efterårets kunsttur stod i Robert Jacobsens tegn. Vi besøgte Hjerting Kirke, hvor altertavlen er skabt af Robert Jacobsen, Tørskind Grusgrav med kunstnerens landskabsskulpturer samt kunstmuseerne i Vejen og Esbjerg. Bestyrelsen glæder sig over den stigende interesse for både ferniseringer, foredrag, studieture og den årlige generalforsamling. Kunstforeningen har nu 350 medlemmer.

9 Side 9 af 16 INTERNATIONALT UDVALG Fokus på Asien Internationalt arbejde skal sikre løn- og arbejdsforhold Internationalt udvalg satte i 2003 især fokus på Asien. Økonomien i Asien er i kraftig vækst, og meget produktion, som tidligere lå i Europa, er flyttet dertil. Løn- og arbejdsvilkårene for lønmodtagerne i Asien er meget dårlige, og medlemskab af en fagforening er mange steder lig med en fyreseddel. Det er vigtigt at sætte internationalt fokus på Asien og hjælpe de faglige organisationer med deres arbejde for at forbedre løn- og arbejdsvilkår. Hvis fagforeningerne i Asien og i andre verdensdele ødelægges, vil det også gå ud over fagforeningerne i Europa. U-landssekretariatet i Danmark har med deres projekter hjulpet forskellige fagforeninger i verden. I 2003 besluttede regeringen at skære bevillingen til sekretariatet væk. Mange fagforeninger rundt om i verden vil nu blive sat tilbage, og vi ser med gru på denne udvikling. Internationalt engagement er nødvendigt Internationalt udvalg har i 2003 også brugt tid på at se på sit eget arbejde, og hvordan vi fremover skal involvere os. En undersøgelse viser, at tre ud af fire HK ere i den private sektor arbejder for udenlandsk ejede og internationale virksomheder. Vi ser også, at edb- og administrative arbejdspladser flytter til udlandet til områder med dårligere løn- og arbejdsvilkår. Derfor: Hvis ikke HK også skulle påtage sig de internationale opgaver med at forsøge at forbedre disse vilkår hvem skulle så? Hvis vi fortsat vil have gode løn- og arbejdsforhold, så skal vi arbejde hårdt for det. Ikke kun i Århus, men også nationalt og internationalt. Images of Asia og minedrengene I 2003 holdt vi tre medlemsarrangementer i forbindelse med Images of Asia. Det foregik i samarbejde med AIF, Århus Amt samt med støtte fra Kulturhus Århus og Center for kultursamarbejde med Udviklingslandene. Arrangementerne handlede om Cambodia, Mongoliet og Indonesien. I samarbejde med AIF og Save the Children samlede vi ind til minedrengene i Merelani i Tanzania. Mellemfolkeligt Samvirke sponserede en container samt udgifterne til forsendelse. Udvalget vil gerne takke alle de HK-medlemmer, som hjalp til med indsamlingen og bidrog med tøj, hjelme, tæpper, vitaminpiller osv. Rumænien, Letland og Tanzania Udvalgets projekt i Rumænien er for tiden sat i bero, da HK/Danmark under sit besøg i Rumænien fandt, at der var store problemer i den rumænske organisation, som vi samarbejder med. Vi håber, at de hurtigt bliver løst, så den rumænske fagforening kan komme på fode igen. To medlemmer af udvalget og en repræsentant fra forbundet besøgte i november 2003 en fagforening i Letland, hvor vi påtænker at indgå i et samarbejde i en region. Udvalget har fra Minipuljen (under Danida) fået bevilget cirka én mio. kr. til et uddannelses- og udviklingsprojekt i Arusha, Tanzania. Projektet skal køre indtil april Vi er meget stolte over at have fået bevilget dette beløb i en tid, hvor det ellers er svært at få støtte. 16. februar 2004 holder udvalget et medlemsmøde, hvor vi vil servere mad fra især Østeuropa og fortælle om de projekter og lande, vi beskæftiger os med og naturligvis også, hvorfor HK Århus skal arbejde internationalt.

10 Side 10 af 16 LIGESTILLINGSUDVALGET Mainstreaming er ikke slået igennem HK Århus har fortsat brug for et ligestillingsudvalg Det er IN at beskæftige sig med ligestilling Det er YT ikke at tage ligestilling alvorligt. Det er essensen af LO s kongres i oktober 2003, hvor ligestilling for alvor kom på dagsordenen. Ligestillingspolitik er blevet et centralt omdrejningspunkt i værdigrundlaget for et nyt LO, hvor man ønsker at udvikle en bedre og mere rummelig fagbevægelse, ikke mindst i forhold til køn. Ligestilling i en moderne fagbevægelse indbefatter en systematisk organisatorisk og politisk indsats for at sikre lige resultater for kvinder og mænd, både indadtil og udadtil. Grundstenen i en ligestillet og retfærdig fagbevægelse er bedre muligheder for kvinders repræsentation i de kompetente organer samt en konsekvent kønsperspektiv i alle dele af fagbevægelsens virke. Det vil sige kønsmainstreaming. HK har i mange år prioriteret ligestillingsarbejdet højt. HK arbejder således for at opnå ligebehandling og lige muligheder for kvinder og mænd. I 1997 blev forbundets ligestillingsudvalg nedlagt. I stedet skulle der satses på mainstreaming-strategien. Hvordan går det så med det? I en rapport fra seks kursister på Esbjerg Højskole er nogle af hovedpointerne: Mainstreaming-strategien er ikke slået igennem. HK er havnet i den grøft, der siger: Når ligestilling bliver alles ansvar, risikerer man, at det er ingens ansvar. Der er uklarhed om forskellene på ligestillings- og mainstreaming-strategi. Videnniveauet om kønsforskelle og -ligheder samt metoder til mainstreaming er meget lavt, og der er for få ressourcer til at få niveauet op. Der er brug for, at sektorer og afdelinger føler sig forpligtet til at arbejde med mainstreaming og rapportere, hvad og hvordan de gør det. Alt i alt kan vi håbe at vedtagelserne på LO-kongressen vil gøre ligestillingsarbejdet også i HK bedre og mere synligt. Der er i alle tilfælde stadig brug for et ligestillingsudvalg, der kan være med til at delagtiggøre HK Århus medlemmer i ligestillingsproblematikken. Samtidig vil vi opfordre flere gerne mænd til at deltage i udvalgsarbejdet.

11 Side 11 af 16 SENIORKLUBBEN Skattestop rammer de ældre HK s seniorer skød med skarpt mod regeringen HK Seniorer Danmark holdt maj 2003 generalforsamling og årsmøde på Christiansminde i Svendborg. Fra Århus deltog tre personer. Generalforsamlingen vedtog en udtalelse, hvor man på vegne af de pensionister, foreningen repræsenterer, udtrykte skepsis over for regeringens forslag om at sende penge til hjemmehjælpsmodtagere i stedet for dygtige hjemmehjælpere. Endvidere tog man afstand fra regeringens skattestop, som har været og er regeringens redskab til at dreje velfærdssamfundet i en forkert, borgerlig-liberal retning. Skattestoppets uheldige konsekvenser er at flytte økonomien til nødvendige offentlige serviceydelser fra staten og kommunerne til brugerbetaling og serviceforringelser. Det ønsker vi ikke. HK Senior Danmark kritiserer den borgerlige regerings generelle felttog mod de ældre borgere, som efter et langt arbejdsliv skal have lov til at nyde deres otium som efterlønsmodtagere og pensionister uden at skulle være bange for, om den i forvejen ringe økonomi skal forringes yderligere. Formanden for Socialpolitisk Udvalg udtalte blandt andet, at ældrechecken kun er til glæde for få pensionister. Ud af pensionister har kun ca fået del i checken. Heraf har kun fået beløb i nærheden af maksimumbeløbet. Voksende tilslutning Seniorklubben holder sine aktiviteter i Østergade 30, hvor der er gode forhold og plads til 120 medlemmer. Det har stor betydning, da vores arrangementer tiltrækker flere og flere medlemmer, hvilket vi opfatter som meget positivt og giver bestyrelsen den energi, der skal til for at kunne lave et godt program. Alle arrangementer i Østergade 30 er gratis for medlemmer, mens prisen fra 2004 er 20 kr. for ledsagere. Seniorklubben havde i 2003 følgende arrangementer: Syv musikarrangementer. Syv foredrag. To kurser på Hou Feriehjem. En teaterforestilling med Aabyhøj Amatør Teater. En rejse til Wien. En heldagsudflugt til Dollerup bakker. En generalforsamling. En julefrokost. Besøg af Århus Kommunes borgmester Louise Gade (V). Bestyrelse og samarbejdspartnere I 2003 holdt vi 10 bestyrelsesmøder og to møder med HK s forretningsudvalg, hvor der udveksles erfaringer med andre klubber og udvalg i HK Århus. Samarbejdet med Typografernes Seniorklub står stand by. På grund af lokaleforholdene holder vi stadig vores egne arrangementer, men vi har ret til at deltage i hinandens møder. Sammen har vi arrangeret en teaterforestilling med Aabyhøj Amatør Teater, og dette samarbejde fortsætter også i det nye år. Vi har atter genoptaget samarbejdet i amtskredsen, der består af bestyrelsesmedlemmer fra Randers, Silkeborg og HK Senior Djursland, idet vi mener, at vi sammen kan nå bedre resultater fremover. Endelig har vi samarbejdet med LO Faglige Seniorer, hvor vores afdøde kollega Poul Sørensen indtil sin død 19. august 2003 var sekretær. LO Faglige Seniorer har til huse på Skovvangsvej. Det koster 20 kr. pr. arrangement inklusive to stykker smørrebrød og kaffe med småkager. Program udleveres i Seniorklubben.

12 Side 12 af 16 AKADEMIMERKONOMER Ny struktur samme økonomi HK/Danmark holder os skadesløse i 2004 På HK s strukturkongres i 2003 blev det besluttet, at brancheklubber pr. 1. januar 2004 ikke længere kan opkræve kontingent. Derfor besluttede vi at droppe kontingentet på 5 kr. pr. måned. Det økonomiske tab bliver heldigvis godtgjort af HK/Danmark i en overgangsperiode. Vores tilskud fra HK Århus bliver i 2004 uændret i forhold til tidligere, og det er vi glade for. Jo flere penge, der bliver brugt på kurser og arrangementer, jo mere tilfredse medlemmer får HK. Det er vigtigt i disse medlemsnedgangstider. Medlemshvervning Brancheklubbens arbejde for at skaffe nye medlemmer fortsætter. To gange om året er vi på Århus Købmandsskole, hvor vi uddeler skolestartpakker til kursisterne blandt andet med vores blad AkademiMerkonom Nyt. Vi håber på den måde at komme i kontakt med nye medlemmer, og vi bliver altid godt modtaget. Derudover laver Landsforeningen for AkademiMerkonomer et stort stykke arbejde med at skaffe nye medlemmer. Brancheklubben i Århus havde 16. december medlemmer. Nyt årsprogram I 2004 har vi for første gang lavet et program for hele året, og vi har prøvet at være så alsidige som muligt. Vi håber derfor, at vi dækker medlemmernes behov. Interessen for arrangementerne i 2003 var meget positiv. GRAFISK KOMMUNIKATION Et grafisk netværk Faget er i centrum for aktiviteterne HK Grafisk Kommunikation sætter faget i centrum. Vi tilbyder dig et netværk, hvor man kan inspirere og hjælpe hinanden, faglige kurser, der opkvalificerer dig til de nyeste grafiske programmer, samt inspirerende foredrag om typografi og grafisk design m.m. Brancheklubben vil gerne styrke dine faglige kvalifikationer, hvad enten du er i arbejde eller ledig. Udviklingen i den grafiske branche går rasende hurtigt, og det kan være svært at følge med. Vi vil også gerne være med til at sikre dig ordentlige løn- og arbejdsforhold. Derfor tilbyder vi f.eks. et kursus i lønforhandling. Stor tilstrømning nye medlemmer HK Grafisk Kommunikation bruger sine beskedne midler på faglige kurser og foredrag, og tilstrømningen er stor. I efteråret 2003 arrangerede vi syv kurser. 108 medlemmer deltog, men 417 tilmeldte sig. Derudover havde vi fire arrangementer med over 400 deltagere. 150 meldte sig til et foredrag med Dorte Nielsen, Den Grafiske Højskole, om 117 måder at få en idé på. 60 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Vi har flere solstrålehistorier om folk, der har meldt sig ind i HK på grund af vores arrangementer. Vi håber derfor, at HK i Århus fortsat vil prioritere arbejdet i brancheklubberne højt. Det er her, den direkte kontakt til medlemmerne er og hvor vi har mulighed for at skaffe endnu flere medlemmer. Forårets arrangementer Forårsprogram 2004 er på plads med kurser i MacOSX og Photoshop hos Jensens Bureau, kurser i Indesign og Webgrafik (sammen med SAM-DATA) hos Aarhus tekniske Skole, to foredrag Minimalisme og begrænsningens kunst og Informationsgrafikkens mål og midler, virksomhedsbesøg hos Synkron-web (sammen med SAM- DATA) og kursus i lønforhandling. Se Foto: Søren Holm, Chili

13 Side 13 af 16 LABORANTKLUBBEN Succes med det meste Mange medlemmer bakker op om aktiviteterne Laborantklubben Århus har 792 medlemmer, og mange af dem har deltaget i klubbens aktiviteter. Vi lagde ud straks efter generalforsamlingen 2002, hvor Ole Helmig fortalte om Latteren som medicin. I januar 2003 havde vi igen fornøjelsen af at se mange af de tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der dagligt gør et stort arbejde ude på arbejdspladserne. Derefter fulgte et weekendkursus i assertionstræning, et foredrag om kroppens og kostens kemi, en familietur til Gammel Estrup, en studietur til Videnskabscenteret i Paris, Wilhelmsborg Festspil og et fyraftensmøde om videreuddannelse af laboranter. En weekendtur i kunstens tegn måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldte. Fingeren på uddannelsespulsen Bestyrelsen har med stor interesse fulgt uddannelsen og efteruddannelsen af laboranter, muligheder for praktikpladser og behovet for laboranter i fremtiden. Lokalt har vi fingeren på pulsen, da to bestyrelsesmedlemmer sidder i Det Rådgivende Udvalg på Laborantskolen, Aarhus tekniske Skole. Tre bestyrelsesmedlemmer deltog i 2003 i Dansk Laborant-Forenings midtvejsmøde, der satte fokus på brancheklubbernes formål. LAK ERHVERVSSPROG OG KOMMUNIKATION Anerkendelse i egne rækker og farvel til en formand På LAK s delegeretmøde i marts modtog LAK Århus LAK-prisen, som er en hæderspris for en aktiv, kreativ og engageret indsats. Vi modtog den som anerkendelse for vores store engagement og arbejde med at skabe medlemsaktiviteter. I 2003 præsterede vi igen at øge medlemstallet gennem en god agitation på Handelshøjskolen. Det gav omkring 450 nye studentermedlemmer. Farvel til formanden Klubbens formand valgte efter 12 års bestyrelsesarbejde og cirka otte år på formandsposten at træde ud af bestyrelsen og lade nye kræfter komme til. Arrangementer Årets store succes var studieturen til Cardiff, som blandt andet bød på et besøg hos HK Århus walisiske samarbejdspartner GMB. Et nyt tiltag er en årlig bustur, hvor man kan invitere en ledsager med. I 2003 besøgte vi Sydfyn. Optakten til turen var et spændende foredrag om de fynske malere, hvis billeder blandt andet er udstillet på Fåborg Museum. Derudover bød 2003 på et populært kursus i PowerPoint. Tilslutningen var så stor, at vi måtte gentage kurset tre gange. Desuden tilbød vi et hjemmesidekursus, NLPstressstyring, en kursusrække i walisisk litteratur, moderne dansk sprogbrug samt en italiensk inspireret generalforsamling. Som noget helt nyt har vores nyeste medlemsgruppe, tolkene, arrangeret en tolkecafé. Den holdes over fire gange med mulighed for at mødes og diskutere tolkeproblematikker m.m.

14 Side 14 af 16 SAM-DATA Net under multimediedesignere Støtte til ny medlemsgruppe med mange ledige I 2003 fik SAM-DATA en del multimediedesignere som medlemmer. Mange er desværre ledige, men arbejder på at gøre opmærksom på sig selv. Der er dannet en netværksgruppe under SAM-DATA med livlig mødeaktivitet. I starten blev møderne holdt i dagtimerne, men da nogle har fået job, har man valgt fremover at mødes senere på dagen, så alle kan være med. endnu intet hørt, så det bliver spændende at se, hvordan den sag ender. Som altid får vi tilskud fra HK Århus. Medlemmerne spurgt I maj 2003 arrangerede vi en tur til Dublin på den grønne ø. Vi besøgte Oracle, som ligget i et naturskønt område sammen med mange andre virksomheder. noget ved, idet vi har bedt medlemmerne om at indsende ønsker til kurser og arrangementer i Bestyrelsen er i gang med at arrangere en tur til Bruxelles i april. Vi regner med at tage toget derned, og at vi skal besøge Parlamentet. Vi arbejder på et møde med Helle Thorning-Schmidt (S) og et besøg på Århus-kontoret. Farvel til kontingentet Pr. 1. januar 2004 opkræver SAM- DATA ikke mere eget kontingent. Beslutningen blev truffet på HK s strukturkongres i juni Tværgående brancheklubber vil fremover få et tilsvarende tilskud fra forbundet. Det lovede forbundsformand John Dahl, men vi har Også 2003 blev et år med gennemførte og aflyste arrangementer. Det er stadig svært at vide, hvad folk ønsker, men det har vi gjort SAM-DATA holder generalforsamling 24. februar, så mød op. Det er her, du kan give dine meninger til kende og få indflydelse. Kig også forbi for at blive opdateret om kurser og arrangementer. Foto: Michael Lange

15 Side 15 af 16 VÆR MED TIL AT BESTEMME Generalforsamlinger i HK Århus Onsdag 17. marts kl Radisson SAS, Margrethepladsen 1 Spisning før generalforsamlingen kl Tilmelding til spisning senest onsdag 25. februar på tlf Mandag 15. marts kl Farveriet, Aarhus tekniske Skole, Dollerupvej 2 Vi begynder med spisning kl Onsdag 10. marts kl Radisson SAS, Margrethepladsen 1 Spisning før generalforsamlingen kl Tilmelding senest mandag 1. marts på eller kuponen i HK Århus 2/2004. Tirsdag 16. marts kl Radisson SAS, Margrethepladsen 1 Spisning før generalforsamlingen kl Tilmelding til spisning senest tirsdag 9. marts pr. eller kuponen i HK Århus 2/2004. Repræsentantskabet for HK Århus Mandag 19. april kl Aarhus Kongreshus, Amaliegade 23 Dagsorden 1. Godkendelse af forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af: a. 1 revisor. På valg Leo Schmidt. b. 2 revisorsuppleanter På valg: Bruno Laursen og Jørgen Mørck. 6. Eventuelt. Repræsentantskabet består af sammenslutningens fællesformand samt én repræsentant pr. påbegyndt 100 medlemmer i hver sektor. Til repræsentantskabsgeneralforsamlingen vælger sektorerne følgende antal repræsentanter: Medlemmernes fordeling på sektorer Medlemstal Medlemstal Ændring HK/Handel HK Service & Industri HK/Kommunal HK/Stat I alt HK/Handel 70 HK Service & Industri 98 HK/Kommunal 58 HK/Stat 24 Af disse er sektorbestyrelserne og deres suppleanter, formænd for tværgående brancheklubber samt HK-Ungdoms formand forlods valgt.

16 Valgte og ansatte i HK Århus Side 16 af 16 Fællesfunktioner Fællesformand Gerda Flint Ungdomssekretær Maria Louisa Høi Socialformidler/koordinator Erik Laursen Sekretariat og information Guri Jensen Pia Jensen Post, trykning og arkiv Finn Laursen Grethe Nim Niels Mølgaard Elev Sarah Pedersen Telefonomstilling Lotte Jensen Edb Henning G. Christensen Bogholderi og kasse Poul Johannsen Ann-Inge Christiansen Kirsten Gustafsson Kantine Susanne Rosendahl Sanne Christensen Rengøring Eva Skov Anette Hansen Allis Kjærgaard HK/Kommunal Formand Claus Gahrn Kontorchef Jette Boel Faglige konsulenter Henrik Gammelholm Jesper Thorup John Lønskov Udviklingskonsulent Henrik Teichmann Faglige sagsbehandlere Anne Grete Rasmussen Annette Elgaard Sekretariat Pia Andersen HK/Handel Formand Gerda Flint Kontorchef Jan Amnitzbøll Faglige konsulenter Aksel Jørgensen Inger Lise Eriksen-Jensen Niels K. Nielsen Berit Møller Sagsbehandlere og sekretariat Anni Lyng Albrechtsen Inge Johansen Liv Thomsen Lone Rafn Marianne Ballegaard A-kasseleder Joan Højlund Kontingentsekretariat Henny E. Andersen Myrna Schriver Uddannelses- og vejledningsafdeling Cleo Braüner Pernille Svanholm Thomsen Vibeke Kaels A-kasse Anette Jensen Dan Rydahl Margit Hjort Poul Wetterling HK/Stat Formand Leo Jensen Faglig konsulent Henrik G. Hansen Faglig sagsbehandler Anna Margrethe Agger HK/Stats Uddannelsescenter Vivi Rasmussen Fælles for HK/Kommunal og HK/Stat Kontingentsekretariat Bodil Albertsen Inger Bilde HK Service & Industri Formand Andy Dalum Kontorchef Berit Dehli Faglige konsulenter Bjarne Nellemann Gert Nøjsen Gitte Færgemann Jytte G. Rasmussen Peter Kragsnæs Søren Sørensen Sagsbehandlere og sekretariat Anette Jensen Anne Rømer Thomsen Helle Bugge Rasmussen Lis Damsbo Lisbeth Bertramsen Malika Lund Marianne Panduro Kragh Peter Steen Johansen Kontingentsekretariat Inger Larsen Jette Hemmingsen Servicemedarbejder Ketty Kristensen A-kasseleder Linda Raufort Halvorsen Uddannelses- og vejledningscenter Anna-Grethe Birk Bente Overgaard Madeleine Johansen Pia Augustsen A-kasse Bente Middelhede Dina Christensen Hanne Fisker Jens Oluf Møller Jens Peter Olesen Susanne Larsen Ulla Jakobsen Forretningsudvalget Fællesformand Gerda Flint HK/Handel Claus Gahrn HK/Kommunal Andy Dalum HK Service & Industri Leo Jensen HK/Stat Sektorbestyrelserne HK/Handel Gerda Flint Asta Andersen Bruno Laursen Carsten Lundberg Gert Torstensson Grete Kirk Olsen Marianne Jensen Søren Vestergaard Vibeke S. Buch Karen M. Pedersen Suppleanter Maj Danielsen Haubro Birthe Kristensen HK Service & Industri Andy Dalum Bente Gregersen Ellen Emig Gert Skjødt Jensen Inge Meyer Jens Christian Johansen Torben Thomassen John Noer Ulla Nordenhof Frederik Vester Bente Christensen Suppleant Steven Rasmussen HK/Kommunal Claus Gahrn Søren Høgh Thomsen Jørn Laursen Rita Rytter Tove Skov-Hansen Anna Marie Øland Svendsen Aase Klitte Holmgren Bodil Bach Edlund Finn Juul Jensen Anne Marie Christiansen Helle Sønnichsen Suppleanter: Jørgen Madsen Hanne Vinter Sørensen. HK/Stat Leo Jensen Aase Pedersen Grethe Sønderskov Hans Hebsgaard Lars Gruhn Sven Andersen Anni Birthe Nielsen Suppleanter: Mie Boye Dorthe Daugaard Jensen Marianne Nuur A-kasse Claus Casparsen Finn Christensen Inge Lise Pedersen Lone Laursen Uden stemmeret: Poul Johannsen bogholder En repræsentant for HK-Ungdom To personer fra HK-klubben Opgørelsen er foretaget pr. 31. december 2003.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Beretning 2004 Repræsentantskabsmødet 2005

Beretning 2004 Repræsentantskabsmødet 2005 Beretning 2004 Repræsentantskabsmødet 2005 Der er brug for et stærkt HK 3 Socialformidleren: Flere henvendelser fra medlemmer i job 4 HK-Ungdom: 1.100 nye medlemmer på handelsskolerne 7 Generalforsamlinger

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening 26. februar 2014 kl. 16-18 i Kantinen

Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening 26. februar 2014 kl. 16-18 i Kantinen Generalforsamling i Statsbibliotekets Kunstforening 26. februar 2014 kl. 16-18 i Kantinen Dagsorden for den ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Bente Herborg Christensen bød velkommen Jørgen

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Forårs- og efterårsprogram 2016

Forårs- og efterårsprogram 2016 Senior Forårs- og efterårsprogram 2016 FOA ÅRHUS Seniorklub Se klubbens hjemmeside på: www.foa-aarhus-seniorklub.dk Tirsdag den 5. januar kl. 13.00 Nytårskur Tag gerne nytårspynt og hat på. Forplejning:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr

FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling. Medlemsbladet nr FOA Fag og Arbejde Lolland afdeling Medlemsbladet nr. 3. 2010 FOA Lolland Hovedtelefonnummer: 4697 3000 E-mail Faglig: lolland@foa.dk E-mail A-kassen: akasse-lolland@foa.dk FAX Nakskov: 4697 3009 FAX Maribo:

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg. 25. januar Referat

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg. 25. januar Referat FOA Fag og Arbejde Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg 25. januar 2016 Referat 1. VALG AF REFERENT OG DIRIGENTER... 2 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 2 3. TIDSLINJE VED SAMMENLÆGNINGEN

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere