Bilag 4: Opfølgning på energi2020-politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4: Opfølgning på energi2020-politik"

Transkript

1 1 Bilag 4: Opfølgning på energi2020-politik Energi2020 er Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år Det betyder, at vi selv producerer lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger. Det gælder både boliger, arbejdspladser og transport. Energi2020-Politikken indeholder følgende fire hovedemner: 1. Vedvarende energiressourcer 2. Energi- og varmeforsyning 3. Energiforbrug 4. Erhvervsvækst og værdi for borgere og virksomheder Konklusion: Energi2020s 13 indsatser er samlet set på sporet og i god gænge frem mod målet om 100 pct. vedvarende energi i år De tre største bidrag skal komme fra Vindkraft, Biogas og Fjernvarme. De tre områder har fortsat potentiale og fremdrift til at nå de enkelte delmål. Det er altså fortsat realistisk at nå 100 pct. selvforsyning med vedvarende energi i år Mål for politikken Status/Effekt Tema 1: Energiforbrug i boliger og fritidshuse Mål 1: 10 pct. reduktion i varmeforbrug i Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 boliger. Energiforbruget reduceres med 288 TJ/år. Vi har fået positivt tilsagn fra Interreg Nordsø på vores COBENansøgning. parter for at nedbringe Indsatsen søges integreret i projekt COBEN. energiforbruget til opvarmning i helårsboliger og feriehuse med 10%. F.eks. i samarbejder med sogneforeninger, landdistrikter, LAG, RAH, fjernvarmeværker, boligforeninger, grundejerforeninger og Dagbladet Ringkøbing-Skjern med flere. Indsats 2: Det skal ske ved at tage Indsatsen søges integreret i COBEN udgangspunkt i allerede afprøvede metoder, som har vist gode resultater via solid energirådgivning, gratis energitjek, ildsjæle og

2 2 information, samt ved at afprøve nye metoder og samarbejder. Indsats 3: Energiselskaberne vil fortsat fokusere på at købe lokale energibesparelser og medvirke til fremme af energieffektiviseringer. Indsats 4: Vi vil indgå strategiske parter og anvende nye effektive teknologier for at reducere elforbruget i boliger og fritidshuse. F.eks. i samarbejder med boligforeninger, grundejerforeninger, sogneforeninger, udlejningsbureauer og energiselskaber, Energitjenesten, Vestjyllands Energi- og Miljøforening og private virksomheder med flere. F.eks. kan der høstes store gevinster i feriehuse med swimmingpool. Dette skal sikre, at det klassiske elforbrug i boliger og fritidshuse samlet set holdes konstant. Indsats 5: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tema 1, Energiforbrug i boliger og fritidshuse. Energirådet har valgt lederen af Energisekretariatet som tovholder for gruppen. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. Ja, det vil energiselskaberne under de nuværende rammebetingelser. Regeringens seneste energi-udspil kan dog ændre på dette. Indsatsen søges integreret i COBEN Ok. Energigruppe 1 er oprettet med Ejnar Tylvad, bo Lodbjerg, Henning Bo Madsen, Carl Højhus Jeppesen og med Henning Donslund som tovholder. Energigruppe 1 og COBEN koordineres Dokumentation Energiregnskabet 2015, ventes klar marts 2017 Tema 2: Fremstillingsindustri og landbrug Målsætning 1: Vedvarende energi i Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 virksomheder. 20 pct. af industriens forbrug ændres til vedvarende energi.

3 3 parter for, via energieffektiviseringer, at fastholde det nuværende energiforbrug i industrien, samt omlægge til vedvarende energi, og så fleksibelt aftag af el fra vindkraft til industrielle processer bliver muligt. Indsats 2: Projekt GRO, et samarbejde mellem Kommunen, Erhvervscentret, Uddannelsescentret og lokale energiselskaber igangsættes. Her tilbydes gratis energitjek til udvalgte virksomheder. Indsats 3: Energiselskaberne vil fortsat fokusere på at købe lokale energibesparelser og medvirke til fremme af energieffektiviseringer. Indsats 4: Vi vil sammen arbejde for en afgiftsstruktur og demonstrationsprojekter, der fremmer fleksible forbrug. Indsats 5: Vi vil via netværksskabelse inspirere, vidensdele og fremme energiledelse blandt virksomheder, især inden for Fremstilling og Landbrug. Indsats 6: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tema 2, Fremstilling og Landbrug. Energirådet har valgt energirådsmedlem og erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Ringkøbing Fjord som gruppens tovholder. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med Energisekretariatet samarbejder med GRO der er et samarbejde mellem Erhvervsrådet, Uddannelsescentret og RKSK. GRO = Grøn Ressource Optimering. Er igangsat. Ja, det vil energiselskaberne under de nuværende rammebetingelser. Regeringens seneste energi-udspil kan dog ændre på dette. Behovet for en ny afgiftsstruktur er nævnt på møde med Energiministeren. Ringkøbing Fjernvarme og Solid Energy samarbejder om en gasvarmepumpe. Indsats indgår delvist i projekt GRO Energigruppe er ikke oprettet. Der er dog oprettet en styregruppe i tilknytning til GRO

4 4 Erhvervsrådet, forsyningsselskaber, Vestjysk Landboforening, Vestjysk Lederforum, Energistyrelsen, universiteter, vidensinstitutioner og private virksomheder med flere. Dokumentation Energiregnskabet for 2015, ventes klar ca. marts 2017 Tema 3: Transport Målsætning 1: Mindre energiforbrug til vejtransport 10 pct. reduktion i energiforbrug til vejtransport. Energiforbruget reduceres med 177 TJ/år parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med private virksomheder, forsyningsselskaber, Midttrafik, ESØ, HMN, Teknologisk Institut, lokale bilforretninger, delbilskoncepter som Byensbil.dk med flere. Indsats 2: Vi vil synliggøre og fremme grøn transport, bl.a. ved køb af elbiler og samarbejde om etablering af infrastruktur til grøn transport. Samt i samråd med Midttrafik at undersøge såvel teknologiske og økonomiske muligheder for grøn offentlig transport Indsats 3: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tema 3, Transport. Input fra aktørworkshop medtages i Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Indsats søges integreret i COBEN Indsats søges integreret i COBEN Der er ikke etableret et konkret samarbejde med Midttrafik Energiarbejdsgruppe 3 er under etablering. Der er udsendt invitation til frivillige. gruppens arbejde. Dokumentation Energiregnskabet for 2015, ventes klar ca. marts 2017

5 5 Tema 4: Fjernvarme Målsætning 1: Mere vedvarende energi i fjernvarmen. Øges fra 40 pct. til 60 pct. vedvarende energi i fjernvarmen. parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med fjernvarmeværker, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, forsyningsvirksomheder, HMN, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, nabokommuner, Landdistriktsrådet, sogneforeninger og private virksomheder med flere. Indsats 2: Der udarbejdes en strategisk fjernvarmestruktur af kommunens planafdeling. Plan er ansvarlig med sparring fra Energisekretariatet og Energirådet. Indsats 3: Energirådet har valgt fjernvarmens medlem i Energirådet, direktør for Ringkøbing Fjernvarme som sin tovholder på dette politikområde. Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts En opgørelse fra PLAN medio 2016 viser, at fjernvarmeværkerne i Ringkøbing- Skjern Kommune har opnået en VE-andel på 50,0 pct. Vi er altså godt på vej mod de 60 pct. Energisekretariatet samarbejder med Ålborg Universitet og andre videns-organisationer gennem 4DH, dvs. 4. Generations Fjernvarme. Der er udarbejdet et udkast til en varmeplan for Kommunens fjernvarmeværker som anbefales godkendt i TMU og ØEU. Energirådet ønsker udarbejdet plan for Energiforsyningsstruktur på varmeområdet. Energigruppe 4 er oprettet forankret i PLAN og med deltagelse af to fjernvarmeværker og Energisekretariatet. Dokumentation Energiregnskabet for 2015, ventes klar ca. marts 2017 Tema 5: Individuel opvarmning Målsætning 1: Skift fra oliefyr til vedvarende energi. 2/3 af de inviduelle oliekedler skifter til vedvarende energi. parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med LAG, RAH, Energitjenesten, HusetsEnergi.dk, Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Indsats søges integreret i COBEN

6 6 fjernvarmeværker, Landdistriktsrådet, sogneforeninger, lokale medier og private virksomheder med flere. Indsats 2: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tema 5, Individuel opvarmning. Indsats 3: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter der sikre ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i Energigruppe 1 er oprettet og tager sig af både tema 1 og 5 Ok. Energigruppe 1 er oprettet med Henning Donslund som tovholder. Energigruppe 1 og COBEN koordineres gruppens arbejde. Dokumentation Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Tema 6: Vindkraft Målsætning 1: Nye vindmøller. Vindkraft øges til en årlig elproduktion på ca TJ/år, hvilket svarer til ca. 2,4 gange det eksisterende elforbrug. Indsats 1: Energirådet har valgt Energirådets Formand og Næstformand som tovholdere til at sikre indsats 6, Vindkraft. Det skal ske i tæt samarbejde med Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Indsats 2: Der afsættes nødvendige ressourcer til vindmøllesagsbehandling inden for den eksisterende normering. Indsats 3: Lokalt ejerskab vægtes højt Indsats 4: Vi vil fremme kystnære havvindmøller i Vesterhav Syd. Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Konklusionen er, at den eksisterende vindmølleplanlægning alene for land-vindmøller, fortsat indeholder tilstrækkeligt potentiale til at kunne opstille nye ca. 175 MW vindmøller, mens ca. 25 MW tages ned frem mod år 2020, så den samlede energiproduktion fra vindkraft bliver Tera Joule. Hvis et af de store vindmølleområder ikke realiseres vil delmålet fra vindkraft blive udfordret. Løbende implementering Gennemført Gennem vindmøllesagsbehandling bliver ansøger bedt om at forholde sig til de 6 kriterier. Lokalt ejerskab er også et gennemgående tema ved borgermøder og hos interessenter. Lokalt arbejder RKSK for de kystnære havvindmøller ved Vesterhav Syd, mens regeringen arbejder imod.

7 7 Dokumentation Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Tema 7: Solceller Målsætning 1: Nye solcelleanlæg. 3 planlagte markanlæg med solceller gennemføres, så el fra solceller dækker godt 5 pct. af kommunens samlede elforbrug. parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med solcellevirksomheder, lodsejere, Energinet.dk, RAH og andre private virksomheder med flere. Indsats 2: Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tema 7, Solceller, dvs. de tre markbaserede solcelleanlæg. Indsats 3: Skulle et af de tre godkendte markbaserede solcelleanlæg ikke blive etableret arbejder gruppen for at etablere andre solcelleanlæg med samme eller større energiproduktion. Indsats 4: Gruppen følger prisudviklingen på solceller, fremmer igangsætning af nye solcelleanlæg, gerne med stort lokalt ejerskab og evt. i forhold til andelstanken. Indsats 5: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Af de tre godkendte markanlæg er ca. 1½ gennemført Der er endnu ikke etableret konkrete samarbejdsprojekter til fremme af flere solcelleanlæg. Energigruppe 7 er ikke oprettet. Solcelleanlæg koordineres sammen med vindmølleranlæg i en arbejdsgruppe etableret mellem elforsyningsselskaber, Plan og Energisekretariatet. Der mangler etableret ca. 1½ de store markbasserede solcelleanlæg. Prisen på solceller er faldende og kan i nogle tilfælde tæt på ækvator prismæssigt konkurrere med vindkraft. Energigruppe 7 er ikke etableret. gruppens arbejde. Dokumentation Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Tema 8: Lokal biomasseproduktion

8 8 Målsætning 1: Mere produktion af lokal biomasse. Mere produktion af lokal biomasse ønskes. Det vurderes, at kunne bidrage ganske lidt inden 2020, men mere i årene efter. parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. organisationer og virksomheder inden for landbrug, skovbrug og miljø. Indsats 2: Det søges undersøgt i hvilket omfang husholdningsaffald er relevant i forhold til energiproduktion. Indsats 3: Det søges undersøgt i hvilket omfang restprodukter/bioøkonomi er interessant. Indsats 4: Det søges undersøgt i hvilket omfang restprodukter/bioøkonomi er interessant. Indsats 5: Biomasse kan omdannes til energi. Det søges undersøgt hvilke andre produkter der kan skabes ud af biomasse og der udarbejdes et idékatalog til hvordan. Indsats 6: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Der oprettes en arbejdsgruppe og udpeges en tovholder til at sikre målene i indsats 8, Lokal Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Der er udarbejdet en foreløbig interessentliste med personer og virksomheder relevant for øget produktion af biomasse. Energigruppe 8 er ikke oprettet. Er ikke undersøgt Er ikke undersøgt Er ikke undersøgt Energigruppe 8 er ikke oprettet. biomasseproduktion. Dokumentation Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017

9 9 Tema 9: Biogas Målsætning 1: Årlig biogasproduktion på ca TJ/år parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. Viftrup Biogas, Combigas, Bioenergivest, Arla, HMN, fjernvarmeværker, landboforeninger, ESØ og private virksomheder m.fl. Indsats 2: Der oprettes en dialogog erfa-gruppe og udpeges en indsats 9, Biogas. Indsats 3: Energirådet har valgt direktør for Viftrup Biogas, tidligere medlem af Energirådet, som tovholder for dialog- og erfagruppen. Indsats 4: Der afsættes nødvendige ressourcer til sagsbehandling inden for den eksisterende normering. Indsats 5: Det undersøges i hvilket omfang organisk dagrenovation er relevant i forhold til biogas. Indsats 6: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at vidensdele understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. Input fra aktørworkshop medtages i gruppens arbejde. Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts Eksisterende biogasanlæg: 64 TJ/år Biogasanlæg under opbygning: 765TJ/år Biogasanlæg under planlægning: 370 TJ/år Opføres disse anlæg er indsatsen på Biogas rigtig godt på vej, idet der så kun mangler kapacitet på ca. 31 TJ/år Der er etableret tæt kontakt til flere af de nævnte parter. Der er ikke oprettet en dialog- og erfa-gruppe. Knud Christensen er villig til at stille sig til rådighed for gruppens arbejde. Gennemført. Er ikke undersøgt. Energigruppe 9 er ikke oprettet. Dokumentation Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Tema 10: Kommunens bidrag til Energi2020 Målsætning 1: At alle relevante afdelinger i Energiregnskabet for 2015 ventes klar ca. marts 2017 Kommunen bidrager med

10 10 energioptimering og fremme af Energy2020 Indsats 1: Kommunen vil sikre mere bæredygtighed og vedvarende energi via sine indkøb, prioriteringer, handlinger, projekter og politikker. Indsats 2: Kommunen vil langsigtet energirenovere sine bygning med fokus på energieffektive bygninger og lavt energiforbrug i nye bygninger, hvortil der i fire år er afsat 10. mio. kr. per år. Og der udarbejdes mål i overensstemmelse med Covenant of Mayors. Indsats 3: Kommunen vil medvirke til at fremme grøn transport og grøn infrastruktur. Indsats 4: Kommunen vil efterspørge grønne løsninger og der igennem fremme iværksætteri. Det kan f.eks. ske via OPI projekter. Indsats 5: Via projekttilgang søges Energi2020 forankret i de enkelte afdelinger. Indsats 6: Borgmesteren underskriver aftalen Compact of Mayors Dokumentation Der er vedtaget en ny indkøbspolitik med mere fokus på miljø og bæredygtighed. Der vil dog være behov for værktøjer som kan håndtere disse nye kriterier. Der er etableret kontakt mellem Energisekretariatet og RKSK- Ejendomme med henblik på at afklare mål i overensstemmelse med forpligtigelserne i Covenant of Mayors. Sundhed & Omsorg har leaset 6 elbiler til hjemmeplejen. To i hver af byerne Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Der er vedtaget en ny Indkøbspolitik med øget fokus på bæredygtighed. Det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang det vil kunne fremme iværksætteri. Der er afholdt møde med RKSK-Ejendomme, er ellers som sådan ikke bredt igangsat, men kunne tænkes gjort via fagchefmøder. OK. Borgmesteren har underskrevet aftalen Compact of Mayors. Tema 11: Kommunikation og formidling af Energi2020 Målsætning 1: At Energi2020 synliggøres, kommunikeres og formidles lokalt, nationalt og lokalt. Indsats 1: Energisekretariatet koordinerer, kommunikerer og formidler Energi2020. Indsats 2: Vi vil inspirerer og vejlede borgere og virksomheder Indsats 3: Vi vil fremme vedvarende energiløsninger til gavn for borgere og virksomheder. Ok, skal fortsættes. Energi2020 formidles også gennem projektet EnergiSafari, som kommunen deltager i. Ok, og vil forstærkes gennem COBEN. Ok, og vil forstærkes gennem COBEN og GRO

11 11 Indsats 4: Vi vil skabe aktørnetværk og indgå strategiske parter. Indsats 5: F.eks. samarbejde med borgere, virksomheder, organisationer, skole- og kulturområdet, ildsjæle m.fl., og lade gode ideer sprede sig som ringe i vand Indsats 6: Vi vil indhente ekspertviden og anvende den lokalt. Indsats 7: Vi gør brug af f.eks. apps, hjemmesider, ny It, simuleringsværktøjer, robot, drone m.m. Indsats 8: Vi vil medvirke i og igangsætte nye projekter i det omfang ressourcerne tillader. Indsats 9: Vi vil udarbejde Strategisk Energiplan og følge op på Energiregnskabet. Indsats 10: Vi vil arbejde for at skabe flere lokale ambassadører for bæredygtighed. Vi vil arbejde med design f.eks. inden for oplevelser, processer, organisationer, samarbejder, samskabelse og produkter m.m. Indsats 11: Repræsentanter fra Energiråd og Energisekretariat vil deltage i udvalgte konferencer og arrangementer i ind- og udland, til inspiration og for at trække ny viden ind i Energirådet. F.eks. møder som COP21 med flere Dokumentation Delvist ok, idet der er oprettet nogle af de ønskede energigrupper. Energirådet prioriterer at ikke alle grupper oprettet nu her. Ok, idet der er udarbejdet skoleopgaver til indskoling, mellemskole, udskoling og ungdomsuddannelse via Cesso.dk Samt samarbejde med Teatret OM i Ur Nat. Ok, skal fortsættes Delvist ok Ok, solvarmeparabol, landsbyenergi og meget mere. Ok. Søges integreret i COBEN Delvist Ok, vil kunne forstærkes i COBEN. Tema 12: Grøn iværksætteri og erhvervsvækst Mål 12: At skabe Grøn iværksætteri, vækst og beskæftigelse. Indsats 1: Forankret i Energirådet Energigruppe 12 er ikke oprettet. Gro-projektet har dog fokus herpå. og i samarbejde med Erhvervscentret søges etableret

12 12 en energigruppe der har fokus på grøn vækst, så iværksætteri, vækst og beskæftigelse fremmes. Indsats 2: Gruppen har til opgave i tæt samarbejde med relevante parter at understøtte, udvikle og gennemføre projekter, der sikre ovenstående mål. Indsats 3: Det kan f.eks. ske via workshops med fokus på nye idéer inden for smart forbrug, Smart Net og It, transport, deleøkonomi, cirkulær-økonomi og nye anvendelser af biomasse, samt ved at forbinde små og store investorer med lokale iværksættere. Dokumentation Energisekretariatet har via oplæg og netværk etableret samarbejde med en iværksætter om solvarme og en virksomhed om landsbyvarme. Søges integreret i COBEN, men bør også foregå i andet regi. Tema 13: Energiturisme Målsætning 1: At inspirere til grøn omstilling, samt skabe lokal vækst til gavn for virksomheder og beskræftigelse. parter for at sikre ovenstående mål. F.eks. i samarbejder med andre kommuner, Udenrigsministeriet, Turismen, State of Green, inden og udenlandske private virksomheder og vidensinstitutioner, lokale ambassadører, KRAFT, Innovest, Kultur-, Natur- og Fritidsområdet, samt ildsjæle m.fl. Indsats 2: Via Apps, hjemmesider og andre værktøjer at synliggøre de mange lokale energikompetencer og med emne-pakketure tiltrække erhvervsbesøgende med flere. Indsats 3: F.eks. organisere og uddanne energi-guider til at koordinere erhvervsbesøg. Indsats 4: F.eks. skabe kontakt til udenlandske samarbejdspartnere, Ok, idet Energisekretariatet har indledt samarbejde med Skive, Århus, Samsø og Horsens kommuner i projekt Energisafari.dk Energirådet og administrationen anbefaler at ØEU tildeler kr. til det videre samarbejder i Energisafari.dk. Energisekretariatet samarbejder også med State of Green, NaturKRAFT samt lokale virksomheder inden for energibranchen. Ok, søges forstærket via Energisafari.dk Søges integreret i Energisafari.dk Ok, del via oplæg på japansk universitet. Via japansk kontakt, Takai, er idé for Summer Camp udviklet.

13 13 ambassader og universiteter med henblik på at skabe energibesøg og evt. Summer Camps med fokus på energi og bæredygtighed. Indsats 5: F.eks. vise Know-how og Show-how med effektive energiløsninger. Indsats 6: Der søges oprettet en arbejdsgruppe og udpeget en indsats 13, Energiturisme. Dokumentation Videnkoordinator har videreudviklet og gennemført konceptet, så der nu etableres Summer Universitet for Hokeido og Århus Universiteter i Søges integreret i Energisafari.dk Energisafari.dk mangler at blive forankret lokalt i RKSK. Det kan ske via personer med stort netværk til virksomheder.

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Strategisk Energiplan 1 Energi 2020 - Strategi

Strategisk Energiplan 1 Energi 2020 - Strategi Strategisk Energiplan 1 Energi 2020 - Strategi Borgmester Iver Enevoldsen Ringkøbing-Skjern Kommune Formand for Energirådet Peder Sørensen I Danmarks geografisk største kommune er vi rige på natur. Det

Læs mere

21. maj 2013. Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune

21. maj 2013. Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune 21. maj 2013 Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Energi2020,

Læs mere

25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune

25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune 25. september 2014, DET 64. DANSKE BYPLANMØDE Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune Henning Donslund, projekt- og sekretariatsleder, Energisekretariatet Strategisk Energiplanlægning

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Strategi for fjernvarme i Ringkøbing-Skjern Kommune - Indsats 4 - Fjernvarme i Energi 2020-strategien

Strategi for fjernvarme i Ringkøbing-Skjern Kommune - Indsats 4 - Fjernvarme i Energi 2020-strategien Strategi for fjernvarme i Ringkøbing-Skjern Kommune - Indsats 4 - Fjernvarme i Energi 2020-strategien 2015-2018 www.rksk.dk Indhold 1. Læsevejledning 4 2. Forord 5 3. Målsætninger for varmeforsyningen

Læs mere

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen. Fællesmøde 28. oktober 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Foreløbig strategi for vindkraft og biogas Vestgruppen 1 Vindkraft 2 Vindkraft i et scenarie for 100 % vedvarende energi i Danmark 3 6 gange så meget el fra vindkraft Hvor meget på land? Energistyrelsen

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hos Dansk Fjernvarme, Temamøde om Landsbynærvarme, 25. marts 2014 Barrierer og hvordan kommer man i gang Henning Donslund, Leder af

Hos Dansk Fjernvarme, Temamøde om Landsbynærvarme, 25. marts 2014 Barrierer og hvordan kommer man i gang Henning Donslund, Leder af Hos Dansk Fjernvarme, Temamøde om Landsbynærvarme, 25. marts 2014 Barrierer og hvordan kommer man i gang Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune Barrierer

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Vindkraft. Fælles mål. Strategi

Vindkraft. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi for vindkraft Vindkraft Fælles mål I 2035 er de eksisterende landvindmøller nedtaget og erstattet af ca. 750 moderne møller på over 100 meters højde. Møllerne placeres så vidt muligt

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen. To dages seminar 24 25. marts 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Forslag til handlinger Jørgen Lindgaard Olesen 1 Resultat: 1. Aktiv vindmølleplanlægning Vi når vores mål med 750 møller og tre gange så meget el vindkraft som i dag. Hvad gør vi: Kommuner angiver lokale

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Strategi for vindkraft og biogas - Vestgruppen. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen

Strategi for vindkraft og biogas - Vestgruppen. Biomassestrategi Vest gruppen 21. Januar 2015 Jørgen Lindgaard Olesen Strategi for vindkraft og biogas - Vestgruppen 1 Vindkraft 2 Hvad sparer vi danske elforbrugerefor? 1,5 2 mia. sparet med vestgruppens plan! Kilde: Energinet.dk jan. 2015, forventede 2030 priser Total

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Politisk forankring. Klima- og Energiråd Tværgående indsats Energi i skolen

Politisk forankring. Klima- og Energiråd Tværgående indsats Energi i skolen Politisk forankring Klima- og Energiråd Tværgående indsats Energi i skolen Fremtidens fjernvarmeforsyning Nye byområder med fjernvarme Fleksibelt brændselsforbrug og lave priser Flex City 2: Horsens Hedensted

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten.

Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 31.7.2014 Borgmesterpagten er underskrevet - hvad nu? Hedensted Kommune har den 30. oktober 2013 tilsluttet sig Borgmesterpagten. Kort efter

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen. Seminar midt.energistrategi marts 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Ønsker til folketinget Jørgen Lindgaard Olesen 1 Ønsker til folketinget 1. Strategisk energiplanlægning 2. Fjernvarme 3. Vindkraft 4. Biogas 5. Biomasse 6. Energieffektivisering og transport 2 Strategisk

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN

Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune TEKNISK FORVALTNING PLANAFDELINGEN Vindmølleplanlægning i Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets vedvarende energipris Den Europæiske Solpris 1982 1984 1991 1992 1997 2001 2005 2007 Nordisk Folkecenter

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

ManagEnergy 18-03-2014

ManagEnergy 18-03-2014 ManagEnergy 18-03-2014 1 Nationale målsætninger 2020: Halvdelen af vores elforbrug dækkes af vind 2030: Kul udfases fra de centrale kraftværker 2035: El- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen

Basisfremskrivning Gå-hjem-møde i Energistyrelsen Basisfremskrivning 2014 Gå-hjem-møde i Energistyrelsen 31.10.2014 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvilke forudsætninger indgår? Politiske tiltag Priser Modelsetup Hvad blev resultaterne? Endeligt

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Fra klimasnak til handling!

Fra klimasnak til handling! Fra klimasnak til handling! Per Alex Sørensen pas@planenergi.dk DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Why is it always me? DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Metoden Brændsel: Kul Olie Halm Træ Affald Vind Sol Vandkraft..

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund.

Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening ønsker med en bæredygtighedspolitik at levere et tydeligt bidrag til den grønne omstilling af det danske samfund. Himmerland Boligforening anerkender sin del af det samfundsmæssige

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere