Aktieprospekt. Ringkøbing Håndbold A/S I.C.Christensens Allé 1, 6950 Ringkøbing. Tegningsprospekt aktieudvidelse Ringkøbing Håndbold A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieprospekt. Ringkøbing Håndbold A/S I.C.Christensens Allé 1, 6950 Ringkøbing. Tegningsprospekt aktieudvidelse Ringkøbing Håndbold A/S"

Transkript

1 Ringkøbing, den 28. september 2016 Tegningsprospekt aktieudvidelse Ringkøbing Håndbold A/S Aktieprospekt Ringkøbing Håndbold A/S 1

2 Indholdsfortegnelse: Ansvarlig for prospektet side 3 Aktieemissionen i korte træk side 4 Ringkøbing Håndbold A/S side 5-6 Budgetter og regnskaber side 7 Aktieudbudsforhold side 8-9 Tegningsbetingelser side 10 Afgivelse af ordre side 11 Vedtægter side

3 Ansvarlige for prospektet Bestyrelsen for Ringkøbing Håndbold A/S, CVR. nr erklærer, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og at prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er tilknyttet til de værdipapirer, der udbydes offentligheden. Initiativtagere: Lars Ørgaard Buhl, Østervang 4, 6950 Ringkøbing (Formand Ringkøbing Håndbold A/S) Søren Ingemann Hansen, Majsmarken 16, 6950 Ringkøbing (Næstformand RH) Dorthe Marie Siersbæk, Oldagerparken 21, 6900 Skjern (Bestyrelsesmedlem RH) Carl Olav Birk Jensen, Bogfinkevej 7, 6950 Ringkøbing (Bestyrelsesmedlem RH) Henrik Mathiesen, Jernaldervej 5, 6950 Ringkøbing (Bestyrelsesmedlem og direktør RH) Søren Søe Plougsgaard, Isagervej 6, 6950 Ringkøbing (Bestyrelsesmedlem RH) Tommy Ulrich, Hirsemarken 9, 6950 Ringkøbing (Bestyrelsesmedlem RH) Torben Nielsen, Kirkebakken 12, 6950 Ringkøbing (Formand for Rindum Sogne- og Ungdomsforening - Moderklubben) Advokat Jens Erik Pedersen, Fjord Alle 31, 6950 Ringkøbing (Advokatfirmaet Thorninger) 3

4 Aktieemissionen i korte træk Tegningssted vestjyskbank, Torvet 2, 6950 Ringkøbing Tlf se også - tegning kan også ske i vestjyskbank s filialer. Tegningsperiode Mandag den 3. oktober 2016 kl til og med torsdag den 31. marts 2017 kl Stk. størrelse/kurs Der kan tegnes B-aktier. B-aktiernes stk. størrelse er nominelt 500 kr. Aktierne udbydes til fast kurs på 200 pr. aktie, hvilket svarer til en anskaffelsespris på kr. pr. aktie. Provenu og omkostninger Emissionens nettoprovenu forventes at blive mellem kr og kr Dersom emissionen skal gennemføres skal der minimum tegnes B-aktier for ikke under nominelt kr svarende til et provenu på ikke under kr Omkostningen ved emissionen forventes ikke at overstige kr Udstedelsens formål Ringkøbing Håndbold A/S ønsker det økonomiske grundlag styrket, så egenkapitalen får en størrelse, der også fremadrettet kan leve op til DHF s økonomiske krav til tegning af spillerkontrakter. Samtidig sikrer en stærk økonomi, at Ringkøbing Håndbold kan udnytte de muligheder, der byder sig på spillermarkedet, bedst muligt og tilmed sikre, at klubben ikke er sårbar overfor uforudsete hændelser. Selskabet bygger forsat på grundprincippet om, at økonomi går forud for sport og, at driftsresultatet skal være positivt. Aktionærfordele Aktionærer, der tegner aktier for nominelt kr eller mere får ret til, at anvende et lyserødt Ringkøbing Håndbold hjertelogo med et stort A, ligesom logoet anvendes sammen med firmalogo på aktionærtavle eller skærm i Green Sportsarena. Alle aktionærer anføres på Ringkøbing Håndbolds hjemmeside. Deltagelse i generalforsamling med forhåndsinformation om økonomi, sport m.m. Til aktien er knyttet ret til udbytte. 4

5 Ringkøbing Håndbold Historie Ringkøbing Håndbold ApS blev stiftet 31. maj 2007 og overtog en licens til et 1. divisionshold. Efter at holdet overlevede første sæson i 1. division, har holdet frem til sæsonen 2012/13 ligget i toppen af 1. division medens Ringkøbing Håndbold blev udviklet både sportsligt og organisatorisk. Siden sæsonen 2013/14 har holdet etableret sig i dameligaen dog i den nederste halvdel af ligaen. Økonomisk startede Ringkøbing Håndbold ApS ud med en kapital fra Rindum SU på kr , der året efter blev forhøjet til kr Ringkøbing Håndbold ApS har lagt vægt på, at økonomi går forud for sport, hvorfor det også er lykkedes, at oparbejde kapitalen, således at denne efter sæsonen 2015/16 udgjorde kr Dog har de senere år økonomisk været vanskelige, hvorfor selskabet i 2014/15 og 2015/16 har realiseret mindre underskud på henholdsvis kr og kr Ejeren Rindum SU har efter den ordinære generalforsamling den 19. september 2016 indskudt kontant kr og har omdannet Ringkøbing Håndbold ApS til et aktieselskab med navnet Ringkøbing Håndbold A/S. Mål Klubbens målsætning for de kommende år er at videreudvikle håndboldkulturen i Ringkøbing og at etablere holdet i dameligaen, med en målsætning om top 6 og deltagelse i en europæisk håndboldturnering inden Hjemmebanen er renoveret med bedre tilskuerfaciliteter og mulighed for TV-kampe til sæsonen 2016/2017, hvorfor målsætningen er flere tilskuere, endnu bedre stemning til hjemmekampene, flere TV-kampe og øget værdi til hjemmepublikum, kommunen og sponsorerne. Samarbejdet med moderklubben Rindum SU forsættes og udbygges. På ungdomssiden foregår talentudviklingen i RSU regi. Grundlag I forbindelse med stiftelsen af Ringkøbing Håndbold ApS blev der indgået en samarbejdsaftale med Skjern Håndbold, der indebar, at licensen til at spille i divisionsrækkerne for damer blev overdraget til Ringkøbing Håndbold. 5

6 Ringkøbing Håndbold har et særdeles godt og bredt samarbejde med såvel erhvervslivet, som med Ringkøbing-Skjern Kommune, uddannelsesinstitutioner og ikke at forglemme vore mange trofaste tilskuere herunder vores fanklub og Banditterne, som udfører et kæmpearbejde hen over sæsonen. Alle er en væsentlig del af og en forudsætning for virksomheden Ringkøbing Håndbold. Opbakningen og det frivillige arbejde er en af hjørnestenene i Ringkøbing Håndbold. Sporten og Erhvervslivet Med Vestjysk Bank i spidsen som hovedsponsor består sponsorerne p.t. af 120 virksomheder, der er fundamentet i bestræbelserne på at skabe de økonomiske forudsætninger for at udvikle virksomheden og den sportslige succes. Ringkøbing Håndbolds deltagelse i Dameligaen har været med til at sætte Ringkøbing- Skjern Kommune på landkortet til glæde og gavn for indbyggere og virksomheder. Med den store eksponering og medieinteresse, der er om netop håndbold, kan hele byen profilere sig via Ringkøbing Håndbold. Fremtiden Ringkøbing Håndbold A/S drives af en professionel bestyrelse efter sunde forretningsmæssige principper, hvor målet er at sikre overskud på driften til gavn for klubbens sportslige udvikling. Holdet Spillertruppen består p.t. af 16 spillere, hvoraf 14 er på kontrakt med klubben. Truppen er en god blanding af erfarne spillere og unge lovende spillere. Spillerne på kontrakt er deltidsprofessionelle og er enten under uddannelse eller arbejder i det private erhvervsliv ved siden af håndbolden. I cheftræner Lars Rasmussen har holdet en både karismatisk og særdeles kompetent træner, som har en god evne til at få holdet til at fungere som en enhed og ved siden af udvikle de unge talenter i deres bestræbelser på at blive etablerede ligaspillere. Henrik Mathiesen fungerer som ulønnet direktør i selskabet. Ringkøbing Håndbold A/S har ansat Peter Josephsen, som projekt- og eventchef, og herudover er Lars Buhl tilknyttet som ansvarlig for salg og sponsorer. Alle spillerkontrakter er indgået i overensstemmelse med Dansk Håndboldforbunds standardkontrakter. 6

7 Budgetter og regnskaber Tusinde kroner Regnskab 2015/2016 Budget 2016/2017 (Ringkøbing Håndbold A/S) (Indtægter) Sponsorindtægter Øvrige indtægter, events, TVrettigheder m.m (udgifter) Lønudgifter spillere og øvrig personale Øvrige udgifter Resultat Egenkapital 30/ Omdannelse til aktieselskab den 19. september 2016 Kapitalindskud fra Rindum SU Egenkapital 30/ Estimeret egenkapital 30/ Ved provenu på kr ved kapitaludvidelsen Tallene under regnskab 2015/2016 er hovedtal for regnskabsåret 2015/2016. Regnskabet er offentliggjort og vedlægges. 7

8 Aktieudbudsforhold Aktiestørrelse og antal B-aktiernes pålydende værdi er på kr. 500 og der udstedes mellem 250 og stk. Stemmeret B-aktier har ingen stemmeret. Alle stemmer er placeret hos de A-aktier, der ejes af Rindum SU. Omsættelighed Ingen aktie har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. B-aktierne er omsætningspapirer. B-aktier har ingen fortegningsret. I øvrigt gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. A-aktionæren har fortrinsret til tegning af A-aktier. A-aktionæren har ikke fortrinsret til tegning af B-aktier. Betaling Betaling for aktierne er senest 6. april Der udstedes ikke aktiebreve. Der er rådighed over aktierne den 10. april Udbytte Aktierne giver ret til udbytte for regnskabsåret 2016/17. Skat Ved udbetaling af udbytte skal betales udbytteskat. Navn og hjemsted Ringkøbing Håndbold A/S, CVR.nr er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune og har adressen Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing. Stiftelsesdato og ejerforhold Ringkøbing Håndbold ApS blev stiftet og 19. september 2016 omdannet til et aktieselskab. Selskabet ejes 100% af Rindum Sogne- og Ungdomsforening, CVR-nr Selskabsform Selskabet er et aktieselskab og er omfattet af Selskabsloven. Formål Selskabets formål er at afvikle håndbold på eliteplan. 8

9 Offentlig registrering Aktieemissionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen, når aktiekapitalen er indbetalt og forhøjelsen gennemført ved afholdelse af generalforsamling i selskabet. Kapital og klasser Aktiekapitalen udgør min kr. og der er to aktieklasser. A-aktier og B-aktier. B-aktier har ikke stemmeret. Kendetegn Aktierne navnenoteres i selskabets ejerbog. Emissionens formål Ringkøbing Håndbold A/S ønsker det økonomiske grundlag styrket. Vi ønsker, at egenkapitalen får en størrelse, der også fremadrettet kan leve op til DHF s økonomiske krav til tegning af spillerkontrakter. En stærk økonomi gør endvidere, at Ringkøbing Håndbold kan udnytte de muligheder, der byder sig på spillermarkedet og samtidig sikre, at klubben ikke er sårbar overfor uforudsete hændelser. Regnskab Der foreligger årsregnskaber for 2007/08 til og med 2015/16. Regnskabsår 1. juli 30. juni. Udvikling Siden beslutningen om emissionen i Ringkøbing Håndbold A/S er der ikke sket hændelser, som vil have væsentlig betydning for den forventede udvikling. Der vedlægges erklæring fra selskabets revisor. Revision Selskabets revisor er Partner Revision, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Birkmosevej 20A, 6950 Ringkøbing, Statsautoriseret revisor Søren H. Andersen. Vederlag Der ydes ikke vederlag til bestyrelse og direktion i forbindelse med selskabets udbud af aktier. Prospektet kan rekvireres hos vestjyskbank, Torvet 2, 6950 Ringkøbing, Tlf I øvrigt kan prospektet downloades på følgende web-site: Eller rekvireres via 9

10 Tegningsbetingelser Udbudsperioden Aktierne udbydes i perioden mandag den 3. oktober 2016 kl. 10,00 til torsdag den 31. marts 2017 kl. 16,00. Aktieudbuddet Der udbydes op til 2500 stk. aktier a kr. 500 svarende til nominelt kr I tilfælde af overtegning sker der forholdsmæssig fordeling af alle indgivne ordrer over 100 stk. Alle aktionærer som har afgivet ordre på op til 100 stk. vil således blive tildelt fuldt antal aktier i henhold til afgivne tegningsordrer, hvis dette er muligt. Sker der overtegning alene på baggrund af indkomne ordrer under 100 stk., vil der ske forholdsmæssig tildeling mellem alle afgivne ordrer dog således at ordrer over 100 stk. maksimalt tæller med for 100 stk. i denne fordelingsnøgle. Udbudskurs Aktien udbydes til kurs 200, franko. Franko betyder at aktien kan købes uden handelsomkostninger. Betaling Betaling for aktierne er senest den 6. april Der udstedes ikke ejerbreve. Gennemføres aktieudvidelsen ikke, tilbagebetales de til køb af aktier indbetalte beløb. Navnenotering De nye aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Minimumstegning Det er en betingelse for gennemførelsen af B-aktieudvidelsens gennemførelse, at der tegnes minimum 250 aktier svarende til et minimumsprovenu på kr Tilbagekaldelse af udbud Såfremt der indtræder begivenheder, eller i tilfælde af helt ekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter selskabets opfattelse gør gennemførelse af udbuddet utilrådeligt, kan selskabet tilbagekalde udbuddet indtil udbudsperiodens afslutning den 31. marts 2017 kl. 16,00. Prospekt Der henvises til nærværende prospekt om Ringkøbing Håndbold A/S 10

11 Afgivelse af ordre På vilkår som anført i prospektet afgiver jeg/vi ordre om køb af aktier i Ringkøbing Håndbold A/S, CVR.nr Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af ønskede/tildelte aktier til den fastsatte udbudskurs. Antal aktier á nominelt kr. 500 til kurs 200 svarende til kr pr aktie. Eller modværdi kr. Oplysninger om køber CPR/CVR nr.: Navn: Oplysning om betalingen Der udstedes ikke fysiske aktiebreve. Ejerskabet noteres alene i selskabets ejerbog Kunde i vestjyskbank beløbet hæves på konto nr.: Adresse: Ikke kunde i vestjyskbank. Kontoførende pengeinstituts navn og adresse: Post nr. og by: Beløbet overføres til Reg.nr konto nr med angivelse af indbetalerens navn Telefon: Dato: Undertegnede erklærer sig herved indforstået med, at afgivelsen af denne bindende tegningsordre er underlagt de i salgsmaterialet anførte vilkår og betingelser, og at ovennævnte købsoplysninger videregives til ejerbogsfører. Underskrift/firmastempel 11

12 VEDTÆGTER for Ringkøbing Håndbold A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Ringkøbing Håndbold A/S. Selskabets binavn er Ringkøbing DH A/S (Ringkøbing Håndbold A/S). Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. 2 Selskabets formål er afvikling af håndbold på eliteplan. Selskabets kapital 3 Selskabets kapital er kr. xxx.000,00 - skriver xxxxxxxtitusinde kroner 00/100 - fordelt i 1000 A aktier a kr. 500,00 og xxx B aktier a kr. 500,00. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt. Tegningen af aktiekapitaludvidelsen sker ved kontant indbetaling. Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen. Ved en forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til ovenstående bemyndigelse har B-aktionærer ingen fortegningsret. 12

13 Nye B-aktier skal være omsætningspapirer, som skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. B-aktier har ingen stemmeret. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder i selskabet som de øvrige aktier inden for hver sin aktieklasse. Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til ovenstående bemyndigelse fastsætter bestyrelsen bortset fra overstående specielt nævnte forhold de nærmere vilkår herfor og foretager de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegning og indbetaling af udvidelse af aktiekapitalen har fundet sted. A-aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. A-aktier er ikke omsætningspapirer. A-aktier ejes af: Rindum Sogne- og Ungdomsforening, CVR-nr A-aktierne har den fulde stemmeret. B-aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. B-aktier er omsætningspapirer. B-aktier har ingen fortegningsret. B-aktier har ingen stemmeret. B-aktierne skal ikke medregnes, hverken ved afgørelser, der kræver simpelt flertal eller kvalificeret flertal. Udover ovenstående har ingen af selskabets aktier særlige rettigheder. Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende regler herom. Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse samt udstedelse af nyt aktiebrev sker for aktionærernes regning. 4 5 For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktierne overdrages. 13

14 Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine aktier indløse. 6 7 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond. Selskabets generalforsamlinger Selskabets generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. Den ordinære generalforsamling afholdes således, at årsrapporten er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages skriftligt varsel med angivelse af dagsorden via annoncering i dagspressen og/eller via selskabets hjemmeside og/eller via mail til de aktionærer, der er noteret i selskabets ejerbog. 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende af en A-aktionær, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen. Forslag fra aktionærernes side må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabets ledelse, spillere, ledere, trænere og andre ansatte er underlagt de for Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende love og reglementer samt trufne beslutninger. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 9 1. Valg af dirigent 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning. 14

15 4. Beslutning om disponering af overskud/underskud. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller A-aktionærer. 8. Eventuelt. 10 På generalforsamlingen giver hver A-aktie på kr. 500,00 een stemme. For så vidt den pågældende aktie erhverves ved overdragelse, skal aktien være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele kapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Generalforsamlingen vælger med simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. Én stemmeberettiget A-aktionær kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede kapital. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Selskabets ledelse Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer og maksimum 7 medlemmer. Foreningen Rindum Sogne- og Ungdomsforening har uanset ejerandel altid ret til at 15

16 udpege minimum 2 af medlemmerne til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges ligeledes for 1 år ad gangen på selskabets ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen holder møder ca. 5 gange om året, eller når det måtte være påkrævet. De på bestyrelsesmøderne behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. 15 Bestyrelsen ansætter en direktion i selskabet bestående af 1-3 medlemmer og fastsætter vilkårene for dennes/disses stilling. 16 Selskabet tegnes af a) en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller b) af den samlede bestyrelse. Regnskab og revision 17 Revision af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen på ubestemt tid valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 18 Selskabets regnskabsår løber fra 1/7 30/06. Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger. 19 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Efter at henlæggelser har fundet sted, udredes eventuelt tantieme til direktionen efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 16

17 Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller inden for den gældende lovgivnings regler til udbytte til kapitalejere. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2017 I bestyrelsen: Lars Ørgaard Buhl Søren Ingemann Hansen Carl Olav Birk Jensen Dorthe Marie Siersbæk Henrik Mathiesen Søren Søe Plougsgaard Tommy Ulrich For Rindum Sogne og Ungdomsforening I bestyrelsen: 17

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter SKAGEN BRYGHUS A/S

Vedtægter SKAGEN BRYGHUS A/S Vedtægter for SKAGEN BRYGHUS A/S (Juli 2011) 1 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er SKAGEN BRYGHUS A/S. Selskabet har hjemsted i Skagen. 2 Selskabets formål Skagen Bryghus formål er at brygge

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr V E D T Æ G T E R for Château d'azans A/S CVR.nr. 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans,

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE

VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE J. nr. V-09-10065 MJ/SM VEDTÆGTER for A/S LØVSTRUP PLANTAGE 1. Selskabets navn er A/S LØVSTRUP PLANTAGE, CVR nr. 10 79 88 17. Dets hjemsted er Skjern kommune. 2. Selskabets formål er at besidde, udnytte

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S

V E D T Æ G T E R. for AARHUS AADAL GOLF A/S Isaksen & Nomanni Aarhus Viby Centret 24 8260 Viby J Tlf. 86 11 40 00 Fax 86 11 41 18 Sag nr. 12 24122 KN/SWA V E D T Æ G T E R for AARHUS AADAL GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683 VEDTÆGTER for Château d Azans A/S CVR. Nr: 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans, 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S ADVOKAT JØRGEN L. JENSEN DOKKEN 10 6700 ESBJERG Tlf. +45 88 91 90 00 J.NR. 571.267/DBM V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S CVR nr.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S

V E D T Æ G T E R. for. Expedit A/S V E D T Æ G T E R for Expedit A/S April 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Expedit A/S, og dets hjemsted er Favrskov Kommune. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S. CVR-nr

Vedtægter for Auriga Industries A/S. CVR-nr Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet "Industri Invest

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter Tlf.: CVR:

Vedtægter Tlf.: CVR: Vedtægter Tlf.: 59 48 93 00 www.nordfynsbank.dk CVR: 64 86 52 18 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL. 3 BANKENS KAPITAL OG AKTIER. 3 BANKENS LEDELSE. 4 GENERALFORSAMLING. 4 REPRÆSENTANTSKAB. 6 BESTYRELSEN.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr.

VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S. CVR-nr. Advokat Ulla Fabricius J.nr. 129662 VEDTÆGTER FOR ESBJERG-FANØ OVERFARTEN A/S CVR-nr. 9 1 PRÆAMBEL 1.1 Selskabet er stiftet med det formål at erhverve og drive færgeoverfarten mellem Fanø og Esbjerg. 1.2

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S

Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S Vedtægter for Ringkjøbing Landbobank A/S den 25. februar 2015 Navn, hjemsted og formål Bankens navn er»ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab«. Dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 1. Bankens formål

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere