HK Sammen er du stærkere HK Nyt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK Sammen er du stærkere https://www.youtube.com/watch?v=gujuugcplcc. HK Nyt perspektiv https://www.youtube.com/watch?"

Transkript

1 HK Sammen er du stærkere HK Nyt perspektiv Den danske Model Er du OK? Hvad skal man med fagforeninger? Formandsvalg i HK Østjylland 31. marts

2 2

3 HK Klubben i Silkeborg Kommune GENERALFORSAMLING 29. Februar

4 15:45 Generalforsamling 17:15 Tak for indsatsen til dirigenten, revisoren og revisorsuppleanten 17:20 Pause 17:30 Tak for indsatsen til tidligere medlemmer af TR Teamet 17:35 25 års jubilarer i HK uddeling af krus 17:45 Konkurrence udlodning af præmier 18:00 Middag 4

5 Bestyrelsen TR Teamet Gæster fra HK Kommunal 5

6 6

7 Bestyrelsen peger på Heine Snede 7

8 I bestyrelsen har vi for nylig sagt farvel til 2 medlemmer Heine K. Jakobsen og Tina V. Knudsen. Vi vil gerne sige dem begge STOR tak for den indsats de har ydet Helt nyligt i torsdags er Carsten Sørensen og Hanne Bonde blevet valgt ind på de 2 pladser. VELKOMMEN til bestyrelsen til dem begge 8

9 Bestyrelsen står ikke alene! Bag os har vi vores stærke TR Team, som består af alle vores tillidsrepræsentanter, vores TR-suppleanter, 2 arbejdsmiljørepræsentanter (lige nu 1) og formanden for elevklubben. 9

10 TR Teamet har arbejdet med at definere sin kerneopgave, som nu lyder: Med Overenskomsten og MED-aftalen som fundament, vil TR Teamet i tillid og tryghed styrke hinanden i at få indflydelse og skabe de bedste løn- og arbejdsforhold for vores medlemmer. 10

11 Vi er optaget af at yde vores allerbedste på vegne af alle jer vores medlemmer! Vi deltager derfor i uddannelse og kurser via HK. FTR afholder TRUS (TR-udviklingssamtaler) med TR. Vi mødes i TR Teamet 5 gange årligt. Vi afholder temamøder om ex. MED og kompetenceudvikling. Vi informerer og sparrer med hinanden. Hvor er min TR henne? 11

12 Vi har en ambition om at være synlige, tilgængelige og involverende overfor jer vores medlemmer. Vi håber, at det lykkes for os via vores daglige samvær med jer men også via: mail fra TR og FTR Facebook hjemmesiden Hvor vi informerer om: Bestyrelsesarbejdet TR Teamet TR Erfa Elevklubben Arbejdsmiljøet Aktivitetsudvalget Vores hjemmeside er på mange måder oppe at køre, men der er stadig mange relevante ting at fylde på og det vil være dejligt med feedback fra medlemmerne 12

13 Vi står allerstærkest dér, hvor vi har lokale tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne! Lige nu har vi tillidsrepræsentanter her 13

14 Tillidsrepræsentanter i HK Klubben Vi er aktuelt 11 TR i HK Klubben 14

15 Velkommen til nye TR: Maria Elkjær Mæng Liv Weisbjerg Lis Okholm Johansen Susanne Due Knudsen Farvel til TR: Heine K. Jakobsen Johnny Maack Farvel til TR-suppleanter: Carsten Skovgaard Andersen Yvonne Schjønning Pernille M. Olseth Nicolai Køhn Pedersen 15

16 Vi er optaget af, hvor mange kolleger vi er og hvor mange vi er organiseret i HK. Derfor opgør vi vores organiseringsprocent for hver af vores afdeling mindst 1 x årligt. 16

17 Organiseringsprocent august % Skolesekretærerne 85% Skoleafdeling 83% Handicap og Psykiatri 93% Ejendomme 70% Jobcenter 67% Kultur og Fritid 60% Staben i Job og Borgerservice 92% Sundhed og Omsorg centralt 86% Sundhed og Omsorg decentralt 91% Teknik og Miljø 85% Jobkompagniet 88% Økonomi og IT 92% Organisation og Personale 88% Socialsektion 85% Borgerservice xx% Børn og Familie 17

18 Medlemmer i HK Klubben - i alt 429 (4. kvartal 2015) 128 Dækket af TR 301 Dækket af FTR 30% af medlemmerne har stadig ingen lokal TR! 18

19 OG hvad arbejder vi også med? 19

20 KOMPETENCEUDVIKLING: Sidste års workshop om kompetenceudvikling viste: KURSER: HK'erne efterspørger fagspecifikke kurser. Er der opmærksomhed på HK s online kurser? KOMPETENCEUDVIKLINGSPLANER: Flere af jer svarer, at I ikke har en kompetenceudviklingsplan? Er det manglende kendskab til, hvad det er for en plan - og at den er knyttet til MUS - eller har I reelt ikke en plan? Kendskab til information om MUS/kompetenceudviklingsplan på ZoomIn? Forstår I, hvorfor det er væsentligt at være velforberedt til MUS - og snakke kompetenceudvikling? MOTIVATION: Er der vilje til at videreuddanne sig? Hvem er en barriere for kompetenceudvikling? En selv? Lederen? Hvem har ansvaret for driften imens? Bruges driften som en dårlig undskyldning? Hvad vil HR sige til at driften er en barriere - i forhold til personalepolitikken? LEDELSE: Der ses en stor forskel rundt på arbejdspladserne, om der er ledelsesmæssig opbakning og fokus på HK'ernes kompetenceudvikling - både i forhold til tidsforbrug og økonomi. HK og AC: Vi ser mest, at problemet opstår der, hvor der ikke er en TR. TR Teamet har temamøde om kompetenceudvikling inden sommerferien! 20

21 Gode råd til kompetenceudvikling: Tal om kompetenceudvikling med din leder husk, at du skal have en kompetenceudviklingsplan! Søg råd hos din TR/FTR og hos Karrieretelefonen Husk at søge om midler via Den Kommunale Kompetencefond, hvis uddannelsen giver ECTS-point! Den gode historie: Samarbejde mellem ledelse, medarbejdere, tillidsrepræsentant og HK konsulenter om kompetenceudvikling i Jobcenter Support 21

22 Elevrekruttering: Vi er optaget af, at bevare vores kontorelevpladser! Lige nu ved vi ikke, om antallet af kontorelever bliver reduceret som konsekvens af budget Hvordan kan vi få elever tilbage hos skolerne og de øvrige eksterne arbejdspladser, som selv skal finansiere deres elever? Vi har lige valgt vores nye HK-elevkontaktperson Trine Vilner Nielsen, som sammen med FTR og formanden for eleverne vil mødes i ERFA angående vores kontorelever. Netop nu søger kommunen dette års nye elever. Udbred kendskabet via kommunens facebook: Og så glædes vi over, at professionsbachelorerne bliver en del af den naturlige rekruttering 22

23 Generelle lønforhandlinger: Der blev gennemført generelle lønforhandlinger i efteråret Det lykkedes at forhandle pæne resultater hjem i flere afdelinger - men der var også steder, hvor det kun lykkedes at forhandle engangstillæg. Udmeldingerne om forventede store besparelser på 2017-budgettet satte sit præg på forhandlingerne. Personalechefen har inviteret de faglige organisationer til lønpolitisk drøftelse 30. marts 2016 hvorefter dette års generelle lønforhandlinger forventes igangsat. 23

24 Større organisationsændringer og fysiske flytninger: Jobcenter Sundhed og Omsorg Borgerservice IT-samarbejde mellem Silkeborg og Viborg Kommune igangværende proces Skolestruktur igangværende proces.. 24

25 Balancen mellem ordinært ansatte og særlig vilkår: TR er fortsat optaget af, om HovedMED s retningslinjer for modtagelse af medarbejdere på særlige vilkår bliver efterlevet og ikke bare bliver et glitterpapir i skuffen. 25

26 Kommunens budget 2016 Budgettet blev drøftet på alle niveauer af MED: HovedMED OmrådeMED LokalMED Alle OmrådeMED har nu kutyme for at mødes med politikerne i de respektive fagudvalg. Det er et stort skridt i den rigtige retning, hvor medarbejderrepræsentanterne nu har direkte kontakt til lokalpolitikerne på de enkelte fagområder. Det kalder dog også på god forberedelse og omhyggelig forvaltning af de budskaber, som vi ønsker skal stå klart for politikerne! ÆRLIGT: Opmærksomheden på budgettet gled hurtigt over i et fokus på 2017-budgettet, allerede i efteråret 2015! 26

27 HK Kommunal kongres 2016 Vi var 3 delegerede fra HK Klubben: Carsten Sørensen, Ulla Christensen og Mie Dreier Kristensen. Carsten var på talerstolen med kommentarer til formandens beretning. Carsten talte om regeringens omprioriteringsbidrag og velfærd. Mie var på talerstolen for at motivere HK Klubbens kongresforslag om vores pensionsordning hos Sampension. Kongressens tema var Det gode arbejdsliv, hvor alle HK-arbejdsmiljørepræsentanter fra kommuner og regioner var inviteret til 4 timers temadag i Kolding. Vi talte om vigtigheden af et endnu større samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der var 450 delegerede til kongressen. Ved temadagen deltog 250 arbejdsmiljørepræsentanter 27

28 Overenskomst : Vi fik ny overenskomst pr. 1. april Stemmeprocenten var flot 68% i Østjylland. Via overenskomsten fik vi alle en lille lønregulering pr. 1. april, 1. oktober 2015 og 1. januar Vi stiger igen en smule i løn pr. 1. oktober 2016, 1. januar 2017 og 1. oktober Vores pensionsprocent stiger med 0,45% det sker pr. 1. april 2016: Fra 15,50 15,95% for administration og IT-personale Fra 15,65 16,10% for socialformidlere Fra 17,70 18,15% for ledere og specialister på grundløn 46 På beskæftigelsesområdet er der sket en større ændring pr. 1. januar 2016, hvorfra nyansatte jobkonsulenter ikke længere skal indplaceres på grundløn kr./årligt (såfremt de har 5 års erfaring), men i stedet aflønnes på grundløn k-trin. 28

29 Vi skal værne om det gode arbejdsmiljø passe godt på hinanden! Vi skal have hjertet med 29

30 AKTIVITETER 2015 Beholdning 2015 = kr. 2 x ,00 Uddelt kr Københavnertur 12. september 2015 Musical Den Eneste Ene 28. oktober 2015 MitHK se alle gode kurser, indslag og fordele i HK 30

31 KOMMENDE ARRANGEMENTER 2016 Tur til Folketinget lørdag 28. maj 2016 Fag & Fremtid i Aarhus 4.-5.oktober 2016 Kulturarrangement - efterår

32 Et kig ind i det kommende år - Bestyrelsens ambitioner At der vælges TR i de afdelinger, der mangler: Jobkompagniet Teknik og Miljø Ejendomme Biblioteket Sundhed og Omsorg, nye sektioner Et større og mere systematisk samarbejde med vores arbejdsmiljørepræsentanter som er HK ere. Endnu mere fokus på MED-systemet: Vi har et større overblik, når det kommer til HK ere, der er valgt som medarbejderrepræsentanter til LokalMED og vi har et håb om, at de valgte HK ere søger støtte hos FTR og HK afdelingen, når der er behov for det. Den allerbedste støtte gives imidlertid, hvis man lader sig vælge som TR Går du med en TR i maven? Så tjek HK kurset TR på vej

33 Et kig ind i det kommende år - Bestyrelsens ambitioner Være tæt på processen om budget Foreløbig arbejdes der med spareforslag i alle afdelinger og tværgående. Ingen udover direktionen har et fuldt overblik på, hvad der er kommet ind. 14. marts: Ordførende direktør forelægger reduktionsforslag svarende til 150 mio. kr. for Økonomi- og Erhvervsudvalget marts: Målseminar. Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenterer reduktionsforslag for byrådet. 4. april: Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter hvilke af de fremlagte reduktionsforslag, der skal indarbejdes i oplæg til målaftale. Derefter kører processen og MED-inddragelsen som i øvrige budgetår! 33

34 Et kig ind i det kommende år - Bestyrelsens ambitioner HK s fagkonference for alle medlemmer FAG & FREMTID oktober 2016 i Aarhus Der forventes åbnet for tilmelding fra 1. april Bestyrelsen arbejder på et forslag om at give økonomisk støtte til et antal medlemmer. Nærmere om dette, når vi ved noget mere konkret om kursusudgift, overnatningsmuligheder etc. Sæt X i kalenderen oktober! 34

35 Bestyrelsen vil gerne takke for et godt samarbejde og en god indsats i den forgangne periode til: TR Teamet Ditte Finsen, HK På vegne af bestyrelsen Tak for ordet Beretningen er nu til debat. Og afslutningsvis til afstemning! 35

36 HK Klubben Silkeborg Kommunes generalforsamling udtaler: Ja til Tryghed & Velfærd - Nej til omprioriteringsbidrag & milliardbesparelser. At Regeringens omprioriteringsbidrag tvinger kommunerne til at barbere én procent, svarende til 2,5 milliarder kroner årligt, af den borgernære velfærd, kan ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd koste kommunale stillinger frem mod HK Kommunal har tidligere beregnet, at omprioriteringsbidraget kan koste endnu flere arbejdspladser, hvis hele besparelsen tages på lønkontoen. Dertil kommer de mere end kommunale arbejdspladser, der forsvandt i perioden I Silkeborg betyder det, at byrådet skal skære 1 % ekstra af budgettet i Byrådet har bedt om et besparelseskatalog på 150 millioner til deres budgetkonference i marts. 14 fagforeninger har startet en landsdækkende kampagne mod det, de kalder omprioriteringstyveriet. Initiativet har fået navnet Velfærdsalliance-dk. Via Stormøder, underskriftindsamling, aktioner og debatmøder vil Velfærdsalliance-dk lægge pres på politikere på alle politiske niveauer. Alliancens hovedformål er en afvisning af omprioriteringsbidraget i KL-aftalen til sommer, mellem KL og Regeringen. HK Klubben ved Silkeborg Kommune bakker op om kampagnen, og tilslutter sig Velfærdsalliance-dk. Således vedtaget

37 37

38 38

39 Pkt. 6 Valg: a) Orientering om de lokale klubbers valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter meddeles jfr. vedtægternes 4, stk. 2: Klub Bibliotek Tillidsrepræsentant Johnny Maack fratrådt Suppleant Yvonne Schønning fratrådt Klub Borgerservice Suppleant Trine Vilner Nielsen nyvalgt Klub Organisation og Personale Tina Torup genvalgt Ellen Grethe Rasmussen genvalgt Klub Skole Tillidsrepræsentant Liv Weisbjerg - nyvalgt Suppleant - vakant Klub Sundhed og Omsorg - Plejecentre Tillidsrepræsentant Lis Okholm Johansen - nyvalgt Klub Sundhed og Omsorg - Hjemmepleje Tillidsrepræsentant Susanne Due Knudsen - nyvalgt Klub Jobcenter Suppleant Rene Aaby Rasmussen - nyvalgt Klub Økonomi og IT Suppleant Stig Alstadvoll genvalgt Klub Handicap Suppleant Helle Knudsen - genvalgt Klub Økonomi og IT Tillidsrepræsentant Carsten Sørensen genvalgt Suppleant Stig Alstadvoll - genvalgt 39

40 Pkt. 6 Valg: b) Orientering om bestyrelses valg og konstituering jfr. Vedtægternes 4, stk. 6: Som nævnt under beretningen er Heine K. Jakobsen og Tina Vester Knudsen trådt ud af bestyrelsen. Heine fordi han er stoppet som tillidsrepræsentant ved sin valgperiodes udløb og Tina af personlige årsager. Carsten Sørensen og Hanne Bonde er valgt ind i bestyrelsen på møde i TR Teamet 25. februar Mie Dreier Kristensen og Conny Olsen er ikke på valg i år. Susanne Hosbjerg er genvalgt til bestyrelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Bestyrelsen har konstitueret sig ved sit møde tidligere i dag: Formand: Mie Dreier Kristensen Næstformand: Hanne Bonde Kasserer: Conny Olsen TR bestyrelsesmedlem: Carsten Sørensen AMIR bestyrelsesmedlem: Susanne Hosbjerg 40

41 Pkt. 6 Valg: c) Valg af revisor og revisorsuppleant jfr. vedtægternes 4, stk. 7. På valg er Lejf Rattenborg Bøgedal som revisor og Kirsten Juul Winther som revisor suppleant. HK Klubbens vedtægter 4: Revisor og revisorsuppleant Stk. 7. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse må ikke være medlem af bestyrelsen. 41

42 Pkt. 7 Eventuelt: Punkter? Tak for en rigtig god generalforsamling 42

43 15:45 Generalforsamling 17:15 Tak for indsatsen til dirigenten, revisoren og revisorsuppleanten 17:20 Pause 17:30 Tak for indsatsen til tidligere medlemmer af TR Teamet 17:35 25 års jubilarer i HK uddeling af krus 17:45 Konkurrence udlodning af præmier 18:00 Middag 43

44 2 stk. weekendophold for 2 personer 3 stk. gavekort for 2 personer til Bio Silkeborg 44

45 45

HK Klubben i Silkeborg Kommune GENERALFORSAMLING 29. Februar 2016

HK Klubben i Silkeborg Kommune GENERALFORSAMLING 29. Februar 2016 HK Klubben i Silkeborg Kommune GENERALFORSAMLING 29. Februar 2016 1 I bestyrelsen har vi for nylig sagt farvel til 2 medlemmer Heine K. Jakobsen og Tina V. Knudsen. Vi vil gerne sige dem begge STOR tak

Læs mere

Møde i TR Teamet. Mandag 2. februar 2015 i C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1

Møde i TR Teamet. Mandag 2. februar 2015 i C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1 Møde i TR Teamet Mandag 2. februar 2015 i C118, Silkeborg Rådhus, Søvej 1 Der er morgenmad fra kl. 8.15 8.30 herefter starter TR-TEAM mødet. Fra kl. 13.00 15.00 er der møde i HK-Klubben. Medlemmer FTR:

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDET Landsforeningen HK Seniorer Danmark Referat fra REPRÆSENTANTSKABSMØDET 11. maj 2016 på Christiansminde Landsformand Ole Rønnelund bød velkommen til delegerede og gæster. Herefter blev Når jeg ser et rødt

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Referat af ordinær generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17 i HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, værelse 401/402. Merete bød velkommen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Beretning november 2011 til november 2012

Beretning november 2011 til november 2012 Beretning november 2011 til november 2012 Københavns kommune og dermed Kultur- og Fritidsforvaltningen er en arbejdsplads i forandring. Et faktum som bliver bekræftet, når vi kigger tilbage de seneste

Læs mere

Beretning for HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. november 2014 til november 2016

Beretning for HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. november 2014 til november 2016 Beretning for HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen november 2014 til november 2016 Forud for generalforsamlingen har klubben besluttet at udsende denne korte beretning, som vil komme ind på nogen

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden.

Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden. Generalforsamling i HK-klubben i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Onsdag den 20. november 2013 kl. 17 i HK Hovedstaden. Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen. 0. Valg af referent Pernille Kirk

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler GENERALFORSAMLING

HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler GENERALFORSAMLING HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler HK En god investering GENERALFORSAMLING 2009 Generalforsamling 20. april 2009 Kl. 16 i Rådhuskælderen Vi har inviteret Winnie Axelsen, formand for HK/Kommunal Hovedstaden,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

SIDE: 1 9. MARTS 2016 HK PRÆSENTATION MUNDTLIG BERETNING

SIDE: 1 9. MARTS 2016 HK PRÆSENTATION MUNDTLIG BERETNING SIDE: 1 MUNDTLIG BERETNING OK-15 SIDE: 2 URAFSTEMNI NG BEDSTE RESULTAT MÅL PÅ LANDSPLAN: over 50 % RESULTAT: 64 % MÅL I HK KOMMUNAL MIDTVEST: 65 % RESULTAT: 73,9 % STYRKET I NDSATS FOR PSYKI SK ARBEJDSMI

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011

Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Referat fra Pædagogisk sektors ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011 Dagsorden: 1. Formalia 2. Beretning a) Valg af dirigent. b) Godkendelse af dagsorden c) Godkendelse af forretningsorden d)

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag

SFO-Lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Generalforsamling samt kursusdag Generalforsamling samt kursusdag Program: SFO-lederne ved Danmarks Privatskoleforening. Inviterer til generalforsamling og kursusdag på Hornstrup Kursuscenter Torsdag d. 10. november 2016: - kl. 12:00-13:00

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet

Vedtægter. for. HK-klubben ved Aalborg Universitet Vedtægter for HK-klubben ved Aalborg Universitet Klubben er det redskab, der skal sikre det enkelte medlem det størst mulige udbytte af sin organisation ' 1: Stk. 2: HK-klubbens formål HK-klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

( 11Å Århus Lærerforening

( 11Å Århus Lærerforening ( 11Å Århus Lærerforening Beslutningsreferat af den ordinære generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 11. marts 2016 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017

HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 HK-klubben under regionshuset Beretning til generalforsamling, onsdag den 8. marts 2017 Indledning Jeg takker for ordet. Jeg skal på vegne af HK klubben under regionshuset give en beretning om, hvad vi

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Dato: Ref.: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN 9. MARTS 2015 Tid: 09.00-12.00 Sted: Birk Centerpark Indkaldte: Susanne Østergaard Ulla Blok Kristensen Tina Boel Bo Christensen Peter Sandkvist

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016

Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d maj 2016 Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 27.-29. maj 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Rikke Østergaard, Dennis Gartig, Nikolaj Mailand, Jack Hansen, Rasmus Christiansen, Amanda Reichert,

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere