Politikadet krav til fremtoning, personlige kompetencer, grundlæggende træk og helbred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikadet krav til fremtoning, personlige kompetencer, grundlæggende træk og helbred"

Transkript

1 KONCERN HR Dato: 23. november 2016 Politikadet krav til fremtoning, personlige kompetencer, grundlæggende træk og helbred Formelle krav Som politikadet skal du være fysisk og psykisk robust, ansvarsbevidst, tænke i helheder og være god til at samarbejde og kommunikere med alle typer mennesker. Derudover skal du have kørekort til personbil, og som udgangspunkt skal du være ustraffet. Kravene til din fysiske form og helbred og til dine personlige kompetencer og grundlæggende personlige karakteregenskaber er identiske med kravene til politiets basisuddannelse. Læs mere om, hvilke fysiske adgangskrav vi stiller til henholdsvis mænd ( og kvinder ( Desuden skal du leve op til en række krav til fremtoning, dine personlige kompetencer, grundlæggende personlige træk samt krav til dit helbred. Disse krav kan du læse mere om på de følgende sider. Som udgangspunkt skal du være ustraffet Det er en betingelse for ansættelse, at du er værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Der eksisterer et særlig strengt værdighedskrav netop for ansættelse i politiet. Alle strafbare forhold indgår med stor vægt i vurderingen, og vi ser på forholdets karakter, alder på gerningstidspunktet og hvor lang tid, der er gået siden forholdet. Vi giver normalt afslag, hvis du er straffet for berigelseskriminalitet (inklusive butikstyveri), vold, spirituskørsel, overtrædelse af narkotikalovgivningen, overtrædelse af lov om forbud mod doping eller overtrædelse af våbenloven, medmindre konkrete omstændigheder især din alder på gerningstidspunktet taler imod. Du bliver ikke ansat, hvis du aktuelt er sigtet/tiltalt for et strafbart forhold, som hvis du findes skyldig kan have afgørende indflydelse på vores vurdering. Du kan igen søge optagelse, når straffesagen er afgjort. I så fald vil sagen indgå i vores vurdering af din egnethed.

2 Personlig fremtoning Som politikadet skal din fremtoning være i overensstemmelse med politiets værdier. Du skal udstråle professionalisme og kunne begå dig i alle befolkningsgrupper. Politiuniformen er en del af din fremtoning, og du må derfor ikke have tatoveringer, piercinger eller andre særlige symboler, hvis de virker forstyrrende i forhold til det indtryk, som du efterlader hos borgerne, når du er på arbejde. Synlige tatoveringer med f.eks. politiske, religiøse, seksuelle eller voldsomme symboler kan virke forstyrrende og dermed udgøre et problem i forhold til at udføre dine politiopgaver. Det samme gælder synlige piercinger, som kan efterlade et indtryk, der ikke er foreneligt med rollen som politibetjent. Både synlige tatoveringer og synlige piercinger indgår som en del af den samlede vurdering i forbindelse med ansættelse hos Politiet og optagelse på Politiskolen. Det er kun, hvis vi vurderer, at din personlige fremtoning virker forstyrrende i forhold til det indtryk, som du efterlader hos borgerne, at det kan få konsekvenser for, om du bliver tilbudt ansættelse i Politiet eller ej. Side 2 Personlige kompetencer Ethvert menneske har sin egen personlighed. Men det er vigtigt, du besidder de personlige kompetencer, der skal til, for at du efter uddannelsen kan leve op til følgende profil: 1. Helhedsforståelse Du skal være nysgerrig efter at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal formå at se tingene fra forskellige sider, så du kan håndtere situationer og konflikter med en analytisk tilgang. I forhold til det omkringliggende samfund er målet med denne kompetence, at du har en forståelse for samfundsforhold og for politiets rolle. Herudover skal du kunne se ud over den enkelte kriminelle handling og udvise tolerance, rummelighed og respekt for det enkelte menneske, du møder. Målet med kompetencen indebærer internt i politiets organisation, at du kan se dig selv og din enheds opgaver som en del af en større helhed. Du skal have forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige dele af politiet og dermed kende vigtigheden af at samarbejde på tværs af fagligheder og organisatoriske opdelinger. Desuden skal du have forståelse for, at politiet skal løse nogle bestemte opgaver.

3 2. Handlekraft reaktionskraft Du skal kunne tage stilling, træffe beslutninger og handle rigtigt i nuet. Du skal kunne tage styringen og fortælle, hvad der skal ske, mens alles øjne er rettet mod dig. Målet for reaktionskraft er, at du altid forstår at handle, uanset hvilken situation du står i, og uanset hvilken form for pres, du oplever. Du må aldrig blive handlingslammet. Reaktionskraft handler i højere grad om reaktionsdygtighed end om initiativ. Side 3 3. Kommunikation både mundtligt og skriftligt Du skal kunne formidle dit budskab enkelt og entydigt både i skrift, tale og kropssprog. Du skal kunne lytte målrettet og tilpasse din kommunikation til mange forskellige personer og situationer, så modtagerne oplever, at du taler i øjenhøjde. Målet for kommunikation er, at du gennem dialog og ved udstråling af naturlig autoritet kan vinde tillid og respekt fra almindelige borgere, lovovertrædere og forurettede personer, og at du om muligt kan løse konflikter uden magtanvendelse. 4. Samarbejde Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du skal holde øje med dine kolleger og se, hvor du kan hjælpe. Du skal kunne byde ind med dit bidrag til at løse opgaverne. Desuden er det vigtigt, at du kan indgå i et makkersamarbejde, hvor du både giver plads til din makker og selv kan tage teten. Målet for samarbejde er, at dine kolleger skal kunne have tillid til, at de kan stole på dig uanset hvor svær en situation, I står i. 5. Analytisk tænkning Den form for analytisk tænkning, alle politijob kræver, har karakter af evnen til refleksion og en forståelse for, hvad der er vigtigt. Du skal kunne reflektere og undres over, hvorfor du gør, som du gør med henblik på at vurdere, om det kan gøres anderledes. Bag refleksionen ligger en åbenhed og nysgerrighed, der gør, at du kan se ud over det, der er. Målet med den analytiske tænkning er, at du kan vurdere, begrunde og udvikle din egen praksis. Hver eneste politikadet skal kunne bidrage til, at politiet til stadighed udvikler sig og blandt andet bliver bedre til at udnytte ressourcerne.

4 Grundlæggende personlige træk Du kan læse, træne og øve dig på mange områder for at styrke dine muligheder for at søge ind på uddannelsen. Men du skal samtidig besidde en række helt grundlæggende menneskelige egenskaber, som du er nødt til at have med hjemmefra. Blandt andet skal du være et ordentligt menneske og en god kammerat. Side 4 1. Empati Du skal besidde en udstrakt grad af empati. Det er vigtigt, at du kan se og forstå mennesket bag de handlinger, du ser. At du kan lytte til og læse den person, du står overfor, og dermed har den forståelse, det kræver at kommunikere på den måde, der bedst tjener til løsning af situationen. Empati er ofte nøglen til at løse en situation uden magtanvendelse og til at forhindre fremtidige konflikter. Empati er ligeledes en forudsætning for at skabe den relation til almindelige borgere, der bidrager positivt til at skabe tillid til politiet som institution. 2. Situationsfornemmelse Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne handle rigtigt i alle politiopgaver, at du er god til at læse en situation og har forståelse for andre menneskers situation. 3. Et ordentligt menneske Ordentlighed defineres af de krav, som politiet stiller til ansattes etiske og moralske værdier. Det er essentielt, at du forstår den samfundsmæssige rolle, som politiet har, og både på arbejde og i fritiden lever op til det ansvar, rollen giver. 4. Psykisk balance Du skal kende dig selv godt og have den psykiske balance, der giver dig tillid til, at du kan holde til at blive presset. Du skal være psykisk robust og i kontrol med dig selv og dine reaktioner. Du skal have det mentale overskud til at distancere dig og forholde dig professionelt til dit arbejde. Du har ikke et behov for at bruge uniformen som autoritær identitet. Du kender dig selv rigtig godt. Et mentalt overskud er essentielt både i løsningen af den enkelte pressede situation og for at kunne holde til den psykiske belastning, som politiarbejdet medfører over tid.

5 5. Mental fleksibilitet Du skal besidde mental kapacitet til at skifte fra en rolig situation til en konflikt og omvendt på et øjeblik. Det kræver en særlig form for mental kapacitet at kunne håndtere usikkerheden ved ikke at vide, hvilke situationer du kommer ud til. På et øjeblik skal du kunne omstille dig til en ny situation med potentiel eller reel fare for andre eller dig selv. Side 5 6. Livserfaring Det er en stor fordel, at du har livserfaring med dig i bagagen: Du har fungeret på en arbejdsplads, og du har stiftet bekendtskab med andre dele af samfundet end dem, du selv er vokset op i andre kulturer, sociale klasser, personer med særlige behov m.m. Og du har erfaring med, hvordan du reagerer i situationer med risiko for konflikt.

6 Helbredsmæssige krav Side 6 Du skal være sund og rask Når du søger om optagelse på politikadetuddannelsen, skal du udfylde nogle spørgeskemaer med dine egne oplysninger om dit helbred. Vi forventer, at du fortæller os alt om din helbredstilstand. Har du fx haft en skade, der kan have betydning for, om du opfylder helbredskravene, er det vigtigt, at du uploader bilag med lægelige oplysninger, hvor dit skadesforløb og din aktuelle status klart er dokumenteret. Det samme gælder, hvis du for eksempel har eller har haft en sygdom. Da skal du uploade lægelige oplysninger om din sygdom, undersøgelses- og behandlingsforløb, resultater af kontroller og en aktuel status på sygdommen. Dokumentationen kan eksempelvis være lægejournaler eller en optikererklæring. Lægefaglig vurdering Dine helbredsmæssige oplysninger kan blive videregivet til Rigspolitiets læge, der foretager en lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed som politikadet. Den lægefaglige vurdering hos Rigspolitiets læge kan finde sted på et hvilket som helst tidspunkt i optagelsesforløbet. Hvis det skulle være nødvendigt, vil du blive bedt om en supplerende undersøgelse fra en speciallæge eller en udvidet helbredsundersøgelse fra egen læge, så Rigspolitiets læge kan give en samlet lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed. Vær opmærksom på, at du selv skal dække alle udgifter til fx transport, helbredsundersøgelse, attester og anden dokumentation. Hvis Rigspolitiets læge skal vurdere helbredsoplysningerne, kan det forlænge sagsbehandlingstiden. Du kan være med til at forkorte sagsbehandlingstiden, hvis du sørger for, at alle helbredsoplysningerne er lagt frem fra start. Eksempler og vejledning vedrørende helbred Herunder finder du en række eksempler vedrørende helbredsmæssige tilstande, der kan medføre, at du vil blive vurderet til ikke at leve op til kravene om et godt helbred. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. Allergi Hvis du har allergi, skal din allergi som udgangspunkt være velbehandlet og velkontrolleret. Du skal vedvarende være helt fri for symptomer, og du skal vedvarende kunne præstere et højt fysisk funktionsniveau. Almindelig, sæsonbetinget allergi for forskellige plantepollen (høfeber), som holdes nede med håndkøbsmedicin få uger i forårs/sommerperioden, og som ikke påvirker dit funktionsniveau og ikke har medført hospitalsindlæggelser, kan som hovedregel godkendes.

7 Du skal uploade dokumentation for al undersøgelse, behandling og behandlingens varighed sammen med din ansøgning. Side 7 Astma Som udgangspunkt kan du kun i særlige tilfælde blive politikadet, hvis du har haft astma efter puberteten. Årsagen er, at en politikadet skal handle i al slags vejr og under alle forhold, også under stress og fysisk belastning. Har du astma, og opfylder du samtlige krav til uddannelsen, kan du via Rigspolitiets læge blive henvist til en specialundersøgelse for politiaspiranter på Lungemedicinsk Ambulatorium, Bispebjerg Hospital i København. Undersøgelsens konklusion er afgørende for, om du bliver fundet helbredsmæssigt egnet til uddannelsen. Du skal selv betale de omkostninger, der er forbundet med undersøgelsen. Kontakt politiets studievejledning om dette. Epilepsi Hvis du lider af epilepsi, er du ikke helbredsmæssigt egnet og vil få afslag, hvis du søger ind på uddannelsen. Selv om epilepsien er medicinsk kontrolleret og velbehandlet, vil der være en risiko for såkaldte gennembrudsanfald. Dvs. at du kan få epileptiske anfald, som fx kan være provokeret af stress, manglende søvn og påvirkning fra hurtigt blinkende lyskilder. Hvis du har haft børneepilepsi, og du ikke længere behandles for sygdommen, kan du først komme i betragtning til uddannelsen efter en langvarig, anfaldsfri observationsperiode (5-10 år). En betingelse for optagelse er, at førerretten til bil er uden indskrænket gyldighed. Vi foretager altid en individuel vurdering af de helbredsmæssige forhold hos ansøgere, der har haft børneepilepsi. Knæ Hvis du har haft større knæskader, fx korsbåndsskader og meniskskader, kan du i særlige tilfælde helbredsgodkendes til politikadetuddannelsen. Dette forudsætter, at du uploader dokumentation for følgende: Operationen og genoptræningen har været ukompliceret. Du har opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau. Knæfunktionen har været god og stabil i mindst 1 år efter operationen. En lægeundersøgelse finder normale forhold i knæet og veludviklet muskulatur med god styrke i benet. Mave/tarmsygdomme Hvis du har en kronisk tarmsygdom som fx Colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, skal du kunne dokumentere, at tilstanden har været i ro i mini-

8 mum 2 år. Din egnethed vil dog altid bero på en individuel vurdering. Så husk at oploade al relevant dokumentation for behandling og kontrol i forbindelse med ansøgningen. Side 8 Migræne/hovedpine Er du i forebyggende medicinsk behandling kan du som hovedregel ikke helbredsmæssigt godkendes til uddannelsen. Vurderingen beror i øvrigt på sværhedsgraden og hyppigheden af hovedpine/migræneanfald. Husk at oploade alle relevante journaler og øvrig dokumentation fra sygehus eller speciallæge i forbindelse med din ansøgning. Misbrug Da uddannelsen i politiet betyder omgang med køretøjer og skydevåben, er enhver form for alkoholmisbrug og aktuel brug af hash (skunk, pot eller lignende) og andre narkotiske stoffer (for eksempel Opioider, LSD, Amfetamin, Kokain, Ecstasy eller lignende) absolut diskvalificerende. Egnethed ved tidligere brug/misbrug vil altid bero på en individuel vurdering. Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder helbredskravene, anbefaler vi, at du sammen med din ansøgning oploader alle relevante helbredsoplysninger fra din egen læge/hospital/øvrige behandlere, som vedrører dit misbrug og eventuelle behandlinger. Psoriasis og gigtsygdomme Du kan formentlig ikke blive optaget på politikadetuddannelsen, hvis du har svære former for psoriasis, eller hvis du har en gigtlidelse, fx leddegigt eller psoriasisgigt. Ordblindhed Ordblindhed er ikke nogen hindring for optagelse på uddannelsen. Til den skriftlige optagelsesprøve kan du bruge de ordblindeværktøjer, som du har på din pc, og under uddannelsen har du værktøjet CD-ORD til rådighed. Forudsætningen er, at du kan bestå optagelsesprøven i skriftlig dansk og uddannelsens opgaver og prøver med samme tidsforbrug som de øvrige ansøgere og studerende. Psykiske forhold Som udgangspunkt skal du være psykisk rask og robust. Tidligere psykiske sygdomme - selv efter mange år - øger risikoen for blandt andet såkaldte efterreaktioner. Derfor vil tidligere psykiske sygdomme som for eksempel, depression, sværere belastningsreaktioner, angst, personligheds-

9 forstyrrelser, OCD, adfærdsforstyrrelser (ADHD) og autisme oftest betyde, at du vil have svært ved at kunne helbredsgodkendes. Side 9 Er du i tvivl, anbefaler vi, at du i ansøgningen oploader alle relevante journalkopier fra egen læge/hospital/psykolog/psykiater mm. Så vurderer vi, om du er egnet. Hvis du tidligere har haft lettere tilfælde af såkaldt enkeltfobi (fx angst for højder, flyvning, lukkede rum, mørke eller synet af blod), vil du i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes, fx hvis du gennem kognitiv terapi hos en psykolog vedvarende har lagt fobien bag dig. Ryg Du skal være rask og stærk i din ryg. Har du tidligere haft diskusprolaps, gigtlidelser eller andre problemer med ryggen/lænden vil din egnethed afhænge af, hvordan du har det i dag, dit genoptræningsforløb, dit funktionsniveau med mere. Husk at oploade alle relevante journaloplysninger fra sygehus eller speciallæge i forbindelse med din ansøgning. Skulder Hvis du er blevet opereret i skulderen, vil du i særlige tilfælde kunne helbredsgodkendes. Forudsætningen er, at du i forbindelse med din ansøgning leverer lægelig dokumentation for følgende: Operationen og genoptræningen har været ukompliceret. Du har opnået et vedvarende højt fysisk funktionsniveau. Skulderfunktionen har været god og stabil i mindst 1 år efter operationen. En lægeundersøgelse finder normale forhold i skulderen og veludviklet muskulatur med god styrke omkring skulderen. Sukkersyge/diabetes Hvis du har sukkersyge/diabetes, er du formentlig ikke helbredsmæssigt egnet til uddannelsen. Øjne/syn Det er vigtigt, at du har normalt syn, og du skal kunne løse opgaver som politikadet uden at bruge briller. Det betyder i praksis, at vi accepterer følgende: 1. at dit syn uden korrektion er mindst 0,5 på det bedste øje og mindst 0,25 på det dårligste øje, eller

10 2. at du har anvendt bløde kontaktlinser i mindst 3 måneder før tidspunktet for ansøgningen, og du kan korrigere til normalt syn. Korrektionen skal dog være mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede og +5 (mellem 0 og +5) for langsynede. Hvis du bruger kontaktlinser eller briller, skal du uploade en optikererklæring sammen med din ansøgning. Side 10 Bygningsfejl Har du bygningsfejl, skal du sammen med din ansøgning uploade aktuel dokumentation (fx optikererklæring) for, at du opfylder synskravene til optagelse på kadetuddannelsen. Dovent øje Har du, eller har du haft, dovent øje, skal du sammen med din ansøgning uploade aktuel dokumentation (fx optikererklæring) for, at du opfylder synskravene til optagelse på uddannelsen. Farvesyn Hvis du ikke har et sikkert farvesyn, er du formentlig ikke helbredsmæssigt egnet til uddannelsen. Årsagen er, at det er en nødvendig del af opgaveløsningen, at du kan notere dig og videregive faktiske oplysninger, fx om påklædning, hårfarve, øjenfarve, rødmen, lakafsmitning eller blodstænk. For at teste dit farvesyn gennemfører vi farvesynstesten Ishihara i forbindelse med optagelsesforløbet. Du må ikke bruge briller eller kontaktlinser med farvefilterfunktion i forbindelse med testen. Anvendelse af filterglas i briller eller kontaktlinser kan give nogle farvesvage/farveblinde personer mulighed for bedre at se Ishiharas tavler, men evnen til at skelne farver forbedres ikke. Såfremt du ikke består Ishiharatesten, kan du via øjenlæge få foretaget en ny farvesynsundersøgelse. Hvis undersøgelsen konkluderer, at du har et normalt farvesyn, bedes du fremsende undersøgelsens resultat til vores studievejledning Læsebriller Hvis du har behov for at anvende læsebriller, skal du uploade resultatet af en aktuel synsundersøgelse hos optiker eller øjenlæge. Natteblindhed Hvis du er natteblind, er du ikke helbredsmæssigt egnet. Synsoperation (laseroperation, implantation af linser) Hvis du har fået foretaget synskorrigerende operation (laseroperation), vil du kun være helbredsmæssigt egnet, hvis dit syn inden operationen kræ-

11 vede en korrektion på mindre end -7 (mellem 0 og -7) for nærsynede og +5 (mellem 0 og +5) for langsynede. Side 11 Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge ind på uddannelsen tre måneder efter sidste kontrol hos den opererende øjenlæge, og at du skal uploade øjenlægens journaloplysninger som bilag til din ansøgning. Hvis du er opereret med implantering af linser, vil du ikke være helbredsmæssigt egnet, heller ikke selv om du opfylder synskravene. Øjensygdomme Hvis du har eller har haft øjensygdomme, fx regnbuehindebetændelse, grøn stær, grå stær, nethindeløsning m.fl., vil du ikke være helbredsmæssigt egnet. Selv om øjensygdommen er velbehandlet, vil der være risiko for genopblussen og komplikationer, hvilket kan medføre problemer med synet. Ører/hørelse Du er formentlig ikke egnet til uddannelsen, medmindre du har normal hørelse på begge ører uden brug af høreapparat. Det er nødvendigt, at en politikadet er i stand til præcist at opfatte og handle på baggrund af input via hørelsen, herunder mundtlige oplysninger fra kolleger og borgere på alle steder og under alle omstændigheder, blandt andet over radioen, på gaden eller i bilen under udrykning. Der er risiko for, at forværre en hørenedsættelse på grund af de støjgener, som opgaverne erfaringsmæssigt medfører. Hvis du har eller har haft en ørelidelse og vil søge ind på uddannelsen, skal du medsende lægelig dokumentation sammen med resultatet af en aktuel høreundersøgelse (audiogram). Yderligere spørgsmål? Hvis du er i tvivl om vores helbredskrav, er du velkommen til at kontakte vores studievejledning på eller ringe til os på mandag til torsdag kl og fredag kl OBS!! Vær opmærksom på, at vi kun kan svare på helt generelle spørgsmål omkring helbredskravene. Vi kan ikke svare på spørgsmål, der vedrører dit konkrete helbred. Ønsker du en konkret vurdering af dit helbred, bør du kontakte din egen læge og henvise til vores retningslinjer. Bemærk, at du selv står for udgifterne til en vurdering ved egen læge.

12 Ellers anbefaler vi, at du ansøger og medsender alle relevante helbredsoplysninger. Herefter vil vi vurdere, om du opfylder optagelseskravene, eller om vi har brug for yderligere oplysninger eller undersøgelser for at belyse sagen. Side 12

Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk

Statsborgerskab/indfødsret Politibetjente ansættes som tjenestemænd. Ansættelse som tjenestemand kræver dansk statsborgerskab/dansk Praksis i ansøgningssager. En lang række oplysninger indgår i s vurdering af en ansøgers egnethed til ansættelse. Hvis du overvejer at søge om ansættelse som politibetjent på prøve, er det derfor vigtigt,

Læs mere

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent

Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter. Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel. Bliv politibetjent Du ved aldrig, hvad der sker om 2 minutter Men du ved, at du og din makker kommer til at gøre en forskel Bliv politibetjent Er du klar til at gøre en forskel med dit liv? Et af de mest uforudsigelige job

Læs mere

Ansøgning som STATIONSSPECIALIST NORDØSTGRØNLAND

Ansøgning som STATIONSSPECIALIST NORDØSTGRØNLAND Ansøgning som STATIONSSPECIALIST NORDØSTGRØNLAND Hvornår ønskes uddannelsen påbegyndt? (se under ANSØGNINGSFRISTER OG UDDANNEL SESSTART på forsvaret.dk/uddannelser) Efternavn Forbeholdt Forsvarets Rekruttering:

Læs mere

Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland

Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland Politimesteren i Grønland Journalnr. 55PM-00114- BEMÆRK! Ansøgningen skal udfyldes af ansøgeren selv og afleveres personligt til den lokale

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske.

Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Bevis på sundheden : DE MÅSKE EGNEDE Erhvervsfiskere skal bevise, at de er sunde og raske, og at de ikke drikker for meget. Ellers er det slut med at fiske. Absolut kassation! Med den dom er fisk noget,

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

Information om operation for grå stær.

Information om operation for grå stær. Dr. med Ken Ninn-Pedersen, Speciallægeklinikken CENTRALEN, Roskildevej 296, 2610 Rødovre. (Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) Information om operation for grå stær. (informationsvejledningen er udviklet

Læs mere

GRÅ STÆR. Hellerup Lyngby Odense Aarhus

GRÅ STÆR. Hellerup Lyngby Odense Aarhus GRÅ STÆR Hellerup Lyngby Odense Aarhus Skørping 1 VELKOMMEN TIL CAPIO CFR SKØRPING Vi glæder os til at kunne hjælpe dig til et bedre syn her på Capio CFR i Skørping. Med denne pjece vil vi informere dig

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN BEHANDLING FOR ALDERSSYN 1 Nu véd jeg, at jeg altid kommer til at se godt, og at jeg aldrig behøver at være bekymret for grå stær! Karen Maria Olesen, statistiker, 58 år 2

Læs mere

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ SKØRPING. TLF FAX

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ SKØRPING. TLF FAX PATIENTINFORMATION GRÅ STÆR CFR HOSPITALER SKØRPING - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - sbook@cfrhospitaler.dk WWW.CFRHOSPITALER.DK VELKOMMEN TIL CFR HOSPITALER SKØRPING!

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Personnummer: Jeg søger om nyt møde på Forsvarets Dag med henblik på at få hævet min tidligere egnethedsvedtegning. Jeg er gjort bekendt med, at en tidligere afgørelse

Læs mere

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.

GRÅ STÆR PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING. PATIENTINFORMATION GRÅ STÆR PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET SKØRPING!

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og by: E-mailadresse: HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Vi sender dig hermed et helbredsspørgeskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Selvom

Læs mere

God adfærd og etik i anklagemyndigheden

God adfærd og etik i anklagemyndigheden God adfærd og etik i anklagemyndigheden En guide om god adfærd og etik for ansatte i anklagemyndigheden Rigsadvokaten, september 2015 Indhold 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 15 Indledning Fremtoning Sprogbrug

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Personnummer: Fulde navn: Adresse: Forbeholdt VPLSEK Oprettet/Genoprettet Init.: VPM omrapporteret SESSIONSTERMIN Postnr.: E-mail: By: Jeg søger om (sæt x) o Forsvarets

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1

Ung i stolen. FSO Forårskursus 19/3 2015. Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Ung i stolen FSO Forårskursus 19/3 2015 Afd.læge, PhD Line Cleemann 1 Disposition Kommunikation og adhærence Love og regler Underretninger Afd.læge, PhD Line Cleemann 2 Ung i stolen Unge med kroniske sygdomme:

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Patientinformation Søvnambulatoriet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken Velkommen i søvnambulatoriet Søvnambulatoriet modtager patienter der er henvist fra egen læge eller special læge

Læs mere

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet I medfør af 66, stk. 2, 68, stk. 1, 101, stk. 3, 102, stk. 1, og 117, stk. 1, i jernbaneloven,

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag

Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Ansøgning om nyt møde til Forsvarets Dag Personnummer: Jeg søger om nyt møde på Forsvarets Dag med henblik på at få hævet min tidligere egnethedsvedtegning. Jeg er gjort bekendt med, at en tidligere afgørelse

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede

1a: 1b: Helbredserklæring 2. Forsikrede Helbredserklæring 2 Side 1 af 5 Forsikrede Dit fulde navn Cpr.nr. Postnr. og by Evt. mailadresse Stilling Telefon Når du udfylder helbredserklæringen, er det vigtigt, at du: Besvarer alle spørgsmål omhyggeligt

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? Navn 5-årig helbredserklæring CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER

HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og by: E-mailadresse: HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER Vi har modtaget dit ønske om at komme til Forsvarets Dag. For at blive bedømt egnet til at

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Ve og Vel. Sygemeldinger med psykisk årsag. Gert Thomsen. Staffmeeting Psykiatri Vest

Ve og Vel. Sygemeldinger med psykisk årsag. Gert Thomsen. Staffmeeting Psykiatri Vest Ve og Vel Sygemeldinger med psykisk årsag Gert Thomsen 11. Jan oktober Schmidt 2012 Staffmeeting Psykiatri Vest Baggrund Stigende hyppighed af sygemeldinger med stress og depression Hyppig årsag til langtidssygemelding

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

INDLEDNING FREMTONING

INDLEDNING FREMTONING ETIK I POLITIET INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Stresspolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Stresspolitik HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Vision... 3 2. Beskrivelse af stress og stresspåvirkninger... 3 3. Forebyggelse af stress... 4 3.1 Organisation... 4 3.2 Ledelse...

Læs mere

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn

FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING. for dit syn FØR OG EFTER DIN LINSEUDSKIFTNING 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en linseudskiftning (RLE). Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Politikadet fysisk optagelsesprøve

Politikadet fysisk optagelsesprøve KONCERN HR Dato: 23. november 2016 Politikadet fysisk optagelsesprøve Du skal være i god fysisk form Uddannelsen og arbejdet som politikadet kræver, at du er i god fysisk form. Derfor indeholder optagelsesprøven

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Tidligt tilbage efter sygemelding af psykisk årsag Hvorfor og Hvordan?

Tidligt tilbage efter sygemelding af psykisk årsag Hvorfor og Hvordan? Tidligt tilbage efter sygemelding af psykisk årsag Hvorfor og Hvordan? 23.11.17 Lars Aakerlund, psykiater www.ppclinic.dk Hvorfor skal jeg tvinges til at høre på en psykiater i over en time? Langvarigt

Læs mere

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde

Mentorsamtale. Støtte, udfordre og fastholde + Mentorsamtale Støtte, udfordre og fastholde + Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler At den unge kan tage ansvar

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes)

Ansøgningsskema Mælkebøtten CSU nr.. (skal ikke udfyldes) Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: Dansk: Andet 4. Sprog / / 5. Alder. OBS! Kontaktperson: Tlf.: Dato:.. 6. Samlivssituation

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

OPERATION FOR GRÅ STÆR

OPERATION FOR GRÅ STÆR OPERATION FOR GRÅ STÆR i Øjenklinikken Lone Tingsgaard Det er nu muligt at blive opereret for grå stær i Øjenklinikken Lone Tingsgaard. Vi vil gøre vores bedste for at give dig et smidigt operationsforløb

Læs mere