EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER"

Transkript

1 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken Vejle TLF FAX WWW cowi.dk EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 24. april 2015 UDARBEJDET SEV KONTROLLERET HMI/JEL GODKENDT SEV

2 2/9 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER INDHOLD 1 Tilbud på indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer Orientering Afgivelse af tilbud 3 Bilagsfortegnelse Bilag 1A Tro og love erklæring Bilag 1B Økonomiske nøgletal Bilag 1C Forbehold Bilag 1D Brug af underleverandører

3 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER 3/9 1 Tilbud på indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer 1.1 Orientering Denne tilbudsliste omhandler tilbudsgivning på indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer for Reno Djurs I/S i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Tilbudslisten omfatter nærværende erklæringer og oversigt over ønskede oplysninger samt excel-ark med pristilbud. Tilbudslisten skal ses i sammenhæng med udbuddets øvrige dokumenter: Udbudsmaterialet med udbuds- og tilbudsbetingelser samt ydelsesbeskrivelse inkl. bilag. Eventuelle rettelsesbreve Tilbudsmaterialet med udfyldt tilbudsliste og de tilhørende udfyldte og underskrevne dokumenter samt de forlangte dokumentationer og redegørelser skal fremsendes rettidigt til COWI A/S og vil danne grundlaget for evalueringen og tildelingen. 1.2 Afgivelse af tilbud Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på en eller flere af de udbudte delentrepriser og skal ved afgivelse af tilbuddet sikre sig, at samtlige poster i tilbudslisten for den eller de relevante delentrepriser, der afgives tilbud på, er udfyldt og relevante oplysninger er afgivet. Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på en eller flere af de udbudte delentrepriser ved at udfylde enhedspriserne i pristilbudslisterne A E. Uanset om tilbudsgiveren vælger at afgive tilbud på en eller flere delentrepriser skal tilbudsgiveren udfylde posterne og afgive enhedspriser i pristilbudslisterne F H for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Afgives der kun tilbud på kranentreprisen, skal posterne F, G og H dog ikke udfyldes. Tilbudsgiveren skal, uanset om der afgives tilbud på en eller flere delentrepriser, udfylde og underskrive de vedlagte erklæringer, og skal afgive de ønskede oplysninger. Tilbudsgiverens underskrift på tilbudslisten er bindende for samtlige afgivne enhedspriser i tilbudslisten og for de øvrige oplysninger i tilbudsmaterialet. Det angivne antal tømninger og øvrige ydelser i tilbudslisterne kan variere ubegrænset uden at tilbudsgiverens afgivne enhedspriser ændres. Som følge af brugernes valgfrihed i forhold til valg af opsamlingsudstyr og tømningsfrekvens, jf. udbudsmaterialet, kan der ske ændringer, ligesom lovgivning kan have konsekvens for antallet og typen af ordninger. Til orientering er der i bilag 3 angivet status for brugernes ordninger.

4 4/9 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER Beregningen af sikkerhedsstillelsen for hver delentreprise er baseret på de afgivne tilbudssummer for hver delentreprise. For entrepriserne NDØ, NDV, SDØ og SDV (hovedposterne A, B, C, D) tillægges tilbudssummen for hovedposterne F, G og H. Alle afgivne enhedspriser skal omfatte samtlige ydelser til sikring af den kvalitetsmæssige udførelse af indsamlingsopgaverne i overensstemmelse med de angivne krav og betingelser i udbudsmaterialet. Alle afgivne enhedspriser og sumpriser skal angives i danske kroner ekskl. moms. Alle omkostninger og/eller indtægter relateret til behandling af dagrenovation og genanvendelige materialer på modtageanlæggene er alene et anliggende mellem Reno Djurs I/S og modtageanlæggene Rabatter ved overdragelse af flere delentrepriser Tilbudsgiveren har mulighed for at give en rabat på ved tildeling 2 eller flere af delentrepriserne. Rabatten eller rabatterne skal afgives som en generel procentvis reduktion af alle tilbudslistens afgivne enhedspriser jf. forside på pristilbudslisten (excel-arket) Oversigt over erklæringer og oplysninger I henhold til udbudsmaterialets afsnit 3. skal tilbudsgivers tilbud omfatte følgende erklæringer og oplysninger: Tro- og loveerklæring (Bilag 1 A) Erklæring eller tilsagn om sikkerhedsstillelse Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring Erklæring om økonomiske nøgletal (Bilag 1 B) Oversigt over erfaringer og referencer Beskrivelse af teknisk formåen Gyldig og gældende vognmandstilladelse Erklæring om forbehold (Bilag 1 C) Oplysninger om brug af underrenovatører (Bilag 1 D) Pristilbud (pristilbudsliste i excel-format) Beskrivelse af opgaveløsningen og driftssikkerhed Beskrivelse af kvalitets- og servicestandard Beskrivelse af standard for miljø og arbejdsmiljø

5 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER 5/9 Bilag 1A Tro og love erklæring En ordregiver på ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, der ikke har afgivet en tro og love erklæring, eller som har ubetalt, forfalden gæld til de offentlige på over kr. Ved gæld til det offentlige forstås: forfaldne ubetalte skatter forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsafgifter Der er tale om gæld til offentlige myndigheder såvel i Danmark som i det land, hvor tilbudsgiver har sit erhvervsmæssige hovedsæde. Undertegnede tilbudsgiver erklærer på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse love, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tidspunktet for aflevering af tilbuddet udgør: DDK Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Ligeledes erklærer undertegnede tilbudsgiver på tro og love, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni , stk. 2, og Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Udelukkelsesgrundene omfatter følgende situationer: medvirken til strafbar handling, jf. straffelovens 23 i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffefastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3 overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2 overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290 at virksomheden er eller er begæret taget under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, ikke er i betalingsstandsning eller befinder sig i en lignende situation at virksomheden ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens faglige hæderlighed at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark, og at virksomheden ikke har opfyldt sine forpligtigelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter til lovgivningen i Danmark

6 6/9 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER Med underskriften gives samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne hos de relevante myndigheder. Dato og tilbudsgivers underskrift

7 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER 7/9 Bilag 1B Økonomiske nøgletal Tilbudsgiveren skal som minimum give oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske nøgletal i danske kroner (Resultat Omsætning Egenkapital) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Oplysningerne kan gives i skrift eller ved at benytte nedenstående skema. Nøgletal (DDK) Seneste regnskabsår 2. seneste regnskabsår 3. seneste regnskabsår Resultat Omsætning Egenkapital Øvrige økonomiske oplysninger som årsrapporter m.v. kan vedlægges tilbuddet. Dato: Firmastempel og underskrift

8 8/9 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER Bilag 1C Forbehold Tilbudsgiveren skal angive, om tilbudsgiveren tager forbehold vedrørende tilbuddet eller ej og i givet fald hvilke forbehold tilbudsgiveren tager. Undertegnede står inde for, at der ikke er anført yderligere forbehold eller forudsætninger andre steder i tilbuddet. Sæt kryds: Nej, der tages ikke forbehold Ja, der tages følgende forbehold (angives i boksen) Dato: Firmastempel og underskrift

9 INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENANVENDELIGE MATERIALER 9/9 Bilag 1D Brug af underrenovatører Tilbudsgiveren skal angive, om tilbudsgiveren påtænker at anvende underrenovatører vedrørende tilbuddet eller ej og i givet fald angives eventuelle underrenovatørers navn og øvrige relevante oplysninger. Sæt kryds: Nej, der anvendes ikke underrenovatører Ja, der anvendes underrenovatører (angives i boksen) Dato: Firmastempel og underskrift Hvis der anvendes underrenovatører skal der i tilbuddet vedlægges en redegørelse for, i hvilket omfang og til varetagelse af hvilke opgaver eller delopgaver eventuelle underrenovatører påtænkes anvendt. Eventuelle underrenovatører skal levere de samme grundlæggende oplysninger som tilbudsgiveren.

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system

1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA Implementering og drift (hosting) af et it-system 1/ 11 ENOTICES_Bech-bruun 13/04/2011- ID:2011-052714 Standardformular 5 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax

Læs mere

UDBUDSBREV. Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud i henhold til tilbudsloven.

UDBUDSBREV. Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud i henhold til tilbudsloven. Team Ejendomme Direkte tlf.: 74929292 Mail: teknisk@toender.dk Sags id.: xxxxx Dato: 13.09.2013 UDBUDSBREV Tønder Kommune ønsker at udbyde følgende projekt i offentligt udbud. Tilbud afgives som købstilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere