Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 2002 Betjeningsvejledning Fejekost TEXAS Andreas Petersen Højby Aps Knullen 2, Højby DK-5260 Odense S Tlf. : Fax. : TEXAS POWER FLEX KOST:

2 Tillykke med dit køb af det unikke Power Flex System, som De med sikkerhed vil få meget stor glæde af. - MEN det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning grundigt FØR start. Det vil kunne forhindre mulige skader på maskinen. De bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, der er markeret med dette symbol: Indholdsfortegnelse: Side Driftsudstyr... 2 Kassens indhold samling af fejekost - montage af kost på TEXAS Futura 2002 fræser Sikkerhedsforskrifter... 4 Kørsel med fejemaskinen igangsætning med maskinen - stop med maskinen - højdejustering af støttehjul - drejning af kost Vedligeholdelse vedligeholdelse af fræser. - vedligeholdelse af frontudtag på fræser. - vedligeholdelse af nedgearing. - vedligeholdelse af flexaksel. - vedligeholdelse af fejekost. Smøring af TEXAS flexaksler... 6 Tekniske specifikationer specifikationer for fejekosten - ekstraudstyr til TEXAS PFS-Fejekost - øvrigt PFS-udstyr Garantibetingelser / generelle garantibetingelser... 8 Driftsudstyr:

3 For at kunne anvende PFS-fejekosten, er følgende udstyr nødvendigt: 1. TEXAS Futura 2002, monteret med PFS-Frontudtag og 15" hjul 2. TEXAS PFS-nedgearing Vare nr.: TEXAS Flexaksel med låsesplitte Vare nr.: Kassens indhold: Kassen som kosten leveres i fra fabrik, indeholder følgende dele: 1 stk. Fejekost. 1 stk. Gaffelkonsol med pal og bolt. 1 stk. Pose, indeholdene fjeder for pal, rørbøjle for fjeder, betjeningsvejledning for fejekost, reservedelsliste for fejekosten og reservedelsliste for nedgearing. Samling af fejekost: Det eneste der ikke er monteret fra fabrikken, er det gaffelstykke med pal der fastgør fejekosten til fræseren. Gaffelstykket med pal (1)skal monteres som vist på illustration A. Det er vigtigt at vende emnet rigtigt, dvs. at det rør (2) hvorpå fejekosten fastgøres til fræseren skal sidde foroven. Gaffelstykket monteres ved at placere det ind over hullet i kostestellet, og sætte den store M12x150 (3) bolt i hullet. Sæt dernæst skive (4) og møtrik (5) på og spænd bolten fast. Fjederen for palen (6) fastgøres vha. rørbøjlen (7), der sidder rundt om røret (8), og hullet i palen. Fejekosten er nu samlet og klar til at montere på fræseren. Montering af fejekost på fræser: Montering af fejekost på TEXAS Futura 2002 fræseren foregår på følgende måde: Montering af fejekost på fræser Montering af nedgearing på fejekost Montering af flexaksel på fejekost og på fræser Fejekosten monteres på fræseren vha. en splitbolt, der sidder på frontudtaget på fræseren. Fejekostens monteringsrør stikkes ind i bærerøret på frontudtaget, så hullerne sidder overfor hinanden, split- bolten sættes i og låsesplitten sættes i splitboltens hul. Nedgearingen monteres på fejekosten ved, at man trykker ned- gearingens store monteringsrør ind over fejekostens indgangsrør, og de to enheder låses sammen med plastsplitten, der sidder på nedgearingen. Flexakslen monteres først på fræserens frontudtag, hvor den sættes i kraftudtagsrøret og drejes så akslen fanger firkantbøsningen og låsesplitten sættes på plads i hullerne. Dernæst sættes flexakslen i nedgaringens lille monteringsrør og man kan nu tage fat i børsterne på fejekosten og dreje disse i vilkårlig retning, indtil flexakslen fanger firkanten i nedgearingen. Til sidst sættes låsesplitten i, så flexakslen sidder fast på nedgearingen. V I G T I G T Inden fejemaskinen tages i brug er det vigtigt at sikre sig, at FLEXAKSLEN er smurt ifølge forskrifterne, der er trykt bag på FLEXAKSLENS reservedelsliste, samt på side 6 i denne vejledning.

4 S I K K E R H E D S F O R S K R I F T E R For at opnå den størst mulige sikkehed, bør du ALTID læse betjeningsvejledningen for både fejekost og basismaskine grundigt, inden du starter din maskine. Fejemaskinen bør KUN anvendes af personer, der forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsinstrukser, som er nævnt i denne betjeningsvejledning. Lad aldrig børn betjene maskinen. Hold kæledyr borte fra maskinen og sørg for, at rydde arbejdsområdet for store sten, skarpe genstande o.lign. Lad ALDRIG motoren køre i lukkede rum, da udstødningsgassen indeholder kulilte, der kan medføre utilpashed og i værste fald død. Fyld ALDRIG benzin på indendørs og husk at motoren skal være standset. Du må ALDRIG fylde benzin på en varm motor, da der er fare for antændelse. Undgå åben ild, hvor brændstof påfyldes og aftør evt. spildt brændstof, før fejemaskinen startes. Vær altid iklædt fornuftigt tøj og fodtøj, såsom arbejdstøj eller fritidstøj og gummistøvler. Gå ALDRIG med løsthængende tøj, når du bruger fejemaskinen. Fejemaskinens beskyttelsesskærme må IKKE fjernes. De roterende dele må ALDRIG berøres, medens motoren kører. Foretag ALDRIG justeringer, medens motoren kører, ligeledes bør fejemaskinen ALDRIG forlades med motoren kørende. Tændrørshætten bør ALTID fjernes, inden reparationer foretages på fejemaskinen. Check ALTID bolte og møtrikker før hvert brug - vær især opmærksom på at flexakslen er smurt ifølge de forskrifter der er trykt bag på flexakslens reservedelsliste, samt på side 6 i denne vejledning. Vedligehold din fejemaskine efter den anbefalede fremgangsmåde og benyt kun ORIGINALE reserve dele. Hvis der opstår fejl på din fejemaskine, bør du ALTID henvende dig til din autoriserede forhandler eller serviceværksted, som er i stand til at udføre evt. reparationer på forsvarlig vis. Check ALTID olieniveau på motoren, inden du bruger din fejemaskine. Du bør ALTID sørge for, at enhver, der benytter din fræser, læser denne betjeningsvejledning og fræserens betjeningsvejledning grundigt, inden fejemaskinen anvendes. Anvend kun fejemaskinen på områder hvor den kan betjenes sikkert. Undgå at køre med fejemaskinen i områder hvor der er stejle bakker og hold ALTID begge hænder på styret af maskinen når der arbejdes med den. 4

5 Kørsel med fejemaskinen: Igangsætning : Fejemaskinens børster igangsættes ved at man LANGOMT trykker det højre betjeningsgreb ned på maskine. Det anbefales at man så vidt muligt altid kører med fulde motoromdrejninger med fejemaskine, da maskinens roterende dele så arbejder bedst derved slides maskinen mindst. Igangsæt ALDRIG fejemaskinenes børster når maskinen står inde i det materiale der skal fejes. Tilkobbel kun børsterne medens de frit kan rotere, derved slides maskinen mindst. Maskinens bevægelse fremad tilkobles med det venstre betjeningsgreb på fræseren. Tryk det langsomt ned og maskinen vil begynde at køre. For at bakke med maskinen, slippes først det venstre greb og derefter det højre. Dernæst vippes låsepalen i det højre greb over til modsat side hvorefter håndtaget langsomt trykkes ned for at bakke med maskinen. Læs om dette i fræserens betjeningsvejledning. Stop med maskinen: Fejemaskinen er udstyret med "dødmandsgreb", hvilket vil sige, at når grebene slippes standses al bevægelse af fejemaskinen og børsterne holder op med at rotere. I tilfælde af uheld bør man altid hurtigst muligt slippe grebene og stoppe motoren ved af tage gassen af den. Højdejustering af støttehjul: Fejemaskinen er fra fabrikken justeret så den fejer optimalt. Når børsterne begynder at blive slidt, er det nødvendigt at efterjustere hvor tæt børsterne skal gå på underlaget. Højdejusteringen foretages ved, at man flytter om på plastsplitterne på kostens støttehjul. Ved at fjerne en plastsplit fra neden og sætte den på igen for oven, løftes støttehjulet højere op og børsterne kommer tættere på underlaget. Drejning af kost: Kosten kan drejes 18 grader til hver side. Dette gøres ved at man trækker palen på fejekosten tilbage, drejer kosten og slipper palen igen så den falder ordentlig i hak igen. VIGTIGT: Må aldrig foretages mens kosten roterer!!!

6 Vedligeholdelse: Fræser Frontudtag på fræser Nedgearing Flexaksel Fejekost Skal vedligeholdes efter de anvisninger der er i fræserens betjeningsvejledning. Skal for hver 5. driftstime renses for støv. Dette gøre ved at afmontere plastsideskærmen på frontudtaget og rense ribremhjulene for støv enten med trykluft eller med en blød børste. Undgå at beskadige ribremhjulenes riller, da remmen i så fald ikke vil arbejde ordentligt. Skal for hver 5. driftstime, eller hvis der er fejet hvor der er meget støv i luften, renses for støv. Dette gøres ved at man afmonterer plastskærmen og rengør tandremhjulene og remmen med trykluft eller en blød børste. Tandremhjulene er lavet af aluminium, og man skal derfor ved rengøring passe på ikke at beskadige dem. Skal smøres ifølge de anvisninger der er beskrevet bag på dens reservedelsliste, samt på side 6 i denne betjeningsvejledning. Fejekosten skal ALTID holdes ren for fasthængende snavs. Vask maskinen jævnligt og rengør børsterne for diverse fremmedlegemer. Med jævne mellemrum bør fejekostens hjul og svingmekanisme smøres så de arbejder let og ubesværet.

7 SMØRING AF TEXAS FLEXAKSLER For at sikre optimal levetid for TEXAS flexaksler, skal følgende betingelser overholdes: FLEXAKSLEN er fra fabriken smurt til 1. driftstime Derefter skal FLEXAKSLEN smøres for hver 5. driftstime Fremgangsmåde: - Afmonter tændrørshætten på fræseren. - Afmonter flexasklen ved at fjerne de to splitter der fastholder den - Træk akslen ud af gummislangen. - Hvis den er snavset aftørres den omhyggeligt. - Fedt akslen grundigt ind overalt. - Sæt akslen langsomt tilbage i gummislangen - Montér akslen på maskinen igen. - Sæt tændrørshætten tilbage på tændrøret igen. Smørefedt: Den bedste fedt til smøring af flexakslerne er TEXACO HYTEX EP2 fedt. Denne fedt kan enten købes hos TEXAS eller direkte hos TEXACO A/S ANVEND KUN DENNE FEDT TIL SMØRING AF FLEXAKSLERNE. Drift: Undgå voldsomme tilkoblinger på maskinen. Fejekosten skal altid tilkobles langsomt. Da smørefedtet langsomt bevæger sig mod den ene af flexkablet, anbefales det, at man for hver smøring vender flexkablet om, så den ende der normalt sidder på redskabet bliver placeret på fræseren,

8 Tekniske specifikationer: 6 Specifikationer for fejekosten: Total maskinbredde... Arbejdesbredde cm. 75 cm. Børsternes max. omdrejningshastighed omdr./min. Fejekostens vægt... Børsternes diameter... Antal børsteringe ialt ( best. no.: ) kg. 45 cm. 16 stk. Ekstraudstyr Opsamlerbeholder til opsamling af lette materialer: (best. no.: ) Volumen af opsamler liter. Fastgøring... snapbeslag Fremstillingsmateriale... slagfast plast Stænkskærm af slagfast plast til montering foran på fejekosten. (best. no.: ) BRUG KUN ORIGINALE RESERVEDELE TIL VEDLIGEHOLDELSE AF TEXAS MASKINER - ELLERS BORTFALDER GARANTIEN!!! 7

9 Generelle garantibetingelser for TEXAS produkter I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle TEXAS benzindrevne produkter. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl. Dog ydes der evighedsgaranti mod brud på fræserknivene. Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen på egne områder. Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år. TEXAS forpligtelser vil i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele - det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren. Garantien omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af produktet. TEXAS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og forbedringer på produkterne uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter. Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen Højby ApS. Der ydes ikke garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling og manglende vedligeholdelse. På plæneklippere dækker garantien ikke knive og knivholder samt justering af kabler og remme. På Briggs & Stratton motorer henvises der til den respektive importørs garantibetingelser. Udskiftning af pakdåser ved udgangsakslen på TEXAS fræsere anses for almindelig vedligeholdelse. Der ydes 1 års garanti på flexakslen for Power Flex Systemet. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke rensning og justering af tændings- og karburatorsystem, udskiftning af startsnor/startfjeder samt koblingsdele, da dette er indbefattet i naturlig slidtage. På alle elektriske dele er garantiperioden 1 år. Ved alle garantikrav skal art-, motor- og serienummer altid oplyses. Garantien dækker ikke skader, der er opstået p.g.a. brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.

10 2002 OPERATORS MANUAL Sweeper Texas AS Knullen 2 DK-5260 Odense S Ph Fax

11 TEXAS PFS SWEEPER: Congratulations on buying the TEXAS PFS sweeper, which we are sure will be very useful to you. BUT it is important to read through these instructions very thoroughly BEFORE use. This is to prevent possible damage to the machine. Please note safety instructions, which are marked with this symbol. Table of contents: Page Operating unit... 3 Contents of the box Assembly of sweeper - Mounting the sweeper on the TEXAS Futura 2002 PFS basic machine Safety instructions... 4 Using the sweeper Starting - Stopping the machine - Adjustment of support wheel - Turning of sweeper Maintenance Maintenance of basic machine - Maintenance of power take off on basic machine - Maintenance of gear reduction - Maintenance of flex shaft - Maintenance of sweeper Lubrication of TEXAS flex shaft... 7 Technical specifications Sweeper - Equipment to TEXA PFS sweeper

12 Operating unit: The following unit is necessary to use the PFS sweeper: 1. TEXAS Futura 2002, mounted with PFS mounting plate and 15 wheels 2. TEXAS PFS-gear reduction Art. No..: TEXAS flex shaft with locking pins Art. No..: Contents of the case: The box in which the sweeper is delivered from the factory contains following parts: 1 pcs Sweeper. 1 pcs. Forkbracket with pawl and bolt. 1 pcs. Bag containing spring for pawl, pipe holder for spring, operator s manual and spare part list for sweeper. Assembly of sweeper: The only thing, which is not mounted from the factory is the forkbracket with pawl, which fastens the sweeper to the cultivator. The forkbracket with pawl (1) must be mounted as shown on illustration A. It is important that the forkbracket is mounted correctly. The tube (2), on which The sweeper is mounted, has to be at the top on the forkbracket. The forkbracket is mounted by placing it over the hole in the rack, and insert the M12x150 bolt (3) in the hole. After this place washer (4) and the nut (5) on the bolt and tighten. The spring for pawl (6) is mounted with a pipe holder (7), which is placed around the tube (8), and the hole in the pawl. The sweeper is now assembled and ready to mount on the basic machine. Mounting the sweeper to the basic machine: When you mount the sweeper to the basic machine follow this procedure: Mount the sweeper on the basic machine Mount the gear reduction on the sweeper Mount the flex shaft on the sweeper and the basic machine You fit the sweeper on the cultivator with a split pin, which is placed at the power take off. Push the sweeper s support pipe into the hole on the power take off (PTO). Place the holes opposite each other, insert the split pin and the locking pin. Mount the gear reduction on the sweeper, by pushing the gear reduction s support pipe over the input tube, and lock them together with the split pin, which is placed on the gear reduction. You must mount the flex shaft on the power take off. Place the flex shaft in the PTO-tube, so that the inner shaft fits to the square bushing and lock the flex shaft with the locking pin. After this you place the flex shaft in the little tube on the gear reduction, and lock the flex shaft with the locking pin. Now the flex shaft is mounted. IMPORTANT Before using the sweeper it is important to make sure that the flex shaft is lubricated according to the instructions in this manual. SAFETY INSTRUCTIONS

13 To obtain the greatest possible safety, you must ALWAYS read both the sweeper and the basic machine manual thoroughly before you start your machine. The sweeper should ONLY be used by persons, who understand and are able to follow all the safety instructions and operating instructions and operating instructions that are mentioned in this manual. Do not allow children to operate the machine. Keep pets away from the machine and make sure to clear the working area for large stones and sharp objects etc. Do NOT run the engine in an enclosed area as exhaust fumes can cause illness and worst of all death.. NEVER fill with petrol indoor, and remember that the engine has to be switched off. NEVER fill with petrol on a hot engine as there is a danger of catching fire. Avoid open fire where fuel is filled up, and wipe up any spilt fuel before the machine is started. Always wear reasonable clothes and footwear, such as working clothes and safety boots. NEVER wear loose-fitting clothes when you use the sweeper. The protection sheets must NEVER be removed. NEVER touch the rotating parts when the engine is running. NEVER make adjustments while the engine is running, and NEVER leave the sweeper while the engine is still running. The spark plug cover should ALWAYS be disconnected before any repairs are made on the sweeper. ALWAYS check bolts and nuts before use according to the instructions in this manual. and make sure that the flex shaft is lubricated Maintain you sweeper according to the recommended practice and use only ORIGINAL spare parts. If defects arise on your sweeper you should ALWAYS turn to your authorised dealer, who is capable of carrying out repairs proficiently. ALWAYS check oil level on the engine before use. ALWAYS make sure that anybode who uses the sweeper has read this manual thoroughly before use. Use only the sweeper in areas where it can be operated safely. Avoid using the machine in areas, where there are steep hills and ALWAYS keep both hands on the handle while operating the machine.

14 Using the sweeper: Starting: The sweeper starts by SLOWLY pressing down the right control lever of the machine. It is recommended that the engine, always runs with full revolutions, as the rotating parts of the machine then work in the best way. NEVER engage the sweeper in soil or loose material. Engage the sweeper only, when the brushes are free, otherwise you will cause unnecessary wear. The motion of the machine is engaged with the left control lever of the basic machine. Press it down slowly and the machine will begin to drive. The direction of travelling depends on the arrow on the direction control. Read this in the basic machine manual. Stopping: The sweeper is equipped with a dead-man grip, which means that when the controls are released, all motion of the sweeper stops and the brushes stop rotating. IN case of an accident you should always as quickly as possible release the control and stop the engine by setting the throttle control on STOP. Adjustment of: working depth The sweeper is adjusted from the factory to sweep at the best position. When the brushes are getting worn it is necessary to adjust it again, so the brushes get closer to the surface. You adjust the working depth by moving the plastic pins on the support wheel. When you remove 1 pin from below and place it above, you lift the sweeper and the brushes gets closer to the surface. (see picture) Turning: IMPORTANT You are able to turn the sweeper 18 degrees to each side. You do this by pulling the pawl on the sweeper back, turn the sweeper, release the pawn and click it. NEVER do this when the sweeper is engaged. never do this when the brush is rotating!!!

15 Maintenance: Basic machine: Follow the instructions in the cultivator manual. Mount. plate: Flex shaft: Needs to be leaned for dust after every 5th operating hour. This is done by dismounting the plastic side sheet on the mounting plate, and then clean the V-belt pulley for dust either with compressed air or a soft brush. Avoid damaging the grooves in the V-belt pulley as the belt then will not operate properly. Needs to be lubricated according to the instructions written on the back of the spare part list and in this manual. Gear reduction: Needs to be cleaned for dust after every 5th operating hour. This is done by dismounting the plastic cover and then clean the pulley and the V-belt for dust either with compressed air or a soft brush. The pulley is made of aluminium so you have to be careful when you clean it. Do not use wire brush. Sweeper: The sweeper ALWAYS needs to be cleaned for clinging dirt. Wash the machine frequently, and clean the brushes for various foreign bodies. The support wheels and the forkbracket should frequently be lubricated with ordinary lubricating oil, so you are able to work easy and without problems.

16 Lubrication of Texas PFS flex shaft The following conditions must be adhered to, in order to give the flex shaft an optimum working life. The flex shaft is lubricated from factory for the 1st working hour. After this the flex shaft has to be lubricated for each 5th working hour Procedure: - Disconnect the spark plug wire. - Dismount the flex shaft by removing the two split pins. - Remove inner flex shaft. - If there is any dirt, then it must be wiped off carefully. - Lubricate the inner shaft with TEXACO HYTEK EP2. - Push the inner shaft slowly into the protecting tube. - Mount the flex shaft on the machine again. - Connect the spark plug wire. Grease: Use only grease to lubricate the flex shaft (TEXACO HYTEX EP2 ). You can buy this grease at your local TEXA dealer (part no ) USE ONLY THIS GREASE TO LUBRICATE THE FLEX SHAFT. Operation : Avoid violent engagement of the PFS flex shaft. As the grease slowly moves towards the bottom of the flex shaft it is highly recommended that you turn the flex shaft 180 degrees so that the end, which normally is placed to the attachment now will be fitted to the basic machine. Do this after each lubrication.

17 Technical Specifications: Specifications for sweeper: Total machine width... Working width cm. 75 cm. Maximum speed of rotation rpm. Sweepers weight... Brush diameter... Number of brush ring ( art. nr.: ) kg. 45 cm. 16 pcs. Equipment to TEXAS PFS sweeper Collection box, which collects gravel leaves etc: (art no.: ). It can easily be mounted and emptied. Capacity Liter. Fastening... Bracket Material... Imp. Proof plast USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS FOR MAINTENANCE OF TEXAS MACHINES

18 2002 BEDIENUNGSANLEITUNG Kehrmaschine TEXAS PFS KEHRMASCHINE:

19 Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf dieser TEXA PFS-Kehrmaschine, an dem Sie sicher sehr viel Freude haben werden. Es ist ABER wichtig VOR dem start, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Dann vermeiden Sie Probleme mit der Maschine, die Ihr schaden können. Wir bitten Sie, auf die mit diesem Symbol markierten Sicherheitsvorschriften besonders aufmerksam zu sein. Inhalt: Seite Betriebsausstattung... 3 Inhalt der Karton Montage der Kehrmaschine - Montage der Kehrmaschine an der Basismaschine Sicherheitsvorschriften... 4 Verwendung Inbetriebnahme der Maschine - Stoppen der Maschine - Einstellen der Höhe des Stützrades - Schwenken Wartung 6 - Der Basismaschine - Der Frontantriebs der Basismaschine - Des Untersetzungsgetriebes. - Der Flex-Welle - Der Kehrmaschine Schmierung der TEXAS Flex-Welle... 7 Technische Spezifikationen Der Kehrmaschine - Extraausstattung für TEXAS PFS-Kehrmaschine

20 Betriebsausstattung: Um die PFS-Kehrmaschine anwenden zu können, ist folgende Ausstattung erforderlich: 1. TEXAS Futura 2002, mit dem PFS-Frontantrieb montiert und 15" Rädern 2. TEXAS PFS-Reduktionsgetriebe Warennr.: TEXAS Flex Welle mit Schlo splint Warennr.: Inhalt der Karton: Der Karton, in dem die Kehrmaschine vom Hersteller geliefert wird, enthält folgende Teile: 1 Stck. Kehrmaschine. 1 Stck. Gabelträger mit Klinke und Riegel. 1 Stck. Tüte, die eine Feder für die Klinke, einen O-Bügel für die Feder, eine Bedienungsanleitung über die Kehrmaschine und eine Lise über Ersatzteile für die Kehrmaschine. Montage der Kehrmaschine: Nur der Gabelträger mit Klinke, die die Kehrmaschine an der Basismaschine festhält, ist zu montieren. Der Gabelträger mit Klinke (1) ist wie auf Abb. A gezeight zu montieren. Wichtig ist, der Gabelträger richtig zu wenden, d.h. das Rohr (2), auf dem das Besen an die Basismaschine festgemacht wird, oben anzubringen ist. Der Gabelträger wird dadurch montiert, da er über das Lock in das Gestell angebracht wird und da der M12x150 Bolzen (3) in das Loch angebracht wird. Danach Scheibe (4) und Mutter (5) anbringen und den Bolzen festzuspannen. Die Feder für die Klinke wird mit Hilfe des O-Bügels (7), der um das Rohr sitzt, und des Loches in der Klinke festgemacht. Die Kehrmaschine ist jetzt montiert und an die Basismaschine montierbereit. Montage der Kehrmaschine an die Basismaschine: Die Montage der Kehrmaschine an die TEXAS Futura 2002 Basismaschine: Montage der Kehrmaschine an die Basismaschine Montage des Untersetzungsgetriebes an die Kehrmaschine Montage der Flex-Welle an die Kehrmaschine und an die Basismaschine Die Kehrmaschine wird an die Basismaschine mit Hilfe eines Splitbolzens montiert, der auf dem Frontantrieb, der Basismaschine angebracht ist. Das Montagerohr der Kehrmaschine wird in das Tragerohr des Frontantriebs eingesteckt, so dass die Löcher einander gegenüber sitzen; der Splintbolzen wird angebracht und der Schlo split in das Loch des Splintbolzens. Das Untersetzungstetriebe wird so an die Kehrmaschine montiert, dass die grossen Montagerohre des Untersetzungsgetriebes über das Eingangsrohr angebracht werden, und die zwei Einheiten mit dem auf dem Untersetzungsgetriebe angebrachten Plastsplit geschlo en werden. Die Flex-Welle wird erst an den Frontantrieb der Basismaschine montiert, dann wird sie in das Kraftanschlussrohr angebracht und so gedreht wird, dass die Welle die Viereckbuchse fängt; der Schlo splint wird in die Löcher angebracht. Danach wird die Flex-Welle in das kleine Montagerohr des Untersetzungsgetriebes angebracht, und man ist jetzt im Stande, die Bürsten der Kehrmaschine in die gewünschte Richtung zu stellen, bis die Flex-Welle das Viereck. WICHTING Vor der Inbetriebnahme der Kehrmaschine ist wichtig sicherzustellen, dass die Flex-Welle laut den Vorschriften, die hinten auf der Liste über Ersatzteile der Flex-Welle sowie auf Seite 7 dieser Anleitung gedrückten Vorschriften geschmiert wird. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

21 Um die grö t mögliche Sicherheit zu erzielen, mu die Bedienungsanleitung über die Kehrmaschine und Basismaschine IMMER sorgfältig durchlesen werden, bevor Sie die Maschine in Betriebnehmen. Die Kehrmaschine darf nur von Personen verwendet werden, die alle in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Sicherheits- und Bedienungsvorschriften verstehen und folgen können. Lassen Sie die Maschine nie von Kindern bedienen. Die Haustiere von der Maschine fernhalten und dafür sorgen, dass der Arbeitsbereich von gro en Steinen, scharfen Gegenständen u.ä. geräumt ist. Den Motor NIE in geschlo enen Räumen laufen lassen, da Abgase und Kohlenmonoxid austreten und Lebensgefahr besteht. NUR in freien tanken und bitte nicht vergessen, da der Motor während des Tankens nicht laufen darf. Er darf auch nicht warm sein, dann entsteht Entzündungs Gefahr. Vermeiden Sie offenes Feuer, und eventuell gekleckerten Brennstoff abwischen. NIE weite Kleider tragen, wenn Sie die Maschine bedienen, sondern Arbeitskleidung und Sicherheitsstiefel. Die Schutzbleche der Maschine dürfen NICHT entfernt werden. NIE rotierende Geräteteile berühren, wenn der Motor läuft. Auch KEINE Einstellungen. NIE die Kehrmaschine verlassen, wenn der Motor läuft. Die Zündkappe soll IMMER entfernt werden, ehe Sie eine Reparatur vornehmen. IMMER die Bolzen und Muttern vor der Inbetriebnahme kontrollieren. Achten Sie darauf, da die Flex-Welle nach den auf der Liste über Ersatzteile und auf Seite 7 dieser Anleitung gedrückten Vorschriften geschmiert wird. Warten Sie die Kehrmaschine nach dem empfolhenden Verfahren und verwenden Sie nur ORIGINALE Ersatzteile. Bei Problemen, wenden Sie sich IMMER an ihren Händler oder ihrer Reparaturwerkstatt. Kontrollieren Sie IMMER den Ölstand des Motors vor Inbetriebnahme. Verwenden Sie nur die Kehrmaschine auf Gebieten, wo sie sicher bedient werden kann. Vermeiden Sie Gebiete mit steilen Hügeln. Halten Sie IMMER beide Hände auf dem Steuer der Kehrmaschine, wenn mit ihm gearbeitet wird. Verwendung:

22 Inbetriebnahme: Die Bürsten der Kehrmaschine werden dadurch inganggestzt, wenn der Bedienungs griff nach unten gedrückt wird. Wir empfehlen, da die Maschine wenn möglich immer mit der höchsten Drehzahl läuft. Die Maschine darf NIE inganggesetzt werden, wenn sie sich in dem zu fegenden/kehrenden Material befindet. Die Bürsten dürfen nur angehaltet werden, wenn sie frei rotieren können, dadurch vermeiden Sie gro en Verschlei der Bürsten. Das Vorwärtslaufen der Kehrmaschine wird an den linken Bedienungsgriff auf der Basismaschine angekuppelt. Ihn langsam nach unten drücken. Sie wippen jetzt die Schlo klinke in dem rechten Bedienungsgriff in die gegenseitige Seite über und drücken ihn nach unten, um rückwärts zu fahren. (Dieses ist in der Bedienungsanleitung über die Basismaschine zu lesen.) Stoppen: Die Maschine ist mit einen Totmannsgriff versehen, d.h. da alle Bewegungen stoppen, wenn Sie den Griff loslassen. Bei Unfällen mu der Griff sofort loslassen und der Motor mu gestoppt werden. Höheeinstellung: Vom Hersteller ist die Kehrmaschine so eingestellt worden, da es optimal funktioniert. Fangen die Bürsten an sich abzunutzen, ist eine Nacheinstellung des Stützrades erforderlich. Die Einstellung der Höhe erfolgt durch ein Umsetzen der Plastsplinte auf dem Stützrad der Kehrmaschine. Durch Entfernung eines Plastsplints unten und dann wieder oben ansetzen, kommt das Stützrad höher und die Bürsten sind näher am Boden. Schwenken: Die Kehrmaschine kann 18 Grad nach beiden Seiten schwenken WICHTIG Nie während des Rotierens der Besens!!!

23 Wartung: Basismaschine: Mu nach den Anweisungen gewartet, die in der Bedienungsanleitung über die Basismaschine beschrieben sind. Frontantrieb: Der Staub und der Schmutz müssen alle 5 Betriebsstunden entfernt werden. Sie demontieren den Plastschirm des Frontantriebs und reinigen die Riemenscheibe mit Druckluft oder mit einer weichen Bürste. Vermeiden Sie die Profile der Riemenscheibe zu beschädigen, sonst funktioniert der Riemen nicht optimal. Untersetzungs Der Staub mu alle 5 Betriebsstunden entfernt werden oder nachdem gefegt gekehrt Getriebe: worden ist. Sie demontieren den Schutz und reinigen die Scheiben und den Riemen mit Druckluft oder einer weichen Bürste. Aufpassen, die Scheiben sind aus Aluminium. Flex-Welle: Mu nach den auf der Liste über Ersatzteile und auf Seite 7 dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen geschmiert werden. Kehrmaschine: Mu immer sauber sein. Die Maschine häufig waschen und die Bürsten von Fremdkörpern immer frei halten. Ab und zu die Räder der Kehrmaschine und seinen Schwenkmechanismus schmieren, so dass sie ohne Probleme arbeiten.

24 Schmierung der TEXAS Flex-Welle Um die optimale Lebensdauer für die TEXAS Flex-Welle zu sichern, müssen folgende Bedingungen beobachtet werden. Der Hersteller hat die Flex-Welle für 1 Betriebsstunde geschmiert. Danach mub sie alle 5 Betriebsstunden geschmiert werden. Verfahren: - Die Zündkerzenkappe der Basismaschine demontieren. - Durch Entfernen der zwei Splinte, welche die Flex-Welle festhält, die Flex-Welle demontieren. - Die Welle aus dem Gummischlauch ziehen. - Ist sie schmutzig, dann sorgfältig abwischen. - Die Welle überall sorgfältig einfetten. - Die Welle langsam wieder in den Gummischlauch einziehen. - Die Welle wieder an die Maschine montieren. - Die Zündkerzenkappe wieder an die Zündkerze montieren. Schmierfett: TEXACO HYTEX EP2 Fett für die Flex-Welle. Dieses Fett läbt sich bei TEXAS kaufen NUR DIESES FETT FÜR EINFETTEN DER FLEX-WELLEN. Betrieb : Bitte gewaltätige Ankupplungen mit der Maschine vermeiden. Die Kehrmaschine ist immer langsam anzukuppeln. Da das Schmierfett sich gegen das eine Ende der Flex-Welle langsam bewegt, empfehlen wir, dab man für jedes Einfetten die Welle wendet, so dab das Ende, das normalerweise auf der Kehrmaschine sitzt, auf die Basismaschine angebracht wird. Um eine optimale Lebensdauer auf die Flexwelle zu erreichen muss der Motor immer mit vollen Drehzahl arbeiten. Damit erreicht man das grösste Moment.

25 Technische Spezifikationen: Spezifikationen für die Kehrmaschine: Gesamt Breite... Arbeitsbreite cm. 75 cm. Maximale Drehzahl Umd../min. Gewicht... Diameter Bürstenringe... Anzahl der Bürstenringe ( Ware. nr.: ) kg. 45 cm. 16 stk. Extraaustattung Sammelbehälter das für Sammeln leichterer Materialien: (Warennr.: ) Volumen des Sammelbehälters Liter. Festmachen... Schnapbeschläge Herstellmaterial... Kunststoff BITTE NUR ORIGINALTEILE VERMEIDEN - SONST HÖRT DIE GARANTIE AUF!

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780

Betjeningsvejledning. Vejledning nr.90700780 2005 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail: post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780 Tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual LME Tel

Betjeningsvejledning User manual LME Tel DK GB Betjeningsvejledning User manual LME 1100 Indholdsfortegnelse Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 - Original Odense brugsanvisning S - Denmark Version 15.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E DK GB Betjeningsvejledning Instruction manual TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START! IMPORTANT! REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL BEFORE START! Texas

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual

2008/1. El-Tex 1300. DK Betjeningsvejledning GB User Manual 2008/1 DK Betjeningsvejledning GB User Manual У ция о а ации El-Tex 1300 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E

TD420 / TD420E TD600 / TD600E TD900 / TD900E 2004 Betjeningsvejledning Texas Power Line Diesel motorer Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk TD420 / TD420E TD600 / TD600E

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual

2007/1. Texas Garden 32 EL. Betjeningsvejledning User manual 2007/1 DK GB Betjeningsvejledning User manual Texas Garden 32 EL Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Håndvægtsstativ. Samlevejledning

Håndvægtsstativ. Samlevejledning Håndvægtsstativ Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...4 Komponenter...5 Monteringsdele...6 Værktøj...6 Samling...7 Vedligeholdelse...14

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING Texas Pro Trac 1800 BETJENINGSVEJLEDNING Tak for Deres valg af en Texas Pro Trac universaltraktor. Vi er sikre på at Deres ny maskine lever helt op til Deres forventninger om sikkerhed og ydeevne. Texas

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Texas Pro Trac 700-900 Benzin - Diesel

Texas Pro Trac 700-900 Benzin - Diesel 2007/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Texas Pro Trac 700-900 Benzin - Diesel Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Betjeningsvejledning User manual SLP 600

Betjeningsvejledning User manual SLP 600 2004 / 2 Betjeningsvejledning User manual SLP 600 Vigtig! Læs denne vejledning grundigt, Før du bruger din hækkeklipper Caution! Please read this manual carefully before using your hedge-trimmer Texas

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS JORDBOR MODEL NEG 52 E HUSK : OLIEBLANDET BENZIN FORHOLD 25 : 1 (4%) Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk

Læs mere

2006/1 BV DK : Betjeningsvejledning GB : User manual

2006/1 BV DK : Betjeningsvejledning GB : User manual 2006/1 DK : Betjeningsvejledning GB : User manual BV 2400 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li

DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li DK Betjeningsvejledning GB User manual TSL 18 Li Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedssymboler...

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions

A DK GB. Pressure Differential Controls TD56-2. Instructions 99.39.03-A DK GB Pressure Differential Controls TD56-2 Instructions Fig. 1A DK 1. Nedre kammer nippelbøsning 2. Øvre kammer nippelbøsning 3. Gummi membran 4. Fjeder 5. Justering af setpunkt GB 1. Lower

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2006/1. 38 Løvopsamler. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2006/1. 38 Løvopsamler. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2006/1 DK Samlevejledning 38 Løvopsamler Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120

DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120 DK Betjeningsvejledning GB User manual Power Cart 120 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 09.3 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Sikkerhedsforskrifter Optimal arbejdstemperatur

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere