DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011"

Transkript

1 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211

2 2 Indhold 3 1. INDLEDNING SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING OMSÆTNING PER MEDARBEJDER FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER REGIONAL FORDELING

3 3 1. INDLEDNING De danske indholdsproducenter skaber populært indhold til skærme i Danmark og hele verden. Det står klart for alle, at dansk film, tv, computerspil og reklamefilm er en bragende kreativ og kunstnerisk succes, for skaberne høster internationale priser som aldrig før. Men det er ligeledes interessant, at indholdsproducenterne også udgør en økonomisk bæredygtig industri. Nærværende rapport viser, at brancherne samlet set er yderst kriseresistente. Faktisk er størstedelen af virksomhederne i vækst. Den kreative vækstdagsorden, som netop nu er aktuel, kan derfor med rette omfatte de audiovisuelle brancher. Kernevirksomhederne her defineret som virksomheder, der producerer ophavsrettighedsbeskyttede produkter til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder) - er særligt interessante, fordi deres aktivitet har betydelig samfunds- og erhvervsmæssig effekt. Kerneaktiviteten spreder sig som ringe i vandet til underleverandører, supportvirksomheder, til det øvrige erhvervsliv og til samfundets infrastruktur. Fokus i denne rapport er på disse kernevirksomheder, og effekten i øvrige brancher kan estimeres efter den metode, som beskrives i rapporten Danske Indholdsproducenters Samfundsmæssige Effekt. Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge indholdsproduktionen i film, tv og computerspil i Danmark. Derfor udviklede Producentforeningen, Copenhagen Entertainment og en række partnere i 21 en metode, så man kan følge udviklingen i branchernes kernevirksomheder. Ved hjælp af forskellige registre over indholdsproducenternes produkter såsom DFI støttetildelinger, CAB registreringer, TV2 Medialink, Computerspilzonens oversigt over spilproducenter og lignende, indsamles den samlede population, og økonomiske nøgletal trækkes som særkørsel på cvr-numre fra Danmarks Statistik. Analysen er her opdateret med tal for 211 af Producentforeningen.

4 4 1.1 SAMMENFATNING Fra 29 til 211 hvor erhvervslivet generelt var under voldsomt pres, vækstede den audiovisuelle sektor. Væksten var særligt markant fra 29 til 21, og fortsatte i 211 dog i væsentligt mere begrænset omfang. Omsætningen steg 4% fra 21 til 211, mens beskæftigelsen øgedes med 3%. Fordelt på brancher ser nøgletallene således ud i 211: Kernevirksomheder 211 Film Reklamefilm TV Computerspil I alt Antal virksomheder Antal årsværk Omsætning mio. kr Heraf eksport FILM I 211 beskæftigede 114 filmproducenter 43 medarbejdere (årsværk) og omsatte for 884 mio. kr, hvilket udgør et mindre fald på 7% i omsætning i forhold til året før. Eksporten var stort set uændret, så omsætningsfaldet kan tilskrives det danske salg. Beskæftigelsen var genstand for en ret massiv nedgang på 21% i forhold til 21, som var et bemærkelsesværdigt godt år. Disse svingninger kan være udtryk for filmbranchens projektbaserede natur, men tyder også på en branche, som netop nu kæmper for at opretholde indtjeningen på et foranderligt digitalt marked.

5 5 REKLAMEFILM 34 reklamefilmproducenter (ekskl. reklamebureauernes egenproduktion) beskæftigede 174 fuldtidsmedarbejdere og omsatte for 392 mio. kr, hvilket er en fortsat pæn vækst på 1% i omsætningen og 8% i beskæftigelsen i forhold til 21. Denne pæne vækst kommer oven på en kraftig omsætningsvækst fra 29 til 21 på hele 36%. TV TV-branchen tager i disse år kommercielle kvantespring. I 211 beskæftigede 118 tv-producenter (ekskl. DR og TV2) hele 83 medarbejdere, hvilket er en kraftig stigning på 19% fra året før. Omsætningsmæssigt tiltog branchen ligeledes med 16%, og den uafhængige danske tv-branche omsætter for første gang nogensinde for over en mia. kr. - nemlig 1,13 mia. kr. Særligt interessant er det dog, at eksporten er steget hele 6% fra 21 til 211. De danske tv-producenter er altså blevet langt bedre til at afsætte produkter og formater på det internationale marked. COMPUTERSPIL Virksomheder etableres som aldrig før i spilbranchen, og de 125 virksomheder har en arbejdsstyrke på 615 fuldtidsansatte, og en omsætning på 429 mio. Dette udgør en vækst på 8% i arbejdstyrken, men desværre et fald på 7% i omsætningen. Dette fald skyldes formentlig, at en enkelt større spilvirksomhed lukkede i slutningen af 21, og at flere af denne virksomheds medarbejdere i løbet af 211 startede små nye udviklingsvirksomheder, som endnu ikke har større omsætning. Af de 125 virksomheder er der 24 virksomheder, som ikke har registrerede ansatte eller omsætning.

6 6 2. METODE Rapportens oplysninger om kernevirksomhederne bygger på Danmarks Statistik, men da Danmarks Statistiks branchekoder er for bredt defineret til at give brugbar information om indholdsproducenterne, identificeres kernevirksomhederne via produkt- og rettighedsregistre. Tv-producenter: CAB (kabelretransmission af tv-udsendelser) Filmproducenter: Det Danske Filminstituts lister over tildelt filmstøtte, Producentforeningens medlemsliste, Det Danske Filminstitut DFI-bogen. Computerspilproducenter: Bruttoliste over spilproducenter fremstillet af Computerspilzonen, register over spilvirksomheder på nordicgame.org og spiludvikling.dk, støttetildelinger fra DFI gennem New Danish Screen, databasen PEGI (den europæiske organisation, der er ansvarlig for aldersmærkningen). Reklamefilmproducenter: TV 2 Medialink Bruttolisterne tjekkes først i cvr-registret, så lukkede og konkursramte virksomheder sorteres fra, og dernæst ekspertvalideres listerne. Herefter indsamles aggregerede økonomiske nøgletal om de identificerede virksomheder via deres cvr-numre. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik: Momsstatistikken og E- indkomst-statistikken. Imidlertid har Danmarks Statistik i 211 ændret praksis for registrering af deres virksomhedsstatistisk. Tidligere har ATP-statistikken være anvendt til beskæftigelsesopgørelser, mens man fra 211 udgiver beskæftigelsestal efter e-indkomstregistreringen. Ligeledes har momsopgørelsens felt b og c vedrørende eksport tidligere været opgjort på en anden måde, end det er tilfældet i dag, hvorfor eksportstatistikken er blevet tilrettet.

7 7 I forbindelse med nærværende udgivelse måtte der derfor trækkes data på cvr-lister for alle tre år fra på ny for at sikre konsistens i tallene. Dette medfører et databrud fra 28 til 29, som betyder at 28-tallene ikke længere kan sammenlignes med de øvrige år, og er ligeledes årsag til den forsinkelse, som denne udgivelse har været ramt af. 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNE- VIRKSOMHEDER Ovennævnte databrud omfatter ikke udviklingen i antal af virksomheder, så her kan vi præsentere en oversigt over udviklingen fra 28 til 211. På tværs af de fire audiovisuelle brancher er antallet af virksomheder steget de seneste år. Iværksætteriet trives altså i en årrække, hvor antallet af nystartede virksomheder ellers er faldet dramatisk i det øvrige danske erhvervsliv. Branche Udvikling Film % Reklame % TV % Computerspil % Især i film og computerspilbrancherne ser vi en markant vækst i virksomhedernes antal. Disse to brancher har generelt stor virksomhedsudskiftning, da brancherne er særdeles projektorienterede og har svingende aftagemuligheder. Flere af virksomhederne i disse brancher er små anparts- eller enkeltmandsvirksomheder, og 24 af spilvirksomhederne har hverken ansatte eller omsætning i 211, mens det gælder for 2 af filmvirksomhederne. Grundlæggende tyder udviklingen i antal nystartede virksomheder på virkelyst og innovation i branchen, samt på at statsstøttede vækstfremmeinitiativer, i eksempelvis spilbranchen, har båret frugt.

8 8 4. BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsen i branchernes kernevirksomheder er samlet gået 3% op fra 21 til 211. Stigningen i 211 findes især i tvbranchen, hvis beskæftigelse er gået markant op med 16% men også spil- og reklamebranchen har hver især en pæn beskæftigelsesvækst på 8%. Filmbranchen trækker dog de positive tal væsentligt ned i 211 med et fald på 21% fra året før. Fra 29 til 11 øgedes den samlede beskæftigelse i brancherne med 12 %. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 5% i samme periode. (Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik ) Antal årsværk beskæftigelsesudvikling År Tv Computerspil Film Reklame

9 9 25 beskæftigelse i indholdsproduktion I alt 1 Nedenfor 9 ses beskæftigelsen omregnet til antal årsværk i de 8 fire brancher i de tre analyserede år samt udviklingen fra Et årsværk vil for flere virksomheders vedkommende dække over en række deltids og projektansatte Årsværk Udvikling Reklame % Film % Spil % Tv % Ialt %

10 1 5. OMSÆTNING Indholdsproducenternes samlede omsætning er uomtvisteligt i vækst, men det aggregerede tal dækker over yderst divergerende udviklingskurver i delbrancherne. Tv og reklamebranchen har oplevet omsætningsvækst på henholdsvis 19% og 1%, mens både filmbranchen og spilbranchen er gået tilbage i forhold til 21. Begge brancher med 7%. Denne udvikling betyder at tv-branchens omsætning i 211 for første gang overgår filmbranchens omsætning. Over de tre år ser udviklingen ud som følger: OMSÆTNING Omsætning Tv Film Computerspil Reklame Branche Omsætning 29 Omsætning 21 Omsætning 211 Udvikling Film % Reklame % Spil % Tv % Ialt % Omsætningstallene viser de private kernevirksomheders momspligtige danske 19 salg samt ikke momspligtig eksport angivet i momsredegørelsens såkaldte felt b og c. Momsfri indtægter, 185 herunder film- og fondsstøtte, indgår ikke

11 OMSÆTNING PER MEDARBEJDER Udviklingen i omsætning per medarbejder er så lille i de fleste brancher, at den ikke er bemærkelsesværdig. Omsætningen per medarbejder er dog steget i filmproduktion på grund af det markante fald i antal ansatte. Branchen er kendetegnet ved, at der kan gå mange år fra produktion til indtjening, hvilket betyder at antal ansatte og omsætning ikke er direkte korreleret i et givent år. Så faldet i antallet af ansatte påvirker ikke branchens omsætning i 211. De øvrige brancher opretholder et pænt produktivitetsniveau, og film- og reklamebranchen omsætter mest per medarbejder. udvikling i omsætning per medarbejder DKK Reklame Film Tv Computerspil Omsætning per medarbejder Udvikling 6 Film % Reklame % 4 Spil % Tv % 2 Gennemsnit % 25 2

12 12 7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER De audiovisuelle brancher har mange små iværksættervirksomheder, men kan alligevel ikke entydigt beskrives som en fragmenteret sektor, idet de store, etablerede fyrtårne står for langt størstedelen af omsætningen. Over 9% af omsætningen genereres af de største virksomheder (over 7,5 mio. i årlig omsætning), hvilket er mellem 1 2 virksomheder i hver branche. Antalsmæssigt er der imidlertid flest af de mindste virksomheder (med under 1 mio. i årlig omsætning) Film Spil Reklame TV Fra 7,5 mio og opad Fra og med 1 mio til 7,5 mio og opad 1 mio og derunder Årlig omsætning Film Spil Reklame TV 1 mio og derunder Fra og med 1 mio til 7,5 mio Fra 7,5 mio og opad

13 Film Spil Reklame TV Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad Antal virksomheder fra og med 1 mio til 7,5 mio og opad Antal virksomheder 1 mio og derunder Årlig omsætning Film Spil Reklame TV Antal virksomheder 1 mio og derunder Antal virksomheder fra og med 1 mio til 7,5 mio Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad

14 14 8. REGIONAL FORDELING Ser man på fordelingen af audiovisuelle virksomheder på tværs af Danmarkskortet, kan man ane en tendens til at flere virksomheder etablerer sig uden for hovedstadsregionen. Populationen er dog så lille, at der kan være tale om enkeltstående tilfælde. I 211 er størstedelen af omsætning og virksomheder stadig at finde i klyngen i Region Hovedstaden. 22% af virksomhederne har adresse uden for hovedstadsregionen. I 21 lå kun 17% af virksomhederne uden for hovedstadsregionen. I spilbranchen finder man hele 33% af virksomhederne uden for hovedstadsregionen, mens filmbranchen er mere koncentreret omkring København med kun 1% uden for byen. I tv- og reklamebranchen hedder tallene henholdsvis 21% og 18% Film Spil Reklame TV Antal virksomheder udenfor hovedstaden Antal virksomheder i hovedstaden 25

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil

Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Danske indholdsproducenters samfundsøkonomiske effekt Film, tv og computerspil Analyse Februar 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Danmark Tlf.: 33 11 01 11 Mail: info@manto-as.dk www.manto-as.dk

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010

Copenhagen Entertainment Computerspilzonen. Beretning 2009-2010 Copenhagen Entertainment Computerspilzonen Beretning 2009-2010 2 Indhold 3 Indholdsfortegnelse 04-05 Hvor langt kan vi nå med dansk-produceret indhold? 06 Samling og samarbejde gør stærkere 07-13 BRANCHE

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Potentialer for standardisering og vækst

Potentialer for standardisering og vækst Potentialer for standardisering og vækst 1549:02 Erhvervsstyrelsen August 2013 Forfattere: Martin H. Thelle Claus Frelle-Petersen Tine Jeppesen 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 1 Introduktion 7 2

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere