Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering"

Transkript

1 Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 November 2012 Side: 1

2 Indhold 1. Indledning Opgavens omfang Drikkevarer - salg Drikkevarer hjælpere og aktører Udskænknings- og salgsudstyr Salgsrelaterede artikler Andet Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Alternative tilbud Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgiver forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Kravspecifikation Drikkevarer salg Drikkevarer hjælpere og aktører Salgsrelaterede artikler Central lagerfunktion Co-promotion Uddannelse/træning Opstilling, support og nedtagning Slutrengøring... 9 Side: 2

3 3.9 Transport Priser mv Prisoplysning Rabatter Aktivitetsbidrag POS Udskænknings- og salgsudstyr, samt support Bilag 1: Virksomhedsoplysninger Bilag 2: Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag 3: Referenceliste Bilag 4: Tidsplan Bilag 5: Tjekliste Bilag 6: Salgslokationer drikkevarer Side: 3

4 1. Indledning Esbjerg Kommune skal i perioden juli 2013 være værtsby for DGI & DDS Landsstævne 2013 (L2013). Der skal i forbindelse med L2013 etableres en række salgssteder i festtelte, eventområder, aktivitetsområder mv. På disse salgssteder skal der bl.a. sælges et udvalg af drikkevarer Opgavens omfang Opgaven består i levering af drikkevarer, samt udskænknings- og salgsudstyr til L2013 Det forventede antal salgssteder fremgår af bilag 6. Der tages forbehold for ændringer Drikkevarer - salg Udbuddet vedrører indkøb af drikkevarer med henblik på salg i form af: Fadøl (fustager og tanke) Sodavand (½l. og 1½l. flasker) Kildevand (½l. flasker) Cider (fustager) Drikkevarer hjælpere og aktører Drikkevarer til hjælpere og aktører i form af: Pilsner (dåser) Sodavand (dåser) Kildevand (dåser) Cider (dåser) Udskænknings- og salgsudstyr Tilbudsgiver skal stille med nødvendige salgsudstyr, faciliteter mv. i form af: Udskænkningsvogne. Salgstelte. Fadølsanlæg. Multiskænker. Køleskabe. Tankanlæg. Rulle- og stilladsbarer. Kølecontainere/trailere til hovedlager. Køletrailere til decentrale salgssteder. Lagerkontor (eks. skurvogn). Hegn til afskærmning af lagerfunktioner Salgsrelaterede artikler Udbuddet vedrører indkøb af diverse forbrugsvarer i form af eksempelvis co2, krus, kander mv Andet Det er tilbudsgivers ansvar, at gældende lovgivning omkring hygiejne og egenkontrol på fødevareområdet overholdes. Side: 4

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Tilbudslovens afsnit 2, lov nr. 572 af 6. juni 2007, om annonceringspligt for offentlige kontrakter om varer og tjenesteydelser, hvis værdi overstiger kr. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal stiles til Landsstævnesekretariatet i Esbjerg, Nørregade 25, 6700 Esbjerg og sendes pr. mail til Se hertil bilag 5 Tjekliste. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til med emnet: Spørgsmål udbud vedrørende levering drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr senest den 4. januar Spørgsmål fremsendt inden ovenstående frist vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt udbyder har mulighed for at besvare dem senest 6 arbejdsdage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på Esbjerg Kommunes hjemmeside på adressen 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud udbud vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr. Tilbuddet skal være udbyder i hænde senest den 18. januar 2013 kl på følgende mailadresse: Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. 2.7 Åbning af indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 1. marts Side: 5

6 2.9 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e) Udbyders forbehold De anførte antal er forventede antal med baggrund i erfaringer fra tidligere gennemførte landsstævner, hvorfor der kan forekomme ændringer i såvel antal og opstillingssteder Tilbudsgiver forbehold Forbehold accepteres ikke, og vil således medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets pkt. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold kan undgås Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortier) skal oplysningerne vedlægges for hver deltager i konsortiet. Personlige forhold Virksomhedsoplysninger, anvend bilag 1. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997), anvend bilag 2. Økonomisk og finansiel kapacitet I muligt omfang dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens seneste afsluttede og reviderede regnskab. Teknisk kapacitet Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner, anvend bilag 3. Der skal afgives minimum 3 referencer. Side: 6

7 2.14 Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Pris 60%. Ved bedømmelsen af prisen vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser. Alle forhold i forbindelse med varetagelsen af opgaven skal være indregnet i tilbuddet. Tilbuddet skal afgives i danske kroner ekskl. moms. Kvalitet 40%. Vurderes ud fra forhold som tekniske løsninger, support, tilbudsgivers erfaring og organisering. 3. Kravspecifikation I efterfølgende er der fortaget antagelser, hvad angår antal deltagere og besøgende. 3.1 Drikkevarer salg Landsstævnet estimeres i perioden fra den 4. til 7. juli dagligt at have deltagere og besøgende. Gryden/Festområde forventes at have besøgende pr. dag (primært aften). Blue Water Arena forventes til festarrangementer at have besøgende pr. dag + deltagere (torsdag til søndag). I forbindelse med opvisninger fredag og lørdag forventes besøgende i dagtimerne. Udbudsgiver afregnes efter aktuelt forbrug, og tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud angive regler for opgørelse af vareforbrug på de enkelte produkter. 3.2 Drikkevarer hjælpere og aktører Landsstævnet estimeres i perioden fra den 4. til 7. juli dagligt at have ca frivillige hjælpere og aktører engageret i og omkring salgsboderne. Udbudsgiver afregnes efter aktuelt forbrug, og tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud angive regler for opgørelse af vareforbrug på de enkelte produkter. 3.3 Salgsrelaterede artikler Udbuddet vedrører indkøb af forbrugsvarer i relation til de under pkt og beskrevne produkter. Udbudsgiver afregnes efter aktuelt forbrug, og tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud angive regler for opgørelse af vareforbrug på de enkelte produkter. Side: 7

8 3.4 Central lagerfunktion Tilbudsgiver er forpligtet til at forestå driften af en central lagerfunktion under landsstævnet. Lagerfunktionen skal varetage følgende: Lagerfaciliteter til opbevaring af egne salgsvare og salgsrelaterede artikler, samt eksterne salgsvare i form af vin og shots. Modtage bestillinger fra salgslokationer. Distribution/udlevering til salgslokationer (jf. bestillinger og automatisk opfyldningsrutine). Styre indgående/udgående lager til og fra de enkelte salgsenheder. Systematik og et hensigtsmæssigt flow i forbindelse med lagerhåndtering under Landsstævnet, herunder sikre at der ikke forekommer out of stock på de enkelte artikler. Opgørelse af vareforbrug for de enkelte salgsteder skal meddeles den centrale kassefunktion senest kl den efterfølgende dag. Tilbudsgiver skal beskrive og skitsere oplæg til lagerfunktion i forbindelse med afgivelse af tilbud. Herunder pladskrav og angive behov for strøm/amp. I forbindelse indgåelse af kontrakt skal der indarbejdes et regelsæt for håndtering af leverandør relateret out of stock på salgstederne, som er direkte årsag til salgsstop. Herunder leverandør kompensation for tabt omsætning på salgsstederne. 3.5 Co-promotion Leverandør af drikkevarer indgår aftale med chips underleverandør omkring sampling af salt/chillinødder på alle salgssteder, hvor der sælges fadøl mv. under L2013. Leverandøren sikrer, at det i aftalen med chips underleverandør fremgår: Underleverandør stiller det nødvendige antal vareprøver til rådighed for sampling under L2013. Aktivitetsbidrag fra underleverandør til L2013. Af tilbuddet skal det fremgå, hvilken chips underleverandør der er valgt. Hvilket produkt der vil blive samplet og angivelse af markedsføringsbidragets størrelse. 3.6 Uddannelse/træning Tilbudsgiver skal endvidere ved evt. kontrakttildeling sikre at: Udbudsgivers personale introduceres til produkterne. Udbudsgivers personale introduceres til teknikker for mersalg. Udbudsgivers personale introduceres til hygiejne og egenkontrol. Konkurrence blandt salgslokationer (med angivelse af kvalitative parameter og præmiering) Bestillings- og leveringsrutiner implementeres. Det skal i forbindelse med afgivelse af tilbud vedlægges en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil kunne dække ovennævnte behov for konsulentbistand via personligt fremmøde og telefon. Ved indgåelse af kontrakt forpligter tilbudsgiver sig til at deltage i detailplanlægningen af den del af L2013, der vedrører etablering og drift af salgslokationerne. Side: 8

9 3.7 Opstilling, support og nedtagning Opstilling og nedtagning af udskænknings- og salgsudstyr, samt support under L2013 skal være inkluderet i de tilbudte priser, rabatter og aktivitetsbidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver sikrer: Forberedelse og opstilling forud for Landsstævnets start. Generel Support under Landsstævnet. Afrydning og oprydning efter Landsstævnet. Udskænknings- og salgsudstyr sættes op i henhold til kort og køreplan, der sendes til ordremodtager senest 14 dage før L2013. Hvad angår afmærkning af materiellets placering de enkelte steder henvises til de påtænkte steder salgslokationer jf. bilag 6 (pr. dec. 2012). Afhentning af materiellet må tidligst påbegyndes mandag den 8. juli 2013 kl Slutrengøring Med henblik på at imødegå evt. tvister om rengøringsniveau ved aflevering, er slutrengøring af udskænknings- og salgsudstyr leverandørens ansvar, og skal være inkluderet i de tilbudte priser, rabatter og aktivitetsbidrag. 3.9 Transport Transport skal være inkluderet i de tilbudte priser, rabatter og aktivitetsbidrag. 4. Priser mv. 4.1 Prisoplysning Tilbudspriser på de under pkt. 1 anførte drikkevarer ønskes opgivet som bruttopriser pr. liter i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told, afgifter m.v.). Tilbudspriser på de under pkt. 1 salgsrelaterede artikler ønskes opgivet som bruttopriser pr. stk. i danske kroner, ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told, afgifter mv.). 4.2 Rabatter Rabatter på de under pkt. 1 anførte drikkevarer ønskes opgivet pr. liter i danske kroner, ekskl. moms. Rabatter på de under pkt. 1 anførte salgsrelaterede artikler ønskes opgivet pr. stk. i danske kroner, ekskl. moms. 4.3 Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidrag til L2013 opgives i danske kroner ekskl. moms. Side: 9

10 4.4 POS Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud anføre, hvilke POS materialer der stilles til rådighed for landsstævnet det værende eksempelvis: Prisskilte Parasoller Dekoration af festtelte Bannere til hegn ved egne lagerfaciliteter T-shirts med leverandørlogo og landsstævnelogo (t-shirts med forskellige farver til teltleder, områdeleder, udskænkning og salg) og landsstævnelogo. Den samlede værdi af POS materiale opgives i danske kroner ekskl. moms 4.5 Udskænknings- og salgsudstyr, samt support. Tilbudsgiver skal anføre værdien af udskænknings- og salgsudstyr, samt og support (før, under og efter) som stilles til rådighed i forbindelse med afviklingen af L2013. Værdien opgives i danske kroner ekskl. moms. Side: 10

11 Bilag 1: Virksomhedsoplysninger Tilbudsgivers navn Adresse CVR nr. Bank Revisor Selskabsmodel og ejerforhold Grundlagt Virksomhedsform Ejerkreds Forsikringsselskab Navn på tegningsberettigede Kontaktperson i forbindelse med udbuddet mail og telefonnummer Det bekræftes, at udbuddet vedstås indtil 1. marts 2013 Dato og underskift Side: 11

12 Bilag 2: Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn og adresse Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side: 12

13 Bilag 3: Referenceliste I dette skema anføres referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Alle kolonner skal udfyldes pr. reference, og der SKAL angives minimum 3 referencer. Udbyder har ret til at indhente oplysninger hos nedenstående. I feltet beskrivelse af leverancen skal det angives, hvilken ydelse der er tale om fordelt pr. reference. Firmanavn Kontaktperson Navn og tlf.nr. Omsætning År xx År xx År xx Beskrivelse af leverancen Øvrige bemærkninger Side: 13

14 Bilag 4: Tidsplan Afsendelse af bekendtgørelse 17. december 2012 Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål 4. januar 2013 Sidste frist for udsendelse af svar 11. januar 2013 Sidste frist for modtagelse af tilbud 18. januar 2013 kl Tilbudsvurdering uge 4/2013 Forventet beslutning om leverandørvalg uge 5/2013 Side: 14

15 Bilag 5: Tjekliste Nedenstående materiale bedes vedlagt i nævnte rækkefølge: Tilbudsgivers indledning og eventuelle beskrivelse af tilbuddet og sig selv. Bilag 1 Seneste reviderede regnskab Bilag 2 Bilag 3 Det specificerede tilbud Evt. andet Såfremt der er tale om et konsortium afleveres ovenstående for alle deltagere. Side: 15

16 Bilag 6: Salgslokationer drikkevarer Festområde - Gryden Salgssted Festtelt Gryden Beskrivelse Telt størrelse ca m2 Attraktiv underholdningspakke torsdag, fredag og lørdag aften. Tidsrum kl til Sortiment: Fadøl, kildevand, sodavand og cider. Festtelt Plænen Telt størrelse ca m2 Attraktiv underholdningspakke torsdag, fredag og lørdag aften. Tidsrum kl til Sortiment: Fadøl, kildevand, sodavand og cider. Festtelt Højskoleplænen Telt størrelse ca m2 Attraktiv underholdningspakke torsdag, fredag og lørdag aften. Tidsrum kl til Sortiment: Fadøl, kildevand, sodavand og cider. Festtelt Dans og Musik Telt størrelse ca. 400 m2 Attraktiv underholdningspakke torsdag, fredag og lørdag aften. Torsdag: kl til Fredag lørdag: kl til Sortiment: Fadøl, kildevand, sodavand og cider. Hvis salg fra udskænkningsvogn, skal den have en størrelse, så der kan sælges kaffe/te. Festtelt Højskoletelt Telt størrelse ca. 500 m2 Attraktiv underholdningspakke torsdag, fredag og lørdag aften. Torsdag: kl til Fredag lørdag: kl til Sortiment: Fadøl, kildevand, sodavand og cider. Hvis salg fra udskænkningsvogn, skal den have en størrelse, så der kan sælges kaffe/te. Side: 16

17 Udskænkningsvogn/telt Gryden Salgsvogn + lager/køletrailer. Torsdag: kl til Fredag lørdag: kl til Udskænkningsvogn/telt Plænen Salgsvogn + lager/køletrailer. Torsdag: kl til Fredag lørdag: kl til Udskænkningsvogn/telt Højskole Plænen Salgsvogn + lager/køletrailer. Torsdag: kl til Fredag lørdag: kl til Tilbudsgiver skal beskrive og skitsere hvert salgsområde som er nævnt under dette punkt, i forbindelse med afgivelse af tilbud. I beskrivelsen og skitser skal følgende fremgå: Oplæg til udskænknings og salgshåndtering på hvert salgssted. Oplæg til decentral lagerhåndtering på hvert salgssted. Angive behov for strøm/amp. pr. salgsted. Angive behov for evt. tilslutning af vand/afløb pr. salgssted. Side: 17

18 Blue Water Arena Blue Water Arena Barer med fadølsanlæg og køleskab Lager/køletrailer. Torsdag: Åbningsfest kl til Fredag: Opvisninger kl til og show fra kl til Lørdag: Opvisninger kl til og show fra kl til Søndag: Afslutning kl til Tilbudsgiver skal beskrive og skitsere salgsområder i forbindelse med afgivelse af tilbud. I beskrivelsen og skitser skal følgende fremgå: Oplæg til udskænknings og salgshåndtering på hvert salgssted. Oplæg til decentral lagerhåndtering ved salgslokationen. Angive behov for strøm/amp. pr. salgsted Angive behov for evt. tilslutning af vand/afløb pr. salgssted. Efterskoletelt Telt efterskoler Stilladsbar i teltet + lager/køletrailer. Torsdag og lørdag aften. Ca. 1½-2 timers salg. Sortiment: Kildevand og sodavand. Tilbudsgiver skal beskrive og skitsere salgsområde i forbindelse med afgivelse af tilbud. I beskrivelsen og skitser skal følgende fremgå: Oplæg til udskænknings og salgshåndtering på salgssted Oplæg til decentral lagerhåndtering på salgssted. Angive behov for strøm/amp. pr. salgsted Angive behov for evt. tilslutning af vand/afløb pr. salgssted. Side: 18

19 Decentrale salgssteder Guldager Salgsvogn + lager/køletrailer. Fredag lørdag kl til Skytter/måde Salgsvogn + lager/køletrailer, eller 4 meter bar i skytteteltet. Torsdag lørdag kl til Havnen/Beach Volleyball Salgsvogn + lager/køletrailer. Fredag lørdag kl til Petanque Salgsvogn + lager/køletrailer. Fredag lørdag kl til Træningsbaner Salgsvogn + lager/køletrailer. Fredag lørdag kl til Fodboldbaner (deponi) Salgsvogn + lager/køletrailer. Fredag lørdag kl til På alle decentrale salgssteder skal salgsenheden have en størrelse der kan håndtere salg af eksterne produkter i form af kaffe/te og is. Tilbudsgiver skal beskrive og skitsere hvert salgsområde som er nævnt under dette punkt, i forbindelse med afgivelse af tilbud. I beskrivelsen og skitser skal følgende fremgå: Oplæg til udskænknings og salgshåndtering på hvert salgssted Oplæg til decentral lagerhåndtering på hvert salgssted. Angive behov for strøm/amp. pr. salgsted Angive behov for evt. tilslutning af vand/afløb pr. salgssted. Side: 19

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 NOTAT JC - Fællesadministrationen 30-05-2011 Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 2499358/11

Læs mere