Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf Følgebrev til ansøgning.pdf Interessetilkendegivelse_VELFAC.pdf Projektmodel og projektorganisation.pdf Årstiderne BAR_SCAN1116_000.pdf 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. Vælg initiativ 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger Regional innovationskapacitet Projektets navn Vælg CVR el. CPR Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark CVR CVR/CPR EAN DESIGNSKOLEN KOLDING Adresse Ågade 10 Postnr AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 1

2 By Kolding Telefon Telefax Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Elsebeth Projektansvalig/kontaktperson efternavn Gerner Nielsen Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Hanne Skov Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Elsebeth Gerner Nielsen Selvejende institution Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Danske Bank Adresse Riberdyb 26 Postnr By Kolding Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) Designskolen Kolding: Projektholder og projektansvarlig incl. projektledelse og -organisation. Designskolen Kolding er en videregående uddannelsesinstitution som udbyder en femårig designuddannelse. Skolen har cirka 380 studerende fordelt på fem designfaglige studieretninger: Grafisk design og illustration, mode/tekstil, industrielt design og interaktive medier. Designskolen Kolding repræsenterer vigtige kompetencer indenfor analyse af brugere og design af produkter. Denne kompetence findes dels i skolens fakultet dels blandt de studerende. Der undervises i researchmetoder og der gennemføres løbende uddannelsesforløb og forskningsprojekter i samarbejde med private virksomheder, hvor fokus er på inddragelse af brugerne. Vælg CVR el. CPR DESIGNSKOLEN KOLDING CVR CVR/CPR Adresse Ågade 10 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kolding Region Syddanmark Elsebeth Gerner Nielsen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) DONG Energy: DONG Energy er en statsejet virksomhed med omfattende aktiviteter indenfor efterforskning og udvinding af olie- og gas, kraft-varmeproduktion fra konventionelle kraftværker, vindmølleparker samt distribution af el og gas til slutforbrugere. Virksomheden har desuden aktiviteter indenfor forskning og udvikling af energiteknologier samt projektering af nye kraftværker mm. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 3

4 Deltager i projektet med en projektkoordinator, som varetager koordineringen mellem DONG Energys interne udviklingsprojekt "Project Better Place" og dette projekt. Vælg CVR el. CPR DONG Energy CVR CVR/CPR Adresse Kraftværksvej 53 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Fredericia Region Syddanmark Klaus Baggesen Hilger Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Fredericia Kommune: Kommunen er hjemstedskommune for DONG Energy og for en lang række andre energirelaterede virksomheder. Kommunen er selv involveret i flere forskellige projekter med relation til energi indenfor energibesparelser, nybyggeri, kompetenceudvikling og transport. Kommunen har en væsentlig rolle i tilblivelsen af den nødvendige infrastruktur til elbilerne. Fredericia Kommune Vælg CVR el. CPR CVR/CPR Adresse Gothersgade 20A Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Fredericia Region Syddanmark Erik Jespersen Kontaktperson telefon AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 4

5 Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Trekantområdets Innovationsforum - TRIN Projektpartner og ansvarlig for projektets erhvervsmæssige potentiale. TRIN er en forening af private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og via Trekantområdet Danmark er de 6 kommuner i Trekantområdet også repræsenteret i foreningen. TRIN har som mission at bevare Trekantområdet som et af Danmarks tre rigeste områder gennem en målrettet og prioriteret styrkelse af rammevilkårene for iværksætteres og virksomheders konkurrenceevne. Dette sker bl.a. gennem et klyngeprojekt på energiområdet hvor en større gruppe af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner er gået sammen om strategisk udvikling. TRIN har omkring 35 medlemmer heraf ca. 20 virksomheder. Vælg CVR el. CPR TRIN CVR CVR/CPR Adresse Fredericiagade 32 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Kolding Region Syddanmark Susanne Krawack Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 5

6 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Aarstiderne A/S CVR-nr Netværksdeltager 2 VELFAC A/S CVR-nr Netværksdeltager 3 DANFOSS SOLAR INVERTERS A/S CVR-nr Netværksdeltager 4 CVR-nr. Netværksdeltager 5 CVR-nr. Netværksdeltager 6 CVR-nr. Netværksdeltager 7 CVR-nr. Netværksdeltager 8 CVR-nr. Netværksdeltager 9 AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 6

7 CVR-nr. Netværksdeltager 10 CVR-nr. Netværksdeltager 11 CVR-nr. Netværksdeltager 12 CVR-nr. Netværksdeltager 13 CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 7 AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 7

8 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 på tilsagnsmodtager 1 Designskolen Kolding Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 2 på tilsagnsmodtager TRIN Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 6 Tilsagnsmodtager 3 på tilsagnsmodtager DONG Energy Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 8

9 7. Projektbeskrivelse Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Et af DONG Energys langsigtede udviklingsprojekter drejer sig om at integrere el-biler i de danske energi- og transportsystemer og udnytte virksomhedens stigende produktion af vindbaseret el-energi. Selve elbilsprojektet udvikles i samarbejde med det amerikanske firma Project Better Place. Det er imidlertid DONG Energys vurdering, at der også er behov for at udvikle, tilpasse og designe en række af de systemer og komponenter, som omgiver selve bilen for at sikre projektet og el-bilen en forretningsmæssig succes på dansk grund. Der er behov for en grundig analyse af de forskellige målgruppers behov, brugssituationer og langsigtede udviklingstrends. Det vurderes, at der både er en række kendte og en række ukendte faktorer, der samlet set vil være afgørende for el-bilernes fremtid i transportsystemet. Denne problemstilling er central for dette projekt indenfor brugerdreven innovation (BDI): Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark Formålet med projektet er at skabe og anvende innovationsmetoder, der kan styrke og forbedre udvikling og design af de delsystemer og rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse og anvendelse af elbilen i Danmark. Projektet skal med andre ord øge elbil-projektets forretningsmæssige træfsikkerhed. Projektmodel: Projektet er overordnet opbygget som et 3-årigt projekt opdelt i 3 forløb hver af 1 års længde. 1. år: Fokus på brugerdreven innovation på prototype-stadiet af el-bilen herunder på BDI-metoder til brede kvantitative og kvalitative analyser omkring el til transportformål. 2. år: Fokus på ramp-up fasen. Anvendelse af BDI-metoder på specifikke dele af el-bil konceptet. 3. år: Fokus på implementering af BDI-metoder i andre virksomheder Hensigten er at øge interessen og sandsynligheden for en senere kommercialisering hos potentielle virksomheder og leverandører af infrastruktur, produkter, komponenter og services. Projektets resultater skal overordnet vurderes på Udbredelsen af elbiler Miljømæssige gevinster Udvikling af danske forretningsmuligheder med relation til elbilen Målgruppen for udbredelse og anvendelse af projektets metoder er alle virksomheder med forbindelse til el-bilens værdikæde eller til brugeren af elbilen: Det kan være underleverandører, produktion af bilen, tilpasning, salg, opladning og diverse services. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 9

10 Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale Danmark har en lang tradition for at sammenkoble samfundshensyn, politik og virksomhedsfremme. Elbiler vil på sigt kunne medvirke til at løse de globale klimaproblemer og kunne aftage de store men svingende mængder af el fra vindmøller. Projektet kan vise hvilke rammebetingelser det kræver og hvilket erhvervspotentiale, som projektet indebærer for danske virksomheder. Målgruppen for udbredelse og anvendelse af projektets metoder, viden og prototyper er alle virksomheder med forbindelse til el-bilens værdikæde, energifremstilling eller til brugeren af elbilen: Det kan være underleverandører, produktion af bilen, tilpasning, salg, opladning og diverse services. Region Syddanmark og specielt Trekantområdet rummer en koncentration af virksomheder med relation til energi og også indenfor transportområdet. For de medvirkende virksomheder vil hovedresultatet være de centrale konklusioner og erkendelser og en bedre forståelse af betydningen og potentialet i at anvende disse innovationsmetoder. Projektet vil udmøntes i en række implementeringsprojekter i virksomheder fra følgegruppen eller andre virksomheder. Disse virksomheder har set og oplevet anvendelsen af brugerdreven innovation indenfor el til transportformål. Fra forløb 1 og 2 vil nogle af virksomhederne direkte kunne genbruge viden om de forskellige arketyper og brugergrupper i forhold til udvikling af deres egen produkter og services indenfor energi og transport. Virksomhederne vil kunne forvente at få konkrete ideer og designmæssige løsninger på problemstillinger, som de selv har været med til at udpege. Det forventes også, at projektet efter forløb 3 vil have identificeret de erhvervsmæssige muligheder for danske virksomheder, som en udbredelse af elbilen medfører i Danmark og internationalt. Projektet vil derfor være anledningen til at samle en gruppe af interesserede virksomheder som kunne være starten til udvikling af en egentlig elbils-klynge i Danmark. Ambitionen er at finde frem til virksomheder i Danmark, som har en interesse i dels at arbejde videre med det forretningsmæssige potentiale i selve elbilen dels at overføre de brugerdrevne innovationsmetoder som er udviklet og afprøvet i forbindelse med projektet. En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter. I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Projektets formål og hovedaktiviteter Formål Formålet med projektet Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark er at skabe og anvende innovationsmetoder, der kan styrke og forbedre udvikling og design af de delsystemer og AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 10

11 rammebetingelser, som er afgørende for udbredelse og anvendelse af elbilen i Danmark. Projektet skal med andre ord øge elbil-projektets forretningsmæssige træfsikkerhed. Ved at anvende systematiske metoder til brugerdreven innovation over for de forskellige målgrupper og interessenter omkring el-bilen sikres det, at løsningerne dækker både kendte og ikke erkendte behov. Samtidig skal fokus på helheden mellem de forskellige anvendelser af elbilen sikre udvikling af samlede løsninger og metoder, så de bliver anvendelige og tilgængelige for virksomheder og institutioner uden for elbilens oprindelige udviklingsmiljø. Forløb 1 (2009) Målet med forløb 1 i projektet er at skabe et solidt datagrundlag om den kontekst hvori elbilen indgår. En bedre forståelse af brugssituationen for de forskellige brugere, som elbilen tænkes solgt til, vil være af stor betydning. En række forskellige metoder inden for brugerdreven innovation vil skabe et samlet billede af selve brugeren og brugeroplevelsen i de forskellige led af elbilens værdikæde. Dette datagrundlag vil være afgørende for vurdering af brugsværdien af de forskellige løsninger. Metoderne samles i et analysedesign baseret på teorierne i Mixed Methods Research, der systematisk sammenkobler kvalitative og kvantitative perspektiver. Forløb 2 (2010) Målet i forløb 2 er at teste og drage erfaringer med de prototyper, der er udviklet i forløb 1. Samtidig skal beskrivelsen af brugersegmenter og brugssituationer uddybes i relation til at understøtte ramp-up-fasen af el-bil-projektet. Projektet vil fokusere på metoder til brugerdreven innovation som kan støtte udbredelse af el-bilerne gennem involvering af både forsøgsbrugere (brugere af elbiler) og ikke-brugere (brugere af almindelige biler). Forløb 3 (2011) Formålet med forløb 3 er, at fokusere på designløsninger og metoder til involvering af andre virksomheder. Brugerbegrebet drejes nu væk fra slutbrugeren. Brugeren er nu de virksomheder, der er afgørende for udbredelsen af både innovationsmetoder og designløsninger skabt omkring elbilen. Udviklingsniveauet for prototyper og servicedesigns vil være tæt på et niveau, hvor næste skridt vil være egentligt konstruktionsarbejde og produktionsmodning.. Det tredje forløb handler derfor om at udvikle og anvende metoder, der kan hjælpe virksomhederne med at se de kommercielle muligheder i prototyper og metoder fra forløb 1 og 2. Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektets organisation opbygges i et samarbejde mellem de 4 projektparter. Projektets organisation vedhæftets som bilag. Designskolen Kolding står for hovedparten af projektorganisationen. Hovedparten af organisationen ansættes fuldtids til projektet herunder en fuldtids projektadministrator. DONG Energy stiller en fuldtidsprojektkoordinator til rådighed, som varetager koblingen mellem det interne udviklingsprojekt AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 11

12 og samarbejdsprojektets med de 3 øvrige parter. TRIN har de sidste 3 år varetaget en rolle som ansvarlig for subregionale erhvervsudviklingsinitiativer. Den faglige ekspertice vedrørende de beskrevne metoder til brugerdreven innovation vil i en vis udstrækning blive leveret af eksterne konsulenter. Ud fra nedenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet og nyhedsværdi Additionalitet: Projektet er et stort, komplekst og ambitiøst initiativ, som forudsætter medvirken af en række virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at kunne gennemføres. Designskolen Kolding råder over betydelige kompetencer indenfor brugerdreven innovation i skolens fakultet, men har ikke kapacitet til at løfte et udviklings- og samarbejdsprojekt af denne størrelsesorden. Designskolens egne muligheder for medfinansiering er meget begrænsede.. Gennemførelse af projektet vil kræve ansættelse af ekstra personale, som det fremgår af budgettet. Projektet er et vigtigt led i at sikre elbilens kommercielle succes men vil ikke kunne gennemføres af DONG Energy alene. Der er tale om et langsigtet projekt som vil kunne få stor erhvervspolitisk betydning og international interesse. Høj nyhedsværdi: Der har tidligere primært været fokuseret på de tekniske udfordringer ved elbilen. Det er formentlig første gang i verdenshistorien at et elbilprojekt systematisk benytter brugerdreven innovation til grundlæggende at forstå hvilke behov de forskellige brugergrupper omkring el-bilen har. Det er nyt at samle alle grupper af interessenter og repræsentanter for det eco-system, som elbilen skal indgå i, og ikke kun fokusere på føreren af elbilen. Flere at de metoder, som planlægges anvendt vil have en høj nyhedsværdi. Det gælder således især PIIPL-metoden, brugerskabte reklamefilm og metoden dramatisk innovation anvendt på designcamps. Danmark har en lang tradition for at sammenkoble samfundshensyn, politik og virksomhedsfremme. Det er således lykkedes at gøre Danmark førende indenfor vindmøller og Jylland har i dag verdens højeste andel af vindproduceret elkraft (20-25% i gennemsnit). Men det har måske taget år at nå denne position. Det vil være nyt at brugerdreven innovation kan medvirke til en meget hurtig og effektiv udvikling, som over en kort årrække skaber de rette rammebetingelser for elbilen i Danmark. Elbiler vil på sigt kunne medvirke til at løse de globale klimaproblemer og kunne aftage de store men svingende mængder af el fra vindmøller.. Projektet kan vise hvilke rammebetingelser det kræver og hvilket erhvervspotentiale, som projektet indebærer for danske virksomheder. Anvendelighed for andre: Brugerdreven innovation er et markant skift fra den traditionelle indefra og ud tankegang hvor udviklingsfolk forsøger at forudsige og forstå brugere og deres behov. Energibranchen er et eksempel på en branche, hvor der har været meget langt fra udviklere til brugere. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 12

13 Projektet er et eksempel på en radikal anderledes tilgang til innovation og tilmed indenfor et område, hvor alle tidligere forsøg med elbiler er fejlet kommercielt. Det vurderes således, at projektet vil have en meget høj sandhedsværdi som eksempel på betydningen af brugerdreven innovation, såfremt det kommercielle gennembrud lykkes. Danmark har en lang tradition for design som virkemiddel til at differentiere velkendte hverdagsprodukter og give dem et særpræg, der i sig selv var en konkurrenceparameter (ex. møbler, køkkenbrugsting og HIFI-elektronik). Det nye i denne sammenhæng vil være at benytte BDI-metoder og omsætte dem i designløsninger, der viser sig afgørende for det kommercielle gennembrud. Projektets bredde og anvendelse af BDI-metoder overfor en række meget forskellige målgrupper kan derfor være et eksempel for tilsvarende komplekse problemstillinger med behov for radikal innovation. Eksempelvis indenfor ældreområdet, sundhed og fødevarer, borgerservice, handicapområdet eller godstransportsektoren. Projektets organisering og BDI-processer vil kunne overføres til ovennævnte områder. Som beskrevet i den generelle projektbeskrivelse vil dette udviklings- og læringsforløb være opdelt i tre læringssløjfer på hver 1 år med mulighed for at uddrage og formidle generelt anvendelige resultater fra disse BDI-processer. Specielt kan erfaringer med offentligt og privat samarbejde om radikal innovation gennem design være en relevant indgangsvinkel for mange andre problemstillinger. Endvidere vil de konkrete erfaringer med BDI-metoder indenfor energiteknologi og specielt omkring batteriteknologien kunne anvendes indenfor andre transportløsninger: Kollektiv trafik, godstransport mm. Projektet vil kunne anvendes til udvikling af nye efteruddannelser i brugerdreven innovation og design og konkretisere praktiske arbejdsformer indenfor eksempelvis "bæredygtigt design". Projektets informations- og pr-foranstaltninger Formidling af resultater til en bredere kreds Projektet har en betydelig egen interesse i at resultater og erfaringer med brugerdreven innovation på elbilen bliver spredt og formidlet til en bredere kreds. Designskolen Kolding: Design er kommunikation. Design som ikke har et budskab er ligegyldigt, så evnen til at ramme en langt større målgruppe udenfor projektet vil være et vigtigt pejlemærke for AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 13

14 projektet og for Designskolen, som en vigtig samarbejdspartner regionalt, i det øvrige Danmark og internationalt. Formidling vil være vigtig for at tiltrække fremtidige samarbejdsparter. DONG Energy: Udviklingsprojektet Project Better Places vigtigste drivkraft er kommerciel. BDI-projektet har derfor en stor interesse i at formidle resultater og perspektiver overfor andre virksomheder og øvrige interessenter. Disse kan medvirke til at drive udviklingen af de tekniske løsninger udenfor selve bilen og af rammebetingelser. Formidling og inspiration vil hjælpe til at finde potentielle deltagere og partnere. Fredericia Kommune: Kommunens interesse i formidling af projektets resultater knytter sig til temaet kommune med grøn profil dels til temaet anvendelighed for andre kommunale områder som eksempelvis ældreområdet, sundhed eller borgerservice. TRIN: TRINs interesse i formidling af projektet er tæt knyttet til det erhvervsmæssige potentiale der knytter sig til projektet. Formidling spiller en væsentlig rolle i at finde og motivere andre virksomheder til at deltage i specielt kommercialiseringsdelen af projektet. Formidlingsmetoder: Undervisning: Resultaterne fra BDI-projektet benyttes i Designskolens undervisning. Andre undervisningsinstitutioner inviteres til at deltage i de årlige designcamps. Her vil formidling af projektets metoder, resultater, muligheder og problemstillinger blive tilgængelig for både studerende og virksomhedsdeltagere. I forløb 2 inddrages andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelser inden for film og medier, markedsføring, samt uddannelser med andre forståelser af brugerbegrebet, fx humanistiske uddannelser. Konference: Årlig konference om design, klima og energi med udgangspunkt i de prototyper, metoder og erfaringer, som Designskolen i Kolding har frembragt. Designkonferencen afvikles i tilknytning til de nævnte designcamps. Målgrupperne for formidlingen vil altså indgå i den sammenhæng, som skal formidles. Kommunikation: Som led i Designskolens egen undervisning indenfor grafisk design og illustration samt interaktive medier vil de studerende arbejde med formidlingstemaet.. Brugerskabte reklamefilm: Denne amerikansk inspirerede metode forventes at medvirke til en meget bred formidling af projektet og metoderne overfor en stor gruppe af potentielle brugere af elbilen eller af metoderne. Rapport: Som led i projektafslutningen udarbejdes en fyldestgørende rapport hvor al den opsamlede viden stilles til rådighed for andre interessenter, som arbejder med at fremme bæredygtige transportløsninger i Danmark. Der vil bl.a. blive givet eksempler på kategorisering af transportløsninger i bred forstand. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 14

15 Brugerinddragelse: Projektet sigter også på at udvikle nye metoder til brugerinddragelse herunder potentielle brugere og interessenter. Projektet anvender elektroniske og grafiske multimedier (PIIPL og ATLAS.ti) som metoder til involvering og formidling til brugere og andre interessenter. Projektets evaluering Projektets effekter kan vurderes både kvantitativt og kvalitativt. Effekterne af at benytte BDI-metoder vil være store for de deltagende virksomheder og uddannelsesinstitutionen men vil også have stor samfundsmæssig betydning. En langsigtet effekt af at benytte BDI-metoder i selve elbilprojektet vil være de forretningsmuligheder, som vil få fremtidige samarbejdsparter til at indgå som underleverandører, danne konsortier eller starte klyngeprojekter. Der vil i projektet blive fastlagt metoder til effektmåling undervejs (én gang årligt) og efter projektets afslutning efter 3 år. Målingerne vil foregå på 3 planer: Niveau 1: Brugerdreven effektmåling: Måling/registrering af faktisk adfærd/holdning til de udviklede løsninger blandt brugere, ikke brugere og en kontrolgruppe. Niveau 2: Virksomhedsniveau: Projektet skal på virksomhedsniveau primært have den effekt, at virksomhederne tager BDI-metoder, analyseresultater og prototyper i anvendelse. Disse målinger gennemføres som spørgeskemaer/evalueringer. I projektperioden forventes det, at minimum 15 virksomheder har medvirket som partnere, i følgegruppesammenhæng eller på anden måde deltaget i projektet. Målet er, at alle medvirkende virksomheder øger deres anvendelse af BDI-metoder som en direkte følge af deres deltagelse. En anden målbar effekt er de kommercielle muligheder, som projektet forventes at identificere. Antal medvirkende virksomheder i forløb 3 Antal virksomheder, som direkte ser forretningsmuligheder i relation til elbilen Antal igangsatte udviklingsprojekter og spin-off-aktiviteter med direkte relation til elbilsprojektet. Niveau 3: Samfundsmæssige effekter: Den samfundsmæssige effekt ved udbredelse af elbiler (antal og hastighed) kan direkte opgøres bl.a. ved udnyttelse af en eksisterende it-platform til synliggørelse og opsamling af miljømæssige effekter pr. elbil. Disse resultater kan følges løbende via en hjemmeside. På internationalt plan vil projektet kunne profilere Danmark som et innovativt land, der beskæftiger sig med problemstillinger indenfor miljø- og transportområdet. I dag er hver anden vindmølle i verden dansk produceret. Dette projekt kan være med til at bane vejen for anden fase af denne succes: Vedvarende energi som en del af transportsektoren. Særligt i forhold til udbudsregler AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 15

16 Gældende udbudsregler er overholdet ved beskrivelse af projektet. En ekstern revision skal sikre at Konkurrencestyrelses regler for udbud overholdes. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 16

17 8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Hovedaktiviteter: november februar Bemanding og projektforberedelse Planlægningsaktiviteterne omfatter følgende: Fælles projektplanlægtning mellem DONG Energy, Designskolen, Fredericia Kommune og TRIN Etablering af fælles projektadministration og projektprocedurer Fastlægge endelig projektorganisering og roller Aftaler med eksterne deltagere i projektet. Etablering af dokumentationssystem (database) Koordinering mellem det interne DONG Energy projekt (Project Better Place) og dette projekt. Identificere fælles milestones i forløb 1. Tidsplanlægning af forløb 1 Hovedaktiviteter: marts august 2009 Forløb 1 opdeles i følgende fem hovedaktiviteter, hvoraf pkt. 1-3 gennemføres i marts-aug og pkt. 4-5 i september 2009 til februar Dataindsamling 2. Kvalitativ analyse af behovene omkring elbiler hos brugere (brugere af elbiler) og ikke-brugere (brugere af benzinbiler) 3. Kvantificering af brugersegmenter 4. Dokumentation af analyser 5. Præsentation og første iteration af løsninger Hovedaktiviteter: september februar 2010 Forløb 1 opdeles i følgende fem hovedaktiviteter, hvoraf pkt. 1-3 gennemføres i marts-aug og pkt. 4-5 i september 2009 til februar Dataindsamling 2. Kvalitativ analyse af behovene omkring elbiler hos brugere (brugere af elbiler) og ikke-brugere AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 17

18 (brugere af benzinbiler) 3. Kvantificering af brugersegmenter 4. Dokumentation af analyser 5. Præsentation og første iteration af løsninger Hovedaktiviteter: marts august 2010 Forløb 2 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter hvoraf aktivitet 1 og 2 gennemføres i perioden marts august 2010 og aktivitet 3 og 4 gennemføres i perioden september februar Test aktiviteter A. Test af fysiske prototyper B. Test af imaginære prototyper C. Afprøvning af en metode til brugerskabte reklamefilm 2. Yderligere undersøgelse af brugergrupper 3. Anden iteration af designløsninger 4. Fremstilling af udvalgte prototyper Hovedaktiviteter: september februar 2011 Forløb 2 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter hvoraf aktivitet 1 og 2 gennemføres i perioden marts august 2010 og aktivitet 3 og 4 gennemføres i perioden september februar Test aktiviteter A. Test af fysiske prototyper B. Test af imaginære prototyper C. Afprøvning af en metode til brugerskabte reklamefilm 2. Yderligere undersøgelse af brugergrupper 3. Anden iteration af designløsninger 4. Fremstilling af udvalgte prototyper Hovedaktiviteter: marts august 2011 AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 18

19 Forløb 3 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter hvoraf aktivitet 1 og 2 gennemføres i perioden marts august 2011 og aktivitet 3 og 4 i perioden september februar Innovationsbehov hos virksomhederne 2. Identificere potentielle erhvervsinteresser 3. Tredje iteration af designløsninger 4. Sikre kontinuitet frem til videreudvikling af løsninger Hovedaktiviteter: september februar 2012 Forløb 3 opdeles i følgende fire hovedaktiviteter hvoraf aktivitet 1 og 2 gennemføres i perioden marts august 2011 og aktivitet 3 og 4 i perioden september februar Innovationsbehov hos virksomhederne 2. Identificere potentielle erhvervsinteresser 3. Tredje iteration af designløsninger 4. Sikre kontinuitet frem til videreudvikling af løsninger Projektafslutning: Projektet afsluttes formelt med en konference med udgangspunkt i de prototyper, metoder og erfaringer, som Designskolen i Kolding har frembragt. Milepæle: november februar 2009 Milepæle 1 Fælles projektplanlægtning (tids- og aktivitetsplan) udarbejdet Projektadministration og projektprocedurer etableret Projektorganisering og roller fastlagt IT-infrastruktur på plads (database) Milepæle: marts august 2009 Milepæle 2 Dataindsamling gennemført og organiseret i ATLAS.ti-databasen. AnsøgerID: Version: 2- Dato: udkast 19

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Page 1 of 19 Program for brugerdreven innovation Generelle oplysninger Projektets titel: Brugerdreven innovation. Vejen til succes med elbiler i Danmark Juridisk ansvarlig (projektholder) Navn på virksomhed/organisation

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5.

Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. 1 Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. Projektets indholdsbeskrivelse Periodebudget 2005: EBST -

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere